Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI nr. Fi.-11/1 din 28 mai 2013  privind scăderea pierderilor din rebuturi şi stabilirea scăzămintelor procentuale determinate de perisabilităţi, transport, depozitare, conservare, manipulare şi transformare a bunurilor, precum şi a modului în care se aplică scăzămintele în Ministerul Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI nr. Fi.-11/1 din 28 mai 2013 privind scăderea pierderilor din rebuturi şi stabilirea scăzămintelor procentuale determinate de perisabilităţi, transport, depozitare, conservare, manipulare şi transformare a bunurilor, precum şi a modului în care se aplică scăzămintele în Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 29 din 12 ianuarie 2021
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. M.59 din 28 mai 2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 29 din 12 ianuarie 2021.
──────────
    CAP. I
    Scăderea pierderilor pentru produsele specifice armatei, fabricate/confecţionate în unităţile productive din cadrul Ministerului Apărării Naţionale
    ART. 1
    Parametrii de calitate pentru produsele specifice armatei, fabricate/confecţionate în unităţile productive din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, sunt cei prevăzuţi în standarde, norme şi normative tehnice, caiete de sarcini, devize aprobate, documentaţii tehnologice proprii, contracte sau în alte documente.

    ART. 2
    Produsele specifice armatei, care prezintă defecte de calitate ce se datorează, inerent, tehnologiei utilizate, constituie pierderi tehnologice.

    ART. 3
    Produsele specifice armatei, care nu îndeplinesc parametrii de calitate prevăzuţi la art. 1 şi ale căror defecte nu sunt inerente tehnologiei utilizate, constituie rebuturi definitive sau parţiale.

    ART. 4
    (1) În sensul prezentelor instrucţiuni, prin produse se înţelege piesele, ansamblurile, subansamblurile, produsele finite, care sunt utilizate ca atare.
    (2) În sensul prezentelor instrucţiuni, prin rebut definitiv se înţelege produsul rezultat în urma fabricării/confecţionării în unităţile productive din cadrul Ministerului Apărării Naţionale care nu îndeplineşte caracteristicile dimensionale/funcţionale sau parametrii de calitate, specificaţi în documentaţiile tehnice, şi care nu poate fi utilizat decât, eventual, ca materie primă sau ca material pentru producerea altor bunuri sau poate fi valorificat ca deşeu.
    (3) În sensul prezentelor instrucţiuni, prin rebut parţial se înţelege produsul rezultat în urma fabricării/confecţionării în unităţile productive din cadrul Ministerului Apărării Naţionale care îndeplineşte parţial anumite caracteristici dimensionale/ funcţionale sau anumiţi parametri de calitate, specificaţi în documentaţiile tehnice, dar care, supus unor operaţii de remediere, eficiente sub aspect economic, devine un produs corespunzător sau poate fi valorificat ca produs declasat.
    (4) În sensul prezentelor instrucţiuni, prin produs declasat se consideră produsul care nu îndeplineşte parametrii de calitate, dar care poate fi valorificat, potrivit normelor legale.

    ART. 5
    Scăderea din evidenţă a rebuturilor definitive sau parţiale se face pe baza documentelor legal întocmite.

    CAP. II
    Scăzămintele procentuale pentru pierderile determinate de perisabilităţi, transportul, depozitarea, conservarea, manipularea sau transformarea bunurilor materiale
    ART. 6
    (1) În sensul prezentelor instrucţiuni, prin scăzăminte procentuale pentru pierderile determinate de perisabilităţi se înţelege scăzămintele care se produc în timpul transportului, depozitării, conservării manipulării sau transformării bunurilor, determinate de procese naturale cum sunt: uscarea, evaporarea, volatilizarea, hidroliza, răcirea, îngheţarea, topirea, oxidarea, aderarea la pereţii recipientelor în care sunt ambalate sau transportate, descompunerea, scurgerea, îmbibarea, îngroşarea, împrăştierea/pulverizarea, fărâmiţarea, spargerea, inclusiv procese de fermentare sau alte procese biofizice.
    (2) Perisabilităţile se acordă, de la caz la caz, sub forma unor scăzăminte procentuale, pe baza următoarelor elemente:
    a) cantitatea/numărul produselor;
    b) coeficienţii de perisabilitate;
    c) perioada/timpul de depozitare;
    d) numărul de manipulări;
    e) condiţiile de depozitare/conservare;
    f) distanţa la/de la care se execută transportul;
    g) felul mijlocului de transport;
    h) alte elemente, în mod justificat.


    ART. 7
    (1) Perisabilităţile sunt maxime şi se acordă numai pe baza pierderilor sau scăderilor cantitative efective, constatate la efectuarea inventarierii generale a gestiunilor sau ori de câte ori este necesar.
    (2) Perisabilităţile pot fi acordate numai după o verificare faptică a cantităţilor de produse existente în gestiune, stabilite după cântărire, numărare, măsurare şi prin alte asemenea procedee şi după efectuarea compensărilor conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 8
    Aplicarea perisabilităţilor se face cu respectarea regulilor prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 9
    Pentru bunurile ale căror norme de perisabilitate sunt stabilite în funcţie de sezon, în sensul prezentelor instrucţiuni, sezonul cald cuprinde intervalul de timp de la 1 aprilie la 30 septembrie, iar sezonul rece intervalul de la 1 octombrie la 31 martie.

    ART. 10
    (1) Limitele maxime de perisabilitate admise în Ministerul Apărării Naţionale sunt cele stabilite, în procente, în listele cuprinse în anexa nr. 2.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru materialele de construcţii distribuite subunităţilor/punctelor de lucru limitele maxime ale scăzămintelor procentuale determinate de transport, depozitare şi manipulare sunt cele cuprinse în normele de deviz.

    ART. 11
    (1) Acordarea perisabilităţilor se face pe bază de proces-verbal, întocmit şi aprobat, la terminarea activităţilor prevăzute la art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (1), potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.
    (2) Procesul-verbal se verifică şi se certifică de către şefii structurilor de resortul cărora sunt bunurile ce fac obiectul propunerilor, în ceea ce priveşte respectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni, se vizează pentru controlul financiar preventiv propriu şi se supune aprobării comandantului/şefului unităţii militare.
    (3) Comandantul/Şeful unităţii militare dispune efectuarea cercetării administrative pentru stabilirea răspunderii materiale când constată că lipsurile se datorează altor cauze decât cele admise pentru scăzăminte.
    (4) În situaţia în care constatarea pierderilor considerate perisabilităţi se face în cadrul controalelor sau inspecţiilor, întocmirea procesului-verbal intră în sarcina unităţii militare verificate.

    ART. 12
    (1) Pentru bunurile la care scăzămintele procentuale se stabilesc pe grupe de sorturi/grupe de produse, scăzămintele procentuale se aplică pentru fiecare produs în parte.
    (2) Pentru bunurile necuprinse în listele nr. 1-11 perisabilităţile sunt cele prevăzute pentru grupele de produse din care fac parte, iar la aplicarea acestora se ţine cont de caracteristicile principale, condiţiile de depozitare şi modul de ambalare a produselor.

    ART. 13
    Scăzămintele procentuale survenite pe timpul transportului bunurilor, indiferent de sursa de aprovizionare, se aplică numai dacă distanţa este mai mare de 20 km. Pentru alimente, furaje, carburanţi şi lubrifianţi distanţa trebuie să fie mai mare de 10 km.

    ART. 14
    Nu se acordă scăzămintele procentuale de perisabilitate pentru:
    a) pâinea proaspătă neambalată, cu durata de depozitare până la 12 ore;
    b) bunurile destinate consumului curent, primite de către subunităţi, ateliere şi alte formaţiuni, din depozitele unităţii militare, cu excepţia situaţiilor în care acestea sunt aprovizionate pentru perioade îndelungate şi se păstrează mai mult de 30 de zile;
    c) bunurile livrate unităţii militare, date direct în consum, cu excepţia veselei din faianţă, porţelan şi sticlă dată în folosinţă la popote sau subunităţi;
    d) bunurile ştanţate conform standardelor sau normelor interne de fabricaţie şi alte bunuri care s-au primit cu bucata, cu excepţia ouălor, prăjiturilor şi legumelor în legături;
    e) bunurile preambalate, primite cu bucata, care se transportă, depozitează, manipulează şi distribuie în ambalajele lor originale, intacte, ale furnizorilor;
    f) sticlele pline cu sucuri, neîmbuteliate sub presiune;
    g) bunurile care se încadrează în normele de perisabilitate, dar sunt constatate lipsă, ca urmare a neglijenţei, gospodăririi defectuoase, relei-credinţe sau a altor fapte ilicite, pentru care, se dispune efectuarea cercetării administrative, potrivit legii;
    h) pierderile incluse în normele de consum tehnologic şi cele determinate de cauze de forţă majoră.


    CAP. III
    Dispoziţii finale
    ART. 15
    Prezentele instrucţiuni se aplică în toate unităţile militare ai căror comandanţi/şefi au calitatea de ordonatori de credite.

    ART. 16
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

    ANEXA 1

     la instrucţiuni
    REGULI
    privind aplicarea normelor de perisabilitate
    1. Perisabilităţile survenite pe timpul transportului şi manipulării se acordă o singură dată asupra cantităţilor de produse efectiv intrate în unitatea militară sau, după caz, distribuite de unitate în perioada dintre două inventarieri succesive.
    2. Perisabilităţile survenite pe timpul depozitării se acordă în funcţie de produs pe ore, zile, luni sau ani. Scăzămintele procentuale se aplică asupra cantităţii intrate, o singură dată pentru perioada de depozitare prevăzută în listele nr. 1-11, cuprinse în anexa nr. 2.
    3. În cazul în care intervalul dintre două inventarieri succesive este mai mic sau mai mare decât situaţiile de la pct. 2, scăzămintele procentuale se aplică prin raportare la perioada efectiv scursă între cele două inventarieri.
    4. La produsele pentru care limitele maxime de perisabilităţi se stabilesc diferenţiat în funcţie de sezon, scăzămintele procentuale se aplică separat perioadei de depozitare din sezonul cald şi separat perioadei de depozitare din sezonul rece.
    5. Constatarea perisabilităţilor, la produsele care se aprovizionează la intervale mici şi au pierderi ce se produc în perioade scurte de timp - ore, zile -, se poate face de către comisia numită de comandantul/şeful unităţii militare prin ordin de zi pe unitate, odată cu distribuirea ultimei cantităţi.
    6. Scăzămintele procentuale pentru furaje se acordă la cantităţile ieşite din gestiune/consumate.
    7. Pentru produsele la care perisabilitatea este determinată de spargere sau fărâmiţare - bunuri din sticlă, ceramică, gresie, piese abrazive, prefabricate din beton, cărămizi refractare şi alte produse similare - acordarea de perisabilităţi este condiţionată de prezentarea probelor de spargere sau fărâmiţare, iar constatarea se face de comisia de inventariere sau control.
    Prin probe se înţelege părţile componente sau rămăşiţele rezultate din spargeri/fărâmiţări, acestea trebuind să reprezinte cel puţin 75% din greutatea produselor noi.
    Constatarea pierderilor pe baza existenţei probelor se poate face şi în perioada dintre cele două inventarieri de către o comisie numită prin ordin de zi al comandantului/şefului unităţii militare. Rezultatul constatării, consemnat într-un proces-verbal, va fi avut în vedere la inventarierea bunurilor.

    ANEXA

    la instrucţiuni

    LISTA Nr. 1
    Limite admisibile de perisabilitate la produsele agroalimentare, pe timpul depozitării, conservării, manipulării şi transportului

