Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
INSTRUCTIUNI din 19 octombrie 1989 pentru transportul si manipularea cantitatilor limitate de substante lichide periculoase si nocive in vrac la bordul navelor de aprovizionare in larg
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNI din 19 octombrie 1989  pentru transportul si manipularea cantitatilor limitate de substante lichide periculoase si nocive in vrac la bordul navelor de aprovizionare in larg    Twitter Facebook
Cautare document

INSTRUCTIUNI din 19 octombrie 1989 pentru transportul si manipularea cantitatilor limitate de substante lichide periculoase si nocive in vrac la bordul navelor de aprovizionare in larg

EMITENT: ACT INTERNATIONAL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 26 martie 2010
INSTRUCŢIUNI din 19 octombrie 1989
pentru transportul şi manipularea cantitãţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive în vrac la bordul navelor de aprovizionare în larg
EMITENT: ACT INTERNAŢIONAL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 26 martie 2010


Introducere
1. Aceste instrucţiuni au fost elaborate pentru proiectarea, construcţia şi exploatarea navelor de aprovizionare în larg care transportã cantitãţi limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive în vrac pentru deservirea şi aprovizionarea platformelor marine din larg, a unitãţilor mobile de foraj marin şi a altor instalaţii marine din larg, inclusiv a acelora destinate cãutãrii şi exploatãrii hidrocarburilor de pe fundul mãrii.
2. Aceste instrucţiuni au fost elaborate în conformitate cu prevederile regulii 13(4) din anexa II la <>Convenţia MARPOL 73/78 şi ca recunoaştere a necesitãţii standardelor care asigurã o alternativã la Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase şi Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate pentru aceste tipuri de nave.
3. Instrucţiunile au ca scop autorizarea transportului de cantitãţi limitate din aceste substanţe periculoase şi nocive în vrac cu nave de aprovizionare în larg cu risc minim pentru navã, echipajul sãu şi mediul înconjurãtor.
4. Principiul de bazã al instrucţiunilor este acela de a aplica standardele prevãzute în Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase şi Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate, în mãsura în care acest lucru este practic şi posibil, ţinându-se cont de caracteristicile unice de proiectare şi de caracteristicile de exploatare ale acestor nave, precum şi de limitele cu privire la cantitãţile ce vor fi transportate.
5. Instrucţiunile pentru proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg [Rezoluţia A.469(XII), adoptatã la 19 noiembrie 1981] sunt de asemenea aplicabile navelor de aprovizionare în larg care fac obiectul acestor instrucţiuni.
6. Se recunoaşte faptul cã tehnologia industriei offshore este complexã şi supusã continuu progresului, aşa cum o demonstreazã necesitatea crescândã pentru navele specializate, cum ar fi navele de stimulare a forãrii. Pentru a face faţã necesitãţilor industriei, instrucţiunile nu vor rãmâne imuabile. Prin urmare, Organizaţia va revizui periodic instrucţiunile ţinând cont atât de experienţa, cât şi de progresul tehnic. Amendamentele la instrucţiuni care implicã cerinţe pentru noile mãrfuri vor fi difuzate periodic, dupã cum se propun noile mãrfuri pentru a fi transportate şi dupã cum se elaboreazã cerinţele pentru acestea.

