Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI P.M.-3 din 23 februarie 2013  pentru gestionarea evenimentelor în Armata României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI P.M.-3 din 23 februarie 2013 pentru gestionarea evenimentelor în Armata României

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 859 din 24 octombrie 2019
──────────
    Aprobat prin ORDINUL nr. M.15 din 23 februarie 2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 859 din 24 octombrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele instrucţiuni reglementează gestionarea evenimentelor săvârşite de personalul Armatei României.

    ART. 2
    În sensul prezentelor instrucţiuni, evenimentul este fapta/incidentul care constituie infracţiune, contravenţie sau încălcare a prevederilor legilor, regulamentelor sau actelor normative specifice domeniului militar şi/sau care afectează prin natura ei/lui imaginea publică a armatei, integritatea personalului, capacitatea operaţională a forţelor armatei ori prejudiciază patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale sau siguranţa naţională şi apărarea ţării.

    ART. 3
    Evenimentele care fac obiectul prezentelor instrucţiuni, codurile acestora, circuitul informaţional între eşaloane şi termenele de informare-raportare sunt prezentate în anexa nr. 2.

    ART. 4
    Constituie evenimente şi faptele/incidentele care nu au fost săvârşite de către personalul Ministerului Apărării Naţionale, dar afectează integritatea personalului, imaginea publică a armatei, capacitatea operaţională a forţelor armatei sau prejudiciază patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale.

    ART. 5
    Sensul unor termeni şi expresii utilizate în prezentele instrucţiuni este precizat în anexa nr. 1.

    CAP. II
    Gestionarea evenimentelor în Armata României
    SECŢIUNEA 1
    Informarea şi raportarea evenimentelor
    ART. 6
    Personalul Armatei României implicat în evenimente este obligat să informeze despre aceasta în timpul cel mai scurt comandantul/şeful unităţii militare în care este încadrat, direct ori prin ofiţerul de serviciu pe unitate sau şeful ierarhic.

    ART. 7
    (1) Comandanţii/Şefii unităţilor militare sunt obligaţi să informeze şi să raporteze eşalonului superior, pe cale ierarhică, imediat ce au luat cunoştinţă despre eveniment, precizând în funcţie de situaţie măsurile luate în vederea cercetării, precum şi pentru limitarea urmărilor acestuia.
    (2) Comandanţii/Şefii unităţilor militare sunt obligaţi să informeze organul de urmărire penală competent, imediat ce au luat cunoştinţă de producerea evenimentelor prevăzute în anexa nr. 2, mai puţin evenimentele cod 122, 128 şi 132, luând măsuri, după caz, pentru conservarea probelor, precum şi pentru interzicerea accesului oricăror persoane la locul faptei înainte de sosirea organului de cercetare penală sau a procurorului, cu excepţia celor care acordă primul ajutor victimelor sau iau alte măsuri ce nu suportă amânare.
    (3) În scopul realizării unei informări rapide şi oportune a factorilor de decizie ai structurilor centrale de la nivelul Ministerului Apărării Naţionale despre evenimentele cu impact mediatic, prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi ale anexei nr. 2, comandanţii/şefii unităţilor militare la care s-au produs evenimentele sunt obligaţi să raporteze imediat la Centrul naţional militar de comandă (nucleu) din Statul Major al Apărării datele preliminare specifice situaţiei, astfel încât ministrul apărării naţionale, şeful Statului Major al Apărării, directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apărării, directorul Statului Major al Apărării, şeful Direcţiei informare şi relaţii publice, precum şi şeful Serviciului poliţie militară din Statul Major al Apărării să fie informaţi în timpul cel mai scurt posibil.
    (4) Ulterior, datele despre fiecare eveniment se comunică spre informare telefonic şi se raportează ierarhic, pe bază de notă telefonică sau fax, întocmită/întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 3a sau 3b, la Centrul naţional militar de comandă (nucleu) din Statul Major al Apărării, care va raporta despre eveniment şefului Statului Major al Apărării şi locţiitorului acestuia.
    (5) Timpul maxim de informare/raportare a evenimentelor, în minute, este prevăzut în anexa nr. 2 şi se calculează din momentul în care comandantul/şeful unităţii militare la care s-a produs evenimentul a luat cunoştinţă despre acesta.
    (6) Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi cele subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale informează Centrul naţional militar de comandă (nucleu) din Statul Major al Apărării despre evenimentele săvârşite în unităţile militare din compunere şi subordine.
    (7) Structurile care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale şi se află în coordonarea unei structuri centrale comunică spre informare despre fiecare eveniment şi şefului structurii în a cărei coordonare îşi desfăşoară activitatea.
    (8) Raportarea evenimentelor prevăzute în anexa nr. 2 la codurile 116 şi 117 se realizează astfel încât informaţiile cuprinse în documentul de raportare să nu afecteze sub nicio formă confidenţialitatea activităţii criptografice.
    (9) Datele despre evenimentele cod 105 şi 114 se comunică spre informare, pe bază de notă telefonică sau fax, întocmită/întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 3a sau 3b, şi la Direcţia contrainformaţii şi securitate militară din Direcţia generală de informaţii a apărării.

    ART. 8
    (1) Evenimentul în care sunt implicate persoane din mai multe unităţi militare se raportează de către fiecare unitate militară în parte.
    (2) În cazul producerii unui eveniment de către o persoană detaşată de la o altă unitate militară, comandantul/şeful unităţii militare la care este detaşat cel care a săvârşit evenimentul raportează prin notă telefonică sau fax despre aceasta şi informează telefonic unitatea militară de care aparţine cel în cauză.
    (3) Dacă cercetările efectuate de către organele abilitate de lege sunt finalizate după încetarea detaşării persoanei care a săvârşit evenimentul, unitatea militară unde este încadrată aceasta are obligaţia de a informa în scris unitatea militară la care a fost luat în evidenţă evenimentul despre neînceperea urmăririi penale, clasarea faptei, scoaterea de sub urmărire penală, încetarea urmăririi penale sau achitarea persoanei.
    (4) Despre evenimentul descoperit ulterior datei la care s-a produs se informează şi se raportează în momentul descoperirii, cu respectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni, precizânduse cine se face vinovat de neraportarea la timp şi măsurile luate.
    (5) Despre evenimentul descoperit după detaşarea/mutarea autorului se informează unitatea militară la care a fost mutat/detaşat şi se raportează de către unitatea militară în care era încadrat autorul la momentul producerii evenimentului.
    (6) Despre evenimentul în care sunt implicate şi persoane din alte structuri ale sistemului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională se informează şi aceste structuri.

    ART. 9
    (1) Evenimentul în care este implicat personalul participant la misiunile şi operaţiile forţelor armate în afara teritoriului statului român - de apărare colectivă în cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, de asigurare a securităţii statelor membre ale Uniunii Europene, de răspuns la crize, de pace, de asistenţă umanitară, sub mandatul Organizaţiei Naţiunilor Unite, al Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, sub conducerea Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord sau a Uniunii Europene, în cadrul unor coaliţii, precum şi la exerciţii, antrenamente, ceremoniale şi alte activităţi conexe se raportează ierarhic de către comandantul/şeful structurii române/reprezentantul naţional care execută misiunea şi/sau operaţia sau activitatea.
    (2) Evenimentul în care este implicat personalul trimis în misiune permanentă se raportează ierarhic de către structura care gestionează personalul respectiv.
    (3) Evenimentul în care este implicat personalul trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar se raportează ierarhic de către şeful structurii care organizează şi coordonează misiunile respective, se cercetează şi se ia în evidenţă la unitatea militară în care este încadrat personalul respectiv.
    (4) Personalul Ministerului Apărării Naţionale care participă/este trimis la/în misiunile prevăzute la alin. (1)-(3) este obligat să informeze imediat, ierarhic, despre producerea unui eveniment.
    (5) Cercetarea evenimentelor se efectuează potrivit dispoziţiilor memorandumurilor de înţelegere sau acordurilor încheiate între părţile participante la misiuni. Reprezentantul naţional pentru misiunea respectivă solicită copia dosarului întocmit de către structura care a efectuat cercetarea. Dosarul se reanalizează şi se reevaluează pe teritoriul naţional de către comisia numită de comandantul/şeful unităţii militare din care face parte persoana care a săvârşit evenimentul, în funcţie de gravitatea faptelor, imediat după primirea acestuia sau la înapoierea în ţară a făptuitorului.
    (6) Pe timpul efectuării deplasărilor în afara teritoriului statului român, în scop personal, săvârşirea unei fapte ce constituie eveniment angajează răspunderea exclusivă a persoanei în cauză, aceasta fiind obligată să informeze unitatea militară în care este încadrată imediat ce starea sănătăţii sau mijloacele de comunicaţii permit luarea legăturii.

    ART. 10
    (1) Când personalul Armatei României este implicat în săvârşirea unuia din evenimentele prezentate în anexa nr. 2 la codurile 112-113, 115-116, 118-120, 132-133 sau 144, după anunţarea comandantului/şefului unităţii militare, ofiţerul de serviciu solicită, după caz, sprijinul comenduirii garnizoanei, poliţiei, jandarmeriei din zona în care este dispusă unitatea militară pentru prinderea sau reţinerea autorilor.
    (2) Solicitarea se face prin notă telefonică sau fax, întocmită/întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 4a sau 4b.
    (3) Despre săvârşirea evenimentelor prevăzute la alin. (1) Centrul naţional militar de comandă (nucleu) informează prin notă telefonică sau fax Centrul operaţional de comandă al Ministerului Afacerilor Interne.
    (4) Trecerea militarilor din poziţia de absenţă nejustificată în poziţia de dezertare se raportează prin notă telefonică sau fax, întocmită/întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 5a sau 5b, după expirarea perioadei prevăzute de legislaţia în vigoare.

    ART. 11
    Structurile cărora li s-a solicitat sprijin pentru prinderea sau reţinerea autorilor sunt informate de către unitatea militară al cărei personal a săvârşit evenimentul despre încetarea căutării autorilor, prin notă telefonică sau fax, întocmită/întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 6a sau 6b.

    ART. 12
    Neraportarea sau raportarea voit eronată a evenimentului, în scopul ascunderii sau diminuării gravităţii acestuia şi a consecinţelor provocate, atrage, după caz, răspunderea disciplinară a persoanelor în cauză, dacă evenimentul nu constituie infracţiune.

    ART. 13
    Nu se aplică sancţiuni disciplinare şi nu se iau măsuri administrative împotriva celor care raportează, potrivit competenţelor, despre săvârşirea unui eveniment care, după executarea cercetării, se constată că nu se încadrează în categoria de eveniment sau la codul la care a fost raportat iniţial.

    ART. 14
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 7, infracţiunea sau contravenţia săvârşită de o persoană înainte de angajare/chemare în activitate, concentrare, mobilizare, recrutare sau admitere, descoperită ulterior şi care constituie eveniment potrivit prezentelor instrucţiuni, se raportează la eşalonul superior, pentru informare, concomitent cu anunţarea organelor abilitate, dacă este cazul, dar nu se clasifică şi nu se înregistrează ca eveniment.
    (2) Procedura de informare prevăzută la alin. (1) se aplică şi pentru persoanele cercetate ori pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, după data includerii făptuitorului în rândurile personalului armatei.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Cercetarea evenimentelor
    ART. 15
    (1) Evenimentele săvârşite în unităţi militare sau pe teritoriul garnizoanelor de reşedinţă a acestora se cercetează de o comisie stabilită prin ordin de zi pe unitate de comandantul/şeful unităţii militare.
    (2) Din comisia de cercetare face parte personal militar sau civil cu responsabilităţi în domeniul în care s-a săvârşit evenimentul.
    (3) La cercetarea evenimentului nu pot participa persoanele implicate în producerea acestuia.
    (4) Pe timpul cercetării, dacă situaţia impune, comisia solicită sprijinul organelor de urmărire penală, iar pentru investigaţiile de strictă specialitate, structurilor abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), evenimentele prezentate în anexa nr. 2 la codurile 116 şi 117 se cercetează de o comisie formată din reprezentanţi ai Autorităţii Militare de Protecţie Criptografică din Direcţia contrainformaţii şi securitate militară şi ai structurilor cu responsabilităţi în domeniul criptografic din compunerea eşaloanelor superioare unităţilor militare unde s-au produs evenimentele.
    (6) Cercetarea evenimentelor cod 105 şi cod 114 se face în conformitate cu metodologia de cercetare a incidentelor de securitate, aprobată prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării.
    (7) Accidentele de muncă, situaţiile de persoane date dispărute, incidentele periculoase, cazurile susceptibile de boală profesională sau legată de profesiune se cercetează şi potrivit prevederilor legislaţiei privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă.
    (8) Accidentele ecologice şi dezastrele care afectează obiectivele militare se comunică şi se cercetează şi potrivit prevederilor legislaţiei şi actelor normative specifice în vigoare.
    (9) Cercetarea evenimentelor soldate cu avarierea sau distrugerea armamentului şi tehnicii de luptă, catastrofelor, accidentelor navale, de aviaţie sau prin paraşutare se execută în conformitate cu instrucţiunile specifice în vigoare.

    ART. 16
    (1) În cazul producerii unui eveniment în alte zone decât cele prevăzute la art. 15, comandantul/şeful unităţii militare de care aparţine persoana implicată în eveniment se adresează comandantului garnizoanei pe teritoriul căreia s-a produs evenimentul, pentru întocmirea procesului-verbal de cercetare, în urma investigaţiilor la faţa locului.
    (2) În urma solicitării primite, comandantul garnizoanei numeşte prin ordin de zi pe unitate o comisie de cercetare, formată din:
    a) preşedintele comisiei de cercetare - şeful comenduirii de garnizoană;
    b) membrii comisiei de cercetare - ofiţerul cu cercetarea penală specială în garnizoană, reprezentantul poliţiei militare cu răspundere zonală şi personal militar sau civil cu responsabilităţi în domeniul în care s-a săvârşit evenimentul.

    (3) Procesul-verbal de cercetare, întocmit potrivit dispoziţiilor alin. (1), împreună cu documentele care îl însoţesc, se trimite unităţii/unităţilor militare din care face parte personalul implicat în eveniment, în termen de 15 zile calendaristice de la luarea la cunoştinţă a solicitării prevăzute la alin. (1), de către comandantul garnizoanei pe teritoriul căreia s-a produs evenimentul.
    (4) Între comandantul unităţii militare care solicită cercetarea şi comandantul garnizoanei pe teritoriul căreia s-a produs evenimentul se stabileşte o relaţie de cooperare. Eşaloanele superioare ale celor două structuri sunt informate despre activitate.

    ART. 17
    Concluziile comisiei de cercetare se prezintă comandantului/şefului unităţii militare care a numit-o, în termen de 15 zile calendaristice de la data săvârşirii evenimentului sau, după caz, de la data luării la cunoştinţă despre evenimentul respectiv, şi sunt cuprinse în procesul-verbal de cercetare, al cărui model este prezentat în anexa nr. 7.

    ART. 18
    Fac excepţie de la prevederile art. 17 evenimentele cod 105 şi cod 114, la care termenul pentru finalizarea cercetării şi transmiterea procesului-verbal de cercetare este de cel mult 30 de zile calendaristice de la data raportării evenimentului.

    ART. 19
    (1) În termen de până la 45 de zile calendaristice de la data săvârşirii sau constatării evenimentului, comandantul/şeful unităţii militare înaintează ierarhic directorului Statului Major al Apărării un raport ca urmare a săvârşirii unui eveniment, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 8.
    (2) Raportul menţionat la alin. (1) nu se întocmeşte pentru evenimentele prevăzute în anexa nr. 2 la cod 132 şi cod 133.

    ART. 20
    În cazul în care comandantul/şeful, locţiitorul sau şeful de stat major al unităţii militare este implicat în săvârşirea unui eveniment, comisia de cercetare este numită de către comandantul/şeful eşalonului superior.

    ART. 21
    (1) Dacă la săvârşirea unui eveniment au fost implicate persoane din mai multe unităţi militare, comisia de cercetare este numită de către comandantul/şeful unităţii militare care are în subordine toate unităţile militare din care fac parte persoanele implicate.
    (2) Dacă la săvârşirea unui eveniment au fost implicate şi persoane din alte structuri ale sistemului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, comisia de cercetare este numită de către şeful Statului Major al Apărării, având în componenţă reprezentanţi din fiecare structură implicată, la propunerea acesteia.

    ART. 22
    Evenimentele săvârşite de personalul armatei aflat în alte situaţii decât cele menţionate la art. 15, 20 şi 21 sunt cercetate de către:
    a) unitatea militară din care face parte persoana, în cazul când evenimentul s-a produs pe timpul deplasării la/de la spitalul militar sau civil în vederea internării/după externare, precum şi pe timpul internării în spitale civile;
    b) unitatea militară în care a fost detaşată persoana, pentru evenimentele produse din momentul prezentării acesteia la noua unitate militară şi până la revenirea în unitatea militară din care provine;
    c) spitalul militar, pentru cele produse de personalul internat.


    ART. 23
    Pentru evenimentele săvârşite în afara teritoriului naţional şi care constituie infracţiuni, cercetarea se efectuează de parchetul de pe lângă instanţa competentă potrivit Codului de procedură penală în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau reşedinţa făptuitorul, exceptând cazurile în care se dispune altfel prin tratate, acorduri sau convenţii internaţionale la care România este parte.

    ART. 24
    (1) Dacă evenimentul este săvârşit la bordul navei/aeronavei militare aflate în afara apelor teritoriale/spaţiului aerian român şi nu constituie infracţiune, cercetarea se execută de o comisie condusă de către comandantul navei/aeronavei militare.
    (2) În situaţia în care evenimentul săvârşit la bordul unei nave/aeronave militare aflate în afara apelor teritoriale/spaţiului aerian român constituie o infracţiune, cercetarea se efectuează de parchetul de pe lângă instanţa competentă potrivit Codului de procedură penală în a cărei circumscripţie se află primul loc de ancorare/aterizare pe teritoriul statului român.
    (3) Dacă nava nu ancorează într-un port român sau dacă aeronava nu aterizează pe teritoriul statului român, cercetarea evenimentului se va executa potrivit art. 15 şi 20, exceptând cazul când prin lege se dispune altfel.

    ART. 25
    Pentru evenimentele prezentate în anexa nr. 2 la codurile 132-135, începerea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale se dispun la sesizarea comandantului/ şefului unităţii militare, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 26
    La cercetarea accidentelor de circulaţie în care sunt implicate autovehicule militare sau personal din Ministerul Apărării Naţionale şi care sunt soldate cu decesul sau rănirea uneia sau mai multor persoane participă, la ordin, poliţişti militari anume desemnaţi.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Evidenţa şi scoaterea din evidenţă a evenimentelor
    ART. 27
    Ofiţerul de serviciu pe unitate consemnează principalele date despre eveniment în procesul-verbal de predare-primire a serviciului, înscriind în principal următoarele:
    a) „E“ - ora săvârşirii evenimentului;
    b) împrejurările în care a fost săvârşit evenimentul;
    c) personalul implicat în eveniment;
    d) urmările evenimentului;
    e) primele măsuri luate;
    f) „E+…“ - ora la care comandantul/şeful unităţii militare a luat cunoştinţă despre săvârşirea evenimentului;
    g) măsurile ordonate de către comandantul/şeful unităţii militare;
    h) ora la care parchetul de pe lângă instanţa competentă a fost informat cu privire la producerea evenimentului, potrivit legislaţiei în vigoare.


    ART. 28
    (1) Fişa evenimentului, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 9, este documentul prin care Centrul naţional militar de comandă (nucleu) îl informează pe şeful Statului Major al Apărării, locţiitorul şefului Statului Major al Apărării, directorul general al Direcţiei generale de informaţii a apărării, şeful Direcţiei informare şi relaţii publice, precum şi pe directorul Statului Major al Apărării despre evenimentele săvârşite de către personalul armatei.
    (2) Ordinele, dispoziţiile şi rezoluţiile înscrise de către persoanele în drept pe fişa evenimentului sunt comunicate de către Centrul naţional militar de comandă (nucleu) structurilor nominalizate, pentru informare şi luarea măsurilor ordonate.
    (3) Şeful turei operative de la Centrul naţional militar de comandă (nucleu) menţionează pe fişa cu evenimente data, ora şi structura/structurile căreia/cărora le-au fost transmise ordinele, dispoziţiile şi rezoluţiile înscrise.

    ART. 29
    (1) După informarea structurilor menţionate la art. 28, în termen de 48 de ore, fişa evenimentului este trimisă, prin grija Centrului naţional militar de comandă (nucleu), Serviciului poliţie militară din Statul Major al Apărării.
    (2) Serviciul poliţie militară din Statul Major al Apărării comunică prin adresă sau fax, spre informare, principalele date despre eveniment, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea fişei cu evenimente, următoarelor structuri:
    a) Corpului de control şi inspecţie despre evenimentele prevăzute la art. 15 alin. (7) şi (8);
    b) Direcţiei domenii şi infrastructuri despre incendiile, avarierea sau distrugerea clădirilor, construcţiilor şi amenajărilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale;
    c) Direcţiei generale management resurse umane despre evenimentele săvârşite de cadrele militare în activitate;
    d) Direcţiei medicale despre evenimentele cod 141;
    e) Direcţiei logistică despre distrugerile şi avariile la tehnica de luptă;
    f) Direcţiei comunicaţii şi informatică despre distrugerile şi avariile la tehnica de comunicaţii;
    g) Comandamentului logistic întrunit despre tipul, cantitatea, seriile, loturile de fabricaţie ale tehnicii, armamentului, muniţiilor şi materialelor explozive distruse, sustrase sau pierdute;
    h) Direcţiei de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor despre evenimentele săvârşite care reprezintă infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul.


