Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI nr. 3 din 3 octombrie 2017  privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea unitară a alegerilor locale parţiale  pentru primari şi un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017    Twitter Facebook
Cautare document

 INSTRUCŢIUNI nr. 3 din 3 octombrie 2017 privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea unitară a alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local din data de 5 noiembrie 2017

EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 787 din 4 octombrie 2017
    Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 696/2017 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în unele circumscripţii electorale,
    văzând dispoziţiile art. 11-13, art. 33, 36, 47, art. 50 alin. (1) şi (2), art. 51 alin. (1), art. 53, 57 şi art. 132 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali,
    ţinând cont de prevederile art. 103 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură, în limita competenţelor sale, aplicarea unitară a dispoziţiilor legale referitoare la organizarea alegerilor,
    luând în considerare dispoziţiile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016, cu modificările ulterioare, potrivit cărora în cazul alegerilor locale parţiale se folosesc modelele buletinelor de vot prevăzute în anexele nr. 1-3 din acest act normativ,
    având în vedere anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2016, cu modificările ulterioare, în care sunt prevăzute modelul buletinului de vot pentru alegerea primarului şi cel al buletinului de vot pentru alegerea consiliului local,
    văzând Hotărârea Guvernului nr. 56/2016 privind numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a circumscripţiei electorale a municipiului Bucureşti pentru alegerile locale,
    dat fiind faptul că, potrivit art. 11 şi 12 din Legea nr. 115/2015, fiecare circumscripţie electorală constituită pentru alegerile locale primeşte un număr unic, care nu poate fi modificat decât în condiţiile schimbării rangului sau a denumirii unităţii administrativ-teritoriale,
    ţinând cont de faptul că din prevederile art. 11 şi 12 raportat la art. 132 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 rezultă că circumscripţiile electorale constituite pentru alegerile locale parţiale nu pot avea alte numere decât cele atribuite la alegerile locale generale,
    luând în considerare prevederile art. 57 alin. (9), art. 66 şi art. 67 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2016,
    observând că modelul listei susţinătorilor a fost stabilit prin anexa la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale,
    luând în considerare şi:
    - Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale şi parlamentare;
    – Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 3/2016 pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale;
    – Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 4/2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară care va fi folosit la alegerile locale;
    – Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2016 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerile locale;
    – Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale;
    – Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 6/2016 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale;
    – Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 7/2016 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarilor;
    – Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale, cu modificările ulterioare;
    – Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 8/2016 pentru aprobarea modelelor cererilor de înscriere în Registrul electoral,

    ţinând cont de prevederile art. 13 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 699/2017 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017, potrivit cărora Autoritatea Electorală Permanentă asigură colectarea datelor şi informaţiilor privind rezultatele alegerilor locale parţiale şi aducerea la cunoştinţă publică a acestora prin publicare pe pagina proprie de internet,
    văzând şi Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H din 30 martie 2016*) privind documentele pe care trebuie să le conţină dosarele de candidatură care vor fi depuse la birourile electorale de circumscripţie la alegerile locale din anul 2016,
──────────
    *) Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H din 30 martie 2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
──────────
    în vederea sprijinirii candidaţilor, formaţiunilor politice, precum şi organismelor electorale implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017,
    în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
    Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezentele instrucţiuni.
    ART. 1
    (1) Modelul propunerii de candidatură pentru funcţia de primar care va fi utilizat la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 este prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Modelul listei de candidaţi pentru consiliul local care va fi utilizat la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 este prevăzut în anexa nr. 2.
    (3) Modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii care va fi utilizat la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 este prevăzut în anexa nr. 3.
    (4) Modelul declaraţiei de renunţare la candidatură care va fi utilizat la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 este prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 2
    (1) Modelul listei susţinătorilor care va fi utilizat la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susţinătorilor care va fi folosit la alegerile locale.
    (2) Listele de susţinători vor fi îndosariate, iar dosarele şi filele din acestea vor fi numerotate. La începutul fiecărui dosar se va anexa un opis în care vor fi declarate pe propria răspundere de către persoana care a întocmit dosarul respectiv numărul de semnături, judeţul aferent, precum şi numărul de file al dosarului.
    (3) Listele de susţinători prevăzute la alin. (1) trebuie însoţite de un opis centralizator, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, semnat şi datat olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţei politice sau a alianţei electorale care a propus candidatura sau lista de candidaţi, după caz, respectiv de către candidatul independent.

