Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
INSTRUCTIUNI din 7 iulie 2008 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI din 7 iulie 2008  pentru aplicarea prevederilor   Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari    Twitter Facebook
Cautare document

INSTRUCTIUNI din 7 iulie 2008 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari

EMITENT: MINISTERUL APARARII NATIONALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 26 august 2008
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Corpul soldaţilor şi gradaţilor voluntari cuprinde personal militar profesionalizat destinat îndeplinirii misiunilor de execuţie specifice structurilor Armatei României.
(2) Corpul soldaţilor şi gradaţilor voluntari este alcãtuit din militari cu gradul de soldat - soldaţii voluntari şi cu grade de fruntaş şi caporal - gradaţii voluntari.
(3) Soldaţii şi gradaţii voluntari îndeplinesc funcţii de execuţie specifice luptãtorilor şi specialiştilor militari, în cadrul microstructurilor tip echipã, echipaj, post de luptã, grupã/similare. Gradaţii voluntari pot îndeplini şi funcţii de comandã la nivelul acestor microstructuri.
(4) Soldaţii şi gradaţii voluntari participã nemijlocit la procesul de instrucţie individualã şi colectivã din cadrul unitãţilor militare, asigurã exploatarea şi întreţinerea tehnicii şi armamentului din dotare şi executã paza şi apãrarea obiectivelor militare, potrivit atribuţiilor precizate în fişa postului.
(5) Soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi în activitate sau în rezervã.
(6) Necesarul de posturi de soldaţi şi gradaţi voluntari pe structuri militare, pe timp de pace şi la rãzboi, se stabileşte prin statele de organizare ale unitãţilor militare.

CAP. II
Recrutarea şi selecţia soldaţilor şi gradaţilor voluntari

ART. 2
(1) Tinerii, bãrbaţi şi femei, pot deveni soldaţi sau gradaţi voluntari, dacã îndeplinesc, cumulativ, urmãtoarele criterii:
a) au cetãţenie românã şi domiciliul stabil în România;
b) au absolvit cel puţin ciclul inferior liceal sau o şcoalã de arte şi meserii cu diplomã ori certificat de absolvire; fac excepţie soldaţii şi gradaţii voluntari proveniţi din militari angajaţi pe bazã de contract, absolvenţi ai ciclului şcolar gimnazial, pe perioada contractelor aflate în derulare şi la reînnoirea acestora;
c) au vârsta între 18 ani împliniţi şi cel mult 26 de ani împliniţi în anul începerii programului de instruire;
d) sunt declaraţi "apt medical" pentru arma/serviciul/ specialitatea militarã în care urmeazã sã fie instruiţi;
e) sunt evaluaţi şi declaraţi "admis" din punct de vedere psihologic şi al pregãtirii fizice, potrivit criteriilor specifice prevãzute de actele normative în vigoare referitoare la recrutare şi selecţie pentru arma/serviciul/specialitatea militarã la care urmeazã sã parcurgã programul de instruire;
f) nu au fost condamnaţi pentru sãvârşirea unei infracţiuni contra umanitãţii, contra statului sau autoritãţii, de serviciu sau în legãturã cu serviciul, care împiedicã înfãptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni sãvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea calitãţii de soldat sau gradat voluntar, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia românã şi nu sunt membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activitãţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
h) nu sunt asociaţi unici ori participanţi direcţi la administrarea sau conducerea unor societãţi comerciale, iar dacã sunt în una dintre aceste situaţii, semneazã un angajament cã din momentul selecţionãrii pentru a deveni soldat sau gradat voluntar renunţã la aceastã calitate;
i) nu sunt membri ai unor partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacã sunt membri, se angajeazã în scris cã la dobândirea calitãţii de soldat sau gradat voluntar vor renunţa la aceastã calitate.
(2) Candidaţii care au efectuat anterior serviciul militar prin una dintre formele prevãzute de lege pot fi recrutaţi şi selecţionaţi pentru angajarea ca soldat sau gradat voluntar, indiferent de arma/serviciul/specialitatea militarã trecutã în livretul militar.
(3) Recrutarea candidaţilor pentru a deveni soldat sau gradat voluntar se executã de cãtre birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, judeţene şi de sector, conform prevederilor actelor normative specifice în vigoare.
(4) Examinãrile medicale ale candidaţilor se efectueazã în cadrul structurilor medico-militare din Ministerul Apãrãrii.
(5) Testarea aptitudinilor fizice şi evaluarea psihologicã a tuturor candidaţilor se executã în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare, pe baza cerinţelor şi standardelor de performanţã stabilite prin grija Statului Major General.
(6) Candidaţii pentru specialitãţile militare "paraşutist", "însoţitor de bord" şi "forţe pentru operaţii speciale" efectueazã examinarea medicalã şi psihologicã specificã la Institutul Naţional de Medicinã Aeronauticã şi Spaţialã "General Victor Anastasiu", iar cei pentru specialitatea militarã "scafandri" şi cei ambarcaţi pe nave efectueazã examinarea medicalã şi psihologicã la Centrul de Medicinã Navalã.
(7) Candidaţii pentru specialitatea militarã "infanterie", sportivi de performanţã, care urmeazã sã fie legitimaţi la Clubul Sportiv al Armatei "Steaua", efectueazã examinarea psihologicã specificã în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare şi testarea aptitudinilor fizice în cadrul Clubului Sportiv al Armatei "Steaua".
(8) De la prevederile alin. (3)-(7) sunt exceptate structurile subordonate direct şi operaţional Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii, care vor executa selecţia, recrutarea, examinarea medicalã, testarea aptitudinilor fizice, evaluarea psihologicã, pregãtirea modularã şi încadrarea prin grija structurilor proprii.
(9) Candidaţii pentru specialitãţile militare care necesitã deţinerea/obţinerea permisului/brevetului de conducere efectueazã examinãrile psihotehnice specifice în laboratoarele psihoaptitudinale ale armatei, potrivit actelor normative în vigoare.
ART. 3
(1) Birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, judeţene şi de sector întocmesc fiecãrui candidat un dosar cu documentele doveditoare ale îndeplinirii criteriilor de recrutare, denumit dosar de candidat, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice în vigoare.
(2) Dosarele candidaţilor declaraţi admişi, conform criteriilor de recrutare, sunt trimise la centrele zonale de selecţie şi orientare.
(3) Candidaţii recrutaţi susţin, în centrele zonale de selecţie şi orientare, probele de selecţie stabilite în baza criteriilor şi standardelor specifice domeniului militar, avizate de cãtre structurile cu atribuţii în domeniu.
(4) Candidaţii sunt repartizaţi de cãtre centrele zonale de selecţie şi orientare pe arme/servicii/specialitãţi militare, în funcţie de nivelul caracteristicilor evaluate, de opţiunile proprii şi de cifrele de şcolarizare aprobate.
ART. 4
Recrutarea şi selecţia soldaţilor şi gradaţilor voluntari se desfãşoarã pe parcursul întregului an, asigurându-se corelarea selecţiei acestora cu datele de începere a programelor de instruire, conform urmãtoarei metodologii generale:
a) structurile centrale ale Ministerului Apãrãrii, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, Comandamentul operaţional întrunit şi comandamentele de armã transmit, atunci când li se solicitã, Statului Major General/Direcţiei personal şi mobilizare situaţiile centralizatoare cu numãrul de posturi vacante sau care urmeazã sã devinã vacante, pe garnizoane, unitãţi militare, arme/servicii şi specialitãţi militare. Se excepteazã Direcţia generalã de informaţii a apãrãrii;
b) Statul Major General, prin Direcţia personal şi mobilizare, centralizeazã şi analizeazã necesarul de încadrat al structurilor armatei, îl coreleazã cu posibilitãţile financiare puse la dispoziţie prin buget şi întocmeşte planul anual de recrutare a candidaţilor pentru corpul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, pe judeţe/municipiul Bucureşti. Planul anual se aprobã de cãtre şeful Direcţiei personal şi mobilizare;
c) o copie a planului anual de recrutare este trimisã Direcţiei management resurse umane, iar extrase din plan sunt trimise centrelor militare zonale, judeţene şi de sector, precum şi celorlalte structuri centrale ale Ministerului Apãrãrii, statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, Comandamentului operaţional întrunit şi comandamentelor de armã, în pãrţile ce le privesc;
d) birourile de informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, judeţene şi de sector publicã posturile vacante şi desfãşoarã pe plan local activitãţi specifice de informare, de promovare a profesiei militare şi de recrutare a candidaţilor pentru posturile de soldat şi gradat voluntar;
e) centrele zonale de selecţie şi orientare planificã şi selecţioneazã candidaţii recrutaţi de birourile informarerecrutare, pe tot parcursul anului, conform actelor normative specifice în vigoare;
f) dosarele candidaţilor selecţionaţi de cãtre centrele zonale de selecţie şi orientare sunt trimise la unitãţile de instrucţie/centrele de pregãtire din cadrul şcolilor de aplicaţie, în vederea frecventãrii de cãtre aceştia a programelor de instruire specifice soldaţilor şi gradaţilor voluntari.

CAP. III
Formarea şi dezvoltarea profesionalã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari

ART. 5
(1) Principalele obiective ale formãrii şi dezvoltãrii profesionale a soldaţilor şi gradaţilor voluntari sunt:
a) facilitarea integrãrii sociale a indivizilor în mediul militar, în concordanţã cu aspiraţiile lor profesionale;
b) însuşirea/actualizarea cunoştinţelor şi perfecţionarea instruirii specifice armelor/serviciilor/specialitãţilor militare în Ministerul Apãrãrii;
c) însuşirea unor cunoştinţe şi formarea de deprinderi necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice posturilor în care urmeazã sã fie încadraţi.
(2) Formarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari se realizeazã în cadrul programului de instruire, iar dezvoltarea instruirii lor, prin cursuri de perfecţionare, stagii de instruire şi acţiuni în teatrele de operaţii. Acestea se realizeazã prin parcurgerea integralã a etapelor/modulelor de instruire care le asigurã formarea şi perfecţionarea deprinderilor de luptãtori şi specialişti militari, creşterea rezistenţei fizice şi psihice specifice acţiunilor militare în condiţii de efort, pentru a fi capabili sã îndeplineascã misiuni în câmpul tactic şi în teatrele de acţiuni militare, atât izolat, cât şi în cadrul grupurilor militare.
ART. 6
(1) Programul de instruire are durata de 2 - 5 luni, în funcţie de pregãtirea militarã anterioarã a candidaţilor şi de specificul fiecãrei arme/serviciu/specialitate militarã.
(2) Programul de instruire pentru formarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari se proiecteazã în sistem modular de cãtre şcolile de aplicaţie/centrele de pregãtire/unitãţile de instrucţie specifice armelor/serviciilor/specialitãţilor militare ale categoriilor de forţe ale armatei, sub coordonarea Statului Major General şi a Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii, şi se aprobã de şefii statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei.
(3) Programul de instruire cuprinde:
a) modulul instruirii individuale, axat pe pregãtire militarã generalã şi tacticã, în vederea formãrii deprinderilor individuale necesare protecţiei individuale, ducerii luptei şi mânuirii armamentului/echipamentului individual din dotare;
b) modulul perfecţionãrii instruirii de specialitate, axat pe pregãtirea militarã de specialitate specificã armelor/serviciilor/ specialitãţilor militare corespunzãtoare categoriei de forţe ale armatei.
ART. 7
Planificarea, organizarea, desfãşurarea, evaluarea şi durata programului de instruire a soldaţilor şi gradaţilor voluntari se stabilesc prin ordin al şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, cu avizul şefului Direcţiei operaţionalizare, generare şi evaluare forţe din Statul Major General.
ART. 8
Gradaţii voluntari cu gradul de fruntaş pot urma cursul de perfecţionare necesar promovãrii în gradul de caporal şi încadrãrii în funcţii prevãzute cu acest grad. Selecţionarea în vederea frecventãrii acestui curs de perfecţionare se face în raport cu calificativele obţinute în aprecierile de serviciu, vechimea în serviciu, vechimea în grad şi cu potenţialul de a îndeplini o funcţie prevãzutã cu gradul de caporal.
ART. 9
(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi trimişi la studii în ţarã şi în strãinãtate, conform ordinelor şi dispoziţiilor în vigoare aplicabile cadrelor militare. Selecţionarea acestora în vederea trimiterii la studii se face prin concurs.
(2) Soldaţilor şi gradaţilor voluntari care au absolvit forme de pregãtire în strãinãtate li se echivaleazã studiile absolvite cu studii similare din ţarã, în condiţiile legii.
(3) Soldaţii şi gradaţii voluntari care îndeplinesc criteriile de recrutare şi selecţie, indiferent de gradul pe care îl au, pot sã urmeze cursul pentru formarea deprinderilor de bazã de comandã/cursul de formare a subofiţerilor în activitate pe filiera indirectã.
(4) În vederea participãrii la cursul pentru formarea deprinderilor de bazã de comandã/cursul de formare a subofiţerilor în activitate pe filiera indirectã, soldaţii şi gradaţii voluntari se detaşeazã la instituţiile militare de învãţãmânt organizatoare, unde încheie angajamente specifice perioadei de şcolarizare, potrivit reglementãrilor în vigoare. Pe perioada detaşãrii se vor întocmi acte adiţionale pentru modificarea contractelor de angajare, în condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari.
ART. 10
Structura pregãtirii şi utilizãrii soldaţilor şi gradaţilor voluntari este prezentatã în anexa nr. 1.

CAP. IV
Angajarea şi sistemul de evidenţã al soldaţilor şi gradaţilor voluntari

ART. 11
(1) Candidaţii declaraţi admişi în urma procesului de selecţie sunt luaţi în evidenţã cu gradul de soldat voluntar pe timpul programului de instruire de cãtre structurile specializate din şcolile de aplicaţie/centrele de pregãtire/unitãţile de instrucţie ale armelor/serviciilor. Documentele de evidenţã întocmite pe timpul programului de instruire sunt cele specifice cursanţilor din şcolile de aplicaţie/centrele de pregãtire.
(2) Soldaţii voluntari care urmeazã sã frecventeze modulul instruirii individuale semneazã, la începerea instruirii, un angajament pentru efectuarea modulului instruirii individuale, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
(3) La începerea cursurilor corespunzãtoare modulului perfecţionãrii instruirii de specialitate, soldaţii voluntari sunt numiţi în funcţii şi încheie un contract pentru efectuarea modulului perfecţionãrii instruirii de specialitate cu şcolile de aplicaţie/centrele de pregãtire/unitãţile de instrucţie organizatoare, în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 3.
(4) La încheierea angajamentului şi contractului prevãzute la alin. (2) şi (3), Ministerul Apãrãrii este reprezentat de cãtre comandanţii şcolilor de aplicaţie/centrelor de pregãtire/unitãţilor de instrucţie.
(5) La absolvirea cursurilor corespunzãtoare modulului perfecţionãrii instruirii de specialitate, soldaţii şi gradaţii voluntari primesc un certificat de absolvire, în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 4, care constituie baza confirmãrii în armã.
ART. 12
(1) Dupã repartiţia în unitãţi militare, soldaţii şi gradaţii voluntari încheie un contract cu durata de 4 ani, conform modelului prevãzut în anexa nr. 5. La expirarea acestuia, în cazul în care opteazã sã rãmânã în armatã, pot încheia contracte noi cu aceeaşi sau cu o altã unitate militarã, succesiv, pe 2-3 ani, potrivit aceluiaşi model. Încheierea contractelor are loc între soldatul/gradatul voluntar în cauzã şi comandantul/şeful unitãţii militare, în calitate de reprezentant al Ministerului Apãrãrii.
(2) Modificarea unui contract de angajare aflat în derulare se face prin act adiţional la contract, conform modelului prevãzut în anexa nr. 6, în situaţiile prevãzute la <>art. 37 alin. (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, denumit în continuare statut.
(3) Limita maximã de vârstã pânã la care pot fi menţinuţi în activitate soldaţii şi gradaţii voluntari din Ministerul Apãrãrii este de 40 de ani.
(4) Soldaţii şi gradaţii voluntari care, pe durata contractului de angajare, sunt trimişi la forme de pregãtire cu o duratã mai mare de 90 de zile semneazã un angajament potrivit modelului prevãzut în anexa nr. 7.
ART. 13
(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari trimişi în misiune permanentã în strãinãtate încheie noi contracte de angajare la numirea în funcţie, conform modelului din anexa nr. 5, pentru o perioadã egalã cu durata mandatului la post, indiferent de durata contractului anterior, care înceteazã de drept odatã cu intrarea în vigoare a noului contract. În aceastã situaţie, contractul se semneazã de cãtre şeful Direcţiei personal şi mobilizare din cadrul Statului Major General, în calitate de reprezentant al Ministerului Apãrãrii. Pe timpul cât se aflã la post, documentele de evidenţã ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari se pãstreazã la structura responsabilã cu gestiunea personalului încadrat în posturi în strãinãtate, unde se constituie evidenţã separatã.
(2) La terminarea misiunii permanente în strãinãtate, în funcţie de nevoile Ministerului Apãrãrii, soldaţii şi gradaţii voluntari îşi pot relua activitatea în unitãţile din care au plecat sau în alte unitãţi, în temeiul unui nou contract, încheiat pe o duratã de 2-3 ani, dar fãrã a depãşi limita maximã de vârstã. În acest scop, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea misiunii în strãinãtate, soldaţii şi gradaţii voluntari vor solicita, prin raport adresat şefului Direcţiei personal şi mobilizare, reîncadrarea în aceeaşi unitate sau în altã unitate militarã, într-o funcţie corespunzãtoare. Documentele de evidenţã ale acestor soldaţi şi gradaţi voluntari se trimit la unitãţile militare cu care aceştia au încheiat noul contract.
ART. 14
(1) Sistemul de evidenţã al soldaţilor şi gradaţilor voluntari se constituie în scopul cunoaşterii permanente şi exacte a situaţiei necesarului şi existentului acestei categorii de personal, precum şi a principalelor date necesare evoluţiei în carierã, asigurãrii drepturilor materiale, financiare şi de altã naturã cuvenite acestora, potrivit prevederilor legale.
(2) Evidenţa soldaţilor şi gradaţilor voluntari se realizeazã prin aceleaşi sisteme informatizate ale evidenţei unitare de culegere, stocare, prelucrare şi circulaţie a informaţiilor utilizate pentru cadrele militare, potrivit reglementãrilor în acest domeniu.
(3) Comandanţii/şefii unitãţilor militare au obligaţia sã asigure organizarea şi ţinerea evidenţei soldaţilor şi gradaţilor voluntari, iar şefii structurilor de resurse umane rãspund de realizarea şi actualizarea permanentã a sistemului de evidenţã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari.
(4) Sistemul de evidenţã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari este constituit din evidenţa nominalã şi statisticã.
ART. 15
(1) Documentele de evidenţã nominalã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari sunt:
a) dosarul personal;
b) fişa de evidenţã;
c) registrul de evidenţã pe funcţii.
(2) Documentele de evidenţã nominalã se pãstreazã la unitãţile şi formaţiunile corp aparte, care au structurã de resurse umane.
ART. 16
(1) Dosarul personal (anexa nr. 8) constituie principalul document de evidenţã nominalã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, care reflectã calificarea profesionalã şi principalele trãsãturi ale personalitãţii acestora, precum şi evoluţia lor în cariera militarã.
(2) Dosarul personal se întocmeşte în exemplar unic, de cãtre instituţiile unde se desfãşoarã modulul perfecţionãrii instruirii de specialitate, pe baza documentelor din dosarul de candidat şi a informaţiilor furnizate de titular şi se completeazã pe întreaga perioadã în care soldaţii şi gradaţii voluntari sunt în activitate.
(3) Dosarul cuprinde urmãtoarele documente:
a) fişa matricolã conform modelului prevãzutã în anexa nr. 9;
b) fişa jurãmântului militar;
c) aprecierile de serviciu;
d) rezultatele testelor psihologice susţinute sau ale recomandãrilor fãcute de psiholog cu ocazia încheierii unui nou contract;
e) copiile/fotocopiile documentelor de identitate şi ale actelor de studii;
f) documentele care atestã absolvirea cursurilor de carierã, de perfecţionare a pregãtirii profesionale şi de specializare, din ţarã şi strãinãtate;
g) fişa cu încadrarea locurilor de muncã şi activitãţilor desfãşurate în condiţii de muncã în care au lucrat soldaţii şi gradaţii voluntari şi fişa de evidenţã a timpului care nu se ia în calcul la stabilirea timpului efectiv lucrat în condiţiile respective, conform modelelor utilizate pentru cadrele militare în activitate;
h) angajamentul pentru efectuarea modulului instruirii individuale, pentru soldaţii voluntari care au frecventat acest modul;
i) contractul pentru efectuarea modulului perfecţionãrii instruirii de specialitate, în fotocopie;
j) contractele de angajare;
k) fişele controalelor medicale, în fotocopie;
l) alte documente considerate necesare.
(4) Documentele prevãzute la alin. (3) se înscriu în inventarul documentelor cuprinse în dosarul personal [anexa nr. 10a)].
(5) Evidenţa dosarelor personale se ţine de cãtre structura de gestiune a resurselor umane, într-un registru special destinat acestui scop şi întocmit potrivit anexei nr. 10b).
ART. 17
(1) Fişa de evidenţã cuprinde principalele date personale şi cu privire la situaţia militarã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi se întocmeşte în exemplar unic. Întocmirea fişei de evidenţã este iniţiatã de birourile de informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, judeţene sau de sector, odatã cu constituirea dosarului de candidat.
(2) Fişa de evidenţã se întocmeşte pe formular tip "A+B", se completeazã şi se actualizeazã de cãtre structurile în care executã programele de instruire şi de cãtre unitãţile militare în care vor fi încadraţi soldaţii şi gradaţii voluntari, pe întreaga perioadã cât aceştia sunt în activitate.
(3) Pentru soldaţii şi gradaţii voluntari proveniţi, pânã la data intrãrii în vigoare a prezentelor instrucţiuni, din tineri care nu au îndeplinit serviciul militar ca militari în termen sau cu termen redus, responsabilitatea întocmirii fişelor de evidenţã revine unitãţilor militare în care aceştia sunt încadraţi.
(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplicã şi pentru soldaţii şi gradaţii voluntari rezervişti.
ART. 18
Registrul de evidenţã pe funcţii (anexa nr. 11) este documentul în care se înscriu, în ordinea prevãzutã în statul de organizare, toate funcţiile de soldat şi gradat voluntar şi cu cine sunt încadrate, de la unitãţile batalion corp aparte şi similare acestora.
ART. 19
(1) Fişa matricolã din dosarul personal se întocmeşte în prima lunã de la începerea modulului perfecţionãrii instruirii de specialitate de cãtre şcolile de aplicaţie ale armelor/centrele de pregãtire/unitãţile de instrucţie care organizeazã aceastã formã de pregãtire.
(2) Pentru soldaţii şi gradaţii voluntari ale cãror fişe matricole/dosare personale nu au fost întocmite, acestea se întocmesc şi actualizeazã în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucţiuni, de cãtre unitãţile militare în care sunt încadraţi.
ART. 20
(1) Consultarea şi comunicarea de date şi informaţii din sistemul de evidenţã nominalã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari se fac numai cu aprobarea comandantului/şefului unitãţii militare la care acestea se pãstreazã, cu respectarea strictã a prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor personale.
(2) Prevederile Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Armata României se aplicã şi pentru documentele de evidenţã nominalã ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari.
ART. 21
(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari au obligaţia sã raporteze, în termen de cel mult 5 zile lucrãtoare, orice schimbare intervenitã în situaţia acestora şi a familiilor lor, în scopul actualizãrii operative a documentelor de evidenţã nominalã şi a bazei de date a sistemului informatic.
(2) Personalul din compartimentele de gestiune a resurselor umane, dupã luarea la cunoştinţã a schimbãrilor intervenite în situaţia soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi a familiilor acestora, are obligaţia sã le înscrie, în termen de 15 zile lucrãtoare, în toate documentele de evidenţã nominalã pe care le pãstreazã.
ART. 22
(1) În situaţia mutãrii soldaţilor şi gradaţilor voluntari, dosarul personal şi fişa de evidenţã se trimit la noua unitate în termen de 5 zile lucrãtoare de la data la care a survenit numirea în noua funcţie.
(2) La trecerea în rezervã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, dosarul personal şi fişa de evidenţã se trimit, dupã caz, la centrul militar zonal, judeţean sau de sector, pe a cãrui razã teritorialã militarul voluntar îşi stabileşte domiciliul sau, în caz de deces, pe a cãrui razã teritorialã îşi avea domiciliul, cu respectarea termenului prevãzut la alin. (1).
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2) situaţiile în care soldaţii şi gradaţii voluntari sunt declaraţi admişi sã urmeze cursul pentru formarea subofiţerilor în activitate pe filiera indirectã, când documentele se trimit instituţiilor militare de învãţãmânt în termen de 3 zile lucrãtoare de la încetarea raporturilor contractuale cu unitatea militarã.
ART. 23
Evidenţa statisticã se ţine de cãtre structurile de gestiune a resurselor umane de la toate eşaloanele şi constã în stocarea, procesarea şi transmiterea datelor obţinute pe baza documentelor de evidenţã nominalã, de regulã, prin utilizarea tehnicii de calcul.
ART. 24
Stocarea, procesarea şi transmiterea informaţiilor privind evidenţa soldaţilor şi gradaţilor voluntari se realizeazã prin intermediul sistemelor informatice şi de comunicaţii, al aplicaţiilor, modulelor şi procedurilor specifice din domeniul gestiunii resurselor umane, acreditate potrivit normelor în vigoare.
ART. 25
Situaţiile statistice rezultate ca urmare a prelucrãrii automate a datelor cuprind, în principal, informaţii referitoare la necesarul, existentul şi structura corpului soldaţilor şi gradaţilor voluntari, în activitate sau în rezervã, grupate dupã anumite criterii: grad, armã ori specialitate militarã, vârstã, studii, etnie, stare civilã şi alte criterii.
ART. 26
(1) Documentul prin care se dovedesc identitatea şi calitatea de soldat sau de gradat voluntar din Ministerul Apãrãrii este legitimaţia militarã. Modelul acesteia este prevãzut în anexa nr. 12.
(2) Metodologia privind emiterea, utilizarea, evidenţa şi retragerea legitimaţiilor militare ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari este cea stabilitã pentru cadrele militare în activitate.
ART. 27
(1) Dupã trecerea în rezervã/scoaterea din evidenţã, soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se elibereazã livrete militare dupã aceeaşi metodologie ca şi pentru cadrele militare care au fost trecute în rezervã. Livretele militare ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari care au îndeplinit stagiul militar se pãstreazã şi se actualizeazã de cãtre compartimentul resurse umane al unitãţii militare cu care soldatul/gradatul voluntar are încheiat contractul de angajare şi se înmâneazã acestora la trecerea în rezervã.
(2) Pentru soldaţii şi gradaţii voluntari trecuţi în rezervã, centrul militar care are în pãstrare dosarele personale şi fişele de evidenţã ale acestora, la cererea celor în cauzã, elibereazã adeverinţe cu privire la vechimea în serviciul militar, locurile de muncã şi activitãţile desfãşurate în condiţii de muncã, natura funcţiilor sau domeniul în care au lucrat pe timpul cât au fost în activitate.
(3) Metodologia organizãrii sistemului de evidenţã a soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari, a luãrii şi scoaterii din evidenţã, a înaintãrii în gradul urmãtor şi a altor activitãţi, precum şi atribuţiile persoanelor care au competenţe în acest domeniu sunt similare cu cele existente în prezent pentru subofiţerii în rezervã.
ART. 28
Imprimatele tipizate pentru ţinerea evidenţei nominale se tipãresc şi se distribuie prin grija structurilor centrale ale Ministerului Apãrãrii, statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentelor şi celorlalte structuri subordonate nemijlocit structurilor centrale.

