Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 10 decembrie 2019  privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 10 decembrie 2019 privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1017 din 18 decembrie 2019
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 1.037 din 10 decembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1017 din 18 decembrie 2019.
──────────
    În temeiul art. 26 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.
    CAP. I
    Introducere
    1. Scopul prezentelor instrucţiuni, emise în aplicarea art. 57 alin. (1) şi (7) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, este de a stabili modalităţile de individualizare a sancţiunilor în cazul săvârşirii unei contravenţii prevăzute la art. 55 din lege, ţinându-se seama de gravitatea şi durata faptei, precum şi de alte elemente stabilite de prezentele instrucţiuni şi procedura de acordare a unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârşirea unei fapte anticoncurenţiale.
    2. Metodologia de determinare a cuantumului amenzii se întemeiază pe stabilirea unui nivel de bază care se poate majora în cazul existenţei circumstanţelor agravante sau care se poate reduce în cazul existenţei circumstanţelor atenuante.
    3. Prezentele instrucţiuni prezintă modul general în care se realizează individualizarea sancţiunilor de către Consiliul Concurenţei. Principiul care guvernează aplicarea sancţiunilor este acela al aplicării sancţiunilor într-o modalitate şi într-un cuantum care să asigure efectul disuasiv/preventiv al acestora.
    CAP. II
    Nivelul de bază
    SECŢIUNEA 1
    Determinarea nivelului de bază
    4. Nivelul de bază se determină în funcţie de gravitatea şi de durata faptei. Nivelul de bază se obţine prin însumarea celor două cuantumuri stabilite mai jos, în funcţie de gravitate şi de durată:
    x gravitate + y durată = nivel de bază.

    5. Punctul de plecare pentru determinarea nivelului de bază al amenzii în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 55 din lege este reprezentat de cifra de afaceri totală, aceasta fiind cifra de afaceri netă realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării, determinată conform reglementărilor contabile în vigoare.
    6. În cazul contravenţiilor săvârşite în domeniul concentrărilor economice de către o persoană nerezidentă, astfel cum aceasta este definită la art. 55 alin. (5) din lege, cifra de afaceri la care se aplică amenda se înlocuieşte cu suma următoarelor venituri:
    a) cifra de afaceri realizată de către fiecare dintre întreprinderile înregistrate în România, controlate de contravenient;
    b) veniturile obţinute din România de către fiecare dintre întreprinderile nerezidente controlate de contravenient;
    c) veniturile proprii obţinute din România de către contravenient şi înregistrate în situaţiile financiare individuale ale acestuia.

    7. În cazul în care în anul financiar anterior sancţionării întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cifra de afaceri aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii. În situaţia în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere. În cazul întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi nou-înfiinţate, care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancţionării, aceasta va fi sancţionată cu amendă de la 15.000 lei la 2.500.000 lei.
    8. Pentru societăţile de asigurări, cifra de afaceri prevăzută la art. 68 lit. b) din lege reprezintă valoarea primelor brute subscrise, conform contractelor de asigurări încheiate de către sau în numele societăţilor de asigurare, după deducerea impozitelor şi a taxelor aplicate direct asupra primelor de asigurare sau volumului total al acestora, conform legislaţiei specifice domeniului. Primele brute subscrise includ şi primele de reasigurare încasate, în cazul în care societatea implicată desfăşoară activităţi în domeniul reasigurărilor. Primele brute subscrise cuprind toate sumele aferente atât contractelor de asigurare care intră în vigoare în cursul exerciţiului financiar, independent de faptul că aceste sume se referă în întregime sau în parte la un exerciţiu ulterior, cât şi contractelor încheiate în cursul exerciţiilor precedente, dar care se execută în timpul perioadei de referinţă. Primele de reasigurare cedate reasigurătorilor, şi anume toate sumele plătite şi plătibile de către întreprinderea implicată pentru a obţine acoperirea prin reasigurare sunt costuri legate de acoperirea asigurării şi nu vor fi deduse din primele brute subscrise.
    9. Pentru instituţiile de credit şi alte instituţii financiare, prevăzute la art. 68 lit. a) din lege, cifra de afaceri avută în vedere în scopul aplicării amenzii este alcătuită, cumulativ, din următoarele elemente de venit, după deducerea impozitelor şi taxelor legate direct de acestea, conform legislaţiei specifice fiecărui domeniu:
    a) venituri din dobânzi şi venituri asimilate;
    b) venituri privind titlurile: venituri din acţiuni şi din alte titluri cu venit variabil, venituri din participaţii, venituri din părţi în cadrul societăţilor legate;
    c) venituri din comisioane;
    d) profitul net din operaţiuni financiare;
    e) alte venituri din exploatare;
    f) alte categorii de venituri prevăzute de legislaţia specifică fiecărui domeniu.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Gravitatea
    10. Evaluarea gravităţii unei încălcări se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de încălcare, luându-se în considerare toate împrejurările relevante ale cazului.
    11. În evaluarea gravităţii încălcării se iau în considerare, printre altele, natura faptei săvârşite, dimensiunea şi importanţa pieţei relevante, cotele de piaţă cumulate ale tuturor întreprinderilor participante, impactul concret al încălcării pe piaţă, atunci când acesta poate fi măsurat, probabilitatea ca o operaţiune de concentrare economică să fi fost interzisă dacă ar fi fost notificată. În funcţie de gravitate, aceste fapte se împart în 3 categorii:
    a) fapte de gravitate mică
    În această categorie se încadrează, în general, restricţionările pe verticală, cu un impact redus asupra pieţei sau care afectează o parte limitată a acesteia. În materia concentrărilor economice poate fi vorba despre acele încălcări referitoare la operaţiuni de concentrare economică în privinţa cărora Consiliul Concurenţei emite o decizie de neobiecţiune, deoarece nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal.
    Cuantumul preconizat este de la 0,6% până la 2% din cifra de afaceri totală a contravenientului sau o sumă de la 17.000 lei până la 800.000 lei, în situaţia prevăzută la art. 56 alin. (2) lit. b) din lege.

