Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 27 septembrie 2019  privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 27 septembrie 2019 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 900 bis din 7 noiembrie 2019
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. M.191 din 27 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 7 noiembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă un sistem de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în realizarea sarcinilor de muncă, pentru apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, precum şi a sănătăţii personalului armatei şi a altor persoane participante la procesul de muncă.
    (2) Asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă contribuie la întărirea capacităţii personalului armatei pentru îndeplinirea misiunilor sale în timp de pace, în situaţii de criză şi la război.

    ART. 2
    (1) Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naţionale, denumite în continuare instrucţiuni, cuprind direcţiile şi modul de aplicare, referitoare la prevenirea, eliminarea sau diminuarea riscurilor de accidentare şi de îmbolnăvire profesională, protecţia sănătăţii şi securitatea personalului, informarea, consultarea, instruirea personalului şi a reprezentanţilor acestuia în domeniu, în cazurile particulare, specifice activităţilor şi acţiunilor militare, precum şi asigurarea cadrului organizatoric necesar securităţii şi sănătăţii în muncă.
    (2) Activitatea de securitate şi sănătate în muncă se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice, precum şi ale prezentelor instrucţiuni.

    ART. 3
    (1) Instrucţiunile stabilesc un sistem unitar de măsuri şi reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă în Ministerul Apărării Naţionale.
    (2) Sistemul de măsuri şi reguli stabilite prin prezentele instrucţiuni se completează cu prevederi de securitate şi sănătate în muncă cuprinse în actele normative specifice, regulamentele, ordinele şi precizările suplimentare privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă specifice, astfel încât să nu fie afectată capacitatea de îndeplinire a misiunilor unităţilor militare.

    ART. 4
    (1) Măsurile de securitate şi sănătate în muncă se asigură pentru personalul militar şi civil, cursanţi, elevi, studenţi militari, rezervişti voluntari, rezervişti şi personalul din afara Ministerului Apărării Naţionale pe timpul participării la activităţi de serviciu/instruire.
    (2) Elevilor din cadrul colegiilor naţionale militare li se aplică măsurile de securitate şi sănătate în muncă pe timpul desfăşurării tuturor activităţilor, atât a celor de învăţământ/instruire cât şi pe timpul altor activităţi ordonate.

    ART. 5
        Activităţile privind transportul persoanelor şi materialelor se desfăşoară cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.

    ART. 6
        Activităţile în care se folosesc surse de radiaţii nucleare se desfăşoară cu respectarea prevederilor normelor specifice acestui domeniu, emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

    ART. 7
        În situaţii de urgenţă activităţile se desfăşoară cu respectarea prevederilor legilor, instrucţiunilor şi normelor specifice acestui domeniu.

    ART. 8
    (1) Organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de securitate şi sănătate în muncă, cercetarea, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă, precum şi autorizarea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile militare ale Ministerului Apărării Naţionale, se realizează prin organele proprii de specialitate care au competenţă exclusivă pentru structurile respective.
    (2) Activităţile de prevenire şi protecţie sunt asigurate de către serviciile interne de prevenire şi protecţie şi responsabilii cu securitatea şi sănătatea în muncă.

    ART. 9
        Fişele posturilor pentru personalul încadrat trebuie să cuprindă obligatoriu atribuţiile şi răspunderile ce revin acestuia în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzător funcţiilor exercitate.

    ART. 10
    (1) Convenţiile de colaborare, memorandumurile internaţionale, contractele bilaterale, precum şi alte documente juridice, în care Ministerul Apărării Naţionale este parte, pentru desfăşurarea unor activităţi pe teritoriul naţional sau în afara acestuia, trebuie să cuprindă obligatoriu clauze cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă.
    (2) Acordurile sau înţelegerile în care Ministerul Apărării Naţionale este parte, privind înfiinţarea unor structuri multinaţionale militare NATO pe teritoriul României, trebuie să cuprindă obligatoriu clauze în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conforme cu legislaţia naţională.
    (3) Activitatea de securitate şi sănătate în muncă pentru personalul structurilor militare dislocate în afara teritoriului naţional se dispune prin ordine de participare la misiune, care cuprind printre altele şi responsabilităţi în domeniu.
    (4) În contractele încheiate între unităţi militare şi agenţi/operatori economici pentru prestarea de lucrări/activităţi/servicii trebuie să fie prevăzute distinct clauze privind răspunderile referitoare la instruirea, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea unor eventuale evenimente.

    ART. 11
        Desfăşurarea tuturor activităţilor în cadrul unităţilor militare este condiţionată de obţinerea autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, emisă de structurile abilitate prin prezentele instrucţiuni.

    ART. 12
    (1) Cheltuielile necesare realizării măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, inclusiv pentru pregătirea profesională, sunt finanţate din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul Ministerului Apărării Naţionale, prin grija structurilor de specialitate, la propunerea directorilor de programe/similari, cu respectarea prevederilor legale.
    (2) La structurile care nu au funcţii distincte în statele de organizare, aflate în aria de responsabilitate a Oficiului sprijin prevenire şi protecţie, finanţarea activităţilor specifice se face pe baza propunerilor acestuia.

    ART. 13
        Prezentele instrucţiuni se revizuiesc periodic, ori de câte ori este nevoie, în concordanţă cu modificările de natură legislativă sau cu cerinţele tehnice impuse de apartenenţa la NATO şi UE, cu respectarea legislaţiei în domeniu.

    ART. 14
     Sensul unor termeni şi expresii utilizate în prezentele instrucţiuni este precizat în anexa nr. 1.

    CAP. II
    Organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă
    SECŢIUNEA 1
    Structurile organizatorice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
    ART. 15
    (1) Managementul activităţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în Ministerul Apărării Naţionale este asigurat de Corpul de control şi inspecţie, prin Serviciul prevenire şi protecţie.
    (2) Corpul de control şi inspecţie reprezintă autoritatea competentă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, similară cu Inspecţia Muncii din Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale pentru respectivul domeniu.

    ART. 16
        Direcţia generală management resurse umane reprezintă autoritatea competentă în domeniul relaţiilor de muncă la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, cu excepţia Direcţiei generale de informaţii a apărării.

    ART. 17
        Managementul activităţilor în domeniul sănătăţii în muncă este asigurat de către Direcţia medicală, care cooperează cu Corpul de control şi inspecţie.

    ART. 18
    (1) Oficiul sprijin prevenire şi protecţie, structură subordonată nemijlocit Corpului de control şi inspecţie, asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru structurile centrale, cu excepţia Statului Major al Apărării, Departamentului pentru armamente, Direcţiei generale de informaţii a apărării şi Direcţiei domenii şi infrastructuri, precum şi pentru structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, care nu au funcţii distincte în statele de organizare.
    (2) Structurile aflate în aria de responsabilitate a Oficiului sprijin prevenire şi protecţie, care nu au funcţii distincte în statele de organizare, desemnează o persoană care să asigure legătura cu acesta.
    (3) Structurile centrale şi cele subordonate ministrului apărării naţionale, care au în stat servicii interne de prevenire şi protecţie, pot apela la Oficiul sprijin prevenire şi protecţie pentru consiliere şi sprijin de specialitate.
    (4) Pentru structurile subordonate structurilor centrale, care nu au funcţii distincte în statele de organizare, serviciul intern de prevenire şi protecţie se asigură prin grija unităţii/marii unităţi care le asigură administrativ, din garnizoana în care sunt dislocate.

    ART. 19
     Structurile centrale exceptate la art. 18, Oficiul sprijin prevenire şi protecţie, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de arme/forţe/sprijin şi de divizii, reprezintă autorităţile competente în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, similare cu Inspectoratele Teritoriale de Muncă din Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, pentru unităţile militare aflate în subordine/coordonare/arie de responsabilitate.

    ART. 20
    (1) Activitatea de securitate şi sănătate în muncă în unităţile militare este organizată de către comandanţii/şefii acestora, astfel:
    a) la structurile centrale exceptate la art. 18, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de arme/forţe/sprijin, de divizie/similare şi brigăzi/baze/similare prin servicii interne de prevenire şi protecţie;
    b) la structurile de nivel regiment/batalion/similar este asigurată de responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă;
    c) personalul din compunerea serviciului intern de prevenire şi protecţie şi responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă au funcţii distincte în statele de organizare ale unităţilor militare.

    (2) Unităţile militare de nivel batalion/similar, care nu intră în componenţa brigăzilor şi nu dispun de personal cu pregătire de nivel superior în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pot solicita consiliere şi sprijin de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce necesită acest nivel de pregătire la eşalonul ierarhic superior.
    (3) Structurile care nu au în statele de organizare funcţii distincte în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu excepţia celor prevăzute la art. 18 alin. (1), pot externaliza serviciul intern de prevenire şi protecţie în baza unor protocoale încheiate cu unităţi/mari unităţi din garnizoana de dislocare la pace, conform procedurilor prevăzute într-o dispoziţie a şefului Corpului de control şi inspecţie.

    ART. 21
    (1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie este o structură specializată care poate fi de nivel compartiment/birou/secţie/serviciu/oficiu, cu atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă.
    (2) Denumirea şi compunerea structurii specializate sunt stabilite prin statul de organizare al fiecărei structuri militare, avându-se în vedere riscurile, dimensiunea acesteia, distribuţia personalului, precum şi complexitatea activităţilor desfăşurate, astfel:
    a) de la nivel divizie/similar în sus, minimum 3 funcţii;
    b) la nivel brigadă/bază/centru/similar minimum 2 funcţii.

    (3) La nivel regiment/batalion/similar prin statul de organizare trebuie să existe minimum o funcţie.

    ART. 22
    (1) Serviciul intern de prevenire şi protecţie menţionat la art. 20 alin. (1) lit. a) se subordonează nemijlocit comandantului/şefului unităţii militare şi desfăşoară numai activităţi de securitate şi sănătate în muncă şi cel mult activităţi complementare.
    (2) Responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă menţionat la art. 20 alin. (1) lit. b) se subordonează nemijlocit comandantului/şefului unităţii militare şi desfăşoară numai activităţi de securitate şi sănătate în muncă şi cel mult activităţi complementare de protecţie a mediului.
    (3) Pentru cazurile în care responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă absentează din unitate din motive întemeiate - concediu de odihnă, concediu medical, permisii, etc. - se nominalizează în ordinul de zi pe unitate un înlocuitor al acestuia.

    ART. 23
     Personalul din compunerea serviciului intern de prevenire şi protecţie menţionat la art. 20 alin. (1) lit. a) trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire prevăzute de dispoziţiile art. 49 din Normele metodologice.

    ART. 24
     Şefii serviciilor interne de prevenire şi protecţie se numesc din rândul personalului militar/civil şi trebuie să îndeplinească cerinţe minime de pregătire prevăzute de dispoziţiile art. 50 din Normele metodologice.

    ART. 25
     Responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă menţionat la art. 20 alin. (1) lit. b) se numeşte/desemnează, după caz, din rândul personalului militar/civil şi trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire prevăzute de dispoziţiile art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 26
    (1) Persoanele cu atribuţii de organizare, coordonare şi inspecţie/control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, încadrate în structurile de profil din cadrul Corpului de control şi inspecţie, Oficiului sprijin prevenire şi protecţie, precum şi din structurile centrale exceptate la art. 18, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de arme/forţe/sprijin şi de divizie sunt denumite în continuare inspectori în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu condiţia îndeplinirii cumulative a cerinţelor minime de pregătire prevăzute la art. 24.
    (2) Personalul care desfăşoară activităţi de prevenire şi protecţie pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul structurii proprii şi a unităţilor subordonate are acces la orice loc de muncă.
    (3) Prin excepţie, pentru locurile de muncă în care instrucţiunile în vigoare limitează accesul personalului menţionat la alin. (2), răspunderea privind îndeplinirea măsurilor de prevenire şi protecţie revine comandantului/şefului unităţii militare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Atribuţii şi responsabilităţi
    ART. 27
    (1) În domeniul elaborării, coordonării, monitorizării şi controlului implementării politicilor şi reglementărilor specifice Ministerului Apărării Naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, Corpul de control şi inspecţie are atribuţiile prevăzute la art. 45 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 156/2017*1), cu modificările şi completările ulterioare.
        *1) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.S. 156/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind clasificat potrivit legii.

    (2) Pe linia desfăşurării activităţii specifice, Corpul de control şi inspecţie are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) participă la analizele pe probleme de securitate şi sănătate în muncă organizate la nivelul structurilor centrale, statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentelor de arme/forţe/sprijin şi celorlalte structuri subordonate ministrului apărării naţionale;
    b) elaborează materiale de analiză şi sinteză pentru informarea conducerii Ministerului Apărării Naţionale şi propune măsuri concrete pentru diminuarea sau eliminarea premiselor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, pe baza rapoartelor primite de la structurile centrale, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de arme/forţe/sprijin şi structurile subordonate ministrului apărării naţionale;
    c) organizează, după caz, în funcţie de nevoile armatei, convocări de pregătire a personalului cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă de la diferite eşaloane ale armatei;
    d) organizează conferinţa anuală de specialitate cu durata de 3-5 zile cu serviciile interne de prevenire şi protecţie de la structurile centrale, structurile subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, Oficiul sprijin prevenire şi protecţie, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de arme/forţe/sprijin şi de divizie;
    e) cercetează accidentele colective generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile produse în unităţile militare;
    f) avizează dosarele de cercetare a evenimentelor, conform competenţelor;
    g) ţine evidenţa acordării avizelor privind dosarele de cercetare a evenimentelor, conform modelului prezentat în anexa nr. 2;
    h) ţine evidenţa nominală a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale şi asigură gestionarea informaţiilor referitoare la accidentele de muncă şi la incidentele periculoase produse în unităţile militare;
    i) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale şi iniţiază măsuri pentru prevenirea unor evenimente similare ori de câte ori este cazul;
    j) avizează documentaţiile cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă elaborate de către structurile militare;
    k) propune comandanţilor/şefilor unităţilor militare cercetarea disciplinară a personalului care se face răspunzător de nerespectarea obligaţiilor specifice;
    l) autorizează funcţionarea unităţilor militare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform competenţelor stabilite la art. 143 lit. a) din prezentele instrucţiuni;
    m) dispune oprirea parţială sau totală a activităţii sau a funcţionării echipamentelor de muncă din unităţile militare atunci când constată că nu sunt respectate reglementările de securitate şi sănătate în muncă, ordinele şi dispoziţiile pe această linie, întocmeşte în acest sens procesul- verbal de constatare şi oprire parţială/totală a activităţii, conform anexei nr. 3 şi menţionează sistarea în certificatul constatator;
    n) elaborează şi înaintează ministrului apărării naţionale, pentru aprobare, "Informarea privind desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în anul...", având conţinutul prezentat în anexa nr. 4, în conformitate cu prevederile art. 172;
    o) acordă avize de specialitate pentru încadrarea cadrelor militare în funcţii cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform prevederilor legale;
    p) controlează respectarea obligaţiilor ce revin comandanţilor/şefilor unităţilor militare pentru realizarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de legislaţia naţională;
    q) controlează respectarea legislaţiei privind supravegherea sănătăţii personalului, modul de organizare a activităţii de acordare a primului ajutor în caz de accidentare, precum şi dotarea echipelor de salvatori, pentru situaţiile prevăzute de lege sau impuse de specificul unităţii.

    (3) Atribuţiile se completează şi cu alte prevederi specifice domeniului securitate şi sănătate în muncă, prevăzute de legislaţia naţională.

    ART. 28
    (1) Oficiul sprijin prevenire şi protecţie are următoarele atribuţii şi responsabilităţi specifice pentru structurile aflate în aria sa de responsabilitate:
    a) identifică pericolele şi evaluează riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, conform prevederilor actelor normative incidente în domeniu;
    b) elaborează, monitorizează şi actualizează planurile de prevenire şi protecţie;
    c) elaborează precizări suplimentare privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă specifice, ţinând seama de particularităţile activităţilor fiecărei structuri, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
    d) verifică însuşirea şi aplicarea, de către tot personalul, a măsurilor prevăzute în planurile de prevenire şi protecţie, a precizărilor suplimentare privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă specifice, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce îi revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
    e) elaborează tematicile pentru toate fazele de instruire, stabileşte, în scris, periodicitatea instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în precizările suplimentare privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă specifice, asigură instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    f) elaborează programele de instruire-testare la nivelul structurilor;
    g) asigură întocmirea planurilor de acţiune în caz de pericol grav şi iminent;
    h) ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
    i) stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabileşte tipul de semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
    k) ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare şi care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
    l) asigură, prin personalul desemnat, monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
    m) verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
    n) efectuează controale interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a comandantului/şefului structurii militare asupra deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
    o) ţine evidenţa echipamentelor de muncă şi urmăreşte ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    p) identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmeşte necesarul de dotare a personalului cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor legislaţiei în vigoare;
    q) propune clauze privind răspunderile referitoare la instruirea, comunicarea, cercetarea şi înregistrarea unor eventuale evenimente, la încheierea contractelor de prestări lucrări/activităţi/servicii cu agenţi/operatori economici;
    r) analizează propunerile, sesizările, reclamaţiile şi cererile personalului militar şi civil cu privire la condiţiile de lucru, modul de cercetare a accidentelor de muncă şi a celorlalte aspecte legate de activitatea de securitate şi sănătate în muncă;
    s) cercetează evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă, invaliditate evidentă sau confirmată, deces, accidente colective, incidente periculoase şi situaţii cu persoane date dispărute;
    t) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale şi verifică modul de implementare a măsurilor dispuse pentru prevenirea unor evenimente similare ori de câte ori este cazul;
    u) ţine evidenţa nominală a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale şi incidentelor periculoase;
    v) centralizează şi înaintează documentaţia necesară în vederea autorizării funcţionării unităţilor militare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    x) elaborează materiale de analiză şi sinteză pentru informarea şefului Corpului de control şi inspecţie şi propune măsuri concrete pentru diminuarea sau eliminarea premiselor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la structurile militare aflate în aria sa de responsabilitate;
    y) controlează respectarea legislaţiei privind supravegherea sănătăţii personalului, modul de organizare a activităţii de acordare a primului ajutor în caz de accidentare, precum şi dotarea echipelor de salvatori, pentru situaţiile prevăzute de lege sau impuse de specificul unităţii;
    z) întocmeşte "Informarea privind modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de securitate şi sănătate în muncă în anul ...", având conţinutul prezentat în anexa nr. 4, în conformitate cu prevederile art. 172;
    aa) întocmeşte documentele de organizare şi conducere a activităţii de securitate în muncă, potrivit competenţelor, şi propune numirea prin ordin de zi pe unitate a responsabilităţilor şi comisiilor pe această linie, conform anexei nr. 5;
    ab) completează fişa de identificare a factorilor de risc profesional, în colaborare cu şefii/conducătorii locurilor de muncă, conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 355/2007, privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Atribuţiile se completează şi cu alte prevederi specifice domeniului securitate şi sănătate în muncă, prevăzute de legislaţia naţională.

    ART. 29
     Persoana de legătură menţionată la art. 18 alin. (2), de la nivelul structurilor centrale şi subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) asigură legătura cu Oficiul sprijin prevenire şi protecţie pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă;
    b) monitorizează starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă.


    ART. 30
     Structurile centrale exceptate la art. 18, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de arme/forţe/sprijin şi de divizie, precum şi structurile de nivel brigadă/bază/similar au următoarele atribuţii comune:
    a) identifică pericolele şi evaluează riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, conform prevederilor actelor normative incidente în domeniu;
    b) elaborează, monitorizează şi actualizează planurile de prevenire şi protecţie;
    c) controlează modul de aplicare a legislaţiei naţionale şi a celorlalte acte normative de securitate şi sănătate în muncă specifice în unităţile militare subordonate sau aflate în coordonare;
    d) elaborează materiale de analiză şi sinteză pentru informarea conducerii structurii proprii şi propune măsuri concrete pentru diminuarea sau eliminarea premiselor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, pe baza rapoartelor primite de la unităţile militare subordonate sau aflate în coordonare;
    e) ţin evidenţa nominală a accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi incidentelor periculoase;
    f) autorizează funcţionarea unităţilor militare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform competenţelor stabilite la art. 143 lit. b) din prezentele instrucţiuni;
    g) dispun oprirea parţială sau totală a activităţii sau a funcţionării echipamentelor de muncă din unităţile militare, atunci când constată că nu sunt respectate reglementările de securitate şi sănătate în muncă, ordinele şi dispoziţiile pe această linie. În acest sens, întocmesc procesul-verbal de constatare şi oprire parţială/totală a activităţii şi menţionează sistarea în certificatul constatator;
    h) colaborează cu serviciul medical pentru cunoaşterea stării de sănătate a personalului şi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale;
    i) verifică, la schimbarea condiţiilor de muncă sau la schimbarea legislaţiei în domeniu, pe baza măsurărilor efectuate de către organismele sau laboratoarele abilitate, nivelul de încadrare a noxelor în limitele de nocivitate admise pentru locurile de muncă şi propune măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora acolo unde este cazul;
    j) întocmesc "Informarea privind modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de securitate şi sănătate în muncă în anul . . . . . . . . . . ", având conţinutul prezentat în anexa nr. 4, în conformitate cu prevederile art. 172;
    k) întocmesc documentele de organizare şi conducere a activităţii de securitate în muncă, potrivit competenţelor, şi propun numirea prin ordin de zi pe unitate a responsabilităţilor şi comisiilor pe această linie, conform anexei nr. 5;
    l) elaborează precizări suplimentare privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă specifice pentru structura proprie;
    m) completează fişa de identificare a factorilor de risc profesional, în colaborare cu şefii/conducătorii locurilor de muncă, conform anexei nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 31
    (1) Structurile centrale exceptate la art. 18, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de arme/forţe/sprijin şi de divizie au următoarele atribuţii specifice:
    a) analizează propunerile, sesizările, reclamaţiile şi cererile personalului militar şi civil cu privire la condiţiile de lucru, modul de cercetare a accidentelor de muncă şi a celorlalte aspecte legate de activitatea de securitate şi sănătate în muncă şi adoptă pentru rezolvarea acestora soluţiile legale;
    b) organizează, anual, convocări de pregătire, cu durata de 2-4 zile, cu serviciile interne de prevenire şi protecţie/responsabilii cu securitatea şi sănătatea în muncă din unităţile subordonate sau aflate în coordonare, pe baza unei tematici avizate anterior de către Corpul de control şi inspecţie;
    c) asigură, în colaborare cu instituţiile autorizate la nivel naţional, perfecţionarea pregătirii de specialitate a persoanelor cu atribuţii privind securitatea şi sănătatea în muncă din unităţile militare din subordine/coordonare;
    d) cercetează evenimentele care au produs invaliditate evidentă sau confirmată, deces, accidente colective, incidente periculoase şi situaţii cu persoane date dispărute din structurile subordonate sau aflate în coordonare;
    e) avizează dosarele de cercetare a accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale, conform competenţelor;
    f) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale şi verifică modul de implementare a măsurilor dispuse pentru prevenirea unor evenimente similare ori de câte ori este cazul;
    g) propun comandanţilor/şefilor unităţilor militare aplicarea de sancţiuni disciplinare personalului care se face răspunzător de nerespectarea obligaţiilor specifice;
    h) controlează respectarea legislaţiei privind supravegherea sănătăţii personalului;
    i) controlează modul de organizare a activităţii de acordare a primului ajutor în caz de accidentare, precum şi dotarea echipelor de salvatori, pentru situaţiile prevăzute de lege sau impuse de specificul unităţii.

    (2) Atribuţiile se completează şi cu alte prevederi specifice domeniului securitate şi sănătate în muncă, prevăzute de legislaţia naţională.

    ART. 32
        Serviciile interne de prevenire şi protecţie de la nivelul brigăzilor/similar participă la activitatea de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională şi de întocmire/actualizare a planurilor de prevenire şi protecţie din structura proprie şi din unităţile militare subordonate.

    ART. 33
        Responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă din unităţile militare are, în principal, următoarele atribuţii specifice:
    a) elaborează precizări suplimentare privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă specifice pentru structura proprie;
    b) elaborează tematicile pentru toate fazele de instruire şi stabileşte periodicitatea instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă din structura proprie;
    c) întocmeşte documentele de organizare şi conducere a activităţii de securitate şi sănătate în muncă, potrivit competenţelor, şi propune numirea prin ordin de zi pe unitate a responsabilităţilor şi comisiilor pe această linie, conform anexei nr. 5;
    d) întocmeşte planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent pentru structura proprie;
    e) verifică însuşirea şi aplicarea, de către întregul personal, a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a precizărilor suplimentare privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă specifice, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce îi revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;
    f) ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
    g) organizează activitatea de semnalizare de securitate şi sănătate în muncă;
    h) ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
    i) ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare şi care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
    j) monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
    k) verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
    l) ţine evidenţa echipamentelor de muncă şi urmăreşte ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente;
    m) identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din unitate şi întocmeşte necesarul de dotare a personalului cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor legale;
    n) urmăreşte întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de protecţie şi înlocuirea lor la termenele stabilite;
    o) cercetează evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă şi ţine evidenţa accidentelor de muncă şi incidentelor periculoase;
    p) colaborează cu serviciul medical pentru cunoaşterea stării de sănătate a personalului şi a situaţiei îmbolnăvirilor profesionale;
    q) propune sistarea activităţii în cazul în care se constată abateri de la respectarea prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi transmite procesul-verbal de constatare şi oprire parţială/totală a activităţii la eşalonul care a eliberat certificatul constatator, în vederea înscrierii sistării;
    r) controlează lunar sau ori de câte ori este nevoie locurile de muncă din unitate, raportează comandantului/şefului, în scris, deficienţele constatate în timpul controalelor şi propune măsuri de remediere a deficienţelor;
    s) propune comandanţilor/şefilor unităţilor militare aplicarea de sancţiuni disciplinare personalului care se face răspunzător de nerespectarea obligaţiilor pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă;
    t) verifică, la schimbarea condiţiilor de muncă sau la schimbarea legislaţiei în domeniu, pe baza măsurărilor efectuate de către organismele sau laboratoarele abilitate, nivelul de încadrare a noxelor în limitele de nocivitate admise pentru locurile de muncă şi propune măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora acolo unde este cazul;
    u) întocmeşte "Informarea privind modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de securitate şi sănătate în muncă în anul ...", având conţinutul prezentat în anexa nr. 4, în conformitate cu prevederile art. 172;
    v) completează fişa de identificare a factorilor de risc profesional, în colaborare cu şefii/conducătorii locurilor de muncă, conform anexei nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 355/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
    x) verifică respectarea legislaţiei privind supravegherea sănătăţii personalului, modul de organizare a activităţii de acordare a primului ajutor în caz de accidentare, precum şi dotarea echipelor de salvatori, pentru situaţiile prevăzute de lege sau impuse de specificul unităţii;
    y) ţine evidenţa nominală a accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor profesionale şi incidentelor periculoase.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Particularităţi de organizare
    ART. 34
    (1) În situaţia în care în aceeaşi cazarmă/loc de dispunere/loc de muncă îşi desfăşoară activitatea personal din mai multe unităţi militare care au sau nu relaţii de subordonare, comandanţii/şefii acestora au obligaţiile prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.
    (2) Comandantul/şeful unităţii militare instruieşte personalul propriu participant la activităţile specifice, iar comandantul/şeful unităţii militare care organizează activitatea execută instruirea pentru activitatea respectivă.
    (3) Comandanţii/şefii unităţilor militare au obligaţia de a încheia un protocol/convenţie pentru respectarea prevederilor de mai sus. Protocolul/convenţia cuprinde clauze privind comunicarea, cercetarea şi înregistrarea evenimentelor.

    ART. 35
        Obligaţiile comandanţilor/şefilor unităţilor militare pentru realizarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă sunt cele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru angajator.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Obligaţiile personalului pentru realizarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă
    ART. 36
        Personalul militar şi civil îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.

    ART. 37
    (1) Personalul are obligaţiile prevăzute la art. 23 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.
    (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Organizarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă
    ART. 38
        Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se constituie în toate unităţile militare.

    ART. 39
    (1) Membrii comitetului de securitate şi sănătate în muncă se nominalizează prin ordin de zi pe unitate, iar componenţa comitetului se stabileşte conform prevederilor art. 58 din Normele metodologice.
    (2) Preşedintele comitetului de securitate şi sănătate în muncă este locţiitorul comandantului/şefului unităţii militare, iar secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă este inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă.

    ART. 40
        Comandantul/şeful unităţii militare furnizează comitetului de securitate şi sănătate în muncă toate informaţiile necesare privitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.

    ART. 41
    (1) Preşedintele comitetului de securitate şi sănătate în muncă prezintă, cel puţin o dată pe an, comitetului de securitate şi sănătate în muncă un raport scris, întocmit de şeful serviciului intern de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă, care cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce urmează să se realizeze în anul următor.
    (2) La fiecare întrunire, secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toţi membrii comitetului.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă
    ART. 42
        Comitetul de securitate şi sănătate în muncă îşi desfăşoară activitatea în baza atribuţiilor stabilite potrivit art. 67 din Normele metodologice, atribuţii ce sunt cuprinse, în mod obligatoriu, în Regulamentul de funcţionare propriu.

    ART. 43
    (1) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă participă reprezentanţi ai personalului militar şi civil, conform art. 60 din Normele metodologice.
    (2) La întrunirile comitetului de securitate şi sănătate în muncă poate participa şi personalul prevăzut la art. 20 alin. (1) lit. a), pentru unităţile direct subordonate sau aflate în coordonare.

    ART. 44
    (1) Comandantul/şeful unităţii militare are obligaţia să asigure întrunirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă cel puţin o dată pe trimestru şi ori de câte ori este necesar.
    (2) Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de către preşedinte şi secretar, cu consultarea reprezentanţilor personalului, şi este transmisă membrilor comitetului de securitate şi sănătate în muncă şi eşalonului superior cu cel puţin 5 zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru întrunirea comitetului.
    (3) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă ia măsuri pentru transmiterea la eşalonul superior, în termen de 10 zile lucrătoare de la data întrunirii, a unei copii a procesului-verbal încheiat.
    (4) Secretarul comitetului de securitate şi sănătate în muncă va afişa la loc vizibil copii ale procesului-verbal încheiat.

    CAP. III
    Pregătirea şi instruirea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
    SECŢIUNEA 1
    Generalităţi
    ART. 45
        Pregătirea şi instruirea personalului din Ministerul Apărării Naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt părţi componente ale pregătirii profesionale, care au ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi se face potrivit cap. V din Normele metodologice.

    ART. 46
        Costul pregătirii şi instruirii/perfecţionării personalului se suportă de unitatea militară din care provine acesta.

    ART. 47
    (1) Pentru personalul din cadrul forţelor armate care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, instruirea se efectuează şi se consemnează în Fişa de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă, conform modelului prezentat în anexa nr. 6, de către responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă din cadrul structurii participante, conform precizărilor suplimentare privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă specifice.
    (2) Pentru personalul din cadrul forţelor armate care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român şi căruia nu i se poate efectua instruirea în zona de operaţii, structura care organizează selecţia acestuia are obligaţia efectuării instruirii pe timpul programului de pregătire sau înainte de dislocare, după caz, care se consemnează în Fişa de instruire individuală privind securitatea şi sănătatea în muncă.

    ART. 48
    (1) Pentru persoanele care nu fac parte din personalul unităţii, aflate în unitatea militară cu aprobarea comandantului/şefului, se stabilesc reguli, măsuri de instruire şi însoţire a acestora în unitate.
    (2) Pentru personalul aparţinând operatorilor economici care desfăşoară activităţi de prestări servicii într-o unitate militară, comandantul/şeful unităţii militare beneficiare a serviciilor ia măsuri de asigurare a unei instruiri suplimentare privind activităţile, riscurile, măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie specifice unităţii.
    (3) Pentru activităţi ocazionale, cu excepţia activităţilor de instrucţie, comandanţii de subunităţi/conducătorii activităţilor efectuează instruirea specifică.
    (4) Instruirea prevăzută la alin. (1), (2) şi (3) se consemnează în fişa de instruire colectivă, conform modelului prezentat în anexa nr. 7.
    (5) Personalul din serviciile interne de prevenire şi protecţie/inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care execută controlul aplicării legislaţiei referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, în unităţile militare subordonate/aflate în coordonare, este însoţit de către un reprezentant desemnat de către comandantul/şeful unităţii militare, fără a se întocmi fişă de instruire.

    ART. 49
        Fişele de instruire individuală se întocmesc în următoarele situaţii:
    a) în condiţiile prevăzute la art. 50;
    b) la plecarea în teatrele de operaţii, înainte de începerea pregătirii în vederea executării misiunii;
    c) la pierderea sau deteriorarea fişei iniţiale, cu aprobarea comandantului şi în baza unei note explicative întocmită de conducătorul locului de muncă.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Instruirea introductiv-generală
    ART. 50
    (1) Instruirea introductiv-generală se efectuează personalului prevăzut la art. 83 din Normele metodologice, precum şi următoarelor categorii:
    a) personalul din cadrul forţelor armate care participă la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român;
    b) personalul militar pus temporar la dispoziţie de către comandantul/şeful unităţii militare;
    c) elevii şi studenţii din instituţiile militare de învăţământ;
    d) participanţii la diferite forme de pregătire militară sau de specialitate cu o durată mai mare de 30 de zile calendaristice;
    e) rezervişti voluntari şi rezervişti, participanţi la diferite forme de pregătire militară.


    ART. 51
    (1) Instruirea introductiv-generală se efectuează de către un reprezentant din cadrul serviciului de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă, individual sau în grupuri de cel mult 15 persoane.
    (2) Instruirea introductiv-generală conţine aspectele prevăzute la art. 88 alin. (1), iar verificarea însuşirii cunoştinţelor se face conform art. 94 din Normele metodologice.
    (3) Durata instruirii introductiv-generale se stabileşte prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul unităţii militare/structurii participante şi nu poate fi mai mică de 2 ore.
    (4) Persoanele care efectuează instruirea introductiv generală şi durata acesteia, se menţionează/consemnează în ordinul de zi pe unitate.
    (5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele prevăzute la art. 48, cărora li se prezintă succint activităţile, riscurile şi măsurile de prevenire şi protecţie din unitatea militară, de către un reprezentant al serviciului intern de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă.

    ART. 52
    (1) Instruirea introductiv-generală se efectuează pe baza tematicii şi a documentarului de instruire/suportului de prezentare întocmite de către serviciul de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă şi aprobate de către comandantul/şeful unităţii militare.
    (2) Tematica şi documentarul de instruire/suportul de prezentare se păstrează la serviciul de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Instruirea la locul de muncă
    ART. 53
    (1) Instruirea la locul de muncă pentru personalul din Ministerul Apărării Naţionale se efectuează după instruirea introductiv-generală, conform prevederilor art. 90 alin. (1) din Normele metodologice.
    (2) Instruirea la locul de muncă se efectuează întregului personal prevăzut la art. 50, inclusiv la schimbarea locului de muncă în cadrul unităţii militare, precum şi la întoarcerea din teatrele de operaţii.
    (3) Instruirea la locul de muncă se efectuează de către conducătorul locului de muncă/activităţii, iar verificarea însuşirii cunoştinţelor şi admiterea la lucru se efectuează de către şeful nemijlocit al conducătorului locului de muncă.
    (4) Durata instruirii la locul de muncă se stabileşte prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul unităţii militare/structurii participante şi nu poate fi mai mică de 2 ore.
    (5) Persoanele care efectuează instruirea la locul de muncă şi durata acesteia, se stabilesc prin ordin de zi pe unitate.
    (6) Instruirea la locul de muncă efectuată la schimbarea locului de muncă în cadrul unităţii militare/la plecarea sau revenirea în/din misiunile şi operaţiile prevăzute de art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare, se va consemna în fişa de instruire individuală existentă, la rubrica instruirea periodică.

    ART. 54
    (1) Instruirea la locul de muncă se efectuează pe baza tematicilor întocmite de serviciul de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă şi a documentarului de instruire/suporturilor de prezentare elaborate de către conducătorul locului de muncă/activităţii, avizate de serviciul de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă şi aprobate de către comandantul/şeful unităţii militare.
    (2) Documentarul de instruire/suporturile de prezentare elaborate se completează cu precizările suplimentare privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă specifice.
    (3) Tematicile şi documentarele de instruire/suporturile de prezentare se păstrează, în original la persoanele care efectuează instruirea şi în copie la serviciul de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă.
    (4) Instruirea la locul de muncă se consemnează în fişa de instruire individuală.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Instruirea periodică
    ART. 55
     Instruirea periodică se efectuează întregului personal din Ministerul Apărării Naţionale prevăzut la art. 50, conform prevederilor art. 95 din Normele metodologice.

    ART. 56
        Instruirea periodică se efectuează de către conducătorul locului de muncă, iar verificarea se face de către şeful nemijlocit al acestuia, cu respectarea dispoziţiilor art. 96 din Normele metodologice, în funcţie de specificul fiecărei unităţi militare.

    ART. 57
    (1) Instruirea periodică se efectuează pe baza tematicilor întocmite de serviciul de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă şi a documentarului de instruire/suporturilor de prezentare elaborate de către conducătorul locului de muncă/activităţii, avizate de serviciul de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă şi aprobate de către comandantul/şeful unităţii militare.
    (2) Durata instruirii periodice se stabileşte prin programul de instruire-testare elaborat la nivelul unităţii militare/structurii participante şi nu poate fi mai mică de 2 ore.
    (3) Documentarul de instruire/suporturile de prezentare elaborate se completează cu precizările comandantului/şefului unităţii militare privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă specifice.
    (4) Tematicile şi documentarele de instruire/suporturile de prezentare se păstrează în original la persoanele care efectuează instruirea şi în copie la serviciul de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă.
    (5) Instruirea periodică se face suplimentar celei programate în cazurile prevăzute la art. 98 din Normele metodologice.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Cazuri particulare de instruire
    ART. 58
    (1) Şeful serviciului intern de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă efectuează instruirea introductiv-generală, la locul de muncă şi periodică, verificarea însuşirii cunoştinţelor/instruirii şi admiterea la lucru a comandantului/şefului unităţii/structurii militare.
    (2) Soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, la sosirea în unitate, li se efectuează instruirea introductiv-generală de către serviciul intern de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă.
    (3) La finalul instruirii introductiv-generale se întocmeşte fişa de instruire individuală conform anexei nr. 7.
    (4) După repartizarea pe subunităţi, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti li se efectuează instruirea iniţială la locul de muncă şi ulterior periodică, conform dispoziţiilor art. 53-57 din prezentele instrucţiuni.

    ART. 59
        Pe timpul anului, seriei şi etapei de instrucţie, instruirea periodică se efectuează de către comandantul de subunitate, la termenele stabilite prin ordinul de zi pe unitate, ocazie cu care se prelucrează prevederile din suporturile de prezentare/precizările suplimentare privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă specifice, conform tematicii de instruire aprobate.

    ART. 60
    (1) Înainte de desfăşurarea instrucţiei de specialitate şi a altor activităţi specifice în cazarmă sau în teren - aplicaţii, trageri de luptă, trecerea tehnicii la exploatarea de sezon, folosirea explozivilor reali, etc. - comandanţii de subunităţi/conducătorii activităţilor efectuează instruirea personalului din subordine referitor la cunoaşterea regulilor şi măsurilor de siguranţă prevăzute în regulamentele, instrucţiunile, ordinele şi dispoziţiile specifice fiecărei categorii de activităţi şi arme.
    (2) Pentru activităţile prevăzute de art. 3 alin. (3) din Legea nr. 121/2011, cu completările ulterioare, sau pentru activităţile legate de participarea personalului la misiuni temporare/permanente în afara teritoriului statului român, instruirea la locul de muncă şi periodică se execută de comandanţii de subunităţi sau conducătorii activităţilor, în conformitate cu prevederile art. 53-57 din prezentele instrucţiuni.

    ART. 61
        Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru rezerviştii voluntari şi rezervişti, participanţi la diferite activităţi, se efectuează parcurgând toate fazele de instruire.

    ART. 62
        Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru elevii, studenţii şi cursanţii din instituţiile militare de învăţământ de toate nivelurile, care execută ore de practică în ateliere, laboratoare şi săli de specialitate, se efectuează de către cadre didactice la prezentarea personalului la ateliere/laboratoare/săli de specialitate.

    ART. 63
    (1) Persoanele din afara unităţii militare sosite pentru predarea/primirea echipamentelor de muncă/materialelor sau pentru alte activităţi ocazionale cum ar fi şedinţe, convocări, predarea unor documente clasificate, etc., precum şi vizitatorii, la intrarea în unitate iau la cunoştinţă pe bază de semnătură în "Registrul de intrare a persoanelor străine şi de evidenţă a vizitatorilor în unitate" la rubrica observaţii, de regulile minime de securitate şi sănătate în muncă specifice unităţii.
    (2) Regulile prevăzute la alin. (1) se elaborează de către serviciul de prevenire şi protecţie sau responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă şi se afişează la loc vizibil la punctul de acces în unitate.
    (3) Aducerea la cunoştinţă a acestor prevederi se face de către personalul de serviciu de la punctul de acces al unităţii militare.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Perfecţionarea personalului specializat
    ART. 64
        Perfecţionarea personalului cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă are ca scop pregătirea personalului încadrat pe funcţie din unităţile militare.

    ART. 65
        Pregătirea şi perfecţionarea personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se realizează prin următoarele forme:
    a) cursuri postuniversitare organizate de către instituţii abilitate, pe baza unor programe elaborate în colaborare cu ministerele de resort;
    b) cursuri de nivel mediu şi superior organizate de către furnizori de formare profesională autorizaţi conform legislaţiei în vigoare;
    c) conferinţe anuale cu serviciile interne de prevenire şi protecţie din cadrul structurilor centrale, Oficiului sprijin prevenire şi protecţie, statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentelor de arme/forţe/sprijin şi de divizie, cu durata de 3-5 zile;
    d) conferinţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă organizate în afara Ministerului Apărării Naţionale.


    ART. 66
     Structurile centrale exceptate la art. 18, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de arme/forţe/sprijin şi de divizie organizează, anual, convocări de pregătire, cu durata de 2-4 zile cu serviciul intern de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă din unităţile militare direct subordonate/coordonate.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Mijloace de informare, instruire şi semnalizare
    ART. 67
    (1) Comandanţii/şefii unităţilor militare sunt obligaţi să asigure organizarea unei activităţi permanente de informare, instruire şi avertizare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cu respectarea legislaţiei din domeniul protecţiei informaţiilor clasificate.
    (2) Comandantul/şeful unităţii militare ia măsuri ca serviciul de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă să înfiinţeze şi să organizeze un cabinet de securitate şi sănătate în muncă sau un loc special amenajat pentru desfăşurarea acestei activităţi.
    (3) Cabinetul de securitate şi sănătate în muncă se dotează cu mobilier, mijloace audio- vizuale, materiale de instruire şi testare şi cuprinde:
    a) aparatură cu redare video, televizor, video-retroproiector şi ecran de proiecţie;
    b) calculator, imprimantă;
    c) aparat de fotografiat.

    (4) Organizarea şi dotarea cabinetelor de securitate şi sănătate în muncă cu toate materialele şi mijloacele necesare se finanţează conform reglementărilor în vigoare.

    ART. 68
        Materialele de instruire, testare şi informare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt următoarele:
    a) manuale şi cursuri de specialitate, inclusiv cele cu specific militar;
    b) teste de verificare a cunoştinţelor pe meserii sau activităţi;
    c) reglementări specifice de securitate şi sănătate în muncă;
    d) cărţi, broşuri, îndrumare, cataloage, pliante, reviste, suporturi de curs în format scris, format electronic/abonamente destinate instruirii/perfecţionării în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    e) CD-uri şi DVD-uri cu filme având tematică de securitate şi sănătate în muncă;
    f) afişe de securitate şi sănătate în muncă;
    g) mostre de echipament individual de protecţie.


    ART. 69
        Comandanţii/şefii unităţilor militare iau măsuri de stabilire a locurilor de muncă/posturilor de lucru care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. IV
    Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor
    SECŢIUNEA 1
    Definirea şi clasificarea evenimentelor
    ART. 70
    (1) Sensul termenilor şi expresiilor "eveniment", "accident de muncă", "incident periculos", "boală profesională" şi "accident uşor" este cel definit de prevederile art. 5 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.
    (2) Sensul termenilor şi expresiilor "accident care produce incapacitate temporară de muncă", "accident care produce invaliditate", "accident mortal", "accident colectiv", "accident de muncă de circulaţie", "accident de muncă de traseu", "invaliditate", "invaliditate evidentă", "intoxicaţie acută profesională" este cel definit de prevederile art. 2 din Normele metodologice.

    ART. 71
        În sensul prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, este de asemenea accident de muncă:
    a) accidentul suferit de persoane aflate în vizită în unitatea militară, cu permisiunea comandantului/şefului acesteia;
    b) accidentul suferit de personalul armatei care îndeplineşte sarcini de stat sau de interes public, inclusiv în cadrul unor activităţi culturale, sportive, în ţară sau în afara teritoriului statului român, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor sarcini;
    c) accidentul survenit în cadrul activităţilor cultural-sportive sau demonstrative organizate de unităţile militare şi aprobate conform reglementărilor în vigoare, în timpul şi din cauza îndeplinirii acestor activităţi;
    d) accidentul suferit de personalul armatei, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru salvarea de vieţi omeneşti;
    e) accidentul suferit de personalul armatei, ca urmare a unei acţiuni întreprinse din proprie iniţiativă pentru prevenirea ori înlăturarea unui pericol care ameninţă avutul public sau privat;
    f) accidentul cauzat de activităţi care nu au legătură cu procesul muncii, dacă se produce la sediul unităţii militare, ori în alt loc de muncă organizat de comandantul/şeful acesteia, în timpul programului de muncă, şi nu se datorează culpei exclusive a accidentatului;
    g) accidentul de traseu, dacă deplasarea s-a făcut în timpul şi pe traseul normal (declarat) de la domiciliul personalului la locul de muncă organizat de comandantul/şeful unităţii şi invers;
    h) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul unităţii militare la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul, pentru îndeplinirea unei sarcini de muncă;
    i) accidentul suferit în timpul deplasării de la sediul unităţii militare la care este încadrată victima, ori de la orice alt loc de muncă organizat de comandantul/şeful unităţii militare, la o altă unitate militară sau unitate economică/instituţie civilă, pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă;
    j) accidentul suferit înainte sau după încetarea lucrului, dacă victima prelua sau preda uneltele de lucru, locul de muncă, utilajul ori materialele, dacă schimba îmbrăcămintea personală, echipamentul individual de protecţie sau orice alt echipament pus la dispoziţie de comandantul/şeful unităţii militare, dacă se afla în baie ori în spălător sau dacă se deplasa de la locul de muncă la ieşirea din unitate şi invers;
    k) accidentul suferit în timpul pauzelor regulamentare, dacă acesta s-a produs în locuri organizate de comandantul/şeful unităţii militare, precum şi în timpul şi pe traseul normal spre şi de la aceste locuri;
    l) accidentul suferit de personalul armatei, delegat pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara teritoriului statului român, pe durata şi traseul prevăzute în documentul de deplasare;
    m) accidentul suferit de personalul armatei în timpul/perioada executării misiunilor pe teritoriul naţional care are loc în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu sau în locurile de odihnă organizate, precum şi pe durata şi traseul prevăzute în documentul de deplasare;
    n) accidentul suferit de personalul armatei care efectuează lucrări şi servicii pe teritoriul altor ţări, în baza unor contracte, convenţii sau în alte condiţii prevăzute de lege, încheiate în numele Ministerului Apărării Naţionale de persoane împuternicite în acest sens, cu parteneri străini, în timpul şi din cauza îndeplinirii îndatoririlor de serviciu;
    o) accidentul suferit de personalul armatei care participă la convocări/conferinţe, sau urmează cursuri de calificare, recalificare ori perfecţionare a pregătirii profesionale, în timpul şi din cauza efectuării activităţilor practice sau aferente stagiului de practică;
    p) accidentul determinat de fenomene sau calamităţi naturale, cum ar fi furtună, viscol, cutremur, inundaţie, alunecări de teren, trăsnet (electrocutare), dacă victima se afla în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;
    q) dispariţia unei persoane, în condiţiile unui accident de muncă şi în împrejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acesteia;
    r) accidentul suferit de o persoană aflată în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, ca urmare a unei agresiuni;
    s) accidentul suferit de personalul armatei, ca urmare a desfăşurării oricăror acţiuni în afara teritoriului statului român, în baza unor acorduri, memorandumuri, înţelegeri încheiate de Ministerul Apărării Naţionale sau în alte situaţii, dacă sunt respectate toate reglementările şi procedurile de operare convenite de părţi şi nu se datorează culpei exclusive a accidentatului.