CAP. 1
Generalitãţi

1.1. Aplicare
1.1.1. Instrucţiunile se aplicã navelor de aprovizionare în larg, indiferent de mãrimea lor sau de voiajul efectuat, care, fãrã a fi construite sau adaptate în primul rând pentru a transporta mãrfurile în vrac prevãzute de aceste instrucţiuni, transportã în cantitãţi limitate substanţele indicate în paragraful 1.2.2. Instrucţiunile se aplicã atunci când se transportã aceste mãrfuri.
1.1.2. La o navã de aprovizionare în larg a cãrei chilã este pusã sau care se aflã într-un stadiu similar de construcţie la 19 aprilie 1990 ori dupã aceastã datã, cerinţele din cap. 1-6 se aplicã în întregime. La o navã de aprovizionare în larg a cãrei chilã este pusã sau care se aflã într-un stadiu similar de construcţie înainte de 4 aprilie 1990, instrucţiunile se aplicã aşa cum se indicã în cap. 7.
1.1.3. Indiferent de data construcţiei, o navã care este transformatã în scopul transportului lichidelor în vrac şi care face obiectul acestor instrucţiuni la data specificatã în paragraful 1.1.2 sau dupã aceastã datã va fi consideratã ca o navã construitã la data la care începe aceastã transformare. O navã existentã de aprovizionare în larg, care transportã o marfã ce face obiectul acestor instrucţiuni şi este supusã modificãrii în vederea efectuãrii transportului de mãrfuri suplimentare ce intrã sub incidenţa acestor instrucţiuni, nu va fi consideratã ca o navã care a fost supusã unei transformãri.
1.1.4. În sensul acestor instrucţiuni, expresia cantitãţi limitate înseamnã cã întreaga cantitate transportatã de lichide în vrac prevãzute la paragraful 1.2.2 va fi orice cantitate care nu depãşeşte un maxim care este mai mic de 800 mc sau un volum în metri cubi egal cu 40% din deadweightul navei calculat pentru o marfã cu densitatea de 1,0. La navele menţionate la paragraful 1.3.4.2, precum şi la navele de stimulare a forãrii, Administraţia poate autoriza transportul unei cantitãţi mai mari decât cantitatea maximã mai sus menţionatã.
1.1.5. La alte nave, Administraţia poate autoriza transportul unei cantitãţi mai mari decât respectiva cantitate maximã mai sus menţionatã, cu condiţia respectãrii cerinţelor privind capacitatea de supravieţuire a navei prevãzute la cap. 2 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac sau Codul internaţional pentru transport gaze.
1.1.6. Instrucţiunile se aplicã numai în cazul transportului în vrac care implicã transferul mãrfii în containerul sãu ori transferul mãrfii din containerul sãu care face parte din navã sau rãmâne la bord.
1.1.7. Transportul şi manipularea mãrfurilor periculoase şi a poluanţilor marini sub formã ambalatã vor fi în conformitate cu recomandãrile Codului maritim internaţional pentru mãrfuri periculoase.
1.1.8. Aceste instrucţiuni se aplicã suplimentar faţã de Instrucţiunile pentru proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg [Rezoluţia A.469(XII)]. În cazul în care aceste instrucţiuni stabilesc standarde de siguranţã echivalente acelora prevãzute în Rezoluţia A.469(XII), se vor respecta standardele din prezentele instrucţiuni.
1.2. Scopul
1.2.1. Prevederile instrucţiunilor au fost elaborate astfel încât cantitãţile limitate de mãrfuri reglementate conform acestor instrucţiuni sã poatã fi transportate în vrac cu risc minim pentru navele de aprovizionare în larg, echipajul lor şi mediul înconjurãtor.
1.2.2. Produsele care pot fi transportate conform instrucţiunilor sunt:
.1 acele lichide periculoase şi nocive indicate în apendicele 1 şi alte produse care pot fi incluse în apendicele 1 pe baza urmãtoarelor criterii:
.1.1. produsele care din motive de siguranţã pot fi destinate transportului cu o navã de tip 3, aşa cum s-a definit în Codul internaţional pentru produse chimice în vrac, şi pentru care nu se cere respectarea cerinţelor pentru produsele toxice prevãzute în secţiunea 15.12 din acest cod;
.1.2. substanţele lichide nocive din categoriile A, B şi C care ar fi autorizate pentru transportul cu o navã de tip 3;
.2 lichidele inflamabile.
1.2.3. Aditivii care se considerã cã nu fac parte din produsele prevãzute la 1.2.2 pot fi transportaţi în cantitãţi limitate în conformitate cu cerinţele acceptabile pentru Administraţie. Cantitatea totalã de astfel de aditivi care pot fi transportaţi nu va depãşi 10% din cantitatea maximã de produse conform acestor instrucţiuni, autorizatã pentru transportul pe navã. Un tanc separat va conţine cel mult 10 mc din aceşti aditivi. Se interzice evacuarea în mare a acestor aditivi de pe navele de aprovizionare în larg.
1.2.4. Transportul produselor care nu sunt incluse în apendicele 1 se va efectua numai în conformitate cu condiţiile corespunzãtoare preliminare de transport prevãzute de Administraţie, ţinându-se seama de criteriile pentru evaluarea pericolului prezentat de produsele chimice, aşa cum s-au aprobat de cãtre Organizaţie, şi de limitarea menţionatã la paragraful 1.2.2. Organizaţia va fi informatã cu privire la evaluarea preliminarã şi condiţiile preliminare, astfel încât materialele periculoase sã poatã fi luate în considerare în vederea includerii lor în apendicele 1.
1.3. Definiţii
Dacã nu se prevede în mod expres altfel, se aplicã definiţiile din cap. 1 şi 4 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac.
1.3.1. Zona de marfã este acea parte din nava de aprovizionare în larg unde pot exista mãrfuri şi vapori de marfã şi include tancurile de marfã, pompele de marfã, spaţiile de magazii în care sunt situate tancurile independente, coferdamurile din jurul tancurilor integrale, precum şi urmãtoarele zone de punte:
.1 la o distanţã de 3 m de un tanc de marfã instalat pe punte;
.2 la o distanţã de 3 m de la un orificiu de evacuare a unui tanc de marfã, în cazul în care sub punte sunt instalate tancuri independente;
.3 la o distanţã de 3 m de la un orificiu de evacuare a unui tanc de marfã, în cazul în care sub punte sunt instalate tancuri integrale şi acestea sunt separate de puntea descoperitã printr-un coferdam;
.4 zona de punte de deasupra unui tanc integral fãrã a fi acoperit de coferdam plus zona de punte care se extinde transversal şi longitudinal la o distanţã de 3 m în fiecare parte a tancului;
.5 la o distanţã de 3 m de la orice tubulaturã de marfã lichidã sau vapori, flanşã, valvulã de marfã, orificiu de evacuare gaze ori vapori sau de la intrarea ori deschiderea de aerisire de la un compartiment al pompelor de marfã.
1.3.2. Deadweight înseamnã diferenţa în tone metrice dintre deplasamentul unei nave de aprovizionare în larg într-o apã cu densitatea de 1,025 la linia de plutire de încãrcare corespunzãtoare bordului liber de varã atribuit şi greutãţii navei goale.
1.3.3. Greutatea navei goale înseamnã deplasamentul unei nave de aprovizionare în larg exprimat în tone metrice fãrã marfã, combustibil, ulei de ungere, apã de balast, apã dulce şi apã menajerã în tancuri, provizii consumabile, pasageri şi echipaj împreunã cu efectele lor.
1.3.4. Navele de aprovizionare în larg sunt:
.1 nave care sunt în principal destinate transportului de provizii, materiale şi echipament la unitãţile mobile de foraj din larg, platformele fixe şi plutitoare şi alte instalaţii asemãnãtoare din larg şi de la acestea spre ţãrm; sau
.2 nave, inclusiv navele de stimulare a forãrii, dar excluzând unitãţile mobile de foraj din larg, barjele-macara, barjele pentru pozarea conductelor şi unitãţile plutitoare de locuit, care altminteri sunt destinate în principal activitãţii de aprovizionare a instalaţiilor din larg.
1.3.5. Substanţã periculoasã este orice substanţã, fie cã este inclusã în lista din cap. 17 al Codului internaţional pentru produse chimice în vrac, fie cã prezintã un pericol mai mare decât unul din criteriile minime de periculozitate indicat la criteriile pentru evaluarea pericolului la produsele chimice în vrac, aşa cum s-a aprobat de cãtre Organizaţie.
1.3.6. Substanţe lichide nocive înseamnã orice substanţã aparţinând substanţelor din categoriile A, B, C şi D, precum şi orice substanţã inclusã provizoriu în aceste categorii.
1.3.7. Substanţã care prezintã numai pericol de poluare înseamnã o substanţã care este înregistratã doar cu "P" în coloana d din cap. 17 al Codului internaţional pentru produse chimice în vrac.
1.3.8. Substanţã cu pericol pentru siguranţã înseamnã o substanţã care este înregistratã cu "S" sau "S/P" în coloana d din cap. 17 al Codului internaţional pentru produse chimice în vrac.
1.3.9. Lichid inflamabil este orice lichid care are un punct de aprindere ce nu depãşeşte 60°C (proba în creuzet închis).
1.3.10. Codul internaţional pentru produse chimice în vrac înseamnã Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase [Rezoluţia MSC.4(48) şi Rezoluţia MEPC.19(22)].
1.3.11. Codul internaţional pentru transportul gazelor înseamnã Codul internaţional pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate [Rezoluţia 5(48)].
1.3.12. <>Convenţia MARPOL 73/78 înseamnã Convenţia internaţionalã din 1973 pentru prevenirea poluãrii de cãtre nave, aşa cum a fost modificatã de Protocolul din 1978 referitor la aceasta.
1.3.13. Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã, înseamnã Convenţia internaţionalã din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendatã.
1.4. Echivalenţe
1.4.1. Dacã aceste instrucţiuni impun existenţa la bordul navei de aprovizionare în larg ori dotarea acesteia în mod special cu o armãturã, un material, dispozitiv, aparat, element al unui echipament sau un tip al acestora ori sã fie adoptate o prevedere, un procedeu sau o metodã, Administraţia poate sã admitã înlocuirea cu orice altã armãturã, alt material, dispozitiv, aparat, element al unui echipament ori un tip al acestora sau sã adopte orice altã prevedere, procedeu ori metodã, dacã, în urma încercãrilor sau prin alt mod, s-a stabilit cã aceste armãturi, materiale, dispozitive ori aparate sau tipurile acestora, precum şi orice prevedere, procedeu ori metodã au o eficacitate cel puţin egalã cu cea care este prevãzutã de instrucţiuni. Totuşi, Administraţia nu poate permite ca metodele sau procedeele de exploatare sã se adopte ca alternativã la o anumitã armãturã, anumit material, dispozitiv, aparat, element al unui echipament sau al altui tip din acestea care este prevãzut de aceste instrucţiuni, cu excepţia cazului în care o astfel de înlocuire este specificatã ca fiind permisã de aceste instrucţiuni.
1.4.2. Dacã Administraţia permite înlocuirea oricãrei armãturi, a oricãrui material, dispozitiv, aparat, element al unui echipament ori tip al acestora sau a oricãrei prevederi, proceduri, metode ori dacã permite folosirea unei concepţii sau utilizãri noi, va trebui sã comunice Organizaţiei particularitãţile acestora însoţite de un raport justificativ, pentru ca Organizaţia sã le poatã comunica altor guverne contractante la Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã, precum şi pãrţilor la <>Convenţia MARPOL 73/78 , în scopul informãrii inspectorilor lor.
1.5. Inspecţie şi certificare
1.5.1. Ca urmare a efectuãrii unei inspecţii iniţiale cu rezultate pozitive la nava de aprovizionare în larg, Administraţia sau organizaţia sa autorizatã în mod oficial trebuie sã emitã un certificat al cãrui model este prevãzut în apendicele 2, aprobând în mod corespunzãtor conformitatea cu prevederile instrucţiunilor. Certificatul trebuie sã indice mãrfurile reglementate de aceste instrucţiuni pe care nava este autorizatã sã le transporte în orice condiţii relevante de transport şi va avea o perioadã de valabilitate care nu depãşeşte 5 ani.
1.5.2. Certificatul emis conform acestor instrucţiuni va avea aceeaşi putere şi recunoaştere ca şi certificatul emis conform regulii 11 din anexa II la <>Convenţia MARPOL 73/78 şi regulilor VII/10 şi VII/13 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã.
1.5.3. Dacã nava este construitã pentru transportul substanţelor care prezintã numai pericol de poluare marinã, atunci Certificatul internaţional de prevenire a poluãrii pentru transportul substanţelor lichide nocive în vrac, cerut conform anexei II la <>Convenţia MARPOL 73/78 , poate fi avizat în mod corespunzãtor şi poate servi scopului prevãzut la 1.5.1.
1.5.4. Valabilitatea certificatelor menţionate la paragrafele 1.5.1 şi 1.5.3 trebuie sã facã obiectul inspecţiilor periodice, intermediare, anuale şi suplimentare cerute de Codul internaţional pentru produse chimice în vrac, Codul internaţional pentru transport gaze şi anexa II la <>Convenţia MARPOL 73/78 .

