Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 18 mai 2022  privind evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate determinată de primire, punerea în executare a pedepselor şi măsurilor privative de libertate, stabilirea şi schimbarea regimului de executare, punerea în libertate şi comunicarea actelor de procedură    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 18 mai 2022 privind evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate determinată de primire, punerea în executare a pedepselor şi măsurilor privative de libertate, stabilirea şi schimbarea regimului de executare, punerea în libertate şi comunicarea actelor de procedură

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 507 bis din 24 mai 2022
──────────
        Aprobate prin ORDINUL nr. 2.188/C din 18 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 24 mai 2022.
──────────
    TITLUL I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
        Instrucţiunile privind evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate determinată de primire, punerea în executare a pedepselor şi măsurilor privative de libertate, stabilirea şi schimbarea regimului de executare, punerea în libertate şi comunicarea actelor de procedură, denumite în continuare Instrucţiuni, reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor private de libertate şi reprezintă ansamblul operaţiunilor realizate pentru înregistrarea şi actualizarea datelor personale şi cu caracter personal, în vederea asigurării legalităţii deţinerii tuturor persoanelor private de libertate aflate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aplicării regimului executării pedepselor şi măsurilor educative privative de libertate, cunoaşterii structurii persoanelor deţinute, dinamicii persoanelor deţinute, precum şi comunicării de date şi informaţii autorităţilor şi instituţiilor publice, persoanelor juridice şi persoanelor fizice care au dreptul, în temeiul legii sau al acordului expres şi neechivoc al persoanelor private de libertate, să primească astfel de informaţii.

    ART. 2
        În locurile de deţinere subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, denumite în continuare locuri de deţinere, sunt deţinute persoane condamnate la pedeapsa închisorii sau detenţiunii pe viaţă, persoane arestate preventiv în cursul judecăţii şi persoane faţă de care s-au dispus măsuri educative privative de libertate.

    ART. 3
    (1) În fiecare loc de deţinere, evidenţa persoanelor private de libertate se ţine nominal şi statistic.
    (2) Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi locurile de deţinere subordonate adoptă măsurile tehnice şi organizatorice necesare protejării datelor personale şi datelor cu caracter personal ale persoanelor private de libertate împotriva oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri sau acces neautorizate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.

    ART. 4
        Prin evidenţa nominală se urmăreşte cunoaşterea datelor referitoare la persoana privată de libertate necesare asigurării legalităţii deţinerii, stabilirii, individualizării sau schimbării regimului de executare şi executării pedepsei, după cum urmează:
    a) date socio-profesionale;
    b) situaţia juridică;
    c) grad de risc pentru siguranţa locului de deţinere;
    d) regimul de executare a pedepselor şi măsurilor educative privative de libertate;
    e) alte date relevante.


    ART. 5
    (1) Prin evidenţa statistică se urmăreşte constituirea de date statistice stocate în sistemul informatic de evidenţă.
    (2) Datele şi informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi locurile de deţinere subordonate în scopul pentru care au fost create, în conformitate cu dispoziţiile legale, putând fi prelucrate şi comunicate următorilor destinatari:
    a) persoanei private de libertate sau reprezentanţilor legali ai acesteia;
    b) organelor judiciare;
    c) Ministerului Justiţiei;
    d) caselor de asigurări de sănătate;
    e) instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor omului, ale copilului, precum şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor;
    f) instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, securităţii naţionale şi ordinii publice;
    g) reprezentanţelor diplomatice acreditate în România;
    h) aparţinătorilor persoanelor private de libertate, cu acordul expres şi neechivoc al persoanelor private de libertate;
    i) altor autorităţi şi instituţii publice, structuri internaţionale şi europene, persoane juridice şi persoane fizice, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind protecţia datelor personale şi cu caracter personal.


    ART. 6
        În exercitarea atribuţiilor care îi revin, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin structura de specialitate, ia măsuri corespunzătoare de asigurare a accesului autorităţilor şi instituţiilor publice solicitante, autorizate în condiţiile prevăzute de lege, la aplicaţiile informatice de gestiune a datelor persoanelor private de libertate.

    ART. 7
     Evidenţa persoanelor private de libertate se realizează pe baza documentarului penal, reglementat la art. 105 alin. (1) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, denumită în continuare Lege, prevăzut în anexa nr. 1 la Instrucţiuni, a aplicaţiei informatice şi a registrului de evidenţă a termenelor, prevăzut în anexa nr. 2 la Instrucţiuni, registru care este verificat zilnic de către şeful structurii evidenţă deţinuţi.

    ART. 8
    (1) Modul de folosire a aplicaţiei informatice de evidenţă a persoanelor private de libertate se reglementează prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) Pentru prelucrarea automată a datelor din sistemul informatic se utilizează nomenclatoare unitare.

    ART. 9
    (1) În fiecare loc de deţinere funcţionează o structură destinată realizării evidenţei persoanelor private de libertate, denumită în continuare structură evidenţă deţinuţi.
    (2) Activitatea structurii evidenţă deţinuţi se organizează prin raportare la litera cu care începe numele persoanei private de libertate şi operaţiuni specifice, fiecărui lucrător fiindu-i repartizate dosare potrivit literelor şi/sau operaţiunilor cuprinse în fişa postului, astfel încât activităţile realizate să fie repartizate în mod echitabil din punct de vedere al volumului de muncă şi şi al complexităţii şi să acopere toate tipurile de activităţi, în raport cu numărul şi categoriile de persoane deţinute.

    TITLUL II
    Executarea pedepselor privative de libertate
    CAP. I
    Primirea persoanelor private de libertate în locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
    ART. 10
    (1) Primirea persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii ori detenţiunii pe viaţă de la organele de poliţie, în locurile de deţinere subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se realizează în baza dosarelor individuale întocmite de organele de executare, care conţin următoarele documente:
    a) mandatul de executare a pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă, în original sau în forma primită de la instanţa de executare prin fax, poştă electronică ori prin orice mijloc în măsură să producă un document scris în condiţii care să permită autorităţilor destinatare să îi stabilească autenticitatea, în conformitate cu art. 556 alin. (21) din Codul de procedură penală, semnată, datată şi ştampilată de organul de poliţie care îl pune în executare, după stabilirea identităţii persoanelor private de libertate şi verificarea valabilităţii şi autenticităţii celorlalte documente necesare primirii;
    b) actul de identitate valabil, respectiv carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport, sau, în cazul imposibilităţii obiective a emiterii sau reînnoirii actului de identitate, procesul-verbal de stabilire a identităţii întocmit de organul de poliţie;
    c) copia procesului-verbal privind data şi ora la care a fost înmânat persoanei private de libertate mandatul de executare;
    d) adresa de predare a persoanei private de libertate.

    (2) Dacă mandatul de executare conţine erori materiale, dar permite identificarea persoanei şi stabilirea măsurii dispuse în raport cu datele de identificare existente în evidenţele organelor de poliţie şi dispozitivul hotărârii instanţei de judecată, administraţia locului de deţinere primeşte persoana arătată în mandat, urmând ca organul de poliţie care execută măsura să transmită mandatul rectificat, după primirea acestuia de la instanţa de executare.
    (3) În situaţia în care persoana privată de libertate este primită prin intermediul centrelor de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, dosarul individual va cuprinde:
    a) mandatul de executare a pedepsei privative de libertate;
    b) actul de identitate valabil, respectiv carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport sau procesul-verbal de stabilire a identităţii întocmit de organul de poliţie ori fişa de evidenţă a identităţii persoanei, rezultată în urma verificărilor efectuate în bazele de date ale organelor de poliţie şi certificată de organul de executare, în cazul imposibilităţii obiective a emiterii ori reînnoirii actului de identitate;
    c) copia cazierului judiciar;
    d) procesul-verbal de introducere în arest;
    e) fişa de cunoaştere individuală;
    f) fişa medicală;
    g) fotografie faţă şi profil;
    h) fişă dactiloscopică;
    i) adresa de predare a persoanei privată de libertate;
    j) copia hotărârii de condamnare, dacă a fost comunicată de instanţa de judecată organului de poliţie;
    k) radiografia pulmonară şi rezultatul examenului de specialitate pentru stabilirea statusului pneumoftiziologic, în conformitate cu prevederile Ghidului metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei. Medicul pneumoftiziolog din reţeaua sanitară publică consemnează în fişa medicală conduita terapeutică şi aduce la cunoştinţă persoanei private de libertate, sub semnătură, că nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea tuberculozei ca boală infectocontagioasă poate avea ca urmare răspândirea bolii şi poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de zădărnicire a combaterii bolilor.

    (4) Fişa de cunoaştere individuală cuprinde menţiuni privind comportamentul persoanei private de libertate pe perioada deţinerii în centrul de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau pe perioada arestului la domiciliu, menţiuni referitoare la eventuale condamnări anterioare pentru apartenenţa la grupări de criminalitate organizată sau teroriste, la darea în urmărire, la opunerea la reţinere sau arestare, sustragerea de la controlul judiciar dispus în cauza în care a fost condamnată, la încălcarea de către persoana aflată în arest la domiciliu a obligaţiei de a nu părăsi imobilul ori nerespectarea de către aceasta a itinerarului sau condiţiilor de deplasare şi declaraţiile sale cu privire la faptul că a fost sau nu consumatoare de droguri.
    (5) În situaţia în care persoana privată de libertate a fost arestată la domiciliu, dosarul individual cuprinde:
    a) mandatul de executare a pedepsei privative de libertate în original ori în forma primită de la instanţa de executare prin fax, poştă electronică sau prin orice mijloc în măsură să producă un document scris în condiţii care să permită autorităţilor destinatare să îi stabilească autenticitatea, în conformitate cu art. 556 alin. (21) din Codul de procedură penală, semnat, datat şi ştampilat de organul de poliţie care îl pune în executare;
    b) copia cazierului judiciar;
    c) fişa de cunoaştere individuală;
    d) actul de identitate valabil, respectiv carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport, sau, în cazul imposibilităţii obiective a emiterii sau reînnoirii actului de identitate, procesul-verbal de stabilire a identităţii întocmit de organul de poliţie;
    e) adresa de predare a persoanei privată de libertate;
    f) copia hotărârii de condamnare, dacă a fost comunicată de instanţa de judecată organului de poliţie.