    b) fapte de gravitate medie
    În această categorie se încadrează, de regulă, restricţionările pe orizontală sau pe verticală, dar a căror modalitate de realizare este mai complexă şi mai riguroasă decât în cazul celor de gravitate mică şi care au un impact mai mare pe piaţă, producând efecte pe zone întinse ale acesteia. În această categorie se includ, de regulă, şi restricţionările de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. b) din lege. În aceeaşi categorie se încadrează în mod obişnuit abuzul de poziţie dominantă, cu excepţia cazului când acesta este săvârşit de o întreprindere aflată în poziţie de monopol sau situaţii echivalente. În materia concentrărilor economice, în această categorie se încadrează încălcările referitoare la operaţiuni de concentrare economică în privinţa cărora Consiliul Concurenţei emite o decizie de neobiecţiune, deoarece îndoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurenţial normal au fost înlăturate prin angajamentele propuse de părţile implicate şi acceptate de Consiliul Concurenţei.
    Cuantumul preconizat este de la 2% până la 4% din cifra de afaceri totală a contravenientului sau o sumă de la 800.001 lei până la 1.400.000 lei în situaţia prevăzută la art. 56 alin. (2) lit. b) din lege.

    c) fapte de gravitate mare
    În această categorie se încadrează, de regulă, restricţionările pe orizontală de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. a) din lege, respectiv cartelurile în vederea fixării preţurilor, împărţirii pieţelor sau a clienţilor, limitării producţiei ori a vânzărilor sau alte practici care împiedică buna funcţionare a pieţei. În aceeaşi categorie se încadrează în mod obişnuit abuzul de poziţie dominantă săvârşit de întreprinderi aflate în poziţie de monopol ori situaţii echivalente, de exemplu, drepturi speciale sau exclusive, poziţie de cvasimonopol, precum şi abuzul de poziţie dominantă care a condus la eliminarea de pe piaţă cel puţin a unei întreprinderi. În materia concentrărilor economice, în această categorie se încadrează încălcările referitoare la operaţiuni de concentrare economică cu privire la care Consiliul Concurenţei, în urma desfăşurării unei investigaţii, poate adopta o decizie de autorizare condiţionată sau o decizie prin care va declara operaţiunea de concentrare economică incompatibilă cu mediul concurenţial normal.
    Cuantumul preconizat este de la 4% până la 8% din cifra de afaceri totală a contravenientului sau o sumă de la 1.400.001 lei până la 2.000.000 lei în situaţia prevăzută la art. 56 alin. (2) lit. b) din lege.


    12. La determinarea nivelului de bază în funcţie de gravitate, Consiliul Concurenţei urmează principiile de individualizare prevăzute la pct. 11, având posibilitatea de a aplica un cuantum diferit de cuantumul preconizat pentru categoria de gravitate reţinută în ceea ce priveşte fapta constatată, în funcţie de elementele prevăzute la pct. 14-17 sau de elemente de aceeaşi natură, precizând în fiecare caz în care are loc o derogare de la regulile de mai sus motivele pe care aceasta se întemeiază.
    13. Atunci când o asociaţie de întreprinderi are calitatea de contravenient, săvârşind o încălcare care priveşte activităţile membrilor săi, potrivit prevederilor art. 55 alin. (2) din lege, cifra de afaceri totală pentru determinarea nivelului de bază al amenzii, realizată de asociaţie în anul anterior sancţionării, nu poate depăşi suma cifrelor de afaceri totale din anul anterior sancţionării ale membrilor activi pe piaţa pe care a avut loc încălcarea săvârşită de asociaţie.
    14. Este necesar să se ia în considerare capacitatea economică efectivă a autorilor încălcării de a produce o pagubă importantă celorlalte întreprinderi şi mai ales consumatorilor şi să se determine cuantumul amenzii la un nivel care să îi asigure acesteia un caracter suficient de disuasiv.
    15. În general, se poate ţine seama şi de faptul că întreprinderile de mari dimensiuni dispun, de obicei, de cunoştinţe şi infrastructuri juridice şi economice care le permit să aprecieze mai uşor caracterul contravenţional al comportamentului lor şi consecinţele ce decurg de aici, din punctul de vedere al dreptului concurenţei.
    16. Consiliul Concurenţei poate lua în considerare încadrarea întreprinderilor implicate în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici, în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea elementelor prevăzute la pct. 11.
    17. În cazul încălcărilor care implică mai multe întreprinderi, cum ar fi cele de tip „cartel“, în anumite cazuri, se pot pondera cuantumurile determinate în cadrul fiecăreia dintre cele 3 categorii prevăzute la pct. 11, ţinându-se seama de influenţa specifică şi de impactul real al comportamentului contravenţional al fiecărei întreprinderi în domeniul concurenţei, în special dacă există o disparitate considerabilă în ceea ce priveşte mărimea întreprinderilor care săvârşesc încălcări de aceeaşi natură.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Durata
    18. Durata încălcărilor trebuie să fie luată în considerare pentru a distinge între următoarele categorii:
    a) încălcări de scurtă durată, mai puţin de un an: nu se aplică niciun cuantum suplimentar;
    b) încălcări de durată medie, de la un an la 5 ani: creştere de până la 50% din cuantumul determinat de gravitatea faptei;
    c) încălcări de lungă durată, peste 5 ani: creştere a cuantumului amenzii cu până la 10% pe fiecare an de participare la încălcare, din cuantumul determinat pentru gravitatea faptei.

    CAP. III
    Adaptarea nivelului de bază
    SECŢIUNEA 1
    Cadrul general
    19. La individualizarea amenzilor, Consiliul Concurenţei ia în considerare toate circumstanţele cazului care pot conduce la o majorare sau la o diminuare a nivelului de bază.
    20. Nivelul de bază poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% şi 10% pentru fiecare circumstanţă agravantă ori atenuantă reţinută, cu excepţia circumstanţei agravante prevăzute la pct. 21 lit. a) şi a circumstanţei atenuante prevăzute la pct. 22 lit. c).
    SECŢIUNEA a 2-a
    Circumstanţe agravante
    21. Nivelul de bază poate fi majorat atunci când Consiliul Concurenţei constată că există circumstanţe agravante precum:
    a) săvârşirea de către aceeaşi întreprindere a unei încălcări identice sau similare cu încălcarea constatată printr-o decizie anterioară a Consiliului Concurenţei;
    Nivelul de bază poate fi majorat cu un procent cuprins între 10% şi 25% pentru fiecare astfel de încălcare reţinută de Consiliul Concurenţei.