CAP. 2
Stabilitatea şi amplasarea tancului de marfã

2.1. Stabilitatea
2.1.1. Navele de aprovizionare în larg construite în conformitate cu prezentele instrucţiuni vor fi proiectate în conformitate cu cerinţele pentru stabilitate intactã, compartimentare şi stabilitate dupã avarie, prevãzute în Instrucţiunile pentru proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg [Rezoluţia A.469(XII)].
2.1.2. Navele de stimulare a forãrii care sunt autorizate sã transporte cantitãţi mai mari decât cele maxime indicate la paragraful 1.1.4 trebuie sã respecte cerinţele pentru stabilitate intactã, compartimentare şi stabilitate dupã avarie, prevãzute în Instrucţiunile pentru proiectarea şi construcţia navelor de aprovizionare în larg, dar cu avaria indicatã la paragraful 3.2.1 din aceste instrucţiuni care s-a produs oriunde pe lungimea navei la orice perete transversal etanş.
2.2. Amplasarea tancului de marfã
Tancurile de marfã care conţin produse ce fac obiectul prevederilor din instrucţiuni trebuie sã fie amplasate la o distanţã de cel puţin 760 mm mãsuratã în planul interior de la bordajul navei perpendicular pe planul diametral al navei la nivelul liniei de încãrcare de varã.