    ART. 72
        Accidentele de muncă se clasifică, în raport cu urmările produse şi cu numărul persoanelor accidentate, în:
    a) accidente care produc incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice;
    b) accidente care produc invaliditate;
    c) accidente mortale;
    d) accidente colective, când sunt accidentate cel puţin 3 persoane în acelaşi timp, din aceleaşi cauze şi în cadrul aceluiaşi eveniment.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Comunicarea evenimentelor
    ART. 73
        Orice eveniment, aşa cum este definit la art. 5 lit. f), inclusiv accidentul uşor, aşa cum este definit la art. 5 lit. q) din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, se comunică de îndată comandantului/şefului unităţii militare, de către conducătorul locului de muncă sau de orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia.

    ART. 74
    (1) Comandantul/şeful unităţii militare unde s-a produs evenimentul, are obligaţia să îl comunice, ierarhic, de îndată, după cum urmează:
    a) structurilor centrale exceptate de la art. 18, Oficiului sprijin prevenire şi protecţie, statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentelor de arme/forţe/sprijin şi de divizie, toate evenimentele aşa cum sunt definite la art. 5 lit. f) şi q) din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;
    b) organelor de cercetare şi urmărire penală.

    (2) Dacă printre victimele evenimentului se află şi personal din alte unităţi militare sau al altor angajatori, evenimentul se comunică şi acestora de către comandantul/şeful unităţii militare la care s-a produs evenimentul.
    (3) Evenimentul produs în condiţiile prevăzute la art. 71 lit. d) şi e), dacă a avut loc în afara unităţii militare şi nu a avut nicio legătură cu aceasta, se comunică conform dispoziţiilor alin. (1) lit. a), de către orice persoană care are cunoştinţă de producerea acestuia.
    (4) Orice medic, indiferent de specialitate şi locul de muncă semnalează obligatoriu, în scris, suspiciunea de boală profesională sau intoxicaţie acută profesională, depistată cu prilejul oricăror prestaţii medicale, conform prevederilor legale.
    (5) Semnalarea prevăzută la alin. (4) se înaintează, ierarhic, către Centrul de Medicină Preventivă din subordinea Direcţiei medicale, după constatarea cazului, de îndată.

    ART. 75
        În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice, în care printre victime sunt şi persoane aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu, comandantul/şeful unităţii militare care a condus/organizat activitatea, solicită organelor de poliţie rutieră competente un exemplar al procesului-verbal de cercetare la faţa locului, precum şi orice alte documente existente, necesare cercetării, conform prevederilor art. 117 din Normele metodologice.

    ART. 76
        În cazul accidentelor de circulaţie soldate cu decesul victimei, precum şi în cazul vătămărilor grave şi a incidentelor periculoase produse pe drumurile publice, persoanele care au cunoştinţă despre producerea evenimentului informează operativ comandantul/şeful unităţii militare din care face parte accidentatul.

    ART. 77
     Comunicarea evenimentelor se face în scris şi cuprinde cel puţin următoarele informaţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8:
    a) indicativul şi garnizoana unităţii militare la care s-a produs evenimentul şi indicativul şi garnizoana unităţii militare la care este/a fost încadrat accidentatul;
    b) locul unde s-a produs evenimentul;
    c) data şi ora la care s-a produs evenimentul/data şi ora la care a decedat accidentatul;
    d) gradul, numele şi prenumele victimei;
    e) datele personale ale victimei: vârsta, starea civilă, copii în întreţinere, alte persoane în întreţinere, ocupaţia, vechimea în ocupaţie şi la locul de muncă;
    f) împrejurările care se cunosc şi cauzele prezumtive;
    g) consecinţele evenimentului;
    h) gradul, numele, prenumele şi funcţia persoanei care comunică evenimentul;
    i) data comunicării;
    j) unitatea sanitară la care a fost internat accidentatul.


    ART. 78
    (1) Comandantul/şeful unităţii militare ia măsurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultată din producerea evenimentului, până la primirea acordului din partea organelor care efectuează cercetarea, cu excepţia cazurilor în care menţinerea acestei stări ar genera producerea altor evenimente, ar agrava starea accidentaţilor sau ar pune în pericol viaţa personalului şi a celorlalţi participanţi la procesul muncii.
    (2) În situaţia în care este necesar să se modifice starea de fapt rezultată din producerea evenimentului, se fac, după posibilităţi, schiţe sau fotografii ale locului unde s-a produs, se identifică, se ridică şi se predau organelor care efectuează cercetarea orice obiecte ce conţin sau poartă o urmă a evenimentului.
    (3) Pentru orice modificare a stării de fapt rezultată din producerea evenimentului, comandantul/şeful unităţii militare sau reprezentantul său legal consemnează pe propria răspundere, într-un proces-verbal, toate modificările efectuate după producerea evenimentului.
    (4) Comandantul/şeful unităţii militare dispune prezentarea la locul producerii evenimentului a reprezentantului serviciului intern de prevenire şi protecţie/responsabilului cu securitatea şi sănătatea în muncă, în vederea întocmirii notei de constatare la faţa locului.

    ART. 79
    (1) Comandantul/şeful unei structuri militare specificată la art. 74 alin. (1) lit. a) care are în subordine/coordonare/responsabilitate unitatea militară la care s-a produs evenimentul comunică ierarhic, de îndată, la Corpul de control şi inspecţie:
    a) incidentul periculos;
    b) evenimentul care a avut ca urmare un deces;
    c) evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv;
    d) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidentă;
    e) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate;
    f) evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de incapacitatea temporară de muncă;
    g) evenimentul care a avut ca urmare dispariţia unei/unor persoane;
    h) accidentul uşor.

    (2) Accidentul prevăzut la alin. (1) lit. e) se comunică după primirea deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate.
    (3) Comunicarea către Corpul de control şi inspecţie se face în scris şi cuprinde informaţiile prevăzute la art. 77.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Cercetarea evenimentelor
    ART. 80
        Cercetarea evenimentelor produse în cadrul Ministerului Apărării Naţionale are ca scop stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea acestora, a dispoziţiilor legale încălcate, a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi, respectiv, pentru determinarea caracterului accidentului.

    ART. 81
    (1) Cercetarea evenimentelor este obligatorie şi se efectuează imediat după comunicare de către:
    a) unitatea militară, în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă, precum şi accidentelor uşoare;
    b) structurile centrale exceptate la art. 18, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, structurile care exercită controlul asupra personalului participant şi structurilor participante la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, comandamentele de arme/forţe/sprijin şi de divizie, în cazul evenimentelor, inclusiv a celor care au loc pe timpul misiunilor şi operaţiilor din afara teritoriului statului român, care au produs invaliditate evidentă sau confirmată, deces, accidente colective, incidente periculoase şi situaţii cu persoane date dispărute;
    c) Oficiul sprijin prevenire şi protecţie în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă, accident uşor, invaliditate evidentă sau confirmată, deces, accidente colective, incidente periculoase şi situaţii cu persoane date dispărute pentru structurile prevăzute la art. 18;
    d) Corpul de control şi inspecţie, în cazul accidentelor colective, generate de unele evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile;
    e) Direcţia medicală, în cazul semnalării unui caz de boală profesională, prin Centrul de Medicină Preventivă;
    f) operatorii/agenţii economici din afara Ministerului Apărării Naţionale pentru evenimentele în care au fost implicaţi angajaţii acestora, pe timpul prestării unor servicii/execuţiei de lucrări pe bază de contract, comandă sau alte forme legale încheiate cu unităţile militare.

    (2) Pentru evenimentele în care este implicat personalul Direcţiei generale de informaţii a apărării care desfăşoară activităţi specifice, rolul Corpului de control şi inspecţie, în situaţiile prevăzute de art. 79 alin. (1), art. 90 alin. (1) şi art. 97 alin. (2) lit. c) din prezentele instrucţiuni este preluat de Direcţia generală de informaţii a apărării.
    (3) Rezultatul cercetării evenimentului se consemnează într-un proces-verbal.

    ART. 82
    (1) Cercetarea evenimentului care a avut ca urmare un accident urmat de incapacitate temporară de muncă, precum şi accidentul uşor, se face de o comisie, compusă din cel puţin 3 persoane, dintre care una să fie reprezentant al serviciului de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă, în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni.
    (2) Cercetarea evenimentelor menţionate la art. 79 alin. (1) lit. a), b), c), d), e) şi g) se face de o comisie, compusă din cel puţin 3 persoane, dintre care una să fie reprezentant al serviciului de prevenire şi protecţie, cu pregătire de nivel superior în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
    (3) Comisia de cercetare a evenimentului se numeşte prin ordin de zi pe unitate de către comandantul/şeful unităţii militare, conform competenţelor stabilite de art. 81 alin. (1).
    (4) Persoanele numite în comisia de cercetare a evenimentului este obligatoriu să aibă pregătire tehnică şi de specialitate corespunzătoare, să nu fie implicate în organizarea şi conducerea locului de muncă unde a avut loc evenimentul şi să nu fi avut o responsabilitate în producerea evenimentului.
    (5) În cazul în care în eveniment sunt implicate victime din unităţi militare diferite, în comisia de cercetare numită de comandantul/şeful unităţii militare la care s-a produs evenimentul se nominalizează şi persoanele numite prin ordin de zi pe unitate de către ceilalţi comandanţi/şefi.
    (6) În cazul unui accident de circulaţie produs pe drumurile publice, pe timpul transportului la şi de la locul de desfăşurare a unei misiuni, comandantul/şeful unităţii militare care a organizat misiunea răspunde pentru cercetarea evenimentului urmat de incapacitate temporară de muncă, cu respectarea, atunci când este cazul, a prevederilor alin. (5).
    (7) Unitatea militară care nu dispune de personal competent în conformitate cu prevederile alin. (4) sau nu are personal suficient, asigură cercetarea solicitând sprijinul eşalonului ierarhic superior.

    ART. 83
    (1) Persoanele care efectuează cercetarea evenimentelor au dreptul să ia declaraţii scrise, să preleveze sau să solicite prelevarea de probe necesare cercetării, să solicite sau să consulte orice acte ori documente existente care au legătură cu acesta în cadrul unităţii militare, iar comandantul/şeful acesteia este obligat să le pună la dispoziţie în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), cheltuielile necesare prelevării şi analizării probelor în vederea cercetării se suportă de unitatea militară la care a avut loc evenimentul.

    ART. 84
    (1) Termenele de cercetare a evenimentelor sunt cele prevăzute la art. 120 din Normele metodologice.
    (2) Pentru evenimentele cu incapacitate temporară de muncă, la solicitarea unităţii militare la care s-a produs evenimentul, eşalonul ierarhic superior de la nivel divizie în sus, poate prelungi termenul de cercetare, în situaţiile în care este necesară prelevarea de probe ori efectuarea de expertize sau determinări de noxe.
    (3) Pentru evenimentele care au ca urmare deces, invaliditate evidentă, invaliditate confirmată ulterior, accident colectiv sau situaţie de persoană dată dispărută, precum şi a incidentelor periculoase, aprobarea privind prelungirea termenelor de cercetare se face de către Corpul de control şi inspecţie, la solicitarea structurilor centrale, statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentelor de arme/forţe/sprijin şi de divizii, în situaţiile în care este necesară eliberarea certificatului medico-legal sau, după caz, a raportului de expertiză ori de constatare medico-legală, prelevarea de probe sau efectuarea de expertize.
    (4) Oficiul sprijin prevenire şi protecţie solicită, în condiţiile specificate la alin. (2) şi alin. (3), prelungirea termenului de cercetare la Corpul de control şi inspecţie.

    ART. 85
    (1) În cazul accidentului cu incapacitate temporară de muncă, în urma căruia a intervenit ulterior invaliditate confirmată prin decizie sau decesul victimei, dosarul de cercetare întocmit la data producerii evenimentului se completează cu un nou proces-verbal întocmit de către structurile cu responsabilitate în cercetarea acestor tipuri de evenimente, prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. b).
    (2) Întocmirea noului proces-verbal de cercetare a accidentului, prevăzut la alin. (1), se face în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii deciziei de încadrare într-un grad de invaliditate sau a certificatului de constatare medico-legal, ori după caz, a raportului de expertiză sau de constatare medico-legală.
    (3) Evenimentul a cărui consecinţă este invaliditate evidentă, se cercetează de către structurile centrale exceptate la art. 18, Oficiul sprijin prevenire şi protecţie, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele de arme/forţe/sprijin şi de divizie, ca eveniment care a produs incapacitate temporară de muncă şi, în funcţie de consecinţele ulterioare ale evenimentului, se procedează conform prevederilor alin. (1) şi (2).

    ART. 86
        Pentru unele situaţii neprevăzute în prezentele instrucţiuni, privind cercetarea evenimentelor, Corpul de control şi inspecţie stabileşte modul în care se efectuează cercetarea acestora.

    ART. 87
    (1) Cercetarea evenimentelor se finalizează cu întocmirea unui dosar care cuprinde documentele prevăzute la art. 122 şi îndeplineşte condiţiile art. 123 din Normele metodologice.
    (2) Nota de constatare la faţa locului, încheiată imediat după producerea evenimentului de către reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă, şi semnată de către comandantul/şeful unităţii militare, cuprinde precizări legate de: poziţia victimei, existenţa sau inexistenţa echipamentului individual de protecţie, starea echipamentelor de muncă, modul în care funcţionau dispozitivele de protecţie, închiderea fişei individuale de instruire prin barare şi semnătură, ridicarea de documente sau prelevarea de probe şi orice alte indicii care pot clarifica toate cauzele şi împrejurările producerii evenimentului.
    (3) Nota de constatare la faţa locului pentru evenimentele prevăzute la art. 71 lit. l), n), p), r) şi s) conţine doar informaţiile ce pot fi obţinute fără a pune în pericol personalul armatei şi menţionează detalii despre starea de pericol existent, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare privind protecţia informaţiilor clasificate, despre existenţa oricăror acorduri, memorandumuri, înţelegeri care stabilesc răspunderi pentru Ministerul Apărării Naţionale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi despre existenţa procedurilor de operare aplicabile.
    (4) Pentru evenimentele petrecute în alte cazărmi/locuri de dispunere care fac imposibilă deplasarea oportună a reprezentantului serviciului intern de prevenire şi protecţie/responsabilului cu securitatea şi sănătatea în muncă al unităţii militare la care a avut loc evenimentul, nota de constatare la faţa locului, fotografiile şi schiţa evenimentului vor fi întocmite de reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă din unitatea militară unde a avut loc evenimentul.
    (5) În situaţia în care nota de constatare la faţa locului nu poate fi întocmită se va menţiona acest lucru în procesul-verbal de cercetare al evenimentului, indicându-se motivele.
    (6) Pentru evenimentele petrecute în obiectivele militare/cazărmi/locuri de dispunere ale structurilor militare, în care au fost implicaţi angajaţii unor agenţi/operatori economici, pe timpul furnizării de produse/prestării de servicii/execuţiei de lucrări pe bază de contract, comandă sau alte forme legale încheiate, comandanţii unităţilor militare dispun măsuri de asigurare a accesului reprezentantului serviciului intern/extern/lucrătorului desemnat al agentului/operatorului economic la locul producerii evenimentului, în vederea întocmirii notei de constatare la faţa locului, efectuării fotografiilor şi a schiţei evenimentului, cu respectarea prevederilor pe linia protecţiei informaţiilor clasificate.

    ART. 88
    (1) Dosarul de cercetare a evenimentelor se întocmeşte astfel:
    a) într-un exemplar, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă/accidente uşoare şi se păstrează în arhiva unităţii militare care înregistrează accidentul;
    b) într-un exemplar, pentru incidentele periculoase şi se păstrează la structura militară, prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c), care a efectuat cercetarea;
    c) în două exemplare, pentru evenimentele care au produs invaliditate confirmată prin decizie, deces, accidente colective; originalul se înaintează organului de urmărire penală şi un exemplar se păstrează la structura militară, prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b sau c), care a efectuat cercetarea;
    d) în două exemplare, pentru evenimentele care au avut ca urmare invaliditate evidentă; originalul se păstrează la structura militară, prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b sau c), care a efectuat cercetarea şi un exemplar se transmite unităţii militare care înregistrează accidentul;
    e) în trei exemplare, pentru evenimentele cercetate de Corpul de control şi inspecţie; originalul se înaintează organului de urmărire penală, un exemplar se păstrează la Corpul de control şi inspecţie şi un exemplar la structura militară, prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b sau c), care are în subordine/coordonare/responsabilitate unitatea militară unde s-a produs evenimentul;
    f) în mai multe exemplare, pentru evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă pentru victime din unităţi militare diferite; originalul se păstrează în arhiva unităţii militare care înregistrează accidentul şi celelalte exemplare se păstrează de către celelalte unităţi militare.

    (2) În cazul evenimentelor care au generat accidente urmate de incapacitate temporară de muncă sau al incidentelor periculoase în care faptele comise pot fi considerate infracţiuni, potrivit legii, dosarul de cercetare se încheie în două exemplare, originalul fiind înaintat organului de urmărire penală.

    ART. 89
    (1) Dosarul de cercetare, întocmit de comisia numită de către comandantul/şeful unităţii militare, conform competenţelor stabilite de prezentele instrucţiuni, se înaintează pentru verificare şi avizare, ierarhic, la structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b), în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.
    (2) Structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b), care are în subordine/coordonare unitatea militară unde s-a produs evenimentul, analizează, avizează şi restituie dosarul în cel mult 7 zile lucrătoare de la data primirii.
    (3) Structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) cercetează evenimentele care au produs incapacitate temporară de muncă pentru propria structură şi înaintează dosarul de cercetare, spre avizare, la Corpul de control şi inspecţie.
    (4) Dosarul de cercetare este însoţit de avizul comandantului/şefului structurii militare prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. b) sau d).
    (5) În cazul în care structura militară, prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau d) constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător, dispune completarea dosarului şi/sau refacerea procesului-verbal de cercetare, după caz.
    (6) Structura care avizează cercetarea evenimentelor, conform competenţelor stabilite prin prezentele instrucţiuni, poate reţine, după caz, un exemplar din procesele-verbale neavizate, odată cu returnarea dosarelor de cercetare.
    (7) Comisia de cercetare completează dosarul şi întocmeşte noul proces-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului.
    (8) Dacă evenimentul urmat de incapacitate temporară de muncă s-a produs în condiţiile prevăzute la art. 88 alin. (2), structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau d) înaintează originalul dosarului de cercetare la organul de urmărire penală, imediat după avizare.

    ART. 90
    (1) Dosarul de cercetare întocmit de structura militară, prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) se înaintează în vederea avizării la Corpul de control şi inspecţie, în cel mult 5 zile lucrătoare de la finalizarea cercetării.
    (2) Dosarul de cercetare pentru cazul dispariţiei de persoane, ca urmare a unui eveniment şi în împrejurări care îndreptăţesc presupunerea decesului acestora, se păstrează la structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) care a efectuat cercetarea, până la emiterea hotărârii judecătoreşti prin care se declară decesul persoanelor dispărute, conform prevederilor legale în vigoare, iar după completarea dosarului, acesta se înaintează, în vederea avizării, la Corpul de control şi inspecţie.
    (3) Corpul de control şi inspecţie avizează şi restituie dosarele prevăzute la alin. (1) în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii.
    (4) În cazul în care Corpul de control şi inspecţie constată că cercetarea nu a fost efectuată corespunzător dispune completarea dosarului şi întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare.
    (5) Structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) completează dosarul şi întocmeşte noul proces-verbal de cercetare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dosarului.
    (6) Structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) transmite dosarul de cercetare prevăzut la alin. (1) organului de urmărire penală, numai după ce a fost avizat de către Corpul de control şi inspecţie.

    ART. 91
    (1) Dosarul de cercetare al accidentului de muncă cu invaliditate, înaintat organului de urmărire penală, se restituie la structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) care a efectuat cercetarea, pentru completare şi întocmirea unui nou proces-verbal de cercetare, în cazul în care se produce decesul accidentatului ca urmare a accidentului suferit, confirmat în baza unui act medico-legal.
    (2) Dosarul de cercetare prevăzut la alin. (1) se restituie la structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.
    (3) Completarea dosarului prevăzut la alin. (1) şi întocmirea noului proces-verbal de cercetare a evenimentului se fac în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea dosarului de către structura militară, prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c).
    (4) Dosarul completat şi noul proces-verbal de cercetare se înaintează în vederea avizării la Corpul de control şi inspecţie, care le restituie la structura militară, prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) care a efectuat cercetarea, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii.
    (5) După avizarea de către Corpul de control şi inspecţie, dosarul se înaintează organului de urmărire penală de către structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) care a efectuat cercetarea.

    ART. 92
    (1) Procesul-verbal de cercetare a evenimentului conţine capitolele prevăzute la art. 128 şi detaliate la art. 129 din Normele metodologice.
    (2) Procesul-verbal de cercetare se întocmeşte conform modelului prezentat în anexa nr. 9.

    ART. 93
    (1) Procesul-verbal de cercetare a unui eveniment se întocmeşte în:
    a) 3 exemplare, în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă/accidentului uşor, pentru unitatea militară care înregistrează accidentul, pentru structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) care a avizat dosarul şi pentru Corpul de control şi inspecţie, după avizarea dosarului;
    b) 3 exemplare, în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă/accidentului uşor, pentru unitatea militară care înregistrează accidentul, pentru structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. c) care a cercetat evenimentul şi pentru Corpul de control şi inspecţie care a avizat dosarul;
    c) mai multe exemplare, în cazul accidentului de muncă urmat de incapacitate temporară de muncă/accidentului uşor în care este implicat personal aparţinând unor unităţi militare diferite, pentru fiecare unitate militară, pentru structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) care a avizat/cercetat dosarul şi pentru Corpul de control şi inspecţie, după avizarea dosarului;
    d) 4 exemplare, în cazul accidentului de muncă urmat de invaliditate, pentru unitatea militară care înregistrează accidentul, pentru organul de urmărire penală, pentru structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) care a efectuat cercetarea şi pentru Corpul de control şi inspecţie;
    e) 4 exemplare, în cazul accidentului de muncă mortal sau al celui colectiv, precum şi în cazul accidentului mortal în afara muncii, pentru unitatea militară care înregistrează accidentul, pentru organul de urmărire penală, pentru structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) care a efectuat cercetarea şi pentru Corpul de control şi inspecţie;
    f) 4 exemplare, în cazul incidentului periculos, pentru unitatea militară care înregistrează incidentul, pentru organul de urmărire penală, pentru structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) care a efectuat cercetarea şi pentru Corpul de control şi inspecţie.

