Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI nr. 380 din 11 decembrie 1969  privind termenele, modalităţile şi epocile de tăiere, scoatere şi transport ale materialului lemnos din păduri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI nr. 380 din 11 decembrie 1969 privind termenele, modalităţile şi epocile de tăiere, scoatere şi transport ale materialului lemnos din păduri

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 16 decembrie 1969

    Ministrul agriculturii şi silviculturii;
    Constatînd că Instrucţiunile emise de ministrul economiei forestiere, cu nr. 1027/1963, privind termenele, modalităţile şi epocile de tăiere, scoatere şi transport ale materialului lemnos din păduri, nu mai corespund structurii organizatorice a Ministerului Agriculturii şi Silviculturii şi a unităţilor din ramura silviculturii, prevăzută de Decretul nr. 704/1969 şi Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1110/1969, şi unor dispoziţii legale referitoare la aceasta activitate, apărute după emiterea acelor instrucţiuni - în vederea punerii de acord a prevederilor acestui act normativ cu actuala structura organizatorică a Ministerului Agriculturii şi Silviculturii şi a unităţilor din ramura silviculturii, precum şi cu dispoziţiile legale în vigoare privind aceasta activitate;
    Avînd în vedere hotărîrea Consiliului Departamentului silviculturii din 11 august 1969 şi avizul Ministerului Industriei Lemnului nr. 3593 din 24 octombrie 1969;
    În temeiul prevederilor Decretului nr. 704/1969 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Silviculturii şi articolului 21 din Codul silvic, emite următoarele instrucţiuni:

    I. Dispoziţii generale

    ART. 1
    Amplasarea, punerea în valoare, contractarea, predarea spre exploatare, epocile şi termenele de tăiere şi scoatere, doborîrea şi fasonarea masei lemnoase, scosul şi apropiatul materialului lemnos din păduri, curăţirea şi reprimirea suprafeţe lor exploatate, precum şi controlul şi evidenţele acestora, se execută în conformitate cu prezentele instrucţiuni, obligatorii pentru toate organizaţiile socialiste care au în administrare sau folosinţă fondul forestier, precum şi pentru cele care exploatează materialul lemnos din păduri.

    II. Amplasarea masei lemnoase

    ART. 2
    Volumul masei lemnoase de amplasat pentru fiecare an de producţie, prevăzut în planul de stat, se defalcă pe inspectorate silvice de către Direcţia fond forestier din Departamentul silviculturii, cu consultarea organului competent din Ministerul Industriei Lemnului şi se comunică acestor inspectorate cu 2 ani şi 8 luni înainte de începerea anului forestier.
    ART. 3
    În termen de o lună de la primirea cifrelor de plan pentru masa lemnoasă de amplasat, inspectoratul silvic defalcă sarcinile pe ocoale silvice, în raport cu resursele fiecăruia şi le comunică acestora.
    ART. 4
    Pe baza sarcinilor primite de la inspectoratul silvic, ocolul silvic, în termen de o lună, amplasează masa lemnoasă pe unităţi de producţie şi unităţi amenajistice, iar amplasarea o comunică unităţilor de exploatare, pentru avizare, punîndu-le la dispoziţie pentru studiere amenajamentele silvice.
    Unitatea de exploatare analizează lucrarea de amplasare primită de la ocolul silvic, căruia îi comunică, în termen de o lună, avizul, însoţit de eventuale obiecţiuni, cu propuneri corespunzătoare.
    Netransmiterea nici unei comunicări în acest termen se consideră aviz favorabil.
    Înăuntrul unui termen de cel mult 30 zile de la primirea obiecţiunilor, ocolul silvic împreună cu unitatea de exploatare analizează obiecţiunile şi le rezolvă în măsura în care ele sînt îndreptăţite, consemnînd rezultatul într-un proces-verbal.
    Lucrarea de amplasare, însoţită de procesul-verbal cuprinzînd obiecţiunile nerezolvate se înaintează inspectoratelor silvice cu 2 ani şi 2 luni înainte de începerea anului forestier.
    ART. 5
    Inspectoratele silvice verifică lucrările de amplasare, întocmite de ocoalele silvice, în termen de 2 luni şi în acelaşi termen rezolvă obiecţiunile împreună cu conducerea unităţilor de exploatare, consemnînd rezultatul într-un proces-verbal, şi face centralizarea acestor lucrări.
    Lucrarea centralizatoare, însoţită de procesele-verbale cuprinzînd obiecţiunile nerezolvate şi solicitările unor derogări de la prevederile amenajamentelor, se depune de către inspectoratele silvice la Direcţia fond forestier, menţionîndu-se divergenţele nerezolvate, cu justificări şi propuneri.
    ART. 6
    Direcţia fond forestier, în colaborare cu organul competent din Ministerul Industriei Lemnului, analizează lucrările de amplasare şi, în termen de 2 luni, soluţionează obiecţiunile rămase nerezolvate de către inspectoratele silvice.
    După soluţionarea obiecţiunilor şi cererilor de derogări, Direcţia fond forestier comunică inspectoratelor silvice soluţiile adoptate, precum şi aprobarea lucrărilor de amplasare, cu 1 an şi 10 luni înainte de începerea anului forestier.
    ART. 7
    Amplasarea parchetelor de produse principale şi secundare se face pe baza studiilor de perspectivă, cu respectarea prevederilor amenajamentelor, în raport cu necesităţile culturale ale arboretelor, anii de fructificaţie, vîrsta, înălţimea, nevoia de adăpost contra factorilor climatici daunători, ale seminţişului, condiţiile de exploatare şi transport, rolul funcţional al pădurilor şi sarcinile de ridicare a producţiei şi productivităţii pădurilor.
    ART. 8
    Volumul de masă lemnoasă se amplasează în parcelele care gravitează spre instalaţiile de transport existente sau prevăzute a se construi, precum şi în cele care se află la o distanţă maximă de 2 km, pentru produsele principale, şi de 1,5 km, pentru produsele secundare. Distanţa maximă se socoteşte de la instalaţia de transport pînă la marginea parcelei.
    Pe unităţi de producţie repartizarea se face astfel:
    - pentru fiecare unitate de producţie cîte o posibilitate;
    - diferenţa rămasă de amplasat se repartizează pe toate unităţile de producţie în care este permisă depăşirea posibilităţii, proporţional cu aceasta, fără a depăşi 1,5 posibilităţi;
    - solicitarea unităţilor de producţie peste 1,5 posibilităţi se va putea face ţinîndu-se seama de capacitatea maximă a instalaţiilor de transport existente şi a celor prevăzute a se înfiinţa, şi numai cu aprobarea Direcţiei fond forestier.
    ART. 9
    În unităţile de producţie în care se aplică tăieri succesive, progresive şi combinate, la amplasare se va ţine seama în primul rînd de necesitatea aplicării tăierilor definitive şi de dezvoltare, în funcţie de stadiul regenerării.
    În arboretele parcurse cu tăieri şi neregenerate sau cu regenerare insuficientă se amplasează masa lemnoasă pentru tăieri corespunzătoare, creîndu-se în prealabil condiţii pentru regenerarea naturală sau luîndu-se măsuri pentru regenerarea artificială a suprafeţelor neregenerate.
    Amplasarea masei lemnoase, la tăierile de însămînţare în cadrul tratamentelor tăierilor succesive, combinate şi progresive, este admisă numai în cazul cînd volumul de masa lemnoasă existent în arboretele parcurse în prealabil cu tăieri de regenerare nu asigura recoltarea posibilităţii pînă la o nouă fructificaţie. Pentru a amplasa astfel de tăieri, trebuie ca volumele de masă lemnoasă din arboretele parcurse, dintr-o unitate de producţie, să fie mai mic de 8-10 posibilităţi la fagete şi fagete cu răşinoase, 6-8 posibilităţi la stejarete, girnitete, gorunete şi slesuri.
    În acelaşi timp, prin amplasare se va urmări asigurarea cu resurse de masă lemnoasă a planului de producţie pentru perioada cu restricţii, din parchete fără restricţii: tăieri de însămînţare în afara anilor de fructificaţie, tăieri în suprafeţe destinate înfiinţării culturilor speciale, tăieri de refacere şi tăieri pentru lichidarea arboretelor cu regenerări necorespunzătoare.
    În cazul bazinelor ce au fost înfundate şi s-au deschis în ultimii ani, Direcţia fond forestier poate aproba, de la caz la caz, derogări de la alineatul precedent.
    ART. 10
    În anii de fructificaţie abundentă şi mijlocie, în cazul cînd este necesar să se obţină regenerarea sub masiv pe noi suprafeţe, unităţile silvice, cu acordul unităţilor de exploatare, pot propune revizuirea amplasării, stabilindu-se tăieri de însămînţare în unităţile amenajistice dotate cu instalaţii de transport, în volum de masă lemnoasă de aceleaşi specii, echivalent calitativ. Schimbările de amplasări se efectuează numai cu aprobarea Direcţiei fond forestier.

    III. Punerea în valoare a masei lemnoase

    ART. 11
    Actul de punere în valoare este documentul prin care se estimează cantitativ, calitativ şi valoric masa lemnoasă amplasată pentru exploatare.
    Actele de punere în valoare se întocmesc de ocoalele silvice şi se aproba de organele competente, conform reglementărilor în vigoare.
    Actele de punere în valoare se întocmesc pentru unităţile amenajistice prevăzute în lucrările de amplasare aprobate de Departamentul silviculturii şi potrivit sarcinilor speciale comunicate de acesta, executîndu-se conform instrucţiunilor în vigoare, de punere în valoare şi de aplicare a tratamentelor. Ocoalele silvice vor aduce la cunoştinţa unităţilor de exploatare termenele la care vor efectua culegerea de date pe teren pentru întocmirea actelor de punere în valoare şi le vor cere să trimită delegaţi, cu menţiunea că în caz de neprezentare lucrarea se va efectua fără participarea acestora.
    ART. 12
    Actele de punere în valoare destinate planului de producţie al anului următor, aprobate de organele competente, vor fi predate unităţilor de exploatare de către ocoalele silvice, pe măsura definitivării lor şi cel mai tîrziu la 31 ianuarie.
    Volumul masei lemnoase prevăzute în actele de punere în valoare predate, a căror valorificare a fost amînată cu 2 sau mai mulţi ani, va fi reactualizat cu ocazia predării parchetelor respective, prin adăugarea creşterii medii curente prevăzute în amenajamente sau în tabelele de producţie, pentru arborii destinaţi exploatării.
    Fac excepţie de la termenul prevăzut în alin. 1:
    - actele de punere în valoare pentru tăierile de însămînţare, în anii de fructificaţie abundentă şi mijlocie, care se predau pînă la 15 iulie, anterior începerii anului forestier; pentru arboretele în care stejarul este specia de baza, termenul de predare este 1 august;
    - actele de punere în valoare pentru eventualele suplimentari de masa lemnoasă, pentru care termenele se stabilesc cu ocazia suplimentarii;
    - actele de punere în valoare pentru produsele secundare, care se predau pînă la începerea anului forestier;
    - actele de punere în valoare pentru produsele accidentale (arbori uscaţi, atacaţi de insecte, arborete incendiate, doborîturi de vînt, rupturi provocate de zăpada etc.), care se întocmesc şi se predau unităţilor de exploatare în cel mult 30 zile de la data identificării lor. Intra în aceasta categorie actele de punere în valoare privind masa lemnoasă al carei volum, în funcţie de condiţiile de accesibilitate, este redat în tabelul nr. 1.