┌────┬──────────────────────┬───────────┬─────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │Limita maximă de perisabilitate pe │
│ │ │ │ │timpul - scăzământ procentual de │
│Nr. │ │Felul │Durata │aplicat - │
│crt.│Denumirea produselor │ambalajelor│depozitării ├─────────────┬────────────┬────────────┤
│ │ │ │(conservării)│transportului│depozitării,│introducerii│
│ │ │ │ │/ manipulării│conservării │în consum* │
│ │ │ │ │ │ │(desfacere) │
├────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼──────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┤
│ │A. CEREALE, LEGUMINOASE, BOABE ŞI DERIVATE ALE ACESTORA │
├────┼──────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┤
│1 │Biscuiţi │lăzi, cutii│până la 12 │0,10 │0,02 │0,08 │
│ │ │ │luni │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │saci, │până la 3 │ │ │ │
│2 │Făină (de grâu) │pungi, │luni │0,06 │0,025 │0,08 │
│ │ │hârtie │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│3 │Făină de porumb │saci, pungi│până la 20 de│0,06 │0,025 │0,08 │
│ │(mălai) │ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│4 │Fasole, mazăre (boabe │vrac, │până la 12 │0,06 │0,025 │0,08 │
│ │uscate) │pungi, saci│luni │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│5 │Griş │pungi, saci│până la 45 de│0,06 │0,025 │0,08 │
│ │ │ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│6 │Grâu, secară │vrac, saci │până la 12 │0,06 │0,025 │0,08 │
│ │ │ │luni │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│7 │Orez decorticat │pungi, saci│până la 12 │0,13 │0,30 │0,07 │
│ │ │ │luni │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│8 │Orz, orzoaică, ovăz │vrac, saci │până la 6 │0,06 │0,025 │0,08 │
│ │ │ │luni │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│9 │Paste făinoase │pachete, │până la 12 │0,10 │0,02 │0,08 │
│ │diferite │lăzi, saci │luni │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│10 │Pâine albă │navetă, │peste 12 ore │0,10 │0,02 │0,08 │
│ │ │ambalată │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│11 │Pâine feliată tip │navetă, │până la 14 │0,10 │0,02 │- │
│ │toast │ambalată │zile │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Porumb boabe │vrac, saci │ │ │ │ │
│ ├─────────┬────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │la │ │ │ │ │ │
│ │ │temperaturi │ │ │0,06 │0,07 │0,07 │
│ │ │până la 15°C│ │ │ │ │ │
│ │cu ├────────────┤ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │umiditate│la │ │până la 6 │ │ │ │
│ │până la │temperaturi:│vrac, saci │luni │0,06 │0,18 │0,07 │
│ │16% │15°-25°C │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┤ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │la │ │ │ │ │ │
│ │ │temperaturi:│ │ │0,06 │0,28 │0,07 │
│ │ │25°-35°C │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │la │ │ │ │ │ │
│ │ │temperaturi │ │ │0,06 │0,22 │0,07 │
│ │ │până la 15°C│ │ │ │ │ │
│ │cu ├────────────┤ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┤
│12 │umiditate│la │ │până la 6 │ │ │ │
│ │între 16%│temperaturi:│vrac, saci │luni │0,06 │0,41 │0,07 │
│ │şi 20% │15°-25°C │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┤ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │la │ │ │ │ │ │
│ │ │temperaturi:│ │ │0,06 │0,61 │0,07 │
│ │ │25°-35°C │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │la │ │ │ │ │ │
│ │ │temperaturi │ │ │0,06 │0,48 │0,07 │
│ │ │până la 15°C│ │ │ │ │ │
│ │cu ├────────────┤ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │umiditate│la │ │până la 6 │ │ │ │
│ │între 20%│temperaturi:│vrac, saci │luni │0,06 │0,75 │0,07 │
│ │şi 24% │15°-25°C │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┤ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │la │ │ │ │ │ │
│ │ │temperaturi:│ │ │0,06 │1,03 │0,07 │
│ │ │25°-35°C │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │Porumb │ │vrac │ │ │ │ │
│ │ştiuleţi │ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │la │ │ │ │ │ │
│ │ │temperaturi │ │ │0,06 │0,35 │0,07 │
│ │ │până la 15°C│ │ │ │ │ │
│ │cu ├────────────┤ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │umiditate│la │ │până la 12 │ │ │ │
│ │până la │temperaturi:│vrac │luni │0,06 │0,58 │0,07 │
│ │18% │15°-25°C │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┤ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │la │ │ │ │ │ │
│ │ │temperaturi:│ │ │0,06 │0,87 │0,07 │
│ │ │25°-35°C │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │la │ │ │ │ │ │
│ │ │temperaturi │ │ │0,06 │0,46 │0,07 │
│ │ │până la 15°C│ │ │ │ │ │
│13 │cu ├────────────┤ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │umiditate│la │ │până la 12 │ │ │ │
│ │între 18%│temperaturi:│vrac │luni │0,06 │0,75 │0,07 │
│ │şi 23% │15°-25°C │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┤ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │la │ │ │ │ │ │
│ │ │temperaturi:│ │ │0,06 │1,03 │0,07 │
│ │ │25°-35°C │ │ │ │ │ │
│ ├─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │la │ │ │ │ │ │
│ │ │temperaturi │ │ │0,06 │0,64 │0,07 │
│ │ │până la 15°C│ │ │ │ │ │
│ │cu ├────────────┤ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │umiditate│la │ │până la 12 │ │ │ │
│ │între 23%│temperaturi:│vrac │luni │0,06 │0,93 │0,07 │
│ │şi 28% │15°-25°C │ │ │ │ │ │
│ │ ├────────────┤ │ ├─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │la │ │ │ │ │ │
│ │ │temperaturi:│ │ │0,06 │1,38 │0,07 │
│ │ │25°-35°C │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│14 │Tărâţe de│ │saci │până la 3 │0,06 │0,025 │0,08 │
│ │grâu │ │ │luni │ │ │ │
├────┼─────────┴────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ambalaje │ │ │ │ │
│15 │Cereale │individuale│până la 12 │0,10 │0,02 │0,08 │
│ │ │de minimum │luni │ │ │ │
│ │ │1.000 g │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┤
│ │B. CARNE ŞI PREPARATE DIN CARNE │
├────┼──────────────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┤
│ │ │ │până la 30 de│0,10 │0,25 │0,70 │
│ │Specialităţi din carne│vrac, │zile │ │ │ │
│1 │- afumături │navete ├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │peste 30 de │0,10 │0,27 │0,75 │
│ │ │ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │vrac, │până la 12 │ │ │ │
│ │Carne proaspătă de │navete, │ore │0,15 │0,20 │0,40 │
│2 │bovine, porcine şi │cutii, │ │ │ │ │
│ │ovine (zvântată) │pachete, ├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │pungi a │peste 12 ore │0,15 │0,25 │0,45 │
│ │ │5-10 kg │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │până la 12 │- │0,20 │0,40 │
│3 │Carne proaspătă de │vrac, │ore │ │ │ │
│ │miel (zvântată) │navete ├─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │peste 12 ore │- │0,25 │0,45 │
└────┴──────────────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┘┌──┬─────────────┬───────────┬─────┬────┬────┬────┐
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │până │ │ │ │
│ │Carne │ │la 12│0,15│0,20│0,40│
│ │proaspătă de │vrac, │ore │ │ │ │
│4 │viţel │navete ├─────┼────┼────┼────┤
│ │(zvântată) │ │peste│ │ │ │
│ │ │ │12 │0,15│0,25│0,45│
│ │ │ │ore │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │până │ │ │ │
│ │ │ │la 12│0,15│0,20│0,40│
│ │Carne │vrac, │ore │ │ │ │
│5 │proaspătă de │navete ├─────┼────┼────┼────┤
│ │pasăre │ │peste│ │ │ │
│ │ │ │12 │0,15│0,25│0,45│
│ │ │ │ore │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │saci de │până │ │ │ │
│ │ │hârtie, │la 10│0,00│0,20│1,20│
│ │Carne │cutii, │ore │ │ │ │
│6 │diferită │pachete, ├─────┼────┼────┼────┤
│ │congelată │pungi a │peste│ │ │ │
│ │ │5-10 kg │10 │0,00│0,25│1,20│
│ │ │ │ore │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │saci de │ │ │ │ │
│ │Carne │hârtie, │până │ │ │ │
│7 │diferită │cutii, │la 48│0,15│0,25│0,45│
│ │refrigerată │pachete, │de │ │ │ │
│ │ │pungi a │ore │ │ │ │
│ │ │5-10 kg │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │Mezeluri │ │până │ │ │ │
│ │proaspete │ │la 24│0,20│0,25│0,75│
│ │diferite │ │de │ │ │ │
│8 │(parizer, │vrac, │ore │ │ │ │
│ │lebărvurşti, │navete ├─────┼────┼────┼────┤
│ │crenvurşti, │ │până │ │ │ │
│ │şuncă │ │la 3 │0,20│0,30│0,75│
│ │presată) │ │zile │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │Organe şi │ │până │ │ │ │
│9 │subproduse de│pungi a │la 24│0,15│0,25│0,45│
│ │abator │5-10 kg │de │ │ │ │
│ │proaspete │ │ore │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │până │ │ │ │
│ │Salam afumat │ │la 10│0,10│0,20│0,75│
│ │(tip Sibiu, │pungi a │zile │ │ │ │
│10│Bacău, │5-10 kg ├─────┼────┼────┼────┤
│ │Elveţian │ │peste│ │ │ │
│ │etc.) │ │10 │0,10│0,27│0,75│
│ │ │ │zile │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │până │ │ │ │
│ │Salam │ │la 3 │0,10│0,20│0,75│
│ │semiafumat │pungi a │zile │ │ │ │
│11│(vânătoresc, │5-10 kg ├─────┼────┼────┼────┤
│ │italian, │ │până │ │ │ │
│ │cabanos etc.)│ │la 7 │0,10│0,27│0,75│
│ │ │ │zile │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │până │ │ │ │
│ │ │ │la 24│0,15│0,20│0,45│
│ │Şuncă │ │de │ │ │ │
│ │proaspătă, │pungi a │ore │ │ │ │
│12│tobă, │5-10 kg ├─────┼────┼────┼────┤
│ │caltaboş │ │până │ │ │ │
│ │ │ │la 48│0,15│0,25│0,45│
│ │ │ │de │ │ │ │
│ │ │ │ore │ │ │ │
├──┼─────────────┴───────────┴─────┴────┴────┴────┤
│ │C. PEŞTE ŞI PREPARATE DIN PEŞTE │
├──┼─────────────┬───────────┬─────┬────┬────┬────┤
│ │Peşte viu, │ │ │ │ │ │
│ │proaspăt şi │ │până │ │ │ │
│ │refrigerat │vrac, │la 24│ │ │ │
│1 │(întreg, │navete │de │0,80│0,30│0,55│
│ │eviscerat, │ │ore │ │ │ │
│ │decapitat, │ │ │ │ │ │
│ │file) │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │Peşte │ │ │ │ │ │
│ │congelat │ │până │ │ │ │
│2 │(întreg, │vrac, │la 24│0,30│0,30│0,55│
│ │eviscerat, │navete │de │ │ │ │
│ │decapitat, │ │ore │ │ │ │
│ │file) │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┴───────────┴─────┴────┴────┴────┤
│ │D. GRĂSIMI ANIMALE ŞI VEGETALE │
├──┼─────────────┬───────────┬─────┬────┬────┬────┤
│ │Slănină │vrac, │până │ │ │ │
│1 │afumată │navete │la 15│0,10│0,25│0,45│
│ │ │ │zile │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │Slănină │vrac, │până │ │ │ │
│2 │proaspătă │navete │la 15│0,10│0,25│0,45│
│ │ │ │zile │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │Slănină │vrac, │până │ │ │ │
│3 │sărată │navete │la 15│0,10│0,25│0,45│
│ │ │ │zile │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │Ulei │butoaie, │până │ │ │ │
│4 │comestibil │sticle din │la 6 │0,20│0,07│0,10│
│ │ │plastic │luni │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │până │ │ │ │
│5 │Untură │lăzi │la 3 │0,10│0,07│0,10│
│ │ │ │luni │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │până │ │ │ │
│6 │Unt proaspăt │vrac │la 10│- │0,05│0,60│
│ │ │ │zile │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │butoaie, │ │ │ │ │
│ │Ulei de │cutii │până │ │ │ │
│7 │măsline │metalice de│la 12│0,10│0,07│0,10│
│ │ │maximum │luni │ │ │ │
│ │ │5.000 ml │ │ │ │ │
├──┼─────────────┴───────────┴─────┴────┴────┴────┤
│ │E. LAPTE, PRODUSE LACTATE ŞI OUĂ │
├──┼─────────────┬───────────┬─────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │până │ │ │ │
│ │Brânză │folie de │la 30│0,24│0,50│1,25│
│ │frământată │material │de │ │ │ │
│1 │(Moldova, │plastic, │zile │ │ │ │
│ │Dorna, Luduş,│băşici ├─────┼────┼────┼────┤
│ │burduf etc.) │naturale │peste│ │ │ │
│ │ │ │30 de│0,24│0,45│1,25│
│ │ │ │zile │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │Brânză │ │până │ │ │ │
│2 │proaspătă de │cutii, │la 48│1,00│0,25│1,25│
│ │vaci │bidoane │de │ │ │ │
│ │ │ │ore │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │până │ │ │ │
│ │ │ │la 30│1,50│0,35│1,25│
│ │ │putini, │de │ │ │ │
│3 │Brânză │butoaie, │zile │ │ │ │
│ │telemea │cutii ├─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │peste│ │ │ │
│ │ │ │30 de│1,50│0,30│1,25│
│ │ │ │zile │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │până │ │ │ │
│4 │Brânză topită│cutii │la 60│0,40│0,15│1,25│
│ │ │ │de │ │ │ │
│ │ │ │zile │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │până │ │ │ │
│ │ │ │la 15│0,24│0,50│1,25│
│ │ │ │zile │ │ │ │
│ │ │ ├─────┼────┼────┼────┤
│ │Brânzeturi │acoperite │peste│ │ │ │
│5 │fermentate, │cu folie │15 │0,24│0,50│1,25│
│ │caşcaval │ │zile │ │ │ │
│ │ │ ├─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │peste│ │ │ │
│ │ │ │30 de│0,24│0,50│1,25│
│ │ │ │zile │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │până │ │ │ │
│6 │Iaurt, lapte │pahare din │la 24│0,24│0,50│1,25│
│ │bătut │plastic │de │ │ │ │
│ │ │ │ore │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │cutii, │până │ │ │ │
│7 │Lapte │pungi din │la 24│0,10│0,20│0,45│
│ │proaspăt │plastic │de │ │ │ │
│ │ │ │ore │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │Lapte praf │ │ │ │ │ │
│ │ambalat în │saci de │până │ │ │ │
│8 │saci de │hârtie, │la 8 │- │0,10│0,20│
│ │hârtie sau │polietilenă│luni │ │ │ │
│ │butoaie de │ │ │ │ │ │
│ │placaj │ │ │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │până │ │ │ │
│9 │Smântână, │pahar din │la 24│0,40│0,50│1,25│
│ │frişcă │plastic │de │ │ │ │
│ │ │ │ore │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │până │ │ │ │
│10│Ouă │lăzi, │la 20│0,50│0,30│1,50│
│ │ │cofraje │de │ │ │ │
│ │ │ │zile │ │ │ │
├──┼─────────────┼───────────┼─────┼────┼────┼────┤
│ │Brânză Feta │ │până │ │ │ │
│11│(păstrată în │recipiente │la 30│1,50│0,35│1,25│
│ │camere │din plastic│de │ │ │ │
│ │frigorifice) │ │zile │ │ │ │
└──┴─────────────┴───────────┴─────┴────┴────┴────┘┌───┬─────────────┬───────────┬────┬─────┬─────┬────┐
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├───┼─────────────┴───────────┴────┴─────┴─────┴────┤
│ │F. BĂUTURI, CONDIMENTE, INGREDIENTE ŞI ALTE │
│ │PRODUSE ALIMENTARE │
├───┼─────────────┬───────────┬────┬─────┬─────┬────┤
│ │ │recipiente │până│ │ │ │
│ │Ape minerale │din plastic│la 4│0,05 │0,005│0,02│
│ │în sticle a │ │luni│ │ │ │
│1 │1,5 şi 2 ├───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │litri │recipiente │până│ │ │ │
│ │ │din sticlă │la 4│1,00 │0,50 │0,30│
│ │ │ │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │ │până│ │ │ │
│ │ │recipiente │la │1,00 │0,50 │0,30│
│ │ │din sticlă │12 │ │ │ │
│ │ │ │luni│ │ │ │
│ │ ├───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│2 │Băuturi │recipiente │ │ │ │ │
│ │răcoritoare │din │până│ │ │ │
│ │ │plastic, │la │ │ │ │
│ │ │cutii de │12 │0,05 │0,005│0,02│
│ │ │carton de │luni│ │ │ │
│ │ │maximum │ │ │ │ │
│ │ │2.000 g │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │Băuturi │butoaie, │până│ │ │ │
│3 │alcoolice │cisterne │la 4│0,075│0,005│0,05│
│ │ │ │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│4 │ │butelii din│ │0,25 │0,04 │0,50│
│ │ │sticlă │ │ │ │ │
├───┤Bere ├───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│5 │ │butelii din│ │0,05 │0,005│0,02│
│ │ │plastic │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │saci de │până│ │ │ │
│6 │Boia de ardei│hârtie, │la 6│0,10 │0,03 │0,08│
│ │ │plastic │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │Cafea boabe │saci de │până│ │ │ │
│7 │măcinată, │hârtie, │la 6│0,01 │0,03 │0,10│
│ │cacao │plastic, │luni│ │ │ │
│ │ │iută │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │Conserve de │ │până│ │ │ │
│8 │legume în apă│recipiente │la │0,10 │0,10 │0,10│
│ │sau bulion │din sticlă │18 │ │ │ │
│ │ │ │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │ │până│ │ │ │
│9 │Compot, gem, │recipiente │la │0,10 │0,30 │0,10│
│ │dulceaţă │din sticlă │18 │ │ │ │
│ │ │ │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │saci de │până│ │ │ │
│10 │Ceai natural │hârtie, │la │0,10 │0,03 │0,10│
│ │ │cutii │12 │ │ │ │
│ │ │ │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │Drojdie de │lăzi, │până│ │ │ │
│11 │bere │navete │la 7│0,10 │0,20 │0,10│
│ │ │ │zile│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │ │până│ │ │ │
│12 │Foi de dafin │saci de │la │0,10 │0,20 │0,10│
│ │ │hârtie │12 │ │ │ │
│ │ │ │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │Fructe │ │până│ │ │ │
│13 │citrice │lăzi │la │0,50 │0,40 │1,30│
│ │(lămâi, │ │15 │ │ │ │
│ │portocale) │ │zile│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │bidoane, │până│ │ │ │
│14 │Miere de │recipiente │la │0,02 │0,05 │0,30│
│ │albine │din plastic│12 │ │ │ │
│ │ │ │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │borcane din│până│ │ │ │
│15 │Muştar │sticlă şi │la 3│0,01 │0,01 │0,05│
│ │ │plastic │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │ │până│ │ │ │
│16 │Măsline │butoaie, │la │0,05 │0,20 │0,45│
│ │ │recipiente │12 │ │ │ │
│ │ │ │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │butoaie, │până│ │ │ │
│17 │Oţet │recipiente │la 6│0,10 │0,006│0,05│
│ │ │din sticlă,│luni│ │ │ │
│ │ │plastic │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │Pastă de │recipiente │până│ │ │ │
│18 │tomate, │din sticlă,│la │0,10 │0,30 │1,30│
│ │bulion │plastic │18 │ │ │ │
│ │ │ │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │ │până│ │ │ │
│19 │Piper alb │saci, │la │0,10 │0,40 │0,10│
│ │ │pachete │12 │ │ │ │
│ │ │ │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │ │până│ │ │ │
│20 │Piper negru │saci, │la │0,10 │0,03 │0,10│
│ │ │pachete │12 │ │ │ │
│ │ │ │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │ │până│ │ │ │
│21 │Sare │saci │la │0,20 │0,30 │0,05│
│ │comestibilă │ │12 │ │ │ │
│ │ │ │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │ │până│ │ │ │
│22 │Zahăr │saci │la │0,08 │0,08 │0,10│
│ │ │ │12 │ │ │ │
│ │ │ │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │Arome │ │ │ │ │ │
│ │alimentare │plicuri de │ │ │ │ │
│ │(zahăr │maximum 50 │până│ │ │ │
│23*│vanilat, │g, │la 6│0,10 │0,03 │0,08│
│ │vanilină, │recipiente │luni│ │ │ │
│ │esenţe de │de maximum │ │ │ │ │
│ │rom, lămâie │250 ml │ │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │Ingrediente │ │ │ │ │ │
│ │(bicarbonat │plicuri de │până│ │ │ │
│24*│de sodiu │maximum 50 │la │0,10 │0,03 │0,08│
│ │alimentar, │g │12 │ │ │ │
│ │praf de copt │ │luni│ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │Amelioratori │ambalaje de│până│ │ │ │
│25 │pentru │maximum 1 │la │0,05 │0,03 │0,08│
│ │preparate │kg │12 │ │ │ │
│ │culinare │ │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │ambalaje │până│ │ │ │
│ │Batoane de │individuale│la │ │ │ │
│26*│cereale │de maximum │30 │0,10 │0,02 │0,08│
│ │ │100 g │de │ │ │ │
│ │ │ │zile│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │ambalaje │până│ │ │ │
│ │Borş instant │individuale│la 6│0,10 │0,03 │0,03│
│ │ │de maximum │luni│ │ │ │
│ │ │100 g │ │ │ │ │
│27 ├─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │ambalat în │până│ │ │ │
│ │Borş proaspăt│recipiente │la 7│0,10 │0,20 │0,10│
│ │ │de maximum │zile│ │ │ │
│ │ │2.000 ml │ │ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │ambalaje │până│ │ │ │
│28*│Ciocolată │individuale│la 6│0,10 │0,02 │0,10│
│ │ │de 50-100 g│luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │recipiente │până│ │ │ │
│29 │Conserve din │metalice de│la │0,10 │0,10 │- │
│ │peşte │maximum 210│12 │ │ │ │
│ │ │g │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │Conserve din │ │până│ │ │ │
│ │carne de porc│recipiente │la │ │ │ │
│30 │în suc │închise │36 │0,10 │0,10 │- │
│ │propriu │ermetic │de │ │ │ │
│ │ │ │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │Conserve din │ │până│ │ │ │
│ │carne de vită│recipiente │la │ │ │ │
│31 │în suc │închise │36 │0,10 │0,10 │- │
│ │propriu │ermetic │de │ │ │ │
│ │ │ │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │Conserve din │ │până│ │ │ │
│ │carne de porc│recipiente │la │ │ │ │
│32 │cu fasole │închise │36 │0,10 │0,10 │- │
│ │boabe │ermetic │de │ │ │ │
│ │ │ │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │recipiente │până│ │ │ │
│33 │Pate de ficat│metalice de│la │0,10 │0,10 │- │
│ │ │100 şi 200 │12 │ │ │ │
│ │ │g │luni│ │ │ │
├───┼─────────────┼───────────┼────┼─────┼─────┼────┤
│ │ │plicuri │până│ │ │ │
│34*│Cafea instant│ermetice a │la │0,01 │0,03 │- │
│ │ │maximum 4 g│12 │ │ │ │
│ │ │ │luni│ │ │ │
└───┴─────────────┴───────────┴────┴─────┴─────┴────┘