    (6) Pentru primirea persoanelor private de libertate în penitenciarele-spital este necesară recomandarea de internare din partea medicului specialist sau o dispoziţie a organului judiciar. În caz de urgenţă medicală, se va proceda la internarea persoanei privată de libertate în cea mai apropiată unitate spitalicească din reţeaua publică.
    (7) Administraţia locului de deţinere poate respinge motivat primirea persoanelor private de libertate în cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de alin. (1), (3) şi (5).
    (8) În cazul în care la primirea în locul de deţinere nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (4), persoana privată de libertate va fi primită în locul de deţinere, urmând ca documentele care trebuiau să o însoţească să fie transmise în termen de 20 zile lucrătoare.
    (9) Orice rectificare, modificare şi completare făcută în actele menţionate la alin. (1) trebuie confirmată de organul judiciar emitent.

    ART. 11
        Activitatea de primire în locurile de deţinere a persoanelor private de libertate este asigurată de şeful de tură, medicul şef şi şeful structurii evidenţă deţinuţi sau înlocuitorul acestuia, în timpul orelor de program, iar în afara acestora, de şeful de tură şi de un cadru medical.

    ART. 12
    (1) Stabilirea identităţii persoanelor private de libertate primite în locurile de deţinere se face prin confruntarea datelor de stare civilă declarate de acestea cu datele înscrise în actul legal de deţinere, actul de identitate şi în celelalte documente prezentate de organul de poliţie.
    (2) Cu ocazia primirii în locul de deţinere, se verifică actul legal de deţinere, actul de identitate şi celelalte documente prezentate de organul de poliţie, pentru a observa dacă:
    a) acestea sunt emise de către autorităţile sau instituţiile competente;
    b) actele de deţinere sunt valabile, legale şi pot fi puse în executare;
    c) corespund ca formă şi conţinut, şi nu prezintă urme de falsificări, ştersături, modificări, corecturi, adăugări ori nu conţin menţiuni nepermise;
    d) fotografia din actul de identitate corespunde cu fizionomia persoanei private de libertate şi datele de stare civilă din actul de identitate corespund cu cele declarate de persoana condamnată şi cu cele din actele legale de deţinere, astfel încât identitatea persoanei să poată fi stabilită în mod cert.

    (3) Orice menţiuni, adăugări, corecturi sau modificări efectuate pe documentele prezentate pentru primirea persoanei în locul de deţinere sunt luate în considerare doar dacă au fost însuşite, prin semnătură şi ştampilă sau, după caz, semnătură electronică de către organele judiciare emitente.
    (4) În cazul în care modificările, ştersăturile, adăugările ori corecturile efectuate asupra documentelor verificate cu ocazia primirii ridică suspiciuni rezonabile cu privire la încălcarea prevederilor legale în vigoare şi care ar determina nelegalitatea primirii, administraţia locului de deţinere solicită lămuriri suplimentare organelor judiciare emitente.
    (5) În cazul imposibilităţii stabilirii în mod clar a identităţii persoanei prin efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (2) şi (4), cât şi în urma verificărilor suplimentare efectuate de către organele de poliţie în bazele de date ale acestora, se refuză primirea în locul de deţinere a persoanei condamnate.
    (6) Constituie impedimente la punerea în executare a mandatului de executare a pedepsei închisorii ori detenţiunii pe viaţă, justificând refuzul primirii persoanei în locul de deţinere: lipsa autenticităţii actului de deţinere, prescripţia executării pedepsei, deducerea unor perioade mai mari decât pedeapsa aplicată, perioade executate anterior, imposibilitatea stabilirii în mod clar a pedepsei aplicate, precum şi orice alte motive care conduc, în mod vădit, la imposibilitatea punerii în executare a actelor legale de deţinere.
    (7) Refuzul primirii persoanei private de libertate în locul de deţinere este motivat în scris de către persoana care constată impedimentele şi este înmânat organului de poliţie.

    ART. 13
        Pe timpul executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă, actul de identitate şi alte documente de stare civilă care servesc asigurării legalităţii deţinerii se păstrează în documentarul penal.

    ART. 14
    (1) Persoanele cărora li s-au aplicat mai multe măsuri privative de libertate, fără a se dispune, în privinţa acestora, o soluţie raportată la pluralitatea de infracţiuni, vor fi îndrumate de îndată, prin grija structurii evidenţă deţinuţi, să solicite instanţei de judecată contopirea sau, după caz, modificarea măsurilor privative de libertate, în acord cu prevederile legale aplicabile.
    (2) Dacă la verificarea actului legal de deţinere şi a hotărârilor de condamnare în baza cărora a fost emis acesta, a altor documente operative, precum şi a evidenţelor informatice, rezultă necesitatea formulării unei contestaţii la executare sau a unei contestaţii în anulare, persoana va fi îndrumată să se adreseze instanţei competente pentru lămurirea situaţiei juridice.
    (3) Dacă persoana condamnată nu se adresează organului judiciar competent, iar soluţionarea contestaţiei la executare sau a contestaţiei în anulare se impune în vederea asigurării legalităţii deţinerii, structura evidenţă deţinuţi din locul de deţinere va lua măsuri de sesizare a instanţei de judecată în vederea lămuririi situaţiei juridice.
    (4) Persoanele nou-primite, condamnate definitiv la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau la pedeapsa închisorii, care sunt însărcinate sau care au în îngrijire un copil cu vârsta de până la 1 an, sunt îndrumate să solicite întreruperea executării pedepsei.
    (5) Cererile formulate în situaţiile prevăzute la alin. (1), (2) şi (4) se vor înainta instanţelor competente, prin grija structurii evidenţă deţinuţi, doar la solicitarea scrisă a persoanei condamnate.

    ART. 15
    (1) După primirea în locul de deţinere, fiecărei persoane condamnate i se stabilesc, computerizat, numărul matricol de origine şi numărul matricol general.
    (2) La începutul fiecărui an, se procedează la stabilirea computerizată a noilor numere matricole utilizate în anul în curs, pentru întregul efectiv de persoane private de libertate existent în locul de deţinere, denumite matricole locale.

    ART. 16
    (1) După primirea în locul de deţinere, dosarele se repartizează unui lucrător, de către şeful structurii evidenţă deţinuţi, în vederea efectuării operaţiunilor specifice.
    (2) Lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi are obligaţia ca, de îndată, să înscrie pe coperta documentarului penal noua matricolă locală.

    ART. 17
    (1) Documentarul penal este completat pe perioada executării pedepsei cu următoarele documente:
    a) citaţii şi acte procedurale emise de organele judiciare;
    b) corespondenţa privind comunicarea de informaţii referitoare la situaţia juridică;
    c) documentele referitoare la transfer, punerea în libertate, liberarea condiţionată şi la modificările în situaţia juridică;
    d) documentele referitoare la evaluarea şi reevaluarea gradului de risc pentru siguranţa locului de deţinere;
    e) documentele referitoare la aplicarea regimului provizoriu, stabilirea, individualizarea, suspendarea şi schimbarea regimului de executare;
    f) fişa individuală privind cazarea persoanei private de libertate, cu ocazia transferului în alt loc de deţinere şi la punerea în libertate;
    g) fişa de evidenţă a zilelor considerate ca executate, cu ocazia transferului în alt loc de deţinere şi la punerea în libertate;
    h) fişa de evidenţă a drepturilor, sancţiunilor disciplinare aplicate şi a recompenselor acordate, cu ocazia transferului în alt loc de deţinere şi la punerea în libertate;
    i) formularul privind istoricul escortării, cu ocazia punerii în libertate;
    j) fişa de evidenţă a zilelor considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare, din care să rezulte clădirile şi/sau perioada de timp executată în condiţii necorespunzătoare transmisă de către persoana desemnată după completare, cu ocazia arhivării şi cu ocazia transferurilor între locurile de deţinere, prevăzută la anexa nr. 31 la Instrucţiuni;
    k) raportul privind zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare, tipărit din aplicaţia informatică de către lucrătorul din cadrul structurii evidenţă deţinuţi, prevăzut la anexa nr. 32 la Instrucţiuni;
    l) alte documente care privesc asigurarea legalităţii deţinerii.

    (2) Evidenţa compensaţiilor financiare acordate persoanelor private de libertate de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau de către instanţele naţionale este realizată de către structura regim penitenciar.

    ART. 18
    (1) La primirea dosarului individual, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează următoarele activităţi:
    a) verifică autenticitatea, legalitatea şi caracterul executoriu al actelor legale de deţinere, precum şi existenţa celorlalte documente şi corectitudinea întocmirii lor, stabilind dacă documentarul penal a fost completat cu toate datele prevăzute de anexa nr. 1 la Instrucţiuni;
    b) solicită lămuriri suplimentare organelor judiciare emitente, în cazul constatării unor erori în actul legal de deţinere sau în hotărârea de condamnare, ori în cazul existenţei unor nelămuriri cu privire la punerea în executare a pedepselor aplicate, cu acordul şefului structurii evidenţă deţinuţi. În toate cazurile, până la lămurirea situaţiei juridice de către organele judiciare emitente, punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive de condamnare se face în conformitate cu menţiunile înscrise de instanţele competente în cuprinsul acestora;
    c) verifică, în aplicaţia informatică, anterior operării menţiunilor corespunzătoare primirii persoanei condamnate în locul de deţinere, listele speciale în vederea stabilirii existenţei unor evidenţe anterioare cu privire la persoana în cauză, referitoare la gradul de risc pentru siguranţa locului de deţinere, evadări, suspendarea executării pedepsei, întreruperea executării pedepsei şi graţieri;
    d) înscrie, în penultima pagină a documentarului penal, datele din mandatul de executare a pedepsei închisorii ori a detenţiunii pe viaţă, precum şi din hotărârile judecătoreşti de condamnare, stabilind data la care cel în cauză urmează să fie pus în libertate ca urmare a expirării duratei pedepsei, semnând pentru consemnarea acestora;
    e) calculează, în raport de durata pedepsei privative de libertate stabilită de către instanţa de executare şi de zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare, data la care se împlinesc fracţiunile de executat din pedeapsă în vederea acordării liberării condiţionate, potrivit Codului penal. Fracţiunile de executat ce trebuie calculate sunt fracţiunea obligatorie şi fracţiunea totală. Fracţiunea obligatorie se menţionează pe prima copertă a documentarului penal, precum şi în modulul aferent din aplicaţia informatică. Fracţiunea totală se menţionează în aplicaţia informatică şi pe fişa de evidenţă a zilelor considerate ca executate ca urmare a activităţilor lucrative, de instruire şcolară şi formare profesională prestate, a lucrărilor ştiinţifice elaborate ori a invenţiilor brevetate, denumită în continuare fişa de evidenţă a zilelor considerate ca executate, fiind prevăzută în anexa nr. 3 la Instrucţiuni;
    f) calculează fracţiunea prevăzută la art. 40 alin. (2) din Lege ţinând seama de zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare, pe care o consemnează, provizoriu, în creion, pe prima copertă a documentarului penal, precum şi în registrul de termene;
    g) solicită sentinţele şi, după caz, deciziile penale instanţei de judecată, în situaţia în care în mandatul de executare a pedepsei privative de libertate nu cuprinde menţiuni referitoare la infracţiunea comisă sau data săvârşirii acesteia, cu privire la restul de pedeapsă rămas neexecutat, ca urmare a graţierii ori a revocării liberării condiţionate, revocării suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii sau revocării suspendării condiţionate;
    h) înscrie, în registrul de evidenţă a termenelor, data expirării duratei pedepsei, data la care se împlineşte fracţiunea obligatorie pentru liberare condiţionată, data reanalizării în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare, data reexaminării în comisia pentru liberare condiţionată, data împlinirii vârstei de 65 de ani în cazul vârstnicilor, pentru infracţiunile săvârşite după data de 01.02.2014, respectiv a vârstei de 60 de ani, în cazul bărbaţilor, şi 55 de ani, în cazul femeilor, care au comis infracţiunile înainte de data de 01.02.2014, în vederea înlocuirii pedepsei cu detenţiunea pe viaţă cu pedeapsa închisorii, precum şi alte date relevante care privesc asigurarea legalităţii deţinerii;
    i) verifică existenţa unor evidenţe anterioare în modulul "externi" din aplicaţia informatică. În situaţia în care, în urma operaţiunilor prevăzute la lit. c) şi h), se constată că pedepsele pe care trebuie să le execute persoana privată de libertate generează o situaţie juridică nouă, se deschide o nouă pagină referitoare la persoana în cauză în modulul "interni" din aplicaţia informatică. Atunci când persoana în cauză este reprimită de la organele de poliţie, reprimită din întreruperea executării pedepsei, din transfer temporar internaţional, din evadare sau în alte situaţii similare, în care situaţia juridică rezultată din dosarul individual al persoanei primite reprezintă o continuare firească a situaţiei juridice existente, se reactivează datele existente din modulul "externi", menţiunile corespunzătoare din documentele cu care a fost primită persoana fiind completate în continuarea situaţiei juridice ce rezultă din evidenţele existente;
    j) introduce sau completează datele referitoare la evidenţa nominală, situaţia juridică, liberarea condiţionată şi, dacă este cazul, pe cele privind prezentarea la instanţele de judecată şi transferarea în alte locuri de deţinere, în pagina deschisă în modulul "interni" sau în pagina privind evidenţele existente anterior, reactivată din modulul "externi" în modulul "interni" din aplicaţia informatică;
    k) întocmeşte adresele către organul judiciar emitent al actului de deţinere, centrul militar doar pe perioada stării de mobilizare sau de război, casa de asigurări de sănătate, Inspectoratul General pentru Imigrări, în cazul străinilor, precum şi către alte autorităţi ori instituţii publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    l) completează rubricile corespunzătoare din fişa de evidenţă a zilelor considerate ca executate;
    m) face adnotări pe documentarul penal şi în aplicaţia informatică cu privire la exercitarea dreptului la vot. În cazul incidenţei mai multor pedepse cu închisoarea ori detenţiunea pe viaţă, necontopite, dacă în cel puţin una dintre hotărârile definitive de condamnare se interzice exercitarea dreptului de a alege, se vor efectua menţiuni referitoare la aplicarea acestei pedepse accesorii. În cazul pedepselor contopite, menţiunile referitoare la pedepse accesorii se realizează în conformitate cu dispoziţiile din hotărârea de condamnare la pedeapsa rezultantă, rămasă definitivă;
    n) consemnează în aplicaţia informatică menţiuni referitoare la pedepsele accesorii, pedepsele complementare prevăzute la art. 66 lit. c) şi l) din Codul penal şi măsurile de siguranţă aplicate, precum şi, după caz, menţiuni referitoare la obligaţiile civile ce rezultă din hotărârile definitive de condamnare;
    o) menţionează în modulul "situaţie juridică" din aplicaţia informatică informaţiile din hotărârea definitivă de condamnare cu privire la dispoziţia de prelevare a probelor biologice, dacă este cazul. După prelevarea efectivă a acestora, se vor face menţiuni corespunzătoare şi în modulul "detalii", în baza adresei primite de la structura medicală, care se introduce în documentarul penal;
    p) distribuie în format electronic tabele nominale cu persoanele private de libertate primite, sectoarelor interesate din locul de deţinere;
    q) informează în scris structura medicală, dacă prin hotărârea de condamnare s-a dispus prelevarea probelor biologice şi/sau măsura de siguranţă a obligării la tratament medical, pentru a lua măsuri;
    r) tipăreşte, dacă este cazul, fişa de evidenţă a zilelor considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare, prevăzută în anexa nr. 31 la Instrucţiuni, şi o înaintează lucrătorului anume desemnat.

    (2) Se înaintează, de îndată, organelor care au emis actele legale de deţinere procesul-verbal de confirmare a primirii persoanei condamnate în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii ori detenţiunii pe viaţă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la Instrucţiuni.
    (3) În cazul în care prin hotărârea definitivă de condamnare s-a dispus deducerea unei perioade executate anterior, se solicită locului de deţinere de unde a fost pusă în libertate persoana privată de libertate dosarul individual, pentru conexare, în vederea deducerii corecte a perioadei executate, calculării fracţiunilor necesare liberării condiţionate şi luării în considerare a sancţiunilor aplicate, recompenselor acordate, zilelor câştigate ca urmare a activităţilor lucrative prestate, zilelor considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare, a activităţilor de instruire şcolară şi formare profesională, a lucrărilor ştiinţifice elaborate ori a invenţiilor brevetate, a situaţiei creditelor, precum şi a conduitei adoptate pe parcursul perioadei deduse din pedeapsă.

    ART. 19
        Atunci când persoanele private de libertate sunt primite cu două sau mai multe acte legale de deţinere, acestea se pun în aplicare în ordinea cronologică a rămânerii definitive a hotărârilor judecătoreşti de condamnare, sancţiunile penale executându-se succesiv.

    ART. 20
    (1) Data punerii în aplicare a mandatului de executare sau a primului mandat de executare, în cazul existenţei mai multor condamnări, este data introducerii în arest a persoanei private de libertate de către organul de poliţie, în cazul în care, de la data arestării până la primirea în locul de deţinere, persoana a fost continuu privată de libertate.
    (2) Data punerii în aplicare a mandatului de executare, în cazul în care privarea de libertate a fost întreruptă de la data arestării iniţiale până la data primirii în locul de deţinere, este data prevăzută în hotărârea definitivă de condamnare şi în mandatul de executare.
    (3) Deducerea corespunzătoare a perioadei anterioare se înscrie atât pe coperta a 3-a a documentarului penal, cât şi în câmpul corespunzător din modulul "situaţie juridică" - "condamnări definitive" din aplicaţia informatică.
    (4) Data punerii în aplicare a mandatului de executare, în situaţia persoanelor private de libertate preluate de la autorităţi străine, este data procesului-verbal de predare-primire a persoanei între autorităţile străine sau Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională şi lucrătorii locurilor de deţinere.

    ART. 21
        Şeful structurii evidenţă deţinuţi, directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar/şeful serviciului siguranţa deţinerii, regim penitenciar şi asigurarea legalităţii, potrivit profilului locului de deţinere, şi directorul locului de deţinere verifică şi semnează punerea în executare a hotărârilor de condamnare.

    CAP. II
    Calculul pedepselor şi al fracţiunilor privind liberarea condiţionată
    SECŢIUNEA 1
    Calculul pedepselor
    ART. 22
    (1) Durata executării pedepsei închisorii se calculează din ziua în care condamnatul începe să execute hotărârea definitivă de condamnare.
    (2) Ziua în care începe executarea pedepsei şi ziua în care încetează se includ în durata executării.
    (3) Luna şi anul se consideră împlinite cu o zi înainte de ziua corespunzătoare datei de la care au început să curgă.
    (4) Durata reţinerii, a arestării preventive, a arestului la domiciliu şi alte perioade deduse din durata pedepsei, potrivit legii, şi partea din pedeapsă executată sau considerată ca executată anterior, aşa cum se menţionează în mandatul de executare a pedepsei privative de libertate şi în hotărârea definitivă de condamnare, precum şi zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare, se scad din durata pedepsei închisorii ori a detenţiunii pe viaţă.
    (5) Perioada în care persoana privată de libertate, în cursul executării pedepsei, se află internat în spital se include în durata executării pedepsei, în afară de cazul în care şi-a provocat în mod voit boala, iar această împrejurare se constată în cursul executării pedepsei de către instanţă.
    (6) Durata permisiunilor de ieşire din locul de deţinere, acordate persoanei private de libertate conform prevederilor Legii, se include în durata executării pedepsei.

    ART. 23
    (1) Când pedeapsa pronunţată în ani este redusă ca urmare a unei graţieri, timpul rămas de executat din durata condamnării se calculează, după caz, în ani şi luni.
    (2) În cazul în care o pedeapsă pronunţată în ani sau luni este redusă cu o durată ce nu permite o împărţire exactă în luni, restul de luni şi zile calendaristice rămase de executat se transformă în zile.

    ART. 24
        În situaţia în care din durata unei condamnări se scade durata reţinerii, a arestării preventive, a arestului la domiciliu ori alte perioade, potrivit legii, sau partea din pedeapsă executată sau considerată executată suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare, anterior datei la care a fost pusă în executare hotărârea definitivă de condamnare, sunt îndeplinite următoarele activităţi:
    a) se calculează numărul de zile executate efectiv;
    b) din totalul pedepsei de executat, transformată în zile, se scade numărul de zile executate;
    c) se calculează restul rămas de executat, transformat, după caz, în ani, luni şi zile, conform art. 22.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Liberarea condiţionată a persoanelor private de libertate
    ART. 25
    (1) În comisia pentru liberare condiţionată se analizează, la împlinirea fracţiunilor de executat din pedeapsă calculate conform Codului penal, persoanele private de libertate care:
    a) sunt condamnate la una sau mai multe pedepse privative de libertate;
    b) sunt condamnate la una sau mai multe pedepse privative de libertate şi sunt cercetate în altă cauză.

    (2) La solicitarea instanţei de judecată, în comisia pentru liberare condiţionată se analizează şi persoanele private de libertate condamnate la una sau mai multe pedepse privative de libertate care nu au executat fracţiunile prevăzute de Codul penal, dacă urmare adresei de informare a locurilor de deţinere prin care se comunică neîndeplinirea condiţiei privind fracţiunea de executat pentru liberare condiţionată, instanţa solicită, în mod expres, analizarea.
    (3) Comisia pentru liberare condiţionată din locul de deţinere analizează situaţia persoanei la data împlinirii fracţiunii şi în situaţia în care instanţa de judecată a respins anterior cererea de liberare condiţionată ca prematur introdusă, stabilind un termen de reînnoire a cererii de cel mult un an de la data împlinirii fracţiunii prevăzută de lege. În cazul în care comisia formulează propunere de liberare condiţionată, informează instanţa printr-o adresă scrisă la care se anexează procesul- verbal şi documentele justificative transmise, cu privire la respingerea cererii ca prematur introdusă de către instanţa care a judecat-o şi asupra termenului de reînnoire fixat de aceasta.
    (4) În comisia pentru liberare condiţionată se analizează persoanele private de libertate la termenele stabilite în prealabil de instanţele de judecată ori, după caz, de comisia pentru liberare condiţionată.
    (5) La analizarea persoanei private de libertate în comisia pentru liberare condiţionată aceasta este adusă în faţa comisiei, cu excepţia situaţiilor în care prezintă afecţiuni medicale confirmate de medic şi care nu permit prezentarea sa. În acest caz, persoana poate depune înscrisuri.
    (6) Dispoziţiile alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător şi în cazul persoanelor private de libertate condamnate la pedeapsa detenţiunii pe viaţă.

    ART. 26
    (1) Calculul fracţiunilor obligatorii şi totale ce trebuie executate de către persoanele private de libertate se face de către lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi, potrivit prevederilor Codului penal referitoare la liberarea condiţionată, avându-se în vedere şi zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare.
    (2) Fracţiunea obligatorie este partea din durata pedepsei care trebuie executată efectiv şi care nu poate fi redusă ca urmare a zilelor considerate ca executate.
    (3) Fracţiunea totală este partea din durata pedepsei care trebuie executată în calculul căreia sunt incluse zilele considerate ca executate.
    (4) Când condamnatul execută mai multe pedepse cu închisoarea care nu se contopesc, pronunţate în temeiul Codului penal din 1968, fracţiunile de pedeapsă arătate în alin. (1) se socotesc în raport cu totalul pedepselor, potrivit dispoziţiilor Codului penal din 1968.
    (5) Tratamentul sancţionator al pluralităţii de infracţiuni se aplică potrivit legii noi atunci când cel puţin una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru celelalte infracţiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi, mai favorabilă.
    (6) În cazul revocării liberării condiţionate şi dispunerii executării unui rest dintr-o pedeapsă anterioară, acest rest se execută în întregime.
    (7) În cazul dosarelor conexate, la calcularea fracţiunii totale se ţine cont şi de zilele considerate ca executate ca urmare a activităţilor lucrative prestate, a instruirii şcolare, a formării profesionale, a elaborării de lucrări ştiinţifice, a invenţiilor brevetate, obţinute în perioadele deduse din pedeapsa aplicată.
    (8) Modul de calcul al fracţiunilor de executat în vederea analizării în comisia pentru liberare condiţionată se reglementează prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

    ART. 27
        Structura evidenţă deţinuţi primeşte săptămânal de la structura organizarea muncii tabele nominale cu persoanele private de libertate care împlinesc fracţiunea în vederea analizării în comisia pentru liberare condiţionată în săptămâna imediat următoare, însoţite de fişele de evidenţă a zilelor considerate ca executate, completate şi certificate la zi.

    ART. 28
    (1) Structura evidenţă deţinuţi întocmeşte tabelele nominale prevăzute în anexa nr. 5 la Instrucţiuni cuprinzând persoanele private de libertate care în săptămâna imediat următoare sunt analizate în comisia pentru liberare condiţionată, pe care le înaintează în format electronic membrilor comisiei pentru liberare condiţionată, iar un exemplar se păstrează la secretarul comisiei. În situaţia în care intervin modificări cu privire la persoanele care urmează a fi analizate în comisie, tabelele nominale se actualizează şi se retransmit membrilor comisiei.
    (2) Persoanele care urmează a fi analizate în comisia pentru liberare condiţionată se identifică prin verificarea tabelelor nominale primite de la structura organizarea muncii, a registrului de termene şi a datelor din aplicaţia informatică.
    (3) Lucrătorii de evidenţă responsabili cu gestionarea dosarelor persoanelor private de libertate care urmează să fie analizate în comisia pentru liberare condiţionată au obligaţia de a confrunta situaţia juridică rezultată din documentarul penal cu datele consemnate în aplicaţia informatică şi de a semnala şefului structurii evidenţă deţinuţi orice neconcordanţe constatate.
    (4) Comisia pentru liberare condiţionată se întruneşte, de regulă, săptămânal.
    (5) Cu o zi înainte de data desfăşurării lucrărilor comisiei pentru liberare condiţionată, structura evidenţă deţinuţi transmite şefului de tură tabelele nominale prevăzute la alin. (1) în format electronic.
    (6) Lucrătorii structurii de evidenţă responsabili tipăresc din aplicaţia informatică, cu cel puţin o zi înainte de data şedinţei comisiei, partea preconstituită a procesului-verbal, prevăzut în anexa nr. 6 la Instrucţiuni, conform art. 205 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, denumit în continuare Regulament. Procesul-verbal cuprinde propunerea motivată şi semnată de către membrii comisiei pentru liberare condiţionată, la care se anexează caracterizarea întocmită de către sectorul reintegrare socială.
    (7) Condiţiile în baza cărora comisia analizează oportunitatea propunerii liberării condiţionate sunt cele prevăzute de art. 97 alin. (3) şi (4) din Lege.
    (8) Membrilor comisiei pentru liberare condiţionată le revine competenţa exclusivă de a analiza situaţia fiecărei persoane condamnate la pedeapsa închisorii ori detenţiunii pe viaţă din perspectiva întrunirii tuturor condiţiilor prevăzute de Lege, raportat la prevederile Codului penal, adoptând motivat, o soluţie de propunere a liberării condiţionate sau după caz de stabilire a unui termen de reexaminare, care nu poate fi mai mare de un an.
    (9) Conduita persoanei va fi apreciată pe întreaga perioadă de executare a pedepsei privative de libertate, prin evaluarea numărului de recompense acordate şi sancţiuni disciplinare aplicate, gravitatea abaterilor disciplinare săvârşite, participarea la activităţi lucrative şi demersurile de reintegrare socială desfăşurate, aspecte ce sunt avute în vedere inclusiv în perioada de amânare.
    (10) Eforturile de reintegrare socială reflectă modul în care persoana a îndeplinit recomandările din Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică pe cele trei domenii de intervenţie: educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială.
    (11) În vederea dovedirii îndeplinirii obligaţiilor civile, persoana privată de libertate poate depune, în faţa comisiei, înscrisuri justificative sau dovezi cu privire la imposibilitatea obiectivă a îndeplinirii obligaţiilor. Aceste documente se anexează procesului-verbal şi celorlalte înscrisuri, care vor fi transmise instanţei de judecată în cazul propunerii liberării condiţionate.
    (12) În cazul dosarelor conexate, documentele destinate lucrărilor comisiei conţin menţiuni referitoare la perioada aferentă deducerilor, în care au fost aplicate sancţiuni disciplinare, recompense sau au fost acordate zile câştig ca urmare a activităţilor lucrative, a activităţilor de instruire şcolară şi formare profesională, a lucrărilor ştiinţifice elaborate şi a invenţiilor brevetate.

    ART. 29
    (1) Liberarea condiţionată se acordă potrivit procedurii prevăzute în Codul de procedură penală, la cererea persoanei private de libertate sau la propunerea comisiei pentru liberare condiţionată.
    (2) Comisia pentru liberare condiţionată, alcătuită din judecătorul de supraveghere a privării de libertate, care este şi preşedintele comisiei, directorul locului de deţinere, directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar/şeful serviciului siguranţa deţinerii, regim penitenciar şi asigurarea legalităţii, potrivit profilului locului de deţinere, directorul adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială, şi un consilier de probaţiune din cadrul serviciului de probaţiune competent potrivit legii, în circumscripţia căruia se află locul de deţinere, analizează şi verifică situaţia persoanelor private de libertate.
    (3) Şeful structurii de evidenţă deţinuţi, în calitate de secretar, prezintă comisiei pentru liberare condiţionată dosarele individuale ale persoanelor private de libertate şi procesele-verbale preconstituite, prevăzute în anexa nr. 6 la Instrucţiuni. Secretarul comisiei ia măsuri de completare a tabelului nominal prevăzut la art. 28 cu propunerea comisiei şi este semnat de către membrii acesteia. Tabelul nominal se introduce într-un dosar anume constituit la nivelul structurii evidenţă deţinuţi denumit Tabele nominale liberare condiţionată, care se înregistrează la începutul fiecărui an.
    (4) Directorul adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială prezintă caracterizarea întocmită de personalul sectorului reintegrare socială, generată pe baza datelor consemnate în aplicaţia informatică, conform modelului prevăzut la anexa nr. 7 la Instrucţiuni. Membrii comisiei pot prezenta orice alt înscris necesar pentru formularea şi fundamentarea propunerii, potrivit competenţei.
    (5) Anterior generării caracterizării, fiecare specialist din cadrul sectorului reintegrare socială realizează evaluarea finală care conţine informaţii cu privire la evoluţia persoanei ca urmare a parcurgerii demersurilor educative, de asistenţă psihologică, respectiv de asistenţă socială, pe întreaga durată a pedepsei, din perspectiva îndeplinirii Planului individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, a compensării nevoilor identificate şi a refuzul de participare la un demers recomandat.
    (6) Pe baza evaluărilor finale întocmite de către fiecare specialist, directorul adjunct educaţie şi asistenţă psihosocială completează secţiunea Concluzii a procesului-verbal cu informaţii referitoare la:
    a) evoluţia şi participarea la demersurile de reintegrare socială recomandate şi rezultatele obţinute;
    b) participarea la programele şi activităţile recomandate şi modul în care persoana a îndeplinit recomandările din Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică;
    c) evoluţia comportamentului manifestat pe tot parcursul executării pedepsei;
    d) progresul/regresul înregistrat în compensarea nevoilor identificate pentru fiecare domeniu de intervenţie;
    e) participarea la alte programe şi activităţi, suplimentar celor recomandate;
    f) existenţa unui refuz de participare la un demers recomandat.

