Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 30 octombrie 2020  de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 30 octombrie 2020 de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1125 bis din 23 noiembrie 2020
──────────
        Aprobate prin ORDINUL nr. M.197 din 30 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.125 din 23 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Bunurile disponibilizate, prevăzute la art. 3 din Regulamentul privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministrului Apărării Naţionale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2005, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, se valorifică potrivit prevederilor prezentelor Instrucţiuni.
    (2) Bunurile scoase din funcţiune/declasate se valorifică la intern potrivit procedurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) din Regulament, în starea fizică în care se află ori, după caz, demilitarizate faza I şi delotizate de echipamentele şi piesele care conţin aliaje de metale preţioase.
    (3) Bunurile care implică apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, de natura armamentului, muniţiei, tehnicii de luptă, mijloacelor şi instalaţiilor speciale, în starea în care se află, prevăzute în anexa nr. 11, rămase nevalorificate prin procedura prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. b) din Regulament către operatorii economici autorizaţi din industria naţională de apărare, producători de astfel de bunuri, se valorifică la extern, funcţie gradul de asigurare, pe baza hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării ori a aprobării ordonatorului principal de credite.

    ART. 2
    (1) Coordonarea unitară a activităţilor premergătoare şi ulterioare valorificării în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, precum şi interfaţa cu Compania Naţională ROMTEHNICA S.A. denumită în continuare Companie, se realizează de Comandamentul logistic întrunit denumit în continuare structura specializată.
    (2) Derularea procedurilor de valorificare a deşeurilor de sticlă, metal, cauciuc, textile, lemn, hârtie, carton, plastic şi a materialelor de resortul hrănirii şi celor de construcţii - cazare, echipamentului, uneltelor genistice şi ambalajelor se face de către Companie sau de către unităţile militare gestionare în conformitate cu prezentele Instrucţiuni.
    (3) Derularea procedurilor de valorificare a bunurilor se efectuează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale de către Companie, care stabileşte, în procesul de valorificare, relaţii directe de evaluare a situaţiei şi informaţionale cu statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamente şi alte structuri implicate.

    ART. 3
    (1) Semestrial, până la datele de 01 martie şi 01 septembrie, organele de asigurare tehnico - materială de la statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele şi structurile centrale, după caz, înaintează la Direcţia logistică din Statul Major al Apărării situaţiile bunurilor care implică apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, de natura armamentului, muniţiei, tehnicii de luptă, mijloacelor şi instalaţiilor speciale, propuse pentru valorificare la intern, în starea în care se află, care intră în competenţa de aprobare a ministrului apărării naţionale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1a.
    (2) La cererea statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, a comandamentelor şi a structurilor centrale, după caz, Compania notifică, pe tabelele transmise de acestea, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 13a, bunurile materiale prevăzute la art. 3 alin (3) din Regulament pentru care nu se justifică parcurgerea procedurii de valorificare la intern.
    (3) Bunurile notificate de Companie conform modelului prevăzut în anexa nr. 13a sau cele pentru care aceasta nu a primit niciun răspuns de la operatorii economici autorizaţi din industria naţională de apărare în termen de 30 zile de la transmiterea ofertei se valorifică la extern.
    (4) Semestrial, până la datele de 01 mai şi 01 noiembrie, organele de asigurare tehnico - materială de la statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele şi structurile centrale, după caz, înaintează la Direcţia logistică din Statul Major al Apărării situaţiile bunurilor menţionate la art. 1 alin. (3) şi art. 3 alin. (3) propuse pentru valorificare la extern care intră în competenţa de aprobare a ministrului apărării naţionale/Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, conform modelului din anexa nr. 1b.

    ART. 4
    (1) Competenţa de aprobare la valorificare a bunurilor prevăzute la art. 1 revine persoanelor care aprobă scoaterea din funcţiune/declasarea bunurilor, conform reglementărilor interne.
    (2) Competenţa de aprobare a valorificării la intern, prin selecţie de oferte de preţ sau negociere directă a bunurilor care implică apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, nedezafectate de dotările specific militare, revine ministrului apărării naţionale.
    (3) Pentru bunurile aprobate la valorificare conform alin. (1) şi (2), transmiterea listelor centralizatoare la structura specializată se face prin grija ordonatorilor secundari de credite care au în evidenţă bunurile respective/în subordine unităţile deţinătoare ale bunurilor. Listele centralizatoare cu bunurile aprobate la valorificare pentru structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale şi Statului Major al Apărării se transmit structurii specializate de către structurile respective.
    (4) Competenţele pentru evaluarea şi aprobarea preţului iniţial de vânzare, aprobarea diminuării acestuia, pentru bunurile neadjudecate prin licitaţie care fac obiectul selecţiei de oferte de preţ/negocierii directe, respectiv a bunurilor neadjudecate prin licitaţia 1 pentru desfăşurarea licitaţiilor a 2-a şi a 3-a, revin comandantului structurii specializate.
    (5) Competenţa privind repartiţia bunurilor care fac obiectul transmiterii fără plată după parcurgerea procedurilor de valorificare şi care au rămas neadjudecate, cu excepţia bunurilor culturale mobile clasate conform legii şi a bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. d) din Regulament, revine comandantului structurii specializate.
    (6) Competenţa privind repartiţia bunurilor care fac obiectul transmiterii fără plată înainte de parcurgerea procedurilor de valorificare revine ministrului apărării naţionale.
    (7) Competenţa de aprobare a transmiterii fără plată, a bunurilor culturale mobile clasate conform legii, revine ministrului apărării naţionale.

    ART. 5
        Aprobarea valorificării directe, fără organizare de licitaţie, în cazul schimbării bunurilor cu alte bunuri ori în situaţia valorificării unor bunuri contra servicii oferite de operatorii economici din industria de apărare, sau în alte situaţii transmise, ierarhic, de către Companie şi structura specializată, se dă de către ministrul apărării naţionale.

    ART. 6
        Competenţa de stabilire pentru valorificarea prin licitaţie, în starea fizică în care se află, la preţuri de deşeuri, a bunurilor din unităţile militare gestionare, care au o uzură morală şi fizică avansată, revine comisiei desemnate de comandantul/şeful unităţii care este eşalon superior al unităţii militare gestionare.

    ART. 7
    (1) Estimarea preţului iniţial de vânzare a bunurilor la intern/extern se face de către comisia ordonatorului de credite în a cărui administrare nemijlocită se află acestea, potrivit metodologiei de estimare/evaluare a bunurilor care se valorifică la intern/extern, prevăzută în anexa nr. 2.
    (2) În documentele de valorificare, unităţile militare gestionare precizează bunurile cu uzură morală şi fizică avansată care se propun a se valorifica, prin licitaţie, în starea fizică în care se află, la preţuri de deşeuri. În documentele de valorificare se menţionează condiţiile care au generat asemenea situaţie şi se anexează copii ale actelor din care rezultă că bunurile se propun pentru valorificare în acest mod. Documentele justificative, în original, pentru starea fizică a bunurilor în cauză, rămân la unitatea militară gestionară.

    ART. 8
    (1) Evaluarea bunurilor propuse pentru valorificare la intern şi stabilirea preţului iniţial de vânzare în cazul vânzării sau compensării valorice prin Companie se fac conform metodologiei de estimare/evaluare a bunurilor care se valorifică la intern/extern, prevăzută în anexa nr. 2, de o comisie de evaluare, numită de comandantul structurii specializate, ale cărei componenţă, responsabilităţi, atribuţii şi mod de lucru sunt prevăzute în anexa nr. 13.
    (2) Evaluarea bunurilor propuse pentru valorificare la extern se face de o comisie de evaluare, numită de directorul Companiei, a cărei componenţă, responsabilităţi, atribuţii şi mod de lucru sunt prevăzute în anexa nr. 13.

    ART. 9
    (1) Procedurile de valorificare, la intern, a bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale sunt:
    a) licitaţie publică deschisă cu strigare;
    b) selecţie de oferte de preţ sau negociere directă;
    c) valorificare directă, fără organizare de licitaţie;
    d) transmitere fără plată la alte instituţii publice sau la unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în condiţiile Regulamentului.

    (2) Licitaţia publică deschisă cu strigare se organizează pentru valorificarea următoarelor bunuri:
    a) tehnica de luptă care devine comună cu alte sectoare de activitate, după dezafectarea de dotarea specific militară, precum şi bunurile, inclusiv cele demilitarizate, care pot fi folosite în mod curent în alte sectoare de activitate, în starea fizică în care se află ori în stare dezmembrată/parţial dezmembrată;
    b) tractoarele de artilerie, plasele şi completele de mişcare, busolele, lunetele şi binoclurile;
    c) echipamentele şi utilajele achiziţionate pe cheltuieli de capital aferente obiectivelor de investiţii nefinalizate din unităţile militare, care nu mai sunt necesare armatei;
    d) deşeurile feroase, neferoase, de metale preţioase şi de aliaje ale acestora.
     La licitaţia organizată pentru valorificarea bunurilor prevăzute la lit. a) - d) au dreptul de a participa persoanele fizice şi/sau juridice române.

    (3) Licitaţia publică deschisă cu strigare se organizează pentru armamentul şi tehnica de luptă, rămase nevalorificate după parcurgerea procedurilor de valorificare la extern, demilitarizate faza I şi delotizate de echipamentele şi piesele ce conţin aliaje de metale preţioase, altele decât armamentele şi echipamentele subiecte ale Tratatului cu privire la forţele armate convenţionale în Europa/T-CFE, ratificat prin Legea nr. 18/1992, astfel:
    a) tehnica de luptă şi piesele de schimb aferente de resortul aviaţiei, marinei şi de geniu. La licitaţie participă numai operatorii economici din industria naţională de apărare specializaţi şi autorizaţi care au în domeniu de activitate fabricaţia, modernizarea, reparaţia şi/sau comercializarea bunurilor identice ori de acelaşi gen;
    b) armamentul de artilerie cu calibru mai mic de 100 mm, tehnica de luptă, derivatele pe şasiul acestora, precum şi piesele de schimb specifice bunurilor în cauză. La licitaţie participă numai operatorii economici autorizaţi din industria naţională de apărare specializaţi şi autorizaţi care au în domeniul de activitate fabricaţia, modernizarea, reparaţia şi/sau comercializarea bunurilor identice ori de acelaşi gen şi/sau valorificarea deşeurilor feroase/neferoase şi care sunt autorizaţi ca valorificator de deşeuri în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2001, republicată, privind reciclarea deşeurilor industriale reciclabile, precum şi care se obligă prin contractul de vânzare - cumpărare să le dezmembreze la sediul unităţii militare gestionare/deţinătoare. La finalizarea dezmembrării bunurilor se încheie proces-verbal de dezmembrare bunuri/predare-primire deşeuri rezultate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, între unitatea militară gestionară şi cumpărător în care se stipulează efectuarea dezmembrării finale, în unitate, a tuturor bunurilor vândute care sunt specificate în contractul de vânzare - cumpărare, precum şi predarea, respectiv primirea deşeurilor rezultate.

    (4) Licitaţia publică deschisă cu strigare se organizează pentru bunurile care se valorifică, în stare nedezmembrată, la preţuri de deşeuri, respectiv armamentele şi echipamentele subiecte ale T-CFE, rămase nevalorificate după parcurgerea procedurilor de valorificare la extern, demilitarizate faza I şi delotizate de echipamentele şi piesele care conţin aliaje de metale preţioase, precum şi armamentul şi tehnica de luptă, demilitarizate, prevăzute la alin. (2) şi (3), inclusiv bunurile cu uzură morală şi fizică avansată, precum şi bunurile secţionate sau testate, cât şi trenajoarele şi carcasele blindate şi turelele simulatoarelor de blindate, folosite în procesul de instruire a militarilor. La licitaţie participă numai operatorii economici din industria naţională de apărare specializaţi şi autorizaţi care au în domeniul de activitate fabricaţia, modernizarea, reparaţia bunurilor identice/similare şi/sau valorificarea deşeurilor feroase/neferoase şi care sunt autorizaţi ca valorificator de deşeuri în condiţiile Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 16/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi care se obligă să le dezmembreze, cu excepţia navelor, la sediul unităţilor militare gestionare/deţinătoare şi să le supună, după caz, prevederilor T-CFE, conform clauzelor prevăzute în contractul de vânzare - cumpărare. Dezmembrarea navelor se efectuează în locuri autorizate care sunt agreate de Statul Major al Forţelor Navale. La finalizarea dezmembrării bunurilor se încheie proces-verbal de dezmembrare bunuri/predare - primire deşeuri rezultate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, între unitatea militară gestionară şi cumpărător în care se stipulează efectuarea dezmembrării finale, în unitate sau în locurile autorizate şi agreate, a tuturor bunurilor vândute care sunt specificate în contractul de vânzare-cumpărare, precum şi predarea-primirea deşeurilor rezultate. La această procedură de valorificare se includ de către structura specializată şi bunurile comune cu alte sectoare de activitate, care au rămas neadjudecate prin licitaţie şi selecţie de oferte de preţ, pe baza datelor din fişele tehnice/rapoartele de estimare, la preţurile iniţiale de vânzare aprobate de comandantul structurii specializate. În cazul acestor bunuri, la licitaţie, participă persoane fizice/juridice române care preiau bunurile în cauză fără obligativitatea dezmembrării lor la sediul unităţilor militare gestionare/deţinătoare.
    (5) Selecţia de oferte de preţ sau negociere directă se organizează pentru:
    a) bunurile care implică apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, de natura armamentului, muniţiei, tehnicii de luptă, mijloacelor şi instalaţiilor speciale, în starea fizică în care se află. La procedură participă numai operatorii economici autorizaţi din industria naţională de apărare care au în obiectul de activitate fabricaţia, modernizarea sau reparaţia bunurilor identice ori de acelaşi gen;
    b) materialele de resortul hrănirii şi cele de construcţii - cazare, uneltele genistice, echipamentul şi ambalajele din toate unităţile militare gestionare. La procedură participă persoane fizice şi/sau juridice române;
    c) muniţia aprobată pentru casare, în starea fizică în care se află. La procedură participă numai operatorii economici din industria naţională de apărare specializaţi şi autorizaţi în fabricaţia, reparaţia sau modernizarea bunurilor identice sau de acelaşi gen;
    d) armamentul de artilerie, tehnica blindată pe roţi şi şenile, aeronavele şi navele fluviale şi maritime, scoase din funcţiune şi demilitarizate, ce se utilizează pentru ambientarea, prin expunere statică, a unor opere comemorative de război sau monumente istorice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Operaţiunile de demilitarizare a bunurilor se execută după achitarea contravalorii totale a contractului de vânzare-cumpărare, de unităţi specializate ale Ministerului Apărării Naţionale, iar costurile aferente demilitarizării şi transportului în vederea demilitarizării intră în preţul iniţial de vânzare. La procedura de valorificare pot participa persoane fizice şi/sau juridice.
    e) bunurile care implică apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, scoase din funcţiune, demilitarizate faza I şi delotizate de echipamentele şi piesele care conţin aliaje de metale preţioase, care au fost solicitate în mod expres de către persoanele juridice care au în obiectul de activitate realizarea de producţii cinematografice şi care au fost aprobate de ordonatorul principal de credite. La procedură participă numai persoane juridice care au în obiectul de activitate realizarea de producţii cinematografice. Operaţiunile de demilitarizare a bunurilor se execută după achitarea contravalorii totale a contractului de vânzare-cumpărare, de unităţi specializate ale Ministerului Apărării Naţionale, iar costurile aferente demilitarizării şi a transportului în vederea demilitarizării intră în preţul iniţial de vânzare;
    f) deşeurile de sticlă, cauciuc, textile, lemn, hârtie, carton şi plastic. La procedură participă persoane fizice şi/sau juridice române.

    (6) Valorificare directă, fără organizare de licitaţie, se organizează pentru vânzarea unor bunuri, astfel:
    a) în cazul în care producătorul sau alt ofertant acceptă, prin compensare valorică, schimbarea cu alte bunuri noi, similare, având cel puţin aceeaşi parametri, necesare armatei;
    b) în situaţia schimbării bunurilor contra servicii oferite de operatorii economici din industria de apărare;
    c) în alte situaţii propuse, pe cale ierarhică, ordonatorului principal de credite de către Companie şi structura deţinătoare.

    (7) Transmiterea fără plată, la alte instituţii publice sau la unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, se organizează potrivit prevederilor art. 28 - 33 din prezentele Instrucţiuni.

    ART. 10
    (1) Demilitarizarea faza I şi delotizarea, după caz, a armamentului şi tehnicii de luptă de echipamentele şi piesele care conţin aliaje de metale preţioase se face de către unităţile militare gestionare cu sprijinul logistic al serviciilor logistice/organelor de asigurare tehnico-materială de la statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele şi structurile centrale, după caz, conform operaţiunilor prevăzute în anexa nr. 4.
    (2) Certificarea efectuării demilitarizării faza I a bunurilor, precum şi a delotizării, după caz, a armamentului şi tehnicii de luptă de echipamentele şi piesele care conţin aliaje de metale preţioase se face de către comandanţii/şefii unităţilor militare gestionare sau de către comandanţii/şefii unităţilor militare în care se realizează efectiv aceste operaţiuni şi se consemnează în fişele tehnice ale bunurilor.
    (3) Demilitarizarea altor active fixe decât a celor specificate în anexa nr. 4 se face potrivit precizărilor serviciilor logistice/organelor de asigurare tehnico-materială de la categoriile de forţe ale armatei, comandamentele şi structurile centrale, după caz.

    ART. 11
     Armamentele şi echipamentele subiecte ale T-CFE care au rămas nevalorificate către operatorii economici autorizaţi din industria naţională de apărare şi pentru care nu au existat solicitări de valorificare la extern în termen de 6 luni de la data transmiterii ofertelor, se notifică de către Companie structurii specializate şi se valorifică la intern, prin procedura prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. a) din Instrucţiuni, cu respectarea prevederilor metodologiei referitoare la controlul şi verificarea armamentelor şi echipamentelor subiecte ale T-CFE, prevăzută în anexa nr. 5.

    ART. 12
    (1) Pentru organizarea şi desfăşurarea procedurilor de valorificare, unităţile militare gestionare întocmesc şi înaintează, ierarhic, în funcţie de natura bunurilor care se valorifică, structurilor logistice ale ordonatorilor de credite menţionaţi la art. 4 alin. (1) şi (3) din prezentele Instrucţiuni următoarele documente specifice bunurilor aprobate la valorificare, astfel:
    a) fişa tehnică a activului fix care se valorifică, la intern/extern, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6a;
    b) fişa tehnică a activului fix care se valorifică la intern, în starea în care se află, la preţ de deşeu în stare nedezmembrată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6b;
    c) fişa tehnică a deşeului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6c;
    d) raportul de estimare a preţului iniţial de vânzare al activului fix care se valorifică, la intern/extern, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7a;
    e) raportul de estimare a preţului iniţial de vânzare al pieselor de schimb, care se valorifică la intern/extern, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7b;
    f) raportul de estimare a preţului iniţial de vânzare al materialelor de natura obiectelor de inventar şi a materialelor, care se valorifică la intern/extern, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7c.

    (2) Pentru piesele de schimb şi materialele de natura obiectelor de inventar şi a materialelor, datele de identificare, precum şi starea lor calitativă sunt reliefate în listele centralizatoare, acestea ţinând loc şi de fişă tehnică.
    (3) La fişa tehnică/raportul de estimare a preţului iniţial de vânzare se anexează, după caz, următoarele documente:
    a) copii ale documentelor justificative de testare a pieţei pentru preţurile bunurilor propuse la valorificare care sunt identice/similare cu cele de pe piaţă, la preţ de nou, fără T.V.A., cât şi a deşeurilor de orice natură estimate a rezulta prin casare acestora, tranzacţionate sau comercializate de agenţi economici autorizaţi, de pe plan local/zonal;
    b) situaţia deşeurilor estimate a rezulta din casarea materialelor de natura obiectelor de inventar şi a materialelor;
    c) coeficienţii utilizaţi pentru estimarea preţului iniţial de vânzare al muniţiilor;
    d) situaţia centralizatoare cu accesoriile aferente armamentului individual de infanterie;
    e) schema de tăiere şi operaţiunile tehnologice minime de casare pentru bunurile care implică apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională rămase nevalorificate la extern.

    (4) Organele de resort ale structurilor prevăzute la art. 4 alin. (3) din prezentele Instrucţiuni întocmesc, certifică şi transmit structurii specializate listele bunurilor aprobate pentru valorificare, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 8a-8e, astfel:
    a) lista activelor fixe aprobate pentru valorificare, la intern, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8a. La listă se ataşează în mod obligatoriu fişele tehnice prevăzute în anexele nr. 6a, precum şi rapoartele de estimare prevăzute în anexa nr. 7a;
    b) lista activelor fixe aprobate pentru valorificare, la intern, în starea fizică în care se află, la preţ de deşeu, conform modelului din anexa nr. 8b. La listă se ataşează în mod obligatoriu fişele tehnice prevăzute în anexele nr. 6b, precum şi copii ale actelor din care rezultă motivaţia propunerii valorificării în acest mod;
    c) lista materialelor de natura obiectelor de inventar şi a materialelor aprobate pentru valorificare, la intern, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8c. La listă se ataşează în mod obligatoriu rapoartele de estimare prevăzute în anexa nr. 7c;
    d) lista pieselor de schimb aprobate pentru valorificare, la intern, conform modelului din anexa nr. 8d, însoţită de rapoartele de estimare al căror model este prevăzut în anexa nr. 7b;
    e) lista deşeurilor, metalelor şi aliajelor de metale preţioase aprobate pentru valorificare, la intern conform modelului din anexa nr. 8e însoţită de fişele tehnice al căror model este prevăzut în anexa nr. 6c.

    (5) Structura specializată analizează, evaluează şi centralizează, pe structuri şi proceduri de valorificare, categoriile şi tipurile de bunuri ce se valorifică. Evaluarea bunurilor se face printr-un raport de evaluare, potrivit modelului prevăzut în anexele nr. 9a - 9c. Listele centralizatoare care se transmit la Companie se întocmesc şi aprobă conform modelului prevăzut în anexele nr. 10a - 10d. La listele centralizatoare se ataşează în mod obligatoriu fişele tehnice ale activelor fixe. În listele centralizatoare care se întocmesc, la nivelul statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi al comandamentelor de armă/operaţional, se fac menţiuni cu privire la posibilităţile de asigurare a documentaţiei tehnice pentru bunurile de resortul marinei şi aviaţiei.

    ART. 13
    (1) Unităţile militare deţinătoare ale bunurilor supuse valorificării sunt obligate să permită licitatorului examinarea bunurilor, numai în perioada cuprinsă între data publicării/punerii în vânzare a caietului de sarcini sau extrasului din caietul de sarcini până la data desfăşurării licitaţiei publice deschise cu strigare/selecţiei de oferte de preţ care se derulează prin Companie, pe baza prezentării de către acesta a chitanţei de achitare/ordinului de plată a taxei de participare, fără punerea în funcţiune sau fără efectuarea probelor de rulaj.
    (2) Comandanţii/şefii unităţilor militare gestionare, gestionarii şi persoanele din unităţi cu atribuţii pe linie de evidenţă, păstrare/depozitare iar, după caz, şi comandanţii/şefii unităţilor militare în care se află depozitate respectivele bunuri sunt direct răspunzători de integritatea bunurilor disponibilizate pentru valorificare, pe toată perioada organizării şi desfăşurării procedurilor de valorificare până în momentul predării lor efective la cumpărător.
    (3) În caietele de sarcini se menţionează în mod expres obligativitatea licitatorilor/ofertanţilor de a inspecta bunurile înaintea datei desfăşurării procedurii de valorificare, precum şi faptul că renunţarea participanţilor la licitaţie/ofertanţilor, la dreptul de a inspecta bunurile înainta de a licita/depune oferta de preţ nu constituie temei pentru contestaţii ulterioare, anularea parţială sau totală a contractelor de vânzare-cumpărare.

    CAP. II
    Valorificarea la intern a bunurilor
    SECŢIUNEA 1
    Valorificarea bunurilor prin licitaţie publică deschisă cu strigare
    ART. 14
    (1) În cazul în care la licitaţia publică deschisă cu strigare pentru valorificarea bunurilor ce fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcţiune, aflate în administrarea instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 28/2001, cu modificările ulterioare, se prezintă un singur participant, comisia de licitaţie negociază preţul de adjudecare, pornind de la preţul iniţial de vânzare, în sensul creşterii acestuia.
    (2) În situaţia în care licitatorul nu oferă la negociere cel puţin preţul iniţial de vânzare stabilit pentru licitaţie ori nu se prezintă nici un participant, Compania informează în scris structura specializată, pentru ca aceasta să dispună măsuri de diminuare cu până la 40% a preţului iniţial de vânzare şi de valorificare, prin celelalte proceduri prevăzute la art. 9 alin. (1) din Regulament.
    (3) În situaţia în care la licitaţie se prezintă cel puţin doi participanţi pentru aceleaşi bunuri, iar acestea se adjudecă la preţuri mai ridicate faţă de preţurile iniţiale de vânzare şi apoi ofertantul câştigător renunţă, în final, la a mai achiziţiona bunurile ofertate, Compania procedează astfel:
    a) execută garanţia de participare la licitaţie a ofertantului declarat câştigător care a renunţat la a mai achiziţiona bunurile pentru care a ofertat;
    b) informează, în scris, structura specializată pentru ca aceasta să dispună măsuri de menţinere sau de majorare cu până la 40% a preţului iniţial de vânzare şi de valorificare a bunurilor în cauză prin selecţie de oferte de preţ sau negociere directă.


    ART. 15
    (1) În cazul în care la prima licitaţie publică deschisă cu strigare pentru valorificarea bunurilor care fac obiectul Ordonanţei Guvernului nr. 122/1998 privind acumularea, scoaterea şi împrospătarea produselor din rezervele proprii ale forţelor destinate apărării naţionale, aprobată prin Legea nr. 50/1999, cu modificările şi completările ulterioare, nu se prezintă cel puţin 2 participanţi sau dacă nici un ofertant din cei prezenţi nu oferă cel puţin preţul iniţial de vânzare, la repetarea licitaţiei, acesta, se diminuează cu până la 20%, în baza aprobării comandantului structurii specializate.
    (2) În situaţia în care nici de această dată nu se prezintă la licitaţie cel puţin 2 participanţi şi nu se oferă cel puţin preţul iniţial de vânzare, licitaţia se reia, iar acesta se diminuează cu până la 40% faţă de preţul iniţial de vânzare stabilit la prima licitaţie, cu aprobarea comandantului structurii specializate.
    (3) În situaţia în care după a treia licitaţie bunul nu se adjudecă sau nu se oferă cel puţin preţul iniţial de vânzare, Compania informează, în scris, în termen cu maxim 10 zile structura specializată, pentru ca aceasta să transmită structurilor interesate situaţia bunurilor supuse valorificării.

    ART. 16
        Prin circumstanţele excepţionale menţionate la art. 32 alin. (1) lit. c) din Regulament, se înţeleg stările de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă, situaţiile de urgenţă sau de criză, potrivit legii, precum şi cazurile de forţă majoră.

    SECŢIUNEA 2
    Valorificarea bunurilor prin selecţie de oferte de preţ sau negociere directă
    ART. 17
     Selecţia de oferte de preţ se organizează pentru valorificarea bunurilor specificate la art. 3 alin. (3) şi la art. 9 alin. (3) lit a)-d) din Regulament, a celor care se găsesc în situaţiile prevăzute la art. 27 alin. (4) din Regulament, precum şi a celor neadjudecate la licitaţie prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezentele Instrucţiuni.

    ART. 18
    (1) Selecţia de oferte de preţ sau negocierea directă pentru bunurile, care se găsesc în situaţiile prevăzute la art. 27 alin. (4) din Regulament şi a celor neadjudecate prin licitaţie prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezentele Instrucţiuni, se face de către Companie pe baza anunţului publicitar care se dă cu ocazia organizării licitaţiei publice deschise cu strigare şi a extrasului din caietul de sarcini de la licitaţie în care se includ bunurile neadjudecate, la noile preţuri de valorificare, precum şi precizările strict necesare, inclusiv proiectul contractului de vânzare-cumpărare.
    (2) Extrasul din caietul de sarcini se afişează pe site-ul Companiei.
    (3) După depunerea cererilor de cumpărare şi a garanţiei de participare în cuantum de 10% din valoarea preţului de valorificare, la termenul limită precizat în anunţul publicitar şi în extrasul din caietul de sarcini pentru licitaţie, solicitanţilor li se trimit, de către Companie, invitaţii de participare.

    ART. 19
        În cazul bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. d) din Regulament, Compania dă, trimestrial, un anunţ publicitar şi instalează pe site-ul acesteia liste cu bunurile care se valorifică, cu preţurile acestora, precum şi datele şi orele la care urmează să se desfăşoare cele două selecţii de oferte de preţ/negocieri directe, respectiv condiţiile de participare la procedură.

    ART. 20
        Preţurile de valorificare prin selecţie de oferte de preţ sau negociere directă sunt:
    a) în cazul bunurilor menţionate la art. 9 alin. (3) lit. a) - c) din Regulament, cele aprobate de comandantul structurii specializate;
    b) în situaţia celor prevăzute la art. 27 alin. (4) din Regulament, cele obţinute prin diminuarea cu până la 40% a preţului iniţial de vânzare stabilit la licitaţie şi aprobate de comandantul structurii specializate;
    c) în situaţia celor prevăzute la art. 14 alin. (3) din prezentele Instrucţiuni, cele obţinute prin menţinerea sau majorarea cu până la 40% a preţului iniţial de vânzare stabilit la licitaţie şi aprobate de comandantul structurii specializate;
    d) în cazul celor prevăzute la art. 3 alin. (4) şi la art. 9 alin. (3) lit. d) din Regulament, cel puţin egale cu contravaloarea deşeurilor estimate a rezulta în urma dezmembrării bunurilor, la care se adaugă, contravaloarea cheltuielilor de demilitarizare şi cheltuielile de transport în vederea demilitarizării, aprobate de comandantul structurii specializate. În cazul bunurilor de resortul naval, aerian, cuantumul cheltuielilor de demilitarizare, transport sau de andocare se stabileşte de organele logistice ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de armă.


    ART. 21
        Fiecare ofertant are voie să facă o singură ofertă de preţ pe care nu are dreptul să o mai schimbe.

    ART. 22
        Ofertele de preţ se depun sau se transmit, la sediul Companiei, până la data şi ora precizate, în extrasul din caietul de sarcini pentru licitaţie, în plic închis şi sigilat, semnate de ofertantul interesat şi se păstrează până la data stabilită pentru deschiderea plicurilor în prezenţa membrilor comisiei. După deschiderea ofertelor, nu mai au loc negocieri între părţi cu privire la oferta de preţ făcută.

    ART. 23
    (1) Comisia de selecţie de oferte sau negociere directă analizează ofertele de preţ având în vedere cel mai bun preţ, desemnează ofertantul câştigător şi întocmeşte un proces-verbal în care se menţionează datele cuprinse în oferte şi rezultatul analizei.
    (2) La deschiderea ofertelor au dreptul să participe şi ofertanţii.

    ART. 24
        Dacă în termenul stabilit sunt făcute numai două oferte, bunurile se valorifică prin vânzare ofertantului care a prezentat preţul cel mai avantajos. Dacă este depusă o singură ofertă de preţ, bunurile se adjudecă de ofertantul în cauză, cu condiţia ca preţurile oferite să fie mai mari sau cel puţin egale cu preţurile aprobate pentru valorificare.

    ART. 25
    (1) Bunurile rămase neadjudecate şi după desfăşurarea selecţiei de oferte de preţ/negocierii directe şi care nu fac obiectul transmiterii fără plată, se vând, în starea fizică în care se află, la preţ de deşeuri.
    (2) Bunurile neadjudecate după parcurgerea procedurilor de valorificare, în starea fizică în care se află, la preţ de deşeuri, se pot casa, iar deşeurile rezultate se valorifică potrivit prevederilor legale în vigoare.

    SECŢIUNEA 3
    Valorificarea directă a bunurilor fără organizare de licitaţie
    ART. 26
        În cazul schimbării bunurilor cu alte bunuri noi, similare, având cel puţin aceeaşi parametri, necesare armatei, ori a valorificării bunurilor contra unor servicii oferite de operatorii economici din industria de apărare, competenţa de aprobare revine ministrului apărării naţionale, la propunerea şefului Statului Major al Apărării. Rapoartele înaintate în acest sens sunt însoţite de detalii justificative din punct de vedere economic şi al utilităţii efectuării schimbului pentru Armata României, astfel: denumirea bunurilor ce se propun a fi valorificate la intern, inclusiv denumirea ambalajelor, valoarea de inventar, preţul actualizat, denumirea bunurilor/serviciilor oferite, standardele de calitate în care acestea se încadrează, preţul unitar, valoarea totală, cantitatea etc., inclusiv de raportul de schimb fizic şi valoric, stabilit pe baza ofertei ofertantului.

    ART. 27
    (1) Compensarea valorică se face plecând de la preţurile legal negociate în cazul schimbării bunurilor cu alte bunuri, respectiv pe baza preţurilor de producţie şi/sau servicii practicate de operatorii economici din industria de apărare, la data desfăşurării negocierii, în situaţia schimbării bunurilor contra servicii.
    (2) Serviciile solicitate de la operatorii economici din industria de apărare sunt, de regulă: delaborări de muniţii, dezmembrare de armament şi tehnică de luptă, servicii de testare-evaluare a echipamentelor militare, armamentului şi muniţiilor, operaţiuni tehnice de revizii, reparaţii şi modernizare sau alte servicii de mentenanţă la bunurile care se valorifică la extern, ori care fac obiectul menţinerii în înzestrare, în stare de operativitate.
    (3) În cazul valorificării bunurilor prevăzute la art. 26 se încheie de către Companie contracte de valorificare a bunurilor prin schimb de bunuri contra bunuri/servicii.
    (4) La contravaloarea deşeurilor rezultate în urma delaborării muniţiilor se adaugă contravaloarea ambalajelor.

    SECŢIUNEA 4
    Valorificarea bunurilor prin transmitere fără plată
    ART. 28
    (1) Transmiterea fără plată a bunurilor la alte instituţii publice sau la unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România se organizează astfel:
    a) după parcurgerea procedurilor de valorificare specificate la art. 9 alin. (1) lit. a) - c) din Regulament, pentru bunurile menţionate la art. 9 alin. (2) lit. a) - c) şi alin. (5) lit. b) şi d) din prezentele Instrucţiuni;
    b) fără parcurgerea procedurilor de valorificare specificate la art. 9 alin. (1) lit. a) - c) din Regulament, pentru bunurile culturale mobile clasate conform legii care se transmit, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii, pentru a fi repartizate instituţiilor specializate sau unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România;
    c) fără parcurgerea procedurilor de valorificare specificate la art. 9 alin. (1) lit. a) - c) din Regulament, pentru bunurile scoase din funcţiune, la solicitarea expresă a unor instituţii publice sau unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în condiţiile prevăzute la art. 38 alin (2) - (4) din Regulament.

    (2) Bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate pot fi transmise fără plată Ministerului Culturii numai după declanşarea din oficiu şi finalizarea procedurii de clasare, conform legii.
    (3) Se interzice dezmembrarea bunurilor culturale mobile clasate şi a celor susceptibile de a fi clasate, în vederea scoaterii lor din funcţiune şi a valorificării.
    (4) La cererea expresă a unor instituţii publice sau unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, bunurile scoase din funcţiune pot fi transmise fără plată, înainte de organizarea oricărei alte proceduri de valorificare, în baza unui referat de oportunitate şi cu aprobarea ordonatorului principal de credite. Solicitările de transfer fără plată a bunurilor se adresează structurii specializate.
    (5) Referatul de oportunitate prevăzut la alin. (4) se întocmeşte de către structura de specialitate cu avizul prealabil al ordonatorului secundar de credite căruia îi aparţin bunurile, se aprobă de către şeful Statului Major al Apărării şi se anexează la raportul adresat ordonatorului principal de credite pentru obţinerea aprobării.
    (6) Pol fi transmise fără plată, potrivit alin. (4) bunuri scoase din funcţiune înainte de organizarea oricărei alte proceduri de valorificare, precum şi bunurile aflate în procedură de valorificare, în conformitate cu prevederile procedurii de sistem, elaborată la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.

    ART. 29
    (1) Listele cu bunurile care urmează să fie valorificate prin transmitere fără plată, cu excepţia bunurilor culturale mobile clasate ori a celor susceptibile a fi clasate, se întocmesc şi se postează periodic pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale prin grija structurii specializate.
    (2) Cererile privind transmiterea fără plată a bunurilor din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea altor instituţii publice sau unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România se adresează structurii specializate, cu excepţia celor pentru bunuri destinate ambientării monumentelor şi operelor comemorative de război, care se adresează Biroului tradiţii, cultură şi heraldică din Statul Major al Apărării.
    (3) Instituţiile publice sau unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România pot formula solicitări de transmitere fără plată pentru bunurile prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la postare.
    (4) Repartiţia bunurilor prin transmitere fără plată se efectuează în conformitate cu prevederile procedurii de sistem, elaborată la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.

    ART. 30
    (1) Bunurile prevăzute la art. 9 alin. (5) lit. d) din prezentele Instrucţiuni care rămân neadjudecate după parcurgerea, trimestrială, a selecţiilor de oferte de preţ/negocierilor directe specificate la art. 19 din Instrucţiuni se transmit la cerere, fără plată, numai pentru ambientarea monumentelor şi operelor comemorative de război, la instituţii publice sau la unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, după scoaterea din funcţiune şi demilitarizare. În această situaţie, solicitanţii suportă cheltuielile de demilitarizare şi transport.
    (2) Instituţiile publice sau unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, care solicită bunuri pentru ambientarea monumentelor şi operelor comemorative de război transmit documentele prin care dovedesc deţinerea avizelor prevăzute de Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, cu modificările şi completările ulterioare şi/sau Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Repartiţia bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. d) din Regulament se face de către Biroul tradiţii, cultură şi heraldică din Statul Major al Apărării, pe baza listelor întocmite şi transmise, trimestrial, în acest sens, de către structura specializată.

    ART. 31
    (1) Transmiterea fără plată se face pe bază de proces-verbal de predare-preluare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 12.
    (2) Procesul verbal de predare-preluare se întocmeşte în două exemplare, de către unitatea militară gestionară şi se transmite cu adresă scrisă solicitantului, în care se specifică şi termenul de înapoiere, în limita a maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.
    (3) După aprobarea procesului verbal de predare-preluare de către ordonatorul principal de credite al instituţiei publice solicitante, acesta se înapoiază unităţii militare gestionare, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, pentru a fi înaintat, ierarhic, spre aprobare, ordonatorilor secundari de credite. În cazul structurilor subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale sau Statului Major al Apărării, care nu sunt ordonatori secundari de credite, aprobarea se acordă de către comandantul structurii specializate, respectiv de către ordonatorul terţiar de credite care este eşalon superior al unităţii militare gestionare. În cazul transmiterii fără plată a bunurilor specificate la art. 9 alin. (3) lit. d) din Regulament, procesul-verbal de predare-primire se avizează şi de către Biroul tradiţii, cultură şi heraldică.
    (4) Procesele verbale de predare-preluare se semnează şi ştampilează pe ambele exemplare.

    ART. 32
        În cazul în care solicitantul nu înapoiază procesul verbal de predare-preluare în termenul stabilit sau renunţă, în scris, la primirea bunului respectiv şi nu mai sunt solicitări pentru acest bun, se procedează la valorificarea lui în stare nedezmembrată ori după caz, la casarea şi valorificarea deşeurilor rezultate.

    ART. 33
    (1) După aprobare, procesele verbale de predare-preluare se trimit, pe cale ierarhică, la unitatea militară gestionară a bunului. Ea înştiinţează, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, instituţia care le-a solicitat, pentru a se prezenta în vederea predării-preluării efective a bunurilor, ce se efectuează în termen de 15 zile.
    (2) Comandantul/şeful unităţii militare, prin compartimentele de profil, împreună cu şeful structurii financiar-contabile/similar, urmăreşte înscrierea în evidenţa contabilă a operaţiunilor privind ieşirea din gestiune, pe baza procesului verbal de predare-preluare înregistrat, atât la registratura predătorului, cât şi la cea a primitorului, prin care primitorul dovedeşte luarea lor în evidenţă, şi înştiinţează despre aceasta, în scris, unităţii militare gestionare, în termen de 30 de zile de la data efectuării operaţiunii de predare-preluare.

    CAP. III
    Valorificarea la extern a bunurilor
    ART. 34
    (1) Estimarea bunurilor care se valorifică la extern se face de către comisia ordonatorului de credite în a cărui administrare nemijlocită se află acestea, potrivit metodologiei de estimare/evaluare a bunurilor care se valorifică la intern/extern, prevăzută în anexa nr. 2.
    (2) Pe baza fişelor tehnice, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 6a şi a rapoartelor de estimare, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 7a, 7b, 7c, structurile logistice de la statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentele/structurile centrale, după caz, centralizează şi întocmesc lista centralizatoare a bunurilor propuse a se valorifica la extern, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13c şi o transmit structurii specializate.
    (3) Structura specializată verifică listele centralizatoare întocmite conform modelului din anexa nr. 13c şi le transmite Companiei în vederea introducerii bunurilor în procesul de valorificare.

    ART. 35
    (1) Evaluarea bunurilor propuse pentru valorificare la extern se face conform metodologiei de estimare/evaluare a bunurilor care se valorifică la intern/extern, prevăzută în anexa nr. 2, de către o comisie de evaluare, numită de conducătorul Companiei, a cărei componenţă, responsabilităţi, atribuţii şi mod de lucru sunt prevăzute în anexa nr. 13.
    (2) Comisia de evaluare întocmeşte, pentru bunurile propuse pentru valorificare, un proces-verbal de evaluare în care se stabilesc preţurile iniţiale de valorificare şi vânzare pe baza cărora se începe de către Companie negocierea cu partenerii externi. În cazul în care preţurile negociate sunt mai mici decât cele stabilite iniţial acestea se supun avizului comisiei de evaluare şi se menţionează într-un proces-verbal. Procesul-verbal cu preţurile de valorificare şi vânzare stă la baza raportului ce se înaintează spre aprobare ministrului apărării naţionale.
    (3) Inspecţia bunurilor de către partenerii străini se face pe baza aprobării şefului/comandantului categoriei de forţe ale armatei/comandamentelor de armă/structurilor centrale în a căror subordine se află unităţile deţinătoare ale bunurilor. În acest sens, Compania înaintează spre aprobare structurilor sus menţionate documentul privind organizarea inspecţiei în unităţile deţinătoare. Vizitatorii nu au acces la informaţii clasificate şi nici în zonele unde se gestionează asemenea informaţii. Aprobarea inspecţiei se transmite ierarhic la unităţile gestionare înainte de perioada inspecţiei.

    ART. 36
        Valorificarea la extern a bunurilor se efectuează direct către partenerii externi. Aprobarea ministrului apărării naţionale privind condiţiile de valorificare, inclusiv preţul de valorificare şi vânzare la extern, constituie mandat pentru Companie în vederea semnării contractului de export a bunurilor direct partenerilor externi. În cazul în care o persoană juridică română, abilitată să efectueze operaţiuni comerciale cu bunuri care implică apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională este împuternicită în scris de partenerul extern să îl reprezinte, Compania are dreptul să încheie contractul de export cu aceasta.

    ART. 37
    (1) Structura preţului de vânzare la extern se compune din:
    a) preţul de valorificare;
    b) comisionul datorat Companiei;
    c) cheltuielile de valorificare.

    (2) Prin preţ de valorificare se înţelege preţul minim al bunurilor valorificate la extern care se decontează structurii specializate. La preţul de valorificare se adaugă comisionul datorat Companiei şi cheltuielile de valorificare, obţinându-se astfel preţul de vânzare la extern.
    (3) Prin cheltuieli de valorificare se înţelege: taxe pentru formalităţi vamale, comisioane bancare, costuri de expediere documente contractuale prin poşta rapidă, emitere certificate de origine, traduceri şi legalizări contracte, taxe acces aeroport/port, operaţiuni de încărcare, stivuire şi amarare a produselor pe mijloacele de transport pe parcurs extern, manipularea bunurilor la magazia de tranzit, rampa de încărcare-descărcare, după caz, operaţiuni de inscripţionare, etichetare a produselor şi ambalajelor, precum şi alte cheltuieli necesare şi utile derulării contractului extern.
    (4) Sumele rămase după deducerea din preţul de vânzare la extern a cheltuielilor de valorificare şi a comisionului datorat Companiei, se decontează integral structurii specializate.
    (5) Cheltuielile aferente operaţiunilor de încărcare a produselor pe mijloacele de transport pe parcurs intern, precum şi cele legate de transportul şi paza acestora de la locul de depozitare până la locul de încărcare pe mijlocul de transport extern, nu fac parte din structura preţului de vânzare la extern şi se suportă de către partenerul extern.

    ART. 38
        În procesul valorificării Compania depune toate diligentele în vederea obţinerii celui mai bun preţ de vânzare posibil funcţie de ofertele primite de la partenerii externi.

    ART. 39
        În cazul cererilor primite de Companie direct de la diferiţi parteneri externi, pentru bunuri care nu sunt cuprinse în listele de valorificare, se procedează astfel:
    a) Compania transmite la structura specializată şi la categoriile de forţe ale armatei/comandamentele de armă, cererile externe, în care se menţionează condiţiile solicitate de partenerii externi: cantităţi, termene de livrare, propunere de preţ de vânzare, ani de fabricaţie, condiţii tehnice, termen de răspuns etc.
    b) în cazul în care bunurile solicitate sunt disponibile sau există posibilitatea disponibilizării lor în vederea valorificării la extern, lista centralizatoare se transmite la Companie prin intermediul structurii specializate, în termen de maxim 45 de zile de la primirea cererii.


    ART. 40
    (1) Bunurile materiale prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din Regulament pentru care nu se primesc solicitări de valorificare la extern în termen de 6 luni de la data disponibilizării se notifică de către Companie structurii specializate, se scot din funcţiune/declasează şi se casează potrivit normelor în vigoare.
    (2) Prin data disponibilizării, prevăzută la alin. (1), se înţelege data la care a fost transmisă oferta circulară potenţialilor parteneri extern- care nu depăşeşte 30 de zile de la data primirii listelor de către Companie.

    ART. 41
    (1) Armamentul, muniţia şi tehnica de luptă care nu s-au valorificat în termen de 6 luni de la data transmiterii ofertelor la extern, se reintroduc în procesul de valorificare la intern conform reglementărilor din prezentele Instrucţiuni, după efectuarea operaţiunilor de demilitarizare faza I şi delotizare de echipamentele şi piesele ce conţin aliaje de metale preţioase.
    (2) Prin data transmiterii ofertelor, prevăzută la alin. (1), se înţelege data la care au fost transmise ofertele circulare către potenţialii parteneri externi.