    * În conformitate cu prevederile Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 831/2004, la produsele preambalate în gramaj fix nu se aplică perisabilităţi.
    NOTE:
    1. La produsele agroalimentare din grupa A cu durată mare de conservare, care se păstrează mai mult de 30 de zile, pentru fiecare lună de păstrare în plus se poate aplica un procent de perisabilitate de cel mult 50% din procentul maxim lunar, legal admis.
    2. Pentru produsele la care scăzămintele procentuale de perisabilitate se acordă în funcţie de ore, pe actele de primire se vor menţiona data şi ora intrării în depozit.
    3. La unităţile militare care nu sunt dotate cu dulapuri frigorifice sau frigidere conform Normei nr. 3 de dotare cu mijloace şi obiecte de inventar pentru manipularea, transportul, depozitarea şi păstrarea produselor agroalimentare din anexa nr. 7 la Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 96/2008 pentru aprobarea „L - 4/1, Instrucţiuni privind hrănirea în Ministerul Apărării pe timp de pace“, cu modificările şi completările ulterioare, scăzămintele procentuale de perisabilitate la carne, preparate din carne, lapte, produse lactate, peşte şi preparate din peşte se majorează cu 10%.
    4. La produsele ştanţate în bucăţi sau preambalate conform standardelor sau normelor interne, livrate pe bază de greutate nominală, nu se acordă scăzăminte procentuale.
    5. La transvazarea diferitelor lichide dintr-un vas în altul se acordă scăzământ procentual de 0,10% pentru întreg anul.
    6. La manutanţe (brutării), pentru făină, drojdie şi sare, se aplică scăzămintele procentuale prevăzute pentru unităţile militare.
    7. La conservele din carne se admit scăzăminte procentuale în limita a 0,02% pentru o depozitare mai mare de 18 luni socotite de la data de fabricaţie marcată pe cutie.
    8. Scăzămintele procentuale pentru perisabilităţile produse pe timpul transportului produselor alimentare între unităţile militare se aplică indiferent de natura mijlocului de transport numai dacă distanţa este mai mare de 10 km, cu condiţia să nu existe nicio culpă din partea expeditorului, cărăuşului sau delegatului însoţitor. Acordarea acestor scăzăminte se face numai dacă marfa a fost recepţionată la sosirea în unitatea militară.
    9. La transformarea slăninii sărate în slănină afumată se admite un scăzământ procentual de maximum 15,3% pentru întreg lotul care se afumă odată. Pentru transformarea slăninii crude în slănină sărată se acordă un scăzământ procentual de 5,00%.
    10. La sărarea slăninii crude se folosesc 20 kg sare la 100 kg slănină crudă; pentru conservarea slăninii sărate se folosesc, în plus, 10 kg sare la 100 kg slănină sărată pentru toată perioada de păstrare.
    11. La transformarea slăninii crude în untură randamentul este de 75% pentru untură şi 10% pentru jumări.
    12. Pentru conservarea brânzei telemea se folosesc 5 kg sare la 100 kg brânză telemea pentru toată perioada depozitării.
    13. Scăzămintele procentuale de perisabilitate prevăzute pentru depozitele unităţilor militare se aplică şi la depozitele proprii ale comandamentelor, marilor unităţi şi formaţiunilor luate ca unităţi aparte.


    LISTA Nr. 2
    Norme maxime de perisabilităţi la legume, fructe, conserve de legume şi fructe
    pe timpul depozitării, transportului/manipulării şi introducerii în consum (desfacerii)

┌────┬───────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Norma de perisabilitate maximă % pe │
│ │ │ │timpul │
│Nr. │Denumirea │Felul ├─────────────┬───────────┬────────────┤
│crt.│produselor │ambalajelor│transportului│ │introducerii│
│ │ │ │/ manipulării│depozitării│în consum │
│ │ │ │ │ │(desfacerii)│
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │lăzi, │ │ │ │
│ │ │lădiţe, │ │ │ │
│1 │Legume - proaspete │navete, │0,50 │0,70 │1,30 │
│ │ │cutii, │ │ │ │
│ │ │plase, │ │ │ │
│ │ │casolete │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │lăzi, │ │ │ │
│ │ │lădiţe, │ │ │ │
│2 │Fructe - proaspete │navete, │0,50 │0,40 │1,30 │
│ │ │cutii, │ │ │ │
│ │ │plase, │ │ │ │
│ │ │casolete │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │navete, │ │ │ │
│ │Conserve de legume │boxpalete, │ │ │ │
│3 │şi fructe │lădiţe, │0,10 │0,10 │0,10 │
│ │ │cutii, │ │ │ │
│ │ │borcane │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │navete, │ │ │ │
│ │Legume şi fructe - │boxpalete, │ │ │ │
│4 │uscate, │lădiţe, │0,05 │0,10 │0,30 │
│ │deshidratate │cutii, │ │ │ │
│ │ │borcane │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Legume şi fructe - │ │ │ │ │
│ │semiindustrializate│ │ │ │ │
│5 │(lacto-fermentate │butoaie │0,10 │0,30 │1,30 │
│ │în saramură, oţet, │ │ │ │ │
│ │pulpe, macuri, │ │ │ │ │
│ │sucuri concentrate)│ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Curmale, smochine, │ │ │ │ │
│ │roşcove, alune │ │ │ │ │
│6 │turceşti (exclusiv │lăzi, saci │0,10 │0,20 │0,08 │
│ │preambalate în │ │ │ │ │
│ │gramaj fix) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Stafide (exclusiv │ │ │ │ │
│7 │preambalate în │lădiţe │0,10 │0,10 │0,10 │
│ │gramaj fix) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Miez de nucă şi │ │ │ │ │
│ │seminţe de dovleac │ │ │ │ │
│8 │(exclusiv │saci │- │- │1,00 │
│ │preambalate în │ │ │ │ │
│ │gramaj fix) │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Arahide (cu coajă │ │ │ │ │
│ │şi decorticate) - │ │ │ │ │
│9 │exclusiv │saci │0,10 │0,45 │0,09 │
│ │preambalate în │ │ │ │ │
│ │gramaj fix │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼────────────┤
│ │Migdale (exclusiv │ │ │ │ │
│10 │preambalate în │saci │0,10 │0,50 │0,08 │
│ │gramaj fix) │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴────────────┘


    NOTE:
    1. Scăzămintele procentuale pentru transport se aplică numai dacă distanţa între unităţile economice furnizoare şi unitatea militară este cea prevăzută la art. 13 din prezentele instrucţiuni, iar la sosirea produselor în unitate s-a executat recepţia cantitativă şi calitativă a produsului, întocmindu-se documentele de recepţie prevăzute de legislaţia în vigoare.
    2. Scăzămintele procentuale determinate de perisabilităţi la alimente se calculează folosindu-se următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    în care: S = scăzământ procentual de perisabilitate; C = cantitatea depozitată/manipulată/introdusă în consum; N = procent maxim de perisabilitate admis; 100 = coeficient constant.

    3. Exemple de calcul al scăzămintelor procentuale determinate de perisabilităţi la alimente

    Exemplul nr. 1
    La data de 1.07 a existat în depozitul unităţii militare cantitatea de 900 kg zahăr. La data de 30.06 s-au întocmit actele şi s-au scăzut pierderile normale.
    În cursul lunii iulie s-a primit cantitatea de 1.000 kg zahăr. Tot în cursul lunii iulie s-a distribuit cantitatea de 500 kg.
    La 31.07 se stabileşte rămasul pe teren la 1.399,200 kg zahăr, deci o lipsă de 0,800 kg.
    Rezolvare
    La 1.000 kg zahăr se aplică norma de pierdere normală maxim admisă 0,08%, rezultând un drept de scădere de 0,8 kg; la 900 kg zahăr existent la 1.07 în depozitul unităţii nu se mai aplică procentul de scăzământ deoarece s-a aplicat în luna iunie.
    Concluzie: Lipsa de 0,800 kg zahăr se încadrează în norma de pierdere normală maxim admisă şi comandantul unităţii militare poate aproba scăderea acestei cantităţi.


    Exemplul nr. 2
    În ziua de 11.04, la ora 11, unitatea a primit de la abator cantitatea de 320 kg carne de vită. În ziua de 11.04, ora 17, s-a distribuit cantitatea de 164 kg carne de vită.
    În data de 12.04, la ora 15, s-a distribuit cantitatea de 155,500 kg carne de vită, constatându-se o lipsă de 0,500 kg.
    Rezolvare
    - 164 kg carne de vită s-au depozitat 6 ore de la primire, deci se aplică norma de pierdere de 0,20% - 0,328 kg.
    – 156 kg carne de vită s-au depozitat 28 de ore de la primire, deci se aplică norma de pierdere de 0,25% - 0,390 kg.
    Total: 0,718 kg
    Concluzie: Lipsa de 0,500 kg carne de vită se încadrează în norma de pierdere maxim admisă de 0,718 kg şi comandantul unităţii poate aproba scăderea din evidenţă a cantităţii de 0,500 kg carne de vită.    LISTA Nr. 3
    Norme maxime de perisabilităţi la furaje pe timpul depozitării şi transportului

┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │Procentele de│
│Lunile de │ │scădere pe │
│balotare │Procentele lunare de scădere pe timpul depozitării în perioada │timpul │
│sau │ │transportului│
│intrare în│ │cu mijloace │
│depozitare├─────┬─────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬───┼─────────────┤
│ │Iunie│Iulie│August│Septembrie│Octombrie│Noiembrie│Decembrie│Ianuarie│Februarie│Martie│Aprilie│Mai│Auto, hipo şi│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alte mijloace│
├──────────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───┴─────────────┤
│A. FÂN BALOTAT, PĂSTRAT SUB CERUL LIBER │
├──────────┬─────┬─────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬───┬─────────────┤
│Iunie │0,3 │0,6 │0,9 │0,7 │0,5 │0,3 │0,1 │0,1 │0,3 │0,4 │0,7 │1,2│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Iulie │1,9 │0,2 │0,5 │0,6 │0,4 │0,2 │0,1 │0,1 │0,2 │0,3 │0,6 │1,1│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│August │1,4 │1,9 │0,2 │0,5 │0,4 │0,2 │0,1 │0,1 │0,1 │0,2 │0,4 │0,8│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Septembrie│1,5 │1,8 │2,0 │0,3 │0,2 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,3 │0,6│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Octombrie │1,9 │1,2 │1,5 │1,9 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,4 │0,7│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Noiembrie │1,0 │1,0 │1,1 │1,3 │1,5 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,3 │0,7│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Decembrie │2,1 │2,5 │2,9 │3,2 │3,0 │2,5 │0,1 │0,1 │0,1 │0,6 │1,3 │1,8│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Ianuarie │2,0 │2,1 │2,4 │2,9 │2,9 │2,8 │2,7 │0,1 │0,1 │0,4 │1,2 │1,7│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Februarie │1,8 │2,0 │2,3 │2,6 │2,5 │2,4 │2,4 │2,2 │0,1 │0,2 │1,0 │1,5│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Martie │0,8 │0,9 │1,1 │1,2 │1,1 │0,9 │0,7 │0,8 │0,9 │0,1 │0,3 │0,5│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Aprilie │0,7 │0,8 │0,9 │1,1 │1,0 │0,8 │0,7 │0,8 │0,9 │1,0 │0,2 │0,4│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Mai │0,6 │0,7 │0,9 │1,0 │0,9 │0,7 │0,6 │0,8 │0,8 │0,9 │1,1 │0,3│0,80 │
├──────────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───┴─────────────┤
│B. FÂN NEBALOTAT, PĂSTRAT SUB CERUL LIBER ÎN CLĂI ŞI ŞIRE (ŞURE) │
├──────────┬─────┬─────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬───┬─────────────┤
│Iunie │0,6 │0,9 │1,2 │1,3 │1,1 │0,9 │0,8 │1,1 │1,1 │1,3 │2,0 │3,0│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Iulie │3,0 │0,6 │0,9 │1,2 │0,8 │0,7 │0,6 │0,8 │1,0 │1,1 │1,8 │2,8│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│August │2,8 │3,0 │0,6 │0,9 │0,7 │0,5 │0,4 │0,6 │0,7 │0,9 │1,6 │2,6│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Septembrie│2,0 │2,2 │2,3 │0,5 │0,3 │0,2 │0,2 │0,1 │0,2 │0,8 │1,3 │1,9│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Octombrie │1,8 │2,0 │2,2 │2,3 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,7 │1,3 │1,5│0,80 │
└──────────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───┴─────────────┘┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ │ │Procentele de│
│Lunile de │ │scădere pe │
│balotare │Procentele lunare de scădere pe timpul depozitării în perioada │timpul │
│sau │ │transportului│
│intrare în│ │cu mijloace │
│depozitare├─────┬─────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┬──────┬───────┬───┼─────────────┤
│ │Iunie│Iulie│August│Septembrie│Octombrie│Noiembrie│Decembrie│Ianuarie│Februarie│Martie│Aprilie│Mai│Auto, hipo şi│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │alte mijloace│
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Noiembrie │1,5 │1,7 │1,8 │1,9 │1,8 │0,1 │0,1 │0,1 │0,1 │0,6 │1,2 │1,4│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Decembrie │2,0 │2,5 │3,0 │3,9 │3,7 │3,2 │0,1 │0,1 │0,2 │1,0 │1,9 │2,2│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Ianuarie │2,3 │2,6 │2,9 │3,3 │3,2 │3,1 │2,9 │0,1 │0,1 │0,9 │1,6 │2,0│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Februarie │2,2 │2,5 │2,8 │3,0 │2,8 │2,7 │2,5 │2,0 │0,1 │0,4 │1,5 │2,0│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Martie │1,6 │1,7 │1,8 │1,9 │1,9 │1,8 │1,7 │1,7 │1,6 │0,1 │0,6 │1,5│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Aprilie │1,6 │1,7 │1,8 │1,9 │1,7 │1,6 │1,5 │1,4 │1,3 │1,5 │0,2 │1,4│0,80 │
├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────────────┤
│Mai │1,5 │1,6 │1,7 │1,8 │1,7 │1,6 │1,5 │1,4 │1,3 │1,4 │1,7 │0,5│0,80 │
└──────────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───┴─────────────┘

    C. FÂN BALOTAT ŞI NEBALOTAT PĂSTRAT MAI MULT DE 1 AN SUB CERUL LIBER PE PERIOADE


┌──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Perioada intrării în depozitare şi procentul de scăzământ │
│Lunile │Modul de ├──────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────────┤
│aflate în │depozitare│Vara │Toamna │Iarna │Primăvara │
│depozitare│ ├─────┬─────┬──────┼──────────┬─────────┬─────────┼─────────┬────────┬─────────┼──────┬───────┬───┤
│ │ │Iunie│Iulie│August│Septembrie│Octombrie│Noiembrie│Decembrie│Ianuarie│Februarie│Martie│Aprilie│Mai│
├──────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┤
│Vara (1.06│Nebalotat │3,6 │3,6 │3,6 │4,2 │4,2 │4,2 │3,8 │3,8 │3,8 │4,8 │4,8 │4,8│
│- 31.08) ├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┤
│ │Balotat │2,4 │4,0 │5,6 │2,2 │3,8 │5,4 │1,7 │3,3 │4,8 │2,0 │3,6 │5,1│
├──────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┤
│Toamna │Nebalotat │4,9 │4,9 │4,9 │3,7 │3,7 │3,7 │3,2 │3,2 │3,2 │4,3 │4,3 │4,3│
│(1.09 - ├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┤
│30.11) │Balotat │3,5 │4,9 │5,8 │2,0 │3,3 │4,5 │1,3 │2,6 │3,6 │1,8 │3,4 │4,9│
├──────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┤
│Iarna │Nebalotat │5,5 │5,5 │5,5 │5,8 │5,8 │5,8 │3,8 │3,8 │3,8 │4,8 │4,8 │4,8│
│(1.12 - ├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┤
│28.02) │Balotat │4,2 │5,8 │7,4 │4,9 │6,4 │7,6 │3,0 │4,1 │5,7 │3,3 │4,5 │6,0│
├──────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┤
│Primăvara │Nebalotat │4,2 │4,2 │4,2 │4,9 │4,9 │4,9 │4,5 │4,5 │4,5 │3,6 │3,6 │3,6│
│(1.03 - ├──────────┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┤
│31.05) │Balotat │2,6 │4,0 │5,8 │2,7 │3,8 │5,4 │2,2 │3,3 │5,0 │1,7 │3,3 │4,7│
└──────────┴──────────┴─────┴─────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───┘

    D. PAIE BALOTATE ŞI NEBALOTATE PĂSTRATE SUB CERUL LIBER


┌──────────┬─────────┬────────────────┐
│ │ │Pe timpul │
│Perioada │Procentul│transportului cu│
│de │de │mijloace │
│depozitare│scăzământ├───────┬────────┤
│ │ │Auto şi│Alte │
│ │ │hipo │mijloace│
├──────────┼────┬────┼───────┼────────┤
│Până la 6 │1,2 │1,5 │- │0,80 │
│luni │ │ │ │ │
├──────────┼────┼────┼───────┼────────┤
│Până la 12│2,0 │2,5 │- │- │
│luni │ │ │ │ │
└──────────┴────┴────┴───────┴────────┘

    E. ALTE FURAJE


┌──────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │Procentul de │Procentul de │
│Denumirea │scăzământ │scăzământ │
│produselor│pentru │pentru │
│ │produse │produse │
│ │ambalate │vărsate │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Turte │- │0,40 │
│diferite │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Brichete │0,40 │- │
│furajere │ │ │
└──────────┴─────────────┴─────────────┘

    E. PRIN OPERAŢIILE DE BALOTARE A FÂNULUI ŞI PAIELOR


┌─────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │Procentul│Procentul │
│ │de │de │
│Felul operaţiunii│scăzământ│scăzământ │
│ │pentru │pentru │
│ │produse │produse │
│ │balotate │nebalotate│
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│Prin deplasarea │ │ │
│fânului (paielor)│ │ │
│pe locul unde se │0,25 │0,50 │
│desfăşoară │ │ │
│operaţiunea │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│La încărcarea şi │ │ │
│descărcarea din │ │ │
│vagoane şi la │ │ │
│transbordarea din│ │ │
│mijloacele de │0,25 │0,50 │
│transport pe apă │ │ │
│în mijloacele de │ │ │
│transport pe │ │ │
│calea ferată şi │ │ │
│invers │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│La încărcarea şi │ │ │
│descărcarea la │ │ │
│bază (transport │ │ │
│auto şi hipo) │0,20 │0,30 │
│pentru fiecare │ │ │
│operaţiune în │ │ │
│parte │ │ │
├─────────────────┼─────────┼──────────┤
│Pierderi prin │ │ │
│balotarea fânului│- │0,30 │
│şi paielor │ │ │
└─────────────────┴─────────┴──────────┘


    NOTE:
    1. Scăzămintele procentuale de perisabilitate pentru fân şi paie sunt stabilite pentru umiditate cuprinsă între 14% şi 17%.
    2. Pentru fânul şi paiele care se depozitează mai puţin de 15 zile socotite de la data primirii nu se aplică scăzăminte procentuale de perisabilitate.
    3. Scăzămintele procentuale pentru păioase balotate sau nebalotate, păstrate sub acoperişuri, se micşorează cu 30%.
    4. Pentru recondiţionarea (uscarea) fânului umed, pierderea reală prin această operaţie se stabileşte pe bază de proces-verbal şi se confirmă prin analiză de laborator, cu ajutorul formulei: (a se vedea imaginea asociată)
    în care: x = procentul de pierdere în greutate; a = umiditatea la începutul operaţiei; b = umiditatea la sfârşitul operaţiei.

    5. La fânul şi paiele păstrate timp îndelungat în stive (clăi, şire) perisabilităţile se constată la lichidarea acestora prin aplicarea scăzămintelor procentuale corespunzătoare.
    Pentru determinarea perisabilităţilor ca urmare a scăderii umidităţii se vor face analize de laborator la începutul fiecărui trimestru, buletinele respective constituind documente pentru acordarea scăzămintelor procentuale ce vor rezulta.

    6. Exemple de calcul al scăzămintelor procentuale determinate de perisabilităţi la furaje

    Exemple de calcul:
    Exemplul nr. 1
    Unitatea a primit în luna august 125 tone fân nepresat ce a fost depozitat în şuri sub cerul liber.
    Acest fân a fost consumat astfel:
    - 25 tone în luna noiembrie;
    – 27 tone în luna decembrie;
    – 25 tone în luna ianuarie;
    – 23 tone în luna februarie;
    – 23 tone în luna martie.

    Total: 123 tone.
    În depozit nu mai este fân.
    Aplicând normele lunare admise, prevăzute în lista nr. 3B, vom avea:
    - 25 tone x 0,5% = 0,12 tone;
    – 27 tone x 0,4% = 0,11 tone;
    – 25 tone x 0,6% = 0,15 tone;
    – 23 tone x 0,7% = 0,16 tone;
    – 23 tone x 0,9% = 0,20 tone.

    Total: 0,74 tone.
    Rezultă că din 2 tone de fân lipsă (125-123) unitatea are pierderi normale de 0,74 tone şi pierderi nejustificate de 1,26 tone.

    Exemplul nr. 2
    În luna martie 2012 au intrat în unitate 235 tone fân presat ce a fost depozitat în şire (şure) sub cerul liber. Acest fân a fot consumat astfel:
    - 135 tone în luna aprilie 2012;
    – 95 tone în luna iulie 2012.

    Total: 230 tone.
    În depozit nu mai este fân, deci rezultă o lipsă de 5 tone. Aplicând normele lunare admise, prevăzute în lista nr. 3C, vom avea:
    - 135 tone x 1,7% = 2,29 tone;
    – 95 tone x 2,0% = 1,90 tone.

    Total: 4,19 tone.
    Rezultă un drept de scădere de 4,19 tone.
    Concluzie: Unitatea, din lipsa de 5 tone, are dreptul să scadă ca pierderi normale 4,19 tone, iar restul de 0,81 tone reprezintă pierderi peste normă.    LISTA Nr. 4
    Norme maxime de perisabilităţi la vesela din faianţă, porţelan, sticlă şi ambalaje din sticlă

┌────┬────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │ │% anual pe timpul │ │
│ │ │depozitării │ │
│Nr. │Denumirea │(manipulării) │% pe timpul │
│crt.│materialelor├─────────┬─────────┤transportului│
│ │ │În │În │ │
│ │ │depozitul│folosinţă│ │
│ │ │unităţii │efectivă │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Borcane din │ │ │ │
│1 │sticlă │1 │8 │1,50 │
│ │pentru probe│ │ │ │
│ │de mâncare │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Căni din │ │ │ │
│2 │porţelan cu │0,10 │15 │0,40 │
│ │farfurioare │ │ │ │
│ │pentru ceai │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Căni din │ │ │ │
│3 │sticlă a 1,5│1 │15 │1,50 │
│ │l pentru apă│ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│4 │Ceainice din│0,10 │10 │0,40 │
│ │porţelan │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Căni din │ │ │ │
│5 │porţelan │0,10 │10 │0,40 │
│ │pentru felul│ │ │ │
│ │I │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Farfurii │ │ │ │
│6 │adânci din │0,10 │10 │0,40 │
│ │porţelan │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Farfurii │ │ │ │
│7 │întinse din │0,10 │18 │0,40 │
│ │porţelan │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Farfurii │ │ │ │
│8 │desert din │0,10 │18 │0,40 │
│ │porţelan │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────────┘┌────┬────────────┬───────────────────┬─────────────┐
│ │ │% anual pe timpul │ │
│ │ │depozitării │ │
│Nr. │Denumirea │(manipulării) │% pe timpul │
│crt.│materialelor├─────────┬─────────┤transportului│
│ │ │În │În │ │
│ │ │depozitul│folosinţă│ │
│ │ │unităţii │efectivă │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Pahare din │ │ │ │
│ │sticlă │ │ │ │
│ │pentru apă, │ │ │ │
│9 │vin, coniac,│1 │10 │1,50 │
│ │ţuică, │ │ │ │
│ │şampanie şi │ │ │ │
│ │tip sondă │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Pahare din │ │ │ │
│ │cristal │ │ │ │
│ │pentru apă, │ │ │ │
│10 │vin, coniac,│1 │8 │1,50 │
│ │ţuică, │ │ │ │
│ │şampanie şi │ │ │ │
│ │tip sondă │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│11 │Platouri din│0,10 │8 │0,40 │
│ │porţelan │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│12 │Solniţe din │1 │10 │1,50 │
│ │sticlă │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│13 │Solniţe din │0,10 │10 │0,40 │
│ │porţelan │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│14 │Supiere din │0,10 │10 │0,40 │
│ │porţelan │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Suporturi │ │ │ │
│15 │din sticlă │0,7 │8 │1,50 │
│ │pentru │ │ │ │
│ │tacâmuri │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Ceşti cu │ │ │ │
│16 │farfurioară │0,10 │10 │0,40 │
│ │pentru cafea│ │ │ │
│ │din porţelan│ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Ceşti cu │ │ │ │
│17 │farfurioară │0,10 │10 │0,40 │
│ │pentru ceai │ │ │ │
│ │din porţelan│ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Vaze de │ │ │ │
│18 │flori din │0,5 │8 │1,50 │
│ │sticlă │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Vaze de │ │ │ │
│19 │flori din │0,10 │8 │0,40 │
│ │porţelan │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│20 │Scrumiere │0,10 │8 │0,40 │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Ceşti cu │ │ │ │
│21 │farfurioare │0,10 │10 │0,40 │
│ │pentru │ │ │ │
│ │consome │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Cupe din │ │ │ │
│22 │sticlă │0,7 │10 │1,50 │
│ │pentru │ │ │ │
│ │îngheţată │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Farfurii │ │ │ │
│23 │suport din │0,10 │10 │0,40 │
│ │porţelan │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│24 │Fructiere │0,7 │10 │1,50 │
│ │din sticlă │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│25 │Fructiere │0,10 │10 │0,40 │
│ │din porţelan│ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│26 │Farfurii │0,10 │10 │0,40 │
│ │jour │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Farfurioare │ │ │ │
│27 │din porţelan│0,10 │10 │0,40 │
│ │pentru unt │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│28 │Raviere din │0,10 │10 │0,40 │
│ │porţelan │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│29 │Salatiere │0,7 │10 │1,50 │
│ │din sticlă │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│30 │Salatiere │0,10 │10 │0,40 │
│ │din porţelan│ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│31 │Sfeşnice din│0,7 │10 │1,50 │
│ │sticlă │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│32 │Sfeşnice din│0,10 │10 │1,40 │
│ │porţelan │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│33 │Oliviere din│0,7 │10 │1,50 │
│ │sticlă │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│34 │Gemiere din │0,10 │10 │0,40 │
│ │porţelan │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Serviciu de │ │ │ │
│35 │masă a 6 │0,10 │10 │0,40 │
│ │persoane din│ │ │ │
│ │porţelan │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Serviciu de │ │ │ │
│36 │cafea a 6 │0,10 │10 │0,40 │
│ │persoane din│ │ │ │
│ │porţelan │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│37 │Compotiere │0,5 │10 │1,50 │
│ │din sticlă │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│38 │Compotiere │0,10 │10 │0,40 │
│ │din porţelan│ │ │ │
└────┴────────────┴─────────┴─────────┴─────────────┘


    NOTE:
    1. Scăzămintele procentuale de perisabilitate pentru produsele din lista nr. 4 se aplică astfel:
    a) pentru depozitul unităţii militare asupra cantităţilor de bunuri intrate în depozit în cursul unui an;
    b) pentru bunurile folosite în sălile cu mese, asupra cantităţilor ce se găsesc efectiv în folosinţă la începutul fiecărui an, precum şi asupra cantităţilor date în folosinţă în cursul anului respectiv.

    2. Scăzămintele procentuale de perisabilitate pe timpul transportului se aplică în următoarele situaţii:
    a) la transporturile efectuate între unităţile militare pe calea ferată, maritimă (fluvială), rutieră sau aeriană, dacă pentru pierderile constatate nu există culpa cărăuşului, expeditorului sau delegatului însoţitor şi dacă distanţa pe care se face transportul este mai mare de 20 km;
    b) transporturile efectuate între unităţile militare, cu mijloacele proprii de transport, dacă pentru pierderile produse pe timpul transportului se face dovada că se datorează anumitor însuşiri proprii naturii bunurilor şi se constată, în acelaşi timp, că cel care a efectuat un asemenea transport nu are nicio culpă.

    3. Pentru pierderile rezultate pe timpul transporturilor efectuate între unităţile economice furnizoare şi unităţile militare se aplică prevederile dispoziţiilor legale referitoare la recepţia, expediţia şi primirea mărfurilor, precum şi stabilirea răspunderii expeditorului, cărăuşului şi destinatarului în circulaţia mărfurilor între furnizori şi beneficiari.
    4. Scăzămintele procentuale de perisabilitate se aplică numai dacă în decursul anului au existat spargeri reale pe timpul folosirii lor, în scopul pentru care au fost aprovizionate, şi dacă nu sunt produse din cauze imputabile. Totodată, se vor prezenta probe din bunurile sparte, în cantităţi, care să convingă comisia de constatare că pierderile se referă la bunurile respective.
    5. La ambalajele din sticlă (goale) se acordă următoarele perisabilităţi:
    - 1,00% pentru manipulare în depozit;
    – 1,50% pe timpul transportului.    LISTA Nr. 5
    Scăzămintele procentuale (coeficienţi) de perisabilităţi la materiale de pielărie

┌────┬──────────┬──┬─────────┬───────────┐
│Nr. │Denumirea │U/│Perioada │% pe timpul│
│crt.│produselor│M │în care │depozitării│
│ │ │ │se acordă│ │
├────┼──────────┼──┼─────────┼───────────┤
│ │Piele │ │De la 1 │ │
│1 │blanc, │kg│iunie la │1,50 │
│ │toval │ │1 │ │
│ │ │ │octombrie│ │
├────┼──────────┼──┼─────────┼───────────┤
│ │Talpă din │ │De la 1 │ │
│2 │piele de │kg│iunie la │1,00 │
│ │taurine │ │1 │ │
│ │ │ │octombrie│ │
└────┴──────────┴──┴─────────┴───────────┘


    NOTE:
    1. Scăzămintele procentuale de perisabilitate pentru talpă tăbăcită vegetal sub formă de crupon, gâturi şi poale se acordă o singură dată la fiecare lot depozitat dacă se constată în spaţiile de depozitare umiditate sub 65%, temperatură mai mare de 25°C, iar timpul de depozitare a depăşit 30 de zile.
    2. Prin excepţie de la prevederile art. 13 din prezentele instrucţiuni, scăzămintele procentuale de perisabilitate pe timpul transportului se acordă numai dacă acesta durează mai mult de două zile pe calea ferată.
    Perisabilităţile reprezintă diferenţa de umiditate la substanţe grase avute la livrare şi cele constatate efectiv în urma transportului.

    3. Prin excepţie de la prevederile art. 11 din instrucţiuni, scăzămintele procentuale de perisabilitate se acordă pe baza următoarelor documente:
    - tabel cu indicii de înregistrare zilnică a umidităţii şi temperaturii, certificat pentru exactitate de şeful logisticii;
    – buletine de analiză din care rezultă diferenţa de umiditate şi substanţe grase la livrare şi distribuire; actele de primire (copie) de unde să se constate greutatea şi numărul bucăţilor;
    – proces-verbal din care să rezulte că bucăţile de talpă blanc sau toval au avut conturul complet, certificat de şeful logisticii;
    – menţiunea depozitului de livrare, pe actele de distribuţie, că la lotul respectiv nu s-au aplicat perisabilităţi.    LISTA Nr. 6
    Scăzămintele procentuale (coeficienţii) de perisabilităţi la produse chimice, materiale de construcţii, sticlărie, tehnice

┌────┬──────────────────┬───────────┬────┬──────────────────────────────────────┬────┐
│ │ │ │ │Pe timpul │ │
│Nr. │Denumirea │Felul │ ├───────────┬─────────────┬────────────┤ │
│crt.│produsului │ambalajului│U/M │depozitării│transportului│introducerii│Obs.│
│ │ │ │ │(%) │(%) │în consum │ │
│ │ │ │ │ │ │(%) │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│1. │Acetat de vinil │b │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│2. │Acetonă │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│3. │Acizi │Bm, C, D │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│4. │Acumulatori în │Vr, L │buc.│- │0,50 │0,10 │ │
│ │sticlă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Acumulatori de │ │ │ │ │ │ │
│5. │plumb pentru auto;│Vr, L │buc.│- │0,50 │0,10 │ │
│ │Fe; Ni, etanş │ │ │ │ │ │ │
│ │SAFT; A.Z. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Acumulatori de │ │ │ │ │ │ │
│6. │plumb pentru │Vr, L │buc.│- │0,50 │0,10 │ │
│ │tracţiune │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│7. │Alcool metilic │Bm, C │1 │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│8. │Aldehidă formică │D, C │1 │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│9. │Alcool pur sau │Bm, D │1 │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │denaturat (tehnic)│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│10. │Alfacloretilbenzen│B │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│11. │Amidon praf │Vr, L │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│12. │Amoniac comprimat │- │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│13. │Amoniac soluţie │C, D │1 │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│14. │Antispumant │D │1 │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Apărători din │ │ │ │ │ │ │
│ │sticlă pentru │ │ │ │ │ │ │
│15. │indicatoare şi │Vr, L │buc.│0,50 │2,50 │1,00 │ │
│ │vizoare la │ │ │ │ │ │ │
│ │aparaturi diferite│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│16. │Apatită praf │Vr │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│17. │Aracetin │- │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│18. │Argilă caolinoasă │Vr, S │kg │0,45 │0,05 │1,00 │ │
│ │(humă) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Articole sanitare │ │ │ │ │ │ │
│ │din porţelan şi │ │ │ │ │ │ │
│19. │faianţă (WC, │L │buc.│0,05 │0,15 │0,10 │ │
│ │chiuvete, lavoare,│ │ │ │ │ │ │
│ │pisoare, mânere) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│20. │Azbest grafitat │Vr │kg │- │0,05 │- │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│21. │Azbest praf │Vr, S │kg │- │0,05 │- │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│22. │Azbest şnur sau │Vr │kg │- │0,05 │- │ │
│ │plăci │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│23. │Azotat de argint │S │kg │- │0,05 │- │ │
├────┼──────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│24. │Azotat de sodiu │Bl, S │kg │- │0,05 │- │ │
└────┴──────────────────┴───────────┴────┴───────────┴─────────────┴────────────┴────┘┌────┬─────────────┬───────────┬────┬──────────────────────────────────────┬────┐
│ │ │ │ │Pe timpul │ │
│Nr. │Denumirea │Felul │ ├───────────┬─────────────┬────────────┤ │
│crt.│produsului │ambalajului│U/M │depozitării│transportului│introducerii│Obs.│
│ │ │ │ │(%) │(%) │în consum │ │
│ │ │ │ │ │ │(%) │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Bacuri │ │ │ │ │ │ │
│25. │ebonită │Vr, L │buc.│- │0,05 │- │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │acumulatoare │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Baghete │ │ │ │ │ │ │
│26. │(bastoane) de│Vr, L │buc.│1,00 │1,50 │1,00 │ │
│ │sticlă │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│27. │Baiţ de nuc │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│28. │Balast │Vr │m3 │0,02 │0,03 │0,10 │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Bandă │ │ │ │ │ │ │
│29. │telegrafică │L │kg │0,15 │0,05 │0,10 │ │
│ │(9-17 şi 21 │ │ │ │ │ │ │
│ │mm) │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│30. │Bandă uleiată│L │kg │0,15 │0,05 │0,10 │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│31. │Barometre │Vr, L │buc.│- │0,05 │- │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│32. │Baturi de nuc│Vr │buc.│0,15 │0,05 │0,10 │ │
│ │şi mahon │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Becuri │ │ │ │ │ │ │
│ │(sofite) cu │ │ │ │ │ │ │
│33. │neon (cu │Vr, L │buc.│0,05 │0,10 │1,00 │ │
│ │gaze) etc. │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │aparatură │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Becuri auto │ │ │ │ │ │ │
│34. │şi de │Vr, L │buc.│0,05 │0,10 │1,00 │ │
│ │iluminat │ │ │ │ │ │ │
│ │(electrice) │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│35. │Benzen │Bm, C vara,│1 │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │ │Bm, C iarna│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Benzină (când│ │ │ │ │ │ │
│36. │se foloseşte │Bm, C │1 │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │ca materie │ │ │ │ │ │ │
│ │primă) │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│37. │Bicarbonat de│S │kg │0,05 │- │- │ │
│ │sodiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│38. │Bicarbonat de│S, Bm │kg │0,05 │- │- │ │
│ │potasiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│39. │Bitum │Bl │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│40. │Borax │L │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Borcănaşe │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru probe │ │ │ │ │ │ │
│41. │aparate de │L │buc.│1,00 │1,50 │1,00 │ │
│ │cercetare │ │ │ │ │ │ │
│ │chimică │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│42. │Bromamoniu │Bm │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Bronz auriu │ │ │ │ │ │ │
│43. │şi argintiu │S, Bl │kg │0,05 │- │- │ │
│ │(vopsele) │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│44. │Bucşe manşon │Vr, L │buc.│0,05 │0,15 │0,10 │ │
│ │ceramică │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│45. │Cahle │L │buc.│0,05 │0,10 │0,15 │ │
│ │teracotă │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│46. │Camfor │L │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│47. │Carbid │Bm │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│48. │Carbolinoleum│Bm │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│49. │Carbonat de │Bm │kg │0,05 │- │- │ │
│ │amoniu │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│50. │Carbonat de │Bm │kg │0,05 │- │- │ │
│ │sodiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│51. │Cationit │Bm │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│52. │Carton │Vr │kg │0,05 │0,15 │0,10 │ │
│ │ondulat │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│53. │Catran │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │mineral │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│54. │Cauciuc │Vr │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Cărămizi │ │ │ │ │ │ │
│55. │ceramice │Vr │buc.│- │0,20 │0,10 │ │
│ │normale │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Cărămizi │ │ │ │ │ │ │
│56. │subţiri │Vr │buc.│- │0,20 │0,10 │ │
│ │pentru sobe │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│57. │Cărămizi │Vr, L │buc.│- │0,20 │0,10 │ │
│ │refractare │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│58. │Ceară de │L, Ct │kg │0,05 │0,02 │0,15 │ │
│ │albine │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│59. │Celuloid │- │kg │- │- │0,10 │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│60. │Chit de cretă│Vr, S │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Chit de │ │ │ │ │ │ │
│61. │minium de │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │plumb │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│62. │Chit nicro │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │(duco) │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│63. │Chit ulei │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │pentru cuţit │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Ciment │ │ │ │ │ │ │
│64. │diferite │S, Vr, Vrp │kg │0,02 │0,03 │0,10 │ │
│ │sortimente │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Clei pe bază │ │ │ │ │ │ │
│65. │de nitro │- │kg │0,10 │- │0,10 │ │
│ │(A.Go) │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│66. │Clei de oase │S, L │kg │0,05 │- │- │ │
│ │şi piele │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│67. │Clingherit │Vr, L │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│68. │Cloramină │b │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │C.A.-4 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│69. │Cloroform │- │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │reactiv │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│70. │Cloropicrină │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Clorură de │ │ │ │ │ │ │
│71. │amoniu │Bm │kg │0,05 │- │- │ │
│ │(ţipirig) │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│72. │Clorură de │S │kg │0,05 │- │- │ │
│ │sodiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│73. │Clorură de │Bl │kg │0,05 │- │- │ │
│ │zinc │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴────┴───────────┴─────────────┴────────────┴────┘┌────┬─────────────────┬───────────┬────┬──────────────────────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Pe timpul │ │
│Nr. │Denumirea │Felul │ ├───────────┬─────────────┬────────────┤ │
│crt.│produsului │ambalajului│U/M │depozitării│transportului│introducerii│Obs. │
│ │ │ │ │(%) │(%) │în consum │ │
│ │ │ │ │ │ │(%) │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│74. │Coame de olane │Vr │buc.│0,05 │0,30 │0,10 │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│75. │Colofoniu │Bl │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│76. │Coloranţi de apă │S, Bl │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│77. │Condensatoare │Vr, L │buc.│0,05 │0,10 │0,15 │ │
│ │ceramice │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Complet cu │ │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │ │
│78. │consumabile │L │cpl.│0,05 │- │- │ │
│ │pentru completul │ │ │ │ │ │ │
│ │de decontaminare │ │ │ │ │ │ │
│ │nr. 2 M │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│79. │Creolină │Bm, b vara,│kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │ │Bm, b iarna│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│80. │Cretă măcinată │S, Bl │kg │0,05 │- │- │ │
│ │(praf de cretă) │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│81. │Crom clei │Vr │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Damigene │ │ │ │ │ │ │
│82. │neîmpletite şi │- │buc.│1,00 │1,50 │1,00 │ │
│ │baloane de sticlă│ │ │ │ │ │ │
│ │fără coşuri │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│83. │Decapant │Bm │l │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Damigene │ │ │ │ │ │ │
│84. │împletite şi │- │buc.│1,00 │1,50 │1,00 │ │
│ │baloane de sticlă│ │ │ │ │ │ │
│ │în coşuri │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│85. │Densimetre │L │buc.│1,00 │1,50 │1,00 │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│86. │Detergenţi │S, Ct │kg │0,10 │0,80 │0,20 │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│87. │Dextrină │b │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│88. │Dicloramină B │Bl │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│89. │Dicloretan │Bm │l │0,10 │0,50 │- │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│90. │Dimetilclorfosfat│D │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │Bm, b. │ │ │ │ │ │
│91. │Diluant alchidic │vara, Bm, │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │ │b. iarna │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│92. │Diluant duco │Bm, b │l │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │(diluant nitro) │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│93. │Diluant pentru │Bm, b │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │soluţie ignifugă │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Diluant: │ │ │ │ │ │ │
│ │emailuri, clor, │Bm, b. │ │ │ │ │ │
│94. │cauciuc, ulei │vara, Bm, │l │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │vopsele speciale │b. iarna │ │ │ │ │ │
│ │folosite la nave │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│95. │Diluant prenadez │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│96. │Emailuri color │L │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │cauciuc │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│97. │Emulgator N.F. 10│B │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│98. │Eprubete de │L │buc.│1,00 │1,50 │1,00 │ │
│ │sticlă │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│99. │Etajere din │L │buc.│0,10 │0,05 │0,10 │ │
│ │faianţă │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│100.│Eter etilic │Bm, D vara,│1 │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │ │Bm, D iarna│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│101.│Eter de petrol │Bm, D vara,│kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │ │Bm, D iarna│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│102.│Etilenglicol │B │l │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│103.│Etilmercaptan │B │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│104.│Fenol │Bm, C │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│105.│Fier sulfuric │Vr │kg │0,05 │- │- │ │
│ │tehnic │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│106.│Filier de calcar │Vr │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Fiole amorsare │ │ │ │ │ │ │
│107.│pentru sticle │L │buc.│0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │incendiare │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│108.│Firnis │Bm, D │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│109.│Fosfat trisodic │S, Bm │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│110.│Formol │D │l │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│111.│Formalină │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│ │Gaz inert (azot, │ │ │ │ │ │ │
│ │argon, bioxid de │ │ │ │ │ │ │
│ │carbon, clorură │butelii │ │ │ │ │În situaţii│
│112.│de metil, freon, │oţel │m^3 │0,10 │0,50 │0,10 │de │
│ │R12, R22, │ │ │ │ │ │transvazare│
│ │hidrogen, oxigen │ │ │ │ │ │ │
│ │medical) │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│113.│Geamuri auto │L │buc.│0,50 │0,25 │0,25 │ │
│ │securizate │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│114.│Geamuri armate │L │m^2 │- │0,10 │0,30 │ │
├────┼─────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼───────────┤
│115.│Geamuri ornament │L │m^2 │- │0,20 │0,30 │ │
└────┴─────────────────┴───────────┴────┴───────────┴─────────────┴────────────┴───────────┘┌────┬───────────────────┬───────────┬────┬──────────────────────────────────────┬────┐
│ │ │ │ │Pe timpul │ │
│Nr. │Denumirea │Felul │ ├───────────┬─────────────┬────────────┤ │
│crt.│produsului │ambalajului│U/M │depozitării│transportului│introducerii│Obs.│
│ │ │ │ │(%) │(%) │în consum │ │
│ │ │ │ │ │ │(%) │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Geamuri de far şi │ │ │ │ │ │ │
│116.│lampă stop (montate│L │buc.│- │0,50 │1,00 │ │
│ │sau nemontate pe │ │ │ │ │ │ │
│ │far) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│117.│Geamuri trase │L │m^2 │0,50 │2,50 │1,00 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│118.│Glicerină │Bm, D │l │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│119.│Globuri felinare │L │buc.│0,15 │0,50 │1,00 │ │
│ │vânt │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│120.│Globuri de sticlă │L │buc.│0,15 │0,50 │1,00 │ │
│ │(clare şi opale) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│121.│Grafit praf │S, Bl │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│122.│Grăsimi pentru │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │zugrăveli │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│123.│Grund pentru nave │Bm, b vara,│kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │ │Bm b iarna │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│124.│Grund ulei │Bm, D │l │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│125.│Hermatic │B │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│126.│Hexametafosfat de │Bm │kg │0,05 │- │- │ │
│ │sodiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│127.│Hidrat de litiu │Bm │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│128.│Hidroxid (hidrat) │Bm │kg │0,05 │- │- │ │
│ │de potasiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│129.│Hipoclorit de │Bm │kg │0,05 │- │- │ │