    ART. 3
    Până la data de 31 octombrie 2017, fiecare birou electoral de circumscripţie va transmite Autorităţii Electorale Permanente numele, prenumele şi codurile numerice personale ale candidaţilor, precum şi denumirile formaţiunilor politice din partea cărora aceştia candidează.

    ART. 4
    (1) Modelul buletinului de vot care va fi utilizat în data de 5 noiembrie 2017 pentru alegerea Consiliului Local Mereni, judeţul Constanţa, este cel prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016, cu modificările ulterioare.
    (2) Modelul buletinului de vot care va fi utilizat în data de 5 noiembrie 2017 pentru alegerea primarilor este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 55/2016 pentru aprobarea modelelor şi a condiţiilor de tipărire ale buletinelor de vot care sunt folosite la alegerile locale din anul 2016, cu modificările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Modelul listei electorale permanente care va fi utilizat la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 2/2016 pentru aprobarea modelelor listelor electorale permanente care vor fi folosite la alegerile locale şi parlamentare.
    (2) Modelul listei electorale suplimentare care va fi utilizat la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 3/2016 pentru aprobarea modelului listei electorale suplimentare care va fi folosit la alegerile locale.
    (3) Modelul extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară care va fi utilizat la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 4/2016 pentru aprobarea modelului extrasului de pe lista electorală permanentă, complementară şi suplimentară care va fi folosit la alegerile locale.
    (4) Modelul copiei de pe lista electorală complementară care va fi utilizat la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 11/2016 pentru aprobarea modelului copiei de pe lista electorală complementară care va fi folosit la alegerile locale.

    ART. 6
    (1) Modelul ştampilei biroului electoral de circumscripţie judeţeană care va fi utilizat la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale.
    (2) Modelul ştampilei biroului electoral de circumscripţie comunală şi modelul ştampilei biroului electoral de circumscripţie municipală care vor fi utilizate la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 sunt cele prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale.
    (3) Modelul ştampilei de control a secţiei de votare care va fi utilizat la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa nr. 4 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale.
    (4) Modelul ştampilei cu menţiunea „VOTAT“ care va fi utilizat la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa nr. 5 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 5/2016 pentru aprobarea modelelor ştampilelor electorale care vor fi folosite la alegerile locale.

    ART. 7
    Modelul timbrului autocolant care va fi utilizat la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 6/2016 pentru aprobarea modelului timbrului autocolant care va fi folosit la alegerile locale.

    ART. 8
    Modelul certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarilor care va fi utilizat la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 7/2016 pentru aprobarea modelului certificatului doveditor al alegerii consilierilor şi a primarilor.

    ART. 9
    (1) Modelul procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru primarii comunelor, ai oraşelor şi ai municipiilor care va fi utilizat de birourile electorale ale secţiilor de votare la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale, cu modificările ulterioare.
    (2) Modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatului de primar care va fi utilizat de birourile electorale de circumscripţie comunală şi municipală la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa nr. 9 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016, cu modificările ulterioare.
    (3) Modelul procesului-verbal privind centralizarea pe judeţ a voturilor şi a rezultatului alegerilor pentru primarii comunelor, ai oraşelor şi ai municipiilor, care va fi utilizat de birourile electorale de circumscripţie judeţeană la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa nr. 13 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016, cu modificările ulterioare.
    (4) Modelul procesului-verbal privind consemnarea rezultatelor votării pentru consiliul local care va fi utilizat de birourile electorale ale secţiilor de votare la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 este cel prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016, cu modificările ulterioare.
    (5) Modelul procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor pentru consiliul local care va fi utilizat de Biroul Electoral de Circumscripţie Comunală Mereni, judeţul Constanţa, este cel prevăzut în anexa nr. 8 la Hotărârea Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016, cu modificările ulterioare.
    (6) Birourile electorale de circumscripţie şi birourile electorale judeţene, acolo unde este cazul, asigură transmiterea unei copii certificate a proceselor-verbale prevăzute la alin. (1)-(5) către Autoritatea Electorală Permanentă.

    ART. 10
    (1) Pentru numerotarea birourilor electorale judeţene constituite la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 va fi utilizată numerotarea circumscripţiilor electorale judeţene şi a circumscripţiei electorale a municipiului Bucureşti pentru alegerile locale, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 56/2016.
    (2) Circumscripţiile electorale în care se organizează alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 îşi păstrează numerele atribuite la alegerile locale generale din anul 2016.