    (7) În măsura în care informaţiile sunt disponibile, lucrătorul din cadrul sectorului reintegrare socială consemnează menţiuni cu privire la demersurile persoanei privind pregătirea întoarcerii în comunitate, sub aspectul participării la burse ale locurilor de muncă, identificarea unei locuinţe sau a unui posibil loc de muncă.
    (8) Opiniile separate se motivează în cuprinsul procesului-verbal.
    (9) În cazul în care comisia pentru liberare condiţionată constată că persoana nu întruneşte condiţiile pentru a fi liberată condiţionat, fixează un termen pentru reexaminarea situaţiei acesteia, care nu poate fi mai mare de un an, termen care se menţionează în procesul-verbal.
    (10) Persoanei i se aduce la cunoştinţă, sub semnătură, propunerea comisiei.
    (11) În cazul amânării liberării condiţionate, comisia aduce la cunoştinţa persoanei private de libertate, sub semnătură, posibilitatea de a se adresa, în termen de 3 zile, instanţei de judecată competente cu cerere de liberare condiţionată.
    (12) Procesul-verbal cu propunerea de liberare condiţionată, la care se anexează înscrisurile pe care se întemeiază aceasta, precum şi, după caz, recomandările consilierului de probaţiune, membru al comisiei, cu privire la măsurile de supraveghere şi obligaţiile prevăzute la art. 101 din Codul penal, care pot fi aplicate de către instanţa de judecată în cazul în care restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării persoanei private de libertate este de 2 ani sau mai mare, se înaintează cu adresă instanţei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere.
    (13) La solicitarea expresă a persoanei privată de libertate, cererea de liberare condiţionată formulată de către aceasta se înaintează instanţei de judecată competente, prin structura evidenţă deţinuţi.

    ART. 30
    (1) Termenul stabilit de comisia pentru liberare condiţionată sau de instanţa de judecată la care persoana urmează a fi reexaminată în vederea liberării condiţionate se înscrie pe prima copertă a documentarului penal, în aplicaţia informatică şi în registrul de evidenţă a termenelor.
    (2) Termenele de reînnoire a cererii persoanei private de libertate sau de reiterare a propunerii comisiei, stabilite de instanţele de judecată în vederea reexaminării situaţiei persoanei pentru liberare condiţionată, sunt opozabile comisiei.
    (3) În cazul existenţei unor neconcordanţe cu privire la termenele stabilite de instanţele de judecată în mai multe dosare care au ca obiect liberarea condiţionată sau în cazul imposibilităţii analizării persoanei la fiecare dintre aceste termene, întrucât hotărârile judecătoreşti nu se pot concilia sau încalcă autoritatea de lucru judecat a altei hotărâri rămase definitive, se vor solicita lămuriri suplimentare organelor judiciare emitente.
    (4) În cazul în care termenul de reexaminare propus de către comisia pentru liberare condiţionată s-a împlinit în cursul judecăţii cererii în primă instanţă, situaţia persoanei private de libertate este reexaminată la termenul stabilit de comisie, fără a formula o propunere până la rămânerea definitivă a dosarului aflat pe rolul instanţei de judecată.
    (5) În cazul în care termenul de reexaminare stabilit prin hotărârea primei instanţe prin care s-a propus amânarea liberării condiţionate s-a împlinit în cursul judecăţii căii de atac a contestaţiei, situaţia persoanei private de libertate este reexaminată în comisia pentru liberare condiţionată la termenul stabilit de instanţa de judecată, fără a formula o propunere până la rămânerea definitivă a dosarului aflat pe rolul instanţei de judecată.

    ART. 31
        Pe toată durata suspendării regimului de executare a pedepsei aplicate persoanei condamnate arestată preventiv în cursul camerei preliminare sau în cursul judecăţii, în altă cauză, situaţia persoanei se analizează sau se reexaminează în comisia pentru liberare condiţionată, în condiţiile prevăzute în prezentul titlu, prin raportare la condamnarea definitivă.

    ART. 32
    (1) În vederea liberării condiţionate sunt analizate şi persoanele private de libertate aflate în întreruperea executării pedepsei, dacă, urmare modificării situaţiei juridice ori împlinirii vârstei prevăzute de Codul penal, pe perioada întreruperii se constată, raportat la durata petrecută în detenţie anterior punerii în libertate, că fracţiunile sunt împlinite, fără luarea în considerare a perioadei în care persoana s-a aflat în întreruperea executării pedepsei.
    (2) Analizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) în comisia pentru liberare condiţionată se realizează din oficiu, la solicitarea instanţei de judecată ori la cererea acestora.

    ART. 33
    (1) La stabilirea datei reexaminării în comisia pentru liberare condiţionată a persoanelor private de libertate aflate în întreruperea executării pedepsei, se va avea în vedere şi timpul stat în libertate, acesta adăugându-se la perioada de amânare fixată de comisie.
    (2) În toate cazurile, amânarea nu poate depăşi termenul prevăzut în art. 97 alin. (11) din Lege, calculat de la data întrunirii comisiei în care s-a dispus astfel.

    ART. 34
    (1) Persoanele private de libertate aflate temporar în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sunt analizate în comisia pentru liberare condiţionată de la locul de deţinere cel mai apropiat.
    (2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), organele de poliţie transmit administraţiei locului de deţinere, cu o săptămână înaintea zilei stabilite pentru desfăşurarea lucrărilor comisiei pentru liberare condiţionată, următoarele documente:
    a) documentarul penal;
    b) o caracterizare din care să rezulte comportamentul pe perioada detenţiei, starea de sănătate, posibilităţile de reintegrare socială, precum şi alte date de interes, inclusiv sancţiunile disciplinare aplicate şi recompensele acordate.

    (3) Organele de poliţie asigură aducerea persoanei private de libertate la locul de deţinere, cu excepţia situaţiilor în care aceasta prezintă afecţiuni medicale, confirmate de medic, care nu permit prezentarea sa. În acest caz, persoana poate depune înscrisuri.
    (4) Dispoziţiile art. 25-33 se aplică în mod corespunzător.

    CAP. III
    Înregistrarea schimbărilor intervenite în situaţia juridică a persoanelor private de libertate
    ART. 35
    (1) Schimbările intervenite în executarea pedepselor privative de libertate se consemnează în documentarul penal şi se înregistrează în aplicaţia informatică şi în celelalte documente operative.
    (2) Sunt considerate schimbări intervenite în situaţia juridică a persoanelor private de libertate la pedeapsa închisorii ori detenţiunii pe viaţă următoarele situaţii:
    a) restituirea cauzei la parchet de către judecătorul de cameră preliminară, pentru motivele prevăzute la art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală, pentru condamnatul definitiv la pedeapsa închisorii ori detenţiunii pe viaţă, arestat preventiv în altă cauză şi deţinut de locul de deţinere;
    b) pronunţarea unei hotărâri în primă instanţă, în altă cauză;
    c) pronunţarea unei hotărâri în apel, în altă cauză;
    d) emiterea unui mandat de executare a pedepsei închisorii ori detenţiunii pe viaţă, în altă cauză;
    e) desfiinţarea, anularea sau modificarea hotărârii definitive de condamnare şi a formelor de executare, ca urmare a admiterii unei căi extraordinare de atac, comutării sau înlocuirii pedepsei detenţiunii pe viaţă, a constatării, de către instanţa de judecată, a concursului de infracţiuni, recidivei, pluralităţii intermediare sau a altor acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni, a intervenirii unei legi penale noi, a graţierii sau amnistierii ori a admiterii unei contestaţii la executare;
    f) emiterea unui mandat de arestare preventivă sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive de aplicare a unei măsuri educative privative de libertate, în altă cauză.

    (3) Consemnarea în penultima pagină şi în fişa opis a documentarului penal şi înregistrarea în aplicaţia informatică şi în alte documente operative se efectuează numai după ce s-au verificat autenticitatea şi legalitatea hotărârii.
    (4) Datele din fiecare document referitor la situaţia juridică a persoanelor private de libertate se înregistrează în aplicaţia informatică, numai după ce au fost înscrise în documentarul penal şi în celelalte documente operative.
    (5) După consemnare şi înregistrare, documentele se aduc la cunoştinţa persoanei private de libertate, sub semnătură. În cazul transmiterii corespondenţei de către organele judiciare emitente pe numele persoanei private de libertate, prin grija administraţiei locului de deţinere, un exemplar al documentului se predă acesteia, sub semnătură de primire.

    ART. 36
    (1) Persoana condamnată la pedeapsa închisorii ori detenţiunii pe viaţă, arestată preventiv în cursul camerei preliminare în altă cauză, devine persoană arestată preventiv în curs de urmărire penală, atunci când judecătorul de camera preliminară dispune restituirea cauzei la parchet pentru motivele prevăzute la art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), structura evidenţă deţinuţi solicită organelor de poliţie să transfere persoana privată de libertate în centrul de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne arondat, la primirea hotărârii instanţei, rămasă definitivă, prin care s-a dispus restituirea cauzei la parchet.
    (3) Persoanei condamnate la pedeapsa închisorii ori detenţiunii pe viaţă, arestată preventiv în cursul urmăririi penale în altă cauză, i se aplică regimul de executare specific arestaţilor preventiv în cursul urmăririi penale, conform art. 111 din Lege, ca urmare a suspendării regimului de executare a pedepsei închisorii ori detenţiunii pe viaţă.

    ART. 37
    (1) În cazul persoanei condamnate definitiv la pedeapsa închisorii ori detenţiunii pe viaţă, la primirea extrasului, minutei, hotărârii ori copiei de pe dispozitivul acesteia prin care s-a dispus condamnarea în primă instanţă în altă cauză, se înscriu, provizoriu, în creion, în penultima pagină a documentarului penal, infracţiunea săvârşită, durata noii pedepse, numărul sentinţei penale, data pronunţării, instanţa de executare care a pronunţat-o, iar dacă în cauza respectivă a fost emis mandat de arestare preventivă, se consemnează atât data de început, cât şi data de expirare a pedepsei.
    (2) Un exemplar sau copia actului de comunicare se aduce la cunoştinţa persoanei, pentru exercitarea căii de atac.
    (3) După aducerea la cunoştinţa persoanei private de libertate, dovada de îndeplinire a procedurii se restituie instanţei de judecată.
    (4) Data expirării duratei pedepsei închisorii aplicate în primă instanţă se înscrie în registrul de termene.
    (5) În aplicaţia informatică se completează câmpurile aferente condamnărilor în primă instanţă, fără data de început şi data expirării duratei pedepsei, dacă în cauză nu s-a emis mandat de arestare preventivă.
    (6) Hotărârile în primă instanţă pronunţate în cauzele în care n-au fost emise mandate de arestare preventivă se înscriu, provizoriu, în creion în penultima pagină, fără a se menţiona data începerii ori expirării duratei condamnării.

