Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 3 februarie 2023  de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) şi a documentului administrativ simplificat electronic (e-DAS) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 3 februarie 2023 de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) şi a documentului administrativ simplificat electronic (e-DAS) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile

EMITENT: Autoritatea Vamală Română
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 121 din 13 februarie 2023
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 195 din 3 februarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 13 februarie 2023.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    1. În înţelesul prezentelor instrucţiuni se folosesc următoarele abrevieri:

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Abreviere │Semnificaţie │
├───────────────┼──────────────────────┤
│AVR │Autoritatea Vamală │
│ │Română │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │cod de referinţă │
│ │administrativ unic al │
│ │e-DA, identificator │
│ARC │unic al unui e-DA │
│ │alocat de aplicaţia │
│ │EMCS-RO-Mişcări pentru│
│ │identificarea │
│ │operaţiunii │
├───────────────┼──────────────────────┤
│e-DA │document administrativ│
│ │electronic │
├───────────────┼──────────────────────┤
│e-DAS │document administrativ│
│ │simplificat electronic│
├───────────────┼──────────────────────┤
│DA │document administrativ│
├───────────────┼──────────────────────┤
│DAS │document administrativ│
│ │simplificat │
├───────────────┼──────────────────────┤
│DAU │document administrativ│
│ │unic │
├───────────────┼──────────────────────┤
│DRV │direcţia regională │
│ │vamală │
├───────────────┼──────────────────────┤
│BV │birou vamal │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Legea nr. 227/2015 │
│ │privind Codul fiscal, │
│Cod fiscal │cu modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │
│ │952/2013 al │
│Cod Vamal al │Parlamentului European│
│Uniunii │şi al Consiliului din │
│ │9 octombrie 2013 de │
│ │stabilire a Codului │
│ │Vamal al Uniunii │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Directiva (UE) 2020/ │
│ │262 a Consiliului din │
│Directiva 2020/│19 decembrie 2019 de │
│262/CE │stabilire a regimului │
│ │general al accizelor │
│ │(reformare) │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ECS-RO │aplicaţia naţională de│
│ │control al exportului │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │sistem de control al │
│EMCS │mişcării produselor │
│ │accizabile │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │aplicaţie naţională de│
│EMCS-RO-Mişcări│control al mişcării │
│ │produselor accizabile │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │persoana autorizată │
│ │(antrepozitar fiscal/ │
│ │expeditor înregistrat/│
│ │expeditor certificat, │
│ │inclusiv ocazional) │
│ │care expediază produse│
│Expeditor │accizabile. │
│ │Autoritatea vamală │
│ │teritorială │
│ │corespondentă este │
│ │denumită autoritate │
│ │competentă de │
│ │expediere. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │denumire de origine │
│ │protejată potrivit │
│ │Regulamentului (CE) │
│ │nr. 479/2008 al │
│ │Consiliului din 29 │
│ │aprilie 2008 privind │
│ │organizarea comună a │
│ │pieţei vitivinicole, │
│ │de modificare a │
│ │Regulamentului (CE) │
│DOP │nr. 1.493/1999, a │
│ │Regulamentului (CE) │
│ │nr. 1.782/2003, a │
│ │Regulamentului (CE) │
│ │nr. 1.290/2005 şi a │
│ │Regulamentului (CE) │
│ │nr. 3/2003 şi de │
│ │abrogare a │
│ │Regulamentului (CEE) │
│ │nr. 2.392/86 şi a │
│ │Regulamentului nr. │
│ │1.493/1999 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │indicaţie geografică │
│ │protejată potrivit │
│IGP │Regulamentului (CE) │
│ │nr. 479/2008 al │
│ │Consiliului din 29 │
│ │aprilie 2008 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Normele metodologice │
│ │de aplicare a Legii │
│ │nr. 227/2015 privind │
│ │Codul fiscal, aprobate│
│Norme │prin Hotărârea │
│ │Guvernului nr. 1/2016,│
│ │cu modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │număr unic pe care │
│ │autorităţile vamale │
│ │sau alte autorităţi │
│ │desemnate de către │
│ │statele membre îl │
│ │atribuie operatorilor │
│Număr EORI │economici şi altor │
│ │persoane interesate, │
│ │în vederea utilizării │
│ │acestuia începând cu 1│
│ │iulie 2009 la toate │
│ │operaţiunile vamale │
│ │derulate pe teritoriul│
│ │Uniunii Europene │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Ordinul ministrului │
│ │finanţelor publice nr.│
│ │221/2016 pentru │
│ │aprobarea │
│ │configuraţiei Codului │
│OMFP nr. 221/ │de accize şi a │
│2016 │Nomenclatorului │
│ │codurilor de produse │
│ │accizabile armonizate,│
│ │cu modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Persoana autorizată │
│ │(antrepozitar fiscal/ │
│ │destinatar │
│ │înregistrat, inclusiv │
│ │ocazional/utilizator │
│ │final/destinatar │
│ │scutit/destinatar │
│Primitor │certificat, inclusiv │
│ │ocazional) care │
│ │primeşte un produs │
│ │accizabil. Autoritatea│
│ │competentă teritorială│
│ │corespondentă este │
│ │denumită autoritate │
│ │competentă de │
│ │destinaţie. │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Regulamentul delegat │
│ │(UE) 2022/1.636 al │
│ │Comisiei din 5 iulie │
│ │2022 de completare a │
│ │Directivei (UE) 2020/ │
│ │262 a Consiliului prin│
│ │stabilirea structurii │
│Regulamentul │şi conţinutului │
│EMCS │documentelor schimbate│
│ │în contextul │
│ │deplasării de mărfuri │
│ │accizabile şi prin │
│ │stabilirea unui prag │
│ │pentru pierderile │
│ │cauzate de natura │
│ │mărfurilor │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Regulamentul delegat │
│ │al Comisiei (UE) 2015/│
│ │2.446 din 28 iulie │
│ │2015 de completare a │
│ │Regulamentului (UE) │
│Regulamentul │nr. 952/2013 al │
│delegat (UE) │Parlamentului European│
│2015/2.446 │şi al Consiliului în │
│ │ceea ce priveşte │
│ │normele detaliate ale │
│ │anumitor dispoziţii │
│ │ale Codului Vamal al │
│ │Uniunii │
├───────────────┼──────────────────────┤
│Abreviere │Semnificaţie │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Regulamentul de punere│
│ │în aplicare (UE) 2015/│
│ │2.447 al Comisiei din │
│ │24 noiembrie 2015 de │
│ │stabilire a unor norme│
│Regulamentul de│pentru punerea în │
│punere în │aplicare a anumitor │
│aplicare (UE) │dispoziţii din │
│2015/2.447 │Regulamentul (UE) nr. │
│ │952/2013 al │
│ │Parlamentului European│
│ │şi al Consiliului de │
│ │stabilire a Codului │
│ │Vamal al Uniunii │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Regulamentul (UE) nr. │
│ │1.308/2013 al │
│ │Parlamentului European│
│ │şi al Consiliului din │
│ │17 decembrie 2013 de │
│ │instituire a unei │
│ │organizări comune a │
│ │pieţelor produselor │
│Regulamentul │agricole şi de │
│(UE) nr. 1.308/│abrogare a │
│2013 │Regulamentelor (CEE) │
│ │nr. 922/72, (CEE) nr. │
│ │234/79, (CE) nr. 1.037│
│ │/2001 şi (CE) nr. │
│ │1.234/2007 ale │
│ │Consiliului, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Regulamentul de punere│
│ │în aplicare (UE) 2021/│
│ │2.266 al Comisiei din │
│ │17 decembrie 2021 de │
│ │stabilire a normelor │
│ │de aplicare a │
│Regulamentul │Directivei 92/83/CEE a│
│(UE) 2021/2.266│Consiliului în ceea ce│
│ │priveşte certificarea │
│ │şi autocertificarea │
│ │micilor producători │
│ │independenţi de │
│ │băuturi alcoolice în │
│ │scopul aplicării │
│ │accizelor │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Regulamentul delegat │
│ │(UE) 2018/273 al │
│ │Comisiei din 11 │
│ │decembrie 2017 de │
│ │completare a │
│ │Regulamentului (UE) │
│ │nr. 1.308/2013 al │
│ │Parlamentului European│
│ │şi al Consiliului în │
│ │ceea ce priveşte │
│ │sistemul de │
│ │autorizaţii pentru │
│ │plantările de │
│ │viţă-de-vie, registrul│
│ │plantaţiilor viticole,│
│ │documentele │
│ │însoţitoare şi │
│ │certificarea, │
│ │registrul de intrări │
│ │şi de ieşiri, │
│ │declaraţiile │
│Regulamentul │obligatorii, │
│delegat (UE) │notificările şi │
│nr. 273/2018 │publicarea │
│ │informaţiilor │
│ │notificate, de │
│ │completare a │
│ │Regulamentului (UE) │
│ │nr. 1.306/2013 al │
│ │Parlamentului European│
│ │şi al Consiliului în │
│ │ceea ce priveşte │
│ │controalele şi │
│ │sancţiunile relevante,│
│ │de modificare a │
│ │Regulamentelor (CE) │
│ │nr. 555/2008, (CE) nr.│
│ │606/2009 şi (CE) nr. │
│ │607/2009 ale Comisiei │
│ │şi de abrogare a │
│ │Regulamentului (CE) │
│ │nr. 436/2009 al │
│ │Comisiei şi a │
│ │Regulamentului delegat│
│ │(UE) 2015/560 al │
│ │Comisiei │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Regulamentul (UE) 2019│
│ │/787 al Parlamentului │
│ │European şi al │
│ │Consiliului din 17 │
│ │aprilie 2019 privind │
│ │definirea, descrierea,│
│ │prezentarea şi │
│ │etichetarea băuturilor│
│ │spirtoase, utilizarea │
│ │denumirilor băuturilor│
│ │spirtoase în │
│Regulamentul │prezentarea şi │
│(UE) 2019/787 │etichetarea altor │
│ │produse alimentare, │
│ │protecţia indicaţiilor│
│ │geografice ale │
│ │băuturilor spirtoase, │
│ │utilizarea alcoolului │
│ │etilic şi a │
│ │distilatelor de │
│ │origine agricolă în │
│ │băuturile alcoolice, │
│ │şi de abrogare a │
│ │Regulamentului (CE) │
│ │nr. 110/2008 │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │Regulamentul de punere│
│ │în aplicare (UE) 2022/│
│ │1.637 al Comisiei din │
│ │5 iulie 2022 de │
│ │stabilire a normelor │
│ │de aplicare a │
│ │Directivei (UE) 2020/ │
│ │262 a Consiliului în │
│ │ceea ce priveşte │
│ │utilizarea │
│Regulamentul │documentelor în │
│(UE) 2022/1.637│contextul deplasării │
│ │produselor accizabile │
│ │în regim suspensiv de │
│ │accize şi al │
│ │deplasării produselor │
│ │accizabile după │
│ │eliberarea pentru │
│ │consum, precum şi a │
│ │formularului care │
│ │trebuie utilizat │
│ │pentru certificatul de│
│ │scutire │
├───────────────┼──────────────────────┤
│SM │stat membru │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │registru central │
│ │gestionat de Comisia │
│ │Europeană, menţionat │
│ │la art. 19 alin. (4) │
│ │din Regulamentul (UE) │
│ │nr. 389/2012 al │
│ │Consiliului din 2 mai │
│ │2012 privind │
│ │cooperarea │
│ │administrativă în │
│SEED │domeniul accizelor şi │
│ │de abrogare a │
│ │Regulamentului (CE) │
│ │nr. 2.073/2004, parte │
│ │a sistemului │
│ │informatizat, care │
│ │asigură în orice │
│ │moment vizualizarea │
│ │datelor furnizate de │
│ │statele membre din │
│ │registrele naţionale │
├───────────────┼──────────────────────┤
│UF │utilizator final │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │limbaj care permite │
│XML │definirea documentelor│
│ │ce conţin informaţii │
│ │într-un mod structurat│
└───────────────┴──────────────────────┘


    2. EMCS-RO-Mişcări este aplicaţia de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize şi cu accize plătite în statul membru de expediţie, bazată pe transmiterea electronică a datelor, structurate în conformitate cu standardele agreate ale mesajelor.
    3. Structura şi conţinutul mesajelor schimbate sunt conforme cu tabelul 1 din anexa I la Regulamentul EMCS.
    4. Expeditorul este obligat să trimită, prin sistemul informatizat, e-DA sau e-DAS, după caz, înainte de expedierea produselor.
    5. Principalele documente electronice utilizate în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări pe baza cărora se generează mesaje sunt:
    a) e-DA;
    b) e-DAS;
    c) cerere de anulare;
    d) cerere de schimbare de destinaţie;
    e) cerere de transbordare;
    f) raport de primire/raport de export;
    g) cerere de divizare;
    h) cerere de atenţionare/respingere;
    i) explicaţii privind diferenţele cantitative;
    j) explicaţii privind întârzierea;
    k) raport de control;
    l) raport de eveniment;
    m) întreruperea mişcării;
    n) închidere manuală.

    6. În aplicaţia EMCS-RO-Mişcări, mesajele se transmit automat, după cum urmează:
    6.1. între operatorii economici din România autorizaţi să expedieze produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize şi operatorii economici autorizaţi să primească produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, via autoritatea vamală teritorială în a cărei arie de competenţă se află expeditorul, respectiv primitorul;
    6.2. între operatorii economici din România autorizaţi să expedieze produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize şi un BV de export, unde operatorul economic întocmeşte formalităţile de export, via autoritatea vamală teritorială în a cărei arie de competenţă se află expeditorul;
    6.3. între operatorii economici din România autorizaţi să expedieze produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize şi operatorii economici din alte SM autorizaţi să primească produse accizabile în regim suspensiv de accize, via autoritatea vamală teritorială în a cărei arie de competenţă se află expeditorul;
    6.4. între operatorii economici din alte SM autorizaţi să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize şi operatorii economici din România autorizaţi să primească produse accizabile în regim suspensiv de accize, via autoritatea vamală teritorială în a cărei arie de competenţă se află primitorul;
    6.5. între operatorii economici din alte SM autorizaţi să expedieze produse accizabile în regim suspensiv de accize şi un BV de export situat în România, dacă, prin excepţie, operaţiunea de export se derulează printr-un BV din România;
    6.6. între operatorii economici din România autorizaţi să expedieze produse accizabile cu accize plătite în România şi operatorii economici din alte SM autorizaţi să primească produse accizabile cu accize plătite în alt SM, via autoritatea vamală teritorială în a cărei arie de competenţă se află expeditorul;
    6.7. între operatorii economici din alte SM autorizaţi să expedieze produse accizabile cu accize plătite în SM de expediţie şi operatorii economici din România autorizaţi să primească produse accizabile cu accize plătite în alt SM, via autoritatea vamală teritorială în a cărei arie de competenţă se află primitorul.

    7. (1) Un destinatar (antrepozitar sau destinatar înregistrat) din România care doreşte să primească produse accizabile într-un loc de livrare directă trebuie să notifice în scris la autoritatea competentă a locului de recepţie, înainte de prima expediere a produselor accizabile, adresa locului de recepţie, în scopul verificării condiţiilor de primire a produselor.
    (2) Mişcările către un destinatar înregistrat, care nu sunt recepţionate la sediul social, având ca destinaţie un punct de lucru înscris în autorizaţie, vor fi iniţiate prin utilizarea opţiunii de livrare directă. Destinatarul din România are obligaţia de a comunica această condiţie expeditorului din alt SM şi de a notifica în scris la autoritatea competentă a locului de recepţie, înainte de prima expediere a produselor accizabile, adresa locului de recepţie, în scopul verificării condiţiilor de primire a produselor.
    (3) Mişcările cu produse accizabile în regim de scutire de la plata accizelor, destinate alimentării navelor/aeronavelor ori livrării la preţuri fără accize către autorităţile publice, sunt iniţiate cu utilizarea opţiunii de livrare directă, care face posibilă înscrierea la rubrica 7 „Locul livrării“ a adresei portului/aeroportului, a navei în care se încarcă produsele accizabile, respectiv a autorităţii publice unde sunt livrate produsele, după caz.

    8. (1) Ca regulă generală, în cazul mişcărilor naţionale cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, containerul este sigilat corespunzător, cu sigiliul expeditorului sau al transportatorului, după caz.
    (2) Atunci când transportul naţional de produse accizabile are doi sau mai mulţi destinatari, expeditorul va asigura ca pe toată durata transportului containerul să fie sigilat cu sigiliul corespunzător.
    (3) Atunci când în acelaşi mijloc de transport sunt încărcate atât produse accizabile care circulă în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, cât şi cu accize plătite ori alte produse, se efectuează sigilarea mijlocului de transport, iar identificarea mărfurilor se realizează prin descrierea precisă a produselor în documentele însoţitoare.
    (4) Sigilarea mijlocului de transport pe durata transportului se asigură de expeditorul produselor sau de transportator, după caz.

    9. (1) Transbordarea produselor însoţite de e-DA/e-DAS, pe teritoriul României, dintr-un mijloc de transport în unul sau mai multe mijloace de transport, poate fi realizată numai sub supraveghere vamală. Lucrătorul vamal va introduce informaţiile în aplicaţie prin crearea unui raport de eveniment.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), atunci când pe parcursul transportului a fost schimbat numai capul tractor (fără a avea loc descărcarea sau transbordarea produselor), nu este necesară prezenţa autorităţii la transbordare, iar datele vor fi introduse în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de primitor, în „Raportul de primire“ la rubrica „Informaţii complementare“.

    CAP. II
    Completarea e-DA/e-DAS în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări
    10. E-DA/e-DAS este completat de către operatorul economic expeditor conectat la aplicaţia EMCS-RO-Mişcări, utilizând numele de utilizator şi parola comunicate de BV în a cărui arie de competenţă îşi desfăşoară activitatea, în baza autorizaţiei pentru accesul la aplicaţia EMCS-RO-Mişcări.
    11. (1) Operatorii economici conectaţi la aplicaţia EMCS-RO-Mişcări au obligaţia de a completa corect toate rubricile din e-DA/e-DAS, pentru a evita erorile care ar putea să apară la momentul verificării de către aplicaţia EMCS-RO-Mişcări.
    (2) La apariţia unei erori, în pagina de lucru a aplicaţiei sunt afişate informaţii privind câmpurile eronat introduse sau datele lipsă ce trebuie introduse în câmpurile obligatorii din ecranul descris.
    (3) Pentru mai multe informaţii, utilizatorul poate accesa butonul „Ajutor“.
    (4) Rubricile obligatoriu de completat ale e-DA/e-DAS sunt marcate în aplicaţie cu simbolul „*“.

    12. (1) Codurile utilizate în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări sunt prevăzute în anexa II la Regulamentul EMCS, şi anume: coduri lingvistice, codul de referinţă administrativ, codurile de ţară, codurile de referinţă ale birourilor vamale (COR), codul tipului garantului, codul modului de transport, codul unităţii de transport, codurile ambalajelor, codul motivului anulării, codurile produselor accizabile, unităţile de măsură, durata maximă a călătoriei pentru fiecare cod al modului de transport, lista administraţiilor naţionale care utilizează grade Plato în structura ratei (ratelor) accizei la bere.
    (2) Pentru Grecia, codul de ţară utilizat este EL, în loc de GR.

    13. (1) Aplicaţia EMCS-RO-Mişcări verifică automat e-DA/e-DAS, pentru a se asigura că proiectele de documente electronice transmise de expeditor respectă informaţiile furnizate la autorizarea/înregistrarea operatorului economic.
    (2) Validarea e-DA/e-DAS implică, fără restricţii, verificarea completă a structurii şi conţinutului documentului, a codurilor de accize ale operatorilor economici autorizaţi/înregistraţi să deruleze operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize sau cu accize plătite, după caz, şi verificarea suplimentară a datelor în privinţa codurilor de produse accizabile pentru care operatorii economici implicaţi în mişcare sunt autorizaţi/înregistraţi.
    (3) Autoritatea vamală de expediere validează proiectul de e-DA/e-DAS pe baza informaţiilor din SEED şi a informaţiilor naţionale potenţial complementare.
    (4) După validare se atribuie e-DA-ului/e-DAS-ului un ARC, care este returnat automat expeditorului.
    (5) După alocarea ARC-ului, expeditorul poate iniţia expedierea produselor accizabile.
    (6) Autoritatea vamală de expediere trimite formularul eDA/e-DAS către autoritatea competentă de destinaţie.

    14. (1) În pagina de conectare la aplicaţia EMCS-RO-Mişcări, după introducerea numelui de utilizator şi a parolei, prin accesarea butonului „Introduceţi“ ecranul principal al aplicaţiei devine disponibil.
    (2) Pe pagina de start se pot vizualiza ultimele mişcări, inclusiv cele cu termen declarat depăşit.
    (3) Aplicaţia permite utilizarea opţiunilor de comenzi rapide pentru a crea o mişcare sau pentru a căuta o mişcare existentă şi accesul la rubricile „Noutăţi“, „Anunţuri“, „Legături“ şi „Documente oficiale“.

    15. Utilizatorul conectat la aplicaţie are posibilitatea:
    a) creării şi monitorizării mişcărilor de produse accizabile;
    b) transmiterii unui mesaj de anulare, schimbare de destinaţie, transbordare, anunţare a sosirii, raport de primire, divizare, atenţionare/respingere, explicaţie privind diferenţele cantitative şi/sau întârzierea pentru mişcările iniţiate deja în cazul mişcărilor aflate în regim suspensiv/de scutire/de exceptare de accize;
    c) transmiterii unui mesaj de schimbare de destinaţie, anunţare a sosirii, raport de primire, atenţionare/respingere, explicaţie privind diferenţele cantitative şi/sau întârzierea pentru mişcările iniţiate deja în cazul mişcărilor cu accize plătite în statul membru de expediţie;
    d) căutării unei mişcări în baza unei liste de criterii de căutare;
    e) importării proiectelor în format.xml localizate şi memorate în alt sistem informatic.

    CAP. III
    Crearea unei mişcări
    16. (1) O mişcare poate fi creată prin accesarea în meniul principal a butonului „Creează mişcare“.
    (2) Pentru a previzualiza un e-DA/e-DAS se accesează butonul „Vizualizează proiectul“.
    (3) Pentru transmiterea unui proiect de e-DA/e-DAS autorităţii vamale de expediere se selectează butonul „Transmite“.
    (4) Pentru a anula un e-DA acceptat de sistem se accesează butonul „Anulare“.
    (5) Un e-DA/e-DAS constă în următoarele secţiuni de document, care trebuie completate înainte de a transmite documentul:
    a) „Informaţii generale“, care cuprinde informaţii despre expediere, destinaţie, garanţie, transport şi certificate;
    b) „Informaţii expediere produse“, care cuprinde tipuri de produse, cantităţi şi ambalaje.


    17. (1) În situaţia în care e-DA/e-DAS se întocmeşte pentru mai multe produse accizabile, se completează informaţiile aferente fiecărui produs, separat, adăugând un nou reper într-o nouă filă a secţiunii „Informaţii expediere produse“.
    (2) Un e-DA/e-DAS poate fi depus pentru un număr maxim de 999 de produse.

    18. Regulile de completare a rubricilor din e-DA/e-DAS sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni.
    CAP. IV
    Monitorizarea stării unei mişcări
    19. Pentru fiecare mişcare iniţiată, aplicaţia permite monitorizarea stării.
    20. Starea unui e-DA/e-DAS transmis autorităţii vamale de expediere poate fi vizualizată accesând butonul „Mişcări“, apoi „Rezultate mişcări identificate local“, unde se regăsesc toate mişcările disponibile, cu detaliile de bază.
    21. Din pagina principală „Acasă“ se introduc criterii de filtrare în secţiunea „Caută local“. Se introduce ARC şi se accesează butonul „Caută“.
    22. Prin selectarea butonului „Căutare avansată“ este posibilă căutarea după o serie prestabilită de criterii de căutare.
    23. Accesând ARC-ul aferent fiecărei mişcări pot fi obţinute informaţii suplimentare despre mişcarea respectivă.
    CAP. V
    Formalităţi efectuate de expeditor
    A. Transmiterea unui e-DA/e-DAS
    24. (1) Expeditorul are posibilitatea salvării pe discul local al staţiei de lucru a proiectului unui e-DA/e-DAS în format.xml.
    (2) Încărcarea unui fişier.xml de pe discul local este o modalitate de a genera un nou proiect de e-DA/e-DAS.

    25. (1) După completarea, verificarea, stocarea şi transmiterea e-DA de către expeditor, acesta poate fi vizualizat la autoritatea vamală în starea:
    a) acceptat;
    b) anulat;
    c) livrat;
    d) deviat;
    e) respins;
    f) înlocuit;
    g) e-DA închis manual;
    h) refuzat;
    i) refuz parţial;
    j) export în curs;
    k) acceptat pentru export;
    l) oprit;
    m) fără stare.

    (2) După completarea, verificarea, stocarea şi transmiterea e-DAS de către expeditor, acesta poate fi vizualizat la autoritatea vamală în starea:
    a) acceptat;
    b) livrat;
    c) deviat;
    d) respins;
    e) e-DAS închis manual;
    f) refuzat;
    g) refuz parţial;
    h) oprit;
    i) fără stare.

    (3) În cazul în care DA/DAS este emis în procedură de rezervă şi documentul este preluat ulterior în aplicaţia EMCSRO-Mişcări, e-DA/e-DAS poate fi vizualizat la autoritatea vamală în starea:
    a) în curs, când e-DA/e-DAS este invalid semantic şi se aşteaptă o evaluare a informaţiilor conţinute de către un lucrător vamal;
    b) eliberat, când e-DA/e-DAS a fost eliberat, după ce a fost analizat de către un lucrător vamal;
    c) blocat, când informaţiile din e-DA/e-DAS au fost evaluate de lucrătorii vamali şi se decide blocarea e-DA/e-DAS.


    26. (1) La expedierea produselor accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize, precum şi în cazul schimbării destinaţiei sau divizării transportului, termenul-limită în care produsele trebuie prezentate la destinaţie, luând în considerare mijlocul de transport utilizat, va fi exprimat conform tabelului:

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Codul modului de │Durata maximă a │
│transport │călătoriei │
│ │(exprimată în zile) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│0 - altele │45 │
├─────────────────┼────────────────────┤
│1 - transport pe │45 │
│mare │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│2 - transport │35 │
│feroviar │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│3 - transport │35 │
│rutier │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│4 - transport │20 │
│aerian │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│5 - trimitere │30 │
│poştală │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│7 - instalaţie de│15 │
│transport fixă │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│8 - transport pe │ │
│căile navale │35 │
│interioare │ │
└─────────────────┴────────────────────┘


    (2) Termenul-limită se completează în e-DA sub formă de număr de zile sau ore şi reprezintă numărul de zile calendaristice sau numărul de ore până la care se estimează că produsele trebuie să ajungă la destinaţie.
    (3) Valoarea „0“ se referă la transportul multimodal, atunci când se efectuează descărcări şi reîncărcări de marfă şi acoperă cazul grupajelor de mărfuri, al exportului, al divizării şi al schimbării destinaţiei.
    (4) În cazul exportului, durata călătoriei înseamnă durata estimată a călătoriei până la ieşirea de pe teritoriul vamal al Uniunii.
    (5) Pentru deplasările de produse deja eliberate pentru consum (e-DAS), la durata maximă a călătoriei prevăzută la alin. (1) se adaugă o perioadă suplimentară de 30 de zile.

    27. (1) Mişcările de produse accizabile scutite de la plata accizelor destinate alimentării navelor/aeronavelor sunt în supravegherea birourilor vamale din incinta portului/aeroportului de destinaţie.
    (2) În cazul mişcărilor de produse accizabile scutite de la plata accizelor destinate alimentării navelor, e-DA va conţine informaţii despre numele navei în care urmează să se descarce produsele accizabile.

    28. Dacă în urma emiterii e-DA de către expeditor autoritatea vamală decide efectuarea controlului operaţiunii, expeditorul are obligaţia transmiterii la biroul vamal a comenzii, facturii ori avizului de însoţire a mărfii, după caz, a documentelor de transport şi de plată, după caz.
    29. (1) În cazul în care produsele accizabile provenite din import capătă statut unional prin punerea în liberă circulaţie la un BV şi urmează a fi expediate în regim suspensiv de accize, expeditorul va înscrie în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări numărul declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie.
    (2) Prin verificare manuală complementară, autoritatea vamală de expediere compară conţinutul declaraţiei vamale de punere în liberă circulaţie cu datele înscrise în e-DA.
    (3) Produsele pot părăsi locul de expediere numai după ce rezultatul comparaţiei de la alin. (2) este satisfăcător şi formalităţile vamale din care rezultă că produsele accizabile au fost puse în liberă circulaţie sunt finalizate.

    30. Importatorii care intenţionează să pună în liberă circulaţie produse accizabile în regim suspensiv de accize au obligaţia de a se autoriza în calitate de expeditor înregistrat, potrivit prevederilor secţiunii a 11-a „Expeditorul înregistrat“ a cap. I din titlul VIII al Codului fiscal.
    31. Produsele accizabile aflate în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize pot părăsi locul de expediere aflat în România numai după ce au fost îndeplinite formalităţile corespunzătoare privind:
    a) emiterea e-DA şi alocarea ARC-ului de către sistemul informatic;
    b) furnizarea, de către antrepozitarul sau expeditorul înregistrat, persoanei care însoţeşte produsele accizabile sau, în cazul în care produsele nu sunt însoţite de o astfel de persoană, transportatorului a codului de referinţă administrativ unic sau a documentului e-DA pe suport hârtie, după caz;
    c) sigilarea containerelor;
    d) punerea în liberă circulaţie, în cazul importului.

    32. Produsele accizabile eliberate pentru consum în România pot părăsi locul de expediere numai după ce au fost îndeplinite formalităţile corespunzătoare privind:
    a) emiterea e-DAS şi alocarea ARC-ului de către sistemul informatic;
    b) furnizarea, de către expeditorul certificat (inclusiv ocazional), persoanei care însoţeşte produsele accizabile sau, în cazul în care produsele nu sunt însoţite de o astfel de persoană, transportatorului a codului de referinţă administrativ simplificat unic.


    B. Anularea
    33. Opţiunea este aplicabilă doar pentru mişcările însoţite de e-DA.
    34. (1) Expeditorul poate efectua anularea unui e-DA anterior acceptat de sistem, într-un interval de 30 de minute de la alocarea ARC-ului, numai înainte de părăsirea efectivă a locului de expediere.
    (2) Anularea în conformitate cu prevederile alin. (1) nu poate fi efectuată dacă autoritatea vamală de expediere a primit de la destinatar mesajul „Raport de primire“ ori dacă a avut loc o schimbare de destinaţie sau o divizare, după caz.
    (3) Pentru utilizarea opţiunii, se menţionează motivul anulării.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care sunt observate erori în mesajele transmise şi produsele urmează a fi livrate către acelaşi primitor, expeditorul poate solicita autorităţii vamale de expediere anularea e-DA. Cererea de anulare a e-DA poate fi depusă la autoritatea vamală de expediere în termen de 10 zile lucrătoare de la data alocării ARC-ului.
    (5) Dacă primitorul refuză primirea produselor înainte ca acestea să ajungă la destinaţie, expeditorul va da o nouă destinaţie produselor, prin redirecţionarea transportului în integralitate înapoi la locul de expediere sau către un alt primitor autorizat, iar raportul de primire va fi întocmit de către noul primitor.
    (6) În urma analizei de risc, autoritatea vamală de expediere poate controla ulterior dacă produsele au părăsit antrepozitul fiscal expeditor.

    35. (1) În situaţia prevăzută la pct. 34 alin. (1), după accesarea butonului „Anulare“, expeditorul completează câmpurile din proiectul de mesaj de anulare şi transmite mesajul autorităţii vamale de expediere.
    (2) În situaţia prevăzută la pct. 34 alin. (4), anularea este realizată de către lucrătorul vamal, numai după întocmirea unui raport de control, cu aprobarea directorului DRV.


    C. Schimbarea destinaţiei
    36. (1) Opţiunea este aplicabilă atât mişcărilor însoţite de eDA, cât şi celor însoţite de e-DAS şi permite modificarea următoarelor informaţii:
    a) durata călătoriei;
    b) organizatorul transportului;
    c) numărul facturii;
    d) data facturii;
    e) codul modului de transport;
    f) informaţii complementare;
    g) codul tipului de destinaţie;
    h) destinatar;
    i) locul livrării;
    j) codul biroului vamal aferent locului livrării;
    k) codul tipului de garant;
    l) garant;
    m) organizatorul transportului;
    n) transportator;
    o) detalii privind transportul.

    (2) Pentru mişcările însoţite de e-DAS, expeditorul poate schimba destinaţia la un alt loc de livrare din acelaşi stat membru, care este operat de acelaşi destinatar certificat, sau înapoi la locul de expediere.

    37. (1) Pentru schimbarea destinaţiei unei mişcări, expeditorul actualizează datele, prin accesarea rubricii „Mişcare“ > „Rezultate mişcări identificate local“ şi selectarea mişcării prin accesarea ARC-ului aferent acesteia.
    (2) Se accesează butonul „Schimbare destinaţie“ > „Creează“.

    38. Aplicaţia EMCS-RO-Mişcări validează autenticitatea noilor date conform aplicaţiilor complementare.

    D. Transbordarea
    39. (1) Opţiunea este aplicabilă numai mişcărilor naţionale însoţite de e-DA.
    (2) Prin intermediul acestui proces, expeditorul poate introduce informaţiile privind transbordarea după ce produsele au părăsit locul de expediere.

    40. Opţiunea se aplică atunci când este necesar a se actualiza numai informaţiile privind transportul: organizatorul transportului, primul transportator, transportatorul, detalii privind transportul, după caz. În cazul în care se combină introducerea informaţiilor privind transbordarea cu schimbarea destinaţiei, se aplică opţiunea de schimbare a destinaţiei. Dacă mişcarea urmează a fi divizată, se aplică opţiunea de divizare.
    41. Expeditorul selectează acţiunea „Transbordare“ din ecranul „Detalii document“ pentru a introduce informaţiile privind transbordarea unei mişcări „Acceptate“ sau „Exportate“ care a fost afişată în ecranul „Detalii document“.
    42. (1) Pentru a accesa opţiunea de transbordare, din meniul principal se selectează la rubrica „Mişcare“ > „Rezultate mişcări identificate local“ şi se selectează o mişcare făcând clic pe ARC-ul acesteia.
    (2) Se accesează butonul „Transbordare“.
    (3) Pentru a introduce transbordarea se accesează butonul „Creare“.
    (4) Pentru a previzualiza proiectul de introducere a transbordării se accesează butonul „Vizualizare proiect“.


    E. Divizarea
    43. Opţiunea este aplicabilă mişcărilor cu produse energetice însoţite de e-DA.
    44. În cazul în care expeditorul decide divizarea transportului, va accesa ARC-ul corespunzător mişcării ce urmează a fi divizată şi va crea e-DA-urile aferente noilor mişcări, prin selectarea opţiunii „Divizare“. Expeditorul va completa toate rubricile din noile e-DA create.
    45. Divizarea e-DA în mai multe e-DA pe teritoriul unui SM este posibilă numai dacă acel SM permite operaţiunea de divizare.
    46. Operaţiunea de divizare permite completarea şi modificarea următoarelor informaţii din e-DA:
    a) codul statului membru pe teritoriul căruia are loc divizarea;
    b) numărul de referinţă local;
    c) durata călătoriei;
    d) organizatorul transportului;
    e) codul tipului de destinaţie;
    f) noul destinatar;
    g) locul livrării;
    h) birou vamal loc livrare/birou vamal de export;
    i) noul organizator al transportului;
    j) noul transportator;
    k) detalii privind transportul;
    l) corpul e-DA.


    F. Explicaţii de întârziere
    47. Opţiunea este aplicabilă atât mişcărilor însoţite de e-DA, cât şi celor însoţite de e-DAS.
    48. În cazul în care livrarea produselor este întârziată, expeditorul sau primitorul trebuie să ofere explicaţii indiferent dacă primeşte sau nu o notificare privind expirarea raportului de primire sau privind expirarea schimbării destinaţiei, după caz.
    49. (1) În meniul principal, se selectează e-DA/e-DAS pentru care se doreşte a se oferi explicaţii de întârziere şi se accesează butonul „Notificări/Explicaţii întârziere“/„Creează explicaţie“, unde se introduc motivul întârzierii şi informaţii complementare.
    (2) Explicaţia este acceptată în sistem prin accesarea butonului „Transmitere“.


    G. Explicaţii privind diferenţele cantitative (lipsă/exces)
    50. Opţiunea este aplicabilă atât mişcărilor însoţite de e-DA, cât şi celor însoţite de e-DAS.
    51. La livrarea produselor, atunci când se constată diferenţe cantitative, expeditorul sau primitorul oferă explicaţii în vederea evaluării motivelor pentru care au fost înregistrate diferenţele. Transmiterea explicaţiilor este opţională.
    52. În meniul principal se selectează e-DA/e-DAS pentru care se doreşte a se oferi explicaţii privind diferenţele cantitative şi se accesează butonul „Explicaţii diferenţe cantitative“/ „Creează explicaţie“, unde se completează informaţiile obligatorii.

    H. Atenţionare/Respingere
    53. Opţiunea este aplicabilă atât mişcărilor însoţite de e-DA, cât şi celor însoţite de e-DAS.
    54. Primitorul poate emite o atenţionare sau poate să respingă e-DA/e-DAS înainte de sosirea produselor dacă nu a comandat produsele sau dacă descrierea produselor nu corespunde comenzii făcute. În cazul în care primitorul nu aşteaptă produsele descrise în e-DA/e-DAS, va respinge e-DA/e-DAS. În cazul în care e-DA/e-DAS nu corespunde comenzii făcute, primitorul poate emite atenţionare şi poate aştepta primirea produselor pentru a le verifica la locul de livrare.
    55. Dacă e-DA/e-DAS este respins, expeditorul este aşteptat să iniţieze o schimbare de destinaţie pentru e-DA/e-DAS ori poate diviza sau anula e-DA dacă produsele nu au părăsit locul de expediere.
    56. Dacă primitorul nu respinge e-DA/e-DAS, ci doar emite o atenţionare, expeditorul poate lăsa mişcarea să continue, poate iniţia o schimbare de destinaţie pentru e-DA/e-DAS ori poate diviza sau anula e-DA dacă produsele nu au părăsit locul de expediere.
    57. În meniul principal se selectează e-DA/e-DAS pentru care se doreşte emiterea unei atenţionări sau respingerea şi se accesează butonul „Atenţionare/Respingere“/„Creează“ unde se completează informaţiile obligatorii. Dacă opţiunea „Indicator de respingere e-DA/e-DAS“ este bifată, este necesară completarea câmpului „Motiv atenţionare/respingere“.

    CAP. VI
    Formalităţi la autoritatea vamală de expediere
    58. Prin intermediul aplicaţiei EMCS-RO-Mişcări, autoritatea vamală de expediere facilitează procesul de mişcare a produselor accizabile, comunicând cu expeditorul, cu autoritatea competentă de destinaţie şi cu autorităţile competente ale SM interesate de a primi informaţii despre un transport care tranzitează teritoriul Uniunii Europene, asigurând transparenţa acestuia pentru toţi operatorii economici implicaţi.
    59. (1) Autoritatea vamală de expediere gestionează validarea proiectelor de documente, precum e-DA/e-DAS, anularea, schimbarea de destinaţie, transbordarea, divizarea, atenţionarea/respingerea, explicaţiile privind diferenţele cantitative şi de întârziere, întreruperea mişcării, raportul de primire, după caz, şi diseminează documentele validate tuturor părţilor interesate.
    (2) Validarea proiectelor de documente implică verificarea electronică a structurii şi conţinutului documentului care trebuie să respecte un şablon predefinit, a codurilor de accize ale operatorilor economici implicaţi, atât din punctul de vedere al validităţii codului de acciză în SEED în momentul iniţierii mişcării, cât şi al conformităţii codurilor de produs accizabil.

    60. Identificarea de către lucrătorii vamali de la autoritatea vamală de expediere a e-DA/e-DAS în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări se face în pagina „Rezultate mişcări identificate local“, unde pot fi create criterii de afişare a listei filtrate de mişcări, utilizând toate câmpurile existente în e-DA/e-DAS.
    61. (1) În cazul primirii proiectelor de documente prevăzute la pct. 59 alin. (1), autoritatea vamală de expediere efectuează o verificare electronică a datelor. Dacă datele respective sunt corecte, aplicaţia EMCS-RO-Mişcări adaugă la mesajul primit ARC-ul, precum şi data şi ora validării, comunică expeditorului aceste informaţii şi transmite mesajul autorităţii competente de destinaţie.
    (2) În cazul în care datele respective nu sunt corecte, aplicaţia generează un mesaj, prin care expeditorul este informat în acest sens fără întârziere.
    (3) În cazul schimbării destinaţiei ori al divizării transportului, după caz, aplicaţia EMCS-RO-Mişcări actualizează e-DA-ul original, în conformitate cu informaţia conţinută în mesajul de schimbare a destinaţiei ori de divizare. În cazul în care actualizarea include schimbarea autorităţii competente de destinaţie şi/sau schimbarea primitorului, e-DA-ul actualizat şi noul e-DA generat, după caz, sunt transmise autorităţilor competente de destinaţie, care le vor transmite noului/noilor primitor/primitori sau BV unde a fost depusă declaraţia vamală de export, după caz. Autoritatea vamală de expediere transmite mesajul de schimbare a destinaţiei/de divizare autorităţii competente de destinaţie menţionate în e-DA-ul original. Aceasta din urmă informează primitorul menţionat în e-DA-ul original în legătură cu schimbarea destinaţiei/divizarea transportului, după caz, utilizând „notificarea de schimbare a destinaţiei“. În cazul în care actualizarea include schimbarea locului livrării, dar nu şi schimbarea autorităţii competente de destinaţie şi nici schimbarea primitorului, autoritatea vamală de expediere transmite mesajul de schimbare a destinaţiei autorităţii competente de destinaţie menţionate în e-DA-ul original. Aceasta din urmă transmite primitorului mesajul de schimbare a destinaţiei.
    (4) În cazul în care e-DA-ul actualizat include un nou primitor aflat în aria de competenţă a aceleiaşi autorităţi competente menţionate în e-DA-ul original, autoritatea competentă respectivă informează primitorul menţionat în e-DA-ul original în legătură cu schimbarea destinaţiei, utilizând „notificarea de schimbare a destinaţiei“.
    (5) Prevederile alin. (3) sunt aplicabile şi în cazul produselor însoţite de e-DAS pentru care are loc schimbarea destinaţiei.
    (6) În cazul în care o mişcare intră în statusul „Expirată“ după 30 de zile de la expirarea duratei călătoriei stabilite de expeditor, autoritatea vamală de expediere declanşează controlul pentru stabilirea motivului întârzierii.