    b) continuarea încălcării după declanşarea procedurii de investigaţie de către Consiliul Concurenţei;
    c) refuzul de a coopera cu Consiliul Concurenţei sau obstrucţionarea acestuia în desfăşurarea investigaţiilor;
    d) rolul de conducător sau de iniţiator al încălcării;
    Consiliul Concurenţei acordă, de asemenea, o atenţie deosebită oricărei măsuri întreprinse pentru a constrânge alte întreprinderi să participe la încălcarea respectivă şi/sau măsurilor represive luate împotriva altor întreprinderi cu scopul de a pune în aplicare practicile anticoncurenţiale.

    e) alte împrejurări de natura celor de mai sus care atribuie faptei un caracter grav.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Circumstanţe atenuante
    22. Nivelul de bază al amenzii se poate reduce atunci când Consiliul Concurenţei constată că există circumstanţe atenuante precum:
    a) întreprinderea implicată furnizează dovezi că a pus capăt încălcării imediat ce a luat cunoştinţă de intervenţia autorităţii de concurenţă prin orice acţiune întreprinsă de aceasta în scopul unei examinări preliminare sau investigării unei încălcări a legii. Această situaţie nu se reţine drept circumstanţă atenuantă în cazul înţelegerilor de tip cartel sau al practicilor concertate prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. a) din lege;
    b) întreprinderea furnizează dovezi că participarea sa la încălcarea săvârşită este extrem de redusă şi astfel demonstrează că, în cursul perioadei în care a fost parte la încălcare, în mod efectiv, a evitat punerea în aplicare a acesteia, adoptând un comportament concurenţial corect pe piaţă;
    c) în perioada încălcării cifra de afaceri realizată din comercializarea produselor/serviciilor care constituie obiectul practicii anticoncurenţiale reprezintă o parte relativ redusă, de până la 20% din cifra de afaceri totală a întreprinderii, cu condiţia ca acest fapt să poată fi stabilit cu certitudine;
    În cazul întreprinderilor active pe un număr mare de pieţe şi care dispun de resurse financiare considerabile, Consiliul Concurenţei aplică această circumstanţă doar dacă estimează că efectul disuasiv/preventiv al sancţiunii poate fi atins în acest mod.
    Nivelul de bază poate fi redus cu până la 25% în cazul acestei circumstanţe.

    d) întreprinderea implicată a colaborat în mod efectiv şi pe deplin cu Consiliul Concurenţei în afara domeniului de aplicare a politicii de clemenţă, prevăzută la art. 55 alin. (3) din lege, şi dincolo de obligaţia sa legală de a coopera;
    e) comportamentul anticoncurenţial al întreprinderii a fost autorizat sau încurajat de autorităţi publice ori de legislaţia existentă;
    f) întreprinderea dovedeşte existenţa şi implementarea efectivă a unui program de conformare cu regulile de concurenţă;
    g) întreprinderea dovedeşte încheierea de tranzacţii cu persoanele prejudiciate de încălcarea legislaţiei în materia concurenţei investigate în scopul acordării de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat acestora;
    h) alte împrejurări de natura celor de mai sus.

