Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
INSTRUCTIUNE din 12 mai 2010 privind planificarea, organizarea, desfasurarea si evaluarea pregatirii prin exercitii a personalului structurilor Ministerului Administratiei si Internelor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCTIUNE din 12 mai 2010  privind planificarea, organizarea, desfasurarea si evaluarea pregatirii prin exercitii a personalului structurilor Ministerului Administratiei si Internelor    Twitter Facebook
Cautare document

INSTRUCTIUNE din 12 mai 2010 privind planificarea, organizarea, desfasurarea si evaluarea pregatirii prin exercitii a personalului structurilor Ministerului Administratiei si Internelor

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 319 din 14 mai 2010

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Scopul prezentei instrucţiuni constã în asigurarea cadrului general de planificare, organizare, desfãşurare şi evaluare a activitãţilor de pregãtire prin exerciţii a personalului structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor.
ART. 2
Obiectivele pregãtirii prin exerciţii sunt:
a) dezvoltarea capacitãţii de interoperabilitate în sistem integrat, optimizarea şi creşterea calitãţii managementului misiunilor specifice prin antrenarea structurilor de conducere;
b) creşterea capacitãţii operaţionale a structurilor;
c) verificarea viabilitãţii documentelor de conducere, standardelor şi procedurilor operaţionale de acţiune pentru gestionarea unor situaţii cu un grad ridicat de complexitate, testarea capacitãţii de reacţie şi intervenţie;
d) verificarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a valorii structurilor de intervenţie stabilite prin planurile de acţiune;
e) verificarea disponibilitãţii mijloacelor tehnice de comunicaţii şi a viabilitãţii legãturilor de comunicaţii operative pentru asigurarea conducerii forţelor proprii şi a cooperãrii intra şi interinstituţionale;
f) verificarea funcţionãrii, eficienţei şi compatibilitãţii mijloacelor logistice din dotare stabilite pentru îndeplinirea misiunilor, precum şi a modului de gestionare a acestora;
g) exersarea cooperãrii intra/interinstituţionale şi/sau internaţionale, precum şi aplicarea procedurilor comune existente la nivelul UE şi NATO în domeniile de competenţã;
h) perfecţionarea standardelor şi procedurilor operaţionale;
i) exersarea elaborãrii documentelor de conducere, informare şi evaluare.
ART. 3
Planificarea, organizarea, desfãşurarea şi evaluarea pregãtirii prin exerciţii se realizeazã în baza urmãtoarelor principii:
a) principiul concepţiei unitare de pregãtire a tuturor structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor;
b) principiul alocãrii eficiente a resurselor umane, materiale şi financiare;
c) principiul integrãrii, prin sincronizarea activitãţilor desfãşurate în centrele de conducere cu acţiunile din teren;
d) principiul standardizãrii, prin elaborarea şi aplicarea unor standarde şi proceduri comune de planificare, organizare, conducere şi executare a misiunilor;
e) principiul ritmicitãţii, prin organizarea periodicã a exerciţiilor, în funcţie de nevoile de pregãtire a personalului structurilor;
f) principiul interoperabilitãţii cu structurile similare din state membre NATO şi UE, prin întãrirea cooperãrii în cadrul iniţiativelor bilaterale sau regionale şi cu organizaţiile internaţionale ce activeazã în domeniul de competenţã;
g) principiul libertãţii de acţiune, prin care fiecare comandant/şef este abilitat ca, pe baza misiunilor stabilite de eşalonul superior şi a reglementãrilor în domeniu, sã aplice concepţia de instrucţie proprie structurii pe care o comandã/conduce, cu respectarea standardelor şi procedurilor operaţionale în domeniu;
h) principiul responsabilitãţii, prin care fiecare comandant/şef rãspunde de realizarea nivelului de pregãtire planificat;
i) principiul transparenţei, prin asigurarea informãrii oportune a publicului şi mass-mediei cu privire la activitãţile de pregãtire organizate de structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor şi la scopurile acestora, cu respectarea principiului "vocii unice";
j) principiul cooperãrii, prin corelarea în timp şi în spaţiu a acţiunilor structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ale celorlalte forţe participante la desfãşurarea misiunilor stabilite în cadrul exerciţiului;
k) principiul previziunii, prin planificarea activitãţilor de pregãtire prin exerciţii în raport cu tendinţele şi evoluţia situaţiilor operative şi a celor de urgenţã ce pot afecta desfãşurarea în condiţii optime a acţiunilor.
ART. 4
(1) Exerciţiile sunt concepute pe baza unor obiective generale/specifice/operaţionale bine definite, care impun participanţilor desfãşurarea unor activitãţi creative, în vederea pregãtirii şi îndeplinirii misiunilor operative specifice pe plan intern şi internaţional.
(2) Exerciţiile au un caracter intensiv şi aplicativ, pentru a asigura acumularea de noi cunoştinţe şi consolidarea principiilor de acţiune.
ART. 5
Pentru planificarea, organizarea, desfãşurarea şi evaluarea exerciţiului se constituie, în principiu, urmãtoarele structuri:
a) de conducere, formate din:
1. directorul/coordonatorul principal, în funcţie de complexitatea exerciţiului;
2. coordonatorul/responsabilul de proiect;
3. grupul de planificare, inclusiv cu specialişti pentru comunicaţii operative de conducere şi cooperare;
4. compartimente: evaluare, simulare şi vizitatori-observatori;
b) de execuţie, formate din:
1. centre (grupe) operative/dispecerate şi centre/puncte de comandã/operaţionale;
2. personal sau structuri ce urmeazã a fi antrenate;
3. punct de informare şi comunicare (PIC);
4. punct de consiliere psihologicã;
c) de sprijin real, care nu fac parte din structurile antrenate şi asigurã salvarea şi intervenţia medicalã de primã urgenţã, logistica, mãsurile de pazã, ordine publicã şi altele asemenea, pentru buna desfãşurare a exerciţiului, formate din:
1. echipaje de ordine publicã;
2. echipe de prim ajutor medical, inclusiv sanitar-veterinare;
3. echipe de stingere a incendiilor;
4. echipe de salvare;
5. echipe logistice.
ART. 6
(1) La exerciţiile internaţionale/regionale şi naţionale, crearea şi dimensionarea structurilor prevãzute la art. 5 se stabilesc în funcţie de obiectivele propuse, amploarea acţiunilor şi riscurile la care se pot expune participanţii.
(2) Pentru exerciţiile interne, crearea şi dimensionarea structurilor prevãzute la art. 5 se realizeazã în baza analizei directorului/coordonatorului principal de proiect cu privire la necesarul de specialişti şi structuri ce vor fi implicate în planificarea, organizarea şi desfãşurarea acestora.
(3) Dotarea de principiu a structurilor organizate în cadrul exerciţiului este prezentatã în anexa nr. 1.

