Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 21 ianuarie 2020  privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 53-54^1 din Legea concurenţei nr. 21/1996     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 21 ianuarie 2020 privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 53-54^1 din Legea concurenţei nr. 21/1996

EMITENT: Consiliul Concurenţei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 57 din 29 ianuarie 2020
──────────
    Conţinute de ORDINUL nr. 59 din 21 ianuarie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 57 din 29 ianuarie 2020.
──────────
    În temeiul art. 26 alin. (1), art. 57 alin. (1) şi al art. 68 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.
    CAP. I
    Introducere
    1. Scopul prezentelor instrucţiuni este de a stabili modalităţile şi criteriile de individualizare a sancţiunilor în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 53, 54 şi 54^1 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, ţinându-se seama de gravitatea şi durata faptei.
    2. Prin prezentele instrucţiuni se urmăreşte asigurarea transparenţei şi a obiectivităţii în procesul de individualizare a sancţiunilor pentru săvârşirea uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 53, 54 şi 54^1 din lege, realizarea efectului disuasiv al sancţiunilor, precum şi asigurarea certitudinii juridice întreprinderilor sau asociaţiilor de întreprinderi, precum şi autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice centrale şi locale.
    3. Metodologia de stabilire a cuantumului amenzii se întemeiază pe determinarea unui nivel de bază, care se va putea majora în cazul existenţei circumstanţelor agravante sau se va reduce în cazul existenţei circumstanţelor atenuante.
    CAP. II
    Nivelul de bază
    SECŢIUNEA 1
    Determinarea nivelului de bază
    4. Nivelul de bază se determină în funcţie de gravitatea şi durata faptei, potrivit prevederilor art. 57 alin. (1) din lege.
    5. Ca punct de plecare pentru determinarea nivelului de bază al amenzii în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53 din lege este avută în vedere cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării.
    6. În cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă, pentru calcularea acesteia în vederea aplicării sancţiunii.
    7. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere.
    8. Pentru instituţiile de credit şi alte instituţii financiare, prevăzute la art. 68 lit. a) din lege, cifra de afaceri avută în vedere în scopul aplicării amenzii este alcătuită, cumulativ, din următoarele elemente de venit, după deducerea impozitelor şi taxelor legate direct de acestea, conform legislaţiei specifice fiecărui domeniu:
    a) venituri din dobânzi şi venituri asimilate;
    b) venituri privind titlurile: venituri din acţiuni şi din alte titluri cu venit variabil, venituri din participaţii, venituri din părţi în cadrul societăţilor legate;
    c) venituri din comisioane;
    d) profitul net din operaţiuni financiare;
    e) alte venituri din exploatare;
    f) alte categorii de venituri prevăzute de legislaţia specifică fiecărui domeniu.

    9. Pentru societăţile de asigurări, cifra de afaceri prevăzută la art. 68 lit. b) din lege reprezintă valoarea primelor brute subscrise, conform contractelor de asigurări încheiate de către sau în numele societăţilor de asigurare, după deducerea impozitelor şi a taxelor aplicate direct asupra primelor de asigurare sau volumului total al acestora, conform legislaţiei specifice domeniului. Primele brute subscrise includ şi primele de reasigurare încasate, în cazul în care societatea implicată desfăşoară activităţi în domeniul reasigurărilor. Primele brute subscrise cuprind toate sumele aferente atât contractelor de asigurare care intră în vigoare în cursul exerciţiului financiar, independent de faptul că aceste sume se referă în întregime sau în parte la un exerciţiu ulterior, cât şi contractelor încheiate în cursul exerciţiilor precedente, dar care se execută în timpul perioadei de referinţă. Primele de reasigurare cedate reasigurătorilor, şi anume toate sumele plătite şi plătibile de către întreprinderea implicată pentru a obţine acoperirea prin reasigurare, sunt costuri legate de acoperirea asigurării şi nu vor fi deduse din primele brute subscrise.
    10. Nivelul de bază se obţine prin înmulţirea procentului determinat în funcţie de gradul de gravitate a încălcării cu factorul aferent duratei încălcării, după următoarea formulă:
    Nivel de bază = gravitate x factor (durată)

    SECŢIUNEA a 2-a
    Gravitatea şi durata
    11. În evaluarea gravităţii încălcării trebuie avute în vedere, printre altele, natura faptei, în special dacă informaţiile solicitate puteau avea un impact semnificativ asupra soluţionării cazului aflat în analiza Consiliului Concurenţei, datorită naturii, importanţei şi caracterului util ale acestora.
    12. În funcţie de gravitate, faptele se împart în 3 categorii:
    a) încălcări de gravitate mică, după cum urmează:
    (i) un cuantum de la 0,12% până la 0,3% din cifra de afaceri totală, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53 din lege, sau o sumă cuprinsă între 12.000 lei şi 200.000 lei, în ipoteza prevăzută la art. 56 alin. (2) lit. a) din lege;
    (ii) o sumă cuprinsă între 1.500 lei şi 5.000 lei, în cazul faptelor prevăzute la art. 54 din lege, săvârşite de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale;
    (iii) o sumă cuprinsă între 20.000 lei şi 25.000 lei, în cazul faptelor prevăzute la art. 54^1 din lege;

