Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI din 22 octombrie 2009  de completare a documentului administrativ de insotire in format electronic (e-DAI) utilizand aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

INSTRUCTIUNI din 22 octombrie 2009 de completare a documentului administrativ de insotire in format electronic (e-DAI) utilizand aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv de accize

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 16 decembrie 2009
INSTRUCŢIUNI din 22 octombrie 2009
de completare a documentului administrativ de însoţire în format electronic (e-DAI) utilizând aplicaţia EMCS-RO de control al mişcãrilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize
EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 16 decembrie 2009


CAP. I
Dispoziţii generale

1. În înţelesul prezentelor instrucţiuni se folosesc urmãtoarele abrevieri:┌────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Abrevierea │ Semnificaţia │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│AF │antrepozit fiscal │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ANAF │Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ANV │Autoritatea Naţionalã a Vãmilor │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ARC │cod de referinţã administrativ unic al e-DAI, identificator │
│ │unic al unui e-DAI alocat de aplicaţia EMCS-RO pentru │
│ │identificarea operaţiunii │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│e-DAI │document administrativ de însoţire în format electronic │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DAI │document administrativ de însoţire în format hârtie │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DAU │document administrativ unic │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DJAOV │direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale sau a │
│ │municipiului Bucureşti │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│BV │birou vamal şi/sau birou vamal de frontierã │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│CLA │compartimentul de legãturi pentru accize │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod fiscal │<>Legea nr. 571/2003 privind <>Codul fiscal , cu modificãrile şi │
│ │completãrile ulterioare │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cod de │<>Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind <>Codul de procedurã │
│procedurã │fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare│
│fiscalã │ │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Destinatar │persoana autorizatã care primeşte un produs accizabil. │
│ │Autoritatea competentã teritorialã corespondentã este denumitã │
│ │"autoritate competentã de destinaţie". │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ECS-RO │sistem de control al exportului, aplicaţie vamalã care are │
│ │cerinţe de integrare cu EMCS │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│EMCS │sistem de control al mişcãrii produselor accizabile în regim │
│ │suspensiv de accize │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│EMCS-RO │aplicaţie naţionalã de control al mişcãrii produselor accizabile│
│ │în regim suspensiv de accize │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Expeditor │persoana autorizatã care expediazã produse accizabile. │
│ │Autoritatea vamalã teritorialã corespondentã este denumitã │
│ │"autoritate vamalã de expediere". │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│DOP │denumire de origine protejatã potrivit Regulamentului (CE) │
│ │ nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind │
│ │organizarea comunã a pieţei vitivinicole, de modificare a │
│ │ Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 , a Regulamentului (CE) │
│ │ nr. 1.782/2003 , a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 şi a │
│ │ Regulamentului (CE) nr. 3/2008 şi de abrogare a Regulamentului │
│ │(CEE) nr. 2.392/86 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│IGP │indicaţie geograficã protejatã potrivit Regulamentului (CE) │
│ │ nr. 479/2008 al Consiliului │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│MFP │Ministerul Finanţelor Publice │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SM │stat membru │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Norme │<>Normele metodologice de aplicare a <>Legii nr. 571/2003 privind │
│ │<>Codul fiscal , aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 44/2004 , │
│ │cu modificãrile şi completãrile ulterioare │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│OI │operator înregistrat │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ON │operator neînregistrat │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Regulamentul│ Regulamentul CE nr. 684/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de │
│EMCS │implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce │
│ │priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor │
│ │accizabile în regim suspensiv de accize │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SEED │Sistemul pentru schimbul de date privind accizele - baza de date│
│ │electronicã menţionatã la art. 22 alin. (1) din Regulamentul │
│ │CE nr. 2.073/2004 al Consiliului din 16 noiembrie 2004 privind │
│ │cooperarea administrativã în domeniul accizelor │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│UF │utilizator final │
├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│XML │limbaj care permite definirea documentelor ce conţin informaţii │
│ │într-un mod structurat │
└────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┘2. EMCS-RO este aplicaţia de control al mişcãrilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, bazatã pe transmiterea electronicã a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor. Aceste mesaje nu înlocuiesc documentele pe suport hârtie şi formalitãţile care se efectueazã potrivit art. 187 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal.
3. Neîndeplinirea obligaţiilor privind emiterea, transmiterea, închiderea unui DAI/e-DAI atât pe suport hârtie, cât şi informatic atrage aplicarea mãsurilor legale care se impun, potrivit Codului fiscal şi, respectiv, Codului de procedurã fiscalã.
4. Structura şi conţinutul mesajelor schimbate sunt conforme cu anexa I la Regulamentul EMCS.
5. În mişcarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, locul de expediere este un antrepozit fiscal sau un birou vamal unde produsele au fost puse în liberã circulaţie, iar destinatarul este un operator economic autorizat sã primeascã produse accizabile, o organizaţie scutitã sau un loc unde produsele accizabile pãrãsesc teritoriul comunitar.
6. Expeditorul este obligat sã trimitã e-DAI înainte de expedierea produselor.
7. Principalele documente electronice utilizate în aplicaţia EMCS-RO pe baza cãrora se genereazã mesaje sunt:
- e-DAI;
- cerere de schimbare a destinatarului şi implicit a locului iniţial de destinaţie;
- cerere de transbordare;
- cerere de anulare;
- raport de primire - înregistrarea rezultatului controlului la destinaţie.
8. În aplicaţia EMCS-RO, mesajele se transmit dupã cum urmeazã:
8.1. între operatorii economici din România autorizaţi sã expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize şi operatorii economici autorizaţi sã primeascã produse accizabile în regim suspensiv de accize, via autoritatea vamalã în a cãrei arie de competenţã se aflã expeditorul, respectiv destinatarul;
8.2. între operatorii economici din România autorizaţi sã expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize şi un birou vamal de frontierã de ieşire din spaţiul comunitar, via autoritatea vamalã teritorialã în a cãrei arie de competenţã se aflã expeditorul;
8.3. între operatorii economici din România autorizaţi sã expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize şi operatorii economici din alte SM autorizaţi sã primeascã produse accizabile în regim suspensiv de accize, via autoritatea vamalã teritorialã de expediere;
8.4. între operatorii economici din alte SM autorizaţi sã expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize şi operatorii economici din România autorizaţi sã primeascã produse accizabile în regim suspensiv de accize, via autoritatea competentã în a cãrei arie de competenţã se aflã expeditorul;
8.5. între operatorii economici din alte SM autorizaţi sã expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize şi un birou vamal de frontierã de ieşire din spaţiul comunitar situat în România, via autoritatea vamalã competentã în a cãrei arie de competenţã se aflã expeditorul.
9. Prevederile pct. 8 se aplicã dupã cum urmeazã:
9.1. în 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, în cazurile prevãzute la subpct. 8.1, 8.2 şi 8.3;
9.2. de la data de 1 aprilie 2010, în cazurile prevãzute la subpct. 8.4 şi 8.5.
10. Accesul la aplicaţia EMCS-RO este acordat de cãtre ANV operatorilor economici autorizaţi sã expedieze şi/sau sã primeascã produse accizabile în regim suspensiv de accize, potrivit instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia de control al mişcãrilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize EMCS-RO.
11. Ca regulã generalã, containerul în care sunt transportate produsele accizabile în regim suspensiv de accize este sigilat corespunzãtor, cu sigiliul antrepozitului fiscal şi/sau cu sigiliul autoritãţii vamale, potrivit prevederilor din norme.
12. (1) Atunci când în acelaşi mijloc de transport sunt încãrcate atât produse accizabile care circulã în regim suspensiv de accize, cât şi alte produse, se efectueazã sigilarea mijlocului de transport, iar identificarea mãrfurilor se realizeazã prin descrierea precisã a produselor în documentele însoţitoare.
(2) Produsele trebuie separate şi etichetate, astfel încât cele plasate în regim suspensiv de accize sã poatã fi uşor identificate.

