Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 22 noiembrie 2019  privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 22 noiembrie 2019 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 987 din 9 decembrie 2019
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. M.217 din 22 noiembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Pentru a deveni personal militar în activitate prin absolvirea studiilor sau a cursurilor de formare a cadrelor militare ori a programelor de instruire a soldaţilor/gradaţilor profesionişti, candidaţii parcurg următoarele etape:
    a) recrutarea;
    b) selecţia;
    c) admiterea la studii militare sau cursuri de formare, respectiv repartizarea în posturi de soldaţi şi gradaţi profesionişti;
    d) formarea profesională iniţială.

    (2) Pentru ocuparea locurilor în unităţile de învăţământ liceal militar, candidaţii parcurg următoarele etape:
    a) recrutarea;
    b) selecţia;
    c) admiterea.


    ART. 2
    Recrutarea candidaţilor pentru formarea profesională iniţială a personalului militar în activitate ori pentru a urma cursurile unităţilor de învăţământ liceal militar se execută de către birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale, judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumite în continuare birouri informare-recrutare.

    ART. 3
    Selecţia candidaţilor se desfăşoară astfel:
    a) de către centrele zonale de selecţie şi orientare, pentru candidaţii la învăţământul liceal militar, învăţământul postliceal militar pentru formarea iniţială a maiştrilor militari şi a subofiţerilor, învăţământul universitar militar pentru formarea iniţială a ofiţerilor, la cursurile de formare a ofiţerilor/maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate, precum şi la programele de instruire destinate formării soldaţilor şi gradaţilor profesionişti;
    b) de către colegiile naţionale militare, prin personalul responsabil - doar pentru elevii acestora din ultimul an de studiu;
    c) de către unităţile sanitare din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, conform metodologiei aprobate prin ordin distinct al ministrului apărării naţionale, pentru toţi candidaţii declaraţi „Admis“ la selecţie în centrele zonale de selecţie şi orientare;
    d) complementar, de către Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu“, Centrul de Medicină Navală şi secţiile psihologie operaţională Bacău, Bucureşti şi Sibiu, pentru candidaţii declaraţi „Admis“ la selecţie în centrele zonale de selecţie şi orientare sau în colegiile naţionale militare, după caz, care optează pentru arme sau servicii şi specialităţi militare unde este prevăzută examinare/evaluare aptitudinală medicală şi/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale;
    e) de către Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“, privind nivelul capacităţii motrice, pentru candidaţii care optează pentru posturile de soldat/gradat profesionist - sportivi de performanţă la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“.


    ART. 4
    (1) La concursurile de admitere organizate în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe locurile alocate Ministerului Apărării Naţionale prin Planul de şcolarizare, participă numai candidaţii declaraţi „Admis/Apt“ la selecţie.
    (2) Candidaţii pentru profesia de soldat şi gradat profesionist declaraţi „Admis“ la selecţie sunt repartizaţi de către centrul zonal de selecţie şi orientare desemnat în acest sens, pe unităţi militare, arme sau servicii şi specialităţi militare, în funcţie de nivelul caracteristicilor evaluate, de opţiunile proprii şi de necesarul de încadrat, pentru a urma programele de instruire specifice, organizate în centrele de instruire/unităţi ale categoriilor de forţe sau ale comandamentelor.
    (3) Admiterea, parcurgerea şi finalizarea studiilor militare se realizează potrivit legislaţiei în vigoare la nivel naţional şi normelor specifice Ministerului Apărării Naţionale, elaborate de către Direcţia generală management resurse umane.

    ART. 5
    (1) În baza nevoilor de asigurare cu personal militar ale Ministerului Apărării Naţionale, Direcţia generală management resurse umane elaborează/stabileşte următoarele:
    a) strategiile, politicile şi reglementările specifice promovării profesiei militare, recrutării, selecţiei, admiterii şi formării profesionale iniţiale a personalului militar;
    b) Planul de şcolarizare în unităţile/instituţiile de învăţământ militar şi structurile militare destinate formării profesionale iniţiale şi continue;
    c) Planul de recrutare a candidaţilor pentru unităţile/instituţiile de învăţământ militar;
    d) tipul, forma de organizare, succesiunea, obiectivele şi durata programelor de formare profesională iniţială, în condiţiile legii, cu excepţia programelor de instruire a soldaţilor/gradaţilor profesionişti.

    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor, potrivit domeniilor de responsabilitate, Direcţia generală management resurse umane avizează:
    a) normele de organizare şi funcţionare a birourilor informare-recrutare şi a centrelor zonale de selecţie şi orientare;
    b) metodologiile utilizate în procesul de recrutare şi selecţie a candidaţilor, precum şi metodologia de repartizare a candidaţilor pentru posturile de soldat şi gradat profesionist;
    c) graficele activităţilor de recrutare şi selecţie;
    d) Planul de recrutare a candidaţilor pentru posturile de soldat şi gradat profesionist;
    e) planurile de învăţământ ale unităţilor/instituţiilor de învăţământ militar;
    f) tematica şi bibliografia pentru concursurile de admitere la cursurile de formare a ofiţerilor/maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate;
    g) metodologiile de organizare şi desfăşurare a concursurilor de admitere la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate.


    CAP. II
    Recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru formarea profesională iniţială a personalului militar în activitate
    ART. 6
    Pentru fiecare candidat care îndeplineşte condiţiile şi criteriile de recrutare se întocmeşte un dosar cu următoarele documente:
    a) cererea de înscriere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;
    b) copia certificatului de naştere - candidaţii care optează pentru Institutul Medico-Militar prezintă două exemplare;
    c) copia actului de identitate;
    d) copia actului de identitate al părinţilor sau tutorilor legali - candidaţii care sunt minori la data depunerii dosarului de candidat;
    e) fişa de examinare medicală, în original, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 - candidaţii care nu provin din rândul personalului militar al Ministerului Apărării Naţionale;
    f) copia fişei de examinare medicală periodică valabilă, efectuată în ultimele 12 luni, certificată de către medicul unităţii unde este încadrat/la care este arondată unitatea - candidaţii care provin din rândul personalului militar al Ministerului Apărării Naţionale;
    g) certificat de cazier judiciar, fără înscrisuri, eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii, cu excepţia candidaţilor care nu au împlinit 18 ani;
    h) adeverinţă din care să reiasă că solicitantul este înmatriculat în ultimul an de studii al învăţământului secundar inferior sau gimnazial - candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ liceal militar;
    i) copia certificatului de absolvire a ciclului inferior liceal/şcolii profesionale/şcolii de arte şi meserii, în cazul în care aceasta este ultima formă de învăţământ absolvită - candidaţii care optează pentru formarea ca soldaţi şi gradaţi profesionişti în activitate;
    j) copia diplomei de bacalaureat sau adeverinţa care atestă promovarea de către titular a examenului de bacalaureat ori adeverinţa/certificatul care atestă că acesta este înmatriculat în ultimul an de studii liceale sau că a absolvit învăţământul liceal;
    k) copia actului de studii postliceale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează curs de formare a maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate - cu excepţia candidaţilor care optează pentru serviciul „muzici militare“;
    l) copia actului de studii care atestă promovarea de către titular a examenului de finalizare a ciclului I şi, după caz, a ciclului II de studii universitare, specializarea/programul de studii -candidaţii care optează pentru cursul de formare a ofiţerilor în activitate;
    m) copia certificatului/diplomei de absolvire a învăţământului liceal/postliceal/universitar cu licenţă de specialitate, copia certificatului valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a adeverinţei pentru participare la concurs - candidaţii care optează pentru cursul de formare a subofiţerilor în activitate din serviciul „medical“;
    n) alte copii de atestate/certificate de calificare profesională şi/sau adeverinţe valabile, necesare exercitării profesiei, prevăzute de legislaţia aplicabilă - candidaţii care optează pentru cursul de formare a ofiţerilor/maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate, în funcţie de specificul locurilor prevăzute în Planul de şcolarizare, respectiv pentru programul de instruire a soldaţilor profesionişti;
    o) copia permisului de conducere - candidaţii care optează pentru a deveni maistru militar/subofiţer în activitate pentru armele „auto“, „geniu“ şi „tancuri“ sau soldat şi gradat profesionist în arma „auto“ şi în specialităţile militare care necesită conducerea tehnicii specifice auto din arma „geniu“;
    p) copia livretului militar - candidaţii proveniţi din rândul personalului care îndeplinesc serviciul militar în rezervă;
    q) declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, în care menţionează că se obligă să lucreze în Ministerul Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară în care va fi repartizat - candidaţii care optează pentru cursul de formare a ofiţerilor/maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate;
    r) copia contractului/contractelor cu Ministerul Apărării Naţionale - candidaţii care provin din rândul rezerviştilor voluntari, certificat/certificate de structurile de personal ale unităţilor militare unde sunt încadraţi;
    s) fişa „Cumul de puncte“ - candidaţii la profesia de soldat şi gradat profesionist, conform modelului prevăzut de metodologia de repartizare pe funcţii a candidaţilor selecţionaţi pentru posturile de soldat şi gradat profesionist, elaborată de Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării;
    t) rezultatul selecţiei din centrele zonale de selecţie şi orientare sau din colegiile naţionale militare - elevii din ultimul an de învăţământ;
    u) rezultatul examinării/evaluării aptitudinale realizate de către structurile prevăzute la art. 3 lit. d) sau e) - candidaţii care optează pentru arme sau servicii şi specialităţi militare ori structuri militare pentru care trebuie efectuate aceste examinări/evaluări;
    v) documentele care dovedesc împrejurările decesului/ producerii invalidităţii, precum şi legătura de cauzalitate cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, eliberate de către structurile/comisiile special stabilite în acest sens - numai pentru candidaţii prevăzuţi la art. 20 alin. (1) şi (2);
    w) documentele doveditoare privind îndeplinirea criteriilor de recrutare suplimentare sau copii ale acestora, după caz - candidaţii care optează pentru posturile de soldaţi/gradaţi profesionişti în activitate în armele, serviciile şi specialităţile militare pentru care se stabilesc criterii suplimentare;
    x) documente eliberate de structurile de specialitate ale Ministerului Educaţiei Naţionale privind recunoaşterea şi echivalarea studiilor absolvite, precum şi a notelor/mediei obţinute în instituţii civile de învăţământ din străinătate raportate la sistemul de educaţie din România - candidaţii care au absolvit studii în străinătate;
    y) adeverinţa referitoare la vechimea în serviciu şi calificativele obţinute în acest timp, eliberată de către unitatea militară în care sunt încadraţi - candidaţii care optează pentru cursurile de formare a cadrelor militare în activitate şi care provin din rândul soldaţilor/gradaţilor profesionişti în activitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
    z) documentele doveditoare privind experienţa în domeniul studiilor absolvite, eliberate de către foştii angajatori - candidaţii care optează pentru cursurile de formare a cadrelor militare în activitate şi care provin din rândul personalului militar în rezervă sau al persoanelor civile;
    aa) avizul comisiei de selecţie - numai pentru maiştrii militari şi subofiţerii în activitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale care optează pentru cursurile de formare a ofiţerilor în activitate;
    ab) raportul personal prin care solicită participarea la concursul de admitere la cursul de formare a cadrelor militare în activitate, avizat de către comandantul unităţii militare unde este încadrat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 - candidaţii care provin din rândul personalului militar în activitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;
    ac) copia documentului care atestă că solicitantul este sportiv de performanţă la una din disciplinele sportive înscrise în Certificatul de Identitate Sportivă al Clubului Sportiv al Armatei „Steaua“, vizat pe anul în curs de federaţia naţională de specialitate - candidaţii care optează pentru posturile de soldat/gradat profesionist de sportivi de performanţă la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“;
    ad) adeverinţă în original, eliberată de federaţia naţională de specialitate, din care să reiasă că solicitantul nu este suspendat din activitatea sportivă - candidaţii care optează pentru posturile de soldat/gradat profesionist - sportivi de performanţă la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“.