CAP. 3
Proiectarea navei

3.1. Separarea mãrfii
3.1.1. Tancurile care conţin marfã sau reziduuri de marfã ce fac obiectul prevederilor din instrucţiuni trebuie sã fie separate de încãperile de maşini, de tunelurile liniilor de arbori, dacã existã, de încãperea de marfã uscatã, de încãperile de locuit şi încãperile de serviciu, de apa potabilã şi spaţiile destinate proviziilor pentru consumul uman printr-un coferdam, un spaţiu gol, un compartiment de pompe de marfã, un tanc gol, un tanc de combustibil sau alte spaţii similare. Arimarea pe punte a tancurilor independente sau instalarea tancurilor independente în alt fel decât magaziile goale de marfã trebuie sã fie considerate cã îndeplinesc aceastã cerinţã.
3.1.2. Mãrfurile care reacţioneazã într-un mod periculos cu alte mãrfuri sau combustibili lichizi trebuie:
.1 sã fie separate de aceste mãrfuri sau combustibili lichizi printr-un coferdam, un spaţiu gol, un compartiment de pompe de marfã, un compartiment de pompe, un tanc gol, un tanc care conţine o marfã reciproc compatibilã;
.2 sã aibã pompe şi instalaţii de tubulaturi separate care sã nu treacã prin alte tancuri de marfã ce conţin aceste mãrfuri dacã nu sunt amplasate într-un tunel; şi
.3 sã aibã instalaţii separate de aerisire a tancului.
3.1.3. Tubulatura de marfã nu trebuie sã treacã prin nicio încãpere de locuit, de serviciu sau încãpere de maşini, alta decât compartimentele pompelor de marfã sau compartimentele de pompe.
3.1.4. Pompele, tubulaturile de balast, tubulaturile de aerisire şi alt echipament similar care deserveşte permanent tancurile de balast trebuie sã fie independente de echipamentul similar care deserveşte tancurile de marfã.
3.1.5. Instalaţiile de santinã pentru compartimentele pompelor de marfã sau pentru spaţiile de magazie în care sunt instalate tancurile independente de marfã trebuie sã fie situate în întregime în zona de marfã.
Cerinţe de separare pentru tancurile integrale
3.1.6. În cazul în care nu sunt delimitate de învelişul fundului, tancurile de combustibil lichid, un compartiment al pompelor de marfã sau un compartiment al pompelor, tancurile de marfã trebuie sã fie înconjurate de coferdamuri. Tancurile destinate altor scopuri (cu excepţia acelora pentru apã dulce şi uleiuri de ungere) pot fi acceptate drept coferdamuri pentru aceste tancuri.
3.1.7. Pentru accesul la toate spaţiile, distanţa minimã dintre pereţii de separare ai tancului de marfã şi structurile adiacente ale navei trebuie sã fie de 600 mm.
3.1.8. Tancurile de marfã se pot extinde pânã la învelişul punţii, cu condiţia ca marfa uscatã sã nu fie manipulatã în aceastã zonã. În cazul în care marfa uscatã este manipulatã în zona punţii deasupra unui tanc de marfã, acest tanc de marfã nu se poate extinde pânã la învelişul punţii dacã nu se prevede un înveliş continuu, permanent din lemn sau alt material cu grosime şi caracteristici corespunzãtoare, dupã cum considerã Administraţia.
3.1.9. Mãrfurile care fac obiectul instrucţiunilor nu trebuie sã fie transportate nici în tancurile din picul prova, nici în acelea din picul pupa.
3.1.10. Pentru substanţele care prezintã numai pericol de poluare care au un punct de aprindere ce depãşeşte 60°C (proba în creuzet închis), Administraţia poate renunţa la instalaţiile menţionate la paragrafele 3.1.1 şi 3.1.3, cu condiţia respectãrii cerinţelor de separare pentru încãperile de locuit, apa potabilã şi proviziile pentru consumul uman. În plus, nu se vor aplica prevederile din paragrafele 3.1.6 şi 3.1.7.
3.2. Încãperile de locuit, încãperile de serviciu, încãperile de maşini şi posturile de comandã
3.2.1. Încãperile de locuit, încãperile de serviciu sau posturile de comandã nu trebuie sã fie amplasate în cadrul zonei de marfã.
3.2.2. În cazul în care sunt amplasate la cel puţin 7 m faţã de zona de marfã care conţine produse inflamabile, intrãrile, aerisirile şi deschiderile spre încãperile de locuit, încãperile de serviciu, încãperile de maşini şi posturile de comandã nu trebuie sã ducã spre zona de marfã. Uşile din spaţiile fãrã acces la încãperile de locuit, încãperile de serviciu, încãperile de maşini şi posturile de comandã, cum ar fi posturile de comandã a mãrfii şi încãperile pentru provizii, pot sã fie permise de cãtre Administraţie pe o distanţã de 7 m în zona mai sus indicatã, cu condiţia ca pereţii de separaţie ai încãperilor sã fie izolaţi cu construcţii de tip A-60. În cazul în care sunt montate pe o distanţã de 7 m în zona mai sus indicatã, ferestrele şi hublourile dinspre zona de marfã trebuie sã fie de tip fix (fãrã sã se poatã deschide). Aceste hublouri situate la primul nivel de pe puntea principalã trebuie prevãzute în interior cu capace din oţel sau alt material echivalent.
3.2.3. În scopul protecţiei contra pericolelor produse de vaporii periculoşi, se va acorda o atenţie deosebitã amplasãrii orificiilor de aspiraţie a aerului şi deschiderilor în încãperile de locuit, încãperile de serviciu, încãperile de maşini şi posturile de comandã în raport cu tubulaturile de marfã şi instalaţiile de aerisire a mãrfii.
3.2.4. Pentru substanţele care prezintã numai pericol de poluare, care au un punct de aprindere ce depãşeşte 60°C, se poate renunţa la instalaţiile prevãzute la paragrafele 3.2.1- 3.2.3.
3.3. Accesul la spaţiile din zona de marfã
Accesul la spaţiile din zona de marfã trebuie sã respecte cerinţele paragrafului 3.4 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac.
3.4. Construcţia tancului de marfã
3.4.1. Tancurile de marfã trebuie sã fie cel puţin de un tip cerut pentru marfã prin Codul internaţional pentru produse chimice în vrac sau Codul internaţional pentru transport gaze, dupã caz.
3.4.2. Tancurile portabile care respectã cerinţele secţiunii 13 din Introducerea generalã a respectivului Cod maritim internaţional pentru mãrfuri periculoase sau alte tancuri portabile aprobate în mod special de cãtre Administraţie pot fi utilizate, cu condiţia ca acestea sã fie corect amplasate şi fixate pe navã.
3.4.3. Cu excepţia racordurilor tancurilor la compartimentele pompelor de marfã, toate deschiderile tancului şi racordurile la tanc trebuie sã se termine deasupra punţii expuse şi trebuie sã se situeze la partea superioarã a tancurilor. În cazul în care coferdamurile sunt prevãzute peste tancurile integrale, se pot utiliza trasee mici care sã penetreze coferdamul.
3.4.4. Cea mai mare dintre urmãtoarele presiuni de calcul trebuie sã fie utilizatã la determinarea eşantionajelor tancurilor independente de presiune:
.1 0,7 bar;
.2 presiunea vaporilor de marfã la 45°C;
.3 presiunea vaporilor de marfã la 15°C peste temperatura la care se efectueazã transportul în mod normal;
.4 presiunea care se produce în tanc în timpul încãrcãrii sau descãrcãrii.
Proiectarea tancurilor trebuie sã corespundã standardelor acceptabile pentru Administraţie, ţinându-se seama de temperatura de transport şi densitatea relativã a mãrfii. De asemenea, trebuie luate în considerare forţele dinamice şi orice presiune în vid la care pot fi supuse tancurile.
3.4.5. Tancurile gravitaţionale integrale şi independente trebuie sã fie construite şi încercate conform standardelor Administraţiei, ţinându-se seama de temperatura de transport şi densitatea relativã a mãrfii.
3.4.6. Pentru substanţele care prezintã numai pericol de poluare cu un punct de aprindere ce depãşeşte 60°C, nu se aplicã cerinţele de la paragraful 3.4.3.
3.5. Materiale de construcţie
Materialele de construcţie folosite la execuţia tancurilor, la tubulaturã, armãturi şi pompe trebuie sã corespundã prevederilor cap. 6 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac sau cap. 6 din Codul internaţional pentru transport gaze, dupã caz.
3.6. Instalaţiile de aerisire a tancului de marfã
3.6.1. Tancurile independente de presiune trebuie sã fie prevãzute cu dispozitive de siguranţã la presiune, care sunt proiectate astfel încât sã direcţioneze evacuarea departe de personal şi care sã aibã o presiune şi o capacitate stabilitã conform standardelor acceptabile pentru Administraţie, ţinându-se seama de presiunea de calcul indicatã la 3.4.4.
3.6.2. Instalaţiile de aerisire a tancului de marfã montate pe tancurile gravitaţionale integrale sau independente trebuie sã respecte cerinţele Codului internaţional pentru produse chimice în vrac, cu excepţia faptului ca înãlţimea indicatã la paragraful 8.2.2 din cod sã poatã fi redusã la 2 m.
3.6.3. Amplasarea orificiilor de aerisire a tancului de marfã în cazul tancurilor independente de presiune şi al tancurilor de marfã utilizate la transportul substanţelor care prezintã numai risc de poluare cu punctul de aprindere ce depãşeşte 60°C (proba în creuzet închis), trebuie sã fie dupã cum considerã Administraţia.
3.6.4. Instalaţiile de aerisire a tancului de marfã montate la tancurile portabile permise conform prevederilor paragrafului
3.4.2 trebuie sã fie dupã cum considerã Administraţia, ţinându-se cont de cerinţele paragrafului 3.6.
3.7. Transferul mãrfii
3.7.1. Instalaţia pentru transferul mãrfii trebuie sã corespundã cerinţelor din cap. 5 al Codului internaţional pentru produse chimice în vrac sau cap. 5 din Codul internaţional pentru transport gaze dacã se considerã aplicabil şi practic de cãtre Administraţie, ţinându-se seama de standardele şi utilizãrile existente în industrie.
3.7.2. Dispozitivele de oprire cu comandã de la distanţã la toate pompele de marfã şi echipamentele similare cerute la paragraful 5.6.1.3 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac trebuie sã poatã fi activate dintr-un post de comandã pentru marfã în care existã personal în momentul transferului mãrfii şi cel puţin dintr-un loc situat în exteriorul zonei de marfã şi la o distanţã de siguranţã faţã de acesta.
3.8. Instalaţii electrice
Instalaţiile electrice trebuie sã respecte cerinţele cap. 10 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac.
3.9. Cerinţe pentru stingerea incendiului
3.9.1. Pentru transportul lichidelor inflamabile indicate în apendicele 1, cerinţele pentru navele-cisternã prevãzute în cap. II-2 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã, trebuie sã se aplice navelor la care se face referire în instrucţiuni, indiferent de tonaj, inclusiv navele cu un tonaj brut mai mic de 500, cu urmãtoarele excepţii:
.1 nu se vor aplica regulile 60, 61, 62 şi 63;
.2 nu se vor aplica: regula 56.1 (şi anume amplasarea încãperilor de maşini la pupa tancurilor de marfã, a tancurilor de reziduuri, compartimentelor pompelor de marfã şi coferdamurilor), regula 56.2 (şi anume cerinţele pentru amplasarea postului principal de control marfã), regulile 56.4 şi 56.8. În plus, regula 56.7 nu se va aplica, cu condiţia ca pereţii exteriori ai suprastructurilor şi rufurilor care limiteazã încãperile de locuit, inclusiv orice punţi în consolã care susţin aceste încãperi, sã fie amplasaţi la cel puţin 7 m faţã de zona de marfã.
Totuşi, izolaţia acestor pereţi trebuie sã fie dupã cum considerã Administraţia;
.3 referitor la regula 57.1, Administraţia poate permite utilizarea unei metode, alta decât IC, aşa cum s-a definit la regula 42.5.1, dupã caz;
.4 cerinţele regulii 44 se pot aplica în locul acelora ale regulii 58, dupã cum considerã Administraţia;
.5 prevederile regulii 59 se vor aplica dupã cum considerã Administraţia, ţinându-se seama de cerinţa de la paragraful 3.6.2 din instrucţiuni, ca instalaţiile de aerisire a tancului de marfã sã respecte cerinţele relevante din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac;
.6 regula 4, aplicabilã navelor de marfã, şi regula 7 trebuie aplicate aşa cum se aplicã navelor-cisternã cu un tonaj brut mai mare sau egal cu 2.000;
.7 prevederile de la 3.9.2.3 trebuie aplicate în locul regulii 61; şi
.8 prevederile de la 3.9.2.5 trebuie aplicate în locul regulii 63.
3.9.2. Urmãtoarele prevederi se aplicã de asemenea transportului de lichide inflamabile conform apendicelui 1:
.1 în timpul transferului de marfã, presiunea apei trebuie sã fie menţinutã în instalaţia tubulaturii principale de incendiu;
.2 furtunurile de incendiu prevãzute cu ajutaje de un tip combinat aprobat (şi anume: jet pulverizat/jet compact având încorporat un dispozitiv de închidere) trebuie sã fie ataşate la fiecare hidrant de incendiu din apropierea lichidului inflamabil ce va fi transportat;
.3 trebuie sã fie prevãzutã fie o instalaţie fixã de stingere a incendiului cu spumã pe punte, fie o instalaţie fixã de stingere a incendiului cu produse chimice de tip uscat care respectã urmãtoarele condiţii:
.3.1 instalaţia trebuie sã fie amplasatã pentru a proteja puntea în zona de marfã;
.3.2 instalaţia trebuie sã poatã acoperi puntea în zona de marfã fãrã a fi deplasatã din loc;
.3.3 dacã este prevãzutã o instalaţie fixã de stingere a incendiului cu spumã pe punte, aceasta trebuie sã îndeplineascã cerinţele de la 11.3.3 - 11.3.12 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac. Trebuie utilizatã doar spuma corespunzãtoare produselor transportate;
