Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 17 februarie 2021  privind implementarea şi administrarea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 17 februarie 2021 privind implementarea şi administrarea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 194 din 26 februarie 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL M.36 din 17 februarie 2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 26 februarie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele instrucţiuni stabilesc în Ministerul Apărării Naţionale, denumit în continuare MapN, cadrul normativ specific pentru managementul proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, denumit în continuare NSIP.

    ART. 2
    Domeniile de investiţii prin proiecte NSIP cu fonduri comune ale NATO sunt prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 3
    (1) Statul Major al Apărării, denumit în continuare SMAp, este responsabil de coordonarea activităţilor asociate domeniului NSIP, prin Direcţia logistică, denumită în continuare Dlog.
    (2) În scopul execuţiei unitare a activităţilor asociate domeniului NSIP, SMAp prin Dlog stabileşte relaţiile de coordonare şi colaborare cu:
    a) structurile centrale din MApN, corespunzător domeniului de responsabilitate al acestora;
    b) structuri din cadrul programelor majore, denumite în continuare PM;
    c) autorităţi contractante, denumite în continuare AC, stabilite conform prevederilor Ordinului ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) În domeniul NSIP, SMAp asigură legătura cu organismele Alianţei atât direct, cât şi prin intermediul structurilor MApN de reprezentare la NATO.

    CAP. II
    Fundamentarea şi aprobarea proiectelor NSIP în România
    ART. 4
    (1) Structurile MApN de reprezentare la nivelul comandamentelor strategice ale NATO transmit la SMAp/DLog solicitările acestora privind dezvoltarea de capabilităţi militare ale Alianţei în România pentru susţinerea misiunilor NATO.
    (2) În funcţie de domeniul de dezvoltare a capabilităţilor militare NATO pe teritoriul naţional, DLog, structurile PM şi AC derulează activităţile de fundamentare a proiectelor NSIP în cadrul planurilor programelor de capabilităţi NATO, denumite în continuare CPPs, sau prin intermediul altor instrumente programatice specifice NSIP.
    (3) După finalizarea procesului de analiză şi evaluare a documentelor de fundamentare a proiectelor NSIP cu organismele NATO decidente, şeful SMAp solicită aprobarea realizării acestora ministrului apărării naţionale, prin raport iniţiat de DLog.

    ART. 5
    CPPs aprobate de organismele NATO se transmit la DLog prin grija structurilor MApN de reprezentare la NATO.

    ART. 6
    (1) Proiectele de investiţii finanţate din fonduri naţionale, avizate în Consiliul tehnico-economic al MApN, pot fi supuse atenţiei Comitetului NATO pentru Investiţii, denumit în continuare IC, înainte de angajarea de cheltuieli, prin intermediul unor declaraţii de prefinanţare, existând posibilitatea rambursării din fonduri NSIP, în eventualitatea în care prin intermediul acelor proiecte se dezvoltă capabilităţi militare necesare susţinerii unor misiuni NATO pe teritoriul României.
    (2) DLog notifică prin fişa de evaluare a proiectelor de investiţii menţionate la alin. (1) elaborarea declaraţiei de prefinanţare de către structura PM, pentru transmiterea acesteia la IC prin raport iniţiat de DLog aprobat de şeful SMAp.
    (3) DLog notifică structura PM despre nivelul de susţinere al proiectului de către comandamentele strategice ale NATO, includerea acestuia în cadrul unui instrument programatic specific NSIP şi monitorizează rambursarea cheltuielilor eligibile NSIP.

    CAP. III
    Implementarea proiectelor NSIP în România
    SECŢIUNEA 1
    Cerinţe generale
    ART. 7
    (1) În procesul de implementare a proiectelor NSIP, Secţiunea de apărare din cadrul Delegaţiei permanente a României la NATO şi UE, denumită în continuare SA, asigură prin reprezentantul naţional în IC din cadrul SA, denumit în continuare RN-IC, legătura cu Biroul NATO pentru Resurse, denumit în continuare IS-NOR, şi promovarea în IC a poziţiei naţionale privind proiectele NSIP din responsabilitatea României.
    (2) RN-IC colaborează cu reprezentanţii structurii NSIP din DLog pentru promovarea poziţiei naţionale în IC în ceea ce priveşte implementarea proiectelor NSIP.
    (3) În termen de 3 zile lucrătoare de la data autorizării etapelor de implementare a proiectelor NSIP în IC, SA informează în scris DLog pentru punerea în aplicare a deciziei IC.
    (4) În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea documentelor decizionale ale IC, RN-IC transmite documentele, în format electronic, în reţeaua securizată NATO, denumită în continuare ROU NS NOAN, la şeful structurii NSIP din DLog, punctul de contact central în domeniul NSIP în MApN, denumit în continuare CPOC NSIP.

    ART. 8
    Introducerea şi actualizarea permanentă a datelor în sistemul informatic integrat pentru resurse din fonduri comune, denumit în continuare CIRIS, se asigură de către DLog, iar în modulul NSIP din aplicaţia informatică Managementul echipamentelor militare pe durata ciclului de viaţă, denumită în continuare MENTEC, se asigură de către structurile PM.

