Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 8 aprilie 2024  privind procedura notificării şi a depunerii declaraţiei de către persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de specialitate, la încetarea mandatului sau a raportului de serviciu, precum şi a emiterii de către Consiliul Concurenţei a avizului solicitat pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale în sectorul privat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 8 aprilie 2024 privind procedura notificării şi a depunerii declaraţiei de către persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de specialitate, la încetarea mandatului sau a raportului de serviciu, precum şi a emiterii de către Consiliul Concurenţei a avizului solicitat pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale în sectorul privat

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 379 din 23 aprilie 2024
──────────
    Puse în aplicare prin ORDINUL nr. 758 din 8 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 23 aprilie 2024.
──────────
    În temeiul art. 26 alin. (1) şi al art. 70 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.
    ART. 1
    Prezentele instrucţiuni au drept scop stabilirea procedurii notificării şi a depunerii declaraţiei de către persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de specialitate, la încetarea mandatului sau a raportului de serviciu, precum şi a condiţiilor şi procedurii emiterii de către Consiliul Concurenţei a avizului solicitat pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale în sectorul privat de către persoana solicitantă, potrivit prevederilor art. 70 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.

    ART. 2
    În sensul prezentelor instrucţiuni, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) funcţie de demnitate publică - preşedinte, vicepreşedinte, consilier de concurenţă, potrivit art. 15 alin. (1) din lege;
    b) funcţie publică de specialitate - funcţia de inspector de concurenţă, potrivit art. 21 alin. (3) din lege, precum şi funcţia publică de conducere care coordonează activitatea inspectorilor de concurenţă;
    c) notificarea - comunicarea scrisă către Consiliul Concurenţei, a persoanei care a ocupat funcţia de demnitate publică sau funcţia publică de specialitate în cadrul autorităţii de concurenţă, prin care aceasta îşi exprimă intenţia şi solicită avizul pentru a desfăşura o activitate profesională în sectorul privat, remunerată sau nu, în decursul ultimilor trei ani de la data încetării mandatului sau a raporturilor de serviciu;
    d) declaraţia - documentul prin care persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de specialitate în cadrul Consiliului Concurenţei atestă că a luat cunoştinţă de prevederile art. 70 din lege şi se obligă să le respecte;
    e) avizul - actul administrativ emis de Consiliul Concurenţei, prin care se constată că activitatea viitoare a solicitantului este compatibilă/compatibilă condiţionat/incompatibilă cu interesele legitime ale autorităţii de concurenţă;
    f) aviz favorabil - actul administrativ emis de Consiliul Concurenţei prin care se constată că activitatea aleasă este compatibilă cu interesele legitime ale autorităţii de concurenţă;
    g) aviz favorabil cu condiţii - actul administrativ emis de Consiliul Concurenţei prin care se constată că activitatea aleasă este parţial compatibilă cu interesele legitime ale autorităţii de concurenţă, stabilindu-se limite în desfăşurarea activităţii viitoare a solicitantului pentru a proteja interesele legitime ale autorităţii de concurenţă;
    h) aviz negativ - actul administrativ motivat emis de Consiliul Concurenţei prin care se constată că, prin activitatea viitoare, solicitantul poate aduce atingere intereselor legitime ale Consiliului Concurenţei;
    i) domeniul circumscris activităţii exercitate la Consiliul Concurenţei - activitate desfăşurată în domeniile: ajutor de stat, antitrust, concurenţă neloială, practici comerciale neloiale, controlul concentrărilor economice, autorizarea investiţiilor străine, supravegherea în domeniile feroviar şi/sau naval, combaterea acţiunilor speculative, supravegherea serviciilor de intermediere online, de interes pentru activitatea economică ce urmează a fi desfăşurată de solicitant;
    j) interesele legitime ale Consiliului Concurenţei - interesul legitim public care vizează activitatea desfăşurată de către autoritatea de concurenţă în vederea atingerii obiectivelor stabilite de lege. Protejarea activităţii desfăşurate de Consiliul Concurenţei se realizează prin luarea de măsuri de natură să asigure că informaţiile care nu au caracter public de care a luat cunoştinţă persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de specialitate în cadrul Consiliului Concurenţei în legătură cu cazurile pe care le-a instrumentat sau la instrumentarea cărora a participat sau în privinţa cărora a luat decizii nu sunt utilizate de aceasta în cursul desfăşurării unei activităţi în sectorul privat;
    k) activitatea incompatibilă cu interesele legitime ale Consiliului Concurenţei - activitatea desfăşurată în decursul ultimilor 3 ani de la data încetării activităţii în cadrul autorităţii de concurenţă, de către un fost demnitar sau funcţionar public de specialitate al Consiliului Concurenţei, constând în consultanţă, reprezentare sau asistenţă externă ori desfăşurată în cadrul unui raport de muncă stabilit cu o întreprindere sau o asociaţie de întreprinderi ce a făcut obiectul unei proceduri desfăşurate de Consiliul Concurenţei, în exercitarea atribuţiilor legale ale acestuia, inclusiv a celor care ţin de cooperarea cu alte autorităţi, naţionale sau autorităţi de concurenţă străine, dacă această activitate implică utilizarea de informaţii care nu au caracter public şi pe care fostul demnitar sau funcţionar public de specialitate le-a dobândit participând direct sau indirect la instrumentarea respectivelor proceduri, în ultimii trei ani de activitate la Consiliul Concurenţei, iar prin aceasta ar putea fi împiedicată sau îngreunată în mod ilegitim atingerea obiectivelor stabilite de lege în sarcina autorităţii naţionale de concurenţă, în cadrul procedurilor curente ale acesteia.