.3.4 administraţiile pot aproba o instalaţie fixã de stingere a incendiului, cu condiţia ca:
.3.4.1 pe o suprafaţã a punţii mai micã sau egalã cu 45 m² sã existe douã ori mai multe stingãtoare de incendiu cu produse chimice sub formã de pulbere, cu o capacitate totalã de cel puţin 135 kg;
.3.4.2 pe o suprafaţã a punţii mai mare de 45 m² sã existe 3 sau mai multe stingãtoare de incendiu cu produse chimice sub formã de pulbere a cãror capacitate totalã a agentului de stingere nu este mai micã decât C = 3A kg, unde A este suprafaţa punţii (în m²);
.3.4.3 viteza minimã de debitare a agentului de stingere a incendiului nu este mai micã de 3 kg/min. pe m²;
.4 o variantã la instalaţiile cerute la 3.9.2.3 de mai sus se poate aproba în conformitate cu metodele din regula II-2/22 din Convenţia SOLAS 1974, aşa cum a fost amendatã;
.5 compartimentul pompelor de marfã în care sunt manipulate lichidele inflamabile trebuie sã fie prevãzut cu o instalaţie fixã de stingere a incendiului în conformitate cu prevederile de la 11.2 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac.
3.9.3. La navele care transportã numai lichide indicate ca neinflamabile în apendicele 1, cerinţele cu privire la stingerea incendiului trebuie sã fie dupã cum considerã Administraţia.
3.10. Protecţia la deversarea de acid
3.10.1. Pardoselile sau punţile de sub tancurile pentru depozitarea acidului, pompele şi tubulatura pentru acid trebuie sã aibã o cãptuşealã sau izolaţie dintr-un material rezistent la coroziune, care se extinde pânã la o înãlţime minimã de 500 mm pe pereţii de delimitare sau ramele gurii de magazie; totuşi, dacã Administraţia stabileşte cã aceastã înãlţime nu este posibilã, se poate cere o înãlţime mai micã.
3.10.2. Flanşele sau alte racorduri de tubulaturã detaşabile trebuie sã fie acoperite prin protecţii pulverizate.
3.10.3. Trebuie prevãzute acoperiri mobile de protecţie pentru racordarea flanşelor manifoldului de încãrcare. Sub manifoldul de încãrcare trebuie sã fie prevãzute tãvi pentru colectarea scurgerilor confecţionate dintr-un material rezistent la coroziunea datoratã acizilor.
3.10.4. Spaţiile pentru tancurile de depozitare a acidului, precum şi pompele şi tubulatura pentru acid trebuie sã fie prevãzute cu instalaţii de drenare confecţionate din materiale rezistente la coroziune.
3.10.5. Deversãrile pe punte trebuie sã fie ţinute departe de zonele de locuit şi de serviciu cu ajutorul unei rame permanente, cu o înãlţime şi extindere corespunzãtoare.
3.11. Ventilarea spaţiilor din zona de marfã
Se aplicã cerinţele cap. 12 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac. Totuşi, Administraţia poate acorda derogãri cu privire la distanţele cerute conform prevederilor de la 12.1.5 din cod.
3.12. Detectarea vaporilor
3.12.1. Detectarea vaporilor de la mãrfurile transportate trebuie sã fie efectuatã în conformitate cu cerinţele din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac.
3.12.2. Spaţiile închise şi semiînchise care conţin instalaţii pentru acid trebuie sã fie prevãzute cu instalaţii fixe de detectare a vaporilor şi de alarmã care asigurã semnalizarea vizualã şi sonorã. Instalaţiile de detectare a vaporilor trebuie sã poatã detecta hidrogenul, exceptându-se cazul în care atunci când se transportã numai acid clorhidric trebuie sã se prevadã o instalaţie de detectare a vaporilor de hidrogen clorurat.
3.12.3. Cel puţin douã aparate portabile pentru detectarea concentraţiilor de vapori inflamabili trebuie sã fie prevãzute atunci când sunt transportate mãrfurile ce fac obiectul acestor instrucţiuni şi care au un punct de aprindere ce nu depãşeşte 60°C (proba în creuzet închis).
3.12.4. Trebuie sã fie prevãzute cel puţin douã aparate portabile pentru mãsurarea concentraţiei de oxigen în atmosferã.
3.13. Cerinţe speciale - generalitãţi
Se aplicã cerinţele speciale pentru marfa indicatã în cap. 17 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac sau în cap. 19 din Codul internaţional pentru transport gaze; totuşi, Administraţia poate renunţa la cerinţa de la 15.19.6 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac referitoare la alarma vizualã şi sonorã de nivel înalt, ţinând seama de mãsurile pentru transportul mãrfii şi metodele de încãrcare a mãrfii.
3.14. Cerinţe speciale pentru transport gaze lichefiate
3.14.1. Fiecare spaţiu închis utilizat pentru manipularea sau depozitarea unui gaz lichefiat trebuie sã fie prevãzut cu un senzor cu supraveghere continuã a conţinutului de oxigen din acest spaţiu şi o alarmã care indicã concentraţia redusã de oxigen. La spaţiile semiînchise se poate accepta, de asemenea, echipament portabil.
3.14.2. Tãvi rezistente la temperaturi ultrajoase, utilizate pentru colectarea scurgerilor, trebuie sã fie prevãzute la manifoldurile pentru transferul gazelor lichefiate sau la alte racorduri cu flanşã de la instalaţia de gaz lichefiat.
3.14.3. Pentru transportul azotului lichid trebuie sã se aplice cerinţele de la 17.19 din Codul internaţional pentru transport gaze.
3.14.4. Construcţia tancurilor de marfã şi a instalaţiilor de tubulaturi de marfã pentru azot lichefiat şi dioxid de carbon lichid trebuie sã fie conform cerinţelor Administraţiei.
3.14.5. Valvulele pentru închidere în caz de urgenţã trebuie sã fie prevãzute la tubulaturile pentru evacuarea lichidelor din fiecare tanc de gaz lichefiat. Comenzile pentru valvulele de închidere în caz de urgenţã trebuie sã respecte cerinţele date la 3.7.2 pentru dispozitivele de oprire cu comandã de la distanţã.
3.15. Mãsurarea şi detectarea nivelului
Fiecare tanc de marfã trebuie sã aibã o instalaţie de mãsurare a nivelului care este acceptabilã pentru Administraţie. Instalaţia trebuie sã îndeplineascã cel puţin cerinţele relevante din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac şi Codul internaţional pentru transport gaze. Instalaţiile pentru tancurile tehnologice de la bordul navelor de stimulare a forãrii trebuie sã fie conforme cerinţelor Administraţiei.
3.16. Închiderea de la distanţã în caz de urgenţã
În cazul operaţiunilor de transfer, care implicã presiuni ce depãşesc 50 bar, trebuie sã fie prevãzute instalaţii pentru depresurizarea şi deconectarea furtunului de transfer în caz de urgenţã. Comenzile pentru activarea depresurizãrii şi deconectãrii în caz de urgenţã a furtunului de transfer trebuie sã respecte cerinţele de la 3.7.2 pentru dispozitivele de oprire cu comandã de la distanţã.