    ART. 42
     La cererea statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, a comandamentelor şi a structurilor centrale, după caz, Compania notifică, pe tabelele transmise de acestea, întocmite conform modelului din anexa nr. 13b, bunurile materiale pentru care nu se justifică parcurgerea procedurii de valorificare la extern şi care se reintroduc în procesul de valorificare la intern după efectuarea operaţiunilor de demilitarizare faza I şi delotizare de echipamentele şi piesele ce conţin aliaje de metale preţioase.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 43
    (1) Bunurile materiale care nu sunt folositoare în mod curent în alte sectoare de activitate, precum şi cele care nu se mai folosesc din cauza uzurii morale/fizice, avansate, piesele de schimb care au în compunere cauciuc, care nu mai prezintă siguranţă în exploatare, se scot din funcţiune/declasează şi casează, iar deşeurile rezultate se valorifică, potrivit prevederilor prezentelor Instrucţiuni.
    (2) Aparatura de secretizare sau componentele speciale care, prin procedura de valorificare, ar conduce la transmiterea de informaţii şi date cu caracter secret se scot din funcţiune sau se declasează, după caz, şi se casează potrivit normelor în vigoare, iar deşeurile rezultate se valorifică în conformitate cu prevederile prezentelor Instrucţiuni.
    (3) Bunurile materiale şi materialele de natura obiectelor de inventar de resortul sanitar-veterinar care echipează tehnica şi cabinetele medicale, comunicate de Direcţia medicală, care sunt uzate şi nu sunt folosibile sau sunt atipice, interzise la comercializare şi/sau utilizare de către organele acreditate în acest sens din România, se scot din funcţiune/declasează şi se casează potrivit actelor normative în vigoare, iar deşeurile rezultate se predau operatorilor economici autorizaţi pentru procesarea materialelor medicale, potrivit prevederilor legislaţiei specifice incidente.
    (4) Bunurile utilizate pentru neutralizarea combustibililor speciali din rezervoarele şi instalaţiile de aviaţie şi rachete se predau operatorilor economici autorizaţi în vederea procesării, cu respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile.
    (5) Uleiurile uzate, rezultate în urma folosirii acestora pe motoare/agregate/instalaţii de lucru tehnică/utilaje, rămase neadjudecate după parcurgerea procedurilor de valorificare prin Companie se predau către persoanele juridice autorizate, potrivit legislaţiei în vigoare.
    (6) Deşeurile de sticlă, metal, cauciuc, textile, lemn, hârtie, carton, plastic rămase nevalorificate în urma desfăşurării procedurilor de valorificare organizate de Companie, se pot valorifica de unităţile militare gestionare prin selecţie de oferte de preţ/negociere directă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi în conformitate cu prevederile procedurii operaţionale întocmită de acestea, către persoanele juridice autorizate în condiţiile O.U.G. nr. 195/2005 cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 211/2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
    a) deşeurile metalice, inclusiv DEEE-urile, cel puţin cu preţul practicat pe piaţa locală;
    b) DEEE-urile rămase nevalorificate se predau către persoanele juridice autorizate, potrivit legislaţiei în vigoare.
    c) deşeurile nemetalice, cel puţin cu titlu gratuit;
    d) deşeurile nemetalice rămase nevalorificate se distrug cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    (7) Pentru deşeurile nominalizate la alin. (6) stabilirea preţului iniţial de vânzare se face în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) din Regulament.

    ART. 44
    (1) Bunurile materiale prin a căror dezmembrare, transformare, recondiţionare, rezultă ansambluri, subansambluri, piese de schimb, materiale care sunt necesare pentru a fi utilizate în scopul acoperirii deficitelor de consumuri normate, se scot din funcţiune/declasează şi casează, conform reglementărilor în vigoare, fără a se mai parcurge procedurile de valorificare prevăzute la art. 9 alin. (1), lit. a) - d) din Regulament. Deşeurile rezultate se valorifică potrivit prevederilor prezentelor instrucţiuni.
    (2) Bunurile specifice bazei materiale de instrucţie folosite în procesul de instruire a militarilor, prevăzute în anexa nr. 14, precum şi piesele de schimb aferente acestora nu fac obiectul valorificării. Acestea se scot din funcţiune/declasează şi se casează, iar materialele rezultate se valorifică potrivit prezentelor Instrucţiuni, cu excepţia deşeurilor nerefolosibile care se distrug.
    (3) Bunurile materiale, de natura activelor fixe, aprobate pentru scoatere din funcţiune, pot fi utilizate ca ţinte terestre reale, pentru executarea şedinţelor de tragere, în poligoanele de tragere sau de experimentare, fără a se mai parcurge procedurile de valorificare prevăzute la art. 9 lit. a) - d) din Regulament. Competenţa aprobării transformării şi utilizării ca ţinte terestre reale a bunurilor materiale scoase din funcţiune revine ordonatorului secundar de credite deţinător, la solicitarea structurilor organizatoare, pentru includerea acestora în planul tragerilor.
    (4) După distrugerea completă a ţintelor, deşeurile rezultate din acestea vor fi recuperate prin grija unităţii gestionare şi valorificate prin Companie, în conformitate cu prevederile prezentelor Instrucţiuni.
    (5) Pentru evaluarea deşeurilor recuperate, care fac obiectul valorificării, se întocmeşte un act de constatare, de către o comisie tehnică constituită din specialişti din cadrul poligonului, structurii organizatoare şi eşalonului superior al acesteia.

    ART. 45
    (1) Structura specializată poate retrage bunurile cuprinse în procesul de valorificare, la solicitarea statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentelor/structurilor centrale, după caz, care au propus la valorificare bunurile şi/sau în a căror evidenţă se află acestea, doar în situaţia în care nu există contracte în derulare, rapoarte aprobate sau înaintate în vederea aprobării condiţiilor de valorificare la extern.
    (2) Muniţiile supuse verificării prin efectuarea analizelor de laborator şi prin trageri de luptă şi bunurile necesare acoperirii unor deficite curente pot fi retrase din contractele aflate în derulare şi din rapoartele aprobate şi înaintate în vederea aprobării condiţiilor de valorificare la extern, la solicitarea ordonatorilor secundari de credite, în situaţii temeinic justificate şi pe bază de documente justificative.

    ART. 46
    (1) Preţurile de vânzare/valorificare aferente derulării procedurilor de valorificare la intern/extern, nu includ T.V.A.
    (2) La preţurile de adjudecare ale bunurilor valorificate, la intern, prin Companie, se adaugă comisionul datorat acesteia de către cumpărător, inclusiv în cazul perfectării contractelor de valorificare a bunurilor prin schimb de bunuri contra bunuri/servicii, precum şi T.V.A. corespunzătoare.

    ART. 47
     Încasarea şi decontarea contravalorii bunurilor valorificate de Companie, precum şi a comisionului aferent, respectiv scăderea bunurilor din evidenţa contabilă a unităţilor militare gestionare se fac potrivit metodologiei privind încasarea contravalorii bunurilor valorificate, a comisionului datorat companiei, respectiv scăderea bunurilor din evidenţa contabilă a unităţilor militare gestionare şi alte reguli ce trebuie respectate în vederea valorificării bunurilor prevăzută în anexa nr. 15.

    ART. 48
    (1) La predarea-primirea bunurilor care fac obiectul valorificării la intern, se şterg inscripţiile cu caracter militar şi se reţin documentele de evidenţă şi exploatare, iar în cazul autovehiculelor, se retrag şi numerele de înmatriculare. În cazul aeronavelor, echipamentelor, agregatelor de aviaţie, se şterg numai numerele de înmatriculare ale aeronavelor şi se radiază din Registrul unic de înmatriculare al aeronavelor militare. Documentele de evidenţă a exploatării aeronavelor, echipamentelor, motoarelor şi agregatelor de aviaţie nu se reţin. La predarea navelor militare se pun la dispoziţia cumpărătorului toate documentaţiile existente la bordul acestora.
    (2) În termen de 5 zile de la predarea bunurilor unităţile militare gestionare comunică, ierarhic, structurii specializate datele necesare refacerii de către aceasta a evidenţei nominale şi statistice pentru autovehicule şi armament.

    ART. 49
    (1) În scopul eliminării cheltuielilor în valută datorate activităţii de valorificare în străinătate a bunurilor materiale cu durata normală de funcţionare îndeplinită, pentru bunurile care se află în dotarea birourilor ataşaţilor apărării şi la reprezentanţele militare, se procedează la scoaterea din funcţiune/declasarea şi apoi casarea acestora la posturi, pe timpul activităţilor de conducere, îndrumare şi control ale Direcţiei informaţii militare.
    (2) Scoaterea din funcţiune/declasarea, respectiv casarea bunurilor se efectuează după primirea aprobării ordonatorilor secundari de credite, iar deşeurile rezultate în urma casării se predau la serviciul de salubritate al oraşului în care este dislocat postul.
    (3) Bunurile dislocate în teatrele de operaţii din afara teritoriului naţional se valorifică în zonele de operaţii sau se casează, conform reglementărilor specifice, iar deşeurile rezultate se procesează potrivit prevederilor înscrise în înţelegerile tehnice care reglementează statutul forţei.

    ART. 50
        În cazul bunurilor disponibilizate, scoase din funcţiune/declasate, în anumite situaţii specifice păstrării/demilitarizării acestora până la preluarea de către cumpărător, se alocă fonduri pentru:
    a) navele care prezintă pericol iminent de scufundare - infiltraţii de apă la liniile axiale, cârme, prize de fund, clapeţi de bord, sudură file de bordaj - inclusiv la bord, coliziuni cu ambarcaţiuni sau obiecte plutitoare, lucrări pentru ridicarea la suprafaţă a navelor, prevenirea unor accidente, măsuri tehnice pentru respectarea normelor de protecţie a muncii pe timpul controalelor: iluminat de avarie, pasarelă de acces;
    b) efectuarea analizelor de laborator şi prin trageri de luptă cu muniţie din depozite;
    c) conservarea tehnicii de aviaţie;
    d) efectuarea transportului de la unităţile gestionare la unităţile de mentenanţă şi pentru efectuarea demilitarizării bunurilor prevăzute la art. 3 alin. (4) şi la art. 9 alin. (3) lit. d) din Regulament;


    ART. 51
    (1) Bunurile care implică apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, de natura armamentului, muniţiei, tehnicii de luptă, mijloacelor şi instalaţiilor speciale, în starea în care se află, aflate în proceduri de valorificare la extern la data intrării în vigoare a prezentelor Instrucţiuni, pentru care nu sunt negocieri în derulare cu partenerii externi sau pentru care nu au fost înaintate rapoarte privind condiţiile de valorificare, în vederea aprobării de către ministrul apărării naţionale, la data intrării în vigoare a prezentelor Instrucţiuni şi care sunt solicitate de operatorii economici autorizaţi din industria de apărare la notificarea Companiei, se retrag din aceste proceduri şi se introduc în procesul de valorificare la intern.
    (2) Armamentul, tehnica de luptă şi muniţiile care au fost aprobate pentru valorificare la extern, prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, dar care nu s-au valorificat la extern, anterior datei de intrare în vigoare a prezentelor Instrucţiuni, în termen de 6 luni de la data transmiterii ofertelor, se notifică de Companie structurii specializate, în vederea demarării procedurilor de valorificare la intern.
    (3) Armamentele şi echipamentele subiecte ale T-CFE incluse în bunurile de la alin. (1) se notifică Biroului neproliferare şi control armamente din Direcţia planificare strategică a Statului Major al Apărării de către compartimentele de profil de la statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamente/structuri centrale, după caz.
    (4) La cererea expresă a Companiei, unele bunuri pentru care există premisa valorificării nu se retrag de la valorificarea la extern.
    (5) La cererea, expresă, de cumpărare a operatorilor economici autorizaţi din industria naţională de apărare, se retrag din procedura de valorificare la extern bunurile pentru care nu sunt negocieri în derulare cu partenerii externi sau pentru care nu au fost înaintate rapoarte privind condiţiile de valorificare.

    ART. 52
        Sumele încasate în urma valorificării bunurilor se virează în conturile structurii specializate.

    ART. 53
    (1) În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor Instrucţiuni unităţile militare gestionare organizează inventarierea tipurilor, precum şi a cantităţilor de deşeuri feroase/neferoase, altele decât cele de alamă, existente în unitate, în stare dezmembrată, cumulate, respectiv deşeurile de alamă, iar în cazul în care cantităţile aferente celor două categorii de deşeuri sunt mai mici de 500 kg, fiecare, cu excepţia celor la care s-au înaintat deja documentele de valorificare, acestea se predau la cele mai apropiate centre zonale de depozitare şi colectare sau, după caz, la unităţile desemnate de eşalonul superior al unităţilor gestionare. Transportul deşeurilor se efectuează, ocazional, simultan cu alte misiuni de transport.
    (2) În termen de 15 zile de la efectuarea inventarierii specificate la alin. (1) serviciile logistice/organele de asigurare tehnico - materială ale ordonatorilor de credite prevăzuţi la art. 4 alin. (3) emit sau după caz, solicită organelor de asigurare tehnico - materială din structura specializată să emită ordinele de distribuţie aferente bunurilor în cauză.

    ART. 54
        Listele centralizatoare prevăzute în prezentele Instrucţiuni se transmit în scris şi în format electronic.

    ART. 55
    (1) Compania încheie cu structura specializată contracte de comision la intern şi la extern pentru serviciile de valorificare prestate în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) Pentru prestările de servicii aferente operaţiunilor de export Compania încheie un "Contract cadru de prestări servicii aferent operaţiunilor de export", cu structura specializată sau cu celelalte structuri ale Ministerului Apărării Naţionale, implicate în procesul de valorificare la extern, după caz.
    (3) Actul adiţional la Contractul Cadru de prestări servicii, privind costul final al prestaţiilor, cu detalierea tarifelor stabilite conform reglementărilor în vigoare, se semnează la încheierea activităţii, la unitatea militară deţinătoare a bunurilor, de reprezentantul legal al unităţii prestatoare şi împuternicitul desemnat de Companie. Situaţia de decontare privind costul final al pazei bunurilor, se semnează la încheierea activităţii, numai de reprezentantul legal al unităţii prestatoare. Atât actul adiţional, cât şi situaţia de decontare vor fi transmise structurilor Ministerului Apărării Naţionale care au încheiat Contractul cadru de prestări servicii, în vederii facturării serviciilor prestate.

    ART. 56
    (1) Compania şi structura specializată întocmesc şi înaintează, trimestrial, conducerii Statului Major al Apărării, informări privind stadiul valorificării bunurilor, inclusiv sumele obţinute. Aceste date se transmit spre informare şi structurilor de profil din subordinea persoanelor menţionate la art. 4 alin. (3) din Instrucţiuni pentru bunurile ce le aparţin.
    (2) Informările prevăzute la alin. (1) se înaintează ministrului apărării naţionale, la cerere.

    ART. 57
        Condiţiile privind garanţia şi taxa de participare la procedurile de valorificare se precizează în caietul de sarcini. Documentele de aplicare, la nivelul Companiei, a prevederilor actelor normative în vigoare pe linie de valorificare a bunurilor, la intern, se stabilesc prin dispoziţia directorului general al Companiei.

    ART. 58
    (1) Procedurile de valorificare la intern se organizează şi desfăşoară atât la sediul Companiei, cât şi la sediul centrelor de colectare şi de depozitare zonale ale armatei, iar în cazuri exprese, la sediul unităţilor militare care se desfiinţează.
    (2) Pe timpul desfăşurării procedurilor de valorificare se respectă regulile privind comportamentul personalului participant la procedurile de valorificare, care să conducă la fluidizarea procesului de valorificare a bunurilor la intern şi la prevenirea actelor de corupţie, prevăzute în anexa nr. 16 la prezentele Instrucţiuni.

    ART. 59
    (1) Documentele aferente valorificării bunurilor care au fost înaintate statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentelor de armă, structurilor centrale şi structurii specializate de către acestea, până la data aprobării prezentelor Instrucţiuni, stau la baza întocmirii listelor centralizatoare prevăzute la art. 12, iar preţurile iniţiale de vânzare/valorificare se stabilesc de comisia de evaluare a structurii specializate, din care face parte şi reprezentantul Companiei, conform metodologiei metodologiei de estimare/evaluare a bunurilor care se valorifică la intern/extern, prevăzută în anexa nr. 2.
    (2) Bunurile care implică apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţională aflate în procedurile de valorificare la extern pentru care sunt negocieri în derulare cu partenerii externi sau pentru care au fost înaintate rapoarte privind condiţiile de valorificare, în vederea aprobării de către ministrul apărării naţionale, la data intrării în vigoare a prezentelor Instrucţiuni, parcurg în continuare aceste proceduri. Bunurile pentru care nu se semnează contracte externe şi care sunt solicitate de operatorii economici autorizaţi din industria de apărare la notificarea Companiei, se retrag din aceste proceduri şi se introduc în procesul de valorificare la intern.
    (3) Pentru bunurile adjudecate şi neachitate ori care nu s-au adjudecat, precum şi pentru cele prevăzute în listele centralizatoare, transmise Companiei de structura specializată, anterior intrării în vigoare a prezentelor Instrucţiuni, preţurile iniţiale de vânzare/valorificare sunt cele stabilite prin documentele care s-au primit, iniţial, de către Companie, urmând a se derula procedurile de valorificare corespunzătoare situaţiei în care se află acestea.
    (4) Contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentelor Instrucţiuni se finalizează potrivit prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestora.

    ART. 60
    (1) Activitatea de evaluare a bunurilor ce se valorifică la intern/extern, precum şi procedurile de valorificare a acestora se auditează în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Solicitarea auditării se face prin grija structurii care organizează evaluarea/procedura.

    ART. 61
    Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentele Instrucţiuni.


    ANEXA 1a

     (art. 3)
                                       - MODEL -
        ŞEFUL/COMANDANTUL UNITĂŢII MILITARE
        - care întocmeşte situaţia, respectiv unitatea militară gestionară/eşalon superior/categorie de forţe ale armatei -
                   SITUAŢIA BUNURILOR PROPUSE PENTRU VALORIFICARE LA
                    INTERN CARE INTRĂ ÎN COMPETENŢA DE APROBARE A
                           MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE,
                                     APARŢINÂND
            - unitatea militară gestionară/categorie de forţe ale armatei -

┌────┬─────────┬─────────────┬─┬─────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │Nr. de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │Denumirea│înmatriculare│U│ │Stare │An de │Unitatea │Unitatea │Justificarea│ │
│crt.│bunurilor│(front), │/│Cantitate│calitativă│fabricaţie│militară │militară │propunerii │Observaţii│
│ │ │serie, lot, │M│ │ │ │deţinătoare│gestionară│ │ │
│ │ │etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3│4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼─────────┼─────────────┼─┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────┴─┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────────────┴──────────┘

        Notă:
    1. În coloana 9 se dau cât mai multe detalii care susţin propunerea de valorificare a bunurilor.
    2. Situaţia se înaintează şi se centralizează, ierarhic, conform art. 3 alin (1).
    3. Pentru armamentul individual de infanterie şi pentru muniţie nu se completează coloana 2.

        ÎNTOCMIT
        - Gradul -
        - Numele şi prenumele -


    ANEXA 1b

     (art. 3)
                                       - MODEL -
        ŞEFUL/COMANDANTUL UNITĂŢII MILITARE
    - care întocmeşte situaţia, respectiv unitatea militară gestionară/eşalon superior/categorie de forţe ale armatei

                   SITUAŢIA BUNURILOR PROPUSE PENTRU VALORIFICARE LA
                      EXTERN CARE INTRĂ ÎN COMPETENŢA DE APROBARE
                           A MINISTRULUI APĂRĂRII NAŢIONALE -
                    CONSILIUL SUPREM DE APĂRAREA ŢĂRII - APARŢINÂND
            - unitatea militară gestionară/categorie de forţe ale armatei -

┌────┬─────────┬─────────────┬─┬─────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬────────────┬──────────┐
│ │ │Nr. de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │Denumirea│înmatriculare│U│ │Stare │An de │Unitatea │Unitatea │Justificarea│ │
│crt.│bunurilor│(front), │/│Cantitate│calitativă│fabricaţie│militară │militară │propunerii │Observaţii│
│ │ │serie, lot, │M│ │ │ │deţinătoare│gestionară│ │ │
│ │ │etc. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3│4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼─────────┼─────────────┼─┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─┼─────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────┴─┴─────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴────────────┴──────────┘

        Notă:
    1. În coloana 9 se dau cât mai multe detalii care susţin propunerea de valorificare a bunurilor.
    2. Situaţia se înaintează şi se centralizează, ierarhic, conform art. 3 alin (4).
    3. Pentru armamentul individual de infanterie şi pentru muniţie nu se completează coloana 2.

        ÎNTOCMIT
        - Gradul -
        - Numele şi prenumele -


    ANEXA 2

     (art. 7, 8, 34, 35, 59)
                      METODOLOGIA DE ESTIMARE/EVALUARE A BUNURILOR
                          CARE SE VALORIFICĂ LA INTERN/EXTERN
    I. Stabilirea preţului actualizat
        Preţul actualizat denumit în continuare Pact reprezintă valoarea de înlocuire a bunului la data estimării/evaluării, care se determină de către:
    A) comisia de estimare a unităţilor militare gestionare, luând în considerare următoarele, după caz:
    a) documentul justificativ de prospectare a pieţei, pentru:
    - bunuri propuse la valorificare care sunt identice/similare/asimilate cu cele de pe piaţă, la preţ de nou, fără TVA;

    b) preţul din evidenţa contabilă indexat cu indicele mediu de creştere a preţurilor de consum pentru mărfuri nealimentare, pentru bunurile care nu se mai fabrică/produc şi pentru care unităţile militare gestionare nu pot prospecta piaţa, după cum urmează:
    - pentru bunurile fabricate până în anul 1990 inclusiv, indicele mediu de creştere a preţurilor de consum pentru mărfuri nealimentare va fi stabilit de la anul 1990 şi până la anul în care bunul este estimat/evaluat;
    – pentru bunurile fabricate după anul 1990, indicele mediu de creştere a preţurilor de consum pentru mărfuri nealimentare va fi stabilit funcţie de anul fabricaţiei şi anul în care bunul este estimat/evaluat.


    B) comisia de evaluare a structurii specializate, luând în considerare următoarele, după caz:
    a) documentul justificativ de prospectare a pieţei înaintat de unitatea militară gestionară;
    b) preţul de achiziţie, fără TVA, comunicat de structura care are/a avut atribuţii de înzestrare, la solicitarea structurii specializate, pentru bunurile care se mai fabrică/produc şi pentru care unităţile militare gestionare nu pot înainta date despre prospectarea pieţei.
        Comisia de evaluare stabileşte Pact, după primirea preţului de achiziţie, conform următorului algoritm:
    1. preţul de achiziţie comunicat se transformă din LEI în USD, ţinând cont de cursul oficial de la data achiziţiei;
    2. preţul de achiziţie obţinut în USD se transformă în LEI, la cursul oficial, existent la data evaluării;


    c) preţul din evidenţa contabilă, indexat cu indicele mediu de creştere a preţurilor, atunci când preţul actualizat nu se poate stabili conform prevederilor lit. a) sau b).    II. Stabilirea preţului iniţial de vânzare la intern denumit în continuare Piv şi a preţului iniţial de valorificare la extern denumit în continuare Pivf:
        Preţul iniţial de vânzare/valorificare, este preţul de la care porneşte procedura de vânzare. Acesta se stabileşte pe baza metodologiei de mai jos şi trebuie să fie cel puţin egal cu contravaloarea deşeurilor estimate a rezulta prin dezmembrarea bunului respectiv.
     Preţul iniţial de vânzare/valorificare se determină pe baza preţului actualizat, stabilit conform pct. I de mai sus, şi a datelor rezultate din fişa tehnică, astfel:
    1. Pentru activele fixe, cu excepţia navelor, avioanelor, elicopterelor şi pieselor de schimb aferente acestora, precum şi pentru muniţie, elementele de muniţie şi rachete:
        Piv/Pivf = P act x Cut x Cst x Cum
        unde:
        Cut - reprezintă coeficientul de utilizare;
        Cst - reprezintă coeficientul de stare tehnică;
        Cum - reprezintă coeficientul de uzura morală;

        Coeficientul de utilizare denumit în continuare Cut reprezintă diminuarea valorii bunului datorită funcţionării şi este determinat în funcţie de numărul de ani în care a fost utilizat, având ca bază anul fabricaţiei şi anul scoaterii din funcţiune/declasării, pentru intern sau data propunerii la valorificare, pentru extern.
        Cut are următoarele valori:
    - 1 pentru bunurile care nu au fost folosite, cu excepţia muniţiilor;
    – 0,9 pentru bunurile cu utilizare până la 2 ani, inclusiv;
    – 0,8 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 2 ani până la 5 ani;
    – 0,6 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 5 ani până la 8 ani;
    – 0,55 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 8 ani până la 10 ani;
    – 0,5 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 10 ani până la 15 ani;
    – 0,4 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 15 ani până la 20 ani;
    – 0,3 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 20 ani până la 25 ani;
    – 0,2 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 25 ani până la 30 ani;
    – 0,1 pentru bunurile cu utilizare mai mare de 30 ani;

        Coeficientul de stare tehnică denumit în continuare Cst reprezintă diminuarea valorii bunului funcţie de situaţia stării tehnice în care se găseşte bunul la data evaluării şi are următoarele valori:
    - 1 pentru bunuri în stare de funcţionare, care nu au îndeplinit durata normală de utilizare;
    – 0,6 pentru bunuri în stare de funcţionare care au durata normală de utilizare îndeplinită;
    – 0,5 pentru bunuri cu nevoi de reparaţii;
    – 0,15 pentru bunuri de pe care fost retrase cu documente legale, cel puţin un ansamblu de bază;

        Coeficientul de uzură morală denumit în continuare Cum reprezintă diminuarea valorii bunului datorită vechimii şi este determinat în funcţie de numărul de ani, având ca bază anul fabricaţiei şi anul în care se face evaluarea, şi are următoarele valori:
    a) pentru muniţie şi elementele de muniţii:
    - 1 dacă vechimea este cuprinsă între 0-15 ani, iar pentru cea de infanterie cu vechimea între 0-25 ani;
    – 0,5 dacă vechimea este cuprinsă între 16-30 ani, iar pentru cea de infanterie cu vechimea cuprinsă între 26-35 ani;
    – 0,2 dacă vechimea este mai mare de 30 ani, iar pentru cea de infanterie dacă vechimea este mai mare de 35 ani.

    b) pentru armament de infanterie:
    - 1 dacă vechimea este cuprinsă între 0-15 ani;
    – 0,6 dacă vechimea este cuprinsă între 16-20 ani;
    – 0,4 dacă vechimea este cuprinsă între 21-30 ani;
    – 0,2 dacă vechimea este mai mare de 30 ani.

    c) pentru tehnică de radiolocaţie, rachete şi comunicaţii - informatică:
    - 1 dacă vechimea este cuprinsă între 0-15 ani;
    – 0,6 dacă vechimea este cuprinsă între 16-20 ani;
    – 0,4 dacă vechimea este cuprinsă între 21 -30 ani;
    – 0,2 dacă vechimea este mai mare de 30 ani.

    d) pentru rachete:
    - 1 dacă vechimea este cuprinsă între 0-10 ani;
    – 0,6 dacă vechimea este cuprinsă între 11-15 ani;
    – 0,4 dacă vechimea este cuprinsă între 16-20 ani;
    – 0,2 dacă vechimea este mai mare de 20 ani.

    e) pentru rachete de aviaţie (sol-aer, aer-aer ori aer-sol)
    - 1 dacă vechimea este cuprinsă între 0-10 ani;
    – 0,6 dacă vechimea este cuprinsă între 11-20 ani;
    – 0,4 dacă vechimea este cuprinsă între 21-30 ani;
    – 0,2 dacă vechimea este mai mare de 30 de ani.

    f) pentru celelalte bunuri:
        Cum = 1 - 0,025 x n
        unde n = vechimea în ani a bunului la data estimării, evaluării.