CAP. V
Încadrarea/eliberarea în/din funcţii şi promovarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari

ART. 29
(1) Absolvenţii modulului de perfecţionare a instruirii de specialitate se repartizeazã pe garnizoane şi unitãţi militare, prin ordin al şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei sau al şefilor/comandanţilor structurilor centrale/comandamentelor, care au în subordine instituţiile în care s-a efectuat pregãtirea, potrivit nevoilor armatei şi opţiunilor individuale exprimate în momentul selecţionãrii.
(2) Numirea în funcţii a absolvenţilor modulului de perfecţionare a instruirii de specialitate se efectueazã prin ordin al comandanţilor unitãţilor militare în care aceştia sunt repartizaţi.
(3) Eliberarea/numirea soldaţilor şi gradaţilor voluntari din/în funcţii şi emiterea ordinelor în acest sens se efectueazã de cãtre conducãtorii, comandanţii şi şefii structurilor militare, dupã cum urmeazã:
a) între structurile centrale ale Ministerului Apãrãrii - de cãtre şeful structurii centrale la care se mutã, cu avizul şefului structurii centrale de la care pleacã;
b) între structurile care se subordoneazã nemijlocit aceleiaşi structuri centrale - de cãtre comandantul/şeful structurii subordonate nemijlocit structurii centrale la care se mutã, cu avizul comandantului/şefului structurii subordonate nemijlocit structurii centrale de la care pleacã;
c) între marile unitãţi - de cãtre comandantul/şeful marii unitãţi la care se mutã, cu avizul comandantului/şefului marii unitãţi de la care pleacã;
d) între structurile subordonate aceleiaşi structuri, altele decât cele prevãzute la lit. a), b) şi c) - de cãtre comandantul/şeful structurii care are în subordine nemijlocit structurile respective;
e) în cadrul structurilor proprii - de cãtre comandantul/şeful acestei structuri.
(4) Conducãtorii, comandanţii şi şefii structurilor care nu au stabilite competenţe privind mutarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari prezintã propuneri comandanţilor/şefilor eşaloanelor superioare, abilitaţi sã exercite astfel de competenţe.
(5) Mutãrile se vor face numai cu respectarea limitei de încadrare stabilite de eşaloanele care gestioneazã limita maximã prevãzutã prin Directiva de Planificare a Apãrãrii.
(6) Conducãtorii, comandanţii şi şefii structurilor militare pot delega locţiitorii sau şefii de stat major pentru a elibera şi a numi din/în funcţii soldaţii şi gradaţii voluntari şi pentru a emite ordine în acest sens.
(7) Ministrul apãrãrii şi şeful Statului Major General pot sã exercite competenţele stabilite pentru conducãtorii, comandanţii şi şefii din toate structurile Ministerului Apãrãrii privind eliberarea/numirea soldaţilor şi gradaţilor voluntari din/în funcţii şi emiterea ordinelor în acest sens.
(8) La numirea în funcţie într-o altã structurã, contractul de angajare se modificã, dupã caz, în condiţiile prevãzute de statut, prin act adiţional încheiat la structura în care soldaţii/gradaţii voluntari sunt numiţi în noua funcţie.
(9) Soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi puşi la dispoziţie sau suspendaţi din funcţie, prin ordin al comandanţilor/şefilor unitãţilor militare în care aceştia sunt încadraţi, în cazurile şi în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 30
(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari care doresc sã se mute la cerere dintr-o unitate militarã în alta se adreseazã prin raport personal comandantului/şefului unitãţii militare în care aceştia sunt încadraţi. În situaţia în care comandantul/şeful unitãţii militare este de acord cu mutarea, rapoartele militarilor voluntari se trimit împreunã cu fişa cu principalele date la unitatea militarã unde s-a solicitat mutarea.
(2) În situaţia în care comandantul unitãţii militare la care militarul voluntar solicitã mutarea este de acord, înscrie aceastã menţiune pe raportul militarului. Compartimentul resurse umane din unitatea în care funcţia este vacantã întocmeşte şi înainteazã raportul cu propunerile de numire/eliberare în/din funcţii, ierarhic, pânã la eşalonul al cãrui comandant/şef are competenţe în acest sens. La acest raport se anexeazã urmãtoarele documente:
a) fişa cu principalele date, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 13;
b) raportul personal al celui care solicitã mutarea, având înscris acordul comandantului/şefului unitãţii militare de provenienţã şi al comandantului/şefului unitãţii militare unde doreşte sã se mute;
c) tabelul cu soldaţii şi gradaţii voluntari care se propun a fi numiţi în alte funcţii, respectiv care se propun a fi detaşaţi, potrivit anexelor nr. 14a) şi 14b).
(3) Mutarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari în interesul serviciului este posibilã numai cu acordul acestora, exprimat în scris, în urma notificãrii primite de la structura de resurse umane a unitãţii în care aceştia sunt încadraţi.
(4) În vederea întocmirii, emiterii, transmiterii şi comunicãrii ordinelor de eliberare/numire din/în funcţii şi de detaşare/încetarea detaşãrii se vor respecta urmãtoarele condiţii:
a) conţinutul ordinelor trebuie sã excludã orice posibilitate de interpretare greşitã sau diferitã a acestora;
b) forma ordinelor trebuie sã respecte modelele prezentate în anexele nr. 15a)-15h);
c) în conţinutul ordinelor se vor înscrie motivarea de drept şi motivarea de fapt;
d) dupã aprobare, ordinele se înscriu într-un registru destinat pentru evidenţa ordinelor de numire/eliberare în/din funcţii şi de detaşare/încetare a detaşãrii;
e) numerotarea ordinelor trebuie sã înceapã în fiecare an calendaristic cu cifra unu şi sã fie precedatã de un grup de litere care, de regulã, reprezintã eşalonul, însoţit de litera "P" personal şi "V" - voluntar. Exemplu: B.P.V. - Batalion, Personal, Voluntar;
f) exemplarele originale ale ordinelor de numire/eliberare în/din funcţii sau de detaşare/încetare a detaşãrii se vor pãstra la eşaloanele care le-au emis;
g) copiile sau extrasele ordinelor de mutare ori de detaşare se vor trimite în termen de cel mult 5 zile de la semnare, ierarhic, pânã la unitatea de provenienţã şi la cea la care se mutã soldatul sau gradatul voluntar;
h) ordinele se comunicã în scris militarilor în cauzã prin documente/adrese elaborate în acest scop de cãtre compartimentul resurse umane al structurii din care aceştia fac parte; documentele/adresele au caracter individual, se redacteazã în douã exemplare şi cuprind în mod obligatoriu toate elementele înscrise în modelele prevãzute a se întocmi pentru cadrele militare în activitate, respectând aceeaşi procedurã.
(5) Traseul documentelor în procesul eliberãrii/numirii din/în funcţii a soldaţilor şi gradaţilor voluntari este prezentat în anexele nr. 16a) şi 16b).
ART. 31
(1) Soldaţii voluntari pot fi promovaţi în gradul de fruntaş şi numiţi într-o funcţie prevãzutã cu acest grad, dacã îndeplinesc urmãtoarele criterii:
a) au îndeplinit, pânã la momentul promovãrii, stagiul minim în grad prevãzut de lege;
b) au obţinut cel puţin calificativul "Bun" în aprecierile de serviciu întocmite pe perioada stagiului minim în grad.
(2) Fruntaşii pot fi înaintaţi în gradul de caporal şi numiţi într-o funcţie prevãzutã cu acest grad, dacã îndeplinesc criteriile prevãzute la alin. (1) şi dacã au absolvit cursul de perfecţionare pentru gradul de caporal ori s-au evidenţiat pe timpul participãrii la acţiuni militare.
(3) Promovarea în funcţie şi înaintarea în gradul urmãtor se realizeazã în limita numãrului de posturi vacante în unitatea/unitãţile militare din fiecare garnizoanã.
(4) Selecţia în vederea promovãrii în funcţie şi înaintãrii în grad se realizeazã în baza criteriilor prevãzute la alin. (1) şi (2), de cãtre structura de resurse umane din unitatea respectivã sau de cea de la unitatea militarã la care se mutã, în cazul promovãrii în altã unitate decât cea de provenienţã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari.
(5) Departajarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari selecţionaţi, când numãrul acestora este mai mare decât numãrul posturilor vacante, se face dupã urmãtoarele criterii specifice de promovare:
a) calificativele obţinute în aprecierile de serviciu întocmite pe perioada stagiului minim în grad;
b) vechimea în serviciul militar;
c) vechimea în grad;
d) rezultatele obţinute la cursurile de perfecţionare;
e) alte criterii, stabilite de comandanţii structurilor unde se realizeazã selecţia.
(6) Promovarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari se efectueazã odatã cu numirea în funcţie, prin ordin al conducãtorilor/comandanţilor/şefilor structurilor militare în care existã posturi vacante în vederea promovãrii, potrivit prevederilor art. 29 şi 30.
ART. 32
(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi detaşaţi în alte funcţii din aceeaşi unitate sau în alte unitãţi militare din Ministerul Apãrãrii în urmãtoarele cazuri:
a) pentru a urma diferite forme de perfecţionare a instruirii;
b) pentru executarea unor misiuni, participarea la pregãtirea şi desfãşurarea unor aplicaţii, exerciţii demonstrative, trageri, concursuri aplicativ-militare şi alte activitãţi;
c) pentru a asigura îndeplinirea atribuţiilor unor funcţii militare vacante.
(2) Detaşarea/încetarea detaşãrii soldaţilor şi gradaţilor voluntari, precum şi emiterea ordinelor în acest sens se efectueazã de cãtre conducãtorii, comandanţii şi şefii structurilor militare care au competenţe pentru eliberarea/numirea din/în funcţii a acestei categorii de personal.
(3) Pentru a urma diferite forme de perfecţionare/specializare prin cursuri organizate în instituţii militare de învãţãmânt/centre de pregãtire, soldaţii şi gradaţii voluntari sunt detaşaţi prin ordin al comandantului/şefului unitãţii militare în care sunt încadraţi, dupã obţinerea avizului structurii organizatoare a cursului.
(4) Detaşarea, prelungirea şi încetarea detaşãrii soldaţilor şi gradaţilor voluntari din structuri subordonate Statului Major General la structuri centrale ale Ministerului Apãrãrii şi cele subordonate acestora, care nu au compartimente de resurse umane, se fac prin ordin al şefului Direcţiei personal şi mobilizare, cu acordul scris al structurilor interesate.
(5) Selecţionarea soldaţilor şi gradaţilor voluntari pentru încadrarea în posturi permanente în strãinãtate, precum şi pentru participarea la misiuni în afara teritoriului statului român se asigurã de cãtre structurile cu atribuţii în domeniu stabilite de Statul Major General, în condiţiile prevãzute pentru cadrele militare.
(6) În vederea participãrii soldaţilor şi gradaţilor voluntari la pregãtirea misiunilor în afara teritoriului statului român şi pe timpul participãrii la acestea, se vor întocmi acte adiţionale, în condiţiile prevãzute de <>Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari.
(7) Pe timpul detaşãrii la unitãţi militare din cadrul Ministerului Apãrãrii, soldaţii şi gradaţii voluntari rãmân încadraţi în funcţiile şi unitãţile militare din care au fost detaşaţi şi beneficiazã de drepturile bãneşti, echipament, hranã, asistenţã medicalã, documente de transport şi alte drepturi, conform reglementãrilor în vigoare.
ART. 33
(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi confirmaţi într-o altã specialitate militarã, în cadrul aceleiaşi/aceluiaşi arme/serviciu, sau pot fi trecuţi dintr-o/dintr-un armã/serviciu în alta/altul, la iniţiativa instituţiei militare şi cu acordul lor ori numai la cererea acestora.
(2) Trecerea dintr-o/dintr-un armã/serviciu în alta/altul, precum şi confirmarea într-o altã specialitate militarã sunt posibile în urma dobândirii unei pregãtiri corespunzãtoare, prin una dintre urmãtoarele forme:
a) absolvirea cursului de specializare desfãşurat într-o instituţie militarã de învãţãmânt sau centru de pregãtire;
b) absolvirea unei instituţii civile de învãţãmânt sau a unui curs în cadrul unei astfel de instituţii, corespunzãtor armei/serviciului sau specialitãţii militare vizate/vizat.
(3) Diploma sau certificatul de absolvire constituie baza confirmãrii în armã/serviciu sau specialitate militarã.
(4) Trecerea dintr-o/dintr-un armã/serviciu în alta/altul, potrivit prevederilor alin. (1) şi (2), este condiţionatã de existenţa unor posturi vacante în altã/alt armã/serviciu decât cea/cel în care soldaţii şi gradaţii voluntari sunt confirmaţi, în aceeaşi unitate militarã/garnizoanã sau în alta.

CAP. VI
Aprecierea de serviciu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari

ART. 34
(1) Soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se întocmesc anual aprecieri de serviciu, prin care sunt evaluaţi asupra performanţelor profesionale şi potenţialului de dezvoltare al acestora, în raport cu atribuţiile posturilor în care sunt încadraţi.
(2) Scopul activitãţii de apreciere este de a stabili mãsura în care soldaţii şi gradaţii voluntari îşi îndeplinesc atribuţiile funcţionale, participã la executarea misiunilor subunitãţilor în care activeazã, precum şi de a indica potenţialul de promovare în carierã şi de trecere în corpul subofiţerilor.
(3) În raport cu perioada de timp evaluatã, situaţiile şi componentele evaluãrii, activitatea de apreciere poate fi:
a) apreciere de serviciu anualã, în vederea evaluãrii performanţei şi potenţialului fiecãrui soldat şi gradat voluntar, pe baza activitãţii desfãşurate în anul respectiv;
b) apreciere de serviciu specialã, în vederea evaluãrii performanţei şi potenţialului fiecãrui soldat şi gradat voluntar, pe baza activitãţii desfãşurate pe timpul delegãrii, detaşãrii etc. şi pe perioade de timp mai mici de un an.
(4) Modelul fişei de apreciere anualã/specialã şi metodologia de întocmire şi completare a aprecierii de serviciu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari sunt prevãzute în anexele nr. 17a) şi 17b).
ART. 35
(1) Responsabilitãţile ce se stabilesc în cadrul procesului de evaluare a soldaţilor şi gradaţilor voluntari decurg din relaţiile ierarhice dintre comandanţi/şefi şi subordonaţi, stabilite în statele de organizare ale unitãţilor militare.
(2) Aprecierea de serviciu a unui soldat sau gradat voluntar este efectuatã de cãtre 2 evaluatori, care sunt comandanţii/şefii sãi ierarhici şi care supervizeazã activitatea celui evaluat.
(3) Comandanţii/şefii care evalueazã se stabilesc astfel:
a) primul evaluator, denumit şi evaluator iniţiator, este comandantul/şeful nemijlocit al celui apreciat, conform ierarhiei stabilite prin statul de organizare al unitãţii militare în care acesta îşi desfãşoarã activitatea. Evaluatorul iniţiator asigurã nemijlocit sprijin şi asistenţã pentru îndeplinirea obiectivelor individuale şi colective, pe întreaga perioadã de evaluare;
b) al doilea evaluator, denumit evaluator decident, care hotãrãşte calificativul şi conţinutul final al aprecierii, este comandantul/şeful nemijlocit al primului evaluator, cu grad de subofiţer/maistru militar sau ofiţer. Acesta este persoana care decide, dintr-o perspectivã organizaţionalã, nivelul performanţei, aptitudinile profesionale şi potenţialul soldaţilor şi gradaţilor voluntari din subordine.
(4) Schema relaţiilor de evaluare pentru soldaţii şi gradaţii voluntari se întocmeşte la începutul perioadei de apreciere de cãtre structurile de personal de la toate eşaloanele armatei şi este aprobatã de cãtre comandantul/şeful unitãţii militare.
ART. 36
(1) Fişa de apreciere anualã se întocmeşte pe ani calendaristici, pentru toţi soldaţii şi gradaţii voluntari care au îndeplinit atribuţiile unor funcţii, inclusiv perioada de detaşare în vederea participãrii la diferite misiuni sau forme de perfecţionare a pregãtirii profesionale, timp de cel puţin 8 luni într-un an calendaristic.
(2) Soldaţilor şi gradaţilor voluntari mutaţi într-o altã unitate, dupã 8 luni de activitate în aceeaşi unitate militarã, în anul de evaluare, li se întocmesc fişe de apreciere anualã de cãtre comandanţii din unitatea din care au fost mutaţi. Fişele de apreciere se trimit odatã cu celelalte documente de mutare.
(3) La schimbarea din funcţie a comandantului/şefului nemijlocit, aflat în postura de evaluator iniţiator, timp de peste 8 luni în anul de evaluare, acesta este obligat sã întocmeascã fişe de apreciere anualã soldaţilor şi gradaţilor voluntari care i-au fost în subordine.
(4) La întocmirea aprecierii de serviciu anuale a soldaţilor şi gradaţilor voluntari se iau în considerare activitatea desfãşuratã pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, informaţiile conţinute în eventualele aprecieri speciale, rezultatele obţinute de cãtre soldaţii şi gradaţii voluntari în cadrul cursurilor de carierã sau de nivel/specializare, precum şi activitatea desfãşuratã pentru îndeplinirea unor misiuni, altele decât cele prevãzute în fişa postului.
ART. 37
(1) Fişa de apreciere specialã se întocmeşte pentru soldaţii şi gradaţii voluntari care au îndeplinit atribuţiile aceleiaşi funcţii, în subordinea aceluiaşi comandant, pe o perioadã cuprinsã între 2 şi 8 luni, în urmãtoarele situaţii:
a) când sunt mutaţi în altã unitate în anul respectiv;
b) când sunt detaşaţi pentru a exercita atribuţiile unei alte funcţii sau pentru a îndeplini o misiune în aceeaşi unitate sau în altã unitate;
c) când a fost schimbat din funcţie, trecut în rezervã sau detaşat primul evaluator al lor pentru a exercita o misiune în altã unitate pe o perioadã care include şi perioada prevãzutã pentru efectuarea aprecierii de serviciu anuale.
(2) La încheierea activitãţii de evaluare, fişa de apreciere specialã se anexeazã la fişa de apreciere anualã.
ART. 38
(1) Pentru perioade mai mici de douã luni, în care soldaţii şi gradaţii voluntari sunt detaşaţi în vederea îndeplinirii, în afara subunitãţii din care fac parte, anumite misiuni sau sarcini care nu au fost prevãzute iniţial în fişa postului, comandanţii subunitãţilor respective evalueazã modul de îndeplinire a obiectivelor acelor sarcini/activitãţi, certificând aprecierile lor în scris. Un exemplar se trimite unitãţilor/subunitãţilor militare de care aparţin soldaţii şi gradaţii voluntari în cauzã, la terminarea detaşãrii sau activitãţii, iar celãlalt rãmâne la unitatea militarã emitentã.
(2) Aprecierile primite de soldaţii şi gradaţii voluntari evaluaţi pentru activitatea desfãşuratã în condiţiile menţionate la alin. (1) se anexeazã la fişa de apreciere anualã.
ART. 39
Aprecierea de serviciu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari se exprimã prin unul dintre urmãtoarele calificative: excepţional - E, foarte bun - FB, bun - B, mediocru - M, corespunzãtor - C, necorespunzãtor - NC. Calificativul se acordã pentru performanţa şi potenţialul demonstrate de cãtre soldatul sau gradatul voluntar evaluat în activitatea desfãşuratã în vederea îndeplinirii atribuţiilor funcţionale, corespunzãtoare postului în care este încadrat.
ART. 40
(1) Soldaţii şi gradaţii voluntari au dreptul sã conteste calificativul final din aprecierea de serviciu anualã, atunci când considerã cã au fost prejudiciaţi printr-o evaluare incorectã.
(2) Contestarea aprecierii de serviciu anuale a soldaţilor şi gradaţilor voluntari se face în termen de 5 zile lucrãtoare de la aducerea la cunoştinţã a calificativului final al acestuia. Timpul în care soldatul sau gradatul voluntar, din motive neimputabile acestuia, s-a aflat în imposibilitatea de a face contestaţie nu se include în termenul stabilit mai sus.
(3) Contestaţia se adreseazã comandantului/şefului nemijlocit al evaluatorului decident. Acesta are responsabilitatea analizei contestaţiei şi documentelor de apreciere şi, dupã caz, a revizuirii şi stabilirii calificativului final al aprecierii de serviciu anuale/speciale.
(4) Comandantul/şeful cãruia i se adreseazã contestaţia este obligat sã prezinte o concluzie asupra acesteia în decurs de 15 zile lucrãtoare de la data înscrierii contestaţiei. În acest scop comandantul/şeful nemijlocit al evaluatorului decident numeşte o comisie, aprobatã prin ordin de zi pe unitate de cãtre comandantul/şeful unitãţii militare, compusã din 3-4 cadre militare din cadrul unitãţii/subunitãţii pe care o conduce, care cerceteazã problemele solicitate în contestaţie. Comisia poartã discuţii individuale atât cu cel care a contestat calificativul aprecierii de serviciu, cât şi cu cei 2 evaluatori ai acestuia. Concluziile rezultate în urma cercetãrii se înscriu într-un act de constatare, care se anexeazã la aprecierea de serviciu. Dupã aprobarea actului de constatare de cãtre comandantul unitãţii, calificativul propus de comisia de cercetare reprezintã calificativul definitiv al aprecierii de serviciu şi se înscrie pe aceasta cu culoare roşie.
(5) Calificativele înscrise în fişele de apreciere specialã pot fi contestate în aceleaşi condiţii ca şi în cazul aprecierii anuale.
ART. 41
(1) Activitatea de apreciere a soldaţilor şi gradaţilor voluntari se încheie cu întocmirea fişelor de apreciere anualã, în perioada 1 ianuarie-15 februarie, astfel:
a) în primele 15 zile lucrãtoare, evaluatorii iniţiatori elaboreazã fişele de apreciere anualã;
b) în urmãtoarele 10 zile lucrãtoare, evaluatorii decidenţi iau decizia asupra fişelor de apreciere anualã;
c) în termen de 5 zile lucrãtoare de la încheierea redactãrii fişelor de apreciere anualã, acestea se aduc la cunoştinţa soldaţilor şi gradaţilor voluntari, în prezenţa acestora sau în scris;
d) în termen de 5 zile lucrãtoare de la aducerea la cunoştinţã, soldaţii şi gradaţii voluntari, care considerã cã nu au fost evaluaţi corect, pot prezenta contestaţii asupra aprecierii de serviciu anuale.
(2) Fişele de apreciere specialã se întocmesc înaintea perioadei finale de evaluare, pentru a putea fi utilizate la întocmirea fişelor de apreciere anualã.
(3) Anual, pânã la data de 31 martie, unitãţile militare, cu excepţia celor din subordinea Direcţiei generale de informaţii a apãrãrii, înainteazã, pe cale ierarhicã, pânã la Direcţia management resurse umane, sinteza anualã a activitãţii de apreciere, care conţine: modul de desfãşurare a acestei activitãţi; aprecierea generalã şi situaţia numericã/procentualã a rezultatelor obţinute de soldaţii şi gradaţii voluntari; modul de utilizare a rezultatelor aprecierii în procesul de promovare, selecţie şi încadrare pe posturi; detalierea cazurilor extreme de evaluare; numãrul de contestaţii şi modul de soluţionare.
ART. 42
La întocmirea documentelor de apreciere se ţine cont şi de urmãtoarele reguli:
a) nu se întocmesc fişe de apreciere anualã soldaţilor şi gradaţilor voluntari care au absentat de la serviciu mai mult de 8 luni în anul de evaluare, pentru motive medicale, pentru îngrijirea copilului sau pentru alte situaţii bine justificate;
b) în cazul în care, pe durata unui an calendaristic, un soldat sau un gradat voluntar nu îndeplineşte condiţiile pentru a i se întocmi o fişã de apreciere anualã, acestuia i se poate întocmi fişã de apreciere specialã;
c) calificativele obţinute de cãtre soldaţii şi gradaţii voluntari încadraţi în posturi în comandamente şi structuri multinaţionale ale NATO, Uniunii Europene, ONU sau ale altor organizaţii internaţionale, apreciaţi dupã metodologiile organizaţiilor respective, se echivaleazã cu calificativele prevãzute în prezentul act normativ, prin grija structurii care gestioneazã posturile permanente în strãinãtate;
d) în cazul în care evaluatorul iniţiator este schimbat din funcţie, el este obligat sã întocmeascã fişele de apreciere speciale pentru soldaţii şi gradaţii voluntari pe care i-a avut în subordine cel puţin douã luni. Aprecierile de serviciu se supervizeazã de cãtre evaluatorul decident şi urmeazã procedurile specifice;
e) când primul evaluator a decedat, este declarat dispãrut sau se aflã în incapacitate fizicã şi psihicã pe timpul perioadei de evaluare, fãrã ca altcineva sã fie numit în funcţie în locul acestuia, evaluatorul decident preia şi responsabilitãţile primului evaluator, devenind evaluator unic. În mod similar, evaluatorul iniţiator preia responsabilitãţile evaluatorului decident, în cazul în care a fost împuternicit sau numit sã îndeplineascã, prin cumul, atribuţiile funcţiei evaluatorului decident;
f) fişele de apreciere ale soldaţilor şi gradaţilor voluntari se pãstreazã la structurile de resurse umane ale unitãţilor militare din care fac parte, în dosarele personale ale fiecãrui soldat sau gradat voluntar;
g) comandanţii/şefii care evalueazã trebuie sã reflecte în aprecierile de serviciu, cât mai obiectiv şi corect, performanţa fiecãrui militar evaluat şi sã identifice potenţialul soldaţilor şi gradaţilor voluntari de a trece în corpul subofiţerilor, în condiţiile stabilite de actele normative în vigoare.

CAP. VII
Trecerea în rezervã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari

ART. 43
(1) Pentru trecerea în rezervã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, comandantul/şeful nemijlocit al acestora întocmeşte un raport cu propunerile individuale de trecere în rezervã, conform reglementãrilor în vigoare, pe care îl înainteazã structurii de resurse umane care întocmeşte proiectele de ordin, pe care le înainteazã spre aprobare comandantului/şefului unitãţii militare.
(2) Copiile de pe ordinele comandanţilor/şefilor, care au competenţa de trecere în rezervã a acestei categorii de militari, se trimit centrelor militare zonale, judeţene şi de sector, pe a cãror razã teritorialã aceştia îşi au domiciliul stabil.
(3) Comandanţii/şefii nemijlociţi aduc la cunoştinţã, verbal şi în scris, printr-o trimitere de corespondenţã recomandatã, soldaţilor şi gradaţilor voluntari în cauzã ordinul de trecere în rezervã şi, potrivit reglementãrilor în vigoare, urmãresc respectarea termenelor de predare-primire a funcţiilor.
(4) Soldaţii şi gradaţii voluntari trecuţi în rezervã se iau în evidenţã ca rezervişti de cãtre centrele militare zonale, judeţene şi de sector.
ART. 44
Pentru trecerea în rezervã din oficiu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. a) din statut, ca urmare a împlinirii limitei de vârstã în serviciu de 40 de ani, rapoartele privind trecerea în rezervã se întocmesc pânã la data de 20 a lunii premergãtoare celei în care soldaţii şi gradaţii voluntari împlinesc limita de vârstã în serviciu, iar în proiectele de ordin se va înscrie data de aplicare a acestei mãsuri, care va fi ziua în care împlinesc limita de vârstã în serviciu.
ART. 45
Pentru trecerea în rezervã din oficiu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. b) din statut, la expirarea termenului contractului, în situaţia în care nu sunt posibilitãţi de încheiere a unui nou contract din cauza reducerii funcţiilor, ca urmare a desfiinţãrii, restructurãrii sau dislocãrii unitãţii, rapoartele privind trecerea în rezervã se întocmesc pânã la data de 20 a lunii premergãtoare celei în care expirã contractele încheiate între pãrţi, iar în proiectele de ordin se va înscrie data de aplicare a acestei mãsuri, care este prima zi dupã expirarea contractelor.
ART. 46
Pentru trecerea în rezervã din oficiu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. c) din statut, ca urmare a clasãrii "inapt pentru serviciul militar" de cãtre comisiile de expertizã medico-militarã, rapoartele privind trecerea în rezervã, la care se anexeazã certificatele medicale cu hotãrârile comisiilor de expertizã medico-militarã şi rapoartele personale ale celor în cauzã, din care sã rezulte cã nu contestã deciziile medicale, se înainteazã în termen de 5 zile lucrãtoare la structura de resurse umane. Data intrãrii în vigoare a ordinelor este, de regulã, la 30 de zile de la data primirii propunerilor de trecere în rezervã de cãtre structura de resurse umane responsabilã.
ART. 47
Pentru trecerea în rezervã din oficiu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. d) din statut, ca urmare a clasãrii "apt limitat" de cãtre comisiile de expertizã medico-militarã, rapoartele privind trecerea în rezervã, la care se anexeazã certificatele medicale emise cu cel mult 6 luni înainte de data trecerii în rezervã, precum şi rapoartele-cerere de trecere în rezervã ale celor în cauzã se înainteazã pânã la data de 20 a lunii premergãtoare celei în care sunt trecuţi în rezervã. Data intrãrii în vigoare a ordinelor este, de regulã, ultima zi a lunii urmãtoare primirii propunerilor de trecere în rezervã.
ART. 48
Pentru trecerea în rezervã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. e) din statut, pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apãrãrii, comandantul/şeful unitãţii militare înştiinţeazã soldaţii şi gradaţii voluntari în cauzã despre motivele obiective care stau la baza desfacerii unilaterale a contractului, din iniţiativa Ministerului Apãrãrii, determinate, de regulã, de reducerea funcţiilor, ca urmare a desfiinţãrii, restructurãrii sau redislocãrii unitãţii respective. Structura de resurse umane urmãreşte întocmirea rapoartelor de trecere în rezervã şi înaintarea acestora cu cel puţin 60 de zile înainte de data intrãrii în vigoare a ordinelor/deciziilor de desfiinţare sau redislocare ori a noilor state de organizare privind transformarea sau redimensionarea unitãţilor militare. În proiectele de ordin se înscrie data de aplicare a mãsurii de trecere în rezervã, care este, de regulã, cu cel puţin o zi înainte de data intrãrii în vigoare a ordinelor de desfiinţare sau redislocare ori a noilor state de organizare privind transformarea sau redimensionarea unitãţilor militare.
ART. 49
Pentru trecerea în rezervã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. f) din statut, înainte de termenul de expirare a contractului, cu acordul ambelor pãrţi, se au în vedere, pe lângã prevederile art. 43 din prezentul act normativ, şi urmãtoarele:
a) soldaţii şi gradaţii voluntari, care solicitã sã fie trecuţi în rezervã, sã adreseze rapoarte scrise comandanţilor/şefilor unitãţilor militare din care fac parte, în care sã prezinte motivele cererii;
b) comandantul/şeful unitãţii militare sã analizeze motivele solicitãrii de trecere în rezervã, sã verifice dacã se întrunesc condiţiile legale, sã aprobe raportul în termenul legal şi sã discute cu respectivii asupra consecinţelor legale ce decurg din acest fapt;
c) în proiectele de ordin se înscrie data de aplicare a mãsurii de trecere în rezervã, convenitã de ambele pãrţi;
d) soldaţii şi gradaţii voluntari, care, de la data depunerii rapoartelor privind trecerea în rezervã şi pânã la comunicarea hotãrârii celor în drept, nu îşi respectã obligaţiile şi îndatoririle ce le revin, sunt sancţionaţi disciplinar şi, în raport cu gravitatea abaterilor/infracţiunilor, pot fi trimişi spre cercetare organelor competente.
ART. 50
Pentru trecerea în rezervã din oficiu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. g) din statut, ca urmare a expirãrii termenului contractului, în situaţia în care una dintre pãrţi nu mai opteazã pentru încheierea unui nou contract, rapoartele privind trecerea în rezervã se întocmesc pânã la data de 20 a lunii premergãtoare celei în care expirã contractele încheiate între pãrţi, iar în proiectele de ordin se înscrie data de aplicare a acestei mãsuri, care este prima zi dupã expirarea contractelor.
ART. 51
(1) Pentru trecerea în rezervã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. (h) din statut, ca urmare a faptului cã nu mai îndeplinesc criteriile specifice stabilite prin prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), e), g)-i) din prezentele instrucţiuni şi prin specificaţiile de personal şi standardele de realizare a sarcinilor din fişa postului, comandantul/şeful unitãţii militare comunicã soldaţilor şi gradaţilor voluntari în cauzã motivele obiective care stau la baza desfacerii unilaterale a contractului, din iniţiativa Ministerului Apãrãrii.
(2) Trecerea în rezervã în condiţiile alin. (1) poate fi dispusã numai dupã parcurgerea procedurii cercetãrii prealabile a situaţiilor care genereazã incompatibilitatea cu calitatea de soldat/gradat voluntar sau dupã rãmânerea definitivã a calificativului "necorespunzãtor" obţinut în aprecierea de serviciu, în urma procesului de evaluare.
(3) În termen de 3 zile de la aprobarea actului de constatare al comisiei de cercetare, în termenii şi în condiţiile stabilite pentru aplicarea sancţiunilor disciplinare, respectiv de la rãmânerea definitivã a calificativului "necorespunzãtor", structura de resurse umane asigurã înaintarea spre aprobare a rapoartelor întocmite, dupã caz, de comandanţii/şefii nemijlociţi ai soldaţilor şi gradaţilor voluntari sau de evaluatorii decidenţi stabiliţi potrivit prevederilor art. 35 alin. (3) lit. b) şi proiectelor ordinelor de trecere în rezervã.
(4) În proiectele de ordin se înscrie data de aplicare a mãsurii de trecere în rezervã ca fiind:
a) la 5 zile lucrãtoare de la data aprobãrii actului de constatare a incompatibilitãţilor prevãzute de art. 2 alin. (1) lit. a), e), g)-i) din prezentele instrucţiuni;
b) la 15 zile lucrãtoare de la aducerea la cunoştinţa soldaţilor/gradaţilor voluntari a calificativului "necorespunzãtor" obţinut în aprecierea de serviciu şi rãmas definitiv.
ART. 52
Pentru trecerea în rezervã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. i) din statut, prin demisie, se aplicã procedurile prevãzute la art. 49, cu excepţia prezentãrii motivelor cererii.
ART. 53
Pentru trecerea în rezervã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. j) din statut, ca urmare a aplicãrii sancţiunii disciplinare prevãzute la art. 28 lit. e) din statut, când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale, se procedeazã astfel:
a) comandanţii/şefii nemijlociţi ai soldaţilor şi gradaţilor voluntari care au sãvârşit abateri grave prezintã, ierarhic, rapoarte scrise comandanţilor/şefilor unitãţilor militare din care fac parte, în care prezintã motivele propunerii de trecere în rezervã;
b) structura de resurse umane prezintã spre aprobare comandantului/şefului unitãţii militare proiectul ordinului de trecere în rezervã, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data adoptãrii deciziei de sancţionare propuse prin actul de constatare întocmit de comisia de cercetare;
c) în proiectele de ordin de trecere în rezervã se înscrie data de aplicare a mãsurii ca fiind la 15 zile lucrãtoare de la comunicarea deciziei de sancţionare.
ART. 54
Pentru trecerea în rezervã din oficiu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. k) din statut, când sunt condamnaţi prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia, precum şi atunci când sunt condamnaţi pentru infracţiuni sãvârşite cu intenţie, fãrã a fi privaţi de libertate, se procedeazã astfel:
a) rapoartele cu propunerile de trecere în rezervã, iniţiate de structura de resurse umane, la care se anexeazã, în plus, copiile hotãrârilor judecãtoreşti, se înainteazã, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data primirii rapoartelor, comandantului/şefului unitãţii militare care aprobã propunerile;
b) în proiectele de ordin de trecere în rezervã, data de aplicare a mãsurii se înscrie ca fiind la 15 zile lucrãtoare de la primirea propunerilor şi luarea deciziei.
ART. 55
Pentru trecerea în rezervã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. l) din statut, când sunt condamnaţi prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã, pentru o infracţiune sãvârşitã din culpã, fãrã a fi privaţi de libertate, se procedeazã astfel:
a) comandanţii/şefii nemijlociţi ai soldaţilor şi gradaţilor voluntari aflaţi în situaţiile precizate pot prezenta, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data primirii hotãrârii judecãtoreşti definitive, rapoarte scrise comandanţilor/şefilor unitãţilor militare din care fac parte, cu propuneri de trecere în rezervã;
b) structura de resurse umane înainteazã rapoartele cu propunerile de trecere în rezervã, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data primirii acestora, la care se anexeazã, în plus, copiile hotãrârilor judecãtoreşti, comandantului/şefului unitãţii militare, care poate aproba propunerile;
c) în proiectele de ordin de trecere în rezervã, data de aplicare a mãsurii se înscrie ca fiind de 15 zile lucrãtoare de la primirea propunerilor.
ART. 56
Pentru trecerea în rezervã din oficiu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. m) din statut, la data retragerii motivate a avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informaţiilor la care au avut acces, de cãtre autoritãţile competente, se procedeazã astfel:
a) rapoartele cu propunerile de trecere în rezervã, iniţiate de structura de resurse umane, la care se anexeazã, în plus, decizia autoritãţii competente privind retragerea motivatã a avizului de securitate, se înainteazã, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data primirii deciziei, comandantului/şefului unitãţii militare, care aprobã propunerile;
b) în proiectele de ordin de trecere în rezervã, data de aplicare a mãsurii se înscrie ca fiind de 15 zile lucrãtoare de la primirea propunerilor.
ART. 57
Pentru scoaterea din evidenţã din oficiu a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prin aplicarea art. 45 alin. (1) lit. n) din statut, în caz de deces, se procedeazã astfel:
a) rapoartele cu propunerile de scoatere din evidenţã, iniţiate de structura de resurse umane, la care se anexeazã, în plus, actul de deces, se înainteazã, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data primirii actului de deces, comandantului/şefului unitãţii militare, care aprobã propunerile;
b) în proiectele de ordin de scoatere din evidenţã, data de aplicare a mãsurii se înscrie ca fiind data decesului consemnatã în certificatul de deces.