    62. (1) În cazul mişcărilor neînchise cu raport de primire/raport de export, după caz, când expeditorul/destinatarul prezintă o dovadă alternativă de închidere a mişcării, potrivit art. 408 sau 416^4 din Codul fiscal, lucrătorul vamal de la BV de expediere din România poate efectua închiderea manuală a mişcării.
    (2) În cazul mişcărilor neînchise cu raport de primire/raport de export, după caz, şi pentru care nu este furnizată o dovadă alternativă de închidere a mişcării potrivit alin. (1), dar obligaţia plăţii accizei a fost îndeplinită de către unul dintre operatorii economici implicaţi în mişcare, acestea vor fi închise manual de către BV de expediere din România.

    CAP. VII
    Formalităţi la emiterea e-DA destinat exportului
    63. (1) Există două posibilităţi pentru ca un transport de produse accizabile destinat exportului să se deruleze în regim suspensiv de accize:
    a) depunerea e-DA şi a declaraţiei vamale de export de către expeditor de la locul de expediere, în cazul în care acesta este autorizat în procedură simplificată de înscrierea în evidenţele declarantului;
    b) depunerea e-DA de către expeditor de la locul de expediere şi a declaraţiei vamale de export la un BV de export din acelaşi SM sau dintr-un alt SM.

    (2) BV de export, în înţelesul prezentelor instrucţiuni, este autoritatea vamală unde se întocmesc formalităţile vamale de export.
    (3) Expeditorul poate include maximum 9 e-DA-uri în aceeaşi declaraţie vamală de export.
    (4) E-DA este primul document prezentat pentru validare, urmat de efectuarea formalităţilor vamale de export, prin intermediul aplicaţiei ECS-RO.

    64. (1) În cazul prevăzut la pct. 63 alin. (1) lit. a), expeditorul iniţiază o mişcare cu tip trimitere - vămuire la domiciliu (procedură simplificată de înscriere în evidenţele declarantului), cu codul tipului de destinaţie Export, utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări, înainte de a părăsi antrepozitul fiscal expeditor.
    (2) După depunerea declaraţiei vamale de export se realizează o verificare încrucişată între e-DA şi declaraţia vamală de export aferentă. Verificarea încrucişată presupune verificarea ARC, a numărului de articole, a codului NC şi a masei nete. Rezultatul poate fi:
    a) satisfăcător, caz în care produsele accizabile pot părăsi locul de expediere cu ARC-urile aferente e-DA incluse în declaraţia vamală de export;
    b) nesatisfăcător, caz în care sunt aplicabile prevederile art. 174 din Codul Vamal al Uniunii.

    (3) Produsele sunt considerate a nu fi plecat de la locul de expediere şi expeditorul trebuie să examineze cauza erorii. În funcţie de rezultatul examinării, există două acţiuni posibile pentru expeditor: o opţiune este de a invalida declaraţia vamală de export şi de a prezenta una nouă, cu date corectate, iar a doua opţiune este de a anula în totalitate operaţiunea, prin invalidarea atât a declaraţiei vamale de export, cât şi a e-DA aferente.

    65. (1) În cazul prevăzut la pct. 63 alin. (1) lit. b), expeditorul iniţiază o mişcare cu tip trimitere - trimitere standard, cu codul tipului de destinaţie Export, utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări, înainte de a părăsi antrepozitul fiscal expeditor. Declaraţia vamală de export se depune la biroul vamal de export competent, stabilit în conformitate cu art. 221 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447.
    (2) După depunerea declaraţiei vamale de export se realizează o verificare încrucişată între e-DA şi declaraţia vamală de export aferentă. Verificarea încrucişată presupune verificarea ARC, a numărului de articole, a codului NC şi a masei nete. Rezultatul verificării poate fi:
    a) satisfăcător, caz în care produsele accizabile pot părăsi locul de export cu ARC-urile aferente e-DA incluse în declaraţia vamală de export;
    b) nesatisfăcător, cu:
    (i) discrepanţe majore, atunci când nu toate produsele menţionate în declaraţia vamală de export există în eDA menţionat în acea declaraţie vamală de export. În acest caz, declaraţia vamală de export se invalidează de către autoritatea vamală înainte de liberul de vamă la export;
    (ii) discrepanţe minore, analizate de către lucrătorul vamal, care poate să decidă acordarea liberului de vamă, modificarea sau invalidarea declaraţiei vamale de export, după caz;
    (iii) în urma unei verificări încrucişate cu rezultat negativ de control, dacă autoritatea vamală nu a acordat liberul de vamă, expeditorul trebuie să emită o schimbare de destinaţie sau o divizare pentru toate eDA în cauză.    66. În cazurile prevăzute la pct. 79 şi 80, lucrătorul vamal de la BV de export verifică concordanţa datelor din cele două documente, înainte de acordarea liberului de vamă.
    CAP. VIII
    Completarea şi transmiterea raportului de primire în cazul mişcărilor însoţite de e-DA
    67. (1) Ajungerea produselor la destinaţie este confirmată de către primitor prin accesarea butonului „Anunţă sosirea“ din pagina „Detalii document“. Primitorul va înregistra în sistem codul biroului vamal în a cărui rază teritorială recepţionează produsele, în cazul recepţiei de către un destinatar înregistrat, inclusiv ocazional, sau în cazul livrării directe. În urma încheierii cu succes a acţiunii, sistemul va actualiza statusul mişcării în „Sosită“.
    (2) Primitorul are obligaţia:
    a) să păstreze produsele la locul de recepţie pentru o posibilă verificare din partea autorităţii vamale de destinaţie, care, în urma analizei de risc sau a selecţiei aleatorii, informează primitorul prin intermediul sistemului informatizat în legătură cu oportunitatea efectuării/neefectuării controlului, potrivit prevederilor pct. 96. În cazul în care primitorul este informat în legătură cu efectuarea controlului, acesta are posibilitatea de a descărca produsele din mijlocul de transport. Autoritatea vamală competentă va proceda la identificarea produselor prin numărare, cântărire, măsurare, ţinând cont inclusiv de stocul iniţial dacă în depozite/rezervoare se găsesc produse similare. După informarea privind efectuarea controlului, controlul produselor la destinaţie se efectuează cel mai târziu până la ora 12.00 în următoarea zi lucrătoare;
    b) să completeze în EMCS-RO-Mişcări raportul de primire, fără întârziere şi nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la încheierea deplasării, cu excepţia cazurilor justificate corespunzător autorităţilor competente, în care înscrie rezultatul recepţiei produselor: tipul şi cantitatea fiecărui produs accizabil primit, precum şi orice neconcordanţă între produsul accizabil primit şi produsul accizabil înscris în e-DA;
    c) să completeze raportul de primire în procedură de rezervă, în care să înscrie rezultatul recepţiei produselor: tipul şi cantitatea fiecărui produs accizabil primit, precum şi orice neconcordanţă între produsul accizabil primit şi produsul accizabil înscris în DA, pe care să îl prezinte la autoritatea vamală teritorială pentru certificare, dacă sistemul este indisponibil. Raportul de primire în procedură de rezervă va fi efectuat şi în sistem, de îndată ce acesta este repus în funcţiune.

    (3) Raportul de primire poate fi efectuat de primitor şi în situaţia în care autorizaţia acestuia devine invalidă ulterior expedierii produselor accizabile.

    68. Primitorul destinatar scutit de la plata accizelor în sensul art. 395 din Codul fiscal are obligaţia să anunţe sosirea produselor accizabile la autoritatea vamală de destinaţie, la momentul primirii produselor accizabile în regim suspensiv de accize, şi să păstreze produsele la locul de recepţie pentru o posibilă verificare din partea autorităţii vamale de destinaţie, care, în urma analizei de risc sau a selecţiei aleatorii, informează primitorul în legătură cu oportunitatea efectuării controlului fizic la destinaţie, prin orice mijloace de comunicare. După informarea privind efectuarea controlului, controlul produselor la destinaţie se efectuează cel mai târziu până la ora 12.00 în următoarea zi lucrătoare. Raportul de primire în EMCS-RO-Mişcări se efectuează de către lucrătorul vamal, care are posibilitatea:
    a) să accepte produsele;
    b) să accepte parţial produsele;
    c) să refuze în totalitate produsele.

    69. (1) Prin excepţie de la prevederile pct. 68, o mişcare poate fi considerată închisă prin generarea mesajului de „întrerupere a mişcării“ de către autoritatea vamală, atunci când mişcarea nu mai poate continua în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize.
    (2) În cazul în care mişcarea continuă cu produse accizabile eliberate pentru consum, respectiv în cazul refuzului parţial sau total, expeditorul are obligaţia de a furniza autorităţii vamale competente documentul care atestă plata accizelor, iar autoritatea vamală de expediţie generează mesajul de întrerupere a mişcării.

    70. Dacă primitorul refuză în totalitate livrarea după sosirea produselor, raportul de primire va fi întocmit cu refuz de primire. În urma mesajului de refuz de primire, expeditorul este aşteptat să anuleze, să schimbe destinaţia sau să divizeze transportul.
    71. Refuzul parţial este întocmit de către primitor, indicând cantitatea refuzată din fiecare produs înscris în e-DA. Produsele care nu au fost refuzate sau declarate lipsă sunt considerate acceptate de către primitor. Expeditorul este aşteptat să schimbe destinaţia pentru partea din transport care a fost refuzată. În acest caz, mişcarea este doar parţial descărcată.
    72. Dacă livrarea este refuzată total sau parţial, trebuie dat cel puţin un motiv al refuzului. Motivul va fi dat la nivel de detaliu, individual pe fiecare articol.
    73. După validare, raportul de primire este transmis tuturor părţilor implicate.
    CAP. IX
    Transmiterea raportului de export
    74. Descărcarea regimului suspensiv de accize are loc şi atunci când produsele părăsesc teritoriul Uniunii Europene.
    75. După primirea mesajului privind acordarea liberului de vamă la export, aplicaţia EMCS-RO-Mişcări aşteaptă confirmarea părăsirii teritoriului Uniunii Europene, operaţiune efectuată în aplicaţia ECS-RO, sau întreruperea mişcării, comandată de administraţia vamală, atunci când mişcarea nu mai poate continua.
    76. Din momentul în care liberul de vamă la export este comunicat, aplicaţia EMCS-RO-Mişcări suspendă operaţiunile sale, iar monitorizarea mişcării se efectuează prin aplicaţia ECSRO până la primirea codului rezultatului controlului de la BV de ieşire. Aplicaţia EMCS-RO-Mişcări analizează informaţia returnată din aplicaţia ECS-RO privind operaţiunea de export şi întocmeşte raportul de export pentru a fi inclus în e-DA. Procesul solicită ca în aplicaţia ECS-RO să fie disponibile pentru aplicaţia EMCS-RO-Mişcări informaţiile cu privire la rezultatele controlului de la BV de ieşire de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene.
    77. BV de export transmite raportul de export tuturor partenerilor implicaţi.
    78. Procedura vamală de export nu se aplică transporturilor de produse cu destinaţia Insula Helgoland, neaparţinând teritoriului vamal al Uniunii Europene, potrivit art. 4 alin. (1) din Codul Vamal al Uniunii. În conformitate cu art. 245 alin. (1) lit. (p) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446, bunurile expediate în Insula Helgoland nu sunt considerate a fi exportate de pe teritoriul vamal al Uniunii Europene. Mişcarea în regim suspensiv de accize iniţiată de către expeditor trebuie să fie încheiată manual, la BV de export, pe baza certificării emise de BV pe unde produsele părăsesc teritoriul Uniunii Europene.
    79. Dacă o mişcare a fost iniţiată utilizând e-DA emis în procedură de rezervă, în declaraţia vamală de export va fi menţionat numărul de referinţă local înscris în e-DA. La primirea codului rezultatului controlului la ieşire de la BV unde produsele părăsesc teritoriul Uniunii Europene, raportul de export în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări va fi întocmit manual la BV de export.
    80. Dacă o mişcare este iniţiată utilizând procedura de rezervă în aplicaţia ECS-RO, raportul de export în aplicaţia EMCS va fi întocmit manual, la BV de export, în baza rezultatelor verificării la ieşire de la BV pe unde produsele părăsesc teritoriul vamal al Uniunii Europene.
    81. Dacă legătura informatică între aplicaţia EMCS-RO-Mişcări şi ECS-RO nu funcţionează, lucrătorul vamal de la BV de export efectuează închiderea manuală a mişcării, după verificarea informaţiilor în baza documentelor alternative disponibile.
    CAP. X
    Completarea şi transmiterea raportului de primire în cazul mişcărilor însoţite de e-DAS
    82. (1) Ajungerea produselor la destinaţie este confirmată de către primitor prin accesarea butonului „Anunţă sosirea“ din pagina „Detalii document“. Primitorul va înregistra în sistem codul biroului vamal în a cărui rază teritorială recepţionează produsele. În urma încheierii cu succes a acţiunii, sistemul va actualiza statusul mişcării în „Sosită“.
    (2) Primitorul are obligaţia:
    a) să păstreze produsele la locul de recepţie pentru o posibilă verificare din partea autorităţii vamale de destinaţie, care, în urma analizei de risc sau a selecţiei aleatorii, informează primitorul prin intermediul sistemului informatizat în legătură cu oportunitatea efectuării/neefectuării controlului, potrivit prevederilor pct. 96. În cazul în care primitorul este informat în legătură cu efectuarea controlului, acesta are posibilitatea de a descărca produsele din mijlocul de transport. Autoritatea vamală competentă va proceda la identificarea produselor prin numărare, cântărire, măsurare, ţinând cont inclusiv de stocul iniţial dacă în depozite/rezervoare se găsesc produse similare. După informarea privind efectuarea controlului, controlul produselor la destinaţie se efectuează cel mai târziu până la ora 12.00 în următoarea zi lucrătoare;
    b) să completeze în EMCS-RO-Mişcări raportul de primire, fără întârziere şi nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la încheierea deplasării, cu excepţia cazurilor justificate corespunzător autorităţilor competente, în care înscrie rezultatul recepţiei produselor: tipul şi cantitatea fiecărui produs accizabil primit, precum şi orice neconcordanţă între produsul accizabil primit şi produsul accizabil înscris în e-DAS;
    c) să completeze raportul de primire în procedură de rezervă, în care să înscrie rezultatul recepţiei produselor: tipul şi cantitatea fiecărui produs accizabil primit, precum şi orice neconcordanţă între produsul accizabil primit şi produsul accizabil înscris în DAS, pe care să îl prezinte la autoritatea vamală teritorială pentru certificare, dacă sistemul este indisponibil. Raportul de primire în procedură de rezervă va fi efectuat şi în sistem, de îndată ce acesta este repus în funcţiune.