    ART. 9
    (1) DLog coordonează etapele de implementare a proiectelor NSIP, până la eliberarea raportului de audit al Comisiei internaţionale a auditorilor pentru NATO, denumită în continuare IBAN, având în vedere remedierea eventualelor deficienţe rezultate în urma recepţiei operaţionale şi auditului.
    (2) Structurile PM şi AC sunt responsabile de derularea activităţilor NSIP pentru următoarele etape de implementare a unui proiect NSIP:
    a) fundamentarea calendarului de implementare şi a profilului financiar;
    b) fonduri planificate în avans, denumite în continuare APF;
    c) documentaţiile tehnico-economice;
    d) elaborarea documentelor specifice NSIP necesare derulării procedurilor de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi execuţiei de lucrări din cadrul proiectului NSIP;
    e) recepţia operaţională NATO a obiectivelor dezvoltate prin intermediul proiectului NSIP;
    f) auditul proiectelor NSIP.


    ART. 10
    În conformitate cu autorizările IC, AC derulează activităţi NSIP pentru angajarea următoarelor tipuri de cheltuieli din cadrul unui proiect NSIP:
    a) cheltuieli în scop - pentru achiziţia bunurilor, serviciilor şi execuţiei de lucrări pentru realizarea obiectelor de investiţie din cadrul proiectului NSIP, în conformitate cu metodele de achiziţie agreate de IC;
    b) cheltuieli diverse şi neprevăzute - au acelaşi regim ca şi cheltuielile în scop şi pot fi angajate dacă situaţia o impune;
    c) cheltuieli tip Architecture & Engineering, denumite în continuare AE - pentru achiziţia serviciilor de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice, a studiilor privind clarificarea cerinţelor, achiziţia serviciilor de asistenţă tehnică pe durata execuţiei lucrărilor, achiziţia serviciilor de consultanţă pentru asigurarea managementului implementării proiectului NSIP;
    d) cheltuieli administrative naţionale, denumite în continuare NAE - pentru achiziţia bunurilor, serviciilor şi execuţiei de lucrări care sunt necesare din punct de vedere administrativ naţiunii gazdă pentru implementarea proiectului NSIP.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Autorizare fonduri planificate în avans
    ART. 11
    Structurile PM şi AC monitorizează implementarea proiectelor NSIP în conformitate cu calendarul de implementare şi graficul de finanţare agreat la nivelul NATO şi, la nevoie, propun măsuri pentru remedierea deficienţelor.

    ART. 12
    (1) În baza deciziilor IC, şeful SMAp supune aprobării ministrului apărării naţionale raportul iniţiat de DLog privind graficul de finanţare a proiectelor NSIP.
    (2) Raportul aprobat, prevăzut la alin. (1), se transmite în copie de către DLog la Direcţia generală financiar-contabilă, denumită în continuare DGFC, structurilor PM şi AC responsabile de implementarea proiectelor NSIP.

    ART. 13
    În procesul de aprobare a CPPs, SA informează DLog despre autorizarea APF pentru implementarea proiectelor din responsabilitate.

    ART. 14
    Autorizarea APF garantează dreptul naţiunii gazdă de a angaja fondurile pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice prin structuri din organica MApN sau prin derularea procedurilor de achiziţie naţionale, dacă prin documentul NATO de autorizare nu se dispune altfel.

    ART. 15
    Fondurile APF autorizate se justifică de către naţiunea gazdă la finalizarea procesului de auditare a plăţilor efectuate pentru realizarea proiectului NSIP în tipul de cheltuieli AE.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Autorizare documentaţii tehnico-economice, proceduri de achiziţie şi notificare contracte
    ART. 16
    Autorizarea de către IC a documentaţiilor tehnico-economice garantează dreptul naţiunii gazdă de a angaja fondurile pentru realizarea obiectivelor din cadrul proiectului NSIP prin derularea metodei de achiziţie menţionate în documentul de autorizare.

    ART. 17
    (1) Achiziţia bunurilor, serviciilor şi execuţiei de lucrări din cadrul proiectelor NSIP se derulează de AC conform metodei de achiziţie agreate de comitetele relevante de la nivelul Alianţei.
    (2) Procedurile de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi execuţiei de lucrări din cadrul proiectelor NSIP aprobate de IC pot fi
    derulate în totalitate sau parţial de către agenţiile NATO, cu aprobarea directorilor PM, în baza prevederilor actelor normative în vigoare.


    ART. 18
    Metodele de achiziţie a bunurilor, serviciilor şi execuţiei de lucrări din cadrul proiectelor NSIP agreate de comitetele NATO sunt:
    a) licitaţie competitivă internaţională derulată conform procedurilor NATO, denumită în continuare ICB;
    b) licitaţie competitivă naţională derulată conform cadrului legislativ naţional, la care participă, pe lângă operatorii economici români, şi operatorii economici eligibili nominalizaţi de autorităţile statelor membre participante la finanţarea proiectelor pentru care se organizează procedura competitivă, denumită în continuare NCB+;
    c) licitaţie competitivă naţională derulată conform cadrului legislativ naţional, la care participă operatorii economici români a căror eligibilitate este garantată de către autorităţile naţionale, denumită în continuare NCB.