CAP. VIII
Recrutarea, selecţionarea, instruirea şi folosirea soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari

ART. 58
(1) Cetãţenii români, bãrbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 28 de ani pot opta pentru a încheia primul contract de soldat şi gradat rezervist voluntar cu unitãţile militare ale Ministerului Apãrãrii pe o perioadã determinatã.
(2) Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari pot fi menţinuţi în rezerva operaţionalã, astfel cum este reglementat în <>art. 15 alin. (2) din Legea nr. 446/2006 privind pregãtirea populaţiei pentru apãrare, pânã la vârsta de 45 de ani.
ART. 59
(1) Recrutarea candidaţilor pentru a deveni soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari se efectueazã de cãtre birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, judeţene şi de sector, în baza planului anual de recrutare aprobat de cãtre şeful Direcţiei personal şi mobilizare.
(2) Candidaţii recrutaţi pentru a deveni soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari au, de regulã, domiciliul în judeţele în care sunt dislocate unitãţile militare în care sunt încadraţi sau în judeţele limitrofe.
(3) Condiţiile şi criteriile generale şi specifice de recrutare şi selecţie sunt cele menţionate la art. 2 şi la art. 3 alin. (3), cu excepţia art. 2 alin. (1) lit. i).
ART. 60
(1) Comandanţii unitãţilor militare încheie angajamente, conform modelului prezentat în anexa nr. 18, cu tinerii care nu au îndeplinit serviciul militar.
(2) Documentele de transport necesare deplasãrii în vederea recrutãrii, selecţiei şi pregãtirii se asigurã prin grija structurii care a recrutat candidatul.
ART. 61
(1) Soldaţii şi gradaţii în rezervã declaraţi admişi şi tinerii care au absolvit programul de instruire încheie primul contract de rezervist voluntar, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 19, şi se repartizeazã în planurile de mobilizare ale unitãţilor militare, fapt care se comunicã centrelor militare pe a cãror razã teritorialã aceştia îşi au domiciliul.
(2) La expirarea primului contract, cei care opteazã sã îşi pãstreze statutul de soldat şi de gradat rezervist voluntar pot încheia noi contracte cu aceeaşi sau cu o altã unitate militarã, succesiv, cu durata de 2 la 3 ani, potrivit aceluiaşi model.
(3) Soldaţii şi gradaţii voluntari rezervişti care au relaţii contractuale cu o unitate militarã nu mai pot încheia contracte ca rezervist voluntar cu alte unitãţi militare.
ART. 62
Planificarea, organizarea şi desfãşurarea instruirii soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari se stabilesc prin ordin al şefilor statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, cu avizul şefului Direcţiei operaţionalizare, generare şi evaluare forţe din cadrul Statului Major General.
ART. 63
(1) Unitãţile militare elaboreazã programul şi planificarea convocãrilor de instruire a soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari şi pe baza acestora emit ordinul de chemare la concentrarea pentru instruire, pe care îl înmâneazã soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari, pe baza dovezii de primire, prin grija organelor specializate ale Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.
(2) Ordinul de chemare la concentrarea pentru instruire constituie bazã legalã pentru angajator de a permite angajatului participarea la convocarea pentru instruire.
(3) Modelul ordinului de chemare la concentrarea pentru instruire şi cel al dovezii de primire a ordinului de chemare la concentrarea pentru instruire sunt prevãzute în anexa nr. 20.
ART. 64
(1) Pe baza rezultatelor obţinute la convocãrile de instruire şi în funcţie de nevoile armatei, soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari pot solicita trecerea în rândul soldaţilor şi gradaţilor voluntari sau al cadrelor militare în activitate, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.
(2) În timpul alocat pregãtirii, soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari pot participa, în funcţie de nevoile armatei, la cursuri de specializare în urma cãrora li se poate acorda a doua specialitate militarã.
ART. 65
Înaintea perioadei de evaluare, comandanţii unitãţilor militare asigurã anual, prin personalul de specialitate al unitãţii, efectuarea controlului medical al soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari.
ART. 66
Cu 6 luni înainte de expirarea contractului, soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari îşi exprimã prin raport scris opţiunea de a încheia un nou contract cu Ministerul Apãrãrii.
ART. 67
Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari, pe durata contractului, pot fi promovaţi în grad, în condiţiile legii, în funcţie de rezultatele obţinute pe timpul îndeplinirii misiunilor, a rezultatelor obţinute la convocãrile de instruire şi a numãrului de locuri existente în statele de organizare.
ART. 68
(1) Soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari le înceteazã contractul în urmãtoarele situaţii:
a) la împlinirea vârstei de 45 de ani;
b) la expirarea termenului contractului, în situaţia în care nu sunt posibilitãţi de încheiere a unui nou contract din cauza reducerii numãrului de funcţii;
c) când sunt clasaţi "inapt pentru serviciul militar" de cãtre comisiile de expertizã medico-militarã;
d) când sunt clasaţi "apt limitat" de comisiile prevãzute la lit. c);
e) pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apãrãrii;
f) înainte de termenul de expirare a contractului, cu acordul ambelor pãrţi;
g) când nu mai îndeplinesc criteriile generale şi/sau specifice pentru încadrarea funcţiei, stabilite prin fişa postului;
h) când comit abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale;
i) când sunt condamnaţi prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia, precum şi atunci când sunt condamnaţi pentru infracţiuni sãvârşite cu intenţie, fãrã a fi privaţi de libertate;
j) când sunt condamnaţi prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã pentru o infracţiune sãvârşitã din culpã, fãrã a fi privaţi de libertate;
k) la data retragerii avizului de securitate specific clasei sau nivelului de secretizare a informaţiilor la care au avut acces, de cãtre autoritãţile competente;
l) în caz de deces.
(2) Scoaterea din evidenţele militare se face din oficiu în situaţiile prevãzute la alin. (1) lit. b), h) şi k), iar în celelalte condiţii, la propunerea comandanţilor/şefilor direcţi, înaintatã ierarhic.
(3) Scoaterea din evidenţele militare a soldaţilor şi gradaţilor voluntari se comunicã acestora şi în scris printr-o trimitere de corespondenţã recomandatã.
ART. 69
Soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari le sunt decontate cheltuielile de transport de cãtre unitãţile militare care îi au repartizaţi în planul de mobilizare, pe baza ordinului de chemare la concentrarea pentru instruire şi a ordinului de zi pe unitate.
ART. 70
Comandanţii/şefii unitãţilor militare emit ordin de zi pe unitate cu prezenţa la pregãtire şi rezultatele obţinute dupã fiecare convocare desfãşuratã.
ART. 71
Soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari le sunt întocmite de cãtre comandanţii de subunitãţi, anual, aprecieri de serviciu, în aceleaşi condiţii ca şi pentru soldaţii şi gradaţii voluntari.
ART. 72
Specialitãţile militare şi numãrul funcţiilor care pot fi încadrate cu soldaţi şi gradaţi rezervişti voluntari se stabilesc, se centralizeazã şi se trimit la structurile interesate, conform metodologiei prevãzute la art. 4.
ART. 73
La instituirea stãrii de urgenţã, a stãrii de asediu, precum şi la declararea mobilizãrii şi a stãrii de rãzboi, tinerii care frecventeazã programul de instruire a soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari continuã instruirea şi participã la desfãşurarea activitãţilor specifice la unitãţile militare în care se pregãtesc.
ART. 74
Soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari pot fi chemaţi şi pot participa la activitãţi festive prilejuite de diferite aniversãri din istoria unitãţii.
ART. 75
Pe timpul derulãrii contractului, soldaţii şi gradaţii rezervişti voluntari primesc legitimaţii militare, eliberate de unitãţile militare care îi au în plan, potrivit modelului din anexa nr. 12, care se utilizeazã conform normelor în vigoare.

CAP. IX
Dispoziţii finale şi tranzitorii

ART. 76
Contractele încheiate de militarii angajaţi pe bazã de contract, în temeiul art. 37 din Legea nr. 46/1996 privind pregãtirea populaţiei pentru apãrare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, rãmân valabile şi se deruleazã pânã la data prevãzutã în contract, în condiţiile în care clauzele care contravin prevederilor statutului au fost modificate prin act adiţional, potrivit modelului din anexa nr. 6.
ART. 77
Dreptul la concediu pentru creşterea sau îngrijirea copilului, pe durata contractului aflat în derulare, se acordã în condiţiile prevãzute pentru cadrele militare.
ART. 78
(1) Recompensele morale şi materiale care se acordã soldaţilor şi gradaţilor voluntari sunt cele prevãzute în Regulamentul disciplinei militare.
(2) Pentru fapte deosebite sãvârşite în timpul misiunilor şi sarcinilor de serviciu, soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi decoraţi cu ordine şi medalii româneşti şi ale statelor partenere, potrivit legii şi normelor în vigoare.
ART. 79
Potrivit art. 17 alin. (3) din statut, în perioada cât dureazã mobilizarea, starea de rãzboi sau situaţiile deosebite, soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se pot acorda permisii şi concedii potrivit prevederilor actelor normative aplicabile cadrelor militare în activitate.
ART. 80
(1) Abaterile de la disciplina militarã pentru care soldaţii şi gradaţii voluntari pot fi sancţionaţi disciplinar sunt cele prevãzute în Regulamentul disciplinei militare.
(2) Faptele sãvârşite de cãtre soldaţii şi gradaţii voluntari, pentru care se propune aplicarea sancţiunilor disciplinare prevãzute în statut, cu excepţia "avertismentului", sunt cercetate de cãtre o comisie, stabilitã de comandantul/şeful unitãţii militare, prin ordin de zi pe unitate, având urmãtoarea componenţã:
a) preşedinte-ofiţerul cu cercetarea penalã specialã sau un ofiţer din statul major;
b) membri-consilierul comandantului/şefului unitãţii militare pentru maiştri militari şi subofiţeri şi subofiţerul de companie/similare din subunitatea în care este încadrat soldatul sau gradatul voluntar. Acolo unde aceste funcţii nu sunt încadrate vor fi desemnaţi alţi maiştri militari sau subofiţeri din unitate care au o conduitã ireproşabilã.
ART. 81
(1) Dreptul de a aplica sancţiunea disciplinarã prevãzutã la art. 28 lit. a) din statut îl au comandanţii/şefii unitãţilor/subunitãţilor/structurilor militare de la toate nivelurile ierarhice care au în subordine soldaţi şi gradaţi voluntari, conform prevederilor care reglementeazã disciplina militarã.
(2) Dreptul de aplicare a celorlalte sancţiuni prevãzute în statut îl are comandantul/şeful unitãţii militare în care soldaţii şi gradaţii voluntari sunt încadraţi.
ART. 82
(1) Pentru aplicarea celorlalte sancţiuni prevãzute de statut, comandanţii/şefii subunitãţilor/structurilor înainteazã comandantului/şefului unitãţii militare rapoarte prin care solicitã sancţionarea disciplinarã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari, nominal, în care prezintã abaterile disciplinare sãvârşite de aceştia, data şi împrejurãrile în care s-au produs şi data luãrii la cunoştinţã despre producerea lor, precum şi propuneri privind aplicarea sancţiunilor disciplinare, cu precizarea prevederilor legale care au fost încãlcate şi a celor în baza cãrora se aplicã sancţiunea propusã. Rapoartele se înregistreazã la Compartimentul documente clasificate şi se înainteazã în termen de 3 zile lucrãtoare de la luarea la cunoştinţã despre comiterea abaterilor.
(2) Pentru realizarea cercetãrii prealabile, comandantul/şeful unitãţii militare convoacã, în termen de 3 zile lucrãtoare de la înregistrarea raportului la Compartimentul documente clasificate, comisia de cercetare constituitã potrivit prevederilor art. 80 alin. (2) şi soldatul sau gradatul/soldaţii şi/sau gradaţii ale cãrui/cãror abateri disciplinare se cerceteazã, fapt care se consemneazã în ordinul de zi pe unitate, cu precizarea obiectului, datei, orei şi locului convocãrii. Acestea se comunicã în scris soldaţilor şi gradaţilor voluntari în cauzã de cãtre comandanţii/şefii subunitãţilor/structurilor în care aceştia sunt încadraţi, la data emiterii ordinului de zi.
(3) Neprezentarea soldatului/gradatului voluntar la data, ora şi locul comunicate, fãrã un motiv obiectiv, dã dreptul comandantului/şefului unitãţii militare sã dispunã sancţionarea, fãrã realizarea cercetãrii prealabile.
(4) În cursul cercetãrii, soldatul/gradatul voluntar are dreptul sã formuleze şi sã susţinã toate apãrãrile în favoarea sa şi sã prezinte comisiei de cercetare toate probele şi motivaţiile pe care le considerã necesare, precum şi sã fie asistat, la cerere, de cãtre un cadru militar ori salariat civil, cu studii de drept, din structurile Ministerului Apãrãrii.
(5) În termen de 5 zile lucrãtoare de la data convocãrii, timp în care comisia de cercetare se poate întruni în şedinţe succesive pentru analiza temeinicã a faptelor şi împrejurãrilor sãvârşirii lor, întocmeşte un act de constatare, pe care îl înregistreazã la Compartimentul documente clasificate şi îl supune spre aprobare comandantului/şefului unitãţii militare.
(6) În actul de constatare întocmit de comisia de cercetare se consemneazã împrejurãrile în care a fost comisã abaterea, punctele de vedere ale celui care a sãvârşit-o şi a comandantului/şefului subunitãţii/structurii din care face parte şi propuneri referitoare la modul de sancţionare a soldatului sau gradatului voluntar.
ART. 83
(1) Actul de constatare, aprobat de comandantul/şeful unitãţii militare, constituie documentul în baza cãruia se emite decizia de sancţionare, care se întocmeşte în formã scrisã şi cuprinde în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinarã;
b) prezentarea prevederilor legilor, regulamentelor militare, contractului de angajare şi fişei postului care au fost încãlcate;
c) temeiul de drept în baza cãruia se aplicã sancţiunea disciplinarã;
d) termenele şi condiţiile privind executarea sancţiunii;
e) termenul în care sancţiunea poate fi contestatã;
f) instanţa/autoritatea competentã la care sancţiunea poate fi contestatã.
(2) Decizia de sancţionare se adoptã de cãtre comandantul/şeful unitãţii militare, în termen de 3 zile lucrãtoare de la data înregistrãrii actului de constatare, şi se aduce la cunoştinţa soldatului sau gradatului voluntar, prin semnãturã de primire ori scrisoare recomandatã, în termen de 5 zile lucrãtoare de la data emiterii, producând efecte de la data comunicãrii.
(3) În cazul desfacerii disciplinare a contractului de angajare, decizia se comunicã, în scris, celui în cauzã, în prima zi lucrãtoare de la adoptarea deciziei.
(4) Decizia de sancţionare poate fi contestatã de soldatul/gradatul voluntar sancţionat, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicãrii, la instanţa/autoritatea competentã aflatã în circumscripţia teritorialã a domiciliului sau reşedinţei acestuia.
ART. 84
Prevederile art. 80-83 din prezentele instrucţiuni se completeazã cu cele din Regulamentul disciplinei militare.
ART. 85
Militarii angajaţi pe bazã de contract, în baza prevederilor Instrucţiunilor privind angajarea militarilor pe bazã de contract în armatã, principalele îndatoriri şi drepturi ce revin acestor militari, aprobate prin Ordinul general al ministrului apãrãrii naţionale nr. O.G. 10/1994*), cu modificãrile şi completãrile ulterioare, îşi menţin gradul de fruntaş sau de caporal.
_________
*) Ordinul general al ministrului apãrãrii naţionale nr. O.G. 10/1994 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece a fost clasificat.

ART. 86
Armele şi specialitãţile militare specifice soldaţilor şi gradaţilor voluntari sunt cele stabilite în Nomenclatorul cu specialitãţile militare ale gradaţilor şi soldaţilor, precum şi ale militarilor angajaţi pe bazã de contract din Forţele Armate ale României.
ART. 87
Fişele posturilor pentru soldaţii şi gradaţii voluntari se întocmesc în condiţiile stabilite pentru cadrele militare.
ART. 88
Pânã la generalizarea şi asigurarea accesului direct la bazele de date centralizate specifice sistemului informatic al soldaţilor şi gradaţilor voluntari, se vor utiliza aplicaţiile existente.
ART. 89
Pânã la primirea legitimaţiilor militare, soldaţilor şi gradaţilor voluntari li se vor elibera ordine de serviciu.
ART. 90
Anexele nr. 1-20 fac parte integrantã din prezentele instrucţiuni.


ANEXA 1


─────────
la instrucţiuni
───────────────

STRUCTURA
instruirii şi utilizãrii soldaţilor şi gradaţilor voluntari

┌───────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
│ CURS DE BAZĂ │ │Instituţii militare de învãţãmânt │
│ PENTRU FORMAREA │ │ pentru formarea subofiţerilor │
│DEPRINDERILOR │ └──────────────────────────────────┘
│DE COMANDĂ │
│(subofiţeri-filiera│
│indirectã │
└───────────────────┘
^

┌────────┴──────────┐
│ ADMITERE │
└───────────────────┘
^

┌────────┴──────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
┌──>│ RECRUTARE ŞI │ │ Birouri informare-recrutare │
│ │ SELECŢIE │ │ Centre zonale de selecţie şi │
│ └───────────────────┘ │ orientare │
│ ^ └──────────────────────────────────┘
│ │
│ ┌────────┴──────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
│ │ Caporal │ │ Unitãţi şi mari unitãţi │
│ │ voluntar │ └──────────────────────────────────┘
│ └───────────────────┘
│ ^
│ │
│ ┌────────┴──────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
│ │ CURS DE │ │Şcoli de aplicaţie/centre de │
│ │ PERFECŢIONARE │ │pregãtire/unitãţi de instrucţie │
│ └───────────────────┘ └──────────────────────────────────┘
│ ^
│ │ concurs
│ ┌──┴───────┐ ┌──────────────────────────────────┐
│ │ Fruntaş │ │ Unitãţi şi mari unitãţi │
│<─────┤ voluntar │ └──────────────────────────────────┘
│ └──────────┘
│ ^
│ │ stagiu
│ │
│ ┌──┴───────┐ ┌──────────────────────────────────┐
└──────┤ Soldat │ │ Unitãţi şi mari unitãţi │
│ voluntar │ └──────────────────────────────────┘
└──────────┘
^

┌───────┴───────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
│ PROGRAM DE │ │Şcoli de aplicaţie/centre de │
│ INSTRUIRE │ │pregãtire/unitãţi de instrucţie │
└───────────────────┘ └──────────────────────────────────┘
^
│ concurs
┌───────┴───────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
│ RECRUTARE ŞI │ │ Birouri informare-recrutare │
│ SELECŢIE │ │ Centre zonale de selecţie şi │
└───────────────────┘ │ orientare │
^ └──────────────────────────────────┘


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│● soldaţi şi gradaţi din rezervã │
│● absolvenţi ai colegiilor militare liceale sau ai ciclului │
│ inferior al acestora │
│● persoane care nu au îndeplinit serviciul militar în termen sau │
│ militar cu termen redus │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ETAPELE PREGĂTIRII LOCUL PREGĂTIRII
ANEXA 2