    (2) Procesul-verbal de cercetare poate fi întocmit într-un număr mai mare de exemplare, după caz, iar despre aceasta se fac menţiuni în capitolul corespunzător prevăzut de anexa nr. 9 din prezentele instrucţiuni.

    ART. 94
    (1) În cazul în care accidentul de muncă s-a produs la o unitate militară, alta decât cea care îl înregistrează, un exemplar din procesul-verbal de cercetare se trimite şi acesteia.
    (2) În cazul în care unitatea militară la care se înregistrează accidentul de muncă se subordonează temporar unei alte structuri militare dintre cele prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) în momentul producerii acestuia, un exemplar din procesul-verbal de cercetare avizat conform prevederilor prezentelor instrucţiuni se transmite şi la structura militară prevăzută la art. 81 lit. b) sau c) care are în subordine/coordonare/responsabilitate unitatea militară la care se înregistrează accidentul de muncă.

    ART. 95
    (1) În cazul evenimentelor care nu au fost comunicate şi cercetate, dar persoana vătămată prezintă un certificat medical cu cod "accident de muncă" sau se prezintă cu vătămări vizibile la locul unde îşi desfăşoară activitatea sau este angajată/împuternicită/detaşată, conducătorul locului de muncă solicită acesteia o declaraţie scrisă privind data, locul, modul şi împrejurările în care s-a produs evenimentul.
    (2) În baza declaraţiei prevăzute la alin. (1) şi în funcţie de data, locul, modul şi împrejurările producerii evenimentului, unitatea militară unde este angajată/împuternicită/detaşată victima, comunică şi cercetează evenimentul sau, în situaţia în care evenimentul prevăzut la alin. (1) nu a avut loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu ori în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers, arhivează declaraţia originală împreună cu o copie a certificatului medical.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase
    ART. 96
    (1) Înregistrarea accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase se face în baza procesului-verbal de cercetare şi în conformitate cu prevederile art. 135-136 şi art. 138 din Normele metodologice.
    (2) Accidentul de muncă în care este implicat personal militar care îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi cazarmă/loc de dispunere/loc de muncă, precum şi angajaţi ai agenţilor/operatorilor economici, în timpul furnizării de produse/prestării de servicii/execuţiei de lucrări pe bază de contract, comandă sau alte forme legale încheiate cu unităţile militare, se înregistrează potrivit clauzelor prevăzute în acest sens în documentele încheiate.
    (3) În situaţia în care documentul încheiat nu prevede clauze în acest sens, clauzele nu sunt suficient de acoperitoare pentru toate situaţiile sau clauzele sunt contrare prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezentelor instrucţiuni, accidentul de muncă se înregistrează de către agentul/operatorul economic sau structura militară care în urma cercetării a fost găsit răspunzător de producerea accidentului.
    (4) Pentru situaţiile neprevăzute în prezentele instrucţiuni, cu privire la înregistrarea accidentelor de muncă, Corpul de control şi inspecţie stabileşte pentru structurile militare modul de înregistrare a acestora, pe baza solicitării structurii militare prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) care are în subordine/coordonare/responsabilitate unitatea militară în cauză, după caz.

    ART. 97
    (1) În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de comisia menţionată la art. 82 alin. (1), unitatea militară la care se înregistrează accidentul de muncă completează "Formularul de înregistrare a accidentului de muncă", denumit în continuare FIAM, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (2) FIAM se completează pentru fiecare persoană accidentată în 4 exemplare care se înaintează spre avizare, după cum urmează:
    a) structurii militare prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) care a avizat dosarul de cercetare întocmit de comisia unităţii militare, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea avizului;
    b) structurii militare prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) care a efectuat cercetarea, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de cercetare;
    c) Corpului de control şi inspecţie, în cazul în care FIAM a fost întocmit de către structurile militare prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c).

    (3) Verificarea şi avizarea FIAM de către structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b), c) sau d) se fac în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea formularului.
    (4) Unitatea militară la care se înregistrează accidentul de muncă anexează FIAM la dosarul sau la procesul-verbal de cercetare şi distribuie celelalte exemplare la persoana accidentată şi ierarhic la structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) şi Corpul de control şi inspecţie.
    (5) Unitatea militară care înregistrează accidentul de muncă completează, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la finalizarea incapacităţii temporare de muncă, anexa la FIAM pentru înregistrarea finalizării incapacităţii temporare de muncă pentru persoana accidentată, în numărul de exemplare prevăzut la alin. (2) şi le distribuie conform prevederilor de la alin. (4).
    (6) În cazul în care victima unui accident de muncă a fost propusă pentru pensionare, odată cu emiterea deciziei de încadrare într-o grupă de invaliditate se completează un exemplar FIAM care se anexează la dosarul de pensionare ce se înaintează unităţii/comisiei de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.

    ART. 98
    (1) Toate unităţile militare din Ministerul Apărării Naţionale ţin evidenţa evenimentelor proprii în:
    a) Registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 10;
    b) Registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.

    (2) Registrele de evidenţă se actualizează în permanenţă, în format scris şi electronic.

    ART. 99
    (1) Gestionarea informaţiilor referitoare la accidentele de muncă şi la incidentele periculoase produse în unităţile militare este disponibilă prin intermediul unei aplicaţii informatice.
    (2) Scopul aplicaţiei este de a genera registrul unic de evidenţă a accidentaţilor în muncă şi registrul unic de evidenţă a incidentelor periculoase, pe baza informaţiilor introduse în aplicaţie de către persoanele desemnate de unităţile militare.
    (3) Corpul de control şi inspecţie monitorizează introducerea informaţiilor în aplicaţia informatică, pentru evenimentele produse în toate structurile din Ministerul Apărării Naţionale.
    (4) Structurile centrale exceptate la art. 18, Oficiul sprijin prevenire şi protecţie, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentele de arme/forţe/sprijin, monitorizează introducerea informaţiilor în aplicaţia informatică privind evenimentele produse în unităţile militare din subordine/coordonare/responsabilitate.

    ART. 100
    În baza FIAM şi a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, structurile militare prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. b)-c) şi Corpul de control şi inspecţie ţin evidenţa tuturor accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase înregistrate de unităţile militare din subordine/coordonare/responsabilitate, respectiv din Ministerul Apărării Naţionale.

    ART. 101
        Dosarele şi procesele-verbale de cercetare a accidentelor de muncă se păstrează în arhivă 20 de ani de la data finalizării cercetării.

    ART. 102
        Anual, cu ocazia conferinţelor/convocărilor de profil, structurile de securitate şi sănătate în muncă de la toate eşaloanele efectuează analiza evenimentelor înregistrate, sub aspectul cauzelor şi împrejurărilor în care s-au produs, în baza cărora se stabilesc măsurile de prevenire necesare.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Comunicarea, cercetarea şi înregistrarea evenimentelor produse în afara teritoriului statului român în care este implicat personalul armatei aflat în îndeplinirea sarcinilor de stat, de interes public sau a îndatoririlor de serviciu
    ART. 103
    (1) Comunicarea evenimentelor produse în afara teritoriului statului român în care sunt implicate persoane din Ministerul Apărării Naţionale, se face conform prevederilor art. 74-79 din prezentele instrucţiuni şi ale art. 143 din Normele metodologice.
    (2) Acordurile, memorandumurile, înţelegerile, contractele încheiate de Ministerul Apărării Naţionale, sau de către persoane mandatate în acest sens, cu parteneri străini, trebuie să conţină clauze cu privire la comunicarea şi cercetarea evenimentelor.

    ART. 104
    (1) Cercetarea evenimentelor produse în afara teritoriului statului român, în care sunt implicate persoane din Ministerul Apărării Naţionale, se face conform prevederilor art. 80-95 din prezentele instrucţiuni şi ale art. 144 din Normele metodologice.
    (2) În cazul evenimentelor menţionate la alin. (1), care au produs invaliditate confirmată prin decizie, deces, accidente colective, inclusiv în cazul persoanelor dispărute şi în cazul incidentului periculos, Corpul de control şi inspecţie poate delega reprezentanţi care să participe la cercetare.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), cercetarea se face de către o comisie numită de ministrul apărării naţionale pe baza propunerilor structurii militare prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) care are în subordine/coordonare unitatea militară sau, după caz, sub control, personalul participant/structura participantă din care face parte victima.
    (4) În cazurile prevăzute la alin. (2), cercetarea se finalizează conform competenţelor stabilite de prezentele instrucţiuni, de către structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) care are în subordine/coordonare unitatea militară sau, după caz, sub control personalul participant/structura participantă din care face parte victima.

    ART. 105
    (1) De întocmirea dosarelor de cercetare a evenimentelor răspunde structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) care a încheiat acordul, memorandumul, înţelegerea, contractul cu partenerul străin, în numele Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) În cazul în care clauzele referitoare la cercetarea evenimentelor cuprinse în documentele menţionate la alin. (1) nu sunt acoperitoare, responsabilitatea întocmirii dosarelor de cercetare revine structurii militare prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) care a organizat activitatea sau, după caz, care are sub control personalul participant/structura participantă.
    (3) Dosarul de cercetare a evenimentelor se întocmeşte în numărul de exemplare precizat la art. 88 şi conţine documentele prevăzute de art. 145 din Normele metodologice.

    ART. 106
        Înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase se fac de către unitatea militară, conform prevederilor secţiunii a 4-a din prezentul capitol sau de către structura militară care are sub control personalul participant/structura participantă, după caz.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Comunicarea şi cercetarea evenimentelor produse pe teritoriul României în care este implicat personal străin aflat în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu
    ART. 107
    (1) Orice eveniment produs pe teritoriul României, în care este implicat personal străin aflat în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, se comunică imediat, ierarhic, la structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) de către comandantul/şeful unităţii militare care a organizat activitatea sau la care s-a produs evenimentul, după caz.
    (2) Structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) care a primit comunicarea, raportează evenimentul, conform prevederilor reglementărilor în vigoare, grupei operative din Statul Major al Apărării, care ulterior înştiinţează misiunea diplomatică sau consulatul ţării din care provine persoana accidentată, prin intermediul structurii abilitate a Ministerului Apărării Naţionale pentru relaţii cu misiunile diplomatice străine acreditate în România.
    (3) Evenimentul este comunicat şi la Corpul de control şi inspecţie, de către structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c), conform prevederilor art. 79.

    ART. 108
    (1) Cercetarea unor astfel de evenimente se face de către comisia stabilită la nivelul structurii militare prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) din care fac parte şi reprezentanţi din unitatea militară care a organizat activitatea, respectiv la care s-a produs evenimentul, după caz, sau de către comisia numită la nivelul Corpului de control şi inspecţie pentru situaţiile prevăzute de art. 81 alin. (1) lit. d).
    (2) La cercetare poate participa un reprezentant al misiunii diplomatice sau al consulatului ţării respective, cu respectarea normelor de protecţie a informaţiilor clasificate.
    (3) Termenul de cercetare este cel prevăzut la art. 84.
    (4) Dosarul de cercetare cuprinde documentele prevăzute la art. 87.
    (5) Dosarul de cercetare se întocmeşte în numărul de exemplare precizat la art. 88 şi în plus o copie a dosarului original se transmite misiunii diplomatice sau consulatului ţării de unde provine accidentatul, de către structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) care a efectuat cercetarea.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Particularităţi privind cercetarea evenimentelor
    ART. 109
    (1) Victimele sau familiile victimelor unui eveniment urmat de incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau deces au dreptul să sesizeze sau să se informeze referitor la stadiul cercetării acestuia la structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b sau c) care are în subordine/coordonare/responsabilitate unitatea militară unde a avut loc evenimentul.
    (2) Dacă în urma investigaţiilor rezultă că sunt întrunite condiţiile unui accident de muncă, structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) ia măsuri pentru efectuarea cercetării în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) răspunde sesizărilor conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 110
    (1) În situaţia în care personalul implicat, victimele sau familiile acestora nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a evenimentului, se pot adresa structurii militare prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c), care are în subordine unitatea militară unde s-a produs evenimentul sau, după caz, la structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. d) în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestuia.
    (2) Soluţiile adoptate în cazul situaţiilor prevăzute la alin. (1) se comunică celor interesaţi, în termenul legal.

    ART. 111
    (1) În situaţia în care comandantul/şeful unităţii militare nu este de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare a accidentului sau cu măsura de înregistrare a acestuia, se adresează ierarhic, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii procesului- verbal de cercetare, structurii militare prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) care a efectuat cercetarea sau la structura militară prevăzută la art. 81 alin. (1) lit. d).
    (2) Soluţiile adoptate în urma analizei, rămân definitive şi se comunică solicitanţilor, în termenul legal.

    CAP. V
    Supravegherea stării de sănătate a personalului
    SECŢIUNEA 1
    Cerinţe generale
    ART. 112
    (1) Supravegherea stării de sănătate a personalului reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenirea şi depistarea bolilor profesionale şi dispensarizarea bolilor legate de profesie, precum şi menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de muncă a personalului şi se asigură prin medicii de medicina muncii, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 355/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului apărării nr. M. 113/2008 privind supravegherea stării de sănătate a personalului din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare.
    (2) Sensul expresiilor "cercetare a bolilor profesionale", "semnalare a bolilor profesionale" şi "raportare a bolilor profesionale" este cel definit de prevederile art. 2 din Normele metodologice.

    ART. 113
        Direcţia medicală, prin Centrul de Medicină Preventivă al Ministerului Apărării Naţionale, este autoritatea competentă în domeniul medicinei muncii şi al supravegherii stării de sănătate a personalului din Ministerul Apărării Naţionale şi are atribuţii în organizarea şi desfăşurarea activităţii de medicina muncii în Ministerul Apărării Naţionale.

    ART. 114
    (1) Măsurile prin care se asigură supravegherea corespunzătoare a sănătăţii personalului în funcţie de riscurile privind securitatea şi sănătatea în muncă se stabilesc potrivit dispoziţiilor legale aplicabile.
    (2) Comandantul/şeful unităţii militare este obligat să aplice toate prevederile legale privind personalul care face parte din grupurile sensibile la riscuri.
    (3) Comandantul/şeful unităţii militare stabileşte măsurile necesare astfel încât activitatea pe care o desfăşoară personalul din subordine să se desfăşoare conform recomandărilor medicale formulate de medicul de medicina muncii în fişa de aptitudine.
    (4) Serviciul de medicina muncii care asigură supravegherea stării de sănătate a personalului/medicul unităţii va întocmi şi va prezenta comandantului/şefului unităţii militare, anual, un raport care va cuprinde în principal concluziile evaluării stării de sănătate a personalului, precum şi recomandări medicale privind promovarea sănătăţii la locul de muncă.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Semnalarea bolilor profesionale
    ART. 115
        Suspiciunile de boli profesionale, inclusiv intoxicaţiile acute profesionale, pentru personalul din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, se semnalează obligatoriu de către toţi medicii care depistează astfel de îmbolnăviri, indiferent de specialitate şi locul de muncă, cu prilejul oricărei prestaţii medicale: examene medicale profilactice, consultaţii medicale de specialitate.

    ART. 116
    (1) Medicul care suspectează o boală profesională a cărei declarare este obligatorie, conform anexei nr. 22 la Normele metodologice sau o intoxicaţie acută profesională completează fişa de semnalare BP1, prevăzută în anexa nr. 12, şi trimite bolnavul cu această fişă la medicul de medicina muncii din structura spitalelor militare teritoriale, Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" sau centrelor de medicină specifice categoriilor de forţe ale armatei, în vederea precizării diagnosticului de boală profesională ori de intoxicaţie acută profesională.
    (2) Medicul specialist de medicina muncii examinează bolnavul, stabileşte diagnosticul de profesionalitate şi completează partea a II-a din fişa de semnalare BP1 pe care o trimite la Centrul de Medicină Preventivă al Ministerului Apărării Naţionale din subordinea Direcţiei medicale, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la precizarea diagnosticului de profesionalitate.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Cercetarea bolilor profesionale
    ART. 117
        După primirea fişei de semnalare BP1, în termen de 7 zile lucrătoare, medicul specialist de medicina muncii din cadrul Centrului de Medicină Preventivă al Ministerului Apărării Naţionale, demarează acţiunile necesare pentru cercetarea cazului suspect de boală profesională, având în vedere ruta profesională şi cauzele îmbolnăvirii profesionale.

    ART. 118
     Cercetarea cauzelor îmbolnăvirilor profesionale, în vederea confirmării sau infirmării caracterului profesional al acestora, precum şi stabilirea de măsuri pentru prevenirea altor îmbolnăviri se face în prezenţa reprezentantului serviciului intern de prevenire şi protecţie din structurile militare prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c) şi a comandantului/şefului unităţii militare unde a fost semnalat evenimentul.

    ART. 119
     Cercetarea se finalizează cu redactarea procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, prevăzut în anexa nr. 13.

    ART. 120
        Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, întocmit în 6 exemplare, este semnat de toate persoanele care au participat la cercetare, conform competenţelor, menţionându-se în mod special cauzele îmbolnăvirii, responsabilitatea comandanţilor/şefilor unităţilor militare şi măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru prevenirea unor boli profesionale similare.

    ART. 121
    (1) În situaţia în care comandantul/şeful unităţii militare sau/şi reprezentantul serviciului intern de prevenire şi protecţie din structurile militare prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c), ori, după caz, persoana vătămată nu sunt de acord cu concluziile stabilite în procesul-verbal de cercetare ori cu măsurile tehnice sau organizatorice formulate, se pot adresa, în scris, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională, Comisiei de experţi de medicina muncii din Direcţia medicală.
    (2) Componenţa şi atribuţiile Comisiei de experţi de medicina muncii sunt stabilite prin dispoziţie a şefului Direcţiei medicale.

    ART. 122
        Soluţiile adoptate în aceste situaţii se comunică în scris celor interesaţi, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei.

    ART. 123
    (1) Procesul-verbal de cercetare a cazului de boală profesională se înregistrează la unitatea unde a fost semnalat evenimentul şi se vizează de comandantul/şeful unităţii militare.
    (2) Documentul prevăzut la alin. (1) se înmânează comandantului/şefului unităţii militare, medicului de medicina muncii care a efectuat cercetarea, reprezentantului serviciului intern de prevenire şi protecţie din structurile militare prevăzute la art. 81 alin. (1) lit. b) sau c), care a participat la cercetare şi se transmite la Corpul de control şi inspecţie, Direcţia medicală, medicul de medicina muncii din structura spitalelor militare teritoriale, Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" sau centrului de medicină specific categoriei de forţe a armatei care a semnalat îmbolnăvirea, pentru evidenţa îmbolnăvirilor profesionale şi monitorizarea realizării măsurilor stabilite.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Declararea bolilor profesionale
    ART. 124
     Pe baza confirmării caracterului profesional al îmbolnăvirii, medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea declară cazul de îmbolnăvire profesională, completând fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2, care trebuie să aibă ştampila şefului Centrului de Medicină Preventivă al Ministerului Apărării Naţionale şi data declarării, prevăzută în anexa nr. 14.

    ART. 125
        Dosarul de cercetare pentru declararea bolilor profesionale se păstrează la Centrul de Medicină Preventivă al Ministerului Apărării Naţionale şi cuprinde documentele prevăzute la art. 159 din Normele metodologice.

    ART. 126
    (1) Declararea bolilor profesionale se face de către medicul de medicina muncii care a efectuat cercetarea, din cadrul Centrului de Medicină Preventivă al Ministerului Apărării Naţionale, pe baza documentelor precizate la art. 125, prin fişa de declarare a cazului de boală profesională BP2, denumită în continuare fişa de declarare BP2, care reprezintă formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate.
    (2) Semnalarea şi declararea bolilor profesionale, cu excepţia cazurilor de pneumoconioze şi cancer, se fac într-un interval de maximum 2 ani de la încetarea expunerii profesionale considerate cauze a îmbolnăvirii.

    ART. 127
     În cazul în care unitatea militară la care s-a produs îmbolnăvirea a fost desfiinţată sau nu mai există la momentul precizării diagnosticului de boală profesională, cazul respectiv se poate declara prin fişa de declarare BP2 pe baza documentelor prevăzute la art. 125, cu excepţia procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională.

    ART. 128
        Toate cazurile de boli profesionale se declară la ultima unitate militară unde a lucrat bolnavul şi unde există factorii de risc ai bolii profesionale respective, evidenţiaţi prin documente oficiale de la Centrul de Medicină Preventivă al Ministerului Apărării Naţionale şi se ţine în evidenţa acestei instituţii.

    ART. 129
        Centrul de Medicină Preventivă al Ministerului Apărării Naţionale este răspunzător pentru corectitudinea datelor înscrise în fişa de declarare BP2.

    ART. 130
        Bolile profesionale cu diagnosticul de pneumoconioză se declară numai pe baza diagnosticului precizat de către comisiile de pneumoconioze de la nivelul clinicilor de boli profesionale, prin grija Centrului de Medicină Preventivă al Ministerului Apărării Naţionale.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Raportarea bolilor profesionale
    ART. 131
    (1) Bolile profesionale nou-declarate se raportează în cursul lunii în care a fost declarată boala, de către Centrul de Medicină Preventivă al Ministerului Apărării Naţionale, la Direcţia medicală şi la Corpul de control şi inspecţie.
    (2) Personalul diagnosticat cu boală profesională primeşte o copie a fişei de declarare BP2.
    (3) Personalul a cărui boală profesională a fost infirmată în urma cercetării primeşte o copie a procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională.

    ART. 132
        La nivelul Centrului de Medicină Preventivă al Ministerului Apărării Naţionale se constituie Registrul operativ al bolilor profesionale din Ministerul Apărării Naţionale, care se reactualizează lunar cu datele din fişele de declarare BP2.

    ART. 133
        Direcţia medicală, prin Centrul de Medicină Preventivă al Ministerului Apărării Naţionale, asigură asistenţă şi îndrumare tehnică profesională în domeniul bolilor profesionale, în Ministerul Apărării Naţionale.

    ART. 134
        Direcţia medicală raportează semestrial, până la 01.08, respectiv 01.02, la Corpul de control şi inspecţie, datele privind morbiditatea profesională din cadrul structurilor Ministerului Apărării Naţionale.

    ART. 135
     Direcţia medicală transmite informaţiile referitoare la supravegherea stării de sănătate şi la bolile profesionale comandanţilor/şefilor unităţilor militare prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. a).

    ART. 136
        Lista bolilor profesionale a căror declarare, cercetare şi evidenţă sunt obligatorii este prevăzută în anexa nr. 22 din Normele metodologice.

    ART. 137
        Centrul de Medicină Preventivă al Ministerului Apărării Naţionale raportează anual, până la 15.01, Direcţiei medicale, situaţia absenteismului medical prin boli profesionale pentru cazurile nou-declarate în anul precedent.

    ART. 138
        Intoxicaţia acută profesională se declară, se cercetează şi se înregistrează atât ca boală profesională, cât şi ca accident de muncă.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Bolile legate de profesie
    ART. 139
        Lista bolilor legate de profesie este prezentată în anexa nr. 23 la Normele metodologice.

    ART. 140
    Bolile legate de profesie nu se declară; acestea se dispensarizează medical şi se comunică comandanţilor/şefilor unităţilor militare prin grija spitalelor militare teritoriale, Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" sau centrelor de medicină specifice categoriilor de forţe ale armatei, după caz, sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind sănătatea personalului, în vederea luării măsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condiţiilor de muncă.