    ART. 3
    (1) La momentul întocmirii notei de lichidare, persoana al cărei mandat, respectiv raport de serviciu la Consiliul Concurenţei încetează va da o declaraţie pe propria răspundere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, privind luarea la cunoştinţă şi însuşirea obligaţiilor prevăzute la art. 70 din lege.
    (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se păstrează la dosarul profesional aflat la Consiliul Concurenţei.
    (3) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (1), persoana al cărei mandat, respectiv raport de serviciu la Consiliul Concurenţei urmează să înceteze va primi şi va semna spre luare la cunoştinţă Lista domeniilor, activităţilor şi întreprinderilor incidente în ipoteza emiterii avizului prevăzut la art. 70 din lege ce ar putea fi incompatibile cu interesele legitime ale autorităţii de concurenţă, cu activităţile derulate în decursul ultimilor trei ani în cadrul Consiliului Concurenţei. Lista domeniilor, activităţilor şi întreprinderilor incidente este întocmită de structura în cadrul căreia a activat persoana în cauză, respectiv de Serviciul pregătire şedinţe plen în cazul persoanelor ce ocupă funcţii de demnitate publică şi se transmite structurii de resurse umane a Consiliului Concurenţei

    ART. 4
    (1) Persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de specialitate în cadrul Consiliului Concurenţei are obligaţia ca, în perioada de trei ani de la data încetării mandatului sau raportului de serviciu, să notifice, în prealabil, intenţia de a desfăşura o activitate în sectorul privat şi să solicite avizul autorităţii de concurenţă, furnizând informaţiile cuprinse în formularul prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) În situaţia în care, în urma analizei notificării prin care se solicită acordarea unui aviz în temeiul art. 70 din lege, Consiliul Concurenţei constată că solicitantul nu a furnizat informaţiile din formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 2 sau informaţiile furnizate sunt incomplete, Consiliul Concurenţei va informa solicitantul, prin adresă, că cererea depusă nu îndeplineşte condiţiile legale pentru eliberarea avizului. Consiliul Concurenţei va indica în adresă condiţiile pe care cererea transmisă nu le îndeplineşte.
    (3) Nu vor fi considerate complete notificările prin care se solicită acordarea unui aviz în temeiul art. 70 din lege dacă în conţinutul lor nu sunt specificate denumirea, forma juridică şi codul unic de înregistrare (CUI) ale întreprinderii/întreprinderilor, precum şi domeniul în care urmează să îşi desfăşoare activitatea şi, în situaţia în care persoana are cunoştinţă, activitatea pe care urmează să o desfăşoare solicitantul în relaţie cu aceasta/acestea.
    (4) Termenul de zece zile lucrătoare pentru emiterea avizului începe să curgă de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (3).
    (5) Consiliul Concurenţei analizează dacă activitatea pe care urmează să o desfăşoare solicitantul în sectorul privat poate fi incompatibilă cu interesele legitime ale autorităţii de concurenţă. După consultarea Comisiei paritare, în cazul funcţiilor publice de specialitate, respectiv a Colegiului Consultativ, în cazul persoanelor care au avut calitatea de demnitari, autoritatea de concurenţă emite, după caz, un aviz favorabil, aviz favorabil cu condiţii sau aviz negativ.
    (6) Avizul emis va conţine şi o listă a procedurilor Consiliului Concurenţei la care fostul demnitar sau funcţionar public de specialitate a participat în ultimii 3 ani de activitate în cadrul instituţiei, ce va include întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi pentru care are obligaţia să solicite un nou aviz, pentru perioada de 3 ani de la încetarea mandatului sau raportului de serviciu în cadrul Consiliul Concurenţei.