───────
la instrucţiuni
────────────────

- model -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ROMÂNIA NESECRET │
│ MINISTERUL APĂRĂRII Exemplarul nr. .............. │
│ UNITATEA MILITARĂ Nr. ........... │
│ │
│ ANGAJAMENT │
│ pentru efectuarea modulului instruirii individuale │
│ │
│ În baza <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor │
│ voluntari, între subsemnatul/ subsemnata, ......., nãscut/nãscutã în ....., │
│ judeţul ...., la data de ....., cu domiciliul în ...., str. ..... nr. ...., │
│ bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul ....., în calitate de soldat voluntar, │
│ şi Ministerul Apãrãrii, reprezentat de ...., în calitate de ....., s-a │
│ încheiat prezentul angajament, în vigoare pe întreaga perioadã a pregãtirii, │
│ de la .......... pânã la ....................... │
│ Clauzele angajamentului sunt: │
│ I. Ministerul Apãrãrii se obligã sã asigure: │
│ a) hranã, echipament şi materiale de întreţinere gratuite pe timpul │
│ efectuãrii modulului instruirii individuale; │
│ b) indemnizaţie lunarã egalã cu 50% din solda de funcţie şi solda de grad │
│ a unui soldat voluntar; │
│ c) condiţii de pregãtire prevãzute în dispoziţiile în vigoare, precum şi │
│ alte drepturi materiale, conform prevederilor legale, pe întreaga perioadã │
│ de pregãtire; │
│ d) asistenţã medicalã şi medicamente gratuite, în condiţiile plãţii │
│ contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate. │
│ II. Subsemnatul, ....., declar cã doresc sã urmez cursurile modulului │
│ instruirii individuale din cadrul programului şi mã oblig: │
│ - sã îmi însuşesc cunoştinţele şi sã îmi formez deprinderile ca soldat │
│ voluntar; │
│ - sã respect prevederile legilor ţãrii, regulamentelor militare şi │
│ celorlalte acte normative în vigoare, care reglementeazã activitatea în │
│ şcolile de aplicaţie ale armelor/centrele de pregãtire/unitãţile de │
│ instrucţie; │
│ - sã manifest în toate împrejurãrile o comportare demnã şi civilizatã, │
│ sã apãr onoarea şi demnitatea de militar, sã am o ţinutã militarã │
│ regulamentarã şi sã nu sãvârşesc abateri disciplinare; │
│ - sã folosesc cu eficienţã baza materialã de învãţãmânt, celelalte bunuri │
│ materiale de instruire, existente în instituţia militarã, şi sã le pãstrez │
│ în stare de funcţionare; │
│ - dupã absolvirea modulului, sã urmez modulul perfecţionãrii instruirii │
│ de specialitate; │
│ - sã restitui cheltuielile de întreţinere efectuate de Ministerul │
│ Apãrãrii pe timpul instruirii, dacã: │
│ - voi fi îndepãrtat sau voi întrerupe angajamentul înainte de termen, │
│ conform <>art. 32 alin. (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul │
│ soldaţilor şi gradaţilor voluntari; │
│ - nu promovez examenul susţinut la sfârşitul acestui modul din motive │
│ imputabile mie; │
│ - sãvârşesc abateri grave de la prevederile regulamentelor militare │
│ sau de la alte dispoziţii legale, incompatibile cu calitatea de │
│ militar, potrivit legii; │
│ - sunt condamnat prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã la pedeapsa │
│ închisorii cu executarea acesteia; │
│ - sunt condamnat prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã pentru │
│ infracţiuni sãvârşite cu intenţie sau din culpã, fãrã a fi privat │
│ de libertate. │
│ Prevederile prezentului angajament se completeazã cu dispoziţiile │
│ <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari │
│ şi ale ordinelor ministrului apãrãrii, în vigoare. │
│ Drept care s-a încheiat prezentul angajament în douã exemplare, │
│ astãzi ...., din care un exemplar rãmâne la batalionul de instrucţie/ │
│ centrul de pregãtire, iar al doilea la soldatul voluntar. │
│ │
│ Comandantul/Şeful U.M., Soldat voluntar, │
│ ...................... ................. │
│ (numele şi prenumele) │
│ Carte de identitate │
│ Seria ... nr. ..., │
│ eliberatã de ......... │
│ la data de ........ │
│ Consilier juridic, │
│ .................. │
│ │
│ Prezentul angajament s-a înregistrat la nr. ........ din ........., │
│ dupã ce în prealabil s-a verificat identitatea soldatului voluntar. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 3


────────
la instrucţiuni
────────────────

- model -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ROMÂNIA NESECRET │
│ MINISTERUL APĂRĂRII Exemplarul nr. ........... │
│UNITATEA MILITARĂ Nr. ........... │
│ │
│ CONTRACT │
│ pentru efectuarea modulului perfecţionãrii instruirii de specialitate │
│ nr. ..... din ....... │
│ │
│ A. Pãrţile contractului: │
│ Ministerul Apãrãrii, prin U.M. ...., cu sediul în .........., │
│ telefon ....., reprezentatã legal prin ....., în calitate de ....., şi │
│ soldatul voluntar ......, domiciliat/ã în localitatea ........, │
│ str. ..... nr. ...., judeţul ......, posesor/posesoare al/a buletinului/ │
│ cãrţii de identitate seria .... nr. ...., eliberat/ã de ....... la data │
│ de ......., CNP ......., am încheiat prezentul contract în urmãtoarele │
│ condiţii asupra cãrora am convenit: │
│ B. Obiectul contractului: │
│ Asigurarea şi desfãşurarea activitãţilor de formare profesionalã │
│ specificã soldaţilor voluntari, pe timpul efectuãrii modulului │
│ perfecţionãrii instruirii de specialitate. │
│ C. Durata contractului: │
│ Pe duratã determinatã, de ...... luni, pe perioada cuprinsã între │
│ data de ........ şi data de ........, necesarã efectuãrii modulului │
│ perfecţionãrii instruirii de specialitate. │
│ D. Drepturi şi obligaţii generale ale pãrţilor: │
│ 1. Ministerul Apãrãrii are, în principal, urmãtoarele drepturi: │
│ a) sã dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru soldatul voluntar, │
│ sub rezerva legalitãţii lor; │
│ b) sã exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de │
│ instruire; │
│ c) sã constate sãvârşirea abaterilor disciplinare şi sã aplice │
│ sancţiunile corespunzãtoare, potrivit legii şi Regulamentului disciplinei │
│ militare; │
│ d) sã beneficieze de capacitatea de muncã a soldatului voluntar în │
│ funcţia repartizatã, pe o perioadã de 4 ani, în condiţiile legii şi ale │
│ contractului încheiat dupã absolvirea modulului perfecţionãrii instruirii │
│ de specialitate. │
│ 2. Soldatul voluntar are, în principal, urmãtoarele drepturi: │
│ a) hranã, echipament şi materiale de întreţinere gratuite pe timpul │
│ efectuãrii modulului perfecţionãrii instruirii de specialitate; │
│ b) soldã lunarã; │
│ c) condiţii de pregãtire prevãzute în dispoziţiile în vigoare, precum │
│ şi alte drepturi materiale conform prevederilor legale, pe întreaga │
│ perioadã de pregãtire; │
│ d) asistenţã medicalã şi medicamente gratuite, în condiţiile plãţii │
│ contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurãri sociale de sãnãtate. │
│ 3. Ministerului Apãrãrii îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii: │
│ a) sã acorde soldatului voluntar toate drepturile ce decurg din │
│ prezentul contract şi din actele normative în vigoare; │
│ b) sã asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice necesare │
│ formãrii profesionale a soldatului voluntar; │
│ c) sã informeze soldatul voluntar asupra condiţiilor de pregãtire, │
│ drepturilor şi obligaţiilor acestuia pe timpul programului de instruire; │
│ d) sã elibereze, la cerere, toate documentele care atestã pregãtirea │
│ efectuatã în cadrul şcolii de aplicaţie a armei/centrului de pregãtire; │
│ e) sã asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal. │
│ 4. Soldatului voluntar îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii: │
│ a) sã îşi însuşeascã cunoştinţele şi sã îşi formeze deprinderile în │
│ arma/serviciul sau specialitatea în care se instruieşte, iar la sfârşitul │
│ acestui modul sã promoveze examenul susţinut; │
│ b) sã respecte prevederile legilor ţãrii, jurãmântului militar, │
│ regulamentelor militare şi celorlalte acte normative în vigoare care │
│ reglementeazã activitatea în şcolile de aplicaţie ale armelor/centrele │
│ de pregãtire/unitãţile de instrucţie; │
│ c) sã foloseascã cu eficienţã baza materialã de învãţãmânt, celelalte │
│ bunuri materiale de instruire, existente în instituţia militarã, şi sã le │
│ pãstreze în stare de funcţionare; │
│ d) sã manifeste în toate împrejurãrile o comportare demnã şi civilizatã, │
│ sã apere onoarea şi demnitatea de militar, sã aibã o ţinutã militarã │
│ regulamentarã şi sã nu sãvârşeascã abateri disciplinare; │
│ e) sã încheie cu Ministerul Apãrãrii, prin oricare dintre unitãţile │
│ militare din ţarã la care va fi repartizat în urma promovãrii modulului, │
│ un contract de angajare cu durata de 4 ani, în caz contrar obligându-se │
│ a plãti contravaloarea cheltuielilor efectuate pe timpul programului de │
│ instruire; │
│ f) sã plãteascã, în cazul încetãrii contractului înainte de termen │
│ pentru motive imputabile lui, contravaloarea cheltuielilor efectuate pe │
│ timpul programului de instruire. │
│ E. Dispoziţii finale: │
│ Prevederile prezentului contract se completeazã cu dispoziţiile │
│ <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari │
│ şi ale ordinelor ministrului apãrãrii în vigoare. │
│ Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executãrii │
│ contractului pentru efectuarea modulului perfecţionãrii instruirii de │
│ specialitate impune încheierea unui act adiţional la contract, conform │
│ dispoziţiilor legale. │
│ Prezentul contract s-a încheiat în douã exemplare, câte unul pentru │
│ fiecare parte. │
│ │
│ Comandantul/Şeful U.M., Soldat voluntar, │
│ ....................... ..................... │
│ │
│ Consilier juridic, │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 4


───────
la instrucţiuni
───────────────

- model -


R O M Â N I A ┌─────────────────────────────────────────────┐
│ R O M Â N I A │
MINISTERUL APĂRĂRII │ │
│ MINISTERUL APĂRĂRII │
│ ................... │
................... │ │
- instituţia- │ │
│ ┌─────────────────────────┐ │
┌─────────────────────────┐ │ │Seria: ........Nr. ......│ │
│Seria: ........Nr. ......│ │ └─────────────────────────┘ │
└─────────────────────────┘ │ ┌──────┐ │
│ [T.S.] │ │ │
│ │ Foto │ │
┌──────┐ │ │ │ │
│ │ │ └──────┘ │
│ Foto │ │ L.S. │
│ │ │ │
└──────┘ │ │
│ CERTIFICAT DE ABSOLVIRE │
│ │
L.S. │ │
│ Domnul .............................., │
│ nâscut în anul ......, luna ...., ziua ....,│
CERTIFICAT DE ABSOLIRE │ în localitatea ............................,│
│ judeţul ............., a absolvit modulul │
│ perfecţionãrii instruirii de specialitate │
Domnul ................... │ în arma/specialitatea militarã .............│
- gradul numele şi prenumele cu│ cu durata de ................., în │
iniţiala tatãlui - nãscut în anul│ perioada ................., cu media │
luna ......, ziua ........, │ generalã ..................................,│
în localitatea .........., │ │
judeţul .........., a absolvit │ │
modulul perfecţionãrii instruirii│ │
de specialitate în arma/ │ │
specialitatea militarã ..........│ │
.................................│ COMANDANTUL ŞCOLII DE APLICAŢIE/ │
- în clar - │ CENTRULUI DE PREGĂTIRE │
cu durata de ...................,│ .......................................... │
în perioada ................. cu │ L.S. │
media generalã ................. │ │
│ .......... │
│ ................... │
COMANDANTUL ŞCOLII DE │ │
APLICAŢIE/CENTRULUI DE PREGĂTIRE│ │
............................... │ │
│ Şeful Instrucţiei/similar │
L.S. │ ......................... │
........ │ │
............ │ │
│ Nr. ............ │
Şeful Instrucţiei/similar│ │
.........................│ │
│ │
Nr. .............. │ │
-nr. curnet din registrul de │ │
evidenţã a actelor de studii │ │
│ │
│ │
Semnãtura titularului │ │
..................... │ │
│Data eliberãrii: anul .........., luna .....,│
Data eliberãrii: anul ........, │ziua ............ │
luna ........, ziua .........., │ │
└─────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 5


───────
la instrucţiuni
────────────────

- model -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ROMÂNIA NESECRET │
│ MINISTERUL APĂRĂRII Exemplarul nr. ............... │
│ UNITATEA MILITARĂ Nr. .......... │
│ │
│ CONTRACT DE ANGAJARE │
│ nr. ..... din ....... │
│ │
│ A. Pãrţile contractului: │
│ Angajatorul - Ministerul Apãrãrii, prin U.M. ....., cu sediul în ......., │
│ telefon ......., reprezentat legal prin ........., în calitate de ........, │
│ şi domnul/doamna ......, domiciliat/ã în localitatea ............, │
│ str. .......... nr. ....., judeţul ........, posesor/posesoare al/a │
│ buletinului/cãrţii de identitate seria ..... nr. ....., eliberat/ã │
│ de ......., la data de ....., CNP ........, în calitate de soldat voluntar, │
│ am încheiat prezentul contract de angajare în urmãtoarele condiţii asupra │
│ cãrora am convenit: │
│ │
│ B. Obiectul contractului: │
│ Îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale postului încadrat şi │
│ salarizarea corespunzãtoare acestuia. │
│ │
│ C. Durata contractului: │
│ Determinatã, de ....... luni, pe perioada cuprinsã între data │
│ de ........ şi data de ....... │
│ │
│ D. Locul de muncã: │
│ 1. Activitatea se desfãşoarã la ............. │
│ 2. În lipsa unui loc de muncã fix, soldatul/gradatul voluntar va │
│ desfãşura activitatea astfel ........... │
│ │
│ E. Felul muncii: │
│ Funcţia ............................................... │
│ │
│ F. Atribuţiile postului: │
│ Atribuţiile postului sunt prevãzute în fişa postului, anexã la │
│ contract. │
│ │
│ G. Condiţii de muncã: │
│ Activitatea prestatã se desfãşoarã în condiţii normale/deosebite/ │
│ speciale/alte condiţii de muncã. │
│ │
│ H. Durata timpului de muncã: │
│ Durata timpului de lucru este de ..... ore/zi/ şi ..... ore/sãptãmânã. │
│ a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã: │
│ ........... - ore zi/ore noapte/inegal -. │
│ b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile Regulamentului │
│ de ordine interioarã în unitate. │
│ │
│ I. Concediul: │
│ Durata concediului anual de odihnã este de _.. zile şi se va modifica │
│ potrivit reglementãrilor în vigoare. │
│ De asemenea, beneficiazã de un concediu suplimentar de ........ zile. │
│ │
│ J. Salarizarea: │
│ 1. Solda lunarã ........ lei. │
│ 2. Alte elemente constitutive: │
│ a) sporuri .......................; │
│ b) indemnizaţii ..................; │
│ c) .............................. . │
│ 3. Data la care se plãteşte salariul este .......... │
│ │
│ K. Drepturi şi obligaţii ale pãrţilor privind securitatea şi │
│ sãnãtatea în muncã: │
│ a) echipament individual de protecţie .......................; │
│ b) echipament individual de lucru ...........................; │
│ c) materiale igienico-sanitare ..............................; │
│ d) alimentaţie de protecţie .................................; │
│ e) alte drepturi şi obligaţii privind securitatea şi sãnãtatea │
│ în muncã ......................... . │
│ │
│ L. Alte clauze: │
│ a) pe timpul derulãrii prezentului contract soldatul sau gradatul │
│ voluntar se obligã sã participe la misiuni internaţionale, în funcţie │
│ de nevoile Ministerului Apãrãrii; │
│ b) alte clauze: │
│ ..................................................................... │
│ ..................................................................... │
│ ..................................................................... │
│ │
│ M. Drepturi şi obligaţii generale ale pãrţilor: │
│ 1. Soldatul sau gradatul voluntar are, în principal, urmãtoarele │
│ drepturi: │
│ a) dreptul la salarizare pentru munca depusã; │
│ b) dreptul la repaus zilnic şi sãptãmânal; │
│ c) dreptul la concediu de odihnã anual; │
│ d) dreptul la egalitate de şanse şi de tratament; │
│ e) dreptul la securitate şi sãnãtate în muncã; │
│ f) dreptul la formare profesionalã: în condiţiile actelor adiţionale. │
│ 2. Soldatului sau gradatului voluntar îi revin, în principal, │
│ urmãtoarele obligaţii: │
│ a) obligaţia de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei │
│ postului; │
│ b) obligaţia de a respecta disciplina militarã; │
│ c) obligaţia de fidelitate faţã de angajator în executarea atribuţiilor │
│ de serviciu; │
│ d) obligaţia de a respecta mãsurile de securitate şi sãnãtate ale │
│ muncii în unitate; │
│ e) obligaţia de a proteja informaţiile clasificate; │
│ f) obligaţia*) de a plãti contravaloarea cheltuielilor efectuate pe │
│ timpul programului de instruire, în cazul încetãrii contractului de │
│ angajare înainte de termen pentru motive imputabile soldatului sau │
│ gradatului voluntar. │
│ 3. Angajatorul are, în principal, urmãtoarele drepturi: │
│ a) dreptul de a da dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru soldatul │
│ sau gradatul voluntar, sub rezerva legalitãţii lor; │
│ b) dreptul de a exercita controlul asupra modului de îndeplinire a │
│ sarcinilor de serviciu; │
│ c) dreptul de a constata sãvârşirea abaterilor disciplinare şi de a │
│ aplica sancţiunile corespunzãtoare, potrivit legii şi Regulamentului │
│ disciplinei militare. │
│ 4. Angajatorului îi revin, în principal, urmãtoarele obligaţii: │
│ a) obligaţia de a acorda soldatului sau gradatului voluntar toate │
│ drepturile ce decurg din contractul şi din actele normative în vigoare; │
│ b) obligaţia de a asigura permanent condiţiile tehnice şi │
│ organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncã şi │
│ condiţiile corespunzãtoare de muncã; │
│ c) obligaţia de a informa soldatul sau gradatul voluntar asupra │
│ condiţiilor de muncã şi asupra elementelor care privesc desfãşurarea │
│ relaţiilor de muncã; │
│ d) obligaţia de a elibera, la cerere, toate documentele care atestã │
│ calitatea de soldat sau gradat voluntar a solicitantului; │
│ │
│ e) obligaţia de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter │
│ personal. │
│ │
│ N. Dispoziţii finale: │
│ Prevederile prezentului contract de angajare se completeazã cu │
│ dispoziţiile <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor │
│ voluntari şi ale ordinelor ministrului apãrãrii în vigoare. │
│ Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executãrii │
│ contractului de angajare impune încheierea unui act adiţional la contract, │
│ conform dispoziţiilor legale. │
│ Prezentul contract de angajare s-a încheiat în douã exemplare, câte │
│ unul pentru fiecare parte. │
│ │
│ O. Conflicte: │
│ Conflictele în legãturã cu încheierea, executarea, modificarea, │
│ suspendarea sau încetarea prezentului contract de angajare se soluţioneazã │
│ pe cale amiabilã, iar în caz contrar, de cãtre instanţa judecãtoreascã │
│ competentã, potrivit legii. │
│ │
│ Comandantul/Şeful U.M., Soldat sau gradat voluntar, │
│ ....................... ........................... │
│ │
│ Consilier juridic, │
│ ................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 6


────────
la instrucţiuni
─────────────────

- model -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ROMÂNIA NESECRET │
│ MINISTERUL APĂRĂRII Exemplarul nr. ........... │
│ UNITATEA MILITARĂ Nr. .......... Anexa nr. ...... la ....... │
│ │
│ ACT ADIŢIONAL LA CONTRACTUL DE ANGAJARE │
│ nr. ........ din ........... │
│ │
│ A. Pãrţile contractului: │
│ Angajatorul - Ministerul Apãrãrii, prin U.M. ......., cu sediul │
│ în ........, telefon ........., reprezentatã legal prin ......., în │
│ calitate de ......., şi domnul/doamna ................, domiciliat/ã în │
│ localitatea ........, str. ....... nr. ....., judeţul ......, posesor/ │
│ posesoare al/a buletinului/cãrţii de identitate seria ............... │
│ nr. .........., eliberat/ã de ........., la data de .............., │
│ CNP ........, în calitate de soldat voluntar, am încheiat prezentul act │
│ adiţional la Contractul de angajare nr. .......... din ................ │
│ în urmãtoarele condiţii asupra cãrora am convenit: │
│ │
│ B. Obiectul actului adiţional la contractul de angajare: │
│ Îndeplinirea atribuţiilor funcţionale ale postului ocupat, în │
│ condiţiile modificãrii uneia dintre situaţiile prevãzute la art. 37 │
│ alin. (2) din <>Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor │
│ voluntari. │
│ │
│ C. Durata contractului: │
│ Prelungirea contractului de angajare cu __. luni, pe perioada cuprinsã │
│ între data de .... şi data de ...., dar nu mai mult de limitele prevãzute │
│ de lege. │
│ │
│ D. Locul de muncã: │
│ 1. În perioada ......., activitatea se desfãşoarã la ........ │
│ 2. În perioada ........., în lipsa unui loc de muncã fix, soldatul sau │
│ gradatul voluntar va desfãşura activitatea astfel ............... │
│ │
│ E. Felul muncii: │
│ În perioada ..........., îndeplineşte funcţia .............. │
│ │
│ F. Condiţii de muncã: │
│ În perioada ____., activitatea prestatã se desfãşoarã în condiţii │
│ normale/deosebite/speciale/alte condiţii de muncã. │
│ │
│ G. Durata timpului de muncã: │
│ Durata timpului de muncã este de .... ore/zi/ şi ..... ore/sãptãmânã. │
│ a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã: │
│ ....... ore zi/ore noapte/inegal. │
│ b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile Regulamentului │
│ de ordine interioarã în unitate. │
│ │
│ H. Durata timpului de odihnã: │
│ Durata concediului anual de odihnã se modificã potrivit __.........., │
│ ca urmare a participãrii la ........., în perioada .......... │
│ De asemenea, beneficiazã de un concediu/timp de odihnã suplimentar │
│ de ......... zile. │
│ │
│ I. Salarizare: │
│ În perioada ..........., salarizarea se modificã astfel: │
│ 1. Solda lunarã ...........lei. │
│ 2. Alte elemente constitutive: │
│ a) sporuri ................; │
│ b) indemnizaţii ...........; │
│ c) .............. │
│ 3. Data la care se plãteşte salariul este ..................... │
│ │
│ J. Alte modificãri aduse contractului de angajare: │
│ ............................................................... │
│ │
│ Comandantul/Şeful U.M., Soldat sau gradat voluntar, │
│ ....................... ............................ │
│ │
│ Consilier juridic, │
│ ................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 7


────────
la instrucţiuni
───────────────

- model -
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ROMÂNIA NESECRET │
│ MINISTERUL APĂRĂRII Exemplarul nr. ............... │
│ UNITATEA MILITARĂ Nr. .......... │
│ │
│ ANGAJAMENT │
│ pentru frecventarea unor forme de pregãtire │
│ │
│ Subsemnatul/Subsemnata ........, nãscut/ã în ............., │
│ judeţul ....., la data de .........., cu domiciliul în .........., │
│ str. ....... nr. ....., bl. ...., sc. ......, ap. ....., judeţul ......, │
│ posesor/posesoare al/a buletinului/cãrţii de identitate seria ...... │
│ nr. ....., eliberat/ã de ........, la data de ....._, CNP .........., │
│ încadrat/ã în funcţia de .......... la U.M. ........, mã oblig ca dupã │
│ absolvirea ............ sã lucrez, în conformitate cu prevederile legale, │
│ cel puţin 2 ani la locul de muncã unde sunt/voi fi încadrat/ã. │
│ De asemenea, mã oblig: │
│ - sã frecventez cu regularitate cursurile; │
│ - sã îmi însuşesc temeinic cunoştinţele predate. │
│ În cazul în care nu îmi voi îndeplini obligaţiile asumate prin │
│ prezentul angajament, voi fi exmatriculat sau voi pãrãsi cursul din motive │
│ ce îmi sunt imputabile ori, în perioada consemnatã în acest angajament, │
│ voi fi îndepãrtat din armatã pentru comiterea unor infracţiuni sau │
│ sãvârşirea unor abateri disciplinare grave sau voi demisiona, mã oblig sã │
│ restitui atât cheltuielile efectuate de Ministerul Apãrãrii, cât şi cele │
│ suportate de diferite organizaţii sau alţi parteneri externi, numai în │
│ cazul în care aceştia au solicitat recuperarea, potrivit actelor normative │
│ în vigoare. │
│ │
│ Comandantul/Şeful U.M., Soldat sau gradat voluntar, │
│ ....................... ........................... │
│ │
│ Consilier juridic, │
│ .................. │
│ │
│ Prezentul angajament s-a încheiat în douã exemplare, câte unul pentru │
│ fiecare parte, şi s-a înregistrat la numãrul ....... din ........, dupã ce │
│ în prealabil s-a verificat identitatea soldatului/ gradatului voluntar. │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 8


────────
la instrucţiuni
───────────────

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII


DOSARUL PERSONAL
AL
┌──────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────┘

(gradul militar)
┌──────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────┘

(numele de familie)
┌──────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────┘

(iniţiala tatãlui şi prenumele)
┌──────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────┘NOTĂ: Culoarea coperţilor dosarului personal este verde.