    ART. 19
    (1) Solicitările adresate organismelor NATO pentru clarificarea detaliilor necesare derulării procedurii de achiziţie se transmit de către DLog, prin RN-IC.
    (2) La procedurile de atribuire, prin ICB şi NCB+, a contractului de achiziţie se acceptă operatorii economici din ţările membre NATO participante la finanţarea proiectului NSIP, care prezintă certificat/delegaţie de eligibilitate emis/emisă de autorităţile competente ale ţărilor de provenienţă.
    (3) Operatorii economici din ţările membre NATO care nu prezintă certificat/delegaţie de eligibilitate în termenul solicitat la procedurile de achiziţie menţionate la alin. (2) sunt descalificaţi.
    (4) Perioada de depunere a documentelor pentru participare la procedurile de achiziţie se poate extinde dacă nu influenţează termenul de finalizare a proiectului NSIP.
    (5) Documentele pentru derularea ICB şi NCB+ se redactează în limbile română şi engleză, iar răspunsul ofertanţilor se solicită şi se acceptă în limbile română şi engleză.

    ART. 20
    După autorizarea fondurilor de către IC pentru achiziţia bunurilor, serviciilor şi execuţiei de lucrări din cadrul proiectului NSIP prin ICB şi NCB+, AC transmit notificarea de intenţie privind iniţierea procedurii de achiziţie, denumită în continuare NOI, prin canalele reglementate, la:
    a) reprezentanţele diplomatice la Bucureşti ale ţărilor participante la finanţarea proiectului NSIP;
    b) DLog, pentru informarea delegaţiilor NATO ale ţărilor participante la finanţarea proiectului NSIP, prin RN-IC;
    c) Direcţia generală pentru armamente, pentru publicare pe pagina de internet.


    ART. 21
    În termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractelor, a actelor adiţionale la contracte, a rezilierii contractelor sau a oricăror documente care modifică angajamentele contractuale între părţi, AC informează DLog.

    ART. 22
    AC sunt responsabile pentru informarea DLog, în vederea notificării NATO, privind orice contestaţie şi/sau acţiune în instanţă referitoare la procedurile de atribuire a contractelor pentru realizarea proiectelor NSIP.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Recepţia operaţională a proiectelor NSIP în România
    ART. 23
    AC sunt responsabile pentru realizarea recepţiei operaţionale conform procedurilor NATO şi a recepţiei cantitative şi calitative conform legislaţiei naţionale a obiectivelor finalizate din cadrul contractelor aferente proiectelor NSIP.

    ART. 24
    (1) În termen de maximum 6 luni calendaristice de la admiterea recepţiei naţionale a obiectivelor finalizate din cadrul contractelor aferente proiectelor NSIP, AC transmit la DLog documentele necesare realizării recepţiei operaţionale NATO, pentru introducerea acestora în CIRIS şi notificarea organismelor NATO, prin RN-IC.
    (2) AC sunt responsabile de clarificarea tuturor aspectelor privind datele din documentele transmise la NATO pentru aprobarea recepţiei operaţionale NATO.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Auditul proiectelor NSIP în România
    ART. 25
    AC sunt responsabile pentru susţinerea procesului de auditare a proiectelor NSIP, conform procedurilor NATO şi naţionale.

    ART. 26
    (1) În termen de maximum 6 luni calendaristice de la aprobarea recepţiei operaţionale NATO a obiectivelor finalizate din cadrul contractelor aferente proiectelor NSIP, AC transmit la DLog documentele necesare realizării auditului efectuat de IBAN, pentru introducerea acestora în CIRIS şi notificarea IBAN, prin RN-IC.
    (2) AC sunt responsabile de clarificarea tuturor datelor transmise la NATO pentru efectuarea auditului şi eliberarea raportului de audit.

    CAP. IV
    Administrarea bunurilor NSIP în România
    ART. 27
    AC sunt responsabile de predarea bunurilor NSIP, cu excepţia celor achiziţionate din fonduri NAE, în baza documentelor naţionale şi NATO de recepţie a obiectivelor finalizate din cadrul proiectelor NSIP, către structurile PM care au în administrare terenul pe care sunt amplasate bunurile respective şi asigură operarea şi mentenanţa acestora în conformitate cu destinaţia pentru care au fost realizate.

    ART. 28
    (1) Bunurile NSIP intră în domeniul public al statului în baza documentelor naţionale şi NATO de recepţie operaţională.
    (2) Înregistrarea în contabilitate a bunurilor NSIP se face cu respectarea instrucţiunilor de utilizare a conturilor, prevăzute în Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) După înregistrarea în inventarul NATO a bunurilor NSIP, pe baza raportului de audit emis de IBAN, valoarea contabilă a acestora se actualizează, dacă este cazul, la nivelul celei stabilite de NATO, pentru componenta din fonduri financiare NSIP.