CAP. II
Nivelurile, tipurile de exerciţii şi definirea acestora

ART. 7
În scopul realizãrii obiectivelor de pregãtire, structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor planificã, organizeazã, desfãşoarã şi evalueazã exerciţii la nivel internaţional/regional, naţional şi intern.
ART. 8
(1) Exerciţiile internaţionale/regionale reprezintã activitãţile de pregãtire a personalului, planificate şi organizate de structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor la care sunt invitate instituţiile similare din alte state sã participe cu reprezentanţi sau forţe şi mijloace.
(2) Exerciţiile naţionale reprezintã activitãţile de pregãtire, planificate şi organizate de inspectoratele generale/similare cu structurile subordonate din douã sau mai multe unitãţi administrativ-teritoriale de la nivel judeţean, inclusiv din municipiul Bucureşti, la care sunt invitate sã participe cu reprezentanţi sau forţe şi mijloace autoritãţile administraţiei publice centrale şi instituţiile publice cu atribuţii în domeniu.
(3) Exerciţiile interne reprezintã activitãţile planificate şi organizate de unitãţile aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor, instituţiile şi structurile din subordinea/coordonarea ministerului, pentru pregãtirea personalului propriu sau al componentelor subordonate dintr-o unitate administrativ-teritorialã de la nivel judeţean/din municipiul Bucureşti, precum şi de cãtre inspectoratele judeţene/similare cu structurile subordonate dispuse în localitãţile din zona de competenţã.
ART. 9
(1) Conducerea şi coordonarea activitãţilor de planificare şi desfãşurare a exerciţiilor reprezintã atributul conducerii/comenzii structurii iniţiatoare.
(2) La activitãţile de pregãtire internaţionale/regionale şi naţionale organizate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţã, în care sunt implicate douã sau mai multe structuri ale Departamentului ordine şi siguranţã publicã, coordonarea participãrii acestora la procesul de planificare şi desfãşurare a exerciţiilor se realizeazã de cãtre Direcţia generalã management operaţional.
(3) La activitãţile de pregãtire internaţionale/regionale şi naţionale organizate de structurile Departamentului ordine şi siguranţã publicã, la solicitarea acestora, reprezentanţii Direcţiei generale management operaţional participã la planificarea şi desfãşurarea exerciţiilor.
(4) Documentele de conducere a exerciţiilor internaţionale/regionale şi naţionale sunt înaintate Direcţiei generale management operaţional, pentru avizare, cu 30 de zile înainte de data începerii activitãţii.
(5) Documentele de conducere a exerciţiilor interne, planificate şi organizate de cãtre inspectoratele generale/similare cu instituţiile subordonate dintr-o unitate administrativ-teritorialã de la nivel judeţean/din municipiul Bucureşti, se elaboreazã şi se aprobã la inspectoratele generale.
ART. 10
Structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor planificã şi organizeazã urmãtoarele tipuri de exerciţii:
a) de conducere, fãrã acţiune în teren (EXCON);
b) de pregãtire prin simulare asistatã de calculator (EXSIM);
c) cu forţe în teren (EXFT);
d) combinate (EXCOM).
ART. 11
(1) EXCON se planificã şi se executã în scopul antrenãrii structurilor de management, cu sau fãrã utilizarea realã a sistemelor de comunicaţii.
(2) EXCON sunt destinate, de regulã, pregãtirii structurilor de coordonare-conducere şi se desfãşoarã fãrã implicarea unor forţe sau mijloace de intervenţie reale, în teren.
ART. 12
(1) EXSIM se executã în scopul antrenãrii structurilor de management în planificarea, organizarea şi conducerea acţiunilor şi presupun rezolvarea unor situaţii operative într-un mediu virtual, creat prin sisteme informatice, programe şi tehnologii care simuleazã o misiune operativã, unde forţele sunt generate, desfãşurate şi deplasate prin mijloace electronice, conform deciziilor adoptate de cãtre participanţi.
(2) EXSIM asigurã aplicarea tehnicilor şi procedeelor de acţiune prevãzute în planurile operative şi permit flexibilitate în concepere şi organizare.
ART. 13
(1) EXFT se desfãşoarã la nivelul tuturor structurilor, pe baza unui scenariu ipotetic, în scopul antrenãrii personalului structurilor de management şi operative, pentru îndeplinirea misiunilor specifice în condiţii complexe, creşterea coeziunii şi realizãrii cooperãrii.
(2) EXFT se desfãşoarã cu planificarea, organizarea şi utilizarea comunicaţiilor operative de conducere şi cooperare pe suportul Sistemului integrat de comunicaţii şi informaticã (SICI) al Ministerului Administraţiei şi Internelor.
ART. 14
EXCOM se planificã şi se desfãşoarã prin îmbinarea/utilizarea a cel puţin douã exerciţii dintre cele prevãzute la art. 10 lit. a)-c).
ART. 15
La stabilirea tipului de exerciţiu şefii/comandanţii structurilor iniţiatoare au în vedere urmãtoarele elemente:
a) nivelul la care se organizeazã exerciţiul;
b) structurile ce se doreşte a fi antrenate/pregãtite;
c) obiectivele stabilite a fi îndeplinite;
d) tipurile de misiuni pentru care urmeazã sã fie antrenat personalul;
e) locurile de desfãşurare a exerciţiului şi facilitãţile acestora;
f) resursele logistice şi financiare pe care le au la dispoziţie;
g) situaţia operativã din zona de responsabilitate a structurii, preconizatã pentru perioada de desfãşurare a exerciţiului.

CAP. III
Planificarea şi desfãşurarea exerciţiilor

SECŢIUNEA 1
Planificarea exerciţiilor

ART. 16
(1) Planificarea reprezintã totalitatea activitãţilor premergãtoare, prin care exerciţiul este programat, conceput, aprobat, finanţat şi organizat.
(2) Exerciţiile internaţionale/regionale se prevãd în planurile de relaţii internaţionale şi în planurile cu principalele activitãţi ale structurilor organizatoare şi participante.
(3) Exerciţiile naţionale şi interne se prevãd în planurile cu principalele activitãţi ale structurilor organizatoare şi participante.
(4) Activitãţile care privesc realizarea exerciţiilor internaţionale/regionale şi naţionale se comunicã secretariatelor tehnice permanente pentru a fi incluse în planurile anuale cu principalele activitãţi ale:
a) Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publicã - pentru activitãţile în domeniul ordinii publice;
b) Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţã - pentru activitãţile în domeniul situaţiilor de urgenţã.
(5) Activitãţile prevãzute la alin. (4) lit. b) se transmit spre informare Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publicã, pentru aprobarea participãrii structurilor Departamentului ordine şi siguranţã publicã la realizarea funcţiilor de sprijin.
(6) Structura organizatoare iniţiazã demersurile pentru includerea exerciţiilor în Planul de relaţii internaţionale şi/sau în Planul cu principalele activitãţi şi stabileşte în mod corespunzãtor responsabilitãţi concrete din punct de vedere administrativ, tehnic, logistic, financiar etc. pentru componentele subordonate participante la exerciţiu.
ART. 17
(1) Programarea exerciţiilor organizate la nivel internaţional/regional şi naţional se realizeazã pentru o perioadã de 2 ani şi se transmite anual, pânã la data de 15 decembrie, Direcţiei generale management operaţional, prin inspectoratele generale/similare.
(2) Direcţia generalã management operaţional elaboreazã în luna decembrie a fiecãrui an centralizatorul cu activitãţile de pregãtire în domeniul ordinii publice organizate în anul urmãtor la nivel internaţional/regional şi naţional. Documentul se avizeazã de cãtre directorul general al Direcţiei generale management operaţional şi se aprobã de secretarul de stat şef al Departamentului ordine şi siguranţã publicã.
(3) Dupã aprobare, un extras al centralizatorului cu principalele exerciţii planificate a se desfãşura cu implicarea SICI al Ministerului Administraţiei şi Internelor se transmite Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.
ART. 18
Programarea exerciţiilor interne se realizeazã anual şi se transmite eşalonului superior pânã la data de 15 decembrie a anului anterior.
ART. 19
Stabilirea periodicitãţii exerciţiilor este atributul conducerii/comenzii structurilor ministerului şi este determinatã de necesitãţile de pregãtire a personalului pentru îndeplinirea misiunilor ce le revin, conform legislaţiei în vigoare, precum şi de resursele logistice şi financiare pe care le au la dispoziţie.
ART. 20
Planificarea unui exerciţiu presupune derularea urmãtoarelor etape principale:
a) programarea exerciţiului;
b) iniţierea elaborãrii documentelor de planificare şi conducere;
c) organizarea şi desfãşurarea conferinţelor de planificare în cazul exerciţiilor prevãzute la art. 8 alin. (1) şi (2), respectiv a instructajelor premergãtoare în cazul exerciţiilor prevãzute la art. 8 alin. (3).
ART. 21
(1) Şeful/Comandantul structurii care organizeazã exerciţiul desemneazã:
a) directorul/coordonatorul principal al exerciţiului din cadrul conducerii/comenzii structurii;
b) coordonatorul/responsabilul de proiect al exerciţiului, care se subordoneazã nemijlocit directorului/coordonatorului principal al exerciţiului şi are atribuţii în coordonarea, elaborarea şi distribuirea documentelor;
c) grupul de planificare, din care fac parte, de regulã, reprezentanţi ai conducerii şi structurilor participante la exerciţiu şi care se subordoneazã nemijlocit directorului/coordonatorului principal al exerciţiului, rãspunzând, în domeniul de competenţã, de planificarea detaliatã şi de desfãşurarea exerciţiului.
(2) Persoanele desemnate potrivit alin. (1) trebuie sã fie specialişti care, prin experienţa, funcţiile pe care le îndeplinesc şi cunoaşterea temeinicã a reglementãrilor în vigoare, pot realiza proiectarea, coordonarea activitãţilor, controlul şi sprijinul exerciţiului.
ART. 22
Pe durata procesului de planificare a exerciţiului şi de elaborare a documentelor de conducere specialiştii desemnaţi conform art. 21 alin. (1) desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
a) directorul/coordonatorul principal:
1. aprobã structurile de execuţie şi de sprijin real necesare pentru îndeplinirea obiectivelor;
2. asigurã comanda şi coordonarea forţelor participante;
3. emite ordine corespunzãtoare pentru forţele aflate sub comanda şi controlul sãu;
4. asigurã mijloacele necesare desfãşurãrii exerciţiului;
5. stabileşte locul de desfãşurare (raionul, zona şi altele asemenea);
6. coordoneazã activitãţile de planificare, evaluare şi raportare;
7. asigurã efectuarea instructajului de protecţie a muncii, premergãtor începerii exerciţiului;
8. asigurã conducerea, coordonarea şi controlul exerciţiului;
9. stabileşte şi precizeazã situaţiile în care desfãşurarea exerciţiului poate fi opritã parţial sau total;
b) coordonatorul/responsabilul de proiect:
1. conduce procesul de planificare şi coordoneazã activitatea grupului de planificare;
2. asigurã elaborarea documentelor asociate, în conformitate cu scenariul exerciţiului şi dispoziţiile/ordinele emise;
3. participã împreunã cu directorul/coordonatorul principal şi grupul de planificare la conducerea operativã a exerciţiului;
c) grupul de planificare:
1. planificã şi organizeazã comunicaţiile operative intra şi interinstituţionale pentru structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor participante;
2. participã la conducerea operativã a exerciţiului;
3. urmãreşte îndeplinirea obiectivelor de pregãtire;
4. planificã procesul de colectare a observaţiilor privind derularea exerciţiului şi identificarea lecţiilor învãţate;
5. stabileşte structurile, forţele şi mijloacele care sunt necesare pentru îndeplinirea obiectivelor;
6. elaboreazã scenariul acceptabil şi fezabil, în baza misiunilor, sarcinilor şi condiţiilor de desfãşurare a exerciţiului;
7. elaboreazã variantele de secvenţe ale activitãţilor majore, identificã şi recunoaşte locaţiile de desfãşurare şi stabileşte formele de instruire pentru îndeplinirea sarcinilor esenţiale ale misiunii;
8. stabileşte variantele pentru locaţiile exerciţiului şi distribuţia pe acestea, ţinând cont de factorul cost/beneficiu;
9. stabileşte nivelul optim de participare a structurilor implicate;
10. determinã cerinţele de protecţie şi securitate a documentelor, luând în considerare: ordinea şi coordonarea tuturor elementelor fizice; personalul implicat; securitatea informaţionalã şi electronicã; clasificarea documentelor; cerinţele de lucru şi editare; identificarea şi autentificarea/controlul accesului; identificarea autoritãţii de publicare; cerinţe privind modul de operare la multiplele nivele;
11. stabileşte costurile pe baza amplorii exerciţiului şi a nivelului de participare şi asigurã actualizarea permanentã a acestora;
12. prezintã directorului/coordonatorului principal al exerciţiului variantele în vederea luãrii deciziei;
13. elaboreazã documentele de planificare şi conducere a exerciţiului prevãzute la art. 43;
14. asigurã, prin structurile de sprijin real, suportul logistic al exerciţiului din sursele destinate de cãtre inspectoratele generale/similare.
ART. 23
(1) Procesul de organizare pentru exerciţiile de nivel internaţional/regional şi naţional începe, în principiu, cu un an înaintea executãrii acestora şi se desfãşoarã, de regulã, pe parcursul a 4 conferinţe de planificare şi a 1-3 ateliere de lucru, în funcţie de amploarea, scopul şi necesitãţile de coordonare.
(2) Conferinţele prevãzute la alin. (1) sunt:
a) conferinţa preiniţialã de planificare - CPIP;
b) conferinţa iniţialã de planificare - CIP;
c) conferinţa principalã de planificare - CPP; şi
d) conferinţa finalã de planificare - CFP.
(3) La CPP şi CFP participã şi reprezentanţii structurilor care şi-au asumat responsabilitatea implicãrii cu forţe şi/sau mijloace la exerciţiu.
ART. 24
(1) CPIP reprezintã activitatea la care participã coordonatorul/responsabilul de proiect şi membrii grupului de planificare.
(2) În cadrul CPIP sunt analizate şi discutate urmãtoarele aspecte: stadiul planificãrii preliminare şi elementele referitoare la pregãtirea anterioarã a proiectului exerciţiului, cadrul general al exerciţiului, perioadele de desfãşurare a procesului de planificare, rolurile şi responsabilitãţile privind planificarea activitãţilor urmãtoare şi punctele de contact ale structurilor implicate, întocmindu-se o listã a participanţilor pentru corespondenţã şi difuzarea documentelor.
(3) CPIP se planificã şi se executã, de regulã, cu 12 luni înainte de data începerii exerciţiului.
ART. 25
(1) CIP reprezintã activitatea la care participã aceleaşi persoane ca la CPIP, în scopul punerii de acord şi al actualizãrii documentelor de planificare.
(2) În cadrul CIP se finalizeazã, în principal, urmãtoarele aspecte: etapizarea organizãrii exerciţiului, scenariul, forţele şi mijloacele participante, obiectivele şi alte probleme care se considerã necesare, compunerea echipei de proiectare şi participanţii la urmãtoarele conferinţe de planificare.
(3) CIP se planificã şi se executã, de regulã, cu 9 luni înainte de data începerii exerciţiului.
ART. 26
(1) CPP reprezintã activitatea la care participã coordonatorul/responsabilul de proiect, membrii grupului de planificare şi reprezentanţii structurilor implicate.
(2) În cadrul CPP se prezintã şi se analizeazã stadiul elaborãrii documentelor exerciţiului, dezbãtându-se în continuare, pe grupuri de lucru, probleme specifice referitoare la: procedurile standard de operare, misiunile ce vor fi îndeplinite, detaliile, propunerile şi observaţiile primite, se aprobã stadiul desfãşurãrii procesului de planificare, se stabilesc activitãţile ce trebuie continuate, se stabilesc şi se organizeazã recunoaşterile în teren (obiectiv), activitãţile de control, evaluare şi raportare, de logisticã şi alte aspecte necesare desfãşurãrii exerciţiului.
(3) CPP se planificã şi se executã, de regulã, cu 6 luni înainte de data începerii exerciţiului.
ART. 27
(1) CFP reprezintã activitatea la care participã aceleaşi persoane ca la CPP.
(2) În cadrul CFP se analizeazã stadiul realizãrii tuturor documentelor şi se asigurã finalizarea acestora, în vederea aprobãrii de cãtre eşaloanele superioare.
(3) CFP se planificã şi se executã, de regulã, cu 2-3 luni înainte de data începerii exerciţiului.
ART. 28
Atelierele de lucru se organizeazã, de regulã, între conferinţele de planificare, pentru rezolvarea problemelor de cooperare, întocmirea documentelor necesare conducerii şi desfãşurãrii exerciţiului, stabilirea procedurilor standard de operare sau punerii de acord asupra situaţiilor care trebuie rezolvate pânã la urmãtoarea conferinţã de planificare.
ART. 29
La terminarea fiecãrei conferinţe de planificare sau fiecãrui atelier de lucru se încheie o minutã cu aspectele discutate/analizate, angajamentele participanţilor la exerciţiu, activitãţile şi termenele de rezolvare etc.
ART. 30
Pentru organizarea exerciţiilor interne nu este necesarã desfãşurarea conferinţelor de planificare şi a atelierelor de lucru.
ART. 31
Conducerea operaţionalã a exerciţiului se realizeazã de cãtre directorul/coordonatorul principal, coordonatorul/responsabilul de proiect şi grupul de planificare şi reprezintã ansamblul de activitãţi desfãşurate pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor stabilite, participarea forţelor şi mijloacelor de execuţie şi sprijin real.
ART. 32
Analiza şi raportarea rezultatelor se realizeazã de cãtre compartimentul evaluare şi include: analiza zilnicã (briefing); raportul cu primele concluzii (FIR) la încheierea exerciţiului şi analiza postacţiune (AAR), elaboratã la un interval de 30 de zile dupã desfãşurarea activitãţii de pregãtire.

SECŢIUNEA a 2-a
Desfãşurarea exerciţiului

ART. 33
Exerciţiul debuteazã prin transmiterea, la ordinul directorului/coordonatorului principal, a mesajului "ÎNCEPEREA EXERCIŢIULUI", comunicat tuturor participanţilor de cãtre Compartimentul simulare.
ART. 34
(1) Exerciţiul începe prin înmânarea documentelor referitoare la situaţia operativã iniţialã, misiunea ce trebuie executatã, repartizarea sarcinilor şi sprijinul care trebuie acordat, în scopul asigurãrii pentru toţi participanţii a elementelor necesare desfãşurãrii activitãţilor în condiţii optime.
(2) Documentele transmise participanţilor includ numai acele detalii care le sunt necesare în elaborarea propriilor dispoziţii/ordine şi asigurarea coordonãrii acţiunilor. Detaliile privind modalitatea în care aceştia îşi îndeplinesc misiunile trebuie sã reiasã din documentele de planificare şi conducere elaborate pe timpul exerciţiului.
(3) Pe timpul exerciţiului executanţii trec succesiv la rezolvarea situaţiilor operative create prin lista de evenimente stabilitã pe timpul procesului de planificare.
(4) În scopul eliminãrii apariţiei unor confuzii, toate documentele întocmite pe timpul exerciţiului au înscrise în antetul şi subsolul paginii cuvântul "EXERCIŢIU!", iar în cazul utilizãrii comunicaţiilor radio, transmiterea oricãrui mesaj începe şi se finalizeazã prin utilizarea aceluiaşi cuvânt.
ART. 35
(1) Dinamica acţiunilor (activitãţilor) desfãşurate poate fi:
a) continuã, atunci când timpul operativ coincide cu cel astronomic; sau
b) discontinuã, atunci când se realizeazã prin salturi operative, în care situaţia nou-creatã este o continuare a celei anterioare, dar se desfãşoarã la un interval de timp determinat.
(2) Situaţiile create pe timpul desfãşurãrii exerciţiului se rezolvã dinamic, nu se intervine asupra deciziilor luate de cãtre executanţi atunci când acestea sunt regulamentare şi justificate, chiar dacã ele sunt diferite de soluţia conducerii exerciţiului. În cazul în care necesitatea atingerii obiectivelor planificate sau desfãşurarea ulterioarã a exerciţiului o impune, dupã fiecare soluţie adoptatã se poate înmâna executanţilor o variantã optimã a conducerii.
(3) Dupã fiecare etapã se planificã şi se desfãşoarã de cãtre conducerea exerciţiului o scurtã analizã (briefing) a activitãţii executanţilor.
ART. 36
În situaţia în care se coopereazã cu alte structuri şi se realizeazã marcarea focului sau în cazul exerciţiilor care presupun trageri reale, se vor respecta prevederile regulamentelor, instrucţiunilor de specialitate, ordinelor emise pe aceastã linie, precum şi precizãrile specifice menţionate în documentele de conducere a exerciţiului.
ART. 37
(1) Punctul de informare şi comunicare (PIC), componentã a structurii de execuţie, se realizeazã, de regulã, la sediul structurii care organizeazã exerciţiul.
(2) Fiecare structurã participantã asigurã câte un reprezentant în PIC, care îl va consilia, în domeniul sãu de activitate, pe şeful PIC.
ART. 38
Funcţiile PIC sunt urmãtoarele:
a) furnizarea informaţiilor şi sprijinirea presei;
b) soluţionarea solicitãrilor primite din partea publicului şi mass-mediei;
c) monitorizarea şi analizarea informaţiilor apãrute în presã;
d) coordonarea comunicãrii şi informãrii;
e) asigurarea legãturii structurii de conducere cu massmedia;
f) administrarea paginii de internet destinate informãrii publicului;
g) elaborarea Planului de informaţii publice (PIP).
ART. 39
PIC este constituit, de regulã, din 3 compartimente:
a) Structura de monitorizare, analizã şi sintezã - analizeazã informaţiile apãrute în presã sau provenite din alte surse şi realizeazã materialele ce vor fi utilizate ca bazã pentru relaţia ulterioarã cu mass-media;
b) Structura de informare şi comunicare - lucreazã direct cu publicul şi cu mass-media, primeşte întrebãri, furnizeazã rãspunsuri şi actualizeazã informaţia pe pagina de internet;
c) Structura de acreditare şi contact - instruieşte, acrediteazã şi însoţeşte reprezentanţii mass-mediei sau alte persoane care participã la locul exerciţiului ori viziteazã zona de desfãşurare a acestuia.
ART. 40
Compartimentul simulare are ca atribuţie principalã introducerea incidentelor stabilite prin lista de evenimente, în scopul asigurãrii datelor şi informaţiilor referitoare la evoluţia situaţiei operative.
ART. 41
Încheierea exerciţiului se realizeazã de cãtre Compartimentul simulare, care va transmite participanţilor, la ordinul directorului/coordonatorului principal al exerciţiului, mesajul "TERMINAREA EXERCIŢIULUI".
ART. 42
Premergãtor începerii exerciţiului se desfãşoarã cu personalul structurilor participante instructajul privind protecţia muncii şi normele de protecţie a mediului ce trebuie respectate pe durata desfãşurãrii activitãţilor.

SECŢIUNEA a 3-a
Documentele elaborate pentru planificarea şi conducerea exerciţiului

ART. 43
Documentele de planificare şi conducere a exerciţiului sunt:
a) scenariul exerciţiului;
b) concepţia şi planul de desfãşurare;
c) statul de organizare;
d) lista de evenimente;
e) raportul de aprobare a desfãşurãrii exerciţiului;
f) alte documente necesare desfãşurãrii exerciţiului.
ART. 44
Scenariul exerciţiului cuprinde elemente referitoare la: situaţia generalã (date şi informaţii pânã la producerea incidentului/evenimentului), situaţia operativã specialã (date referitoare la contextul social, incident/eveniment şi teren, condiţii hidro-meteorologice şi primele mãsuri luate etc.) şi cerinţele conducerii pentru gestionarea situaţiei create.
ART. 45
(1) Concepţia şi planul de desfãşurare reprezintã documentul de planificare şi conducere ce se întocmeşte în baza scenariului şi prezintã modul prin care se realizeazã îndeplinirea obiectivelor exerciţiului. Conţinutul trebuie sã precizeze: elementele din scenariu, timpul operativ, etapele exerciţiului, situaţia operativã generalã şi specialã, acţiunile structurilor participante, obiectivele şi problemele ce se urmãresc, precum şi fondurile financiare necesare.
(2) Concepţia şi planul de desfãşurare se constituie ca anexe la raportul de aprobare a exerciţiului, document ce se înainteazã eşalonului superior al structurii care organizeazã exerciţiul.
(3) Concepţia şi planul de desfãşurare se completeazã conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
ART. 46
(1) Statul de organizare al exerciţiului este documentul în care sunt incluse persoanele ce încadreazã structurile de conducere, execuţie şi sprijin real participante. Pe baza acestuia se realizeazã baza de calcul al fondurilor financiare necesare desfãşurãrii exerciţiului.
(2) În funcţie de poziţia în statul de organizare, participanţii la exerciţiu trebuie sã poarte ecusoane pe care vor fi înscrise datele de identificare (gradul, numele şi prenumele), structura/compartimentul din care fac parte, perioada de valabilitate, nivelul de acces la documente clasificate, semnãtura şi ştampila directorului/coordonatorului principal.
(3) Statul de organizare se completeazã, de principiu, conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
ART. 47
(1) Lista de evenimente reprezintã documentul cu caracter organizatoric prin care conducerea exerciţiului realizeazã încadrarea în timp a incidentelor şi punerea în situaţie operativã a structurilor de execuţie.
(2) Lista de evenimente se completeazã conform modelului prevãzut în anexa nr. 4.
ART. 48
(1) Raportul de aprobare a exerciţiului este documentul ce se înainteazã eşalonului imediat superior structurii care organizeazã activitatea, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea acestuia.
(2) Etapele necesare elaborãrii rapoartelor sunt:
a) colectarea şi analiza observaţiilor-cheie;
b) dezvoltarea concluziilor şi recomandãrilor;
c) identificarea lecţiilor învãţate;
d) stabilirea direcţiilor de acţiune şi a propunerilor pentru perfecţionarea activitãţii;
e) elaborarea raportului şi promovarea acestuia spre aprobare;
f) transmiterea raportului la participanţi.

CAP. IV
Analiza şi evaluarea postexerciţiu. Lecţii învãţate

ART. 49
(1) Analiza şi evaluarea postexerciţiu se realizeazã de Compartimentul evaluare din cadrul structurii de conducere a exerciţiului.
(2) Compartimentul evaluare desfãşoarã urmãtoarele activitãţi:
a) controleazã celulele de rãspuns şi, dacã situaţia o impune, va direcţiona, prin structura de planificare, modul de acţiune a acestora în vederea atingerii obiectivelor exerciţiului;
b) desfãşoarã analize zilnice cu personalul de planificare, în care se prezintã deficienţele constatate şi se propun soluţii în vederea îndeplinirii obiectivelor exerciţiului;
c) elaboreazã şi prezintã, la sfârşitul exerciţiului, primele concluzii ale evaluãrii cu privire la: desfãşurarea fluxului informaţional-decizional, modul de conducere şi acţiune a forţelor implicate, dotarea acestora şi cooperarea dintre structuri;
d) elaboreazã şi prezintã raportul final al exerciţiului.
ART. 50
(1) Mesajele, briefingurile de luare a deciziei, rapoartele etc. care sunt produse de cãtre participanţi pe timpul exerciţiului trebuie arhivate, în vederea analizãrii acestora şi întocmirii rapoartelor. Se colecteazã şi arhiveazã rapoartele oficiale ale structurilor de conducere, ordinele, notele informative, cerinţele formulate, deciziile luate, informaţiile vizuale şi documentaţiile privind îndeplinirea misiunilor.
(2) Pentru observarea participanţilor la exerciţiu sau a anumitor aspecte derulate pe timpul acestuia şi a efectului produs de acţiunile desfãşurate se pot numi observatori în cadrul Compartimentului evaluare. Aspectele semnalate de observatori vor fi colectate, iar rezultatele vor fi înaintate şefului Compartimentului evaluare şi conducerii exerciţiului, pentru a fi analizate şi utilizate la elaborarea raportului final al exerciţiului.
(3) Pe timpul desfãşurãrii exerciţiului participanţii trebuie sã colecteze şi sã proceseze observaţii, care sã conducã la îmbunãtãţirea activitãţii specifice.
(4) Pentru analiza şi evaluarea activitãţii vor fi avute în vedere aspectele referitoare la îndeplinirea sarcinilor participanţilor şi a obiectivelor specifice.
ART. 51
Lecţiile învãţate reprezintã datele din cadrul analizei şi evaluãrii exerciţiului care se pot concretiza în direcţii de acţiune pentru remedierea neajunsurilor şi perfecţionarea pregãtirii.
ART. 52
În cadrul etapei de raportare şi analizã a exerciţiului se elaboreazã urmãtoarele documente:
a) raportul iniţial;
b) raportul final;
c) rapoarte de analizã specificã.
ART. 53
Raportul iniţial se întocmeşte de fiecare structurã participantã la exerciţiu şi cuprinde evaluarea primarã a participanţilor. Conducerea exerciţiului poate recomanda participanţilor sã înscrie în raport aspecte specifice activitãţii acestora. Acest raport se prezintã, de regulã, imediat dupã finalizarea exerciţiului.
ART. 54
(1) Raportul final reprezintã documentul cel mai amplu referitor la exerciţiu pe care Compartimentul evaluare îl înainteazã conducerii structurii care a organizat activitatea şi conţine evaluarea modului de îndeplinire a obiectivelor exerciţiului şi informaţiile primite de la participanţi. Acesta trebuie sã cuprindã concluzii, recomandãri şi, acolo unde lecţiile învãţate sunt identificate, mãsuri de remediere/soluţionare.
(2) Etapele necesare elaborãrii raportului final sunt:
a) colectarea şi analiza observaţiilor-cheie;
b) dezvoltarea concluziilor şi recomandãrilor;
c) identificarea lecţiilor învãţate;
d) stabilirea direcţiilor de acţiune şi a propunerilor pentru perfecţionarea activitãţii;
e) elaborarea raportului şi promovarea acestuia spre aprobare;
f) transmiterea raportului la participanţi.
(3) Raportul final se prezintã eşalonului ierarhic superior dupã finalizarea activitãţii, astfel:
a) la exerciţiile internaţionale/regionale şi naţionale, în maximum 30 de zile;
b) la exerciţiile interne organizate de inspectoratele generale/similare, în maximum 15 zile;
c) la exerciţiile interne organizate de structurile subordonate inspectoratelor generale/similare, în maximum 10 zile.
(4) Dupã aprobare, un exemplar al raportului final va fi transmis fiecãrei structuri participante la exerciţiu, în scopul remedierii neajunsurilor constatate de conducerea exerciţiului.
(5) Raportul final se întocmeşte conform modelului prevãzut în anexa nr. 5.
ART. 55
Rapoartele de analizã specificã se elaboreazã de cãtre echipele de evaluare, dupã modelul din documentele de planificare şi materialele de referinţã, atunci când în documentele exerciţiului sunt stipulate solicitãri privind analiza unor obiective specifice.
ART. 56
Inspectoratele generale/similare trebuie sã cuprindã în rapoartele de evaluare a pregãtirii continue în unitãţi, transmise anual pânã la data de 15 decembrie Direcţiei formare iniţialã şi continuã, o sintezã privind exerciţiile desfãşurate, obiectivele stabilite, deficienţele constatate, mãsurile întreprinse pentru remedierea neajunsurilor şi creşterea nivelului de pregãtire a personalului.

CAP. V
Asigurarea resurselor necesare planificãrii şi desfãşurãrii exerciţiilor

ART. 57
Asigurarea resurselor necesare planificãrii şi desfãşurãrii exerciţiilor reprezintã totalitatea activitãţilor desfãşurate pentru alocarea fondurilor financiare şi materialelor ce sunt utilizate în procesul de planificare şi derulare a exerciţiului propriu-zis.
ART. 58
(1) Resursele materiale cuprind totalitatea mijloacelor tehnice, echipamentelor, utilajelor, materialelor, muniţiilor, explozivilor, carburanţilor, lubrifianţilor, poligoanelor, spaţiilor special amenajate, integral sau parţial, pentru planificarea şi desfãşurarea exerciţiului.
(2) Responsabilitatea pentru crearea, întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea continuã a bazei materiale revine tuturor şefilor/comandanţilor structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor care o au în înzestrare şi o utilizeazã în cadrul procesului de pregãtire.
(3) Resursele materiale şi financiare se configureazã în funcţie de nivelul, tipul şi obiectivele exerciţiului şi sunt stabilite de şefii/comandanţii structurilor participante, pe baza propunerilor grupului de planificare.
ART. 59
(1) Asigurarea financiarã a exerciţiilor cuprinde ansamblul de mãsuri şi acţiuni executate de structurile de specialitate, în condiţiile prevãzute de lege, pentru fundamentarea, planificarea, solicitarea, repartizarea şi utilizarea fondurilor financiare necesare.
(2) Fondurile financiare necesare organizãrii pregãtirii prin exerciţii se planificã şi se asigurã anual, prin planurile cu principalele activitãţi elaborate la nivelul structurilor care iniţiazã sau participã la activitate.
(3) Structura care organizeazã exerciţiul transmite instituţiilor invitate sã participe la activitate, pânã în luna noiembrie a anului anterior desfãşurãrii acestuia, datele necesare pentru includerea în planurile cu principalele activitãţi şi asigurarea fondurilor financiare.
ART. 60
Alocarea resurselor umane, materiale şi financiare pentru acţiunile programate se realizeazã conform prioritãţilor stabilite prin documentele de planificare, cu încadrarea strictã în bugetul alocat la capitolele şi articolele din care sunt finanţate activitãţile de pregãtire.

CAP. VI
Dispoziţii finale

ART. 61
(1) Structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor planificã şi organizeazã pregãtirea personalului prin exerciţii, în conformitate cu prevederile prezentei instrucţiuni.
(2) Unitãţile aparatului central, instituţiile şi structurile din subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor elaboreazã norme/precizãri proprii pentru aplicarea prezentei instrucţiuni, în funcţie de specificul domeniului de competenţã.
ART. 62
Şefii/Comandanţii unitãţilor aparatului central, instituţiilor şi structurilor din subordinea/coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor întreprind mãsurile necesare pentru studierea, însuşirea şi aplicarea prezentei instrucţiuni.
ART. 63
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezenta instrucţiune.


ANEXA 1

Dotarea de principiu a structurilor organizate în cadrul exerciţiului
┌────┬────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ │ │ │ │
│crt.│ Structura │ Tehnicã şi mijloace │ Documente şi materiale │ Observaţii │
├────┴────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┤
│ I. Structuri de conducere │
├────┬────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┤
│ 1. │Director/ │- autoturism │- mapa documentarã │ │
│ │coordonator │- staţie TETRA │a exerciţiului │ │
│ │principal │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 2. │Coordonatorul/ │- autoturism │- documentele de │ │
│ │responsabilul │- staţie TETRA │planificare a exerciţiului │ │
│ │de proiect │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 3. │Grupul de │- 1-2 autoturisme │- documentele de │ │
│ │planificare │- staţii TETRA │planificare a exerciţiului │ │
│ │ │- 1-2 PC │- spaţiu de lucru utilat │ │
│ │ │ │şi separat de celelalte │ │
│ │ │ │structuri de conducere │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 4. │Compartiment │- 1-2 autoturisme │- lista de evenimente şi │Pentru redac- │
│ │evaluare │- staţii TETRA │fişe de evaluare │tarea unor │
│ │ │ │- spaţiu de lucru │documente se │
│ │ │ │ │foloseşte │
│ │ │ │ │spaţiul de │
│ │ │ │ │lucru al │
│ │ │ │ │grupului de │
│ │ │ │ │planificare. │
├────┼────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 5. │Compartiment │- autoturism │- lista de evenimente │ │
│ │simulare │- staţie TETRA │- schema fluxului │ │
│ │ │- 1-2 telefoane │de transmitere │ │
│ │ │- fax │a evenimentelor │ │
│ │ │- laptop sau PC │- spaţiu de lucru utilat │ │
│ │ │ │şi separat de celelalte │ │
│ │ │ │structuri de conducere │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 6. │Compartiment │- 1-2 autoturisme sau │- mapa documentarã a │Se organizeazã│
│ │vizitatori- │microbuz │exerciţiului include şi │conform │
│ │observatori │ │lista de evenimente. │activitãţii │
│ │ │ │ │de protocol. │
├────┴────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┤
│ II. Structuri de execuţie │
├────┬────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┤
│ 1. │Centre (grupe) │- dotarea conform │- documentele de conducere │ │
│ │operative/ │reglementãrilor în │şi cooperare existente la │ │
│ │dispecerate şi │vigoare │nivelul structurii │ │
│ │centre/puncte │ │ │ │
│ │de comandã/ │ │ │ │
│ │operaţionale │ │ │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 2. │Punct de │- 1-2 laptopuri sau PC │- spaţiu de lucru utilat şi│ │
│ │informare şi │cu acces la INTERNET │separat de celelalte │ │
│ │comunicare │- un autoturism │structuri de execuţie │ │
│ │ │- 2-3 telefoane │- Planul de informaţii │ │
│ │ │ │publice │ │
│ │ │ │- lista cu personalul │ │
│ │ │ │media acreditat. │ │
├────┼────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┤
│ 3. │Punct de │- un telefon │ │ │
│ │consiliere │- PC │ │ │
│ │psihologicã │ │ │ │
├────┴────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┤
│ III. Structuri de sprijin real │
├────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1. │- Mijloacele şi materialele necesare desfãşurãrii exerciţiului │
│ │- Staţii TETRA │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:
Crearea şi dimensionarea acestor structuri se stabilesc în funcţie de amploarea exerciţiului şi riscurile la care se pot expune participanţii.


ANEXA 2

- Model -

Aprob De acord, rog aprobaţi

Concepţia şi planul de desfãşurare a exerciţiului (internaţional/naţional/intern)

1. Scenariul (situaţia operativã generalã)
2. Concepţia


┌───────────┬─────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Operativ │ │ │ │ │
│ Timp ├─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Astronomic │ │ │ │ │
├───────────┴─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Etape │ I. │ II. │ III. │ Bilanţ │
├─────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ Situaţia operativã specialã │ │ │ │ │
└─────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘3. Planul de desfãşurare


┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ Organizatori │ │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ Participanţi │ Se specificã toate structurile implicate.│
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ Loc de desfãşurare │ Se specificã locul pentru fiecare etapã │
│ │ a exerciţiului. │
├─────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ Conducerea exerciţiului şi │ │
│ grupa de evaluare │ │
├─────────────────────────────────┤ Se specificã acţiunile desfãşurate în │
│ Persoane invitate │ fiecare etapã a exerciţiului. │
├─────────────────────────────────┤ │
│ Structuri de execuţie │ │
├─────────────────────────────────┤ │
│ (Se trec separat pentru fiecare │ │
│ instituţie participantã.) │ │
└─────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘4. Obiective
5. Probleme de urmãrit
6. Costurile exerciţiului


Semnãtura şefului structurii care organizeazã exerciţiul
...................................................


ANEXA 3

- Model -

Statul de organizare a exerciţiului
...................


┌────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┐
│Nr. │ │ Numele şi │ Structura │ │
│crt.│ Denumirea funcţiei în cadrul │ prenumele │în care este│ Obser- │
│ │ exerciţiului │ │ încadrat │ vaţii │
├────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┤
│A. Conducerea exerciţiului │
├────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┤
│ 1. │Director/coordonator principal │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ 2. │Coordonator/responsabil de proiect │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ 3. │Grupul de planificare │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ 4. │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┤
│A.1. Compartimentul evaluare │
├────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┤
│ 5. │Şef compartiment │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ 6. │Evaluatori pe domenii de specialitate │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ 7. │ │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┤
│A.2. Compartimentul simulare │
├────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┤
│ 8. │Şef compartiment │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│ 9. │Simulator │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│10. │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│11. │Marcare acţiuni reale │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┤
│A.3. Punctul de informare şi comunicare │
├────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┤
│12. │Şef compartiment │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│13. │Responsabil presã realã │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│14. │Responsabil presã simulatã │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┤
│A.4. Compartimentul vizitatori-observatori │
├────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┤
│15. │Şef compartiment │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│16. │Membrii │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┤
│B. Structuri de execuţie │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│B.1. Centre operaţionale la nivel naţional │
├────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┤
│17. │Centrul operaţional de comandã/ │ │ │ │
│ │Ministerul Administraţiei şi Internelor│ │ │ │
│ │celulã de rãspuns │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│18. │Centrul operaţional naţional/ │ │ │ │
│ │Inspectoratul General pentru Situaţii │ │ │ │
│ │de Urgenţã │ │ │ │
│ │celulã de rãspuns │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│19. │Centrul operaţional aerian/ │ │ │ │
│ │Inspectoratul General de Aviaţie │ │ │ │
│ │celulã de rãspuns │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┤
│B.2. Centre operaţionale la nivel regional/judeţean │
├────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┤
│20. │Centre operative/centre operaţionale │ │ │ │
│ │aeriene/dispecerate │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│21. │Reprezentanţi ai structurilor antrenate│ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┤
│B.3. Structuri antrenate
├────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┤
│22. │Comandant/şef │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│23. │Personalul structurii antrenate │ │ │ │
├────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┤
│C. Sprijin real │
├────┬───────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────┤
│24. │Comandant/şef │ │ │ │
├────┼───────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────┤
│25. │Personalul structurii de sprijin real │ │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────┘NOTĂ:
Punctele B.3 şi C se completeazã pentru fiecare structurã în parte.


ANEXA 4

- Model -

Aprob
Conducãtorul exerciţiului

Lista de evenimente a exerciţiului ................
┌─────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────┬────────────┬─────────────┬───────┐
│ Nr. │ Data şi ora │ │ │ Cui se │Reacţia care│Cine rãspunde│ │
│eveniment│ introducerii│ Evenimentul │Cine transmite│transmite│se aşteaptã │ de forţele │ Obser-│
│ │evenimentului│ │ │ │ │participante │ vaţii │
│ │ │ │ │ │ │în executarea│ │
│ │ │ │ │ │ │ simulãrii │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
│ 1. │ 26.08 ora C │Începerea │Compartiment │ │ │ │ │
│ │ │exerciţiului │simulare │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼───────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴───────┘
ANEXA 5

- Model -

De acord, rog aprobaţi Aprob

RAPORT FINAL
(structura de principiu)

1. Baza legalã în temeiul cãreia s-a organizat activitatea
2. Obiectivele stabilite
3. Descrierea pe scurt a modului de îndeplinire a fiecãrui obiectiv
4. Neajunsuri şi deficienţe constatate
5. Resursele alocate şi eficienţa utilizãrii acestora
6. Propuneri de perfecţionare a activitãţii

NOTĂ:
Pentru o mai bunã evaluare a activitãţii raportul poate include anexe necesare detalierii acţiunilor desfãşurate şi concluziilor rezultate.


---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016