ANEXA 9
-------
la instrucţiuni
---------------

FIŞA MATRICOLĂ


┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
(cod numeric personal)

........................................................................
(numele, prenumele tatãlui şi prenumele soldatului/gradatului voluntar)
........................................................................
(schimbãri de nume)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 1. Grade militare │
├─────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ Gradele militare │ Data acordãrii │ Numãrul şi data │ Observaţii │
│ │ (înaintãrii) │ decretului sau │ │
│ │ │ ordinului │ │
├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
├─────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┴───────────────┤
│ 2. Arma, serviciul şi specialitatea militarã │
├────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────┤
│ Denumirea │ │ │
├─────────────────────┬──────────────────┤Numãrul specialitãţii│Numãrul şi data│
│Armei sau serviciului│ Specialitãţii │ militare │ ordinului │
│ │ militare │ │ │
├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
├─────────────────────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┤
├─────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────┴───────────────┤
│ 3. Starea civilã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ a) nãscut(ã) la .............. în ................, naţionalitatea (etnia) │
│ .............., de religie ..........., fiul (fiica) lui ...................,│
│ de profesie ....................., ocupaţia ................., naţionalitatea│
│ (etnia) ................., de religie ............., şi al ............., │
│ de profesie ................, ocupaţia .............., naţionalitatea (etnia)│
│ ................., de religie ................; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ b) cãsãtorit(ã) la .............., cu ................, nãscut(ã) la ........│
│ în .............., de profesie .................. ocupaţia ............, │
│ naţionalitatea (etnia) .................., de religie ..............., │
│ absolvent(ã) a ...................., fiul (fiica) lui ................, │
│ de profesie .............., ocupaţia .............., naţionalitatea (etnia) │
│ ............., de religie ............., şi a .................., de profesie│
│ ..............., ocupaţia ..................., naţionalitatea (etnia) │
│ .............., de religie ................; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ c) copii: │
│ prenumele ................., nãscut la ............, ocupaţia ............., │
│ prenumele ................., nãscut la ............, ocupaţia ............., │
│ prenumele ................., nãscut la ............, ocupaţia ............., │
│ prenumele ................., nãscut la ............, ocupaţia ............., │
│ prenumele ................., nãscut la ............, ocupaţia ............., │
│ prenumele ................., nãscut la ............, ocupaţia ............., │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ d) divorţat(ã), din vina cui s-a pronunţat, nr. şi data sentinţei ..........,│
│ de cãtre cine a fost pronunţatã: ...........................................;│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ e) divorţat(ã), din vina cui s-a pronunţat, nr. şi data sentinţei ..........,│
│ de cãtre cine a fost pronunţatã: ...........................................;│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ f) recãsãtorit(ã) ..................., cu ................., nãscut(ã) la │
│ .................. în .................., de profesie ................., │
│ ocupaţia .................., naţionalitatea (etnia) ................, │
│ de religie ................., absolvent(ã) a .............., fiul(fiica) lui │
│ ....................., de profesie ..........., ocupaţia ............., │
│ naţionalitatea (etnia) ..............., de religie ..............., şi a │
│ ................., de profesie .............., ocupaţia ..............., │
│ naţionalitatea (etnia) ................., de religie ...................; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ g) recãsãtorit(ã) .................... cu ................, nãscut(ã) la │
│ ..................... în ..............., de profesie ...................., │
│ ocupaţia ..................., naţionalitatea (etnia) ................, │
│ de religie .................., absolvent(ã) a .................., fiul(fiica)│
│ lui ....................., de profesie .............., ocupaţia ..........., │
│ naţionalitatea (etnia) ..............., de religie .............., şi a │
│ ................., de profesie ................, ocupaţia ................., │
│ naţionalitatea (etnia) .................., de religie .....................; │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ h) decese (militar, soţie, copii): │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 4. Studii │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ a) Civile: profesionale, liceale, postliceale, superioare şi postuniversitare│
│ (Se vor menţiona: denumirea instituţiei de învãţãmânt absolvite, durata │
│ studiilor şi anul absolvirii.) │
│ │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ b) Militare [Se vor menţiona denumirea instituţiei militare de învãţãmânt │
│(cursului, colegiului), durata studiilor şi anul absolvirii, media la │
│ absolvire.] │
│ │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 5. Limbi strãine, sporturi practicate, descrierea fizicã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ a) Limbi strãine şi nivelul de cunoaştere: │
│ │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ b) Sporturi practicate, hobby: │
│ │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ c) Descrierea fizicã: înãlţimea ............, culoarea ochilor ..........., │
│ culoarea pãrului ..........., dacã poartã mustaţã .............., semne │
│ particulare .............................................................. │
│ .......................................................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 6. Ocupaţiile avute în viaţa civilã (dupã terminarea gimnaziului, │
│ şcolii profesionale, liceului sau instituţiei de învãţãmânt superior) │
├─────────────────────────┬───────────┬──────────────────────┬─────────────────┤
│Intervalul (luna şi anul)│ Funcţiile │Denumirea operatorului│ Numãrul şi data │
├──────────┬──────────────┤îndeplinite│economic sau insti- │documentului care│
│ de la │ pânã la │ │tuţiei şi localitatea │ atestã vechimea │
│ │ │ │ │ în muncã │
├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
├──────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────────┼─────────────────┤
├──────────┴──────────────┴───────────┴──────────────────────┴─────────────────┤
│ 7. Dacã are rude pânã la gradul al II-lea inclusiv, │
│ stabilite în strãinãtate*), unde şi când au plecat │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 8. Dacã a fost condamnat*), numãrul sentinţei, data, instanţa care │
│ a pronunţat-o, pedeapsa aplicatã şi infracţiunea sãvârşitã. Dacã s-a │
│ pronunţat o hotãrâre de amnistiere, graţiere sau de anulare a pedepsei │
│ (numãrul şi data hotãrârii). │
│ Dacã a fost reabilitat │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


*) Titularul şi soţia (soţul).┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 9. Alte date │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ a) Averea personalã, data dobândirii │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ b) Activitãţi salarizate, practicate în afara serviciului │
│ │
├─────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┤
│ Intervalul (luna, anul)│ Activitatea │ Locul de muncã │
├──────────┬──────────────┤ │ │
│ de la │ pânã la │ │ │
├──────────┼──────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
├──────────┼──────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
├──────────┼──────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
├──────────┼──────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
├──────────┴──────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┤
│ c) Date referitoare la: specialist de clasã, mecanic conductor │
│ (menţionându-se calificarea sau clasa pe care o are). Permis de conducere │
│ auto şi categoria │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Data completãrii ..................... │
│ ...................................... ..................................│
│ (gradul, numele, prenumele (gradul, numele, prenumele şi │
│ şi semnãtura titularului fişei) semnãtura persoanei din structura │
│ de resurse umane care a efectuat │
│ înscrisurile) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 10. Funcţii îndeplinite ca militar (militar în termen, militar cu termen │
│ redus, militar angajat pe bazã de contract, soldat şi gradat voluntar - se │
│ vor scoate în evidenţã inclusiv perioadele de pregãtire în cadrul modulelor) │
├────────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────────┤
│ Data numirii în│Funcţia*)│Unitatea şi eşalonul│ Numãrul şi data ordinului │
│ funcţie (ziua, │ │ superior acesteia │ de numire în funcţie şi cine │
│ luna, anul) │ │ │ l-a emis │
├────────────────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────────┤
│ Depus jurãmântul militar la ............................................... │
│ (ziua, luna, anul şi ordinul de zi pe unitate nr.) │
├────────────────┬─────────┬────────────────────┬──────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ Data numirii în│Funcţia*)│Unitatea şi eşalonul│ Numãrul şi data ordinului │
│ funcţie (ziua, │ │ superior acesteia │ de numire în funcţie şi cine │
│ luna, anul) │ │ │ l-a emis │
├────────────────┼─────────┼────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴────────────────────┴──────────────────────────────┘


*) Dupã înscrierea funcţiei în care a fost numit, se vor menţiona
în parantezã urmãtoarele: gradul funcţiei, numãrul specialitãţii militare
şi coeficientul de ierarhizare.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 11. Detaşãri │
├─────────────────┬─────────────────┬────────────────┬─────────────────────────┤
│ Perioada │Unde se detaşeazã│ Scopul │Numãrul şi data ordinului│
├───────┬─────────┤ │ │ de detaşare şi cine │
│ de la │ pânã la │ │ │ l-a emis │
├───────┼─────────┼─────────────────┼────────────────┼─────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├───────┴─────────┴─────────────────┴────────────────┴─────────────────────────┤
│ 12. Misiuni de menţinere a pãcii sau în scopuri umanitare (denumirea │
│ misiunii, ţara, funcţia şi perioada) │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 13. Decoraţii, distincţii militare şi titluri │
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│ Denumirea decoraţiei sau titlului │ Numãrul şi data decretului │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│ 14. Gradaţii │
├──────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────┬──────────────┤
│ Data acordãrii │Numãrul gradaţiei│Numãrul şi data ordinului │ Observaţii │
│(ziua, luna, anul)│ acordate │de zi şi unitatea emitentã│ │
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┤
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┤
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┤
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┤
├──────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────┼──────────────┤
├──────────────────┴─────────────────┴──────────────────────────┴──────────────┤
│ 15. Schimbãri intervenite dupã întocmirea fişei matricole, care nu au spaţii │
│ rezervate în cuprinsul acesteia sau pentru care s-au completat spaţiile │
├───────────┬────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────┤
│ Data │ Schimbãri │Data producerii│ Gradul, numele, prenumele şi │
│ raportãrii│ intervenite│ schimbãrilor │semnãtura titularului fişei matricole│
├───────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├───────────┴────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────────┤
│ 16. Starea de sãnãtate │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ a) Grupa sanguinã │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ b) Internãri în spitale, concedii medicale (pentru femei şi concediile de │
│ maternitate), concedii pentru creşterea şi îngrijirea copilului, scutiri │
│ medicale │
├──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┤
│ Perioada internãrii în spital, │ Menţiuni privind: internarea, locul │
│ a concediului medical sau │ şi diagnosticul; concediul sau scutirea │
│ a scutirii medicale │ medicalã acordatã; diagnosticul, concediul│
│ │ de maternitate, nr. şi data O.Z.U.*) │
├──────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
│ │ │
├──────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┤
│ c) Clasãri medicale şi ridicarea acestora (felul clasãrii, diagnosticul care │
│ a hotãrât clasarea sau ridicarea acesteia; denumirea, numãrul şi data │
│ documentului) │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


*) O.Z.U. - ordin de zi pe unitate.┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ 17. Recompense │
├────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ Nr. şi data O.Z.U. │ Felul recompensei │ De cãtre cine a fost recompensat │
├────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│ 18. Sancţiuni disciplinare │
├──────────┬──────────┬───────────────────┬──────────────┬─────────────────────┤
│Pentru ce │ Data │Sancţiunea aplicatã│De cine a fost│ Când şi de cãtre │
│ a fost │sãvârşirii│ şi data când │ sancţionat │ cine a fost │
│sancţionat│ abaterii │ a fost executatã │ │ ridicatã sancţiunea │
├──────────┼──────────┼───────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──────────┴──────────┴───────────────────┴──────────────┴─────────────────────┤
│ 19. Confruntarea datelor din fişã cu titularul │
├───────┬───────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│ Data │ Semnãtura │Gradul, numele şi prenumele │ Semnãtura persoanei din │
│ │titularului│persoanei din compartimentul│ compartimentul resurse umane│
│ │ │ resurse umane în prezenţa │ în prezenţa cãreia s-a │
│ │ │ cãreia s-a efectuat │ efectuat confruntarea │
│ │ │ confruntarea │ │
├───────┼───────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───────┼───────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───────┼───────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───────┼───────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───────┼───────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───────┼───────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───────┼───────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───────┼───────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───────┼───────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
├───────┼───────────┼────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
└───────┴───────────┴────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ANEXA 10a)
----------
la instrucţiuni
---------------

INVENTARUL
documentelor cuprinse în dosarul personal┌────┬──────────────────────────┬───────┬───────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Denumirea documentului │ Nr. │ Semnãtura persoanei │ Observaţii │
│crt.│ │filelor│ din compartimentul │ │
│ │ │ │ resurse umane │ │
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────┼──────────────┤
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────┼──────────────┤
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────┼──────────────┤
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────┼──────────────┤
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────┼──────────────┤
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────┼──────────────┤
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────┼──────────────┤
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────┼──────────────┤
├────┼──────────────────────────┼───────┼───────────────────────┼──────────────┤
└────┴──────────────────────────┴───────┴───────────────────────┴──────────────┘ANEXA 10b)
----------
la instrucţiuni
---------------

REGISTRUL
de evidenţã a dosarelor personale┌────┬───────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────┐
│Nr. │Gradul/│Numele, prenumele│Unitatea militarã│Unitatea militarã│ Observaţii│
│crt.│Arma │ tatãlui şi al │ de unde vine │ unde se trimite │ │
│ │ │ militarului │dosarul personal/│dosarul personal/│ │
│ │ │ │ Nr. adresei cu │ Nr. adresei cu │ │
│ │ │ │ care s-a primit │care s-a expediat│ │
│ │ │ │dosarul personal │dosarul personal │ │
├────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┤
├────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┤
├────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┤
├────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┤
├────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┤
├────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┤
├────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┤
├────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┤
├────┼───────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼───────────┤
└────┴───────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────┘ANEXA 11
--------
la instrucţiuni
---------------

REGISTRUL
de evidenţã pe funcţii

┌────────────────┬─────────────────┬─────────────┬────────┬────────┬────────────────┬────────────────┐
│Funcţia, gradul,│ Gradul, arma, │Data naşterii│Naţiona-│ │ Când a fost │ Când şi unde │
│ specialitatea │vechimea în grad,├─────────────┤litatea │Studii │numit în aceastã│a fost mutat din│
│ militarã, │ numele şi │De când este │(etnia)/│civile │funcţie, nr. şi │aceastã funcţie,│
│ coeficientul │prenumele tatãlui│ în armatã │Religia │ │data ordinului │ nr. şi data │
│ de ierarhizare │şi al militarului├─────────────┼────────┼────────┤şi cine l-a emis│ ordinului şi │
│ │ │De când este │Starea │Studii │ │ cine l-a emis │
│ │ │ S.G.V.*) │civilã │militare│ │ │
├────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ ├─────────────┤ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────┼────────┤ │ │
├────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ ├─────────────┤ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────┼────────┤ │ │
├────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ ├─────────────┤ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────┼────────┤ │ │
├────────────────┼─────────────────┼─────────────┼────────┼────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ ├─────────────┤ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────┼────────┤ │ │
└────────────────┴─────────────────┴─────────────┴────────┴────────┴────────────────┴────────────────┘


------------
*) S.G.V. - soldat/gradat voluntar.


ANEXA 12
------------
la instrucţiuni
---------------- model -

┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐
│ │ │ ROMÂNIA │
│ │ │ MINISTERUL APĂRĂRII │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ ┌────────┐ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ STEMA │ │
│ │ │ │ROMÂNIEI│ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ └────────┘ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ LEGITIMAŢIE MILITARĂ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
└─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────────┐
│Tri- / ┌──────┐│ │ Este încadrat la │
│co- / Seria A.G. │ FOTO ││ │ │
│lor / │ ││ │ U.M................................ │
│ / nr. ................. └──────┘│ │ Cdt-ul(şeful)...................... │
│ /................................. │ │ (gradul şi semnãtura) │
│ / (gradul şi arma) │ │ U.M................................ │
│/ .................................. │ │ Cdt-ul(şeful)...................... │
│ ........... │ │ (gradul şi semnãtura) │
│ (numele titularului) │ │ U.M................................ │
│.................................... │ │ Cdt-ul(şeful)...................... │
│ ........... │ │ (gradul şi semnãtura) │
│ (prenumele titularului) │ │ U.M................................ │
│Cod numeric personal ............... │ │ Cdt-ul(şeful)...................... │
│ Face parte din corpul soldaţilor │ │ (gradul şi semnãtura) │
│ şi gradaţilor voluntari/ │ │ │
│ soldaţilor şi gradaţilor │ │ Înaintat în gradul de: │
│ rezervişti voluntari din │ │ Cdt-ul(şeful)...................... │
│ Ministerul Apãrãrii. │ │ (gradul şi semnãtura) │
│Posedã buletinul (cartea) de │ │ │
│identitate │ │ Înaintat în gradul de: │
│ Seria......nr......emis(ã) │ │ Cdt-ul(şeful)...................... │
│ de.................. *) │ │ (gradul şi semnãtura) │
│.................................... │ │ *) │
└─────────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────────┘
Coperta: culoare verde deschis


--------------
NOTĂ(CTCE)
*) Pe fundal se aflã Stema României.


ANEXA 13
--------
la instrucţiuni
---------------

- model -

FIŞĂ
cu principalele date

Fruntaş (Com. Infm.)
ISARIEF FLOREA GABRIEL-CRISTIAN
Comandant grupã radio, plutonul radio,
Compania 218 Transmisiuni,
Brigada 24 Logisticã
ID 121078


● Vechimea în grad: 1.12.2005
● Data şi locul naşterii: 10 februarie 1982, Pucioasa, judeţul Dâmboviţa
● Starea civilã: Cãsãtorit, soţia referent, are un fiu în vârstã de 8 ani
● Limbi strãine: Engleza - bine
● Studii: - Liceul Industrial nr. 2 din municipiul Buzãu,
cu diplomã de bacalaureat, 2000;
- Cursul de perfecţionare pentru gradul de caporal,
douã luni, 2006
● Specialitãţi militare: 098, 108, 121*)
● Stagiul militar: A satisfãcut/Nu a satisfãcut stagiul militar
● Funcţii îndeplinite:
- 2000-2005, radiotelefonist, autostaţia 1 radio, plutonul radio la Regimentul 48
Rachete Sol Aer;
- 2005-2007, şef staţie, plutonul transmisiuni la Batalionul 45 Artilerie.
De la 1.02.2007 îndeplineşte funcţia actualã.
● Starea de sãnãtate: Apt medical grupa a IV-a
● Aprecierea de serviciu Foarte bun
pe ultimul an:
● Coeficient de ierarhizare: 1,90
Autorizaţie de acces: nivel Secret de serviciu seria Ba nr. 15846 din 10.08.2004


---------------
*) Se vor înscrie toate specialitãţile militare pe care le deţine militarul voluntar.

Comandantul Brigãzii 24 Logisticã
Colonel Remus Cernoianu

Şeful personalului,
Lt. col. Stãnicã Dascãlu

Întocmit
Cpt. Vasile Ion
5012/178


RD.S._________/B/S 1562/___.02.2007/2 ex./I.G


ANEXA 14a)
----------
la instrucţiuni
---------------


ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII .....................
................... (categoria documentului)
(eşalonul) Exemplarul nr. ......
Anexã la nr. ..........