    ART. 30
    (1) Registrul cu evidenţa evenimentelor, aflat la ofiţerul de serviciu pe unitate, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 10, este documentul în care fiecare unitate militară are obligaţia să înscrie principalele date privind evenimentele, în ordinea raportării acestora.
    (2) La nivelul Ministerului Apărării Naţionale evenimentele sunt centralizate în baza de date şi înscrise de Serviciul poliţie militară din Statul Major al Apărării în Registrul cu evidenţa evenimentelor produse în Armata României.

    ART. 31
    (1) Când o unitate militară se desfiinţează sau se transferă de la Ministerul Apărării Naţionale la alte structuri din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, în baza ordinului de desfiinţare sau de transfer, eşalonul care a avut în subordine unitatea întocmeşte o situaţie cu evenimentele transferate, pe care o înaintează ierarhic Serviciului poliţie militară din Statul Major al Apărării pentru actualizarea bazei de date.
    (2) Când o unitate militară trece în subordinea unei alte unităţi militare, evenimentele vor fi luate în evidenţa noii unităţi militare şi se scot din evidenţa fostei unităţi militare.
    (3) Unitatea militară care ia în subordine o altă unitate militară întocmeşte o situaţie cu evenimentele preluate în evidenţă, pe care o înaintează ierarhic Serviciului poliţie militară din Statul Major al Apărării pentru actualizarea bazei de date.

    ART. 32
    Evenimentele produse pe timpul misiunilor în afara teritoriului naţional se înscriu în partea a doua a registrului cu evidenţa evenimentelor de către eşalonul care a organizat misiunea.

    ART. 33
    (1) Comandantul/Şeful unităţii militare în a cărei evidenţă este înregistrat evenimentul poate solicita prin raport înaintat ierarhic persoanelor menţionate la art. 37, potrivit competenţei, schimbarea încadrării evenimentului la un alt cod.
    (2) Schimbarea încadrării evenimentului la un alt cod decât cel raportat iniţial se face în baza propunerii comisiei de cercetare formulate în procesul-verbal de cercetare.
    (3) La raport se ataşează un exemplar al procesului-verbal de cercetare şi, după caz, alte documente justificative emise de către organele care au efectuat cercetarea.

    ART. 34
    (1) Evenimentele pentru care au fost sesizate organele de urmărire penală se scot din evidenţă în următoarele situaţii:
    a) în faza cercetării, când s-a dispus neînceperea urmăririi penale;
    b) în faza urmăririi penale, când s-a dispus clasarea faptei, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale;
    c) în faza judecării, când s-a dispus achitarea persoanei ori încetarea procesului penal;
    d) în faza judecării, când s-a constatat vinovăţia autorului şi s-a dispus condamnarea definitivă cu suspendarea executării ori graţierea înainte de începerea executării pedepsei, iar ministrul apărării naţionale a aprobat, prin ordin, menţinerea în activitate a acestuia.

    (2) Evenimentele care nu fac obiectul prevederilor alin. (1), săvârşite fără să implice instituţia militară sau persoanele implicate în producerea acestora au încetat raportul de muncă/serviciu cu Ministerul Apărării Naţionale, se scot din evidenţă la propunerea comisiei de cercetare.

    ART. 35
    Dacă în faza judecării s-a constatat vinovăţia autorului şi s-a dispus condamnarea definitivă cu executare, evenimentele se scot din evidenţă în anul următor anului în care a fost pronunţată sentinţa, la solicitarea comandantului/şefului unităţii militare, pe baza propunerii comisiei de cercetare formulate în procesul-verbal de cercetare.

    ART. 36
    (1) Raportul pentru scoaterea din evidenţă a unui eveniment, întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 11, este documentul prin care comandantul/şeful unităţii militare solicită ierarhic scoaterea din evidenţa unităţii militare a evenimentului.
    (2) Raportul trebuie să cuprindă în anexă, după caz, documentele justificative emise de parchet, instanţa de judecată, poliţie, spital, comisia de cercetare etc., din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile stabilite pentru scoaterea din evidenţă.

    ART. 37
    (1) Competenţele privind scoaterea din evidenţă şi schimbarea încadrării evenimentelor săvârşite sau în care a fost implicat personalul Armatei României revin:
    a) directorului de cabinet, şefilor structurilor centrale şi ai celor care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale, pentru evenimentele săvârşite în structurile proprii, subordonate sau coordonate;
    b) directorului Statului Major al Apărării, pentru evenimentele săvârşite în structurile din organica Statului Major al Apărării şi celelalte structuri subordonate nemijlocit Statului Major al Apărării, în urma rapoartelor înaintate prin Serviciul poliţie militară;
    c) şefilor categoriilor de forţe ale armatei şi comandanţilor comandamentelor de sprijin pentru evenimentele săvârşite în structura proprie şi structurile subordonate.

    (2) Pentru actualizarea bazei de date a evenimentelor din Armata României, hotărârea adoptată de persoanele menţionate la alin. (1) lit. a) şi c) se comunică, în scris, Serviciului poliţie militară din Statul Major al Apărării, în termen de 5 zile calendaristice de la aprobare.

    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 38
    (1) Documentele de evidenţă militară ale persoanelor care au săvârşit infracţiunea de dezertare şi care nu au fost reţinute se trimit de către fiecare unitate militară în parte la centrul militar zonal, judeţean sau de sector pe raza căruia îşi au domiciliul, astfel:
    a) pentru cadrele militare, la data trecerii în rezervă;
    b) pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti, după încetarea contractului de angajare;
    c) pentru elevii sau studenţii militari, la data încheierii anului de învăţământ în care au săvârşit evenimentul;
    d) pentru rezerviştii concentraţi sau mobilizaţi, la data încheierii perioadei de concentrare sau mobilizare.

    (2) În documentele prevăzute la alin. (1), pentru fiecare caz în parte, se menţionează data trecerii în rezervă, poziţia de dezertor nereţinut, domiciliul dezertorului şi al familiei sale, data dezertării, semnalmentele şi alte semne particulare ale acestuia.
    (3) Documentele sunt însoţite de copia ordinului de zi pe unitate privind trecerea din poziţia de absenţă nejustificată în cea de dezertare.
    (4) După transmiterea documentelor de evidenţă, fiecare unitate militară comunică datele persoanelor care au săvârşit infracţiunea de dezertare şi care nu au fost reţinute către comenduirea garnizoanei pe raza căreia îşi au domiciliul acestea.

    ART. 39
    Registrul cu evidenţa militarilor dezertori, aflat la ofiţerul de serviciu pe unitate, este documentul întocmit la nivelul fiecărei unităţi militare conform modelului prezentat în anexa nr. 12.

    ART. 40
    (1) La nivelul Ministerului Apărării Naţionale, evidenţa nominală a militarilor dezertori este ţinută de Serviciul poliţie militară din Statul Major al Apărării.
    (2) Centrul militar zonal, judeţean sau de sector ţine evidenţa nominală a dezertorilor în Registrul cu evidenţa militarilor dezertori şi o actualizează, la începutul fiecărui an de instrucţie, prin comparare cu datele deţinute de organele Ministerului Afacerilor Interne, informând Serviciul poliţie militară din Statul Major al Apărării despre modificările apărute, în ultima decadă a lunii ianuarie.