    TABELUL Nr. 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Categorii de Condiţii de teren Distanta Masa lemnoasă
   accesibilitate de scos de predat
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                              A. CÎMPIE ŞI LUNCI

- în toate cazurile - - peste 3 mc/ha
                                                                 raportat la
                                                                 parcela
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                               B. DEAL ŞI MUNTE

- uşoare - panta < 25° pînă la 2 km peste 5 mc/ha,
                                                                 raportat la
                                                                 parcela
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- grele - panta < 25° 2 - 4 km minimum 500 mc
                    - panta 25°-35° pînă la 3 km pe parcela
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
- foarte grele - panta < 25° 4 - 6 km minimum 800 mc
                                                                 pe parcela
                    - panta 25°-35° 3 - 5 km
                    - panta > 35° pînă la 3 km
                    - versanţi abrupţi, terenuri
                      stîncoase, cu chei pînă la 1 km
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    NOTA:
    - Pentru cazurile în care se depăşesc limitele fixate la categoria "foarte grele", predarea parchetelor către unităţile de exploatare se face numai cu acceptarea acestora. Materialele lemnoase aflate în condiţii excepţional de grele, care nu au fost primite de către unităţile de exploatare pentru a fi exploatate, se pot vinde şi altor beneficiari, conform dispoziţiunilor în vigoare.
    - Masa lemnoasă rezultată din calamitaţi, în cantităţi care depăşesc limitele de volum prevăzute în tabelul nr. 1, se preda integral unităţilor de exploatare.
    - Masa lemnoasă rezultată din defrişări executate pentru alte sectoare ale economiei naţionale nu se încadrează în tabelul nr. 1, exploatarea ei reglementîndu-se prin hotărîrile Consiliului de Miniştri prin care se aproba aceste defrişări.

    ART. 13
    După primirea şi verificarea actului de punere în valoare, unitatea de exploatare beneficiara poate face obiecţiuni asupra conţinutului acestuia în termen de 90 zile de la primire, depunînd o documentaţie care să sprijine obiecţiunile. Pentru actele de punere în valoare predate unităţilor de exploatare în lunile decembrie şi ianuarie, depunerea obiecţiunilor se poate face pînă la 30 aprilie. Actele de punere în valoare la care nu s-au făcut obiecţiuni în acest termen se considera definitiv acceptate de către beneficiar.
    Obiecţiunile ridicate în termen se vor analiza şi rezolva de către inspectoratele silvice, împreună cu unitatea de exploatare beneficiara, în termen de 45 zile, consemnindu-se rezultatul într-un proces-verbal.
    Obiecţiunile pentru a căror rezolvare inspectoratul silvic nu informează unităţile de exploatare în termen de 45 zile de la data primirii lor se considera acceptate.
    Verificarea actelor de punere în valoare se face conform normativelor elaborate de Direcţia fond forestier cu acordul organului competent din Ministerul Industriei Lemnului.
    Procesele-verbale cuprinzînd obiecţiunile nesoluţionate se vor înainta de către inspectoratele silvice, înăuntrul aceluiaşi termen, Direcţiei fond forestier, care le va rezolva în termen de 45 zile de la primire, împreună cu organul competent din Ministerul Industriei Lemnului, consemnînd rezultatul în procese-verbale ce se vor comunica atît inspectoratelor silvice, cît şi unităţilor de exploatare.
    Actele de punere în valoare predate, pentru care nu s-au făcut obiecţiuni, sau cele la care obiecţiunile au fost rezolvate, nu mai pot face obiectul unor divergenţe.

    IV. Epocile şi termenele de tăiere şi scoatere a materialului lemnos din păduri

    ART. 14
    Tăierea şi scoaterea materialelor lemnoase din păduri se fac în cadrul epocilor prevăzute în tabelul nr. 2 de mai jos.

    TABELUL Nr. 2
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 Nr.
 crt. Tratamentul şi felul tăierii Epoca de tăiere Epoca de scoatere
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Cring simplu ........................... 1.X.-15.III. 1.X.-31.III.
 2. Tăieri în cring simplu la răchitării ... 1.X.-15.III. 1.X.-31.III.
 3. Cring cu tăieri în scaun ............... 1.IX.-31.III. 1.IX.-31.VIII.
 4. Cring simplu în cazanire ............... 15.IX.-31.III. 15.IX.-15.IV.
 5. Codru cu tăieri rase ................... 1.IX.-31.VIII. 1.IX.-31.VIII.
 6. Codru cu tăieri succesive şi codru cu
     tăieri combinate:
     a) tăierea de însămînţare în afară
       anului de fructificaţie abundentă şi
       mijlocie ............................ 1.IX.-31.VIII. 1.IX.-31.VIII.
     b) tăierea de însămînţare în anul de
       fructificaţie ....................... 1.X.-31.III. 1.X.-15.IV.
     c) tăieri de dezvoltare şi tăieri
       definitive .......................... 1.IX.-15.IV. 1.IX.-30.IV.
 7. Codru cu tăieri progresive:
     a) quercinee şi amestecuri de diferite
         foioase:
     - tăieri de însămînţare în afară anului
       de fructificaţie abundentă sau
      mijlocie ............................. 1.IX.-31.VIII. 1.IX.- 31. VII.
     - tăieri de însămînţare în anul de
      fructificaţie ........................ 1.X.-15.III 1.X. - 15.III.
     - tăieri de lărgire şi tăieri de
      racordare: 1.IX.-31.III. 1.IX. - 15.IV.
     b) răşinoase şi amestecuri de răşinoase
         cu foioase:
     - tăieri de însămînţare ............... 1.IX.-31.VIII. 1.IX.-31.VIII.
     - tăieri de lărgire şi tăieri de
        racordare .......................... 1.IX.-15.IV. 1.IX.-30.IV.
 8. Codru cu tăieri grădinărite:
        tăieri de transformare:
     - în arborete cu semintis sub 25% din
        suprafaţa .......................... 1.IX.-31.VIII. 1.IX.-31.VIII.
     - în arborete cu semintis peste 25%
        din suprafaţa ..................... 15.IX.-15.IV. 15.IX.-30.IV.
 9. Tăieri de îngrijire:
     - curăţiri foioase .................... 1.IX.-31.VIII. 1.IX.-31.VIII.
     - curăţiri răşinoase .................. 1.IX.-1.V. şi
                                              15.VI-31.VIII. 1.IX.-31.VIII.
     - rarituri ............................ 1.IX.-31.VIII. 1.IX.-31.VIII.
10. Tăieri de produse accidentale şi
     tăieri de igiena ...................... 1.IX.-31.VIII. 1.IX.-31.VIII.
11. Tăieri în păşuni împădurite ............ 1.IX.-31.VIII. 1.IX.-31.VIII.
12. Tăieri de substituire şi tăieri
     de refacere:
     - cînd se urmăreşte regenerarea
        parţială din lăstari sau seminţe ... 1.IX.-15.III. 15.IX.-31.III.
     - cînd se regenerează artificial ...... 1.IX.-31.VIII. 1.IX.-31.VIII.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ART. 15
    În cazuri de calamitaţi (doborîturi de vînt, atacuri de insecte, uscări în masa, inundaţii etc.) epocile şi duratele de tăiere şi scoatere se stabilesc pentru fiecare situaţie în parte de către conducerea Departamentului silviculturii, de acord cu Ministerul Industriei Lemnului.
    Pentru suprafeţele parcurse cu tăieri necorespunzătoare, cu regenerarea întîrziată sau insuficienta, epocile de exploatare şi scoatere se stabilesc în baza aprobării date, de la caz la caz, de conducerea Departamentului silviculturii.
    În parchetele sau porţiunile de parchete cu tăieri de dezvoltare sau definitive, pentru care s-au eliberat autorizaţii de exploatare separate, al căror termen de fasonare a materialului expira la începutul sezonului de vegetaţie, este permisă colectarea de la cioata a lemnului despicat, pe instalaţii cu cablu suspendat şi în perioada de restricţie, dacă se urmăreşte lichidarea parchetului în cadrul termenului de scos. Amplasarea tasoanelor se va face în afară ochiurilor cu semintis.
    Scosul pe instalaţii cu cablu al lemnului rotund şi despicat, strîns, în epocile permise, în tasoane la rampele de încărcare, se poate face tot timpul anului.
    ART. 16
    Lucrările de exploatare a parchetelor destinate unui an de producţie încep odată cu anul forestier şi se termina cel mai tîrziu la 31 decembrie al anului de producţie, cu respectarea epocilor prevăzute în tabelul nr. 2 (art. 14). Masa lemnoasă rămasă neexploatată la finele unui an de producţie constituie resursa pentru anul următor.
    Fac excepţie parchetele sau părţi din acestea destinate stocurilor tehnice, a căror exploatare a început după 1 ianuarie al anului de producţie respectiv, pentru care termenul de scoatere se poate fixa pînă la 1 martie al anului următor.
    Duratele maxime de tăiere şi scoatere sînt prevăzute în tabelul nr. 3.
    În duratele prevăzute pentru tăierile cu restricţii nu este inclus timpul necesar pentru zvîntarea lemnului fasonat în steri şi a lemnului rotund de celuloza şi mina, care se pot păstra în parchet şi în epocile cu restricţii din vara, cu condiţia ca ele să fie depozitate în afară locurilor cu semintis, pe cît posibil în jurul căilor de scos. Pentru materialele fasonate în perioada de toamna a anului de producţie respectiv, lăsarea în parchet a acestor sortimente nu este permisă, condiţionarea lor trebuind să se facă în afară parchetului.


    TABELUL Nr. 3
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                                         Durata maxima (luni)
                                        ───────────────────────────────────────────────────
                                                    Tăiere Scos
Nr. Caracteristicile parchetului ────── ────
crt. sau părţii de parchet (inclusă în durata de scos)
                                        ───────────────────────────────────────────────────
                                        Tăieri cu Tăieri fără Tăieri cu Tăieri fără
                                        restricţii restricţii restricţii restricţii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. În regiunea de cîmpie şi coline joase:
   - pînă la 2000 mc 4 5 6 7
   - peste 2000 mc 5 6 9 10
2. În regiunea de coline înalte şi munte:
   - pînă la 5000 mc 6 8 6\'bd 13
   - de la 5000 la 10000 mc 9 10 9\'bd 13
3. În regiunea de munte, răşinoase în
   amestec cu fag:
   - pînă la 5000 mc 7\'bd 10 8 14
   - de la 5000 la 10000 ma 11\'bd 12 12 16
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    NOTA: Pentru parchetele cu volum de la 5.000 pînă la 10.000 mc se va asigura un front de lucru de la 300 m în sus, în raport cu mărimea acestora. Nu se accepta la exploatare parchete cu un volum mai mare de 10.000 mc.