    (3) Raportul de primire poate fi efectuat de primitor şi în situaţia în care atestatul acestuia devine invalid ulterior expedierii produselor accizabile.

    83. (1) Raportul de primire va cuprinde informaţii în legătură cu documentele justificative pentru plata accizei datorate. Se vor completa suma corespunzătoare accizei plătite şi un identificator de plată reprezentând numărul şi data documentului/documentelor prin care s-a efectuat plata. Ordinul de plată va cuprinde ARC-ul mişcării pentru care se efectuează plata.
    (2) Plata accizei va fi înregistrată prin încărcarea în sistem a ordinului/ordinelor de plată şi a extrasului de cont, documente în format .pdf sau .jpeg de dimensiune maximă de 2 MB.
    (3) În cazul în care informaţiile în legătură cu plata accizei nu sunt complete, destinatarul poate actualiza datele transmise, prin încărcarea unor noi documente care atestă plata.
    (4) Informaţiile solicitate în cuprinsul alin. (1) nu se aplică în cazul în care, după recepţie, urmează un regim suspensiv de accize. În această situaţie, destinatarul va bifa rubrica „Urmează regim suspensiv“.

    84. După transmiterea raportului de primire, sistemul va actualiza statusul mişcării în „În verificare“, până la finalizarea verificării plăţii de către autoritatea vamală de destinaţie. Termenul de finalizare a verificării la autoritatea competentă este de 30 de zile.
    85. Verificarea plăţii poate avea rezultat:
    a) satisfăcător; sau
    b) nesatisfăcător.

    86. (1) În cazul prevăzut la pct. 85 lit. a), raportul de primire va fi transmis de către autoritatea vamală de destinaţie către SM de expediţie. Sistemul va actualiza starea mişcării în „Livrată“.
    (2) În cazul prevăzut la pct. 85 lit. b), destinatarul are obligaţia de a actualiza informaţiile transmise prin intermediul sistemului informatic, potrivit pct. 83 alin. (2).

    87. O mişcare poate fi considerată închisă şi prin generarea mesajului de „întrerupere a mişcării“ de către autoritatea vamală, atunci când mişcarea nu mai poate continua.
    88. Dacă primitorul refuză în totalitate livrarea după sosirea produselor, raportul de primire va fi întocmit cu refuz de primire. În urma mesajului de refuz de primire, expeditorul este aşteptat să schimbe destinaţia transportului.
    89. Refuzul parţial este întocmit de către primitor, indicând cantitatea refuzată din fiecare produs înscris în e-DAS. Produsele care nu au fost refuzate sau declarate lipsă sunt considerate acceptate de către primitor. Expeditorul este aşteptat să schimbe destinaţia pentru partea din transport care a fost refuzată. În acest caz, mişcarea este doar parţial descărcată.
    90. Dacă livrarea este refuzată total sau parţial, destinatarul va înregistra în sistem cel puţin un motiv al refuzului. Motivul va fi dat la nivel de detaliu, individual pe fiecare articol.
    CAP. XI
    Notificare privind expirarea raportului de primire
    91. (1) Autoritatea vamală de expediere urmăreşte starea eDA/e-DAS validate şi întocmirea unui raport de primire în intervalul de timp alocat.
    (2) Dacă nu se primeşte un raport de primire în intervalul de timp alocat, în aplicaţie este generat un mesaj care modifică statusul mişcării în „Expirată“. Aplicaţia autorităţii vamale de expediere trimite mesajul şi către aplicaţia autorităţii competente de destinaţie, care îl înaintează primitorului.

    CAP. XII
    Notificare privind expirarea schimbării destinaţiei
    92. (1) Când un transport cu produse accizabile a fost refuzat total sau parţial de către primitor, aplicaţia alocă un termen de intervenţie care expiră în 24 de ore, perioadă în care expeditorul este aşteptat să schimbe destinaţia produselor.
    (2) Dacă o astfel de operaţie nu are loc în termenul prevăzut, aplicaţia autorităţii vamale a expeditorului transmite expeditorului un mesaj de notificare şi modifică statusul mişcării în „Expirată“.
    (3) Autoritatea vamală de expediere trebuie să monitorizeze transportul în mod special, până când expeditorul dă o altă destinaţie transportului sau îl returnează la locul de expediere.
    (4) Dacă expeditorul nu dă o altă destinaţie transportului în termenul prevăzut la alin. (1), autoritatea vamală va iniţia controlul pentru a stabili dacă evenimentul constituie o neregulă în cursul deplasării de produse accizabile, în sensul art. 412 sau 419 din Codul fiscal, după caz.

    CAP. XIII
    Evenimente şi nereguli pe parcursul transportului
    93. În cazul unor evenimente de tipul celor prevăzute la art. 412 sau 419 din Codul fiscal, după caz, care au loc în timpul transportului pe teritoriul naţional, transportatorul va anunţa cel mai apropiat BV de locul evenimentului sau alte organe competente pentru semnalarea oricărui eveniment apărut pe parcursul transportului şi care poate afecta îndeplinirea obligaţiilor asumate de către expeditor.
    94. Lucrătorii vamali desemnaţi pentru control vor întocmi un raport de eveniment/raport de control, după caz. În cazul în care se va decide că operaţiunea de transport al produselor accizabile nu mai poate continua, înregistrează mesajul de întrerupere a mişcării, în termen de 24 de ore de la efectuarea controlului.
    CAP. XIV
    Formalităţi la BV de destinaţie
    95. BV de destinaţie poate regăsi e-DA/e-DAS în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări pe baza ARC-ului şi a datelor corespunzătoare.
    96. În urma rezultatului analizei de risc efectuate, autoritatea vamală de destinaţie informează primitorul în legătură cu efectuarea/neefectuarea controlului prin intermediul sistemului EMCS-RO-Mişcări.
    97. În cazul în care primitorul este autorizat ca destinatar înregistrat şi/sau indică un loc de livrare directă, autoritatea vamală de destinaţie este BV în a cărui rază de competenţă se află locul de recepţie a produselor indicat de destinatar.
    98. Dacă autoritatea competentă de destinaţie primeşte un mesaj de anulare, schimbare de destinaţie, divizare sau întrerupere a mişcării, îl transmite primitorului.
    CAP. XV
    Controlul încheierii operaţiunii
    99. (1) Dacă la BV de destinaţie se decide efectuarea controlului, lucrătorii vamali desemnaţi verifică mijlocul de transport dacă produsele nu au fost descărcate, produsele recepţionate, documentele de transport şi orice alte documente relevante privind transportul.
    (2) Rezultatul controlului efectuat de lucrătorii vamali va fi înscris într-un raport de control emis în aplicaţia EMCS-RO-Mişcări.

    CAP. XVI
    Procedura de rezervă în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la expediere
    100. Dacă aplicaţia EMCS-RO-Mişcări este indisponibilă din cauze imputabile autorităţii competente, expeditorul din România poate iniţia o mişcare cu produse accizabile, în următoarele condiţii:
    a) DA/DAS va fi întocmit utilizând un formular offline, în format .pdf, care conţine aceleaşi informaţii cu cele din documentul întocmit în sistem informatic. Modelul poate fi descărcat de pe pagina web a autorităţii vamale;
    b) formularul va avea înscris ARC-ul atribuit în procedură de rezervă;
    c) în vederea atribuirii ARC-ului, expeditorul va contacta structura Helpdesk EMCS din cadrul AVR în timpul programului de lucru sau dispeceratul din cadrul AVR, în afara orelor de program, care va verifica disponibilitatea aplicaţiei EMCS-RO-Mişcări. Dacă se confirmă indisponibilitatea aplicaţiei, operatorul economic expeditor va transmite un mesaj la adresa emcshelpdesk@customs.ro sau dispecer@customs.ro, după caz, în care va preciza numele şi codul numeric personal ale persoanei autorizate a accesa aplicaţia EMCS-RO-Mişcări şi numărul de referinţă local atribuit mişcării. Lucrătorul vamal va transmite pe adresa de e-mail de la care expeditorul a solicitat atribuirea ARC-ului codul unic alocat în procedură de rezervă;
    d) după completarea formatului .pdf al DA/DAS în procedură de rezervă la momentul expedierii produselor, expeditorul are obligaţia transmiterii formei electronice a acestui document la structura Helpdesk EMCS sau la dispecerat, după caz, şi prin orice mijloc de comunicare la BV în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, cu menţiunea că mişcarea a fost iniţiată în procedură de rezervă;
    e) în cazul în care este necesară schimbarea destinaţiei sau divizarea transportului, după caz, după iniţierea mişcării în procedură de rezervă şi până când aplicaţia EMCS-RO-Mişcări devine operaţională, expeditorul va contacta structura Helpdesk EMCS din cadrul AVR în timpul programului de lucru sau dispeceratul din cadrul AVR, urmând procedura de identificare menţionată la lit. c) şi comunicând formatul .pdf al noului DA/DAS, după caz, emis în procedură de rezervă;
    f) de îndată ce aplicaţia EMCS-RO-Mişcări devine operaţională, autoritatea vamală centrală înştiinţează operatorii economici, care au obligaţia de a încărca în sistem formatul .pdf al documentului administrativ emis în procedură de rezervă, în termen de 24 de ore de la repunerea aplicaţiei în funcţiune;
    g) în cazul în care sistemul nu validează formatul .pdf al documentului completat în procedură de rezervă, expeditorul are obligaţia de a înştiinţa de îndată autoritatea vamală de expediere şi structura Helpdesk EMCS şi de a solicita aprobarea modificării formatului .pdf. Autoritatea vamală centrală poate aproba această cerere dacă erorile constatate nu au implicaţii fiscale;
    h) structura Helpdesk EMCS sau dispeceratul gestionează documentele primite în procedură de rezervă care sunt arhivate zilnic de către structura Helpdesk EMCS, iar situaţia ARC-urilor atribuite în procedură de rezervă este păstrată în format electronic.

    CAP. XVII
    Procedura de rezervă în cazul în care sistemul informatizat este indisponibil la destinaţie
    101. Dacă aplicaţia EMCS-RO-Mişcări este indisponibilă la destinaţie, în intervalul de 5 zile lucrătoare de la primirea produselor accizabile prevăzut pentru întocmirea raportului de primire, se va utiliza formularul offline al raportului de primire, în format .pdf, care conţine aceleaşi informaţii cu cele din raportul de primire întocmit în sistem informatic. Modelul poate fi descărcat de pe pagina web a AVR.
    102. Formularul tipărit al raportului de primire în procedură de rezervă va fi transmis la autoritatea competentă de destinaţie, după caz.
    103. De îndată ce aplicaţia EMCS-RO-Mişcări devine operaţională, autoritatea vamală teritorială înştiinţează operatorii economici, care au obligaţia de a întocmi în sistem raportul de primire, emis anterior în procedură de rezervă, în termen de 24 de ore de la repunerea aplicaţiei în funcţiune.
    CAP. XVIII
    Alte situaţii în care sistemul informatizat nu poate fi utilizat
    104. Dacă aplicaţia EMCS-RO-Mişcări este indisponibilă din cauze imputabile expeditorului din România, acesta poate iniţia o mişcare cu produse accizabile numai după întocmirea e-DA/e-DAS, după caz, accesând aplicaţia informatică de la BV în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea.
    ANEXA 1

    la instrucţiuni
    Reguli de completare a rubricilor din e-DA/e-DAS
    Pentru completarea unui e-DA/e-DAS, după autentificarea în sistem prin introducerea userului şi parolei alocate, se accesează butonul „Creează mişcare“ care deschide un ecran ce afişează secţiunea „Informaţii generale“.
    În secţiunea „Informaţii generale“ se completează rubricile 1-16 şi 18. Accesând butonul „Încarcă xml“ pot fi încărcate datele existente într-un fişier local, în format xml. Accesând butonul „Următor“ se poate trece la secţiunea „Informaţii expediere produse“, în care se completează rubrica 17.
    Trecerea de la o căsuţă/rubrică la alta se poate face cu ajutorul tastei „tab“ sau poziţionând direct mouse-ul pe rubrica/subrubrica care se doreşte a fi completată.
    A. Câmpurile e-DA/e-DAS ce trebuie completate
    Rubrica „Tipul mesajului“ permite selectarea unuia dintre următoarele coduri:
    - 1 - prezentare standard (de utilizat în toate cazurile, cu excepţia celui în care prezentarea se referă la export cu vămuire la domiciliu);
    – 2 - prezentare pentru export cu vămuire la domiciliu pentru deplasarea de produse în regim suspensiv de accize;
    – 3 - prezentare pentru accize plătite (se utilizează pentru deplasarea produselor deja eliberate în consum).

    Tipul de mesaj nu este vizibil într-un e-DA/e-DAS căruia i-a fost atribuit un ARC şi nici în documentul pe suport hârtie utilizat în procedură de rezervă.
    Rubrica „Indicator de prezentare amânată“ - obligatoriu de completat la prezentarea unui e-DA/e-DAS pentru o deplasare începută în procedură de rezervă pe baza documentului pe suport hârtie. Acest element de date nu este vizibil într-un eDA/e-DAS căruia i-a fost atribuit un ARC şi nici în documentul pe suport hârtie utilizat în procedură de rezervă.
    Rubricile „Codul tipului de origine“, explicată la subrubrica 9d), şi „Codul tipului de destinaţie“, explicată la subrubrica 1a), sunt necesar a fi completate la începutul paginii „Informaţii generale“. În funcţie de opţiuni, se modifică structura paginii ce urmează a fi completată.
    1. Deplasare de mărfuri accizabile
    a) Codul tipului de destinaţie
    Rubrica permite selectarea destinaţiei deplasării utilizând unul dintre următoarele coduri:
    - 1 - Antrepozit fiscal;
    – 2 - Destinatar înregistrat;
    – 3 - Destinatar înregistrat ocazional;
    – 4 - Livrare directă;
    – 5 - Destinatar scutit;
    – 6 - Export;
    – 8 - Destinaţie necunoscută;
    – 9 - Destinatar certificat;
    – 10 - Destinatar certificat ocazional;
    – 11 - Destinaţie - Returnare la locul de expediţie al expeditorului;
    – 12 - Utilizator final.

    În funcţie de opţiunea selectată, se modifică structura paginii ce urmează a fi completată.

    b) Durata călătoriei
    Ţinând cont de mijlocul de transport şi de distanţă, se înscrie perioada de timp normală necesară călătoriei, exprimată în ore sau zile. Indicaţia pentru ore trebuie să fie un număr mai mic sau egal cu 24. Indicaţia pentru zile trebuie să fie un număr mai mic sau egal cu valorile posibile ale duratei maxime a călătoriei pentru fiecare cod al modului de transport, stipulate la pct. 26 din instrucţiuni.

    c) Organizarea transportului
    Rubrica permite selectarea persoanei responsabile cu organizarea primului transport, utilizând unul dintre următoarele coduri:
    - 1 - Expeditor;
    – 2 - Destinatar;
    – 3 - Proprietarul produselor;
    – 4 - Alta.


    d) Cod de referinţă administrativ unic - ARC
    Este generat automat de aplicaţia autorităţii vamale de expediere la momentul validării proiectului de e-DA/e-DAS. Structura ARC este următoarea:
    - două caractere numerice care corespund anului acceptării formale a deplasării;
    – două litere care reprezintă identificatorul SM în care a fost prezentat iniţial e-DA/e-DAS;
    – 15 caractere alfanumerice (cifre şi litere majuscule) reprezentând un cod unic pentru fiecare deplasare, atribuit la nivel naţional. Modul în care este generat acest câmp intră în responsabilitatea autorităţii vamale;
    – o literă ce identifică tipul deplasării. Valoarea „P“ corespunde unei deplasări de produse eliberate deja pentru consum, iar valoarea „S“ corespunde unei deplasări de produse în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize;
    – o cifră de control care ajută la detectarea unei erori în momentul introducerii ARC.


    e) Data şi ora validării e-DA/e-DAS
    Se completează de către autoritatea vamală de expediere la momentul validării proiectului de e-DA/e-DAS. Ora indicată este ora locală.

    f) Număr secvenţial
    Se completează de către autoritatea vamală de expediere la momentul validării proiectului de e-DA/e-DAS şi pentru fiecare schimbare a destinaţiei. Este fixat la 1 în momentul validării iniţiale şi mărit cu o unitate în fiecare e-DA/e-DAS generat în sistem de autoritatea vamală de expediţie, la fiecare schimbare de destinaţie.

    g) Data şi ora validării actualizării
    Se completează de către autoritatea vamală de expediere în cazul schimbării destinaţiei şi reprezintă data şi ora validării mesajului de schimbare a destinaţiei. Ora indicată este ora locală.


    2. Expeditor
    a) Codul de acciză al operatorului - Se înscrie codul de acciză din SEED valabil al antrepozitarului autorizat, al expeditorului înregistrat, al expeditorului certificat sau al expeditorului certificat ocazional, după caz.
    b) Denumirea operatorului
    c) Strada
    d) Numărul
    e) Codul poştal
    f) Oraşul
    g) Limba - Se specifică limba utilizată în acest set de date.
    Rubrica „Expeditor“ va fi completată automat cu datele aferente antrepozitarului autorizat, respectiv expeditorului înregistrat, expeditorului certificat sau expeditorului certificat ocazional de care aparţine utilizatorul care a accesat aplicaţia.

    3. Locul de expediere - rubrică obligatorie, dacă „Codul tipului de origine“ este „Antrepozit fiscal“ sau „Accize plătite“
    a) Codul de acciză al antrepozitului fiscal - Se înscrie numărul de înregistrare SEED valabil al antrepozitului fiscal autorizat, prin selectarea antrepozitului din care se face livrarea din lista antrepozitelor aparţinând operatorului selectat la rubrica 2a).
    b) Denumirea operatorului
    c) Strada
    d) Numărul
    e) Codul poştal
    f) Oraşul
    g) Limba - Se specifică limba utilizată în acest set de date.
    Subrubricile b)-g) se completează automat, după selectarea subrubricii a).

    4. Birou de expediere - import - rubrică obligatorie dacă „Codul tipului de origine“ este „Import“, caz în care se selectează codul BV unde are loc punerea în liberă circulaţie a produselor accizabile.
    4.a. Numărul de referinţă al biroului - Se specifică codul biroului vamal unde are loc punerea în liberă circulaţie.

    5. Destinatar - rubrică obligatorie, cu excepţia cazurilor în care:
    - la rubrica „Tipul mesajului“ a fost selectat „Prezentare pentru export cu vămuire la domiciliu“;
    sau

    – la rubrica „Codul tipului de destinaţie“ a fost selectat „Destinaţie necunoscută“.
    a) Identificarea operatorului - subrubrică obligatorie, când la rubrica „Codul tipului de destinaţie“ a fost selectat „Antrepozit fiscal“, „Destinatar înregistrat“, „Destinatar înregistrat ocazional“, „Livrare directă“, „Destinatar certificat“, „Destinatar certificat ocazional“, „Destinaţie - Returnare la locul de expediţie al expeditorului“ sau „Utilizator final“, după caz. În cazul „Export“, completarea subrubricii este opţională. În cazul destinatarului scutit în sensul art. 395 din Codul fiscal, setul de date nu se aplică.
    Când subrubrica este obligatorie, se completează prin înscrierea codului de acciză valabil, transmis în SEED, al operatorului economic autorizat să primească produse accizabile, cu excepţia „Codului tipului de destinaţie - Returnare la locul de expediţie al expeditorului“, când se specifică un număr de înregistrare SEED valabil al destinatarului, care este expeditorul certificat iniţial sau expeditorul certificat ocazional al deplasării.
    Când subrubrica este opţională, se înscrie numărul de identificare TVA al persoanei care reprezintă expeditorul la BV de export.

    b) Denumirea operatorului
    c) Strada
    d) Numărul
    e) Codul poştal
    f) Oraşul
    g) Limba - Se specifică limba utilizată în acest set de date.
    h) Număr EORI - Se înscrie codul EORI al persoanei responsabile cu depunerea declaraţiei vamale de export.
    Subrubricile b)-f) din rubrica „Destinatar“ se vor completa automat cu datele aferente primitorului, după validarea codului de acciză introdus la subrubrica a).
    Subrubrica h) din rubrica „Destinatar“ este opţională când la rubrica „Codul tipului de destinaţie“ a fost selectat „Export“ şi nu se aplică când la rubrica „Codul tipului de destinaţie“ a fost selectat „Antrepozit fiscal“, „Destinatar înregistrat“, „Destinatar înregistrat ocazional“, „Livrare directă“, „Destinatar scutit“, „Destinaţie necunoscută“, „Destinatar certificat“, „Destinatar certificat ocazional“, „Destinaţie - Returnare la locul de expediţie al expeditorului“ sau „Utilizator final“.

    6. Date complementare destinatar - rubrică obligatorie când la rubrica „Codul tipului de destinaţie“ a fost selectat „Destinatar scutit“ în sensul art. 395 din Codul fiscal
    a) Codul statului membru - Se înscrie codul statului membru de destinaţie.
    b) Numărul de serie al certificatului de scutire, dacă este menţionat pe certificatul de scutire prevăzut în Regulamentul (UE) 2022/1.637

    7. Locul livrării - rubrică obligatorie când la rubrica „Codul tipului de destinaţie“ a fost selectat „Antrepozit fiscal“, „Livrare directă“, „Destinatar certificat“, „Destinatar certificat ocazional“ sau „Utilizator final“. Rubrica este opţională când la rubrica „Codul tipului de destinaţie“ a fost selectat „Destinatar înregistrat“, „Destinatar înregistrat ocazional“ sau „Destinatar scutit“ în sensul art. 395 din Codul fiscal. În cazul în care rubrica este opţională şi la rubrica „Codul tipului de destinaţie“ a fost selectat „Destinatar înregistrat“, rubrica nu se aplică pentru proiectul de e-DA, iar statul membru de expediţie poate completa această rubrică numai cu adresa sediului social al destinatarului înregistrat, indicată în SEED.
    a) Identificarea operatorului - subrubrică obligatorie când la rubrica „Codul tipului de destinaţie“ a fost selectat „Antrepozit fiscal“, „Destinatar certificat“, „Destinatar certificat ocazional“ sau „Utilizator final“. Completarea subrubricii este opţională când la rubrica „Codul tipului de destinaţie“ a fost selectat „Destinatar înregistrat“, „Destinatar înregistrat ocazional“ sau „Destinatar scutit“ în sensul art. 395 din Codul fiscal.
    - Când subrubrica este obligatorie, se completează cu codul de acciză valabil, transmis în SEED, al antrepozitului fiscal primitor din lista antrepozitelor aparţinând antrepozitarului primitor sau din lista locaţiilor autorizate aparţinând utilizatorului final, după caz.
    – Când subrubrica este opţională, se poate înscrie numărul de identificare TVA sau orice alt identificator.

    b) Denumirea operatorului - subrubrică obligatorie când la rubrica „Codul tipului de destinaţie“ a fost selectat „Antrepozit fiscal“, „Destinatar înregistrat“, „Destinatar înregistrat ocazional“, „Destinatar scutit“ în sensul art. 395 din Codul fiscal, „Destinatar certificat“, „Destinatar certificat ocazional“ sau „Utilizator final“. Când la rubrica „Codul tipului de destinaţie“ a fost selectat „Livrare directă“, în cazul livrărilor de produse accizabile în regim scutit destinate alimentării navelor, se vor înscrie numele operatorului şi numele navei în care se descarcă produsele.
    c) Strada
    d) Numărul
    e) Codul poştal
    f) Oraşul
    g) Limba - Se specifică limba utilizată în acest set de date.
    Subrubricile c), e) şi f) sunt obligatorii când la rubrica „Codul tipului de destinaţie“ a fost selectat „Destinatar înregistrat“, „Destinatar înregistrat ocazional“, „Livrare directă“, „Destinatar scutit“ în sensul art. 395 din Codul fiscal, „Destinatar certificat“, „Destinatar certificat ocazional“. Subrubricile devin opţionale când la rubrica „Codul tipului de destinaţie“ este selectat „Antrepozit fiscal“ sau „Utilizator final“.

    8. Birou locul livrării - Birou vamal de export - rubrică obligatorie când la rubrica „Codul tipului de destinaţie“ a fost selectat „Export“
    8.a. Numărul de referinţă al biroului - Se completează codul BV de export la care va fi depusă declaraţia vamală de export.

    9. e-DA/e-DAS
    a) Numărul de referinţă local - subrubrică obligatorie. Se completează prin înscrierea numărului de serie unic atribuit de către expeditor, care identifică lotul în evidenţa expeditorului.
    b) Numărul facturii/avizului - subrubrică obligatorie. Avizul de însoţire a mărfurilor se înscrie în cazul deplasării produselor accizabile de la antrepozitul fiscal către alte locuri proprii de depozitare şi/sau comercializare sau în cazul deplasării produselor accizabile de la antrepozitul fiscal către clienţi, dacă la momentul expedierii nu se emite factura, sau dacă expedierea se face direct către clienţii cumpărătorului revânzător.
    c) Data facturii/avizului - subrubrică obligatorie. Se selectează din calendarul afişat data documentului indicat la subrubrica b).
    d) Codul tipului de origine - subrubrică obligatorie. Se completează prin selectarea:
    - 1 - „Antrepozit fiscal“, dacă produsele sunt expediate dintr-un antrepozit fiscal, sau
    – 2 - „Import“, dacă produsele au fost puse în liberă circulaţie la un BV, sau
    – 3 - „Accize plătite“, dacă produsele sunt eliberate pentru consum.

    e) Data expedierii - subrubrică obligatorie. Se înscrie data la care începe deplasarea şi nu poate depăşi cu mai mult de 7 zile data depunerii proiectului de e-DA. Data expedierii poate fi o dată din trecut în cazul în care aplicaţia EMCS-RO-Mişcări a fost indisponibilă la momentul expedierii produselor, iar expeditorul a utilizat procedura de rezervă de transmitere a DA la autoritatea vamală de expediere.
    f) Ora expedierii - subrubrică obligatorie. Se înscrie ora locală la care începe deplasarea.
    g) ARC în amonte - Se completează de către autoritatea de expediere la momentul validării unor noi e-DA în urma validării mesajului privind operaţiunea de divizare. ARC-ul care trebuie specificat este cel al e-DA înlocuit.
    9.1. DAU Import - rubrică obligatorie, dacă la rubrica „Codul tipului de origine“ se selectează „Import“.
    9.1.a Număr SAD Import - subrubrică obligatorie. Se înscrie/înscriu numărul/numerele documentului administrativ unic/documentelor administrative unice utilizat/utilizate pentru punerea în liberă circulaţie a produselor vizate. Se completează de către expeditor la momentul transmiterii proiectului de e-DA.


    10. Autoritatea competentă a locului de expediere - rubrică obligatorie
    10.a Numărul de referinţă al biroului - Se specifică codul biroului vamal competent al statului membru de expediţie responsabil cu controlul accizelor la locul expediţiei.

    11. Garanţia deplasării - rubrică obligatorie
    a) - Codul tipului de garant - Se înscrie/înscriu persoana responsabilă/persoanele responsabile cu furnizarea garanţiei, selectând tipul garantului din lista:
    - 1 - expeditor;
    – 2 - transportator;
    – 3 - proprietarul produsului accizabil;
    – 4 - destinatar;
    – 5 - nu este furnizată nicio garanţie, în conformitate cu art. 17 alin. (2) şi cu art. 17 alin. (5) lit. (b) din Directiva 2020/262/CE;
    – 12 - garanţie comună a expeditorului şi a transportatorului;
    – 13 - garanţie comună a expeditorului şi a proprietarului produselor accizabile;
    – 14 - garanţie comună a expeditorului şi a destinatarului;
    – 23 - garanţie comună a transportatorului şi a proprietarului produselor accizabile;
    – 24 - garanţie comună a transportatorului şi a destinatarului;
    – 34 - garanţie comună a proprietarului produselor accizabile şi a destinatarului;
    – 123 - garanţie comună a expeditorului, a transportatorului şi a proprietarului produselor accizabile;
    – 124 - garanţie comună a expeditorului, a transportatorului şi a destinatarului;
    – 134 - garanţie comună a expeditorului, a proprietarului produselor accizabile şi a destinatarului;
    – 234 - garanţie comună a transportatorului, a proprietarului produselor accizabile şi a destinatarului;
    – 1234 - garanţie comună a expeditorului, a transportatorului, a proprietarului produselor accizabile şi a destinatarului.
    Tipul garantului va fi selectat potrivit legislaţiei în vigoare.


