Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 3 mai 2022  privind individualizarea sancţiunilor prevăzute la art. 68 alin. (1^1) lit. a) şi b) pentru contravenţiile prevăzute la art. 67^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 3 mai 2022 privind individualizarea sancţiunilor prevăzute la art. 68 alin. (1^1) lit. a) şi b) pentru contravenţiile prevăzute la art. 67^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 483 din 16 mai 2022
──────────
    Puse în aplicare prin ORDINUL nr. 483 din 3 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 483 din 16 mai 2022.
──────────
    CAP. I
    Introducere
    1. Scopul prezentelor instrucţiuni, aprobate în aplicarea prevederilor art. 66^1 alin. (19^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OG nr. 22/1999, este de a stabili modalităţile de individualizare a sancţiunilor în cazul săvârşirii unei contravenţii dintre cele prevăzute la art. 67^1 din OG nr. 22/1999, ţinându-se seama de gravitatea şi durata faptei.
    2. Metodologia de determinare a cuantumului amenzii se bazează pe fixarea unui nivel de bază care se poate majora în cazul existenţei circumstanţelor agravante sau se va reduce în cazul existenţei circumstanţelor atenuante.
    3. Prezentele instrucţiuni prezintă modul general în care se realizează individualizarea sancţiunilor de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval. Principiul care guvernează aceste sancţiuni este acela al aplicării sancţiunilor într-o modalitate şi într-un cuantum care să asigure efectul preventiv şi descurajant al acestora.
    4. Amenda aplicată nu poate depăşi, în niciun caz, limitele sancţiunilor prevăzute la art. 68 alin. (1^1) lit. a), respectiv lit. b) din OG nr. 22/1999.
    CAP. II
    Nivelul de bază
    SECŢIUNEA 1
    Determinarea nivelului de bază
    1. Nivelul de bază se determină în funcţie de gravitatea şi durata faptei. Nivelul de bază se obţine prin însumarea celor două cuantumuri stabilite mai jos, în funcţie de gravitate şi de durată:
    x gravitate + y durată = nivel de bază.

    2. Ca punct de plecare pentru determinarea nivelului de bază al amenzii în cazul sancţiunilor prevăzute la art. 68 alin. (1^1) lit. a) şi b) din OG nr. 22/1999 pentru contravenţiile prevăzute la art. 67^1 din acelaşi act normativ este avută în vedere cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării, iar în cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Gravitatea
    1. Evaluarea gravităţii unei încălcări se face de la caz la caz, pentru fiecare tip de încălcare, luându-se în considerare toate împrejurările relevante ale cazului.
    2. În evaluarea gravităţii încălcării se iau în considerare, printre altele, natura faptei săvârşite, impactul concret al încălcării, atunci când acesta poate fi măsurat.
    3. În funcţie de gravitate, aceste fapte se împart în următoarele categorii:
    a) Fapte de gravitate medie
    a.1. Nerespectarea de către administraţiile portuare a prevederilor art. 40^1 alin. (2), (3) şi (5) din OG nr. 22/1999    Cuantumul preconizat pentru fapta prevăzută la pct. a.1 este cuprins între 0,1% şi 0,4% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării, iar în cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, contravenientul nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de contravenient.

    a.2. Furnizarea de informaţii inexacte sau incomplete ori de documente incomplete, solicitate de Consiliul de supraveghere din domeniul naval în conformitate cu prevederile art. 66^2 alin. (5) din OG nr. 22/1999
    Cuantumul preconizat pentru fapta prevăzută la pct. a.2 este cuprins între 0,04% şi 0,1% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării.


    b) Fapte de gravitate mare
    b.1. Nerespectarea măsurilor impuse de Consiliul de supraveghere din domeniul naval printr-o decizie adoptată în condiţiile OG nr. 22/1999    Cuantumul preconizat pentru fapta prevăzută la pct. b.1 este cuprins între 0,1% şi 0,4% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării, iar în cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, contravenientul nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de contravenient.

    b.2. Nerespectarea de către administraţiile portuare, în calitate de administrator al infrastructurii de transport naval, a obligaţiilor prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a), art. 37 şi art. 40^1 alin. (1) şi (4) din OG nr. 22/1999    Cuantumul preconizat pentru fapta prevăzută la pct. b.2 este cuprins între 0,1% şi 0,4% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării, iar în cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, contravenientul nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de contravenient.

    b.3. Nerespectarea de către administraţiile portuare, în calitate de administrator al infrastructurii de transport naval, sau de către furnizorii de servicii portuare a obligaţiilor prevăzute la art. 24 alin. (1^1) din OG nr. 22/1999. Orice încălcare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/352 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 februarie 2017 de stabilire a unui cadru privind furnizarea de servicii portuare şi a normelor comune privind transparenţa financiară a porturilor
    Cuantumul preconizat pentru fapta prevăzută la pct. b.3 este cuprins între 0,1% şi 0,4% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării, iar în cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, contravenientul nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de contravenient.

    b.4. Obstrucţionarea inspecţiei realizate de inspectorii de concurenţă, în conformitate cu prevederile art. 66^2 alin. (6) din OG nr. 22/1999    Cuantumul preconizat pentru fapta prevăzută la pct. b.4 este cuprins între 0,04% şi 0,1% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării.

    b.5. Furnizarea de informaţii care induc în eroare sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate de Consiliul de supraveghere din domeniul naval în conformitate cu prevederile art. 66^2 alin. (5) din OG nr. 22/1999    Cuantumul preconizat pentru fapta prevăzută la pct. b.5 este cuprins între 0,04% şi 0,1% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării.    SECŢIUNEA a 3-a
    Durata
    1. Durata încălcărilor trebuie să fie luată în considerare pentru a distinge între următoarele categorii:
    a) încălcări de scurtă durată (mai puţin de 3 luni): nu se aplică niciun cuantum adiţional;
    b) încălcări de durată medie (de la 3 luni la un an): creştere cu până la 10% din cuantumul determinat de gravitatea faptei;
    c) încălcări de lungă durată (peste un an): creştere a cuantumului amenzii cu până la 25% pe an din cuantumul determinat pentru gravitatea faptei.

    2. Această abordare conduce astfel la stabilirea unui eventual cuantum adiţional al amenzii.
    CAP. III
    Adaptarea nivelului de bază
    SECŢIUNEA 1
    Cadrul general
    1. La individualizarea amenzilor, Consiliul de supraveghere din domeniul naval va lua în considerare toate circumstanţele cazului care pot conduce la o majorare sau la o diminuare a nivelului de bază.
    2. Nivelul de bază poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% şi 10% pentru fiecare circumstanţă agravantă ori atenuantă reţinută, cu excepţia circumstanţei agravante prevăzute la secţiunea a 2-a lit. a).
    SECŢIUNEA a 2-a
    Circumstanţe agravante
    Nivelul de bază poate fi majorat atunci când Consiliul de supraveghere din domeniul naval constată că există circumstanţe agravante, precum:
    a) săvârşirea de către acelaşi contravenient a unei încălcări identice sau similare cu încălcarea constatată printr-o decizie anterioară a Consiliului de supraveghere din domeniul naval, din ultimii 5 ani. Nivelul de bază va fi majorat cu un procent cuprins între 10% şi 25% pentru fiecare astfel de încălcare reţinută de Consiliul de supraveghere din domeniul naval;
    b) continuarea încălcării constatate de către Consiliul de supraveghere din domeniul naval prin decizie;
    c) refuzul de a coopera cu Consiliul de supraveghere din domeniul naval sau obstrucţionarea acestuia în desfăşurarea activităţii;
    d) alte împrejurări de natura celor de mai sus care imprimă faptei un caracter grav.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Circumstanţe atenuante
    Nivelul de bază al amenzii poate fi redus atunci când Consiliul de supraveghere din domeniul naval constată că există circumstanţe atenuante, precum:
    a) contravenientul implicat furnizează dovezi concrete ce atestă faptul că a pus capăt încălcării imediat ce Consiliul de supraveghere din domeniul naval a intervenit;
    b) contravenientul implicat a colaborat în mod efectiv şi pe deplin cu Consiliul de supraveghere din domeniul naval şi a furnizat informaţii, precizări, documente (şi altele asemenea, după caz) suplimentar faţă de cele solicitate de Consiliul de supraveghere din domeniul naval şi care sunt relevante pentru soluţionarea speţei;
    c) alte împrejurări de natura celor de mai sus.

    CAP. IV
    Posibilitatea de a plăti
    1. În cazuri excepţionale, la cerere, Consiliul de supraveghere din domeniul naval va putea lua în considerare o eventuală reducere a amenzii, în cazul în care contravenientul dovedeşte că va fi în imposibilitate să plătească amenda fără să i se pericliteze existenţa. Simpla invocare a unei situaţii financiare negative sau generatoare de pierderi nu justifică o reducere a cuantumului amenzii. Reducerea amenzii pe acest considerent poate avea loc doar în măsura în care contravenientul dovedeşte dincolo de orice dubiu că este în stare de insolvenţă sau într-o situaţie financiară extrem de dificilă, care face iminentă ieşirea sa de pe piaţă.
    2. Pentru ca cererea de reducere a amenzii pe motivul dificultăţii de a plăti să poată fi luată în considerare, contravenientul trebuie:
    a) să prezinte cel puţin următoarele situaţii economico-financiare, relevante în raport cu momentul solicitării reducerii amenzii: bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, balanţa de verificare sintetică şi analitică;
    b) să demonstreze, pe baza indicatorilor economico-financiari relevanţi în raport cu momentul solicitării reducerii amenzii (solvabilitate, rată de îndatorare etc.), efectele negative asupra sa determinate de un cuantum al amenzii corespunzător propunerilor rezultate din analiza faptelor.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016