    ART. 41
    (1) Evenimentele se includ în documentele de autoevaluare în cadrul indicatorului „Disciplina militară“ şi se introduc în „Sinteza privind starea disciplinei militare în armată“.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), nu se includ în documentele de autoevaluare în cadrul indicatorului „Disciplina militară“ şi nu se introduc în „Sinteza privind starea disciplinei militare în armată“ următoarele:
    a) evenimentele în urma cărora a rezultat decesul sau rănirea personalului militar sau civil, produse ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor funcţionale pe timpul ducerii acţiunilor militare în afara teritoriului naţional;
    b) avariile sau distrugerea tehnicii de luptă, armamentului, materialelor explozive, muniţiilor, mijloacelor incendiare, substanţelor radioactive şi a celor chimice periculoase, precum şi distrugerea documentelor clasificate naţionale, NATO, UE şi echivalente, produse ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor funcţionale pe timpul ducerii acţiunilor militare în afara teritoriului naţional;
    c) evenimentele produse exclusiv din vina persoanelor fără raporturi de muncă/serviciu cu Ministerul Apărării Naţionale;
    d) evenimentele produse de personalul Ministerului Apărării Naţionale în afara obligaţiilor de serviciu, pe timpul părăsirii legale a locului de muncă, concediilor, învoirilor, permisiilor, în afara orelor de program şi care nu aduc prejudicii patrimoniului instituţiei sau nu compromit onoarea şi demnitatea militară;
    e) decesul şi suicidul din cauze care nu au legătură cu obligaţiile profesionale;
    f) evenimentele produse de personalul Ministerului Apărării Naţionale detaşat la structuri din afara acestuia.


    ART. 42
    (1) În termen de 15 zile calendaristice de la încheierea fiecărui semestru, toate unităţile militare din compunerea şi subordinea Statului Major al Apărării întocmesc şi înaintează ierarhic Serviciului poliţie militară „Situaţia cu militarii implicaţi în producerea evenimentelor care sunt în curs de cercetare penală, în perioada .....“, conform modelului prezentat în anexa nr. 13.
    (2) În termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea anului de instrucţie, toate unităţile militare din compunerea şi subordinea Statului Major al Apărării întocmesc şi înaintează ierarhic Serviciului poliţie militară „Situaţia cu evenimentele şi urmările acestora în anul de instrucţie/perioada.......“, conform modelului prezentat în anexa nr. 14.
    (3) Pentru actualizarea bazelor de date şi a situaţiilor statistice, structurile centrale şi structurile care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale înaintează Serviciului poliţie militară din Statul Major al Apărării situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).

    ART. 43
    În termen de 15 zile calendaristice de la terminarea misiunii în afara teritoriului naţional, unitatea militară organizatoare informează în cadrul transferului de autoritate categoriile de forţe ale armatei şi comandamentele de sprijin despre evenimentele săvârşite în teatrele de operaţii, în părţile ce le privesc.

    ART. 44
    Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

    ANEXA 1

    la instrucţiuni
    GLOSAR
    Accidentul de circulaţie este evenimentul care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc;
    b) a avut ca urmare decesul/rănirea uneia sau mai multor persoane ori avarierea majoră a unui vehicul care a necesitat reparaţii de complexitate medie sau ridicată sau alte pagube materiale considerabile;
    c) în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare.

    Accidentul de muncă este vătămarea violentă a organismului, precum şi intoxicaţia acută profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces.
    Accidentul de muncă poate fi:
    a) accidentul care produce incapacitate temporară de muncă - accidentul care determină întreruperea activităţii persoanei respective pe o durată de cel puţin 3 zile calendaristice consecutive, confirmată prin certificat/scutire medical(ă);
    b) accidentul de muncă ce produce invaliditate - accidentul care determină pierderea totală sau parţială a capacităţii de muncă, confirmată prin decizie de încadrare într-un grad de invaliditate, emisă de organele medicale în drept;
    c) accidentul de muncă mortal - accidentul ce presupune decesul accidentatului imediat sau după un interval de timp, dacă acesta este confirmat, în baza unui act medico-legal, ca fiind urmare a accidentului suferit;
    d) accidentul de muncă colectiv - evenimentul care a determinat accidentarea a cel puţin 3 persoane în acelaşi timp şi din aceleaşi cauze.

    Avarierea constă în deteriorarea în urma căreia trebuie să se execute reparaţii de complexitate medie sau ridicată la unul sau mai multe ansambluri/subansambluri principale sau în urma căreia se impune scoaterea din funcţiune şi, respectiv, casarea tehnicii.
    Autorul este persoana care săvârşeşte în mod nemijlocit o abatere disciplinară gravă, contravenţie sau o faptă prevăzută de legea penală, după caz.
    Echipamente terestre majore reprezintă tehnica de radiolocaţie şi de dirijare a aeronavelor şi rachetelor, staţiile de bruiaj, instalaţiile de lansare a rachetelor terestre, sol-aer şi navale, modulele de comunicaţii şi informatică desfăşurabile, staţiile de luptă electronică, autostaţiile radio de putere mijlocie şi mare, staţiile radioreleu de capacitate mare şi troposferice, tancurile, autotunurile, maşinile de luptă ale infanteriei/ vânătorilor de munte, transportatoarele blindate, tractoarele de artilerie şi derivatele construite pe şasiul acestora, tunurile tractate sau autopropulsate, piesele de artilerie, aruncătoarele de orice calibru şi autopropulsate, podurile mobile de asalt şi maşinile de săpat tranşee sau adăposturi, precum şi alte echipamente cu importanţă majoră în asigurarea capacităţii de luptă a unităţilor militare.
    Evenimentele cu impact mediatic sunt acele evenimente soldate cu victime şi/sau pagube materiale semnificative care prin natura şi gravitatea lor afectează imaginea instituţiei militare.
    Incidentul periculos este evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majore de noxe, rezultat din disfuncţionalitatea unei activităţi sau a unui echipament de muncă sau/şi din comportamentul neadecvat al factorului uman, care nu a afectat lucrătorii, dar ar fi fost posibil să aibă asemenea urmări şi/sau a cauzat ori ar fi fost posibil să producă pagube materiale.
    Incident de securitate/criptografic este orice acţiune sau inacţiune contrară reglementărilor de securitate a cărei consecinţă a determinat sau este de natură să determine compromiterea informaţiilor clasificate.
    Participanţii sunt acele persoane care contribuie la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală în calitate de autori, instigatori sau complici.

    ANEXA 2

    la instrucţiuni
    Neclasificat
    TABEL
    cu codurile, evenimentele, circuitul informaţional între eşaloane şi termenele de informare-raportare