CAP. II
Completarea e-DAI în aplicaţia EMCS-RO

13. E-DAI-ul este completat de cãtre operatorul economic expeditor conectat la aplicaţia EMCS-RO, utilizând numele de utilizator şi parola comunicate la primirea autorizaţiei pentru accesul la aplicaţia EMCS-RO.
14. (1) Operatorii economici conectaţi la aplicaţia EMCS-RO au obligaţia de a completa corect toate rubricile din e-DAI, pentru a evita erorile care ar putea sã aparã la momentul verificãrii de cãtre aplicaţia EMCS-RO.
(2) La apariţia unei erori, în pagina de lucru a aplicaţiei sunt afişate informaţii privind câmpurile eronat introduse sau datele lipsã ce trebuie introduse în câmpurile obligatorii din ecranul descris.
(3) Pentru mai multe informaţii utilizatorul poate accesa butonul "Ajutor".
15. Rubricile obligatorii de completat ale e-DAI sunt marcate cu simbolul *.
16. (1) Codurile utilizate în aplicaţia EMCS-RO sunt prevãzute în anexa II la Regulamentul EMCS, şi anume: coduri lingvistice, codul de referinţã administrativ unic, codurile standard ale SM, codurile de ţarã, codurile autoritãţii fiscale/vamale, codul tipului garantului, codul modului de transport, codul unitãţii de transport, codurile ambalajelor, codul motivului anulãrii, codurile produselor accizabile, codurile unitãţilor de mãsurã.
(2) Prin excepţie, pentru Grecia codul utilizat este EL, în loc de GR, iar pentru Regatul Unit trebuie sã se foloseascã GB, în loc de UK.
17. (1) Aplicaţia EMCS-RO verificã e-DAI-ul, pentru a se asigura cã proiectele de documente electronice transmise de expeditor respectã informaţiile furnizate la autorizarea operatorului economic.
(2) Validarea e-DAI implicã, fãrã restricţii, verificarea completã a structurii şi conţinutului documentului, a codurilor de accize ale operatorilor economici autorizaţi sã deruleze operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, verificarea suplimentarã a datelor în privinţa garanţiei şi a codurilor de produs accizabil.
(3) Autoritatea vamalã de expediere valideazã proiectul de e-DAI pe baza informaţiilor din SEED şi a informaţiilor naţionale potenţial complementare.
(4) Dupã validare, se atribuie e-DAI-ului un cod de referinţã administrativ unic (ARC), care este returnat automat expeditorului.
(5) Dupã alocarea ARC, expeditorul poate iniţia expedierea produselor accizabile în regim suspensiv de accize.
(6) Autoritatea vamalã de expediere trimite formularul e-DAI cãtre autoritatea competentã de destinaţie.
18. (1) În pagina de conectare la aplicaţia EMCS-RO, dupã introducerea numelui de utilizator şi a parolei, prin accesarea butonului "Introduceţi" devine disponibil ecranul principal al aplicaţiei.
(2) Ecranul principal al aplicaţiei cuprinde meniul principal, bara de navigare, butonul "Ajutor", spaţiul de lucru, filele şi butoanele de comandã.
(3) Pe pagina de start se pot vizualiza ultimele mişcãri, inclusiv cele cu termen declarat depãşit.
(4) Aplicaţia permite utilizarea opţiunilor de comenzi rapide pentru a crea o mişcare sau pentru a cãuta o mişcare existentã şi accesul la rubricile "Noutãţi", "Funcţii noi", "Linkuri" şi "Documente oficiale".
19. Utilizatorul conectat la aplicaţie are posibilitatea:
- creãrii şi monitorizãrii mişcãrilor de produse accizabile în regim suspensiv de accize;
- transmiterii unui mesaj de anulare, schimbare de destinaţie, raport de primire şi explicaţie privind întârzierea pentru mişcãrile iniţiate deja;
- cãutãrii unei mişcãri în baza unei liste de criterii de cãutare;
- importãrii proiectelor în format .xml localizate şi memorate pe un alt sistem informatic.

CAP. III
Crearea unei mişcãri

20. (1) O mişcare poate fi creatã prin accesarea în meniul principal a butonului "Creeazã mişcare".
(2) Pentru a previzualiza un e-DAI se acceseazã butonul "Vizualizeazã proiectul".
(3) Pentru transmiterea unui proiect de e-DAI autoritãţii vamale de expediere se selecteazã butonul "Transmite".
(4) Pentru a anula un e-DAI acceptat de sistem se acceseazã butonul "Anulare".
(5) Un e-DAI constã în urmãtoarele secţiuni de document, care trebuie completate înainte de a transmite documentul:
- "Informaţii generale", care cuprind informaţii despre expediere, destinaţie, garanţie, transport şi certificate;
- "Informaţii expediere produse", care cuprind tipuri de produse, cantitãţi şi ambalaje.
21. (1) În situaţia în care e-DAI-ul se întocmeşte pentru mai multe produse accizabile, se completeazã informaţiile aferente fiecãrui produs, separat, adãugând un nou reper într-o nouã filã a secţiunii "Informaţii expediere produse".
(2) Un e-DAI poate fi depus pentru un numãr maxim de 3 produse.
22. Regulile de completare a rubricilor din e-DAI sunt prevãzute în anexa la prezentele instrucţiuni.

CAP. IV
Monitorizarea stãrii unei mişcãri

23. Pentru fiecare mişcare iniţiatã, în funcţie de rolul utilizatorului care acceseazã aplicaţia (expeditor sau destinatar), aplicaţia permite monitorizarea stãrii mişcãrii.
24. Starea unui e-DAI transmis autoritãţii vamale de expediere poate fi vizualizatã accesând butonul "Mişcãri", apoi "Rezultate e-DAI-uri identificate local", unde se regãsesc toate mişcãrile disponibile, cu detaliile de bazã.
25. Din pagina principalã "Acasã" se introduc criterii de filtrare în secţiunea "Cautã e-DAI-uri local". În pagina "Rezultate e-DAI-uri identificate local" se acceseazã butonul "Cãutare".
26. Prin selectarea butonului "Cãutare avansatã" din secţiunea "Cautã e-DAI-uri local" este posibilã cãutarea dupã o serie prestabilitã de criterii de cãutare.
27. Accesând ARC-ul aferent fiecãrei mişcãri pot fi obţinute informaţii suplimentare despre mişcarea respectivã.