    CAP. VI
    Autorizarea funcţionării unităţilor militare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă
    ART. 141
        În vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, comandanţii/şefii unităţilor militare au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, înainte de începerea oricăror activităţi.

    ART. 142
        Autorizarea de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă este obligatorie pentru toate unităţile militare, indiferent de natura activităţilor desfăşurate.

    ART. 143
        Autorizarea din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă se efectuează astfel:
    a) Corpul de control şi inspecţie autorizează Oficiul sprijin prevenire şi protecţie, structurile centrale, cele subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentele de arme/forţe/sprijin;
    b) Structurile militare prevăzute la art. 30 autorizează unităţile militare subordonate direct sau aflate în coordonare, iar brigăzile/bazele/similare autorizează unităţile militare subordonate direct sau aflate în coordonare.


    ART. 144
    (1) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, comandanţii/şefii unităţilor militare au obligaţia să transmită ierarhic structurilor prevăzute la art. 143 o cerere semnată, completată în două exemplare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se însoţeşte de o declaraţie pe proprie răspundere, completată în două exemplare, conform modelului prezentat în anexa nr. 16, din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
    (3) Declaraţia pe proprie răspundere şi orice alte documente depuse în susţinerea cererii se menţionează în opisul din anexa nr. 15.

    ART. 145
     În vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, structurile precizate la art. 143 procedează după cum urmează:
    a) înregistrează cererile de autorizare a funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
    b) verifică documentele depuse în susţinerea acestora şi declaraţia pe proprie răspundere prevăzută la art. 144 alin. (2);
    c) completează şi emit certificatul constatator, conform modelului prezentat în anexa nr. 17 şi asigură evidenţa certificatelor constatatoare eliberate, conform modelului prezentat în anexa nr. 18;
    d) asigură arhivarea documentaţiei în baza căreia s-au emis certificatele constatatoare.


    ART. 146
    (1) Certificatul constatator, emis în baza declaraţiei pe proprie răspundere, constituie autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă şi dă dreptul unităţilor militare să desfăşoare activităţile pentru care au obţinut autorizarea.
    (2) Termenul de eliberare a autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă este de 10 zile lucrătoare, calculat de la data înregistrării cererii.
    (3) Certificatele constatatoare emise se numerotează începând cu numărul curent 1 şi vor avea iniţialele structurii care le-a emis.

    ART. 147
    (1) În cazul în care în cadrul controalelor se constată încălcări ale prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, personalul din serviciul intern de prevenire şi protecţie/responsabilul cu activitatea de securitate şi sănătate în muncă propune sistarea activităţii/activităţilor prin întocmirea procesului-verbal de constatare şi oprire parţială/totală a activităţii şi propun structurilor prevăzute la art. 143 înscrierea menţiunii în certificatul constatator.
    (2) Structurile prevăzute la art. 143 menţionează în certificatul constatator sistarea activităţii, pe baza procesului-verbal prevăzut la alin. (1).

    ART. 148
    (1) În situaţia prevăzută la art. 147, comandanţii/şefii unităţilor militare pot relua activităţile numai după ce demonstrează că au remediat deficienţele şi au obţinut autorizarea conform art. 144.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cererea se însoţeşte de certificatul constatator eliberat iniţial în original.
    (3) Structurile prevăzute la art. 143 menţionează în certificatul constatator data reluării activităţii.

    ART. 149
    (1) În situaţiile în care în unităţile militare au loc modificări ale condiţiilor iniţiale - cum ar fi: introducerea de noi echipamente, noi activităţi, noi locuri de muncă, schimbarea indicativului/denumirii unităţii, locaţiei, în cazul resubordonării - se solicită o nouă autorizare, conform prevederilor art. 144.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), certificatul constatator eliberat iniţial se anulează.

    CAP. VII
    Logistica securităţii şi sănătăţii în muncă
    SECŢIUNEA 1
    Dotarea cu echipament individual de protecţie
    ART. 150
    (1) Prin echipament individual de protecţie se înţelege totalitatea mijloacelor şi elementelor suplimentare sau accesorii proiectate în acest scop, cu care este dotat personalul participant la procesul de muncă pentru a fi protejat împotriva acţiunii factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.
    (2) Sunt excluse din definiţia prevăzută la alin. (1):
    a) îmbrăcămintea de lucru şi uniformele obişnuite care nu sunt proiectate în mod special pentru a proteja securitatea şi sănătatea personalului;
    b) echipamentul folosit de serviciile de urgenţă şi salvare;
    c) echipamentul individual de protecţie purtat sau folosit de armată pe timpul desfăşurării activităţilor specifice;
    d) echipamentul individual de protecţie pentru mijloace de transport rutier;
    e) echipamentul sportiv;
    f) echipamentul de autoapărare sau de descurajare;
    g) dispozitivele portabile pentru detectarea şi semnalizarea riscurilor şi factorilor nocivi.


    ART. 151
    (1) Echipamentul individual de protecţie se acordă gratuit personalului militar şi civil, elevilor şi studenţilor din Ministerul Apărării Naţionale.
    (2) Echipamentul individual de protecţie se acordă, de asemenea, vizitatorilor, persoanelor din afara Ministerului Apărării Naţionale, personalului cu atribuţii de control pe timpul desfăşurării unor activităţi care necesită purtarea acestuia.

    ART. 152
    (1) Acordarea echipamentului individual de protecţie pentru personal se face pe baza documentaţiilor de identificare şi evaluare a factorilor de risc la locurile de muncă/posturile de lucru din unităţile militare, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
    (2) Listele orientative şi neexhaustive cuprinzând echipamentele individuale de protecţie şi activităţile care pot necesita utilizarea acestora sunt prezentate în anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006.
    (3) Utilizarea echipamentului individual de protecţie şi durata purtării sunt determinate în funcţie de gravitatea riscului, frecvenţa expunerii la risc, caracteristicile locului de muncă/postului de lucru şi de performanţa echipamentului individual de protecţie.

    ART. 153
        Unităţile militare, în acordarea echipamentului individual de protecţie, parcurg următoarele etape:
    a) evaluează riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională, conform prevederilor Metodologiei privind analiza şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională în Armata României, aprobată prin Dispoziţia şefului Corpului de control şi inspecţie;
    b) stabilesc măsurile de prevenire şi protecţie corespunzătoare fiecărui risc;
    c) selecţionează echipamentele individuale de protecţie corespunzătoare riscurilor evaluate;
    d) întocmesc necesarul de dotare a personalului cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1048/2006.


    ART. 154
    (1) Echipamentul individual de protecţie se acordă personalului în conformitate cu prevederile anexei nr. 5, pe baza procesului-verbal întocmit de comisia tehnică a unităţii militare.
    (2) În funcţie de riscurile identificate, cadrelor militare li se pot acorda echipamente individuale de protecţie suplimentare normelor de echipare, în timp de pace, a personalului din instituţiile publice, aparţinând Sectorului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobate prin hotărâre a Guvernului, astfel încât să se elimine sau să se diminueze riscurile la care este expus.
    (3) Structurile cu responsabilităţi în domeniul logistic efectuează demersurile necesare în vederea asigurării şi acordării echipamentului individual de protecţie, conform necesarului stabilit în procesul-verbal menţionat la alin. (1).

    SECŢIUNEA a 2-a
    Acordarea materialelor igienico-sanitare şi a alimentaţiei de protecţie
    ART. 155
        Materialele igienico-sanitare şi alimentaţia de protecţie se acordă în mod obligatoriu şi gratuit de către comandanţii/şefii unităţilor militare personalului care lucrează în condiţii de muncă ce impun acest lucru şi se stabilesc de către comisia tehnică.

    ART. 156
    (1) Personalul unităţilor militare este obligat să utilizeze materialele igienico- sanitare primite, în conformitate cu indicaţiile personalului medico-sanitar.
    (2) Materialele igienico-sanitare se acordă în baza procesului-verbal întocmit de comisia tehnică a unităţii militare.

    ART. 157
     Locurile de muncă, sortimentele, cantitatea şi periodicitatea acordării materialelor igienico-sanitare sunt cuprinse în anexa nr. 19.

    ART. 158
        Alimentaţia de protecţie se acordă numai în natură şi se stabileşte de către comisia tehnică a unităţii militare printr-un proces-verbal întocmit în baza buletinelor de determinare a noxelor sau de expertizare a condiţiilor de muncă, emise de organele militare sau civile abilitate potrivit legislaţiei în vigoare.

    ART. 159
        Alimentaţia de protecţie se acordă gratuit, iar raţiile sunt cele cuprinse în norma 12 "D" din "L - 4/1, Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerul Apărării Naţionale pe timp de pace", aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 96/2008*2), cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi modificate permanent, în funcţie de modificările survenite la instrucţiunea menţionată anterior.
        *2) Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 96/2008 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiind clasificat potrivit legii.


    ART. 160
        Achiziţionarea, depozitarea şi distribuţia materialelor igienico-sanitare şi a alimentaţiei de protecţie se face prin compartimentele de specialitate din unităţile militare, pe baza normelor de consum specifice.

    CAP. VIII
    Pericol grav şi iminent şi zone cu risc ridicat şi specific
    ART. 161
    Sensul termenelor şi expresiilor "pericol grav şi iminent de accidentare" şi "zone cu risc ridicat şi specific" este cel definit de prevederile art. 5 lit. l) din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare şi art. 2 pct. 4 din Normele metodologice.

    ART. 162
    (1) La constatarea stării de pericol grav şi iminent de accidentare comandantul/şeful unităţii militare dispune măsurile de securitate prevăzute la art. 102-104 din Normele metodologice.
    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru misiunile şi operaţiile prevăzute de art. 2 din Legea nr. 121/2011, cu completările ulterioare.

    ART. 163
        Stabilirea zonelor cu risc ridicat şi specific şi evidenţa acestora se realizează conform art. 105-106 din Normele metodologice.

    CAP. IX
    Avizarea documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
    ART. 164
        Documentaţiile cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă care se avizează sunt prevăzute la art. 179 din Normele metodologice.

    ART. 165
    (1) Documentaţiile sunt difuzate numai dacă sunt avizate de către Corpul de control şi inspecţie.
    (2) Cursurile de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se organizează numai după obţinerea avizului Corpului de control şi inspecţie.

    ART. 166
    (1) Pentru avizarea documentaţiilor, solicitantul transmite ierarhic Corpului de control şi inspecţie o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 20 însoţită de un dosar care cuprinde:
    a) un scurt memoriu de prezentare a documentaţiei;
    b) două exemplare din documentaţia supusă avizării.

    (2) Pentru avizarea cursurilor prevăzute la art. 165 alin. (2) solicitantul transmite documentaţia, în dublu exemplar, cu 45 de zile calendaristice înainte de începerea acestora.

    ART. 167
    (1) Corpul de control şi inspecţie transmite avizul sau decizia de respingere motivată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitării.
    (2) Avizul Corpului de control şi inspecţie, prezentat în anexa nr. 21, este însoţit de un exemplar din documentaţia transmisă de solicitant.
    (3) Decizia de respingere, prezentată în anexa nr. 22, este însoţită de cele două exemplare de documentaţie transmise de solicitant, pentru a fi refăcută în sensul celor precizate.

    CAP. X
    Evaluarea riscurilor de accidentare şi Îmbolnăvire profesională
    ART. 168
        Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat şi cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinaţiei dintre doi parametri: gravitatea şi frecvenţa consecinţei maxim previzibile asupra organismului uman.

    ART. 169
        Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională are ca scop asigurarea îmbunătăţirii nivelului securităţii şi protecţiei sănătăţii personalului care îşi desfăşoară activitatea în Ministerul Apărării Naţionale.

    ART. 170
        Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională se face de către comisia tehnică a unităţii, numită în conformitate cu prezentele instrucţiuni.

    ART. 171
    (1) Comandanţii/şefii unităţilor militare au obligaţia de a evalua riscurile pentru securitatea şi sănătatea personalului în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni şi S.S.M.-2, Metodologia privind analiza şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională în Armata României, aprobată prin Dispoziţia Corpului de control şi inspecţie nr. A-2448 din 01.10.2010.
    (2) La nivelul unităţilor militare se întocmeşte planul de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, conform modelului prezentat în anexa nr. 23.
    (3) Evaluarea riscurilor privind securitatea şi sănătatea în muncă a personalului se revizuieşte pentru situaţiile prevăzute de art. 15 alin. (3) din Normele metodologice.

    CAP. XI
    Dispoziţii finale
    ART. 172
     Documentele periodice care se elaborează în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni sunt prevăzute în anexa nr. 24.

    ART. 173
    Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

    ANEXA 1

    (la instrucţiuni)
                                                  GLOSAR
        În prezentele instrucţiuni, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:
        Autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă - document prin care se atestă că o unitate militară îndeplineşte condiţiile de securitate a muncii conform legislaţiei în vigoare.
        Avarie - accident care provoacă întreruperea procesului de producţie şi se soldează numai cu daune materiale; implică dezafectarea pe o perioadă de timp mai îndelungată a echipamentelor de muncă deteriorate sau înlocuirea celor distruse.
        Comandant/şef al unităţii militare - reprezentantul legal al ministrului apărării naţionale, ce se află în raporturi de muncă ori de serviciu cu personalul din cadrul unităţii militare şi care are responsabilitatea unităţii. Termen echivalent cu angajator.
        Comitet de securitate şi sănătate în muncă - organul paritar constituit la nivelul unităţii militare, în vederea participării şi consultării periodice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) - (3) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.
     Comunicare - procedura prin care comandantul/şeful unităţii militare comunică producerea unui eveniment, de îndată, structurilor prevăzute la art. 74 din prezentele instrucţiuni.
        Conducător al locului de muncă - persoana competentă desemnată să supravegheze şi să îndrume activitatea la un loc de muncă, printre răspunderile sale situându-se şi îndeplinirea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă.
        Evidenţă - mijloacele şi modalităţile de păstrare a informaţiilor referitoare la evenimentele produse în Ministerul Apărării Naţionale.
        Executant - lucrătorul sau alţi participanţi la procesul de muncă implicaţi nemijlocit în realizarea sarcinii de muncă.
        Explozie - evenimentul identificabil rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau unui echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman care nu a afectat personalul, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat pagube materiale.
        Îndatoriri de serviciu - sarcinile profesionale stabilite în: contractul individual de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, fişa postului, ordinele de zi pe unitate, dispoziţiile scrise ori verbale ale conducătorului direct sau ale şefilor ierarhici ai acestuia.
        Loc de muncă - locul destinat să cuprindă funcţii/posturi de lucru, situat în clădirile unităţii militare, inclusiv orice alt loc aparţinând unităţii militare la care personalul are acces în cadrul desfăşurării activităţii.
        Mediu de muncă - ambianţa în care executantul îşi desfăşoară activitatea.
        Mijloace de producţie - totalitatea echipamentelor de muncă (clădiri, instalaţii, maşini, unelte, mijloace de transport, tehnică de luptă, armament etc.) şi a obiectelor muncii (muniţii, explozibili, materii prime, produse intermediare etc.) utilizate în procesul de muncă.
        Personal militar şi civil - persoana care îşi desfăşoară activitatea în unitatea militară, încadrată/angajată potrivit legii. Personalul militar cuprinde ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi soldaţi gradaţi profesionişti. Personalul civil cuprinde funcţionari publici şi personal civil contractual.
        Precizări suplimentare privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă specifice - denumire echivalentă cu instrucţiuni proprii, conform art. 13 lit. e) din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare şi art. 15 alin. (1) pct. 3 din Normele metodologice.
        Proces de muncă - succesiunea în timp şi spaţiu a activităţilor conjugate ale executantului şi mijloacelor de producţie în cadrul sistemului de muncă, în vederea realizării unui scop unic.
        Responsabil cu securitatea şi sănătatea în muncă - persoana care asigură responsabilităţile funcţiei de specialitate prevăzută în statele de organizare ale unităţilor militare.
        Risc - probabilitatea cu care, într-un proces de muncă, intervine un accident sau o îmbolnăvire profesională, cu o anumită frecvenţă şi gravitate a consecinţelor.
        Sarcină de muncă - totalitatea acţiunilor şi misiunilor pe care trebuie să le efectueze executantul în vederea realizării scopului sistemului de muncă.
        Semnalare a bolilor profesionale - procedura prin care se indică pentru prima oară faptul că o boală ar putea fi profesională.
        Serviciul intern de prevenire şi protecţie - entitate organizaţională prin care sunt alocate totalitatea resurselor materiale şi umane pentru executarea activităţilor de prevenire şi protecţie în unitatea militară. Termen echivalent: compartiment/birou/secţie/serviciu/oficiu.
        Serviciul prevenire şi protecţie - structură de specialitate a Corpului de control şi inspecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi protecţiei mediului.
        Vătămare corporală - afectarea integrităţii anatomofuncţionale şi a sănătăţii unei persoane; este considerată gravă atunci când necesită pentru vindecare mai mult de 60 de zile calendaristice sau a produs una din următoarele consecinţe: pierderea unui simţ sau organ, încetarea funcţionării acestora, o infirmitate permanentă fizică ori psihică, punerea în primejdie sau pierderea vieţii persoanei.
        Sistem de muncă - sistemul constituit din cele 4 elemente implicate în procesul de muncă: executant, sarcină de muncă, mijloace de producţie şi mediu de muncă.
        Zone cu risc ridicat şi specific - zone din cadrul unităţii militare în care au fost identificate riscuri ce pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinţe grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate.


    ANEXA 2

    (la instrucţiuni)
                                                  - MODEL -
        ROMÂNIA
        MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        - denumirea structurii militare -
                                           REGISTRUL CU EVIDENŢA AVIZELOR
                                   PRIVIND DOSARELE DE CERCETARE A EVENIMENTELOR

┌────┬───────────┬──────────┬───────────┬────────┬───────────┬────┐
│ │ │ │Unitatea │ │ │ │
│ │ │Nr. │militară/ │Nr. şi │Nr. adresei│ │
│Nr. │Structura │adresei de│Data │data │de │Obs.│
│crt.│solicitantă│solicitare│la care s-a│avizului│transmitere│ │
│ │ │a avizului│produs │emis │a avizului │ │
│ │ │ │evenimentul│ │ │ │
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┼────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┼────┤
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┼────┤
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┼────┤
├────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────┼───────────┼────┤
└────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────┴───────────┴────┘


    ANEXA 3

    (la instrucţiuni)
                                             - MODEL -
        ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        - denumirea structurii militare -
                                            PROCES-VERBAL
                                        de constatare şi oprire
                                     parţială/totală a activităţii
                                    Nr. .......... din ..........
        La controlul efectuat privind modul de respectare a reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă la U.M. nr. .........., din subordinea U.M. nr. .......... am constatat următoarele: ..........
     Întrucât cele constatate mai sus prezintă un pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională a personalului am dispus, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (1) lit. s)/art. 30 lit. g) din prezentele instrucţiuni, oprirea parţială/totală a activităţii la locul de muncă .......... din U.M. nr. .......... începând cu ora .......... ziua .......... luna .......... anul .......... cu/fără aplicarea sigiliului nr. ..........
        Constatarea s-a făcut în prezenţa .......... având funcţia de .........., posesor al B.I./C.I. seria .......... nr. .......... eliberat de ..........
        Suspendarea activităţii rămâne în vigoare până la remedierea totală a deficienţelor constatate.
        Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 2 exemplare, din care unul s-a predat unităţii controlate.

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Inspector în domeniul│ │
│securităţii şi │ │
│sănătăţii în muncă/ │Comandantul/ │
│Serviciul intern de │şeful U.M. nr. │
│prevenire şi │.......... │
│protecţie/ │- Gradul, numele│
│responsabilul │şi prenumele, │
│cu securitatea şi │semnătura - │
│sănătatea în muncă │L.S. ......... │
│- Gradul, numele şi │ │
│prenumele, semnătura │ │
│- │ │
└─────────────────────┴────────────────┘


    ANEXA 4

    (la instrucţiuni)
                                  INFORMARE PRIVIND MODUL DE ORGANIZARE
                                ŞI DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢII DE SECURITATE
                                         ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ
        Informarea are următorul conţinut:
    1) principalele activităţi desfăşurate în anul precedent în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    2) nivelul de pregătire a personalului în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
    3) situaţia personalului cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (funcţii prevăzute în stat, încadrate, prin cumul);
    4) stadiul evaluării factorilor de risc;
    5) accidentele de muncă, numărul de persoane implicate pe categorii de personal, numărul de zile de incapacitate de muncă datorată accidentelor de muncă, incidentele periculoase şi îmbolnăvirile profesionale în perioada la care se referă Informarea;
    6) stadiul cercetării evenimentelor produse anterior perioadei la care se referă Informarea şi cauzele nefinalizării acestora la termenele stabilite;
    7) concluziile rezultate în urma controalelor executate în unităţi/subunităţi, precum şi măsurile întreprinse pentru remedierea disfuncţiilor constatate;
    8) modul de asigurare cu echipament individual de protecţie, alimentaţie de protecţie şi materiale igienico-sanitare;
    9) fondurile băneşti alocate activităţii de securitate şi sănătate în muncă şi modul lor de folosire;
    10) evidenţa unităţilor/formaţiunilor militare subordonate autorizate din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă;
    11) situaţia personalului care deţine titlul de specialist de clasă;
    12) concluziile evaluării anuale a stării de sănătate a personalului;
    13) alte probleme care se consideră necesar a fi raportate.


    ANEXA 5

    (la instrucţiuni)
    I. DOCUMENTELE DE ORGANIZARE ŞI CONDUCERE A ACTIVITĂŢII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ CARE SE ÎNTOCMESC DE CĂTRE SERVICIUL INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE/RESPONSABILUL CU SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
    i. Registrul cu activitatea personală, care conţine:
    a) atribuţiile funcţionale, aprobate de comandantul/şeful unităţii militare;
    b) planul anual de controale pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă;
    c) planul lunar de activitate;
    d) evidenţa persoanelor desemnate cu activitatea de securitate şi sănătate în muncă din unitate şi din unităţile subordonate, unde este cazul;
    e) evidenţa persoanelor care efectuează instruirea de securitate şi sănătate în muncă - instruirea la locul de muncă şi cea periodică;
    f) responsabilităţile şi componenţa comisiilor stabilite prin ordin de zi pe unitate;
    g) evidenţa persoanelor autorizate să exercite diferite meserii şi activităţi;
    h) evidenţa folosirii fondurilor băneşti alocate activităţii de securitate şi sănătate în muncă;
    i) evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
    j) evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare şi care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
    k) evidenţa echipamentelor de muncă şi a verificărilor periodice şi, dacă este cazul, a încercărilor periodice ale echipamentelor de muncă, efectuate de persoane competente;
    l) necesarul de dotare a personalului cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor legale;
    m) concluziile evaluării stării de sănătate a personalului şi situaţia îmbolnăvirilor profesionale;
    n) evidenţa stimulentelor pentru personal, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

    ii. Evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru unitatea militară.
    iii. Planul de prevenire şi protecţie.
    iv. Planul de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, în dublu exemplar, din care un exemplar la O.S.U. şi un exemplar la serviciul prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă.
    v. Registrele unice de evidenţă a accidentaţilor în muncă şi a incidentelor periculoase.
    vi. Evidenţa autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă a unităţilor militare subordonate, după caz.
    vii. Evidenţa acordării avizelor privind dosarele de cercetare a evenimentelor.
    viii. Tematici, materiale scrise, precizări suplimentare privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă specifice şi teste de verificare pentru efectuarea instruirilor de securitate şi sănătate în muncă introductiv-generală, la locul de muncă şi periodică.
    ix. Alte documente:
    a) procese-verbale şi evidenţa cu personalul unităţii care beneficiază de spor la solda de funcţie/salariul de bază - pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase, concediu suplimentar de odihnă, program redus de lucru, materiale igienico-sanitare, alimentaţie de protecţie, echipament individual de protecţie;
    b) buletine de determinare a noxelor şi de expertizare a condiţiilor lege de la locurile de muncă emise de organe militare/civile abilitate;
    c) buletine de verificare şi măsurare a rezistenţei de dispersie a prizelor de împământare.