        Dacă n mai mare ca 25, coeficientul de uzură morală se va lua egal cu 0,2.

    2. Pentru nave şi piesele de schimb aferente acestora, în stare nedezmembrată, Piv/Pivf, în lei, la data aprobării disponibilizării:
        Piv/Pivf = Pact x Cut x Cst x Cum
        unde:
        Pact = Pcont x Kact
        Pcont = preţul din evidenţa contabilă
        Kact = coeficient de actualizare (valoare dolar din data întocmirii actelor de valorificare/valoare dolar din anul fabricaţiei)

        Cut este egal cu:
        0,6 - pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 1-10 ani;
        0,5 - pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 11-15 ani;
        0,4 - pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 16-20 ani;
        0,35 - pentru bunuri cu vechimea cuprinsă între 21-25 ani;
        0,25 - pentru bunuri cu durata îndeplinită cu 2 RK efectuate;
        0,20 - pentru bunuri cu durata îndeplinită cu RM îndeplinită;
        0,15 - pentru bunuri cu durata îndeplinită cu 1 RK efectuată;
        0,10 - pentru bunuri cu durata îndeplinită fără RK efectuată.

        Cst este egal cu:
        1 - pentru tehnica în stare de funcţionare cu 0%-50% durată îndeplinită;
        0,5 - pentru tehnica în stare de funcţionare cu peste 50% durată îndeplinită;
        0,35 - pentru tehnică funcţională cu nevoi de reparaţii;
        0,25 - cu durata îndeplinită cu RK-2;
        0,20 - cu durata îndeplinită cu RM;
        0,15 - cu durata îndeplinită cu RK-1;
        0,10 - cu durata îndeplinită fără RK.

        Cum este egal cu:
        1-0,25 x n - pentru tehnică funcţională cu nevoi de reparaţii;
        0,25 - cu durata îndeplinită cu RK-2;
        0,20 - cu durata îndeplinită cu RM;
        0,15 - cu durata îndeplinită cu RK-1;
        0,10 - cu durata îndeplinită fără RK.


    3. Pentru avioane, elicoptere şi piesele de schimb aferente acestora, în stare nedezmembrată, Piv/Pivf, în lei, la data aprobării disponibilizării:
        Piv/Pivf = Pact x (Cdi + Cdu)/2 x Cst x Cum
        în care:
     Pact = preţ actualizat conform definirii de la pct. 1.;
        Cdi = [1-0,9 x Tef/Tnorm] = coeficient de diminuare a valorii produsului datorită îmbătrânirii;
        Cdu = [1-0,9 x Def/Dnorm] = coeficient de diminuare a valorii produsului datorită uzurii fizice;
        Tef = durata efectivă de exploatare, se calculează de la data introducerii în exploatare până la data scoaterii din funcţiune;
        Tnorm = timp de utilizare normal (dacă nu este prevăzut în normative, se va considera Tnorm = 30 ani);
        Dacă Tef este mai mare ca Tnorm, coeficientul de diminuare a valorii produsului datorită îmbătrânirii (Cdi) se va lua egal cu 0,1.
        Def = durata de funcţionare efectivă (ore);
        Dnorm = durata de funcţionare normată (ore);
        Dacă Def este mai mare ca Dnorm, coeficientul de diminuare a valorii produsului datorită uzurii fizice denumit în continuare Cdu se ia egal cu cel datorat îmbătrânirii denumit în continuare Cdi.

        Cst = coeficientul de stare tehnică, egal cu:
        1 - pentru bunuri cu norma până la prima reparaţie capitală neîndeplinită;
        0,7 - pentru bunuri cu prima reparaţie capitală executată;
        0,65 - pentru bunuri cu norma până la prima reparaţie capitală îndeplinită dar cu reparaţia neexecutată;
        0,6 - pentru bunuri cu norma până la a doua reparaţie capitală îndeplinită dar cu reparaţia neexecutată;
        0,5 - pentru bunuri cu a doua reparaţie capitală executată;
        0,3 - pentru bunuri cu mai mult de două reparaţii capitale executate;
        0,2 - pentru bunuri cu durata normală de utilizare depăşită.

     Cum, se determină conform prevederilor pct. 1 litera f.

    4. Pentru materiale şi materiale de natura obiectelor de inventar:
        Comisia de estimare stabileşte preţul iniţial de vânzare/valorificare având la bază preţul actualizat, la care se aplică coeficientul de diminuare (K), funcţie de starea fizică a bunului respectiv.
        Comisia de evaluare stabileşte preţurile actualizate, astfel:
    a) analizează şi calculează media aritmetică a preţurilor din procesele verbale de prospectare a pieţei înaintate de unităţile militare gestionare, conform pct. I lit. a);
    b) în cazul în care unităţile militare gestionare nu pot obţine date despre preţui pieţei, se solicită preţurile acestora de achiziţie, fără TVA, de la structurile care au (au avut) atribuţii de înzestrare,
    c) preţul din evidenţa contabilă, indexat cu indicele mediu de creştere a preţurilor, atunci când preţul actualizat nu se poate stabili conform prevederilor lit. a) sau b).

        Preţul iniţial de vânzare/valorificare se determină cu următoarea formulă:
        Piv/Pivf = Pact x K
        Unde:
        Pact - preţul actualizat;
        K - un coeficient de diminuare ce va avea următoarele valori, funcţie de starea fizică în care se găsesc materialele la data evaluării:
    i) 0,7 pentru cele noi (nefolosite);
    ii) 0,5 pentru cele aflate în folosinţă şi care pot fi utilizate încă;
    iii) 0,3 pentru cele cu nevoi de reparaţii;
    6. Pentru deşeuri:
        Preţurile iniţiale de vânzare se stabilesc de comisia de evaluare, astfel:
    a) analizează şi calculează media aritmetică a preţurilor din procesele verbale de prospectare a pieţei înaintate de unităţile militare gestionare, conform pct. I lit. a);
    b) preţul iniţial de vânzare stabilit reprezintă media aritmetică a preţului rezultat la pct. a) şi a preţului rezultat în urma prospectării pieţei de către structura specializată.


    7. Pentru bunurile care fac obiectul valorificării, în starea fizică în care se află, evaluate la preţ de deşeu:
        La evaluarea preţului iniţial de vânzare al bunurilor valorificate în starea fizică în care se află, la preţuri de deşeuri, se au în vedere masa proprie a bunurilor din documentaţia tehnică, natura materialului de bază, precum şi preţul pieţei practicat pentru materialul de bază ca deşeu nedezmembrat. În situaţia în care există date certe (procese verbale de casare) din care să reiasă tipurile şi cantităţile de deşeuri rezultate în urma casării, preţul iniţial de vânzare va fi egal cu contravaloarea acestora.
    1. În cazul estimării bunurilor identice/similare cu cele din fabricaţia curentă, pe baza documentului justificativ de prospectare a pieţei, preţul iniţial de valorificare reprezintă următoarele procente din preţul pieţei, fără TVA:
    a) 80% pentru bunurile nefolosite/muniţiile bune;
    b) 65% pentru bunurile în stare de funcţionare, dar folosite/muniţiile cu prioritate la trageri;
    c) 40% pentru bunurile cu nevoi de reparaţii/muniţiile interzise la trageri de luptă şi de instrucţie;
    d) 20% pentru bunurile scoase din funcţiune/declasate/ muniţiile interzise la trageri şi depozitare de lungă durată.

    2. Structura specializată solicită producătorilor interni, prin intermediul Companiei, preţurile bunurilor din fabricaţia curentă care sunt identice/similare/asimilate cu bunurile care se estimează şi le transmite structurilor logistice ale statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentelor de armă/structurilor centrale, după caz.
    3. În cazul estimării bunurilor care nu se mai fabrică/produc şi pentru care nu se poate prospecta piaţa, preţul iniţial de valorificare se determină conform metodologiei prevăzute la pct. I paragraful A) lit. b) şi pct. II subpct. 1-4.
    4. Preţul iniţial de valorificare estimat se supune analizei comisiei de evaluare, care îl menţine ori îl diminuează sau îl majorează, după caz, stabilind preţul iniţial de valorificare, la care se adaugă comisionul Companiei şi cheltuielile prognozate de derulare, obţinându-se preţul iniţial de vânzare, pe baza căruia Compania începe negocierile cu partenerii externi.

    ANEXA 3

     (art. 9)
                                       - MODEL -
        VĂZUT
        Comandantul UM - gestionare - Grad
        Nume şi prenume
                                     PROCES VERBAL
                DE DEZMEMBRARE BUNURI/PREDARE-PRIMIRE DEŞEURI REZULTATE
                          Încheiat la data de ........
        În baza contractului nr. ..... din .......... încheiat între ............ şi ............ noi ............ - numele, prenumele, funcţia din partea UM predătoare -, şi ............ - numele, prenumele, funcţia, BI/CI ..... seria, nr. ......., eliberat de ........, delegaţia nr. ....... din partea beneficiarului - am luat act de dezmembrarea tuturor bunurilor înscrise în contractul menţionat, respectiv primul de predarea şi secundul de primirea deşeurilor rezultate specificate în tabel:

┌───────┬─────────────┬───────────┬────────┬───────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │Tipuri şi│
│ │ │Seria │Unitatea│ │cantităţi│
│Tipul │Nr. │ │militară│Masa │de │
│şi │înmatriculare├─────┬─────┤care are│proprie│deşeuri │
│marca │- serie - │ │ │bunul în│-kg- │rezultate│
│ │ │şasiu│motor│gestiune│ │/ produs │
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├───────┼─────────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────────────┼─────┼─────┼────────┼───────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │
│GENERAL│ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────────────┴─────┴─────┴────────┴───────┴─────────┘


        Bunurile specificate în tabelul de mai sus au fost dezmembrate în totalitate, iar deşeurile rezultate au fost ridicate de beneficiar.

┌───────────────────┬───────────────────┐
│AM PREDAT │AM PRIMIT │
└───────────────────┴───────────────────┘


    ANEXA 4

     (art. 10)
                      OPERAŢIUNI PENTRU DEMILITARIZAREA FAZA I ŞI
               DELOTIZAREA DE ECHIPAMENTELE ŞI PIESELE CARE CONŢIN ALIAJE
                         DE METALE PREŢIOASE A UNOR ACTIVE FIXE
    1. Active fixe de resortul blindatelor şi derivatelor pe şasiul acestora - maşini de luptă ale infanteriei şi vânătorilor de munte; tancuri; transportoare blindate şi autotunuri-:
    - demontarea armamentului de infanterie şi a dispozitivelor de ochire de pe tehnică;
    – demontarea aparaturii de conducere a focului, de stabilizare, de comunicaţii - informatica şi N.B.C;
    – demontarea aparaturii de vedere pe timp de noapte;
    – demontarea închizătoarelor de la armamentul de artilerie;
    – scoaterea fluidelor de lucru din legătura elastică şi echilibror şi sudarea piuliţelor de la frâna de tragere, recuperator şi echilibror;
    – retragerea loturilor P.S.A. specifice echipamentelor enumerate mai sus;
    – retragerea echipamentelor şi pieselor care conţin aliaje de metale preţioase etc.

    2. Active fixe de resortul apărării antiaeriene şi resortul artileriei antiaeriene - complexe de rachete antiaeriene; complexe şi/sau complete de aparatură pentru automatizarea conducerii trupelor; complexe şi/sau staţii de radiolocaţie; instalaţii de lansare rachete antiaeriene, rachete antiaeriene de luptă, tunuri antiaeriene precum şi instalaţii autopropulsate de lansare a rachetelor, rachete tactice, operativ tactice şi antitanc-:
    - dezmembrarea completelor în părţile componente ale acestora - maşini, cabine, remorci, etc. - din complet, retragerea aparaturii artileristice şi de ochire/observare, a tehnicii de radiolocaţie, de comunicaţii - informatică, N.B.C., etc. şi a completelor de P.S.A. 1/1;
    – retragerea echipamentelor şi pieselor care conţin aliaje de metale preţioase;
    – înregistrarea separată în evidenţa contabilă a bunurilor rezultate.

    3. Active fixe de resortul artileriei - aruncătoare de bombe, aruncătoare de proiectile reactive de calibrul 122 mm, inclusiv şi în sus; tunuri şi obuziere, inclusiv cele autopropulsate-:
    - retragerea aparaturii artileristice, tehnicii de radiolocaţie, de comunicaţii-informatică, N.B.C. şi a completului P.S.A. 1/1 şi înregistrarea lor, separată, în evidenţa contabilă;
    – retragerea echipamentelor şi pieselor care conţin aliaje de metale preţioase.

    4. Active fixe de resortul aviaţiei - avioane de vânătoare şi vânătoare - bombardament, inclusiv variantele de antrenament ale acestora; avioane de transport; elicoptere de luptă şi transport-:
    - demontarea, în baza tehnologiilor prevăzute în instrucţiunile de reparaţie şi întreţinere, a instalaţiilor de armament, aparaturii de comunicaţii - informatică, aparaturii de ochire/observare, a sistemelor de conducere a focului, a aparaturii N.B.C.;
    – retragerea echipamentelor şi pieselor care conţin aliaje de metale preţioase.

    5. Active fixe de resortul marinei - nave de luptă, nave auxiliare şi nave de transport-:
    - retragerea de la bord a:
    – sistemelor de armament, muniţii şi senzori, inclusiv armament de luptă sub apă;
    – instalaţiilor şi materialelor N.B.C.;
    – hidrolocatoarelor;
    – muniţiilor, bombelor, rachetelor şi torpilelor;
    – instalaţiilor militare de comunicaţii;
    – documentaţiei tehnice cu specific militar.
    – retragerea echipamentelor şi pieselor care conţin aliaje de metale preţioase.

    6. Active fixe de resortul comunicaţii - informatică - centre de transmisiuni fixe şi mobile, inclusiv elementele separate din compunerea acestora; autostaţii radio, radioreleu şi troposferice; puncte de comandă mobile pe pneuri, pe blindate, pe elicopter sau avion, inclusiv elemente separate din compunerea acestora-:
    - dezmembrarea completelor în părţile componente ale acestora;
    – demontarea şi scoaterea aparaturii specifice, inclusiv a panourilor, ramelor - racurilor -, surselor de alimentare, tablourilor de distribuţie;
    – scoaterea cablurilor, mufelor şi prizelor de interconectare a aparaturii, precum şi a cablurilor de conectare a aparaturii la panourile exterioare;
    – scoaterea din inventarul produsului a loturilor P.S.A., a pieselor de schimb, a documentelor şi a materialelor specifice;
    – retragerea echipamentelor şi pieselor care conţin aliaje de metale preţioase.

    7. Active fixe de resortul geniu şi chimic - maşini de geniu pe şasiu de tanc sau tractor greu pe şenile; poduri mobile de asalt pe tanc; complete de cercetare chimică şi de radiaţie pe pneuri -
    - demontarea armamentului, a aparaturii de ochire/observare, a aparaturii de comunicaţii - informatică, a aparaturii de cercetare chimică şi de radiaţie etc.

        NOTĂ
    1. Demilitarizarea faza I şi delotizarea de echipamente şi piesele care conţin aliaje de metale preţioase, a altor active fixe decât a celor menţionate în prezenta anexă ori a altor bunuri, se face potrivit precizărilor serviciilor logistice/organelor de asigurare tehnico - materială de la categoriile de forţe ale armatei, comandamentele şi structurile centrale, după caz.
    2. Demilitarizarea faza I şi delotizarea de echipamentele şi piesele de schimb care conţin aliaje de metale preţioase la tehnica de resortul marinei se execută de către bazele navale ale Statului Major al Forţelor Navale.
    3. Demilitarizarea faza I şi delotizarea de echipamente şi piesele care conţin aliaje de metale preţioase a activelor fixe de resortul comunicaţii - informatică se execută de către structurile de mentenanţă stabilite de categoriile de forţe ale armatei şi comandamentele de armă.
    4. Demilitarizarea şi delotizarea de echipamentele şi piesele care conţin aliaje de metale preţioase a activelor fixe de resortul comunicaţii - informatică aprobate la valorificare către persoanele juridice care au în obiectul de activitate realizarea de producţii cinematografice incumbă aducerea aparaturii în stare de nefuncţionare astfel încât refacerea stării de funcţionare şi a conectivităţii elementelor componente să fie imposibilă, dar să fie păstrat aspectul exterior al aparaturii autospecialelor şi se impune parcurgerea următoarelor activităţi:
    - demontarea şi scoaterea din carcasa aparaturii a plăcilor, ansamblurilor şi subansamblurilor funcţionale şi surselor de alimentare;
    – tăierea mufelor şi prizelor de interconectare a aparaturii şi de conectare a aparaturii la panourile exterioare, scoaterea inscripţionărilor cu specific militar - game de frecvenţă, moduri de lucru-;
    – scoaterea din inventarul produsului a loturilor P.S.A., a documentelor şi a materialelor specifice.    ANEXA 5

     (art. 11)
                  Metodologia referitoare la controlul şi verificarea
            armamentelor şi echipamentelor subiecte ale Tratatului forţelor
                   armate convenţionale în Europa - T-CFE - ratificat
                                 prin Legea nr. 18/1992
    1. Tipurile de armamente şi echipamente subiecte ale Tratatului forţelor armate convenţionale în Europa - T-CFE - ratificat prin Legea nr. 18/1992 - sunt menţionate în tabelul de mai jos.
    2. Cantităţile de armamente şi echipamente convenţionale declasate nu depăşesc, anual, un total de 250, din care nu mai mult de 200 sunt tancuri de luptă, vehicule blindate de luptă şi piese artilerie şi nu mai mult de 50 sunt elicoptere de atac şi avioane de luptă.
    3. Dacă, în mod excepţional, se impune depăşirea limitelor prevăzute la punctul 2, excedentul de armamente şi echipamente care se scoate din serviciu la unităţi se reduce potrivit prevederilor din Protocolul privind procedurile care guvernează reducerea armamentelor şi echipamentelor convenţionale limitate şi Protocolul privind inspecţiile, secţiunea X, ale Tratatului cu privire la forţele armate convenţionale în Europa - T-CFE - ratificat prin Legea nr. 18/1992.
    4. Notificarea declasării include cantitatea şi tipul armamentelor şi echipamentelor convenţionale limitate prin Tratat, declasate în cele 12 luni precedente, informaţii valabile la 1 ianuarie anul următor, precum şi locul declasării, Comandamentul logistic întrunit înştiinţează, până la data de 1 decembrie a fiecărui an, Biroului neproliferare şi control armamente din cadrul Direcţiei planificare strategică în vederea comunicării la Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale.
    5. Asemenea armamente şi echipamente convenţionale, limitate prin Tratat se dezmembrează în nu mai mult de 8 locuri, care se notifică ca locuri declarate, conform Protocolului privind Notificarea şi Schimbul de Informaţii, potrivit tezei II de la punctul III.
                                         TABEL
                    cu denumirile convenţionale ale armamentelor şi
                  echipamentelor subiecte ale Tratatului cu privire la
               forţele armate convenţionale în Europa - T-CFE - ratificat
                                 prin Legea nr. 18/1992