┌───┬───────────────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │Niveluri ierarhice informate/care │ │ │
│ │ │ │informează/primesc rapoarte/raportează şi │ │ │
│ │ │ │timpul maxim în minute pentru informare/ │ │ │
│ │ │Unitatea │raportare │Statul │Ministrul│
│ │ │militară/ ├─────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤Major al│apărării │
│Cod│Denumirea │Formaţiune│ │Divizie/ │Categorii│ │Apărării│naţionale│
│ │evenimentului │ │Brigada/ │Similare, │de forţe │Structuri│ │ │
│ │ │ │Similare │comandamente │ale │centrale*│ │ │
│ │ │ │ │de sprijin, │armatei │ │ │ │
│ │ │ │ │similare │ │ │ │ │
│ │ ├──┬───────┼────┬────┼──────┬──────┼──┬──────┼───┬─────┼───┬────┼─────────┤
│ │ │I │R │I │R │I │R │I │R │I │R │I │R │I │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│101│Trădarea │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│102│Atentatul/Actul de │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
│ │terorism │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│103│Complotul │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Acţiuni împotriva │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│104│ordinii │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
│ │constituţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Încălcarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reglementărilor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate a cărei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consecinţă a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│105│determinat │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
│ │compromiterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clasificate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naţionale, NATO, UE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi echivalente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│106│Defetismul în │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
│ │domeniul militar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Infracţiuni contra │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│107│reprezentantului │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
│ │unui stat străin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Zborul neautorizat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│108│cu aeronavă │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
│ │militară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Lansarea din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │greşeală ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pierderea de sub │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │control a rachetei,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │torpilei sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│109│avionului de │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
│ │cercetare fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pilot pe timpul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │executării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tragerilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │antrenamentelor ori│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │verificărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Avarii cu scoaterea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din operativitate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │peste 48 de ore, a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│110│aeronavelor, │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │- │120 │- │150 │- │
│ │navelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terestre majore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Catastrofe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │provocate cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aeronave, nave │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │militare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terestre majore, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│111│materiale │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
│ │explozive, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incendiare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radioactive, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chimice sau în care│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │au fost implicate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Sustragerea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│112│pierderea sau │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
│ │distrugerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drapelului de luptă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Traficul, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sustragerea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pierderea sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distrugerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnicii de luptă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │armamentului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materialelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│113│explozive, │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
│ │muniţiilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mijloacelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incendiare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │substanţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radioactive şi a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │celor chimice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │periculoase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Incident de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate IT care,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în urma afectării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │confidenţialităţii,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │integrităţii sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │disponibilităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │informaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clasificate ori │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │provocării │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│114│nefuncţionării │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
│ │programelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamentelor unui│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistem informatic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi de comunicaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clasificat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │determină │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neîndeplinirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │misiunilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │structurilor în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │timp operativ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Sustragerea sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pierderea ştampilei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rotunde cu stemă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cu denumirea în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clar a unităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │militare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţiei, cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│115│indicativul de │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
│ │unitate militară, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la pace şi război, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a sigiliilor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stemă şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │indicativul numeric│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │al unităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │militare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Prejudicierea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │secretului cifrului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de stat, punerea în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pericol a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rezistenţei sale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│116│criptografice sau │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
│ │afectarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │continuităţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operativităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunicărilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │protejate cu cifrul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Compromiterea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sistemelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │criptografice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │clasificate secret │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de stat, punerea în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│117│pericol a │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
│ │rezistenţei lor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │criptografice sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │afectarea stării de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operativitate a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Împuşcarea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operarea imprudentă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a tehnicii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │luptă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │armamentului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │muniţiei, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│118│materialelor │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │- │150 │- │
│ │explozive, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mijloacelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │incendiare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mijloacelor chimice│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care a provocat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vătămarea corporală│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau decesul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Părăsirea postului/│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comenzii/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │obiectivului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │militar/navei fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aprobare, cu sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│119│fără armament, │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │- │
│ │muniţii, materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │explozive, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │substanţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radioactive, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │substanţe chimice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │periculoase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Dezarmarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │militarilor aflaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│120│în serviciul de │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │- │
│ │permanenţă, pază │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau intervenţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Distrugerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aeronavelor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│121│navelor şi │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
│ │echipamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │terestre majore │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Accident de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │circulaţie cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autovehicul militar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│122│în urma căruia a │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │- │120 │- │150 │- │
│ │rezultat numai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │avarierea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autovehiculului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Accident de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │circulaţie cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autovehicul militar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în urma căruia a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│123│rezultat moartea │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │- │120 │- │150 │- │
│ │sau vătămarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │integrităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │corporale ori a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătăţii unei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Accident de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │circulaţie cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autovehicul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │personală în urma │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│124│căruia a rezultat │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │- │120 │- │150 │- │
│ │moartea sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vătămarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │integrităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │corporale ori a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sănătăţii uneia sau│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mai multor persoane│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Conducerea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autovehicul sub │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │influenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │băuturilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alcoolice, a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│125│produselor sau │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │- │120 │- │150 │- │
│ │substanţelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stupefiante ori a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │medicamentelor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │efecte similare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acestora │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Conducerea unui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │autovehicul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neînmatriculat sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fără a poseda │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │permis de conducere│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│126│auto, cu permisul │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │- │120 │- │150 │- │
│ │suspendat, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │categorie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │necorespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau a cărui │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valabilitate a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │expirat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Rănirea sau decesul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │personalului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │armatei care a avut│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│127│drept cauză │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │- │120 │- │150 │- │
│ │implicarea în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │diferite accidente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a terţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Îmbolnăvirea a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │peste 5 militari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din aceeaşi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │companie - │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │structură similară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- care a necesitat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │internarea în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │infirmerie sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │spital, având │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│128│acelaşi diagnostic │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │- │120 │- │150 │- │
│ │prezumtiv pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │boli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │infectocontagioase,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │când boala a fost │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │constatată în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │timpul şi din cauza│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îndeplinirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │atribuţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │funcţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Intoxicarea cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │substanţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │radioactive, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │chimice sau agenţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│129│patogeni, care a │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │- │120 │- │150 │- │
│ │provocat leziuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │grave sau decesul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │personalului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │armatei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│130│Suicidul │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │- │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Accident de muncă, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│131│altele decât cele │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │- │120 │25 │150 │- │
│ │prevăzute la cod │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │158 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Absenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nejustificată de la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unitate sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│132│serviciu, care a │Da│Da │30 │60 │40 │90 │50│120 │55 │120 │60 │150 │- │
│ │depăşit 24 de ore, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dar nu mai mult de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │3 zile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│133│Dezertarea │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │- │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│134│Insubordonarea │Da│Da │- │60 │- │90 │- │120 │- │120 │- │150 │- │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│135│Încălcarea de │Da│Da │- │60 │- │90 │- │120 │- │120 │- │150 │- │
│ │consemn │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Lovirea sau alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│136│violenţe săvârşite │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │- │120 │- │150 │- │
│ │de personalul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │armatei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Lovirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│137│superiorului sau │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │- │120 │25 │150 │- │
│ │inferiorului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Abuzul în serviciu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contra intereselor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│138│persoanei, │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │- │
│ │instituţiei sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │îngrădirea unor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drepturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Fals şi uz de fals,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sustrageri, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distrugeri fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drept de dosare, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│139│registre sau │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │- │
│ │documente aflate în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │păstrarea sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deţinerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţilor militare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│140│Luarea sau darea de│Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │- │
│ │mită │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Consumul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stupefiante sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│141│substanţe cu efecte│Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │- │
│ │similare acestora, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interzise prin lege│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Trafic de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stupefiante sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│142│substanţe cu efecte│Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │- │
│ │similare acestora, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interzise prin lege│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Tâlhăria săvârşită │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│143│de personalul │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │- │
│ │armatei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Furtul, lipsuri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bunuri materiale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau valori, altele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │decât cele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│144│codurile 112-115, │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │- │120 │- │150 │- │
│ │care nu se │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │justifică prin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţiuni având la│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bază documente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │întocmite potrivit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │legii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│145│Omorul săvârşit de │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │- │
│ │personalul armatei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Uciderea din culpă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│146│săvârşită de │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │- │
│ │personalul armatei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Decesul şi suicidul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din cauze care nu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│147│au legătură cu │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │- │
│ │obligaţiile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │profesionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Incendiul, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │accidentul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ecologic, avarierea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│148│sau distrugerea │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │- │
│ │clădirilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │construcţiilor şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amenajărilor cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │destinaţie militară│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Agresiunea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│149│calomnia asupra │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │- │150 │- │
│ │personalului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │armatei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Violarea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│150│domiciliu săvârşită│Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │- │120 │- │150 │- │
│ │de personalul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │armatei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Violul săvârşit de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│151│personalul armatei │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │- │150 │- │
│ │sau în care a fost │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │implicat acesta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│152│Înecul │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │- │150 │- │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Jefuirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │personalului rănit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│153│sau decedat în urma│Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │- │150 │- │
│ │operaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │militare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Folosirea fără │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │drept a emblemei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Crucii Roşii sau/şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│154│a altor organizaţii│Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │- │150 │- │
│ │similare în timpul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │militare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│155│Genocidul │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Constrângerea de a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │servi în forţele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│156│armate ale │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
│ │adversarului sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tratamente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neomenoase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Luarea de ostatici,│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │dislocarea sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lipsirea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│157│libertate fără │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │- │150 │- │
│ │temei legal, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │săvârşită de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │personalul armatei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │„Ucis în luptă“, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„rănit în luptă“, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„dispărut în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │misiune“ ca urmare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a îndeplinirii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│158│atribuţiilor │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
│ │funcţionale pe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │timpul ducerii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │acţiunilor militare│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în teatrele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţii/misiunile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│ │Avarierea, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │distrugerea sau │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pierderea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │armamentului, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │muniţiilor, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│159│explozibililor, │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │20 │120 │25 │150 │30 │
│ │tehnicii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │echipamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │militare în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │teatrele de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţii/misiunile │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │internaţionale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────────────┼──┼───────┼────┼────┼──────┼──────┼──┼──────┼───┼─────┼───┼────┼─────────┤
│160│Alte evenimente │Da│Da │10 │60 │15 │90 │20│120 │- │120 │- │150 │- │
└───┴───────────────────┴──┴───────┴────┴────┴──────┴──────┴──┴──────┴───┴─────┴───┴────┴─────────┘


    LEGENDĂ:
    I = informare;
    R = raportare.

    * Structură centrală a Ministerului Apărării Naţionale/Structură care funcţionează în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale.

    ANEXA 3a

    la instrucţiuni
    *) Anexa nr. 3a este reprodusă în facsimil.
    Neclasificat
     - Model -
    NOTĂ TELEFONICĂ
    pentru raportarea unui eveniment
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3b

    la instrucţiuni
    *) Anexa nr. 3b este reprodusă în facsimil.
    Neclasificat
     - Model -
    FAX
    pentru comunicarea unui eveniment
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4a

    la instrucţiuni
    *) Anexa nr. 4a este reprodusă în facsimil.
    Neclasificat
     - Model -
    NOTĂ TELEFONICĂ
    pentru căutarea şi prinderea militarilor care au săvârşit unul din evenimentele
    prevăzute la codurile 112-113, 115-116, 118-120, 132-133 şi 144
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4b

    la instrucţiuni
    *) Anexa nr. 4b este reprodusă în facsimil.
    Neclasificat
     - Model -
    FAX
    pentru căutarea şi prinderea militarilor care au săvârşit unul din evenimentele
    prevăzute la codurile 112-113, 115-116, 118-120, 132-133 şi 144
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5a

    la instrucţiuni
    *) Anexa nr. 5a este reprodusă în facsimil.
    Neclasificat
     - Model -
    NOTĂ TELEFONICĂ
    pentru trecerea militarilor din poziţia de absenţă nejustificată cod 132 în poziţia de dezertare cod 133
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5b

    la instrucţiuni
    *) Anexa nr. 5b este reprodusă în facsimil.
    Neclasificat
     - Model -
    FAX
    pentru trecerea militarilor din poziţia de absenţă nejustificată cod 132 în poziţia de dezertare cod 133
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6a

    la instrucţiuni
    *) Anexa nr. 6a este reprodusă în facsimil.
    Neclasificat
     - Model -
    NOTĂ TELEFONICĂ
    pentru încetarea căutării militarilor care au săvârşit unul din evenimentele
    prevăzute la codurile 112-113, 115-116, 118-120, 132-133 şi 144
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6b

    la instrucţiuni
    *) Anexa nr. 6b este reprodusă în facsimil.
    Neclasificat
    - Model -
    FAX
    pentru încetarea căutării militarilor care au săvârşit unul din evenimentele
    prevăzute la codurile 112-113, 115-116, 118-120, 132-133 şi 144
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 7

    la instrucţiuni
    Neclasificat
     - Model -
    CONŢINUTUL
    procesului-verbal de cercetare
    1. Din procesul-verbal de cercetare trebuie să rezulte:
    a) componenţa comisiei, ordinul de zi pe unitate prin care a fost numită aceasta, scopul constituirii şi perioada în care şi-a desfăşurat activitatea;
    b) unitatea militară în care s-a produs evenimentul, codul evenimentului şi data săvârşirii acestuia;
    c) participanţii la săvârşirea evenimentului: gradul, numele militarului, prenumele tatălui militarului, prenumele militarului, arma, specialitatea militară, promoţia/data angajării, funcţia pe care este încadrat şi vechimea în funcţie; pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti se va menţiona şi centrul militar zonal, judeţean sau de sector unde au fost recrutaţi;
    d) cauzele şi împrejurările în care s-a produs evenimentul;
    e) prevederile legale şi cele ale regulamentelor militare încălcate;
    f) urmările evenimentului, valoarea estimativă a pagubelor materiale produse;
    g) concluzii, măsuri şi propuneri.

    2. Procesul-verbal de cercetare este însoţit de note explicative, declaraţii, scheme, schiţe, extrase din ordinul de zi pe unitate, fotocopii ale unor documente etc., documente care să justifice hotărârea comisiei de cercetare.
    3. Procesul-verbal de cercetare este completat, după caz, cu documente justificative emise de parchet, instanţa de judecată, poliţie, spital, comisia de cercetare etc., din care să rezulte dacă sunt îndeplinite condiţiile stabilite pentru scoaterea din evidenţă.
    4. Procesul-verbal de cercetare se semnează de către toţi membrii comisiei care a efectuat cercetarea, se prezintă pentru aprobare comandantului/şefului care a ordonat cercetarea şi se păstrează astfel:
    a) exemplarul nr. 1, la structura care a executat cercetarea;
    b) exemplarul nr. 2, la structura în care s-a executat cercetarea;
    c) exemplarul nr. 3 este anexat la raportul ca urmare a săvârşirii unui eveniment, iar o copie a acestuia la raportul de scoatere din evidenţă a evenimentului.

    5. Termenul de prezentare este de cel mult 15 zile calendaristice de la data săvârşirii evenimentului sau, după caz, de la data luării la cunoştinţă de evenimentul respectiv.

    ANEXA 8

    la instrucţiuni
    *) Anexa nr. 8 este reprodusă în facsimil.
    Neclasificat
     - Model -
    RAPORT
    ca urmare a săvârşirii unui eveniment
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 9

    la instrucţiuni
    Neclasificat
     - Model -
    FIŞĂ EVENIMENT
    R O M Â N I A
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Unitatea Militară nr. ………………….
    Ziua ……… luna …… anul …….
    Nr. …………….
    NECLASIFICAT
    Exemplar unic
    FIŞA Nr. .........................................
    cu evenimentele raportate în ziua de .................

