Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 19 noiembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1.037/2019     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 19 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1.037/2019

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1158 din 1 decembrie 2020
──────────
    Puse în aplicare prin ORDINUL nr. 1.077 din 19 noiembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1158 di 1 decembrie 2020.
──────────
    În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.
    ART. I
    Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1.037/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.017 din 18 decembrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu următorul cuprins:
    "3^1. Raportul de investigaţie emis de Consiliul Concurenţei conform art. 42 din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va conţine o prezentare a factorilor de individualizare a sancţiunilor propuse, precum: modalitatea de participare a întreprinderii la fapta investigată, gravitatea faptei investigate, durata faptei, circumstanţe de natură a atenua sau agrava fapta."

    2. La punctul 22, litera c) se abrogă.
    3. Punctul 23 se abrogă.
    4. Punctul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "56. În cazul acordării reducerii cuantumului amenzii pentru recunoaşterea faptei, nivelul amenzii se diminuează inclusiv când acesta este stabilit la minimul prevăzut de lege, fără ca amenda aplicată să fie mai mică de 0,2% din veniturile totale realizate pe teritoriul României de întreprindere sau asocierea de întreprinderi în anul financiar anterior sancţionării."

    5. La punctul 58, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) Consiliul Concurenţei poate diminua cuantumul amenzii cu maximum 15% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni în cazul în care întreprinderea iniţiază desfăşurarea discuţiilor privind posibila recunoaştere a faptelor investigate după 12 luni de la momentul la care ia cunoştinţă de declanşarea investigaţiei Consiliului Concurenţei în ceea ce o priveşte."

    6. La punctul 59, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) pentru recunoaşterea totală a faptei, formulată potrivit pct. 58 lit. c), se poate acorda o reducere a cuantumului amenzii de maximum 15% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni;"

    7. Punctul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "61. În situaţia în care, în procedura administrativă, una dintre întreprinderile participante la fapta anticoncurenţială a aplicat şi beneficiază de clemenţă, reducerea cuantumului amenzii care poate fi acordată unei alte întreprinderi pentru recunoaşterea faptei investigate, stabilită în funcţie de momentul în care intervine recunoaşterea potrivit prevederilor pct. 58, nu poate fi mai mare de:
    a) 20% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni, în cazul în care întreprinderea iniţiază desfăşurarea discuţiilor privind posibila recunoaştere a faptelor investigate în primele 6 luni de la momentul în care ia cunoştinţă de declanşarea investigaţiei Consiliului Concurenţei în ceea ce o priveşte;
    b) 15% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni, în cazul în care întreprinderea iniţiază desfăşurarea discuţiilor privind posibila recunoaştere a faptelor investigate după primele 6 luni, dar nu mai târziu de 12 luni de la momentul în care ia cunoştinţă de declanşarea investigaţiei Consiliului Concurenţei în ceea ce o priveşte;
    c) 10% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni, în cazul în care întreprinderea iniţiază desfăşurarea discuţiilor privind posibila recunoaştere a faptelor investigate după 12 luni de la momentul în care ia cunoştinţă de declanşarea investigaţiei Consiliului Concurenţei în ceea ce o priveşte."

    8. După capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul IV^1 „Reducerea amenzii în scopul asigurării caracterului proporţional al amenzii“, cuprinzând punctele 63^1 şi 63^2, cu următorul cuprins:
    "    CAP. IV^1
    Reducerea amenzii în scopul asigurării caracterului proporţional al amenzii
    63^1. La solicitarea unei întreprinderi, după individualizarea amenzii conform cap. I-IV din prezentele instrucţiuni, în scopul asigurării caracterului proporţional al amenzii, amenda rezultată se poate diminua corespunzător tranşelor prezentate în tabelul de mai jos, în funcţie de media aritmetică a ponderilor anuale^1 deţinute de veniturile^2 realizate în România^3 pe perioada încălcării din comercializarea produselor/serviciilor care au legătură, direct sau indirect^4, cu încălcarea în cifra de afaceri totală a întreprinderii ce urmează a fi sancţionată. În cazurile în care întreprinderile participante nu au realizat venituri din vânzarea acestor produse/servicii, se va lua în considerare ponderea veniturilor obţinute din revânzarea, indiferent de teritoriu, a bunurilor sau serviciilor care au legătură, direct sau indirect, cu încălcarea în cifra de afaceri totală a întreprinderii ce urmează a fi sancţionată. Întreprinderea care solicită reducerea amenzii trebuie să prezinte rapoarte economico-financiare certificate de un auditor financiar autorizat, care să dovedească încadrarea într-o anumită tranşă de reducere, şi să răspundă oricăror solicitări de informaţii sau clarificări adresate de Consiliul Concurenţei în legătură cu rapoartele respective.