┌────┬────────────────┬────────────────────────────────────┐
│ │ │Simbolizarea echivalentă │
│Nr. │Denumirea │internaţională │
│crt.│tehnicii ├─────────────┬─────────┬────────────┤
│ │militare │Denumirea │Categoria│Subcategoria│
│ │ │convenţională│ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│1 │Tanc de luptă T │T55 │BT │- │
│ │55 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│2 │Tanc de luptă T │T72 │BT │- │
│ │72 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│3 │Tanc de luptă TR│TR 125 │BT │- │
│ │125 prototip │RESEARCH │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Tancuri de luptă│ │ │ │
│4 │diferite tipuri,│ST RESEARCH │BT │ │
│ │în faza de │ │ │ │
│ │prototip │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│5 │Tanc de luptă TR│TR 580 │BT │- │
│ │580 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│6 │Tanc de luptă TR│TR 85 │BT │- │
│ │85 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportoare │ │ │ │
│ │amfibii │ │ │ │
│7 │blindate, │TAB RESEARCH │ACV │APC │
│ │diferite tipuri │ │ │ │
│ │în faza de │ │ │ │
│ │prototip │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Maşini de luptă │ │ │ │
│ │ale infanteriei │ │ │ │
│8 │diferite tipuri,│AIFV RESEARCH│ACV │AIFV │
│ │în faza de │ │ │ │
│ │prototip │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Maşină de luptă │ │ │ │
│9 │a infanteriei │MLI 84 │ACV │AIFV │
│ │MLI 84 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Maşină de luptă │ │ │ │
│10 │a vânătorilor de│MLVM │ACV │APC │
│ │munte MLVM │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportor │ │ │ │
│11 │amfibiu blindat │TAB 71 │ACV │APC │
│ │TAB 71 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportor │ │ │ │
│12 │amfibiu blindat │TAB 77 │ACV │APC │
│ │TAB 77 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportor │ │ │ │
│13 │amfibiu blindat │TABC 79 │ACV │APC │
│ │de cercetare │ │ │ │
│ │TABC 79 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportor │ │ │ │
│14 │blindat tip BTR │BTR 60 PB │ACV APC │APC │
│ │60 PE │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportor │ │ │ │
│15 │blindat cu │SU 100 │ACV │HACV │
│ │armament greu │ │ │ │
│ │tip SU 100 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportor │ │ │ │
│16 │blindat cu │SU 76 │ACV │HACV │
│ │armament greu │ │ │ │
│ │tip SU 76 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportor │ │ │ │
│17 │blindat tip BTR │BTR 50 PU │LAL │APCLAL │
│ │50 PU asemănător│ │ │ │
│ │la exterior BTR │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Maşina de luptă │ │ │ │
│ │a vânătorilor de│ │ │ │
│18 │munte tip MLVM │MLVM AR │LAL │APCLAL │
│ │AR asemănătoare │ │ │ │
│ │la exterior MLVM│ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportor │ │ │ │
│ │amfibiu blindat │ │ │ │
│19 │tip TCG 80 │TCG 80 │LAL │APCLAL │
│ │asemănător la │ │ │ │
│ │exterior TAB │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportor │ │ │ │
│ │amfibiu blindat │ │ │ │
│20 │tip TAB 71 │TAB 71 A │LAL │APCLAL │
│ │asemănător la │ │ │ │
│ │exterior TAB │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportor │ │ │ │
│ │amfibiu blindat │ │ │ │
│21 │tip TAB 71 AR │TAB 71 AR │LAL │APCLAL │
│ │asemănător la │ │ │ │
│ │exterior TAB │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportor │ │ │ │
│ │amfibiu blindat │ │ │ │
│22 │tip TERA 71 A │TERA 71 L │LAL │APCLAL │
│ │asemănător la │ │ │ │
│ │exterior TAB │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportor │ │ │ │
│ │amfibiu blindat │ │ │ │
│23 │tip TAB 77 A │TAB 77 A │LAL │APCLAL │
│ │asemănător la │ │ │ │
│ │exterior TAB │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportor │ │ │ │
│24 │blindat tip │PCOMA │LAŞ │APCLAL │
│ │PCOMA asemănător│ │ │ │
│ │la exterior TAB │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportor │ │ │ │
│ │amfibiu blindat │ │ │ │
│25 │tip TERA 77 L │TERA 77 A │LAL │APCLAL │
│ │asemănător la │ │ │ │
│ │exterior TAB │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportor │ │ │ │
│ │amfibiu blindat │ │ │ │
│26 │tip A POMA │A POMA │LAL │APCLAL │
│ │asemănător la │ │ │ │
│ │exterior T ABC │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportor │ │ │ │
│ │amfibiu blindat │ │ │ │
│27 │de cercetare tip│TABC 79 AR │LAL │APCLAL │
│ │TABC 79 AR │ │ │ │
│ │asemănător la │ │ │ │
│ │exterior TABC │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportor │ │ │ │
│ │amfibiu blindat │ │ │ │
│28 │tip RCH 84 │RCH 84 │LAL │APCLAL │
│ │asemănător la │ │ │ │
│ │exterior TABC │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Transportor │ │ │ │
│ │amfibiu blindat │ │ │ │
│29 │tip ABC 79 │ABC 79 M │LAL │APCLAL │
│ │asemănător la │ │ │ │
│ │exterior TABC │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Staţie radar │ │ │ │
│30 │pentru artilerie│SNAR 10 │LAL │APCLAL │
│ │de câmp tip SNAR│ │ │ │
│ │10 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Vehicul blindat │ │ │ │
│31 │lansator de │BLG 67 M │AVLB │- │
│ │poduri tip BLG │ │ │ │
│ │67 M │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Vehicul blindat │ │ │ │
│32 │lansator de │BLG 67 M2 │AVLB │- │
│ │poduri tip BLG │ │ │ │
│ │67 M2 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Vehicul blindat │ │ │ │
│33 │lansator de │MT 55 A │AVLB │- │
│ │poduri tip MT 55│ │ │ │
│ │A │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│34 │Avion de luptă │IAR 93 │CAIR │- │
│ │IAR 93 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│35 │Avion de luptă │IL 28 │CAIR │- │
│ │IL 28 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│36 │Avion de luptă │MIG 15 │CAIR │- │
│ │MIG 15 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│37 │Avion de luptă │MIG 17 │CAIR │- │
│ │MIG 17 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│38 │Avion de luptă │MIG 21 │CAIR │ │
│ │MIG 21 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│39 │Avion de luptă │MIG 23 │CAIR │ │
│ │MIG 23 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│40 │Avion dc luptă │MIG 29 │CAIR │- │
│ │MIG 29 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Avion de │ │ │ │
│41 │antrenament-zbor│IAR 99 │PTAIR │- │
│ │tip IAR 99 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Avion de │ │ │ │
│42 │antrenament-zbor│L 29 │PTAIR │- │
│ │tip L 29 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Avion de │ │ │ │
│43 │antrenament-zbor│L 39 │PTAIR │- │
│ │tip L 39 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│44 │Elicopter de │IAR 316a │AHELO │MPHELO │
│ │atac IAR 316 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Elicopter de │ │ │ │
│45 │sprijin de luptă│IAR 316 │CSHELO │- │
│ │tip IAR 316 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Elicopter de │ │ │ │
│46 │sprijin de luptă│IAR 330 │CSHELO │- │
│ │tip IAR 330 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Elicopter de │ │ │ │
│47 │sprijin de luptă│MI 17 │CSHELO │- │
│ │tip MI 17 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Elicopter de │ │ │ │
│48 │sprijin de luptă│MI 8 │CSHELO │- │
│ │tip MI 8 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Elicopter de │ │ │ │
│49 │transport │DAUPHIN AS │UTHELO │- │
│ │neînarmat tip AS│365 N │ │ │
│ │365 N │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Sisteme de │ │ │ │
│ │lansatoare │ │ │ │
│50 │multiple de │MLRS RESEARCH│ARTY │MLRS │
│ │rachete diferite│ │ │ │
│ │tipuri, în faza │ │ │ │
│ │de prototip │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Obuziere │ │ │ │
│51 │diferite tipuri,│HOW RESEARCH │ARTY │GUNHOW │
│ │în faza prototip│ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Aruncătoare de │ │ │ │
│52 │bombe diferite │MORTAR │ARTY │MORTAR │
│ │tipuri, în faza │RESEARCH │ │ │
│ │de prototip │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Obuziere SKODA │SKODA M 1914/│ │ │
│53 │cal. 100 mm, md.│34 │ARTY │GUNHOW │
│ │1914/1934 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│54 │Tun de câmp │SCHNEIDER │ARTY │GUNHOW │
│ │SCHNEIDER │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Obuzier cal. 122│ │ │ │
│55 │mm, tip 2S 1, │2S 1 │ARTY │GUNHOW │
│ │autopropulsat │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│56 │Tun cal. 122 mm,│A 10 │ARTY │GUNHOW │
│ │md. 1931-1937 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Obuzier cal. 122│ │ │ │
│57 │mm, md. 1989 │HOW 89 │ARTY │GUNHOW │
│ │autopropulsat │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│58 │Obuzier cal. 122│M 30 │ARTY │GUNHOW │
│ │mm md. 1938 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│59 │Tun cal. 130 mm,│GUN 82 │ARTY │GUNHOW │
│ │md. 1982 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Obuzier cal. 100│ │ │ │
│60 │mm Skoda, md. │SKODA HOW │ARTY │GUNHOW │
│ │1934 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│61 │Obuzier cal. 152│HOW 81 │ARTY │GUNHOW │
│ │mm. md. 1981 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│62 │Tun-obuzier cal.│HOW 85 │ARTY │GUNHOW │
│ │152 mm, md. 1985│ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Obuzier cal. 152│ │ │ │
│63 │mm, diferite │ML 20 │ARTY │GUNHOW │
│ │modele │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Aruncătoare de │ │ │ │
│ │proiectile │ │ │ │
│64 │reactive cal. │APR. 21 │ARTY │MLRS │
│ │122 mm 40 de │ │ │ │
│ │tuburi pe şasiu │ │ │ │
│ │auto │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Aruncătoare de │ │ │ │
│ │proiectile │ │ │ │
│65 │reactive cal. │APR. 40 │ARTY │MLRS │
│ │122 mm 21 de │ │ │ │
│ │tuburi ne şasiu │ │ │ │
│ │auto │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│66 │Aruncător cal. │M 1982 │ARTY │MORTAR │
│ │120mm, md. 1982 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│ │Aruncătoare cal.│ │ │ │
│67 │120 mm, md. 1938│M 38/43 │ARTY │MORTAR │
│ │/43 │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│68 │Aruncător cal. │M 160 │ARTY │MORTAR │
│ │160 mm │ │ │ │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┤
│69 │Aruncător cal. │M 240 │ARTY │MORTAR │
│ │240 mm │ │ │ │
└────┴────────────────┴─────────────┴─────────┴────────────┘


    ANEXA 6a

     (art. 12, 34)
        – MODEL-

        CERTIFIC CONFORMITATEA DATELOR TEHNICE COMANDANTUL (ŞEFUL) U.M. (gestionare)
                    FIŞA TEHNICĂ A ACTIVULUI FIX CARE SE VALORIFICĂ:
    a) la intern []
    b) la extern []
    1. Denumirea bunului ............, tipul ........., marca .........., an de fabricaţie ........, nr. de înmatriculare/inventar ............
    2. Seria elementelor componente de bază:
    - serie şasiu ........ serie motor .......
    – alte componente ...........

    3. Bunul este scos din funcţiune cu PROCESUL VERBAL nr ..... din ........
    4. Durata normală de funcţionare/utilizare ......... (km echivalenţi, ore, ani, lovituri trase etc.)
    5. Durata efectivă de funcţionare (exploatare)/utilizare ....... (km echivalenţi, ore, ani, lovituri trase etc.)
    6. Număr de reparaţii capitale executate ...........
    7. Starea calitativă în care se află bunul:
    - nou []
    – folosit []
    – cu nevoi de reparaţii []

    8. Descrierea stării tehnice şi de completare a bunului, respectiv a stării de fixaţie:

┌─────────────┬──┬──┬──────────────────┐
│ │da│nu│ │
├─────────────┼──┼──┼──────────────────┤
│ │ │ │starea de │
│ │ │ │completare (se │
│complet │[]│[]│precizează │
│ │ │ │principalele │
│ │ │ │lipsuri): │
├─────────────┼──┼──┼──────────────────┤
│funcţionează │[]│[]│ │
├─────────────┼──┼──┼──────────────────┤
│în stare de │[]│[]│ │
│fixaţie │ │ │ │
├─────────────┼──┼──┼──────────────────┤
│demilitarizat│[]│[]│ │
│faza I │ │ │ │
├─────────────┼──┼──┼──────────────────┤
│alte situaţii│[]│[]│ │
└─────────────┴──┴──┴──────────────────┘

        – delotizat de echipamentele şi materialele care conţin aliaje de metale preţioase
    a) da []
    b) nu este cazul []    9. Unitatea Militară gestionară: UM ...... localitatea ........, judeţul ....., telefon ........, fax .......
    10. Unitatea Militară deţinătoare: UM ...... localitatea .........., judeţul ....., telefon ........, fax .......
    11. Dacă bunul rămâne nevalorificat prin licitaţie poate fi transmis fără plată
        DA [] NU []
        (se bifează obligatoriu o singură opţiune)

    12. Masa proprie a bunului este de: ....... kg/buc. şi este stabilită conform:
    - prevederilor ........... (instrucţiunilor de descriere/cărţilor de exploatare/memoratoare etc.)
    – prin asimilare cu ...........
    – prin cântărire efectivă []

    13. Deşeuri ce ar rezulta în urma casării (pe tipuri şi cantităţi):
        -
        -
        ÎNTOCMIT
        ŞEFUL (compartimentul care are în evidenţă bunul)
        (gradul)
        (numele şi prenumele)

    14. DATE COMPLETATE DE GESTIONAR
     Certific exactitatea datelor înscrise în prezenta fişa tehnică, inclusiv faptul că seriile înscrise la pct. nr. 2 corespund cu cele poansonate/inscripţionate pe tehnică.
        Gradul,
        (data şi semnătura)
        numele şi prenumele gestionarului

    15. Am aspectat bunul pe care urmează să îl licitez

┌────┬─────────┬──────┬──────────┬─────────┐
│ │ │B.I./ │Societatea│ │
│ │Numele şi│C.I. │pe care o │ │
│Data│prenumele│serie,│reprezintă│Semnătura│
│ │ │număr │(unde este│ │
│ │ │ │cazul) │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────┴──────────┴─────────┘


        NOTĂ
    1. Fişa tehnică se întocmeşte pe baza datelor înscrise în evidenţa contabilă, în cărţile tehnice, buletinele de analiză fizico-chimică, precum şi a realităţii de pe teren etc. şi se certifică de către comandantul/şeful unităţii militare gestionare.
    2. Fişa tehnică se întocmeşte în 5 exemplare, după caz, din care:
    - un exemplar la unitatea militară deţinătoare, dacă aceasta este alta decât unitatea militară gestionară;
    – un exemplar la unitatea militară gestionară;
    – un exemplar la categoriile de forţe ale armatei/similare, cu excepţia unităţilor militare subordonate structurii specializate;
    – două exemplare la structura specializată;

    3. În cazul în care bunul nu este complet se anexează în copie documentele justificative (inventarul completului, proces verbal de predare-primire, proces verbal de cercetare administrativă, etc.) din care să rezulte diminuarea gradului de completare a bunului respectiv.
    4. Datele de la pct. nr. 8, "alte situaţii" se completează, în clar situaţia în care se află activul fix (ex.: semiîngropat, îngropat, eşuat, scufundat, etc.).
    5. Masa proprie a bunului de la pct. nr. 12 se completează pe baza prevederilor instrucţiunilor de descriere/cărţilor de exploatare/memoratoare etc.
        În cazul în care nu există prevederi sau documente din care rezultă masa proprie a bunului aceasta se estimează prin asimilare cu bunuri asemănătoare sau funcţie de posibilităţi se cântăreşte.

    6. Pentru activele fixe propuse la valorificare care sunt identice/similare cu cele de pe piaţă, unitatea militară gestionară va anexa, după caz, oferte de preţ sau documente justificative de prospectare a pieţei.
    7. Datele de la pct. nr. 15 se completează numai pe exemplarul unităţii militare deţinătoare.


    ANEXA 6b

     (art. 12)
                                       - MODEL -
                                        CERTIFIC
        CONFORMITATEA DATELOR TEHNICE
        COMANDANTUL (ŞEFUL) U.M. (gestionare)
          FIŞA TEHNICĂ A ACTIVULUI FIX CARE SE VALORIFICĂ LA INTERN,
            ÎN STAREA FIZICĂ ÎN CARE SE AFLĂ, LA PREŢ DE DEŞEU ÎN
                                 STARE NEDEZMEMBRATĂ
    1. Denumirea ........, tipul ....., marca ......, an de fabricaţie ......, nr. de înmatriculare/inventar .........
    2. Seria componentelor de bază:
    - serie şasiu ......, serie motor .......
    – alte componente

    3. Descrierea stării tehnice şi de completare a bunului ..........................
    4. Condiţiile care au generat starea tehnică şi de completare menţionate la nr. crt. 3:
    - se enumeră şi condiţiile care au generat situaţia respectivă.

    5. Masa proprie a bunului este de: ...... kg/buc. şi este stabilită conform:
    - prevederilor (instrucţiunilor de descriere/cărţilor de exploatare/memoratoare etc.)
    – prin asimilare cu ...............
    – prin cântărire efectivă []

    6. Tipuri şi cantităţi de deşeuri estimate a rezulta din dezmembrare:
    7. Unitatea Militară gestionară: nr. ......., localitatea ......... judeţul ........ telefon ........ fax ....... localitatea
    8. Unitatea Militară deţinătoare: nr. ......., localitatea ......... judeţul .......... telefon ........ fax ........ localitatea
        ÎNTOCMIT
        ŞEFUL (compartimentul care are în evident bunul)
        (gradul)
        (numele şi prenumele)

    9. DATE COMPLETATE DE GESTIONAR
     Certific exactitatea datelor înscrise în prezenta fişa tehnică, inclusiv faptul că seriile înscrise la pct. nr. 2 corespund cu cele poansonate/inscripţionate pe tehnică.
        Gradul,
        (data şi semnătura)
        numele şi prenumele gestionarului

    10. Constatările comisiei eşalonului superior, la faţa locului:
        (comisia eşalonului superior al unităţii militare gestionare)
    10.1. Datele înscrise în fişa tehnică coincid cu situaţia reală în care se află bunul Da [] Nu [] sau
    10.2. La analiza documentelor de valorificare şi la aspectarea bunului au rezultat următoarele:
        ...................................
        Data efectuării evaluării la faţa locului ..........
        Membrii comisiei de evaluare/eşalonului superior
    1. .................
    2. .................
    3. .................

        Semnături


    11. CERTIFICĂM CONSTATĂRILE COMISIEI DE EVALUARE/EŞALONULUI SUPERIOR:
        Data certificării .........

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Gestionar │COMANDANTUL UM ……..│
├──────────────────┼───────────────────┤
│Grad, (semnătura) │Grad, (semnătura) │
│(numele şi │(numele şi │
│prenumele) │prenumele) │
└──────────────────┴───────────────────┘


    12. Am aspectat bunul pe care urmează să-l licitez

┌────┬─────────┬──────┬──────────┬─────────┐
│ │ │B.I./ │Societatea│ │
│ │Numele şi│C.I. │pe care o │ │
│Data│prenumele│serie,│reprezintă│Semnătura│
│ │ │număr │(unde este│ │
│ │ │ │cazul) │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────┴──────────┴─────────┘


        NOTĂ
    1. Fişa tehnică se întocmeşte pe baza datelor înscrise în cărţile tehnice, buletinele de analiză fizico-chimică, precum şi a realităţii de pe teren etc. şi se certifică de către comandantul şeful unităţii militare gestionare.
    2. Fişa tehnică se întocmeşte în 5 exemplare, după caz, din care:
    - un exemplar la unitatea militară deţinătoare, dacă aceasta este alta decât unitatea militară gestionară:
    – un exemplar la unitatea militară gestionară;
    – un exemplar la categoriile de forţe ale armatei/similare, cu excepţia unităţilor militare subordonate structurii specializate;
    – un exemplar la structura specializată;
    – un exemplar la Companie (prin structura specializată).

    3. Datele de la pct. nr. 12 se completează numai pe exemplarul unităţii militare deţinătoare.


    ANEXA 6c

     (art. 12)
                                     - MODEL -
        CERTIFIC
        CONFORMITATEA DATELOR TEHNICE
        COMANDANTUL/ŞEFUL U.M. gestionare
                              FIŞA TEHNICĂ A DEŞEULUI
    - feros, neferos sau de metale şi aliaje de metale preţioase -
    1. Denumirea deşeului
    2. Provenienţa deşeului: - se va preciza foarte clar natura bunurilor din care provin deşeurile -: ........ exemplu: aluminiu din căni.
    3. Starea în care se află:
    a) dezmembrat []
    b) parţial dezmembrat []
    c) nedezmembrat []
    d) alte situaţii - semiîngropat, îngropat, eşuat, scufundat - .........

    4. Cantitate în kg
    5. STAS ..............
    6. Simbol ............
    7. Cod ...............
    8. Buletin de delaborare nr. ..... din ........ emis de ........
    9. Unitatea Militară gestionară: nr. ......, localitatea ....... judeţul ........ telefon ......... fax .......... localitatea
    10. Unitatea Militară deţinătoare: nr. ......, localitatea ....... judeţul ........ telefon ........ fax ......... localitatea
        ÎNTOCMIT
        ŞEFUL - compartimentul care este în evidenţă deşeul
        gradul
        numele şi prenumele

    11. DATE COMPLETATE DE GESTIONAR
        Certific exactitatea datelor înscrise în prezenta fişă.
        Data certificării .........
        Grad, semnătură
        Nume şi prenume

    12. Am aspectat bunul pe care urmează să-l licitez

┌────┬─────────┬──────┬──────────┬─────────┐
│ │ │B.I./ │Societatea│ │
│ │Numele şi│C.I. │pe care o │ │
│Data│prenumele│serie,│reprezintă│Semnătura│
│ │ │număr │(unde este│ │
│ │ │ │cazul) │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────┴──────────┴─────────┘


        NOTĂ
    1. La pct. nr. 8 pentru deşeurile provenite din casarea armamentului şi muniţiilor, se menţionează "MATERIALUL ESTE COMPLET DELABORAT ŞI NU PREZINTĂ PERICOL LA RETOPIRE".
    2. Fişa tehnică se întocmeşte pe baza datelor din evidenţă şi se certifică de comandant/şeful unităţii militare gestionare.
    3. Fişa tehnică se întocmeşte în 5 exemplare, după caz, din care:
    - un exemplar la unitatea militară deţinătoare, dacă aceasta este alta decât unitatea militară gestionară;
    – un exemplar la unitatea militară gestionară;
    – un exemplar la structura categoriile de forţe ale armatei/similare, cu excepţia unităţilor militare subordonate structurii specializate;
    – un exemplar la structura specializată;
    – un exemplar la Companie - prin structura specializată -

    4. Datele de la pct. nr. 12 se completează numai pe exemplarul unităţii militari deţinătoare.


    ANEXA 7a

     (art. 12, 34)
                                   - MODEL -
        APROB
        COMANDANTUL/ŞEFUL U.M. 0.....
        (unitatea gestionară)
        (gradul)
        (numele şi prenumele)

           RAPORT DE ESTIMARE A PREŢULUI INIŢIAL DE VÂNZARE/VALORIFICARE
              AL ACTIVULUI FIX CARE SE VALORIFICĂ LA INTERN/EXTERN:
    a) la intern []
    b) la extern []
        Nr. ........ din .........
        Comisia de estimare compusă din:
        Preşedinte ..........
        Membri ..................
        numită prin ordin de zi pe unitate nr. ....... din ......., am procedat la verificarea documentelor privind evidenţa cantitativ-valorică, precum şi a documentelor de exploatare şi a stării tehnice a (bunului) cu seria (nr. înmatriculare) ......... aparţinând U.M. nr. 0......, în vederea estimării preţului iniţial de vânzare.
    a) Bunul (tipul, marca, seria) anul de fabricaţie ......, seriile principalelor componente ..........., principalele caracteristici .......... (capacitate cilindrică, putere, consum etc.) ..........
    b) Durata de funcţionare de la darea în exploatare până la scoaterea din funcţiune ....... (km, ore, ani etc.)
    c) Preţul iniţial de vânzare/valorificare este de ....... lei, fără TVA.
     1* Determinarea preţului iniţial de vânzare/valorificare s-a făcut pe baza metodologiei de estimare/evaluare prevăzută în anexa nr. 2 a prezentelor instrucţiuni, conform calculului specificat pe verso [].
        2* Preţul iniţial de vânzare/valorificare are la bază preţul pieţei [].

    d) Valoarea bunului din evidenţa contabilă a unităţii militare gestionare, la data de ........, este ........ lei.
    c) Data la care a fost actualizat preţul din evidenţa contabilă ...........
    f) Comisia de estimare propune preţul iniţial de vânzare/valorificare de ........... lei, fără TVA.
    g) Raportul a fost întocmit în 3 exemplare, din care:
    - un exemplar la ordonatorul de credite terţiar care are în asigurare financiară unitatea gestionară;
    – un exemplar la structura cu competenţe de aprobare a preţului iniţial de vânzare/valorificare;
    – un exemplar la structura specializată.


        Determinarea preţului iniţial de vânzare/valorificare, pe baza preţului actualizat, ţinând cont de durata de utilizare, de starea tehnică şi de uzură morala:
        Piv/Pivf = Pact x Cut x Cst Cum = .......... lei
        Unde:
        Pact "preţul actualizat" =
        Cut "reprezintă coeficientul de utilizare" =
        Cst "coeficient de stare tehnică" =
        Cum "coeficient de uzură morală" =


        Preşedintele comisiei
        Membri
        *Notă:
    - La litera c) se completează numai varianta care a fost luată în calcul. În situaţia în care preţul iniţial de vânzare/valorificare are la bază preţul pieţei, la raport se anexează documente justificative din care rezultă modul de stabilire a acestuia (proces - verbal de prospectare a pieţei, oferte de preţ, contracte anterioare etc.).
    – Preţul iniţial de vânzare estimat este cel calculat pentru bunurile propuse a se valorifica la intern, iar preţul iniţial de valorificare estimat este cel calculat pentru bunurile propuse a se valorifica la extern.


