Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 14 iunie 2021  privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNE nr. 2 din 14 iunie 2021 privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 598 din 16 iunie 2021
    Având în vedere dispoziţiile art. 27 alin. (3), art. 33 alin. (3) şi (6), art. 39 alin. (2), art. 83 alin. (1)-(5), art. 93 alin. (2), art. 121 alin. (3), art. 128-130 şi art. 132 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. 33 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora birourile electorale judeţene constituite în judeţele în care se organizează alegeri locale parţiale în cel puţin două circumscripţii electorale comunale, orăşeneşti sau municipale îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile prevăzute de lege pentru Biroul Electoral Central,
    văzând şi dispoziţiile art. 33 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora în judeţele în care se organizează alegeri parţiale într-o singură circumscripţie electorală nu se mai constituie un birou electoral judeţean, iar atribuţiile prevăzute de art. 39 alin. (2) şi art. 128 din aceeaşi lege sunt îndeplinite de biroul electoral de circumscripţie,
    constatând faptul că din prevederile art. 33 alin. (4) şi (6) raportat la art. 33 alin. (1) şi art. 132 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă că în judeţele unde se constituie birouri electorale judeţene îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de art. 39 alin. (2) şi art. 128 din aceeaşi lege este de resortul acestora,
    observând prevederile art. 100 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, care stabilesc că Autoritatea Electorală Permanentă este o instituţie administrativă autonomă cu personalitate juridică şi cu competenţă generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor, precum şi finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi europene în materie,
    ţinând cont de dispoziţiile art. 103 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură, în limita competenţelor sale, aplicarea unitară a dispoziţiilor legale referitoare la organizarea alegerilor,
    având în vedere prevederile art. 85 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale art. 7 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare,
    luând în considerare prevederile art. 2 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 556/2021 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021,
    văzând Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 94 din 15.09.2020 privind procedura de acreditare a delegaţilor în secţiile de votare ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,
    ţinând cont de Instrucţiunile Autorităţii Electorale Permanente nr. 4/2017 privind acreditarea observatorilor, a delegaţilor mass-mediei străini şi a delegaţilor formaţiunilor politice la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017,
    în vederea sprijinirii organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţilor mass-mediei, precum şi a organismelor electorale implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din data de 27 iunie 2021,
    în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta instrucţiune.
    ART. 1
    (1) Acreditarea observatorilor străini, precum şi a delegaţilor mass-mediei străini pentru alegerile locale parţiale din 27 iunie 2021 se efectuează la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, după cum urmează:
    a) de biroul electoral judeţean, în cazul în care într-un judeţ se organizează alegeri locale parţiale în cel puţin două circumscripţii electorale;
    b) de biroul electoral de circumscripţie comunală sau orăşenească, în cazul în care într-un judeţ se organizează alegeri locale parţiale într-o singură circumscripţie electorală.

    (2) Acreditările emise potrivit alin. (1) de birourile electorale judeţene sau de birourile electorale de circumscripţie, după caz, permit accesul şi staţionarea titularilor în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot, precum şi asistarea la operaţiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale.
    (3) Acreditările emise potrivit alin. (1) sunt valabile, în original sau în copie, la toate secţiile de votare de pe raza judeţului sau a circumscripţiei electorale comunale sau orăşeneşti, după caz, numai însoţite de actele de identitate ale titularilor acestora.

    ART. 2
    (1) Acreditarea observatorilor interni la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021 se efectuează după cum urmează:
    a) de biroul electoral judeţean, în cazul în care într-un judeţ se organizează alegeri locale parţiale în cel puţin două circumscripţii electorale;
    b) de biroul electoral de circumscripţie comunală sau orăşenească, în cazul în care într-un judeţ se organizează alegeri locale parţiale într-o singură circumscripţie electorală.

    (2) Acreditarea observatorilor interni se efectuează de birourile electorale prevăzute la alin. (1), ca urmare a unei cereri formulate în scris, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, ce va fi însoţită de următoarele documente:
    a) declaraţiile pe propria răspundere ale tuturor persoanelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    b) o copie a statutului organizaţiei neguvernamentale;
    c) o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare a organizaţiei neguvernamentale.

    (3) Pot fi acreditaţi ca observatori interni reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care au ca unic scop apărarea drepturilor omului, înfiinţate legal până cel mai târziu în data de 12 decembrie 2020.
    (4) Acreditările emise de birourile electorale judeţene sau de birourile electorale de circumscripţie, după caz, sunt valabile, în original sau în copie, la toate secţiile de votare de pe raza judeţului sau a circumscripţiei electorale comunale sau orăşeneşti, după caz.
    (5) Acreditarea permite accesul şi staţionarea titularului în locurile publice din zona de votare şi în localul de vot, precum şi să asiste la operaţiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale.

    ART. 3
    Reprezentanţii mass-mediei români au acces în locurile publice din zona de votare şi în localurile de vot în baza actului de identitate şi a legitimaţiei de jurnalist.