    II. RESPONSABILITĂŢILE ŞI PERSOANELE/COMISIILE PE LINIA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ CARE SE NUMESC PRIN ORDIN DE ZI PE UNITATE
    1. Persoanele care efectuează instruirea introductiv-generală din compunerea Serviciului intern de prevenire şi protecţie/responsabilii cu securitatea şi sănătatea în muncă.
    2. Persoanele care efectuează instruirea la locul de muncă şi cea periodică, precum şi duratele acestora.
    3. Comisia tehnică de securitate şi sănătate în muncă este formată din şeful logisticii, şeful serviciului de prevenire şi protecţie/responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă, responsabilul cu supravegherea tehnică, medicul unităţii/medicul de medicina muncii, şeful de compartiment resurse umane/ofiţerul cu activitatea de personal.
        Atribuţiile comisiei sunt următoarele:
    a) evaluează riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională din unitate;
    b) întocmeşte documentaţia necesară pentru acordarea drepturilor legale personalului unităţii care lucrează în condiţii deosebite - grele, vătămătoare sau periculoase - spor la salariu, concediu suplimentar de odihnă, program redus de lucru, materiale igienico-sanitare, alimentaţie de protecţie şi echipament individual de protecţie.


    4. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă.
    5. Personalul autorizat, conform legislaţiei, desemnat pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare.
    6. Personalul desemnat cu alarmarea şi evacuarea lucrătorilor.
    7. Personalul desemnat cu anunţarea serviciului naţional unic de urgenţă - 112.
    8. Personalul desemnat pentru oprirea echipamentelor de muncă în caz de constatare a stării de pericol grav şi iminent.
    9. Personalul desemnat pentru eliminarea stării de pericol grav şi iminent.


    ANEXA 6

    (la instrucţiuni)
                                                   - MODEL -
        ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        - denumirea structurii militare -
                                         FIŞĂ DE INSTRUIRE INDIVIDUALĂ
                                   privind securitatea şi sănătatea în muncă
        NUMELE ŞI PRENUMELE ..........
        LEGITIMAŢIA, MARCA ..........
        GRUPA SANGUINĂ ..........
        DOMICILIUL ..........
        Data şi locul naşterii ..........
        Calificarea .......... Funcţia ..........
        Locul de muncă ..........
        Autorizaţii/ISCIR ş.a. ..........
        Traseul de deplasare la/de la serviciu ..........
    Instruirea la angajare
    1) Instruirea introductiv-generală, a fost efectuată la data de .......... timp de .......... ore, de către .......... având funcţia de ..........
        Conţinutul instruirii ..........

┌──────────┬──────────┬────────────────┐
│ │Semnătura │Semnătura celui │
│Semnătura │celui │care a verificat│
│celui │care a │însuşirea │
│instruit │efectuat │cunoştinţelor │
│ │instruirea│ │
└──────────┴──────────┴────────────────┘


    2) Instruirea la locul de muncă, a fost efectuată la data de .......... loc de muncă/post de lucru .......... timp de .......... ore, de către .......... având funcţia de ..........
        Conţinutul instruirii ..........

┌───────────┬────────────┬─────────────┐
│ │Semnătura │Semnătura │
│Semnătura │celui │celui │
│celui │care a │care a │
│instruit │efectuat │verificat │
│ │instruirea │instruirea │
└───────────┴────────────┴─────────────┘


    3) Admis la lucru
        Numele şi prenumele ..........
        Funcţia - şef secţie, atelier, etc. - ..........
        Data şi semnătura ..........

                                        INSTRUIREA PERIODICĂ

┌──────────┬──────┬────────┬──────────┬────────────────────────────┐
│ │ │ │ │Semnătura celui: │
│Data │Durata│ │Materialul├────────┬────────┬──────────┤
│instruirii│- ore │Ocupaţia│predat │ │care a │care a │
│ │- │ │ │instruit│instruit│verificat │
│ │ │ │ │ │ │instruirea│
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
└──────────┴──────┴────────┴──────────┴────────┴────────┴──────────┘


                                 INSTRUIRE SUPLIMENTARĂ

┌──────────┬──────┬────────┬──────────┬────────────────────────────┐
│ │ │ │ │Semnătura celui: │
│Data │Durata│ │Materialul├────────┬────────┬──────────┤
│efectuării│- ore │Ocupaţia│predat │ │care a │care a │
│ │- │ │ │instruit│instruit│verificat │
│ │ │ │ │ │ │instruirea│
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
├──────────┼──────┼────────┼──────────┼────────┼────────┼──────────┤
└──────────┴──────┴────────┴──────────┴────────┴────────┴──────────┘


                                  REZULTATELE TESTĂRILOR

┌────┬──────────┬───────────┬──────────┐
│Data│Materialul│Calificativ│Examinator│
│ │examinat │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──────────┤
├────┼──────────┼───────────┼──────────┤
├────┼──────────┼───────────┼──────────┤
├────┼──────────┼───────────┼──────────┤
├────┼──────────┼───────────┼──────────┤
├────┼──────────┼───────────┼──────────┤
├────┼──────────┼───────────┼──────────┤
├────┼──────────┼───────────┼──────────┤
└────┴──────────┴───────────┴──────────┘


                                       ACCIDENTE DE MUNCĂ SAU ÎMBOLNĂVIRI PROFESIONALE SUFERITE

┌─────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────────┬────┐
│Data │ │ │Nr. şi data │Nr. │
│producerii │Diagnosticul│Descrierea │procesului-verbal│zile│
│evenimentului│medical │evenimentului│de cercetare │ITM │
│ │ │ │a evenimentului │ │
├─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼────┤
├─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼────┤
├─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────────┼────┤
└─────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────────┴────┘


                                SANCŢIUNI APLICATE PENTRU NERESPECTAREA REGLEMENTĂRILOR DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

┌─────────┬──────────────┬─────────────────┐
│Abaterea │Sancţiunea │Nr. şi data │
│săvârşită│administrativă│procesului-verbal│
├─────────┼──────────────┼─────────────────┤
├─────────┼──────────────┼─────────────────┤
├─────────┼──────────────┼─────────────────┤
└─────────┴──────────────┴─────────────────┘


                                    CONTROL MEDICAL PERIODIC (a se vedea imaginea asociată)

                        TESTAREA PSIHOLOGICĂ PERIODICĂ (a se vedea imaginea asociată)
        * Lucru la înălţime, lucru în condiţii de izolare, conducători auto.


    ANEXA 7

    (la instrucţiuni)
                                           - MODEL -
        UNITATEA MILITARĂ Nr. ..........
        SERVICIUL/Compartimentul ..........
                                       FIŞĂ DE INSTRUIRE COLECTIVĂ
                                 privind securitatea şi sănătatea în muncă
                                        întocmită azi ..........
        Subsemnatul .......... având funcţia de .......... am procedat la instruirea unui număr de ...... persoane de la .......... conform tabelului nominal de pe verso, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru .......... - vizita, activitatea -........ în unitatea noastră în ziua/zilele .........
        În cadrul instruirii s-au prelucrat următoarele materiale:
        ..........................................................
        ..........................................................
        ..........................................................
        ..........................................................

        Prezenta fişă de instruire se păstrează la serviciul/compartimentul ..........

┌────────────┬─────────────────────────┐
│Verificat, │Semnătura celui care │
│.......... │a efectuat instruirea │
│ │.......... │
└────────────┴─────────────────────────┘

                                           TABEL NOMINAL
                                cu persoanele participante la instruire
        Subsemnaţii am fost instruiţi şi am luat la cunoştinţă de materialele prelucrate şi consemnate în fişa de instruire privind securitatea şi sănătatea în muncă şi ne obligăm să le respectăm întocmai.

┌────┬────────────┬──────────┬─────────┐
│Nr. │Gradul, │Act de │ │
│crt.│numele şi │identitate│Semnătura│
│ │prenumele │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
├────┼────────────┼──────────┼─────────┤
└────┴────────────┴──────────┴─────────┘


        Numele şi prenumele persoanei care a primit un exemplar ..........
        Semnătura

    ANEXA 8

    (la instrucţiuni)
                                                  - MODEL -
        ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        - denumirea structurii militare -
        Nr. .......... din ..........
                                            COMUNICAREA EVENIMENTELOR

┌────────────┬──────────────┬─────────────────────────────┬────────┐
│FIŞA Nr. │ │U.M. la care s-a produs │Telefon:│
│ │ │evenimentul: │Fax: │
├────────────┤Eşalonul ├─────────────────────────────┼────────┤
│Activitatea:│superior: │U.M. la care este/a fost │ │
├────────────┤ │angajat │Telefon:│
│Data/Ora │ │accidentatul: │Fax: │
│producerii: │ │ │ │
├────────────┼──────────────┼─────────────────────────────┴────────┤
│ │Locul │VICTIME │
│Data │producerii ├────────────┬────────────┬────────────┤
│comunicării:│evenimentului:│Grad, nume │Grad, nume │Grad, nume │
│ │ │prenume │prenume │prenume │
├────────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Ocupaţie: │Ocupaţie: │Ocupaţie: │
│ │ │Vechime în │Vechime în │Vechime în │
│ │ │ocupaţie: │ocupaţie: │ocupaţie: │
│ │ │Vechime la │Vechime la │Vechime la │
│ │ │locul de │locul de │locul de │
│Numele/ │Unitatea │muncă: │muncă: │muncă: │
│funcţia │medicală │Vârsta: │Vârsta: │Vârsta: │
│persoanei │la care a fost│Starea │Starea │Starea │
│care │internat │civilă: │civilă: │civilă: │
│comunică: │accidentatul: │Copii în │Copii în │Copii în │
│ │ │întreţinere:│întreţinere:│întreţinere:│
│ │ │Alte │Alte │Alte │
│ │ │persoane │persoane │persoane în │
│ │ │în │în │întreţinere:│
│ │ │întreţinere:│întreţinere:│ │
└────────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘


┌──────────────────────────────────────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │Decizia de │
│ACCIDENT │ │încadrare │
│ │ │INV │
├────────────────┬─────────────────────────┤INCIDENT ├───────┬───┤
│Colectiv │Individual │PERICULOS:│ │ │
├───────┬────────┼──────┬────────────┬─────┤ │Nr./ │ │
│Nr. de │Din care│I.T.M.│Invaliditate│Deces│ │Data │Gr.│
│victime│decedaţi│ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼──────┼────────────┼─────┤ │ │ │
├───────┴────────┴──────┴────────────┴─────┴──────────┴───────┴───┤
│Descrierea împrejurărilor care se cunosc şi cauzele prezumtive în│
│care s-a produs │
│evenimentul: │
├─────────────────────────────────────────────────────┬───────────┤
│ │Starea │
│ │civilă: │
│Consecinţele evenimentului - în cazul decesului se │C - │
│menţionează │căsătorit │
│data şi ora decesului: │D - │
│ │divorţat │
│ │N - │
│ │necăsătorit│
└─────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

        Comandantul/şeful U.M ..........

    ANEXA 9

    (la instrucţiuni)
                                                  - MODEL -
        ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        - denumirea structurii militare -
        Nr. .......... din ..........
                                                PROCES-VERBAL
                                           de cercetare a evenimentului
        Încheiat astăzi .......... la U.M. ..........
    I. Noi, comisia formată din ......- gradul, numele şi prenumele, funcţia deţinută, U.M. din care face parte - ...... numită în conformitate cu Ordinul de zi nr........... din.......... am procedat, în baza prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a "Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naţionale" la cercetarea împrejurărilor şi stabilirea cauzelor evenimentului a cărui victimă a fost.......... - gradul, numele şi prenumele - .... din U.M..........., la data de.......... ora..........
        Cercetarea s-a desfăşurat în perioada ....... - se menţionează inclusiv perioadele în care a fost refăcut procesul-verbal, după caz - ...... în următoarele locaţii ...... - se menţionează toate locaţiile în care s-a desfăşurat cercetarea-......
        La cercetare au mai participat ..... - gradul, numele şi prenumele, funcţia deţinută, U.M. din care face parte, inclusiv pentru persoanele care au participat la primele cercetări - .........
        OBSERVAŢII
        În cazul în care s-a dispus refacerea procesului-verbal conform prevederilor cuprinse în prezentele instrucţiuni, capitolul I se completează cu:

        Prin adresa nr. .......... din .......... a fost solicitată U.M. .......... prelungirea termenului de cercetare până la .......... (obţinerea următoarelor documente:. . ........, efectuarea expertizei privind .........., etc) din următoarele motive: ......... . Termenul de cercetare a fost prelungit cu Ordinul nr. ...... din ......... al U.M. ......... .

    II. OBIECTUL CERCETĂRII
        Obiectul cercetării îl constituie stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea evenimentului, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare şi, respectiv, pentru determinarea caracterului acestuia, a cărui victimă a fost ...... - gradul, numele şi prenumele - .... din U.M. .........., la data de .......... ora .......... la .......... - postul de lucru şi locul de muncă unde s-a produs accidentul - ..... pe timpul desfăşurării activităţii de .......... - se specifică activitatea principală la care participa victima în momentul producerii accidentului - .....

    III. DATELE DE IDENTIFICARE A UNITĂŢII LA CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL
        Evenimentul s-a produs la U.M. .......... - inclusiv garnizoana - ..... din subordinea/coordonarea U.M. ..... - eşalonul superior- ..... .
        Serviciul intern de prevenire şi protecţie/responsabilul cu activitatea de securitate şi sănătate în muncă este format din/este ...... - grad, nume, prenume - ...... conform Ordinului de zi nr. .......... din .......... .
        Unitatea deţine autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă nr. .......... din ......... eliberată de U.M. .......... la data de ..........
        Evenimentul s-a produs la .......... - postul de lucru - .... din cadrul ........ - locul de muncă - .....
        Starea de fapt din momentul producerii evenimentului a fost/nu a fost modificată.
        OBSERVAŢII
        Dacă evenimentul implică victime de la mai multe unităţi militare datele de identificare se trec separat pentru fiecare unitate.
        În situaţia în care a fost modificată starea de fapt din momentul producerii evenimentului se consemnează numărul procesului-verbal întocmit pe proprie răspundere de către comandantul/şeful unităţii militare şi în baza acestuia, cu ajutorul declaraţiilor conducătorului locului de muncă, accidentaţilor, în cazul în care este posibil, martorilor şi verificării altor acte şi documente necesare stabilirii împrejurărilor, se reconstituie starea de fapt din momentul accidentului. În acest caz capitolul III se completează cu:
        Modificarea stării de fapt a fost impusă de .........., consemnate în procesul-verbal nr. .......... din ...........
        Reconstituirea stării de fapt din momentul producerii evenimentului s-a făcut în baza ..........


    IV. DATELE DE IDENTIFICARE A ACCIDENTATULUI/ACCIDENTAŢILOR
        ...... - gradul, numele şi prenumele cu iniţiala tatălui - ..... născut la data de ...... - ziua, luna, anul - .... în ......- satul, comuna, oraşul, municipiul, judeţul, sectorul -, de cetăţenie ....... fiul lui ...... -prenumele tatălui - .... şi al .... - prenumele mamei -...., cu domiciliul în ...... - strada, numărul, satul, comuna, oraşul, municipiul, judeţul, sectorul - ..... de profesie ..... - profesia de bază -...., căsătorit/necăsătorit, cu .......... copii, dintre care .......... minori.
        Este încadrat în funcţia de ....- conform statului - .... la ..... - postul de lucru - .... din cadrul ..... - locul de muncă - ... din U.M. .......... de la data de ..........
        În momentul accidentării desfăşura activitatea de ...... - ocupaţia în momentul accidentării -
        Are o vechime în muncă de ......... - vechimea totală -, în funcţie/meserie de .......... şi la locul de muncă de .......... . Ultima instruire a fost efectuată de către .......... - gradul, numele şi prenumele, funcţia deţinută, U.M. din care face parte - la data de .........
        Deţine autorizaţie pentru .........., nr. .......... din .........., eliberată de .......... la data de ......... .
        Este apt/inapt pentru desfăşurarea activităţii de .......... - ocupaţia în momentul accidentării -, conform fişei de identificare a factorilor de risc profesional întocmită de din .......... U.M. .......... şi fişei de aptitudine întocmită de .......... - medicul de medicina muncii - din .......... la data de ......... .
        OBSERVAŢII
        Dacă evenimentul are ca urmare vătămarea mai multor persoane datele de identificare se trec separat pentru fiecare accidentat.


    V. DESCRIEREA DETALIATĂ A LOCULUI, ECHIPAMENTULUI DE MUNCĂ, A ÎMPREJURĂRILOR ŞI MODULUI ÎN CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL
    1. DESCRIEREA DETALIATĂ A LOCULUI PRODUCERII EVENIMENTULUI
        Evenimentul s-a produs .......... - se trece denumirea locului unde s-a produs evenimentul -
        OBSERVAŢII.
        Se descriu detaliat locaţia, starea suprafeţelor, compunerea generală şi mediul de muncă unde s-a produs evenimentul. Se fac referiri concrete la schiţe, fotografii, buletine de determinare şi alte documente care susţin afirmaţiile.


    2. DESCRIEREA DETALIATĂ A ECHIPAMENTULUI DE MUNCĂ
        OBSERVAŢII.
        Se descrie detaliat fiecare echipament de muncă ce a fost implicat în producerea evenimentului, cu referire la denumire, compunere, funcţionare, durata de exploatare, lucrări de mentenanţă, folosindu-se date din cărţi tehnice, documente de exploatare, instrucţiuni de utilizare, expertize tehnice, acte de constatare, autorizaţie de funcţionare/verificare tehnică pentru echipamentele de muncă care intră sub incidenţa prescripţiilor tehnice colecţia ISCIR, declaraţii ale personalului de specialitate şi/sau de deservire, manuale de cunoaştere, schiţe, fotografii, scheme de funcţionare. În acest subcapitol se urmăreşte descrierea compunerii şi funcţionării normale a echipamentului de muncă, a modului de exploatare în condiţii de siguranţă, precum şi stabilirea cu exactitate şi descrierea operaţiunilor de mentenanţă la care a fost supus din momentul intrării în exploatare în cadrul unităţii militare respective, în conformitate cu prevederile actelor normative incidente în domeniu. După fiecare afirmaţie, se specifică actul normativ, numărul articolului, se redă în întregime textul articolelor respective şi se indică documentele reale şi legale existente sau întocmite la nivelul unităţii militare respective, iar dacă acestea nu există se fac menţiuni în cadrul subcapitolului şi se precizează persoanele care aveau obligaţia de a le asigura.


    3. DESCRIEREA DETALIATĂ A ÎMPREJURĂRILOR
        OBSERVAŢII.
        Se descriu detaliat împrejurările în care s-a produs accidentul, pornindu-se de la evenimentele anterioare accidentului referitoare la victimă sau la alte persoane care au legătură şi aduc o explicaţie în modul de producere a accidentului.
        Se descriu detaliat toate reglementările aplicate la nivelul unităţii militare referitoare la modul de repartizare şi de către cine a personalului/victimei, lucrările/activităţile pe care victima le executa în mod curent, ordinea de desfăşurare a operaţiilor, în subordinea cui era dat să lucreze, persoana numită în calitate de conducător al locului de muncă -dacă nu era numită, cine avea obligaţia să-l numească-; persoana care asigura instruirea şi supravegherea victimei -dacă nu era numită, cine avea obligaţia să-l numească, etc. Se specifică denumirea tuturor materialelor de instruire (introductiv-generală, la locul de muncă şi periodică), cu precizarea numărului articolului şi a domeniului de activitate la care se referă, care erau aduse la cunoştinţa victimei. Se specifică ce măsuri de securitate şi sănătate în muncă erau stabilite la nivelul postului de lucru respectiv, inclusiv ce echipament individual de protecţie era stabilit pentru a fi purtat de către victimă. Se specifică dacă era efectuată evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru locul de muncă/postul de lucru şi/sau pentru activitatea pe timpul căreia s-a produs evenimentul cu menţionarea nivelului de risc global şi/sau nivelului de risc parţial. Se specifică măsurile tehnice, organizatorice, sanitare şi de altă natură cuprinse în planul de prevenire şi protecţie, pentru activitatea pe timpul căreia s-a produs evenimentul din care să rezulte dacă s-au aplicat corespunzător condiţiilor de muncă specifice.
        În cadrul acestui subcapitol se urmăreşte descrierea detaliată a procedurilor de lucru uzuale pentru activitatea respectivă, a elementelor sistemului de muncă - executant, sarcină de muncă, mijloace de producţie, mediu de muncă - şi a legăturilor dintre acestea, în momentul anterior începerii înlănţuirii de cauze-efecte ce a condus la producerea evenimentului şi din care să rezulte clar, în subcapitolul următor, dinamica producerii evenimentului.
        După fiecare afirmaţie referitoare la modalitatea de organizare şi desfăşurare a activităţilor la postul de lucru unde s-a produs evenimentul, se specifică dacă acţiunea sau inacţiunea este în conformitate cu prevederile actelor normative incidente în domeniu, denumirea actului normativ, numărul articolului, se redă în întregime textul articolelor respective şi se indică documentele reale şi legale existente sau întocmite la nivelul unităţii militare respective, iar dacă acestea nu există se fac menţiuni în cadrul subcapitolului şi se precizează persoanele care aveau obligaţia de a le asigura şi de a verifica existenţa acestora.