    ANEXA 7b

     (art. 12, 34)
                                      - MODEL -
        APROB
        Comandantul unităţii militare gestionare
        (Gradul)
        (Numele şi prenumele)

              RAPORT DE ESTIMARE A PREŢULUI INIŢIAL DE VÂNZARE/VALORIFICARE
               AL PIESELOR DE SCHIMB, CARE SE VALORIFICĂ LA INTERN/EXTERN
        Comisia de estimare compusă din:
    - preşedinte (gradul, numele şi prenumele)
    – membri (gradul, numele şi prenumele)

        numită prin ordin de zi pe unitate nr. ......... din ....... a procedat la estimarea preţului iniţial de vânzare al pieselor de schimb aflate în gestiunea UM ....., conform datelor de mai jos:

┌───┬─────────┬──────┬───────────┬──────────┬──────┬────┬─────────┬────────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬────┐
│ │ │ │ │ │Starea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fizică│ │ │ │ │ │ │Preţ iniţial│ │
│ │Denumirea│Reper │ │Nr./data │în │ │ │ │Natura │Preţul │Preţul │de vânzare/ │ │
│Nr.│piesei de│(cod, │Anul │procesului│care │U.M.│Cantitate│Greutate│materialului│din evid.│actualizat│valorificare│Obs.│
│ │schimb │simbol│fabricaţiei│verbal de │se │ │ │(kg) │de bază │contabilă│lei/UM │estimat lei/│ │
│ │ │etc.) │ │declasare │află │ │ │ │ │ │ │UM │ │
│ │ │ │ │ ├────┬─┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │N │F│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼────┼─┼────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6│7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├───┴─────────┴──────┴───────────┴──────────┴────┴─┴────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴────┤
│TIPUL DE TEHNICĂ │
├───┬─────────┬──────┬───────────┬──────────┬────┬─┬────┬─────────┬────────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────────┬────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼────┼─┼────┼─────────┼────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴──────┴───────────┴──────────┴────┴─┴────┴─────────┴────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────┴────┘


        Întocmit:
        Şeful structurii de asigurare tehnico-materială de la unitatea militară gestionară
        (gradul)

                        Certific datele înscrise în coloanele 1-9
                           GESTIONAR (data şi semnătura)
                COMISIA DE ESTIMARE A UNITĂŢII MILITARE GESTIONARE
        Preşedinte .............
        Membri: .............
        Notă:
    1. Col. 4 se va completa doar pentru bunurile care se valorifică la intern;
    2. Preţurile din col. 12 şi 13 se stabilesc conform prevederilor anexei nr. 2;
    3. Preţurile din col. 11, 12 şi 13 nu includ TVA;
    4. Simboluri corespunzătoare col. 5 şi 6:
    - N - nou;
    – F - folosit.    ANEXA 7c

     (art. 12, 34)
                                   - MODEL -
        APROB
        Comandantul unităţii militare (gestionare)
        (Gradul)
        (Numele şi prenumele)
             RAPORT DE ESTIMARE A PREŢULUI INIŢIAL DE VÂNZARE/VALORIFICARE
                 AL MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ŞI A
                  MATERIALELOR CARE SE VALORIFICĂ, LA INTERN/EXTERN
        Comisia de estimare compusă din:
    - preşedinte (gradul, numele şi prenumele)
    – membri (gradul, numele şi prenumele)

        numită prin ordin de zi pe unitate nr. ........ din ....... a procedat la estimarea bunurilor aflate în gestiunea UM ......, conform datelor de mai jos:

┌────┬─────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──┬──────────┬───────┬────────────┬──────────┬────────────┬────┐
│ │ │Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │Preţul │ │
│ │ │inventar,│ │Nr./data │ │ │ │Preţ │Greutatea/ │Preţul │iniţial de │ │
│Nr. │Denumirea│cod, │Anul │Procesului│Stare │UM│Cantitatea│unitar │natura │actualizat│vânzare/ │Obs.│
│crt.│bunurilor│simbol, │fabricaţiei│verbal de │calitativă│ │ │din ev.│materialului│lei/UM │valorificare│ │
│ │ │lot etc. │ │declasare │ │ │ │contab.│de bază │ │estimat lei/│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │UM │ │
├────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┼────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──┼──────────┼───────┼────────────┼──────────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──┴──────────┴───────┴────────────┴──────────┴────────────┴────┘


        Întocmit:
        Şeful structurii de asigurare tehnico-materială de la unitatea militară gestionară
        (gradul) (Numele şi prenumele)

        Certific datele înscrise în coloanele 1-9
        GESTIONAR
        (gradul)
        (data şi semnătura)
        (Numele şi prenumele)

                 COMISIA DE ESTIMARE A UNITĂŢII MILITARE GESTIONARE
        Preşedinte .........
        Membri: ............
        Notă:
    1. Col. 5 se va completa după caz, cu următoarele simboluri: N - noi, F - folosite, NR - cu nevoi de reparaţii, iar pentru muniţii vor fi trecute grupele de destinaţie: B-bune, PT-cu prioritate la trageri, ITLI-interzise de la trageri de luptă şi de instrucţie, ITDLD-interzise de la trageri de luptă şi de la depozitare de lungă durată;
    2. Preţurile din col. 10 şi 11 se stabilesc conform prevederilor anexei nr. 2;
    3. Preţurile din coloana 8, 10 şi 11 nu includ TVA;
    4. La rubrica observaţii se va trece opţiunea unităţii privind continuarea valorificării (TFP - transfer fără plată sau NDZ - nedezmembrat).


    ANEXA 8a

     (art. 12)
                                     - MODEL -
        APROB
        ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
        (Gradul)
        (Numele şi prenumele)
           LISTA ACTIVELOR FIXE APROBATE PENTRU VALORIFICARE, LA INTERN

┌────┬─────────┬─────────────┬─┬──────────┬───────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Preţul │Nr./data │ │ │Proceduri de │ │
│ │ │Număr de │ │ │iniţial│procesului│Unitatea │Unitatea │continuare a │ │
│Nr. │Denumirea│înmatriculare│U│ │de │verbal de │militara │militară │valorificării│ │
│crt.│bunurilor│(front), │/│Cantitatea│vânzare│scoatere │deţinătoare│gestionară│ │Observaţii│
│ │ │serie, lot, │M│ │estimat│din │nr. tel./ │nr. tel./ ├─────┬───────┤ │
│ │ │etc. │ │ │lei/UM │functiune │fax │fax │TFP │NDZ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│0 │l │2 │3│4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼─────────┼─────────────┼─┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────┴─┴──────────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────┴───────┴──────────┘

        ÎNTOCMIT
        Şeful structurii de asigurare tehnico-materială
        (Gradul)
        (Numele şi prenumele)

        Notă:
    1. Lista se întocmeşte pe clase de bunuri.
    2. La listă se anexează rapoartele de estimare şi fişele tehnice.


    ANEXA 8b

     (art. 12)
                                       - MODEL -
        APROB
        ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
        (Gradul)
        (Numele şi prenumele)

              LISTA ACTIVELOR FIXE APROBATE PENTRU VALORIFICARE, LA INTERN,
                  ÎN STAREA FIZICĂ ÎN CARE SE AFLĂ, LA PREŢ DE DEŞEU

┌────┬─────────┬─────────────┬─┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Număr de │ │ │Nr./data │Unitatea │Unitatea │ │
│ │ │înmatriculare│U│ │Procesului│militară │militară │ │
│Nr. │Denumirea│(front), │/│Cantitatea│verbal de │deţinătoare│gestionară│Observaţii│
│crt.│bunurilor│serie, lot, │M│ │scoatere │nr. tel./ │nr. tel./ │ │
│ │ │etc. │ │ │din │fax │fax │ │
│ │ │ │ │ │funcţiune │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3│4 │5 │6 │7 │8 │
├────┼─────────┼─────────────┼─┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────┴─┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┘

        ÎNTOCMIT
        Şeful structurii de asigurare tehnico-materială
        (Gradul)
        (Numele şi prenumele)


        Notă:
    1. Lista se întocmeşte pe clase de bunuri.
    2. La listă se anexează fişele tehnice.


    ANEXA 8c

     (art. 12)
                                     - MODEL -
        APROB
        ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
        (Gradul)
        (Numele şi prenumele)

                LISTA MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR ŞI
                A MATERIALELOR APROBATE PENTRU VALORIFICARE, LA INTERN

┌────┬─────────┬──────┬──────────┬─┬──────────┬──────────┬───────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Preţ │ │ │ │Proceduri de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │iniţial│Nr./data │ │ │continuare a │ │
│Nr. │Denumirea│Scrie,│An de │U│ │Starea │de │procesului│Unitatea │Unitatea │valorificării│ │
│crt.│bunurilor│lot, │fabricaţie│/│Cantitatea│calitativă│vânzare│verbal de │deţinătoare│gestionară│ │Obs.│
│ │ │etc. │ │M│ │ │estimat│declasare │(tel/fax) │(tel/fax) ├───────┬─────┤ │
│ │ │ │ │ │ │ │lei/UM │ │ │ │TFP │NDZ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┼─────┼────┤
│0 │1 │2 │3 │4│5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼──────────┼─┼──────────┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼───────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────┴──────────┴─┴──────────┴──────────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────┴───────┴─────┴────┘

        Întocmit:
        Şeful structurii de asigurare tehnico-materială
        (gradul)
        (Numele şi prenumele)


        Notă:
    1. Coloana 6 se va completa după caz, cu următoarele simboluri: N - noi, F - folosite, NR - cu nevoi de reparaţii;
    2. Lista se întocmeşte cu bunurile grupate pe clase de materiale.


    ANEXA 8d

     (art. 12)
                                     - MODEL -
        APROB
        ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
        (Gradul)
        (Numele şi prenumele)

            LISTA PIESELOR DE SCHIMB APROBATE PENTRU VALORIFICARE, LA INTERN

┌────┬─────────┬──────┬───────────┬──────┬─┬──────────┬───────┬──────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬────┐
│ │ │ │ │Starea│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fizică│ │ │Preţ │ │ │ │Proceduri de │ │
│ │Denumirea│Reper │ │în │U│ │iniţial│Nr./data │Unitatea │Unitatea │continuare a │ │
│Nr. │piesei de│(cod. │Anul │care │/│Cantitatea│de │procesului│deţinătoare│gestionară│valorificării│Obs.│
│crt.│schimb │simbol│fabricaţiei│se │M│ │vânzare│verbal de │(tel/fax) │(tel/fax) │ │ │
│ │ │etc.) │ │află │ │ │estimat│declasare │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├────┬─┤ │ │lei/UM │ │ │ ├──────┬──────┤ │
│ │ │ │ │N │F│ │ │ │ │ │ │TFP │NDZ │ │
├────┼─────────┼──────┼───────────┼────┼─┼─┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5│6│7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├────┼─────────┼──────┼───────────┼────┼─┼─┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────┼───────────┼────┼─┼─┼──────────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────┼──────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────┴───────────┴────┴─┴─┴──────────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────┴──────┴────┘

        Întocmit:
        Şeful structurii de asigurare tehnico-materială
        (gradul)
        (Numele şi prenume)


        Notă:
    1. Piesele de schimb se grupează pe categoriile de tehnică la care se utilizează.
    2. Simboluri corespunzătoare col. 4 şi 5:
    - N - nou;
    – F - folosit.    ANEXA 8e

     (art. 12)
                                       - MODEL -
        APROB
        ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
        (Gradul)
        (Numele şi prenumele)

            LISTA DEŞEURILOR, METALELOR ŞI ALIAJELOR DE METALE PREŢIOASE
                   APROBATE PENTRU VALORIFICARE LA INTERN

┌────┬──────────┬──────────┬────┬───┬──────┬─┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Starea în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │Denumirea │care se │ │ │ │U│ │Unitatea │Unitatea │ │
│crt.│deşeurilor│află │STAS│Cod│Simbol│/│Cantitatea│militară │militară │Observaţii│
│ │ ├──┬───┬───┤ │ │ │M│ │deţinătoare│gestionară│ │
│ │ │DZ│PDZ│NDZ│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──┼───┼───┼────┼───┼──────┼─┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8│9 │10 │11 │12 │
├────┼──────────┼──┼───┼───┼────┼───┼──────┼─┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──┼───┼───┼────┼───┼──────┼─┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──┴───┴───┴────┴───┴──────┴─┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┘

        ÎNTOCMIT
        Şeful structurii de asigurare tehnico-materială
        (Gradul)
        (Numele şi prenumele)


        Notă:
    1. Nu se vor promova spre valorificare cantităţi mai mici de 500 kg deşeuri feroase şi 100 kg neferoase. Acestea se predau la alte unităţi militare desemnate de eşalonul superior al unităţilor gestionare. Transportul deşeurilor se efectuează, ocazional, simultan cu alte misiuni.
    2. Simboluri corespunzătoare col. 2, 3 şi 4:
    - DZ - dezmembrat
    – PDZ - parţial dezmembrat
    – NDZ - nedezmembrat.    ANEXA 9a

     (art. 12)
                                     - MODEL -
        APROB
        ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
        (Gradul)
        (Numele şi prenumele)

           RAPORT DE EVALUARE A PREŢULUI INIŢIAL DE VÂNZARE AL BUNURILOR
           APROBATE PENTRU VALORIFICARE LA INTERN, PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ
           DESCHISĂ CU STRIGARE/SELECŢIE DE OFERTE DE PREŢ CUPRINSE ÎN
                          LISTA CENTRALIZATOARE NR. ......
        Comisia de evaluare compusă din:
    - preşedinte (gradul, numele şi prenumele)
    – membri (gradul, numele şi prenumele)

        numită prin ordin de zi pe unitate nr. ... din ........ a proceda la evaluarea următoarelor bunuri din gestiunea unităţilor militare subordonate .........:

┌────┬─────────┬─────────────┬─┬──────────┬───────┬───────┬───────┬────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Preţ │Preţ │Preţ │ │ │
│ │ │Număr de │U│ │iniţial│iniţial│iniţial│Procedura de│ │
│Nr. │Denumirea│înmatriculare│/│Cantitatea│de │de │de │valorificare│Observaţii│
│crt.│bunurilor│(serie, nr. │M│ │vânzare│vânzare│vânzare│propusă │ │
│ │ │inventar) │ │ │estimat│evaluat│aprobat│ │ │
│ │ │ │ │ │lei/UM │lei/UM │lei/UM │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─┼──────────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤
│0 │l │2 │3│4 │5 │6 │7 │9 │10 │
├────┼─────────┼─────────────┼─┼──────────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────────┼─┼──────────┼───────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────────┴─┴──────────┴───────┴───────┴───────┴────────────┴──────────┘


     Notă: preţurile din col. 5-7 se stabilesc conform metodologiei din anexa nr. 2.

┌──────────────────────────────────────┐
│COMISIA DE EVALUARE │
├────────────────────────┬─────────────┤
│PREŞEDINTE │MEMBRI │
└────────────────────────┴─────────────┘


    ANEXA 9b

     (art. 12)
                                         - MODEL -
        APROB
        ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
        (Gradul)
        (Numele şi prenumele)

         RAPORT DE EVALUARE A PREŢULUI INIŢIAL DE VÂNZARE AL PIESELOR DE SCHIMB
           APROBATE PENTRU VALORIFICARE LA INTERN, PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ
            DESCHISĂ CU STRIGARE/SELECŢIE DE OFERTE DE PREŢ CUPRINSE ÎN
                            LISTA CENTRALIZATOARE NR. .....
        Comisia de evaluare compusă din:
    - preşedinte (gradul, numele şi prenumele)
    – membri (gradul, numele şi prenumele)

        numită prin ordin de zi pe unitate nr. .... din ......... a procedat la evaluarea următoarelor bunuri din gestiunea unităţilor militare subordonate ..........:

┌────┬─────────┬───────┬───────────┬──────┬─┬─────────┬───────┬──────────┬─────┬───────┬────────────┬────┐
│ │ │ │ │Starea│ │ │Preţ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fizică│ │ │iniţial│Preţul │ │Preţ │ │ │
│ │Denumirea│Reper │ │în │U│ │de │actualizat│Preţ │iniţial│Procedura de│ │
│Nr. │pieselor │(cod, │Anul │care │/│Cantitate│vânzare│la data │minim│de │valorificare│Obs.│
│crt.│de schimb│simbol,│fabricaţiei│se │M│ │estimat│evaluării │(lei/│vânzare│propusă │ │
│ │ │etc.) │ │află │ │ │(lei/ │(lei/UM) │UM) │(lei/ │ │ │
│ │ │ │ ├────┬─┤ │ │UM) │ │ │UM) │ │ │
│ │ │ │ │N │F│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼────┼─┼─┼─────────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼────────────┼────┤
│0 │1 │2 │3 │ │ │6│7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼────┼─┼─┼─────────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼────┼─┼─┼─────────┼───────┼──────────┼─────┼───────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴───────────┴────┴─┴─┴─────────┴───────┴──────────┴─────┴───────┴────────────┴────┘


        Notă:
    1. Preţurile din col. 8-11 se stabilesc conform metodologiei din anexa nr. 2;
    2. Simboluri corespunzătoare col. 4 şi 5: N- nou şi F - folosit.


┌──────────────────────────────────────┐
│COMISIA DE EVALUARE │
├────────────────────────┬─────────────┤
│PREŞEDINTE │MEMBRI │
└────────────────────────┴─────────────┘


    ANEXA 9c

     (art. 12)
                                    - MODEL -
        APROB
        ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
        (Gradul)
        (Numele şi prenumele)

           RAPORT DE EVALUARE A PREŢULUI INIŢIAL DE VÂNZARE AL DEŞEURILOR
          APROBATE PENTRU VALORIFICARE LA INTERN, PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ
           DESCHISĂ CU STRIGARE/SELECŢIE DE OFERTE DE PREŢ CUPRINSE ÎN
                     LISTA CENTRALIZATOARE NR. .....
        Comisia de evaluare compusă din:
    - preşedinte (gradul, numele şi prenumele)
    – membri (gradul, numele şi prenumele)

        numită prin ordin de zi pe unitate nr. ... din ...... a procedat la evaluarea următoarelor bunuri din gestiunea ........:

┌────┬──────────┬──────────┬────┬───┬──────┬─┬──────────┬───────────┬───────────┬───────┬────────────┬────┐
│ │ │Starea în │ │ │ │ │ │Preţul de │Preţul de │ │ │ │
│ │ │care se │ │ │ │ │ │prospectare│prospectare│Preţul │ │ │
│Nr. │Denumirea │află │ │ │ │U│ │a pieţei │a pieţei │iniţial│Procedura de│ │
│crt.│deşeurilor│ │STAS│Cod│Simbol│/│Cantitatea│efectuată │efectuată │de │valorificare│Obs.│
│ │ ├──┬───┬───┤ │ │ │M│ │de unitatea│de comisia │vânzare│propusă │ │
│ │ │DZ│PDZ│NDZ│ │ │ │ │ │gestionară │de evaluare│lei/UM │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │lei/UM │lei/UM │ │ │ │
├────┼──────────┼──┼───┼───┼────┼───┼──────┼─┼──────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────────┼────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8│9 │10 │11 │12 │13 │14 │
├────┼──────────┼──┼───┼───┼────┼───┼──────┼─┼──────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──┼───┼───┼────┼───┼──────┼─┼──────────┼───────────┼───────────┼───────┼────────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──┴───┴───┴────┴───┴──────┴─┴──────────┴───────────┴───────────┴───────┴────────────┴────┘


        Notă:
    1. Preţurile înscrise în col. 10-12 se stabilesc conform metodologiei din anexa nr. 2.
    2. Pentru fiecare tip de deşeu se va marca cu "X" starea în care se află, respectiv DZ - dezmembrat, PDZ - parţial dezmembrat sau NDZ - nedezmembrat.


┌──────────────────────────────────────┐
│COMISIA DE EVALUARE │
├────────────────────────┬─────────────┤
│PREŞEDINTE │MEMBRI │
└────────────────────────┴─────────────┘


    ANEXA 10a

     (art. 12)
                                      - MODEL -
        APROB
        ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
        (Gradul)
        (Numele şi prenumele)

             LISTA CENTRALIZATOARE NR. ..... CU ACTIVELE FIXE APROBATE PENTRU
               VALORIFICARE, LA INTERN, PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU
                         STRIGARE/SELECŢIE DE OFERTE DE PREŢ

┌───┬─────────┬──────────────┬─┬──────────┬───────┬───────────┬──────────┬────┐
│ │ │Număr de │ │ │Preţ │ │ │ │
│ │ │înmatriculare,│U│ │iniţial│Unitatea │Unitatea │ │
│Cod│Denumirea│serie şasiu, │/│Cantitatea│de │deţinătoare│gestionară│Obs.│
│ │bunurilor│serie motor, │M│ │vânzare│(tel/fax) │(tel/fax) │ │
│ │ │nr. inventar, │ │ │lei/UM │ │ │ │
│ │ │etc. │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────────┼─┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼────┤
│0 │1 │2 │3│4 │5 │6 │7 │8 │
├───┼─────────┼──────────────┼─┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────────────┼─┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴──────────────┴─┴──────────┴───────┴───────────┴──────────┴────┘

        Verificat:
        Întocmit:
        Notă:
    1. Preţurile înscrise în col. 5 nu conţin TVA.
    2. Numărul listei centralizatoare va fi atribuit de către structura specializată.


    ANEXA 10b

     (art. 12)
        – MODEL-

        APROB
        ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
        (Gradul)
        (Numele şi prenumele)

           LISTA CENTRALIZATOARE NR. .... CU MATERIALELE DE NATURA
          OBIECTELOR DE INVENTAR ŞI A MATERIALELOR APROBATE PENTRU
          VALORIFICARE, LA INTERN, PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ
                CU STRIGARE/SELECŢIE DE OFERTE DE PREŢ

┌───┬─────────┬──────┬──────────┬─┬──────────┬──────────┬───────┬───────────┬──────────┬────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Preţ │ │ │ │
│ │Denumirea│Serie,│An de │U│ │Stare │iniţial│Unitatea │Unitatea │ │
│Cod│bunurilor│etc. │fabricaţie│/│Cantitatea│Calitativă│de │deţinătoare│gestionară│Obs.│
│ │ │ │ │M│ │ │vânzare│(tel/fax) │(tel/fax) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │lei/UM │ │ │ │
├───┼─────────┼──────┼──────────┼─┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼────┤
│0 │1 │2 │3 │4│5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├───┼─────────┼──────┼──────────┼─┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼──────┼──────────┼─┼──────────┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴──────┴──────────┴─┴──────────┴──────────┴───────┴───────────┴──────────┴────┘

        Verificat:
        Întocmit:
        Notă:
    1. Materialele de natura obiectelor de inventar şi materialele de acelaşi tip şi stare calitativă, propuse la valorificare în cantităţi mari de către unităţile militare gestionare, în lista centralizatoare vor fi grupate în cantităţi cuprinse între 10-100 buc. (funcţie de natura acestora), astfel încât, adjudecarea acestora la licitaţie să se poată realiza pentru întreaga cantitate grupată. Fiecare cantitate astfel grupată va primi cod separat.
    2. Coloana 6 se va completa după caz, cu următoarele simboluri: N - noi, F - folosite, NR - cu nevoi de reparaţii;
    3. Listele centralizatoare se întocmesc cu bunurile grupate pe clase de materiale.
    4. Preţurile înscrise în col. 7 nu conţin TVA.
    5. Numărul listei centralizatoare va fi atribuit de către structura specializată.