CAP. V
Formalitãţi efectuate de expeditor

A. Transmiterea unui proiect e-DAI
28. (1) Expeditorul are posibilitatea salvãrii pe discul local a proiectului unui e-DAI în format.xml
(2) Încãrcarea unui fişier.xml de pe discul local este o modalitate de a genera un nou proiect de e-DAI.
29. Dupã completarea, verificarea, stocarea şi transmiterea e-DAI-ului de cãtre expeditor, acesta poate fi vizualizat la autoritatea vamalã de expediere, în starea:
- acceptat, când e-DAI-ul este validat, iar produsele au pãrãsit locul de expediere;
- acceptat pentru export, în cazul scenariului de export, când e-DAI-ul este validat, iar autoritatea vamalã de expediere aşteaptã declaraţia anticipatã de export din aplicaţia ECS-RO;
- în timpul exportului, când produsele sunt gata a fi exportate în afara Comunitãţii Europene în urma unei verificãri încrucişate pozitive a mesajelor din aplicaţia ECS-RO cu mesajul din aplicaţia EMCS-RO;
- refuzat, când produsele sunt refuzate de destinatar şi se aşteaptã schimbarea de destinaţie;
- parţial refuzat, când produsele sunt refuzate parţial de cãtre destinatar şi se aşteaptã schimbarea de destinaţie;
- anulat, când e-DAI-ul a fost anulat de cãtre expeditor înaintea pãrãsirii locului de expediere;
- livrat, când produsele au fost livrate şi acceptate de cãtre destinatar;
- deviat, când destinaţia e-DAI-ului a fost schimbatã cãtre alt destinatar;
- e-DAI închis manual, când e-DAI-ul a fost închis manual la autoritatea vamalã de expediere.
30. (1) În vederea expedierii produselor accizabile în regim suspensiv de accize, expeditorul va stabili termenul-limitã în care produsele trebuie prezentate la destinaţie, luând în considerare urmãtoarele elemente:
- mijlocul de transport utilizat;
- traseul;
- alte prevederi legale care pot influenţa transportul.
(2) Termenul-limitã se completeazã în e-DAI, sub formã de numãr de zile sau ore, şi reprezintã numãrul de zile calendaristice sau numãrul de ore pânã la care produsele trebuie prezentate la destinaţie.
31. În cazul în care produsele accizabile provenite din import capãtã statut comunitar prin punerea în liberã circulaţie la o/un DJAOV/BV şi urmeazã a fi plasate într-un antrepozit fiscal, expeditorul va înscrie în aplicaţia EMCS-RO numãrul declaraţiei vamale de import.
32. (1) Prin verificare manualã complementarã, autoritatea vamalã de expediere comparã conţinutul declaraţiei vamale de import cu datele înscrise în e-DAI.
(2) Produsele pot pãrãsi locul de expediere numai dupã ce rezultatul comparaţiei prevãzute la subpct. (1) este satisfãcãtor şi formalitãţile vamale din care rezultã cã produsele accizabile au fost puse în liberã circulaţie sunt finalizate.
33. (1) Importatorii care intenţioneazã sã punã în liberã circulaţie produse accizabile în regim suspensiv de accize au obligaţia de a depune cererea privind acordarea autorizaţiei de importator, prevãzutã în anexa nr. 23 la norme, pânã la data de 1 aprilie 2010, în vederea preluãrii datelor de identificare şi atribuirii codului de accizã, potrivit prevederilor <>Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.661/2008 pentru aprobarea configuraţiei codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile.
(2) Obligativitatea înscrierii codului de accizã al importatorului în e-DAI intervine începând cu data de 1 aprilie 2010.
34. Produsele accizabile pot pãrãsi locul de expediere numai dupã ce au fost îndeplinite formalitãţile corespunzãtoare privind:
- emiterea e-DAI şi alocarea ARC de cãtre sistemul informatic;
- sigilarea containerelor;
- verificarea datelor înregistrate în aplicaţia EMCS-RO cu cele înscrise în DAI-ul pe suport hârtie;
- tipãrirea documentului e-DAI din aplicaţia EMCS-RO, document care va însoţi transportul;
- punerea în liberã circulaţie în cazul importului.
35. Dupã expedierea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, antrepozitarul expeditor va ştampila DAI-ul pe suport hârtie, care va fi transmis la autoritatea vamalã de expediere în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare expedierii produselor.
B. Anularea unui e-DAI
36. (1) Expeditorul poate efectua anularea e-DAI-ului anterior acceptat de sistem, într-un interval de 30 de minute de la alocarea ARC-ului, numai înainte de pãrãsirea efectivã a locului de expediere.
(2) Anularea nu poate fi efectuatã dacã autoritatea vamalã de expediere a primit de la destinatar mesajul "Raport de primire".
(3) Motivele pentru care un e-DAI poate fi anulat în intervalul prevãzut la subpct. (1) sunt urmãtoarele:
- eroare în date, ca de exemplu: datele completate în e-DAI nu corespund transportului de produse;
- un eveniment care face ca mişcarea sã nu mai aibã loc.
(4) Dupã plecarea fizicã a produselor de la expeditor, anularea e-DAI-ului nu mai este posibilã.
(5) Dacã tranzacţia comercialã trebuie anulatã dupã plecarea produselor, expeditorul trebuie sã dea o nouã destinaţie produselor, prin redirecţionarea transportului în integralitate înapoi la locul de expediere şi întocmirea raportului de primire.
(6) În urma analizei de risc, autoritatea vamalã de expediere poate controla ulterior dacã produsele au pãrãsit antrepozitul fiscal expeditor.
37. Dupã accesarea butonului "Anulare", expeditorul completeazã câmpurile din proiectul de mesaj de anulare şi transmite mesajul autoritãţii vamale de expediere.
C. Schimbarea destinaţiei
38. În cazul schimbãrii destinaţiei, noul destinatar sau noul loc de livrare poate fi:
- un antrepozit fiscal, incluzând şi cazul în care are acelaşi cod de accizã ca şi antrepozitul expeditor;
- locaţia unui operator înregistrat sau a unui operator neînregistrat din alt SM;
- un utilizator final sau beneficiarul unei scutiri directe;
- o/un DJAOV/BV cu rol de export.
39. (1) Pentru schimbarea destinaţiei unei mişcãri cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, expeditorul actualizeazã datele pentru a menţiona noul destinatar sau noul loc de livrare, prin accesarea rubricii "Mişcare" > "Monitorizare mişcãri" şi selectarea mişcãrii prin accesarea ARC-ului aferent acesteia.
(2) Se acceseazã butonul "Schimbare destinaţie" > "Creeazã".
40. Aplicaţia EMCS-RO valideazã autenticitatea noilor date conform cu aplicaţiile complementare.
D. Transbordarea
41. Prin intermediul acestui proces, expeditorul poate introduce informaţiile privind transbordarea, odatã ce produsele au pãrãsit locul expeditorului. Înainte de ieşirea produselor din antrepozitul fiscal de expediere, nu este posibilã introducerea informaţiilor privind transbordarea.
42. Procesul de transbordare se aplicã atunci când este necesar a se actualiza numai informaţiile privind transbordarea. În cazul în care se combinã introducerea informaţiilor privind transbordarea cu schimbarea destinaţiei, atunci se aplicã schimbarea destinaţiei.
43. Expeditorul selecteazã acţiunea "Transbordare" din ecranul "Detalii document" pentru a introduce informaţiile privind transbordarea unei mişcãri "Acceptate" sau "Exportate" care a fost afişatã în ecranul "Detalii document".
44. Pentru a introduce informaţiile privind transbordarea unei mişcãri, expeditorul are posibilitatea de a actualiza oricare dintre informaţiile urmãtoare:
- organizatorul transportului;
- transportatorul;
- detaliile transportului;
- modul de transport.
45. (1) Pentru a accesa opţiunea de transbordare, din meniul principal se selecteazã la rubrica "Mişcare" > "Rezultate e-DAI-uri identificate local" şi se selecteazã o mişcare fãcând clic pe ARC-ul acesteia.
(2) Se acceseazã butonul "Transbordare".
(3) Pentru a introduce transbordarea, se acceseazã butonul "Creare".
(4) Pentru a previzualiza proiectul de introducere a transbordãrii, se acceseazã butonul "Vizualizare proiect".
46. Transbordarea produselor dintr-un mijloc de transport în unul sau mai multe mijloace de transport poate fi fãcutã numai sub supraveghere vamalã. Rubrica 16 din DAI va fi completatã corespunzãtor (manual, cu pixul şi cu litere de tipar), iar DAI va fi semnat şi ştampilat de lucrãtorul vamal de la DJAOV/BV cea/cel mai apropiat/apropiatã de locul evenimentului.
47. (1) Atunci când pe parcursul transportului a fost schimbat numai capul tractor (fãrã a avea loc descãrcarea sau transbordarea produselor), în rubrica 16 a DAI se vor înscrie numãrul de înmatriculare şi naţionalitatea noului cap tractor.
(2) În aceastã situaţie nu este necesarã vizarea documentului de cãtre autoritatea vamalã, iar datele vor fi introduse în aplicaţia EMCS-RO de destinatar, în "Raportul de primire", la rubrica "Informaţii complementare".
E. Explicaţii de întârziere
48. În cazul în care livrarea produselor este întârziatã, expeditorul sau destinatarul trebuie sã ofere explicaţii, indiferent dacã primeşte sau nu o notificare privind expirarea raportului de primire sau privind expirarea schimbãrii destinaţiei, dupã caz.
49. (1) În meniul principal, se acceseazã pagina "Mişcare" > "Monitorizare mişcãri" şi se selecteazã e-DAI-ul pentru care se doreşte a se oferi explicaţii de întârziere.
(2) Dupã accesarea butonului "Explicaţii întârziere", se introduc motivul întârzierii şi informaţii complementare.
(3) Explicaţia este acceptatã în sistem prin accesarea butonului "Transmitere".

CAP. VI
Formalitãţi la autoritatea vamalã de expediere

50. Autoritatea vamalã de expediere faciliteazã procesul de mişcare a produselor accizabile în regim suspensiv de accize, comunicând cu expeditorul, cu autoritatea competentã de destinaţie şi cu autoritãţile competente ale SM interesate a primi informaţii despre un transport care tranziteazã teritoriul comunitar respectiv, asigurând transparenţa acestuia pentru toţi operatorii economici implicaţi.
51. (1) Autoritatea vamalã de expediere gestioneazã validarea proiectelor de documente, precum e-DAI, schimbare de destinaţie, anulare, disemineazã documentele validate tuturor partenerilor interesaţi şi controleazã starea mişcãrilor.
(2) Validarea proiectelor de documente implicã verificarea completã a structurii şi conţinutului documentului, care trebuie sã respecte un şablon predefinit, a codurilor autorizaţiilor operatorilor economici implicaţi, atât din punct de vedere al validitãţii codului de accizã în SEED în momentul iniţierii mişcãrii, cât şi al conformitãţii codurilor de produs accizabil.
52. Identificarea de cãtre lucrãtorul vamal de la autoritatea vamalã de expediere a e-DAI-ului în aplicaţia EMCS-RO se face în pagina "Formular de cãutare", unde pot fi create criterii de afişare a listei filtrate de mişcãri, utilizând toate câmpurile existente în DAI.
53. (1) În cazul primirii proiectului unui mesaj de anulare sau de schimbare de destinaţie, autoritatea vamalã de expediere efectueazã o verificare electronicã a datelor. Dacã datele respective sunt corecte, autoritatea vamalã de expediere adaugã la mesajul primit data şi ora validãrii, comunicã expeditorului aceste informaţii şi transmite mesajul autoritãţii competente de destinaţie.
(2) În cazul în care datele respective nu sunt corecte, expeditorul este informat în acest sens fãrã întârziere.
(3) În cazul schimbãrii destinaţiei, autoritatea vamalã de expediere actualizeazã e-DAI-ul original în conformitate cu informaţia conţinutã în mesajul de schimbare a destinaţiei. În cazul în care actualizarea include schimbarea autoritãţii competente de destinaţie sau schimbarea destinatarului, e-DAI-ul actualizat este transmis autoritãţii competente de destinaţie, care îl transmite destinatarului sau autoritãţii vamale unde a fost depusã declaraţia vamalã de export, dupã caz. Autoritatea vamalã de expediere transmite mesajul de schimbare a destinaţiei autoritãţii competente de destinaţie menţionate în e-DAI-ul original. Aceasta din urmã informeazã destinatarul menţionat în e-DAI-ul original în legãturã cu schimbarea destinaţiei, utilizând "notificarea privind schimbarea destinaţiei". În cazul în care actualizarea include schimbarea locului livrãrii, dar nu şi schimbarea autoritãţii competente de destinaţie şi nici schimbarea destinatarului, autoritatea vamalã de expediere transmite mesajul de schimbare a destinaţiei autoritãţii competente de destinaţie menţionate în e-DAI-ul original. Aceasta din urmã transmite destinatarului mesajul de schimbare a destinaţiei.
(4) În cazul în care e-DAI-ul actualizat include un nou destinatar aflat în aria de competenţã a aceleiaşi autoritãţi competente menţionate în e-DAI-ul original, autoritatea competentã respectivã informeazã destinatarul menţionat în e-DAI-ul original în legãturã cu schimbarea destinaţiei, utilizând "notificarea de schimbare a destinaţiei".
54. Pânã la data de 1 aprilie 2010, autoritatea vamalã de expediere asigurã închiderea manualã a e-DAI-urilor introduse în aplicaţia EMCS-RO de cãtre antrepozitarii care expediazã produse accizabile în regim suspensiv de accize cãtre operatori economici din alte SM sau cu destinaţia export printr-un birou vamal de frontierã din alt SM, la prezentarea exemplarului 3 al DAI certificat corespunzãtor.

