Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 9 septembrie 2020  privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare din ambulatoriu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 9 septembrie 2020 privind desfăşurarea etapei de pregătire a evaluării unităţilor sanitare din ambulatoriu

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 859 din 21 septembrie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 321 din 9 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 859 din 21 septembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele instrucţiuni identifică, descriu şi reglementează activităţile, documentele şi instrumentele ce trebuie utilizate în vederea pregătirii unităţii sanitare cu privire la implementarea standardelor Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate şi îndeplinirea de către aceasta a premiselor necesare iniţierii etapei de evaluare.

    ART. 2
    Instrucţiunile se utilizează la nivelul Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate prin Unitatea de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu, Serviciul evaluare, evidenţă şi coordonare corp evaluatori, Serviciul juridic şi relaţii externe şi Serviciul resurse umane.

    ART. 3
    În vederea utilizării unei formulări unitare, în cuprinsul prezentelor instrucţiuni se utilizează următoarele abrevieri:
    a) ANMCS - Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate;
    b) UEAUSA - Unitatea de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu;
    c) CaPeSaRo - aplicaţia informatică „Calitate şi Performanţă în Sistemul Sănătăţii Publice din România“;
    d) FAE - fişa de autoevaluare;
    e) FAE 2 - a doua aplicare a fişei de autoevaluare;
    f) FIUSA - SD - fişa de identificare a unităţii sanitare din ambulatoriu - structură detaliată;
    g) FCD - fişa de calcul al duratei vizitei de evaluare;
    h) DOS - documente obligatorii solicitate;
    i) DS - documente suplimentare;
    j) US - unitate sanitară;
    k) CE - comisia de evaluare.


    ART. 4
    În sensul prezentelor instrucţiuni se defineşte semnificaţia următorilor termeni:
    a) CaPeSaRo - aplicaţia informatică pusă la dispoziţia unităţilor sanitare şi evaluatorilor de către ANMCS în vederea comunicării informaţiilor şi derulării tuturor etapelor procesului de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului, evaluare, acreditare şi monitorizare;
    b) unitate sanitară înregistrată - unitatea sanitară care a iniţiat procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului şi are creat un cont în aplicaţia CaPeSaRo;
    c) unitate sanitară înscrisă în procesul de acreditare - unitatea sanitară care are depusă în aplicaţia CaPeSaRo documentaţia minimă obligatorie prin care se confirmă voinţa unităţii sanitare de a intra în procesul de acreditare;
    d) unitate sanitară planificată în ciclul de acreditare - unitatea sanitară care urmează a fi evaluată în vederea acreditării;
    e) replanificarea - acţiunea de schimbare a perioadei estimate iniţial pentru vizita de evaluare a unei US şi de modificare a planului multianual de acreditare aprobat prin ordin al preşedintelui ANMCS;
    f) condiţii de replanificare - reguli şi condiţii speciale prin intermediul cărora se aprobă replanificarea unei US;
    g) fişa de identificare a unităţii sanitare din ambulatoriu - document tipizat, elaborat de către structurile de specialitate din cadrul ANMCS, prin care se solicită US informaţii referitoare la datele de identificare şi structura organizatorică şi funcţională autorizată;
    h) fişa de calcul al duratei vizitei de evaluare - document al cărui model este aprobat prin ordin al preşedintelui ANMCS, care reprezintă, în varianta electronică de calcul tabelar, instrumentul utilizat pentru stabilirea duratei vizitei de evaluare şi a numărului de evaluatori necesari în Comisia de evaluare;
    i) lista UEAUSA - lista ce conţine US care îndeplinesc premisele necesare desfăşurării vizitei de evaluare;
    j) responsabilul regional cu acreditarea - angajat al ANMCS din cadrul UEAUSA care coordonează unităţile sanitare din aria de competenţă pe durata întregului proces de evaluare şi monitorizare;
    k) fişa de autoevaluare (FAE) - document tipizat, elaborat de către structurile de specialitate ale ANMCS prin care se solicită US informaţii despre nivelul de îndeplinire a cerinţelor standardelor de acreditare în etape succesive ale procesului de evaluare şi acreditare; scopul completării FAE este de a prezenta conducerii US situaţia reală din perspectiva managementului calităţii şi de a oferi ANMCS posibilitatea identificării oportunităţilor de îmbunătăţire, putând astfel sprijini US în implementarea măsurilor ce se impun pentru creşterea calităţii serviciilor de sănătate;
    l) fişa de autoevaluare 2 (FAE 2) - a doua aplicare a FAE, reluată la sfârşitul procesului de pregătire a US în vederea evaluării.


    ART. 5
    (1) Etapa de pregătire a evaluării unităţilor sanitare din ambulatoriu reprezintă activitatea prin care UEAUSA, structură de specialitate a ANMCS, coordonează, îndrumă şi monitorizează US cu privire la demararea procesului de evaluare în vederea acreditării.
    (2) În etapa de pregătire a evaluării, US transmite către ANMCS prin încărcare în aplicaţia CaPeSaRo documentele necesare desfăşurării procesului de evaluare în vederea acreditării. Această etapă se finalizează prin emiterea ordinului preşedintelui ANMCS cu privire la componenţa nominală a comisiei de evaluare.
    (3) Termenul de desfăşurare a etapei de pregătire a evaluării este de maximum 7 luni şi curge de la momentul semnării şi înregistrării contractului de colaborare dintre unitatea sanitară şi ANMCS.
    (4) La începutul etapei de pregătire a evaluării, ANMCS, prin intermediul UEAUSA, informează US cu privire la:
    a) scopul şi obiectivele standardelor de acreditare;
    b) modalitatea de transmitere a DOS şi DS;
    c) obligaţia actualizării datelor de identificare (care se regăsesc în aplicaţia CaPeSaRo, rubrica „Contul meu“);
    d) termenele ce trebuie respectate.

    (5) US îşi asumă documentele elaborate şi încărcate în platforma CaPeSaRo prin semnătură olografă sau electronică calificată.

    CAP. II
    Elaborarea planului multianual de acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu
    ART. 6
    (1) Planul multianual de acreditare reprezintă o distribuţie ordonată pe trimestre a US planificate în intervalul alocat primului ciclu de acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu, se actualizează ori de câte ori este necesar şi se aprobă prin hotărâre a Colegiului director al ANMCS.
    (2) Perioada pentru desfăşurarea vizitei de evaluare se planifică la cel puţin 9 luni de la data înscrierii pentru a permite US efectuarea activităţilor obligatorii acestei perioade.
    (3) Comunicarea către US a perioadei estimate pentru desfăşurarea vizitei de evaluare se realizează prin:
    a) publicarea pe website-ul ANMCS, la secţiunea „Acreditarea Unităţilor Sanitare din Ambulatoriu“, a Ordinului preşedintelui ANMCS de punere în aplicare a Hotărârii Colegiului director privind aprobarea Planului multianual de acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu;
    b) informarea prin intermediul contului US din cadrul aplicaţiei CaPeSaRo a perioadelor estimate de desfăşurare a etapelor procesului de evaluare şi acreditare.


    ART. 7
    Elaborarea planului multianual de acreditare se realizează utilizând următoarele criterii de prioritizare:
    a) criteriul 1 - categoria de unitate sanitară conform Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, având prioritate unităţile sanitare neexceptate de la obligativitatea acreditării;
    b) criteriul 2 - data expirării ultimei evaluări efectuate de casa de asigurări de sănătate;
    c) criteriul 3 - data eliberării adeverinţei de înscriere în procesul de acreditare;
    d) criteriul 4 - locaţia unităţii sanitare (criteriu geografic care are la bază două elemente: judeţul şi localitatea, pentru serviciile unităţii sanitare înscrise în procesul de acreditare).


    ART. 8
    Modificarea planului anual se realizează în următoarele situaţii:
    a) excluderea US ca urmare a nerespectării de către aceasta a premiselor declanşării etapei de evaluare;
    b) în situaţii excepţionale, prin ordin al preşedintelui ANMCS, cu aprobarea Colegiului director al ANMCS;
    c) la cererea US de reprogramare;
    d) la cererea US de renunţare la procedura de acreditare.


    ART. 9
    US care intră în procesul de acreditare are ca termen-limită al vizitei de evaluare maximum 4 ani de la data înscrierii. US care se înscriu în ultimul an al ciclului de acreditare vor fi programate în ciclul următor, cu respectarea termenului-limită al vizitei de evaluare de maximum 4 ani de la data înscrierii.