    ANEXA 10c

     (art. 12)
                                    - MODEL -
        APROB
        ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
        (Gradul)
        (Numele şi prenumele)

              LISTA CENTRALIZATOARE NR. .... CU PIESE DE SCHIMB APROBATE
           PENTRU VALORIFICARE LA INTERN, PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ
                    CU STRIGARE/SELECŢIE DE OFERTE DE PREŢ

┌────┬─────────┬───────┬───────────┬──────┬─┬─────────┬───────┬───────────┬──────────┬────┐
│ │ │ │ │Starea│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │fizică│ │ │Preţ │ │ │ │
│ │Denumirea│Reper │ │în │U│ │iniţial│Unitatea │Unitatea │ │
│Nr. │pieselor │(cod, │Anul │care │/│Cantitate│de │deţinătoare│gestionară│Obs.│
│crt.│de schimb│simbol,│fabricaţiei│se │M│ │vânzare│(tel/fax) │(tel/fax) │ │
│ │ │etc.) │ │află │ │ │(lei/ │ │ │ │
│ │ │ │ ├────┬─┤ │ │UM) │ │ │ │
│ │ │ │ │N │F│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼────┼─┼─┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┼────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5│6│7 │8 │9 │12 │13 │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼────┼─┼─┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼────┼─┼─┼─────────┼───────┼───────────┼──────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴───────────┴────┴─┴─┴─────────┴───────┴───────────┴──────────┴────┘

        Verificat:
        Întocmit:
        Notă:
    1. Preţurile din col. 8 se stabilesc conform metodologiei din anexa nr. 2.
    2. Simboluri corespunzătoare col. 4 şi 5: N - nou şi F - folosit.


    ANEXA 10d

     (art. 12)
                                    - MODEL -
        APROB
        ORDONATORUL SECUNDAR DE CREDITE
        (Gradul)
        (Numele şi prenumele)

           LISTA CENTRALIZATOARE NR. ..... CU DEŞEURILE APROBATE PENTRU
            VALORIFICARE LA INTERN, PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ DESCHISĂ CU
                    STRIGARE/SELECŢIE DE OFERTE DE PREŢ

┌────┬──────────┬──────────┬────┬───┬──────┬─┬──────────┬───────┬───────────┬──────────┬────┐
│ │ │Starea în │ │ │ │ │ │Preţul │ │ │ │
│Nr. │Denumirea │care se │ │ │ │U│ │iniţial│Unitatea │Unitatea │ │
│crt.│deşeurilor│află │STAS│Cod│Simbol│/│Cantitatea│de │deţinătoare│gestionară│Obs.│
│ │ ├──┬───┬───┤ │ │ │M│ │vânzare│(tel/fax) │(tel/fax) │ │
│ │ │DZ│PDZ│NDZ│ │ │ │ │ │lei/UM │ │ │ │
├────┼──────────┼──┼───┼───┼────┼───┼──────┼─┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8│9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼──────────┼──┼───┼───┼────┼───┼──────┼─┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──┼───┼───┼────┼───┼──────┼─┼──────────┼───────┼───────────┼──────────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──┴───┴───┴────┴───┴──────┴─┴──────────┴───────┴───────────┴──────────┴────┘

        Verificat:
        Întocmit:
        Notă:
    1. Preţurile înscrise în col. 10 nu conţin TVA.
    2. Pentru fiecare tip de deşeu se va marca cu "X" starea în care se află, respectiv DZ - dezmembrat, PDZ - parţial dezmembrat sau NDZ - nedezmembrat.


    ANEXA 11

     (art. 1)
                BUNURILE CARE IMPLICĂ APĂRAREA ŢĂRII, ORDINEA PUBLICĂ ŞI
                  SIGURANŢA NAŢIONALĂ CARE FAC OBIECTUL VALORIFICĂRII
    1. Aeronave.
    2. Nave maritime şi fluviale de luptă, operative sau auxiliare, instalaţii plutitoare şi ambarcaţiuni, aparatură de navigaţie, recunoaştere, cercetare, observare, bruiaj, căutare antisubmarină şi convorbiri sub apă, echipamente de semnalizare, arme sub apă.
    3. Tehnică de aerodrom, mijloace şi aparatură pentru navigaţie, transmisiuni.
    4. Armament de artilerie cu ţeava lisă şi ghintuită, tractat şi autopropulsat.
    5. Rachete şi instalaţii rachete.
    6. Armament de infanterie individual, de grup şi cu destinaţie specială.
    7. Bombe, torpile, rachete şi materii explozive, grenade de mână şi muniţiile pentru toate categoriile de armament, inclusiv cele cu efecte speciale.
    8. Mijloace şi materiale speciale pentru intervenţii şi control antiterorist, de împiedicare şi neutralizare a acţiunilor agresive (bastoane, scuturi, căşti de protecţie, veste antivandal şi antiglonţ, mijloace iritant lacrimogene, complete de echipament antitraumă sau protecţie pirotehnist, aparate cu raze X, detectoare, sisteme de supraveghere a aeroporturilor, roboţi şi miniroboţi telecomandaţi pentru intervenţie, cătuşe, disruptoare şi alte produse specifice), inclusiv aparatură şi materiale folosite la realizarea dispozitivelor utilizate în activităţi operative specifice.
    9. Aparatură artileristică complexă şi de conducere a focului pe timp de zi şi de noapte.
    10. Puncte de comandă mobile, fixe şi de stat major.
    11. Blindate pe şenile, blindate pe roţi, inclusiv autovehicule special echipate pentru a fi utilizate în activităţi specifice apărării.
    12. Autostaţii, radiorelee, staţii complexe de radio şi staţii de radiolocaţie destinate apărării.
    13. Aparatură, mijloace, echipamente de transmisiuni şi prelucrare a datelor destinate apărării:
    a) echipamente de multiplexare comutare, separatoare de reţea, rutere, sisteme management şi terminale aferente pentru transmisiuni voce, date, video, fax cu posibilitatea de protecţie, inclusiv autospeciale ce conţin aceste tipuri de echipamente;
    b) aparatură de măsură, control şi aparatură specifică utilizată în interceptare şi controlul antiinterceptare în ingineria semnalelor modulate şi pentru măsurarea şi analiza semnalelor secundare emise/radiate de aparatura de prelucrare a datelor şi informaţiilor de telecomunicaţii;
    c) staţii radio de bază, comutatoare radio, interferenţe interconectare între reţele, terminale radio fixe, mobile şi portabile convenţionale, inclusiv sisteme de antene şi dispecerate complexe de comunicaţii ce conţin asemenea echipamente;
    d) mijloace pentru extensia radio a canalelor de comunicaţie, staţii radio, echipamente de comutaţie, terminale de satelit pentru interconectarea şi extensia locală a punctelor de radiocomunicaţii şi a nodurilor de transmisiuni, inclusiv autospeciale ce conţin astfel de echipamente;
    e) sisteme de determinare a poziţiei autospecialelor aflate în deplasare;
    f) mijloace de pază, supraveghere şi alarmare a obiectivelor speciale şi militare, precum şi sisteme de anunţare operativă a personalului;
    g) receptoare de trafic, panoramice, de bandă largă şi echipamente pentru analiza semnalelor analogice şi digitale;
    h) aparatură de goniometrie fixă, mobilă şi portabilă inclusiv autospeciale astfel echipate;
    i) mijloace tehnice special concepute destinate activităţilor de supraveghere şi culegere de informaţii, inclusiv aparatura pentru depistarea dispozitivelor de supraveghere, ascultare şi interceptare a comunicaţiilor;
    j) instalaţii, mijloace tehnice şi materiale folosite pentru blocarea emisiei semnalelor/radiaţiilor, provenind de la echipamente de prelucrare a datelor şi informaţiilor specifice;
    k) mijloace fixe, mobile şi portabile pentru amplificare a semnalelor audio;
    l) echipamente destinate protejării informaţiilor electronice în stare de stocare, transport şi prelucrare;
    m) sisteme integrate pentru asigurarea continuă a electroalimentării în condiţii deosebite.

    14. Mijloace pentru cercetare genistică, control tehnic.
    15. Mijloace şi materiale pentru lucrări de distrugere şi minare-deminare.
    16. Mijloace şi materiale explozive şi de dare a focului.
    17. Tehnică şi aparatură de protecţie nucleară, biologică şi chimică, materiale şi mijloace incendiare şi de furnizare precum şi materiale chimice de instrucţie şi antrenament.
    18. Mănuşi şi costume compensatoare pentru personalul navigant.
    19. Instalaţii, ansambluri, subansambluri, agregate, accesorii, piese de schimb, componente, carburanţi, lubrifianţi, substanţe chimice şi lichide speciale cu caracter specifice pentru bunurile cuprinse în prezenta listă, folosite exclusiv la repararea ori exploatarea acestora precum şi ambalajele destinate conservării bunurilor respective.
    20. Autospeciale şi echipamente omologate prin structurile din sistemul de apărare.
    21. Programe software destinate funcţionării şi exploatării echipamentelor din prezenta listă.

    ANEXA 12

     (art. 31)

┌───────────────┬──────────────────────┐
│APROB │APROB │
│ORDONATORUL DE │ORDONATORUL PRINCIPAL │
│CREDITE │DE CREDITE- │
│MINISTERUL │INSTITUŢIEI PUBLICE │
│APĂRĂRII │PRIMITOARE- │
│NAŢIONALE │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│conform │Denumirea instituţiei │
│competenţelor │publice/unitatea de │
│ │cult │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Nr. ......... │ │
│din │Funcţia, numele şi │
│............. │prenumele, ştampila şi│
│- nr. de │semnătura │
│înregistrare la│ │
│UM predătoare -│ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Nr. .......... din │
│ │................. │
│ │- nr. de înregistrare │
│ │la instituţia publică/│
│ │unitatea de cult │
└───────────────┴──────────────────────┘

                       PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRELUARE
        Încheiat la data de .........
        În baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. d) din H.G.R. nr. 1470/2005 ou modificările ulterioare;
        Având în vedere scrisoarea nr. ........ - documentul de comunicare al repartizării prin transfer -;
        Se transmit fără plată, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale - U.M. nr. 0......, în administrarea - denumirea instituţiei publice solicitante următoarele bunuri:

┌──────────┬─┬──────────┬─────────────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┐
│Denumirea │U│ │ │Serie │ │Data │Durata de│Valoarea│
│bunurilor,│/│Cantitatea│Nr. de │şasiu,│An │dării în │folosinţă│de │
│tipul, │M│ │înmatriculare│serie │fabricaţie│folosinţă│- ani - │inventar│
│marca │ │ │ │motor │ │ │ │- lei - │
├──────────┼─┼──────────┼─────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│1 │2│3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├──────────┼─┼──────────┼─────────────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴─┴──────────┴─────────────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┼────────┤
│Total valoare │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘


        Bunul se predă cu/fără scule şi accesorii conform inventarului anexat la prezentul proces-verbal de predare-preluare.
        Instituţia primitoare se obligă să transmită unităţii predătoare, confirmarea înregistrării în evidenţă a bunurilor primite până la data de ......... - 30 zile de la data preluării -.
        Dacă în termen de 15 zile lucrătoare, de la înştiinţarea instituţiei publice că procesele-verbale de predare-preluare au fost aprobate, aceasta nu ridică bunurile, ele primesc altă destinaţie.
        Prezentul proces-verbal de predare-preluare s-a încheiat în două exemplare, unul la unitatea militară gestionară şi unul la instituţia publică primitoare.

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Am predat. │Am primit │
├────────────┼─────────────────────────┤
│- │- Numele şi prenumele │
│Comandantul/│precum şi semnătura │
│Şeful U.M. │reprezentantului care │
│gestionare/ │ridică bunurile, după caz│
│predătoare -│şi ştampila - │
└────────────┴─────────────────────────┘

        NOTĂ: În cazul transmiterii fără plată a bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (3) lit. d) din Regulament, procesul-verbal de predare-primire se avizează şi de şeful Biroului tradiţii, cultură şi heraldică.

    ANEXA 13

     (art. 8, 35)
          COMPONENŢA, RESPONSABILITĂŢILE, ATRIBUŢIILE ŞI MODUL DE LUCRU ALE
          COMISIEI DE EVALUARE A BUNURILOR CE SE VALORIFICĂ LA INTERN/EXTERN
    (A) La intern
    1. Comisia de evaluare a bunurilor care se valorifică la intern are următoarea componenţă:
        preşedinte - şeful Serviciului valorificări din structura specializată/înlocuitorul legal al acestuia sau altă persoană desemnată de comandantul structurii specializate;
        membri:
    - 2-4 reprezentanţi ai structurii specializate;
    – un reprezentant al ordonatorului de credite care a transmis lista bunurilor aprobate pentru valorificare la intern;
    – un reprezentant al Direcţiei generală financiar-contabile;
    – un reprezentant al Direcţiei logistice;
    – un reprezentant al Companiei.

        Comisia funcţionează în plen şi este compusă din minimum 7 membri.
        Nominalizarea membrilor comisiei se face de structurile desemnate, la solicitarea scrisă a structurii specializate. Numirea comisiei se efectuează de comandantul structurii specializate, prin înscrierea în ordinul de zi pe unitate.
        Comisia este convocată prin grija structurii specializate, de regulă cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei.
        Logistica aferentă desfăşurării şedinţelor se asigură de structura specializată.

    2. În unităţi militare, certificarea propunerii de valorificare a bunurilor cu uzură morală şi fizică avansată, prin licitaţie, în starea fizică în care se află, la preţuri de deşeuri, se face de comisia desemnată de ordonatorul de credite care este eşalon superior unităţii în cauză.
    3. La evaluarea bunurilor se analizează rapoartele de estimare şi/sau fişele tehnice ale bunurilor, întocmite de unitatea gestionară/deţinătoare, şi se ţine cont de următoarele:
    a) în cazul în care există informaţii despre piaţă, se are în vedere preţul pieţei pentru bunuri identice, de acelaşi gen ori asimilate, care se menţine/majorează/diminuează în funcţie de starea tehnică şi de completare a bunurilor, de uzura fizică şi morală a acestora, de valoarea de întrebuinţare, de raportul cerere-ofertă sau de preţurile de adjudecare obţinute de Companie pentru bunuri identice, de acelaşi gen ori asimilate, valorificate la procedurile anterioare;
    b) în cazul în care comisia de evaluare nu dispune de informaţii relevante despre piaţă, se are în vedere metodologia de estimare/evaluare a bunurilor care se valorifică la intern/extern, prevăzută în anexa nr. 2. Preţul iniţial de vânzare stabilit este egal ori mai mare sau mai mic decât preţul iniţial de vânzare estimat/preţul rezultat din formula de calcul, potrivit constatărilor comisiei de evaluare a bunurilor.

    4. La estimarea şi evaluarea preţului iniţial de vânzare al bunurilor care se propun a se valorifica în starea fizică în care se află, la preţuri de deşeuri, se au în vedere masa proprie a bunurilor din documentaţia tehnică, natura materialului de bază, precum şi preţul pieţei practicat pentru materialul de bază ca deşeu nedezmembrat. Preţul iniţial de vânzare acceptabil este cel puţin egal cu contravaloarea deşeurilor estimate a rezulta prin dezmembrarea bunului respectiv.
    5. Comisia de evaluare a bunurilor care se valorifică la intern îşi desfăşoară activitatea la sediul structurii specializate, ori de câte ori este nevoie.
    6. Hotărârile comisiei privind stabilirea preţului de vânzare la intern se iau cu votul majorităţii simple a membrilor acesteia. Obiecţiile se motivează temeinic, se consemnează în raportul de evaluare a preţului iniţial de vânzare a bunurilor şi se semnează de cel/cei care le formulează.

    (B) La extern
    1. Comisia de evaluare a bunurilor care se valorifică la extern are următoarea componenţă:
        preşedinte - şeful Oficiului asigurare sprijin logistic întrunit din structura specializată/înlocuitorul legal al acestuia sau altă persoană desemnată de comandantul structurii specializate;
        membri:
    - 1-3 reprezentanţi ai structurii specializate;
    – un reprezentant al ordonatorului de credite care a transmis lista bunurilor aprobate pentru valorificare la extern;
    – un reprezentant al Direcţiei generală financiar-contabile;
    – un reprezentant al Direcţiei logistice;
    – un reprezentant al Companiei.

        Secretar: un reprezentant al Companiei, care nu are drept de vot.
        Comisia funcţionează în plen şi este compusă din minimum 7 membri.
        Nominalizarea membrilor comisiei se face de structurile implicate şi se comunică structurii specializate, înainte de fiecare şedinţă, în vederea transmiteri acesteia Companiei pentru emiterea deciziei de convocare a comisiei de evaluare.
        Convocarea comisiei se efectuează prin grija Companiei, de regulă cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării şedinţei.
        Logistica aferentă desfăşurării şedinţelor se asigură de Companie.
        Responsabilităţile, atribuţiile şi modul de lucru ale Comisiei de evaluare a bunurilor care se valorifică la extern sunt următoarele:
    a) se întruneşte în cel mult 30 de zile de la primirea de Companie a listei centralizatoare a bunurilor propuse la valorificare, întocmită conform modelului din anexa nr. 13c;
    b) solicită producătorilor interni, prin intermediul Companiei, preţurile bunurilor din fabricaţia curentă care sunt identice sau similare cu cele care se evaluează sau structurilor care au/au avut competenţe de achiziţie a bunurilor respective, prin structura specializată;
    c) analizează propunerile de preţ de valorificare înscrise în:
    - anexa de calcul a preţurilor pentru bunurile evaluate, care cuprinde preţul mediu din lista centralizatoare, preţul de fabricaţie pentru bunuri identice/similar cu cele din fabricaţia curentă, preţul de achiziţie comunicat de structura care a avut/are competenţe, preţul de valorificare cel mai mare obţinut pe alte contracte externe întocmită de structura specializată;
    – informarea cu activităţile desfăşurate pentru testarea pieţei din punct de vedere al preţului, întocmită de Companie.
        Preţul iniţial de valorificare va fi cel puţin preţul cel mai mare rezultat din informaţiile prezentate. La acesta se adaugă comisionul Companiei şi cheltuielile prognozate de derulare obţinându-se preţul iniţial de vânzare la extern. Preţul iniţial de valorificare şi de vânzare astfel stabilit se menţionează într-un proces-verbal

    d) pe baza preţului de vânzare astfel stabilit, Compania negociază cu partenerii externi;
    e) în cazul în care preţurile de vânzare rezultate în urma negocierii sunt mai mici decât cele iniţiale, acestea se supun analizei comisiei de evaluare, care ia una dintre următoarele decizii:
    - avizează preţurile negociate pe care le menţionează într-un proces-verbal care stă la baza raportului ce se înaintează spre aprobare ministrului apărării naţionale;
    – în situaţia în care comisia nu avizează preţul negociat, acesta poate fi diminuat în trepte, dar nu mai mult de 25% din preţul iniţial de vânzare;
    – având la bază noul preţ de vânzare stabilit Compania reia negocierile cu partenerii externi;
    – în situaţia în care preţul negociat se încadrează în condiţiile de mai sus comisia de evaluare avizează preţurile negociate;
    – în situaţia în care preţul negociat este mai mic cu mai mult de 25% din preţul iniţial de vânzare, Compania va solicita, prin structura specializată, ordonatorului secundar de credite căruia îi aparţin bunurile punctul de vedere în ceea ce priveşte oportunitatea continuării negocierilor;
    – pe baza punctului de vedere transmis de ordonatorul secundar de credite, comisia de evaluare poate diminua preţul iniţial de vânzare cu mai mult de 25%, până la preţul de deşeu majorat cu 40%;
    – în situaţia în care preţul negociat se încadrează în condiţiile alineatului anterior comisia de evaluare avizează preţurile negociate.


        Rezultatul negocierii finale se supune analizei comisiei de evaluare care stabileşte modalitatea de continuare a operaţiunii comerciale.

    2. Comisia de evaluare a bunurilor care se valorifică la extern îşi desfăşoară activitatea la sediul Companiei sau la sediul structurii specializate, ori de câte ori este nevoie.
    3. Hotărârile comisiei privind stabilirea preţului de valorificare şi vânzare la extern se iau cu votul majorităţii simple a membrilor acesteia. Obiecţiile se motivează temeinic, se consemnează în procesul-verbal al şedinţei şi se semnează de cel/cei care le ridică.
    4. Procesul-verbal al şedinţei comisiei de evaluare a bunurilor care se valorifică la extern se semnează de preşedintele comisiei/înlocuitorul legal al acestuia şi de ceilalţi participanţi şi se ştampilează la structura specializată. Documentul se emite în două exemplare, unul pentru Companie şi unul pentru structura specializată.

    ANEXA 13a

     (art. 3)
                                      - MODEL -
        ROMÂNIA
        MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        U.M ........
        Nr. ..... din ..........
        Localitate
             TABEL CU BUNURILE PROPUSE PENTRU VALORIFICAREA LA INTERN
                           DIN CADRUL ..............

┌─────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬────┐
│ │ │ │ │ │Propunerea │ │
│Nr. │Denumirea│Cantitatea│Starea │Anii de │de │Obs.│
│crt. │bunurilor│ │calitativă│fabricaţie│valorificare│ │
│ │ │ │ │ │a Companiei │ │
├─────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├─────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────┤
│.....│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────┤
│n. │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴────┘

        Notă:
    1. Col. 3 se va completa după caz, cu următoarele simboluri: N - noi, F - folosite, NR - cu nevoi de reparaţii, iar pentru muniţii: B - bune, PT - cu prioritate la trageri, ITLI - interzise de la trageri de luptă şi de instrucţie, ITDLD - interzise de la trageri şi depozitare de lungă durată;
    2. La rubrica observaţii (col. 6) se va menţiona seria, nr. înmatriculare, nr. front, lot, etc.

        Întocmit

    ANEXA 13b

     (art. 42)
                                      - MODEL -
        ROMÂNIA
        MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        U.M. ........
        Nr. ..... din ..........
        Localitate ..........
                 TABEL CU BUNURILE PROPUSE PENTRU VALORIFICAREA LA EXTERN
                                DIN CADRUL ...........

┌─────┬─────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬────┐
│ │ │ │ │ │Propunerea │ │
│Nr. │Denumirea│Cantitatea│Starea │Anii de │de │Obs.│
│crt. │bunurilor│ │calitativă│fabricaţie│valorificare│ │
│ │ │ │ │ │a Companiei │ │
├─────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├─────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────┤
│.....│ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────┤
│n. │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴────┘

        Notă:
    1. Col. 3 se va completa după caz, cu următoarele simboluri: N - noi, F - folosite, NR - cu nevoi de reparaţii, iar pentru muniţii: B - bune, PT - cu prioritate la trageri, ITLI - interzise de la trageri de luptă şi de instrucţie, ITDLD - interzise de la trageri şi depozitare de lungă durată;
    2. La rubrica observaţii (col. 6) se va menţiona seria, nr. înmatriculare, nr. front, lot, etc.

        Întocmit

    ANEXA 13c

     (art. 34)
                                      - MODEL -
        ROMÂNIA
        MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        U.M. ..........
        Nr. ..... din ......
        Localitatea .........
        APROB
        ŞEFUL/COMANDANTUL .......
            LISTA CENTRALIZATOARE NR. ...... A BUNURILOR PROPUSE PENTRU
                              VALORIFICAREA LA EXTERN

┌─────┬─────────┬─┬──────────┬────────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────┐
│ │ │U│ │Preţ iniţial│ │Durata │Nr. │ │Unitatea │Unitatea │ │
│Nr. │Denumirea│/│Cantitatea│de │Anul de │normală de │reparaţiilor│Starea │militară │militară │Obs.│
│crt. │bunurilor│M│ │valorificare│fabricaţie│funcţionare│şi felul lor│calitativă│gestionară│deţinătoare│ │
│ │ │ │ │- USD - │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┤
│0 │1 │2│3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├─────┼─────────┼─┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┤
│.....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┤
│n. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────┼─┼──────────┼────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────┤
│Total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────┴─┴──────────┴────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────┘

        Verificat:
        Întocmit:
        Notă:
    1. La listă, transmisă şi pe suport magnetic, se anexează în mod obligatoriu fişele tehnice şi rapoartele de estimare;
    2. Preţurile din col. 4 sunt transformate în USD, la cursul de schimb oficial, existent la data întocmirii listei centralizatoare, nu includ T.V.A. şi se stabilesc conform prevederilor anexei nr. 2;
    3. Col. 8 se va completa după caz, cu următoarele simboluri: N - noi, F - folosite, NR - cu nevoi de reparaţii, iar pentru muniţii: B - bune, PT - cu prioritate la trageri, ITLI - interzise de la trageri de luptă şi de instrucţie, ITDLD - interzise de la trageri şi depozitare de lungă durată;
    4. La rubrica observaţii (col. 11), se va menţiona seria, nr. înmatriculare, nr. front, lot, etc.
    5. Numărul listei centralizatoare va fi atribuit de către structura specializată.