    ART. 4
    (1) La numărarea voturilor pot participa, ca delegaţi, reprezentanţii acreditaţi ai partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare.
    (2) Acreditarea delegaţilor prevăzuţi la alin. (1) se face de către birourile electorale de circumscripţie comunală sau orăşenească, după caz, la cererea scrisă a conducerilor organizaţiilor judeţene ale partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare, făcută cu cel puţin o zi înaintea datei alegerilor.
    (3) Cererea scrisă prevăzută la alin. (2) va cuprinde numele şi prenumele reprezentanţilor, seriile şi numerele actelor de identitate ale acestora, precum şi secţiile de votare pentru care se solicită acreditarea.
    (4) Partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu au reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare pot nominaliza pentru o secţie de votare câte un singur reprezentant.

    ART. 5
    (1) Persoanele acreditate, delegaţii acreditaţi şi reprezentanţii mass-mediei au obligaţia respectării prevederilor art. 121 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Reprezentanţii mass-mediei pot fotografia şi filma în locurile publice din zona de votare şi sediul secţiei de votare sub condiţia să nu aducă atingere secretului votului.

    ART. 6
    (1) Modelele acreditărilor sunt prevăzute în anexele nr. 3-5.
    (2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta instrucţiune.

    ART. 7
    Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică
                    Contrasemnează:
                    Vicepreşedinte,
                    Marian Muhuleţ
                    Vicepreşedinte,
                    Vajda Zsombor

    Bucureşti, 14 iunie 2021.
    Nr. 2.
    ANEXA 1

    MODELUL
    cererii de acreditare a observatorilor interni la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021
    Către
    BIROUL ELECTORAL ....................................................................................^1)
    ^1) Se înscrie denumirea biroului electoral judeţean sau a biroului electoral de circumscripţie, după caz.


    Doamnei/Domnului Preşedinte
    Subsemnata/Subsemnatul, .........................................^2), ....................................... ^3) al ....................................^4), în calitate de reprezentant legal al acestei organizaţii neguvernamentale ce are ca obiect de activitate apărarea drepturilor omului, solicit acreditarea ca observatori interni la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021 a persoanelor ale căror prenume, nume, serie şi număr de act de identitate sunt cuprinse în tabelul anexat.
    ^2) Se înscriu prenumele şi numele reprezentantului legal al organizaţiei neguvernamentale.
    ^3) Se înscrie calitatea reprezentantului legal al organizaţiei neguvernamentale în cadrul acesteia (preşedinte, director etc.).
    ^4) Se înscrie denumirea organizaţiei neguvernamentale.

    Anexez declaraţiile pe propria răspundere ale tuturor persoanelor pentru care solicit acreditarea, conform cărora au drept de vot, nu sunt membri ai vreunui partid politic din România şi vor respecta condiţiile de acreditare prevăzute de art. 121 alin. (3) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Depun anexat o copie a statutului organizaţiei neguvernamentale pe care o reprezint, precum şi o copie a hotărârii judecătoreşti de înfiinţare a organizaţiei, din care rezultă că organizaţia este înfiinţată anterior datei de 12 decembrie 2020.
    ....................................^5) ....................................^6)
    ^5) Se înscrie data.
    ^6) Se semnează de către reprezentantul legal şi se aplică ştampila organizaţiei neguvernamentale.

    N O T E:
    Cererile de acreditare şi documentele anexate pot fi transmise prin poştă, fax sau e-mail.
    Cererile de acreditare şi documentele anexate pot fi semnate cu semnătură electronică calificată.


    ANEXA 2

    MODELUL
    declaraţiei pe propria răspundere pentru obţinerea acreditării la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021
    Declaraţie pe propria răspundere
    PENTRU OBŢINEREA ACREDITĂRII LA ALEGERILE LOCALE PARŢIALE DIN DATA DE 27 IUNIE 2021
    Subsemnatul/Subsemnata, .....................................................^1), legitimat(ă) cu .................. ^2), seria ......... nr. ................., declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că am drept de vot, că nu sunt membru al vreunui partid politic din România şi că voi respecta condiţiile de acreditare prevăzute de art. 121 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^1) Se înscriu numele şi prenumele.
    ^2) Se înscrie tipul actului de identitate.

    ....................................^3) ....................................^4)
    ^3) Se înscrie data.
    ^4) Se semnează de către declarant.

    N O T Ă:
    Declaraţia pe propria răspundere poate fi semnată cu semnătură electronică calificată.


    ANEXA 3

    MODELUL
    acreditării observatorilor străini şi a delegaţilor mass-mediei străini la
    alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021^ .............................. ^1)
    ^1) Se înscrie antetul biroului electoral judeţean sau al biroului electoral de circumscripţie, după caz.
    ACREDITARE
    Având în vedere Adresa Ministerului Afacerilor Externe, înregistrată cu nr. ........./......................, ..................... ^2) acreditează ca ............................... ^3) ai ..............................................^4) la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021 următoarele persoane:
    ^2) Se înscrie denumirea biroului electoral judeţean sau a biroului electoral de circumscripţie, după caz, care emite acreditarea.
    ^3) Se înscrie, după caz „delegaţi mass-media străini“ sau „observatori străini“.
    ^4) Se înscrie denumirea instituţiei mass-media, a organizaţiei, a instituţiei mass-media străine sau a instituţiei străine care trimite observatorul sau delegatul.
    1. ..........................^5)
    ^5) Se înscriu numele şi prenumele observatorului străin sau ale delegatului mass-mediei străin, după caz.

    2. .........................
    3. ........................... .

    Preşedinte,
    ......................
    N O T Ă:
    Acreditarea (care poate fi în copie sau în original) permite accesul şi staţionarea titularului în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot, precum şi să asiste la operaţiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale.
    Acreditarea este valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acesteia. Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral în cazul constatării unor neregularităţi. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, unei alianţe politice, unei alianţe electorale ori unui candidat independent sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, anularea acreditării de biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare. Îndepărtarea din localul secţiei de votare se realizează de către personalul care asigură paza secţiei de votare, numai la solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.


    ANEXA 4

    MODELUL
    acreditării observatorilor interni la alegerile locale din data de 27 iunie 2021 ................... ^1)
    ^1) Se înscrie antetul biroului electoral judeţean sau al biroului electoral de circumscripţie, după caz.
    ACREDITARE
    Având în vedere Cererea ................................^2) înregistrată cu nr. ................../................, Biroul electoral ...............................^3) acreditează ca observatori interni ai ........................ ^2) la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021 următoarele persoane:
    ^2) Se înscrie denumirea organizaţiei neguvernamentale care a formulat cererea şi care îndeplineşte condiţiile legale.
    ^3) Se înscrie denumirea biroului electoral judeţean sau a biroului electoral de circumscripţie, după caz, care emite acreditarea.
    1. ........................^4) ......................^5)
    ^4) Se înscriu numele si prenumele observatorului intern din partea organizaţiei neguvernamentale.
    ^5) Se înscriu seria şi numărul actului de identitate.

    2. .......................
    3. ......................

    Preşedinte,
    ......................
    N O T Ă:
    Acreditarea (care poate fi în copie sau în original) permite accesul şi staţionarea titularului în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot, precum şi să asiste la operaţiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale.
    Acreditarea este valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acesteia. Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral în cazul constatării unor neregularităţi. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, unei alianţe politice, unei alianţe electorale ori unui candidat independent sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, anularea acreditării de biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare. Îndepărtarea din localul secţiei de votare se realizează de către personalul care asigură paza secţiei de votare numai la solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.


    ANEXA 5

    MODELUL
    acreditării delegaţilor partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale
    şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale la
    alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021 ............................. ^1)
    ^1) Se înscrie antetul biroului electoral de circumscripţie comunală sau orăşenească, după caz.
    ACREDITARE
    Având în vedere Cererea .......................... ^2) înregistrată cu nr. ................/............, Biroul electoral ................................^3) acreditează ca delegaţi ai ......................... ^2) la alegerile locale parţiale din data de 27 iunie 2021 următoarele persoane:
    ^2) Se înscrie denumirea partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu are reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare.
    ^3) Se înscrie denumirea biroului electoral de circumscripţie comunală sau orăşenească, după caz, care emite acreditarea.
    1. .........................^4) .....................^5) ......................^6)
    ^4) Se înscriu numele şi prenumele delegatului partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau al organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri şi nu are reprezentanţi în biroul electoral al secţiei de votare.
    ^5) Se înscriu seria şi numărul actului de identitate.
    ^6) Se înscrie numărul secţiei de votare.

    2. ......................
    3. ......................

    Preşedinte,
    ......................
    N O T Ă:
    Acreditarea (care poate fi în copie sau în original) permite accesul şi staţionarea titularului în locurile publice din zona de votare sau în localul de vot, precum şi să asiste la operaţiunile electorale, inclusiv la numărarea voturilor şi la întocmirea proceselor-verbale.
    Acreditarea este valabilă numai însoţită de un act de identitate al titularului acesteia. Persoanele acreditate nu pot interveni în niciun mod în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, având numai dreptul de a sesiza preşedintele biroului electoral în cazul constatării unor neregularităţi. Orice act de propagandă pentru sau împotriva unui partid politic, unei alianţe politice, unei alianţe electorale ori unui candidat independent sau încercarea de a influenţa opţiunea alegătorului, precum şi încălcarea în orice mod a actului de acreditare atrag aplicarea sancţiunilor legale, anularea acreditării de biroul electoral care a constatat abaterea, iar în ziua votării, îndepărtarea imediată a persoanei respective din secţia de votare. Îndepărtarea din localul secţiei de votare se realizează de către personalul care asigură paza secţiei de votare numai la solicitarea preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016