CAP. VII
Formalitãţi la emiterea e-DAI-lui destinat exportului

55. (1) Existã douã posibilitãţi pentru ca un transport de produse accizabile destinat exportului sã se deruleze în regim suspensiv de accize:
- depunerea e-DAI-ului şi a declaraţiei vamale de export de cãtre expeditor de la locul de expediere, în cazul în care este autorizat în procedurã vamalã simplificatã de vãmuire la domiciliu; sau
- depunerea e-DAI-ului de cãtre expeditor de la locul de expediere şi a declaraţiei vamale de export la o/un DJAOV/BV cu rol de export sau într-un alt SM.
(2) Biroul vamal de export este întotdeauna autoritatea vamalã a locului de expediere.
(3) Expeditorul poate include mai multe e-DAI-uri în aceeaşi declaraţie vamalã de export.
(4) Când înregistrarea anticipatã a exportului la acordarea liberului de vamã la export se transmite automat de la biroul vamal de export la biroul vamal de ieşire din teritoriul comunitar, EMCS-RO realizeazã încrucişarea automatã între declaraţia vamalã de export şi e-DAI-ul aferent, pentru verificarea corectitudinii datelor. Rezultatul poate fi:
- satisfãcãtor, caz în care produsele accizabile pot pãrãsi locul de expediere cu ARC-urile aferente e-DAI-urilor incluse în declaraţia vamalã de export, iar descãrcarea regimului suspensiv de accize are loc atunci când produsele pãrãsesc efectiv teritoriul comunitar;
- nesatisfãcãtor, caz în care sunt aplicabile prevederile art. 247 din Regulamentul nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar. Produsele sunt considerate a nu fi plecat de la locul de expediere şi expeditorul trebuie sã examineze cauza erorii. În funcţie de rezultatul examinãrii, existã douã acţiuni posibile pentru expeditor: o opţiune este de a anula declaraţia vamalã de export şi de a prezenta una nouã, cu date corectate, conform art. 204 din Regulamentul Comisiei nr. 2.454/93, iar a doua opţiune este de a anula în totalitate operaţiunea, prin anularea atât a declaraţiei vamale de export, cât şi a e-DAI-urilor aferente.
(5) Dacã o anulare a exportului are loc dupã eliberarea pentru export, expeditorul trebuie sã emitã o schimbare de destinaţie pentru toate e-DAI-urile implicate.

CAP. VIII
Completarea şi transmiterea raportului de primire

56. Închiderea circuitului e-DAI înseamnã, cu excepţia cazurilor de export, primirea produselor de cãtre destinatar, care are posibilitatea:
- sã accepte produsele;
- sã accepte parţial produsele;
- sã refuze în totalitate produsele.
57. (1) Exemplarele DAI pe suport hârtie vor fi completate corespunzãtor, destinatarul având obligaţia de a le semna şi de a completa data pe fiecare exemplar. Destinatarul trebuie sã obţinã de la autoritatea competentã certificarea documentului administrativ de însoţire a produselor accizabile primite.
(2) Organizaţiile scutite de la plata accizelor au obligaţia de a înştiinţa DJAOV/BV în a cãrei/cãrui razã de competenţã îşi desfãşoarã activitatea la momentul primirii produselor accizabile în regim suspensiv de accize, urmând ca, în cazul în care lucrãtorul vamal nu decide efectuarea controlului în termen de 48 de ore de la momentul înştiinţãrii, sã efectueze primirea şi sã prezinte exemplarele 2, 3 şi 4 ale DAI la DJAOV/BV respectivã/respectiv, în vederea preluãrii datelor în aplicaţia EMCS-RO de cãtre lucrãtorul vamal, aceasta fiind singura situaţie în care lucrãtorul vamal poate interveni asupra e-DAI-lui.
58. (1) Ajungerea produselor la destinaţie este confirmatã de cãtre destinatar prin accesarea butonului "Anunţã sosirea" din pagina "Detalii document". În urma încheierii cu succes a acţiunii, sistemul va actualiza starea mişcãrii la "Mişcare sositã".
(2) Dupã respectarea termenelor şi condiţiilor prevãzute în norme, destinatarul are obligaţia completãrii în EMCS-RO a raportului de primire, în care se consemneazã rezultatele controlului la destinaţie.
59. Dupã sosirea produselor, destinatarul completeazã în raportul de primire tipul şi cantitatea fiecãrui produs accizabil primit, precum şi orice discrepanţã între produsul accizabil primit şi produsul accizabil înscris în e-DAI, şi îl trimite autoritãţii competente de destinaţie.
60. (1) Dacã destinatarul refuzã în totalitate livrarea, raportul de primire va fi complet întocmit, incluzând, acolo unde este relevant, evaluarea minusurilor şi plusurilor. Mişcarea nu este descãrcatã şi expeditorul este aşteptat sã schimbe destinaţia pentru a permite schimbarea destinaţiei produselor, fiind posibilã rerutarea şi cãtre antrepozitul fiscal de expediere.
(2) Refuzul parţial este susţinut de cãtre destinatar indicând cantitatea refuzatã din fiecare produs înscris în e-DAI. Produsele care nu au fost refuzate sau declarate lipsã sunt considerate acceptate de cãtre destinatar. Expeditorul este aşteptat sã schimbe destinaţia pentru partea din transport care a fost refuzatã. În acest caz, mişcarea este doar parţial descãrcatã.
(3) Dacã livrarea este refuzatã total sau parţial, trebuie dat cel puţin un motiv al refuzului. Motivul va fi dat la nivel de detaliu, individual pe fiecare articol.
61. Dupã validare, raportul de primire este transmis tuturor pãrţilor implicate.
62. Raportul de primire ajuns la expeditor şi validat de autoritatea competentã de destinaţie are aceeaşi valoare cu prezentarea exemplarului 3 al documentului pe suport hârtie certificat la destinaţie şi reprezintã exonerarea expeditorului de obligaţia de platã a accizelor pentru acel produs.

CAP. IX
Transmiterea raportului de export

63. Descãrcarea regimului suspensiv de accize are loc şi atunci când produsele pãrãsesc teritoriul comunitar.
64. Dupã primirea liberului de vamã la export, autoritatea vamalã de export asigurã legãtura informaticã între EMCS-RO şi ECS-RO.
65. Procedura de transmitere a raportului de export partenerilor implicaţi va fi stabilitã prin ordin al vicepreşedintelui ANAF.

CAP. X
Notificare privind expirarea raportului de primire

66. (1) Autoritatea vamalã de expediere urmãreşte starea e-DAI-urilor validate şi se asigurã cã odatã ce s-a acceptat un e-DAI, se primeşte un raport de primire înaintea datei de expirare stabilite.
(2) Dacã nu se primeşte un raport de primire în intervalul de timp alocat, în aplicaţie este generat un mesaj care modificã starea mişcãrii în "Expirat". Dacã se cunoaşte destinaţia, aplicaţia autoritãţii vamale de expediere trimite mesajul şi cãtre aplicaţia autoritãţii competente de destinaţie, care îl înainteazã destinatarului.

CAP. XI
Notificare privind expirarea schimbãrii destinaţiei

67. (1) Când un transport cu produse accizabile a fost refuzat total sau parţial de cãtre destinatar, aplicaţia alocã un termen de intervenţie care expirã în 3 ore, perioadã în care expeditorul este aşteptat sã schimbe destinaţia produselor.
(2) Dacã o astfel de operaţie nu a avut loc în termenul prevãzut, aplicaţia autoritãţii vamale a expeditorului transmite expeditorului un mesaj de notificare şi modificã starea mişcãrii în "Expirat".
(3) Autoritatea vamalã de expediere trebuie sã monitorizeze transportul în mod special, pânã când expeditorul dã o altã destinaţie transportului sau îl returneazã la locul de expediere.
(4) Dacã expeditorul nu dã altã destinaţie transportului în termen de 24 de ore de la producerea evenimentului prevãzut la subpct. (1), transportul este considerat a fi eliberat pentru consum.