CAP. 4
Cerinţe cu privire la poluare

4.1. Fiecare navã autorizatã sã transporte o substanţã lichidã nocivã trebuie sã fie prevãzutã cu un jurnal de înregistrare a mãrfii şi un manual referitor la proceduri şi amenajãri adecvat navei în conformitate cu prevederile Normelor pentru proceduri şi amenajãri pentru descãrcarea substanţelor lichide nocive [Rezoluţia MEPC.18(22)] şi aprobat de cãtre Administraţie.
4.2. Se interzice evacuarea în mare a substanţelor lichide nocive din categoriile A, B şi C sau a apei de balast, a apelor evacuate dupã spãlarea tancurilor sau a altor reziduuri sau amestecuri care conţin aceste substanţe. Orice evacuãri de reziduuri şi amestecuri care conţin substanţe lichide nocive trebuie sã fie efectuate în instalaţiile de recepţie din port. Ca urmare a acestei interdicţii, Administraţia poate renunţa la cerinţele privind curãţarea eficientã şi la instalaţiile imerse de evacuare prevãzute în anexa II la Convenţia MARPOL 73/78.
4.3. Reziduurile substanţelor din categoria D, apele evacuate dupã spãlarea tancurilor, alte amestecuri sau ape de balast care conţin aceste substanţe pot fi evacuate în mare cu condiţia ca evacuarea sã fie în conformitate cu condiţiile corespunzãtoare conform cerinţelor din anexa II la Convenţia MARPOL 73/78.
4.4. În cazul mãrfurilor care fac obiectul anexei I la Convenţia MARPOL 73/78, cerinţele din aceastã anexã trebuie sã se aplice dupã caz.

CAP. 5
Protecţia personalului

5.1. Decontaminarea duşurilor şi spãlãtoarelor
Cu excepţia cazului substanţelor care prezintã numai pericol de poluare, un duş şi un spãlãtor de decontaminare având marcaj corespunzãtor trebuie sã fie disponibile pe punte într-un loc convenabil. Duşul şi spãlãtorul trebuie sã fie funcţionale în toate condiţiile ambientale.
5.2. Echipament de protecţie şi siguranţã
Pentru produsele ce vor fi transportate la bordul navei, echipamentul de protecţie şi siguranţã trebuie sã fie ţinut în locuri corespunzãtoare, conform cap. 14 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac sau Codul internaţional pentru transport gaze.

CAP. 6
Cerinţe de funcţionare

6.1. Marfa de pe punte şi produsele ce fac obiectul acestor instrucţiuni nu trebuie sã fie încãrcate sau descãrcate simultan.
6.2. În timpul operaţiunilor de încãrcare sau descãrcare, numai personalul angajat în transferul mãrfii care face obiectul acestor instrucţiuni trebuie sã fie autorizat în zona de marfã şi pe puntea principalã adiacentã deschisã.

CAP. 7
Aplicabilitatea instrucţiunilor la navele existente de aprovizionare în larg

Prevederile instrucţiunilor trebuie aplicate navelor de aprovizionare în larg a cãror chilã este pusã sau care se aflã într-un stadiu similar de construcţie înainte de data indicatã la 1.1.2 dupã cum urmeazã.
7.1. Prevederile cap. 1 din aceste instrucţiuni trebuie aplicate exceptând cele menţionate la paragraful 1.1.4:
.1 cantitãţi mai mari de lichide în vrac pot fi autorizate de cãtre Administraţie separat pentru fiecare navã;
.2 cerinţele privind capacitatea de supravieţuire din cap. 2 din Codul internaţional pentru produse chimice în vrac şi Codul internaţional pentru transport gaze nu este necesar sã se aplice navelor prevãzute la 1.3.4.2.
7.2. Prevederile cap. 2 şi 3 din instrucţiuni se vor aplica dacã se considerã practic şi posibil de cãtre Administraţie ţinând seama de instalaţiile şi echipamentele existente ale navei. Recunoscând cã navele existente pot sã nu îndeplineascã multe dintre cerinţele acestor capitole, pot fi acordate derogãri.
7.3. Prevederile cap. 4 la 6 din instrucţiuni trebuie aplicate.


Apendice 1

Lista mãrfurilor autorizate pentru transport


┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────┐
│ │Categoria de poluare, │ │
│ │ conform anexei II │Inflama- │
│ │ la Convenţia │bilitate │
│ │ MARPOL 73/78 │ │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│Acid acetic (soluţie apoasã) │ C (D) │ Da │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│Acid formic (soluţie apoasã) │ D │ Da │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│Acid clorhidric │ D │ Nu │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│Amestecuri clorhidrice-fluorhidrice care │ │ │
│conţin 3% acid clorhidric sau mai puţin │ D │ Nu │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│Acid sulfuric │ C │ Nu │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│Toluen │ C │ Da │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│Xilen │ C │ Da │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│Soluţie de bromurã de zinc │ (A) │ Nu │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│Dioxid de carbon lichid │ N/A │ Nu │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────┤
│Azot lichid │ N/A │ Nu │
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────┘Apendice 2

Model de certificat de conformitate

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
(sigiliul oficial)

Emis conform prevederilor

Instrucţiunilor pentru transportul şi manipularea cantitãţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive în vrac la bordul navelor de aprovizionare în larg [Rezoluţia A.673(16)]


sub autoritatea Guvernului
.............................................................
(numele oficial complet al ţãrii)

de cãtre

........................................................................
(titlul oficial complet al persoanei competente sau al organizaţiei
recunoscute de cãtre Administraţie)