    4. DESCRIEREA DETALIATĂ A MODULUI ÎN CARE S-A PRODUS EVENIMENTUL
        OBSERVAŢII.
        Se descrie detaliat dinamica producerii evenimentului ca o înlănţuire de tip cauză-efecte. Se detaliază disfuncţiile apărute în cadrul sistemului de muncă, comparativ cu procedurile reglementate la nivelul unităţii militare. Pentru fiecare disfuncţie se specifică denumirea actului normativ încălcat, numărul articolului, se redă în întregime textul articolelor respective şi se precizează persoanele care aveau obligaţia de a asigura respectarea măsurilor de securitate şi sănătate stabilite la nivelul unităţii militare. Dacă pentru situaţia respectivă nu erau stabilite reglementări proprii, se specifică cine avea obligaţia de a le stabili.
        Se ridică fişa individuală de instruire şi se verifică dacă articolele consemnate în fişă corespund cu meseria sau operaţiile pe care le executa persoana accidentată. Din această verificare să rezulte dacă accidentatul avea sau nu cunoştinţe de securitate a muncii prevăzute de legislaţia în vigoare şi precizările comandantului/şefului unităţii militare privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă specifice, care ar fi prevenit accidentul şi dacă erau aplicate. În cazul în care măsurile de prevenire prevăzute la nivelul unităţii militare nu reveneau prin atribuţiile funcţionale ale victimei, se specifică concret cui îi revenea obligaţia să asigure aceste măsuri la postul de lucru respectiv. În cazul în care legislaţia în vigoare sau precizările comandantului/şefului unităţii militare privind măsurile de securitate şi sănătate în muncă specifice nu prevăd măsuri de prevenire a evenimentului respectiv, se specifică cui îi revenea obligaţia să stabilească, conform legii, asemenea măsuri. Se specifică dacă victima purta sau nu echipament individual de protecţie adecvat activităţii ce se desfăşura în timpul producerii evenimentului.
        În cadrul subcapitolului se urmăreşte descrierea tuturor acţiunilor, inacţiunilor şi efectelor acestora din care să rezulte cauzele care au dus la producerea evenimentului, precum şi persoanele care se fac răspunzătoare de producerea acestuia.
        În acest capitol se urmăreşte ca descrierea locului, echipamentului de muncă, a împrejurărilor şi modului în care s-a produs evenimentul să prezinte un tablou fidel, complet şi perfect corelat cu situaţia de fapt, cu declaraţiile şi alte documente aflate la dosar, din care să rezulte clar în continuare cauzele reale care au dus la producerea accidentului, precum şi persoanele care se fac răspunzătoare de producerea acestuia.
        Referitor la probele de la dosar, în special declaraţiile martorilor, se reţine faptul, că martor este persoana care a luat la cunoştinţă de eveniment prin simţuri proprii. Persoana care a auzit de la o altă persoană sau chiar de la persoana accidentată despre cele întâmplate nu este considerată martoră şi nu este util să i se ia declaraţii. Declaraţiile se iau de la persoanele cu atribuţii de conducere a locului de muncă unde s-a produs accidentul, chiar dacă nu au fost de faţă în momentul producerii accidentului. Pentru ca o declaraţie să fie folositoare, este necesar ca cel în cauză să răspundă concret la problemele care lămuresc împrejurările şi cauzele evenimentului. Descrierea producerii evenimentului se face numai de cei care au fost la faţa locului sau în apropiere şi au văzut personal cele întâmplate.
        Persoanelor cu atribuţii de conducere li se vor solicita fiecăreia problemele ce interesează comisia: ce măsuri au luat de organizare a postului de lucru, de asigurare a măsurilor prevăzute de legislaţia în vigoare, când au controlat, ce măsuri au luat şi alte date necesare. Toate aceste date să fie justificate cu documente reale şi legale, iar dacă nu au, să specifice acest fapt.
        În toate declaraţiile şi notele explicative să se precizeze funcţia persoanei respective şi relaţia atribuţională a funcţiei cu postul de lucru unde s-a produs evenimentul.    VI. URMĂRILE SUFERITE DE PERSOANELE ACCIDENTATE
        OBSERVAŢII.
        Se specifică în mod cronologic toate documentele medicale - ale unităţii sanitare care a acordat asistenţă medicală de urgenţă, ale unităţilor medicale care au efectuat controale medicale periodice, certificate de concediu medical, decizii de încadrare într-un grad de invaliditate emise de comisiile de expertiză medico-militare, respectiv de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, raportul de constatare medico-legală - din care să rezulte toate diagnosticele, prognosticele, evaluările medicale, tratamentele, intervenţiile chirurgicale, deciziile de încadrare într-un grad de invaliditate sau decesul victimei.
        În acest capitol se urmăreşte descrierea detaliată a urmărilor suferite de persoanele accidentate şi a evoluţiei stării de sănătate a acestora, până la refacere completă, încadrare într-un grad de invaliditate sau deces.


    VII. CAUZA PRODUCERII EVENIMENTULUI
        După cum rezultă din descrierea detaliată a locului, echipamentului de muncă, a împrejurărilor şi modului în care s-a produs evenimentul, precum şi din declaraţiile şi documentele aflate la dosar şi din cercetările efectuate la faţa locului, cauza directă a producerii evenimentului a fost ..........
        Cod:..........
        OBSERVAŢII.
        Se stabileşte cauza finală, care a provocat nemijlocit leziunea, aflată cel mai aproape de producerea evenimentului - deces, vătămare, incident periculos. După descrierea fiecărei cauze se specifică că acţiunea -sau inacţiunea- contravine reglementărilor legale în vigoare, se specifică actul normativ, numărul articolului, se redă în întregime textul articolelor respective şi se specifică numele persoanei/persoanelor care a/au încălcat aceste prevederi, după caz.
        Stabilirea codului se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind completarea Formularului de înregistrare a accidentului de muncă.


    VIII. ALTE CAUZE CARE AU CONCURAT LA PRODUCEREA EVENIMENTULUI
        După cum rezultă din descrierea detaliată a locului, echipamentului de muncă, a împrejurărilor şi modului în care s-a produs evenimentul, precum şi din declaraţiile şi documentele aflate la dosar şi din cercetările efectuate la faţa locului, cauzele indirecte ale producerii evenimentului au fost:
    1. ..........
        Cod: ..........

    2. ..........
        Cod: ..........


        OBSERVAŢII.
        Cauzele indirecte se grupează în funcţie de elementele sistemului de muncă - dependente de executant, de sarcina de muncă, de mijloacele de producţie, de mediul de muncă.
        După descrierea fiecărei cauze se specifică că acţiunea -sau inacţiunea- contravine reglementărilor legale în vigoare, se specifică actul normativ, numărul articolului, se redă în întregime textul articolelor respective şi se specifică numele persoanei/persoanelor care a/au încălcat aceste prevederi, după caz.
        Stabilirea codului se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind completarea Formularului de înregistrare a accidentului de muncă.


    IX. ALTE CONSTATĂRI FĂCUTE CU OCAZIA CERCETĂRII EVENIMENTULUI
        OBSERVAŢII
        În acest capitol se descriu problemele ce au fost constatate de către comisia de cercetare în unitatea militară respectivă şi care nu au legătură directă cu evenimentul, sau alte probleme legate de eveniment, pe care comisia le consideră necesare de semnalat, fără însă ca acestea să constituie cauze ale producerii evenimentului.
        Problematica se grupează pe locuri de muncă, posturi de lucru şi elemente ale sistemului de muncă. După fiecare constatare se face trimitere la reglementările legale în vigoare încălcate, se redă integral textul acestora şi se specifică numele persoanei/persoanelor care a/au încălcat aceste prevederi, după caz.


    X. PERSOANELE RĂSPUNZĂTOARE DE ÎNCĂLCAREA REGLEMENTĂRILOR LEGALE
        În funcţie de încălcările menţionate la capitolele VII, VIII şi IX din prezentul proces-verbal se fac răspunzătoare următoarele persoane:
    1. .......... - gradul, numele, prenumele, funcţia şi unitatea militară- se face răspunzător de încălcarea reglementărilor legale prevăzute de capitolul .......... - fiecare capitol, pe rând - punctele .......... - se trec punctele corespunzătoare fiecărui capitol în care se încadrează - deoarece .......... - se explică motivul răspunderii -
    2. ..........
    3. ..........
    4. ..........

        OBSERVAŢII.
        La acest capitol se au în vedere următoarele:
    1) Se trec în ordine toate persoanele răspunzătoare de producerea evenimentului, începând cu persoana care se face răspunzătoare de cauza directă;
    2) Pentru stabilirea persoanelor răspunzătoare se urmăreşte să existe o legătură directă între atribuţiile care îi reveneau prin funcţie cu acţiunea sau inacţiunea întreprinsă de persoana respectivă şi cauzele reale care au dus la producerea evenimentului;
    3) La fiecare persoană se menţionează obligatoriu funcţia pe care este încadrată în unitate, ce atribuţii îi revin faţă de postul de lucru unde s-a produs evenimentul, iar la sfârşit se menţionează pe scurt în ce constă răspunderea şi vinovăţia acesteia;
    4) La formularea răspunderilor se are în vedere ca acestea să fie în concordanţă cu prevederile legii, astfel încât să rezulte clar aplicarea sancţiunilor contravenţionale.    XI. SANCŢIUNILE CONTRAVENŢIONALE APLICATE
        Ca urmare a încălcărilor menţionate la capitolele VII, VIII şi IX şi coroborat cu precizările menţionate la capitolul X din prezentul proces-verbal, se sancţionează contravenţional în baza Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, următorii:
    1. .......... - gradul, numele, prenumele, funcţia şi unitatea militară - cu amendă contravenţională după cum urmează:
    - art. .......... alineatul .......... - .......... lei;
    – art. .......... alineatul .......... - .......... lei;
    – art. .......... alineatul .......... - .......... lei.
        TOTAL .......... lei - .......... lei în 48 ore -

    2. .......... - gradul, numele, prenumele, funcţia şi unitatea militară -
        OBSERVAŢII.
        La acest capitol se au în vedere următoarele:
    1) Amenzile contravenţionale aplicate să fie în concordanţă cu cauzele reale şi răspunderile stabilite la capitolele VII, VIII, IX şi X din procesul- verbal;
    2) Procesele verbale de constatare a contravenţiilor se întocmesc pentru toate persoanele sancţionate de către serviciul intern de prevenire şi protecţie/personalul desemnat din eşaloanele superioare, în conformitate cu actele normative în vigoare privind contravenţiile;
    3) Denumirea capitolului se schimbă în "Propuneri pentru sancţiuni administrative şi disciplinare", în cazul accidentelor cercetate de către comisia numită de comandant/şef pentru evenimentele produse în cadrul unităţii militare proprii, conform competenţelor stabilite de prezentele instrucţiuni. În acest caz, capitolul are următoarea formă: În funcţie de răspunderile privind producerea accidentului, menţionate la capitolul X din prezentul proces- verbal, se propun următoarele sancţiuni administrative şi disciplinare:
    1. .......... - gradul, numele, prenumele, funcţia şi unitatea militară - se sancţionează cu .......... - sancţiunea prevăzută de reglementările în vigoare - în baza prevederilor .......... - numărul articolului şi denumirea actului normativ care prevede sancţiunea - deoarece .......... - se explică motivul aplicării sancţiunii -
    2. .......... - gradul, numele, prenumele, funcţia şi unitatea militară -

    XII. PROPUNERI PENTRU CERCETARE PENALĂ
    1. Întrucât abaterile de care se face răspunzător .......... - gradul, numele, prenumele, funcţia şi unitatea militară - se încadrează ca infracţiune conform prevederilor art. .......... din Codul Penal, comisia de cercetare propune deschiderea anchetei penale împotriva acestuia deoarece .......... - se motivează propunerea -
    2. Întrucât abaterile de care se face răspunzător .......... - gradul, numele, prenumele, funcţia şi unitatea militară -
    3. Întrucât abaterile de care se face răspunzător .......... - gradul, numele, prenumele, funcţia şi unitatea militară -
        U.M. .......... urmăreşte rezultatul anchetei penale a procuraturii de resort sau al hotărârii judecătoreşti, pe care îl va comunica ierarhic la U.M. .......... în termen de 5 zile de la finalizarea acestora.


    XIII. CARACTERUL EVENIMENTULUI
        Evenimentul a cărui victimă a fost.......... - gradul, numele şi prenumele cu iniţiala tatălui, unitatea - este accident de muncă - colectiv, mortal, cu invaliditate, cu incapacitate temporară de muncă, uşor - şi s-a produs în timpul procesului de muncă sau îndeplinirii sarcinilor de serviciu, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art........... alin........... din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 pct. 5-11 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 71 din Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naţionale.
        OBSERVAŢII.
        Datele se completează pentru fiecare victimă în parte.
        În situaţia în care accidentul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentele instrucţiuni şi actele normative incidente în domeniu pentru a fi considerat accident de muncă, se face menţiunea corespunzătoare şi se dispun măsuri în consecinţă pentru unitatea/formaţiunea militară unde s-a produs evenimentul, în vederea prevenirii unor cazuri asemănătoare.


    XIV. UNITATEA MILITARĂ CARE ÎNREGISTREAZĂ ACCIDENTUL DE MUNCĂ SAU INCIDENTUL PERICULOS
        .......... - Accidentul de muncă, incidentul periculos - se înregistrează de U.M. .......... în conformitate cu prevederile art. .......... alin. .......... din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care emite, imediat după primirea procesului-verbal de cercetare formularul tip de înregistrare în .......... exemplare, repartizate astfel:
    1) exemplarul nr. 1 la U.M. .......... - unitatea care înregistrează evenimentul -
    2) exemplarul nr. 2 la Corpul de control şi inspecţie.
    3) exemplarul nr. 3 la U.M. .......... - eşalonul superior -
    4) exemplarul nr. 4 la .......... - gradul, numele şi prenumele victimei -

        OBSERVAŢII.
        În baza procesului-verbal de cercetare se completează formularul de înregistrare a accidentului de muncă într-un număr de 4 exemplare pentru fiecare victimă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
        În situaţia în care accidentul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezentele instrucţiuni pentru a fi considerat accident de muncă, se face menţiunea corespunzătoare şi se dispun măsuri în consecinţă pentru unitatea militară unde s-a produs evenimentul, în vederea prevenirii unor cazuri asemănătoare.


    XV. MĂSURI DISPUSE PENTRU PREVENIREA ALTOR EVENIMENTE SIMILARE ŞI PERSOANELE RESPONSABILE PENTRU REALIZAREA ACESTORA
    1. ..........
        Termen: .......... Răspunde:..........

    2. ..........
        Termen: .......... Răspunde:..........

        OBSERVAŢII.
        Se stabilesc măsurile de prevenire corespunzătoare disfuncţiilor sistemului de muncă (constituit din cele 4 elemente implicate în procesul de muncă: executant, sarcină de muncă, mijloace de producţie şi mediu de muncă). Se specifică ca măsuri de prevenire: revizuirea evaluării riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă şi a planului de prevenire şi protecţie, precum şi efectuarea instruirii periodice suplimentare, conform prevederilor art. 15 alin. (3) lit. b), art. 46 alin. (1) şi art. 98 lit. c) din Normele metodologice de aplicarea a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.


    XVI. TERMENUL DE RAPORTARE PRIVIND REALIZAREA MĂSURILOR DISPUSE
        Realizarea măsurilor dispuse prin prezentul proces-verbal va fi raportată ierarhic la U.M. .......... - U.M. care a avizat dosarul - prin grija comandantului/şefului U.M. .......... în maximum 5 zile lucrătoare de la termenele stabilite la capitolul XV.

    XVII. NUMĂRUL DE EXEMPLARE ÎN CARE S-A ÎNCHEIAT PROCESUL-VERBAL DE CERCETARE ŞI REPARTIZAREA ACESTORA
    1) exemplarul nr. 1 - cu piese originale - la Parchetul militar .......... - conform art. 95 -
    2) exemplarul nr. 2 la Corpul de control şi inspecţie.
    3) exemplarul nr. 3 la U.M. .......... - eşalonul superior prevăzut de art. 88, alin. (1) lit. b)-c)
    4) exemplarul nr. 4 la U.M. .......... - unitatea care înregistrează accidentul -
    5) exemplarul nr. 5 la U.M. .......... - în cazul în care sunt mai multe victime ce aparţin unor unităţi diferite sau în alte situaţii-

    XVIII. NUMELE ŞI SEMNĂTURA PERSOANELOR CARE AU EFECTUAT CERCETAREA COMISIA

┌───────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │..........│
│ │ │ │- numele │
│ │..........│Membri: │şi │
│Preşedinte:│- numele │..........│prenumele │
│.......... │şi │- gradul -│- │
│- gradul- │prenumele │..........│..........│
│ │- │- gradul -│- numele │
│ │ │ │şi │
│ │ │ │prenumele │
│ │ │ │- │
└───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

        La cercetare au mai participat:
        Din partea U.M. .......... Din partea U.M. ..........

    XIX. VIZA COMANDANTULUI/ŞEFULUI UNITĂŢII MILITARE
        COMANDANTUL/ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE ..........
        ..........
    -gradul-
        L.S.
        ..........
    - numele şi prenumele-
        OBSERVAŢII.
        În situaţia în care comandantul/şeful unităţii militare care a numit comisia de cercetare este de acord cu toate concluziile, propunerile, sancţiunile şi măsurile comisiei, semnează şi ştampilează procesul-verbal în cadrul acestui capitol. În caz contrar, dispune refacerea cercetării, cu condiţia încadrării în termenele stabilite de prezentele instrucţiuni.


    XX. VIZA ŞEFULUI CORPULUI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE
        ŞEFUL CORPULUI DE CONTROL ŞI INSPECŢIE
        ..........
        - gradul -
        L.S.
        ........
    - numele şi prenumele-
        OBSERVAŢII.
        Acest capitol se regăseşte în procesul-verbal numai în situaţia evenimentelor cercetate de către Corpul de control şi inspecţie, conform competenţelor stabilite de prezentele instrucţiuni, caz în care capitolul XX înlocuieşte capitolul XIX.    ANEXA 10

    (la instrucţiuni)
                                     - MODEL -
                        REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ A ACCIDENTAŢILOR
                        ÎN MUNCĂ ÎN UNITATEA MILITARĂ ..........

┌────┬──────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─────────────┬──┬──────────────────┬──┬──┬──┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │DATA/ORA │ │DATA TERMINĂRII │ │ │ │
│ │NUMELE ŞI │ │ │ │ │ │ │ACCIDENTĂRII │ │ITM PRIN: │K │ │ │
│Nr. │PRENUMELE │A│B│C│D│E│F│PRIN: │KT├────────────┬──┬──┤T │G │H │
│crt.│ACCIDENTAŢILOR│ │ │ │ │ │ │ │P │INVALIDITATE│ │ │P │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┬──────┤ ├──┬─────────┤I │J │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │G │J │ │L │KTP │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┼──┼──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┤
│0 │1 │2│3│4│5│6│7│8 │9 │10│11│12 │13│14│15│16│17│
├────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┼──┼──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┤
├────┼──────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──────┼──────┼──┼──┼─────────┼──┼──┼──┼──┼──┤
└────┴──────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──────┴──────┴──┴──┴─────────┴──┴──┴──┴──┴──┘

        Semnificaţia coloanelor din tabel este următoarea:
        A - DATE PERSONALE
        vârstă;
        stare civilă;
        ocupaţie;
        vechime în ocupaţie;
        vechime la locul de muncă

        B - LOCUL DE MUNCĂ AL VICTIMEI (secţie, atelier, subunitate.)
        C - LOCUL UNDE S-A PRODUS ACCIDENTUL
        D - ACTIVITATEA CARE A PRODUS ACCIDENTUL
        E - ÎMPREJURĂRI ŞI CAUZE ALE ACCIDENTĂRII
        F - EFECTE ASUPRA ORGANISMULUI
        G - NR. DE ZILE ITM (calendaristice)
        H - OBS.
        I - RELUARE ACTIVITATE
        J - DECES
        K - DATA COMUNICĂRII LA EŞALONUL SUPERIOR
          T: Transmis
          P: Primit (numele persoanei)
        L - NR./DATA DECIZIEI/GRAD INV.


    ANEXA 11

    (la instrucţiuni)
                                             - MODEL -
                                 REGISTRUL UNIC DE EVIDENŢĂ A INCIDENTELOR
                               PERICULOASE ÎN UNITATEA MILITARĂ ..........

┌────┬────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │DATA │MĂSURI │
│ │ │LOCUL UNDE │ │ │COMUNICĂRII│REALIZATE │
│ │ │S-A PRODUS │ACTIVITATEA│ÎMPREJURĂRI │LA EŞALONUL│PENTRU │
│Nr. │DESCRIEREA │INCIDENTUL │ÎN CARE │ŞI CAUZE │SUPERIOR │PREVENIREA│
│crt.│INCIDENTULUI│(secţie, │S-A PRODUS │ALE │T: Transmis│UNOR │
│ │ │atelier, │INCIDENTUL │INCIDENTULUI│P: Primit │CAZURI │
│ │ │subunitate)│ │ │(numele │SIMILARE │
│ │ │ │ │ │persoanei) │ │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
├────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
└────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────┘


    ANEXA 12

    (la instrucţiuni)
                                                       - MODEL -
        ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        - denumirea structurii militare -
        Nr. .......... din ..........
                                                FIŞA DE SEMNALARE BP1
        Către: ..........
    I. Numele ..........
        Prenumele ..........
        Data naşterii: anul .......... luna .......... ziua ..........
        Buletin identitate: seria .......... nr. .......... CNP ..........
        Adresa de domiciliu ..........
        Datele de contact actuale (telefon, fax etc.) ..........
        Profesia ..........
        Încadrat la ..........
        Adresa unităţii militare ..........
        Diagnosticul prezumtiv ..........
        Agentul cauzal ..........
        Ocupaţiile care au generat boala ..........
        Vechimea în ocupaţiile respective ..........
                                            Semnătura şi parafa medicului,

    II. Diagnosticul de profesionalitate precizat ..........
                                                   Semnătura şi parafa
                                               medicului de medicina muncii,
        Data completării:
        Anul .......... luna .......... ziua ..........


    ANEXA 13

    (la instrucţiuni)
                                             - MODEL -
        ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        - denumirea structurii militare -
        Nr. .......... din ..........
                                           PROCES-VERBAL
                             DE CERCETARE A CAZULUI DE BOALĂ PROFESIONALĂ
        Subsemnatul, dr. .......... posesor al legitimaţiei nr. .......... eliberată de Ministerul Apărării Naţionale, în prezenţa .......... - gradul, numele, prenumele, funcţia şi unitatea persoanelor participante - am procedat la cercetarea cazului de îmbolnăvire profesională .......... din U.M. .......... cu sediul în localitatea .......... str. .......... nr. .......... semnalat de U.M. .......... cu diagnosticul de .......... şi am constatat următoarele:
    1. Se confirmă caracterul profesional al bolii:
    a) Îmbolnăvirea profesională se datorează următoarelor cauze: ..........
    b) Recomandări: ..........

    2. Se infirmă caracterul profesional al bolii: ..........

        Motivele pentru care a fost infirmat caracterul profesional al bolii: ..........
        Prezentul proces-verbal s-a încheiat în şase exemplare distribuite astfel:
        Exemplarul nr. 1 - la U.M. .......... - unde a fost semnalat evenimentul -
        Exemplarul nr. 2 - la Centrul de Medicină Preventivă a Ministerului Apărării Naţionale.
        Exemplarul nr. 3 - la U.M. .......... - care a semnalat îmbolnăvirea -
        Exemplarul nr. 4 - la U.M. .......... - eşalonul superior -
        Exemplarul nr. 5 la Corpul de control şi inspecţie.
        Exemplarul nr. 6 la Direcţia medicală.

        Am primit un exemplar al prezentului proces-verbal şi am luat cunoştinţă de recomadările făcute, astăzi: anul .......... luna .......... ziua ..........

┌─────────────┬──────────┬────────────────┐
│Gradul, │ │ │
│numele, │ │Gradul, numele, │
│prenumele │ │prenumele │
│şi semnătura │Semnătura │şi semnătura │
│comandantului│şi parafa │reprezentantului│
│/ │medicului │serviciului │
│şefului │care a │intern de │
│unităţii unde│efectuat │prevenire │
│a fost │cercetarea│şi protecţie al │
│semnalat │ │eşalonului │
│evenimentul │ │ │
│superior │ │ │
└─────────────┴──────────┴────────────────┘

        OBSERVAŢII:
        Procesul-verbal se înregistrează la unitatea militară unde a fost semnalat evenimentul, se ştampilează cu ştampila comandantului/şefului.


    ANEXA 14

    (la instrucţiuni)
                                                  - MODEL -
        ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        - denumirea structurii militare -
        Nr. .......... din ..........
                                  FIŞA DE DECLARARE A CAZULUI DE BOALĂ PROFESIONALĂ BP2
                                           nr. .......... luna ..........
        Unitatea Militară .......... - care declară cazul -
        Numele şi prenumele ..........
        CNP ..........
        Unitatea Militară angajatoare ..........
        Adresa completă ..........
        Cod CAEN *1) .........
        Secţia, atelierul, subunitatea ..........
        Cod ocupaţie actuală *2) ..........
        Cod ocupaţie care a generat boala *2) ..........
        Vechimea în ocupaţia care a generat boala ..........
        Data semnalării ..........
        Diagnosticul prezumtiv ..........
        Unitatea Militară care a confirmat diagnosticul de profesionalitate ..........
        Diagnosticul precizat complet *3) şi codificarea radiologică în cazul diagnosticului de pneumoconioză*4) ..........
        Data declarării (anul, luna, ziua) ..........
        Agentul cauzal (circumstanţe) ..........
        Măsuri indicate pentru bolnav .......... - concediu medical, spitalizare, recomandări program redus, control periodic, schimbarea locului de muncă, pensionare etc. -
        Bolnavul a decedat .......... - da, nu -
        Număr total lucrători din unitate ..........
        Număr lucrători din unitate expuşi la agentul cauzal incriminat: ..........
        Cercetarea s-a făcut prin Procesul-verbal nr. .........
        Data completării:
        Anul .......... luna .......... ziua ..........
                                              Semnătura şi parafa
                                          medicului de medicina muncii,
        Ştampila unităţii
        ..........
        NOTĂ:
        *1) Din patru cifre, conform Ordinului nr. 601 din 26.11.2002 al Institutului Naţional de Statistică, cu modificările şi completările ulterioare.
        *2) Conform Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale privind aprobarea Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) nr. 138 din 17 aprilie 1995 (Monitorul Oficial nr. 272 din 23 noiembrie 1995), cu modificările şi completările ulterioare.
        *3) Denumire completă, complicaţii, afecţiuni asociate.
        *4) După caz.