    b) încălcări de gravitate medie, după cum urmează:
    (i) un cuantum de la 0,3% până la 0,5% din cifra de afaceri totală, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53 din lege, sau o sumă cuprinsă între 200.001 lei şi 500.000 lei, în ipoteza prevăzută la art. 56 alin. (2) lit. a) din lege;
    (ii) o sumă cuprinsă între 5.001 lei şi 9.000 lei, în cazul faptelor prevăzute la art. 54 din lege, săvârşite de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale;
    (iii) o sumă cuprinsă între 25.001 lei şi 35.000 lei, în cazul faptelor prevăzute la art. 54^1 din lege;

    c) încălcări de gravitate mare, după cum urmează:
    (i) un cuantum de la 0,5% până la 0,9% din cifra de afaceri totală, în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53 din lege, sau o sumă cuprinsă între 500.001 lei şi 800.000 lei, în ipoteza prevăzută la art. 56 alin. (2) lit. a) din lege;
    (ii) o sumă cuprinsă între 9.001 lei şi 13.000 lei, în cazul faptelor prevăzute la art. 54 din lege, săvârşite de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale;
    (iii) o sumă cuprinsă între 35.001 lei şi 45.000 lei, în cazul faptelor prevăzute la art. 54^1 din lege.


    13. Contravenţiile prevăzute la art. 53 lit. d) şi e) din lege sunt considerate, de regulă, a fi fapte de gravitate mare şi vor fi încadrate ca atare. Inspecţia reprezintă cel mai important mijloc prin care pot fi găsite dovezi ale unor posibile încălcări ale regulilor de concurenţă prezumate de Consiliul Concurenţei. Prin refuzul de a se supune unei inspecţii dispuse de autoritatea de concurenţă este compromis caracterul inopinat al acesteia, existând posibilitatea ca documentele în legătură cu obiectul şi scopul investigaţiei, aflate la sediul întreprinderii care se opune inspecţiei, să fie modificate, ascunse, distruse total ori parţial. Prin astfel de acţiuni se periclitează exercitarea efectivă a atribuţiilor conferite prin lege Consiliului Concurenţei.
    14. În funcţie de durata încălcărilor, acestea se împart în 3 categorii, cărora le este atribuit un factor de la 1 la 2, după cum urmează:
    a) încălcări de scurtă durată, respectiv mai puţin de 15 zile sau cu consumare instantanee: factor 1;
    b) încălcări de durată medie, respectiv între 15 şi 30 de zile: factor 1,5;
    c) încălcări de lungă durată, respectiv peste 30 de zile: factor 2.

    CAP. III
    Adaptarea nivelului de bază
    15. Nivelul de bază poate fi majorat sau redus cu un procent cuprins între 5% şi 10% pentru fiecare circumstanţă agravantă sau atenuantă reţinută.
    16. Nivelul de bază poate fi majorat în situaţia în care există circumstanţe agravante, precum:
    a) experienţa anterioară în ceea ce priveşte procedurile sau notificările desfăşurate în faţa autorităţii de concurenţă;
    b) săvârşirea de către aceeaşi întreprindere a unei încălcări de acelaşi tip cu o încălcare constatată de Consiliul Concurenţei prin decizie anterioară adoptată în comisie sau prin proces-verbal întocmit de inspectorii de concurenţă;
    c) măsurile de intimidare asupra altor întreprinderi pentru a le determina să nu furnizeze informaţiile solicitate de Consiliul Concurenţei sau să le furnizeze de o manieră inexactă ori incompletă sau orice încercare de a determina astfel de atitudini;
    d) alte împrejurări de natura celor de mai sus.

    17. Nivelul de bază va fi diminuat atunci când există circumstanţe atenuante, precum:
    a) colaborarea efectivă cu Consiliul Concurenţei în cursul procedurilor, dincolo de obligaţia legală de a coopera;
    b) încetarea încălcării din propria voinţă a făptuitorului;
    c) alte împrejurări care demonstrează voinţa întreprinderii sau a autorităţii publice de a facilita aflarea adevărului în cauzele aflate în atenţia Consiliului Concurenţei.

    CAP. IV
    Alte prevederi
    18. Pentru contravenţiile prevăzute la art. 53 din lege, rezultatul final al calculului amenzii, conform metodei prevăzute în prezentele instrucţiuni, nu se poate situa sub pragul de 0,1% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării şi nu poate să depăşească 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancţionării, respectiv, în situaţia prevăzută la art. 56 alin. (1) din lege, din cifra de afaceri aferentă anului imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii, pentru întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi.
    19. Atunci când nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere.
    20. Pentru contravenţiile prevăzute la art. 54 din lege, amenda calculată conform metodei prevăzute în prezentele instrucţiuni nu poate fi mai mică de 1.000 lei şi nu poate depăşi 20.000 lei.
    21. În situaţia în care contravenţiile prevăzute la art. 53 din lege au fost săvârşite de către o întreprindere sau o asociaţie de întreprinderi nou-înfiinţată, care nu a înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancţionării, amenda calculată potrivit metodei prevăzute în prezentele instrucţiuni nu poate fi mai mică de 10.000 lei şi nu poate depăşi 1.000.000 lei.
    22. Atunci când, în urma aplicării criteriilor de individualizare prevăzute la cap. II şi III, pragurile minime, respectiv cele maxime prevăzute de lege sunt depăşite, amenda aplicată va fi stabilită la nivelul limitei minime, respectiv celei maxime prevăzute de lege.
    23. Prezentele instrucţiuni se pun în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016