    CAP. III
    Încheierea contractului de colaborare pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare, acreditare şi monitorizare a unităţilor sanitare din ambulatoriu cu ANMCS şi achitarea taxei de acreditare
    ART. 10
    (1) Contractul de colaborare pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare, acreditare şi monitorizare a încadrării unităţilor sanitare din ambulatoriu în nivelul de acreditare acordat pentru serviciile de sănătate evaluate este generat şi semnat de către părţi prin intermediul aplicaţiei CaPeSaRo.
    (2) Anterior generării contractului, în vederea elaborării FCD şi stabilirii valorii estimate a taxei de acreditare, US completează FIUSA - SD în aplicaţia CaPeSaRo.
    (3) Contractele în format letric, semnate olograf şi înregistrate, sau cele generate şi semnate exclusiv în format electronic sunt gestionate de către Direcţia economică a ANMCS.
    (4) US din ambulatoriu au obligaţia de a încărca în CaPeSaRo contractul de colaborare încheiat cu ANMCS.

    ART. 11
    US face dovada achitării taxei de acreditare după cum urmează:
    a) prima tranşă se achită în perioada cuprinsă între data primirii de către unitatea sanitară a comunicării valorii estimate a taxei de acreditare şi nu mai târziu de 3 luni calendaristice anterior datei estimate pentru începerea vizitei de evaluare, până la atingerea sumei reprezentând 70% din valoarea estimată a taxei, conform Ordinului preşedintelui ANMCS nr. 32/2020 privind aprobarea modalităţii de plată de către unităţile sanitare a taxei de acreditare, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) a doua tranşă de 30% din valoarea taxei de acreditare se achită până la obţinerea certificatului de acreditare, condiţionând eliberarea acestuia;
    c) în funcţie de constatările din perioada de evaluare, taxa estimată de acreditare se regularizează.


    CAP. IV
    Activităţile desfăşurate în cadrul etapei de pregătire a evaluării
    ART. 12
    Etapa de pregătire a evaluării are o durată totală de maximum 7 luni de la momentul semnării contractului de colaborare cu ANMCS şi presupune realizarea următoarelor activităţi:
    1. depunerea, prin încărcarea în secţiunea „Documentele Calităţii“ din CaPeSaRo, cel puţin a următoarelor documente:
    a) declaraţia reprezentantului legal privind implementarea sistemului de management al calităţii;
    b) autoevaluarea la începutul perioadei de pregătire a evaluării prin prima aplicare a FAE;
    c) dovada achitării primei tranşe din taxa de acreditare;
    d) contractul de colaborare pentru desfăşurarea activităţilor de evaluare, acreditare şi monitorizare a încadrării unităţilor sanitare din ambulatoriu în nivelul de acreditare acordat pentru serviciile de sănătate evaluate, pentru o perioadă de 5 ani;
    e) DOS, în conformitate cu cerinţele din aplicaţia CaPeSaRo;
    f) DS, în conformitate cu cerinţele din aplicaţia CaPeSaRo;
    g) chestionarul de satisfacţie a angajaţilor, formularul utilizat de US;
    h) chestionarul de satisfacţie a pacientului, formularul utilizat de US;
    i) autoevaluarea la sfârşitul etapei de pregătire a evaluării prin a doua aplicare a FAE;
    j) alte documente, considerate de US ca fiind necesare pentru implementarea managementului calităţii şi pentru a dovedi conformitatea cu cerinţele standardelor;
    k) datele prevăzute în metodologia de monitorizare a implementării sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului, aprobată prin hotărârea Colegiului director al ANMCS;

    2. verificarea documentelor transmise de către US şi validarea acestora de către UEAUSA se fac, după cum se detaliază în cuprinsul art. 13, în termen de 6 luni de la momentul semnării şi înregistrării contractului de colaborare dintre unitatea sanitară şi ANMCS, cu o posibilă prelungire de maximum 30 de zile dacă US nu a îndeplinit cumulativ condiţiile prevăzute în art. 13 lit. a)-d);
    3. în cazul în care se constată că documentaţia încărcată de US este incompletă sau nu îndeplineşte condiţiile de validare cumulative prevăzute în art. 13 lit. a)-d), US respectivă este informată cu privire la termenul de maximum 30 de zile de care mai beneficiază pentru a-şi remedia această situaţie;
    4. unităţile sanitare care au îndeplinite condiţiile minime obligatorii sunt înregistrate în lista UEAUSA în vederea declanşării etapei de evaluare, prin stabilirea comisiei de evaluare;
    5. pentru unităţile sanitare care, la expirarea termenului anunţat de 30 de zile, nu şi-au completat documentaţia minimă obligatorie, adeverinţa de înscriere şi vizita de evaluare sunt anulate, iar unitatea sanitară este exclusă din planul multianual de acreditare şi este informată prin e-mail cu privire la excludere şi anularea vizitei de evaluare.


