Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 26 mai 2022  privind siguranţa activităţilor aeronautice militare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 26 mai 2022 privind siguranţa activităţilor aeronautice militare

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 545 din 3 iunie 2022
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. M.84 din 26 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 545 din 3 iunie 2022.
──────────
    CAP. I
    Sistemul de management al siguranţei activităţilor aeronautice militare
    ART. 1
    Instrucţiunile privind siguranţa activităţilor aeronautice militare au ca scop:
    a) reglementarea implementării şi evaluării sistemului de management al siguranţei aeronautice, denumit în continuare SMS, la nivelul agenţilor aeronautici certificaţi să desfăşoare activităţi aeronautice militare, denumiţi în continuare AADAAM; AADAAM sunt instituţiile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau ale autorităţii vamale, operatorii economici care desfăşoară activităţi aeronautice militare, definite la art. 3 alin. (1) pct. 4 din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) precizarea cerinţelor generale de desfăşurare a activităţilor de supraveghere, analiză şi evaluare a performanţei, în ansamblu, în domeniul siguranţei aeronautice.


    ART. 2
    Obiectivul siguranţei aeronautice este prevenirea manifestării situaţiilor deosebite pe timpul desfăşurării activităţilor aeronautice militare prin reducerea riscului specific, astfel încât să nu se manifeste consecinţe asupra persoanelor, bunurilor materiale sau mediului.

    ART. 3
    Scopul siguranţei aeronautice în cadrul AADAAM este menţinerea riscului la un nivel minim acceptat.

    ART. 4
    (1) Totalitatea actelor normative, actelor normative specifice, manualelor şi acţiunilor care contribuie în ansamblu la reducerea riscului asociat activităţilor aeronautice militare alcătuiesc SMS.
    (2) SMS reprezintă o abordare sistematică a managementului siguranţei aviaţiei, inclusiv structurile organizatorice, responsabilităţile, politicile şi procedurile necesare şi include orice sistem de management care abordează managementul siguranţei, în mod independent sau integrat cu alte sisteme de management ale AADAAM certificate să desfăşoare activităţi aeronautice militare.

    ART. 5
    AADAAM elaborează manualul SMS adaptat după dimensiunea sa, natura operaţiunilor şi complexitatea activităţilor aeronautice militare desfăşurate.

    ART. 6
    Ghidul privind elaborarea manualului şi implementarea SMS este stabilit prin reglementare aeronautică militară, denumită în continuare RAM, emisă de către Autoritatea Aeronautică Militară Naţională, denumită în continuare AAMN.

    ART. 7
    Dezvoltarea şi implementarea SMS se bazează pe patru componente:
    a) obiectivele şi concepţia de siguranţă aeronautică;
    b) managementul riscului pentru siguranţa aeronautică;
    c) asigurarea siguranţei aeronautice;
    d) promovarea siguranţei aeronautice.


    ART. 8
    Obiectivele şi concepţia de siguranţă aeronautică stabilesc:
    a) responsabilii în domeniul siguranţei aeronautice;
    b) responsabilităţile personalului în domeniul siguranţei aeronautice;
    c) funcţionarea şi organizarea structurilor cu responsabilităţi în funcţionarea şi îmbunătăţirea SMS;
    d) planificarea şi coordonarea intervenţiei în situaţia producerii unui eveniment de aviaţie;
    e) planul de implementare a SMS.


    ART. 9
    Managementul riscului pentru siguranţa aeronautică presupune:
    a) procesul de identificare a riscurilor;
    b) analiza riscurilor;
    c) evaluarea riscurilor;
    d) procesul de diminuare a impactului riscurilor;
    e) evaluarea eficienţei măsurilor aplicate.


    ART. 10
    Asigurarea siguranţei aeronautice se realizează prin:
    a) monitorizarea şi măsurarea performanţei;
    b) managementul schimbărilor;
    c) îmbunătăţirea continuă a SMS.


    ART. 11
    Promovarea siguranţei aeronautice se realizează prin:
    a) pregătirea şi instruirea specifică iniţială şi recurentă continuă de siguranţă aeronautică;
    b) comunicarea, informarea şi diseminarea în domeniul siguranţei aeronautice;
    c) educarea şi formarea culturii de siguranţă.


    ART. 12
    Măsurile de siguranţă aeronautică specifice sunt stabilite de către AAMN, prin RAM privind siguranţa aeronautică, şi sunt puse în practică de către AADAAM, prin elaborarea de proceduri proprii de reducere a riscului, activităţi de pregătire, instruire a personalului şi măsuri de echipare a acestuia, precum şi prin proiectarea, achiziţia, modernizarea şi exploatarea sistemelor aeronautice.

    ART. 13
    (1) Consiliul de metodică şi siguranţă aeronautică, denumit în continuare CMSA, este organ consultativ al comandanţilor/şefilor agenţilor aeronautici şi are ca scop desfăşurarea în condiţii de siguranţă a activităţilor aeronautice şi a procesului de selecţie/instruire a personalului navigant/operatori UAV.
    (2) Componenţa, atribuţiile şi activitatea CMSA sunt stipulate în RAM privind siguranţa aeronautică emisă de AAMN.

    ART. 14
    Personalul care desfăşoară activităţi aeronautice militare este obligat să respecte SMS, să menţină un nivel ridicat de circumspecţie asupra situaţiei curente şi să anticipeze condiţiile situaţiei viitoare, astfel încât să poată identifica oportun pericole/ameninţări, manifestate sau potenţiale, şi să aplice măsuri de reducere a riscului asociat acestora.

    ART. 15
    (1) Funcţionarea şi organizarea structurilor de siguranţă aeronautică, cu responsabilităţi în funcţionarea şi îmbunătăţirea SMS, se stabilesc la nivelul AADAAM.
    (2) Îndrumarul privind criteriile de selecţie, pregătire şi nominalizare a personalului din structurile de siguranţă se stabileşte prin RAM privind siguranţa aeronautică emis de AAMN.

    ART. 16
    (1) Comandantul/Şeful AADAAM are următoarele atribuţii:
    a) se asigură că personalul din subordine cunoaşte măsurile de siguranţă aeronautică stabilite şi este instruit să raporteze voluntar erorile şi situaţiile care pot favoriza manifestarea evenimentelor de aviaţie şi garantează confidenţialitatea informaţiilor;
    b) dispune remedierea deficienţelor apărute pe timpul desfăşurării activităţilor aeronautice militare;
    c) dispune măsurile necesare pentru constituirea, funcţionarea şi îmbunătăţirea SMS în structurile pe care le conduce, cu sprijinul şi contribuţia directă a Consiliului de metodică şi siguranţă aeronautică, acolo unde există acest consiliu;
    d) este direct răspunzător de eficienţa SMS, se asigură de implementarea acestuia.

    (2) Comandantul/Şeful AADAAM stabileşte responsabili pentru:
    a) elaborarea manualului SMS, evaluarea, supravegherea şi verificarea implementării acestuia, cu sprijinul şi contribuţia directă a CMSA;
    b) identificarea necesarului de resurse şi alocarea/ propunerea de alocare a resurselor necesare implementării SMS;
    c) implementarea şi supravegherea măsurilor privind funcţionarea, fiabilitatea şi exploatarea în siguranţă a tehnicii aeronautice, precum şi starea şi disponibilitatea infrastructurii aferente desfăşurării activităţilor aeronautice;
    d) transmiterea informaţiilor necesare pentru integrarea în actele normative specifice a măsurilor de siguranţă specifice activităţilor aeronautice militare nou-identificate;
    e) cunoaşterea de către personalul din subordine a măsurilor de siguranţă aeronautică stabilite şi a modului de raportare a erorilor şi situaţiilor care pot favoriza manifestarea evenimentelor de aviaţie;
    f) integrarea aspectelor specifice de siguranţă aeronautică în programele de pregătire instituţională şi periodică a personalului aeronautic militar;
    g) motivarea şi încurajarea personalului din subordine pentru utilizarea sistemului de raportare privind siguranţa activităţilor aeronautice militare, precum şi pentru participarea la identificarea riscurilor şi aplicarea măsurilor de siguranţă;
    h) evaluarea şi raportarea ierarhică cu privire la eficienţa reglementărilor şi a măsurilor de siguranţă aeronautică, precum şi cu privire la ameninţările pe care le-au identificat/le-au fost semnalate şi sunt de importanţă pentru activitatea aeronautică specifică AADAAM;
    i) remedierea deficienţelor apărute pe timpul desfăşurării activităţilor aeronautice militare.


    ART. 17
    Personalul desemnat cu responsabilităţi în domeniul siguranţei activităţilor aeronautice militare are obligaţia:
    a) să elaboreze manualul SMS;
    b) să sprijine comandanţii şi şefii structurilor din care face parte pentru identificarea şi stabilirea măsurilor de siguranţă, potrivit pregătirii şi experienţei profesionale, precum şi a competenţelor şi atribuţiilor funcţionale stabilite de actele normative specifice în vigoare;
    c) să supravegheze, sprijine şi verifice implementarea reglementărilor şi măsurilor de siguranţă aeronautică;
    d) să analizeze şi evalueze eficienţa măsurilor şi reglementărilor de siguranţă aeronautică şi să înainteze propuneri pentru îmbunătăţirea acestora.


    ART. 18
    Planul de intervenţie în situaţia producerii evenimentelor de aviaţie este parte a manualului SMS.

    ART. 19
    În cazul producerii evenimentelor de aviaţie, obiectivul principal al intervenţiei este protejarea şi salvarea de vieţi, iar obiectivul secundar constă în limitarea efectelor asupra bunurilor materiale şi mediului.

    ART. 20
    Lecţiile învăţate sunt diseminate în conformitate cu reglementările în vigoare privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în domeniul lecţiilor învăţate, procedurile proprii AADAAM sau manualul SMS.

    CAP. II
    Inspecţia pentru supervizarea siguranţei aeronautice
    ART. 21
    Inspecţia pentru supervizarea siguranţei aeronautice este instrumentul principal pentru verificarea funcţionării SMS şi poate fi:
    a) inspecţia internă, în sprijinul comandanţilor/şefilor AADAAM;
    b) inspecţia şefului AAMN.


    ART. 22
    Inspecţia pentru supervizarea siguranţei aeronautice se desfăşoară pentru:
    a) verificarea funcţionării SMS;
    b) identificarea pericolelor şi ameninţărilor potenţiale, precum şi identificarea şi aplicarea măsurilor de remediere pe timpul desfăşurării activităţilor aeronautice;
    c) verificarea modului de respectare a reglementărilor în vigoare privind desfăşurarea activităţilor aeronautice.


    ART. 23
    Inspecţiile pentru supervizarea siguranţei aeronautice sunt efectuate de către inspectori aeronautici desemnaţi în acest sens de către şeful AAMN.

    ART. 24
    Pe durata valabilităţii certificatului care atestă autorizarea agentului aeronautic, acesta este supravegheat printr-o inspecţie pentru supervizarea siguranţei aeronautice anunţată şi una neanunţată.

    ART. 25
    Informaţiile obţinute pe timpul inspecţiei sau din rapoartele inspecţiei pentru supervizarea siguranţei aeronautice sunt utilizate strict în scopul identificării şi stabilirii măsurilor corective pentru reducerea riscului activităţilor aeronautice.

    ART. 26
    Riscurile identificate, manifestate sau potenţiale, precum şi soluţiile posibile corective sunt înaintate comandantului/şefului AADAAM pentru analiză şi stabilire a măsurilor corective ce urmează să fie implementate.

    ART. 27
    Dacă, în urma inspecţiilor pentru supervizarea siguranţei aeronautice, se constată abateri de la SMS, AAMN aplică măsuri corective, care pot duce până la revocarea certificatului care atestă autorizarea AADAAM.

    CAP. III
    Pregătirea specifică siguranţei aeronautice
    ART. 28
    Pregătirea instituţională a personalului cu atribuţii în domeniul siguranţei aeronautice se desfăşoară în instituţii de învăţământ sau organizaţii de pregătire, corespunzător nivelului de pregătire şi obiectivelor de învăţământ specifice pentru toate categoriile de personal care desfăşoară activităţi aeronautice.

    ART. 29
    Cerinţele privind pregătirea instituţională a personalului sunt stabilite prin RAM privind siguranţa aeronautică, emisă de AAMN.

    ART. 30
    Programele de învăţământ, cerinţele, tematica şi conţinutul prelegerilor se analizează şi revizuiesc periodic, în baza prevederilor actelor normative care reglementează activităţile de instruire/învăţământ şi în conformitate cu cerinţele stabilite la nivelul AAMN.

    ART. 31
    Fiecare AADAAM, în funcţie de misiunile şi activităţile aeronautice militare specifice, planifică şi desfăşoară pregătire periodică în domeniul siguranţei aeronautice, adaptată la particularităţile activităţilor aeronautice militare proprii, fără a depăşi durata unui an calendaristic.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale
    ART. 32
    Prezentul ordin se adresează tuturor AADAAM, definiţi de art. 73 din Legea nr. 21/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 33
    În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a RAM privind siguranţa aeronautică, specificat în prezentele instrucţiuni, responsabilii cu siguranţa aeronautică de la nivelul fiecărui AADAAM iniţiază planul de elaborare şi implementare a propriului manual SMS şi îl înaintează pentru aprobare comandantului/şefului AADAAM, cu avizul CMSA, acolo unde există, şi al Secţiei Siguranţă Aeronautică/AAMN.

    ART. 34
    Documentele naţionale se analizează periodic şi se pot revizui ori de câte ori este necesar, conform actelor normative specifice în vigoare şi potrivit competenţelor, pentru a răspunde unor ameninţări/pericole la adresa siguranţei aeronautice şi pentru a se adapta cerinţelor privind desfăşurarea activităţilor aeronautice.

    ART. 35
    Pentru actualizarea/revizuirea sau emiterea actelor normative specifice cu privire la elemente care privesc siguranţa aeronautică, propunerile se înaintează către Secţia siguranţă aeronautică/AAMN de către comandantul/şeful AADAAM.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016