TABEL
cu soldaţii şi gradaţii voluntari din ......(eşalonul care
face propunerea)....... ce se propun a fi numiţi în alte funcţii

┌────┬───────────────────┬──────────────┬───────┬──────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────┐
│Nr. │- Gradul (Arma) │- Încadrarea │Studii │Calificativul │- Funcţia în care│Numãrul adresei │ │
│crt.│- Numele, prenumele│în funcţia │şi anul│din aprecierea│se propune a fi │prin care s-a │Ob- │
│ │ tatãlui şi al │actualã [cu │absol- │de serviciu │încadrat (cu ID │obţinut avizul │ser-│
│ │ militarului │ID*)şi │virii │pe ultimul an │şi elementele │comandantului │va- │
│ │- Vechimea în │elementele │ │ │de stat) │unitãţii în care │ţii │
│ │ funcţie │din statul de │ │ │- Schimbã sau │se mutã militarul│ │
│ │- Data naşterii │organizare] │ │ │nu garnizoana │ │ │
│ │ │- Data numirii│ │ │ │ │ │
│ │ │ în funcţia │ │ │ │ │ │
│ │ │ actualã │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
└────┴───────────────────┴──────────────┴───────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────┘
^

┌────────────────────────────────────────┐ │
│Datele se obţin de cãtre unitatea │ │
│militarã în care este încadrat militarul│ │
│voluntar înainte de a înainta │<──┘
│documentele pentru mutarea lui în │
│altã unitate militarã. │
└────────────────────────────────────────┘


Comandant, Şeful,
................ ...........................
(gradul, prenumele şi numele) (gradul, numele şi prenumele)


Întocmit:
.......................................
(gradul, numele, prenumele şi nr. telefon)---------
*) Numãrul de identificare al postului din statul de organizare.


ANEXA 14b)
----------
la instrucţiuni
---------------


ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII .....................
................... (categoria documentului)
(eşalonul) Exemplarul nr. ......
Anexã la nr. ..........

TABEL
cu soldaţii şi gradaţii voluntari din ......(eşalonul care
face propunerea)....... ce se propun a fi detaşaţi

┌────┬───────────────────┬──────────────┬───────┬──────────────┬─────────────────┬─────────────────┬────┐
│Nr. │- Gradul (Arma) │- Încadrarea │Studii │Calificativul │ │Numãrul adresei │ │
│crt.│- Numele, prenumele│în funcţia │şi anul│din aprecierea│ Motivul │prin care s-a │Ob- │
│ │ tatãlui şi al │actualã [cu │absol- │de serviciu │pentru care se │obţinut acordul │ser-│
│ │ militarului │ID şi │virii │pe ultimul an │solocitã │comandantului │va- │
│ │- Data naşterii │elementele │ │ │detaşarea │unitãţii militare│ţii │
│ │ │din statul de │ │ │ │în care se │ │
│ │ │organizare] │ │ │ │detaşeazã │ │
│ │ │- Data numirii│ │ │ │militarul │ │
│ │ │ în funcţia │ │ │ │ │ │
│ │ │ actualã │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼──────────────┼───────┼──────────────┼─────────────────┼─────────────────┼────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
└────┴───────────────────┴──────────────┴───────┴──────────────┴─────────────────┴─────────────────┴────┘


Comandant, Şeful,
................ ...........................
(gradul, prenumele şi numele) (gradul, numele şi prenumele)


Întocmit:
.......................................
(gradul, numele, prenumele şi nr. telefon)
NOTĂ:
Rubrica nr. 6 nu se completeazã atunci când detaşarea se efectueazã pentru a urma diferite forme de pregãtire.


ANEXA 15a)
----------
la instrucţiuni
---------------

- model -
ROMÂNIA - categoria documentului -
MINISTERUL APĂRĂRII Exemplarul nr. ....
STATUL MAJOR GENERAL S.E. 0010
Nr. ... din ... Dosar nr. ....


ORDINUL
şefului Direcţiei personal şi mobilizare

Nr. K.P.V ....

....................... Bucureşti
(data emiterii)

În baza <>art. 39 alin. (1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi a art. 32 alin. (2) din Ordinul ministrului apãrãrii nr. M.64/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, ..........(gradul, arma, numele, prenumele tatãlui, prenumele)......., .........(funcţia şi denumirea unitãţii, inclusiv cea istoricã)......... se detaşeazã în perioada ......... la .......(denumirea unitãţii la care se detaşeazã, inclusiv cea istoricã)........, pentru .......*)
Motivarea de fapt**): ..........................................

Şeful Direcţiei personal şi mobilizare,
........................................
Şeful Serviciului personal,
.................................
-------------
*) Situaţiile prevãzute de art. 32 alin. (1) din Instrucţiunile pentru aplicarea prevederilor <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari.
**) Se completeazã conform modelului stabilit pentru cadrele militare în activitate.


ANEXA 15b)
----------
la instrucţiuni
---------------

- model -
ROMÂNIA - categoria documentului -
MINISTERUL APĂRĂRII Exemplarul nr. ....
STATUL MAJOR GENERAL S.E. 0010
Nr. ... din ... Dosar nr. ....


ORDINUL
şefului Direcţiei personal şi mobilizare

Nr. K.P.V ....

....................... Bucureşti
(data emiterii)

În baza <>art. 39 alin. (1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi a art. 32 alin. (2) din Ordinul ministrului apãrãrii nr. M.64/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, urmãtorii militari voluntari se detaşeazã în perioada ......... la ..............(denumirea unitãţii la care se detaşeazã, inclusiv cea istoricã)........, pentru .............*), astfel:
1. ..........(gradul, arma, numele, prenumele tatãlui, prenumele)........., ......(funcţia şi denumirea unitãţii, inclusiv cea istoricã)...........;
2. ..........(gradul, arma, numele, prenumele tatãlui, prenumele) ......., .......(funcţia şi denumirea unitãţii, inclusiv cea istoricã)............ .
Motivarea de fapt**): ......................................


Şeful Direcţiei personal şi mobilizare,
................................
Şeful Serviciului personal,
................................
---------------
*) Situaţiile sunt prevãzute de art. 32 alin. (1) din Instrucţiunile pentru aplicarea prevederilor <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari.
**) Se completeazã conform modelului stabilit pentru cadrele militare în activitate.


ANEXA 15c)
----------
la instrucţiuni
---------------

- model -
ROMÂNIA - categoria documentului -
MINISTERUL APĂRĂRII Exemplarul nr. ....
STATUL MAJOR GENERAL S.E. 0010
Nr. ... din ... Dosar nr. ....


ORDINUL
şefului Direcţiei personal şi mobilizare

Nr. K.P.V ....

....................... Bucureşti
(data emiterii)

În baza <>art. 39 alin. (1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi a art. 32 alin. (2) din Ordinul ministrului apãrãrii nr. M.64/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, pe data de .......... înceteazã detaşarea .........(gradul, arma, numele, prenumele tatãlui, prenumele) ......... la .......(denumirea unitãţii, inclusiv cea istoricã)........... pentru ..........*)
Motivarea de fapt**): ................................

Şeful Direcţiei personal şi mobilizare,
................................
Şeful Serviciului personal,
................................
---------------
*)Se va înscrie motivul real pentru care s-a dispus încetarea detaşãrii.
**) Se completeazã conform modelului stabilit pentru cadrele militare în activitate.


ANEXA 15d)
----------
la instrucţiuni
---------------

- model -
ROMÂNIA - categoria documentului -
MINISTERUL APĂRĂRII Exemplarul nr. ....
STATUL MAJOR GENERAL S.E. 0010
Nr. ... din ... Dosar nr. ....


ORDINUL
şefului Direcţiei personal şi mobilizare

Nr. K.P.V ....

....................... Bucureşti
(data emiterii)


În baza <>art. 40 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi a art. 29 alin. (3) din Ordinul ministrului apãrãrii nr. M.64/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, pe data de ..............*), ..........(gradul, arma, numele, prenumele tatãlui, prenumele)......... se elibereazã din funcţia de ...........(funcţia şi denumirea unitãţii, inclusiv cea istoricã)........... şi se numeşte în funcţia de ..........(funcţia şi denumirea unitãţii, inclusiv cea istoricã)......... ........(ID, gradul funcţiei, numãrul specialitãţii militare, coeficientul de ierarhizare)...........
Se ...............................................................**)
Motivarea de fapt***): ...............................................


Şeful Direcţiei personal şi mobilizare,
................................
Şeful Serviciului personal,
................................

--------------
*) Data, de regulã, va fi data de întâi sau 15 a lunii urmãtoare emiterii ordinului.
**) Se completeazã pentru situaţiile prevãzute de <>art. 40 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, astfel:
- se mutã în interes de serviciu, nu schimbã garnizoana;
- se mutã în interes de serviciu, schimbã garnizoana prima datã sau a doua oarã în acest an calendaristic;
- se mutã ca urmare a modificãrilor intervenite în statul de organizare, nu schimbã garnizoana sau schimbã garnizoana prima datã ori a doua oarã în acest an calendaristic;
- se mutã la cerere, schimbã /nu schimbã garnizoana.
***) Se completeazã conform modelului stabilit pentru cadrele militare în activitate.


ANEXA 15e)
----------
la instrucţiuni
---------------
- model -
ROMÂNIA - categoria documentului -
MINISTERUL APĂRĂRII Exemplarul nr. ....
STATUL MAJOR GENERAL S.E. 0010
Nr. ... din ... Dosar nr. ....


ORDINUL
şefului Direcţiei personal şi mobilizare

Nr. K.P.V ....

....................... Bucureşti
(data emiterii)

În baza <>art. 40 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi a art. 29 alin. (3) din Ordinul ministrului apãrãrii nr. M.64/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, pe data de ........... *), urmãtorii militari voluntari se elibereazã din funcţiile în care sunt încadraţi şi se numesc în funcţiile specificate în dreptul fiecãruia, astfel:
1. ........(gradul, arma, numele, prenumele tatãlui, prenumele)........ din funcţia de ...........(funcţia şi denumirea unitãţii, inclusiv cea istoricã)......... în funcţia de ...........(funcţia şi denumirea unitãţii, inclusiv cea istoricã)............(ID, gradul funcţiei, numãrul specialitãţii militare, coeficientul de ierarhizare)..........


^
Se ........................................**) ┐ │
Motivarea de fapt***): ...................... > ┌─────────────────────┐
2. .......................................... ┘ │În situaţia în care │
│sunt comune pentru │
│toţi militarii, se │
Şeful Direcţiei personal şi mobilizare, │pot înscrie o singurã│
................................ │datã la sfârşit │
Şeful Serviciului personal, └─────────────────────┘
................................


-------------
*)Data, de regulã, va fi data de întâi sau 15 a lunii urmãtoare emiterii ordinului.
**)Se completeazã pentru situaţiile prevãzute de <>art. 40 din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, astfel:
- se mutã în interes de serviciu, nu schimbã garnizoana;
- se mutã în interes de serviciu, schimbã garnizoana prima datã sau a doua oarã în acest an calendaristic;
- se mutã ca urmare a modificãrilor intervenite în statul de organizare, nu schimbã garnizoana sau schimbã garnizoana prima datã ori a doua oarã în acest an calendaristic;
- se mutã la cerere, schimbã /nu schimbã garnizoana.
***) Se completeazã conform modelului stabilit pentru cadrele militare în activitate.


ANEXA 15f)
-----------
la instrucţiuni
---------------

- model -
ROMÂNIA - categoria documentului -
MINISTERUL APĂRĂRII Exemplarul nr. ....
STATUL MAJOR GENERAL S.E. 0010
Nr. ... din ... Dosar nr. ....


ORDINUL
şefului Direcţiei personal şi mobilizare

Nr. K.P.V ....

....................... Bucureşti
(data emiterii)

În baza art. 45 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) sau n) *) din <>Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi a art. 43*) din Ordinul ministrului apãrãrii nr. M.64/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, pe data de .............**) ........(gradul, arma, numele, prenumele tatãlui, prenumele)....... ..........(funcţia şi denumirea unitãţii, inclusiv cea istoricã)........... se trece în rezervã.
Motivarea de fapt***): .........................................

Şeful Direcţiei personal şi mobilizare,
................................
Şeful Serviciului personal,
................................

------------
*Se va înscrie una dintre literele prevãzute de <>art. 45 alin. (1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi articolele din Ordinul ministrului apãrãrii nr. M.64/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, corespunzãtoare situaţiei care a determinat trecerea în rezervã.
**) Data, de regulã, va fi data de întâi sau 15 a lunii urmãtoare emiterii ordinului.
***) Se completeazã conform modelului stabilit pentru cadrele militare în activitate.ANEXA 15g)
----------
la instrucţiuni
---------------

- model -
ROMÂNIA - categoria documentului -
MINISTERUL APĂRĂRII Exemplarul nr. ....
STATUL MAJOR GENERAL S.E. 0010
Nr. ... din ... Dosar nr. ....


ORDINUL
şefului Direcţiei personal şi mobilizare
Nr. K.P.V ....

....................... Bucureşti
(data emiterii)

În baza art. 45 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) sau n) *) din <>Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi a art. 45*) din Ordinul ministrului apãrãrii nr. M. 64/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, pe data de .................**) urmãtorii militari voluntari se trec în rezervã, astfel:
1. ................(gradul, arma, numele, prenumele tatãlui, prenumele)........, ..........(funcţia şi denumirea unitãţii, inclusiv cea istoricã)............
Motivarea de fapt***): ......................................
2. ..............(gradul, arma, numele, prenumele tatãlui, prenumele)........., .......(funcţia şi denumirea unitãţii, inclusiv cea istoricã)...............
Motivarea de fapt***): ............................................

Şeful Direcţiei personal şi mobilizare,
................................
Şeful Serviciului personal,
................................

---------------
*) Se va înscrie una dintre literele prevãzute de <>art. 45 alin. (1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi articolele din Ordinul ministrului apãrãrii nr. M.64/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, corespunzãtoare situaţiei care a determinat trecerea în rezervã.
**) Data, de regulã, va fi data de întâi sau 15 a lunii urmãtoare emiterii ordinului.
***) Se completeazã conform modelului stabilit pentru cadrele militare în activitate.


ANEXA 15h)
----------
la instrucţiuni
---------------

- model -
ROMÂNIA - categoria documentului -
MINISTERUL APĂRĂRII Exemplarul nr. ....
STATUL MAJOR GENERAL S.E. 0010
Nr. ... din ... Dosar nr. ....


ORDINUL
şefului Direcţiei personal şi mobilizare
Nr. K.P.V ....

....................... Bucureşti
(data emiterii)

În baza <>art. 47 alin. (1) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi a art. 29 alin. (9) din Ordinul ministrului apãrãrii nr. M.64/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, pe data de ...........*).........(gradul, arma, numele, prenumele tatãlui, prenumele, funcţia şi denumirea unitãţii, inclusiv cea istoricã)......... se pune la dispoziţia ..........., fiind cercetat/judecat în stare de libertate.
Motivarea de fapt**):.....................................


Şeful Direcţiei personal şi mobilizare,
................................
Şeful Serviciului personal,
................................
-------------
*) Se va înscrie data începerii cercetãrii/judecãrii.
**) Se completeazã conform modelului stabilit pentru cadrele militare în activitate.


ANEXA 16a)
----------
la instrucţiuni
---------------

TRASEUL
documentelor în situaţia mutãrii soldaţilor şi gradaţilor voluntari

A. Mutarea survine în douã batalioane din cadrul aceleiaşi brigãzi

┌───────────────────┐
┌──────────────┤ Brigada 10 │ ┌─────────────────────────────┐
│ │ Infanterie │ │- raportul comandantului │
│ └────┬──────────────┘ │unitãţii cãtre comandantul │
┌─────────┴───────┐ │ ^ │marii unitãţi, cu propunerea │
│ Emite ordinul │ │ | │de mutare, la cerere a mili- │
│ şi trimite │ │ | │tarului voluntar; │
│copiile/extrasele│ │ |<───────────┤- raportul personal, cu │
│ ──────> │ │ | │rezoluţia comandantului; │
└─────────────────┘ │ | │- fişa cu principalele date, │
┌─────────┴──────────┐ | │- dosarul personal (numai în │
│ │ | │situaţia în care este solici-│
V v | │tat de eşalonul la care │
┌──────────────────┐ ┌──────┴─────────┐ │doreşte sã se mute militarul)│
│ Batalionul 100 │ │ Batalionul 101 │ │- tabelul cu soldaţii şi │
│ Infanterie │ │ Transport │ │gradaţii voluntari ce se │
│ (Unitatea în care│ │ (Unitatea în │ │propun a fi numiţi în alte │


│ militarul care │ ^ │ solicitã │ │ ----------> │
│ solocitã mutarea │ │ │ mutarea │ │ │


└──────────────────┘ │ └────────────────┘ └─────────────────────────────┘

┌─────────────┴────────────┐
│- raportul personal, cu │
│rezoluţia comandantului; │
│- fişa cu principalele │
│date; │
│- dosarul personal (numai │
│în situaţia în care este │
│solicitat de eşalonul la │
│care doreşte sã se mute │
│militarul). │
└──────────────────────────┘ANEXA 16b)
----------
la instrucţiuni
---------------

TRASEUL
documentelor în situaţia mutãrii soldaţilor îi gradaţilor voluntari

B. Mutarea survine între douã batalioane din categorii diferite de forţe ale armatei
┌────────────┐ ┌───────────────┐
│ Solicitare │ │Comunicare aviz│
│ aviz │ │ favorabil │
└──────────┬─┘ └─┬─────────────┘
│ │
┌────────────┐ │ │
│Statul Major│ V V ┌────────────┐
│al Forţelor ├─────────────>│Statul Major│
│ Aeriene │ │al Forţelor │
└────────────┘ ┌─┤ Terestre │
┌─────────────────┘ └──┬─────────┘
│ │ ^ ┌─────────────────────────────┐
┌────────┴───────┐ │ | │- raportul comandantului │
│Emite ordinul şi│ │ |<────────┐ │unitãţii cãtre comandantul │
│trimite copiile/│ V | │ │marii unitãţi, cu propunerea │
│ extrasele │ ┌──────┴─────┐ │ │de mutare, la cerere a mili- │
└────────────────┘ │ Devizia 7 │ │ │tarului voluntar; │
│ Infanterie │ │ │- raportul personal, cu │
└────────────┘ │ │rezoluţia comandantului; │
^ <───────┼─┤- fişa cu principalele date, │
| │ │- dosarul personal (numai în │
┌─────────────────────────────────────┐ | │ │situaţia în care este solici-│
│- raportul personal, cu rezoluţia │┌──────┴─────┐ │ │tat de eşalonul la care │
│comandantului; ││ Brigada 10 │ │ │doreşte sã se mute militarul)│
│- fişa cu principalele date; ├┤ Infanterie │ │ │- tabelul cu soldaţii şi │
│- dosarul personal(numai în situaţia │└────────────┘ │ │gradaţii voluntari ce se │
│în care este solicitat de eşalonul │ ^<────────┘ │propun a fi numiţi în alte │
│la care doreşte sã se mute militarul │ | │funcţii. │
└─────────────────────────────────┬───┘ | │ │
┌──────────────────┐ │ ┌──────┴─────────┐ └─────────────────────────────┘
│ Batalionul 100 │ │ │ Batalionul 101 │
│ Radiolocaţie │ │ │ Transport │
│ (Unitatea în care│ │ │ (Unitatea în │