    ART. 7
    (1) Dosarul de candidat se întocmeşte de către biroul informare-recrutare pentru candidatul care domiciliază pe raza judeţului/sectorului municipiului Bucureşti aflat în responsabilitatea centrului militar, în perioada stabilită prin graficul aferent prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c).
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru candidatul care este încadrat/angajat ori care este înmatriculat într-o unitate/instituţie de învăţământ din alt judeţ/sector, dosarul de candidat se poate întocmi de către biroul informare-recrutare din acel judeţ/sector, în perioada stabilită prin graficul aferent prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c).
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), candidaţii care optează pentru posturile de soldat/gradat profesionist - sportivi de performanţă la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“ pot depune dosarul de candidat la biroul informare-recrutare din sectorul unde îşi are sediul Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“, în perioada stabilită prin graficul aferent prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c).

    ART. 8
    (1) Birourile informare-recrutare întocmesc, într-un an de recrutare, un singur dosar de candidat pentru fiecare persoană care îşi exprimă cel puţin o opţiune, în funcţie de categoria de personal/instituţia sau unitatea de învăţământ militar ori structura militară destinată formării profesionale iniţiale şi continue din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale. În cazul în care există mai multe opţiuni, prima opţiune este considerată cea de bază.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), candidaţilor care optează şi pentru instituţii de învăţământ civile ori ale celorlalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională acreditate din România, pe locurile repartizate Ministerului Apărării Naţionale, li se întocmesc două sau mai multe dosare de candidat, după caz.
    (3) Dosarele de candidat întocmite pentru instituţiile de învăţământ civile acreditate ori ale celorlalte structuri din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională din România, pe locurile repartizate Ministerului Apărării Naţionale, se completează cu documentele solicitate de către instituţiile de învăţământ respective.
    (4) Direcţia generală management resurse umane transmite Direcţiei personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării precizări privind documentele suplimentare prevăzute la alin. (3).

    ART. 9
    (1) Cererea de înscriere se asigură de către birourile informare-recrutare.
    (2) În procesul de recrutare, pe lângă documentele tipizate care fac parte din dosarul de candidat, se utilizează fişa de contact, al cărei model este prezentat în anexa nr. 5, care stă la baza iniţierii procesului de recrutare, a verificării preliminare a îndeplinirii criteriilor de recrutare şi a urmăririi rezultatelor ulterioare obţinute de către candidat până la intrarea în sistemul militar.
    (3) Completarea fişelor de contact pentru potenţialii candidaţi care solicită participarea la procesul de recrutare se poate efectua în orice perioadă a anului. După aprobarea graficelor de recrutare şi selecţie, recrutorii au obligaţia de a informa toţi candidaţii care au completat fişe de contact despre începerea perioadei de recrutare specifice opţiunilor exprimate.
    (4) Întocmirea dosarelor de candidat se desfăşoară numai în perioadele planificate în acest scop, conform graficului de recrutare şi de selecţie, corelat cu structura anului şcolar/universitar, cu perioadele de desfăşurare a concursurilor de admitere/datele de începere a programelor de instruire date publicităţii, pentru candidaţii care s-au prezentat la birourile informare-recrutare în perioada destinată înscrierii, prin graficele de recrutare şi selecţie.
    (5) Fiecare dosar de candidat este însoţit de un opis, semnat de către recrutorul care a finalizat şi a verificat conţinutul dosarului, precum şi de către şeful biroului informare-recrutare, iar filele din dosar sunt numerotate în colţul din dreapta jos.
    (6) Coperta dosarului de candidat este inscripţionată conform modelului prezentat în anexa nr. 6.

    ART. 10
    Pentru documentele solicitate în copie, după confruntarea cu documentele originale, copiile respective se certifică pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către personalul recrutor; candidaţii pot prezenta copii certificate pentru conformitate de către instituţiile care deţin documentul original.

    ART. 11
    (1) Fişele de contact, dosarele nefinalizate, documentele din dosarele candidaţilor declaraţi „Respins“ la selecţie, care nu se restituie acestora, se păstrează timp de 3 ani de la data iniţierii contactului/finalizării dosarului, în arhiva biroului informare-recrutare.
    (2) La solicitarea candidatului care nu mai continuă, indiferent de motiv, procesul de recrutare, selecţie sau admitere/repartizare, după caz, se restituie, sub semnătură, documentele din dosar, cu excepţia cererii de înscriere, a fişei de examinare medicală şi a fişei „Cumul de puncte“.

    ART. 12
    (1) Recrutarea se desfăşoară pe baza următoarelor documente:
    a) Planul de şcolarizare în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, denumit în continuare Plan de şcolarizare, elaborat anual de către Direcţia generală management resurse umane şi aprobat de ministrul apărării naţionale;
    b) Planul de recrutare a candidaţilor pentru unităţile/instituţiile de învăţământ militar;
    c) Planul de recrutare a candidaţilor pentru posturile de soldat şi gradat profesionist în activitate întocmit pe serii de instruire, de către Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării, pe baza propunerilor categoriilor de forţe, comandamentelor şi structurilor centrale sau subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, corelat cu posibilităţile financiare puse la dispoziţie prin buget;
    d) graficele de recrutare şi selecţie.

    (2) Prin Planul de recrutare a candidaţilor pentru unităţile/instituţiile de învăţământ militar se stabileşte numărul minim al dosarelor de candidat pe care le întocmeşte fiecare birou informare-recrutare, pe categorii de candidaţi pentru unităţile/instituţiile de învăţământ militar, astfel încât să se asigure ocuparea tuturor locurilor din Planul de şcolarizare.
    (3) Recrutorii au obligaţia de a continua întocmirea dosarelor de candidat şi după atingerea numărului minim de dosare prevăzut la alin. (2), dacă sunt cereri, în perioada înscrierii.

    ART. 13
    (1) Direcţia generală management resurse umane trimite Planul de şcolarizare aprobat şi Planul de recrutare a candidaţilor pentru unităţile/instituţiile de învăţământ militar la Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării.
    (2) Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării comunică integral tuturor birourilor informare-recrutare şi centrelor zonale de selecţie şi orientare numărul de locuri prevăzute în Planul de şcolarizare, respectiv în Planul de recrutare pentru posturile de soldat şi gradat profesionist.
    (3) Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării transmite o copie a Planului de recrutare pentru posturile de soldat şi gradat profesionist la Direcţia generală management resurse umane.
    (4) Planul de şcolarizare se publică pe pagina de internet a Direcţiei generale management resurse umane şi se face referire la acesta în următorul număr al Buletinului Informativ al Armatei.
    (5) Posturile de soldat şi gradat profesionist, aprobate pentru încadrare, se publică pe paginile de internet ale Statului Major al Apărării, respectiv Direcţiei generale management resurse umane şi se face referire la aprobarea acestora în următorul număr al Buletinului Informativ al Armatei.
    (6) Informaţiile prevăzute la alin. (4) şi (5) sunt preluate şi pe pagina de internet a Ministerului Apărării Naţionale, prin grija Direcţiei informare şi relaţii publice, la solicitarea structurilor iniţiatoare ale acestora.
    (7) Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării trimite fiecărui birou informare-recrutare extras din Planul de recrutare, prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. b), cu sarcinile ce le revin pe categorii de candidaţi, unităţi/instituţii de învăţământ militar.

    ART. 14
    Sursele de provenienţă a candidaţilor la cursurile de formare a cadrelor militare în activitate, pe arme sau servicii şi specialităţi militare, se aprobă de către ministrul apărării naţionale, prin Planul de şcolarizare.

    ART. 15
    (1) Procesul de recrutare cuprinde următoarele etape principale:
    a) prezentarea ofertei educaţionale/profesionale a armatei, a criteriilor de recrutare, a modalităţilor de desfăşurare a recrutării şi selecţiei, a condiţiilor de admitere/angajare, de formare şi de exercitare a profesiei militare, la sediul biroului informare-recrutare, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, precum şi prin organizarea şi/sau participarea la activităţi de promovare a profesiei militare în mediul civil şi militar;
    b) completarea fişei de contact de către recrutor;
    c) contactarea candidaţilor aflaţi în evidenţa biroului informare-recrutare;
    d) înscrierea candidaţilor care solicită participarea la procesul de recrutare, în termenele stabilite prin graficele elaborate pentru fiecare categorie de personal/instituţie de învăţământ în parte;
    e) punerea la dispoziţia candidatului a materialelor de informare disponibile şi consilierea acestuia, ori de câte ori solicită acest lucru;
    f) programarea candidatului pentru susţinerea selecţiei în cadrul centrului zonal de selecţie şi orientare, precum şi informarea acestuia privind desfăşurarea activităţilor la care urmează să participe;
    g) înştiinţarea candidatului declarat „Admis“ la selecţia desfăşurată în cadrul centrului zonal de selecţie şi orientare şi consilierea acestuia de către personalul recrutor privind modalitatea de efectuare a examinării medicale;
    h) programarea candidatului declarat „Apt“ la examinarea medicală, care urmează să susţină examinarea/evaluarea aptitudinală medicală şi/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, realizate de către structurile prevăzute la art. 3 lit. d);
    i) completarea dosarului de candidat cu toate documentele doveditoare necesare îndeplinirii criteriilor de recrutare şi verificarea acestora;
    j) completarea de către candidat a cererii de înscriere, concomitent cu reverificarea îndeplinirii criteriilor de recrutare şi existenţei tuturor documentelor în dosarul de candidat;
    k) informarea candidatului privind graficul-calendar al concursurilor de admitere pentru toate opţiunile şi modul în care se poate face reorientarea pe parcursul procesului de recrutare, selecţie şi admitere/repartizare;
    l) luarea deciziei de către recrutor şi consemnarea în fişa de contact.

    (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) lit. a) se organizează/desfăşoară în scopul asigurării unui flux constant şi suficient de mare de candidaţi cu profil aptitudinal-motivaţional adecvat cerinţelor instituţiei militare, de către următoarele structuri:
    a) birourile informare-recrutare;
    b) unităţile/instituţiile de învăţământ militar;
    c) statele majore ale categoriilor de forţe şi comandamentele;
    d) structurile specializate ale Ministerului Apărării Naţionale, potrivit domeniilor de responsabilitate.

    (3) Activităţile de promovare a profesiei militare se desfăşoară de către structurile nominalizate la alin. (2) potrivit campaniei de promovare a profesiei militare, elaborată anual, în perioada aprilie-mai, de către Direcţia generală management resurse umane şi aprobată de către ministrul apărării naţionale, în baza căreia se fundamentează proiectul de buget pentru anul următor.

    ART. 16
    În funcţie de parcurgerea acţiunilor prevăzute la art. 15 alin. (1), candidatul este declarat, la finalul procesului de recrutare, în una dintre următoarele situaţii, care se consemnează în fişa de contact:
    a) contactat - candidatul nu a finalizat procesul de recrutare întrucât nu îndeplineşte unul sau mai multe criterii generale şi/sau specifice pentru categoria de personal/instituţia de învăţământ militar/programul de formare iniţială şi arma/serviciul şi specialitatea militară pentru care a optat sau îndeplineşte criteriile de recrutare, dar nu sunt prevăzute locuri/funcţii pentru categoria de personal/instituţia de învăţământ militar/programul de formare iniţială şi arma/serviciul şi specialitatea militară pentru care a optat ori nu a finalizat dosarul, din diferite motive, în termenul stabilit prin graficul de recrutare şi selecţie;
    b) recrutat - candidatul îndeplineşte toate criteriile generale şi specifice de recrutare pentru categoria de personal/instituţia de învăţământ/programul de formare iniţială şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care a completat cererea de înscriere, ca primă opţiune, şi pentru care sunt prevăzute locuri/posturi.


    ART. 17
    Un candidat este, de regulă, preluat de către un singur recrutor, care ţine legătura cu acesta şi îl îndrumă pe tot parcursul procesului de recrutare şi selecţie.

    ART. 18
    Candidaţii înscrişi sunt planificaţi pentru susţinerea selecţiei în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare, respectând următoarea procedură:
    a) birourile informare-recrutare transmit situaţia nominală cu candidaţii înscrişi/contactaţi, săptămânal, la centrele zonale de selecţie şi orientare;
    b) centrele zonale de selecţie şi orientare transmit birourilor informare-recrutare arondate planificarea numerică a candidaţilor pe serii/perioade/categorii de candidaţi;
    c) birourile informare-recrutare contactează candidaţii în vederea anunţării datei participării la selecţie, solicită confirmarea verbală a acestora privind acordul de a se prezenta la centrul zonal de selecţie şi orientare la data stabilită şi se asigură că toţi candidaţii cunosc ce documente şi materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la selecţie;
    d) birourile informare-recrutare transmit centrelor zonale de selecţie şi orientare, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea începerii activităţii de selecţie, tabelele nominale cu candidaţii care confirmă participarea la selecţie;
    e) candidaţii care, în momentul contactării lor în vederea planificării la selecţie, îşi declară indisponibilitatea temporară din motive obiective, susţinute de acte doveditoare, se replanifică pentru o serie următoare, corespunzător opţiunii lor, în limitele de timp stabilite de centrul zonal de selecţie şi orientare;
    f) în cazul în care planificarea s-a făcut nominal de către centrul zonal de selecţie şi orientare, completarea locurilor se face de comun acord cu reprezentanţii acestuia;
    g) pentru personalul militar în activitate, elevii din instituţiile militare de învăţământ şi personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, birourile informare-recrutare comunică unităţilor militare în care sunt încadraţi data de prezentare a acestora la centrele zonale de selecţie şi orientare şi îi informează despre documentele şi materialele pe care trebuie să le aibă asupra lor pentru a participa la selecţie;
    h) birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaţilor, adeverinţe din care să rezulte că au fost planificaţi la selecţie.


    ART. 19
    Termenele-limită de înscriere, de încheiere a selecţiei, a examinărilor medicale şi a examinărilor/evaluărilor aptitudinale medicale şi/sau evaluărilor psihologice a aptitudinilor speciale, precum şi de finalizare a dosarelor de candidat se stabilesc de către Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării prin graficele de recrutare şi selecţie, pe categorii de personal/candidaţi şi tipuri de unităţi/instituţii de învăţământ militar/programe de formare/instruire, şi se comunică Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei medicale, Statului Major al Forţelor Navale, Institutului Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu“, birourilor informare-recrutare şi centrelor zonale de selecţie şi orientare.

    ART. 20
    (1) Copiii cadrelor militare în activitate, decedate în timpul şi din cauza serviciului, ca urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepţional ori a unor misiuni în cadrul forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii ori constituite în scopuri umanitare, pot fi transferaţi la unităţile/instituţiile de învăţământ militar preuniversitar sau universitar, cu respectarea condiţiilor legale, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, dacă îndeplinesc criteriile generale şi specifice de recrutare, respectiv au fost declaraţi „Admis“ la testele de aptitudini/probele eliminatorii.
    (2) Copiii personalului militar clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar de către comisiile de expertiză medico-militară ori, după caz, decedat, în timpul sau în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, pot fi înmatriculaţi, la cerere, fără examen, în instituţiile de învăţământ ale instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă îndeplinesc criteriile generale şi specifice de recrutare, respectiv au fost declaraţi „Admis“ la testele de aptitudini/probele eliminatorii.
    (3) Dosarele candidaţilor prevăzuţi la alin. (1) şi (2) evidenţiază pe copertă, la rubrica „Menţiuni suplimentare“, situaţia candidatului, precum şi opţiunea pentru instituţiile de învăţământ militar preuniversitar/universitar, după caz.
    (4) Dosarele prevăzute la alin. (3) se înaintează, de către birourile informare-recrutare, în termenele-limită de înscriere prevăzute la art. 19, Direcţiei generale management resurse umane, pentru avizare.
    (5) După elaborarea avizului prevăzut la alin. (4), Direcţia generală management resurse umane returnează birourilor informare-recrutare dosarele, în vederea planificării candidaţilor pentru participarea la selecţie.
    (6) Candidaţii care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi transferaţi/înscrişi fără examen la instituţiile sau unităţile de învăţământ militar pot continua parcurgerea etapelor de selecţie şi admitere, conform normelor în vigoare.
    (7) Birourile informare-recrutare trimit Direcţiei generale management resurse umane rezultatele obţinute la selecţia din centrele zonale de selecţie şi orientare şi la examinarea medicală sau examinarea/evaluarea aptitudinală medicală şi/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, după caz, în termen de 3 zile de la data finalizării dosarului, în vederea întocmirii documentelor necesare, respectiv a înştiinţării candidaţilor.
    (8) Prevederile alin. (1) şi (2) referitoare la înscrierea, la cerere, fără examen nu sunt aplicabile Institutului Medico-Militar.

    ART. 21
    (1) Urmaşii personalului armatei decedat şi copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acţiuni militare pot fi încadraţi, la cerere, pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare, sunt declaraţi „Admis“ la probele de evaluare psihologică susţinute în cadrul Centrului naţional militar de psihologie şi sănătate comportamentală şi există astfel de posturi vacante în unităţi militare din garnizoanele solicitate.
    (2) Pentru încadrarea pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist, urmaşii şi copiii prevăzuţi la alin. (1) se adresează în scris unităţii militare în care a fost sau este încadrat, după caz, personalul armatei decedat/încadrat în grad de invaliditate şi întocmesc dosarul de candidat în cadrul unităţii respective. Îndeplinirea criteriilor de recrutare se verifică de către structura de resurse umane a unităţii militare sau, dacă unitatea nu are structură de resurse umane, de către structura respectivă a eşalonului superior.
    (3) Unităţile militare prevăzute la alin. (2) solicită, pe cale ierarhică, Direcţiei generale management resurse umane planificarea candidaţilor la evaluarea psihologică în cadrul Centrului naţional militar de psihologie şi sănătate comportamentală.
    (4) Centrul naţional militar de psihologie şi sănătate comportamentală comunică, pe cale ierarhică, unităţilor militare solicitante datele la care sunt planificaţi candidaţii pentru participarea la evaluarea psihologică, iar unităţile respective anunţă candidaţii să se prezinte pentru susţinerea probei de selecţie. În condiţiile prezentului articol, evaluarea psihologică se poate efectua în tot timpul anului.
    (5) Centrul naţional militar de psihologie şi sănătate comportamentală efectuează evaluarea psihologică utilizând criteriile şi metodologia de evaluare psihologică pentru intrarea în sistemul militar şi transmite, pe cale ierarhică, unităţilor militare adeverinţele cu rezultatele obţinute de candidaţi, în termen de 5 zile de la data susţinerii probei de selecţie, în vederea completării dosarului de candidat, respectiv a anunţării candidaţilor.
    (6) În situaţia în care candidaţii declaraţi „Admis“ solicită încadrarea în unitatea militară unde s-a întocmit dosarul de candidat, iar în cadrul acesteia există posibilitatea încadrării, unitatea respectivă iniţiază demersurile legale pentru încadrarea pe post.
    (7) În cazul în care candidaţii declaraţi „Admis“ solicită încadrarea în altă unitate militară sau garnizoană decât unitatea unde s-a întocmit dosarul de candidat sau în această unitate nu există posibilitatea încadrării, unitatea respectivă solicită, pe cale ierarhică, până la eşalonul/structura în subordinea/coordonarea căruia/căreia se află unitatea militară unde candidaţii solicită încadrarea, iniţierea demersurilor pentru identificarea posturilor vacante pentru care aceştia îndeplinesc criteriile de recrutare şi selecţie.
    (8) După identificarea postului vacant, candidatul completează o nouă cerere de înscriere, la sediul unităţii militare unde s-a întocmit dosarul de candidat. Dosarul de candidat completat cu toate documentele se transmite de îndată unităţii militare în cadrul căreia se regăseşte postul vacant de soldat/gradat profesionist, care iniţiază demersurile legale pentru încadrarea pe post.
    (9) Încadrarea efectivă are loc la data semnării contractului încheiat conform reglementărilor în vigoare.

    ART. 22
    (1) Candidaţii sunt luaţi în evidenţa centrelor zonale de selecţie şi orientare pe baza informaţiilor transmise de către birourile informare-recrutare.
    (2) Centrele zonale de selecţie şi orientare împreună cu birourile informare-recrutare planifică la selecţie candidaţii recrutaţi, astfel încât să asigure anunţarea şi prezentarea acestora în timp util şi încadrarea activităţii de selecţie în termenele stabilite.

    ART. 23
    (1) Selecţia candidaţilor în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare cuprinde:
    a) evaluarea psihologică;
    b) evaluarea nivelului capacităţii motrice;
    c) interviul de evaluare finală.

    (2) În activitatea de evaluare psihologică se utilizează criteriile şi predictorii psihologici prevăzuţi în metodologiile elaborate de către Centrul naţional militar de psihologie şi sănătate comportamentală şi aprobate prin dispoziţie a şefului Direcţiei generale management resurse umane.
    (3) Metodologia de evaluare a nivelului capacităţii motrice a candidaţilor se elaborează de către structura specializată de educaţie fizică din Statul Major al Apărării şi se aprobă prin dispoziţie a şefului Direcţiei instrucţie şi doctrină.
    (4) Interviul de evaluare finală se execută în vederea orientării vocaţionale a candidaţilor.
    (5) Evaluările prevăzute la alin. (1) sunt eliminatorii în ordinea susţinerii lor.
    (6) Rezultatele obţinute la oricare dintre evaluări nu pot fi înlocuite/determinate de rezultatele obţinute la examinări efectuate în afara centrelor zonale de selecţie şi orientare.
    (7) Evaluările prevăzute la alin. (1) se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu reglementările în vigoare din domeniu şi cu cele privind organizarea şi funcţionarea centrelor zonale de selecţie şi orientare.
    (8) Instrumentele de selecţie nu se schimbă pe parcursul unui an de recrutare şi selecţie.

    ART. 24
    În vederea desfăşurării evaluărilor prevăzute la art. 23 alin. (1), fiecare candidat trebuie să prezinte o adeverinţă eliberată de către medicul de familie care să ateste că este apt pentru susţinerea de probe sportive şi să declare, sub semnătură, în ziua susţinerii evaluărilor, că starea psihică şi cea fizică îi permit acest lucru.

    ART. 25
    (1) Evaluarea psihologică a elevilor colegiilor naţionale militare din ultimul an de învăţământ se desfăşoară de către psihologii încadraţi în aceste instituţii, pe baza metodologiilor de specialitate elaborate de către Centrul naţional militar de psihologie şi sănătate comportamentală şi aprobate prin dispoziţie a şefului Direcţiei generale management resurse umane.
    (2) Evaluarea nivelului capacităţii motrice a elevilor colegiilor naţionale militare din ultimul an de învăţământ se execută de către profesorii de educaţie fizică încadraţi în aceste instituţii, în cadrul orelor de educaţie fizică - curriculum diferenţiat, potrivit metodologiei prevăzute la art. 23 alin. (3).
    (3) Candidaţii proveniţi din rândul elevilor colegiilor naţionale militare din ultimul an de învăţământ nu susţin interviul de evaluare finală.

    ART. 26
    Toţi candidaţii recrutaţi de un birou informare-recrutare participă la selecţie, fără excepţie, la acelaşi centru zonal de selecţie şi orientare, conform arondării zonale stabilite prin dispoziţie a şefului Direcţiei personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării şi care nu poate fi modificată, în acest sens, pe parcursul unui an de recrutare şi selecţie.

    ART. 27
    Procesul de selecţie în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare se încheie cu declararea candidatului în una dintre următoarele situaţii:
    a) „Admis“ - dacă îndeplineşte baremele/cerinţele tuturor probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/aplicate;
    b) „Respins“ - dacă nu îndeplineşte unul/una dintre baremele/cerinţele probelor/instrumentelor/criteriilor administrate/ aplicate;
    c) „Neprezentat“ - dacă până la încheierea perioadei de selecţie pentru categoria de candidaţi din care face parte nu s-a prezentat la centrul zonal de selecţie şi orientare la care a fost planificat/replanificat;
    d) „Eliminat“ - dacă, indiferent de rezultatele obţinute, candidatul încalcă prevederile legale pe timpul activităţii de selecţie, caz în care nu mai poate participa la susţinerea evaluărilor în cursul aceluiaşi an de selecţie;
    e) „Retras“ - dacă, pe timpul activităţii de selecţie, candidatul se retrage din motive personale, neprecizate, caz în care nu mai poate participa la susţinerea evaluărilor în cursul aceluiaşi an de selecţie.


    ART. 28
    Candidaţii declaraţi „Admis“ la selecţie sunt consiliaţi de către personalul centrelor zonale de selecţie şi orientare în vederea planificării şi efectuării examinării medicale.

    ART. 29
    (1) Examinarea medicală a candidaţilor pentru unităţile de învăţământ liceal militar, precum şi a celor care nu provin din rândul personalului militar din cadrul Ministerului Apărării Naţionale se efectuează în cadrul spitalelor sau al centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu din Ministerul Apărării Naţionale, conform metodologiei aprobate prin ordin distinct al ministrului apărării naţionale.
    (2) Centrele militare transmit unităţilor sanitare menţionate la alin. (1), de două ori pe săptămână, situaţia cu candidaţii declaraţi „Admis“ la selecţia în centrele zonale de selecţie şi orientare, în vederea efectuării examinării medicale.
    (3) Fişa de examinare medicală se asigură, la prezentarea candidatului pentru examinare, de către unităţile sanitare militare la care este arondat centrul militar care întocmeşte dosarul de candidat.
    (4) Fişa de examinare medicală se completează în prima parte de către unitatea sanitară militară la care este arondat centrul militar unde candidatul îşi întocmeşte dosarul, pe baza adeverinţei eliberate de către medicul de familie, iar partea a doua cuprinde rezultatele examinărilor medicale efectuate în unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale.
    (5) Unităţile sanitare militare trimit documentele la centrele militare la care candidaţii îşi întocmesc dosarul, prin serviciul specializat de transport al corespondenţei clasificate, astfel:
    a) fişele de examinare medicală ale celor declaraţi „Apt“, în vederea introducerii acestora în dosarul de candidat, imediat după finalizarea examinării medicale;
    b) tabelele cu candidaţii declaraţi „Inapt“ şi cu cei care au formulat contestaţii, după expirarea termenului legal de depunere a contestaţiilor.


    ART. 30
    (1) Examinarea medicală a candidaţilor se efectuează o singură dată şi este valabilă pe tot parcursul unui an de recrutare, pe baza fişei de examinare medicală, eliberată în condiţiile prevăzute la art. 29 alin. (3).
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), candidaţii pentru profesia de soldat/gradat profesionist pot fi examinaţi medical de două ori pe parcursul unui an de recrutare, în situaţia în care timpul scurs de la efectuarea examinării medicale până la data începerii repartizării acestora depăşeşte 6 luni calendaristice.
    (3) Examinarea medicală a candidaţilor care provin din rândul elevilor colegiilor liceale militare se efectuează în perioada noiembrie-decembrie, ca examinare medicală periodică, prin grija unităţilor de învăţământ liceal militar, conform dispoziţiilor şefului Direcţiei medicale. Fişa de examinare medicală periodică întocmită cu această ocazie este valabilă pentru dosarul de candidat, dacă până la recrutare nu au intervenit modificări ale stării de sănătate certificate de către medicul unităţii sau medicul la care este arondată unitatea, în baza adeverinţei eliberate de către medicul de familie.
    (4) Pentru maiştrii militari, subofiţerii şi soldaţii şi gradaţii profesionişti din Ministerul Apărării Naţionale, la întocmirea dosarului de candidat, este valabilă fişa de examinare medicală periodică în vigoare, efectuată în ultimele 12 luni, certificată de către medicul unităţii sau medicul la care este arondată unitatea, în baza adeverinţei eliberate de către medicul de familie; în funcţie de specificul locului de muncă, medicul de medicina muncii poate recomanda investigaţii suplimentare; în cazul în care au intervenit modificări ale stării de sănătate se efectuează o nouă vizită medicală.

    ART. 31
    (1) După ce au fost declaraţi „Apt“ la examinarea medicală prevăzută la art. 30, următoarele categorii de candidaţi efectuează examinarea/evaluarea aptitudinală medicală şi/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, astfel:
    a) candidaţii la programele de formare iniţială în cadrul cărora se desfăşoară activităţi aeronautice militare, precum şi candidaţii pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în specialitatea militară „forţe pentru operaţii speciale“, la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu“;
    b) candidaţii pentru profesia de ofiţer sau maistru militar în Forţele Navale, indiferent de arma şi specialitatea militară, precum şi candidaţii pentru profesia de soldat şi gradat profesionist în specialitatea militară „scafandri“ sau cei care vor fi îmbarcaţi la Centrul de Medicină Navală;
    c) candidaţii care optează pentru arme sau servicii şi specialităţi militare pentru care este necesară deţinerea/obţinerea permisului/brevetului de conducere auto efectuează evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale prin grija secţiilor psihologie operaţională Bacău, Bucureşti şi Sibiu, la instituţiile militare de învăţământ/centrele zonale de selecţie şi orientare, după caz.

    (2) Candidaţii care sunt sportivi de performanţă şi urmează să fie legitimaţi la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“ ca soldaţi/gradaţi profesionişti efectuează evaluarea psihologică în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare şi evaluarea nivelului capacităţii motrice în cadrul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua“ sau în locaţii care permit susţinerea acesteia, corespunzător disciplinei sportive.
    (3) Candidaţii declaraţi „Apt“/„Admis“ obţin avizul scris al instituţiilor care efectuează examinările/evaluările prevăzute la alin. (1) şi (2).

    ART. 32
    (1) Documentele rezultate în urma finalizării selecţiei efectuate în centrele zonale de selecţie şi orientare sau, după caz, la colegiile naţionale militare, precum şi în cadrul structurilor militare specificate la art. 31 alin. (1) şi (2) se adaugă în dosarul de candidat, pe măsura obţinerii lor.
    (2) Perioadele de desfăşurare şi modalitatea de planificare a candidaţilor pentru efectuarea examinărilor/evaluărilor aptitudinale medicale şi/sau evaluărilor psihologice a aptitudinilor speciale se stabilesc de către centrele militare zonale împreună cu structurile militare specificate la art. 31 alin. (1) şi (2).
    (3) Structurile militare specificate la art. 31 alin. (1) şi (2) transmit rezultatele/avizele menţionate la art. 31 alin. (3) la birourile informare-recrutare care au solicitat evaluările, în termen de două zile de la finalizare.
    (4) Examinarea/Evaluarea aptitudinală medicală şi/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale ale candidaţilor care provin din rândul elevilor unităţilor de învăţământ liceal militar se efectuează în luna ianuarie, prin grija unităţilor de învăţământ liceal militar.

    ART. 33
    (1) Birourile informare-recrutare şi unităţile/instituţiile de învăţământ militar informează candidaţii despre posibilitatea reorientării lor către o altă categorie de personal/unitate/instituţie de învăţământ militar/program de formare/instruire, armă sau serviciu şi specialitate militară, ca urmare a rezultatelor obţinute pe parcursul procesului de selecţie şi la concursul/examenul de admitere, dacă îndeplinesc toate criteriile de recrutare şi selecţie stabilite pentru noua opţiune şi dacă graficul de desfăşurare a admiterii în unitatea/instituţia de învăţământ militar/cursul de formare/ programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului şi înscrierea la concursul/examenul de admitere.
    (2) Reorientarea/Schimbarea opţiunii candidatului pe parcursul procesului de recrutare şi admitere se face prin completarea şi introducerea în dosarul de candidat a unei noi cereri de înscriere, valabilă numai dacă are aplicată ştampila structurii în care a avut loc schimbarea opţiunii, precum şi anularea precedentei cereri de înscriere.
    (3) Reorientarea/Schimbarea opţiunii candidatului are loc astfel:
    a) la biroul informare-recrutare - pe toată perioada destinată înscrierii candidaţilor stabilită prin graficele de recrutare;
    b) la biroul informare-recrutare - în afara perioadelor destinate înscrierii candidaţilor stabilite prin graficele de recrutare, în funcţie de rezultatul obţinut la selecţie;
    c) la unitatea/instituţia de învăţământ militar, după afişarea rezultatelor concursului/examenului de admitere;
    d) la biroul informare-recrutare după susţinerea concursului de admitere, pentru o altă categorie de personal/tip de unitate/instituţie de învăţământ/program de formare/instruire, sesiune de admitere sau serie de formare, dacă graficul de desfăşurare a admiterii în unitatea/instituţia de învăţământ militar/cursul de formare/programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului şi înscrierea la concursul/examenul de admitere.

    (4) Noua opţiune a candidatului exprimată în cererea de înscriere trebuie să se regăsească pe adeverinţa eliberată de centrul zonal de selecţie şi orientare la care a fost declarat „Admis“ şi pe coperta dosarului de candidat.

    ART. 34
    Personalul militar în activitate, elevii din unităţile militare de învăţământ şi personalul civil din structurile Ministerului Apărării Naţionale participă la selecţie şi la concursurile de admitere prin grija unităţilor militare de care aparţin şi sunt consideraţi ca fiind în misiune.

    ART. 35
    (1) După ce au fost întocmite şi verificate, dosarele candidaţilor declaraţi „Admis“ la selecţie şi, după caz, declaraţi „Apt“/„Admis“ în urma efectuării examinării/evaluării aptitudinale medicale şi/sau evaluării psihologice a aptitudinilor speciale sunt trimise de către birourile informare-recrutare la unităţile/ instituţiile de învăţământ militar care organizează concursul/ examenul de admitere sau la centrul zonal de selecţie şi orientare care execută activitatea de repartizare pe centre de instruire/unităţi de instrucţie a candidaţilor pentru posturile de soldat/gradat profesionist, potrivit termenelor stabilite prin graficele de recrutare.
    (2) Candidaţilor declaraţi „Admis“ sau „Respins“ la selecţia desfăşurată în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare li se înmânează, pe bază de semnătură, o adeverinţă prin care se certifică participarea acestora la activitatea de selecţie şi în care se consemnează rezultatul final, detaliat pe categorii de personal, arme sau servicii şi specialităţi militare pentru care candidatul este eligibil.
    (3) Dosarele candidaţilor declaraţi „Neprezentat“, „Respins“ sau „Neadmis“ la concursul de admitere se transmit, după caz, altor unităţi/instituţii militare de învăţământ, conform opţiunilor exprimate în cererea de înscriere sau la birourile informare-recrutare.

    ART. 36
    Cererile, reclamaţiile, sesizările şi propunerile privind selecţia se analizează de către structurile de specialitate, pe baza unei metodologii aprobate prin dispoziţie a şefului Direcţiei personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării, cu luarea în considerare a prevederilor legale la nivel naţional şi specifice Ministerului Apărării Naţionale.

    ART. 37
    Centrele zonale de selecţie şi orientare pot asigura cazarea gratuită a candidaţilor, la solicitarea acestora, în limita posibilităţilor.

    ART. 38
    (1) Centrele zonale de selecţie şi orientare trimit zilnic birourilor informare-recrutare rezultatele obţinute de către candidaţi în urma susţinerii selecţiei.
    (2) Birourile informare-recrutare operează în fişa de contact şi în baza de date rezultatele obţinute de către candidaţi în procesul de selecţie şi admitere/repartizare, inclusiv schimbarea opţiunii lor, după susţinerea concursurilor de admitere.

    CAP. III
    Formarea profesională iniţială a personalului militar în activitate
    ART. 39
    Formarea profesională iniţială a ofiţerilor în activitate se realizează prin următoarele căi:
    a) parcurgerea şi finalizarea studiilor universitare militare de licenţă, organizate şi desfăşurate în instituţiile de învăţământ superior militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel naţional şi celor specifice Ministerului Apărării Naţionale;
    b) parcurgerea şi finalizarea cursului de formare a ofiţerilor în activitate, organizat şi desfăşurat în unităţi/instituţii de învăţământ militar sau alte structuri militare destinate formării profesionale iniţiale şi continue, numai pentru armele, serviciile şi specialităţile militare pentru care reţeaua de învăţământ a Ministerului Apărării Naţionale nu are posibilităţi de formare;
    c) parcurgerea şi finalizarea studiilor universitare de licenţă organizate şi desfăşurate în instituţii de învăţământ superior cu care Ministerul Apărării Naţionale are încheiate acorduri/ contracte de parteneriat, conform reglementărilor în vigoare la nivel naţional şi celor specifice Ministerului Apărării Naţionale.


    ART. 40
    Studiile universitare de licenţă, prevăzute la art. 39, se organizează astfel:
    a) învăţământ cu frecvenţă cu durata de 3 ani, corespunzător unui număr de 180 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de licenţă, a brevetului de ofiţer şi a gradului de sublocotenent;
    b) învăţământ cu frecvenţă cu durata de 4 ani, corespunzător unui număr de 240 de credite de studii transferabile, finalizat cu acordarea diplomei de inginer, a brevetului de ofiţer şi a gradului de sublocotenent/aspirant;
    c) învăţământ cu frecvenţă cu durata de 5-6 ani, corespunzător unui număr de 300, respectiv de 360 de credite de studii transferabile, cu acordarea gradului de sublocotenent şi a brevetului de ofiţer, la sfârşitul anului al IV-lea, şi a diplomei de absolvire, la finalul studiilor.


    ART. 41
    Planurile de învăţământ ale studiilor universitare de licenţă se proiectează în concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale şi cuprind, de regulă, următoarele module:
    a) pregătire universitară, potrivit standardelor naţionale şi specifice;
    b) pregătire militară generală şi tactică, pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei;
    c) pregătire militară de specialitate pentru iniţierea în domeniul armei sau al serviciului şi specialităţii militare;
    d) stagii de practică în unităţi militare.


    ART. 42
    Studiile universitare de licenţă asigură:
    a) însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice fundamentale specifice specializării universitare, pregătirea militară de bază şi iniţierea în pregătirea militară de specialitate în domeniul armei sau al serviciului şi specialităţii militare;
    b) formarea competenţelor de comandă şi de lider de structuri de la baza ierarhiei militare;
    c) formarea competenţelor iniţiale de specialist militar, capabil să sintetizeze şi să interpreteze informaţiile la dispoziţie, să rezolve problemele de bază şi să evalueze rezultatele;
    d) formarea competenţelor de comunicare, inclusiv într-o limbă străină, şi de utilizare a tehnologiilor informatice;
    e) formarea competenţelor de educator şi de instructor, în spiritul normelor şi valorilor militare, naţionale şi universale;
    f) formarea ca bun cetăţean care să cunoască şi să respecte valorile societăţii.


    ART. 43
    Durata cursului de formare a ofiţerilor în activitate este de până la 9 luni, în funcţie de arma/serviciul şi specialitatea militară.

    ART. 44
    Formarea profesională iniţială a maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate se realizează prin următoarele căi:
    a) parcurgerea şi finalizarea studiilor postliceale militare, organizate şi desfăşurate în unităţile de învăţământ militar, conform reglementărilor în vigoare la nivel naţional şi celor specifice Ministerului Apărării Naţionale;
    b) parcurgerea şi finalizarea cursului de formare a maiştrilor militari, respectiv a subofiţerilor în activitate, organizat şi desfăşurat în unităţi de învăţământ militar sau alte structuri militare destinate formării profesionale iniţiale şi continue, numai pentru armele, serviciile şi specialităţile militare pentru care reţeaua de învăţământ a Ministerului Apărării Naţionale nu are posibilităţi de formare.


    ART. 45
    (1) Învăţământul postliceal militar asigură:
    a) însuşirea cunoştinţelor teoretice şi metodologice necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţiilor de luptător, de specialist militar şi de comandant de echipă, echipaj, piesă, post de luptă, grup, grupă şi similare acestora;
    b) formarea deprinderilor de conducător cu temeinice cunoştinţe psihopedagogice şi metodice necesare exercitării atribuţiilor de instructor;
    c) formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare exploatării, reparării, întreţinerii, verificării şi menţinerii în stare operaţională a armamentului şi tehnicii din dotare;
    d) formarea capacităţii de adaptare la schimbările tehnologice, organizaţionale şi doctrinare din sistemul militar;
    e) formarea competenţelor de comunicare într-o limbă străină, precum şi a abilităţilor de utilizare a mijloacelor informatice;
    f) dezvoltarea competenţelor-cheie şi formarea competenţelor specifice calificării profesionale.

    (2) Planurile de învăţământ se proiectează în concordanţă cu prevederile legislaţiei naţionale şi cuprind, de regulă, următoarele module:
    a) pregătire postliceală şi de specialitate, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea militară, precum şi pentru specializarea postliceală;
    b) pregătire militară generală, metodică şi tactică pentru formarea deprinderilor necesare ducerii luptei la nivel tactic;
    c) pregătire pentru formarea deprinderilor de comandă.

    (3) Învăţământul postliceal militar pentru formarea maiştrilor militari în activitate are durata de 2 ani, iar cel pentru formarea subofiţerilor în activitate are durata de 1 an şi se finalizează cu examen de certificare a competenţelor profesionale, cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a, respectiv sergent, a brevetului de maistru militar sau subofiţer, confirmarea în armă şi numirea într-o funcţie corespunzătoare pregătirii, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale şi opţiunile individuale.

    ART. 46
    Durata cursului de formare a maiştrilor militari, respectiv a subofiţerilor în activitate este de până la 9 luni, în funcţie de arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care se pregătesc cursanţii.

    ART. 47
    Formarea profesională iniţială a soldaţilor şi a gradaţilor profesionişti se realizează prin parcurgerea şi finalizarea programelor de formare, desfăşurate în instituţii de formare profesională iniţială şi continuă, specifice armelor, serviciilor şi specialităţilor militare, în centrele de instruire/unităţile de instrucţie sau în unităţile/structurile militare din subordinea statelor majore ale categoriilor de forţe sau a comandamentelor, potrivit legii şi actelor normative specifice subsecvente.

    ART. 48
    (1) Planificarea, organizarea şi desfăşurarea programelor prevăzute la art. 47 se realizează conform competenţelor stabilite la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.
    (2) Programele prevăzute la art. 47 au durata de 2-5 luni, în funcţie de pregătirea militară anterioară a candidaţilor şi de specificul armei sau serviciului şi specialităţii militare, se finalizează cu acordarea certificatului de absolvire, care constituie baza confirmării în armă, şi repartizarea în prima funcţie şi cuprind următoarele module:
    a) modulul instruirii individuale, axat pe pregătirea militară generală şi tactică, în vederea formării deprinderilor individuale necesare protecţiei individuale, ducerii luptei şi mânuirii armamentului/echipamentului individual din dotare;
    b) modulul perfecţionării instruirii de specialitate, axat pe pregătirea militară de specialitate, specifică armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare.


    CAP. IV
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 49
    Anul de recrutare şi selecţie începe la 1 octombrie şi se termină la data de 30 septembrie a anului următor.

    ART. 50
    (1) După încheierea fiecărei perioade de recrutare, Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării transmite Direcţiei generale management resurse umane, în format electronic, situaţia cu rezultatele activităţilor de recrutare şi selecţie, pe categorii de candidaţi, unităţi/instituţii de învăţământ militar, arme sau servicii şi specialităţi militare, respectiv surse de provenienţă a candidaţilor.
    (2) Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării trimite Direcţiei generale management resurse umane, până la data de 30 noiembrie, câte un exemplar din dările de seamă anuale privind activitatea de promovare a profesiei militare şi de recrutare a candidaţilor, elaborate de birourile informare-recrutare, şi din dările de seamă anuale privind activitatea de selecţie a candidaţilor, elaborate de centrele zonale de selecţie şi orientare.

    ART. 51
    Normele metodologice privind elaborarea Planului de şcolarizare se stabilesc prin dispoziţie a şefului Direcţiei generale management resurse umane.

    ART. 52
    Corespondenţa dintre armele sau serviciile şi specialităţile militare pentru care se organizează curs de formare a ofiţerilor/maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate şi specializările dobândite în urma finalizării studiilor organizate de instituţiile de învăţământ civile, precum şi atestatele/certificatele de calificare profesională şi/sau adeverinţele valabile, necesare exercitării profesiei, prevăzute de legislaţia aplicabilă, se stabileşte prin dispoziţie a şefului Direcţiei generale management resurse umane.

    ART. 53
    Cadrele militare care au absolvit studii militare organizate în alte state sau în instituţii de învăţământ acreditate din România, din afara reţelei Ministerului Apărării Naţionale, trimise la studii de către Ministerul Apărării Naţionale, şi au încheiat un contract în acest sens şi ale căror cheltuieli de întreţinere pe timpul studiilor au fost suportate de Ministerul Apărării Naţionale se bucură de toate drepturile, ca şi absolvenţii instituţiilor de învăţământ militare de acelaşi nivel.

    ART. 54
    Fundamentarea anuală a necesarului de resurse bugetare se realizează prin Concepţia campaniei de promovare a profesiei militare, transmisă structurilor implicate de către Direcţia generală management resurse umane, şi se asigură prin programele majore care au în compunere/coordonare structurile nominalizate la art. 15 alin. (2).

    ART. 55
    În vederea asigurării cu personal militar propriu, Direcţia generală de informaţii a apărării desfăşoară activităţi specifice de recrutare şi selecţie, potrivit normelor aprobate prin ordin distinct al ministrului apărării naţionale.

    ART. 56
    Activităţile, criteriile şi cerinţele specifice de recrutare şi selecţie în vederea asigurării cu personal militar a structurilor subordonate Comandamentului forţelor pentru operaţii speciale se stabilesc prin dispoziţie a şefului Statului Major al Apărării, cu avizul Direcţiei generale management resurse umane.

    ART. 57
    Normele privind organizarea şi funcţionarea birourilor informare-recrutare, respectiv a centrelor zonale de selecţie şi orientare sunt aprobate prin dispoziţii ale şefului Statului Major al Apărării.

    ART. 58
    Metodologia privind evaluarea nivelului capacităţii motrice a candidaţilor care sunt sportivi de performanţă şi urmează să fie legitimaţi ca soldaţi/gradaţi profesionişti la Clubul Sportiv al Armatei „Steaua“ se elaborează de către această structură şi se aprobă prin dispoziţie a secretarului general.

    ART. 59
    Toate trimiterile din alte acte normative specifice aplicabile în Ministerul Apărării Naţionale la Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 5 aprilie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte recrutarea, selecţia, admiterea/repartizarea şi formarea profesională iniţială a personalului militar se aplică pentru prezentul ordin.

    ART. 60
    Evidenţa informatizată a candidaţilor la profesia militară se realizează cu ajutorul unei aplicaţii informatice specifice privind recrutarea, selecţia şi admiterea/repartizarea, de către structurile cu responsabilităţi în domeniu.

    ART. 61
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

    ANEXA 1

    la Instrucţiuni
     - Model -
    ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Biroul informare-recrutare ….
    Denumirea şi ştampila structurii la care
    candidatul şi-a modificat opţiunea: …..
    CERERE DE ÎNSCRIERE
    Subsemnatul(a)^1 , ................(numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului)........................, născut(ă) în anul …., luna ......., ziua .......,
    în localitatea ................, judeţul/sectorul ...., de cetăţenie^2 ............., naţionalitate ............., starea civilă ..........., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ......., nr ......, eliberat(ă) de ............ la data de ................, cu domiciliul în judeţul/sectorul ….., localitatea ............., str. ..................... nr. …., bl. ….., sc. …., et. …., ap. .., telefon ...................., cod numeric personal: \u-3928?\u-3928?\u-3928?\u-3928?\u-3928?\u-3928?\u-3928?\u-3928?\u-3928?\u-3928?\u-3928?\u-3928?\u-3928?, având următoarele studii: ................................................................................................,
                                                                                   (ultima formă de învăţământ absolvită: denumirea, localitatea şi anul absolvirii)
    ocupaţia actuală: …........................(funcţia/ocupaţia şi locul de muncă/instituţia de învăţământ)......................., situaţia militară: ...................,
    DA |_| NU |_| Dacă da:
    Unitatea militară: …..
    Perioada: .........
    Arma/Serviciul şi specialitatea: ..................... Gradul: ........
    fiul/fiica lui …................(numele şi prenumele tatălui candidatului)..............., născut în anul …...., luna …......, ziua …......, în localitatea .......................,
    judeţul/sectorul ............, de cetăţenie …........., naţionalitate …............., profesia de bază ........….., ocupaţia actuală .............., locul de muncă ...........….., cu domiciliul în judeţul/sectorul ........, localitatea ...…........, str. ............ nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., legitimat cu B.I./C.I. seria ….., nr. ….., eliberat(ă) de ............... la data de ...............................,
    şi al/a …..................(numele şi prenumele mamei candidatului).........................., născută în anul…., luna …., ziua ......., în localitatea …...................….,
    judeţul/sectorul, de cetăţenie …............., naţionalitate .........….., profesia de bază …........….., ocupaţia actuală ……, locul de muncă ….........…, cu domiciliul în judeţul/sectorul ……, localitatea …............, str. ....…… nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., legitimată cu B.I./C.I. seria …., nr. ….., eliberat(ă) de ….. la data de ….., căsătorit/ă cu ...................(numele şi prenumele soţiei/soţului candidatului).................,
    născut/ă în anul .…., luna .........…., ziua ….........., în localitatea …............, judeţul/sectorul …...., de cetăţenie .............…., naţionalitate ................, profesia de bază ….., ocupaţia actuală …., locul de muncă …......, cu domiciliul în judeţul/sectorul …., localitatea …......, str. ….. nr. …., bl. …., sc. ….., et. ….., ap. …., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria .…., nr. …., eliberat(ă) de …................. la data de …......................,
    solicit să particip la concursul de admitere (prima opţiune):
    1. …...........................................…..(categoria de personal).......................................................................
    …....................................(unitatea/instituţia de învăţământ militar/programul de formare/instruire, arma/serviciul şi specialitatea militară)............................................. ;

    Alte opţiuni:
    2. ….......................................................…............................................................................................................................
    3. ….......................................................…............................................................................................................................
    4. ….......................................................…............................................................................................................................
    5. ….......................................................…............................................................................................................................
    6. ….......................................................…............................................................................................................................
    7. ….......................................................…............................................................................................................................
    8. ….......................................................…............................................................................................................................

    Declar pe propria răspundere că:
    a) accept investigarea activităţii mele trecute, după regulile specifice Ministerului Apărării Naţionale;
    b) nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni;
    c) nu am fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de corupţie, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie/am fost condamnat(ă) pentru săvârşirea infracţiunii ……, fiind reabilitat(ă)/amnistiat(ă)/dezincriminat(ă) conform ……..;
    d) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă fac parte mă angajez că, după admiterea în instituţia de învăţământ militar, voi renunţa la această calitate;
    e) nu fac parte din organizaţii aflate în afara legii;
    f) nu aparţin unor culte sau secte religioase interzise de lege;
    g) orice boală avută sau găsită în perioada de la examinarea/evaluarea aptitudinală medicală, până la concursul de admitere în instituţia de învăţământ militar, o voi sesiza unităţii sanitare la care am efectuat vizita medicală. În cazul în care nu voi anunţa unitatea sanitară despre boala apărută, iar aceasta va fi descoperită, voi suporta consecinţele legale;
    h) îmi asum toate riscurile ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de selecţie, ca urmare a stării de graviditate/maternitate;
    i) la dobândirea calităţii de soldat sau gradat profesionist, sunt de acord să renunţ la gradul dobândit anterior şi deţinut ca rezervist (numai pentru candidatul/candidata care doreşte să devină soldat/gradat profesionist);
    j) în cazul în care nu sunt posturi disponibile sau nu voi fi selecţionat(ă) pentru un post în judeţul în care domiciliez, sunt de acord să fiu repartizat(ă) într-o unitate militară dintr-un alt judeţ (numai pentru candidatul/candidata care doreşte să devină soldat/gradat profesionist);
    k) nu sunt asociat unic şi nu particip direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar dacă sunt în una dintre aceste situaţii, mă angajez că, după admiterea în unitatea/instituţia de învăţământ militar, în programul de formare sau de instruire, voi renunţa la această calitate;
    l) în cazul în care voi fi declarat(ă) „Admis“ la examenul de admitere într-o instituţie de învăţământ universitar sau postliceal militar pentru formarea ofiţerilor sau maiştrilor militari în activitate, îmi voi da demisia din calitatea de soldat şi gradat profesionist;
    m) AM/NU AM parcurs, total sau parţial, un program de studii universitare de licenţă cu finanţare de la bugetul de stat. Pentru situaţia în care am parcurs un astfel de program, la data înmatriculării mele în instituţia de învăţământ superior militar la care am fost admis, voi face dovada achitării, integral sau parţial, a contravalorii serviciilor de şcolarizare universitară de care am beneficiat anterior;
    n) AM/NU AM tatuaje/piercinguri/tăieturi (indiferent de natura şi conţinutul semnificaţiei lor);
    o) sunt de acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

    Alte probleme ale candidatului/candidatei, părinţilor/reprezentanţilor legali şi/sau soţiei/soţului acestuia/acesteia, în afara datelor înscrise în prezenta cerere: …...
    În cazul în care voi fi declarat(ă) admis(ă), îmi asum răspunderea şi semnez contractul cu Ministerul Apărării Naţionale, de care am luat cunoştinţă.
    Declar că îmi asum răspunderea exactităţii datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situaţia în care acestea nu corespund realităţii, voi suporta consecinţele legale.
    Semnătura părintelui^3:
    Tatăl/Mama (reprezentantul legal):
    ……...................................................
    Data …….........................
    Semnătura candidatului:
    ……...................................................
    Data …….........................
    ^1 În cazul în care numele a fost schimbat, se va indica şi numele anterior.
    ^2 Se trec toate cetăţeniile deţinute.
    ^3 Se semnează obligatoriu de către unul dintre părinţi/reprezentanţii legali pentru candidaţii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, cu excepţia elevilor claselor a XII-a din colegiile naţionale militare. Prin semnătură, părintele/reprezentantul legal al candidatului este de acord ca fiul/fiica lui/ei să urmeze cariera militară şi declară că îndeplineşte criteriile prevăzute la lit. a), e) şi f) din prezenta cerere de înscriere.

    ANEXA 2

    la Instrucţiuni
    *) Anexa nr. 2 la Instrucţiuni este reprodusă în facsimil.
     - Model -
    FIŞA DE EXAMINARE MEDICALĂ-TIP MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    la angajare/pentru admiterea în instituţii militare de învăţământ
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    la Instrucţiuni
    - Model -
    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere
    Subsemnatul(a), ...................(numele şi prenumele cu iniţiala tatălui)..................., declar că, în situaţia în care voi fi admis(ă)
    la cursul de formare a ofiţerilor/maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate, după absolvirea acestuia şi acordarea gradului de ofiţer/maistru militar/subofiţer, mă oblig să îmi desfăşor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale cel puţin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară unde voi fi repartizat(ă).
    Data .............. Semnătura .................

    ANEXA 4

    la Instrucţiuni
    - Model -
                      ROMÂNIA
    MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    U.M. ...............................................
                 (unitatea militară din care provine)
    ................................................................
      (gradul, numele şi prenumele cu iniţiala tatălui)
    RAPORT PERSONAL^1)
    Raportez:
    Vă rog să fiţi de acord cu participarea la concursul de admitere la ...................^2) pe unul dintre locurile scoase la concurs.
    Totodată, vă rog să dispuneţi măsurile pe care le consideraţi necesare în vederea eliberării unei adeverinţe referitoare la vechimea în serviciu şi calificativele obţinute în acest timp.
    Menţionez că adeverinţa îmi este necesară în vederea participării la concursul de admitere la forma de pregătire menţionată mai sus.

    Data .............. Semnătura .................
    ^1) Raportul se întocmeşte de către toţi candidaţii care provin din rândul personalului militar din cadrul Ministerului Apărării Naţionale.
    ^2) Cursul de formare/Instituţia militară de învăţământ şi sesiunea la care participă la concurs.

    ANEXA 5

    la Instrucţiuni
    *) Anexa nr. 5 la Instrucţiuni este reprodusă în facsimil.
     - Model -
    FIŞĂ DE CONTACT
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6

    la Instrucţiuni
     - Model -
                                ROMÂNIA
                 MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
    Centrul Militar Zonal/Judeţean/al Sectorului ..........
                  Biroul informare-recrutare
    DOSAR DE CANDIDAT
    .............................(numele, prenumele tatălui şi prenumele candidatului/candidatei).........................
    pentru .......................(categoria de candidaţi/personal)...................
    Prima opţiune:
    .........................(unitatea/instituţia de învăţământ militar/programul de formare/instruire)......................
    .................................(arma sau serviciul şi specialitatea militară sau specializarea)..............................

    MENŢIUNI SUPLIMENTARE:
    (celelalte opţiuni ale candidatului/candidatei, situaţii speciale etc.)
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................
    .................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016