Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 7 septembrie 2020  privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale şi sponsorizărilor în sistemul administraţiei penitenciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 7 septembrie 2020 privind acceptarea donaţiilor, darurilor manuale şi sponsorizărilor în sistemul administraţiei penitenciare

EMITENT: Administraţia Naţională a Penitenciarelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 861 din 21 septembrie 2020
──────────
    Aprobate prin DECIZIA nr. 560 din 7 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial , Partea I, nr. 861 din 21 septembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentele instrucţiuni reglementează modul în care pot fi acceptate donaţiile, darurile manuale şi sponsorizările în sistemul administraţiei penitenciare.
    (2) Prevederile prezentelor instrucţiuni cuprind cerinţele necesare în vederea stabilirii, la nivelul sistemului administraţiei penitenciare, a unui cadru unitar pentru acceptarea sau respingerea ofertelor de donaţie, daruri manuale şi sponsorizări.
    (3) Acceptarea donaţiilor, darurilor manuale şi sponsorizărilor se realizează cu respectarea principiilor de integritate a personalului şi transparenţă a informaţiilor.

    ART. 2
    (1) Administraţia Naţională a Penitenciarelor (denumită în continuare A.N.P. ) şi unităţile subordonate pot primi fonduri băneşti sau bunuri, cu titlu de donaţie, dar manual sau sponsorizare, în condiţiile legii.
    (2) Termenii şi sintagmele utilizate de prezentele instrucţiuni au următoarele înţelesuri:
    a) donaţie - conform art. 985 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, este contractul prin care, cu intenţia de a gratifica, o parte, numită donator, dispune în mod irevocabil de un bun în favoarea celeilalte părţi, numită donatar;
    b) dar manual - o formă a donaţiei constând în predarea materială a unui bun mobil corporal, a cărui valoare nu depăşeşte 25.000 lei, realizată prin acordul de voinţă al părţilor, prevăzută de art. 1.011 din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;
    c) sponsorizarea - conform art. 1 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare pentru susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării;
    d) unitate beneficiară - A.N.P. sau unitatea subordonată al cărei conducător are calitatea de ordonator de credite, căreia i-au fost oferite fonduri băneşti sau bunuri cu titlu de donaţie, dar manual sau sponsorizare;
    e) ofertant sponsor/donator - persoana fizică sau persoana juridică ce formulează o ofertă de donaţie, dar manual sau sponsorizare;
    f) oferta - propunerea de donaţie, dar manual sau sponsorizare formulată de un ofertant.


    ART. 3
    (1) Sponsorizarea sau donaţia poate avea ca obiect atât bunuri materiale, cât şi mijloace financiare.
    (2) Darul manual poate avea ca obiect doar bunuri materiale (în natură). Bunurile mobile corporale cu o valoare de până la 25.000 lei pot face obiectul unui dar manual.

    ART. 4
    (1) Donaţia, darul manual sau sponsorizarea nu poate fi acceptată în următoarele situaţii:
    a) acceptarea ofertei ar afecta integritatea, obiectivitatea, responsabilitatea şi imparţialitatea personalului unităţii în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care revin acestuia;
    b) acceptarea ofertei ar conduce la crearea unor avantaje personale sau la folosirea în interesul propriu al personalului unităţii a fondurilor băneşti ori a bunurilor oferite;
    c) oferta este făcută cu scopul evident de a obţine un avantaj economic pentru ofertant, de natură să îl favorizeze în raport cu alte persoane fizice sau persoane juridice;
    d) oferta are ca obiect bunuri care, în mod vizibil, nu respectă normele de calitate şi siguranţă prevăzute de reglementările în vigoare.

    (2) Unitatea beneficiară nu poate accepta donaţia indirectă, deghizată şi nici pe cea care are ca obiect bunuri grevate de sarcini sau bunuri a căror procurare sau deţinere este interzisă de lege.
    (3) Anterior derulării procedurilor de acceptare a donaţiei, a darului manual sau a sponsorizării, după caz, conducătorul compartimentului solicitant informează în scris personalul biroului de prevenire a criminalităţii şi terorismului cu privire la acest demers.

    ART. 5
    (1) Donaţiile şi sponsorizările din partea persoanelor private de libertate, a membrilor de familie sau aparţinătorilor acestora sunt acceptate doar în următoarele situaţii:
    a) pentru constituirea fondului de carte;
    b) pentru asigurarea materialelor necesare organizării şi desfăşurării de spectacole, expoziţii şi alte manifestări cultural-artistice în care să fie implicaţi deţinuţii;
    c) pentru jocuri ori activităţi sportive şi recreative, în vederea menţinerii tonusului fizic şi psihic, ţinând cont de starea de sănătate, aptitudini, vârstă şi preferinţe, în condiţiile prevăzute de art. 200 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Pentru sprijinirea activităţilor moral-religioase, persoanele fizice sau juridice pot oferi donaţii şi sponsorizări către administraţiile locurilor de deţinere.

    ART. 6
    (1) A.N.P. şi unităţile subordonate pot beneficia de sponsorizări pentru desfăşurarea unor activităţi de impact/importante în domeniile: cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific - cercetare fundamentală şi aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protecţiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistenţă şi servicii sociale, de protecţia mediului, social şi comunitar, de reprezentare a asociaţiilor profesionale, întreţinere, restaurare, conservare şi punere în valoare a monumentelor istorice.
    (2) A.N.P. şi unităţile subordonate pot beneficia de donaţii şi daruri manuale pentru activităţile prevăzute la alin. (1), precum şi pentru activităţi desfăşurate în alte domenii de interes pentru buna funcţionare a acestora.

    ART. 7
    Donaţia, darul manual şi sponsorizarea se încheie numai în formă scrisă, cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă cerute de lege pentru validitatea acestui act juridic.

    CAP. II
    Etape, documente întocmite şi circuitul acestora
    ART. 8
    (1) Acceptarea sau respingerea unei donaţii, sponsorizări sau unui dar manual se realizează în scris, de către ordonatorul de credite al unităţii beneficiare.
    (2) Donaţia, sponsorizarea sau darul manual se poate realiza în următoarele situaţii:
    a) când unitatea întreprinde demersuri pentru identificarea unui sponsor sau donator;
    b) când un sponsor/donator se adresează direct unităţii.


    ART. 9
    Documentele utilizate pentru a beneficia de donaţii, sponsorizări sau daruri manuale sunt:
    a) nota de fundamentare în vederea identificării unui posibil sponsor sau donator, prevăzută în anexa nr. 1 - se întocmeşte de către compartimentul solicitant din cadrul unităţii, în situaţia prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. a);
    b) nota de informare cu privire la oferta unui sponsor sau donator, prevăzută în anexa nr. 2 - se întocmeşte de către compartimentul solicitant din cadrul unităţii, în cazul în care, în urma demersurilor întreprinse, a fost identificat un sponsor sau donator, precum şi în situaţia prevăzută la art. 8 alin. (2) lit. b), în acest caz responsabilitatea întocmirii notei fiind a structurii de specialitate de resortul căreia sunt bunurile oferite sau a structurii economico-administrative, dacă nu există structuri gestionare ale bunurilor care fac obiectul ofertei;
    c) contractul de sponsorizare, donaţie sau dar manual, prevăzut în anexele nr. 3A şi 3B;
    d) nota de recepţie, constatare diferenţe, denumită în continuare N.R.C.D., sau procesul-verbal de recepţie active fixe.


    ART. 10
    (1) În situaţia în care unitatea penitenciară întreprinde demersuri pentru identificarea unui sponsor sau donator, pentru încheierea şi derularea contractelor de sponsorizare, donaţie sau dar manual se parcurg următoarele etape:
    a) întocmirea de către compartimentul solicitant a notei de fundamentare prevăzute în anexa nr. 1, în vederea identificării unui posibil sponsor sau donator, şi înaintarea acesteia spre aprobare directorului unităţii;
    b) aprobarea de către directorul unităţii a notei de fundamentare;
    c) identificarea unui posibil sponsor sau donator;
    d) întocmirea de către persoana care a identificat un posibil sponsor sau donator a notei de informare privind sponsorizarea, donaţia sau darul manual, prevăzută în anexa nr. 2, cu anexarea documentelor care stau la baza întocmirii acesteia, şi transmiterea pe circuitul de verificare şi avizare internă de specialitate;
    e) verificarea şi avizarea notei de informare de către structurile de specialitate din cadrul unităţii beneficiare, în funcţie de obiectul donaţiei, sponsorizării sau darului manual, şi de către reprezentantul structurii de prevenire şi combatere a terorismului;
    f) aprobarea notei de informare de către directorul unităţii;
    g) încheierea propriu-zisă a contractului de sponsorizare, donaţie sau dar manual;
    h) înregistrarea contractului de sponsorizare, donaţie sau dar manual la registratura unităţii;
    i) recepţia bunurilor care fac obiectul contractelor de sponsorizare, donaţie sau dar manual;
    j) înregistrarea în contabilitate a fondurilor băneşti/bunurilor materiale care fac obiectul sponsorizării, donaţiei, darului manual;
    k) utilizarea fondurilor băneşti/bunurilor materiale în conformitate cu scopul declarat în contractul de sponsorizare/ donaţie/dar manual.