    ART. 38
    (1) În cazul în care hotărârea primei instanţe emisă în altă cauză în care s-a emis mandat de arestare preventivă împotriva unei persoane condamnate definitiv la pedeapsa închisorii ori detenţiunii pe viaţă este desfiinţată sau anulată, persoana privată de libertate devine, în această cauză, persoană arestată preventiv în cursul judecăţii.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează următoarele activităţi:
    a) se înscrie, în penultima pagină a documentarului penal, motivul desfiinţării sau anulării hotărârii de condamnare în primă instanţă, numărul şi data adresei, precum şi instanţa de judecată care a dispus această măsură;
    b) se înscrie modificarea intervenită în registrul de evidenţă a termenelor;
    c) se anulează, în aplicaţia informatică, sentinţa penală desfiinţată sau anulată, cu data înregistrării deciziei penale la registratura locului de deţinere, sentinţa penală de condamnare în primă instanţă înregistrată fiind menţinută în evidenţa pasivă.

    (3) În documentarul penal şi în aplicaţia informatică se înscriu toate deciziile penale înregistrate la locul de deţinere, chiar dacă prin acestea nu s-au modificat dispoziţiile referitoare la pedeapsă din hotărârea de condamnare a primei instanţe.

    ART. 39
        După rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare la pedeapsa închisorii ori detenţiunii pe viaţă şi emiterea mandatului de executare, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează următoarele activităţi:
    a) înscrie în penultima pagină a documentarului penal infracţiunea săvârşită, durata pedepsei, numărul hotărârilor penale, instanţa de judecată care a pronunţat hotărârea, data pronunţării, numărul mandatului de executare, numărul dosarului, data de început şi data de expirare a duratei pedepsei, precum şi obligaţiile civile. Data începerii executării pedepsei este cea menţionată în mandatul de executare a pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă;
    b) efectuează calculul pedepsei de executat ţinând seama de zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare;
    c) calculează fracţiunile pentru acordarea liberării condiţionate şi le înscrie pe copertele documentarului penal şi în registrul de evidenţă a termenelor şi în modulul corespunzător din aplicaţia informatică;
    d) înregistrează în aplicaţia informatică, în rubricile special destinate, dispoziţiile mandatului de executare. După introducerea acestora, înregistrările referitoare la hotărârile penale în baza cărora a fost emis mandatul de executare, precum şi înregistrările referitoare la mandatul de arestare preventivă, constituie evidenţa pasivă a persoanei în cauză. Data operării mandatului de executare în aplicaţia informatică şi data modificării înregistrărilor privind sentinţa penală, deciziile penale şi mandatul de arestare preventivă emis în cauză vor fi identice cu data înregistrării mandatului de executare;
    e) solicită dosarul individual corespunzător acelei perioade pentru conexare, în vederea deducerii corecte a perioadei executate şi calculării fracţiunilor pentru liberare condiţionată, în cazul în care prin hotărârea de condamnare s-a dispus deducerea unei perioade executate anterior;
    f) ţine seama de zilele considerate ca executate, în cazul pedepselor cu închisoarea, la calcularea fracţiunilor pentru liberare condiţionată;
    g) are în vedere şi creditele obţinute în perioada dedusă, în cazul măsurilor educative privative de libertate executate anterior;
    h) solicită instanţei de judecată informaţiile necesare, în cazul existenţei unor nelămuriri cu privire la autenticitatea, legalitatea, caracterul executoriu ori corectitudinea datelor înscrise în hotărârea de condamnare, ori a unor neconcordanţe în acest document, respectiv în mandatul de executare a pedepsei închisorii ori detenţiunii pe viaţă nu se menţionează infracţiunea comisă sau data săvârşirii acesteia;
    i) înscrie, în registrul de evidenţă a termenelor, data expirării duratei pedepselor, data la care se împlinesc fracţiunile pentru liberare condiţionată, precum şi data împlinirii vârstei de 60 de ani, respectiv de 65 de ani;
    j) calculează fracţiunea prevăzută la art. 40 alin. (2) din Lege, pe care o înscrie pe prima copertă a documentarului penal, provizoriu, în creion, şi în registrul de termene. Fracţiunea se calculează de la data arestării, în situaţia privării continue de libertate până la primirea în locul de deţinere, ori de la data punerii în executare a mandatului, deducându-se perioadele executate anterior, conform hotărârii judecătoreşti definitive de condamnare şi a zilelor considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare;
    k) trimite instanţei de judecată care a emis mandatul de executare o adresă de confirmare a primirii în cazul persoanelor condamnate în baza mandatului de executare a pedepsei închisorii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la Instrucţiuni;
    l) solicită instanţei de judecată sentinţa penală în care s-a dispus pedeapsa revocată, cu menţiunea datei rămânerii definitive, pentru alegerea corectă a variantei privind aplicarea instituţiei liberării condiţionate în situaţia în care, prin hotărârea de condamnare, s-a dispus revocarea suspendării condiţionate sau sub supraveghere a executării pedepsei închisorii ori revocarea amânării executării pedepsei;
    m) comunică, în scris, compartimentului medical numele persoanelor private de libertate pentru care s-a dispus, prin hotărârea de condamnare, prelevarea probelor biologice şi, după caz, măsura de siguranţă a obligării la tratament medical;
    n) distribuie sectoarelor din locul de deţinere, în format electronic, tabele nominale referitoare la modificarea situaţiei juridice a persoanei private de libertate;
    o) înmânează persoanei condamnate, sub semnătură, un exemplar al mandatului de executare prin grija agentului procedural;
    q) înregistrează în câmpul "menţiuni speciale" din modulul "detalii" din aplicaţia informatică menţiunile speciale din hotărârea de condamnare referitoare la interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României, interdicţiile ce decurg din aplicarea pedepselor accesorii sau complementare cu privire la dreptul de a comunica cu anumite persoane, obligaţia de a comunica persoanei vătămate sau părţii civile punerea în libertate a persoanei condamnate, precum şi alte menţiuni ce impun administraţiei locului de deţinere obligaţii de adoptare a unor măsuri, informându-se, în acest sens, sectoarele implicate.


    ART. 40
    (1) Prevederile art. 39 se aplică, în mod corespunzător şi persoanei condamnate la pedeapsa închisorii ori detenţiunii pe viaţă, pentru care se înregistrează la locul de deţinere un nou mandat de executare.
    (2) Cu ocazia comunicării noului mandat de executare, persoana privată de libertate, prin grija agentului procedural, este informată verbal asupra posibilităţii formulării unei cereri către instanţa de judecată competentă, în vederea aplicării regulilor privind pluralitatea de infracţiuni şi contopirea pedepselor.
    (3) Mandatele de executare înregistrate pe durata pedepsei privative de libertate se pun în executare în continuare, în ordinea cronologică a înregistrării în locul de deţinere. În aplicaţia informatică, mandatele de executare în care se dispun pedepse a căror executare nu a început, figurează cu menţiunea "în aşteptare".
    (4) De fiecare dată când o persoană este condamnată definitiv într-o nouă cauză, se recalculează fracţiunea prevăzută la art. 40 alin. (2) din Lege, prin raportare la durata celei mai mari dintre pedepsele aplicate, de la data arestării în cazul privării continue de libertate, ori de la data primei puneri în executare, deducându-se perioadele executate conform hotărârilor judecătoreşti definitive de condamnare şi zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare.

    ART. 41
    (1) Starea activă a mandatului de executare a pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă din aplicaţia informatică se schimbă în cazul modificărilor intervenite în situaţia juridică a condamnatului ca urmare a desfiinţării, anulării sau modificării hotărârii definitive de condamnare prin admiterea unei căi extraordinare de atac, prin înlocuirea sau comutarea pedepsei detenţiunii pe viaţă, prin constatarea de către instanţa de judecată a concursului de infracţiuni, recidivei, pluralităţii intermediare sau a altor acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni, prin intervenirea unei legi penale noi, prin graţierea, amnistierea sau prin admiterea unei contestaţii la executare, numai atunci când hotărârea judecătorească de desfiinţare, anulare sau modificare devine executorie.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), după efectuarea operaţiunilor în documentarele penale şi introducerea datelor în aplicaţia informatică, înregistrările anterioare referitoare la condamnările definitive sunt menţinute sub formă de evidenţă pasivă. Data când se înscriu modificările intervenite în situaţia juridică a condamnatului este data înregistrării în locul de deţinere a hotărârii executorii prin care s-a modificat situaţia juridică.
    (3) În cazurile în care, pentru persoanele private de libertate, instanţele de judecată transmit hotărâri prin care informează cu privire la deducerea unor perioade ori a unei părţi din pedeapsa executată anterior, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează următoarele activităţi:
    a) înscrie, în penultima pagină a documentarului penal, numărul şi data hotărârii, organul judiciar emitent, numărul de zile ce urmează a se deduce din durata pedepsei ori pedeapsa redusă, făcând menţiunile cu privire la data expirării pedepsei în termen;
    b) trimite instanţei de judecată care a pronunţat hotărârea comunicarea de punere în executare a dispoziţiilor transmise prin adresă, şi, după caz, instanţei de judecată care a pronunţat hotărârea de condamnare;
    c) modifică datele la care urmează să înceteze executarea pedepsei sau se împlinesc fracţiunile pentru liberarea condiţionată ţinând seama şi de zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare şi le înscrie în registrul de evidenţă a termenelor şi în aplicaţia informatică, menţinând, sub formă de evidenţă pasivă, înregistrările anterioare;
    d) înscrie, pe prima copertă a documentarului penal, noul termen la care se împlineşte fracţiunea obligatorie de executat pentru liberare condiţionată;
    e) solicită fişa de evidenţă a zilelor considerate ca executate, potrivit legii, şi a termenului pentru liberarea condiţionată, în vederea modificării menţiunilor anterioare;
    f) recalculează fracţiunea prevăzută la art. 40 alin. (2) din Lege ţinând seama de zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare şi înscrie menţiunile corespunzătoare în documentele operative şi aplicaţia informatică cu privire la data analizării în comisia de stabilire, individualizare şi schimbare a regimului de executare;
    g) distribuie sectoarelor din locul de deţinere, în format electronic, tabele nominale cu modificările intervenite în situaţia juridică a persoanelor private de libertate.