    ANEXA 14

     (art. 44)
             LISTA CU BUNURILE SPECIFICE BAZEI MATERIALE DE INSTRUIRE A
               MILITARILOR CARE NU SE SUPUN VALORIFICĂRII LA INTERN
    1. Echipamente, instalaţii şi dispozitive folosite în poligoanele de tragere pentru executarea tragerilor cu armamentul de infanterie, artilerie şi de pe maşinile de luptă.
    2. Poligoane de instrucţie şi antrenament.
    3. Echipamente, simulatoare şi dispozitive pentru învăţare şi verificare utilizate în procesul de instrucţie.
    4. Armament, muniţii de exerciţiu şi de instrucţie.
    5. Armament, muniţii, componente ale acestora, secţionate şi de învăţământ precum şi machetele de orice natură.
    6. Tehnică - subansambluri - secţionată şi de exerciţiu.
    7. Bunuri specifice pregătirii fizice şi sportului, instalate în teren.
    8. Elemente de bază materială de instrucţie, panoplii din dotarea sălilor de specialitate şi laboratoarelor.
    9. Ansambluri, subansambluri, piese de schimb şi materiale utilizate în procesul de mentenanţă a elementelor de bază materială şi în procesul de învăţământ - reparaţii.
    10. Paraşute, costume şi echipamente pentru scafandri.
    11. Bunuri pentru protecţia împotriva factorilor nocivi, de intervenţie şi de luptă.
    12. Tehnică şi materiale specifice din compunerea sălilor şi laboratoarelor de specialitate pe linie de comunicaţii - informatică, simulatoare şi dispozitive pentru instruirea transmisioniştilor, generatoare de ton, transmiţătoare în cod Morse, echipamente pentru poligoane de instrucţie de specialitate, machete ale aparaturii.
    13. Simulatoare pentru antrenarea echipei de luptă pentru antrenarea operatorilor de radiolocaţie - SAEL şi SAO
    14. Cabine AKORD pentru simulare situaţii aeriene.
    15. Simulatoare de zbor, simulatoare - trainer - de misiuni şi avionică şi simulatoare de catapultare.
    16. Planşe de specialitate aferente bunurilor specifice bazei materiale.
    17. Formulare tipizate, neclasificate ori care urmează a se declasifica, specifice Ministerului Apărării Naţionale.

    ANEXA 15

     (art. 47)
           METODOLOGIA PRIVIND ÎNCASAREA CONTRAVALORII BUNURILOR VALORIFICATE,
           A COMISIONULUI DATORAT COMPANIEI, RESPECTIV SCĂDEREA BUNURILOR DIN
           EVIDENŢA CONTABILĂ A UNITĂŢILOR MILITARE GESTIONARE ŞI ALTE REGULI
           CE TREBUIE RESPECTATE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII BUNURILOR
    (1) ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR ŞI FLUXUL ACESTORA ÎN CAZUL VALORIFICĂRII BUNURILOR LA INTERN:
    a) După adjudecarea bunurilor, Compania încheie contract de vânzare-cumpărare cu persoana juridică sau fizică căreia i s-au adjudecat bunurile;
        În contractul de vânzare-cumpărare şi în anexele acestuia se menţionează valoarea de adjudecare a bunurilor şi valoarea comisionului, la care se adaugă TVA, corespunzătoare, unităţile deţinătoare gestionare, cantităţile şi locurile de dispunere/depozitare a bunurilor;

    b) Compania transmite la structura specializată un exemplar al contractului de vânzare-cumpărare. Cumpărătorul achită în contul structurii specializate, pe baza facturii/facturilor emise de aceasta, contravaloarea contractului de vânzare-cumpărare;
    c) Structura specializată transmite unităţii militare gestionare o adresă în care se precizează că unitatea predă cumpărătorului bunurile menţionate în contractul de vânzare-cumpărare nr. ... din ...., factura nr. ... din ...., precum şi numărul şi data documentului prin care s-a achitat contravaloarea contractului. La adresă se anexează câte o copie de pe factură şi documentul de plată.
    d) Cumpărătorul, după plata integrală a bunurilor şi după confirmarea de către U.M. 02574 Bucureşti că suma virată a intrat în contul unităţii menţionate, se prezintă cu documentul de plată la unitatea militară pentru preluarea bunurilor;
    e) La sosirea în unitatea gestionară cumpărătorul prezintă următoarele documente:
    - exemplarul propriu, din contractul de vânzare-cumpărare, în original, semnat cu Compania;
    – o copie xerox a contractului de vânzare-cumpărare care rămâne la unitate;
    – factura în original, emisă de structura specializată;
    – actul de identitate menţionat în contract - în cazul persoanelor fizice - sau actul de identitate şi împuternicirea societăţii în cazul persoanelor juridice.
        În situaţii temeinic justificate contractul de vânzare-cumpărare şi factura pot fi prezentate în copie certificată conform cu originalul.
        Copia contractului de vânzare-cumpărare necesară pentru scăderea din evidenţa contabilă a bunurilor se înmânează de cumpărător la prezentarea în unitate, unitatea având obligaţia de a-l confrunta cu originalul cumpărătorului şi a certifica prin ştampilarea fiecărei file.
        În situaţia în care cumpărătorul se prezintă la unitate pentru a prelua bunurile înainte de primirea adresei, unitatea gestionară predă bunurile prevăzute în contract dar numai pe baza confirmării de către structura specializată, a numărului de contract, numărului facturii şi documentului de plată.

    f) Unitatea deţinătoare predă cumpărătorului bunurile pe baza dispoziţiilor de livrare şi încheie proces verbal de predare-primire. Un exemplar al dispoziţiei de livrare şi al procesului verbal se transmit direct la categoriile de forţe ale armatei/similare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data predării bunurilor către cumpărător. Acestea transmit structurii specializate cele două documente în termen de 7 zile lucrătoare;
    g) Compania, emite, lunar, pe baza situaţiei transmise de structura specializată a sumelor încasate, reprezentând contractele achitate, factură pentru plata comisionului reglementat prin contractul de comision;
    h) Unităţile militare gestionare, pe baza documentelor transmise de structura specializată, a contractului primit de la cumpărător şi a dispoziţiei de livrare, operează scăderea bunurilor din gestiune

    (2) ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR ŞI FLUXUL ACESTORA ÎN CAZUL VALORIFICĂRII BUNURILOR LA EXTERN:
    a) Compania înaintează ministrului apărării naţionale, spre aprobare, prin Direcţia Generală pentru Armamente, rapoarte privind condiţiile de valorificare la extern, în care se vor menţiona cel puţin următoarele aspecte:
    - preţurile de vânzare şi valorificare la extern;
    – partenerii externi;
    – destinaţia finală a bunurilor, în cazul în care se cunoaşte:
    – asigurarea condiţiilor comerciale;
    – termenul de semnare a contractului extern;
    – termenul limită de preluare şi livrare la extern a bunurilor;
    – intenţia potenţialilor parteneri externi de a executa, operaţiuni de dezafectare de dotarea specific militară, reinscripţionare, recondiţionare şi/sau reparaţii ori modificări ale bunurilor;
    – operaţiunile de încărcare, pază, transport şi alte activităţi conexe în derularea activităţilor de valorificare la extern;
    – condiţii de reziliere a contractului;
    – posibilitatea retragerii bunurilor contractate pentru efectuarea analizelor de laborator sau completarea unor nevoi curente ale Ministerului Apărării Naţionale;
    – nivelul avansului, care se va reţine în cazul neîndeplinirii de către partenerul extern a clauzelor contractuale;
    – nivelul comisionului.
        Pe lângă Companie şi structura specializată, raportul va fi semnat şi de statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentelor de armă care au în subordine unităţile militare/gestionare, ale căror bunuri urmează să fie valorificate la extern. În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea raportului aprobat de ministrul apărării naţionale, privind condiţiile de valorificare la extern, Compania transmite structurii specializate o copie a acestuia;

    b) În termen de maxim 15 zile lucrătoare de la semnarea contractului extern, Compania transmite structurii specializate o copie în integralitate, certificată prin semnătură, şi o traducere a acestuia, precum şi copia extrasului de cont care atestă încasarea avansului;
    c) Compania transmite, de regulă, cu 5 zile lucrătoare înainte, prin intermediul structurii specializate, structurilor logistice de la statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentelor de armă/structurilor centrale, care au în subordine unitatea gestionară, informaţiile referitoare la perioadele, mijloacele de transport şi persoanele care participă la activităţile de inspecţie, pregătire, preluare, încărcare, persoanele împuternicite să semneze procesul verbal de predare-primire a bunurilor cu reprezentantul unităţii militare gestionare/deţinătoare şi actul adiţional la contractul cadru de prestări servicii, dacă este cazul, precum şi tipurile de bunuri care urmează a fi pregătite pentru livrare.
        Compania notifică îndeplinirea condiţiilor comerciale şi transmite structurii specializate, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data planificată pentru preluarea bunurilor din unităţile militare, copia extrasului de cont cu care a fost încasată contravaloarea produselor respective.
        Structura specializată comunică îndeplinirea condiţiilor comerciale statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentelor de armă/structurilor centrale, după caz, fapt fără de care bunurile nu se predau din unităţile militare gestionare/deţinătoare.

    d) La terminarea încărcării, după finalizarea operaţiunii de predare-primire a bunurilor la unitatea militară gestionară/deţinătoare, predătorul întocmeşte şi semnează cu reprezentantul /împuternicitul Companiei, procesul verbal de predare-primire, în câte un exemplar pentru unitatea militară gestionară, eşalonul superior al acesteia, Companie şi structura specializată, pe care le transmite acestora în termen de maxim 3 zile lucrătoare. După semnare, unitatea militară gestionară/deţinătoare va înmâna reprezentantului/împuternicitului Companiei exemplarul acestuia.
        În cazul în care bunurile se preiau de operatori economici din industria de apărare, Compania transmite structurilor logistice de la statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei/comandamentelor/structurilor centrale, care au în subordine unitatea gestionară, o împuternicire prin care desemnează delegatul operatorului economic, să semneze procesul verbal de predare-primire şi, dacă este cazul, actul adiţional la contractul cadru de prestări servicii. După semnare unitatea militară gestionară/deţinătoare va înmâna exemplarul Companiei delegatului desemnat.
        După finalizarea operaţiunii de încărcare a bunurilor pe mijloacele de transport pe parcurs intern, la unitatea militară gestionară/deţinătoare, predătorul întocmeşte avizul de însoţire a mărfii.
        Compania se asigură că operaţiuni de încărcare a produselor pe mijloacele de transport pe parcurs intern se vor efectua de operatori economici specializaţi.

    e) Compania se asigură că operaţiunile de dezafectare de dotarea specific militară, reinscripţionare, recondiţionare şi/sau reparaţii ori modificări ale bunurilor se vor efectua de operatori economici autorizaţi. De asemenea, aceasta solicită operatorilor economici specializaţi documente care să ateste că mijloacele utilizate pentru transportul produselor cu caracter special îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi răspunde de bunurile preluate şi transportate până la punctul de frontieră.
    f) Pe baza raportului aprobat de ministrul apărării naţionale, privind condiţiile de valorificare la extern şi a procesului verbal de predare-primire a bunurilor, în prima jumătate a lunii următoare celei în care avut loc predarea - primirea, structura specializată emite şi transmite Companiei, factură pentru bunurile predate, a cărei valoare totală va fi egală cu valoarea de valorificare, la care se adaugă T.V.A. prevăzută de lege, în valută/lei, la cursul de schimb comunicat de B.N.R. valabil pentru ziua întocmirii procesului verbal de predare-primire a bunurilor. În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea facturii, dar nu mai târziu de ultima zi a lunii în care structura specializată a emis factura, Compania virează în contul acesteia valoarea de valorificare a bunurilor predate.
    g) În termen de 5 zile lucrătoare de la livrarea la extern a bunurilor valorificate, Compania transmite structurii specializate copii ale facturii externe, documentului de transport internaţional, declaraţiei vamale de export/document echivalent, după caz.
        T.V.A.-ul aferentă facturilor emise de structura specializată va fi virată în lei de Companie, pe baza exemplarului original, până la data de 20 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost emisă factura.

    h) În termen de 60 de zile calendaristice de la data emiterii documentului de transport internaţional, Compania transmite structurii specializate decontul însoţit de documente justificative din care rezultă suma rămasă după deducerea din valoarea de vânzare a bunurilor preluate, a cheltuielilor de valorificare efectuate pentru realizarea exportului şi a comisionului cuvenit valorii de valorificare virată. În baza acesteia structura specializată emite în 10 zile calendaristice de la primirea decontului, factura aferentă. Compania virează structurii specializate, integral, suma rămasă, în 10 zile calendaristice de la data primirii facturii.
        Cheltuielile efectuate pentru valorificarea bunurilor de Companie în lei se includ în decont, în valuta contractului extern, utilizându-se cursul BNR valabil în data facturării acestora de către prestatori, sau la cursul BNR din data efectuării plăţii în lei, în situaţia în care prestatorii nu au obligaţia de a emite factura.

    i) În situaţia nerespectării termenelor de plată pentru toate facturile emise, partea în culpă se obligă să plătească celeilalte părţi, penalităţi şi dobânzi.
    j) În cazul în care Compania, după finalizarea activităţilor de la lit. h), primeşte facturi fiscale aferente cheltuielilor de valorificare, acestea se recuperează, pe bază de documente justificative, din livrările ulterioare de bunuri la extern sau se vor deconta Companiei pe baza de factura emisă către structura specializată.
    k) Structura specializată virează sumele în valuta încasate din valorificarea bunurilor, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare;
    l) Scăderea din evidenţa contabilă a bunurilor care fac obiectul contractelor de valorificare la extern se face pe baza următoarelor documente:
    - copie de pe factura, transmisă pe cale ierarhică de structura specializată;
    – copie de pe extrasul de cont care atestă încasarea sumei în valută, transmisă pe cale ierarhică de structura specializată;
    – procesul verbal de predare - primire, existent la unitatea gestionară/deţinătoare.


    (3) ALTE REGULI CE TREBUIE RESPECTATE ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII BUNURILOR LA EXTERN
    a) Dreptul de proprietate asupra bunurilor ce urmează a fi valorificate la extern, precum şi riscurile aferente acestuia, trec direct de la deţinător la beneficiarul extern în condiţiile prevăzute în contractele de vânzare la extern. Dreptul de proprietate asupra bunurilor ce urmează a fi modificate precum şi riscurile aferente acestuia, trec direct de la deţinător la beneficiarul extern în momentul preluării bunurilor de acesta, în vederea modificării.
    b) În situaţia rezilierii/expirării contractului de vânzare la extern, apărută după încheierea procesului verbal de predare-primire a bunurilor între unitatea militară deţinătoare şi Companie, dar nu mai târziu de trecerea acestora de punctul de frontieră sau de preluarea de partenerul extern în vederea modificării, Compania va înainta ministrului apărării naţionale, spre aprobare, un raport semnat de Direcţia Generală pentru Armamente, structura specializată, ordonatorul secundar de credite în a cărui subordine se află unităţile militare care au predat bunurile.
        Raportul va cuprinde măsurile necesare pentru preluarea bunurilor în depozitele subordonate ordonatorului secundar de credite care le-a avut în administrare, precum şi stabilirea responsabilităţilor ocazionate de această activitate.
        Nu fac obiectul rezilierii contractele de vânzare la extern după ce bunurile au trecut punctul de frontieră, dacă au fost încheiate pentru bunuri ce urmează a fi modificate după ce acestea au fost preluate de partenerul extern în vederea modificării. Pentru bunurile modificate şi nelivrate la extern, Compania va înainta ministrului apărării naţionale, spre aprobare, un raport semnat de Direcţia Generală pentru Armamente, structura specializată şi avizat de Direcţia Generală Financiar-Contabilă şi Direcţia Generală Juridică, care va cuprinde măsurile necesare pentru stabilirea destinaţiei bunurilor şi a responsabilităţilor ocazionate de această activitate.
        În contractele de vânzare la extern, Compania are obligaţia de a introduce aceste măsuri asiguratorii.
        Contractele de vânzare la extern semnate înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, rămân valabile şi se derulează conform condiţiilor stipulate în acestea.

    c) În condiţiile prevăzute în contractele de vânzare la extern, eventualele reclamaţii/solicitări primite de la beneficiarul extern, vor fi transmise structurii specializate însoţite de traducerea aferentă, urmărindu-se rezolvarea lor potrivit clauzelor contractului.
    d) În scopul identificării clienţilor potenţiali pentru produsele din existent disponibilizate în scopul valorificării la extern, conform listelor ce se transmit de structura specializată. Compania prospectează piaţa internaţională, întocmeşte oferte tehnico-comerciale şi decide modalitatea de promovare a bunurilor pe pieţele externe.
        Transmite structurii specializate, la cerere, informări cu privire la derularea procedurilor de valorificare, iar corespondenţa purtată cu partenerii externi este însoţită de traducerea aferentă.

    e) Modificările survenite ulterior transmiterii listelor centralizatoare vor fi comunicate, în scris, Companiei în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la producerea acestora.
    f) Pe baza unui mandat special, Compania va susţine şi apăra interesele structurii specializate, precum şi drepturile acesteia rezultate din contractele de vânzare la extern, în faţa instanţelor competente.
    g) În funcţie de prevederile contractului de vânzare la extern, Compania, încheie, fără a angaja cheltuieli suplimentare pentru structura specializată, contracte cu operatori economici autorizaţi, uzine producătoare sau alte entităţi, pentru executarea reviziile tehnice, a reparaţiilor, a operaţiilor de recondiţionare sau modificare ale produselor şi/sau ambalajelor, precum şi pentru colectarea produselor în vederea livrării.
    h) Compania încheie contracte de prestări servicii cu agenţii economici autorizaţi pentru a executa operaţiunile de încărcare, stivuire şi amarare a produselor aprobate pentru valorificarea la extern pe mijloace de transport pe parcurs intern şi extern.


    ANEXA 16

     (art. 58)
             REGULI PRIVIND COMPORTAMENTUL PERSONALULUI PARTICIPANT LA
            PROCEDURILE DE VALORIFICARE, CARE SĂ CONDUCĂ LA FLUIDIZAREA
             PROCESULUI DE VALORIFICARE A BUNURILOR LA INTERN ŞI LA
                          PREVENIREA ACTELOR DE CORUPŢIE
    1. Se interzice participanţilor la procedurile de valorificare:
    a) să influenţeze sau să încerce să influenţeze comisia de licitaţie/selecţie de oferte de preţ sau negociere directă în procesul de analizare a documentelor de înscriere şi calificare pentru participarea la procedurile de valorificare, pe timpul desfăşurării acestora sau al stabilirii ofertei de preţ câştigătoare;
    b) să stabilească înţelegeri înainte de desfăşurarea procedurilor de valorificare/depunerii ofertelor de preţ, în scopul eludării principiului liberei concurenţe privind preţul de adjudecare al bunurilor supuse valorificării;
    c) să ofere lucruri de valoare sau sume de bani, în scopul influenţării activităţii persoanelor implicate în procesul de organizare şi desfăşurare a procedurilor de valorificare a bunurilor;
    d) să contacteze comisia de licitaţie/selecţie de oferte de preţ sau negociere directă în probleme legate de ofertele de preţ depuse, din momentul depunerii acestora şi până în momentul anunţării/desemnării persoanei în favoarea căreia se adjudecă bunurile.

    2. Nu se admit pentru a participa la procedurile de valorificare, persoanele fizice sau juridice care se află în una din situaţiile:
    a) furnizează informaţii false în documentele prezentate;
    b) sunt în stare de faliment ori lichidare sau sunt sub incidenţa unei decizii de suspendare a activităţilor comerciale, luată de una dintre instituţiile abilitate ale statului;
    c) sunt suspectate de angajarea în practici frauduloase legate de procedurile de valorificare organizate;
    d) nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate, ca parte, în contractul/contractele de vânzare-cumpărare încheiat/încheiate în urma desfăşurării ultimei proceduri de valorificare;
    e) nu au preluat bunurile adjudecate în favoarea lor, contractate şi achitate integral, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului menţionat în contractul de vânzare-cumpărare;
    f) refuză, din diverse motive, care se dovedesc a fi neîntemeiate, să preia, în totalitate sau parţial, bunurile adjudecate/contractate/achitate, dacă acestea au fost examinate înainte de desfăşurarea procedurii sau dacă în declaraţia dată pe propria răspundere, anexată la dosarul cu documentele de înscriere, se angajează să le cumpere în starea în care se află;
    g) nu au depus documentele cerute prin caietul de sarcini al licitaţiei în termenul limită stabilit.
     În cazul în care neregulile prevăzute la lit. a)-f) se constată de Companie sau structura specializată pe bază de documente scrise, respectiv documentele de desfăşurare a procedurilor de valorificare precum şi a documentelor încheiate ulterior desfăşurării procedurilor de valorificare, persoanele fizice/juridice în cauză, precum şi împuterniciţii acestora nu mai sunt acceptaţi ca participanţi la următoarele două proceduri, dar în nici un caz înainte de eliminarea condiţiilor care au generat situaţiile de fapt.

    3. Nu se admit pentru a participa la următoarele 3 proceduri de valorificare, persoanele fizice sau juridice care în urma participării la ultima procedura se află în situaţia prevăzută la art. 14 alin. (3).
    4. Sunt excluşi pe timpul desfăşurării procedurilor de valorificare:
    a) participanţii care se consultă sau încearcă să negocieze preţul de adjudecare cu ceilalţi participanţi în scopul stabilirii participantului câştigător;
    b) persoanele fizice sau împuterniciţii persoanelor juridice, care prin înţelegere, sau nu, cu altă persoană fizică sau împuternicit al unei persoane juridice, prezintă oferte care conduc la creşterea nejustificată a preţului de pornire, după care renunţă simultan la a oferi un preţ superior faţă de ultimul anunţat de preşedintele comisiei de licitaţie, conducând astfel la declararea ca neadjudecat a bunului respectiv.

    5. Se respectă cu stricteţe, pe timpul desfăşurării procedurilor de valorificare organizate, următoarele reguli:
    a) participanţii ocupă locurile din sala unde se desfăşoară procedura de valorificare conform numărului de concurs stabilit de organizator, pe care îl primesc, pe bază de semnătură, de la secretarul comisiei şi care este menţionat în tabelul cu participanţii admişi la procedura de valorificare respectivă;
    b) preţurile de valorificare se anunţă de către preşedintele comisiei în conformitate cu salturile de supralicitare înscrise în tabelele cu persoanele participante, bunurile scoase la valorificare şi preţurile care se oferă pentru acestea, iar confirmarea ofertei de preţ se face de către participanţi prin ridicarea cartonaşului pe care este înscris numărul de concurs;
    c) adjudecarea în favoarea câştigătorului se face, invariabil, după trei strigări. Dacă la a treia strigare nu se oferă un preţ mai mare decât ultimul anunţat, preşedintele comisiei anunţă adjudecarea bunului în favoarea participantului care a oferit ultima sumă;
    d) participanţilor le este interzis să utilizeze telefoanele mobile în timpul desfăşurării procedurilor de valorificare, în sală. În scopul menţinerii legăturilor telefonice necesare, se foloseşte o altă încăpere pusă la dispoziţie de organizator:
    e) la terminarea licitaţiilor, sau în momentul în care decid să se retragă din licitaţie, participanţii semnează tabelele cu bunurile pe care le-au adjudecat în favoarea lor şi predau secretarului comisiei cartonaşul cu numărul de concurs;
    f) contestaţiile privind modul de desfăşurare a procedurilor de valorificare sau cererile de restituire a garanţiilor de participare pentru participanţii care nu au adjudecat bunuri, se depun/transmit, la sediul organizatorului, solicitând persoanei care primeşte respectivul document, numărul de înregistrare sub care acesta este luat în evidenţă.

        Nerespectarea prezentelor reguli, precum şi a prevederilor caietelor de sarcini ale procedurilor de valorificare se sancţionează cu excluderea de la procedurile în cauză a celor care le-au încălcat, fără ca aceasta să creeze organizatorului vreo obligaţie faţă de aceştia.
        Publicat în Monitorul Oficial cu numărul ..... din data de ........

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016