    ART. 29
    Bunurile, serviciile şi execuţia de lucrări achiziţionate din fonduri NAE se înregistrează în evidenţa contabilă potrivit prevederilor legale naţionale.

    ART. 30
    Structurile care au în patrimoniu bunurile NSIP sunt responsabile pentru planificarea în bugetul propriu a fondurilor financiare necesare asigurării operării şi mentenanţei acestora, dacă organismele NATO nu dispun altfel.

    ART. 31
    DLog este responsabilă de coordonarea activităţilor solicitate de organismele NATO pentru verificarea modului de utilizare şi întreţinere a bunurilor NSIP.

    ART. 32
    (1) Structurile care au în patrimoniu bunurile NSIP sunt responsabile pentru notificarea DLog când durata de exploatare a acestora este finalizată şi necesită scoaterea din inventar sau necesită noi investiţii pentru exploatare în condiţii de siguranţă.
    (2) DLog este responsabilă pentru notificarea organismelor NATO, prin RN-IC, când bunurile NSIP necesită scoaterea din inventar potrivit procedurilor NATO în vigoare.
    (3) Structurile care au în patrimoniu bunurile NSIP sunt responsabile de iniţierea procedurilor de scoatere din inventar, conform legislaţiei naţionale în vigoare, după primirea documentului aprobat de organismele NATO în acest scop.

    CAP. V
    Managementul financiar NSIP
    ART. 33
    (1) Fondurile financiare destinate finanţării proiectelor NSIP se gestionează şi se utilizează potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, cu modificările şi completările ulterioare, prin contul NSIP al DGFC.
    (2) În contul NSIP al DGFC se depun sumele din care se asigură finanţarea proiectelor NSIP, potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 294/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru asigurarea unui management eficient al sumelor colectate în contul NSIP, directorii PM şi comandanţii/şefii AC îşi deschid, la unităţile Trezoreriei Statului la care sunt arondaţi, conturi de disponibil corespunzătoare proiectelor NSIP pe care le implementează.
    (4) În vederea realizării plăţii bunurilor, serviciilor şi execuţiei de lucrări pentru implementarea proiectelor NSIP, din contul NSIP al DGFC se repartizează sumele necesare efectuării plăţilor în conturile NSIP ale AC, structurilor PM, pe baza următorului algoritm:
    a) facturile emise pentru plata bunurilor, serviciilor şi execuţiei de lucrări în baza contractelor încheiate în scopul implementării proiectelor NSIP se transmit de AC şi de structurile PM, în copie, la DLog, pentru a solicita la DGFC transferul fondurilor în contul NSIP al acestora;
    b) DLog transmite la DGFC solicitarea pentru efectuarea transferului fondurilor solicitate, după ce în prealabil a efectuat atât analiza privind disponibilul fondurilor existente în contul NSIP al DGFC, cât şi încadrarea în cuantumul sumelor aprobate pentru fiecare proiect NSIP;
    c) în baza solicitării DLog, DGFC efectuează transferul fondurilor financiare NSIP în conturile NSIP ale AC.

    (5) În cazul în care transferurile fondurilor financiare NSIP în contul NSIP al DGFC, provenite din contribuţiile ţărilor membre NATO, inclusiv România, nu sunt efectuate la timp, plata facturilor se efectuează conform prevederilor art. 8 din Legea nr. 294/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prin grija directorilor PM.
    (6) În situaţia în care pentru plata facturilor emise pentru un proiect NSIP nu sunt întrunite condiţiile prevăzute la alin. (4) şi (5), DLog este abilitată să transmită la DGFC o solicitare de efectuare a transferului fondurilor disponibile pentru alte proiecte NSIP care nu au angajamente de plată urgente sau din dobânda acumulată în cont, urmând ca odată cu alocarea fondurilor pe proiecte NSIP, provenite din contribuţiile ţărilor membre NATO, inclusiv România, DLog să transmită la DGFC o solicitare de regularizare a fondurilor financiare NSIP corespunzător alocărilor NATO.
    (7) Fondurile de cofinanţare pentru plata facturilor aferente proiectelor NSIP, aprobate de NATO începând cu anul 2016, după reaşezarea acestora, la termenele şi prin modalităţile prevăzute de lege, la alineatul 55.02.06 - „Cofinanţare la programul NATO de investiţii în securitate“, se transferă în conturile NSIP ale AC sau structurii PM, după caz, prin grija acestora, iar după efectuarea plăţilor, facturile se transmit în copie la DLog.
    (8) Penalităţile financiare încasate în procesul de derulare a contractelor în derulare pentru implementarea proiectelor NSIP, provenite din sursa de finanţare fonduri financiare NSIP, se transferă din conturile NSIP ale AC în dobânda cumulată în contul NSIP al DGFC, iar cele provenite din sursa de finanţare cofinanţare la NSIP se transferă din conturile NSIP ale AC, potrivit legislaţiei naţionale în vigoare.
    (9) La solicitarea DLog, sumele autorizate şi neutilizate pentru implementarea proiectelor NSIP după emiterea raportului de audit se transferă în dobânda cumulată în contul NSIP al DGFC.
    (10) Dobânda cumulată din fonduri financiare NSIP în contul NSIP al DGFC se gestionează în cuantum total şi se utilizează, la solicitarea DLog, în scopul:
    a) regularizării pierderilor survenite din diferenţe de curs valutar euro-leu;
    b) asigurării fondurilor de tip NAE;
    c) asigurării cheltuielilor neprevăzute pentru proiectele NSIP.