    (2) În situaţia în care un sponsor/donator se adresează direct unităţii penitenciare, pentru încheierea şi derularea contractelor de sponsorizare, donaţie sau dar manual trebuie parcurse următoarele etape:
    a) existenţa unei oferte de sponsorizare/donaţie/dar manual din partea unui sponsor/donator;
    b) întocmirea notei de informare privind sponsorizarea, donaţia sau darul manual, prevăzută în anexa nr. 2, însoţită de către oferta de sponsorizare/donaţie/dar manual;
    c) verificarea notei de informare de către structurile de specialitate din cadrul unităţii beneficiare, în funcţie de obiectul ofertei de donaţie, sponsorizare sau dar manual, şi de către reprezentantul structurii de prevenire şi combatere a terorismului;
    d) aprobarea notei de informare de către directorul unităţii;
    e) încheierea propriu-zisă a contractului de sponsorizare, donaţie sau dar manual;
    f) înregistrarea contractului de sponsorizare, donaţie sau dar manual la registratura unităţii;
    g) recepţia bunurilor care fac obiectul contractelor de sponsorizare, donaţie sau dar manual;
    h) înregistrarea în contabilitate a fondurilor băneşti/bunurilor materiale care fac obiectul sponsorizării, donaţiei sau darului manual;
    i) utilizarea fondurilor băneşti/bunurilor materiale în conformitate cu scopul declarat în contractul de sponsorizare/donaţie/dar manual.


    ART. 11
    (1) Sponsorizările, donaţiile sau darurile manuale pot fi primite numai în condiţiile încheierii unui contract în formă scrisă, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei, precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor, avizul pentru legalitate şi viza pentru control financiar preventiv propriu fiind obligatorii.
    (2) Contractul de sponsorizare sau dar manual se întocmeşte de către compartimentul solicitant, se avizează de către consilierul juridic, contabilul-şef/directorul economico-administrativ, persoana responsabilă cu acordarea vizei de control financiar preventiv propriu şi se aprobă, prin semnătură, de către directorul unităţii.
    (3) Contractul de donaţie se încheie în formă autentică potrivit Codului civil.
    (4) Pentru contractul de donaţie/dar manual se utilizează modelul din anexa nr. 3A, iar pentru contractul de sponsorizare se utilizează modelul din anexa nr. 3B, modelele de contracte putând fi adaptate la nivelul unităţii cu alte informaţii/rubrici considerate necesare.
    (5) Contractul de sponsorizare, donaţie sau dar manual se încheie de către persoana desemnată de directorul unităţii în două exemplare originale. Un exemplar este depus la structura financiar-contabilitate şi devine anexă la dispoziţia de încasare/ordinul de plată sau procesul-verbal de recepţie a bunurilor pentru înregistrarea în contabilitate de către persoana care are ca atribuţii evidenţa sponsorizărilor şi donaţiilor.

    ART. 12
    (1) În cazul sponsorizărilor sau donaţiilor în formă bănească, încasarea în numerar sau prin virament a sumei de bani se înregistrează în evidenţa contabilă a unităţii, în baza documentelor justificative.
    (2) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor, se înaintează către ordonatorul superior de credite solicitarea de majorare a bugetului de venituri şi cheltuieli.
    (3) Solicitarea însoţită de documentele justificative cuprinde subdiviziunea bugetară unde se vor înregistra cheltuielile aferente sponsorizărilor sau donaţiilor.
    (4) Ulterior primirii bugetului majorat, conform prevederilor alin. (3), în limita şi potrivit destinaţiei sponsorizării primite, la solicitarea compartimentului iniţiator al procedurii de sponsorizare sau donaţie, se procedează la efectuarea achiziţiei publice, cu respectarea căii legale de derulare a procedurii de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a fondurilor provenite din sponsorizări. Responsabilul structurii de achiziţii se prezintă cu referatul de necesitate la structura financiar-contabilitate (persoana responsabilă cu evidenţa ALOP (angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor) pentru obţinerea vizei privind existenţa disponibilului pentru efectuarea achiziţiei bunurilor respective, conform contractului.
    (5) Bunurile materiale achiziţionate de A.N.P. şi unităţile subordonate, în condiţiile prevederilor alin. (4), se înregistrează în contabilitatea acestora, în baza contractului şi a procesului-verbal de recepţie sau prin N.R.C.D.
    (6) Persoana din cadrul structurii financiar-contabilitate care are ca atribuţii evidenţa sponsorizărilor şi donaţiilor răspunde de transferul corect şi la timp al soldurilor rămase neutilizate la sfârşitul anului.
    (7) Conducătorii structurilor economico-administrative răspund de utilizarea sumelor primite ca donaţie sau sponsorizare în scopul declarat în contractul de sponsorizare sau de donaţie.
    (8) Derularea procedurilor de achiziţie din fonduri provenite din sponsorizări şi donaţii se face cu respectarea prevederilor contractului de sponsorizare sau de donaţie când sunt stipulate astfel de prevederi, cu stricta respectare a legislaţiei referitoare la achiziţiile publice.
    (9) În cazul în care au fost primite prin virament sume cu titlu de sponsorizare fără să existe un contract încheiat, aceste sume vor fi returnate persoanei în cauză.

    ART. 13
    (1) În cazul sponsorizărilor, donaţiilor sau darurilor manuale în natură, după încheierea şi înregistrarea contractului, se întocmeşte N.R.C.D., respectiv procesul-verbal de recepţie/recepţie provizorie/punere în funcţiune.
    (2) Înregistrarea bunurilor recepţionate se face la valoarea justă.
    (3) Pentru recepţia şi evaluarea donaţiilor/sponsorizărilor în natură/darurilor manuale care nu au o valoare nominală stabilită de către transmiţător se va constitui o comisie numită prin decizie a ordonatorului de credite.
    (4) Valoarea justă poate fi stabilită în baza facturii şi a bonului fiscal, iar în cazul inexistenţei acestor documente, pe baza raportului întocmit de comisia de la nivelul unităţii, aprobat de ordonatorul de credite, din care să reiasă: valoarea, gradul de uzură şi implicit durata de funcţionare/utilizare pentru stabilirea corectă a datei scoaterii din funcţiune a acestora - casare. În situaţia în care comisia consideră necesar, se poate apela la un evaluator autorizat, selectat prin procedură de achiziţie, conform prevederilor legale.
    (5) Data înregistrării în contabilitatea unităţii este data la care se face transferul dreptului de proprietate, după recepţionarea şi evaluarea bunului.
    (6) Documentele de intrare în gestiune sunt înaintate pentru verificare şefului structurii logistice.
    (7) Documentele de intrare în gestiune a bunurilor sunt înaintate compartimentului financiar-contabilitate pentru înregistrarea acestora în contabilitate.
    (8) Răspunderea privind utilizarea bunurilor exclusiv în scopul prevăzut în contractul de sponsorizare sau de donaţie revine ordonatorului de credite sau persoanei desemnate de acesta.
    (9) Evidenţa contabilă a operaţiunilor economice generate de contractele de sponsorizare şi de donaţie se ţine în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice cu instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, şi monografiei contabile.

    CAP. III
    Donaţiile şi/sau sponsorizările rămase neutilizate la sfârşitul anului
    ART. 14
    (1) Sumele rămase neutilizate din sponsorizările care, potrivit actelor de sponsorizare, trebuie restituite transmiţătorilor se restituie de către unitate din contul de venituri bugetare sau, după caz, de disponibilităţi în care acestea au fost virate.
    (2) Creditele bugetare rămase disponibile ca urmare a donaţiilor şi/sau sponsorizărilor restituite transmiţătorilor nu pot fi utilizate pentru alte destinaţii şi se anulează de drept la finele anului bugetar.
    (3) Pentru utilizarea în anul următor a donaţiilor şi sponsorizărilor cu care au fost majorate în cursul anului bugetele de venituri şi cheltuieli ale A.N.P. şi unităţilor subordonate, se respectă reglementările legale în vigoare privind încheierea exerciţiului financiar.
    (4) Donaţiile şi/sau sponsorizările primite în cursul lunii decembrie, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri şi cheltuieli ale A.N.P. şi unităţilor subordonate şi în consecinţă nu mai pot fi utilizate în cursul anului bugetar, vor fi încasate în conturi stabilite cu această destinaţie şi utilizate în conformitate cu normele de închidere ale exerciţiului financiar respectiv.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 15
    La finalizarea procedurii privind donaţia, sponsorizarea sau darul manual, documentele rezultate, indiferent de decizia privind acceptarea sau respingerea, se constituie într-un dosar care se păstrează la nivelul unităţii beneficiare, în cadrul structurii economice.

    ART. 16
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

    ANEXA 1

    la instrucţiuni
    Notă de fundamentare privind necesitatea obţinerii unei donaţii/sponsorizări/dar manual
    (model)^1
    ^1 Documentul reprezintă un model şi poate fi adaptat la nivelul unităţii cu alte informaţii/rubrici considerate necesare.

    (Se întocmeşte când unitatea întreprinde demersuri pentru identificarea unui sponsor sau donator.)
    Unitatea penitenciară ......................
    Nr. ........... din .........
    Data ................
    Aprob./Nu aprob.
    Director,
    .............
    NOTĂ DE FUNDAMENTARE
    Domnule Director,
    Vă informez că la nivelul sectorului ................., a cărei activitate o coordonez, pentru ................., este necesară/oportună obţinerea unei/unui donaţii/sponsorizări/dar manual, pentru următoarele bunuri:

┌──────┬───────────────┬────┬──────────┐
│Nr. │Denumirea │U.M.│Cantitatea│
│crt. │bunurilor │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└──────┴───────────────┴────┴──────────┘


    Menţionez că bunurile sunt necesare în vederea
    ………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………
    ………………………………………………………………………………………
    În acest sens, vă propun contactarea unor potenţiali sponsori/donatori care să ne sprijine în realizarea ................. prin încheierea unui contract de donaţie/sponsorizare/dar manual.

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Data │……………………………….. │
│………………………………..│ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │(gradul, numele şi │
│ │prenumele, funcţia) │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │……………………………….. │
└──────────────┴───────────────────────┘┌┬─────────────────────────────────────┐
││(semnătura) │
├┴─────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    la instrucţiuni
    Notă de informare cu privire la oferta unui sponsor/donator
    (model)^1
    (Se întocmeşte după identificarea sponsorului sau când acesta se adresează direct unităţii.)
    Unitatea penitenciară .............................
    Nr............din ...............
    Data .........................
    Aprob./Nu aprob.
    încheierea contractului
    Director,
    .............
    NOTĂ DE INFORMARE
    Domnule Director,
    Vă informez că, la solicitarea sectorului ................, a cărui activitate o coordonez, pentru asigurarea materialelor necesare realizării ....................., societăţii/persoanei fizice ...........................şi-a dat acceptul/este interesat(ă) de realizarea unei/unui sponsorizări/donaţii/dar
    (numele şi prenumele)
    manual constând în următoarele bunuri:

┌──────┬───────────────┬────┬──────────┐
│Nr. │Denumirea │U.M.│Cantitatea│
│crt. │bunurilor │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │
├──────┼───────────────┼────┼──────────┤
│ │ │ │ │
└──────┴───────────────┴────┴──────────┘


    Datele de identificare ale administratorilor societăţii/persoanei fizice sunt ataşate la prezenta.
    În acest sens, vă propun încheierea contractului de donaţie/sponsorizare/dar manual.
    Termenul estimat pentru predarea bunurilor de către sponsor/donator la sediul unităţii este ............

┌──────────────┬───────────────────────┐
│Data │……………………………….. │
│………………………………..│ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │(gradul, numele şi │
│ │prenumele, funcţia) │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │……………………………….. │
└──────────────┴───────────────────────┘┌┬─────────────────────────────────────┐
││(semnătura) │
├┴─────────────────────────────────────┤
└──────────────────────────────────────┘


    Constatări privind verificarea identităţii sponsorului/donatorului

┌──────────────────────────────────────┐
│Lucrător CPCT^2/BPCT^3, │
└──────────────────────────────────────┘┌─┬────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬────┐
│ │……………...........│…….......................................……….│Data│
│ │^ │ │^ │
├─┼────────────────┼─────────────────────────────────────────────┴────┤
│^│ │(gradul, numele şi prenumele) (semnătura) │
└─┴────────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘


    Aviz de specialitate^4
    ...................................
    ^1 Documentul reprezintă un model şi poate fi adaptat la nivelul unităţii cu alte informaţii/rubrici considerate necesare, ţinând cont de specificul contractului ce urmează a fi încheiat.
    ^2 Compartimentul prevenirea criminalităţii şi terorismului.
    ^3 Biroul prevenirea criminalităţii şi terorismului.
    ^4 În funcţie de natura bunurilor primite, se obţin avize de specialitate de la structurile implicate.

    ANEXA 3A

    la instrucţiuni
    Nr. .............../......................
    (model^1)
    CONTRACT DE DONAŢIE/DAR MANUAL
    încheiat azi ....................
    În temeiul dispoziţiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare (Codul civil) şi art. 63 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de donaţie/dar manual.
    Între:
    ART. 1
    Părţile contractante:
    ................................................., în calitate de donator, şi
    Penitenciarul ........................................................, cu sediul în ................................, cod fiscal .........................., reprezentat prin director - .................................................., în calitate de donatar

    ART. 2
    (1) Obiectul contractului de donaţie îl constituie predarea cu titlu gratuit, în condiţiile art. 1.011 alin. (3) din Codul civil, a următoarelor bunuri: cantitatea de ........., pentru utilizarea acestora de către donatar în asigurarea …………………
    (2) Transferul bunului de la donator la donatar operează de la data semnării contractului.
    (3) Donatarul acceptă donaţia făcută prin prezentul contract şi va folosi produsele în scopul menţionat.

    ART. 3
    Valoarea totală a bunurilor mobile^2 ce fac obiectul donaţiei este de ....... lei, inclusiv TVA.
    Bunurile mobile donate au fost dobândite de donator prin .......

    ART. 4
    Bunurile ce urmează a fi donate de către donator donatarului sunt în condiţii optime pentru activitatea ............ .

    ART. 5
    Donatarul declară expres că acceptă donaţia de la donator având ca obiect bunurile prevăzute în art. 2, în condiţiile prevăzute de prezentul contract.

    ART. 6
    Donaţia este făcută în condiţiile art. 1.011 alin. (2) teza finală din Codul civil, fiind un dar manual, încheiat pe baza acordului valabil exprimat al celor două părţi, însoţit de tradiţiunea bunului, consemnată în procesul-verbal de predare-primire.

    ART. 7
    Contractul este supus principiului prevăzut de art. 1.015 din Codul civil, fiind încheiat în condiţiile art. 1.011 alin. (4) din Codul civil prin acordul de voinţă, liber exprimat, însoţit de tradiţiunea bunului.

    ART. 8
    Legea aplicabilă prezentului contract este Codul civil.

    Prezentul contract a fost redactat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

┌┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
││Donator, │Donatar, │
├┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
││..................................│..................................│
├┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
││ │Penitenciarul │
││ │..................................│
├┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
││ │Director penitenciar, │
├┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
││ │..................................│
├┼──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
││ │Consilier juridic, │
└┴──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘┌┬┬───────────────────────────────────┬┐
│││.................................. ││
├┼┼───────────────────────────────────┼┤
│││Contabil-şef/Directorul ││
│││economico-administrativ, ││
├┼┼───────────────────────────────────┼┤
│││.................................. ││
├┼┼───────────────────────────────────┴┤
│││Vizat control financiar preventiv │
├┴┴────────────────────────────────────┤
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    ^1 Documentul reprezintă un model şi poate fi adaptat la nivelul unităţii cu alte informaţii/rubrici considerate necesare.
    Modelul poate fi preluat şi adaptat pentru contractul de dar manual.
    ^2 În situaţii temeinic justificate şi cu titlu de excepţie, valoarea şi provenienţa bunurilor mobile care fac obiectul donaţiilor/darurilor manuale se poate stabili în baza declaraţiei pe propria răspundere a donatorului.

    ANEXA 3B

    la instrucţiuni
    Nr. ............/....................
    (model^1)
    ^1 Documentul reprezintă un model şi poate fi completat la nivelul unităţii cu alte informaţii/rubrici considerate necesare.

    CONTRACT DE SPONSORIZARE
    Părţi contractante:
    ............................................................................, în calitate de sponsor,
    şi
    Penitenciarul ......................................., cu sediul în ..........................................................................., cod fiscal ......................................., reprezentat prin director - ................................................, în calitate de beneficiar al sponsorizării,
    în temeiul prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 351/2018 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate, s-a încheiat de comun acord următorul contract de sponsorizare:
    1. Contractul are ca obiect sponsorizarea beneficiarului de către sponsor cu următoarele bunuri: ..........................................................., conform facturii nr. ........... din ........... .
    2.1. Sponsorul se angajează în mod irevocabil să susţină acţiunea/manifestarea .............................................................................. organizată de beneficiar.
    2.2. În scopul prevăzut la pct. 2.1, sponsorul pune la dispoziţia beneficiarului:
    a) suma de (în cifre şi litere) ................................................ lei/o valută convertibilă;
    b) bunurile/serviciile/facilităţile prevăzute la pct. 2.1., în sumă de (în cifre şi litere) .......................................... lei.

    2.3. Suma/Bunurile în valoare de ................................................... lei se pun la dispoziţia beneficiarului în scopul susţinerii ........................................................................................................................ (acţiune, eveniment etc.).
    2.4. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul beneficiarului nr. ................., deschis la Trezoreria/Banca ........................................., integral/în tranşe, până la data de ......................................, astfel: ..................................................................
    .................................................
    sau/şi

    2.5. Bunurile/Serviciile/Facilităţile care fac obiectul sponsorizării se vor pune la dispoziţia beneficiarului pe bază de proces-verbal, integral/în tranşe, până la data de ......................., astfel: ............................................;
    .................................................

    3. Sponsorul se obligă să nu urmărească direct sau indirect direcţionarea activităţii beneficiarului.
    4. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarului până la data de ...................................................................
    sau

    4. Sponsorizarea este zilnică/săptămânală/lunară/semestrială/anuală şi se efectuează pe perioada de la ............................................ şi până la ........................................... .
    5.1. Prezentul contract încetează de plin drept fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral sau a instanţei judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:
    - nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. 3 din prezentul contract;
    – este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
    – cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
    – îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată printr-o notificare scrisă de către cealaltă parte că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract sau în termen de ..................... zile de la data primirii notificării prin care i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a executat ori îşi execută în mod necorespunzător oricare dintre obligaţiile ce îi revin.

    5.2. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi cu cel puţin ............ zile înainte de data la care încetarea urmează să îşi producă efectele.
    5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.
    5.4. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.
    6.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revin în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
    6.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de ......... (zile, ore), producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
    6.3. Dacă în termen de ............ (zile, ore) de la producerea evenimentului respectiv acesta nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
    7.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzută/prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.
    7.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (AR), şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare.
    7.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la pct. precedente.
    8.1. Părţile au convenit că toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
    8.2. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea neînţelegerilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.
    9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
    9.2. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
    9.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de către partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său.
    Contractul de sponsorizare s-a încheiat astăzi, ............................, în două exemplare originale cu egală putere probatorie, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

┌┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
││Sponsor, │Beneficiar, │
├┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
││..............................│.............................. │
├┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
││ │Penitenciarul ............................................... │
├┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
││ │Director penitenciar, │
├┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
││ │.............................. │
├┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
││ │Consilier juridic, │
├┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
││ │.............................. │
├┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
││ │Contabil-şef/Directorul economico-administrativ, │
├┼──────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
││ │...................................................................│
├┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
├┬──────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
││ │Vizat control financiar preventiv │
└┴──────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016