┌────┬─────────────┬─────────┬───────────┬─────────────┬──────────┬─────────────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Data şi │Măsurile │
│ │ │Cine a │Măsurile │ │ │ │ora │ordonate de│
│ │ │raportat │luate de │ │Numărul, │Ca urmare a notei│informării│şeful/ │
│Nr. │Conţinutul pe│- grad, │comandantul│Codul │data şi │telefonice │organelor │locţiitorul│
│crt.│scurt al │prenume, │/şeful │evenimentului│ora notei │numărul │de │/directorul│
│ │evenimentului│nume, │unităţii │ │telefonice│............ din │urmărire │Statului │
│ │ │structură│militare │ │ │.................│penală - │Major al │
│ │ │- │ │ │ │ │unde este │Apărării │
│ │ │ │ │ │ │ │cazul - │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼───────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────────────┴──────────┴─────────────────┴──────────┴───────────┤
│TOTAL EVENIMENTE │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Ordinele, dispoziţiile şi rezoluţiile înscrise pe fişa evenimentului au fost comunicate de către Centrul naţional militar de comandă (nucleu) din Statul Major al Apărării.
    la U.M ………………… la data de …………….., ora …………….., de către …………………… .
    Comandantul/Şeful ....................................
                                            (denumirea unităţii militare)
    .........................
                (gradul/titlul)
    .....................................
                                                        (prenumele şi numele cu majuscule)

    ANEXA 10

    la instrucţiuni
    Neclasificat
     - Model -
    R O M Â N I A
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Unitatea Militară nr. ………………….
    Ziua ……… luna …… anul …….
    Nr. …………….
    NECLASIFICAT
    Exemplar unic
    REGISTRUL
    cu evidenţa evenimentelor din U.M. ................

┌────┬─────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Gradul, numele │Urmări │Participanţi │ │ │ │ │ │
│ │ │U.M. în │ │ │şi prenumele │ │ │Numărul │ │ │Numărul │ │
│ │ │clar, │ │ │participanţilor,├─────┬──────┬────────┼───┬────┬────┬──────┬────┬──────┬────────────┤notei │Numărul │Detalii │raportului│ │
│Nr. │Codul │localitatea │Categoria│Data şi │promoţia/ data │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Personal din│telefonice │raportului ca│privind │de │ │
│crt.│evenimentului│de dislocare│de F.A./ │ora │angajării în │ │ │Tehnică │ │ │ │ │ │ │afara │cu care s-a│urmare a │rezultatul │scoatere │Observaţii│
│ │ │şi │Cdm. │producerii│armată, detalii │Morţi│Răniţi│avariată│Of.│M.m.│Sof.│S.g.p.│Elv.│F.P./ │Ministerului│comunicat │săvârşirii │cercetărilor│din │ │
│ │ │subordonarea│ │ │privind │ │ │( %) │ │ │ │ │/Sd.│P.c.c.│Apărării │evenimentul│evenimentului│ulterioare │evidenţă │ │
│ │ │(ierarhic) │ │ │evenimentul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Naţionale │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼──────┼────────┼───┼────┼────┼──────┼────┼──────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼────────────────┼─────┼──────┼────────┼───┼────┼────┼──────┼────┼──────┼────────────┼───────────┼─────────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴────────────────┴─────┴──────┴────────┴───┴────┴────┴──────┴────┴──────┴────────────┴───────────┴─────────────┴────────────┴──────────┴──────────┘


    NOTĂ:
    Of. - ofiţer; M.m. - maistru militar; Sof. - subofiţer; S.g.p. - soldat, gradat profesionist; Elv./Sd. - elev/student; F.p. - funcţionar public; P.c.c. - personal civil contractual.


    ANEXA 11

    la instrucţiuni
    *) Anexa nr. 11 este reprodusă în facsimil.
    Neclasificat
     - Model -
    RAPORT
    pentru scoaterea din evidenţă a unui eveniment
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 12

    la instrucţiuni
    Neclasificat
     - Model -
    R O M Â N I A
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Unitatea Militară nr. ………………….
    Ziua ……… luna …… anul …….
    Nr. …………….
    NECLASIFICAT
    Exemplar unic
    REGISTRUL
    cu evidenţa militarilor dezertori

┌────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │Unitatea │ │Detalii │ │ │
│ │Gradul, │militară │ │cu │Data │ │
│Nr. │numele şi│din care │Data │privire │reţinerii/ │Observaţii│
│crt.│prenumele│face │dezertării│la │prezentării│ │
│ │ │parte │ │dezertare│ │ │
│ │ │militarul│ │ │ │ │
├────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┤
│Anul │
├────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┤
│Anul │
├────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┤
│Anul │
├────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┘    ANEXA 13

    la instrucţiuni
    Neclasificat
     - Model -
    R O M Â N I A
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Unitatea Militară nr. ..................
    Ziua ........... luna ............ anul ............
    Nr. ................
    NECLASIFICAT
    Exemplar unic
    SITUAŢIA
    cu militarii implicaţi în producerea evenimentelor care sunt în curs de cercetare penală, în perioada ...................

┌────┬─────────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │Detalii │ │Structura │Instanţa │ │ │ │
│ │ │Data │privind │ │din care │care a │ │Situaţia│ │
│Nr. │Codul │săvârşirii│fapta │Gradul, │face parte│dispus │Stadiul │actuală │ │
│crt.│evenimentului│/ │pentru │numele şi│şi │începerea│cercetării│a celui │Observaţii│
│ │ │raportării│care │prenumele│eşaloanele│urmăririi│dosarului │cercetat│ │
│ │ │ │este │ │superioare│penale │ │ │ │
│ │ │ │cercetat│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴────────┴──────────┘


    Comandantul/Şeful ................................................
                                            (denumirea unităţii militare, care are în evidenţă evenimentul)
    ......................
                (gradul/titlul)
    ................................
                                                        (prenumele şi numele cu majuscule)

    ANEXA 14

    la instrucţiuni
    Neclasificat
     - Model -
    R O M Â N I A
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Unitatea Militară nr. ………………….
    Ziua ……… luna …… anul …….
    Nr. …………….
    NECLASIFICAT
    Exemplar unic
    SITUAŢIA
    cu evenimentele şi urmările acestora în anul de instrucţie/perioada ........................

┌─────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │Urmările evenimentelor │ │
│ │ ├─────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤ │
│Structuri│Număr de │Morţi │Răniţi │Observaţii│
│ │evenimente├───┬────┬────┬──────┬────┬────┬──────┼───┬────┬────┬──────┬────┬────┬──────┤ │
│ │ │Of.│M.m.│Sof.│S.g.p.│Elv.│F.p.│P.c.c.│Of.│M.m.│Sof.│S.g.p.│Elv.│F.p.│P.c.c.│ │
│ │ │ │ │ │ │/Sd.│ │ │ │ │ │ │/Sd.│ │ │ │
├────┬────┼──────────┼───┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼──────────┼───┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼──────────┼───┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼──────────┼───┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────┼──────────┼───┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────┼──────────┼───┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────┼──────┼────┼────┼──────┼──────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│GENERAL │ ├───┴────┴────┴──────┴────┴────┴──────┼───┴────┴────┴──────┴────┴────┴──────┤ │
│ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┼─────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┼──────────┤
│TOTAL PERSONAL DIN │ │ │ │
│AFARA INSTITUŢIEI │ │ │ │
└────────────────────┴─────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┴──────────┘


    Comandantul/Şeful ....................................
                                            (denumirea unităţii militare)
    ............................
                (gradul/titlul)
    .....................................
                                                        (prenumele şi numele cu majuscule)
    NOTĂ:
    Of. - ofiţer; M.m. - maistru militar; Sof. - subofiţer; S.g.p. - soldat, gradat profesionist; Elv./Sd. - elev/student; F.p. - funcţionar public; P.c.c. - personal civil contractual.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016