    (11) Cursul valutar utilizat pentru emiterea facturilor şi semnarea contractelor pentru implementarea proiectelor NSIP este cel aprobat trimestrial de IC, transmis prin grija DLog la AC şi structurile PM.

    ART. 34
    (1) AC şi structurile PM restituie, la finele exerciţiului bugetar, fondurile neutilizate din conturile NSIP proprii în contul NSIP al DGFC.
    (2) Fondurile utilizate pentru realizarea proiectelor NSIP au acelaşi regim şi se derulează prin acelaşi cont, în temeiul prevederilor art. 4 şi 6 din Legea nr. 294/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 35
    (1) Fondurile necesare anual pentru plata contribuţiei naţionale la finanţarea proiectelor NSIP, precum şi alte fonduri destinate administrării şi utilizării acestora se planifică în bugetele PM.
    (2) Pentru evidenţierea destinaţiei sumelor planificate şi a sursei de finanţare, numai acolo unde este cazul, în bugetele PM, fondurile financiare se identifică prin introducerea menţiunii „proiecte NSIP în România“.

    ART. 36
    Plăţile aferente proiectelor NSIP aflate în execuţie se efectuează de AC, cu respectarea principiilor execuţiei bugetare prevăzute la art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a documentelor NATO specifice.

    ART. 37
    RN-IC transmite directorului PM „Reprezentare Internaţională“ pentru plata contribuţiei financiare a României la NSIP şi la DLog pentru repartizarea fondurilor pe proiecte NSIP, documentul NATO de execuţie financiară CFC, care cuprinde finanţarea în comun a proiectelor NSIP autorizate de IC, prin aplicarea principiului compensării reciproce între aliaţi a cheltuielilor NSIP.

    ART. 38
    (1) DLog este responsabilă de planificarea fondurilor financiare NSIP în CIRIS, în baza deciziilor IC şi a contractelor încheiate.
    (2) Structurile PM şi AC sunt responsabile de planificarea fondurilor prevăzute la art. 4 din Legea nr. 294/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 39
    (1) În luna ianuarie a fiecărui an calendaristic, şeful SMAp promovează raportul adresat ministrului apărării naţionale, iniţiat de DLog, pentru aprobarea finanţării proiectelor NSIP în anul curent şi informarea cu privire la evaluarea implementării proiectelor NSIP în anul încheiat, cu avizul Direcţiei generale juridice, Direcţiei planificare integrată a apărării, DGFC, AC şi directorilor PM cu responsabilităţi în implementarea proiectelor NSIP.
    (2) Raportul pentru aprobarea finanţării proiectelor NSIP în anul curent se întocmeşte ori de câte ori situaţia o impune - noi proiecte NSIP aprobate de organismele NATO, noi contracte semnate, fonduri insuficiente prevăzute în raportul anual - şi se transmite de către DLog, în termen de 5 zile de la aprobare, la DGFC, structuri PM şi AC responsabile de implementarea proiectelor NSIP.
    (3) Raportul pentru finanţarea proiectelor NSIP în anul curent cuprinde următoarele date:
    a) structura PM;
    b) locaţia, codul şi denumirea proiectului NSIP, AC;
    c) valoarea autorizată a proiectului NSIP, în euro, pe tip de finanţare - fonduri financiare NSIP şi cofinanţare;
    d) existent în contul NSIP al DGFC, pe proiecte NSIP şi dobânda totală;
    e) valoarea totală a contractelor finalizate, în lei şi euro;
    f) valoarea totală a contractelor în derulare, în lei şi euro;
    g) valoarea cumulată a cheltuielilor efectuate până la 31 decembrie a anului anterior, în lei, iar valoarea în euro exprimată la cursul stabilit la nivelul NATO de la data efectuării plăţilor în lei;
    h) valoarea planificată pentru cheltuielile din anul curent, în lei, iar valoarea în euro exprimată la cursul stabilit la nivelul NATO din trimestrul I al anului curent;
    i) valoarea cumulată planificată pentru toată perioada rămasă, până la finalizarea proiectului NSIP, exprimată în euro şi în lei la cursul stabilit la nivelul NATO din trimestrul I al anului curent prin aplicarea formulei, este egală cu valoarea prevăzută la lit. c) din care se scad valorile prevăzute la lit. g) şi h);
    j) stadiul implementării şi termenul de finalizare operaţională ale proiectelor NSIP.