    23. În situaţia în care, prin calculul amenzii după aplicarea circumstanţelor atenuante, se ajunge la un nivel inferior pragului de 0,5% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării sau, după caz, în anul imediat anterior anului de referinţă ori din ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere, se aplică nivelul minim de 0,5% din cifra de afaceri prevăzut la art. 55 alin. (1) din lege. Sub acest prag minim se poate coborî doar cu reducerea acordată în cazul aplicării unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârşirea faptei anticoncurenţiale, rezultatul final al sancţiunii aplicate neputând fi mai mic de 0,2% din cifra de afaceri realizată în anul anterior sancţionării.
    CAP. IV
    Acordarea unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârşirea unei fapte anticoncurenţiale
    24. În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 55 alin. (1) din lege, dacă întreprinderea recunoaşte în mod expres, clar şi neechivoc răspunderea pentru săvârşirea faptei anticoncurenţiale sub aspectul dimensiunii sale materiale, geografice şi temporale şi, acolo unde este cazul, propune remedii care să conducă la înlăturarea cauzelor şi/sau a efectelor încălcării, aceasta determină diminuarea nivelului amenzii cu un procent cuprins între 10% şi 30% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni.
    SECŢIUNEA 1
    Iniţierea şi desfăşurarea discuţiilor privind posibila recunoaştere
    25. În cazul în care consideră oportun să examineze disponibilitatea Consiliului Concurenţei de a se angaja în discuţii privind recunoaşterea faptei potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) din lege, întreprinderile pot transmite acestuia o solicitare în acest sens, o singură dată, oricând în cursul procedurii de investigaţie, anterior audierilor.
    26. Solicitarea întreprinderii în sensul examinării disponibilităţii autorităţii de concurenţă de a se angaja în discuţii privind recunoaşterea conform pct. 25 nu constituie o recunoaştere a participării întreprinderii la o încălcare sau a răspunderii sale pentru această încălcare.
    27. Refuzul întreprinderilor de a se angaja în procedura de recunoaştere nu reprezintă un refuz de cooperare sau o obstrucţionare a procedurii Consiliului Concurenţei în sensul prevederilor pct. 21 lit. c).
    28. Întreprinderile interesate să recunoască săvârşirea unei fapte anticoncurenţiale potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) din lege pot solicita Consiliului Concurenţei organizarea a cel mult două întâlniri bilaterale, clarificatoare, referitoare la condiţiile recunoaşterii.
    29. Prima întâlnire va avea loc în termen de 20 de zile de la primirea solicitării şi va avea ca scop descrierea faptelor pe care întreprinderea înţelege să le recunoască prin raportare la obiectul investigaţiei declanşate, precum şi cuantumul maxim al amenzii pe care aceasta este dispusă să o plătească, având în vedere şi cazurile de circumstanţiere a sancţiunii aplicabile întreprinderii care, în opinia întreprinderii, ar putea duce sancţiunea spre acel nivel în urma aplicării prevederilor cap. II şi III.
    30. Având în vedere susţinerile întreprinderii, precum şi evaluarea faptei din prisma materialului probator aflat la dosarul investigaţiei realizată de raportor, Consiliul Concurenţei va comunica acesteia, în termen de 20 de zile de la prima întâlnire, dacă este posibilă continuarea procedurii de recunoaştere, prin emiterea în acest sens a unui acord de principiu. În termen de 10 zile de la comunicarea acordului de principiu, întreprinderea va putea solicita şi primi, o singură dată, accesul la principalele elemente probatorii aflate la dosarul de investigaţie, fără a putea obţine copii ale acestora.
    31. În termen de 7 zile de la emitere, Consiliul Concurenţei va informa celelalte părţi investigate cu privire la emiterea unui acord de principiu pentru continuarea procedurii de recunoaştere în cadrul investigaţiei. În termen de 7 zile de la comunicarea informării, celelalte părţi implicate pot solicita, potrivit prevederilor pct. 28, iniţierea procedurii de recunoaştere în ceea ce le priveşte.
    32. În situaţia în care, în termen de 20 de zile de la comunicarea acordului de principiu, întreprinderea solicită, în scris, continuarea procedurii de recunoaştere, Consiliul Concurenţei poate organiza cea de-a doua întâlnire clarificatoare referitoare la condiţiile recunoaşterii în maximum 20 de zile de la data la care întreprinderea a solicitat continuarea procedurii de recunoaştere.
    33. Întâlnirile sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de toţi participanţii la întâlnire, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, după caz. Procesul-verbal este confidenţial faţă de celelalte părţi din investigaţie.
    34. Dacă două sau mai multe dintre părţile investigate fac parte din acelaşi grup şi nu acţionează independent pe piaţă, acestea pot participa la o întâlnire comună sau îşi pot desemna un reprezentant comun care să le reprezinte în faţa Consiliului Concurenţei.
    35. Atunci când în cadrul celei de a doua întâlniri clarificatoare se ajunge la o viziune comună în privinţa dimensiunii materiale, geografice şi temporale a faptei anticoncurenţiale, precum şi a cuantumului preconizat al amenzii şi, dacă este cazul, în privinţa remediilor care trebuie asumate de către întreprinderi, iar Consiliul Concurenţei apreciază că este posibilă respectarea principiului eficienţei procedurale, acesta acordă întreprinderilor posibilitatea de a depune o propunere de recunoaştere a faptei.
    36. În situaţia în care, ca urmare a celei de a doua întâlniri clarificatoare nu se ajunge la o viziune comună în privinţa dimensiunii materiale, geografice şi temporale a faptei anticoncurenţiale, a cuantumului preconizat al amenzii, precum şi în privinţa remediilor care trebuie asumate de către întreprindere, autoritatea de concurenţă aplică în continuare procedura de desfăşurare a investigaţiilor, informând în scris părţile interesate.
    37. În situaţia în care Consiliul Concurenţei acordă întreprinderilor posibilitatea de a depune o propunere de recunoaştere a faptei potrivit prevederilor pct. 35, autoritatea de concurenţă informează, în scris, în termen de 20 de zile de la a doua întâlnire, părţile interesate cu privire la condiţiile în care se poate realiza recunoaşterea, respectiv descrierea faptelor ce fac obiectul investigaţiei, încadrarea legală a acestor fapte, gravitatea şi durata presupuselor fapte, atribuirea răspunderii, descrierea principalelor elemente probatorii şi cuantumul preconizat al amenzii, remediile care trebuie asumate de către întreprinderi, dacă este cazul, precum şi cu privire la termenul în care acestea trebuie să prezinte în scris propunerea de recunoaştere a faptei, termen care nu poate fi mai mare de 15 zile lucrătoare de la comunicarea informării.
    38. În situaţia în care raportul de investigaţie a fost comunicat, întreprinderea interesată să recunoască săvârşirea unei fapte potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) din lege poate solicita Consiliului Concurenţei, în termen de 15 zile de la comunicarea raportului, organizarea a cel mult două întâlniri referitoare la condiţiile recunoaşterii pentru a fi discutate cazurile de circumstanţiere a sancţiunii aplicabile întreprinderii. Nu pot fi organizate întâlniri în ziua audierilor.
    39. Dacă în termen de 12 luni de la declanşarea investigaţiei nicio întreprindere nu solicită aplicarea procedurii recunoaşterii, Consiliul Concurenţei poate iniţia procedura respectivă, în situaţia în care consideră oportun pentru simplificarea şi accelerarea procedurii administrative, în acest caz cuantumul amenzii putând fi diminuat cu maximum 12% pentru recunoaşterea faptei. Prima întâlnire, în acest caz, va avea ca scop descrierea faptelor investigate imputate întreprinderii participante la întâlnire, a principalelor elemente probatorii faţă de aceasta, precum şi cuantumul preconizat al nivelului de bază al amenzii, putând fi discutate şi cazurile de circumstanţiere a sancţiunii aplicabile întreprinderii, prevederile pct. 30 şi 31-37 aplicându-se în mod corespunzător.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Accesul la elemente din dosarul de investigaţie
    40. La cerere, întreprinderea care a primit acordul de principiu potrivit prevederilor pct. 30 poate consulta la sediul Consiliului Concurenţei principalele elemente probatorii aflate la dosarul de investigaţie şi versiunile neconfidenţiale ale oricărui document accesibil, inclus la acel moment în dosarul de investigaţie, în măsura în care acest lucru este justificat pentru a permite întreprinderii să îşi exprime punctul de vedere cu privire la o perioadă de timp sau cu privire la orice alt aspect al încălcării. În acest scop, întreprinderii i se va pune la dispoziţie o listă cu toate documentele accesibile în acel moment din dosarul de investigaţie.
    41. Întreprinderile prevăzute la pct. 40 vor utiliza informaţiile obţinute în cadrul procedurii privind propunerea de recunoaştere a unei fapte, potrivit prevederilor art. 57 din lege, doar în scopul aplicării dispoziţiilor art. 5 şi 6 din lege şi a dispoziţiilor art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare Tratat.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Formularea propunerii de recunoaştere a faptei
    42. Părţile care optează pentru aplicarea procedurii prevăzute la art. 57 alin. (2)-(7) din lege trebuie să depună o propunere de recunoaştere a faptei în acest scop, sub forma unei propuneri privind formularea unei recunoaşteri potrivit modelului prevăzut la anexa nr. 3 şi/sau a unei cereri de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.
    43. Pentru a putea fi luată în considerare, propunerea de recunoaştere a faptei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie prezentată în scris, sub semnătura reprezentantului legal al întreprinderii sau a persoanei expres împuternicite în acest scop, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei;
    b) să fie expresă, clară şi neechivocă şi să includă, după caz, angajamentul privind formularea unei recunoaşteri sau asumarea răspunderii pentru săvârşirea încălcării, descrierea încălcării, a obiectului său, posibila punere în aplicare, principalele fapte, încadrarea legală, inclusiv rolul şi durata participării părţilor la încălcare, remediile asumate de întreprindere, dacă este cazul, în conformitate cu informarea transmisă potrivit prevederilor pct. 37 sau potrivit conţinutului raportului de investigaţie;
    c) să fie însoţită de o declaraţie privind acceptarea cuantumului maxim preconizat al amenzii;
    d) să includă confirmarea părţilor că au fost informate corespunzător şi că li s-a oferit posibilitatea de a-şi face cunoscut punctul de vedere cu privire la informarea realizată de Consiliul Concurenţei potrivit pct. 37;
    e) să includă, în cazul propunerii privind formularea unei recunoaşteri, confirmarea părţilor că vor solicita accesul la dosar, potrivit prevederilor art. 45 din lege, şi/sau organizarea de audieri doar dacă raportul de investigaţie comunicat nu reflectă conţinutul propunerii privind formularea unei recunoaşteri.

