Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI din 22 iunie 2009  privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO    Twitter Facebook
Cautare document

INSTRUCTIUNI din 22 iunie 2009 privind accesul operatorilor economici la componenta NCTS/TIR din aplicatia NCTS-RO

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 1 iulie 2009


declarare în procedurã**

normalã simplificatã
┌──────┐ ┌──────┐
└──────┘ └──────┘


____________
* Se completeazã doar de operatorii economici beneficiari ai unei autorizaţii de acces la aplicaţia NCTS-RO.
** Se bifeazã cãsuţa corespunzãtoare.


Numele, prenumele, funcţia
...............................
Semnãtura şi ştampila
...............................


ANEXA 3


───────
la instrucţiuni
────────────────

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│AUTORITATEA NAŢIONALÃ A VÃMILOR │
│DIRECŢIA DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, COMUNICAŢII ŞI STATISTICÃ VAMALÃ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ FORMULAR DE ÎNREGISTRARE LA COMPONENTA NCTS/TIR DIN APLICAŢIA NCTS-RO │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│(*) = se completeazã de A.N.V., restul câmpurilor fiind obligatoriu de │
│ completat │
├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│NUMÃR DE IDENTIFICARE ŞI ÎNREGISTRARE │ │
│AL OPERATORULUI ECONOMIC (EORI) │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│COD UNIC DE ÎNREGISTRARE** │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│NUME │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│FORMÃ SOCIETATE COMERCIALÃ │[] SA │
│ │[] SRL │
│ │[] ALTE │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ADRESÃ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│COD POŞTAL (ZIP) │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ORAŞ/LOCALITATE │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│SECTOR/JUDEŢ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ŢARà │ROMÂNIA │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│TELEFON │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│FAX │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│E-MAIL │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│NUME REPREZENTANT LEGAL │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│TIP OPERATOR ECONOMIC │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│ │[] TRANSPORTATOR AUTORIZAT LA │
│ │ REGIMUL TIR │
│ ├────────────────────────────────────┤
│ │[] REPREZENTANT TRANSPORTATOR/ │
│ │ DESTINATAR AGREAT │
│ ├────────────────────────────────────┤
│ │[] DESTINATAR AGREAT │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│BENEFICIAR AL UNEI AUTORIZAŢII DE ACCES │[] DA Nr. autorizaţie: Data: │
│LA COMPONENTA DE GESTIUNE A TRANZITULUI │[] NU │
│COMUNITAR/COMUN DIN APLICAŢIA NCTS-RO │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│DATA INTRODUCERII ÎN NCTS-RO │(*) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│DATA IEŞIRII DIN NCTS-RO │(*) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│SOCIETATE COMERCIALÃ │AUTORITATEA NAŢIONALÃ A VÃMILOR │
├─────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│SEMNÃTURÃ ŞTAMPILÃ │ SEMNÃTURÃ ŞTAMPILÃ │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘


__________
**) Se preia din certificatul de înregistrare.


ANEXA 4


───────
la instrucţiuni
───────────────

LISTA DJAOV/BV NCTS/TIR
pe lângã care se solicitã autorizarea şi a persoanelor desemnate
sã depunã carnete TIR*

┌────┬─────────┬─────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────┐
│Nr. │ │ DJAOV/BV │ Persoane │ Tip │ Valabilitate** │
│crt.│ │ │ desemnate │ procedurã│ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │Cod │ Denumire │Nume│Prenume│(N-normalã│ Datã │ Datã │
│ │ │ │ │S-simpli- │ început │sfârşit │
│ │ │ │ │ficatã) │zz/ll/│zz/ll/│
├────┼─────────┴─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │D.R.A.O.V. BRAŞOV - ROBV │ │ │ │
├────┼─────────┬─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 1 │ROBV0300 │ALBA IULIA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 2 │ROBV0900 │BRAŞOV │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 3 │ROBV5600 │MIERCUREA-CIUC │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 4 │ROBV5610 │ODORHEIU SECUIESC│ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 5 │ROBV7820 │SFÂNTU GHEORGHE │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 6 │ROBV7900 │SIBIU │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 7 │ROBV7910 │SIBIU - AEROPORT │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 8 │ROBV8800 │TÂRGU MUREŞ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 9 │ROBV8820 │TÂRGU MUREŞ- │ │ │ │
│ │ │AEROPORT │ │ │ │
├────┼─────────┴─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │D.R.A.O.V. BUCUREŞTI - ROBU│ │ │ │
├────┼─────────┬─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 1 │ROBU1030 │OTOPENI CÃLÃTORI │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 2 │ROBU1040 │BÃNEASA-AEROPORT │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 3 │ROBU1200 │ANTREPOZITE │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 4 │ROBU1400 │TÂRGURI ŞI │ │ │ │
│ │ │EXPOZIŢII │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 5 │ROBU3910 │GIURGIU │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 6 │ROBU3980 │ZONA LIBERÃ │ │ │ │
│ │ │GIURGIU │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 7 │ROBU7100 │PLOIEŞTI │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 8 │ROBU1380 │POŞTÃ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 9 │ROBU8600 │TÂRGOVIŞTE │ │ │ │
├────┼─────────┴─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │D.R.A.O.V. CLUJ - ROCJ │ │ │ │
├────┼─────────┬─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 1 │ROCJ0500 │BAIA MARE │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 2 │ROCJ0400 │BISTRIŢA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 3 │ROCJ1800 │CLUJ-NAPOCA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 4 │ROCJ1810 │CLUJ-NAPOCA - │ │ │ │
│ │ │AEROPORT │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 5 │ROCJ4310 │HALMEU │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 6 │ROCJ6570 │ORADEA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 7 │ROCJ6580 │ORADEA - AEROPORT│ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 8 │ROCJ7810 │SATU MARE │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 9 │ROCJ8000 │SIGHET │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 10 │ROCJ9700 │ZALÃU │ │ │ │
├────┼─────────┴─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │D.R.A.O.V. CRAIOVA - ROCR │ │ │ │
├────┼─────────┬─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 1 │ROCR0310 │ALEXANDRIA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 2 │ROCR1700 │CALAFAT │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 3 │ROCR1720 │BECHET │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 4 │ROCR2000 │CORABIA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 5 │ROCR2100 │CRAIOVA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 6 │ROCR7000 │PITEŞTI │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 7 │ROCR7270 │PORŢILE DE FIER I│ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 8 │ROCR7280 │ORŞOVA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 9 │ROCR7700 │RÂMNICU VÂLCEA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 10 │ROCR8210 │SLATINA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 11 │ROCR8810 │TÂRGU JIU │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 12 │ROCR9000 │DROBETA-TURNU │ │ │ │
│ │ │SEVERIN │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 13 │ROCR9100 │TURNU MÃGURELE │ │ │ │
├────┼─────────┴─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │D.R.A.O.V. CONSTANŢA - ROCT│ │ │ │
├────┼─────────┬─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 1 │ROCT1710 │CÃLÃRAŞI │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 2 │ROCT1900 │CONSTANŢA-SUD │ │ │ │
│ │ │AGIGEA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 3 │ROCT1970 │CONSTANŢA-PORT │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 4 │ROCT5100 │MIHAIL KOGÃLNI- │ │ │ │
│ │ │CEANU - AEROPORT │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 5 │ROCT5400 │MANGALIA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 6 │ROCT8220 │SLOBOZIA │ │ │ │
├────┼─────────┴─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │D.R.A.O.V. GALAŢI - ROGL │ │ │ │
├────┼─────────┬─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 1 │ROGL0700 │BRÃILA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 2 │ROGL0710 │ZONA LIBERÃ │ │ │ │
│ │ │BRÃILA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 3 │ROGL1500 │BUZÃU │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 4 │ROGL3600 │FOCŞANI │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 5 │ROGL3610 │OANCEA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 6 │ROGL3800 │GALAŢI DOCURI │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 7 │ROGL3810 │ZONA LIBERÃ │ │ │ │
│ │ │GALAŢI │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 8 │ROGL8900 │TULCEA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 9 │ROGL3850 │GIURGIULEŞTI │ │ │ │
├────┼─────────┴─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │D.R.A.O.V. IAŞI - ROIS │ │ │ │
├────┼─────────┬─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 1 │ROIS0100 │ALBIŢA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 2 │ROIS0600 │BACÃU │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 3 │ROIS1600 │BOTOŞANI │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 4 │ROIS2700 │DORNEŞTI │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 5 │ROIS4650 │IAŞI │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 6 │ROIS4660 │IAŞI - AEROPORT │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 7 │ROIS4800 │PAŞCANI │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 8 │ROIS4990 │SCULENI │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 9 │ROIS1610 │STÂNCA COSTEŞTI │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 10 │ROIS7400 │PIATRA-NEAMŢ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 11 │ROIS8200 │SIRET │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 12 │ROIS8230 │SUCEAVA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 13 │ROIS9610 │VASLUI │ │ │ │
├────┼─────────┴─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ │D.R.A.O.V. TIMIŞOARA - ROTM│ │ │ │
├────┼─────────┬─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 1 │ROTM0200 │ARAD │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 2 │ROTM0230 │ARAD AERO │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 3 │ROTM2300 │ZONA LIBERÃ │ │ │ │
│ │ │CURTICI │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 4 │ROTM8100 │DEVA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 5 │ROTM5010 │JIMBOLIA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 6 │ROTM5510 │MORAVIŢA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 7 │ROTM7600 │REŞIŢA │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 8 │ROTM8720 │TIMIŞOARA - BAZÃ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 9 │ROTM8730 │TIMIŞOARA - │ │ │ │
│ │ │AEROPORT │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 10 │ROTM8750 │LUGOJ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────────┼────────────┼──────────┼─────────────────────┤
│ 11 │ROTM6100 │NAIDÃŞ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────────┴────────────┴──────────┴─────────────────────┘__________
* Se vor completa numai birourile vamale şi utilizatorii pe lângã care operatorii economici îşi vor desfãşura activitatea.
** Data de sfârşit, data la care operatorii economici înceteazã a depune carnete TIR. Data de început, data de la care operatorii economici vor depune carnete TIR pe lângã birourile vamale în care îşi vor desfãşura activitatea. (Se completeazã de ANV.)


ANEXA 5


───────
la instrucţiuni
───────────────

SOCIETATEA COMERCIALÃ ...................................
Cod unic de înregistrare ................................


DECLARAŢIE - ANGAJAMENT
Nr. ......./data ......
privind respectarea obligaţiilor ce revin utilizatorilor NCTS/TIR

Societatea Comercialã ............., CUI ..............., reprezentatã legal prin ........, având funcţia de ..........., se angajeazã:
În calitate de utilizator, cunoscând dispoziţiile legale cu caracter general şi special în materie de protecţie a dreptului de proprietate, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul sãvârşirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumãm în mod direct şi necondiţionat obligaţiile privitoare la utilizarea NCTS/TIR faţã de Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, în calitate de proprietar al Sistemului informatic integrat vamal, astfel:
I. Obligaţiile utilizatorului
Ne angajãm, în calitate de utilizatori ai NCTS/TIR, sã respectãm regulile impuse de autoritatea vamalã, proprietarã a sistemului.
Ea este singura în mãsurã sã asigure accesul utilizatorilor la software-ul specific NCTS/TIR, în condiţiile pe care le considerã necesare.
Faţã de cele de mai sus, ne obligãm:
1. condiţii tehnice:
a) sã deţinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normalã a NCTS/TIR;
b) sã asigurãm conexiunea la internet în conformitate cu condiţiile stabilite prin prezentele instrucţiuni privind accesul la NCTS/TIR;
c) sã deţinem platforma software adecvatã pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normalã a NCTS/TIR;
d) sã asigurãm suportul tehnic necesar pentru utilizarea şi funcţionarea normalã a NCTS/TIR;
2. resursele umane:
a) sã asigurãm personalul calificat în domeniul informatic şi vamal capabil sã utilizeze NCTS/TIR;
b) sã asigurãm instruirea personalului utilizator al NCTS/TIR cu privire la normele în vigoare;
3. confidenţialitatea şi securitatea datelor:
a) sã asigurãm utilizarea NCTS/TIR pus la dispoziţie de autoritatea vamalã, la parametrii definiţi de aceasta;
b) sã nu permitem accesul terţilor la NCTS/TIR;
c) sã nu utilizãm NCTS/TIR în numele altor persoane juridice sau fizice;
d) sã nu difuzãm NCTS/TIR altor persoane juridice sau fizice;
e) sã nu modificãm NCTS/TIR;
f) sã nu utilizãm alte produse informatice pentru accesul la NCTS/TIR;
g) sã luãm toate mãsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal;
h) sã asiguram confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care luãm cunoştinţã prin utilizarea NCTS/TIR;
4. asigurarea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autoritãţii Naţionale a Vãmilor asupra activitãţii desfãşurate privind:
a) respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile tehnice, comunicaţii, confidenţialitatea şi securitatea datelor;
b) nivelul de instruire a persoanelor desemnate sã utilizeze NCTS/TIR şi respectarea instrucţiunilor de lucru.
II. Mãsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de Autoritatea Naţionalã a Vãmilor
În cazul nerespectãrii obligaţiilor asumate, am luat cunoştinţã cã suntem pasibili de a suporta urmãtoarele sancţiuni, în funcţie de gravitatea faptelor sãvârşite:
a) suspendarea autorizaţiei de acces la NCTS/TIR pe o perioadã cuprinsã între 3 şi 12 luni;
b) revocarea/anularea autorizaţiei de acces la NCTS/TIR.
Aplicarea sancţiunilor de cãtre autoritatea vamalã nu exclude rãspunderea civilã şi penalã a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele sãvârşite.

Data ................... Utilizator
Funcţia ........................
Numele .........................
Semnãtura ......................ANEXA 6


────────
la instrucţiuni
────────────────

AUTORITATEA NAŢIONALÃ A VÃMILOR
DIRECŢIA DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, COMUNICAŢII ŞI STATISTICÃ VAMALÃ

Exemplar nr. ......

AUTORIZAŢIE
pentru accesul la componenta NCTS/TIR din aplicaţia NCTS-RO
Nr. ........ din .........

1. Denumirea şi sediul solicitantului ..................................
........................................................................
........................................................................
2. EORI ................................
3. Certificat digital ..................
Parola .................................

Director,
..........

ANEXA 7
───────
la instrucţiuni
───────────────

AUTORITATEA NAŢIONALÃ A VÃMILOR
DIRECŢIA DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, COMUNICAŢII ŞI STATISTICÃ VAMALÃ

Exemplar nr. ......

EXTINDEREA AUTORIZAŢIEI
de acces la componenta NCTS/TIR din aplicaţia NCTS-RO
Nr. .......... din ..........

1. Denumirea şi sediul solicitantului ..................................
........................................................................
........................................................................
2. EORI ......................................
3. Certificat digital ........................
Parola .......................................

Director,
.........

________________
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice