Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 18 ianuarie 2021  privind procedura disciplinară aplicabilă persoanelor private de libertate custodiate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 18 ianuarie 2021 privind procedura disciplinară aplicabilă persoanelor private de libertate custodiate

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 534 bis din 24 mai 2021
──────────
    Aprobate prin DECIZIA nr. 336 din 18 ianuarie 2021, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 534 din 24 mai 2021.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
    ART. 1
    Principiile procedurii disciplinare
    (1) Autoritatea disciplinară este exercitată numai de către comisia de disciplină.
    (2) Sancţiunea disciplinară reprezintă o măsură administrativă dispusă de administraţia locului de deţinere, în condiţiile legii.
    (3) Nicio persoană privată de libertate nu poate fi sancţionată disciplinar decât în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, denumită în continuare lege, ale Regulamentului de aplicare a acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 şi ale prezentelor instrucţiuni şi niciodată de mai multe ori pentru aceeaşi faptă.
    (4) Persoanele private de libertate pot fi sancţionate disciplinar numai după verificarea tuturor aspectelor şi împrejurărilor în care s-au săvârşit faptele care fac obiectul procedurii disciplinare.
    (5) În nicio situaţie nu poate fi îngrădit dreptul unei persoane private de libertate la apărare sau la exercitarea căilor de atac împotriva sancţiunii disciplinare aplicate.
    (6) Sancţiunile colective, pedepsele corporale, izolarea în încăperi cu condiţii improprii şi orice alt tratament inuman sau degradant sunt strict interzise şi pot intra sub incidenţa legislaţiei penale în vigoare.
    (7) Este strict interzisă utilizarea mijloacelor de constrângere, imobilizare sau a forţei fizice ca sancţiune împotriva deţinuţilor.
    (8) În situaţia în care, în aceleaşi împrejurări şi în acelaşi interval de timp, persoanele private de libertate comit mai multe abateri disciplinare, prin mai multe acţiuni sau inacţiuni, se aplică sancţiunea disciplinară pentru abaterea cea mai gravă.
    (9) În cadrul procedurii disciplinare nu se poate adăuga vreo altă constrângere asupra niciunui deţinut, cu excepţia celor prevăzute de legislaţia în vigoare.

    ART. 2
    Scopul procedurii disciplinare
    (1) În unităţile de detenţie din sistemul administraţiei penitenciare din România, ordinea şi disciplina trebuie stabilite şi menţinute riguros, în scopul asigurării securităţii colective şi individuale, a unei vieţi în comun bine organizate, a siguranţei personale a poliţiştilor de penitenciare şi a persoanelor private de libertate.
    (2) În realizarea scopului prevăzut la alin. (1) se urmăreşte asigurarea unei proceduri disciplinare obiective, transparente, prompte, predictibile, juste, echilibrate, de natură să contribuie la menţinerea ordinii şi disciplinei mediului carceral.
    (3) Procedura disciplinară se desfăşoară cu celeritate.

    ART. 3
    Constatarea abaterilor disciplinare
    (1) Abaterile disciplinare se constată, din oficiu sau la sesizarea oricărei persoane, de către personalul administraţiei penitenciarului şi se consemnează într-un raport de incident, prevăzut în anexa nr. 1, în termen de 24 de ore de la constatare; raportul de incident este înregistrat în registrul unic existent la nivelul penitenciarului şi gestionat de şeful de tură, prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Raportul de incident se depune la şeful secţiei unde se afla cazată persoana privată de libertate la momentul comiterii abaterii disciplinare, în termen de 24 de ore de la data constatării abaterii, registrul prevăzut la anexa nr. 2 fiind completat în mod corespunzător.
    (3) În zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale şi în afara orelor de program rapoartele de incident se depun la şeful de tură, care le predă în prima zi lucrătoare şefului secţiei unde se afla custodiată persoana privată de libertate la momentul comiterii abaterii disciplinare, registrul prevăzut la anexa nr. 2 fiind completat în mod corespunzător.
    (4) În cazul în care apreciază că este necesar, şeful secţiei propune directorului penitenciarului cazarea într-un alt spaţiu de deţinere a persoanei cercetate pentru comiterea unei abateri disciplinare, în condiţiile art. 30 din Regulamentul de aplicare a legii.
    (5) În situaţia în care abaterea disciplinară este săvârşită pe perioada transferului între locurile de deţinere subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, raportul de incident este întocmit de şeful escortei, acesta fiind remis şefului de tură din unitatea de destinaţie împreună cu celelalte documente întocmite cu ocazia constatării abaterii disciplinare.
    (6) În situaţia în care după săvârşirea unei abateri disciplinare se impune transferarea de îndată a deţinutului într-un alt loc de deţinere subordonat Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau Ministerului Afacerilor Interne, după declanşarea procedurii disciplinare, raportul de incident se trimite cu celeritate, împreună cu referatul rezumativ de cercetare a incidentului şi celelalte documente întocmite, care pot conduce la lămurirea situaţiei de fapt, unităţii în care a fost transferat deţinutul, în vederea continuării procedurii disciplinare; dispoziţiile art. 6 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 4
    Situaţia persoanelor private de libertate ce desfăşoară activităţi lucrative
    (1) Şeful secţiei de deţinere sau şeful de tură, în afara orelor de program, în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, îl informează pe directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar cu privire la persoanele private de libertate implicate în activităţi lucrative sau asimilate acestora cărora le-au fost întocmite rapoarte de incident.
    (2) Prin dispoziţia scrisă a directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, deţinuţii implicaţi în activităţi lucrative sau asimilate acestora cărora le-au fost întocmite rapoarte de incident ori despre care există date sau informaţii care justifică reanalizarea oportunităţii repartizării la activităţi lucrative pot fi opriţi temporar de la muncă; situaţia acestor persoane va fi analizată în cadrul primei comisii de selecţionare şi repartizare la muncă.
    (3) Retragerea de la muncă sau schimbarea locului de muncă al persoanei private de libertate se aprobă de directorul locului de deţinere la propunerea comisiei prevăzută în art. 174 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a legii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016.

    ART. 5
    Comisia de disciplină
    (1) Componenţa comisiei de disciplină este cea prevăzută de art. 103 alin. (2) din lege; în cazul în care un membru al comisiei de disciplină lipseşte din motive justificate, acesta va fi înlocuit de poliţistul de penitenciare care îi preia atribuţiile, conform menţiunilor realizate în Decizia zilnică pe unitate.
    (2) Comisia de disciplină îşi desfăşoară activitatea, de regulă, o dată pe săptămână, conform programului stabilit de directorul unităţii, iar activitatea acesteia se materializează într-un proces-verbal.
    (3) În situaţii temeinic justificate, comisia de disciplină are posibilitatea de a audia persoanele private de libertate prin mijloace tehnice audio-video, cu respectarea condiţiilor art. 37 din Regulamentul de aplicare a legii; secretarul comisiei de disciplină formulează o cerere adresată directorului locului de deţinere în care sunt cuprinse motivele pentru care persoana privată de libertate este audiată prin mijloace tehnice auto-video.
    (4) În cazul în care, în cursul procedurii disciplinare, comisia de disciplină ia cunoştinţă despre săvârşirea unei infracţiuni, informează, de îndată, directorul unităţii în vederea sesizării organului de urmărire penală competent.

    ART. 6
    Procedura disciplinară
    (1) Procedura disciplinară se declanşează de către şeful secţiei unde este deţinută persoana privată de libertate, care înaintează raportul de incident secretarului comisiei de disciplină, în termen de 24 de ore, de la primirea raportului de incident.
    (2) După primirea raportului de incident, secretarul comisiei de disciplină îl operează în aplicaţia informatică PMSWeb, în secţiunea Vizite, modulul Măsuri disciplinare, specificând unitatea în care este desfăşurată procedura disciplinară, numărul şi anul dosarului, la rubrica Măsura aplicată marchează Abatere în curs de cercetare, iar la rubrica Observaţii înscrie descrierea succintă a abaterii disciplinare.
    (3) Directorul penitenciarului, în prima zi lucrătoare de la declanşarea procedurii disciplinare desemnează un poliţist de penitenciare, altul decât agenţii supraveghetori, sau secretarul comisiei de disciplină, ori persoana care a întocmit raportul de incident să efectueze cercetarea disciplinară; pentru eficientizarea activităţii, directorul unităţii are în vedere specializarea unor poliţişti de penitenciare, pe cât posibil din rândul ofiţerilor cu studii în domeniul juridic, urmărind ca aceştia să aibă abilităţi în comunicare şi aptitudini pentru efectuarea cercetării disciplinare.
    (4) În prima zi lucrătoare de la desemnarea persoanei responsabile să efectueze cercetarea disciplinară, aceasta aduce la cunoştinţa deţinutului motivul declanşării procedurii disciplinare şi faptul că poate propune administrarea de probe, dispoziţiile art. 61 alin. (2) din lege aplicându-se în mod corespunzător.
    (5) În termen de 10 zile de la sesizarea comisiei de disciplină, persoana desemnată prezintă acesteia rezultatele cercetării disciplinare, cuprinse în referatul rezumativ de cercetare a incidentului disciplinar, generat de aplicaţia informatizată PMSWeb, modulul Rapoarte v2, secţiunea Pedepse-Referat incident disciplinar. Cercetarea disciplinară are ca scop lămurirea incidentului sub toate aspectele şi presupune audierea persoanei private de liberate cercetate şi a celorlalte persoane implicate sau indicate şi verificarea apărărilor acestora.
    (6) În termen de 10 zile de la primirea rezultatelor cercetării disciplinare, comisia de disciplină, după ascultarea persoanei private de libertate şi a oricărei alte persoane care are cunoştinţă despre împrejurările în care a fost săvârşită fapta, stabileşte prin hotărâre scrisă, prevăzută în anexa nr. 3, una dintre sancţiunile disciplinare sau, după caz, clasează dosarul de cercetare disciplinară.
    (7) În situaţia în care comisia de disciplină are neclarităţi referitoare la stabilirea vinovăţiei persoanei analizate, probele sunt insuficiente, precum şi în alte cazuri temeinic justificate, preşedintele comisiei de disciplină poate solicita poliţistului de penitenciare desemnat cu cercetarea disciplinară completarea dosarului de cercetare disciplinară, fără a depăşi termenul stabilit în alin. (6).
    (8) Hotărârea comisiei de disciplină se comunică persoanei private de libertate de îndată, sub semnătură, de către secretarul comisiei de disciplină, cu menţionarea căii de atac existente şi a termenului de exercitare a acesteia.
    (9) Secretarul comisiei de disciplină introduce în aplicaţia informatică PMSWeb, în secţiunea Vizite, modulul Măsuri disciplinare - data acordării, respectiv data analizei în comisia de disciplină, iar în situaţia în care deţinutul face plângere împotriva hotărârii comisiei, respectiv contestaţie împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, va completa în rubrica Măsura aplicată - Sancţiune în curs de soluţionare, până la rămânerea definitivă a acesteia.

    ART. 7
    Activităţi desfăşurate de poliţistul de penitenciare desemnat cu efectuarea cercetării disciplinare
    (1) Prin grija directorilor adjuncţi pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, în fişele postului sau în anexele fişelor postului ale poliţiştilor de penitenciare desemnaţi cu efectuarea cercetării disciplinare sunt stabilite activităţile obligatorii ce urmează a fi întreprinse în funcţie de tipul abaterilor disciplinare care fac obiectul acesteia şi de aspectele constatate în materia cercetării disciplinare a persoanelor private de libertate.
    (2) Pe lângă demersurile cuprinse la art. 6 alin. (5), pentru lămurirea situaţiei existente sub toate aspectele, pot fi stabilite următoarele activităţi în desfăşurarea cercetării disciplinare: imprimarea planşelor foto, stocarea imaginilor şi datelor furnizate de sisteme tehnice de supraveghere video sau de camerele video portabile, solicitarea de date relevante compartimentelor din cadrul unităţii penitenciare, propunerea aplicării unor măsuri din motive justificate ce rezultă pe parcursul cercetării disciplinare, solicitarea de note de informare, în scris, poliţiştilor de penitenciare sau altor persoane care au cunoştinţă despre producerea abaterilor disciplinare, confiscarea unor bunuri sau obiecte, extinderea cercetării şi asupra altor persoane private de libertate, precum şi orice alte activităţi necesare lămuririi situaţiei de fapt.
    (3) Imaginile şi datele furnizate de sistemele tehnice de supraveghere video sau de camerele video portabile sunt vizualizate, de către poliţistul de penitenciare desemnat cu cercetarea disciplinară sau de membrii comisiei de disciplină, urmând a fi întocmit un proces-verbal cu privire la concluziile vizionării, prevăzut în anexa nr. 9, iar în situaţia în care este necesară imprimarea planşelor foto, acest demers se va realiza cu asigurarea anonimizării unor terţi care pot apărea în imagini şi a căror identificare nu este necesară scopului pentru care sunt prelucrate imaginile. Aceste activităţi se desfăşoară cu menţinerea unei evidenţe clare a prelucrării datelor cu caracter personal extrase din sistemul de supraveghere.
    (4) Poliţistul de penitenciare desemnat cu cercetarea disciplinară are posibilitatea de a audia persoanele private de libertate aflate în alte unităţi penitenciare, care au cunoştinţă despre împrejurările în care a fost săvârşită fapta, prin videoconferinţă, în condiţiile art. 38 din Regulamentul de aplicare a legii.

    ART. 8
        Individualizarea sancţiunii disciplinare
    (1) La stabilirea sancţiunii disciplinare se ţine seama de natura şi modul de comitere a abaterii, de persoana şi starea de sănătate a deţinutului, de abaterile disciplinare săvârşite anterior, de atitudinea persoanei private de libertate după săvârşirea abaterii şi în timpul procedurii disciplinare, cu respectarea gradualităţii aplicării sancţiunilor disciplinare şi ţinând cont de gravitatea abaterii săvârşite, în conformitate cu art. 224 din Regulamentul de aplicare a legii.
    (2) În cuprinsul hotărârii comisiei de disciplină se fac menţiuni cu privire la criteriile prevăzute la art. 224 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a legii, dispoziţiile art. 103 alin. (7) din lege, şi ale art. 6 alin. (8) aplicându-se în mod corespunzător.
    (3) Stabilirea sancţiunii disciplinare se face prin votul deschis al membrilor comisiei, hotărârea fiind luată cu majoritate simplă. În situaţia în care un membru al comisiei de disciplină are o opinie separată, aceasta va fi menţionată în procesul-verbal încheiat cu ocazia desfăşurării activităţii comisiei.
    (4) În cazul în care se constată că se impune schimbarea regimului de executare ori evaluarea, stabilirea riscului pentru siguranţa penitenciarului, includerea persoanelor private de libertate în categoria deţinuţilor vulnerabili, la rămânerea definitivă a hotărârii comisiei de disciplină, secretarul comisiei de disciplină înaintează o copie a hotărârii şi secretarului comisiei prevăzute de art. 32 din lege.

    ART. 9
    Plângerea împotriva hotărârii comisiei de disciplină
    (1) Împotriva hotărârii comisiei de disciplină, prin care a fost aplicată o sancţiune disciplinară, persoana privată de libertate poate face plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate în termen de 3 zile de la comunicarea hotărârii, în condiţiile art. 104 din lege. Formularul plângerii împotriva comisiei de disciplină este prevăzut în anexa nr. 4.
    (2) Împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, persoana privată de libertate şi administraţia penitenciarului pot introduce contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii. Formularul contestaţiei ce poate fi introdusă de persoana privată de libertate este prevăzut în anexa nr. 5.

    ART. 10
    Aplicarea sancţiunilor disciplinare
    (1) Sancţiunea disciplinară se stabileşte de comisia de disciplină, prin hotărâre scrisă, prevăzută în anexa nr. 3.
    (2) La momentul analizării persoanei private de libertate, preşedintele comisiei de disciplină solicită medicului unităţii să facă recomandări, în condiţiile art. 101 alin. (4) din lege.
    (3) Sancţiunile disciplinare rămân definitive fie prin neformularea plângerii împotriva hotărârii comisiei de disciplină, fie prin neformularea contestaţiei împotriva încheierii judecătorului de supraveghere, sau ca urmare a soluţionării contestaţiei prin hotărârea instanţei de judecată.
    (4) Sancţiunile disciplinare rămase definitive se execută în baza deciziei scrise a directorului unităţii de deţinere, prevăzute în anexa nr. 6, care va fi adusă la cunoştinţa deţinutului sub semnătură de către secretarul comisiei de disciplină.
    (5) Persoanele private de libertate nu pot executa două sau mai multe sancţiuni disciplinare de acelaşi fel în acelaşi timp. În cazul în care o nouă sancţiune disciplinară de acelaşi fel rămâne definitivă, aceasta va fi executată ulterior datei de expirare a sancţiunii disciplinare de acelaşi fel aflate în execuţie.
    (6) Avertismentul se aduce la cunoştinţa persoanei private de libertate sub semnătură, şi se clasează la dosarul disciplinar.
    (7) Suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive, pe o perioadă de cel mult o lună îşi produce efectul începând cu luna următoare celei în care sancţiunea a rămas definitivă şi este adusă la cunoştinţă deţinutului.
    (8) Suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună îşi produce efectul începând cu luna următoare celei în care sancţiunea a rămas definitivă şi este adusă la cunoştinţă deţinutului; pentru repartizarea la activităţi lucrative a persoanei private de libertate sancţionată cu suspendarea dreptului de a presta muncă, pe o perioadă de cel mult o lună, se procedează în conformitate cu art. 174 din Regulamentul de aplicare a legii.
    (9) Suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală sau exercitarea drepturilor la apărare, petiţionare, corespondenţă şi asistenţă medicală, pentru o perioadă de cel mult două luni îşi produce efectul începând cu luna următoare celei în care sancţiunea a rămas definitivă şi este adusă la cunoştinţă deţinutului; comisia de disciplină stabileşte această sancţiune pentru o perioadă de o lună sau două luni.
    (10) Suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni îşi produce efectul începând cu luna următoare celei în care sancţiunea a rămas definitivă şi este adusă la cunoştinţă deţinutului; comisia de disciplină stabileşte această sancţiune pentru o perioadă de o lună, două luni sau trei luni.
    (11) Izolarea pentru maximum 10 zile se pune în aplicare numai după examinarea deţinutului de către medicului locului de deţinere; deţinuţii care execută sancţiunea disciplinară cu izolarea sunt înscrişi în registrul prevăzut în anexa nr. 7.
    (12) Secretarul comisiei de disciplină constată momentul în care sancţiunea disciplinară a rămas definitivă, înscrie în registrul prevăzut în anexa nr. 8 şi în aplicaţia informatică PMSWeb, în secţiunea Vizite, modulul Măsuri disciplinare, sancţiunea aplicată, data începerii, respectiv data de la care a fost pusă în aplicare sancţiunea, iar la rubrica Observaţii înscrie actul administrativ în baza căruia a rămas definitivă şi, după caz, data ridicării măsurii disciplinare şi numărul hotărârii comisiei de acordare a recompenselor.
    (13) Pentru a fi ţinută o evidenţa clară a situaţiei disciplinare, secretarul comisiei de disciplină face menţiuni în aplicaţia informatizată PMSWeb, în secţiunea Vizite, modulul Măsuri disciplinare cu privire la rapoartele de incident clasate de comisia de disciplină.

    ART. 11
    Persoanele responsabile de punerea în executare a sancţiunilor disciplinare
    (1) După emiterea deciziei de executare a sancţiunii disciplinare de către directorul unităţii de detenţie, secretarul comisiei de disciplină remite, de îndată, pe bază de condică, câte o fotocopie a acesteia, sectoarelor cu atribuţii de punere în executare a sancţiunilor disciplinare, după cum urmează:
    a) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive - directorului adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială;
    b) suspendarea dreptului de a presta o muncă - şefului serviciului/biroului evidenţă şi organizarea muncii;
    c) suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală sau exercitarea drepturilor la apărare, petiţionare, corespondenţă şi asistenţă medicală - şefului serviciului/biroului regim penitenciar;
    d) suspendarea dreptului de a primi vizite - şefului serviciului/biroului regim penitenciar;
    e) izolarea pentru maximum 10 zile - medicului locului de deţinere şi şefului serviciului/biroului regim penitenciar.

    (2) Şeful sectorului care a primit o fotocopie a deciziei de executare a sancţiunii disciplinare răspunde, în mod direct, pentru punerea în executare a actului administrativ.

    ART. 12
    Dosarul de cercetare disciplinară
    (1) Materialul probatoriu întocmit de poliţistul de penitenciare desemnat cu efectuarea cercetării disciplinare, raportul de incident, hotărârea comisiei de disciplină, o copie a încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, în cazul în care deţinutul a formulat plângere împotriva hotărârii comisiei de disciplină, o copie a hotărârii instanţei, în cazul în care persoana privată de libertate sau administraţia penitenciarului a contestat încheierea judecătorului de supraveghere a privării de libertate şi hotărârea de punere în aplicare a sancţiunii disciplinare formează dosarul de cercetare disciplinară şi devine parte componentă a dosarului disciplinar.
    (2) Dosarul de cercetare disciplinară este gestionat de poliţistul de penitenciare desemnat cu efectuarea cercetării disciplinare până la finalizarea acesteia.
    (3) După finalizarea cercetării disciplinare, poliţistul de penitenciare desemnat cu efectuarea cercetării disciplinare predă secretarului comisiei de disciplină dosarul de cercetare disciplinară pe bază de condică.
    (4) După aplicarea sancţiunii disciplinare dosarul de cercetare individuală este clasat la dosarul de cercetare disciplinară al persoanei private de libertate şi trecut în opisul existent pe coperta acestuia.

    ART. 13
    Dispoziţii tranzitorii
        În termen de 30 de zile de la aplicarea prezentelor Instrucţiuni, unităţile subordonate, prin grija directorului unităţii şi a directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, transmit Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar o analiză privind modul de implementare a procedurii disciplinare.

    ART. 14
    Dispoziţii finale
    (1) Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele Instrucţiuni.
    (2) Secretarul comisiei de disciplină întocmeşte, trimestrial, o analiză privind activitatea comisiei, care cuprinde numărul abaterilor analizate şi numărul abaterilor disciplinare foarte grave, grave şi uşoare, pentru care s-au aplicat sancţiuni disciplinare, numărul hotărârilor comisiei de clasare, numărul contestaţilor admise şi respinse de judecătorul de supraveghere a privării de libertate, respectiv de instanţa de judecată, care va fi prezentată, pe cale ierarhică, directorului unităţii. Scopul analizei este acela de a eficientiza procedura disciplinară, modul de individualizare a sancţiunilor disciplinare raportate la tipul de abaterilor săvârşite, utilizarea unor date cât mai concise în materialul probatoriu, utilizarea mijloacelor de înregistrare audio-video sau a oricăror alte aspecte de interes. Analiza conţine propuneri de îmbunătăţire şi creştere a performanţei activităţii comisiei de disciplină.

    ANEXA 1


┌───────────────────┬──────────────────┐
│Ministerul │(se arhivează la │
│Justiţiei │dosarul │
│ │disciplinar) │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Administraţia │ │
│Naţională a │ │
│Penitenciarelor │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Locul de deţinere │ │
└───────────────────┴──────────────────┘


┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │………………………………………………….. │
│Nr. …….. / │persoană desemnată a │
│….. /….. / │efectua cercetări │
│………… │prealabile în prezenta │
│ │cauză disciplinară │
├───────────┼──────────────────────────┤
│Agent │ │
│constatator│ │
│……………. │- Şef secţie …………………….. │
│Semnătura │- Semnătura ……………. │
│………………………….│- Data declanşării │
│Ziua …… │procedurii ……….. ora …….. │
│luna …….. │ │
│anul ……. │ │
│Ora ……. │ │
└───────────┴──────────────────────────┘

                               RAPORT DE INCIDENT*1)
        ● Datele de identificare ale persoanei private de libertate:
        Nume şi Prenume: ................., fiul (fiica) lui ........... şi al(a) ..........., data naşterii: ............. Regimul de executare: ............. Faptă: ......... Condamnare: .......... Cameră: ...... Secţie: .....

        ● Descrierea faptelor constatate*2):
        ....................................................................
        ....................................................................
        ....................................................................
        ....................................................................
        ....................................................................
        ....................................................................
        ....................................................................

        ....................................................................

        *1) În temeiul art. 102 alin. (1) din Lege        Raportul de incident se ataşează la dosarul de cercetare disciplinară
        Consemnarea în raportul de incident se face în mod descriptiv, prezentându-se faptele concis şi obiectiv, evitându-se formularea de opinii şi concluzii. Se consemnează şi date despre martori (dacă există)

        *2) Atunci când e cazul se evidenţiază faptul că raportul de incident a fost întocmit ca urmare a sesizării unei alte persoane

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Adus la │Întocmit Agent │
│cunoştinţa │constatator │
│persoanei │……………………………………………………..│
│private de │Nume …………… Prenume │
│libertate │……………… │
│Data ………….. │Grad ………… Funcţie │
│Semnătura │……………. │
│……………. │Semnătura …………………… │
├───────────────┴──────────────────────┤
│Deţinutul refuză să semneze : │
│Persoana desemnată ………………………………/…………. │
│/…………….. │
│Grad prof., nume şi prenume data │
│semnătura │
│Martor ……………………./……….. /……………….. │
│Nume şi prenume data semnătura │
├──────────────────────────────────────┤
│- Persoanele prevăzute la art. 103 │
│alin. (3) din Legea nr. 254/2013 │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2

        Ministerul Justiţiei
        Administraţia Naţională a Penitenciarelor
        Penitenciarul ........................
        Nr. ........... / ....................
                            REGISTRU UNIC DE EVIDENŢĂ A
                              RAPOARTELOR DE INCIDENT

┌────────────┬────┬──────────────────────────┬────────┬────────┐
│Nr. │ │ │Secţia │Camera │
│înregistrare│Data│Date identificare deţinut │de │de │
│raport │ │ │deţinere│deţinere│
├────────────┼────┼───────┬────────┬─────────┼────────┼────────┤
│ │ │Nume şi│Data │Părinţii │ │ │
│ │ │Prenume│naşterii│ │ │ │
├────────────┼────┼───────┼────────┼────┬────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼────┼───────┼────────┼────┼────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────┴───────┴────────┴────┴────┴────────┴────────┘


    Pagina stângă
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 363/2018

┌────────────┬───────────┬────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │Data │ │
│Gradul │ │Gradul │Semnătura│Gradul │primirii │Semnătura│
│profesional,│Semnătura │profesional,│de │Profesional,│raportului│de │
│numele şi │de predare │numele şi │primire │numele şi │de │primire a│
│prenumele │agent │prenumele │şefului │prenumele │incident │şefului │
│agentului │constatator│şefului de │de │şefului │de către │secţiei │
│constatator │ │tură │tură │secţiei │şefului │de │
│ │ │ │ │de deţinere │secţiei de│deţinere │
│ │ │ │ │ │deţinere │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼───────────┼────────────┼─────────┼────────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴───────────┴────────────┴─────────┴────────────┴──────────┴─────────┘

        Pagina dreaptă
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 363/2018

    ANEXA 3

        MINISTERUL JUSTIŢIEI
        Administraţia Naţională a Penitenciarelor
        Locul de deţinere .......................
                                                     (se arhivează la dosarul disciplinar)
        NR. ........../ ............
        COMISIA DE DISCIPLINĂ
                          HOTĂRÂREA COMISIEI DE DISCIPLINĂ*1)
        ● Datele de identificare ale persoanei private de libertate:
        Nume şi Prenume: ............. Părinţii: ........./........... Data naşterii: ..........
        Regimul de executare: ............. Faptă: ................ Condamnare: ............. Cameră: .... Secţie: .....

┌───────────────────────────────────────────┐
│Descrierea abaterii disciplinare săvârşite │
│(descrierea succintă a abaterii care face │
│obiectul cercetării disciplinare): │
│……………………………………………………………………………………………………………… │
│……………………………………………………………………………………………………………… │
│……………………………………………………………………………………………………………… │
│……………………………………………………………………………………………………………… │
│……………………………………………………………………………………………………………… │
├───────────────────────────────────────────┤
│• Audiată în faţa comisiei, persoana │
│privată de libertate declară că: │
│……………………………………………………………………………………………………………..│
│……………………………………………………………………………………………………………… │
├───────────────────────────────────────────┤
│Semnătura persoanei private de libertate │
│…………………………. │
└───────────────────────────────────────────┘

        Încadrarea abaterii*2) Legea nr. 254/2013 art. ......, lit. ......
        Având în vedere criteriile prevăzute de art. 224 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin HG nr. 157/2016 respectiv:
        ..................................................................
        ..................................................................
        ..................................................................
        Comisia stabileşte următoarea sancţiune disciplinară:
        Avizul medicului*3) .......................................
        Sesizarea comisiei*4) DA/NU ..............................
                 Comisia*5)
    - Preşedinte ......................
    – Membru ..........................
    – Membru ..........................
    – Secretar ........................


┌──────────────────────────────────────┐
│Adus la cunoştinţa prin înmânarea unui│
│exemplar al prezentei hotărâri │
│Data ………….. Semnătura ……………. │
├──────────────────────────────────────┤
│Refuză să semneze : │
│Secretar comisie …….……………………………/…………. │
│/…………….. │
│Grad prof., nume şi prenume data │
│semnătura │
│La constatarea refuzului de a semna a │
│(au) asistat ……..……………./……….. / │
│……………….. │
│Nume şi prenume data semnătura │
├──────────────────────────────────────┤
│Conform art. 104 din Legea nr. 254/ │
│2013, împotriva hotărârii comisiei de │
│disciplină, prin care a fost aplicată │
│o sancţiune disciplinară, persoana │
│condamnată poate face plângere la │
│judecătorul de supraveghere a privării│
│de libertate, în termen de 3 zile de │
│la comunicarea hotărârii │
│Formulez plângere.*6) Da/Nu Semnătura │
│………….. În situaţia alegerii opţiunii │
│de a formula plângere, dosarul de │
│cercetare disciplinară se înaintează │
│la judecătorul de supraveghere a │
│privării de libertate │
└──────────────────────────────────────┘

        *1) - Hotărârea de sancţionare se include în dosarul individual al persoanei private de libertate.
        *2) - Se vor face menţiuni cu privire la tipul abaterii conform art. 100 din Legea nr. 254/2013.
        *3) - Avizul medicului este obligatoriu doar pentru sancţiunea prevăzută de art. 101, alin (1), lit. f), din Legea nr. 254/2013.
        *4) - Se vor face menţiuni, după cum urmează: sesizăm comisia pentru individualizarea regimului de executare în vederea clasificării în categoria celor cu risc pentru siguranţa penitenciarului şi/ sau în vederea schimbării regimului de executare, în situaţia constatării unei fapte grave sau unei abateri disciplinare, care fac persoana privată de libertate incompatibilă cu regimul de executare aplicat.
        *5) - Se vor completa în clar: gradul profesional, numele şi prenumele, apoi semnătura.
        *6) - Persoana privată de libertate încercuieşte varianta aleasă, în funcţie de opţiunea de a formula sau nu plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate şi semnează.

    ANEXA 4

                                              (se arhivează la dosarul disciplinar)
        MINISTERUL JUSTIŢIEI
        Administraţia Naţională a Penitenciarelor
        Locul de deţinere .......................
        Nr. ....... din .......... *1)
           Doamnei/Domnului Judecător de supraveghere a privării de libertate
                  Plângere împotriva hotărârii comisiei de disciplina
        Subsemnatul(a) ............., fiul (fiica) lui ................. şi al(a) ..........., născut(ă) la data de ......... arestat(ă) preventiv/condamnat(ă)/sancţionat(ă) cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie/educativ pentru ................, regim de executare ............. cazat(ă) la camera secţia ....., prin prezenta formulez plângere*2) împotriva Hotărârii de sancţiune nr. ..... din ....... a Comisiei de disciplină din cadrul .................., pentru următoarele motive:
        ...................................................................
        ...................................................................
        ...................................................................
        ...................................................................
        ...................................................................
        ...................................................................
        ...................................................................
        ...................................................................
        ...................................................................
        ...................................................................


┌──────────────┬───────────────────────┐
│Data: │Nume şi prenume: │
│……………………….. │……………………………. │
│ │Semnătura: ……………….. │
└──────────────┴───────────────────────┘

        *1) Va primi număr identic cu cel al raportului de incident
        *2) În temeiul art. 104 alin. (1) din Lege.

    ANEXA 5

                                             (se arhivează la documentarul penal)
        MINISTERUL JUSTIŢIEI
        Administraţia Naţională a Penitenciarelor
        Locul de deţinere .......................
                                     CONTESTAŢIE
        Doamnei/Domnului Preşedinte al Judecătoriei ..................
        Subsemnatul/Subsemnata ............, fiul/fiica lui ............ şi ............, născut(a) la data de ......... arestat(a) preventiv/condamnat/sancţionat cu măsura educativă a internării într-un centru de detenţie/educativ ................. pentru ..............., regim de executare ............ cazat la camera ...... secţia ......, prin prezenta formulez contestaţie*1) împotriva încheierii nr. ..... din ......... a judecătorului de supraveghere a privării de libertate din cadrul ................, pentru următoarele motive:
        ...................................................................
        ...................................................................
        ...................................................................
        ...................................................................
        ...................................................................
        ...................................................................
        ...................................................................
        ...................................................................
        ...................................................................
        ...................................................................


┌──────────────┬───────────────────────┐
│Data: │Nume şi prenume: │
│……………………….. │……………………………. │
│ │Semnătura: ……………….. │
└──────────────┴───────────────────────┘

        *1) În temeiul art. 104 alin. (9) din Lege.
        Se depune la judecătorul de supraveghere a privării de libertate care a pronunţat încheierea

    ANEXA 6

 (a se vedea imaginea asociată)
                                       DECIZIE
                              Nr. ....... din ..........
        Directorul Penitenciarului/Centrului de detenţie/Centrului Educativ
        Având în vedere Hotărârea nr. ...... a Comisiei de disciplină constituită în baza art. 103, alin. (2) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, definitivă la data de ............., în baza cu art. ..... alin. .... din Legea nr. 254/2013,
        În temeiul art. 103-104, din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,*1)
        În temeiul art. 173-174, din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,*2)
        În temeiul art. 222-224 din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,
        În temeiul art. 225-226 din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,*3)
        În temeiul art. 7 din Metodologia privind procedura disciplinară aplicabilă persoanelor private de libertate, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr.
                                        DISPUN
    ART. 1
        Se pune în executare sancţiunea disciplinară prevăzută de art. ...., alin. ...., lit. ...., din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, persoanei private de libertate: ............, născută la data de ........., fiica lui ............/arestată preventiv/condamnată/pentru care a fost dispusă măsura internării într-un centru educativ/de detenţie, pentru abaterea disciplinară prevăzută de art. ...., litera ..... din ........., în sensul că*4):

    ART. 2
        Sancţiunea disciplinară se va pune în aplicare începând cu data de: .........., în perioada: ................. .

    ART. 3
        Prezenta decizie va fi adusă la îndeplinire de: Sectorul ........ .