    ART. 42
        Dacă pentru o persoană privată de libertate se primeşte un mandat de arestare preventivă emis în altă cauză:
    a) se procedează potrivit dispoziţiilor art. 67, art. 126 şi art. 133 din Instrucţiuni, în cazul în care mandatul de arestare preventivă este emis într-o cauză aflată în cursul judecăţii.
    b) se suspendă regimul de executare în care a fost inclusă persoana, acesteia aplicându-i-se regimul de executare al persoanei arestată preventiv în cursul urmăririi penale, prevăzut la art. 111 din Lege în cazul în care mandatul de arestare preventivă este emis într-o cauză aflată în cursul urmăririi penale. În acest caz, se înscriu menţiunile privind situaţia juridică pe coperta a 3- a a documentarul penal, în aplicaţia informatică şi în documentele operative, se emite decizia de suspendare a regimului de executare prevăzută în anexa nr. 8 la Instrucţiuni şi se informează organul de poliţie, în scris, în vederea preluării persoanei din locul de deţinere, în aceeaşi zi. Transferarea în centrul de reţinere şi arestare preventivă aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Interne durează până la încetarea cauzei care a determinat-o, dacă nu există alte impedimente cu privire la primirea în locul de deţinere.


    ART. 43
    (1) În situaţia în care o persoană condamnată are de executat două sau mai multe pedepse cu închisoarea şi intervine graţierea pedepsei pe care o execută, se procedează potrivit celor prevăzute la art. 41.
    (2) Prima dintre pedepsele negraţiate care nu a fost pusă încă în executare va începe cu ziua aplicării actului de graţiere.

    ART. 44
    (1) În cazurile în care persoana condamnată la pedeapsa închisorii îşi provoacă în mod voit boala şi este internată în infirmerie sau spital, la primirea procesului-verbal încheiat potrivit art. 163 din Regulament, avizat de către directorul locului de deţinere, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi introduce în documentarul penal o copie a procesului-verbal şi transmite originalul instanţei de executare pentru a dispune conform prevederilor legale.
    (2) La primirea hotărârii instanţei de executare, rămasă definitivă, sesizată potrivit prevederilor alin. (1), lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează următoarele activităţi:
    a) adaugă timpul stat în infirmerie şi spital la durata condamnării, la fracţiunile prevăzute de lege pentru liberare condiţionată şi la fracţiunea prevăzută la art. 40 alin. (2) din Lege, dacă fracţiunea calculată iniţial nu s-a împlinit până la data hotărârii definitive a instanţei prin care a dispus asupra adăugării. La calcularea perioadei ce urmează a fi adăugată se ţine seama că ziua în care persoana privată de libertate a fost internată ca urmare a provocării în mod voit a bolii nu se consideră ca zi executată din durata pedepsei, iar ziua externării se consideră zi executată;
    b) înscrie noile termene la care expiră durata pedepsei şi se împlinesc fracţiunile privind liberarea condiţionată şi fracţiunea prevăzută la art. 40 alin. (2) din Lege, după caz, în registrul de evidenţă a termenelor;
    c) înscrie fracţiunile privind liberarea condiţionată în fişa de evidenţă a zilelor considerate ca executate, solicitată de la structura organizarea muncii;
    d) înregistrează, în documentarul penal şi în modulele corespunzătoare din aplicaţia informatică, modificarea intervenită în situaţia juridică determinată de provocarea în mod voit a bolii;
    e) înscrie, pe prima copertă a documentarului penal, noul termen la care se împlineşte fracţiunea obligatorie de executat pentru liberare condiţionată.


    CAP. IV
    Regimul provizoriu, stabilirea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate. Suspendarea regimului de executare
    SECŢIUNEA 1
    Regimul provizoriu şi stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
    ART. 45
    (1) Regimul provizoriu se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din Lege.
    (2) În cazul prevăzut la art. 51 alin. (1) lit. a) din Regulament, la data expirării perioadei de carantină şi observare, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi întocmeşte decizia de repartizare în regimul provizoriu stabilit conform art. 33 alin. (1) din Lege, prevăzută în anexa nr. 9 la Instrucţiuni.
    (3) În cazul prevăzut la art. 51 alin. (1) lit. b) din Regulament, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi întocmeşte decizia de repartizare în regimul provizoriu stabilit conform art. 33 alin. (1) din Lege, la data înregistrării mandatului de executare, când această dată este ulterioară finalizării perioadei de carantină şi observare.
    (4) Prevederile art. 51 alin. (1) lit. c) din Regulament se aplică persoanelor primite în baza unui mandat de arestare preventivă pentru care, pe durata privării de libertate în locul de deţinere, s-a înregistrat la locul de deţinere un mandat de executare a pedepsei închisorii ori detenţiunii pe viaţă, emis în altă cauză, cu privire la care nu s-a stabilit un regim de executare.
    (5) În cazul prevăzut la alin. (4), după data înregistrării mandatului de executare, persoana privată de libertate rămâne în continuare supusă regimului persoanelor arestate preventiv trimise în judecată, fiind deţinută în cadrul secţiei de arestare preventivă până la încetarea, revocarea ori înlocuirea măsurii arestării preventive cu o altă măsură preventivă, în cauza aflată în cursul judecăţii. În acest caz, la data comunicării dispoziţiei de încetare a măsurii arestării preventive ori la data comunicării rămânerii definitive a dispoziţiei privind revocarea sau înlocuirea măsurii arestării preventive cu o altă măsură preventivă, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi întocmeşte decizia de regim provizoriu stabilit conform art. 33 alin. (1) din Lege, raportat la durata pedepsei unice ori a pedepsei celei mai mari sau celei mai grele dintre cele aplicate.
    (6) Prevederile art. 51 alin. (1) lit. c) din Regulament nu se aplică persoanelor private de libertate şi arestate preventiv în altă cauză aflată în cursul judecăţii, dacă:
    a) mandatul de executare a pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă a fost pus în executare anterior mandatului de arestare preventivă emis în altă cauză şi, raportat la pedeapsa închisorii sau detenţiunii pe viaţă, s-a stabilit un regim de executare. În acest caz, la data primirii mandatului de arestare preventivă, se emite decizia de cazare în cadrul secţiei de arestare preventivă, prevăzută în anexa nr. 10 la Instrucţiuni, în care se menţionează suspendarea regimului de executare stabilit în raport cu pedeapsa închisorii sau detenţiunii pe viaţă, conform art. 33 alin. (4) din Lege;
    b) persoana a fost primită în baza unui mandat de executare a pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă iar, la data primirii, era arestată preventiv în altă cauză aflată în cursul judecăţii, sau mandatul de arestare preventivă a fost primit până la finalizarea perioadei de carantină şi observare. În acest caz, la data expirării duratei de carantină şi observare se emite decizia de includere în regimul provizoriu, conform art. 33 alin. (1) din Lege. La termenul primei comisii de stabilire, individualizare şi schimbare a regimului de executare întrunite în locul de deţinere, se analizează persoana privată de libertate, emiţându-se decizia de stabilire a unui regim de executare în baza procesului-verbal al comisiei şi, în aceeaşi zi, se emite decizia de cazare în cadrul secţiei de arestare preventivă, în care se menţionează suspendarea regimului de executare stabilit conform art. 33 alin. (4) din Lege.

    (7) Decizia de repartizare în regimul provizoriu este aprobată de către directorul locului de deţinere, fiind executorie şi definitivă.

    ART. 46
    (1) Persoanelor private de libertate condamnate definitiv la pedeapsa închisorii ori detenţiunii pe viaţă cărora li s-a stabilit un regim de executare, li se suspendă regimul stabilit anterior, la data înregistrării în locul de deţinere, pe durata executării pedepsei, a mandatului de arestare preventivă emis în altă cauză.
    (2) Dacă mandatul de arestare preventivă este emis într-o cauză aflată în cursul judecăţii, directorul locului de deţinere emite decizia de cazare în cadrul secţiei de arestare preventivă, în care se menţionează faptul că regimul de executare stabilit anterior se suspendă. Pe durata suspendării regimului de executare, persoanei arestate preventiv în cursul judecăţii i se aplică regimul prevăzut la art. 122 din Lege.
    (3) Dacă mandatul de arestare preventivă este emis într-o cauză aflată în cursul urmăririi penale, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi întocmeşte decizia de suspendare a regimului de executare stabilit anterior, prevăzută în anexa nr. 8 la Instrucţiuni, şi informează în scris organul de poliţie cu privire la necesitatea preluării persoanei, în aceeaşi zi, din locul de deţinere, până la trimiterea în judecată şi menţinerea măsurii arestării preventive în camera preliminară sau în cursul judecăţii, ori până la încetarea de drept, revocarea ori înlocuirea măsurii arestării preventive cu o altă măsură preventivă. La adresa scrisă transmisă organului de poliţie, se anexează, în copie, decizia de suspendare a regimului de executare. Pe durata suspendării regimului de executare, persoanei arestate preventiv în cursul urmăririi penale i se aplică regimul prevăzut la art. 111 din Lege.
    (4) Decizia de cazare în cadrul secţiei de arestare preventivă ori decizia de suspendare a regimului de executare, prevăzută în anexa nr. 10, respectiv în anexa nr. 8 la Instrucţiuni, este emisă de către directorul locului de deţinere, având caracter executoriu.

    ART. 47
    (1) Comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepsei privative de libertate, alcătuită din directorul locului de deţinere, care este şi preşedintele comisiei, şeful serviciului sau biroului pentru aplicarea regimurilor şi şeful serviciului sau biroului educaţie ori şeful serviciului sau biroului asistenţă psihosocială, cu participarea şefului structurii evidenţă deţinuţi, în calitate de secretar, stabileşte regimul de executare în termenul prevăzut în art. 39 alin. (1) din Lege, pentru următoarele categorii de persoane private de libertate:
    a) persoane condamnate prin hotărâri definitive la pedepse privative de libertate;
    b) persoane primite în baza unui mandat de executare a pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă, arestate preventiv în altă cauză aflată în cursul judecăţii, la momentul primirii;
    c) persoane primite în baza unui mandat de executare a pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă pentru care s-a înregistrat, ulterior primirii, un mandat de arestare preventivă în cursul judecăţii, în altă cauză;
    d) persoanele primite în baza unui mandat de arestare preventivă pentru care s-a înregistrat, ulterior primirii, un mandat de executare a pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă, în altă cauză.