    (7) Prin emiterea avizului Consiliului Concurenţei se va avea în vedere ca interdicţiile impuse solicitantului să se limiteze la strictul necesar pentru atingerea obiectivelor încredinţate autorităţii de concurenţă prin lege, prin aplicarea principiului proporţionalităţii, evitând îngrădirea nejustificată a dreptului la muncă prevăzut de art. 41 din Constituţia României, republicată.
    (8) În situaţia în care solicitantul identifică mai multe activităţi pe care urmează să le presteze pentru o întreprindere/asociaţie de întreprinderi, care pot fi îndeplinite în mod independent unele de altele, într-un domeniu susceptibil să intre în sfera de aplicare a art. 70 din lege, în ipoteza emiterii unui aviz favorabil cu condiţii, acestea vor privi numai activităţile susceptibile să lezeze interesele legitime ale autorităţii de concurenţă. În cazul emiterii unui aviz negativ, acesta va include activităţile care, în opinia autorităţii de concurenţă, pot aduce atingere intereselor sale legitime.
    (9) În situaţia în care persoana în cauză nu solicită avizul pentru activitatea profesională pe care urmează să o desfăşoare în sectorul privat ori nu solicită un nou aviz pentru o nouă activitate în relaţie cu una dintre întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi din lista prevăzută la art. 3 alin. (3), Consiliul Concurenţei se va putea adresa instanţei competente, solicitând acesteia să dispună măsurile prevăzute la art. 70 alin. (3) din lege.

    ART. 5
    (1) Criteriile avute în vedere la emiterea avizului sunt natura activităţii, gradul de implicare şi calitatea deţinută în cadrul activităţii derulate.
    (2) Fiecărui criteriu i se alocă un punctaj de la 1 la 3, în vederea stabilirii primului factor necesar emiterii avizului, factor ce rezultă din însumarea nivelului celor trei criterii.
    (3) Punctajul pentru fiecare criteriu va fi alocat, de regulă, după cum urmează, coroborat şi cu lista activităţilor derulate în urmă cu cel mult trei ani în cadrul Consiliului Concurenţei:
    a) natura activităţii, ce cuprinde responsabilităţi precum:
    (i) evaluarea operaţiunilor de concentrare economică în formă simplificată, realizarea de studii de piaţă, avizarea măsurilor individuale de ajutor de stat/ de minimis - 1 punct;
    (ii) realizarea examinărilor preliminare a încălcărilor legii, evaluarea operaţiunilor de concentrare economică în formă completă, evaluarea contravenţiilor pentru întreprinderi prevăzute de legislaţia privind ajutorul de stat; instrumentarea faptelor ce constituie obiect al controlului prevăzut la art. 26 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau al raportului prevăzut la art. 26 alin. (4) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, în cazurile legate de o întreprindere identificată, instrumentarea cazurilor în vederea emiterii deciziilor de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis, evaluarea faptelor de concurenţă neloială şi a practicilor comerciale neloiale, analiza practicilor anticoncurenţiale - 2 puncte;
    (iii) investigaţii sectoriale, investigarea faptelor anticoncurenţiale şi a operaţiunilor de concentrare economică, evaluarea contravenţiilor prevăzute de legislaţia în domeniul concurenţei, evaluarea angajamentelor în cazul investigaţiilor declanşate, participarea în cadrul procedurilor de recunoaştere a faptelor investigate, procedura de examinare a investiţiilor străine directe, cercetări aprofundate, opinii consultative conţinând evaluări de risc, activitatea de reprezentare în faţa instanţelor - 3 puncte;

    b) gradul de implicare:
    (i) punctual - 1 punct;
    (ii) activităţi multiple - 2 puncte;
    (iii) constant - 3 puncte;

    c) calitatea deţinută în cadrul lucrării:
    (i) persoană responsabilă, coordonator lucrare, membru echipă de investigaţie - 1 punct;
    (ii) raportor, persoană cu funcţie de conducere - 2 puncte;
    (iii) directorul general, înalţii funcţionari publici, persoanele cu funcţie de demnitate publică - 3 puncte.


    (4) În situaţia în care sunt incidente mai multe elemente ale unui criteriu, se va lua în considerare punctajul cel mai mare, fără a se proceda la un cumul în interiorul criteriului.
    (5) În funcţie de specificul activităţii din sfera privată pentru desfăşurarea căreia se solicită avizul, se va avea în vedere marja de risc asociată impactului acesteia asupra obiectivelor autorităţii de concurenţă, respectiv:
    a) fără impact asupra activităţilor sau interesului legitim al Consiliului Concurenţei, respectiv întreprinderea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea nu se identifică în lista prevăzută la art. 3 alin. (3) - 0 puncte;
    b) impact scăzut sau mediu, după caz, asupra activităţilor sau interesului legitim al Consiliului Concurenţei, respectiv noua activitate urmează a fi desfăşurată în mod direct/indirect la una din întreprinderile identificate în lista prevăzută la art. 3 alin. (3), însă în alte domenii decât cele în care fostul angajat/demnitar a fost implicat în activitatea derulată la Consiliul Concurenţei - între 0,1-0,7 puncte;
    c) impact major asupra activităţilor sau interesului legitim al Consiliului Concurenţei, respectiv noua activitate urmează a fi desfăşurată în mod direct/indirect la una din întreprinderile identificate în lista prevăzută la art. 3 alin. (3) în aceleaşi domenii în care fostul angajat/demnitar a fost implicat în activitatea derulată la Consiliul Concurenţei - între 0,8-1,5 puncte.


    ART. 6
    Stabilirea tipului de aviz se realizează prin înmulţirea nivelului criteriilor stabilit potrivit art. 5 alin. (2) cu impactul noii activităţi determinat potrivit prevederilor art. 5 alin. (4), nivelul de tolerare fiind cel care determină tipul de aviz: favorabil, favorabil cu condiţii sau negativ, potrivit tabelului de mai jos:

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Nivel criterii x │Tip aviz/Explicaţii │
│impact │ │
├─────┬───────────┼────────────────────┤
│ │ │Favorabil: Nu │
│0 │Fără impact│necesită nicio │
│ │ │măsură de control. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Favorabil: Nu │
│0,3-4│Tolerabil │necesită nicio │
│ │ │măsură de control. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│ │ │Favorabil cu │
│ │ │condiţii: Necesită │
│5-8 │Tolerabil │măsuri de │
│ │condiţionat│monitorizare pe │
│ │ │durata de aplicare a│
│ │ │pantouflage-ului. │
├─────┼───────────┼────────────────────┤
│≥ 9 │Intolerabil│Negativ │
└─────┴───────────┴────────────────────┘    NOTĂ:
    În cazul rezultatelor cu zecimale se va face rotunjirea prin adaos sau prin lipsă la cel mai apropiat număr (de exemplu: dacă partea fracţionară este 0,5 sau mai mare, numărul este rotunjit prin adaos, iar dacă partea fracţionară este mai mică de 0,5, numărul este rotunjit prin lipsă).


    ART. 7
    (1) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
    (2) Prezentele instrucţiuni sunt puse în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ANEXA 1

    la Instrucţiuni
    DECLARAŢIE
    Subsemnatul/a, .........…., identificat/ă cu ................, domiciliat/ă în ..........., având în vedere faptul că în ultimii 3 ani ai activităţii desfăşurate la Consiliul Concurenţei am exercitat funcţia publică de specialitate^1/demnitate publică de ....... şi faptul că, în temeiul Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei/Decretului Preşedintelui României nr. ......................, începând cu data de ............ a încetat raportul meu de serviciu/mandatul în cadrul Consiliului Concurenţei, prin prezenta, declar că am luat cunoştinţă de prevederile art. 70 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi mă oblig să le respect.
    Data:
    Numele şi prenumele/Semnătura:
    ................................
    ..................................

    ^1 Funcţia de inspector de concurenţă, potrivit art. 21 alin. (3) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi funcţia publică de conducere care coordonează activitatea acestora, conform Instrucţiunilor privind procedura notificării şi a depunerii declaraţiei de către persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de specialitate, la încetarea mandatului sau a raportului de serviciu, precum şi a emiterii de către Consiliul Concurenţei a avizului solicitat pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale în sectorul privat, aprobate prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 758/2024.

    ANEXA 2

    la Instrucţiuni
    NOTIFICARE PREALABILĂ^1
    a intenţiei de a desfăşura o activitate în sectorul privat, în scopul eliberării avizului conform art. 70 din Legea concurenţei nr. 21/1996
    Domnule preşedinte,
    Subsemnatul/a, ................, identificat/ă cu ..........., domiciliat/ă în .........., având în vedere faptul că în ultimii 3 ani ai activităţii desfăşurate la Consiliul Concurenţei am exercitat funcţia publică de specialitate^2/demnitate publică de .................... şi faptul că, în temeiul Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei/Decretului Preşedintelui României nr. .................., începând cu data de ............ a încetat raportul meu de serviciu/mandatul în cadrul Consiliului Concurenţei, prin prezenta vă notific intenţia de a desfăşura activitatea profesională în sectorul privat, în relaţie cu întreprinderea/asociaţia de întreprinderi .......…........., CUI .......…....., la care urmează să desfăşor activităţi de .................
    Vă adresez rugămintea de a aviza favorabil desfăşurarea activităţii mele în cadrul întreprinderii/asociaţiei de întreprinderi indicate mai sus, conform prevederilor art. 70 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    Cu stimă,
    Data
    Numele şi prenumele/Semnătura:
    ........................................
    ........................................

    ^1 Conform prevederilor Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 758/2024 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind procedura notificării şi a depunerii declaraţiei de către persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de specialitate, la încetarea mandatului sau a raportului de serviciu, precum şi a emiterii de către Consiliul Concurenţei a avizului solicitat pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale în sectorul privat, nu vor fi acordate avize pentru notificările în care nu sunt specificate denumirea, forma juridică, codul unic de înregistrare (CUI) ale întreprinderii/întreprinderilor, domeniul în care urmează să îşi desfăşoare activitatea şi, în situaţia în care are cunoştinţă, activitatea pe care urmează să o desfăşoare solicitantul în relaţie cu aceasta/acestea.
    ^2 Funcţia de inspector de concurenţă, potrivit art. 21 alin. (3) din Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi funcţia publică de conducere care coordonează activitatea inspectorilor de concurenţă, conform Instrucţiunilor privind procedura notificării şi a depunerii declaraţiei de către persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de specialitate, la încetarea mandatului sau a raportului de serviciu, precum şi a emiterii de către Consiliul Concurenţei a avizului solicitat pentru desfăşurarea unei activităţi profesionale în sectorul privat, aprobate prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 758/2024.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016