    ART. 17
    Nu este permisă începerea exploatării de noi parchete de produse principale într-o gura de exploatare (care sînt deservite de aceleaşi instalaţii de scos-apropiat), pînă cînd nu s-a terminat exploatarea şi scosul materialului la instalaţiile de scos-apropiat, pe cel puţin 75% din suprafaţa parchetelor de produse principale a căror exploatare a început anterior sau în semestrul I al anului respectiv.
    ART. 18
    La expirarea termenelor de tăiere şi scoatere, materialele lemnoase date spre exploatare (cuprinse în autorizaţia de exploatare) trebuie să fie doborîte, fasonate şi scoase la instalaţiile de scos-apropiat sau de transport din interiorul sau din afară parchetului.
    ART. 19
    În cazuri justificate, conducerea Departamentului silviculturii poate acorda prelungiri de termene şi după data de 31 decembrie a anului de producţie, respectiv în epocile permise pentru tăiat şi scos, la cererea Ministerului Industriei Lemnului, pentru o perioada maxima de 90-120 zile.
    Prelungirea se poate acorda o singura data pentru una dintre faze (tăiere, scoatere) sau pentru amîndouă concomitent, cu condiţia ca unităţile de exploatare să respecte clauzele suplimentare şi obligaţia de plata a daunelor care decurg din aceste prelungiri.
    Aprobarea prelungirii termenelor se va solicita de Ministerul Industriei Lemnului cu 30 zile înainte de expirarea termenelor de exploatare, pe baza unor documentaţii întocmite de unităţile de exploatare, avizate de ocoalele şi inspectoratele silvice, care vor fixa condiţii suplimentare restrîngerii prejudiciilor.
    În cazul cînd la intrarea în vigoare a termenului de prelungire acordat nu se poate relua exploatarea, prelungirea se considera valabilă de la data reluării lucrărilor, stabilită de acord cu inspectoratul silvic, fără a depăşi data de 31 martie, pentru parchetele care intra în restricţii, şi data de 30 aprilie, pentru parchetele fără restricţii.

    V. Contractarea masei lemnoase

    ART. 20
    Ocolul silvic întocmeşte şi prezintă spre aprobare inspectoratului silvic, cel mai tîrziu pînă la 1 iulie care precede anul forestier, lista parchetelor puse în valoare, care urmează să fie atribuite spre exploatare pentru planul de producţie al anului viitor, precum şi eşalonarea tăierilor, făcute împreună cu unitatea de exploatare, pentru o masa lemnoasă egala cu cea amplasată.
    Cu ocazia eşalonării tăierilor se vor avea în vedere:
    - parchetele cu restricţii la tăiere şi în special cele cu tăieri de însămînţare, cînd se fac în anii de fructificaţie, indiferent cînd au fost marcate, să fie exploatate pe cît posibil într-un sezon de repaus vegetativ;
    - în cazul parchetelor cu restricţii, mai mari de 3.000 ma, eşalonarea se poate face şi pe porţiuni din acestea, bine delimitate pe teren, a căror exploatare să se poată efectua în termenele prevăzute în prezentele instrucţiuni;
    - parchetele de foioase fără restricţii se vor eşalona la tăiere cu prioritate în intervalul I.IV.-31.VIII, în aşa fel încît să se asigure realizarea ritmică a planului de producţie şi în perioada cu restricţii.
    ART. 21
    Pe baza listei şi a eşalonării tăierii parchetelor, aprobate, inspectoratul silvic întocmeşte proiecte de contracte de vînzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior, după modelul prevăzut în anexa nr. 1, pe care le trimite unităţii de exploatare, spre semnare, cu cel puţin 45 zile înainte de data prevăzută în eşalonare pentru începerea tăierilor.
    Pentru produsele accidentale şi masa lemnoasă atribuită suplimentar în cursul anului, proiectele de contacte se vor întocmi în termenul prevăzut pentru actele de punere în valoare şi se vor trimite unităţii de exploatare odată cu aceste acte.
    În termen de cel mult 5 zile de la primirea proiectului de contract, beneficiarul este obligat să-l restituie semnat şi completat, cu indicarea persoanelor care semnează, a actelor de împuternicire a acestora, a numărului de cont la banca şi a oricăror alte date care identifica beneficiarul. În cazul în care nu este de acord cu unele clauze ale proiectului de contract, beneficiarul este obligat să-l semneze, consemnînd obiecţiunile sale într-un proces-verbal care va cuprinde motivarea lor, precum şi modificările propuse. Procesul-verbal se va înainta inspectoratului silvic în acelaşi termen, împreună cu proiectul de contract, pe care se va face menţiune despre formularea obiecţiunilor.
    Înăuntrul unui termen de cel mult 10 zile de la primire, dacă părţile sînt în aceeaşi localitate, sau de cel mult 15 zile, dacă părţile îşi au sediul în localităţi diferite, inspectoratul silvic şi beneficiarul sînt obligaţi să procedeze la conciliere a obiecţiunilor, iniţiativa revenind inspectoratului silvic. Pentru operativitate, concilierea se va face prin discuţii directe, în special dacă părţile sînt în aceeaşi localitate.
    Rezultatul concilierii se va consemna într-un proces-verbal. Dacă unele obiecţiuni au rămas neconciliate, procesul-verbal va cuprinde expunerea motivată şi documentată a punctului de vedere al părţilor, cu privire la fiecare din aceste obiecţiuni, precum şi indicarea organelor tutelare ale ambelor părţi, care urmează a fi sesizate pentru rezolvarea neînţelegerilor.
    Înăuntrul aceloraşi termene de 10, respectiv 15 zile, prevăzute mai sus, inspectoratul silvic este obligat, în cazul în care unele obiecţiuni au rămas neconciliate, să sesizeze Departamentul silviculturii pentru rezolvarea lor împreună cu organul tutelar al beneficiarului, potrivit reglementărilor referitoare la soluţionarea neînţelegerilor precontractuale dintre organizaţiile socialiste. Sesizarea va cuprinde: propunerile inspectoratului silvic, în vederea rezolvării obiecţiunilor, un exemplar din procesul-verbal de conciliere cuprinzînd atît obiecţiunile rămase neconciliate cît şi poziţia părţilor, o copie a contractului şi extrase din actele invocate de părţi în sprijinul obiecţiunilor formulate.
    Concomitent cu sesizarea Departamentului silviculturii, inspectoratul silvic va încunoştinţa beneficiarul despre demersul făcut, indicîndu-i totodată numărul şi data sesizării, pentru ca la gîndul sau beneficiarul să încunoştinţeze despre aceasta organul sau tutelar.
    Sesizarea Departamentului silviculturii, în vederea rezolvării neînţelegerilor dintre părţi cu privire la contract, nu suspenda executarea contractului pentru obligaţiile acceptate ori pentru cele care pot fi executate.
    Părţile vor proceda imediat, după caz, la încheierea contractului sau la modificarea înscrisului constatator al contractului, potrivit concilierilor intervenite la nivelul lor sau soluţiilor primite de la organele tutelare.
    Omisiunea beneficiarului de a răspunde în termen la propunerile de conciliere ale furnizorului, precum şi nesesizarea în termen de către furnizor a organului sau tutelar, se considera acceptare a propunerilor, cu excepţia acelor neînţelegeri privind clauzele asupra cărora părţile nu pot dispune prin acordul lor de voinţa.

    VI. Autorizarea exploatărilor, predarea şi primirea parchetelor

    ART. 22
    Exploatarea parchetelor va putea începe numai pe baza de autorizaţie de exploatare, eliberată de ocolul silvic conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în care se va trece şi numele angajatului care răspunde de exploatarea parchetului, cu respectarea instrucţiunilor prezente, indicat de unitatea de exploatare.
    Autorizaţia de exploatare se eliberează pe baza contractului, cu cel puţin 30 zile înainte de data prevăzută pentru începerea tăierii, pentru 80% din masa lemnoasă cuprinsă în lista parchetelor. Ea se eliberează pentru parchete sau porţiuni de parchete reprezentînd parcele întregi, pentru termene de tăiere şi scoatere prevăzute în prezentele instrucţiuni, fără a se depăşi data de 31 decembrie a anului de producţie.
    Diferenţa de 20%, pînă la acoperirea integrala cu masa lemnoasă a planului de producţie anual, se va asigura cantitativ şi calitativ în primul rînd din stocurile înregistrate la reprimirea parchetelor vechi, din defrişări aprobate pentru alte sectoare ale economiei naţionale şi din produse accidentale, pentru care autorizaţia de exploatare se va elibera odată cu contractul.
    În cazul cînd aceste resurse nu vor acoperi planul de producţie, diferenţa de masa lemnoasă se va asigura în semestrul II, prin contractare din parchetele eşalonate pentru care nu s-au eliberat autorizaţii. Pentru aceste cantităţi autorizaţia de exploatare se va elibera cu 30 zile înainte de data începerii tăierii prevăzută în contract.
    ART. 23
    În cazul cînd intervin schimbări în volumul masei lemnoase de exploatat, prin atribuirea de produse accidentale, prin schimbarea parchetelor datorită calamităţilor sau prin modificarea sarcinilor de plan, se anulează autorizaţiile emise pentru parchete întregi sau părţi din acestea neatacate, al căror volum, pe cît posibil, va fi egal cantitativ şi calitativ cu cel al produselor accidentale atribuite sau cu cel rezultat din modificările de plan.
    Aceste situaţii se consemnează într-un proces-verbal încheiat între ocolul silvic şi unitatea de exploatare, în care se precizează stadiul exploatării parchetelor oprite şi obligaţiile ce revin ambelor părţi. Procesul-verbal se aproba de inspectoratul silvic, la cererea unităţii de exploatare şi la propunerea ocolului silvic, în termen de 30 zile de la primirea lui, timp în care se modifica corespunzător contractul şi se reglementează plata venitului silvic.
    ART. 24
    Exploatarea parchetelor la termenul prevăzut în autorizaţie va începe după ce delegatul ocolului silvic a făcut predarea suprafeţei de exploatat delegatului unităţii de exploatare, pe baza de proces-verbal încheiat conform anexei nr. 3. Pentru produsele principale, predarea se va face cu minimum 15 zile înainte de termenul prevăzut pentru începerea tăierii.
    ART. 25
    Masa lemnoasă totală contractată cu unitatea de exploatare, pentru care s-a dat autorizaţie de exploatare pentru un an de producţie, împreună cu surplusul de stocuri tehnice incluse în acoperirea cu masa lemnoasă, nu va depăşi volumul masei lemnoase de dat în producţie în anul respectiv.
    ART. 26
    Exploatarea parchetelor, cupoanelor sau loturilor de arbori, fără contract şi autorizaţie, înainte sau după expirarea termenelor prevăzute în aceste acte este interzisă.

    VII. Modalitatea şi termenul de plata a masei lemnoase

    ART. 27
    Pentru masa lemnoasă contractată de către inspectoratele silvice, beneficiarul va plăti venitul silvic în suma şi în termenele prevăzute în contract, pe baza de cerere de plata introdusă de furnizor.