    ART. 11
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

    ART. 12
    Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Daniel-Constantin Barbu
                    Contrasemnează:
                    Vicepreşedinte,
                    Constantin-Florin Mituleţu-Buică
                    Vicepreşedinte,
                    Marian Muhuleţ

    Bucureşti, 3 octombrie 2017.
    Nr. 3.
    ANEXA 1

    Modelul propunerii de candidatură pentru funcţia de primar care va fi utilizat
    la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017
    Denumirea şi semnul electoral ale partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau ale organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, ori menţiunea „Candidat independent“ însoţită de prenumele şi numele acestuia ........
    PROPUNERE DE CANDIDATURĂ
    la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017
    pentru primarul ………………………………………………^1)

    ┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
    │Numele candidatului │ │
    ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    │Prenumele candidatului │ │
    ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    │Locul naşterii candidatului │ │
    ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    │Data naşterii candidatului │ │
    ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    │Cetăţenia candidatului *2) │ │
    ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    │Domiciliul candidatului conform │ │
    │actului de identitate │ │
    ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    │Denumirea, seria şi numărul │ │
    │actului de identitate al candidatului *3)│ │
    ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    │Ocupaţia candidatului *4) │ │
    ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    │Profesia candidatului *5) │ │
    ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    │Apartenenţa politică a candidatului *6) │ │
    ├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
    │Alianţa politică sau electorală *7) │ │
    └─────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
        Data ....................... Semnătura ....................


    NOTĂ:
    Propunerea de candidatură se semnează de către conducerea organizaţiei judeţene a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri sau de către candidatul independent. În cazul alianţelor electorale dintre partide politice, propunerea de candidatură trebuie semnată şi de conducerile judeţene ale fiecărui partid politic din alianţă. Dacă alianţele electorale se constituie la nivel comunal, orăşenesc, municipal sau de sector al municipiului Bucureşti, propunerea de candidatură se semnează de conducerea alianţei şi se contrasemnează de conducerea fiecărei organizaţii locale din coaliţie.

──────────
    ^1) Se înscrie, după caz, sintagma „comunei“ sau „municipiului“, urmată de denumirea acesteia.
    ^2) În cazul cetăţenilor Uniunii Europene se va înscrie şi statul membru de origine.
    ^3) În cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, la rubrica „Denumirea, seria şi numărul actului de identitate“ se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.
    ^4) Se înscrie activitatea desfăşurată.
    ^5) Conform studiilor absolvite.
    ^6) Se completează cu denumirea formaţiunii politice al cărei membru este candidatul. În cazul candidaţilor independenţi se înscrie menţiunea „independent“.
    ^7) Se completează în cazul propunerilor de candidatură depuse de alianţele politice sau electorale.
──────────

    ANEXA 2

    Modelul listei de candidaţi pentru consiliul local care va fi utilizat
    la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017
    Denumirea şi semnul electoral ale partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau ale organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale
    LISTA DE CANDIDAŢI
    pentru alegerea Consiliului Local al Comunei Mereni, judeţul Constanţa,
    din data de 5 noiembrie 2017

    ┌────┬──────┬─────────┬────────┬────────┬─────────────────────┬───────────────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬────────────────┬──────────────┐
    │Nr. │Numele│Prenumele│Locul │Data │Domiciliul conform │Actul de identitate *1)│Cetăţenia *2)│Ocupaţia *3)│Profesia *4)│Apartenenţa │Alianţa │
    │crt.│ │ │naşterii│naşterii│actului de identitate├─────────┬─────┬───────┤ │ │ │politică a │politică sau │
    │ │ │ │ │ │ │Denumirea│Seria│Numărul│ │ │ │candidaţilor *5)│electorală *6)│
    ├────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤
    │ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤
    │ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤
    │ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤
    │ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤
    │ 5. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    ├────┼──────┼─────────┼────────┼────────┼─────────────────────┼─────────┼─────┼───────┼─────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼──────────────┤
    │... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
    └────┴──────┴─────────┴────────┴────────┴─────────────────────┴─────────┴─────┴───────┴─────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┴──────────────┘
        Data ....................... Semnătura ......................


    NOTĂ:
    Lista de candidaţi se semnează de către conducerea organizaţiei judeţene a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care participă la alegeri. În cazul alianţelor electorale dintre partide politice, listele cu propuneri de candidaţi trebuie semnate şi de conducerile judeţene ale fiecărui partid politic din alianţă. Dacă alianţele electorale se constituie la nivel comunal, orăşenesc, municipal sau de sector al municipiului Bucureşti, listele se semnează de conducerea alianţei şi se contrasemnează de conducerea fiecărei organizaţii locale din coaliţie.