    44. Consiliul Concurenţei poate acorda întreprinderilor a căror propunere de recunoaştere este considerată insuficientă posibilitatea de a completa cererea, o singură dată, în termenul stabilit de autoritatea de concurenţă.
    45. Întreprinderea depune şi o versiune neconfidenţială a propunerii de recunoaştere a faptei.
    SECŢIUNEA a 4-a
    Procedura aplicabilă în cazul propunerii de recunoaştere formulate înainte de comunicarea raportului de investigaţie
    46. În situaţia în care, înainte de comunicarea raportului de investigaţie, întreprinderea investigată transmite o propunere privind formularea unei recunoaşteri, acceptată de Consiliul Concurenţei, acesta poate aplica o procedură simplificată, elaborând un raport simplificat de investigaţie şi o decizie simplificată de sancţionare. Acestea vor cuprinde o descriere succintă a faptelor, a principalelor elemente de probă, încadrarea legală, precum şi cuantumul amenzii. Remediile acceptate sunt incluse în decizia adoptată de către Consiliul Concurenţei sub formă de măsuri adiacente sancţiunii pecuniare.
    47. Atunci când raportul de investigaţie comunicat părţilor, însoţit de principalele elemente probatorii, reflectă conţinutul propunerii de formulare a unei recunoaşteri, întreprinderea va transmite, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei pentru depunerea de observaţii la raport, cererea de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, ce conţine recunoaşterea expresă, clară şi neechivocă a răspunderii ei pentru săvârşirea faptei anticoncurenţiale sub aspectul dimensiunii sale materiale, geografice şi temporale, precum şi o declaraţie privind acceptarea cuantumului preconizat al amenzii. Părţile au posibilitatea de a declara că renunţă la beneficiul termenului prevăzut de art. 45 alin. (1) din lege.
    48. În situaţia în care întreprinderile nu transmit în termenul prevăzut pentru observaţii scrise cererea prevăzută la pct. 47 sau prin observaţiile scrise transmise nu îşi asumă răspunderea pentru săvârşirea faptei potrivit prevederilor prezentelor instrucţiuni, Consiliul Concurenţei nu ia în considerare propunerea de recunoaştere a faptei.
    49. Părţile îşi pot retrage propunerile privind formularea unei recunoaşteri a faptei până la data comunicării raportului de investigaţie de către Consiliul Concurenţei, situaţie în care autoritatea aplică procedura de desfăşurare a investigaţilor.
    50. În situaţia prevăzută la pct. 48, Consiliul Concurenţei informează părţile că propunerile de recunoaştere sunt considerate retrase şi aplică procedura de desfăşurare a investigaţilor.
    51. Propunerile de recunoaştere retrase sau neacceptate de Consiliul Concurenţei nu pot fi utilizate ca elemente probatorii împotriva niciunei părţi investigate.
    SECŢIUNEA a 5-a
    Procedura aplicabilă în cazul propunerii de recunoaştere a faptei anticoncurenţiale formulate după comunicarea raportului de investigaţie
    52. În situaţia în care cererea de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege este înregistrată după comunicarea raportului de investigaţie, potrivit prevederilor art. 45 din lege, pct. 34, 38, 42 şi pct. 43 lit. a)-c) se aplică în mod corespunzător.
    53. Propunerea de recunoaştere a faptei sub forma cererii de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4, poate fi depusă de către părţile investigate cel târziu în ziua audierilor, înainte de începerea acestora, fiind consemnate pe dovada depunerii propunerii de recunoaştere data şi ora înregistrării acesteia. Nu se iau în considerare eventualele cereri transmise prin serviciile poştale şi înregistrate la Consiliul Concurenţei după începerea audierilor.
    54. Părţile îşi pot retrage cererea de acordare a unui tratament favorabil în temeiul art. 57 alin. (3) din lege cel târziu în ziua audierilor, înainte de începerea acestora, fiind consemnate pe dovada depunerii cererii de retragere data şi ora înregistrării acesteia. Nu se iau în considerare eventualele cereri transmise prin serviciile poştale şi înregistrate la Consiliul Concurenţei după începerea audierilor.
    55. Propunerile de recunoaştere retrase sau neacceptate de Consiliul Concurenţei nu pot fi utilizate ca elemente probatorii împotriva niciunei părţi investigate.
    SECŢIUNEA a 6-a
    Determinarea nivelului amenzii ca urmare a acceptării propunerii de recunoaştere a faptei
    56. În cazul acordării reducerii cuantumului amenzii pentru recunoaşterea faptei, nivelul amenzii se diminuează inclusiv când acesta este stabilit la minimul prevăzut de lege, fără ca amenda aplicată să fie mai mică de 0,2% din cifra de afaceri determinată conform cap. II.
    57. La determinarea procentului cu care se va reduce cuantumul amenzii, ca urmare a recunoaşterii faptei, Consiliul Concurenţei are în vedere, de la caz la caz, momentul în care intervine recunoaşterea, dacă recunoaşterea este totală sau parţială, precum şi posibilitatea ca în respectiva investigaţie o întreprindere să beneficieze de clemenţă.
    58. La determinarea cuantumului cu care se reduce amenda pentru recunoaştere, Consiliul Concurenţei are în vedere momentul în care intervine recunoaşterea, astfel:
    a) Consiliul Concurenţei poate diminua cuantumul amenzii cu maximum 30% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni în cazul în care întreprinderea iniţiază desfăşurarea discuţiilor privind posibila recunoaştere a faptelor investigate în primele 6 luni de la momentul în care ia cunoştinţă de declanşarea investigaţiei Consiliului Concurenţei în ceea ce o priveşte.
    b) Consiliul Concurenţei poate diminua cuantumul cu maximum 20% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni în cazul în care întreprinderea iniţiază desfăşurarea discuţiilor privind posibila recunoaştere a faptelor investigate după primele 6 luni, dar nu mai târziu de 12 luni de la momentul în care ia cunoştinţă de declanşarea investigaţiei Consiliului Concurenţei în ceea ce o priveşte.
    c) Consiliul Concurenţei poate diminua cuantumul amenzii cu 12% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni în cazul în care întreprinderea iniţiază desfăşurarea discuţiilor privind posibila recunoaştere a faptelor investigate după 12 luni de la momentul la care ia cunoştinţă de declanşarea investigaţiei Consiliului Concurenţei în ceea ce o priveşte.

    59. La determinarea cuantumului cu care se reduce amenda pentru recunoaştere, Consiliul Concurenţei are în vedere întinderea recunoaşterii, astfel:
    a) pentru recunoaşterea totală a faptei, formulată potrivit pct. 58 lit. a), se poate acorda o reducere a cuantumului amenzii de maximum 30% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni;
    b) pentru recunoaşterea parţială a faptei, formulată potrivit pct. 58 lit. a), se poate acorda o reducere a cuantumului amenzii de maximum 20% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni;
    c) pentru recunoaşterea totală a faptei, formulată potrivit pct. 58 lit. b), se poate acorda o reducere a cuantumului amenzii de maximum 20% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni;
    d) pentru recunoaşterea parţială a faptei, formulată potrivit pct. 58 lit. b), se poate acorda o reducere a cuantumului amenzii de maximum 15% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni;
    e) pentru recunoaşterea totală a faptei, formulată potrivit pct. 58 lit. c), se poate acorda o reducere a cuantumului amenzii de maximum 12% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni;
    f) pentru recunoaşterea parţială a faptei, formulată potrivit pct. 58 lit. c), se poate acorda o reducere a cuantumului amenzii de 10% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni.

    60. Recunoaşterea parţială se poate referi la recunoaşterea doar a unora dintre faptele anticoncurenţiale analizate în cadrul investigatei şi/sau constatate ulterior prin raportul de investigaţie sau la recunoaşterea unei durate a faptei diferită de cea analizată în investigaţie şi/sau reţinută în raportul de investigaţie. Indiferent de recunoaşterea parţială a faptei şi/sau a duratei acesteia, pentru stabilirea cuantumului reducerii se va tine seama de ponderea elementelor ce fac obiectul recunoaşterii în economia cazului investigat.
    61. În situaţia în care, în procedura administrativă, una dintre întreprinderile participante la fapta anticoncurenţială a aplicat şi beneficiază de clemenţă, reducerea cuantumului amenzii care poate fi acordată unei alte întreprinderi pentru recunoaşterea faptei investigate nu poate fi mai mare de 20% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni, stabilită în funcţie de momentul în care intervine recunoaşterea potrivit prevederilor pct. 58.
    62. În cazul în care întreprinderea beneficiază de clemenţă sub forma reducerii amenzii, reducerea cuantumului amenzii rezultată din însumarea reducerii acordate pentru clemenţă cu reducerea acordată pentru recunoaşterea faptei de către aceasta potrivit art. 57 alin. (2) din lege nu poate depăşi 60% din nivelul de bază determinat potrivit prezentelor instrucţiuni.
    63. Consiliul Concurenţei permite accesul la propunerile de recunoaştere în formă neconfidenţială doar destinatarilor raportului de investigaţie cu privire la care nu s-a aplicat procedura prevăzută de art. 57 din lege, cu condiţia să se angajeze, împreună cu reprezentanţi legali sau convenţionali care primesc acces în numele lor, să nu realizeze copii, prin mijloace mecanice sau electronice, ale oricăror informaţii din documentele la care este acordat accesul. Aceste persoane trebuie să asigure faptul că informaţiile obţinute din propunerile de recunoaştere vor fi utilizate doar în scopul aplicării prevederilor art. 5 şi 6 din lege şi ale art. 101 şi 102 din Tratat. Altor persoane, precum autorii plângerilor, de exemplu, nu li se acordă accesul la propunerile de recunoaştere.
    CAP. V
    Majorarea specifică pentru realizarea efectului disuasiv şi reducerea amenzii pentru imposibilitatea de a plăti
    64. Consiliul Concurenţei poate lua în considerare necesitatea de a majora amenda astfel încât aceasta să depăşească cuantumul câştigurilor realizate ilicit, ca urmare a încălcării săvârşite, atunci când este obiectiv posibilă estimarea acestui cuantum, fără ca amenda să depăşească 10% din cifra de afaceri totală realizată de întreprindere în anul anterior sancţionării.
    65. În circumstanţe excepţionale, Consiliul Concurenţei poate, la cerere, să ţină seama de absenţa capacităţii de plată a unei întreprinderi, într-un anumit context social şi economic. Simpla constatare a unei situaţii financiare nefavorabile sau precare nu justifică o reducere a cuantumului amenzii. Reducerea amenzii pe acest considerent poate avea loc doar dacă întreprinderea dovedeşte, pe baza unor probe obiective, că aplicarea unei amenzi potrivit prezentelor instrucţiuni i-ar pune iremediabil în pericol viabilitatea economică, făcând iminentă ieşirea sa de pe piaţă. Pentru ca cererea de reducere a amenzii pe motivul incapacităţi de a plăti să poată fi luată în considerare, aceasta trebuie să conţină cel puţin informaţiile şi documentele menţionate în formularul prevăzut în anexa nr. 5.
    CAP. VI
    Amenda aplicată unei asociaţii de întreprinderi
    66. Atunci când o amendă este aplicată unei asociaţii de întreprinderi, luându-se în considerare cifra de afaceri a membrilor săi, iar aceasta nu este solvabilă, asociaţia are obligaţia de a solicita tuturor membrilor săi să participe la acoperirea sumei reprezentând amenda.
    67. Dacă membrii asociaţiei nu participă la acoperirea amenzii, plata amenzii sau a diferenţei rămase se va solicita direct acelor membri ai asociaţiei care au fost implicaţi în săvârşirea faptei anticoncurenţiale.
    68. Dacă, în urma solicitării efectuate în conformitate cu procedura prevăzută la pct. 66 şi 67, nu s-a acoperit întregul cuantum al amenzii, plata diferenţei se va solicita de la acei membri ai asociaţiei care erau activi pe piaţa pe care s-a realizat încălcarea legii, aşa cum aceasta este definită prin decizia Consiliului Concurenţei prin care a fost sancţionată încălcarea legii.
    69. În orice situaţie, suma care ar reveni spre plată fiecărei întreprinderi sau fiecărui membru al asociaţiei de întreprinderi nu poate depăşi 10% din cifra sa de afaceri totală aferentă anului financiar anterior sancţionării.
    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    70. Rezultatul final al calculului amenzii nu poate fi mai mic de 0,5% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din lege, sau în anul imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) din lege, cu excepţia cazului prevăzut la art. 57 alin. (2) din lege. În situaţia în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere.
    71. Rezultatul final al calculului amenzii nu poate depăşi, în niciun caz, 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării, în conformitate cu prevederile art. 55 alin. (1) din lege, sau în anul imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) din lege. În situaţia în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere.
    72. În cazul întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi nou-înfiinţate care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancţionării, amenda calculată potrivit prezentelor instrucţiuni nu poate fi mai mică de 15.000 lei şi nu poate depăşi 2. 500.000 lei, cu excepţia cazului prevăzut la art. 57 alin. (2) din lege.
    73. Minimul prevăzut de lege în cazul contravenţiilor reglementate la art. 55 alin. (1) din lege poate fi diminuat doar în situaţia prevăzută de art. 57 alin. (2) din lege.
    74. Atunci când, în urma aplicării criteriilor de individualizare prevăzute la cap. II şi III, pragul de 10% din cifra de afaceri totală, prevăzut la art. 55 din lege, este depăşit, amenda se reduce la 10% din cifra de afaceri totală a contravenientului.
    75. În cazul investigaţiilor declanşate anterior intrării în vigoare a prevederilor Ordinului de punere în aplicare a prezentelor instrucţiuni, în ceea ce priveşte acordarea unui tratament favorabil întreprinderilor care recunosc săvârşirea unei fapte potrivit prevederilor art. 57 din lege, se aplică prevederile legale în vigoare la data declanşării lor.
    76. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
    ANEXA 1

