Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 21 iunie 2016  privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 21 iunie 2016 privind regulile de acces la dosarul Consiliului Concurenţei*)

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 525 din 13 iulie 2016
──────────
    *) Aprobate de Ordinul nr. 438 din 21 iunie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 525 din 13 iulie 2016.
──────────
    În temeiul art. 26 alin. (1) şi (3) şi art. 27 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată,
    Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.
    CAP. I
    Introducere. Obiect de reglementare
    1. Accesul la dosarul Consiliului Concurenţei constituie una dintre garanţiile procedurale menite a contribui la respectarea principiului egalităţii de tratament şi a dreptului la apărare. Dreptul de acces la dosar este prevăzut de art. 45 alin. (2)-(7) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, denumită în continuare lege. Odată cu transmiterea raportului de investigaţie, preşedintele Consiliului Concurenţei stabileşte:
    a) termenul până la care părţile în cauză pot consulta dosarul şi pot obţine, în format electronic, copii şi/sau extrase ale actelor procedurii de investigaţie;
    b) termenul pentru depunerea observaţiilor scrise.
    Data audierilor va fi stabilită în funcţie de complexitatea cazului, dar nu mai devreme de 30 de zile de la comunicarea raportului de investigaţie.

    2. Dreptul evidenţiat anterior este distinct de dreptul general de acces la informaţiile de interes public şi nu intră în sfera de aplicare a reglementărilor privind liberul acces la informaţiile de interes public*1), care urmăresc un alt scop.
──────────
    *1) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    3. În sensul prezentelor instrucţiuni, expresia acces la dosar semnifică accesul permis reprezentanţilor autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale*2), persoanelor, întreprinderilor şi asociaţiilor de întreprinderi al căror comportament face obiectul raportului de investigaţie al Consiliului Concurenţei.
──────────
    *2) În cazurile privind posibila încălcare a art. 8 din lege.
──────────
    În sensul prezentelor instrucţiuni, expresia acces la documente semnifică accesul autorilor plângerilor sau al altor părţi implicate a căror audiere poate fi admisă, potrivit prevederilor art. 44 alin. (2) din lege. Aceste situaţii sunt diferite de cea a destinatarilor raportului de investigaţie şi, prin urmare, nu intră în sfera definiţiei noţiunii de "acces la dosar" reglementată de prezentele instrucţiuni. Aceste situaţii fac obiectul unei secţiuni separate din prezentele instrucţiuni.

    4. Prezentele instrucţiuni stabilesc care sunt informaţiile pentru care se acordă accesul la dosar, când se acordă accesul şi care sunt procedurile de urmat pentru realizarea accesului la dosar.
    5. Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică în mod corespunzător şi în cazul investigaţilor privind un anumit sector economic, atunci când sunt impuse, prin decizie, măsuri necesare, adecvate şi proporţionale pentru remedierea disfuncţionalităţilor pieţei.
    CAP. II
    Sfera de aplicare a accesului la dosar
    6. Accesul la dosar, potrivit prevederilor pct. 1, este menit să asigure exercitarea efectivă a dreptului la apărare faţă de concluziile şi propunerile din raportul de investigaţie. În acest sens, în cazurile prevăzute la art. 5, 6 sau 8 din lege, art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, şi în cazurile privind concentrările economice, accesul la dosar este asigurat, la cerere, persoanelor, reprezentanţilor autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale sau locale*3), întreprinderilor*4), respectiv asociaţiilor de întreprinderi al căror comportament face obiectul raportului de investigaţie al Consiliului Concurenţei, denumite în continuare destinatari ai raportului de investigaţie.
──────────
    *3) În cazurile privind posibila încălcare a art. 8 din lege.
    *4) În cuprinsul acestor instrucţiuni, termenul "întreprindere" include atât întreprinderile, cât şi asociaţiile de întreprinderi. Termenul "persoană" se referă atât la persoana fizică, cât şi la persoana juridică. Multe entităţi sunt în acelaşi timp şi persoane juridice şi întreprinderi, iar în acest caz ele sunt acoperite de ambii termeni. Aceeaşi situaţie este şi în cazul în care o persoană fizică este întreprindere în înţelesul art. 5 şi 6 din lege, respectiv art. 101 şi 102 din TFUE. În procedurile referitoare la concentrări economice trebuie să se ţină seama şi de persoanele prevăzute la art. 9 din lege, chiar dacă este vorba despre persoane fizice. În cazul entităţilor fără personalitate juridică, dar care nu sunt nici întreprinderi şi sunt implicate în procedurile desfăşurate de Consiliul Concurenţei, acesta din urmă aplică, atunci când este cazul, mutatis mutandis, principiile stipulate în prezentele instrucţiuni.
──────────

    SECŢIUNEA 1
    La ce documente se acordă accesul
    A. Conţinutul dosarului Consiliului Concurenţei
    7. Într-o investigaţie privind posibila încălcare a legii, a prevederilor art. 101 şi 102 din TFUE, precum şi într-o investigaţie având ca obiect compatibilitatea unei operaţiuni de concentrare economică cu un mediu concurenţial normal, dosarul Consiliului Concurenţei cuprinde toate documentele*5) care au fost obţinute, produse şi/sau colectate de către Consiliul Concurenţei în cadrul investigaţiei.
──────────
    *5) Conform prezentelor instrucţiuni, termenul "document" se referă la orice tip de informaţie, indiferent de modul de stocare a datelor. Acesta acoperă totodată şi orice dispozitiv de stocare a datelor care este sau poate deveni disponibil.
──────────

    8. Accesul la declaraţiile întreprinderilor efectuate în vederea aplicării politicii de clemenţă este acordat numai destinatarilor raportului de investigaţie, în următoarele condiţii:
    a) dacă se angajează - împreună cu reprezentanţii legali care primesc acces în numele lor - să nu realizeze nicio copie, utilizând mijloace mecanice sau electronice, a informaţiilor din declaraţiile la care li s-a permis accesul; şi
    b) dacă se angajează că informaţiile obţinute din declaraţie vor fi utilizate exclusiv pentru proceduri judiciare ori administrative care au ca obiect aplicarea art. 5 alin. (1) din lege sau a art. 101 din TFUE.
    Altor persoane, precum autorii plângerilor, de exemplu, nu li se va acorda accesul la declaraţiile efectuate în vederea aplicării politicii de clemenţă.

    9. Procedura de acces la dosar cu privire la documentele ce privesc recunoaşterea clară şi neechivocă a răspunderii pentru încălcare, astfel reglementată la art. 57 alin. (2)-(4) din lege, va fi detaliată în Instrucţiunile privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 55 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată.
    10. Dacă în cursul unei investigaţii Consiliul Concurenţei, ca urmare a unei cercetări mai detaliate, constată că unele documente adunate în urma solicitărilor de informaţii sau inspecţiilor efectuate nu au legătură cu obiectul investigaţiei în cauză, acestea vor fi returnate celor de la care au fost ridicate, cel mai târziu până la data transmiterii raportului de investigaţie, iar orice copii ale acestora vor fi distruse. După returnare, aceste documente nu mai fac parte din dosarul cauzei.

    B. Documente accesibile
    11. Destinatarii raportului de investigaţie, astfel cum sunt definiţi la pct. 6, trebuie să aibă posibilitatea de a cunoaşte informaţiile din dosar, astfel încât, pe baza acestora, să îşi poată face cunoscut, în mod efectiv, punctul de vedere cu privire la concluziile la care a ajuns echipa de investigaţie, exprimate în raportul de investigaţie. În acest sens, li se acordă accesul la documentele din dosarul Consiliului Concurenţei, astfel cum este definit la pct. 7, cu excepţia documentelor interne, secretelor de afaceri ale altor întreprinderi sau a altor informaţii confidenţiale.
    12. Rezultatele unui studiu comandat în legătură cu obiectul investigaţiei sunt accesibile pentru consultare împreună cu menţiunile privind sursele de informare şi metodologia de studiu, ţinându-se cont, atunci când este cazul, de protecţia drepturilor de proprietate intelectuală.

    C. Documente inaccesibile
    C.1. Documente interne
    13. Documentele interne din dosarul Consiliului Concurenţei nu au caracter incriminator sau dezincriminator*6). Acestea nu constituie parte a probelor pe care Consiliul Concurenţei se întemeiază în evaluarea unui caz. Părţilor nu li se permite accesul la documentele interne din dosarul Consiliului Concurenţei.
──────────
    *6) Exemple de documente interne sunt: proiecte, opinii, note ale compartimentelor Consiliului Concurenţei sau ale altor autorităţi publice.
──────────

    14. În cazul întâlnirilor cu diverşi participanţi, Consiliul Concurenţei poate redacta procese-verbale, astfel de documente constituind interpretarea proprie a autorităţii de concurenţă cu privire la cele exprimate în cadrul respectivelor întruniri, motiv pentru care sunt considerate documente interne. Cu toate acestea, atunci când participanţii la întâlnire şi-au însuşit, prin semnătură, procesul-verbal al întâlnirii, acest document va fi accesibil după înlăturarea secretelor de afaceri sau a altor informaţii confidenţiale din conţinutul său. Astfel de documente constituie parte a dovezilor pe care Consiliul Concurenţei le poate utiliza în evaluarea unui caz*7).
──────────
    *7) Declaraţiile obţinute în temeiul art. 36 din lege, interviul realizat conform art. 37 din lege, respectiv explicaţiile furnizate în temeiul art. 38 alin. (1) lit. c) din lege fac parte, în mod normal, din categoria documentelor accesibile.
──────────

    15. În situaţia unui studiu comandat având legătură cu procedurile iniţiate de Consiliul Concurenţei, corespondenţa dintre Consiliul Concurenţei şi cel ce realizează studiul, referitoare la evaluarea muncii acestuia sau în legătură cu aspecte financiare ale studiului, face parte din categoria documentelor interne, nefiind accesibilă.

    C.2. Corespondenţa cu alte autorităţi
    16. Un caz particular de documente interne este reprezentat de corespondenţa Consiliului Concurenţei cu alte autorităţi publice care nu sunt destinatari ai raportului de investigaţie, precum şi documentele interne primite de aceste autorităţi. Aceste documente neaccesibile sunt, de exemplu:
    a) corespondenţa dintre Consiliul Concurenţei şi alte autorităţi publice;
    b) corespondenţa dintre Consiliul Concurenţei şi alte autorităţi de concurenţă din statele membre ale Uniunii Europene, precum şi cea dintre Consiliul Concurenţei şi Comisia Europeană, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurenţă prevăzute la articolele 81 şi 82 din tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 1 din 4 ianuarie 2003.

    17. În circumstanţe excepţionale, Consiliul Concurenţei acordă accesul la documentele ce provin de la autorităţile de concurenţă din alte state membre numai după înlăturarea eventualelor informaţii secrete de afaceri sau a altor informaţii confidenţiale. Consiliul Concurenţei va consulta autoritatea publică ce a remis documentele, înainte de a permite accesul, cu scopul de a identifica eventualele secrete de afaceri sau alte informaţii confidenţiale. Este situaţia documentelor care fac parte din elementele de probă folosite în procesul de investigare, într-un mod similar documentelor obţinute de la terţi.
    Aceste reguli se aplică, în special, documentelor şi informaţiilor obţinute potrivit prevederilor art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003.


    C.3. Informaţii confidenţiale
    18. Dosarul Consiliului Concurenţei poate conţine şi documente care includ secrete de afaceri şi alte informaţii confidenţiale cu privire la care accesul la dosar poate fi parţial sau total restricţionat. Se acordă accesul la o versiune neconfidenţială a informaţiilor iniţiale, astfel cum aceasta a fost transmisă de întreprinderea care beneficiază de acordarea caracterului confidenţial. De cele mai multe ori, documentele pot deveni neconfidenţiale prin simpla ştergere a informaţiilor considerate confidenţiale. În situaţia în care confidenţialitatea poate fi asigurată printr-un rezumat al informaţiilor relevante, se acordă accesul la acest rezumat. Acesta va fi redactat de către întreprinderea care beneficiază de acordarea caracterului confidenţial, astfel încât să permită identificarea obiectului relevant al documentului al cărui rezumat se realizează. Consiliul Concurenţei îşi rezervă dreptul de a verifica dacă rezumatul realizat de către întreprindere îndeplineşte condiţia de mai sus. Toate celelalte documente sunt accesibile în forma lor iniţială.

    C.4. Secretele de afaceri
    19. Dacă dezvăluirea unor informaţii despre activitatea economică a unei întreprinderi poate dăuna grav intereselor acelei întreprinderi, aceste informaţii constituie secrete de afaceri. Informaţiile ce ar putea fi calificate drept secrete de afaceri sunt, cu titlu de exemplu: informaţii tehnice şi/sau financiare legate de know-how-ul unei întreprinderi, metode de evaluare a costurilor, procese şi secrete de producţie, surse de aprovizionare, cantităţi produse şi vândute, cote de piaţă, liste de clienţi şi distribuitori, planuri de marketing, structura costurilor şi a preţurilor, strategia de vânzări.*8)
──────────
    *8) Decizia din 18 septembrie 1996 în Cazul T-353/94 Postbank NV împotriva Comisiei (1996) ECR II-921, paragraful 87.
──────────


    C.5. Alte informaţii confidenţiale
    20. Categoria "alte informaţii confidenţiale" cuprinde informaţii, altele decât secretele de afaceri, care pot fi considerate confidenţiale, în măsura în care dezvăluirea acestora poate dăuna semnificativ unei persoane sau unei întreprinderi. Instanţele europene au confirmat că este legitim refuzul de a dezvălui întreprinderilor anumite adrese primite de la clienţii acestora, din moment ce această dezvăluire i-ar putea expune pe autorii adreselor riscului unor măsuri represive*9). Prin urmare, noţiunea "alte informaţii confidenţiale" poate include informaţii care ar permite părţilor să îi identifice pe autorii plângerilor, pe avertizorii de concurenţă definiţi la art. 35 din lege sau pe alţi terţi, atunci când aceştia din urmă au o opţiune motivată de a rămâne anonimi.
──────────
    *9) Instanţele europene s-au pronunţat asupra acestei probleme atât în cazuri de pretins abuz de poziţie dominantă (art. 82 din TFUE) [Cazul T-65/89, BPB Industries şi British Gypsum (1993) ECR II-389, Cazul C-310/93 P, BPB Industries şi British Gypsum (1995) ECR I-865], cât şi în cazuri de concentrare economică, Cazul T-221/95 Endemol împotriva Comisiei (1999) ECR II-1299, paragraful 69, şi Cazul T-5/02 LavaI împotriva Comisiei (2002) ECR II-4381, paragraful 98 şi următoarele].
──────────    D. Criterii pentru acceptarea cererilor referitoare la tratamentul confidenţial
    21. Pentru ca o informaţie să fie considerată confidenţială, persoana, autoritatea sau instituţia publică ori întreprinderea în cauză trebuie să facă o solicitare motivată în acest sens şi această solicitare să fie acceptată de Consiliul Concurenţei*10).
──────────
    *10) A se vedea pct. 46.
──────────

    22. Solicitările de acordare a caracterului confidenţial trebuie să aibă ca obiect informaţii care corespund descrierii menţionate anterior pentru secretele de afaceri sau alte informaţii confidenţiale. Motivele pentru care se solicită ca informaţiile respective să fie tratate ca secrete de afaceri sau ca alte informaţii confidenţiale trebuie fundamentate. Cererile de confidenţialitate sunt formulate numai cu privire la informaţiile obţinute de Consiliul Concurenţei de la aceeaşi persoană fizică sau întreprindere, iar nu cu privire la informaţiile obţinute din alte surse. În solicitare este necesar să se identifice părţile faţă de care informaţiile deţinute de Consiliul Concurenţei sunt considerate confidenţiale.
    23. Informaţiile referitoare la o întreprindere care sunt deja cunoscute de către terţi*11) cărora li s-au comunicat informaţiile respective de către această întreprindere, în mod normal, nu sunt considerate ca fiind informaţii confidenţiale*12). Informaţiile care şi-au pierdut importanţa comercială*13) nu mai pot fi considerate confidenţiale. Ca regulă generală, Consiliul Concurenţei prezumă că informaţiile referitoare la vânzări, datele privind cotele de piaţă ale părţilor şi alte informaţii similare care sunt mai vechi de 5 ani nu mai sunt confidenţiale.
──────────
    *11) În cazul unui grup sau al unei asociaţii, calitatea de "terţ" se va aprecia faţă de grup sau de asociaţie.
    *12) Cu toate acestea, secretele de afaceri sau alte informaţii confidenţiale comunicate unei asociaţii profesionale de către membrii săi nu îşi pierd caracterul de secret profesional în ceea ce îi priveşte pe terţi şi nu pot fi transmise autorului plângerii. A se vedea cauzele conexate 209-215 şi 218/78 Fedetab, Culegere 1980, p. 3125, pct. 46.
    *13) Spre exemplu, datorită trecerii timpului.
──────────

    24. În procedurile desfăşurate în cazurile privind practicile anticoncurenţiale, calificarea unei informaţii ca fiind confidenţială nu constituie în sine o interdicţie de a dezvălui o astfel de informaţie dacă aceasta este necesară pentru a dovedi o pretinsă încălcare (document incriminator) sau este necesară pentru disculparea unei părţi (document dezincriminator).
    Consiliul Concurenţei apreciază, de la caz la caz, dacă necesitatea de a proteja dreptul la apărare al destinatarilor raportului de investigaţie prin intermediul asigurării accesului la dosar, într-un mod cât mai larg posibil, poate depăşi ca importanţă preocuparea de a proteja informaţiile confidenţiale ale altor părţi. Aceasta impune o evaluare a tuturor elementelor relevante şi în special a următoarelor elemente:
    a) măsura în care informaţia contribuie în mod determinant la stabilirea existenţei sau inexistenţei faptei ilegale şi forţa sa probantă;
    b) măsura în care informaţia este indispensabilă;
    c) gradul de sensibilitate a anumitor informaţii (în ce măsură dezvăluirea acestor informaţii poate vătăma interesele economice ale persoanei sau ale întreprinderii în cauză). Consideraţii similare se aplică şi procedurilor desfăşurate în cazul concentrărilor economice, atunci când Consiliul Concurenţei consideră că dezvăluirea de informaţii este necesară.


    25. Atunci când Consiliul Concurenţei intenţionează să dezvăluie informaţii, persoanei, autorităţii publice sau întreprinderii implicate trebuie să îi fie garantată posibilitatea de a furniza o versiune neconfidenţială a documentelor care conţin respectiva informaţie, cu aceeaşi valoare probantă ca a documentelor iniţiale. Versiunea neconfidenţială va fi furnizată în acelaşi format ca varianta confidenţială, înlocuind pasajele şterse cu un rezumat al acestora.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Când este acordat accesul la dosar
    26. Anterior transmiterii de către Consiliul Concurenţei a raportului de investigaţie, potrivit prevederilor pct. 1, părţile în cauză nu au drept de acces la dosar.
    27. Accesul la dosar va fi asigurat la cerere, o singură dată, după transmiterea de către Consiliul Concurenţei a raportului de investigaţie, în scopul asigurării principiului egalităţii de tratament şi a dreptului de apărare al destinatarilor raportului de investigaţie.
    28. Accesul la dosar poate fi asigurat de către raportor şi membrii echipei de investigaţie. Părţile nu au acces la observaţiile altor părţi la raportul de investigaţie.
    CAP. III
    Aspecte referitoare la autorul plângerii şi alte părţi implicate în procedurile Consiliului Concurenţei
    29. Prezentul capitol se referă la situaţiile în care Consiliul Concurenţei poate sau trebuie să acorde acces autorului plângerii la anumite documente pe care le conţine dosarul în procedurile privind practicile anticoncurenţiale sau altor părţi implicate în procedurile privind concentrările economice. Din perspectiva sferei de aplicare şi a drepturilor deţinute, aceste situaţii sunt diferite de accesul la dosar, astfel cum este definit în cap. II, având în vedere că imperativele dreptului la apărare nu subzistă în acest caz.
    SECŢIUNEA 1
    Furnizarea de documente autorilor plângerilor în proceduri privind practicile anticoncurenţiale
    30. În jurisprudenţa europeană s-a stabilit*14) că autorii plângerilor nu au aceleaşi drepturi şi garanţii ca părţile vizate de investigaţie. Autorii plângerilor nu pot pretinde dreptul de acces la dosar aşa cum a fost stabilit pentru destinatarii raportului de investigaţie.
──────────
    *14) A se vedea Cazul T-17/93 Matra-Hachette S.A. împotriva Comisiei (1994) ECRII-595, paragraful 34. Tribunalul a hotărât că drepturile terţilor, aşa cum au fost prevăzute de art. 19 din Regulamentul Consiliului nr. 17 [înlocuit în prezent cu art. 27 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003], erau limitate la dreptul de a participa la procedura administrativă.
──────────

    31. Totuşi, într-o etapă prealabilă declanşării unei investigaţii, autorul plângerii care, potrivit prevederilor art. 41 alin. (2) din lege, a fost informat de intenţia Consiliului Concurenţei de a-i respinge plângerea poate solicita accesul la documentele pe care Consiliul Concurenţei şi-a întemeiat analiza preliminară. Autorului plângerii i se va acorda accesul la aceste documente o singură dată, ca urmare a informării făcute de Consiliul Concurenţei în sensul intenţiei de a-i respinge plângerea. În acest scop, autorul plângerii nu poate, cu toate acestea, avea acces la secrete de afaceri sau la alte informaţii confidenţiale care aparţin altor părţi implicate în procedură.
    32. Dacă în urma analizei unei plângeri se declanşează procedura de investigaţie, preşedintele Consiliului Concurenţei, potrivit prevederilor art. 44 alin. (2) din lege, poate admite audierea autorului plângerii, la cererea acestuia. Cu toate acestea, procedurile Consiliului Concurenţei în cazurile de concurenţă nu constituie proceduri contradictorii între autorul plângerii, pe de o parte, şi destinatarii raportului de investigaţie, pe de altă parte. Din acest motiv, drepturile procedurale ale autorului plângerii sunt mai limitate decât dreptul la apărare al destinatarilor raportului de investigaţie.
    33. Autorul plângerii a cărui audiere a fost admisă de către preşedintele Consiliului Concurenţei poate primi o copie a versiunii neconfidenţiale a raportului de investigaţie numai la cerere şi dacă preşedintele Consiliului Concurenţei apreciază că este util în interesul investigaţiei. Autorul plângerii nu are drept de acces la secretele de afaceri sau la alte informaţii confidenţiale pe care Consiliul Concurenţei le-a obţinut pe parcursul investigaţiei.
    34. Documentele la care autorul plângerii a avut acces în contextul procedurilor puse în aplicare de Consiliul Concurenţei nu pot fi utilizate decât în proceduri judiciare şi administrative pentru aplicarea regulilor privind concurenţa şi doar în scopul pentru care au fost solicitate.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Furnizarea de documente altor părţi implicate în cadrul procedurilor privind concentrările economice
    35. Accesul la documente în cadrul procedurilor privind concentrările economice poate fi acordat, la cerere, altor părţi implicate în procedura declanşată de Consiliul Concurenţei, cărora li s-a transmis raportul de investigaţie, atunci când autoritatea de concurenţă apreciază că accesul este necesar pentru ca respectivele părţi implicate să îşi poată prezenta observaţiile.
    36. Alte părţi implicate înseamnă participanţi la concentrarea propusă, altele decât părţile care au notificat operaţiunea, cum ar fi vânzătorul şi întreprinderea ce constituie obiectul operaţiunii de concentrare economică.
    SECŢIUNEA a 3-a
    Furnizarea de documente în cadrul unor situaţii specifice prevăzute de lege
    A. Impunerea de măsuri interimare
    37. Consiliul Concurenţei poate impune orice măsură interimară pe care o consideră necesară înainte de emiterea unei decizii, în caz de urgenţă determinată de riscul unui prejudiciu grav şi ireparabil adus concurenţei, în condiţiile legii.
    38. În cadrul acestei proceduri, părţile care au fost informate de către Consiliul Concurenţei cu privire la intenţia de a adopta măsuri interimare, în termenul stabilit pentru prezentarea în scris a observaţiilor, pot solicita accesul la documentele pe care Consiliul Concurenţei îşi bazează evaluarea preliminară. Părţile care solicită accesul la documente nu pot avea acces la secretele de afaceri şi la alte informaţii confidenţiale ce aparţin altor părţi implicate în procedură.

    B. Acţiunea în despăgubiri pentru prejudiciul cauzat de o practică anticoncurenţială
    39. Potrivit prevederilor art. 66 din lege, în situaţia în care Consiliul Concurenţei adoptă o decizie prin care este sancţionată o practică anticoncurenţială, persoanele fizice sau juridice care se consideră prejudiciate prin respectiva practică anticoncurenţială pot formula cereri privind acordarea de despăgubiri, în termen de 2 ani de la data la care decizia Consiliului Concurenţei pe care se întemeiază acţiunea în subsidiar a rămas definitivă ori a fost menţinută, în tot sau în parte, printr-o hotărâre judecătorească definitivă.
    40. În astfel de cazuri, pentru soluţionarea cererilor privind acordarea de despăgubiri, instanţele pot solicita Consiliului Concurenţei documentele din cadrul dosarului care a stat la baza emiterii deciziei. În acest scop, primind aceste documente, instanţele vor asigura respectarea confidenţialităţii informaţiilor reprezentând secrete de afaceri, precum şi a altor informaţii confidenţiale.

    CAP. IV
    Procedura de punere în aplicare a accesului la dosar
    SECŢIUNEA 1
    Procedura preliminară
    41. Orice persoană care transmite informaţii sau observaţii în cadrul unei proceduri declanşate sau care furnizează ulterior informaţii suplimentare Consiliului Concurenţei în cadrul aceleiaşi proceduri cu privire la practici anticoncurenţiale ori concentrări economice are obligaţia de a identifica în mod clar informaţiile pe care le consideră confidenţiale, cu prezentarea în scris a argumentelor în acest sens, şi de a furniza o versiune separată, neconfidenţială, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei pentru transmiterea informaţiilor.
    42. Fără a se aduce atingere prevederilor pct. 41, Consiliul Concurenţei va solicita tuturor părţilor, în toate cazurile în care acestea furnizează documente*15), să identifice documentele sau părţi ale documentelor în care consideră că există secrete de afaceri sau alte informaţii confidenţiale ce le aparţin şi să identifice părţile faţă de care informaţiile respective urmează să fie considerate confidenţiale.
──────────
    *15) În cadrul procedurilor privind concentrările economice, principiile stabilite în prezentul punct şi în cele subsecvente se aplică în mod corespunzător.
──────────

    43. În scopul rezolvării cu celeritate a solicitărilor de acordare a confidenţialităţii potrivit prevederilor pct. 42, Consiliul Concurenţei va stabili un termen până la care persoanele, întreprinderile sau asociaţiile de întreprinderi trebuie:
    a) să îşi justifice solicitarea de confidenţialitate cu privire la fiecare document, parte de document, declaraţie sau parte de declaraţie;
    b) să furnizeze Consiliului Concurenţei o versiune neconfidenţială a documentelor sau a declaraţiilor, în care pasajele confidenţiale sunt înlăturate.
    În cadrul procedurilor privind practici anticoncurenţiale, părţile în cauză trebuie să furnizeze în termenul-limită stabilit un rezumat al fiecărui pasaj eliminat.

    44. Varianta neconfidenţială şi descrierea informaţiilor înlăturate trebuie concepute astfel încât să permită oricărui destinatar al raportului de investigaţie care are acces la dosar să determine dacă informaţia înlăturată poate fi considerată relevantă pentru apărarea sa şi, astfel, dacă sunt suficiente motive pentru a solicita Consiliului Concurenţei accesul la informaţiile calificate ca fiind confidenţiale.
    SECŢIUNEA a 2-a
    Tratamentul informaţiilor confidenţiale
    45. În cazul în care părţile implicate în procedurile Consiliului Concurenţei nu respectă prevederile pct. 41-43, autoritatea de concurenţă va considera că documentele sau declaraţiile în cauză nu conţin informaţii confidenţiale. Consiliul Concurenţei va considera că persoana sau întreprinderea în cauză nu are obiecţii în ceea ce priveşte dezvăluirea documentelor ori a declaraţiilor în integralitatea lor.
    46. În cadrul procedurilor privind practici anticoncurenţiale şi în cadrul procedurilor privind concentrări economice, în cazul persoanei sau al întreprinderii care îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 41-43, în măsura în care acestea sunt aplicabile, Consiliul Concurenţei:
    a) va accepta provizoriu solicitările de confidenţialitate care prima facie par a fi justificate; sau
    b) va informa partea în cauză că acceptă acordarea în tot sau în parte a caracterului confidenţial solicitat, în cazurile în care solicitarea este justificată.

    47. Anterior transmiterii raportului de investigaţie, Consiliul Concurenţei va reveni asupra acceptării provizorii a solicitării de confidenţialitate atunci când informaţia respectivă este considerată necesară pentru a dovedi o pretinsă încălcare a legii, document incriminator, sau pentru disculparea unei părţi, document dezincriminator, în conformitate cu dispoziţiile pct. 24 şi 56.
    48. În situaţia în care Consiliul Concurenţei nu consideră temeinică cererea de confidenţialitate de la început sau în situaţia în care consideră că trebuie să revină asupra acceptării provizorii a acestei cereri şi are astfel intenţia de a dezvălui informaţiile în cauză, va garanta părţii în cauză posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere. În astfel de cazuri, Consiliul Concurenţei informează în scris partea în cauză cu privire la intenţia sa de a dezvălui informaţiile, arătând motivele şi stabilind o dată-limită până la care aceasta îşi poate preciza, în scris, punctul de vedere. În măsura în care, ulterior transmiterii acestui punct de vedere, va exista un dezacord în ceea ce priveşte solicitarea de acordare a confidenţialităţii, partea în cauză se poate adresa preşedintelui Consiliului Concurenţei.
    49. Atunci când există riscul ca o întreprindere în măsură să exercite o presiune economică, comercială sau de altă natură să adopte măsuri represive împotriva unor întreprinderi ori persoane, ca o consecinţă a colaborării acestora cu autoritatea de concurenţă, aceasta din urmă va proteja identitatea întreprinderilor sau persoanelor respective prin acordarea accesului la versiunea neconfidenţială ori la rezumatul informaţiilor vizate*16). Solicitările de a rămâne anonim în aceste circumstanţe vor fi tratate potrivit prevederilor prezentelor instrucţiuni.
──────────
    *16) A se vedea Cazul T-5/02, Tetra Laval împotriva Comisiei, pct. 98, 104 şi 105, respectiv Cazul 145/83, Stanley George Adams împotriva Comisiei.
──────────

    SECŢIUNEA a 3-a
    Modalităţi de acces la dosar
    50. Consiliul Concurenţei va permite accesul la dosar prin examinarea dosarului accesibil la sediul său şi obţinerea, în format electronic, de copii şi/sau extrase ale documentelor, luându-se în considerare condiţiile tehnice existente.
    51. Pentru a facilita accesul la dosar, destinatarii raportului de investigaţie vor primi, odată cu comunicarea acordului privind accesul la dosar, o listă a documentelor care fac parte din dosarul Consiliului Concurenţei, astfel cum este definit la pct. 7.
    52. Accesul la probe este acordat, astfel cum acestea există în dosarul Consiliului Concurenţei, în forma lor iniţială. Consiliul Concurenţei nu are obligaţia să furnizeze traducerea documentelor din dosar în cazul în care acestea au fost transmise într-o limbă străină.
    53. În măsura în care un destinatar al raportului de investigaţie consideră, după ce i s-a acordat accesul la dosar, că îi este necesară pentru apărarea sa cunoaşterea unor documente, date şi informaţii confidenţiale, poate formula o cerere motivată în acest sens către preşedintele Consiliului Concurenţei. Documentele, datele şi informaţiile confidenţiale din dosarul Consiliului Concurenţei pot fi solicitate, de regulă, o singură dată. În lipsa unor elemente noi, nu pot fi formulate cereri succesive de acces la documente, date şi informaţii confidenţiale.
    54. Documentele, datele şi informaţiile confidenţiale din dosarul Consiliului Concurenţei sunt accesibile pentru consultare ori obţinere de copii şi/sau extrase doar prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei, ce poate fi atacat numai odată cu decizia prin care se finalizează investigaţia, prin aceeaşi cerere de chemare în judecată.
    55. Potrivit prevederilor prezentelor instrucţiuni, accesul la dosar este acordat cu condiţia ca informaţia, odată obţinută, să fie folosită numai în cadrul procedurilor judiciare şi administrative pentru aplicarea regulilor privind concurenţa şi doar în scopul pentru care a fost solicitată.
    56. Nicio dispoziţie a prezentelor instrucţiuni nu interzice Consiliului Concurenţei să dezvăluie şi să utilizeze informaţiile necesare pentru a dovedi o încălcare a legii, precum şi a prevederilor art. 101 şi 102 din TFUE.
    57. Prevederile prezentei secţiuni, cu excepţia celor de la pct. 51 şi 53, se aplică şi în situaţia acordării accesului la documente autorilor plângerilor în cadrul procedurilor privind practicile anticoncurenţiale, precum şi altor părţi implicate în cazul procedurilor privind concentrările economice.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016