──────────
    ^1) În cazul cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, la rubrica „Denumirea, seria şi numărul actului de identitate“ se înscriu denumirea, seria şi numărul documentului eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări.
    ^2) În cazul cetăţenilor Uniunii Europene se va înscrie şi statul membru de origine.
    ^3) Se înscrie activitatea desfăşurată.
    ^4) Conform studiilor absolvite.
    ^5) Se completează cu denumirea formaţiunii politice al cărei membru este candidatul.
    ^6) Se completează numai în cazul listelor de candidaţi depuse de alianţele politice sau electorale.
──────────

    ANEXA 3

    Modelul declaraţiei de acceptare a candidaturii care va fi utilizat
    la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

    DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CANDIDATURII
    Subsemnatul, ..............................., cetăţean^1) .........................., domiciliat în ....................., str. ........................ nr. ....., bl. ........, ap. ........., sectorul ........, judeţul ..............., propus de^2) ..............., de profesie ....................., cu ocupaţia ................./(activitatea desfăşurată), membru al^3) .........................., declar prin prezenta că accept să candidez la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017, pentru .......................^ 4), judeţul ............... .
    Declar, de asemenea, pe propria răspundere că întrunesc condiţiile prevăzute de lege pentru a candida.
    Data .......................
    Semnătura .........................
    DATĂ:
    Declaraţia se semnează şi se datează olograf.

──────────
    ^1) În cazul cetăţenilor Uniunii Europene se va înscrie şi statul membru de origine.
    ^2) Se trece denumirea abreviată şi desfăşurată a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, menţiunea de candidat independent.
    ^3) Se trece denumirea partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale al cărui/cărei membru este. Pentru candidaţii independenţi se trece menţiunea „independent“.
    ^4) Se înscrie, după caz, sintagma „funcţia de primar al“ sau „consiliul local al“ urmată de rangul şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale unde se organizează alegeri locale parţiale.
──────────

    ANEXA 4

    Modelul declaraţiei de renunţare la candidatură care va fi utilizat la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017
    DECLARAŢIE DE RENUNŢARE LA CANDIDATURĂ
    Subsemnatul, ................, cetăţean^1) ...................., domiciliat în ….............., str. ................. nr. ......, bl. ......, ap. ......., sectorul ...., judeţul .............., declar prin prezenta că renunţ la candidatura propusă de^2) .............................. la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017 pentru ................^3), judeţul ............., depusă în data de ........ .
    Data .......................
    Semnătura .........................
    DATĂ:
    Declaraţia se semnează şi se datează olograf.

──────────
    ^1) În cazul cetăţenilor Uniunii Europene se va înscrie şi statul membru de origine.
    ^2) Se trece denumirea abreviată şi desfăşurată a partidului politic, a alianţei politice, a alianţei electorale ori a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţii naţionale sau, după caz, menţiunea de candidat independent.
    ^3) Se înscrie după caz, sintagma „funcţia de primar al“ sau „consiliul local al“ urmată de rangul şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale unde se organizează alegeri locale parţiale.
──────────

    ANEXA 5

    Modelul opisului centralizator
    Denumirea şi semnul electoral ale partidului politic, alianţei politice, alianţei electorale sau ale organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale ori menţiunea „Candidat independent“ însoţită de prenumele şi numele acestuia .............
    Opis centralizator al listelor de susţinători pentru alegerea ........^1) judeţul .....,
    la alegerile locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

    ┌─────┬─────────────────┬───────────────┬────────────────────┐
    │Nr. │Numărul dosarului│Numărul de file│Numărul de semnături│
    │crt. │ │ │ │
    ├─────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
    │1. │ │ │ │
    ├─────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
    │2. │ │ │ │
    ├─────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
    │3. │ │ │ │
    ├─────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
    │... │ │ │ │
    ├─────┼─────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
    │Total│ │ │ │
    └─────┴─────────────────┴───────────────┴────────────────────┘
        Data .... Semnătura*2) ........................


──────────
    ^1) Se înscrie, după caz, sintagma „primarului“ sau „consiliului local“ urmată de rangul şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale unde se organizează alegeri locale parţiale.
    ^2) Se semnează şi se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului politic, a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, a alianţei politice sau a alianţei electorale care a propus candidatura ori, după caz, de către candidatul independent.
──────────
    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice