Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 27 martie 2024  de utilizare a aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje, anvelope, echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori portabili în sistemul răspunderii extinse a producătorului, precum şi în vederea monitorizării şi verificării tranzacţiilor cu deşeuri municipale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 27 martie 2024 de utilizare a aplicaţiei informatice Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor (SIATD), în vederea monitorizării şi verificării corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje, anvelope, echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori portabili în sistemul răspunderii extinse a producătorului, precum şi în vederea monitorizării şi verificării tranzacţiilor cu deşeuri municipale

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 331 din 10 aprilie 2024
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 701 din 27 martie 2024, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 331 din 10 aprilie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Pentru monitorizarea şi verificarea corectitudinii tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje, anvelope, echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori portabili în sistemul răspunderii extinse a producătorului, precum şi pentru monitorizarea şi verificarea tranzacţiilor cu deşeuri municipale se instituie Sistemul informatic de asigurare a trasabilităţii deşeurilor, denumit în continuare SIATD.
    (2) Administraţia Fondului pentru Mediu asigură utilizarea şi funcţionarea SIATD, conform reglementărilor în vigoare.
    (3) SIATD permite monitorizarea şi verificarea în timp real, la nivel de document financiar-contabil şi justificativ, a tranzacţiilor cu deşeuri de ambalaje, anvelope uzate, echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori portabili, pentru care organizaţiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului, denumite în continuare operatori economici autorizaţi pentru implementarea răspunderii extinse a producătorului, finanţează costurile de gestionare, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de actele administrative emise în aplicarea acestora.
    (4) SIATD permite monitorizarea şi verificarea în timp real, la nivel de document financiar-contabil şi justificativ, şi a tranzacţiilor cu deşeuri municipale.
    (5) SIATD este pus la dispoziţia utilizatorilor, în mod gratuit, de către Administraţia Fondului pentru Mediu, pe site-ul web al instituţiei, la adresa www.afm.ro.

    CAP. II
    Categorii de utilizatori ai SIATD
    ART. 2
        SIATD se utilizează obligatoriu de către următoarele categorii de persoane juridice:
    a) operatorii economici autorizaţi pentru implementarea răspunderii extinse a producătorului în domeniul ambalajelor şi al deşeurilor de ambalaje;
    b) operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, brokeraj, salubrizare, sortare, tratare, asociaţii de dezvoltare intracomunitară, unităţi administrativ-teritoriale şi gestionează deşeuri pentru operatorii economici de la lit. a);
    c) operatorii economici care desfăşoară activităţi de valorificare/reciclare şi gestionează deşeuri pentru operatorii economici de la lit. a);
    d) persoanele juridice legal constituite care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate;
    e) operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, salubrizare, sortare, tratare, brokeraj, asociaţii de dezvoltare intracomunitară, unităţi administrativ-teritoriale şi gestionează anvelope uzate pentru operatorii economici de la lit. d);
    f) operatorii economici care desfăşoară activităţi de reşapare, reciclare şi/sau valorificare termoenergetică a anvelopelor uzate pentru operatorii economici de la lit. d);
    g) operatorii economici autorizaţi pentru implementarea răspunderii extinse a producătorilor în domeniul deşeurilor de echipamente electrice şi electronice;
    h) operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, salubrizare, sortare, tratare, brokeraj, asociaţii de dezvoltare intracomunitară, unităţi administrativ-teritoriale şi gestionează deşeuri pentru operatorii economici de la lit. g);
    i) operatorii economici care desfăşoară activităţi de valorificare/reciclare şi gestionează deşeuri pentru operatorii economici de la lit. g);
    j) operatorii economici autorizaţi pentru implementarea răspunderii extinse a producătorilor în domeniul deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili;
    k) operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, salubrizare, sortare, tratare, asociaţii de dezvoltare intracomunitară, unităţi administrativ-teritoriale şi gestionează deşeuri pentru operatorii economici de la lit. j);
    l) operatorii economici care desfăşoară activităţi de reciclare şi gestionează deşeuri pentru operatorii economici de la lit. j);
    m) unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară care gestionează deşeuri municipale;
    n) operatorii serviciilor de salubrizare care gestionează deşeuri municipale;
    o) operatorii economici care desfăşoară activităţi de valorificare/reciclare şi gestionează deşeuri municipale.


    CAP. III
    Condiţii de utilizare a SIATD
    ART. 3
        Utilizarea SIATD de către persoanele prevăzute la art. 2 este posibilă numai după înrolarea în aplicaţia informatică şi înregistrarea în modulul corespunzător categoriilor de deşeuri tranzacţionate.

    ART. 4
     Transmiterea de date ori încărcarea de informaţii şi/sau documente în SIATD se realizează prin utilizarea unei semnături electronice calificate, care se bazează pe un certificat calificat pentru semnătură electronică, emis de un prestator de servicii de încredere calificat, acreditat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

    ART. 5
    (1) Operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, valorificare, reciclare sau brokeraj şi raportează deşeuri în SIATD pentru organizaţiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului în baza unui contract pot utiliza aplicaţia doar după constituirea garanţiei prevăzute la art. 12^2 alin. (2) sau (3), după caz, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sunt exceptaţi de la obligaţia de constituire a garanţiei prevăzute la alin. (1) operatorii economici care raportează în SIATD cantităţi de deşeuri de ambalaje provenite din sistemul public de salubrizare în baza unui contract de delegare a gestiunii, conform dispoziţiilor art. 22 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Pentru accesarea/utilizarea aplicaţiei SIATD, operatorii economici care desfăşoară activităţi de colectare, valorificare/ reciclare sau brokeraj trebuie să facă dovada constituirii garanţiei menţionate la alin. (1) în termenul prevăzut la art. 12^2 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Garanţia prevăzută la art. 12^2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează ca produs între cantitatea raportată în anul anterior în baza unui contract, exprimată în tone, şi valoarea de 50 lei/tonă.
    (5) Garanţia prevăzută la art. 12^2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează ca produs între cantitatea estimată prin contract a fi raportată în anul de activitate, exprimată în tone, şi valoarea de 50 lei/tonă.
    (6) Actualizarea garanţiei se face anual, până la data de 31 decembrie, în funcţie de cantităţile raportate în anul de referinţă.

    ART. 6
        Utilizarea aplicaţiei SIATD se face în limita cantităţilor prevăzute în autorizaţia de mediu.

    CAP. IV
    Înrolarea în SIATD
    ART. 7
    (1) Cererea de înrolare prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentele instrucţiuni se completează şi se transmite prin platforma SIATD.
    (2) Completarea cererii de înrolare cu date, informaţii şi/sau documente în SIATD se realizează de către următoarele persoane, denumite în continuare persoane autorizate:
    a) reprezentant legal, deţinător al unei semnături electronice calificate; sau
    b) împuternicitul reprezentantului legal, deţinător al unei semnături electronice calificate.

    (3) Completarea cererii de înrolare de către persoanele prevăzute la alin. (2) lit. b) este posibilă numai în baza unei împuterniciri notariale ataşate la cererea de înrolare.
    (4) Împuternicirea notarială trebuie să cuprindă următoarele elemente:
    a) datele de identificare ale reprezentantului legal;
    b) datele de identificare ale persoanei fizice împuternicite care va avea calitatea de utilizator al SIATD;
    c) adresa de e-mail la care se vor efectua notificările referitoare la confirmarea datelor, informaţiilor, documentelor transmise electronic prin intermediul SIATD;
    d) acordul privind primirea de informări prin poşta electronică de la Administraţia Fondului pentru Mediu;
    e) acceptul privind termenii şi condiţiile de utilizare a SIATD.

    (5) În situaţia în care reprezentantul legal mandatează mai mulţi utilizatori, împuternicirea notarială prevăzută la alin. (3) se întocmeşte pentru fiecare împuternicit în parte.
    (6) SIATD va gestiona cererile de înrolare şi documentele anexate, după caz, prin implementarea unui mecanism de autentificare folosind semnături electronice calificate.
    (7) Cererea de înrolare semnată cu semnătură electronică calificată de către persoana autorizată va fi descărcată, verificată şi semnată cu semnătură electronică calificată de către Administraţia Fondului pentru Mediu. Cererea de înrolare va fi transmisă, în format electronic, către SIATD şi va fi însoţită de împuternicirea/împuternicirile notarială/notariale, după caz.
    (8) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1)-(7), Administraţia Fondului pentru Mediu aprobă cererea de înrolare şi comunică un mesaj electronic de confirmare la adresa de e-mail indicată în cerere.
    (9) După aprobarea cererii de înrolare, persoana autorizată va fi considerată persoană înrolată pe platforma SIATD.

    ART. 8
    (1) Orice intenţie de revocare a persoanei înrolate se notifică prin completarea electronică a solicitării corespunzătoare, pusă la dispoziţie în platforma SIATD.
    (2) Operaţiunea de revocare se consideră îndeplinită în termen de 10 zile de la notificarea Administraţiei Fondului pentru Mediu.

    ART. 9
    (1) În situaţia în care persoanei înrolate îi expiră valabilitatea mandatului acordat, se reia procedura de înrolare prevăzută la art. 7.
    (2) În situaţia în care persoanei înrolate îi expiră valabilitatea certificatului calificat, reînnoirea se efectuează cu un nou certificat calificat pentru semnătură electronică, care va fi eliberat de către un prestator de servicii de încredere calificat, situaţie în care se reia procedura prevăzută la art. 7.
    (3) Până la aprobarea de către Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de înrolare, accesul respectivei persoane în cadrul SIATD va fi suspendat.

    ART. 10
    (1) Pentru asigurarea continuităţii utilizării SIATD, persoana înrolată este obligată să efectueze demersurile necesare în vederea prelungirii valabilităţii împuternicirii acordate, precum şi a reînnoirii certificatului calificat pentru semnătură electronică utilizat, după caz, în termenul de valabilitate a acestora.
    (2) Prelungirea calităţii de utilizator prin împuternicire notarială se realizează în perioada de valabilitate a împuternicirii acordate persoanei înrolate, prin intermediul unei noi împuterniciri notariale, care va conţine elementele prevăzute la art. 7 alin. (4). Noua împuternicire notarială va fi încărcată în SIATD.
    (3) După reînnoirea certificatului calificat pentru semnătură electronică, persoana înrolată completează "Solicitarea de prelungire a recunoaşterii certificatului" pusă la dispoziţie în cadrul SIATD, care va fi semnată cu noul certificat calificat pentru semnătură electronică.

    ART. 11
        Administraţia Fondului pentru Mediu sistează accesul în SIATD în următoarele situaţii:
    a) radierea utilizatorului persoană juridică din registrul comerţului;
    b) utilizarea abuzivă a serviciului;
    c) în cazul în care securitatea contului de acces este compromisă;
    d) în cazul în care se identifică o imixtiune în elementele de securitate a aplicaţiei informatice SIATD ori a site-ului www.afm.ro;
    e) la cererea utilizatorului;
    f) în cazul în care operatorii economici tranzacţionează deşeuri de ambalaje peste limita cantităţii de deşeuri autorizate prin autorizaţia de mediu înregistrată în aplicaţia SIATD;
    g) la sesizarea Gărzii Naţionale de Mediu, în cazul în care se constată de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu că dotările din punctul de lucru al operatorului economic nu corespund cu dotările descrise în autorizaţia de mediu, accesul în aplicaţie sistându-se temporar, până la remedierea situaţiei;
    h) în cazul în care nu sunt depuse sau nu sunt actualizate garanţiile prevăzute la art. 5 alin. (1);
    i) în alte cazuri prevăzute în prezentele instrucţiuni.


    ART. 12
    (1) Ori de câte ori termenii şi condiţiile de utilizare a SIATD se modifică, utilizatorul este notificat prin intermediul SIATD.
    (2) În situaţia în care utilizatorul acceptă termenii şi condiţiile noi de utilizare a SIATD, accesul continuă în condiţiile prezentelor instrucţiuni.
    (3) În situaţia în care utilizatorul nu este de acord cu termenii şi condiţiile noi de utilizare a SIATD, accesul în SIATD se suspendă.

    ART. 13
     Înrolarea în SIATD a persoanelor juridice prevăzute la art. 2 din prezentele instrucţiuni se realizează astfel:
    a) persoanele juridice prevăzute la art. 2 lit. a), d), g), j) şi m), prin introducerea tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor proprii;
    b) persoanele juridice prevăzute la art. 2 lit. b), c), e), f), h), i), k), l), n) şi o), prin introducerea tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor proprii.