    (4) Evaluarea implementării proiectelor NSIP în anul trecut cuprinde următoarele date:
    a) structura PM;
    b) locaţia, codul şi denumirea proiectului NSIP;
    c) valoarea planificată pentru cheltuielile din anul trecut;
    d) cheltuielile efectuate în anul trecut;
    e) stadiul îndeplinirii obiectivelor din anul trecut;
    f) obiective stabilite pentru anul curent;
    g) constatări şi concluzii, iar dacă situaţia o impune, măsuri de urmat.


    ART. 40
    (1) DLog este responsabilă de modul de aplicare a prevederilor documentului NATO C-M(77)10/1977 - „Eligibility for common funding of National Administrativ Expenses incurred on NATO common infrastructure projects“/„Eligibilitatea pentru finanţarea comună a NAE asociate proiectelor de infrastructură comună“, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează funcţiunile şi tipurile de cheltuieli din categoria NAE, fără a avea un caracter limitativ.
    (2) Modul de utilizare a fondurilor NSIP din categoria NAE sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    CAP. VI
    Evaluarea şi controlul implementării proiectelor NSIP în România
    ART. 41
    Organismele NATO evaluează modul în care România realizează proiectele NSIP prin intermediul CIRIS şi prin inspecţii periodice.

    ART. 42
    Până la data de 5 a fiecărei luni calendaristice, AC transmit la DLog stadiul de realizare a graficelor fizice şi valorice aferente proiectelor NSIP din responsabilitate.

    ART. 43
    Până la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, DLog promovează la locţiitorul pentru resurse al şefului SMAp raportul de informare privind evaluarea realizării obiectivelor NSIP din anul în curs, care cuprinde constatări şi concluzii, iar dacă situaţia o impune, propuneri de urmat.

    ART. 44
    Până la sfârşitul lunilor aprilie şi octombrie, locţiitorul pentru resurse al şefului SMAp promovează la şeful SMAp raportul de informare, iniţiat de DLog, privind evaluarea realizării obiectivelor NSIP din anul în curs, care cuprinde constatări şi concluzii, iar dacă situaţia o impune, propuneri de urmat.

    ART. 45
    Până la sfârşitul lunii iulie, şeful SMAp promovează la ministrul apărării naţionale raportul de informare, iniţiat de DLog, privind evaluarea realizării obiectivelor NSIP din anul în curs, care cuprinde constatări şi concluzii, iar dacă situaţia o impune, propuneri de urmat.

    ART. 46
    (1) În termen de 15 zile calendaristice de la finalizarea trimestrului, DGFC, structurile PM şi AC transmit la DLog situaţia trimestrială a sumelor colectate şi repartizate în/din conturile NSIP pe care le gestionează.
    (2) Structurile PM şi AC notifică în situaţia trimestrială prevăzută la alin. (1), în dreptul sumelor repartizate din conturile NSIP pe care le gestionează, următoarele:
    a) codul proiectului de la care s-a repartizat suma;
    b) baza legală - număr, dată şi valoare contract/act adiţional la contract etc.;
    c) număr, dată şi valoare factură - suma exprimată în lei la cursul euro din documentul prevăzut la art. 33 alin. (11);
    d) număr, dată şi valoare ordin de plată.


    ART. 47
    Controlul implementării proiectelor NSIP vizează următoarele obiective generale:
    a) modul de implementare a strategiilor, concepţiilor, standardelor, precum şi a soluţiilor de optimizare a funcţionalităţii domeniului NSIP;
    b) perfecţionarea procesului decizional în domeniul NSIP;
    c) obţinerea eficienţei maxime, cu respectarea legislaţiei naţionale şi a procedurilor NATO de implementare a capabilităţilor finanţate din NSIP;
    d) corectarea/eliminarea disfuncţiilor/deficienţelor constatate prin aplicarea cu celeritate a corecţiilor ce se impun;
    e) asigurarea respectării legislaţiei naţionale şi a procedurilor NATO de implementare a capabilităţilor finanţate din NSIP;
    f) prevenirea, descoperirea şi recuperarea pagubelor;
    g) identificarea disfuncţiilor sistemice, a insuficienţei resurselor umane, materiale şi financiare, a vidului legislativ, a lipsei motivaţiei şi a situaţiilor determinate de înţelegerea precară a cerinţelor şi asigurarea opţiunilor de remediere a acestor deficienţe;
    h) asigurarea condiţiilor de pază şi securitate a bunurilor NSIP;
    i) întreţinerea şi exploatarea bunurilor NSIP.


    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 48
    (1) CPOC NSIP participă la activităţile NSIP internaţionale şi de pe teritoriul naţional, organizate de structurile NATO, în vederea clarificării tuturor aspectelor privind derularea etapelor specifice domeniului NSIP, cu respectarea cadrului juridic, tehnic, financiar şi administrativ al NATO şi naţional.
    (2) Pentru derularea în condiţii optime a activităţilor prevăzute la alin. (1), CPOC NSIP nominalizează, în vederea participării, personal de specialitate din structurile PM şi AC, în funcţie de domeniul vizat, cu acordul şefilor/comandanţilor structurilor din care provin.
    (3) Pentru derularea activităţilor prevăzute la alin. (1) se utilizează resursele financiare din categoria NAE sau din dobânda acumulată în contul NSIP al DGFC, în situaţia neasigurării din bugetul MApN.

    ART. 49
    (1) SMAp, prin DLog, este responsabil de organizarea şi desfăşurarea pe teritoriul naţional a activităţilor internaţionale cu vizibilitate în domeniul NSIP la propunerea/solicitarea organismelor NATO - conferinţe, grupuri/ateliere de lucru, vizite de lucru etc.
    (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se susţin şi cu sprijinul resurselor structurilor PM şi AC cu responsabilităţi în derularea activităţilor specifice domeniului NSIP.

    ART. 50
    (1) DLog este responsabilă de elaborarea actelor normative care vizează armonizarea cadrului legislativ naţional cu procedurile NSIP.
    (2) În procesul de elaborare a proiectelor de acte normative prevăzute la alin. (1), structurile MApN pot asigura sprijin de specialitate, în funcţie de domeniul de competenţă.

    ART. 51
    În funcţie de evoluţia portofoliului proiectelor NSIP, structurile PM şi AC propun măsuri pentru adaptarea structurilor NSIP proprii, prin promovarea documentelor legale, cu avizul DLog.

    ART. 52
    În scopul derulării cu celeritate a activităţilor NSIP, pentru realizarea schimbului de informaţii între structurile MApN şi organismele NATO, DLog dispune măsuri organizatorice, cu sprijinul structurilor de specialitate, pentru acreditarea şi accesarea, acolo unde nu există, a:
    a) staţiilor de lucru în reţelele NATO clasificate;
    b) sistemelor de videoteleconferinţă/VTC în reţelele clasificate ale MApN şi reţelele NATO clasificate.


    ART. 53
    (1) Punctul de contact central pentru gestionarea CIRIS în MApN este CPOC NSIP.
    (2) CPOC NSIP aprobă cererile personalului pentru crearea conturilor în CIRIS, cu avizul structurii de securitate din care acesta provine, şi le transmite la punctele de contact NATO pentru analiză şi execuţie, conform procedurilor.

    ART. 54
    În termen de 30 de zile calendaristice de la aprobarea prezentelor instrucţiuni, structurile responsabile din MApN pentru transferul documentelor în/din reţelele informatice clasificate ale MApN din/în reţelele informatice clasificate ale NATO analizează împreună cu DLog emiterea unei proceduri operaţionale de realizare a activităţilor de transfer specifice domeniului NSIP prin transmiterea de solicitări la puncte de contact în cele două sisteme informatice, fără utilizarea documentelor administrative de aprobare pe suport hârtie.

    ART. 55
    Directorii PM dispun măsurile necesare pentru asigurarea cu prioritate a fondurilor de cofinanţare necesare realizării proiectelor NSIP în termenele asumate la NATO.

    ART. 56
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucţiuni, structurile cu responsabilităţi în implementarea proiectelor NSIP dispun măsuri pentru modificarea/completarea/abrogarea actelor normative specifice care conduc la neîndeplinirea termenelor de realizare a proiectelor NSIP şi contravin prevederilor prezentelor instrucţiuni.

    ART. 57
    DLog transmite la Direcţia planificare integrată a apărării, anual, atât în format electronic, cât şi letric, în termen de 3 zile de la primirea „Scrisorii-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul viitor şi a estimărilor pentru următorii trei ani, precum şi limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite“, situaţia privind resursele financiare necesare implementării proiectelor NSIP, detaliată pe o perioadă de 10 ani, pentru întocmirea Directivei de planificare a apărării şi chestionarelor NATO, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 58
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

    ANEXA 1

    la instrucţiuni
    DOMENII DE INVESTIŢII NSIP

┌────┬─────────────────────────────────┐
│Nr. │Denumirea categoriei │
│crt.│ │
├────┼──────────────┬──────────────────┤
│1. │Aerodromuri │Airfields │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│2. │Baze navale │Naval Bases │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Instalaţii │Petroleum and │
│3. │petroliere şi │Lubricants │
│ │de lubrifianţi│Installations │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│4. │Comunicaţii │Communications │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│5. │Sisteme │Information │
│ │informatice │Systems │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Sisteme de │ │
│6. │control al │Navigational Aids │
│ │zborului │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Sistem de │ │
│7. │luptă │Anti-submarine and│
│ │antisubmarin │Surface │
│ │şi suprafaţă │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Instalaţii de │Vessel Warning │
│8. │avertizare │Installations │
│ │navale │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│9. │Instalaţii de │Warning │
│ │avertizare │Installations │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│10. │Comandamente │War Headquarters │
│ │de război │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│11. │Instalaţii de │Training │
│ │antrenament │Installations │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Instalaţii de │Surface-to-Surface│
│12. │rachete │Missile │
│ │sol-sol │Installations │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Instalaţii de │Surface-to-Air │
│13. │rachete │Missile │
│ │sol-aer │Installations │
│ │ │(SAM) │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│14. │Depozite de │Ammunition Storage│
│ │muniţii │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│15. │Depozite │Forward Storage │
│ │înaintate │Sites │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Categorii de │Reinforcement │
│16. │sprijin de │Support Category │
│ │întărire │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Diverse - │ │
│ │conform │ │
│ │aprobării │ │
│17. │prealabile de │Miscellaneous │
│ │la │(Various) │
│ │Comandamentele│ │
│ │Strategice ale│ │
│ │NATO, după caz│ │
└────┴──────────────┴──────────────────┘    ANEXA 2

    la instrucţiuni
    MODUL DE UTILIZARE
    a fondurilor NSIP din categoria NAE
    1. Funcţiunile şi tipurile de cheltuieli pentru care se pot utiliza fondurile NAE sunt cuprinse în prevederile documentului NATO C-M(77)10/1977, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Cerinţele pentru utilizarea fondurile NAE se vor analiza de către DLog, la solicitarea structurilor responsabile de fundamentarea, implementarea şi administrarea proiectelor NSIP.
    3. Priorităţile privind utilizarea fondurilor NAE sunt:
    a) derularea activităţilor naţionale şi internaţionale specifice domeniului NSIP;
    b) asigurarea sistemelor informatice şi de comunicaţii performante pentru personalul responsabil de execuţia activităţilor pentru fundamentarea şi implementarea proiectelor NSIP;
    c) asigurarea condiţiilor de lucru în birouri şi săli de şedinţe pentru personalul responsabil de execuţia activităţilor de fundamentare şi implementare a proiectelor NSIP;
    d) pregătirea personalului responsabil de execuţia activităţilor pentru fundamentarea şi implementarea proiectelor NSIP prin efectuarea cursurilor de perfecţionare în domeniile managementului implementării programelor şi proiectelor de investiţii;
    e) efectuarea plăţii facturilor aferente implementării proiectelor NSIP pentru acoperirea cheltuielilor în situaţiile în care apar diferenţe de curs valutar de la data primirii fondurilor şi data plăţii, penalităţi la contractele în derulare şi oricare altă situaţie neprevăzută;
    f) recompensarea financiară a personalului responsabil de execuţia activităţilor pentru fundamentarea şi implementarea proiectelor NSIP, stabilită potrivit contractelor de muncă cu durată determinată sau nedeterminată şi având ca sursă de finanţare fondurile financiare NSIP prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) alte situaţii care asigură realizarea activităţilor specifice domeniului NSIP.

    4. DLog analizează solicitările structurilor responsabile de fundamentarea, implementarea şi administrarea proiectelor NSIP, având la bază prevederile pct. 3, autorizările IC, stadiile de derulare a contractelor de realizare a proiectelor NSIP şi valorile estimate pentru utilizarea fondurilor NAE.
    5. Cheltuirea fondurilor NAE se realizează în etape astfel:
    a) până la semnarea contractului de angajare a cheltuielilor în scop: 1% din valoarea aprobată pentru cheltuielile în scop;
    b) până la efectuarea a 80% din plăţile contractului/contractelor de realizare a scopului proiectului: 80% din totalul NAE, care reprezintă procentul aprobat de NATO din totalul valorii contractelor de realizare a scopului proiectului;
    c) după auditarea NATO a proiectului NSIP: fondurile NAE rămase.

    6. Fondurile rămase după recepţia operaţională NATO, la proiectele NSIP aprobate de organismele NATO prin procedura „O dată pentru totdeauna“/Lump sum, se vor utiliza ca fonduri NAE în conformitate cu prevederile pct. 3 şi 4.
    7. Solicitările pentru achiziţia bunurilor, serviciilor şi execuţiei de lucrări din fonduri NAE, pentru justificarea estimărilor de cost, vor fi însoţite de date suficiente: specificaţii tehnice etc.
    8. Rapoartele pentru aprobarea desfăşurării activităţilor internaţionale şi naţionale care utilizează fonduri NAE se avizează/se iniţiază de către DLog şi se aprobă în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    9. Rapoartele pentru aprobarea utilizării fondurilor NAE, cu excepţia celor prevăzute la pct. 8, se iniţiază de către DLog, se avizează de structurile responsabile de cheltuirea fondurilor şi se aprobă de locţiitorul pentru resurse al şefului SMAp.
    10. Transferul fondurilor NAE în conturile structurilor responsabile de cheltuirea fondurilor NAE se realizează de către DGFC la solicitarea DLog.

    ANEXA 3

    la instrucţiuni
    *) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
    SITUAŢIA
    privind resursele financiare necesare implementării proiectelor NSIP
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016