CAP. XII
Evenimente şi nereguli pe parcursul transportului

68. În cazul unor evenimente de tipul celor prevãzute la art. 192 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal, care au loc în timpul transportului pe teritoriul naţional, transportatorul va anunţa cea/cel mai apropiatã/apropiat DJAOV/BV de locul evenimentului/alte organe competente pentru înregistrarea pierderilor sau lipsurilor în procese-verbale. DJAOV/BV va decide dacã operaţiunea de transport al produselor accizabile în regim suspensiv de accize poate continua sau nu. Dacã operaţiunea poate continua, menţiunile referitoare la eveniment vor fi înscrise în cãsuţa A din DAI de cãtre autoritatea vamalã.
69. Atunci când sigiliile au fost rupte independent de voinţa transportatorului, DJAOV/BV va verifica mijlocul de transport şi încãrcãtura. Dacã DJAOV/BV decide cã operaţiunea de transport al produselor în regim suspensiv de accize poate continua, va aplica noi sigilii şi va completa corespunzãtor DAI-ul, fãcând modificãrile necesare pe formularul hârtie al DAI.
70. Autoritatea vamalã teritorialã va fi informatã imediat în legãturã cu orice eveniment, incident sau accident care apare pe parcursul transportului şi care poate afecta îndeplinirea tuturor obligaţiilor asumate de cãtre antrepozitarul expeditor.

CAP. XIII
Formalitãţi la DJAOV/BV de destinaţie

71. DJAOV/BV de destinaţie poate regãsi e-DAI-ul în aplicaţia EMCS-RO pe baza ARC-ului şi a datelor corespunzãtoare, înscrise în exemplarul pe suport hârtie.
72. Dacã autoritatea competentã de destinaţie primeşte un mesaj de anulare, îl transmite destinatarului.
73. Dacã lucrãtorul vamal de la autoritatea competentã de destinaţie identificã nereguli prin compararea datelor înscrise în DAI cu cele din e-DAI şi cu rezultatul controlului efectuat, aceste informaţii vor fi înregistrate în aplicaţia EMCS-RO, în raportul de primire.

CAP. XIV
Controlul încheierii operaţiunii

74. (1) Atunci când DJAOV/BV de destinaţie decide efectuarea controlului, verificã mijlocul de transport (starea şi identitatea sigiliilor aplicate) şi produsele primite.
(2) Rezultatul controlului efectuat de lucrãtorul vamal va fi înscris pe exemplarele 2, 3 şi 4 ale DAI.
(3) Destinatarul completeazã raportul de primire.
75. Dacã dupã 48 de ore de la notificarea sosirii transportului la destinaţie lucrãtorul vamal de la DJAOV/BV de destinaţie decide sã nu efectueze controlul, destinatarul efectueazã primirea produselor şi completeazã în aplicaţia EMCS-RO, obligatoriu, raportul de primire. DAI-ul va fi ştampilat la DJAOV/BV de destinaţie.


ANEXÃ
-----
la instrucţiuni
---------------

REGULI
de completare a rubricilor din e-DAI

Pentru completarea unui e-DAI, dupã autentificarea în sistem prin introducerea userului şi parolei alocate, se acceseazã butonul "Creeazã mişcare", în urma cãreia se deschide un ecran care afişeazã secţiunea "Informaţii DAI".
În secţiunea "Informaţii DAI" se completeazã rubricile 1-16. Accesând butonul "Încarcã xml" pot fi încãrcate datele existente într-un fişier local, în format xml. Accesând butonul "Urmãtor" se poate trece la secţiunea "Informaţii expediere produse", în care se completeazã rubricile 17-18.
Trecerea de la o cãsuţã/rubricã la alta se poate face cu ajutorul tastei "tab" sau poziţionând direct mouse-ul pe rubrica/subrubrica care se doreşte a fi completatã.
A. Câmpurile e-DAI ce trebuie completate sunt urmãtoarele:
Rubrica "Tip trimitere" permite selectarea unuia din urmãtoarele coduri:
- 1 - trimitere standard (de utilizat în toate cazurile, cu excepţia celui în care prezentarea se referã la export cu vãmuire la domiciliu);
- 2 - trimitere pentru export cu vãmuire la domiciliu. Rubrica "Cod tip origine", explicatã la subrubrica 9d), şi "Cod tip destinaţie", explicatã la subrubrica 1a), sunt necesar a fi completate la începutul paginii "Informaţii DAI". În funcţie de opţiuni, se modificã structura paginii ce urmeazã a fi completatã.
1. Antetul e-DAI
a) Cod tip destinaţie
Rubrica permite selectarea destinaţiei deplasãrii, utilizând unul dintre urmãtoarele coduri:
1 - Antrepozit fiscal;
2 - Operator înregistrat;
3 - Operator neînregistrat;
4 - Livrare directã;
5 - Destinatar scutit;
6 - Export;
8 - Destinaţie necunoscutã;
9 - Utilizator final.
În funcţie de opţiunea selectatã, se modificã structura paginii ce urmeazã a fi completatã. Cazurile de livrare directã şi destinaţie necunoscutã pot fi utilizate începând cu data de 1 aprilie 2010.
b) Durata transportului
Ţinând cont de mijlocul de transport şi de distanţã, se înscrie perioada de timp normalã necesarã transportului, exprimatã în ore sau zile.
c) Organizarea transportului
Rubrica permite selectarea persoanei responsabile cu organizarea primului transport, utilizând unul dintre urmãtoarele coduri:
1 - Expeditor;
2 - Destinatar;
3 - Proprietarul produselor;
4 - Altul.
d) Cod de referinţã administrativ unic - ARC
Este generat automat de aplicaţia autoritãţii vamale de expediere la momentul validãrii proiectului de e-DAI. Structura ARC este urmãtoarea:
- douã cifre corespunzând anului acceptãrii formale a deplasãrii;
- douã litere reprezentând identificatorul SM în care a fost prezentat iniţial e-DAI-ul;
- 16 caractere alfanumerice reprezentând un identificator unic pentru fiecare deplasare. Modul în care este utilizat acest câmp intrã în responsabilitatea autoritãţii vamale, dar fiecare deplasare trebuie sã aibã un numãr unic;
- o cifrã de control care ajutã la detectarea unei erori în momentul introducerii ARC.
e) Data şi ora validãrii e-DAI
Se completeazã de cãtre autoritatea vamalã de expediere la momentul validãrii proiectului de e-DAI. Ora indicatã este ora localã.
f) Numãr secvenţial
Se completeazã de cãtre autoritatea vamalã de expediere la momentul validãrii proiectului de e-DAI şi pentru fiecare schimbare a destinaţiei.
g) Data şi ora validãrii actualizãrii
Se completeazã de cãtre autoritatea vamalã de expediere în cazul schimbãrii destinaţiei şi reprezintã data şi ora validãrii mesajului de schimbare a destinaţiei.
h) Indicator de prezentare amânatã
Este obligatoriu la prezentarea unui e-DAI pentru o deplasare începutã în procedurã alternativã pe baza documentului pe suport hârtie. Acest element de date nu trebuie sã aparã într-un e-DAI cãruia i-a fost atribuit un ARC şi nici în documentul pe suport hârtie utilizat în procedurã alternativã.
2. Expeditor
a) Codul de accizã al expeditorului - se înscrie numãrul de înregistrare SEED valabil al antrepozitarului autorizat sau al importatorului, dupã caz, potrivit <>Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.661/2008 pentru aprobarea configuraţiei Codului de accize şi a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate.
b) Numele operatorului
c) Strada
d) Numãrul
e) Codul poştal
f) Oraşul
g) Limbã - se specificã limba utilizatã în acest set de date.
Rubrica "Expeditor" va fi completatã automat cu datele aferente antrepozitarului, respectiv importatorului de care aparţine utilizatorul care a accesat aplicaţia. Codul de accizã al importatorului va fi utilizat începând cu data de 1 aprilie 2010.
3. Locul de expediere - se completeazã dacã "Cod tip origine" este "Antrepozit fiscal".
a) Codul de accizã al antrepozitului fiscal - se înscrie numãrul de înregistrare SEED valabil al antrepozitului fiscal autorizat, potrivit <>Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.661/2008 , prin selectarea antrepozitului din care se face livrarea din lista antrepozitelor aparţinând antrepozitarului selectat anterior.
b) Numele operatorului
c) Strada
d) Numãrul
e) Codul poştal
f) Oraşul
g) Limbã - se specificã limba utilizatã în acest set de date.
Subrubricile b)-g) se completeazã automat dupã selectarea subrubricii a).
4. Birou de expediere - se completeazã dacã "Cod tip origine" este "Import", selectând codul biroului vamal unde are loc punerea în liberã circulaţie a produselor accizabile.
5. Destinatar - rubricã obligatorie, cu excepţia cazurilor în care:
- la rubrica "Tipul mesajului" a fost selectat "Prezentare pentru export cu vãmuire la domiciliu"; sau
- la rubrica "Cod tip destinaţie" a fost selectat "Destinaţie necunoscutã".
a) Identificarea operatorului - subrubricã obligatorie când la rubrica "Cod tip destinaţie" a fost selectat "Antrepozit fiscal", "Operator înregistrat", "Operator neînregistrat", "Livrare directã" sau "Utilizator final", dupã caz. În cazul "Export", completarea subrubricii este opţionalã. În cazul organizaţiilor scutite, setul de date nu se aplicã.
Când subrubrica este obligatorie, se completeazã prin înscrierea codului de accizã valabil, transmis în SEED sau specificat în autorizaţie, dupã caz, al operatorului economic autorizat sã primeascã produse accizabile în regim suspensiv de accize.
Când subrubrica este opţionalã, se poate înscrie numãrul de identificare TVA al persoanei care reprezintã expeditorul la biroul vamal de export.
b) Numele operatorului
c) Strada
d) Numãrul
e) Codul poştal
f) Oraşul
g) Limbã - se specificã limba utilizatã în acest set de date.
Subrubricile b)-f) ale rubricii "Destinatar" se vor completa automat cu datele aferente destinatarului, dupã validarea codului de accizã introdus la subrubrica a).
6. Date complementare destinatar - rubricã obligatorie când la rubrica "Tip destinaţie" a fost selectat "Organizaţie scutitã".
a) Codul statului membru
b) Numãrul de serie al certificatului de scutire
7. Locul livrãrii - rubricã obligatorie când la rubrica "Cod tip destinaţie" a fost selectat "Antrepozit fiscal", "Livrare directã" sau "Utilizator final". Rubrica este opţionalã când la rubrica "Cod tip destinaţie" a fost selectat "Operator înregistrat", "Operator neînregistrat" sau "Organizaţie scutitã".
a) Identificarea operatorului - subrubricã obligatorie când la rubrica "Cod tip destinaţie" a fost selectat "Antrepozit fiscal" sau "Utilizator final". Completarea subrubricii este opţionalã când la rubrica "Cod tip destinaţie" a fost selectat "Operator înregistrat", "Operator neînregistrat" sau "Organizaţie scutitã".
Când subrubrica este obligatorie, se completeazã prin selectarea codului de accizã valabil, transmis în SEED, al antrepozitului fiscal primitor din lista antrepozitelor aparţinând antrepozitarului destinatar sau din lista locaţiilor autorizate aparţinând utilizatorului final.
Când subrubrica este opţionalã, se poate înscrie numãrul de identificare TVA sau orice alt identificator.
b) Numele operatorului - subrubricã obligatorie când la rubrica "Cod tip destinaţie" a fost selectat "Antrepozit fiscal", "Operator înregistrat", "Operator neînregistrat" sau "Organizaţie scutitã". Completarea subrubricii este opţionalã când la rubrica "Cod tip destinaţie" a fost selectat "Livrare directã".
c) Strada
d) Numãrul
e) Codul poştal
f) Oraşul
g) Limbã - se specificã limba utilizatã în acest set de date.
Subrubricile c), e) şi f) sunt obligatorii când la rubrica "Cod tip destinaţie" a fost selectat "Operator înregistrat", "Operator neînregistrat", "Livrare directã" sau "Organizaţie scutitã". Subrubricile devin opţionale când la rubrica "Cod tip destinaţie" este selectat "Antrepozit fiscal".
8. Birou vamal de export - rubricã obligatorie când la rubrica "Cod tip destinaţie" a fost selectat "Export". Se completeazã selectând codul biroului vamal de export la care va fi depusã declaraţia vamalã de export în conformitate cu art. 161 alin. (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar.
9. e-DAI
a) Numãr de referinţã local - subrubricã obligatorie; se completeazã prin înscrierea numãrului de serie unic atribuit de cãtre expeditor, care identificã lotul în evidenţa expeditorului.
b) Numãr facturã/aviz - subrubricã obligatorie. În cazul în care încã nu a fost eliberatã factura, trebuie indicat numãrul avizului de însoţire a mãrfii sau al oricãrui alt document de transport.
c) Data facturii - subrubricã obligatorie. Se selecteazã din calendarul ataşat data documentului indicat la subrubrica b).
d) Cod tip origine - subrubricã obligatorie. Se completeazã prin selectarea unuia dintre urmãtoarele coduri:
- 1 - "Antrepozit fiscal", dacã produsele sunt expediate dintr-un antrepozit fiscal; sau
- 2 - "Import", dacã produsele au fost puse în liberã circulaţie la un birou vamal.
e) Data expedierii - subrubricã obligatorie. Se înscrie data la care începe deplasarea. Data expedierii poate fi o datã din trecut în cazul în care aplicaţia EMCS-RO a fost indisponibilã la momentul expedierii produselor, iar expeditorul a utilizat procedura alternativã de transmitere a DAI la autoritatea vamalã de expediere.
f) Ora expedierii - subrubricã obligatorie. Se înscrie ora localã la care începe deplasarea.
9.1. DAU Import - rubricã obligatorie dacã la subrubrica "Cod tip origine" se selecteazã "Import"
a) Numãr DVI - subrubricã obligatorie. Se înscrie/înscriu numãrul/numerele documentului administrativ unic/documentelor administrative unice utilizate pentru punerea în liberã circulaţie a produselor vizate. Se completeazã fie de cãtre expeditor la momentul transmiterii proiectului de e-DAI, fie de cãtre autoritatea vamalã de expediere la momentul validãrii proiectului de e-DAI, dupã caz.
10. Autoritatea competentã a locului de expediere - rubricã obligatorie. Se înscrie codul autoritãţii vamale de expediere responsabile cu controlul accizelor la locul de expediere.
11. Garanţia - rubricã obligatorie
a) Cod tip garant - Se înscrie/înscriu persoana responsabilã/persoanele responsabile cu furnizarea garanţiei, selectând tipul garantului din listã:
- 1 - Expeditor;
- 2 - Transportator;
- 3 - Proprietarul produselor accizabile;
- 4 - Destinatar;
- 12 - Garanţie comunã a expeditorului şi a transportatorului;
- 13 - Garanţie comunã a expeditorului şi a proprietarului produselor accizabile;
- 14 - Garanţie comunã a expeditorului şi a destinatarului;
- 23 - Garanţie comunã a transportatorului şi a proprietarului produselor accizabile;
- 24 - Garanţie comunã a transportatorului şi a destinatarului;
- 34 - Garanţie comunã a proprietarului produselor accizabile şi a destinatarului;
- 123 - Garanţie comunã a expeditorului, a transportatorului şi a proprietarului produselor accizabile;
- 124 - Garanţie comunã a expeditorului, a transportatorului şi a destinatarului;
- 134 - Garanţie comunã a expeditorului, a proprietarului produselor accizabile şi a destinatarului;
- 234 - Garanţie comunã a transportatorului, a proprietarului produselor accizabile şi a destinatarului;
- 1234 - Garanţie comunã a expeditorului, a transportatorului, a proprietarului produselor accizabile şi a destinatarului.
Tipul garantului va fi selectat potrivit legislaţiei în vigoare.
12. Operator garant - rubricã obligatorie dacã garantul este altul decât expeditorul şi/sau destinatarul. Se înscriu datele de identificare ale transportatorului şi/sau ale proprietarului produselor dacã acesta/aceştia furnizeazã garanţia.
a) Codul de accizã al operatorului
b) Numãrul de TVA
c) Numele operatorului
d) Strada
e) Numãrul
f) Codul poştal
g) Oraşul
h) Limba - se specificã limba utilizatã în acest set de date
Subrubricile a) şi b) se completeazã cu codul de accizã valabil înscris în SEED sau un numãr de identificare TVA al transportatorului sau al proprietarului produselor accizabile, dupã caz.
Subrubricile c), d), f) şi g) sunt opţionale dacã este completatã subrubrica a); în caz contrar devin obligatorii.
13. Transport - rubricã obligatorie. Se înscrie modul de transport la momentul începerii deplasãrii, selectând, dupã caz, din listã:
- 0 - Altul;
- 1 - Transport maritim;
- 2 - Transport feroviar;
- 3 - Transport rutier;
- 4 - Transport aerian;
- 5 - Trimitere poştalã;
- 7 - Instalaţii fixe de transport;
- 8 - Transport pe cãi navigabile interioare.
14. Organizatorul transportului - rubricã obligatorie pentru identificarea persoanei responsabile cu primul transport, dacã la subrubrica 1c) a fost selectat "Proprietarul produselor" sau "Altul"
a) Numãrul de TVA
b) Numele operatorului
c) Strada
d) Numãrul
e) Codul poştal
f) Oraşul
g) Limba - se specificã limba utilizatã în acest set de date
Subrubricile b), c), e), f) şi g) sunt obligatorii dacã se completeazã rubrica 14.
15. Primul transportator - rubricã opţionalã, pentru identificarea persoanei responsabile cu primul transport
a) Numãrul de TVA
b) Numele operatorului
c) Strada
d) Numãrul
e) Codul poştal
f) Oraşul
g) Limba - se specificã limba utilizatã în acest set de date.
Subrubricile b), c), e), f) şi g) sunt obligatorii dacã se completeazã rubrica 15.
16. Detalii privind transportul - rubricã obligatorie
a) Cod unitate de transport - subrubricã obligatorie. Se selecteazã unitatea de transport în funcţie de modul de transport indicat la subrubrica 13a), care poate fi:
- 1 - Container;
- 2 - Vehicul;
- 3 - Remorcã;
- 4 - Cap tractor.
b) Identitate unitãţi transport - subrubricã obligatorie. Se înscrie numãrul de înmatriculare al unitãţii/unitãţilor de transport.
c) Identitate sigiliu comercial - subrubricã obligatorie dacã sunt utilizate sigilii comerciale. Se înscriu datele de identificare a sigiliilor comerciale utilizate la sigilarea unitãţii de transport.
d) Informaţii sigiliu - subrubricã opţionalã. Se pot înscrie orice informaţii suplimentare privind sigiliile comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat).
e) Limbã informaţii sigiliu - subrubricã obligatorie dacã se completeazã subrubrica d). Se specificã limba utilizatã în acest set de date.
f) Informaţii complementare - subrubricã opţionalã. Se pot înscrie orice informaţii suplimentare referitoare la transport, de exemplu, identitatea oricãrui transportator succesiv, informaţii referitoare la unitãţi de transport succesive.
g) Limbã informaţii complementare - subrubricã obligatorie dacã se completeazã subrubrica f). Se specificã limba utilizatã în acest set de date.
17. Corpul e-DAI; - rubricã obligatorie. Se completeazã câte un set de date separat pentru fiecare articol care face parte din lot.
a) Numãr unic de referinţã al articolului - subrubricã obligatorie. Se înscrie un numãr secvenţial unic care începe cu 1.
b) Cod produs accizabil - subrubricã obligatorie. Se înscrie codul produsului accizabil, potrivit <>Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.661/2008 .
c) Codul NC - subrubricã obligatorie. Se selecteazã din lista aferentã codul NC aplicabil la data expedierii.
d) Cantitate - subrubricã obligatorie. Se înscrie cantitatea (exprimatã în unitatea de mãsurã asociatã codului produsului). În cazul unei deplasãri spre un operator neînregistrat sau utilizator final, cantitatea nu trebuie sã o depãşeascã pe cea pe care destinatarul este autorizat sã o primeascã în regim suspensiv de accize. În cazul unei deplasãri spre o organizaţie scutitã, cantitatea nu trebuie sã o depãşeascã pe cea înregistratã în certificatul de scutire de accize.
e) Greutate brutã - subrubricã obligatorie. Se înscrie greutatea brutã a lotului (produsele accizabile cu ambalaj).
f) Greutate netã - subrubricã obligatorie. Se înscrie greutatea produselor accizabile fãrã ambalaj (pentru alcool şi bãuturi alcoolice, produse energetice şi pentru toate produsele din tutun, cu excepţia ţigaretelor).
g) Concentraţia alcoolicã - subrubricã obligatorie dacã este aplicabilã produselor accizabile respective. Se înscrie concentraţia alcoolicã (procent per volum la 20°C dacã produsele sunt încadrate în categoria B, W, I sau S, potrivit <>Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.661/2008 ).
h) Grade Plato - subrubricã obligatorie dacã nivelul accizei pentru bere este stabilit pe baza gradelor Plato.
i) Marcajul fiscal - subrubricã opţionalã. Se înscriu orice informaţii suplimentare referitoare la marcajele fiscale cerute de autoritatea competentã de destinaţie.
j) Limbã marcaj fiscal - subrubricã obligatorie dacã se completeazã subrubrica i). Se specificã limba utilizatã în acest set de date.
k) Indicatorul marcajului fiscal utilizat - rubricã obligatorie dacã sunt utilizate marcaje fiscale. Se bifeazã corespunzãtor dacã produsele poartã sau conţin marcaje fiscale.
l) Denumirea de origine - rubricã opţionalã. Pot fi înscrise certificãri:
- în cazul anumitor vinuri, cu privire la denumirea de origine protejatã sau indicaţia geograficã protejatã, în conformitate cu legislaţia comunitarã relevantã;
- în cazul anumitor bãuturi spirtoase, cu privire la locul de producţie, în conformitate cu legislaţia comunitarã relevantã;
- în cazul berii produse de o micã fabricã de bere independentã, pentru care existã intenţia de a se solicita un nivel de accizare mai scãzut în SM de destinaţie. Certificarea ar trebui oferitã în termenii urmãtori: "Prin prezenta se certificã faptul cã produsul descris a fost produs de o micã fabricã de bere independentã.";
- în cazul alcoolului etilic produs de o micã distilerie, pentru care existã intenţia de a se solicita un nivel de accizare mai scãzut în SM de destinaţie. Certificarea ar trebui datã în termenii urmãtori: "Prin prezenta se certificã faptul cã produsul descris a fost produs de o micã distilerie."
m) Limbã denumire origine - subrubricã obligatorie dacã se completeazã subrubrica l). Se specificã limba utilizatã în acest set de date.
n) Dimensiune producãtor - subrubricã opţionalã. În cazul berii sau al bãuturilor spirtoase, pentru care se acordã certificare la subrubrica l) (Denumirea de origine), se poate înscrie producţia anualã a anului precedent în hectolitri de bere sau, respectiv, de alcool pur.
o) Densitate - subrubricã obligatorie dacã este aplicabilã produselor accizabile respective. Se înscrie densitatea la 15°C pentru produsele încadrate în categoria E, cu excepţia celor încadrate la E470, E500 şi E600, potrivit <>Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.661/2008 .
p) Descriere comercialã - subrubricã opţionalã. Se pot înscrie aceste date pentru transportul în vrac al vinurilor menţionate la paragrafele 1-9, 15 şi 16 din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 479/2008 al Consiliului din 29 aprilie 2008 privind organizarea comunã a pieţei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 şi a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.392/86 şi a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, pentru care descrierea produsului conţine indicaţiile facultative stabilite la art. 60 din regulamentul menţionat, cu condiţia ca acestea sã aparã pe etichete sau sã existe intenţia de a le menţiona pe etichete.
q) Limbã descriere comercialã - subrubricã obligatorie dacã se completeazã subrubrica p). Se specificã limba utilizatã în acest set de date.
r) Marca comercialã a produselor - subrubricã obligatorie dacã produsele accizabile au o marcã comercialã. Autoritatea vamalã de expediere poate decide cã nu este necesarã specificarea mãrcii comerciale a produselor transportate dacã aceasta este precizatã pe facturã sau în celãlalt document comercial menţionat la subrubrica 9b).
s) Limbã marca comercialã - subrubricã obligatorie dacã se completeazã subrubrica r). Se specificã limba utilizatã în acest set de date.
17.1. Ambalaj - rubricã obligatorie
a) Tip ambalaj - subrubricã obligatorie. Se selecteazã unul dintre codurile prevãzute la rubrica 31 din anexa 38 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar.
b) Numãrul de ambalaje - subrubricã obligatorie dacã sunt numãrabile.
c) Identitate sigiliu comercial - subrubricã obligatorie dacã sunt utilizate sigilii comerciale. Se înscriu datele de identificare ale sigiliilor comerciale.
d) Informaţii sigilii - subrubricã opţionalã. Se înscriu orice informaţii suplimentare privind sigiliile comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat).
e) Limbã informaţii sigiliu - subrubricã obligatorie dacã se completeazã subrubrica d). Se specificã limba utilizatã în acest set de date.
17.2. Vinuri - rubricã obligatorie pentru vinurile incluse în partea XII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizãri comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP").
a) Categoria de vin - subrubricã obligatorie pentru vinurile incluse în partea XII din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.234/2007. Se selecteazã una dintre urmãtoarele categorii:
- 1 - Vin fãrã DOP/IGP;
- 2 - Vin din soiuri fãrã DOP/IGP;
- 3 - Vin cu DOP sau IGP;
- 4 - Vin importat;
- 5 - Altul.
b) Codul zonei vitivinicole - subrubricã obligatorie pentru vinurile în vrac (volum nominal de peste 60 de litri). Se înscrie zona vitivinicolã din care provine produsul transportat, în conformitate cu anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 479/2008.
c) Ţara terţã de origine - subrubricã obligatorie în cazul în care categoria de vin menţionatã la subrubrica a) este "Vin importat". Se selecteazã codul de ţarã.
d) Alte informaţii - subrubricã opţionalã.
e) Limbã alte informaţii - subrubricã obligatorie dacã se completeazã subrubrica d). Se specificã limba utilizatã în acest set de date.
17.2.1. Codul operaţiunii cu vinuri - rubricã obligatorie pentru vinurile în vrac (volum nominal de peste 60 de litri)
a) Codul operaţiunii cu vinuri - se înscrie unul sau mai multe coduri ale operaţiunii cu vinuri, în conformitate cu lista 1.4 b) de la pct. B din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce priveşte registrul viticol, declaraţiile obligatorii şi colectarea de informaţii pentru monitorizarea pieţei, documentele de însoţire a transporturilor de produse şi registrele care trebuie pãstrate în sectorul vitivinicol
18. Document certificat - rubricã opţionalã
a) Scurtã descriere document - subrubricã obligatorie, cu excepţia cazului în care se completeazã subrubrica c). Se înscrie o descriere a oricãrui certificat legat de produsele transportate, de exemplu, certificate legate de denumirea de origine.
b) Limbã descriere document - subrubricã obligatorie dacã se completeazã subrubrica a). Se specificã limba utilizatã în acest set de date.
c) Referinţã document - subrubricã obligatorie, cu excepţia cazului în care se completeazã subrubrica a). Se înscriu referinţe pentru orice certificat referitor la produsele transportate.
d) Limbã referinţã document - se specificã limba utilizatã în acest set de date.
B. Completarea opţiunii de anulare
1. Din meniul principal se acceseazã "Mişcare"> "Monitorizare mişcãri" şi se selecteazã o mişcare accesând ARC-ul acesteia.
2. Se acceseazã butonul "Anulare".
3. Se selecteazã motivul anulãrii:
- 0 - Altul;
- 1 - Eroare de redactare;
- 2 - Tranzacţie comercialã întreruptã;
- 3 - E-DAI duplicat;
- 4 - Deplasarea nu a început la data expedierii.
4. Pentru a transmite o anulare, se acceseazã butonul "Transmitere".
C. Completarea opţiunii de schimbare a destinaţiei
1. Din meniul principal se acceseazã "Mişcare"> "Monitorizare mişcãri" şi se selecteazã o mişcare accesând ARC-ul acesteia.
2. Se acceseazã butonul "Schimbare destinaţie".
3. Dupã vizualizarea informaţiilor privind destinaţia actualã a lotului, se acceseazã butonul "Creeazã" pentru schimbarea destinaţiei.
4. În noua fereastrã apãrutã pe ecran se pot alege funcţionalitãţile dorite: "Cod tip destinaţie", "Identificarea comerciantului", "Loc livrare" etc.
5. Dacã "Cod tip destinaţie" are valoarea: Destinaţie - antrepozit fiscal sau utilizator final, un buton "Validare" apare în apropierea câmpului "Identificarea comerciantului", la secţiunea "Comerciant destinatar nou". Acest câmp trebuie completat, dupã care se selecteazã butonul "Validare", astfel încât toate câmpurile din secţiunea "Nou destinatar comerciant" sã fie validate şi recuperate din baza de date localã. În secţiunea "Loc livrare comerciant", o casetã combo se referã la câmpul "Identificare comerciant". Se selecteazã o valoare şi câmpurile conexe vor fi completate în mod automat.
6. Prin accesarea butonului "+ Comerciant destinatar nou" se poate adãuga o secţiune pentru "Comerciant destinatar nou". Nu poate exista decât un singur element "Comerciant destinatar nou" pentru fiecare schimbare de destinaţie. Elementele create "Comerciant destinatar nou" pot fi eliminate prin accesarea butonului "Ştergere opţiune". Ştergerea se realizeazã printr-un mesaj de confirmare.
7. Prin accesarea butonului "+ Locul comercial de livrare" se poate adãuga o secţiune pentru locul comercial de livrare. Nu poate exista decât un singur element "Loc livrare comerciant" pentru fiecare schimbare de destinaţie. Elementele create "Loc livrare comerciant" pot fi eliminate accesând butonul "Ştergere opţiune". Ştergerea se realizeazã printr-un mesaj de confirmare.
8. Dacã "Cod tip destinaţie" are valoarea: Destinaţie - export, butonul "Validare" lipseşte şi toate câmpurile vor fi completate de cãtre utilizator.
9. Pentru a previzualiza proiectul de schimbare a destinaţiei se acceseazã butonul "Vizualizare proiect".
10. Pentru a transmite proiectul revizuit se acceseazã butonul "Transmitere". Se afişeazã un mesaj de confirmare a transmiterii cu succes a documentelor. Odatã ce pagina este reiniţiatã, datele transmise trebuie sã fie disponibile în mod needitabil.
11. Accesând butonul "Vizualizare proiect schimbare destinaţie" sau "Vizualizare schimbare destinaţie remisã", poate fi afişatã o listã a datelor în format imprimabil prin accesarea butonului "Vizualizare la imprimare".
12. Dacã se doreşte vizualizarea istoricului mişcãrii, operaţiunea este posibilã dacã mişcarea este creatã şi cel puţin un document de schimbare de destinaţie a fost transmis cu succes. În tabul "Mişcãri" se selecteazã ARC-ul aferent unei mişcãri pentru care este generatã o schimbare de destinaţie. Accesând butonul "Schimbare destinaţie" pot fi vizualizate datele. Se acceseazã butonul "Istoric".
13. Butonul "Schimbare destinaţie" este întotdeauna afişat expeditorului unei mişcãri specifice. În cazul în care nu a fost remisã o schimbare de destinaţie, se afişeazã ecranul "Schimbare destinaţie nouã". Dacã a fost remisã cel puţin o schimbare de destinaţie pentru mişcarea afişatã, se afişeazã ecranul "Vizualizare schimbare destinaţie". În cel de-al doilea caz, datele din ultima schimbare de destinaţie remisã sunt disponibile pe ecran.
D. Raport de primire/raport de export
1. Din meniul principal se acceseazã "Mişcare" > "Monitorizare mişcãri" şi se selecteazã o mişcare accesând ARC-ul e-DAI-ului pentru care se doreşte transmiterea raportului de primire.
2. Se acceseazã butonul "Raport de primire".
3. Dacã un raport de primire a fost deja transmis, poate fi vizualizat în mod needitabil.
4. În cazul în care niciun raport de primire nu a fost remis încã, pagina afişeazã douã subfile:
- "Detalii raport de primire" - indicã informaţii de bazã privind mişcarea în format needitabil. Datele generale din e-DAI sunt completate automat. Secţiunea permite completarea datelor în raportul de primire şi încheierea generalã a primirii, prin completarea rubricilor:
a) Data primirii produselor - rubricã obligatorie. Se înscrie data primirii produselor.
b) Concluzia generalã a primirii - rubricã obligatorie. Se poate selecta, dupã caz:
- 1 - Primire acceptatã şi satisfãcãtoare;
- 2 - Primire acceptatã, dar nesatisfãcãtoare;
- 3 - Primire refuzatã;
- 4 - Primire refuzatã parţial;
- 21 - Ieşire acceptatã şi satisfãcãtoare;
- 22 - Ieşire acceptatã, dar nesatisfãcãtoare;
- 23 - Ieşire refuzatã.
c) Informaţii complementare - rubricã opţionalã. Se pot înscrie orice informaţii suplimentare referitoare la primirea produselor accizabile
d) Limbã informaţii complementare - rubricã obligatorie dacã se completeazã rubrica "Informaţii complementare". Se specificã limba utilizatã în acest set de date.
- "Listã articole raport de primire" - secţiune obligatorie dacã concluzia generalã a primirii nu este "Primire acceptatã şi satisfãcãtoare" sau "Ieşire acceptatã şi satisfãcãtoare". Stãrile afişajului din paginã depind de structura "Listei articole raport de primire":
Rubrica 7: Corpul raportului de primire
a) Numãr unic de referinţã al articolului - subrubricã obligatorie. Se înscrie numãrul unic de referinţã al corpului de date al e-DAI-ului asociat [subrubrica 17a) din e-DAI] privind produsele accizabile cãrora li se aplicã unul dintre codurile pentru care se completeazã lista.
b) Indicator de minusuri sau plusuri - subrubricã obligatorie când se constatã un minus sau un plus cantitativ în cazul corpului de date respectiv. Se poate selecta, dupã caz, "Minus" sau "Plus".
c) Minusuri sau plusuri constatate - subrubricã obligatorie dacã este specificat indicatorul din rubrica "Indicator de minusuri sau plusuri". Se înscrie cantitatea (exprimatã în unitatea de mãsurã asociatã codului produsului accizabil).
d) Codul produsului accizabil - subrubricã obligatorie completatã automat cu datele existente.
e) Cantitatea refuzatã - subrubricã obligatorie dacã pentru concluzia generalã de primire codul este "Primire refuzatã parţial".
Rubrica 7.1: Motivul insatisfacţiei - rubricã obligatorie pentru fiecare articol cãruia nu îi este aplicat codul concluziei generale de primire "Primire acceptatã şi satisfãcãtoare" sau "Ieşire acceptatã şi satisfãcãtoare".
a) Motivul insatisfacţiei - subrubricã obligatorie. Se selecteazã unul dintre motivele:
- 0 - altele;
- 1 - plus;
- 2 - minus;
- 3 - produse deteriorate;
- 4 - sigiliu rupt;
- 5 - raportat de ECS (sistemul de control al exporturilor);
- 6 - unul sau mai multe corpuri de date cu coduri incorecte.
b) Informaţii complementare - subrubricã obligatorie dacã motivul insatisfacţiei este "Altele". În cazul în care codul motivului insatisfacţiei este "Produse deteriorate", "Sigiliu rupt" sau "Raportat de ECS", subrubrica este opţionalã.
c) Limbã Informaţii complementare - subrubricã obligatorie dacã se completeazã subrubrica "Informaţii complementare". Se specificã limba utilizatã în acest set de date.

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016