                                       Director
        *1) Menţiune în cazul persoanelor condamnate sau arestate preventiv
        *2) Menţiune în cazul persoanelor internate
        *3) Menţiune în cazul executării sancţiunii disciplinare cu izolarea
        *4) Descrierea succintă a faptei ce constituie abatere disciplinară
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 363/2018

    ANEXA 7

        Ministerul Justiţie
        Administraţia Naţională a Penitenciarelor
        Loc de deţinere .........................
        Nr. ....... din ..................
                                 REGISTRU DE EVIDENŢĂ
                 privind persoanele private de libertate aflate în
                  executarea sancţiunii disciplinare cu izolarea

┌────┬────────┬────────┬───────────────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │Condamnare, │Nr. şi │ │ │Data │Data │ │Data │Data │ │
│Nr. │Nume şi │Data │faptă, regim, │data │Abaterea│Durata │începerii│expirării│Obiecte │întreruperii│reînceperii│Motivul │
│crt.│prenume,│naşterii│risc, │hotărârii│comisă │sancţiunii│(ziua şi │(ziua şi │ridicate│(ziua şi │(ziua şi │întreruperii│
│ │părinţii│ │vulnerabilitate│de │ │ │ora) │ora) │ │ora) │ora) │ │
│ │ │ │ │sancţiune│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼───────────────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴────────┴───────────────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────────┴───────────┴────────────┘


    ANEXA 8

        Ministerul Justiţiei
        Administraţia Naţională a Penitenciarelor
        Penitenciarul .......................
        Nr. ........./..................
                               REGISTRU DE EVIDENŢĂ A
                         SANCŢIUNILOR DISCIPLINARE APLICATE
                          PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE

┌────┬────┬────────────────────────────┬────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Sancţiunea │
│ │ │ │ │disciplinară│
│ │ │ │Nr. de │stabilită de│
│ │ │ │înregistrare│comisia de │
│Nr. │ │ │şi data │disciplină │
│Crt.│Data│Date identificare deţinut │hotărârii │şi tipul │
│ │ │ │comisei de │acesteia │
│ │ │ │disciplină │(uşoară, │
│ │ │ │ │gravă, │
│ │ │ │ │foarte │
│ │ │ │ │gravă) │
├────┼────┼──────────┬────────┬────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │Nume şi │ │ │ │ │
│ │ │Prenume │Data │Părinţii│ │ │
│ │ │Deţinut │naşterii│ │ │ │
│ │ │sancţionat│ │ │ │ │
├────┼────┼──────────┼────────┼┬───────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
├────┼────┼──────────┼────────┼┼───────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
├────┼────┼──────────┼────────┼┼───────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
├────┼────┼──────────┼────────┼┼───────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
├────┼────┼──────────┼────────┼┼───────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
├────┼────┼──────────┼────────┼┼───────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
├────┼────┼──────────┼────────┼┼───────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
├────┼────┼──────────┼────────┼┼───────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
├────┼────┼──────────┼────────┼┼───────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
├────┼────┼──────────┼────────┼┼───────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
├────┼────┼──────────┼────────┼┼───────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
├────┼────┼──────────┼────────┼┼───────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
├────┼────┼──────────┼────────┼┼───────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │ ││ │ │ │
└────┴────┴──────────┴────────┴┴───────┴────────────┴────────────┘

        Pagina stângă
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 363/2018

┌─────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┐
│Hotărârea │ │ │ │ │ │Data înaintării│
│judecătorului│Hotărârea │Data la │Data si nr. │ │Perioada în │către comisia │
│de │instanţei │care a │de │Sectorul cu │care este │de stabilire, │
│supraveghere │de │rămas │înregistrare│rol de │pusă în │individualizare│
│a privării de│judecată │definitivă│a deciziei │punere în │executare │şi │
│libertate │(nr., │hotărârea │directorului│executare a │sancţiunea │schimbare a │
│(nr., data, │data, │comisiei │locului de │sancţiunii │disciplinară│regimului a │
│sancţiunea │sancţiunea│de │deţinere de │disciplinare│rămasă │propunerii │
│stabilită) │stabilită)│disciplină│sancţionare │ │definitivă │comisiei de │
│ │ │ │ │ │ │disciplină │
├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┘

        Pagina dreaptă
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 363/2018

    ANEXA 9

                                (se arhivează la dosarul de cercetare disciplinară)
        MINISTERUL JUSTIŢIEI
        Administraţia Naţională a Penitenciarelor
        Locul de deţinere ......................
        Nr. ....... /..........
                                    PROCES-VERBAL
                  de vizualizare a imaginilor şi datelor furnizate de
                      sistemele tehnice de supraveghere video sau
            de camerele video portabile de către poliţistul de penitenciare
         desemnat cu cercetarea disciplinară/de membrii comisiei de disciplină
        Având în vedere prevederile art. 7 alin. (3) din Instrucţiunile privind procedura disciplinară aplicabilă persoanelor private de libertate custodiate, în vederea efectuării cercetării disciplinare ca urmare a întocmirii raportului de incident nr. ......., azi ..........., am vizualizat imaginile şi datele furnizate de sistemele tehnice de supraveghere video sau de camerele video portabile din data de .........., intervalul orar ......, am constat următoarele aspecte ce pot conduce la lămurirea situaţiei existente*1):
        ........................................................................
        ........................................................................
        ........................................................................
        ........................................................................
        ........................................................................
        ........................................................................
        ........................................................................
        ........................................................................
        ........................................................................

        Poliţist de penitenciare desemnat cu efectuarea cercetării disciplinare/preşedintele comisiei de disciplină
        ............................/......../..................
        Grad prof., nume şi prenume, data, semnătura
        *1) Consemnarea în procesul verbal se face în mod descriptiv, prezentându-se faptele concis şi obiectiv, evitându-se formularea de opinii şi concluzii. Se consemnează şi date despre martori (dacă există)
        Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 363/2018

                                        -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016