│ militarul care │ │ solicitã │
│ solocitã mutarea │ │ mutarea │


└──────────────────┘ └────────────────┘

ANEXA 17a)
----------
la instrucţiuni
---------------

- model-

FIŞĂ DE APRECIERE ANUALĂ/SPECIALĂ

[] Anualã [] Specialã


┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│A. Date personale/administrative │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Numele, prenumele tatãlui şi prenumele│ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Gradul militar │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Funcţia │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Arma/serviciul │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Specialitatea militarã │ │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Perioada evaluatã │ │
├──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤
│B. Evaluarea performanţei - Evaluatorul iniţiator │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.1 Caracteristici individuale - alegeţi descrierea adecvatã a fiecãrei │
│caracteristici individuale şi încercuiţi nota corespunzãtoare acesteia │
├───────────────────────────────┬─┬────────────────────────────────────────────┤
│1. Nivelul cunoştinţelor │5│Deţine cunoştinţe profesionale excepţionale │
│profesionale - se are în vedere├─┼────────────────────────────────────────────┤
│dacã persoana respectivã deţine│4│Deţine cunoştinţe profesionale foarte bune │
│cunoştinţele cerute de post ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │3│ Deţine cunoştinţe profesionale bune │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │2│Deţine cunoştinţe profesionale │
│ │ │satisfãcãtoare │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │1│Nu deţine cunoştinţele profesionale necesare│
│ │ │ îndeplinirii atribuţiilor │
├───────────────────────────────┼─┼────────────────────────────────────────────┤
│2. Nivelul deprinderilor │5│Are deprinderi practice excepţional formate │
│practice -se are în vedere dacã├─┼────────────────────────────────────────────┤
│persoana respectivã are formate│4│Are deprinderi practice foarte bine formate │
│deprinderi practice de mânuire,├─┼────────────────────────────────────────────┤
│exploatare şi întreţinere a │3│Are deprinderi practice bine formate │
│armamentului individual ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│şi a tehnicii din dotare │2│Are deprinderi practice satisfãcãtoare │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │1│Nu are formate deprinderi practice │
├───────────────────────────────┼─┼────────────────────────────────────────────┤
│3. Nivelul pregãtirii fizice - │5│Îndeplineşte standardele de pregãtire fizicã│
│se are în vedere dacã persoana │ │la nivel excepţional │
│respectivã îndeplineşte ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│standardele de pregãtire fizicã│4│Îndeplineşte standardele de pregãtire fizicã│
│prevãzute pentru fiecare │ │la nivel foarte bun │
│categorie de vârstã ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │3│Îndeplineşte standardele de pregãtire fizicã│
│ │ │la nivel bun │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │2│Îndeplineşte standardele de pregãtire fizicã│
│ │ │la nivel satisfãcãtor │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │1│Nu corespunde standardelor de pregãtire │
│ │ │fizicã │
├───────────────────────────────┼─┼────────────────────────────────────────────┤
│4. Asumarea responsabilitãţii -│5│Este extrem de doritor în a-şi asuma │
│ se are în vedere disponibili- │ │responsabilitãţi noi │
│tatea asumãrii responsabilitã- ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ţilor sau a altor sarcini │4│Îşi asumã cu uşurinţã responsabilitãţi noi │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │3│Îşi asumã cu greu responsabilitãţi noi │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │2│Îşi asumã numai responsabilitãţile ce │
│ │ │revin postului │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │1│Evitã sã îşi asume responsabilitãţi │
├───────────────────────────────┼─┼────────────────────────────────────────────┤
│5. Capacitatea de lucru în │5│Este un excelent colaborator, punând │
│echipã - se are în vedere cât │ │pe primul plan interesul colectiv │
│de bine colaboreazã cu ceilalţi├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │4│Colaboreazã foarte bine cu membrii echipei/ │
│ │ │grupei, manifestând apropiere de interesul │
│ │ │colectiv │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │3│Colaboreazã bine cu membrii echipei/grupei │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │2│Nu colaboreazã bine cu membrii echipei/ │
│ │ │grupei,vizând, în general, interesele │
│ │ │personale │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │1│Este individualist şi, în general, nu │
│ │ │colaboreazã cu membrii echipei/grupei, │
│ │ │urmãrind, întotdeauna, interesele personale │
├───────────────────────────────┼─┼────────────────────────────────────────────┤
│6. Încredere - se are în vedere│5│Este demn de încredere în orice situaţie │
│gradul de încredere care se ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│poate acorda în timpul şi în │4│Este demn de încredere în privinţa │
│afara serviciului │ │sarcinilor de serviciu │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │3│Nu este întotdeauna demn de încredere în │
│ │ │privinţa sarcinilor de serviciu │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │2│Nu este demn de încredere în privinţa │
│ │ │sarcinilor de serviciu │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │1│Nu este demn de încredere în nicio situaţie │
├───────────────────────────────┼─┼────────────────────────────────────────────┤
│7. Rezistenţa la stres - se │5│Este excepţional de calm şi foarte eficient │
│are în vedere îndeplinirea │ │în condiţii de stres │
│atribuţiilor funcţionale şi a ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│misiunilor în condiţii de stres│4│Este foarte calm şi eficient în condiţii │
│ │ │de stres │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │3│Reuşeşte sã rãmânã calm, dar este mai puţin │
│ │ │eficient în condiţii de stres │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │2│Reuşeşte cu greu sã rãmânã calm şi sã fie │
│ │ │eficient în condiţii de stres │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │1│Nu îşi poate pãstra calmul şi este │
│ │ │ineficient în condiţii de stres │
├───────────────────────────────┼─┼────────────────────────────────────────────┤
│8. Ţinuta şi comportamentul - │5│Are o ţinutã impecabilã şi un comportament │
│se au în vedere ţinuta şi │ │exemplar │
│comportamentul în timpul ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│serviciului şi în afara orelor │4│ Are o ţinutã foarte îngrijitã şi un │
│de lucru │ │comportament ireproşabil │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │3│Are o ţinutã şi un comportament adecvate │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │2│Nu acordã importanţã ţinutei şi are unele │
│ │ │carenţe comportamentale │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │1│Este foarte neîngrijit şi are multe carenţe │
│ │ │comportamentale │
├───────────────────────────────┼─┼────────────────────────────────────────────┤
│9. Comunicare - trebuie avut │5│Este extrem de concis, clar şi convingãtor │
│în vedere cât de eficient se │ │în exprimare │
│exprimã oral şi în scris, având├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ în vedere atribuţiile │4│Este foarte fluent şi clar în exprimare │
│funcţionale ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │3│Nu are dificultãţi de exprimare şi este │
│ │ │uşor de înţeles │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │2│Are unele dificultãţi de exprimare, dar se │
│ │ │poate face înţeles │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │1│Are multe dificultãţi de exprimare şi nu │
│ │ │poate fi uşor înţeles │
├───────────────────────────────┼─┼────────────────────────────────────────────┤
│10. Abilitatea de organizare - │5│Verificã permanent modul de realizare a │
│trebuie avutã în vedere │ │sarcinilor şi evalueazã corect prioritãţile │
│capacitatea de înţelegere şi │ │şi persoanele cu care vine în contact │
│ierarhizare a prioritãţilor, ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│capacitatea de evaluare şi │4│Verificã permanent modul de realizare a │
│modul de supraveghere a │ │sarcinilor şi, în general, evalueazã corect │
│realizãrii sarcinilor etc. │ │prioritãţile şi persoanele cu care vine │
│ │ │în contact │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │3│Verificã modul de realizare a sarcinilor │
│ │ │numai când este cazul şi, în general, │
│ │ │evalueazã suficient de corect prioritãţile │
│ │ │şi persoanele cu care vine în contact │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │2│Verificã modul de realizare a sarcinilor │
│ │ │numai dacã i se ordonã şi nu reuşeşte sã │
│ │ │evalueze suficient de corect prioritãţile │
│ │ │şi persoanele cu care vine în contact │
│ ├─┼────────────────────────────────────────────┤
│ │1│Este delãsãtor în privinţa controlului │
│ │ │asupra sarcinilor repartizate, nu are │
│ │ │capacitatea de a înţelege prioritãţile şi │
│ │ │de a cunoaşte persoanele cu care vine în │
│ │ │contact │
└───────────────────────────────┴─┴────────────────────────────────────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ B.2 Comentarii ale evaluatorului iniţiator asupra performanţei │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ B.3 Calificativ general al performanţei soldatului/gradatului voluntar │
├─────────────┬────────────┬─────┬───────────────┬──────────┬──────────────────┤
│EXCEPŢIONAL │ FOARTE BUN │ BUN │ CORESPUNZĂTOR │ MEDIOCRU │ NECORESPUNZĂTOR │
├─────────────┼────────────┼─────┼───────────────┼──────────┼──────────────────┤
├─────────────┴────────────┴─────┴───────────────┴──────────┴──────────────────┤
│ C. Evaluarea potenţialului - Evaluatorul iniţiator │
├───────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│ Potenţial de promovare în corpul maiştrilor militari şi │ │
│ subofiţerilor │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ Potenţial de promovare în gradul urmãtor │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ Potenţial de utilizare în altã armã/serviciu/specialitate│ │
│ militarã │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────┤
│ Comentarii ale evaluatorului iniţiator asupra potenţialului │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Gradul, numele, prenumele şi semnãtura evaluatorului iniţiator │
│ ........................... │
│ ........................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Funcţia evaluatorului iniţiator │
│ ....................................................... │
│ Data .................. │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ D. Evaluarea finalã - Evaluatorul decident │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Calificativul final al evaluãrii performanţei ┌──────────────┐ │
│ │ │ │
│ └──────────────┘ │
│ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Gradul, numele, prenumele şi semnãtura evaluatorului decident │
│ ...................... │
│ ....................................................... │
│ Funcţia evaluatorului decident │
│ ....................................................... │
│ Data ........................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Luat la cunoştinţã: │
│ Gradul, numele, prenumele şi semnãtura soldatului/gradatului voluntar │
│ ...................... │
│ .................................................... │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Anexez contestaţie: DA [] NU [] │
│ │
│ Semnãtura ............................... │
│ │
│ Data ........................... │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ANEXA 17b)
----------
la instrucţiuni
---------------


METODOLOGIE
de întocmire şi completare a aprecierii de serviciu
a soldaţilor şi gradaţilor voluntari


ART. 1
Fişa de apreciere anualã a soldaţilor şi gradaţilor voluntari este structuratã în 3 pãrţi principale, care se adreseazã, pe rând, militarului evaluat, evaluatorului iniţiator şi evaluatorului decident.
ART. 2
Rubrica A se completeazã de cãtre structura de personal cu datele militarului evaluat, astfel:
a) în caseta "Numele, prenumele tatãlui şi prenumele" se trec informaţiile respective, cu litere majuscule;
b) în interiorul casetei "Gradul militar" se înscrie gradul militar, întreg sau abreviat, cu litere minuscule;
c) în caseta "Funcţia" se completeazã, cu litere minuscule, întreg sau abreviat, denumirea funcţiei, însoţitã de structura din care face parte, de exemplu: Pistolar 2 la Grupa 1 Infanterie/Plutonul 1 Infanterie/Compania 2 Infanterie;
d) în casetele "Arma/serviciul" şi "Specialitatea militarã" se înscriu întreg sau abreviat, cu litere minuscule, informaţiile cerute;
e) în caseta "Perioada evaluatã" se trece perioada pentru care soldatul sau gradatul voluntar este evaluat, de exemplu: 31 ianuarie - 31 decembrie 2006.
ART. 3
(1) Rubrica B "Evaluarea performanţei" este destinatã aprecierii nivelului la care se situeazã caracteristicile individuale ce permit realizarea cu succes a atribuţiilor postului. Caracteristicile individuale sunt prezentate în rubrica B1 şi sunt exprimate, fiecare, prin 5 descriptori, ordonaţi pe o scalã cu 5 note, de la 5 la 1, corespunzãtoare nivelurilor Excepţional, Foarte Bun, Bun, Mediocru şi Necorespunzãtor.
(2) Evaluatorul iniţiator încercuieşte nota ce reprezintã descriptorul care caracterizeazã cel mai bine fiecare caracteristicã individualã a soldatului sau gradatului voluntar evaluat şi efectueazã media aritmeticã.
(3) Media aritmeticã a celor 10 note acordate la fiecare caracteristicã individualã a soldatului sau gradatului voluntar se transformã în calificativul general al performanţei, astfel:
- între 4,50 şi 5,00 se acordã calificativul "Excepţional";
- între 4,00 şi 4,49 se acordã calificativul "Foarte Bun";
- între 3,00 şi 3,99 se acordã calificativul "Bun";
- între 2,00 şi 2,99 se acordã calificativul "Corespunzãtor";
- între 1,50 şi 1,99 se acordã calificativul "Mediocru";
- între 1,00 şi 1,49 se acordã calificativul "Necorespunzãtor".
(4) Rubrica B2 cuprinde alte comentarii ale evaluatorului iniţiator, referitoare la activitatea desfãşuratã de soldatul sau gradatul voluntar pe perioada evaluatã. Aici se pot menţiona anumite aspecte privind rezultatele obţinute de cãtre soldatul sau gradatul voluntar în procesul de instruire, precum şi unele recomandãri cu privire la activitatea de perfecţionare a pregãtirii acestuia.
(5) În rubrica B3 evaluatorul iniţiator marcheazã cu "X" calificativul general al performanţei, corespunzãtor mediei aritmetice.
ART. 4
(1) În rubrica C evaluatorul iniţiator apreciazã potenţialul soldatului sau gradatului voluntar, astfel:
a) potenţialul de promovare în corpul maiştrilor militari şi subofiţerilor, înscriind "da" sau "nu" în rubrica specificatã;
b) potenţialul de promovare în gradul urmãtor, consemnând "da" sau "nu" în rubrica specificatã;
c) potenţialul de utilizare a soldatului sau gradatului voluntar într-o altã armã ori specialitate militarã, trecând arma/serviciul sau specialitatea militarã în care ar putea fi utilizat, dacã este cazul.
(2) De asemenea, menţioneazã alte comentarii referitoare la potenţialul soldatului sau gradatului voluntar pe perioada evaluatã, pentru a susţine cu argumente aprecierile fãcute.
(3) În finalul acestei rubrici, evaluatorul iniţiator va consemna gradul, numele, prenumele, funcţia deţinutã, data întocmirii aprecierii de serviciu şi semnãtura.
ART. 5
(1) Rubrica D aparţine evaluatorului decident, acesta completând dacã este sau nu este de acord cu aprecierile fãcute de cãtre evaluatorul iniţiator.
(2) În cazul în care este de acord cu aprecierea fãcutã de cãtre evaluatorul iniţiator, decidentul completeazã "Sunt de acord cu aprecierea evaluatorului iniţiator asupra performanţei şi potenţialului soldatului/gradatului voluntar evaluat" şi trece calificativul final al performanţei. Tot în cadrul acestei rubrici, evaluatorul decident menţioneazã alte comentarii referitoare la performanţa şi potenţialul soldatului sau gradatului voluntar pe perioada evaluatã, pentru a susţine cu argumente aprecierile fãcute.
(3) În cazul în care nu este de acord cu aprecierea fãcutã de cãtre evaluatorul iniţiator, decidentul completeazã "Nu sunt de acord cu aprecierea evaluatorului iniţiator" şi modificã notele acordate iniţial la rubrica B1 de cãtre evaluatorul iniţiator sau propunerile fãcute de acesta la rubricile B3 şi C. De asemenea, decidentul specificã în cadrul acestei rubrici care sunt caracteristicile individuale ce au fost reevaluate şi notele acordate. Totodatã, menţioneazã comentariile referitoare la potenţialul militarului evaluat şi consemneazã în scris calificativul final al performanţei.
(4) În finalul acestei rubrici, evaluatorul decident va
consemna gradul, numele, prenumele, funcţia deţinutã, data
întocmirii aprecierii de serviciu şi semnãtura.
ART. 6
Ultimele douã rubrici se completeazã de cãtre militarul evaluat. Acesta ia la cunoştinţã pe bazã de semnãturã despre consemnãrile din aprecierea de serviciu. În situaţia în care doreşte sã depunã contestaţie, va completa cu "X" caseta corespunzãtoare.


ANEXA 18
--------
la instrucţiuni
---------------

- model-

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NESECRET
UNITATEA MILITARĂ Nr. ...... Exemplarul nr. .........


ANGAJAMENT
pentru formarea soldaţilor şi gradaţilor rezervişti voluntari

1. Încheiat între Ministerul Apãrãrii, reprezentat de ............., comandantul Unitãţii Militare nr. ....., şi ............, domiciliat în str. ....... nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ...., telefon fix ......, telefon mobil ........ având buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ......., eliberat/ã de ........., la data de ...........
2. Scopul angajamentului: participarea pentru o perioadã de 4 luni la programul de instruire, organizat de Unitatea Militarã nr. ........., în scopul formãrii ca rezervist voluntar.
3. Perioada pentru care se încheie angajamentul este de 4 luni de la .......(anul, luna, ziua) ........ pânã la .........(anul, luna, ziua)..............
4. Clauzele angajamentului sunt:
a) Ministerul Apãrãrii se obligã sã asigure:
- condiţiile de pregãtire şi de trai prevãzute în dispoziţiile în vigoare, precum şi acordarea drepturilor materiale conform prevederilor legale pe întreaga perioadã de pregãtire.
b) Subsemnatul, ........., declar cã doresc sã urmez programul de instruire a soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi mã oblig:
- sã îmi însuşesc cunoştinţele şi sã îmi formez deprinderile ca soldat/gradat rezervist voluntar;
- sã respect prevederile legilor ţãrii, regulamentelor militare şi celorlalte acte normative în vigoare care reglementeazã activitatea în centrele de pregãtire/unitãţile de instrucţie;
- sã manifest în toate împrejurãrile o comportare demnã şi civilizatã, sã apãr onoarea şi demnitatea de militar, sã am o ţinutã militarã regulamentarã şi sã nu sãvârşesc abateri disciplinare;
- sã folosesc cu eficienţã baza materialã de învãţãmânt, celelalte bunuri materiale de instruire, existente în centrul de pregãtire şi sã le pãstrez în stare de funcţionare;
- dupã absolvirea programului de instruire, sã închei contract în calitate de rezervist voluntar cu unitatea militarã pentru care am fost selecţionat;
- sã restitui cheltuielile de întreţinere efectuate de Ministerul Apãrãrii pe timpul instruirii, dacã:
- voi fi îndepãrtat sau voi întrerupe contractul înainte de termen;
- nu promovez examenul susţinut la sfârşitul programului de instruire;
- sãvârşesc abateri grave de la prevederile regulamentelor militare sau de la alte dispoziţii legale, incompatibile cu calitatea de militar, potrivit legii;
- sunt condamnat prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã la pedeapsa închisorii cu executarea acesteia;
- sunt condamnat prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã pentru infracţiuni sãvârşite cu intenţie sau din culpã, fãrã a fi privat de libertate.
Prevederile prezentului angajament se completeazã cu dispoziţiile <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi ale ordinelor ministrului apãrãrii, în vigoare.
Drept care s-a încheiat prezentul angajament în douã exemplare, astãzi, ......................................, dintre care un exemplar rãmâne la unitate, iar al doilea la soldatul/gradatul rezervist voluntar.


Comandantul/Şeful U.M. nr. .., Soldat sau gradat rezervist voluntar,
............................. .....................................


Consilier juridic,
....................


Prezentul angajament s-a înregistrat la numãrul ....... din ......., dupã ce în prealabil s-a verificat identitatea soldatului/gradatului rezervist voluntar.


ANEXA 19
--------
la instrucţiuni
---------------

- model-

ROMÂNIA
MINISTERUL APĂRĂRII NESECRET
UNITATEA MILITARĂ Nr. ...... Exemplarul nr. .........
Nr. ......................
din ......................

CONTRACT
pentru angajarea soldaţilor şi gradaţilor
rezervişti voluntari

Între Ministerul Apãrãrii, reprezentat de comandantul Unitãţii Militare nr. ......., şi domnul/doamna ..........., în calitate de soldat/gradat rezervist voluntar, domiciliat în ......., str. ........ nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ....., telefon fix ..., telefon mobil ..., având cartea de identitate seria .... nr. ...., eliberatã de ....., a intervenit, în conformitate cu prevederile <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, prezentul contract încheiat în urmãtoarele condiţii:
Clauzele contractului:
- perioada pentru care se încheie este de ... ani, de la ........(anul, luna, ziua)........... pânã la .......(anul, luna, ziua)............;
- gradul militar ..................;
- funcţia ........................;
- pe timpul derulãrii prezentului contract, consimt sã execut în unitatea în care sunt încadrat în plan douã zile lunar în timpul liber şi 5 zile calendaristice lucrãtoare consecutive de pregãtire anual;
- mã oblig sã anunţ unitatea atunci când pãrãsesc ţara pe perioada derulãrii prezentului contract.
Am luat cunoştinţã despre restituirea contravalorilor cheltuielilor efectuate cu instruirea, proporţional cu timpul de pregãtire parcurs în situaţia nerespectãrii contractului.
Alte clauze - condiţii de muncã, durata programului, drepturi şi obligaţii ale pãrţilor privind securitatea şi sãnãtatea în muncã etc.
Prevederile prezentului angajament se completeazã cu dispoziţiile <>Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari şi ale ordinelor ministrului apãrãrii, în vigoare.

Comandantul/Şeful U.M. nr. .., Soldat sau gradat rezervist voluntar,
............................. .....................................


Consilier juridic,
....................


ANEXA 20
---------
la instrucţiuni
---------------
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ - model - │
│ │
│ ROMÂNIA │
│ MINISTERUL APĂRĂRII NESECRET │
│ UNITATEA MILITARĂ Nr. ........... Exemplarul nr. ...... │
│ │
│ ORDIN │
│ de chemare la concentrarea pentru instruire │
│ nr. ............. │
│ │
│ │
│ 1. Emis la data de ............................................ │
│ 2. Domnul/Doamna ..........(gradul, numele şi prenumele)........., │
│ domiciliat/ã în ........, str. ......, bl. ..., sc. ...., et. ..., │
│ ap. ...., judeţul/sectorul ........ │
│ 3. Se legitimeazã cu C.I./B.I. seria ...... nr. ........, eliberat/ã │
│ de .............. şi livret militar seria .......... nr. ......... │
│ 4. Se va prezenta la datele menţionate mai jos, la U.M. nr. ....... │
│ din garnizoana .........., în baza Contractului de rezervist voluntar │
│ nr. ....... din ........., pentru a participa la concentrarea pentru │
│ instruire, în urmãtoarele perioade: │
│ 4.1. .................... 4.2. ........................ │
│ 4.3. .................... 4.4. ........................ │
│ 4.5. .................... 4.6. ........................ │
│ 4.7. .................... 4.8. ........................ │
│ │
│ Comandantul Unitãţii Militare nr. .., │
│ .................................... │
│ (gradul, numele şi prenumele) │
│ ....................... │
│ (ştampila şi semnãtura) │
│ ...........................................................................│
│ │
│ ROMÂNIA │
│ MINISTERUL APĂRĂRII NESECRET │
│ UNITATEA MILITARĂ Nr. ........... Exemplarul nr. ...... │
│ │
│ DOVADĂ DE PRIMIRE │
│ a ordinului de chemare la concentrarea pentru instruire │
│ nr. ...................... │
│ │
│ │
│ 1. Emis la data de ............................................ │
│ 2. Subsemnatul, ...........(gradul, numele şi prenumele)........., │
│ domiciliat în ........, bl. ..., sc. ...., et. ..., ap. ......, │
│ judeţul/sectorul ........ │
│ 3. Legitimat cu C.I./B.I. seria ...... nr. ........, eliberat/ã │
│ de ............., şi livret militar seria .......... nr. ......... │
│ 4. Am primit ordinul de chemare la concentrarea de instrucţie şi mã │
│ voi prezenta în baza Contractului de rezervist voluntar nr. ........ │
│ din ........., la concentrarea pentru instruire organizatã de U.M. │
│ nr. ......., în urmãtoarele perioade: │
│ 4.1. .................... 4.2. ........................ │
│ 4.3. .................... 4.4. ........................ │
│ 4.5. .................... 4.6. ........................ │
│ 4.7. .................... 4.8. ........................ │
│ │
│ │
│ Semnãtura Data │
│ .................. .................. │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016