    ANEXA 15

    (la instrucţiuni)
                                                     - MODEL -
        ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        - denumirea structurii militare -
        Nr. .......... din ..........

┌──────────┬────────────┬─────────────────┐
│ │II │ │
│ │CERERE │ │
│ │Pentru │III │
│ │autorizarea │UNITATEA MILITARĂ│
│ │desfăşurării│.................│
│I │activităţii │ │
│Către: │din punct de│ │
│UNITATEA │vedere al ├─────────────────┤
│MILITARĂ │securităţii │ │
│..........│şi sănătăţii│ │
│ │în muncă │IV │
│ │Sediul U.M │Nr. intrare: │
│ │......... │..... │
│ │Locaţia de │Data .......... │
│ │bază │ │
│ │Alte locaţii│ │
├──────────┴────────────┴─────────────────┤
│V. │
│1. Unitatea militară:.......... │
│2. cu sediul în: localitatea .........., │
│str. .......... │
│nr. ......... │
│Judeţ/sector .........., telefon │
│.......... │
│Locaţia de bază │
│Alte locaţii │
├─────────────────────────────────────────┤
│Reprezentantul Serviciului intern de │
│prevenire şi protecţie/ │
│responsabilul cu securitatea şi sănătatea│
│în muncă │
│Gradul, numele şi prenumele │
│.......... │
├─────────────────────────────────────────┤
│1. ACTIVITĂŢI PENTRU CARE SOLICIT │
│AUTORIZAREA DE FUNCŢIONARE │
│DIN PUNCT DE VEDERE AL SECURITĂŢII ŞI │
│SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ │
│1.1. GARNIZOANĂ Nr. persoane: .......... │
│Adresa:.......... │
└─────────────────────────────────────────┘


┌───────────────────┬──────────────────┐
│Denumirea │Autorizată │
│activităţii │anterior* │
│ ├──────────────────┤
├───────────────────┼──────────────────┤
├───────────────────┼──────────────────┤
├───────────────────┼──────────────────┤
├───────────────────┼──────────────────┤
├───────────────────┼──────────────────┤
├───────────────────┼──────────────────┤
├───────────────────┼──────────────────┤
├───────────────────┼──────────────────┤
└───────────────────┴──────────────────┘

        *) Se completează data şi legea în baza căreia s-a eliberat autorizaţia.

┌───────────────────────────────────────────┐
│1.2. În afara garnizoanei │
├──────┬─────────────┬────────────┬─────────┤
│Adresa│Denumirea │Autorizată │Nr. de │
│ │activităţii │anterior* │persoane │
├──────┼─────────────┼────────────┼─────────┤
├──────┼─────────────┼────────────┼─────────┤
├──────┼─────────────┼────────────┼─────────┤
├──────┼─────────────┼────────────┼─────────┤
├──────┴─────────────┴────────────┴─────────┤
│În afara sediului unităţii, alte locaţii │
├─────────────────────────────────┬─────────┤
│Denumirea activităţii │Nr. de │
│ │persoane │
├──────┬─────────────┬────────────┼─────────┤
├──────┼─────────────┼────────────┼─────────┤
├──────┼─────────────┼────────────┼─────────┤
├──────┴─────────────┴────────────┴─────────┤
│Menţiuni privind sistarea activităţii │
├────────────────────┬────────────┬─────────┤
│Denumirea │Locul │Nr. şi │
│activităţii │desfăşurării│data │
│ │activităţii │actului │
├────────────────────┼────────────┼─────────┤
├────────────────────┼────────────┼─────────┤
├────────────────────┼────────────┼─────────┤
├────────────────────┴────────────┴─────────┤
│Măsuri luate pentru remedierea │
│deficienţelor care au condus la │
│sistarea activităţii │
├───────────────────────────────────────────┤
├───────────────────────────────────────────┤
│Pentru obţinerea autorizării depun actele │
│menţionate în opisul │
│de documente. │
├────────────────────────┬──────────────────┤
│Data .......... │Semnătura │
│L.S .......... │..................│
└────────────────────────┴──────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│OPISUL CU DOCUMENTELE SOLICITATE │
│PENTRU AUTORIZAREA DE │
│FUNCŢIONARE DIN PUNCT DE VEDERE AL │
│SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII │
│ÎN MUNCĂ │
├────┬─────────┬──────────────────┬────┤
│Nr. │Denumirea│Nr. şi data │Nr. │
│crt.│actului │actului/Emitent │file│
├────┼─────────┼──────────────────┼────┤
├────┼─────────┼──────────────────┼────┤
├────┼─────────┼──────────────────┼────┤
├────┴─────────┴──────────────────┴────┤
│Total file: ....... │
└──────────────────────────────────────┘

        NOTĂ:
        Punctele III şi IV se completează de către structura care efectuează autorizarea unităţii militare în cauză.

        *) Se completează data şi legea în baza căreia s-a eliberat autorizaţia.

    ANEXA 16

    (la instrucţiuni)
                                                - MODEL -
        ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        - denumirea structurii militare -
        Nr. .......... din ..........

┌─────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │III. │
│ │ │UNITATEA │
│ │ │MILITARĂ . .│
│I Către: │ │. . . . . . │
│UNITATEA │II. │. . │
│MILITARĂ . . │DECLARAŢIE ├────────────┤
│. . . . . . .│PE PROPRIA │IV. Nr. de │
│. │RĂSPUNDERE │intrare: . .│
│ │ │. . . . . . │
│ │ │. . │
│ │ │Data . . . .│
│ │ │. . . . . . │
├─────────────┴───────────┴────────────┤
│1.COMANDANTUL/ŞEFUL UNITĂŢII MILITARE │
│. . . . . . . . . . │
│Gradul, numele şi prenumele . . . . . │
│. . . . . │
│Sediul în garnizoana . . . . . . . . .│
│., telefon . . . . . . . . . ., fax . │
│. . . . . . . . . │
│În temeiul Legii securităţii şi │
│sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu │
│modificările ulterioare │
│2. DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE │
│că, de la data prezentei, activităţile│
│pentru care se solicită autorizaţie de│
│funcţionare din punct de vedere al │
│securităţii şi sănătăţii în muncă, se │
│desfăşoară în conformitate cu │
│prevederile Legii securităţii şi │
│sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu │
│modificările ulterioare şi ale altor │
│reglementări din domeniul securităţii │
│şi sănătăţii în muncă. │
├─────────────────────────┬────────────┤
│ │Semnătura . │
│ │. . . . . . │
│Data . . . . . . . . . . │. . . │
│ │LS* . . . . │
│ │. . . . . . │
└─────────────────────────┴────────────┘

        Notă:
        Punctele III şi IV se completează de către unitatea militară care efectuează autorizarea.

        * Ştampila neclasificată a unităţii.

    ANEXA 17

    (la instrucţiuni)
                                           - MODEL -
        ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        - denumirea structurii militare -
        Nr. .......... din ..........
                                      CERTIFICAT CONSTATATOR
                                    Nr. .......... din ..........
        Emis în temeiul art. 13 lit. c) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare şi art. 6 alin. (2) pct. B lit. d) din Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările ulterioare şi al art. 144-146 din Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Ministerul Apărării Naţionale, eliberat în baza declaraţiei pe propria răspundere, înregistrată cu nr. ......... din ..........
        UNITATEA MILITARĂ nr. ......... cu sediul în garnizoana ..........
    Prezentul certificat constatator atestă că s-a înregistrat declaraţia pe propria răspundere conform căreia Unitatea Militară nr. ......... îndeplineşte condiţiile de funcţionare specifice securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activitatea/activităţile declarate:

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Denumirea │Locaţia la care se │
│crt.│activităţii│desfăşoară │
│ │ │activitatea │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
├────┼───────────┼─────────────────────┤
├────┼───────────┼─────────────────────┤
├────┼───────────┼─────────────────────┤
├────┼───────────┼─────────────────────┤
└────┴───────────┴─────────────────────┘

        Prezentul certificat constatator anulează certificatul constatator nr. ......... din .......... (dacă este cazul).
        Şeful Serviciului intern de prevenire şi protecţie
        Gradul, numele şi prenumele,
        Semnătura
        Comandantul/şeful Unităţii Militare ..........
        Gradul, numele şi prenumele,
        Semnătura
        LS*
        * Ştampila neclasificată a unităţii.

        Data eliberării:
        Ziua .......... luna .......... anul ..........

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│verso │
├────┬───────────┬───────────┬────────────────┬────────────────┤
│ │ │ │Semnătura │Semnătura │
│ │ │Locaţia la │reprezentantului│reprezentantului│
│ │ │care │Serviciului │Serviciului │
│Nr. │Denumirea │se │intern │intern │
│crt.│activităţii│desfăşoară │de prevenire şi │de prevenire şi │
│ │ │activitatea│protecţie │protecţie │
│ │ │(adresa) │Data sistării │Data reluării │
│ │ │ │activităţii │activităţii │
├────┼───────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
├────┼───────────┼───────────┼────────────────┼────────────────┤
└────┴───────────┴───────────┴────────────────┴────────────────┘


    ANEXA 18

    (la instrucţiuni)
                                               - MODEL -
                                          REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
                                    a certificatelor constatatoare emise

┌────┬───────────┬──────────┬────────┬───────┬──────────┬────────┬──────────────┬──────────┐
│ │Unitatea │Activităţi│ │Alte │Activităţi│ │Nr. şi data │ │
│Nr. │militară │autorizate│Nr. de │locaţii│autorizate│Nr. de │emiterii │Observaţii│
│crt.│solicitantă│în locaţia│persoane│/sediul│în alte │persoane│certificatului│ │
│ │/Sediul │de bază │ │ │locaţii │ │constatator │ │
├────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼──────────────┼──────────┤
├────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼──────────────┼──────────┤
├────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼──────────────┼──────────┤
├────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼──────────────┼──────────┤
├────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼──────────┼────────┼──────────────┼──────────┤
└────┴───────────┴──────────┴────────┴───────┴──────────┴────────┴──────────────┴──────────┘


    ANEXA 19

    (la instrucţiuni)
                         NORME PRIVIND ACORDAREA GRATUITĂ PENTRU PERSONALUL MILITAR
                               ŞI CIVIL A MATERIALELOR IGIENICO-SANITARE

┌─────────┬────────────────┬─────────────────┬────┬───────────────────┐
│ │Caracteristica │Materiale │ │Prevederi │
│Categoria│sanitară a │igienico-sanitare│U.M.├──────────┬────────┤
│ │locului de muncă│ │ │Cantitatea│Perioada│
├─────────┼────────────────┼─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├─────────┼────────────────┼─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │Procese de muncă│ │ │ │ │
│ │ce se desfăşoară│ │ │ │ │
│ │în condiţii de │ │ │ │ │
│ │contact cu praf,│ │ │ │ │
│ │dar fără │ │ │ │ │
│ │degajare de │ │ │ │ │
│ │substanţe │ │ │ │ │
│ │chimice, fără │ │ │ │ │
│ │contact cu │ │ │ │ │
│ │uleiuri sau │ │ │ │ │
│ │produse iritante│ │ │ │ │
│ │asupra pielii: │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │ │săpun toaletă - │buc.│1 │lunar │
│1 │ │120-150 g/ │ │ │ │
│ │a) care produc ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │murdărirea │pastă de curăţat │ │ │ │
│ │mâinilor; │pentru mâini - │buc.│1 │lunar │
│ │ │150 g │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │ │perie de unghii │buc.│1 │anual │
│ ├────────────────┼─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │ │săpun toaletă │buc.│2 │lunar │
│ │ │120-150 g │ │ │ │
│ │b) care produc ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │murdărirea │pastă de curăţat │ │ │ │
│ │mâinilor şi │pentru mâini - │buc.│2 │lunar │
│ │corpului. │150 g │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │ │perie de unghii │buc.│1 │anual │
├─────────┼────────────────┼─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │Procese de muncă│ │ │ │ │
│ │ce se desfăşoară│ │ │ │ │
│ │în condiţii de │ │ │ │ │
│ │degajare de │ │ │ │ │
│ │praf, fără │ │ │ │ │
│ │substanţe │ │ │ │ │
│ │chimice, uleiuri│ │ │ │ │
│ │sau produse │ │ │ │ │
│ │iritante asupra │ │ │ │ │
│2 │pielii: │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │ │săpun toaletă - │buc.│3 │lunar │
│ │ │120-150 g │ │ │ │
│ │- cu degajare ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │medie de praf - │pastă de curăţat │ │ │ │
│ │ex.: turnătorii,│pentru mâini -150│buc.│3 │lunar │
│ │polizoare etc. .│g │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │ │perie de ungii │buc.│1 │anual │
├─────────┼────────────────┼─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │Procese de muncă│săpun toaletă - │buc.│3 │lunar │
│ │ce au loc în │120-150 g │ │ │ │
│ │condiţii de ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │contact direct │pastă de curăţat │ │ │ │
│ │cu unele │pentru mâini -150│buc.│3 │lunar │
│ │substanţe │g │ │ │ │
│ │iritante asupra ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │pielii: a) │preparate pentru │g │100-200 │lunar │
│ │contact cutanat │protecţia pielii │ │ │ │
│ │permanent cu ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │acizi reactivi │perie de dinţi │buc.│1 │anual │
│ │sau materii ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │prime; │pastă de dinţi - │tub │1 │lunar │
│ │ │50-90 g - │ │ │ │
│ ├────────────────┼─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│3 │ │săpun toaletă - │buc.│4 │lunar │
│ │ │120-150 g │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │ │pastă de curăţat │ │ │ │
│ │b) contact cu │pentru mâini - │buc.│4 │lunar │
│ │substanţe │150 g │ │ │ │
│ │iritante ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │cutanate - │perie de unghii │buc.│2 │anual │
│ │coloranţi, crom,├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │uleiuri minerale│preparate pentru │g │150-400 │lunar │
│ │etc. │protecţia pielii │ │ │ │
│ │ ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │ │perie de dinţi │buc.│2 │anual │
│ │ ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │ │pastă de dinţi - │tub │1 │lunar │
│ │ │50-90 g- │ │ │ │
├─────────┼────────────────┼─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │Procese de muncă│ │ │ │ │
│ │ce au loc în │ │ │ │ │
│ │condiţii de │ │ │ │ │
│ │contact direct │ │ │ │ │
│ │cu: │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │a) unele │ │ │ │ │
│ │substanţe toxice│ │ │ │ │
│ │care nu au │săpun toaletă - │buc.│4 │lunar │
│ │acţiune iritantă│120-150 g- │ │ │ │
│ │cutanată, dar │ │ │ │ │
│ │pot pătrunde în │ │ │ │ │
│ │organism prin │ │ │ │ │
│ │piele -sunt ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │marcate în anexa│ │ │ │ │
│ │nr. 1 din H.G. │ │ │ │ │
│ │nr. 1218/ │ │ │ │ │
│ │06.09.2006 │perie de unghii │buc.│1 │anual │
│ │privind │ │ │ │ │
│ │stabilirea │ │ │ │ │
│4 │cerinţelor │ │ │ │ │
│ │minime de ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │securitate şi │ │ │ │ │
│ │sănătate în │ │ │ │ │
│ │muncă pentru │ │ │ │ │
│ │asigurarea │perie de dinţi │buc.│2 │anual │
│ │protecţiei │ │ │ │ │
│ │lucrătorilor │ │ │ │ │
│ │împotriva │ │ │ │ │
│ │riscurilor ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │legate de │ │ │ │ │
│ │prezenţa │ │ │ │ │
│ │agenţilor │ │ │ │ │
│ │chimici, cu │pastă de dinţi - │tub │1 │lunar │
│ │litera "P", │50-90 g- │ │ │ │
│ │inclusiv plumbul│ │ │ │ │
│ │şi aliajele lui;│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────┼─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │b) alte noxe │săpun toaletă - │buc.│3 │lunar │
│ │chimice care │120-150 g - │ │ │ │
│ │contaminează ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │pielea. │perie de unghii │buc.│1 │anual │
├─────────┼────────────────┼─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │Manipularea şi │ │ │ │ │
│ │prelucrarea │ │ │ │ │
│ │materiilor │săpun toaletă - │ │ │ │
│ │infectate -păr, │120-150 g - │buc.│4 │lunar │
│ │lână, oase etc.;│ │ │ │ │
│ │personal │ │ │ │ │
│5 │medico-sanitar, │ │ │ │ │
│ │personal ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │veterinar, │ │ │ │ │
│ │îngrijitor de │ │ │ │ │
│ │animale, │perie de unghii │buc.│1 │anual │
│ │colectarea │ │ │ │ │
│ │cârpelor, etc. │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────┼─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │Procese de │ │ │ │ │
│ │producţie care │săpun toaletă - │buc.│3 │lunar │
│ │necesită un │120-150 g - │ │ │ │
│6 │regim sanitar │ │ │ │ │
│ │special ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │-producţia │ │ │ │ │
│ │materialelor │perie de unghii │buc.│2 │anual │
│ │sterile. │ │ │ │ │
├─────────┼────────────────┼─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │ │săpun toaletă - │buc.│1 │lunar │
│ │Laboratoare de │120-150 g - │ │ │ │
│ │analize ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │fizico-chimice, │perie de unghii │buc.│1 │anual │
│7 │fizico-mecanice,├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │microbiologice │perie de dinţi │buc.│1 │anual │
│ │etc. ├─────────────────┼────┼──────────┼────────┤
│ │ │pastă de dinţi - │tub │1 │trim. │
│ │ │50-90 g - │ │ │ │
└─────────┴────────────────┴─────────────────┴────┴──────────┴────────┘


    ANEXA 20

    (la instrucţiuni)
                                              - MODEL -
        ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        - denumirea structurii militare -
        Nr. .......... din ..........
                                    CERERE DE AVIZARE A DOCUMENTAŢIILOR
                                          Către .......... 1*)
        1*) Corpul de control şi inspecţie.

        Solicităm avizul pentru documentaţia cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu următoarele elemente de identificare:
        Tipul documentaţiei: ..........
        Titlul documentaţiei: ...........
        Anexăm următoarele documente:
    - memoriu de prezentare a documentaţiei;
    – două exemplare din documentaţia supusă avizării;
    – în cazul diapozitivelor şi diafilmelor se vor transmite originalul şi două copii pe suport de hârtie.

                                      Comandantul/şeful U.M. ..........

    ANEXA 21

    (la instrucţiuni)
                                            - MODEL -
        ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        - denumirea structurii militare -
        Nr. .......... din ..........
                                               AVIZ
                                     Nr. ......... din ..........
        Se avizează documentaţia cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, înregistrată la unitatea noastră cu numărul .......... din data de .........., cu următoarele elemente de identificare:
        Tipul documentaţiei ..........
        Titlul documentaţiei ...........
        Titularul avizului: ..........2*)
                                      ŞEFUL U.M .......... 1*)
        1*) Corpul de control şi inspecţie.
    2*) Unitatea militară care a solicitat avizul.

    ANEXA 22

    (la instrucţiuni)
                                             - MODEL -
        ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    - denumirea structurii militare - *1)

        Nr. .......... din ..........1*)
        1*) Corpul de control şi inspecţie.

                                       DECIZIE DE RESPINGERE
                                Comandantului/şefului U.M ..........2*)
        2*) Unitatea militară care a solicitat avizul.

        În urma analizei documentaţiei înregistrată la unitatea noastră cu numărul .......... din data de .........., cu următoarele elemente de identificare:
        Tipul documentaţiei ..........
        Titlul documentaţiei ..........
        Solicitantul avizului: ..........
        Au rezultat următoarele neconformităţi cu cerinţele generale şi specifice prevăzute la art. 178-192 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
        ..............................
        Ca urmare, am hotărât respingerea solicitării de acordare a avizului şi restituirea documentaţiei.
        ŞEFUL U.M .......... 1*)
        1*) Corpul de control şi inspecţie.

    ANEXA 23

    (la instrucţiuni)
                                         - MODEL -
        ROMÂNIA MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
        - denumirea structurii militare -
        APROB
        Comandantul/şeful U.M ..........
                               PLANUL DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

┌────┬─────┬────────┬───────┬──────────────┬─────────┬──────┬──────────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ │Loc │ │ │ │ │ │ │ │Persoana │ │
│ │de │ │ │ │Măsuri │Măsuri│Acţiuni în│ │care │ │
│Nr. │muncă│Riscuri │Măsuri │Măsuri │igienico-│de │scopul │Termen de│răspunde │Observaţii│
│crt.│/post│evaluate│tehnice│organizatorice│sanitare │altă │realizării│realizare│de │ │
│ │de │ │ │ │ │natură│măsurii │ │realizarea│ │
│ │lucru│ │ │ │ │ │ │ │măsurii │ │
├────┼─────┼────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼─────┼────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────────┼───────┼──────────────┼─────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴────────┴───────┴──────────────┴─────────┴──────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────┘

        Avizat
        Comitetul de securitate şi sănătate în muncă
        Întocmit
        Serviciul de prevenire şi protecţie/
        Responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă

    ANEXA 24

    (la instrucţiuni)
                          TABEL CU DOCUMENTELE PERIODICE CARE SE ELABOREAZĂ
                              ÎN CONFORMITATE CU ACESTE INSTRUCŢIUNI
                              ŞI TRASEELE PE CARE ACESTEA LE PARCURG

┌────┬───────────┬──────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │Detalii privind traseele parcurse │
│ │ │ │ ├────────┬────────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Structuri │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │centrale, │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Oficiul │ │ │
│Nr. │Denumirea │Baza │Frecvenţa │ │ │Comandamente│sprijin │Corpul de│ │
│crt.│lucrării │legală│şi data │Unităţi │Brigăzi/│de arme/ │prevenire şi│control │Ministrul│
│ │ │ │înaintării│militare│baze/ │forţe/ │protecţie, │şi │Apărării │
│ │ │ │ │ │similare│sprijin, │state majore│inspecţie│Naţionale│
│ │ │ │ │ │ │divizii │ale │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │categoriilor│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │de forţe ale│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │armatei │ │ │
├────┼───────────┼──────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │art. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │27 │anual, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │alin. │până la 31│ │ │ │ │S/E/T │H │
│ │ │(2) │martie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │lit. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │n) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │art. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │28 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Informare │alin. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privind │(1) │anual, │ │ │ │ │ │ │
│ │modul de │lit. │până la 28│ │ │ │S/E/T │ │ │
│ │organizare │z) │februarie │ │ │ │ │ │ │
│ │şi │art.30│ │ │ │ │ │ │ │
│1. │desfăşurare│lit. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a │j) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii├──────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │de │art. │anual, │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate │30 │până la 15│ │ │S/E/T │ │ │ │
│ │şi sănătate│lit. │februarie │ │ │ │ │ │ │
│ │în muncă │j) │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │art. │anual, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │30 │până la 31│ │S/E/T │ │ │ │ │
│ │ │lit.j)│ianuarie │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├──────┼──────────┼────────┼────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │art. │anual, │ │ │ │ │ │ │
│ │ │33 │până la 15│E/T │ │ │ │ │ │
│ │ │lit. │ianuarie │ │ │ │ │ │ │
│ │ │u) │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴──────┴──────────┴────────┴────────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────────┘

        LEGENDĂ:
        E - Elaborare
        S - Sintetizare
        T - Transmitere
        H - Hotărâre


                                        -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016