    CAP. V
    Reguli privind utilizarea SIATD
    ART. 14
    (1) După aprobarea cererii de înrolare, operatorii economici prevăzuţi la art. 2 lit. a) - c) înregistrează datele, informaţiile şi/sau documentele în sistemul informatic în conformitate cu caracteristicile tehnice ale SIATD.
    (2) Momentul înregistrării datelor, informaţiilor şi/sau a documentelor în SIATD este reprezentat de data validării acestora în aplicaţie, astfel cum a fost comunicată utilizatorului prin mesajul electronic de confirmare transmis.

    ART. 15
    (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 2 lit. d)-o) completează în platforma SIATD, gestionată de Administraţia Fondului pentru Mediu, o cerere de înregistrare în modulul corespunzător, conform modelului prevăzut în anexele nr. 2 sau 3, după caz, care fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni, după aprobarea cererii de înrolare.
    (2) Utilizarea aplicaţiei şi încărcarea datelor, informaţiilor şi/sau a documentelor în SIATD se efectuează în conformitate cu caracteristicile tehnice ale sistemului.
    (3) Momentul înregistrării datelor, informaţiilor şi/sau a documentelor în SIATD este reprezentat de data validării acestora în aplicaţie, astfel cum a fost comunicată utilizatorului prin mesajul electronic de confirmare transmis.
    (4) Cererea de înregistrare prevăzută la alin. (1) va fi completată de către persoana care s-a înrolat în platforma SIATD, semnată cu semnătură electronică calificată şi încărcată în modulul solicitat.
    (5) Dacă informaţiile din cererea de înregistrare în modulul SIATD sunt conforme cu documentele din platforma SIATD, Administraţia Fondului pentru Mediu aprobă cererea. În caz contrar, Administraţia Fondului pentru Mediu solicită date în vederea clarificării situaţiei operatorului economic. În cazul în care autorizaţia de mediu a operatorului economic solicitant nu prevede cantităţi autorizate, cererea de înregistrare este respinsă.
    (6) Rezoluţia cererii de înregistrare în modulul solicitat este comunicată operatorului economic prin intermediul aplicaţiei.
    (7) Efectuarea tranzacţiilor cu deşeuri aferente fiecărui modul se face numai după aprobarea cererii de înregistrare.
    (8) Cererea de înregistrare în modulul solicitat conţine informaţii din autorizaţia de mediu valabilă, viza anuală obţinută de la autoritatea de mediu competentă, licenţa de operare, contract de delegare, după caz; aceste documente vor fi încărcate în platforma SIATD.
    (9) Pentru operatorii economici înregistraţi în SIATD în alte module este necesară completarea cererii de înrolare cu datele pentru modulul la care solicită înregistrarea.

    ART. 16
        Persoana înrolată va putea accesa următoarele funcţionalităţi ale SIATD:
    a) editarea în format electronic, comunicarea şi tipărirea datelor ori informaţiilor privind tranzacţiile cu deşeuri de ambalaje, anvelope uzate, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori portabili, deşeuri municipale;
    b) verificarea confirmării de primire a informaţiilor, datelor şi documentelor transmise electronic prin intermediul SIATD şi momentul validării acestora;
    c) vizualizarea istoricului cu privire la informaţiile, datele şi documentele transmise/încărcate/validate în aplicaţia SIATD;
    d) vizualizarea rapoartelor specifice fiecărei persoane juridice, în funcţie de obiectul de activitate al acesteia;
    e) vizualizarea notificărilor, informărilor, precum şi a altor documente relevante;
    f) recepţionarea şi descărcarea datelor, informaţiilor ori documentelor comunicate de Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz;
    g) editarea şi confirmarea codurilor unice de tranzacţii ale deşeurilor;
    h) comunicarea de cereri, solicitări, notificări etc.;
    i) revocarea ori reînnoirea certificatului calificat pentru semnătură electronică;
    j) gestiunea datelor personale ale persoanei înrolate;
    k) modificarea sau completarea datelor referitoare la utilizator;
    l) transmiterea şi recepţionarea mesajelor referitoare la utilizarea SIATD.


    ART. 17
    (1) Datele şi/sau informaţiile referitoare la tranzacţiile cu deşeuri sunt introduse în câmpurile corespunzătoare din macheta prezentată în platforma SIATD.
    (2) Pe baza datelor completate ori a informaţiilor transmise, platforma SIATD generează un cod unic de tranzacţie a deşeurilor, care va fi comunicat persoanei înrolate, prin mesaj electronic.
    (3) Orice modificare a datelor ori informaţiilor privind tranzacţiile desfăşurate va fi permisă în limitele şi condiţiile impuse de platforma SIATD.

    ART. 18
    (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 2 lit. a), d), g), j) şi m) înregistrează în SIATD următoarele date ori informaţii referitoare la oricare dintre cocontractanţii săi, din categoriile de utilizatori prevăzute la art. 2 lit. b), c), e), f), h), i), k), l), n) şi o), în funcţie de modulul la care aderă:
    a) datele de identificare şi coordonatele de contact;
    b) licenţa de operare ori autorizaţia de mediu, după caz, perioada de valabilitate a acesteia, precum şi alte elemente prevăzute în cadrul acestora, referitoare la capacităţile de colectare şi procesare, tipul de deşeuri care pot fi contractate;
    c) punctele de lucru, inclusiv coordonatele GPS ale acestora;
    d) data şi numărul contractelor având ca obiect tranzacţiile cu deşeuri, valabilitatea acestora şi datele de identificare ale cocontractanţilor;
    e) cantităţile şi tipul de deşeuri estimate a fi tranzacţionate, dacă este cazul.

    (2) Pentru efectuarea fiecărei operaţiuni de achiziţie/vânzare/transport/recepţie de deşeuri, persoanele juridice prevăzute la art. 2 lit. b), c), e), f), h), i), k) şi l) înregistrează în SIATD, în formatul corespunzător cerinţelor prezentate în caracteristicile tehnice, informaţiile referitoare la:
    a) datele de identificare şi coordonatele de contact ale contractanţilor;
    b) cantităţile şi tipul de deşeuri tranzacţionate;
    c) operatorii economici autorizaţi pentru implementarea răspunderii extinse a producătorului în numele căruia se efectuează respectiva tranzacţie;
    d) avizul de însoţire a mărfii şi informaţii cuprinse în factură, astfel: seria şi numărul, data emiterii, cumpărătorul şi vânzătorul;
    e) fotografii din cel puţin două unghiuri ale încărcăturii, în cazul deşeurilor de ambalaje;
    f) fotografii din cel puţin 4 unghiuri ale mijlocului de transport încărcat înaintea deplasării, după cum urmează: o fotografie din faţă, o fotografie laterală, o fotografie cu kilometrajul indicat la bord şi o fotografie din spate care va trebui să cuprindă întreaga încărcătură şi numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, în cazul deşeurilor de ambalaje;
    g) cantităţile de deşeuri de ambalaje care intră în instalaţii de reciclare/valorificare, în cazul deşeurilor de ambalaje;
    h) cantităţile de deşeuri municipale intrate în staţiile de transfer, în instalaţiile de sortare, în staţii de tratare mecanobiologice, în instalaţii de valorificare/reciclare, cantităţile compostate, cantităţile intrate în digestie anaerobă şi cantităţile eliminate în depozitele de deşeuri pentru deşeuri municipale.

    (3) La iniţierea unei tranzacţii în aplicaţia SIATD pentru fiecare transport/tranzacţie cu deşeuri, înregistrat(ă) în platformă, cu excepţia deşeurilor municipale preluate de operatorul economic colector, se va indica sursa deşeurilor în formatul corespunzător cerinţelor SIATD, inclusiv borderoul de achiziţie în cazul deşeurilor preluate de la persoane fizice.
    (4) La iniţierea unei tranzacţii cu deşeuri de ambalaje, aplicaţia va genera următoarele documente care vor fi completate corespunzător în platforma SIATD:
    a) "Formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase", prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
    b) anexa nr. VII "Informaţii care însoţesc transferurile de deşeuri, menţionate la articolul 3 alineatele (2) şi (4)" din Regulamentul (CE) nr. 1.379/2007 al Comisiei din 26 noiembrie 2007 de modificare a anexelor IA, IB, VII şi VIII la Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind transferurile de deşeuri, pentru a ţine seama de progresele şi evoluţiile tehnice aprobate în temeiul Convenţiei de la Basel, dacă este cazul.

    (5) SIATD generează şi tipăreşte pe fiecare document dintre cele prevăzute la alin. (4) un cod unic de tranzacţie a deşeurilor de ambalaje, pentru fiecare transport/tranzacţie cu deşeuri înregistrat(ă) în platformă.
    (6) Fiecare utilizator care preia deşeuri de ambalaje în vederea valorificării/reciclării/tratării/revânzării are obligaţia de a confirma cantitatea recepţionată într-un termen de maximum 5 zile de la data recepţiei deşeurilor şi cantitatea care intră în instalaţia de valorificare/reciclare, în cazul în care deţine o astfel de instalaţie, pe tip de material, prin validarea codurilor unice aferente acestora.
    (7) Fiecare utilizator care preia deşeuri de echipamente electrice şi electronice şi deşeuri de baterii şi acumulatori portabili în vederea valorificării/reciclării/tratării/revânzării are obligaţia de a confirma cantitatea recepţionată într-un termen de maximum 15 zile de la data recepţiei deşeurilor, prin validarea codurilor unice aferente acestora.
    (8) Fiecare utilizator care preia deşeuri de anvelope în vederea valorificării/reşapării are obligaţia de a confirma cantitatea recepţionată într-un termen de maximum 5 zile de la data recepţiei deşeurilor, în cazul în care deţine o astfel de instalaţie, pe tip de material, prin validarea codurilor unice aferente acestora.
    (9) Fiecare utilizator care preia deşeuri municipale în vederea sortării/tratării/compostării/digestării/depozitării are obligaţia de a confirma cantitatea recepţionată într-un termen de maximum 3 zile de la data recepţiei deşeurilor, prin validarea codurilor unice aferente acestora.
    (10) În situaţia în care recepţia deşeurilor se realizează înainte de înrolarea persoanelor juridice prevăzute la art. 2 lit. b), c), e), f), h), i), k), l), n) şi o) termenul prevăzut la alin. (6)-(9) se calculează de la data înrolării în platforma SIATD.
    (11) La îndeplinirea obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare/gestionare/colectare se iau în calcul cantităţile de deşeuri până la care se face dovada trasabilităţii prin confirmarea codului unic de tranzacţie.
    (12) Operatorii economici autorizaţi pentru implementarea răspunderii extinse a producătorului în domeniul ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje finanţează costurile prevăzute în Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, numai după confirmarea în SIATD a cantităţilor de deşeuri de ambalaje intrate în instalaţiile de valorificare/reciclare.
    (13) Persoanele juridice prevăzute la art. 2 lit. d) finanţează costurile privind gestionarea anvelopelor uzate numai după confirmarea în SIATD a cantităţilor de deşeuri de anvelope recepţionate.
    (14) Alocarea cantităţilor de DEEE către organizaţiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului se efectuează la momentul gestionării deşeurilor de DEEE.
    (15) Alocarea cantităţilor de deşeuri (fracţii) obţinute în urma valorificării DEEE-urilor către organizaţiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului se efectuează la momentul introducerii în aplicaţia SIATD a fracţiilor de deşeuri obţinute din DEEE.
    (16) Operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice finanţează costurile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, cu modificările şi completările ulterioare, numai după confirmarea în SIATD a cantităţilor de deşeuri de echipamente electrice şi electronice recepţionate.
    (17) Operatorii economici autorizaţi pentru preluarea obligaţiilor anuale de colectare a deşeurilor de baterii şi acumulatori portabili finanţează costurile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, cu modificările şi completările ulterioare, numai după confirmarea în SIATD a cantităţilor de deşeuri de baterii şi acumulatori portabili recepţionate.

    ANEXA 1

        la instrucţiuni
                                   CERERE DE ÎNROLARE
        Prin prezenta, subsemnatul, ........, deţinător al CNP ......, în calitate de:
        [ ] reprezentant legal al ....., C.U.I. ......;
        [ ] împuternicit desemnat prin declaraţia notarială dată de reprezentantul legal al ...., C.U.I. ....., solicit înrolarea în SIATD pentru .......*:
    * Se va menţiona categoria de utilizator SIATD deţinută potrivit art. 2 din instrucţiunile de utilizare.


        Denumire: ......
        C.U.I.: ......
        Domiciliul fiscal: ......
        Telefon: ........
        Fax: ............
        Adresă de e-mail: ........
        Cont bancar principal: ......., deschis la Banca .....
    Certific această calitate prin documentele ataşate: [încarcă declaraţia notarială]**.
    ** Documentul electronic, copie a imaginii declaraţiei notariale.
        [ ] Declar că accept termenii şi condiţiile de utilizare a SIATD.
     [ ] Îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
        [ ] Îmi exprim acordul privind primirea de informări prin poşta electronică.

        Declar pe propria răspundere că nu am alterat conţinutul prezentului document şi atest corectitudinea datelor prin semnarea electronică a acestui fişier, folosind certificatul calificat valabil la data cererii, eliberat pe numele meu de către un prestator de servicii de încredere calificat.
        Data: .....
        [semnătură electronică calificată]

    ANEXA 2

        la instrucţiuni
                                         CERERE
                        de înregistrare în modulul DEEE, deşeuri
                    baterii şi acumulatori portabili, anvelope uzate
        Prin prezenta, subsemnatul, ......., în calitate de:
        [ ] reprezentant legal al ......, C.U.I./CIF .......;
        [ ] împuternicit desemnat prin împuternicirea notarială dată de reprezentantul legal al ......, C.U.I./CIF ......, solicit înregistrarea în modulul DEEE, deşeuri baterii şi acumulatori, anvelope.

    I. Date privind operatorul economic utilizator SIATD
        Denumirea: .......
        C.U.I./CIF: .......
        Domiciliul fiscal: ........
        Număr licenţă: .......
        Dată eliberare: ......
        Valabilitate: ......
        Număr viză anuală: ......
        Dată viză anuală: .......
        Telefon: ........
        Adresa de e-mail: .......

    II. Date privind punctele de lucru
        Denumirea: .......
        C.U.I./CIF: .......
        Adresă punct de lucru ........
        Autorizaţia de mediu nr. ...../dată emitere ..../valabilitate ....
        Viza anuală nr. ...../dată emitere .....

    III. Raportarea datelor privind cantităţile autorizate
    1. Capacitatea anuală autorizată pe cod de deşeu, conform clasificării prevăzute în legislaţia aplicabilă, se transmite astfel:
    1.1. cod deşeu ......, denumire deşeu ......, cantitate ...... tone;
    1.2. cod deşeu ......, denumire deşeu ......, cantitate ...... tone ş.a.m.d.;
    1.3. cantităţile maxime anuale, pe tip de deşeu, autorizate pentru valorificare/eliminare, conform autorizaţiei de mediu, şi operaţiunile din anexele nr. 3 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările şi completările ulterioare.


        [ ] Îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
        [ ] Îmi exprim acordul privind primirea de informări prin poşta electronică la adresa menţionată.
        NOTĂ:
        Utilizatorii SIATD completează datele şi informaţiile solicitate în aplicaţie în funcţie de tipul de utilizator.

        Numele şi prenumele: .....
        Data: ...... [semnătura]

    ANEXA 3

        la instrucţiuni
                                         CERERE
                     de înregistrare în modulul deşeuri municipale
        Prin prezenta, subsemnatul, ........, în calitate de:
        [ ] reprezentant legal al ......., C.U.I./CIF .......;
        [ ] împuternicit desemnat prin împuternicirea notarială dată de reprezentantul legal al ......, C.U.I./CIF ......, solicit înregistrarea în modulul deşeuri municipale.

    I. Date privind operatorul economic utilizator SIATD
        Denumirea: .......
        C.U.I./CIF: .......
        Domiciliul fiscal: .......
        Număr contract delegare: .......
        Număr licenţă: .......
        Dată eliberare: .......
        Valabilitate: ........
        Telefon: .......
        Adresa de e-mail: ......
        Autorizaţia de mediu nr. ....../dată emitere ....../valabilitate ....
        Viza anuală nr. ...../dată emitere ......

    II. Date privind punctele de lucru (dacă este cazul)
        Denumirea: ......
        C.U.I./CIF: ......
        Adresă punct de lucru ......
        Autorizaţia de mediu nr. ...../dată emitere ...../valabilitate .....
        Viza anuală nr. ..../dată emitere ......

        [ ] Îmi exprim acordul în legătură cu utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
        [ ] Îmi exprim acordul privind primirea de informări prin poşta electronică la adresa menţionată.
        NOTĂ:
        Utilizatorii SIATD completează datele şi informaţiile solicitate în aplicaţie în funcţie de tipul de utilizator.

        Numele şi prenumele: ......
        Data: ...... [semnătura]

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016