┌─────────────────────────────┬────────┐
│Pondere venituri din │ │
│comercializarea produselor/ │ │
│serviciilor care au legătură,│Reducere│
│direct sau indirect, cu │ │
│încălcarea în cifra de │ │
│afaceri totală │ │
├─────────────────────────────┼────────┤
│ │Peste │
│ │75%, dar│
│Între 0 şi 1% │nu mai │
│ │mult de │
│ │90% │
├─────────────────────────────┼────────┤
│De la 1% până la 5% │75% │
├─────────────────────────────┼────────┤
│De la 5% până la 10% │45% │
├─────────────────────────────┼────────┤
│De la 10% până la 20% │25% │
└─────────────────────────────┴────────┘

    ^1 În situaţia încălcărilor ce acoperă fracţiuni de an, ponderea anuală aferentă acestei fracţiuni se va aproxima prin raportarea veniturilor obţinute din comercializarea produselor/serviciilor care au legătură, direct sau indirect, cu încălcarea la cifra de afaceri totală estimată proporţional cu durata fracţiunii respective.
    ^2 Valoarea veniturilor obţinute din comercializarea produselor/serviciilor care au legătură, direct sau indirect, cu încălcarea va fi determinată înainte de aplicarea TVA sau a altor taxe direct legate de vânzări.
    ^3 În situaţia în care încălcarea constă în împărţirea pieţei prin care una sau mai multe întreprinderi s-au angajat să nu vândă în România, pentru calculul ponderilor vor fi avute în vedere veniturile din vânzarea produselor şi serviciilor care au legătură, direct sau indirect, cu încălcarea, realizate de aceste întreprinderi pe pieţele geografice pe care aceste întreprinderi au oferit aceste produse şi servicii.
    ^4 De exemplu, este cazul acordurilor orizontale de preţ privind un anumit produs, atunci când preţul acestui produs serveşte apoi drept bază pentru preţul produselor de calitate superioară sau inferioară. Astfel, în situaţia în care întreprinderile nu realizează venituri din vânzarea produselor/serviciilor care au legătură direct sau indirect cu încălcarea, produsele respective fiind utilizate ca input/materie primă pentru furnizarea/comercializarea de bunuri şi servicii, se va lua în considerare în mod proporţional ponderea reprezentată de input în produsul/serviciul comercializat.
    63^2. În situaţia în care, în anul anterior sancţionării, veniturile realizate din comercializarea produselor/serviciilor care au legătură, direct sau indirect, cu încălcarea reprezintă o parte relativ redusă, de maximum 30%, din cifra de afaceri totală realizată de întreprindere în anul financiar anterior sancţionării, amenda rezultată după individualizarea conform cap. I-IV se poate diminua cu până la 10%. Această reducere se poate acorda numai în situaţia în care diminuarea veniturilor din vânzările care au legătură cu încălcarea nu s-a realizat în mod artificial, prin acţiuni întreprinse de contravenient pe parcursul investigaţiei, în scopul diminuării amenzii potenţiale. Pentru a putea beneficia de o asemenea reducere, întreprinderea care o invocă are obligaţia să justifice cauzele care au determinat reducerea veniturilor respective.
    Întreprinderilor care au invocat şi cărora li s-a acordat reducerea prevăzută la pct. 63^1 nu li se poate acorda, pentru aceeaşi faptă, reducerea prevăzută la prezentul punct."


    9. Punctul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "64. Consiliul Concurenţei poate lua în considerare necesitatea de a majora amenda astfel încât să se asigure caracterul disuasiv al acesteia, având în vedere dimensiunile şi resursele globale de care dispune o întreprindere, sau necesitatea ca amenda să depăşească cuantumul câştigurilor realizate ilicit ca urmare a încălcării săvârşite, fără ca amenda să depăşească 10% din cifra de afaceri totală realizată de întreprindere în anul anterior sancţionării."

    10. Punctul 70 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "70. Rezultatul final al calculului amenzii nu poate fi mai mic de 0,5% din veniturile totale realizate pe teritoriul României de întreprindere sau asocierea de întreprinderi în anul financiar anterior sancţionării, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1^1) din lege, sau în anul imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) din lege, cu excepţia cazului prevăzut la art. 57 alin. (2) din lege. În situaţia în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere."


    ART. II
    Prezentele instrucţiuni sunt puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016