    la instrucţiuni
    PROCES-VERBAL
    al întâlnirii din data de …….
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ^1 Nu poate fi reţinută în cazul înţelegerilor de tip cartel sau al practicilor concertate prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 2

    la instrucţiuni
    PROCES-VERBAL
    al întâlnirii din data de ……..
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ^1 Nu poate fi reţinută în cazul înţelegerilor de tip cartel sau al practicilor concertate prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 3

    la instrucţiuni
    ..............................
       (antet întreprindere)
    Către: CONSILIUL CONCURENŢEI
    Domnului preşedinte ................................
    Subscrisa, ..................................., cu sediul în ........................., judeţul .........................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ................. cu nr. ..............., CUI ................, reprezentată legal de ........................, în calitate de ....................., formulăm prezenta
    Propunere privind formularea unei recunoaşteri^1
    Potrivit prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenţei, având în vedere faptul că ne angajăm să recunoaştem în mod expres şi neechivoc faptele anticoncurenţiale şi durata încălcării prevederilor Legii concurenţei, astfel cum sunt prezentate în informarea transmisă de Consiliul Concurenţei potrivit prevederilor pct. 37 din Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 1.037/2019, denumită în continuare informare, cu privire la investigaţia declanşată în baza Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. ................... privind posibila încălcare a prevederilor art. ........... din Legea concurenţei şi a art. ........... din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare Raport de investigaţie, în scopul de a beneficia de reducerea cuantumului amenzii, conform dispoziţiilor art. 57 alin. (2) din Legea concurenţei, formulăm următoarele:
    A. Recunoaştere integrală
    ..........(denumirea întreprinderii)........... se angajează să recunoască existenţa faptelor anticoncurenţiale, astfel cum acestea rezultă din informare şi pentru durata care rezultă din informare.

    B. Recunoaştere parţială
    1. ..........(denumirea întreprinderii)........... se angajează să recunoască parţial existenţa faptelor anticoncurenţiale, astfel cum acestea rezultă din informare şi se angajează să recunoască integral durata care rezultă din informare, după cum urmează: ..........................
    2. ..........(denumirea întreprinderii)........... se angajează să recunoască integral existenţa faptelor anticoncurenţiale, astfel cum acestea rezultă din informare şi se angajează să recunoască parţial durata care rezultă din informare pentru faptele investigate, după cum urmează: .........................................................................................................
    3. ..........(denumirea întreprinderii)........... se angajează să recunoască parţial existenţa faptelor anticoncurenţiale, astfel cum acestea rezultă din informare şi parţial durata care rezultă din informare, după cum urmează: ..............................................................

    De asemenea considerăm că în cazul ..........(denumirea întreprinderii)........... pot fi avute în vedere următoarele împrejurări de natură a fi calificate drept circumstanţe atenuante: ........... .
    Motiv pentru care, potrivit prevederilor art. 57 alin. (3) din Legea concurenţei, ne angajăm să acceptăm ca sancţiunea prevăzută la art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei să fie aplicată de către Consiliul Concurenţei la un cuantum maxim al amenzii de .........% din cifra de afaceri totală, realizată de subscrisa în anul ............, respectiv suma de ..................................... lei.
    ..........(denumirea întreprinderii)........... confirmă că a fost informată corespunzător şi că i s-a oferit posibilitatea de a-şi face cunoscut punctul de vedere cu privire la evaluarea încălcării realizată de Consiliul Concurenţei.
    ..........(denumirea întreprinderii)........... confirmă că va solicita accesul la dosar, potrivit prevederilor art. 45 din Legea concurenţei, şi/sau organizarea de audieri doar dacă raportul de investigaţie comunicat acestora nu reflectă conţinutul propunerilor de formulare a unei recunoaşteri.
    ..........(denumirea întreprinderii)........... se angajează ca informaţiile obţinute în cadrul procedurii privind recunoaşterea faptelor anticoncurenţiale să fie folosite numai în cadrul procedurilor judiciare şi administrative pentru aplicarea regulilor privind concurenţa şi doar în scopul pentru care au fost solicitate.
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele,
    ...............................
    Semnătura .......................
    ^1 Propunerea privind formularea unei recunoaşteri se completează înainte de comunicarea raportului de investigaţie.