┌─────────────┬────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ Numele navei│Numãrul sau literele│ Portul de │ │ │
│ │ distinctive │înmatriculare│ Tonajul brut│ Deadweightul│
├─────────────┼────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘Data la care s-a pus chila sau la care nava era într-un stadiu similar de construcţie sau (în cazul unei nave transformate) data la care a început transformarea în navã pentru transportul lichidelor în vrac ce fac obiectul acestor instrucţiuni:
...................................................................
...................................................................
Nava corespunde, de asemenea, în întregime urmãtoarelor amendamente la instrucţiuni:
...................................................................
...................................................................
Nava este scutitã de la aplicarea urmãtoarelor prevederi ale instrucţiunilor:
...................................................................
...................................................................
Se certificã prin prezentul cã:
1.
.1 Nava a fost inspectatã în conformitate cu prevederile de la 1.5 din instrucţiuni.
.2 În urma acestei inspecţii s-a constatat cã echipamentul şi construcţia navei:
*.2.1 corespund prevederilor relevante din instrucţiunile aplicabile "navelor noi";
*.2.2 corespund prevederilor din instrucţiunile aplicabile "navelor existente".
2. Nava are un manual în conformitate cu prevederile standardelor pentru proceduri şi amenajãri conform regulilor 5, 5A şi 8 din anexa II la Convenţia MARPOL 73/78 şi cã instalaţiile şi echipamentele navei care au fost prevãzute în manual corespund sub toate aspectele cerinţelor aplicabile din standardele menţionate.
3. Nava corespunde pentru transportul în vrac al urmãtoarelor produse, cu condiţia respectãrii prevederilor funcţionale relevante din instrucţiuni:


┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Produse *1), *2) │ Condiţii de transport (numãrul tancurilor etc.)│
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
├────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┤
│* Continuare în suplimentul 1, cu semnãtura şi data pe foile suplimentare. │
│Numerele tancurilor menţionate în aceastã listã sunt identificate în │
│suplimentul 2, cu semnãtura şi data pe planul tancului. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘* Se şterge, dupã caz.
------------
Certificatul trebuie sã fie redactat în limba oficialã a ţãrii emitente. Dacã limba utilizatã nu este nici engleza, nici franceza, textul trebuie sã includã o traducere în una dintre aceste limbi.

4. În conformitate cu prevederile de la *1.4 din instrucţiuni şi de la *2.8.2 din Codul IBC, prevederile din instrucţiuni şi Cod sunt modificate în ceea ce priveşte nava dupã cum urmeazã:
......................................................................................................
5. Nava trebuie sã fie încãrcatã:
*.1 în conformitate cu condiţiile de încãrcare prevãzute în manualul de încãrcare aprobat, ştampilat şi datat .............. şi semnat de o persoanã responsabilã din cadrul Administraţiei sau de o organizaţie recunoscutã de cãtre Administraţie;
*.2 în conformitate cu limitãrile de încãrcare ataşate acestui certificat.
Dacã se cere ca nava sã fie încãrcatã altfel decât în conformitate cu instrucţiunile de mai sus, calculele necesare pentru demonstrarea condiţiilor de încãrcare propuse trebuie sã fie comunicate Administraţiei emitente, care poate autoriza în scris adoptarea condiţiei de încãrcare propuse.**
Acest certificat este valabil pânã la ..............., sub rezerva inspecţiilor efectuate în conformitate cu prevederile de la 1.5 din instrucţiuni.
Emis la .................................... 19....
(locul emiterii certificatului)

Subsemnatul declarã cã este oficial autorizat de Guvernul mai sus menţionat sã emitã acest certificat.

............................................................
(semnãtura autoritãţii oficiale care emite certificatul şi/sau sigiliul)

Note cu privire la completarea certificatului:
1. Produse: produsele indicate în apendicele 1 la instrucţiuni sau produsele care au fost evaluate de cãtre Administraţie în conformitate cu 1.2.4 din instrucţiuni trebuie sã fie enumerate sub formã de listã. În ceea ce priveşte recentele produse "noi", trebuie sã fie luate în considerare orice cerinţe speciale prevãzute ocazional.
2. Produse: lista produselor pe care nava este autorizatã sã le transporte trebuie sã includã substanţele lichide nocive din categoria D care nu sunt incluse în aceste instrucţiuni şi trebuie sã fie identificate în "categoria D din cap. 18 din Codul IBC".

Atestarea inspecţiilor anuale şi intermediare

Se certificã prin prezentul cã, în urma inspecţiei cerute conform prevederilor 1.5 din Instrucţiunile pentru transportul şi manipularea cantitãţilor limitate de substanţe lichide periculoase şi nocive de la bordul navelor de aprovizionare în larg, s-a constatat cã nava îndeplineşte cerinţele pertinente din instrucţiuni.Inspecţia anualã: Semnat: ................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)

Locul: ....................................
Data: .....................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)

Inspecţia anualã*/intermediarã*: Semnat: .......................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)

Locul: ..................................
Data: ..................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)

Inspecţia anualã*/intermediarã*: Semnat: ............................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)

Locul: ..................................
Data: ...................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)

Inspecţia anualã: Semnat: .................................
(semnãtura persoanei oficiale autorizate)

Locul: ..................................
Data: ...................................

(sigiliul sau ştampila autoritãţii, dupã caz)


-------------
* Se şterge, dupã caz.
** În loc sã fie inclus în certificat, acest text poate fi ataşat certificatului dacã este ştampilat şi datat în mod oficial.

SUPLIMENTUL 1 LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

Continuarea listei de produse specificate în secţiunea 3 şi condiţiile de transport al acestor produse


┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Produse │ Condiţii de transport │
│ │ (numerele tancurilor etc.) │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


Data ............................ .................................
(identicã cu aceea din certificat) (semnãtura autoritãţii oficiale
care emite certificatul şi/sau
sigiliul acesteia)
SUPLIMENTUL 2 LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

PLANUL TANCULUI (specimen)

Numele navei: ...................................................

Numãrul sau literele distinctive: ................................


--------------
NOTÃ(CTCE)
Planul schematic al tancului, se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 26 martie 2010, la pagina 24 (a se vedea imaginea asociatã).Data ............................ .................................
(identicã cu aceea din certificat) (semnãtura autoritãţii oficiale
care emite certificatul şi/sau
sigiliul acesteia)

---------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016