    12. Operator garant - rubrică obligatorie dacă garantul este altul decât expeditorul şi/sau destinatarul ori garanţie comună a celor doi ori dacă nu este furnizată nicio garanţie. Se înscriu datele de identificare ale transportatorului şi/sau proprietarului produselor dacă acesta/aceştia furnizează garanţia.
    a) Codul de acciză al operatorului - Se înscrie un cod de acciză sau un cod de identificare în scopuri de TVA valabil al transportatorului sau al proprietarului produselor accizabile.
    b) Numărul TVA
    c) Denumirea operatorului
    d) Strada
    e) Numărul
    f) Codul poştal
    g) Oraşul
    h) Limba - se specifică limba utilizată în acest set de date.
    Subrubricile a) şi b) se completează cu codul de acciză valabil înscris în SEED sau un număr de identificare TVA al transportatorului sau al proprietarului produselor accizabile, după caz.
    Subrubricile c), d), f) şi g) sunt opţionale dacă este completată subrubrica a); în caz contrar devin obligatorii.

    13. Transport - rubrică obligatorie
    a) Codul modului de transport - subrubrică obligatorie. Se înscrie modul de transport la momentul începerii deplasării, selectând, după caz, din lista:
    - 0 - altul;
    – 1 - transport pe mare;
    – 2 - transport feroviar;
    – 3 - transport rutier;
    – 4 - transport aerian;
    – 5 - trimitere poştală;
    – 7 -instalaţie de transport fixă;
    – 8 - transport pe căi navigabile interioare.
    Atunci când „Codul tipului de garant“ este „5 - Nu se furnizează garanţii în conformitate cu art. 17 alin. (2) şi cu art. 17 alin. (5) lit. (b) din Directiva (UE) 2020/262“, codul modului de transport trebuie să fie „Transport pe mare“ sau „Instalaţie de transport fixă“.

    b) Informaţii complementare - subrubrică obligatorie dacă codul modului de transport este „Altul“. Se va înscrie o descriere textuală a modului de transport.
    c) Limbă informaţii complementare - Se specifică limba utilizată în acest set de date.

    14. Organizatorul transportului - rubrică obligatorie pentru identificarea persoanei responsabile cu primul transport, dacă la subrubrica 1c) a fost selectat „Proprietarul produselor“ sau „Altul“.
    a) Numărul TVA
    b) Denumirea operatorului
    c) Strada
    d) Numărul
    e) Codul poştal
    f) Oraşul
    g) Limba - Se specifică limba utilizată în acest set de date.
    Subrubricile b), c), e), f) şi g) sunt obligatorii dacă se completează rubrica 14.

    15. Primul transportator - rubrică obligatorie, pentru identificarea persoanei responsabile cu primul transport
    a) Numărul TVA
    b) Denumirea operatorului
    c) Strada
    d) Numărul
    e) Codul poştal
    f) Oraşul
    g) Limba - Se specifică limba utilizată în acest set de date.

    16. Detalii privind transportul - rubrică obligatorie
    a) Codul unităţii de transport - subrubrică obligatorie. Se selectează unitatea de transport în funcţie de modul de transport indicat la subrubrica 13a), care poate fi:
    - 1 - container;
    – 2 - vehicul;
    – 3 - remorcă;
    – 4 - cap tractor;
    – 5 - instalaţie de transport fixă.

    b) Identitatea unităţilor de transport - subrubrică obligatorie. Se înscrie numărul de înregistrare al unităţii/unităţilor de transport, cu excepţia cazului în care la codul unităţii de transport este 5 - instalaţie de transport fixă.
    c) Identitatea sigiliului comercial - subrubrică obligatorie, dacă sunt utilizate sigilii comerciale. Se înscriu datele de identificare ale sigiliilor comerciale utilizate la sigilarea unităţii de transport.
    d) Informaţii privind sigiliul - subrubrică opţională. Se pot înscrie orice informaţii suplimentare privind sigiliile comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat).
    e) Limbă informaţii sigiliu - subrubrică obligatorie, dacă se completează subrubrica 16d). Se specifică limba utilizată în acest set de date.
    f) Informaţii complementare - subrubrică opţională. Se pot înscrie orice informaţii suplimentare referitoare la transport, de exemplu, identitatea oricărui transportator ulterior, informaţii referitoare la unităţi de transport ulterioare.
    g) Limbă informaţii complementare - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrica f). Se specifică limba utilizată în acest set de date.

    17. Corpul e-DA/e-DAS - rubrică obligatorie. Se completează câte un set de date separat pentru fiecare produs care face parte din lot.
    a) Număr unic de referinţă al corpului de date - subrubrică obligatorie. Se înscrie un număr secvenţial unic care începe cu 1.
    b) Codul produsului accizabil - subrubrică obligatorie. Se înscrie codul produsului accizabil, potrivit OMFP nr. 221/2016. Atunci când codul tipului de garant este „5 - Nu se furnizează garanţii în conformitate cu art. 17 alin. (2) şi cu art. 17 alin. (5) lit. (b) din Directiva (UE) 2020/262“, codul produsului accizabil trebuie să fie cel al unui produs energetic.
    c) Codul NC - subrubrică obligatorie. Se selectează din lista aferentă codul NC aplicabil la data expedierii. Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero.
    d) Cantitatea - subrubrică obligatorie. Se înscrie cantitatea (exprimată în unitatea de măsură asociată codului produsului). În cazul unei deplasări către un destinatar înregistrat ocazional, destinatar certificat ocazional sau utilizator final, cantitatea nu trebuie să o depăşească pe cea pe care primitorul este autorizat să o primească, după caz. În cazul unei deplasări către un destinatar scutit în sensul art. 395 din Codul fiscal, cantitatea nu trebuie să o depăşească pe cea înregistrată în certificatul de scutire de accize. Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero.
    e) Masa brută - subrubrică obligatorie. Se înscrie masa brută a lotului (produse accizabile cu ambalaj). Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero. Masa brută trebuie să fie cel puţin egală cu masa netă.
    f) Masa netă - subrubrică obligatorie. Se înscrie masa produselor accizabile fără ambalaj (pentru alcool şi băuturile alcoolice, produse energetice şi pentru toate produsele din tutun, cu excepţia ţigărilor). Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero.)
    g) Tăria alcoolică în volume, exprimată în procente - subrubrică obligatorie dacă este aplicabilă produselor accizabile respective. Se înscrie tăria alcoolică (procent per volum la 20°C dacă produsele sunt încadrate în categoria B, W, I sau S, potrivit OMFP nr. 221/2016). Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero. Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca 0,5 şi mai mică sau egală cu 100.
    h) Gradul Plato - subrubrică obligatorie dacă nivelul accizei pentru bere este stabilit pe baza gradului Plato. Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero. În cazul livrărilor intracomunitare la produsele încadrate în categoria B, se specifică gradul Plato dacă statul membru de expediţie şi/sau statul membru de destinaţie impun(e) accize pe baza gradului Plato.
    i) Marcajul fiscal - subrubrică opţională. Se înscriu orice informaţii suplimentare referitoare la marcajele fiscale cerute de autoritatea competentă de destinaţie.
    j) Limbă marcaj fiscal - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrica i). Se specifică limba utilizată în acest set de date.
    k) Indicatorul marcajului fiscal utilizat - rubrică obligatorie dacă sunt utilizate marcaje fiscale. Se bifează corespunzător dacă produsele conţin sau nu marcaje fiscale.
    l) Denumirea de origine - rubrică opţională. Pot fi înscrise certificări:
    1. în cazul anumitor vinuri, cu privire la denumirea de origine protejată (DOP) sau la indicaţia geografică protejată (IGP) şi la anul de recoltă sau soiul (soiurile) de struguri de vinificaţie, în conformitate cu art. 24 şi 31 din Regulamentul delegat (UE) nr. 273/2018; certificarea se redactează în următorii termeni: „Prin prezenta se certifică faptul că produsul descris a fost fabricat în conformitate cu regulile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 273/2018“. În cazul în care produsul este un produs DOP sau IGP, această frază este urmată de denumirea sau denumirile DOP sau IGP şi de numărul sau numerele sale din registru, aşa cum se prevede la art. 119 alin. (1) lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 1.308/2013.
    2. În cazul anumitor băuturi spirtoase, pentru care comercializarea este legată de categoria sau categoriile, indicaţia geografică (IG) şi/sau perioada de maturare/vechimea băuturii spirtoase, în conformitate cu legislaţia Uniunii în materie de băuturi spirtoase [în speţă, art. 10 şi art. 13 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2019/787 capitolul I , precum şi în anexa I la acesta], certificarea se redactează în următorii termeni: „Prin prezenta se certifică faptul că produsul descris este comercializat şi etichetat în conformitate cu cerinţele prevăzute la articolul 4, la articolul 12 alineatul (3) şi la articolul 15 la Regulamentul (UE) 2019/787.“;
    3. pentru băuturile alcoolice produse de micii producători independenţi certificaţi se adaugă declaraţia privind statutul operatorului economic, în conformitate cu art. 2 din Regulamentul (UE) 2021/2.266, în cazul în care există intenţia de a se solicita un nivel de accize mai scăzut în statul membru de destinaţie;
    4. pentru băuturile alcoolice produse de micii producători independenţi autocertificaţi trebuie adăugată declaraţia privind statutul producătorului, în conformitate cu art. 2 din Regulamentul (UE) 2021/2.266, în cazul în care există intenţia de a se solicita un nivel de accize mai scăzut în statul membru de destinaţie;

    m) Limbă denumire origine - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrica l). Se specifică limba utilizată în acest set de date.
    n) Dimensiunea producătorului - subrubrică opţională. Pentru băuturile alcoolice produse de micii producători independenţi autocertificaţi, cantitatea anuală produsă în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/2.266 în ceea ce priveşte certificarea şi autocertificarea micilor producători independenţi de băuturi alcoolice în scopul aplicării accizelor trebuie furnizată în cazul în care există intenţia de a se solicita un nivel de accizare mai scăzut în statul membru de destinaţie. Valoarea acestui element trebuie să fie mai mare ca zero.
    o) Densitatea - subrubrică obligatorie pentru produsele accizabile încadrate în categoria E200, E300, E410, E420, E430, E440, E450, E460, E480, E490, E700, E800, E910, E920 potrivit OMFP nr. 221/2016. Pentru aceste produse se înscrie densitatea la 15°C. Valoarea acestui element de date trebuie să fie mai mare ca zero.
    p) Descrierea comercială - subrubrică opţională. Se înscrie descrierea comercială a produselor în scopul identificării produselor transportate. Pentru transportul în vrac al vinurilor menţionate la punctele 1-9, 15 şi 16 din partea II a anexei VII la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013, descrierea produsului include informaţiile opţionale prevăzute la art. 120 din regulamentul respectiv, cu condiţia ca acestea să fie indicate în etichetare sau să se aibă în vedere indicarea lor în etichetare. Pentru orice băutură spirtoasă, descrierea comercială trebuie să includă denumirea sa legală în conformitate cu art. 10 din Regulamentul (UE) 2019/787.
    q) Limbă descriere comercială - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrica p). Se specifică limba utilizată în acest set de date.
    r) Marca comercială a produselor - subrubrică obligatorie dacă produsele accizabile au o marcă comercială. Autoritatea vamală de expediere poate decide că nu este necesară specificarea mărcii comerciale a produselor transportate dacă aceasta este precizată pe factură sau pe alt document comercial menţionat la subrubrica 9b).
    s) Limbă marca comercială a produselor - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrica r). Se specifică limba utilizată în acest set de date.
    t) Perioada de maturare sau vechimea produselor - subrubrică opţională. Pentru băuturile spirtoase, perioada de maturare sau vechimea trebuie să corespundă cu cea indicată în descrierea, prezentarea şi eticheta acestora, astfel cum se menţionează la art. 13 alin. (6) din Regulamentul (UE) 2019/787.
    u) Limbă perioada de maturare sau vechimea produselor - subrubrică obligatorie.
    17.1. Ambalaj - rubrică obligatorie
    a) Codul tipului de ambalaje - subrubrică obligatorie. Se selectează unul dintre codurile prevăzute din anexa VI la Recomandarea nr. 21, adoptată de Centrul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru facilitarea comerţului şi a tranzacţiilor electronice (2).
    b) Numărul de ambalaje - subrubrică obligatorie, dacă sunt numărabile. În cazul în care „Numărul de ambalaje“ este 0, atunci ar trebui să existe cel puţin un ambalaj cu aceleaşi „Mărci de expediţie“ şi „Număr de ambalaje“ cu o valoare mai mare de 0.
    c) Identitatea sigiliului comercial - subrubrică obligatorie, dacă sunt utilizate sigilii comerciale. Se înscriu datele de identificare ale sigiliilor comerciale.
    d) Informaţii privind sigiliul - subrubrică opţională. Se înscriu orice informaţii suplimentare privind sigiliile comerciale (de exemplu, tipul de sigiliu utilizat).
    e) Limbă informaţii privind sigiliul - subrubrică obligatorie, dacă se completează subrubrica d). Se specifică limba utilizată în acest set de date.
    f) Mărci de expediţie - subrubrică obligatorie, dacă numărul de ambalaje este zero, şi opţională în celelalte cazuri.

    17.2. Produse vitivinicole - rubrică obligatorie pentru produsele vitivinicole incluse în partea XII din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013
    a) Categoria de produs vitivinicol - subrubrică obligatorie pentru produsele vitivinicole incluse în partea XII din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013. Se selectează una dintre următoarele categorii:
    - 1 - Vin fără DOP/IGP;
    – 2 - Vin din soiuri fără DOP/IGP;
    – 3 - Vin cu DOP sau IGP;
    – 4 - Vin importat;
    – 5 - Altul.

    b) Codul zonei vitivinicole - subrubrică obligatorie pentru vinurile în vrac (volum nominal de peste 60 de litri). Se înscrie zona vitivinicolă din care provine produsul transportat, în conformitate cu apendicele 1 la anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.
    c) Ţara terţă de origine - subrubrică obligatorie în cazul în care categoria de produse vitivinicole de la subrubrica a) este „Vin importat“. Se selectează codul de ţară.
    d) Alte informaţii - subrubrică opţională.
    e) Limbă alte informaţii - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrica d). Se specifică limba utilizată în acest set de date.
    17.2.1. Codul operaţiunii cu vinuri - rubrică obligatorie pentru produse vitivinicole în vrac (volum nominal de peste 60 de litri)
    - Codul operaţiunii cu vinuri - Se înscrie/înscriu unul sau mai multe coduri ale operaţiunii cu vinuri, în conformitate cu lista de la pct. 2.1 lit. (e) subpct. (ii) din partea B a anexei V la Regulamentul delegat (UE) nr. 273/2018.    18. Document certificat - rubrică opţională
    a) Scurtă descriere a documentului - subrubrică obligatorie, cu excepţia cazului în care se completează subrubrica c) sau e). Se înscrie o descriere a oricărui certificat legat de produsele transportate, de exemplu, certificate referitoare la denumirea de origine menţionată la rubrica 17l;
    b) Limbă scurtă descriere a documentului - subrubrică obligatorie dacă se completează subrubrica a). Se specifică limba utilizată în acest set de date.
    c) Referinţa documentului - subrubrică obligatorie, cu excepţia cazului în care se completează subrubrica a) sau e). Se înscriu referinţe pentru orice certificat referitor la produsele transportate.
    d) Limbă de referinţă a documentului - Se specifică limba utilizată în acest set de date.
    e) Tipul de document - subrubrică obligatorie, cu excepţia cazului în care se completează subrubrica a) sau c). Se înscrie codul tipului de document prezentat în lista de coduri 15 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/323 al Comisiei de stabilire a unor norme detaliate referitoare la cooperarea şi schimbul de informaţii între statele membre în ceea ce priveşte mărfurile aflate în regim suspensiv de accize în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului.
    f) Referinţa documentului - subrubrică obligatorie dacă este completată subrubrica e).


    B. Completarea opţiunii de anulare
    1. Din meniul principal se accesează „Mişcare“ > „Rezultate mişcări identificate local“ şi se selectează o mişcare accesând ARC-ul acesteia.
    2. Se accesează butonul „Anulare“.
    3. a) Se selectează motivul anulării:
    - 0 - Altul;
    – 1 - Eroare de redactare;
    – 2 - Tranzacţie comercială întreruptă;
    – 3 - E-DA duplicat;
    – 4 - Deplasarea nu a început la data expedierii.

    b) Informaţii complementare - subrubrică obligatorie dacă motivul anulării este „altul“;
    c) Limbă referinţă document - Se specifică limba utilizată în acest set de date.

    4. Pentru a transmite o anulare, se accesează butonul „Transmitere“.

    C. Completarea opţiunii de schimbare a destinaţiei
    1. Din meniul principal se accesează „Mişcare“ > „Rezultate mişcări identificate local“ şi se selectează o mişcare accesând ARC-ul acesteia.
    2. Se accesează butonul „Schimbare destinaţie“.
    3. Pot fi actualizate date cuprinse în rubricile: „Durata călătoriei“, „Organizarea transportului“, „Numărul facturii“, „Data facturii“, „Codul modului de transport“, „Informaţii complementare“, „Limbă informaţii complementare“, „Codul tipului de destinaţie“, „Destinatar“, „Locul livrării“, „Birou vamal de export“, „Codul tipului de garant“, „Garant“, „Organizatorul transportului“, „Transportator“, „Detalii privind transportul“.
    4. Dacă „Codul tipului de destinaţie“ are valoarea: „Antrepozit fiscal“, „Destinatar certificat“ sau „Destinatar certificat ocazional“ sau „Utilizator final“, un buton „Validare“ apare în apropierea câmpului „Identificarea comerciantului“, la secţiunea „Comerciant destinatar nou“. După completarea acestui câmp se selectează butonul „Validare“, astfel încât toate câmpurile din secţiunea „Nou Destinatar Comerciant“ să fie validate şi recuperate din baza de date locală. În secţiunea „Loc Livrare Comerciant“, o casetă combo se referă la câmpul „Identificare Comerciant“. Se selectează o valoare şi câmpurile conexe vor fi completate în mod automat.
    5. Prin accesarea butonului „+ Comerciant destinatar nou“ se poate adăuga o secţiune pentru „Comerciant destinatar nou“. Nu poate exista decât un singur element „Comerciant destinatar nou“ pentru fiecare schimbare de destinaţie. Elementele create „Comerciant destinatar nou“ pot fi eliminate prin accesarea butonului „Ştergere opţiune“. Ştergerea se realizează printr-un mesaj de confirmare.
    6. Prin accesarea butonului „+ Locul comercial de livrare“ se poate adăuga o secţiune pentru locul de livrare. Nu poate exista decât un singur element „Loc Livrare Comerciant“, pentru fiecare schimbare de destinaţie. Elementele create „Loc Livrare Comerciant“ pot fi eliminate accesând butonul „Ştergere opţiune“. Ştergerea se realizează printr-un mesaj de confirmare.
    7. Dacă „Codul tipului de destinaţie“ are valoarea: „Export“, butonul „Validare“ lipseşte şi toate câmpurile vor fi completate de către utilizator.
    8. Dacă „Codul tipului de destinaţie“ are valoarea: „Destinatar certificat“ sau „Destinatar certificat ocazional“, codul de acciză se selectează automat, urmând a se accesa butonul „Validare“. În continuare se poate înregistra numai noul loc de livrare aparţinând aceluiaşi destinatar certificat sau destinatar certificat ocazional, după caz.
    9. Dacă „Codul tipului de destinaţie“ are valoarea: „Returnare la locul de expediţie al expeditorului“, codul de acciză al expeditorului iniţial, certificat sau certificat ocazional, se selectează automat, urmând a se accesa butonul „Validare“.
    10. Pentru a previzualiza proiectul de schimbare a destinaţiei se accesează butonul „Vizualizare proiect“.
    11. Pentru a transmite proiectul revizuit se accesează butonul „Transmitere“. Se afişează un mesaj de confirmare a transmiterii cu succes a documentelor. Odată ce pagina este reiniţiată, datele transmise trebuie să fie disponibile în mod needitabil.
    12. Accesând butonul „Vizualizare proiect schimbare destinaţie“ sau „Vizualizare schimbare destinaţie remisă“, poate fi afişată o listă a datelor în format imprimabil prin accesarea butonului „Vizualizare la imprimare“.
    13. Dacă se doreşte vizualizarea istoricului mişcării, operaţiunea este posibilă dacă mişcarea este creată şi cel puţin un document de schimbare de destinaţie a fost transmis cu succes. În tabul „Mişcări“ se selectează ARC-ul aferent unei mişcări pentru care este generată o schimbare de destinaţie. Accesând butonul „Schimbare destinaţie“ pot fi vizualizate datele. Se accesează butonul „Istoric“.
    14. Butonul „Schimbare destinaţie“ este întotdeauna afişat expeditorului unei mişcări specifice. În cazul în care nu a fost remisă o schimbare de destinaţie, se afişează ecranul „Schimbare destinaţie nouă“. Dacă a fost remisă cel puţin o schimbare de destinaţie pentru mişcarea afişată, se afişează ecranul „Vizualizare Schimbare destinaţie“. În cel de-al doilea caz, datele din ultima schimbare de destinaţie remisă sunt disponibile pe ecran.

    D. Completarea opţiunii de divizare
    1. Din meniul principal se accesează „Mişcări“ > „Rezultate mişcări identificate local“ şi se selectează o mişcare accesând ARC-ul acesteia.
    2. Se accesează butonul „Divizare“, apoi „e-DA Nou“ pentru introducerea informaţiilor despre noile e-DA-uri în legătură cu mişcarea respectivă.
    3. Pot fi actualizate date cuprinse în rubricile: „Codul statului membru (de divizare)“, „Număr de referinţă local“, „Durata călătoriei“, „Organizarea transportului“, „Codul tipului de destinaţie“, „Destinatar“, „Locul livrării“, „Birou vamal de export“, „Organizatorul transportului“, „Transportator“, „Detalii privind transportul“, „Corpul e-DA“, „Ambalaj“.
    4. Pentru a previzualiza proiectul de divizare a mişcării se accesează butonul „Vizualizare proiect“.
    5. Proiectele revizuite pot fi transmise prin accesarea butonului „Trimitere“.

    E. Raport de primire/Raport de export
    1. Din meniul principal se accesează „Mişcări“ > „Rezultate mişcări identificate local“ şi se selectează o mişcare accesând ARC-ul e-DA pentru care se doreşte transmiterea raportului de primire.
    2. Se accesează butonul „Raport de primire“.
    3. Dacă un raport de primire a fost deja transmis, poate fi vizualizat în mod needitabil.
    4. În cazul în care niciun raport de primire nu a fost remis încă, pagina afişează două subfile:
    - „Detalii raport de primire“ - indică informaţii de bază privind mişcarea în format needitabil. Datele generale din eDA/e-DAS sunt completate automat. Secţiunea permite completarea datelor în raportul de primire şi încheierea generală a primirii, prin completarea rubricilor:
    a) Data primirii produselor - rubrică obligatorie. Se înscrie data primirii produselor.
    b) Concluzia generală a primirii - rubrică obligatorie. Se poate selecta, după caz:
    - 1 - Primire acceptată şi satisfăcătoare;
    – 2 - Primire acceptată, deşi nesatisfăcătoare;
    – 3 - Primire refuzată;
    – 4 - Primire refuzată parţial;
    – 21 - Ieşire acceptată şi satisfăcătoare;
    – 22 - Ieşire acceptată, deşi nesatisfăcătoare;
    – 23 - Ieşire refuzată.

    c) Informaţii complementare - rubrică opţională. Se pot înscrie orice informaţii suplimentare referitoare la primirea produselor accizabile.
    d) Limbă informaţii complementare - rubrică obligatorie, dacă se completează rubrica „Informaţii complementare“. Se specifică limba utilizată în acest set de date.

    – „Listă articole Raport de primire/Raport de export“ - secţiune obligatorie, dacă concluzia generală a primirii nu este „Primire acceptată şi satisfăcătoare“ sau „Ieşire acceptată şi satisfăcătoare“. Stările afişajului din pagină depind de structura subrubricii „Listă repere raport de primire“.
    Rubrica 7: Corpul raportului de primire
    a) Număr unic de referinţă al corpului de date - subrubrică obligatorie. Se înscrie numărul unic de referinţă al corpului de date al e-DA/e-DAS asociat (rubrica 17a din e-DA/e-DAS) privind acelaşi produs accizabil din e-DA/e-DAS asociat căruia i se aplică unul dintre codurile pentru care se completează lista.
    b) Indicator de lipsă sau excedent - subrubrică obligatorie, când se constată o lipsă sau un excedent în cazul corpului de date respectiv. Se poate selecta, după caz, „Lipsă“ sau „Excedent“.
    c) Lipsa sau excedentul constatate - subrubrică obligatorie, dacă este specificat indicatorul din rubrica „Indicator de lipsă sau excedent“. Se înscrie cantitatea (exprimată în unitatea de măsură asociată codului produsului accizabil).
    d) Codul produsului accizabil - subrubrică obligatorie completată automat cu datele existente.
    e) Cantitatea refuzată - subrubrică obligatorie, dacă pentru concluzia generală de primire codul este „Primire refuzată parţial“.

    Rubrica 7.1: Motivul insatisfacţiei - rubrică obligatorie pentru fiecare articol căruia nu îi este aplicat codul concluziei generale de primire „Primire acceptată şi satisfăcătoare“ sau „Ieşire acceptată şi satisfăcătoare“.
    a) Motivul insatisfacţiei - subrubrică obligatorie. Se selectează unul dintre motivele:
    - 0 - Altul;
    – 1 - Excedent;
    – 2 - Lipsă;
    – 3 - Produse deteriorate;
    – 4 - Sigiliu rupt;
    – 5 - Raportat de ECS-RO;
    – 7 - Cantitate mai mare decât cea menţionată în autorizaţia ocazională.

    b) Informaţii complementare - subrubrică obligatorie, dacă motivul insatisfacţiei este „Altul“. În cazul în care codul motivului insatisfacţiei este „Excedent“, „Lipsă“, Produse deteriorate“, „Sigiliu rupt“ sau „Raportat de ECS-RO“ sau „ Cantitate mai mare decât cea menţionată în autorizaţia ocazională“, subrubrica este opţională.
    c) Limbă Informaţii complementare - rubrică obligatorie, dacă se completează rubrica „Informaţii complementare“. Se specifică limba utilizată în acest set de date.    F. Completarea opţiunii de atenţionare/respingere
    1. După iniţierea unei mişcări, dar înaintea sosirii mărfurilor la destinaţie, primitorul are posibilitatea de a emite o atenţionare sau de a respinge mişcarea.
    2. Din meniul principal, primitorul accesează „Mişcări“ > „Rezultate mişcări identificate local“ şi selectează o mişcare accesând ARC-ul acesteia.
    3. Se accesează butonul „Atenţionare/Respingere“.
    4. După accesarea butonului „Creează“, dacă primitorul nu bifează opţiunea „Indicator de respingere e-DA/e-DAS“, mesajul este considerat o atenţionare. Dacă primitorul bifează opţiunea „Indicator de respingere e-DA/e-DASˮ, mesajul este considerat o respingere a produselor, iar după validare se aşteaptă schimbarea de destinaţie de către primitor. În ambele situaţii este necesară completarea câmpului „Motiv Atenţionare/ Respingere“.
    5. Pentru a efectua operaţia se accesează butonul „Transmite“.

    G. Completarea explicaţiei privind lipsuri/excedent
    1. Din meniul principal, expeditorul sau primitorul accesează „Mişcări“ > „Rezultate mişcări identificate local“ şi selectează o mişcare făcând clic pe ARC-ul acesteia.
    2. Se accesează butonul „Explicaţii Lipsă/Excedent“.
    3. După accesarea butonului „Creează“ se introduc informaţii în legătură cu data analizei şi se completează subrubrica „Explicaţia globală“ cu orice alte informaţii suplimentare relevante pentru cazul respectiv.
    4. Pentru a transmite explicaţia se accesează butonul „Transmitere“.

    H. Completarea explicaţiei privind întârzierea
    1. Din meniul principal, expeditorul accesează „Mişcări“ > „Rezultate mişcări identificate local“ şi selectează o mişcare făcând clic pe ARC-ul acesteia.
    2. Se accesează butonul „Notificări/Explicaţii Întârzieri“, apoi „Creează explicaţie“.
    3. Expeditorul poate introduce explicaţii privind motivul întârzierii şi informaţii complementare relevante pentru cazul respectiv. Explicaţiile posibile sunt:
    a) accident;
    b) altele;
    c) condiţii meteorologice nefavorabile;
    d) grevă;
    e) investigaţie în curs, efectuată de funcţionari;
    f) tranzacţie comercială anulată;
    g) tranzacţie comercială în aşteptare.

    4. Pentru a transmite explicaţia se accesează butonul „Transmitere“.

    I. Completarea opţiunii de transbordare
    1. Din meniul principal, expeditorul accesează „Mişcări“ > „Rezultate mişcări identificate local“ şi selectează o mişcare făcând clic pe ARC-ul acesteia.
    2. Se accesează butonul „Transbordare“, apoi „Creează“.
    3. Se completează informaţii în legătură cu codul modului de transport, noul transportator şi alte detalii privind transportul, după caz.
    4. Pentru a transmite mesajul se accesează butonul „Transmitere“.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016