    ANEXA 4

    la instrucţiuni
    ..............................
       (antet întreprindere)
    Către: CONSILIUL CONCURENŢEI
    Domnului preşedinte ................................
    Subscrisa, ............................., cu sediul în ....................., judeţul ..............., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ............... cu nr. ......., CUI ............., reprezentată legal de ...................., în calitate de ................., formulăm prezenta
    CERERE
    de acordare a unui tratament favorabil în temeiul
    art. 57 alin. (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare^1
    Potrivit prevederilor art. 57 alin. (2) şi (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea concurenţei,
    având în vedere faptul că înţelegem să recunoaştem în mod expres şi neechivoc faptele anticoncurenţiale şi durata încălcării prevederilor Legii concurenţei, astfel cum sunt prezentate în Raportul investigaţiei declanşate în baza Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. .................... privind posibila încălcare a prevederilor art. ........... din Legea concurenţei şi a art. ........... din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare Raport de investigaţie, în scopul de a beneficia de reducerea cuantumului amenzii, conform dispoziţiilor art. 57 alin. (2) din Legea concurenţei, formulăm următoarele:
    A. Recunoaştere integrală
    ............(denumirea întreprinderii)........ recunoaşte existenţa faptelor anticoncurenţiale, astfel cum acestea rezultă din Raportul de investigaţie şi pentru durata care rezultă din Raportul de investigaţie.

    B. Recunoaştere parţială
    1. ............(denumirea întreprinderii)........... recunoaşte parţial existenţa faptelor anticoncurenţiale, astfel cum acestea rezultă din Raportul de investigaţie şi recunoaşte integral durata care rezultă din Raportul de investigaţie pentru faptele investigate, după cum urmează: ........................................................................................................................................;
    2. ...........(denumirea întreprinderii).......... recunoaşte integral existenţa faptelor anticoncurenţiale, astfel cum acestea rezultă din Raportul de investigaţie şi recunoaşte parţial durata care rezultă din Raportul de investigaţie pentru faptele investigate, după cum urmează: .........................................................................................................................................;
    3. .............(denumirea întreprinderii).......... recunoaşte parţial existenţa faptelor anticoncurenţiale, astfel cum acestea rezultă din Raportul de investigaţie şi parţial durata care rezultă din Raportul de investigaţie pentru faptele investigate, după cum urmează: .......................................................................................................................................... .

    De asemenea considerăm că în cazul ............(denumirea întreprinderii)........... pot fi avute în vedere următoarele împrejurări de natură a fi calificate drept circumstanţe atenuante: .............. .
    Motiv pentru care, potrivit prevederilor art. 57 alin. (3) din Legea concurenţei, declarăm că acceptăm ca sancţiunea prevăzută la art. 55 alin. (1) lit. a) din Legea concurenţei să fie aplicată de către Consiliul Concurenţei la un cuantum maxim al amenzii de .........% din cifra de afaceri totală, realizată de subscrisa în anul .........., respectiv suma de ...................... lei.
    .............(denumirea întreprinderii)............ se angajează ca informaţiile obţinute în cadrul procedurii privind recunoaşterea faptelor anticoncurenţiale să fie folosite numai în cadrul procedurilor judiciare şi administrative pentru aplicarea regulilor privind concurenţa şi doar în scopul pentru care au fost solicitate.
    Reprezentant legal
    Numele şi prenumele,
    ...............................
    Semnătura ...............................
    ^1 Cererea de acordare a unui tratament favorabil pentru recunoaştere se completează după comunicarea raportului de investigaţie, în procedura simplificată sau obişnuită, după caz.

    ANEXA 5

    la instrucţiuni
    FORMULAR
    privind incapacitatea de plată a amenzii
    Acest formular este considerat valid doar dacă este însoţit de situaţiile financiare pentru ultimii 5 ani financiari încheiaţi, de situaţiile financiare intermediare la care întreprinderea face referire, de situaţiile financiare previzionate şi de prezentarea metodologiilor şi a ipotezelor ce stau la baza previziunilor din cadrul analizei.
    I. Analiza situaţiei financiare a întreprinderii, în evoluţie, pentru ultimii 5 ani financiari încheiaţi, care să includă:
    1. Analiza poziţiei financiare (analiză ce presupune cuantificarea şi interpretarea unor indicatori precum: situaţia netă, fondul de rulment, nevoia de fond de rulment, trezoreria netă, cash-flow-ul etc.);
    2. Analiza performanţei financiare (inclusiv determinarea soldurilor intermediare de gestiune), prin raportare la caracteristicile pieţei pe care întreprinderea activează;
    3. Diagnosticul riscului (atât din punct de vedere static, prin analiza echilibrelor financiare din bilanţ - indicatori de solvabilitate şi lichiditate, precum şi din punct de vedere dinamic, prin analiza fluxurilor de trezorerie).

    II. Alte informaţii privind întreprinderea:
    1. Informaţii privind activele fixe;
    2. Informaţii privind provizioanele;
    3. Situaţia creditelor şi informaţii privind relaţia întreprinderii cu băncile şi ceilalţi creditori;
    4. Informaţii privind principalii acţionari şi cele privind legăturile financiare ale întreprinderii cu acţionarii şi filialele;
    5. Informaţii privind grupul (descrierea structurii, indicatori privind situaţia financiară consolidată, legături financiare etc.);
    6. Analize privind situaţia financiară a întreprinderii realizate de experţi interni şi/sau externi, precum şi orice alte informaţii relevante pentru situaţia pe care întreprinderea o invocă.

    III. Analiza situaţiei financiare intermediare pentru anul curent, însoţită de informaţiile aferente perioadelor similare din anii precedenţi, pe structura menţionată la pct. I
    IV. Argumente privind contextul economic şi social şi analiza oricăror alte informaţii specifice domeniului său de activitate, relevante pentru situaţia pe care întreprinderea o invocă
    V. Previziuni ale situaţiei financiare ale companiei, pentru anul curent şi pentru următorii 2 ani, pe structura menţionată la pct. I Întreprinderea trebuie să realizeze o analiză a diferitelor scenarii, să identifice şi să justifice nivelul critic al amenzii, respectiv acea sumă a cărei plată ar pune în pericol existenţa sa pe piaţă.

    VI. Argumente privind existenţa unei relaţii de cauzalitate între plata amenzii şi pericolul iremediabil la adresa viabilităţii economice a întreprinderii

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016