│ │calciu 2/3 bazic │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│130.│Hiposulfit de sodiu│S │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│131.│Hidroxid de sodiu │Bm │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│132.│Insecticid │Bm │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│133.│Iod metalic │Bm │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│134.│Ipsos │S, Vr │kg │0,02 │0,03 │0,10 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│135.│Izooctilfenoloxilat│Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │(emulgator) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│136.│Lac de bachelită şi│D, b │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │asfalt │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│137.│Lacuri │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Lampă electrică cu │ │ │ │ │ │ │
│ │incandescenţă │ │ │ │ │ │ │
│138.│pentru iluminat │L │buc.│0,05 │0,10 │1,00 │ │
│ │normal (în │ │ │ │ │ │ │
│ │interiorul │ │ │ │ │ │ │
│ │autospecialelor) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│139.│Lămpi fluorescente │L │buc.│0,05 │0,10 │1,00 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Lămpi electrice de │ │ │ │ │ │ │
│ │scală radio, de │ │ │ │ │ │ │
│140.│ton, semnalizare │L │buc.│0,05 │0,10 │1,00 │ │
│ │etc., inclusiv │ │ │ │ │ │ │
│ │sofite │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Lămpi (becuri) │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru aparate de │ │ │ │ │ │ │
│ │proiecţie │ │ │ │ │ │ │
│141.│cinematografică şi │L │buc.│0,05 │0,10 │1,00 │ │
│ │statică, │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectoare, │ │ │ │ │ │ │
│ │aparate şi │ │ │ │ │ │ │
│ │laboratoare foto │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│142.│Lichid amortizor │Bm, D vara,│l │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │ │Bm, D iarna│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│143.│Lichid antigel │Bm, D vara,│l │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │ │Bm, D iarna│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│144.│Lichid de frână │Bm, D vara,│l │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │ │Bm, D iarna│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│145.│Lulele din porţelan│L │buc.│0,05 │0,15 │0,10 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│146.│Mangan de forjă │Vr │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│147.│Manşoane ceramice │L │buc.│0,05 │0,15 │0,10 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│148.│Mică (fulgi) │L │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│149.│Miniu de fier │S, Bl │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│150.│Miniu de plumb │S, Bl │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│151.│Monocloramină B │B │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│152.│Monoetanolamină │Bm │l │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│153.│Mortar refractar │Vr │kg │0,02 │0,03 │0,10 │ │
├────┼───────────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│154.│Mozaic │Vr │kg │- │0,20 │0,10 │ │
└────┴───────────────────┴───────────┴────┴───────────┴─────────────┴────────────┴────┘┌────┬───────────────┬───────────┬────┬──────────────────────────────────────┬────┐
│ │ │ │ │Pe timpul │ │
│Nr. │Denumirea │Felul │ ├───────────┬─────────────┬────────────┤ │
│crt.│produsului │ambalajului│U/M │depozitării│transportului│introducerii│Obs.│
│ │ │ │ │(%) │(%) │în consum │ │
│ │ │ │ │ │ │(%) │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│155.│Mufe din │L │buc.│0,05 │- │- │ │
│ │porţelan │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│156.│Naftalină │Sh, L │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│157.│Negru de fum │S, Bl │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│158.│Nisip │Vr │m^3 │- │0,20 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│159.│Nicloran │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│160.│Nitroemailuri │Bm, b │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│161.│Oglinzi │L │m^2 │0,15 │0,80 │0,50 │ │
│ │semicristal │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│162.│Oglinzi │L │buc.│0,15 │0,80 │0,50 │ │
│ │retrovizoare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│163.│Olane pentru │Vr │buc.│0,05 │0,30 │0,10 │ │
│ │acoperiş │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│164.│Olane pentru │Vr │buc.│0,05 │0,30 │0,10 │ │
│ │coşuri │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│165.│Ozocherită │Bl │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│166.│Oxid de zinc │S │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│167.│Parafină │L │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│168.│Parafină opacă │L │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│169.│Pastă de │b │kg │0,05 │- │- │ │
│ │aluminiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│170.│Pastă decapantă│b │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│171.│Pastă de │L │kg │0,05 │- │- │ │
│ │şlefuit │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│172.│Patroane │L │buc.│0,05 │0,10 │0,15 │ │
│ │siguranţă │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Petrol (când se│ │ │ │ │ │ │
│173.│foloseşte ca │Bm, D │l │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │materie primă) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│174.│Petrosin │Bm, D │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│175.│Petrolatum │Bm, D │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│176.│Piatră de │Vr │kg │- │0,20 │0,10 │ │
│ │calcar │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│177.│Piatră spartă │Vr │kg │- │0,20 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Pigmenţi pentru│ │ │ │ │ │ │
│178.│lacuri, vopsele│Bl │kg │0,05 │- │- │ │
│ │cauciuc │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│179.│Pipe porţelan │L │buc.│0,05 │0,15 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│180.│Pipe pentru │L │buc.│0,05 │0,15 │0,10 │ │
│ │electrolit │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│181.│Plastifianţi │Bm, C │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│182.│Plăci marmură │L │m^2 │0,05 │0,10 │0,15 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Plăci │ │ │ │ │ │ │
│183.│azbociment │Vr │m^2 │0,05 │0,10 │0,15 │ │
│ │plane │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│184.│Plăci faianţă │L │buc.│0,05 │0,10 │0,15 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│185.│Plăci gresie │L │buc.│0,05 │0,10 │0,15 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│186.│Plăci mozaic │Vr │buc.│0,05 │0,10 │0,15 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│187.│Poliacetat de │B │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │vinil │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│188.│Praf argintiu │Bm │kg │0,05 │- │- │ │
│ │şi auriu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│189.│Praf de curăţat│S │kg │0,05 │0,15 │0,10 │ │
│ │(tix) │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│190.│Praf sudură │b │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│191.│Praf │L │kg │0,05 │- │- │ │
│ │gelificator │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│192.│Prefabricate │Vr │m^2 │- │0,20 │0,10 │ │
│ │din beton armat│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│193.│Prenadez │Bm, b │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Pulvogen praf, │ │ │ │ │ │ │
│194.│praf unic, │b │kg │0,05 │- │- │ │
│ │spumogen │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Reactivi de │ │ │ │ │ │ │
│195.│rezervă pentru │L │cpl.│0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │autolaboratoare│ │ │ │ │ │ │
│ │chimice │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│196.│Reziduuri blaz │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Rezistenţe │ │ │ │ │ │ │
│197.│ceramice şi pe │L │buc.│0,05 │0,10 │0,15 │ │
│ │calităţi │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│198.│Role porţelan │L │buc.│0,05 │0,15 │0,10 │ │
└────┴───────────────┴───────────┴────┴───────────┴─────────────┴────────────┴────┘┌────┬──────────────┬───────────┬────┬──────────────────────────────────────┬────┐
│ │ │ │ │Pe timpul │ │
│Nr. │Denumirea │Felul │ ├───────────┬─────────────┬────────────┤ │
│crt.│produsului │ambalajului│U/M │depozitării│transportului│introducerii│Obs.│
│ │ │ │ │(%) │(%) │în consum │ │
│ │ │ │ │ │ │(%) │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│199.│Rotarol lichid│Bm, b │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │emulsionabil │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│200.│Sare pentru │b │kg │0,05 │- │- │ │
│ │nichel │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│201.│Săpun de rufe │L │kg │0,10 │0,80 │0,20 │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Săpun lichid │Bt, Bp, │ │ │ │ │ │
│202.│pentru spălat │Fl pl în L │l │0,10 │0,80 │0,20 │ │
│ │(săpun pastă) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│203.│Săpun praf │S, L │kg │0,10 │0,80 │0,20 │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│204.│Seu topit │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│205.│Siguranţe │L │buc.│0,05 │0,10 │0,15 │ │
│ │radioelectrice│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│206.│Silicagel │b │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Silicat de │ │ │ │ │ │ │
│207.│sodiu │b │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │(soluţie) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│208.│Sodă calcinată│Sh │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│209.│Sodă caustică │F │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│210.│Soluţie de │b │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │cauciuc │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Soluţie de │ │ │ │ │ │ │
│211.│decontaminare │Bm, D │l │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │radioactivă │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Soluţie neutră│ │ │ │ │ │ │
│212.│de │b │l │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │decontaminare │ │ │ │ │ │ │
│ │a avioanelor │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Soluţie │ │ │ │ │ │ │
│213.│organică de │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │* │
│ │decontaminare │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│214.│Soluţie │Bm, b vara,│kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │ignifugă │Bm, b iarna│ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│215.│Soluţie de │b │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │lipit cauciuc │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│216.│Soluţie de │b │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │lipit │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│217.│Sticril color │- │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │şi incolor │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Substanţă │ │ │ │ │ │ │
│218.│toxică de │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │instrucţie │ │ │ │ │ │ │
│ │S.T.P.I. 5 │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│219.│Spirt alb │Bm │l │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │rafinat │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│220.│Spirt │Bm │l │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │denaturat │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│221.│Spirt chit │b │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│222.│Spirt lac │b │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│223.│Stearină │Bl │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│224.│Sticle de │L │buc.│1,00 │1,50 │1,00 │ │
│ │nivel │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│225.│Sticle lampă │L │buc.│1,00 │1,50 │1,00 │ │
│ │petrol │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│226.│Sulf bulgări │Vr │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│227.│Sulf măcinat │S, Vr │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Sulfat de │ │ │ │ │ │ │
│228.│aluminiu şi │Bl │kg │0,05 │- │- │ │
│ │potasiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│229.│Sulfat de │Bl, S │kg │0,05 │- │- │ │
│ │cupru │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│230.│Sulfură de │Bm │kg │0,05 │- │- │ │
│ │sodiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│231.│Şerlac (fulgi)│L, S vara, │kg │0,05 │- │- │ │
│ │ │L, S iarna │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│232.│Şerlac │Bm, b │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │sintetic │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│233.│Şmirghel praf │S │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│234.│Talc │S │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│235.│Terebentină │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│236.│Termometre │L │buc.│- │0,50 │1,00 │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│237.│Tetracloretan │Bm │l │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│238.│Tinctură de │b │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │bronz │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│239.│Tiosulfat de │b │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │sodiu │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│240.│Toluen │Bm, D vara,│l │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │ │Bm, D iarna│ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴───────────┴────┴───────────┴─────────────┴────────────┴────┘┌────┬───────────────┬───────────┬────┬──────────────────────────────────────┬────┐
│ │ │ │ │Pe timpul │ │
│Nr. │Denumirea │Felul │ ├───────────┬─────────────┬────────────┤ │
│crt.│produsului │ambalajului│U/M │depozitării│transportului│introducerii│Obs.│
│ │ │ │ │(%) │(%) │în consum │ │
│ │ │ │ │ │ │(%) │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Tuburi din │ │ │ │ │ │ │
│241.│sticlă pentru │L │buc.│1,00 │1,50 │1,00 │ │
│ │stingător │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│242.│Tuburi │L, Vr │buc.│0,05 │0,15 │0,10 │ │
│ │azbociment │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Tuburi ceramice│ │ │ │ │ │ │
│243.│calitate │L │buc.│0,05 │0,15 │0,10 │ │
│ │porţelan │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Tuburi din │ │ │ │ │ │ │
│244.│beton │Vr │buc.│0,02 │0,03 │0,10 │ │
│ │precomprimat │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│245.│Tuburi sticlă │L │kg │1,00 │1,50 │1,00 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│246.│Tuş telegrafic │b │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│247.│Ţigle ceramice │Vr │buc.│0,05 │0,30 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│248.│Ulei de in │Bm, b, D │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │fiert │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│249.│Ulei de in │Bm, b, D │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │sicativ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│250.│Ulei de metil │Bm, b, D │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │greu │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│251.│Ulei de oase │Bm, b, D │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│252.│Ulei de rapiţă │Bm, b, D │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │lampant │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│253.│Ulei de │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
│ │transformatoare│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│254.│Ultramarin │Bl, S │kg │0,05 │- │- │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│255.│Ulei de delfin │Bm │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│256.│Ulei de ricin │Bm, D │kg │0,10 │0,50 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│257.│Var bulgăre │Vr │kg │0,02 │0,03 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│258.│Var gras pastă │Vr │kg │0,02 │0,03 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│259.│Var hidraulic │Vr │kg │0,02 │0,03 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│260.│Var praf │S │kg │0,02 │0,03 │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Vase şi obiecte│ │ │ │ │ │ │
│ │de sticlă │ │ │ │ │ │ │
│261.│pentru baze de │L, Vr │buc.│1,00 │1,50 │1,00 │ │
│ │încărcat │ │ │ │ │ │ │
│ │acumulatoare │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│262.│Vase sticlă │L │buc.│1,00 │1,50 │1,00 │ │
│ │laborator │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│263.│Vaselină │b │kg │0,05 │- │- │ │
│ │tehnică │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│264.│Vizor de sudură│L │buc.│- │0,20 │0,80 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│265.│Vizor de sticlă│L │buc.│- │0,20 │0,80 │ │
│ │pentru mască │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│266.│Vopsele │Bm, b │kg │0,10 │- │0,10 │ │
│ │alchidice │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│267.│Vopsele │Bm, b │kg │0,10 │- │0,10 │ │
│ │anticorozive │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│268.│Vopsele │Bm, b │kg │0,10 │- │0,10 │ │
│ │antivegetative │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│269.│Vopsele duco │Bm, b │kg │0,10 │- │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│270.│Vopsele email │b │kg │0,10 │- │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│ │Vopsele │ │ │ │ │ │ │
│271.│ignifuge pe │Bm, b │kg │0,10 │- │0,10 │ │
│ │bază de mică │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│272.│Vopsele de │Bm, b │kg │0,10 │- │0,10 │ │
│ │terebentină │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│273.│Vopsele praf │S, Bl │kg │0,05 │- │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│274.│Vopsele ulei │Bm │kg │0,10 │- │0,10 │ │
├────┼───────────────┼───────────┼────┼───────────┼─────────────┼────────────┼────┤
│275.│White spirt │Bm │kg │0,10 │0,20 │0,10 │ │
└────┴───────────────┴───────────┴────┴───────────┴─────────────┴────────────┴────┘


    * Numai când se transportă în butoaie.
    NOTĂ:
    1. Prescurtări folosite în text: V - vară; I - iarnă; Bm - butoaie metalice; Bl - butoaie lemn; b - bidoane; D - damigeană; C - cisternă; S - saci; sh - saci hârtie; L - lăzi; Vr - vrac; Vr p - vrac pneumatic; Ps - pânză de sac; Ct - cutii; Bt - butoaie din tablă; Bp - butoaie din polietilenă; Fl pl - flacoane din polietilenă; F - fulgi.


    LISTA Nr. 7
    Scăzămintele procentuale (coeficienţii) la produse petroliere depozitate
    A. ÎN REZERVOARE *

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │Perioada de │
│Nr. │Denumirea │Sistemul de │depozitare │
│crt.│produselor │depozitare ├──────────┬──────────┤
│ │ │ │1.10-31.03│1.04-30.09│
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Supraterane │1,00 │2,00 │
│1 │Benzină de ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │aviaţie │Semiîngropate│0,50 │1,20 │
│ │ │sau subterane│ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Benzină │Supraterane │1,20 │3,00 │
│2 │(auto şi ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │navală) │Semiîngropate│0,60 │1,50 │
│ │ │sau subterane│ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Motorină │Supraterane/ │ │ │
│ │(auto şi │tancuri │0,08 │0,11 │
│3 │navală) şi │petroliere │ │ │
│ │combustibil ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │pentru │Semiîngropate│0,04 │0,05 │
│ │încălzire │sau subterane│ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Combustibil │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │turbomotoare│Supraterane │0,20 │0,34 │
│ │de aviaţie, │ │ │ │
│ │combustibil │ │ │ │
│4 │lichid ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │pentru uz │ │ │ │
│ │neindustrial│ │ │ │
│ │(lampant), │Semiîngropate│0,10 │0,17 │
│ │white-spirt │sau subterane│ │ │
│ │şi parchetin│ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┘    B. ÎN CONTAINERE ŞI BUTOAIE **

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │Perioada de │
│Nr. │Denumirea │Sistemul de │depozitare │
│crt.│produselor │depozitare ├──────────┬──────────┤
│ │ │ │1.10-31.03│1.04-30.09│
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Suprasol │0,20 │0,40 │
│ │Benzină de ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│1 │aviaţie │În bordei, │ │ │
│ │ │semiîngropate│0,10 │0,20 │
│ │ │şi subteran │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Suprasol │0,20 │0,40 │
│ │Benzină ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│2 │(auto şi │În bordei, │ │ │
│ │navală) │semiîngropate│0,10 │0,20 │
│ │ │şi subteran │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Motorină │Suprasol │0,04 │0,06 │
│ │(auto şi │ │ │ │
│ │navală) şi ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│3 │combustibil │În bordei, │ │ │
│ │pentru │semiîngropate│0,02 │0,04 │
│ │încălzire │şi subteran │ │ │
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Combustibil │ │ │ │
│ │pentru │Suprasol │0,04 │0,10 │
│ │turbomotoare│ │ │ │
│ │de aviaţie, │ │ │ │
│ │combustibil ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│4 │lichid │ │ │ │
│ │pentru uz │În bordei, │ │ │
│ │neindustrial│semiîngropate│0,02 │0,04 │
│ │(lampant), │şi subteran │ │ │
│ │white-spirt │ │ │ │
│ │şi parchetin│ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Suprasol │0,04 │0,08 │
│ │Uleiuri ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│5 │minerale │În bordei, │ │ │
│ │ │semiîngropate│0,02 │0,04 │
│ │ │şi subteran │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┘    C. ÎN REZERVOARELE TEHNICII AFLATE ÎN CONSERVARE **

┌────┬────────────┬─────────────────────┐
│ │ │Perioada de │
│Nr. │Denumirea │depozitare │
│crt.│produselor ├──────────┬──────────┤
│ │ │1.10-31.03│1.04-30.09│
├────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Benzină │ │ │
│1 │(auto şi │0,30 │0,60 │
│ │navală) şi │ │ │
│ │de aviaţie │ │ │
├────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Motorină │ │ │
│ │(auto şi │ │ │
│ │navală), │ │ │
│ │combustibil │ │ │
│ │pentru │ │ │
│2 │turbomotoare│0,08 │0,12 │
│ │de aviaţie, │ │ │
│ │combustibil │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │încălzire şi│ │ │
│ │petrol │ │ │
│ │lampant │ │ │
└────┴────────────┴──────────┴──────────┘    D. COMBUSTIBILI SPECIALI PENTRU RACHETE TERESTRE ŞI NAVALE DEPOZITAŢI

┌────┬──────────┬───────────┬──┬─────────────────────┐
│ │ │ │ │Perioada de │
│Nr. │Denumirea │Sistemul de│U/│depozitare │
│crt.│produselor│depozitare │M ├──────────┬──────────┤
│ │ │ │ │1.10-31.03│1.04-30.09│
├────┼──────────┼───────────┼──┼──────────┼──────────┤
│ │ │În │ │ │ │
│ │ │containere,│ │ │ │
│ │ │maşini şi │ │ │ │
│ │Oxidanţi │elemente de│kg│ │ │
│1 │de tip AK │luptă │/m│0,80 │3,00 │
│ │*** ├───────────┤^3│ │ │
│ │ │În │ │ │ │
│ │ │rezervoare │ │ │ │
│ │ │de 2 m^3 şi│ │ │ │
│ │ │17 m^3 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──┼──────────┼──────────┤
│ │Carburant │ │ │ │ │
│ │de bază │În │kg│ │ │
│2 │pentru │rezervoare │/m│0,30 │2,50 │
│ │rachete │de 25 m^3 │^3│ │ │
│ │**** │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼──┼──────────┼──────────┤
│ │Carburant │ │ │ │ │
│ │de bază şi│ │ │ │ │
│ │carburant │ │ │ │ │
│3 │de │În butoaie │kg│0,10 │0,30 │
│ │iniţiere │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │rachete │ │ │ │ │
│ │**** │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴──┴──────────┴──────────┘


       * În kilograme pe metru pătrat de evaporare într-o lună.
      ** % lunar asupra cantităţilor depozitate în tehnica specifică.
     *** Lunar, în kg/m^3 spaţiu gazos.
    **** % lunar asupra cantităţii depozitate.
    NOTE:
    1. Procesele-verbale privind pierderile de produse petroliere, constatate pe durata depozitării în rezervoare (lit. A) sau cu prilejul golirii produsului din acestea, care depăşesc cantităţile stabilite prin aplicarea coeficienţilor prevăzuţi în listă se vor înainta ordonatorilor de credite secundari.
    2. Pentru tehnica aflată în conservare din garaje, remize, şoproane (lit. C), coeficienţii de perisabilitate de mai sus se reduc cu 20% la benzină (auto, navală şi de aviaţie), respectiv 10% la motorină (auto şi navală), combustibil pentru încălzire şi petrol lampant.
    3. Factorii care influenţează pierderile pe durata depozitării:
    - volatilizarea fracţiilor uşoare;
    – depuneri de gume, naftenaţi, complecşi organici, parafine şi reziduuri petroliere ce sunt evacuate prin spălarea rezervoarelor.

    4. Coeficienţii de scăzăminte prevăzuţi se aplică în raport cu suprafaţa de evaporare a rezervoarelor. Pentru rezervoarele cilindrice verticale suprafaţa de evaporare se calculează după tabela de calibrare a rezervorului la virola de jos şi este egală cu suprafaţa bazei.
    Calculul suprafeţei de evaporare se face după formula: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    S = suprafaţa de evaporare în m^2;
    D = diametrul rezervorului în metri;
    3,14 = coeficient constant;
    4 = coeficient constant.


    Pentru rezervoarele cilindrice orizontale suprafaţa de evaporare se calculează considerându-se rezervorul umplut la 0,75 din diametrul rezervorului, indiferent de cantitatea reală de produse existentă în rezervor.
    Calculul suprafeţei de evaporare se face după formula:
    S = 0,865 x D x L, în care:
    S = suprafaţa de evaporare în m^2;
    D = diametrul rezervorului în metri;
    L = lungimea rezervorului în metri;
    0,865 = coeficient constant pentru înălţimea de 0,75 din diametrul rezervorului. Suprafaţa de evaporare pentru fiecare rezervor se calculează o singură dată şi se înscrie pe o tăbliţă dispusă la loc vizibil la rezervor.

    Scăzămintele maxime legal admise la un singur rezervor pentru perioada dată se calculează folosindu-se formula:
    P = S x T x N, în care:
    P = scăzămintele maxime legal admise pe timpul depozitării, în kg;
    S = suprafaţa de evaporare în m^2;
    T = numărul de luni de depozitare a produsului;
    N = coeficienţii de perisabilitate prevăzuţi în lista nr. 7.

    În situaţia în care în unitate sunt mai multe rezervoare, perisabilităţile totale admise rezultă din însumarea scăzămintelor calculate pentru fiecare rezervor în parte.

    5. Scăzămintele maxime legal admise pentru produsele petroliere depozitate în butoaie, containere şi rezervoarele maşinilor se calculează folosindu-se formula: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    P = scăzăminte maxime legal admise pe timpul depozitării, în kg (litri);
    C = cantitatea depozitată în kg (litri);
    T = numărul de luni de depozitare a produsului;
    N = coeficienţii de scăzământ prevăzuţi în lista nr. 7:
    100 = coeficient constant.

    LISTA Nr. 8
    Scăzămintele procentuale (coeficienţii) la produse petroliere manipulate
    A. PRODUSE PETROLIERE

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────────────────┐
│ │ │Felul │ │
│ │ │recipientului│Perioada în care are │
│ │ │în care se │loc operaţiunea │
│Nr. │Denumirea │face │ │
│crt.│produselor │operaţiunea ├──────────┬──────────┤
│ │ │(primirea, │ │ │
│ │ │distribuirea,│1.10-31.03│1.04-30.09│
│ │ │alimentarea) │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Rezervoare │0,15 │0,20 │
│ │ ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Benzină │Cisterne │ │ │
│1 │(auto şi │calea ferată,│0,10 │0,30 │
│ │navală) şi │autocisterne │ │ │
│ │de aviaţie ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Butoaie şi │0,30 │0,40 │
│ │ │containere │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Rezervoare/ │ │ │
│ │ │tancuri │0,03 │0,04 │
│ │Motorină │petroliere │ │ │
│ │(auto şi ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│2 │navală) şi │Cisterne │ │ │
│ │combustibil │calea ferată,│0,03 │0,05 │
│ │pentru │autocisterne │ │ │
│ │încălzire ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │Butoaie şi │0,05 │0,05 │
│ │ │containere │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Combustibil │Rezervoare │0,04 │0,05 │
│ │pentru │ │ │ │
│ │turbomotoare├─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │de aviaţie, │Cisterne │ │ │
│ │combustibil │calea ferată,│0,06 │0,06 │
│3 │lichid │autocisterne │ │ │
│ │pentru uz │ │ │ │
│ │neindustrial├─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │(lampant), │Butoaie şi │ │ │
│ │white-spirt │containere │0,08 │0,08 │
│ │şi parchetin│ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Etil fluid │ │ │ │
│4 │şi lichid │În butoaie │0,05 │0,05 │
│ │„I“ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│5 │Uleiuri │În orice fel │0,04 │0,04 │
│ │minerale │de recipiente│ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Unsori │În orice fel │ │ │
│6 │consistente,│de recipiente│0,02 │0,02 │
│ │vaseline │ │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┘    B. COMBUSTIBILI SPECIALI PENTRU RACHETE PE TIMPUL MANIPULĂRII (%)*

┌────┬──────────┬──┬────────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │Felul │Perioada în care are │
│ │ │ │operaţiunii │loc operaţiunea │
│Nr. │Denumirea │U/│(primire, │ │
│crt.│produselor│M │distribuire,├──────────┬──────────┤
│ │ │ │alimentare) │1.10-31.03│1.04-30.09│
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Descărcare │ │ │
│ │ │ │din cisterne│ │ │
│ │ │ │calea │0,40 │1,00 │
│ │ │ │ferată, auto│ │ │
│ │ │ │sau │ │ │
│ │Oxidant de│kg│rezervoare │ │ │
│1 │tip „AK“ │/m├────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │^3│Încărcare în│ │ │
│ │ │ │cisterne │ │ │
│ │ │ │calea │0,15 │0,20 │
│ │ │ │ferată, auto│ │ │
│ │ │ │sau │ │ │
│ │ │ │rezervoare │ │ │
├────┼──────────┼──┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Descărcare │ │ │
│ │ │ │din cisterne│ │ │
│ │ │ │calea │0,10 │0,30 │
│ │ │ │ferată, auto│ │ │
│ │Carburant │ │sau │ │ │
│ │de bază │kg│rezervoare │ │ │
│2 │pentru │/m├────────────┼──────────┼──────────┤
│ │rachete │^3│Încărcare în│ │ │
│ │ │ │cisterne │ │ │
│ │ │ │calea │0,30 │0,70 │
│ │ │ │ferată, auto│ │ │
│ │ │ │sau │ │ │
│ │ │ │rezervoare │ │ │
├────┼──────────┼──┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Descărcare │ │ │
│ │ │ │din cisterne│ │ │
│ │ │ │calea │0,11 │0,13 │
│ │ │ │ferată, auto│ │ │
│ │Carburant │ │sau │ │ │
│ │de │ │rezervoare │ │ │
│3 │iniţiere │kg├────────────┼──────────┼──────────┤
│ │pentru │ │Încărcare în│ │ │
│ │rachete │ │cisterne │ │ │
│ │ │ │calea │0,08 │0,11 │
│ │ │ │ferată, auto│ │ │
│ │ │ │sau │ │ │
│ │ │ │rezervoare │ │ │
└────┴──────────┴──┴────────────┴──────────┴──────────┘    C. COMBUSTIBILI SPECIALI PENTRU RACHETE PE TIMPUL MANIPULĂRII (kg)**

┌────┬───────────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │ │ │Capacitatea │ │
│Nr. │Denumirea │Felul │rezervorului │Perisabilităţi│
│crt.│combustibilului│operaţiei │din care se │admise │
│ │ │ │goleşte │ │
│ │ │ │combustibilul│ │
├────┼───────────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────┤
│ │ │ │2-10 m^3 │30 │
│ │Oxidant de tip │Golire │ │ │
│ │„AK“, carburant│completă şi ├─────────────┼──────────────┤
│1 │de bază şi │curăţarea │15-20 m^3 │300 │
│ │carburant de │rezervoarelor│ │ │
│ │iniţiere pentru│de carburanţi├─────────────┼──────────────┤
│ │rachete │speciali │20-50 m^3 │500 │
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────┘    * În procente % faţă de cantitatea manipulată.
    ** În kg pentru fiecare operaţie de golire completă şi curăţare interioară a rezervoarelor de combustibili speciali, descărcarea şi încărcarea din/în mijloace de transport.
    NOTE:
    1. Pierderile produselor petroliere cu ocazia diferitelor operaţiuni de transvazare-pompare (amestec pentru îmbunătăţirea calităţii, etilarea, pomparea produsului dintr-un recipient în altul) se calculează după norma prevăzută pentru „rezervoare“ stabilită în procente asupra cantităţii transvazate-pompate.
    2. La operaţiile de primire-distribuţie pierderile constatate asupra cantităţilor manipulate se aplică o singură dată (numai de primitor şi, respectiv, distribuitor).
    3. Scăzămintele maxime legal admise la fiecare operaţie de manipulare se calculează asupra cantităţilor supuse acestor operaţii folosindu-se formula: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    P = scăzăminte maxime legal admise cu ocazia fiecărei operaţii de manipulare, în kg;
    C = cantitatea manipulată sau transportată, în kg;
    N = coeficienţii de perisabilitate prevăzuţi în lista nr. 8;
    100 = coeficient constant.
    LISTA Nr. 9
    Scăzămintele procentuale (coeficienţii) la produse petroliere pe timpul transportului
    A. PE CALEA FERATĂ *

┌────┬────────────┬────────────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │Pe timpul │
│Nr. │Denumirea │Felul │transportului în │
│crt.│produselor │transportului │perioada │
│ │ │ ├──────────┬──────────┤
│ │ │ │1.10-31.03│1.04-30.09│
├────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Benzină │ │ │ │
│1 │(auto şi │ │1,20 │1,80 │
│ │navală) şi │ │ │ │
│ │de aviaţie │ │ │ │
├────┼────────────┤ ├──────────┼──────────┤
│ │Motorină │ │ │ │
│2 │(auto şi │ │1,00 │1,20 │
│ │navală) │În │ │ │
├────┼────────────┤vagoane-cisternă├──────────┼──────────┤
│ │Combustibil │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │turbomotoare│ │ │ │
│3 │de aviaţie, │ │1,10 │1,40 │
│ │combustibil │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │încălzire │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Benzină │ │ │ │
│4 │(auto şi │ │0,15 │0,30 │
│ │navală) şi │ │ │ │
│ │de aviaţie │ │ │ │
├────┼────────────┤ ├──────────┼──────────┤
│ │Motorină │ │ │ │
│ │(auto şi │ │ │ │
│5 │navală) şi │ │0,15 │0,14 │
│ │combustibil │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │
│ │încălzire │ │ │ │
├────┼────────────┤ ├──────────┼──────────┤
│ │Combustibil │În containere şi│ │ │
│ │lichid │butoaie │ │ │
│ │pentru uz │ │ │ │
│6 │neindustrial│ │0,13 │0,18 │
│ │(lampant), │ │ │ │
│ │white-spirt │ │ │ │
│ │şi parchetin│ │ │ │
├────┼────────────┤ ├──────────┼──────────┤
│ │Etil fluid │ │ │ │
│7 │şi lichid │ │0,10 │0,10 │
│ │„I“ │ │ │ │
├────┼────────────┤ ├──────────┼──────────┤
│8 │Uleiuri │ │0,15 │0,12 │
│ │minerale │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────────┴──────────┴──────────┘    B. CU MIJLOACE AUTO SAU HIPO

┌────┬────────────┬─────────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │Pe timpul │
│Nr. │Denumirea │Felul │transportului în │
│crt.│produselor │transportului│perioada │
│ │ │ ├──────────┬──────────┤
│ │ │ │1.10-31.03│1.04-30.09│
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Benzină │În butoaie şi│0,15 │0,25 │
│ │(auto şi │containere │ │ │
│1 │navală) şi ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │de aviaţie │În │0,10 │0,15 │
│ │ │autocisterne │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Motorină │În butoaie şi│ │ │
│ │(auto şi │containere │0,11 │0,18 │
│ │navală) şi │ │ │ │
│2 │combustibil ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │pentru │În │ │ │
│ │încălzire │autocisterne │0,06 │0,07 │
│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Combustibil │ │ │ │
│ │pentru │În butoaie şi│ │ │
│ │turbomotoare│containere │0,13 │0,13 │
│ │de aviaţie, │ │ │ │
│ │combustibil │ │ │ │
│3 │lichid ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │pentru uz │ │ │ │
│ │neindustrial│În │ │ │
│ │(lampant), │autocisterne │0,07 │0,07 │
│ │white-spirt │ │ │ │
│ │şi parchetin│ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │În butoaie şi│0,05 │0,05 │
│ │Etil fluid │containere │ │ │
│4 │şi lichid ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │„I“ │În │0,02 │0,02 │
│ │ │autocisterne │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │În butoaie şi│0,05 │0,05 │
│ │Uleiuri │containere │ │ │
│5 │minerale ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │În │0,08 │0,08 │
│ │ │autocisterne │ │ │
└────┴────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┘    C. CU MIJLOACE NAVALE
    (TANCURI PETROLIERE, BACURI, ŞLEPURI) **

┌────┬───────────┬─────────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │Pe timpul │
│Nr. │Denumirea │Felul │transportului în │
│crt.│produselor │transportului│perioada │
│ │ │ ├──────────┬──────────┤
│ │ │ │1.10-31.03│1.04-30.09│
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │În tancuri │0,50 │1,00 │
│ │Benzină │petroliere │ │ │
│1 │(auto şi ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │navală) şi │În butoaie, │ │ │
│ │de aviaţie │containere, │0,25 │0,30 │
│ │ │rezervoare │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Motorină │În tancuri │0,60 │0,80 │
│ │(auto şi │petroliere │ │ │
│2 │navală) şi ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │combustibil│În butoaie, │ │ │
│ │pentru │containere, │0,30 │0,30 │
│ │încălzire │rezervoare │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │În tancuri │0,10 │0,10 │
│ │ │petroliere │ │ │
│3 │Uleiuri ├─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │minerale │În butoaie, │ │ │
│ │ │containere, │0,80 │0,80 │
│ │ │rezervoare │ │ │
├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│ │Unsori │În butoaie, │ │ │
│4 │consistente│containere, │0,20 │0,20 │
│ │ │rezervoare │ │ │
└────┴───────────┴─────────────┴──────────┴──────────┘


    * Coeficienţii de scăzământ se aplică la cantităţile transportate numai de primitor. În situaţia primirii din rafinării nu se aplică coeficienţii de scăzământ, ci se solicită recuperarea cantităţii constatate lipsă de la furnizor.
    ** În cazul transbordării produselor petroliere pe timpul transportului se aplică coeficienţii de scăzământ admişi la distribuţii, majoraţi cu:
    - până la 10% la benzina de aviaţie, navală şi auto;
    – până la 7% la combustibil pentru turbomotoare de aviaţie şi combustibil lichid de uz neindustrial (lampant);
    – până la 7% la motorină (auto şi navală) şi combustibil pentru încălzire;
    – până la 6% la uleiuri.

    La produsele petroliere care au temperatura de congelare mai ridicată de 0ºC nu se calculează scăzăminte.

    D. COMBUSTIBILI SPECIALI PENTRU RACHETE TERESTRE ŞI NAVALE TRANSPORTAŢI CU MIJLOACE AUTO ŞI CALEA FERATĂ (%)***

┌────┬───────────────┬──┬──────────┬─────────────────────┐
│ │ │ │ │Pe timpul │
│Nr. │Denumirea │U/│Distanţa │transportului în │
│crt.│combustibilului│M │la care se│perioada │
│ │ │ │transportă├──────────┬──────────┤
│ │ │ │ │1.10-31.03│1.04-30.09│
├────┼───────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │Până la │0,15 │0,18 │
│ │Oxidant de tip │kg│500 km │ │ │
│1 │AK │/ ├──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │mc│Peste 500 │0,17 │0,20 │
│ │ │ │km │ │ │
├────┼───────────────┼──┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │Carburant de │ │Până la │0,10 │0,15 │
│ │bază şi │ │500 km │ │ │
│2 │carburant de │kg├──────────┼──────────┼──────────┤
│ │iniţiere pentru│ │Peste 500 │0,12 │0,18 │
│ │rachete │ │km │ │ │
└────┴───────────────┴──┴──────────┴──────────┴──────────┘


    *** Coeficienţii de scăzământ se aplică asupra cantităţilor transportate numai de primitor.
    NOTĂ:
    1. Scăzămintele maxime legal admise la fiecare operaţie de transport se calculează asupra cantităţilor supuse acestor operaţii folosindu-se formula: (a se vedea imaginea asociată)
    în care:
    P = scăzămintele maxime legal admise cu ocazia fiecărei operaţii de manipulare sau transport, în kg;
    C = cantitatea manipulată sau transportată, în kg;
    N = coeficienţii de perisabilitate prevăzuţi în lista nr. 9;
    100 = coeficient constant.

    LISTA Nr. 10
    Normele de perisabilitate la combustibili solizi

┌────┬───────────────┬──────────┬────────────────────┐
│ │ │ │Norma de │
│ │ │ │perisabilitate │
│ │ │ │- % - │
│Nr. │Denumirea │Sistemul ├─────────┬──────────┤
│crt.│combustibilului│de │ │Depozitare│
│ │ │depozitare│ │şi │
│ │ │ │Transport│desfacere │
│ │ │ │ │(dare în │
│ │ │ │ │consum) │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Lemn de foc - │ │ │ │
│ │la o durată │ │ │ │
│1 │medie de │vrac │0,40 │7,00* │
│ │depozitare de │ │ │ │
│ │90 de zile │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Cărbuni: │ │ │ │
│ │lignit, cărbune│ │ │ │
│ │brun, huilă, │ │ │ │
│ │brichete │ │ │ │
│2 │(exclusiv │vrac │0,30 │1,50* │
│ │granulat) - la │ │ │ │
│ │o durată medie │ │ │ │
│ │de depozitare │ │ │ │
│ │de 90 de zile │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │Cărbune mărunt │ │ │ │
│ │(subgranulat) -│ │ │ │
│3 │la o durată │vrac │0,50 │5,00* │
│ │medie de │ │ │ │
│ │depozitare de │ │ │ │
│ │90 de zile │ │ │ │
└────┴───────────────┴──────────┴─────────┴──────────┘


    * Limita maximă de perisabilitate se aplică proporţional cu durata efectivă de depozitare raportată la o perioadă de 90 de zile.

    LISTA Nr. 11
    Limitele admisibile de perisabilitate la produse medicamentoase, reactivi, articole de laborator
    şi tehnico-medicale din sticlă, porţelan şi celuloid
    I. LIMITELE ADMISIBILE DE PERISABILITATE PENTRU PRODUSE MEDICAMENTOASE DE UZ UMAN

┌────┬────────────┬───────────┬──────────────────────────────┐
│ │Denumirea │ │Limita maximă de │
│ │grupei, │ │perisabilitate (%) │
│Nr. │subgrupei │Felul ├─────────┬──────────┬─────────┤
│crt.│sau │ambalajului│ │ │Desfacere│
│ │produsului │ │Transport│Depozitare│în │
│ │ │ │ │ │farmacii │
├────┼────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│ │Substanţe farmaceutice lichide │
│ ├────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│ │a) apoase, │Flacon │ │ │ │
│ │inclusiv │sticlă/ │0,30 │0,50 │2,00 │
│ │kituri de │canistră │ │ │ │
│ │laborator │PVC │ │ │ │
│ ├────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Flacon │ │ │ │
│ │b) alcoolice│sticlă/ │0,30 │0,50 │1,00 │
│ │ │canistră │ │ │ │
│ │ │PVC │ │ │ │
│1 ├────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Flacon │ │ │ │
│ │c) volatile │sticlă/ │0,30 │0,50 │2,50 │
│ │ │canistră │ │ │ │
│ │ │PVC │ │ │ │
│ ├────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │d) foarte │Flacon │0,30 │1,00 │3,00 │
│ │volatile │sticlă │ │ │ │
│ ├────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │e) acizi şi │Flacon din │ │ │ │
│ │substanţe │sticlă │0,30 │1,00 │2,00 │
│ │uleioase │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Substanţe │ │ │ │ │
│ │farmaceutice│ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │consistenţă │Borcan │ │ │ │
│2 │moale, │sticlă/ │0,25 │1,00 │2,50 │
│ │inclusiv │cutii PVC │ │ │ │
│ │medii de │ │ │ │ │
│ │cultură │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │laborator │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Substanţe │ │ │ │ │
│ │farmaceutice│ │ │ │ │
│ │de │Pungi PVC/ │ │ │ │
│ │consistenţă │pungi de │ │ │ │
│3 │solidă │hârtie/ │0,20 │0,50 │2,00 │
│ │(pulberi), │borcane din│ │ │ │
│ │inclusiv │sticlă │ │ │ │
│ │reactivi de │ │ │ │ │
│ │laborator │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Produse │Pungi de │ │ │ │
│4 │vegetale │hârtie/ │0,20 │0,50 │1,00 │
│ │(ceaiuri │carton │ │ │ │
│ │medicinale) │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Medicamente │ │ │ │ │
│ │specialităţi│ │ │ │ │
│ │în ambalaj │Fiole, │ │ │ │
│ │comercial │flacoane, │ │ │ │
│5 │(fiole, │cutii din │0,40 │- │0,20 │
│ │flacoane, │carton │ │ │ │
│ │cutii etc.),│ │ │ │ │
│ │inclusiv │ │ │ │ │
│ │vaccinuri │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┘    II. LIMITELE ADMISIBILE DE PERISABILITATE PENTRU PRODUSE MEDICAMENTOASE DE UZ VETERINAR

┌────┬─────────────┬───────────┬──────────────────────────────┐
│ │ │ │Limita maximă de │
│ │Denumirea │ │perisabilitate (%) │
│Nr. │grupei, │Felul ├─────────┬──────────┬─────────┤
│crt.│subgrupei sau│ambalajului│ │ │Desfacere│
│ │produsului │ │Transport│Depozitare│în │
│ │ │ │ │ │farmacii │
├────┼─────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┤
│ │Produse farmaceutice de uz veterinar (injectabile) │
│ ├─────────────┬───────────┬─────────┬──────────┬─────────┤
│ │a) soluţii │Flacoane │ │ │ │
│ │apoase │din sticlă/│0,30 │0,50 │2,00 │
│ │ │plastic │ │ │ │
│ ├─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │b) soluţii │Flacoane │ │ │ │
│ │uleioase │din sticlă/│0,30 │0,50 │2,00 │
│ │ │plastic │ │ │ │
│1 ├─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │c) suspensii │Flacoane │ │ │ │
│ │apoase │din sticlă/│0,30 │0,50 │2,00 │
│ │ │plastic │ │ │ │
│ ├─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Pulberi │Pungi/saci/│0,30 │0,50 │2,00 │
│ │ │cutii │ │ │ │
│ ├─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │Bujiuri, │Cutii din │ │ │ │
│ │ovule, │plastic │0,30 │0,30 │2,00 │
│ │supozitoare │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │Bidoane/ │ │ │ │
│2 │Dezinfectante│butoaie din│0,30 │0,50 │2,00 │
│ │ │plastic │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│3 │Antiseptice │Bidoane/ │0,30 │0,50 │2,00 │
│ │ │plastic │ │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│4 │Raticide │Cutii din │0,30 │0,50 │2,00 │
│ │ │plastic │ │ │ │
└────┴─────────────┴───────────┴─────────┴──────────┴─────────┘    III. LIMITELE ADMISIBILE DE PERISABILITATE PENTRU PRODUSE TEHNICO-MEDICALE

┌────┬──────────────────┬──────────────┐
│ │Denumirea grupei, │Limita maximă │
│Nr. │subgrupei sau │de │
│crt.│produsului │perisabilitate│
│ │ │(%) │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│ │Produse │ │
│ │tehnico-medicale │ │
│1 │din sticlă, │1,00 │
│ │plastic şi │ │
│ │porţelan │ │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│2 │Lentile │0,50 │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│3 │Filme radiologice │0,50 │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│4 │Folii fluorescente│0,30 │
├────┼──────────────────┼──────────────┤
│5 │Sticlărie de │1,00 │
│ │laborator │ │
└────┴──────────────────┴──────────────┘
    ANEXA

    la instrucţiuni
     - model -
                                    Aprob.
            Comandantul (şeful) unităţii militare
    ..................................................................
    PROCES-VERBAL
    de stabilire a perisabilităţilor
    Încheiat astăzi, ................................., la Unitatea Militară nr. .................................... Bucureşti.
    Noi, comisia/subcomisia de inventariere a bunurilor materiale de resortul compartimentului alimente, numită în baza O.Z.U. nr. ......... din ....................., formată din: preşedinte: ............, membri: ...................................., am procedat, cu ocazia inventarierii anuale, la stabilirea scăzămintelor determinate de perisabilităţi la articolele din sticlă şi porţelan aflate în gestiunea .........................
    Comisia/subcomisia de inventariere a constatat următoarele:

┌────┬─────────┬─┬────────────────────────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬──────┬───────┬─────────┬──────┬───────┬──────────┐
│ │ │ │CANTITĂŢI │% │Cantităţi│ │Preţ │ │Cantităţi│Preţ │ │ │
│Nr. │Denumirea│U├─────────────────┬──────────┤perisabilităţi│maxime │Cantităţi│unitar│Valoare│ce │unitar│Valoare│Observaţii│
│crt.│bunurilor│/│STOCURI │DIFERENŢE │conform listei│rezultate│legal │- lei │- lei -│depăşesc │- lei │- lei -│(cod │
│ │ │M├───────┬─────────┼────┬─────┤nr. 4/anexa │din │admise │- │ │% legal │- │ │material) │
│ │ │ │faptice│scriptice│plus│minus│nr. 2 │calcul │ │ │ │admis │ │ │ │
├────┼─────────┼─┼───────┼─────────┼────┼─────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┤
│0 │1 │2│3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├────┼─────────┼─┼───────┼─────────┼────┼─────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼─┼───────┼─────────┼────┼─────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────┼───────┼─────────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─┴───────┴─────────┴────┴─────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────┴───────┴─────────┴──────┴───────┴──────────┘    Bunurile constatate lipsă cu ocazia inventarierii reprezintă spărturi care se încadrează în procentele de perisabilităţi legal admise, prevăzute în Lista nr. 4 „Norme maxime de perisabilităţi la vesela din faianţă, porţelan, sticlă şi ambalaje din sticlă“ din anexa nr. 2 la Fi.-11/1, Instrucţiuni privind scăderea pierderilor din rebuturi şi stabilirea scăzămintelor procentuale determinate de perisabilităţi, transport, depozitare, conservare, manipulare şi transformare a bunurilor, precum şi a modului în care se aplică scăzămintele în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. .../... .
    Pentru bunurile la care s-au aplicat perisabilităţi, gestionarul a prezentat probe de spargere sau fărâmiţare în procent de 75% din greutatea acestora, conform prevederilor pct. 7 din anexa nr. 1 la Fi.-11/1, Instrucţiuni privind scăderea pierderilor din rebuturi şi stabilirea scăzămintelor procentuale determinate de perisabilităţi, transport, depozitare, conservare, manipulare şi transformare a bunurilor, precum şi a modului în care se aplică scăzămintele în Ministerul Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. .../... .
    Faţă de cele constatate, comisia/subcomisia propune:
    1. Darea la scădere a sumei de .................. lei, reprezentând perisabilităţi legal admise la vesela din sticlă şi porţelan, aflată în gestiunea ......................................., conform prevederilor Ordinului ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.5/1999*) pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările şi completările ulterioare.
    *) Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării naţionale, nr. M.5/1999 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    2. Scăderea din evidenţa contabilă a cantităţilor de bunuri materiale înscrise în coloana nr. 9.

    COMISIA/SUBCOMISIA DE INVENTARIERE
    Preşedinte,
    .................................................................
    (gradul, numele, prenumele şi semnătura)
    Membri,
    .................................................................
    (gradul, numele, prenumele şi semnătura)
    .................................................................
    (gradul, numele, prenumele şi semnătura)
    Gestionar,
    .................................................................
    (gradul, numele, prenumele şi semnătura)
    Vizat control financiar preventiv
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016