    VIII. Lucrările pregătitoare pentru exploatarea parchetelor

    ART. 28
    Amplasarea construcţiilor, drumurilor de scos şi instalaţiilor pasagere, necesare exploatării parchetelor, precum şi a bocşelor de mangalizare, se va putea face numai cu avizul ocolului silvic.
    ART. 29
    Materialul lemnos necesar construcţiilor prevăzute pentru exploatarea parchetelor se obţine pe baza de autorizaţie de exploatare specială, emisă anterior eliberării autorizaţiei de exploatare pentru masa lemnoasă a parchetului respectiv. Aceste construcţii se vor executa numai din lemn de foioase corespunzător sortimentului construcţii rurale sau lemn gros necorespunzător standardelor. În pădurile pure de răşinoase, în care nu exista astfel de materiale, se poate folosi lemn de răşinoase din sortimentele bile şi manele sau lemn gros de calitate inferioară, dar numai cu aprobarea organelor competente din Ministerul Industriei Lemnului.
    ART. 30
    Pentru construcţiile situate în afară parchetului, pentru care condiţiile locale nu permit transportul materialului lemnos din parchet, materialul lemnos necesar se va putea obţine din tăieri de îngrijire sau de igiena, în arboretele din apropierea acestora.
    Punerea în valoare şi predarea acestui material, precum şi a celui de pe suprafeţele pe care se amplasează construcţiile, inclusiv zonele de securitate ale acestora, se fac de ocolul silvic, în contul masei lemnoase afectate planului de producţie cu plata venitului silvic; unităţile de exploatare vor plăti şi valorifica integral masa lemnoasă prevăzută în actele de punere în valoare întocmite în acest scop.

    IX. Doborîrea şi fasonarea arborilor

    ART. 31
    În vederea asigurării condiţiilor de lucru impuse de tehnica securităţii muncii, doborîrea şi fasonarea iescarilor, muscarilor şi arborilor uscaţi se vor putea face îndată după predarea parchetelor, menţionîndu-se aceasta în autorizaţia de exploatare.
    ART. 32
    Exploatarea arborilor se va face în aşa fel încît să se evite degradarea masei lemnoase şi să se reducă pierderile de exploatare şi prejudiciile în regenerările naturale.
    ART. 33
    Tăierea arborilor se va face cît mai de jos, astfel încît înălţimea cioatei, măsurată în partea din amonte a acesteia, să nu depăşească 1/3 din diametrul secţiunii cioatei iar la arbori cu diametre mai mari de 45 cm să nu depăşească 15 cm (în amonte).
    Pentru a se reduce la minimum pierderile de masa lemnoasă, tapa de doborîre a arborilor cu toporul nu poate avea, o deschidere mai înalta de 1/3 din diametrul cioatei, iar în cazul doborîrii cu ferastrăul mecanic, de 6-10 cm.
    Tapa se va face în partea în care urmează a se doborî arborii, iar adîncimea ei va fi de 1/3-1/2 din diametru, pentru a se asigura direcţia de doborîre dorită.
    ART. 34
    După doborîre, trunchiul şi ramificaţiile arborelui se curata complet de craci pînă la vîrf, fiind interzise sortarea şi secţionarea lui înaintea terminării acestei operaţii. Fac excepţie tăierile de vara la răşinoase, la care se lasă vîrful necepuit şi necojit pe 2-5 m, pînă la 40 zile, în vederea desevarii.
    Pentru valorificarea superioară a masei lemnoase se va urmări ca sortarea şi secţionarea lemnului în sortimente definitive să se facă, pe cît posibil, în depozite special amenajate, în care scop procesele tehnologice de exploatare vor prevedea extinderea exploatării lemnului în trunchiuri şi catarge.
    Presortarea arborelui la cioata şi secţionarea lui în trunchiuri se vor face în raport cu defectele lemnului şi lungimile maxime admise de mijlocul de scos-apropiat şi transport, care să permită secţionarea în depozitul de sortare în sortimentele prevăzute de standarde, fără pierderi sau declasări.
    ART. 35
    Tăierea şi fasonarea arborilor marcaţi, prevăzuţi în actele de punere în valoare, se fac la rînd pentru a nu fi necesară revenirea cu fasonatul pe aceeaşi suprafaţa. În pădurile de răşinoase se doboară şi se fasonează în primul rînd arborii subţiri şi apoi cei groşi. În pădurile de amestec se doboară întîi răşinoasele şi apoi foioasele.
    ART. 36
    La tăierile rase şi tăierile definitive de codru, unităţile de exploatare vor exploata toţi arborii marcaţi, mai groşi de 5 cm, conform indicaţiilor din actele de punere în valoare, cu excepţia grupelor de tineret viabil nevătămat.
    La tăierile de cring se vor exploata toţi lăstarii şi tot subarboretul, indiferent de diametru.
    La restul tăierilor se vor exploata toţi arborii marcaţi, indiferent de diametru şi de calitatea lor.
    ART. 37
    Doborîrea arborilor se va face, pe cît posibil, în afară ochiurilor cu semintis, evitîndu-se deprecierea lor prin cădere şi vătămarea arborilor care rămîn în picioare. Pe pante mai mari de 10°, doborîrea se executa cu vîrful la deal sau pe curba de nivel, în sensul şi direcţia indicate de interesul scoaterii, cu excepţia arborilor la care aceasta obligaţie nu se poate respecta datorită prevederilor normelor de tehnica şi securitatea muncii.
    În cazul cînd prin doborîrea arborilor marcaţi pentru exploatare s-au rupt arbori nemarcaţi, aceştia se fasonează concomitent cu arborii marcaţi, beneficiarul lăsînd în loc, în imediata lor apropiere, arbori corespunzători, din cei destinaţi exploatării. Aceasta înlocuire se consemnează într-un proces-verbal încheiat de către şeful de parchet şi brigadierul silvic respectiv.
    ART. 38
    La exploatarea răşinoaselor este obligatorie cojirea fusului arborilor (inclusiv iescarii şi muscarii), pînă la grosimea de 3 cm, precum şi a cioatelor şi rădăcinilor proeminente de la suprafaţa solului.
    ART. 39
    În pădurile de cring tăierea arborilor cu toporul sau ferastrăul mecanic se va face pieziş şi neted. La crîngurile în scaun, tăierea se va executa de la nivelul maxim al apelor de inundaţii.
    La tăierile prin cazanire este obligatorie nivelarea terenului.
    ART. 40
    Sortarea şi fasonarea materialului lemnos se fac cu respectarea prevederilor standardelor şi normelor interne în vigoare, atît în ceea ce priveşte calitatea, cît şi dimensiunile.
    ART. 41
    Materialele lemnoase se inventariază înainte de mişcarea de la cioata, pe măsura fasonării lor în lemn rotund sau sortimente definitive, respectîndu-se instrucţiunile în vigoare emise de ministrul industriei lemnului. Din inventariere trebuie să rezulte volumul masei lemnoase real şi cel determinat, prin respectarea indicaţiilor standardelor în vigoare.
    Pe baza acestor inventarieri, la care se vor adauga pierderile şi consumurile tehnologice pentru faza fasonat, se vor stabili rezultatele exploatărilor în comparaţie cu prevederile artelor de punere în valoare.
    La cererea organelor silvice însărcinate cu controlul exploatărilor, unităţile de exploatare sînt obligate să prezinte acestora întregul material documentar privind rezultatele fasonării masei lemnoase din parchete, cupoane şi loturi de arbori, iar la lichidarea contractului să comunice ocolului silvic rezultatul exploatării pe sortimente, care se va înregistra în procesele-verbale de reprimire a parchetelor. Diferenţele dintre prevederile actelor de punere în valoare şi rezultatul exploatării nu atrag după sine regularizarea masei lemnoase, ele fiind un indicator asupra calităţii exploatărilor şi o modalitate de control al gestiunii.
    Cazurile excepţionale care privesc diferenţe mari între rezultatul exploatării şi prevederile actelor de punere în valoare, sesizate de unitatea de exploatare înaintea terminării fasonatului, vor fi analizate şi soluţionate de Departamentul silviculturii împreună cu organul competent din Ministerul Industriei Lemnului, stabilindu-se răspunderile pentru staţia constatată.

    X. Avizarea instalaţiilor de transport, scosul şi apropiatul materialelor lemnoase din păduri

    ART. 42
    Studiile tehnico-economice şi planurile privind dezvoltarea reţelei de drumuri forestiere vor fi avizate obligatoriu de către inspectoratele silvice.
    Scosul şi apropiatul materialelor lemnoase se vor face pe drumurile stabilite de comun acord cu ocoalele silvice prin procesul-verbal de predare a parchetelor spre exploatare.
    Se va extinde scosul şi apropiatul lemnului pe instalaţii cu cablu şi drumuri, limitindu-se cît mai mult corhanitul liber şi folosirea jilipurilor, în vederea reducerii pierderilor de exploatare şi a prejudiciilor aduse regenerării naturale şi arborilor în picioare, sub limitele maxime admise. În parchetele de rarituri se vor folosi mijloace de scos care să evite la maximum vătămarea arborilor pe picior.
    ART. 43
    Mişcarea materialelor lemnoase din parchet se va face fără a deteriora semnele de hotar ale parchetului, parcelelor şi pădurii.
    ART. 44
    Lăsarea în parchet, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, de arbori netăiaţi, din cei destinaţi exploatării, sau de arbori tăiaţi şi material fasonat valorificabil, este interzisă.
    ART. 45
    Pe măsura ce se termina operaţia de scos-apropiat şi cel mai tîrziu în 45 zile de la expirarea termenului de scos, materialele lemnoase din instalaţiile şi construcţiile aferente parchetului vor fi recuperate în sortimente corespunzătoare calităţii lor. Materialele nerecuperate în condiţiile de mai sus se considera părăsite, iar contravaloarea lor se va imputa vinovaţilor de către unitatea de exploatare. Fac excepţie cazurile în care instalaţiile şi construcţiile respective urmează să fie folosite la alte lucrări sau cînd recuperarea nu se poate face în termenul fixat, datorită cauzelor de forţă majoră, consemnate în procese-verbale de constatare întocmite de unităţile de exploatare împreună cu inspectoratele silvice.

    XI. Protecţia semintisurilor şi a arborilor nemarcaţi

    ART. 46
    Drumurile de colectare se vor amplasa, pe cît posibil, pe trasee în afară porţiunilor cu semintis; la tăierile progresive ochiurile cu semintis vor fi evitate de traseele drumurilor de colectare.
    În cazul cînd organizarea procesului tehnologic de producţie nu permite evitarea completa a zonelor de semintis şi tineret, unităţile de exploatare vor elibera anticipat, de semintis, numai traseele materializate pe teren împreună cu ocoalele silvice.
    Unităţile de exploatare vor recepa semintisurile de pe locurile de amplasare a tasoanelor.
    Cracile rezultate din doborîrea şi fasonarea arborilor se vor aşeza astfel încît să nu prejudicieze semintisul.
    ART. 47
    Scoaterea lemnului de lucru se va face pe direcţia axei buşteanului, pe cît posibil în afară ochiurilor cu semintis.
    Pentru protejarea semintisurilor speciilor principale, la tăierile definitive scosul materialelor se face prin tîrîre pe suprafeţele acoperite cu zăpada, iar în rest, pe cît posibil, suspendat sau prin semitirire.
    ART. 48
    În parchetele de produse secundare, scoaterea materialelor se face în aşa fel încît numărul arborilor nemarcaţi, a căror depreciere nu poate fi evitată, să fie cît mai mic.
    ART. 49
    În pădurile de codru, la tăieri cu restricţii, scosul materialului lemnos de la cioata se va face pe traseul cel mai scurt, evitîndu-se porţiunile cu semintisuri viabile sau cu terenuri accidentate; circulaţia tractoarelor în aceste parchete este permisă pe drumuri amenajate şi pe trasee în afară porţiunilor cu semintis.
    ART. 50
    Instalarea funicularelor se va face cu respectarea următoarelor condiţii:
    - lăţimea culoarelor, la nivelul sarcinii, va fi de maximum: 4 m la funicularele cu doua cărucioare (sarcina paralela cu cablul); 6 m la funicularele cu un cărucior;
    - staţiile de încărcare şi descărcare ale funicularelor vor fi amplasate, pe cît posibil, în porţiunile fără semintis, iar arborii care susţin cablurile vor fi protejaţi prin manşoane.
    ART. 51
    Aşezarea sterilor, a grămezilor de craci şi a resturilor de exploatare se va face în locuri fără semintis. La tăierile de îngrijire, sterii şi grămezile de craci se aşează în goluri, pe marginea drumurilor, fără a se tăia arborii din jur, figurile adaptîndu-se spaţiilor libere existente.
    La curăţiri, la primele intervenţii, se va putea crea o reţea de coridoare late de 1 m, la distanta de minimum 50 m, pe care să se scoată materialul rezultat din tăieri, pînă la locurile de fasonare.
    ART. 52
    La tăierile de codru cu restricţii se considera prejudicii normale şi neimputabile cele produse în următoarele limite maxime (% din suprafaţa ocupată de semintis de pe care au rămas neprejudiciaţi mai puţin de 3 puieţi/m²):

    a) Tăieri succesive şi tăieri combinate:
    - tăieri de dezvoltare ................. 15%
    - tăieri definitive .................... 20%

    b) Tăieri progresive:
    - tăieri de lărgire .................... 10%
    - tăieri de racordare .................. 15%


    Prin semintis prejudiciat se înţelege semintisul complet distrus sau cel care prin recepare nu mai poate fi luat în considerare pentru regenerarea naturala, cînd ocupa suprafeţe a căror lăţime este mai mare de 1 m; suma acestor suprafeţe (care au mai puţin de 3 puieţi/m² neprejudiciaţi) nu trebuie să depăşească procentele de mai sus (în care se include şi semintisul prejudiciat prin scoaterea lemnului despicat în perioada cu restricţii).
    ART. 53
    Semintisurile prejudiciate la exploatări (în înţelesul art. 52) se recepează prin ocoalele silvice, cu fonduri puse la dispoziţie de unităţile de exploatare, înaintea începerii fiecărui sezon de vegetaţie (martie-aprilie). Receparea se va face pe parchete sau pe porţiuni din acestea, eliberate de materialul fasonat.
    ART. 54
    În parchetele în curs de regenerare naturala sau artificială este interzis păşunatul vitelor, inclusiv al celor folosite la exploatări.

    XII. Curăţirea parchetelor de resturile de exploatare

    ART. 55
    Curăţirea parchetelor de resturile de exploatare se face de către unitatea de exploatare pe porţiuni de parchet, concomitent cu fasonatul, şi se definitivează pe măsura evacuării materialului lemnos, terminîndu-se în cel mult 20 zile de la expirarea termenului de scos. Fac excepţie parchetele al căror termen de scos expira la 31 decembrie, la care termenul de curăţire va fi 15 aprilie al anului următor; pentru parchetele de răşinoase şi pentru amestecurile de răşinoase cu fag, termenul de curăţire nu va depăşi 1 mai al anului următor.
    La tăierile cu restricţii, curăţirea parchetelor pe porţiunile exploatate se va face cel mai tîrziu pînă la începerea sezonului de vegetaţie.
    Pînă la termenul acordat cu ocazia reprimirii, la terminarea lucrărilor de curăţire se va încheia un proces-verbal între ocol şi unitatea de exploatare, din care să rezulte cum s-a făcut strîngerea resturilor de exploatare.
    Prin resturi de exploatare se înţeleg materialele lemnoase formate din craci subţiri, coaja, vîrfuri, iescari etc. Cu ocazia fasonării, resturile de exploatare vor fi depozitate în porţiunile fără semintis, în grămezi sau şiruri cu lăţime maxima de 1, 20 m.
    ART. 56
    La tăierile rase la molid, resturile de exploatare se strîng în şiruri (martoane), cu lăţimea maxima de 1,20 m, întrerupte aproximativ din 20 în 20 m, orientate pe linia de cea mai mare panta. Pentru a preveni incendiile, strîngerea resturilor de exploatare va fi făcută, pentru parchetele sau porţiunile de parchete exploatate iarna, cel mai tîrziu pînă la 30 iunie.
    În pădurile situate pe soluri superficiale, scheletice, în cele de protecţie a apelor şi a solului, la indicarea ocolului silvic, resturile de exploatare, mărunţite în lungimi de 1-2 m, se vor împrăştia în mod uniform pe toată suprafaţa lipsită de semintis, lăsîndu-se locuri pentru drumuri de trecere.
    În pădurile de foioase, la tăierile de igiena şi la cele de îngrijire, strîngerea resturilor de exploatare nu este necesară; la tăierile de însămînţare la foioase, strîngerea resturilor de exploatare se face numai în porţiunile de semintis viabil, care se păstrează pentru noul arboret, pe restul suprafeţei acestea împrăştiindu-se în mod uniform.
    În parchetele situate în păduri de interes turistic, strîngerea resturilor de exploatare în grămezi sau şiruri este obligatorie în toate cazurile.
    În toate cazurile se vor elibera de resturile de exploatare potecile, cărările şi drumurile.

    XIII. Controlul exploatărilor

    ART. 57
    În vederea verificării modului de aplicare a prezentelor instrucţiuni, a prevenirii prejudiciilor şi a descoperirii abaterilor şi a pagubelor produse în cursul exploatărilor, la fiecare parchet de exploatare se vor efectua controale mixte din partea organelor silvice şi de exploatare, după cum urmează:
    a) La nivel de ocol silvic - subunitate de exploatare:
    - primul control, cu caracter general şi de fond, după exploatarea a aproximativ jumătate din materialul lemnos atribuit pentru exploatare;
    - al doilea control, cu caracter general şi de fond, se va face anterior începerii sezonului de vegetaţie, pentru parchetele a căror exploatare continua şi după perioada cu restricţii.
    Aceste controale se efectuează de către conducerea ocoalelor şi a subunităţilor de exploatare sau de către delegaţii autorizaţi ai acestora, în prezenta angajatului subunităţii de exploatare care răspunde de îndeplinirea lucrărilor de exploatare în parchetele respective şi a gestionarului de parchet.
    În afară de aceste controale, în prezenta gestionarului de parchet, fiecare pădurar verifica cel puţin o data pe luna, iar brigadierul cel puţin o data la doua luni, parchetele din raza lor de activitate. De asemenea, la controalele de fond pe linie de paza a pădurilor se urmăreşte şi modul cum se executa exploatările.
    b) La nivel de inspectorat silvic şi unitate de exploatare, pe baza unui plan de acţiune comun, se vor efectua anual controale generale şi de fond, prin brigăzi mixte, verificîndu-se cel puţin 30% din parchetele de produse principale şi secundare.
    Trimestrial, ocoalele silvice vor informa inspectoratele silvice, iar subunităţile de exploatare vor informa organul lor tutelar, asupra modului cum se respecta prezentele instrucţiuni şi a măsurilor luate. Acestea vor informa la rîndul lor organele lor superioare asupra rezultatelor controalelor şi a măsurilor luate.
    c) La nivel de ministere, echipe mixte formate din delegaţi ai Direcţiei fond forestier din Departamentul silviculturii şi ai organului competent din Ministerul Industriei Lemnului vor efectua trimestrial controale la parchete din cel puţin 10 unităţi de exploatare, urmărind modul cum se aplica prezentele instrucţiuni. Asupra rezultatelor obţinute se vor informa trimestrial conducerile Departamentului silviculturii şi Ministerului Industriei Lemnului.
    ART. 58
    La efectuarea controalelor de fond, gestionarul de parchet şi sectorul de exploatare vor pune la dispoziţia organelor de control documentele de gestiune privind rezultatele înregistrate la fasonat şi scos.
    Organele de control vor întocmi procese-verbale, conform anexei nr. 4, în care se vor consemna constatările făcute şi sarcinile ce revin fiecărei unităţi.
    ART. 59
    Controlul de fond al exploatărilor se efectuează de către unităţile Departamentului silviculturii, împreună cu unităţile de exploatare ale Ministerului Industriei Lemnului, la date fixate cu cel puţin 15 zile înainte sau pe baza unui plan de acţiune trimestrial, întocmit în comun de aceste unităţi.
    Neprezentarea delegaţilor unităţilor de exploatare la datele anunţate nu împiedica efectuarea controlului. În acest caz, organul de control va efectua controlul în prezenta unui delegat desemnat, la cererea să, de către comitetul executiv al consiliului popular comunal.
    Rezultatul controlului efectuat în astfel de condiţii se consemnează într-un proces-verbal semnat de persoanele prezente, iar pe baza constatărilor făcute se întocmeşte actul estimativ al prejudiciilor, determinîndu-se cuantumul despăgubirilor ce urmează să se plătească de unitatea de exploatare. Procesul-verbal şi actul estimativ se trimit unităţii de exploatare în termen de 10 zile, solicitîndu-se plata sumelor reprezentînd contravaloarea prejudiciilor.
    Procesul-verbal însoţit de acceptarea conducerii unităţii de exploatare se depune la banca, cu dispoziţia de încasare.
    În cazul cînd se refuza plata sumelor, în termen de 10 zile conducerea unităţii de exploatare va comunica inspectoratului silvic motivele pentru care nu se accepta plata.
    Inspectoratul silvic va analiza pretenţiile unităţii de exploatare şi în cazul cînd nu sînt îndreptăţite va sesiza arbitrajul de stat competent, astfel ca, în maximum 30 zile de la data controlului, despăgubirile stabilite să fie încasate sau să fie îndeplinite formele de sesizare a arbitrajului de stat.
    În acelaşi fel se va proceda pentru recuperarea despăgubirilor şi în cazul cînd delegaţii unităţii de exploatare prezenţi la control refuza semnarea procesului-verbal.
    Pentru infracţiuni, contravenţii sau abateri generatoare de daune, constatate cu ocazia controlului, se vor întocmi procese-verbale separate, care se vor valorifica potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

    XIV. Reprimirea parchetelor

    ART. 60
    În maximum 30 zile de la expirarea termenului de scoatere a materialelor lemnoase, prevăzut în autorizaţia de exploatare sau în aprobarea prelungirii acesteia, ocoalele silvice fac reprimirea suprafeţelor atribuite spre exploatare, indiferent de stadiul în care se găseşte tăierea, scosul materialelor şi curăţirea parchetelor.
    Data reprimirii se fixează în cadrul termenului de mai sus, de ocolul silvic împreună cu unitatea de exploatare, pe baza unui plan de acţiune.
    La reprimire vor participa în mod obligatoriu: un inginer sau tehnician din cadrul ocolului silvic, delegat în acest scop de şeful ocolului silvic, un împuternicit al unităţii de exploatare, delegat de către conducătorul acesteia, angajatul unităţii de exploatare care răspunde de îndeplinirea regulilor de exploatare în parchetul respectiv, gestionarul de parchet, brigadierul şi pădurarul în a cărui raza de activitate se afla parchetul.
    La reprimirea parchetelor de produse principale cu regenerare naturala şi la parchetele de rarituri la răşinoase, ocolul silvic va fi reprezentat în mod obligatoriu de şeful de ocol sau de inginerul silvic.
    Pentru parchetele a căror exploatare s-a terminat înainte de termenul fixat, reprimirea se face la cererea conducerii unităţii de exploatare, în cel mult 15 zile de la data cînd s-a terminat scosul materialelor.
    Constatările făcute cu ocazia reprimirii parchetului se consemnează într-un proces-verbal întocmit după modelul din anexa nr. 5, în doua exemplare, din care un exemplar pentru unitatea de exploatare şi altul pentru ocolul silvic, pentru îndeplinirea formelor de aprobare conform competentelor stabilite.
    În cazul cînd la reprimire nu participa delegaţii autorizaţi ai unităţii de exploatare, lucrarea se executa numai de delegaţii ocolului silvic, procedîndu-se conform prevederilor art. 59 alin. 2.
    Pentru infracţiuni, contravenţii sau abateri generatoare de daune, constatate cu ocazia reprimirii parchetelor, se vor întocmi procese-verbale separate.
    ART. 61
    Arborii marcaţi aflaţi în picioare, cei doborîţi şi nefasonaţi, precum şi materialele lemnoase fasonate la cioata, găsite în parchet la reprimire, se vor inventaria şi preda spre exploatare în contul planului de producţie al anului în curs, încheindu-se un act adiţional la contract.
    Pentru fasonarea şi scosul materialelor lemnoase prevăzute în actul adiţional se eliberează o noua autorizaţie de exploatare, pentru un termen de 90-120 zile, în limitele epocilor de exploatare permise.
    Pentru nelichidarea masei lemnoase sau nestrîngerea resturilor de exploatare din parchete în termenele prevăzute în autorizaţie, beneficiarul va plăti inspectoratului silvic contravaloarea pagubelor cauzate fondului forestier, precum şi cheltuielile făcute de ocoalele silvice pentru reestimarea masei lemnoase. Pagubele se stabilesc numai pentru suprafeţele parcurse cu tăieri în care exploatarea nu este terminată.
    Plata despăgubirilor nu scuteşte unitatea de exploatare de obligaţiile ce-i revin, potrivit prezentelor instrucţiuni, privind curăţirea parchetelor, exploatarea arborilor marcaţi şi netăiaţi, receparea seminţişului prejudiciat (în condiţiile prevederilor art. 52 şi 53).
    ART. 62
    Construcţiile rămase în parchete după lichidare, care sînt necesare ocoalelor silvice, pot fi transferate în administrarea inspectoratelor silvice, la cererea acestora.

    XV. Exploatarea masei lemnoase în pădurile aflate în administrarea operativă sau folosinţa altor organizaţii socialiste

    ART. 63
    Exploatarea masei lemnoase din pădurile aflate în administrarea operativă sau folosinţa altor organizaţii socialiste se face de către acestea cu respectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni, cu următoarele derogări:
    - volumul masei lemnoase de exploatat anual se stabileşte de Departamentul silviculturii în limita unei singure posibilităţi;
    - punerea în valoare se face de ocoalele silvice şi se aproba de conducerea organizaţiilor socialiste respective;
    - exploatarea masei lemnoase se face numai pe baza de autorizaţie, eliberată de ocolul silvic, respectîndu-se epocile, termenele şi durata prevăzute în prezentele instrucţiuni;
    - masa lemnoasă rămasă neexploatată la sfîrşitul anului pentru care a fost atribuită va fi pusă din nou în valoare de ocolul silvic şi atribuită spre exploatare în contul masei lemnoase de exploatat în anul următor;
    - pentru aceste parchete nu se efectuează operaţiunea de reprimire, însă în termen de 20 zile de la expirarea termenelor de scoatere prevăzute în autorizaţie, delegatul ocolului silvic, împreună cu reprezentantul organizaţiei socialiste care are în administrare sau folosinţa pădurea, vor controla modul cum s-au respectat prezentele instrucţiuni, întocmind procese-verbale, pe care le vor înainta organelor care i-au delegat; pentru infracţiuni, contravenţii sau abateri generatoare de daune, constatate cu ocazia acestui control, se vor întocmi procese-verbale separate, în care se vor indica vinovaţi cei care au dat dispoziţii contrare sau nu au respectat prezentele instrucţiuni;
    - exploatarea şi valorificarea masei lemnoase din parchetele atribuite comunelor se vor face respectîndu-se şi prevederile legislaţiei în vigoare privind gospodărirea pădurilor comunale.

    XVI. Sancţiuni şi despăgubiri

    ART. 64
    Pentru necomunicarea către unitatea de exploatare a amplasării ori pentru necomunicarea de către unitatea de exploatare a avizului la aceasta lucrare, în termenele prevăzute la art. 4, pentru nepredarea actului de punere în valoare în termenul prevăzut de art. 12, pentru netrimiterea proiectului de contract sau nerestituirea acestuia semnat şi completat, în termenele prevăzute de art. 21, partea în culpa va plăti celeilalte părţi o amenda civilă de 25 lei pentru fiecare zi de întîrziere, care nu va putea depăşi în total 2.500 lei. Plata amenzilor nu scuteşte părţile în culpa de executarea obligaţiilor ce le revin.
    ART. 65
    Abaterile de la prezentele instrucţiuni se sancţionează, după caz, disciplinar, contravenţional sau penal, conform dispoziţiilor legale în vigoare.
    În afară de sancţiuni, cei vinovaţi de producerea de pagube avutului obştesc vor răspunde material, potrivit codului muncii şi celorlalte dispoziţii legale.
    ART. 66
    În toate cazurile de nerespectare a prevederilor prezentelor instrucţiuni şi a obligaţiilor contractuale, oricare dintre părţi are dreptul să ceara părţii în culpa acoperirea integrala a prejudiciului pe care va dovedi că i l-a cauzat.
    ART. 67
    Conducătorii unităţilor de exploatare vor stabili nominal şi în scris pentru fiecare parchet angajaţii care răspund de lucrările de exploatare a parchetului şi de respectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni şi vor comunica în scris ocolului silvic numele acestora, odată cu solicitarea eliberării autorizaţiei de exploatare.

    XVII. Dispoziţii finale

    ART. 68
    Pentru materialele lemnoase ce se exploatează de pe păşunile împădurite netransformate, se va tine seama şi de prevederile Decretului nr. 303/1955 privitor la organizarea, administrarea şi folosirea păşunilor, loturilor zootehnice şi staţiunilor de monta comunale, precum şi ale instrucţiunilor de executare a acestui decret.
    ART. 69
    Beneficiarii de masa lemnoasă sînt obligaţi să ţină evidenta masei lemnoase primite spre exploatare, pe grupe de specii şi resurse, astfel ca la sfîrşitul fiecărui an să prezinte inspectoratelor silvice datele cerute de organele de statistica.
    ART. 70
    Prezentele instrucţiuni intra în vigoare pe data de 1 ianuarie 1970; pe aceeaşi data încetează a se mai aplica Instrucţiunile nr. 1027/1963.

                 Ministrul agriculturii şi silviculturii,
                             Angelo Miculescu

    Bucureşti, 11 decembrie 1969.

    ANEXA 1

    MINISTERUL AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII
    DEPARTAMENTUL SILVICULTURII

    INSPECTORATUL SILVIC ...................

                           CONTRACT*) nr. ..../19 ...
                        pentru vînzare de masa lemnoasă
___________
    *) Pentru evidenţă, contractele se numerotează începînd cu nr. 1, în fiecare an, succedîndu-se cronologic pentru toate parchetele aceluiaşi an de producţie.

    Între inspectoratul silvic ......................................., cu sediul în ............. judeţul ..........., reprezentat prin ......................... baza delegaţiei nr. .... din ............ în calitate de furnizor şi unitatea de exploatare
........... cu sediul în .................... judeţul ............... reprezentată prin ..................... avînd funcţia de ............... în baza delegaţiei nr. .... din ........................... în calitate de beneficiar, a intervenit următorul contract:
    1) Furnizorul preda spre exploatare şi valorificare beneficiarului masa lemnoasă din parchetul (lotul de arbori sau cuponul) constituind partida nr. ... atribuită pentru anul de producţie 19 .... din U.P. ............................ u.a. nr. ...... în suprafaţa de ....... ha cu un volum brut total de ........ mc din care ........... mc reprezintă lemn sortat dimensional corespunzător pentru lemn de lucru rotund, defalcat pe specii în actul de punere în valoare, întocmit la ocolul silvic ................. şi predat beneficiarului la data de .........
    2) Predarea-primirea parchetului (cuponului sau lotului de arbori) se va face înainte de începerea exploatării în termenul şi cu formele prevăzute de instrucţiunile ministrului agriculturii şi silviculturii, privind termenele, modalităţile şi epocile de tăiere, scoatere şi transport ale materialului lemnos din păduri în vigoare la data încheierii contractului. Pe baza procesului-verbal încheiat beneficiarul intra în posesia materialelor lemnoase destinate tăierii.
    3) Venitul silvic corespunzător masei lemnoase care face obiectul contractului de faţă este de lei ........................ fiind stabilit conform dispoziţiilor legale în vigoare şi precizat în actul de punere în valoare. Venitul silvic se achită de beneficiar prin decontare la Banca Naţională a R.S.R. ........................ în contul furnizorului nr. .....................
    Numărul de cont al beneficiarului este ................. la Banca Naţională a R.S.R., Filiala ...............
    Plata se face prin introducerea în banca de către furnizor a dispoziţiei de încasare din contul beneficiarului. Dispoziţia de încasare se considera acceptată prin stabilirea datelor de eşalonare a plăţii în rate lunare, în raport cu planul de fasonare, după cum urmează:

    Rata I ............... lei .............. la data de ....................
    Rata II .............. '' .............. '' ....................
    Rata III ............. '' .............. '' ....................
    Rata IV .............. '' .............. '' ....................
    Rata V ............... '' .............. '' ....................
    Rata VI .............. '' .............. '' ....................
    Rata VII ............. '' .............. '' ....................
    Rata VIII ............ '' .............. '' ....................
    Rata IX .............. '' .............. '' ....................
    Rata X ............... '' .............. '' ....................
    Rata XI .............. '' .............. '' ....................
    Rata XII ............. '' .............. '' ....................


    4) În cazul anticipării planului de doborît-fasonat, ultima rata se va plăti în maximum 20 zile de la terminarea acestei faze.
    5) Doborîrea, fasonarea, scoaterea şi transportul masei lemnoase prevăzută la pct. 1, se va face de către beneficiar în condiţiile şi termenele stabilite de instrucţiunile ministrului agriculturii şi silviculturii, privind termenele, modalităţile şi epocile de tăiere, scoatere şi transport ale materialului lemnos din păduri, în vigoare la data încheierii contractului.
    6) Termenele de executare a contractului sînt:
    Pentru tăierea şi fasonarea masei lemnoase, de la ......... pînă la ......... cu întrerupere în intervalul ........................
    Pentru scoaterea materialelor fasonate, de la ............. pînă la ......... cu întrerupere în intervalul ........................
    7) Dacă în timpul exploatării sau la reprimirea parchetului predat spre exploatare organele silvice vor constata că beneficiarul a adus pagube fondului forestier, furnizorul este în drept să urmărească recuperarea acestora de la beneficiar.
    În cazul cînd se taie arbori nemarcaţi din parchetele predate spre exploatare, beneficiarul va plăti pentru aceştia dublul valorii taxei forestiere prevăzute pentru specia respectiva, arborii socotindu-se de clasa I.
    8) Materialele lemnoase (nefasonate sau fasonate) care se găsesc în parchet la expirarea contractului constituie resurse de plan şi se predau beneficiarului pentru planul de producţie al anului în curs, pe baza unui act adiţional la contract.
    Pentru nelichidarea masei lemnoase şi necurăţirea parchetului de produse principale sau substituiri de arborete în termenele prevăzute în autorizaţia de exploatare, se va suporta de beneficiar contravaloarea pagubelor cauzate prin întîrzierea regenerării. Aceste pagube se vor calcula în funcţie de: suprafaţa de regenerat, creşterea medie a arboretelui exploatat şi taxa forestieră a speciilor respective.
    La arboretele cu tăieri de substituire calculul pagubelor se va face numai pentru speciile prevăzute a se păstra în viitor.
    9) Instrucţiunile ministrului agriculturii şi silviculturii nr. 380/1969, privind termenele, modalităţile şi epocile de tăiere, scoatere şi transport ale materialului lemnos din păduri, în vigoare la încheierea contractului, fac parte integrantă din prezentul contract.
    10) Contractul s-a încheiat la data de .................. în ................ exemplare originale.

                   FURNIZOR BENEFICIAR
             INSPECTORATUL SILVIC UNITATEA DE EXPLOATARE
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    NOTA: Semnarea contractelor se va face de conducerea unităţilor (director,
contabil şef) sau de înlocuitorii lor împuterniciţi în acest scop.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 2

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII
       DEPARTAMENTUL SILVICULTURII

INSPECTORATUL SILVIC ........... Se completează în 2 exemplare, din care:
Ocolul silvic .................. 1 exemplar pentru ocolul silvic, la carnet;
                                              1 exemplar pentru parchet.

                                                                 NOTA
                                     Autorizaţia s-a prelungit pînă la ........
                                     pentru fasonat şi pînă la ................
                                     pentru scos, conform ord. nr. ............

                                          DELEGATUL SECTORULUI DE EXPLOATARE,
                                              ............................


                     AUTORIZAŢIA DE EXPLOATARE Nr. .......
                    Astăzi ...... luna .......... anul .....

    1. ............... şef al ocolului silvic ................ în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor ministrului agriculturii şi silviculturii nr. 380/1969, privind termenele, modalităţile, epocile de tăiere, scoatere şi transport ale materialului lemnos din păduri, autorizăm:
    Unitatea de exploatare .................... reprezentată prin .............. să doboare, să fasoneze şi să scoată ............. mc masa lemnoasă totală, din care ......... mc lemn de lucru, din parchetul ................ care constituie partida ............... posibilitatea anului .........., avînd ca responsabil cu îndeplinirea lucrărilor de exploatare pe .......................................
    Parchetul este amplasat în U.P. .............. u.a. nr. ............... şi se exploatează prin efectuarea unei tăieri de*) ...................................
___________
    *) Natura tăierii se va preciza conform prevederilor art. 14 din Instrucţiunile ministrului agriculturii şi silviculturii nr. 380/1969.

    2. Actul de punere în valoare a parchetului s-a predat unităţii de exploatare cu nr. .......... din ..............
    3. Doborîrea şi fasonarea masei lemnoase se vor face de la ............ pînă la ............ şi apoi de la .......... pînă la .......... iar pentru lemnul de foc de la ......... pînă la .......... şi apoi de la ........ pînă la ..........
    Scoaterea din parchet a materialelor fasonate se va face de la ......... pînă la ............ şi apoi de la .............. pînă la ...............
    La expirarea acestor termene sectorul de exploatare va sista lucrările, iar brigadierul silvic în brigada căruia se afla parchetul va interzice continuarea lucrărilor de exploatare şi scos-apropiat, informînd în scris sectorul de exploatare şi ocolul silvic.
    4. Exploatarea masei lemnoase va începe numai după ce pădurarul cantonului va lua cunoştinţa de prezenta autorizaţie, iar delegatul ocolului va preda parchetul către sectorul de exploatare.
    5. Şeful sectorului de exploatare, responsabil cu îndeplinirea lucrărilor de exploatare şi şeful de parchet sînt obligaţii să ia cunoştinţa de Instrucţiunile ministrului agriculturii şi silviculturii nr. 380/1969 şi să prelucreze prevederile acestora cu muncitorii şi mecanizatorii care vor fi folosiţi la executarea exploatării.
    6. În termen de 15 zile de la expirarea termenului de scos şeful de sector va depune prezenta autorizaţie de ocol, completînd tabelul de mai jos cu datele privind rezultatul exploatării:

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                         Prevederi a.p.v. Rezultatul la exploatare
Nr. (volum brut) (volum brut) Procentul
crt. Specia ─────────────────────────────────────────── de
                         Total Lemn de Total Lemn de realizare
                           mc lucru mc mc lucru mc pe total
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4 5 6
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1
 2.
 3.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    7. Reprimirea parchetului se va face la data de ............... indiferent de stadiul exploatării.
    8. Executarea lucrărilor de exploatare şi de scos se face în conformitate cu Instrucţiunile ministrului agriculturii şi silviculturii nr. 380/1969; nerespectarea lor întocmai atrage după sine sancţiunile prevăzute în instrucţiunile respective.

  ŞEFUL OCOLULUI SILVIC, Am luat cunoştinţa de prevederile
  .................... prezentei autorizaţii şi răspund de
                                                   eventualele abateri
                                             ŞEFUL SECTORULUI DE EXPLOATARE
                                              ............................

                                               Responsabil cu îndeplinirea
                                              instrucţiunilor de exploatare
                                                     ŞEF DE PARCHET,
                                                     ................    ANEXA 3

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII
        DEPARTAMENTUL SILVICULTURII

INSPECTORATUL SILVIC ............. Se întocmeşte în 2 exemplare, din care:
Ocolul silvic .................... 1 exemplar la ocol;
                                          1 exemplar la sectorul de exploatare.


                                 PROCES-VERBAL
                    de predare a parchetelor spre exploatare
                             Data .................

    În baza autorizaţiei de exploatare nr. ..... din...............
    Subsemnaţii: ............................................ delegat al ocolului silvic .................. pădurar al cantonului ..................... delegat al sectorului de exploatare ................... şef al parchetului ............... am procedat la predarea şi preluarea în exploatare a materialelor lemnoase ce fac obiect al partizii nr. ....... afectată planului de producţie .............. situata în U.P. ............ u.a. nr. .......... delimitată prin ............... iar arborii de limita însemnaţi cu .................................
    Exploatarea parchetului se va face prin aplicarea unei tăieri ............... În prezent semintisul viabil ocupa ......% din suprafaţa, adică ............ ha, fiind răspîndit uniform (neuniform) şi este constituit din ..........% răşinoase şi ........% fag ........% sp. stejar ........% diverse ........% cu înălţimea medie de ........ m (de la .... la ..... m).
    Prin mişcarea materialelor fasonate în parchet şi prin doborîrea arborilor, pierderile admisibile de semintis nu vor depăşi ...........%, respectiv .... ha.
    În legătura cu organizarea parchetului în vederea exploatării se fac următoarele observaţii:

                                              sînt
    - instalaţiile pasagere de scos-apropiat ─────── executate;
                                             nu sînt

                                                sînt
    - drumurile pentru apropiatul materialului ─────── materializate pe teren;
                                               nu sînt
    - alte observaţii ....................................................
    Se stabileşte .........................................................

   DELEGATUL OCOLULUI SILVIC, DELEGATUL SECTORULUI DE EXPLOATARE
  .......................... .................................
      PĂDURAR, ŞEF DE PARCHET
  ......................... .................................    ANEXA 4

  MINISTERUL AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII
        DEPARTAMENTUL SILVICULTURII

INSPECTORATUL SILVIC ..............
Ocolul silvic .....................

                                     Se întocmeşte în 3 exemplare, din care:
                                        1 exemplar la ocol;
                                        1 exemplar la unitatea de exploatare;
                                        1 exemplar la aprobare la inspectoratul
                                                   silvic.

                                        NOTA
                                        Termen de aprobare 30 zile de la data
                                        încheierii.
        Se aprobă,
         DIRECTOR
      ..............


                                        PROCES-VERBAL
                                    de control al exploatării
                                      Data .................

   Subsemnaţii: ................................................... delegat din
partea ocolului silvic .............., în asistenta ...........................
tehnician de paza (cultura) şi a ..............................................
pădurar de la cantonul ........................ împreună cu ...................
delegat al sectorului de exploatare şi ........................ şef de parchet,
în baza planului de acţiune privind controlul exploatărilor, am efectuat un
control de fond la parchetul ........... partida ............ din U.P. ........
u.a. nr. ............ atribuită spre exploatare în contul planului de producţie
................................ constatînd următoarele:
   1) Exploatarea masei lemnoase se face în cadrul eşalonării tăierilor pe baza
autorizaţiei de exploatare nr. .... din ........... pentru un volum de ..... mc,
din care .......... mc lemn de lucru.

                       expiră
  Autorizaţia ─────────────────── la data de .................. pentru fasonat
               intră în restricţie
şi la data de ........... pentru scos.
    2) Pînă în prezent s-au exploatat următoarele materiale:
┌────────────┬─────────────────┬────────────────────────┬─────────────┬────────┐
│ │Prevederi a.p.v. │Realizări la exploatarea│ Realizat │ │
│ │ (volum brut) │ în faza fasonat │ % │ │
│ │ │ (volum brut) │ │ Indice │
│ Specia ├───────┬─────────┼───────┬────────────────┼─────────────┤ lemn │
│ │ Total │din care:│ Total │ din care: │ din care │de lucru│
│ │ │ lemn de │ ├───────┬────────┼─────┬───────┤ rotund │
│ │ │ lucru │ │lemn de│despicat│Total│lemn de│ % │
│ │ │ rotund │ │ lucru │ │ │ lucru │ │
├────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼────────┼─────┼───────┼────────┤
│Răşinoase │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Fag │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Stejar │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Diverse tari│ │ │ │ │ │ │ │ │
│Diverse moi │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴────────┴─────┴───────┴────────┤
│TOTAL │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

    În parchet se mai găseşte material lemnos doborît şi nefasonat (arbori
întregi sau părţi din aceştia) cu un volum de ...... mc ....... asupra căruia
se face observaţia că s-a/nu s-a degradat şi că s-a/nu s-a încheiat
proces-verbal de contravenţie .................................................
...............................................................................
    3) Asupra modului cum se face exploatarea se observa că: ..................
...............................................................................
    - doborîrea, secţionarea şi sortarea materialului lemnos se face ..........
    - declasarea de material lemnos (nu) s-a produs pentru un volum de ..... mc
    - s-au tăiat arbori nemarcaţi pentru un volum de ....................... mc
    - s-au lăsat arbori marcaţi şi netăiaţi pentru un volum de ............. mc
    - s-au prejudiciat arbori pe picior nemarcaţi, cu un volum de .......... mc
    - indicii de consum şi supralungimea pieselor la lemn de lucru sînt .......
    Alte observaţii în legătura cu doborîrea şi fasonarea .....................
............................. (aşa cum prevede cap. IX din Instrucţiunile
ministrului agriculturii şi silviculturii nr. 380/1969) .......................
...............................................................................
    4) Asupra modului cum se face operaţia de scos-apropiat a materialului
lemnos se observa că:
    - scosul materialelor se face pe ..........................................

