Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 28 iunie 2000  privind tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate în termen de garanţie - 906    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 28 iunie 2000 privind tratarea defectelor unor produse feroviare critice aflate în termen de garanţie - 906

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 538 din 31 octombrie 2000
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 490 din 28 iunie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 31 octombrie 2000.
──────────
    ART. 1
    (1) În înţelesul prezentelor instrucţiuni, următorii termeni care se utilizează se definesc după cum urmează:
    a) client - destinatarul unui produs feroviar critic livrat de furnizor;
    b) comunicare - înştiinţarea furnizorului de către client cu privire la defectul constatat;
    c) defect - deranjamentul care împiedica funcţionarea unei maşini sau a unui aparat ori a unor subansambluri ale acestora, conform unor condiţii impuse printr-o norma sau o documentaţie tehnica în vigoare;
    d) furnizor - organizaţia care livreaza clientului un produs feroviar critic;
    e) organizaţie - agentul economic sau instituţia publică care furnizează un produs feroviar critic;
    f) produse feroviare - produsele sau serviciile specifice utilizate pentru transportul feroviar şi cu metroul, construcţia, modernizarea, întreţinerea şi repararea infrastructurii feroviare şi a materialului rulant;
    g) produse feroviare critice - produsele feroviare încadrate în clasele de risc 1A, 1B, 2A şi 2B, conform reglementărilor specifice în vigoare, care prin defectare antreneaza pierderea siguranţei şi securităţii transporturilor, determina grave perturbatii în exploatarea transportului feroviar şi cu metroul, diminuează calitatea condiţiilor de transport, afectează costurile de întreţinere şi exploatare, influentand negativ calitatea transportului public;
    h) subcontractant - organizaţia care furnizează un produs furnizorului;
    i) termen de garanţie - intervalul de timp, stabilit de furnizor de comun acord cu clientul, în situaţia în care nu este prevăzut în actele normative interne şi internaţionale în vigoare, în limita căruia produsul feroviar critic achiziţionat trebuie să îşi păstreze caracteristicile impuse, în condiţii normale de exploatare, întreţinere şi/sau de reparatie;
    j) tratare în termen de garanţie - totalitatea activităţilor de analizare, de stabilire a cauzelor care au produs defectarea şi de remediere a defectării - repararea sau înlocuirea produsului - în limitele de timp stabilite.


    ART. 2
    În scopul respectării cerinţelor privind siguranţa circulaţiei şi a securităţii transportului feroviar sau cu metroul, în activităţile de construire, modernizare şi reparare a materialului rulant sau a infrastructurii feroviare defectele în termen de garanţie a produselor feroviare critice se tratează conform prezentelor instrucţiuni.

    ART. 3
    (1) Termenele de garanţie pentru produsele feroviare critice, destinate transportului feroviar şi cu metroul, care nu sunt stabilite în acte normative interne sau internaţionale, se stabilesc prin contractele de achiziţie, pe baza prevederilor din standarde, fise UIC, caiete de sarcini şi/sau specificaţii tehnice, aplicabile după caz.
    (2) Termenul de garanţie stabilit în condiţiile alin. (1) se prelungeşte cu durata în care produsul feroviar critic este scos din uz datorită defectării, până la repunerea în funcţiune, dacă părţile nu au convenit altfel prin contractul de achiziţie.

    ART. 4
    (1) În scopul ţinerii unei evidente complete, precum şi a statisticii defectelor apărute în termenul de garanţie la produsele feroviare critice, clienţii acestor produse au obligaţia de a inregistra într-un registru special toate elementele de identificare necesare.
    (2) Registrul special va conţine cel puţin următoarele elemente:
    - data defectării;
    – date privind identificarea produsului defect - denumire, tip, serie, an de fabricaţie, ultima reparatie efectuată;
    – descrierea defectului care s-a comunicat furnizorului;
    – cauza defectării;
    – modul de remediere.


    ART. 5
    Clientul va comunică în scris furnizorului orice defectare a unui produs feroviar critic aflat în termen de garanţie, imediat ce aceasta a avut loc; totodată aceeaşi comunicare se va transmite şi Autorităţii Feroviare Române - AFER.

    ART. 6
    (1) Tratarea defectelor în termen de garanţie se face în cadrul unei comisii comune constituite din reprezentanţii clientului şi ai furnizorului, denumita în continuare comisie.
    (2) Contractul de achiziţie a produsului feroviar critic va conţine, pe lângă clauzele principale, şi clauzele referitoare la constituirea, componenta, convocarea şi modul de lucru ale comisiei.

    ART. 7
    (1) Convocarea comisiei se face de către client, conform clauzelor prevăzute la art. 6 alin. (2). Totodată clientul va comunică în scris Direcţiei generale a transporturilor feroviare din cadrul Ministerului Transporturilor şi Autorităţii Feroviare Române - AFER locul şi data convocării comisiei.
    (2) Lucrările comisiei pot fi supravegheate de specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor şi al Autorităţii Feroviare Române - AFER, în baza legitimatiei speciale de control emise de Ministerul Transporturilor.
    (3) Direcţia generală a transporturilor feroviare şi Autoritatea Feroviara Română - AFER vor stabili, după caz, necesitatea asigurării supravegherii, nominalizand personalul deţinător al legitimatiei speciale de control.

    ART. 8
    (1) Rezultatele activităţii de tratare a defectelor în termen de garanţie se înscriu în procese-verbale de tratare a defectelor în termen de garanţie şi se vor completa de către client în registrul special prevăzut la art. 4.
    (2) Procesul-verbal de tratare a defectelor în termen de garanţie va cuprinde cel puţin următoarele:
    - denumirea, tipul, seria şi numărul produsului;
    – luna şi anul de fabricaţie, data ultimei reparaţii;
    – numărul comunicării scrise a defectării, adresată furnizorului;
    – defectul sau defectele apărute;
    – cauzele defectării;
    – responsabilităţi legate de apariţia defectului;
    – măsuri de remediere;
    – măsuri de prevenire;
    – menţiuni ale comisiei;
    – opinii ale membrilor comisiei.

    (3) Înscrierile din procesele-verbale şi din registrul special se fac lizibil, fără ştersături, modificări sau completări. Răspunderea privind corectitudinea datelor înscrise revine:
    a) membrilor comisiei, pentru cazul completării procesului-verbal;
    b) clientului, pentru cazul completării registrului special.


    ART. 9
    (1) Comisia are obligaţia sa stabilească corect cauzele defectării în termen de garanţie, responsabilităţile pentru defectare, precum şi măsurile de remediere şi de prevenire care trebuie luate.
    (2) Pentru elucidarea cauzelor defectării în termen de garanţie comisia are competenţa sa dispună verificări suplimentare care se vor menţiona în procesul-verbal prevăzut la art. 8 alin. (2), situaţie în care se amana stabilirea cauzelor. Verificările suplimentare pot consta în probe functionale, de parcurs, analize de laborator, probe mecanice, alte verificări necesare în vederea determinării parametrilor determinanţi prevăzuţi în reglementările interne şi/sau internaţionale. În acest caz activitatea comisiei se finalizează după primirea rezultatelor probelor sau analizelor efectuate.
    (3) Analizele, respectiv probele prevăzute la alin. (2), se vor efectua de către Autoritatea Feroviara Română - AFER în laboratoarele proprii sau în alte laboratoare autorizate/atestate de către Autoritatea Feroviara Română - AFER. Pentru efectuarea probelor de parcurs pe infrastructura feroviara este necesar acordul prealabil al gestionarului infrastructurii feroviare.

    ART. 10
    Concluziile comisiei cu privire la stabilirea cauzelor pot fi susţinute, după caz, cu schite, fise de măsurători, copii de pe documente de referinţa, fotografii şi/sau alte documentaţii.

    ART. 11
    În activitatea de stabilire a cauzelor defectării produsului, desfăşurată de comisie, se deosebesc următoarele cazuri:
    a) membrii comisiei, în unanimitate, au aceeaşi opinie în privinta cauzelor, iar procesul-verbal de tratare a defectelor în termen de garanţie se semnează fără opinii divergenţe;
    b) membrii comisiei nu decid în unanimitate în privinta cauzelor, situaţie în care procesul-verbal de tratare a defectelor în termen de garanţie se semnează menţionându-se opiniile divergenţe, fundamentate sub aspect tehnic, formulate separat, ca anexe la procesul-verbal.


    ART. 12
    Procesul-verbal de tratare a defectelor în termen de garanţie se va întocmi în minimum doua exemplare, originalul anexându-se la dosarul de tratare a defectelor, iar copia/copiile, după caz, se va/se vor inmana membrilor comisiei.

    ART. 13
    Nu se considera şi nu se vor trata potrivit prezentelor instrucţiuni, ca defecte în termen de garanţie, defectele apărute în activităţile de revizie, întreţinere şi exploatare desfăşurate de client fără respectarea proceselor tehnologice, a normelor tehnice şi a documentaţiilor în vigoare, precum şi alte defecte posibile, stabilite astfel de comun acord prin contract.

    ART. 14
    Eventualele divergenţe cu privire la tratarea defectelor în termen de garanţie şi remedierea defectelor se vor soluţiona pe bază de expertiza tehnica efectuată de Autoritatea Feroviara Română - AFER sau de un alt organism tehnic, stabilit în condiţiile prevederilor legale în vigoare de Ministerul Transporturilor.

    ART. 15
    (1) Procesele-verbale de tratare a defectelor în termen de garanţie se vor păstra de către client pe o durată de cel puţin un an calendaristic de la data la care expira termenul de garanţie al produsului feroviar critic.
    (2) Registrul special de evidenta a defectelor în termen de garanţie se va păstra în bune condiţii de către client pe o durată de minimum 5 ani de la data ultimei înregistrări.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se pun la dispoziţie organelor de control şi inspecţie din cadrul Ministerului Transporturilor şi al Autorităţii Feroviare Române - AFER, la solicitarea acestora.

    ART. 16
    (1) Clientul produsului feroviar critic va analiza periodic, cel puţin trimestrial, situaţia privind defectele în termen de garanţie şi modul de tratare.
    (2) Rezultatul analizei prevăzute la alin. (1) va fi comunicat în scris Autorităţii Feroviare Române - AFER în termen de maximum 15 zile de la data efectuării acesteia, în vederea determinării elementelor de fiabilitate şi a stabilirii de măsuri corective.

    ART. 17
    (1) În cazul în care organele de control şi inspecţie ale Ministerului Transporturilor sau ale Autorităţii Feroviare Române - AFER constata sau sunt înştiinţate despre defecte în termen de garanţie la produsele feroviare critice, care au grad mare de repetabilitate sau care pot periclita siguranţa circulaţiei şi securitatea transportului feroviar şi cu metroul sau care afectează calitatea produselor şi serviciilor publice, vor dispune, după caz, măsuri şi/sau verificări tehnice suplimentare.
    (2) În situaţia în care se constata, potrivit alin. (1), ca produsul nu mai respecta caracteristicile tehnice prevăzute ca fiind obligatorii în normele sau în documentaţiile tehnice specifice în vigoare, Autoritatea Feroviara Română - AFER va suspenda sau va retrage, după caz, certificatul de omologare şi/sau autorizaţia de furnizor feroviar, conform reglementărilor specifice în vigoare.


    -------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016