    ART. 13
    În vederea constituirii CE se elaborează lista UEAUSA în care sunt cuprinse US care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) au achitat minimum 70% din contravaloarea taxei de acreditare;
    b) au raport favorabil de validare a DOS şi DS elaborat de către responsabilul regional cu acreditarea din cadrul UEAUSA (denumit în continuare RRA);
    c) au raport favorabil de monitorizare, elaborat de către RRA prin analiza datelor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. k);
    d) au comunicat lista cu numele şi funcţia interlocutorilor desemnaţi pentru aplicarea listelor de evaluare alocate.


    ART. 14
    Constituirea CE şi numirea preşedintelui acesteia se fac conform art. 16 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. V
    Replanificarea vizitei de evaluare
    ART. 15
    Replanificarea vizitei de evaluare a unei unităţi sanitare din ambulatoriu se poate realiza la iniţiativa ANMCS sau în baza completării de către US în aplicaţia CaPeSaRo a formularului de solicitare de reprogramare a vizitei de evaluare, care conţine informaţiile prezentate în anexa la prezentele instrucţiuni.

    ART. 16
    Replanificarea vizitei de evaluare la iniţiativa ANMCS se realizează în următoarele situaţii:
    a) pentru situaţii de epidemii, pandemii, cataclisme, dezastre naturale sau catastrofe;
    b) ANMCS nu dispune de resursele necesare organizării vizitei de evaluare;
    c) US nu îndeplineşte condiţiile minime de desfăşurare a vizitei de evaluare prevăzute în prezentele instrucţiuni, caz în care se aplică prevederile art. 12 alin. (5).


    ART. 17
    (1) Replanificarea vizitei de evaluare la iniţiativa US se realizează în baza depunerii de către aceasta a unei solicitări care va conţine în mod cumulativ următoarele:
    a) motivele solicitării;
    b) documente doveditoare care stau la baza demersului iniţiat în vederea reprogramării;
    c) declaraţia pe propria răspundere cu privire la asumarea nerespectării termenelor legale şi a consecinţelor ce derivă din aceasta;
    d) dovada acordului de la autoritatea tutelară/patronat cu privire la demersul iniţiat de US în vederea reprogramării.

    (2) Replanificarea vizitei de evaluare presupune desfăşurarea următoarelor activităţi de către UEAUSA:
    a) înregistrarea solicitării de reprogramare (la registratura ANMCS);
    b) RRA analizează cererea, elaborează punctele de vedere referitoare la solicitarea de reprogramare şi transmite pe circuitul de avizare referatul cu propunerea de acceptare sau respingere a cererii;
    c) US este informată cu privire la soluţionarea cererii de reprogramare.

    (3) Criteriile de replanificare la cererea US sunt următoarele:
    a) criteriul 1 - perioada solicitată pentru reprogramare să nu depăşească perioada de 4 ani de la depunerea cererii de înscriere;
    b) criteriul 2 - reprogramarea vizitei de evaluare se poate solicita o singură dată într-un ciclu de acreditare.

    (4) US care solicită reprogramarea vizitei de evaluare în vederea acreditării este replanificată în funcţie de capacitatea instituţională a ANMCS, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 7.
    (5) US care se află în situaţia prevăzută la art. 6 alin (2) lit. o) din Metodologia de evaluare şi acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANMCS nr. 358/2019, cu modificările ulterioare, nu poate beneficia de prevederile prezentului articol.

    ART. 18
    Anexa face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

    ANEXA 1

    la instrucţiuni
    Nr. de înregistrare .........../..........................
    SOLICITARE
    de reprogramare a vizitei de evaluare în vederea acreditării
    Prin prezenta, subsemnatul/(a), ...................................., în calitatea de reprezentant legal al ................................................, cod ANMCS ....................., data adeverinţei de înscriere în procesul de acreditare ..................................., vă solicit reprogramarea vizitei de evaluare în vederea acreditării în trimestrul/perioada ..........................................., în funcţie de resursele ANMCS.
    Menţionez că solicităm reprogramarea vizitei de evaluare din următoarele motive:
    ............................................................................................................................................................
    .............................................................................................................................................................
    .............................................................................................................................................................

    Suntem conştienţi de faptul că reprogramarea vizitei poate conduce la nerespectarea termenelor stabilite pentru etapele şi activităţile cuprinse în metodologia de evaluare şi acreditare prin depăşirea termenului de 5 ani de la data depunerii cererii de înscriere în procesul de acreditare.
    În acest sens, ne asumăm consecinţele ce decurg în urma întârzierii acreditării unităţii sanitare din motivele explicate mai sus.

┌┬───────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
││Data │Reprezentant legal, │
├┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
││...........................│....................................│
└┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016