 există
───────── o organizare justa a procesului de mişcare a materialului
nu există
...............................................................................
(se arată cum este organizat scosul lemnului de foc faţă de lemnul de lucru pe
sortimente) ...................................................................
...............................................................................
    - de la fasonat pînă la scosul materialelor fasonate se scurg ....... luni.
    - pierderile de exploatare şi inventarierile pe sortimente ................
...............................................................................
    - s-a lăsat în parchet material doborît şi nefasonat sau fasonat şi
nestrîns, în volum de ......... mc, din care lemn de lucru ................ mc.
    - alte observaţii .........................................................
(vezi cap. VI din Instrucţiunile ministrului agriculturii şi silviculturii nr.
380/1969).
    5) Protecţia semintisurilor (nu) se asigura, pierderile depăşind procentul
de .................. stabilit la predarea parchetului şi s-au prejudiciat
peste procentele de pierderi admise ....... ha de semintis prin: crearea de
scos nepermise, doborîrea arborilor ....................., aşezarea figurilor
pe drumuri de semintis ........................................................
    - Circulaţia tractoarelor în parchet se face ..............................
                                 sînt
    - Coridoarele funicularelor ─────── aprobate şi au dimensiunile ......
                                nu sînt
    - S-au recepat semintisurile prejudiciate pe ........... ha şi mai trebuie
recepate pe ........ ha.
    - Alte observaţii .........................................................
(vezi cap. XI din Instrucţiunile ministrului agriculturii şi silviculturii nr.
380/1969).
    6) Curăţirea parchetului de resturi de exploatare se face .................
    - Exista materiale comercializabile în resturile de exploatare care se
puteau valorifica ca lemn de foc (steri) .......... mc.
        S-au curăţat
    - ─────────────── suprafeţele exploatate înainte de sezonul de vegetaţie,
      Nu s-au curăţat
din care cauza .....................................................
    - Alte observaţii ........................................................
(vezi cap. XI din Instrucţiunile ministrului agriculturii şi silviculturii nr.
380/1969).
    7) Stadiul plăţii venitului silvic în raport cu eşalonarea este ..........
    8) Stadiul urmăririi contravalorii pagubelor stabilite la controalele
precedente etc. este .........................................................
    9) În tabelul estimativ s-au centralizat abaterile de mai sus precum şi
altele care privesc ..........................................................
┌──────────────┬──────────────┬────┬──────────┬────────────┬──────────────────┐
│ Specificarea │ ART. din │U.M.│Cantitatea│ Suma lei │ Valoarea pentru │
│abaterilor sau│Instrucţiunile│ │ ├──────┬─────┤ care s-a încheiat│
│prejudiciilor │ nr. .... │ │ │Unitar│Total│ contravenţia │
├──────────────┼──────────────┼────┼──────────┼──────┼─────┼──────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├──────────────┴──────────────┴────┴──────────┴──────┴─────┴──────────────────┤
│.............................................................................│
│.............................................................................│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│TOTAL │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
    10) Vinovaţi pentru abaterile de mai sus sînt: ...........................
..............................................................................
..............................................................................
    11) S-a încheiat proces-verbal de contravenţie pentru amenzi în valoare
de ............. lei şi pentru pagube în valoare de .......... lei, iar actele
s-au înaintat la organele în drept.
    12) Faţă de constatările de mai sus sînt necesare următoarele măsuri:
    - receparea semintisurilor prejudiciate, pe .......... ha
    - recurăţirea suprafeţelor exploatate, pînă la ............................
    - recuperarea materialelor lăsate în parchet, pînă la .....................
...............................................................................
...............................................................................
    Unitatea de exploatare urmează să achite suma de lei ......................
reprezentînd contravaloarea pagubelor, iar în sarcina contravenientilor s-au
stabilit pagube de ..................... lei, care se vor urmări pe cale legală

Întocmit în 3 exemplare.
DELEGATUL OCOLULUI SILVIC, DELEGATUL UNITĂŢII DE EXPLOATARE
.......................... ...............................

Asistenţi (brigadieri, pădurari, muncitori), ŞEF DE PARCHET,
.......................................... ................    ANEXA 5

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI SILVICULTURII
        DEPARTAMENTUL SILVICULTURII

INSPECTORATUL SILVIC ...............
Ocolul silvic ......................

                                       Se întocmeşte în 3 exemplare, din care:
                                          1 exemplar la ocolul silvic;
                                          1 exemplar la sectorul de exploatare;
                                          1 exemplar la organul care aproba
                                            reprimirea.

      Se aprobă, NOTA:
        DIRECTOR Termen de aprobare 30 zile de la
     ............ încheierea procesului-verbal.


                                 PROCES-VERBAL
                     de reprimire (lichidare) a parchetului
                             Data ................
    Subsemnatul .......................... în funcţia ........................... împreună cu ........................... în prezenta/absenta .................... delegat al unităţii de exploatare ......................... şi ................. şef de parchet, am efectuat reprimirea (lichidarea) parchetului ................ partida ................. din U.P. ............ u.a. nr. ............. atribuită spre exploatare în contul planului de producţie al anului .......... constatînd:
    1. Cu autorizaţia de exploatare nr. ........ din ................. şi pe baza actului de punere în valoare s-a predat spre exploatare parchetul .............. cu o suprafaţa de ............ ha şi cu un volum de ........ mc, în care se face o tăiere de ....................................................
    Termenul de fasonat a expirat la ............. iar termenul de scos la ...... iar cu ord. IS. nr. ....... s-a comunicat prelungirea termenului de fasonat/scos pînă la ...............
    2. Limitele parchetului s-au/nu s-au depăşit cu ........ ha.
    S-au tăiat în plus ................ arbori, înscrişi în carnetul alăturat, al căror volum de .............. mc.
    Au rămas pe picior ....... arbori, înscrişi în carnetul alăturat, cu un volum de ...... mc.
    S-au lăsat în parchet arbori sau părţi din aceştia doborîţi şi nefasonaţi al căror volum este de ........ mc.
    3. Rezultatul exploatărilor comparativ cu a.p.v. este următorul:


                                                                    în volum net la cioata
┌────┬────────────┬─────────────────┬─────────────────────┬─────────────┬─────────────────┐
│ │ │ Prevederile │ Rezultatul │ │ │
│ │ │actului de punere│ exploatării în faza │ Realizări │Indicele de lemn │
│ │ │în valoare (volum│ de fasonat │ % │ de lucru total │
│ │ │ brut) │ (volum brut) │ │ │
│Nr. │ ├─────────────────┼─────────────────────┼─────────────┼────────┬────────┤
│crt.│ SPECIA │ din care: │ din care: │ din care: │ │ │
│ │ ├─────┬───────────┼─────┬───────────────┼─────┬───────┤ │ │
│ │ │ │lemn de │ │ lemn de lucru │ │lemn de│Prevăzut│Realizat│
│ │ │Total│lucru │Total├──────┬────────┤Total│ lucru │ % │ % │
│ │ │ │rotund │ │rotund│despicat│ │rotund │ │ │
├────┼────────────┼─────┼───────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │
├────┼────────────┼─────┼───────────┼─────┼──────┼────────┼─────┼───────┼────────┼────────┤
│ 1.│Răşinoase │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 2.│Fag │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 3.│Stejar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 4.│Diverse tari│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ 5.│Diverse moi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴─────┴───────────┴─────┴──────┴────────┴─────┴───────┴────────┴────────┤
│TOTAL │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Diferenţele se justifica prin ............................................... ................................................................................
    4. Procesul-verbal de predare a parchetului din ................. arată că la începerea exploatării semintisul era reprezentat pe ......... ha, iar pierderile admise erau de ............%, ceea ce revine la .......................... ha.
    În cursul exploatării s-a distrus semintis pe .......... ha ......... şi s-au prejudiciat peste procentele de pierderi admise ............. ha. Din semintisul prejudiciat s-au recepat ....... ha şi au rămas nerecepate ................. ha.
    5. Curăţirea parchetului este făcută în mod corespunzător pe suprafaţa de ... ha şi necorespunzător pe suprafaţa de ............ ha, valoarea cheltuielilor de revizuire a lucrărilor ridicindu-se la ................. lei.
    6. În parchet se mai găsesc materiale fasonate la cioata ...... mc şi ....... steri.
    S-au lăsat materiale fasonate împrăştiate prin parchet de-a lungul instalaţiilor de scos-apropiat ..... mc lemn de lucru şi ........ steri ........
    Din materialele găsite în parchet lemnul de lucru depreciat este în volum de ........... mc.
    Materialele s-au socotit ca resurse de masa lemnoasă pentru planul anului ... şi se acorda un termen suplimentar de scos de la .......... pînă la ............
    7. În tabelul estimativ s-au centralizat abaterile de mai sus, precum şi alte abateri care privesc ...........................................................

┌────────────┬──────────┬──────┬──────────┬────────────┬──────────────────────┐
│Specificarea│Art. alin.│ │ │ Suma (lei) │ Valoarea pentru care │
│ pagubelor │nr. instr.│ U.M. │Cantitatea├──────┬─────┤ s-a încheiat procesul│
│ │ │ │ │Unitar│Total│verbal de contravenţie│
├────────────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼─────┼──────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────────────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴─────┴──────────────────────┤
│.............................................................................│
│.............................................................................│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ TOTAL │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    8. În timpul exploatării s-au făcut ........ controale de fond, stabilindu-se pagube în valoare de ........ lei, din care s-au încasat .......... lei.
    9. Procesul-verbal de contravenţie pentru abaterile comise de salariaţi din sectorul exploatării s-a înaintat separat la organele în drept.
    10. Ultima rata a venitului silvic s-a plătit la ............................
    Faţă de constatările de mai sus sînt necesare următoarele măsuri:
    - receparea semintisurilor prejudiciate, pe .................... ha
    - recurăţirea suprafeţelor pe ............... ha, pînă la ...................
    - recuperarea materialelor lăsate în parchete şi care nu fac obiectul noilor acte de punere în valoare, pînă la .............................................
    11. Unitatea de exploatare urmează să achite suma de ...... lei, reprezentînd contravaloarea pagubelor, iar pe seama contravenientilor s-au stabilit pagube în suma de .............. lei.
    12. Alte recomandări sau eventuale justificări .............................. ...............................................................................
    13. Stadiul demontării instalaţiilor de scos-apropiat, a baracilor etc. ..... ................................................................................

   Întocmit în 3 exemplare.
  DELEGATUL OCOLULUI SILVIC, DELEGATUL UNITĂŢII DE EXPLOATARE,
  ........................... ..........................
                                                Responsabil cu îndeplinirea
Asistenţi (brigadieri, pădurari, muncitori), instrucţiunilor de exploatare,
............................................ .........................

                                     ŞEF DE PARCHET,
                                     ...............


                                        --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016