    (2) Persoanelor private de libertate prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) li se stabileşte şi li se suspendă regimul stabilit, cu ocazia analizării în cadrul comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare, prin decizia directorului locului de deţinere de cazare în cadrul secţiei de arestare preventivă.
    (3) Situaţia persoanelor prevăzută la alin. (1) este analizată în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, astfel:
    a) pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a) - c), în prima şedinţă a comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare, după finalizarea perioadei de carantină şi observare;
    b) pentru cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), în prima şedinţă a comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare, după înregistrarea în locul de deţinere a mandatului de executare a pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă.


    ART. 48
    (1) În prima şedinţă a comisiei pentru stabilirea, individualizarea sau schimbarea regimului de executare, anterior analizării în vederea stabilirii regimului de executare, persoana privată de libertate este evaluată din punct de vedere al gradului de risc pentru siguranţa locului de deţinere, în baza criteriilor prevăzute la art. 27 din Regulament, şi din punct de vedere al vulnerabilităţii, conform art. 34-35 din Regulament.
    (2) După stabilirea riscului pentru siguranţa locului de deţinere, comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare se reuneşte şi reevaluează situaţia persoanelor din această categorie.
    (3) La evaluarea şi reevaluarea gradului de risc pentru siguranţa locului de deţinere, se aplică procedura prevăzută la art. 28 din Regulament.
    (4) Rezultatul evaluării sau reevaluării gradului de risc pentru siguranţa locului de deţinere se consemnează într-un proces-verbal semnat de către membrii comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare.
    (5) Reevaluarea persoanei private de libertate din punct de vedere al vulnerabilităţii se realizează în conformitate cu prevederile art. 35 din Regulament.

    ART. 49
        Comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate îşi desfăşoară activitatea, de regulă, o dată pe săptămână.

    ART. 50
    (1) În vederea declanşării procedurii de stabilire a regimului de executare, şeful secţiei de carantină şi observare predă şefului structurii evidenţă deţinuţi, cu 10 zile înainte de încheierea perioadei de carantină şi observare, tabelul nominal cu persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a)-d) pentru care se finalizează această perioadă.
    (2) Structura evidenţă deţinuţi completează tabelul primit cu persoanele prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. d), pentru care perioada de carantină şi observare se finalizase, pe durata menţinerii stării de arest, anterior înregistrării mandatului de executare.
    (3) Tabelul nominal cu persoanele private de libertate cărora trebuie să li se stabilească regimul de executare, prevăzut în anexa nr. 11 la Instrucţiuni, se distribuie în format electronic membrilor comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, prin grija structurii evidenţă deţinuţi, înainte cu o săptămână de data întrunirii, iar un exemplar se tipăreşte din aplicaţia informatică, care se păstrează la secretarul comisiei.

    ART. 51
    (1) Anterior datei şedinţei comisiei, structura evidenţă deţinuţi introduce în modulul corespunzător din aplicaţia informatică, data comisiei şi componenţa acesteia.
    (2) Lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi tipăreşte din aplicaţia informatică partea preconstituită a procesului-verbal privind stabilirea regimului de executare pentru fiecare persoană, care cuprinde următoarele menţiuni referitoare la aceasta:
    a) date privind starea civilă;
    b) motivul analizării;
    c) condamnarea şi fapta, data punerii în executare şi data expirării termenului;
    d) descrierea pe scurt a faptei;
    e) data primirii în locul de deţinere;
    f) cazierul judiciar;
    g) cauze civile sau penale aflate pe rolul organelor judiciare;
    h) fracţiunea prevăzută la art. 40 alin. (2) din Lege;
    i) zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare, după caz.

    (3) Numărul de înregistrare al procesului-verbal este numărul corespunzător, în ordine cronologică, pentru fiecare persoană din tabelul nominal cu persoanele care urmează a fi analizate în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare, prevăzut în anexa nr. 11 la Instrucţiuni. Numerele au continuitate de la o comisie la alta.
    (4) Şeful structurii evidenţă deţinuţi ia măsuri de completare a tabelului nominal prevăzut la art. 50 alin. (3) cu decizia comisiei. Tabelul nominal este semnat de către toţi membrii comisiei şi se introduce într-un dosar anume constituit la nivelul structurii evidenţă deţinuţi denumit Tabele nominale stabilire şi schimbare regim de executare, care se înregistrează la începutul fiecărui an.

    ART. 52
    (1) Cu ocazia stabilirii regimului de executare, membrii comisiei completează procesul-verbal, al cărui model este prevăzut la anexa nr. 12 la Instrucţiuni, cu propunerile motivate pentru regimul de executare.
    (2) Decizia comisiei adoptată în unanimitate sau cu majoritatea membrilor comisiei se completează în cuprinsul procesului-verbal de către secretarul comisiei.
    (3) La adoptarea deciziei, membrii comisiei ţin cont de rezultatele aplicării instrumentelor standard de evaluare a activităţilor desfăşurate de deţinuţi, aprobate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi au în vedere:
    a) durata pedepsei privative de libertate şi perioada executată până la momentul stabilirii regimului de executare;
    b) gradul de risc al persoanei privată de libertate, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, persoana acestuia;
    c) antecedentele penale;
    d) vârsta şi starea de sănătate;
    e) conduita, pozitivă sau negativă, inclusiv în perioadele de detenţie anterioare;
    f) nevoile identificate şi abilităţile în funcţie de care vor fi incluşi în programe educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială;
    g) disponibilitatea de a presta muncă şi de a participa la activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare profesională.

    (4) În cazul în care comisia decide că natura şi durata condamnării, precum şi persoana condamnatului, justifică, în mod excepţional, includerea în regimul de executare imediat inferior sau imediat superior ca grad de severitate, comisia are obligaţia de a motiva caracterul excepţional al măsurii, în cuprinsul procesului-verbal.
    (5) În baza procesului-verbal se emite, în dublu exemplar, decizia de punere în aplicare a regimului de executare, prevăzută la art. 88 alin. (7) din Regulament, al cărei model este prevăzut la anexa nr. 13 la Instrucţiuni. În cazurile în care se impune emiterea deciziei de repartizare în cadrul secţiei de arestare preventivă, în cuprinsul căreia se menţionează suspendarea regimului de executare stabilit în raport cu condamnarea în altă cauză, nu se mai emite decizia de punere în aplicare a regimului de executare.
    (6) În cuprinsul deciziei de punere în aplicare a regimului de executare prevăzută la alin. (5), se face referire, în mod obligatoriu, la calea de atac, la termenul în care persoana privată de libertate poate formula plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate împotriva modului de stabilire a regimului de executare, la caracterul executoriu al deciziei de stabilire a regimului de executare, precum şi la termenul de reanalizare în comisie, prevăzut la art. 40 alin. (2) sau (8) din Lege. În cazul prevăzut la alin. (5) teza a II-a, aceste menţiuni vor fi cuprinse în decizia de repartizare în cadrul secţiei de arestare preventivă, în care se menţionează suspendarea regimului de executare stabilit în raport cu condamnarea în altă cauză.
    (7) Şeful structurii evidenţă deţinuţi ia măsuri de aducere la cunoştinţa persoanei private de libertate a deciziei de punere în aplicare a regimului de executare, prin grija agentului procedural. Un exemplar al acesteia se predă persoanei private de libertate, sub semnătură.
    (8) Procesul-verbal privind decizia comisiei de stabilire, individualizare şi schimbare a regimului de executare şi un exemplar al deciziei de punere în aplicare a regimului de executare se introduc în documentarul penal.
    (9) Prezentarea persoanei în faţa comisiei este obligatorie. Persoana privată de libertate este ascultată de membrii comisiei pentru lămurirea unor aspecte ce ţin de persoana acesteia.
    (10) Decizia de punere în aplicare a regimului de executare se redactează la data hotărârii comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare şi se aprobă de către directorul locului de deţinere, după verificarea de către şeful structurii evidenţă deţinuţi.
    (11) Structura evidenţă deţinuţi transmite, în format electronic, structurilor din locul de deţinere un tabel nominal cu persoanele private de libertate analizate şi regimul de executare stabilit.
    (12) Dispoziţiile alin. (7)-(11) se aplică, în mod corespunzător, şi în cazul prevăzut la alin. (5) teza a II-a.

    ART. 53
    (1) În cazul în care persoana privată de libertate este condamnată la mai multe pedepse cu închisoarea sau detenţiunea pe viaţă, la data primirii în locul de deţinere, stabilirea regimului de executare se decide în raport de durata pedepsei cea mai mare.
    (2) La stabilirea termenului în care persoana va fi reanalizată în vederea schimbării regimului de executare, se are în vedere fracţiunea prevăzută la art. 40 alin. (2) sau, după caz, termenul prevăzut la art. 40 alin. (8) din Lege.
    (3) Fracţiunea prevăzută la art. 40 alin. (2) din Lege se calculează raportat la durata pedepsei cea mai mare, de la momentul punerii în executare a primei pedepse, dacă persoana a fost continuu privată de libertate, sau de la data înregistrării primului mandat de executare, ţinându- se cont de partea dedusă în hotărârea definitivă de condamnare.
    (4) În cazul în care fracţiunea prevăzută la alin. (3) este îndeplinită, comisia fixează termenul de reanalizare în vederea schimbării regimului de executare, prevăzut de art. 40 alin. (8) din Lege.

    ART. 54
        După finalizarea lucrărilor comisiei, structura evidenţă deţinuţi efectuează menţiuni referitoare la regimul de executare, în aplicaţia informatică, registrul de termene şi, provizoriu, în creion, pe prima copertă a documentarului penal.

    ART. 55
    (1) În cazul în care persoana privată de libertate formulează plângere împotriva deciziei comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, structura evidenţă deţinuţi înaintează judecătorului de supraveghere a privării de libertate, în copie, procesul-verbal întocmit potrivit art. 52 alin. (1).
    (2) La primirea încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, şeful structurii evidenţă deţinuţi o repartizează către lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi responsabil, pentru efectuarea operaţiunilor corespunzătoare în documentele operative şi în aplicaţia informatică. Încheierea este adusă la cunoştinţa persoanei private de libertate.
    (3) După îndeplinirea procedurii, dovada de luare la cunoştinţă se restituie secretariatul locului de deţinere pentru a fi înaintată judecătorului de supraveghere a privării de libertate.
    (4) Împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate pot face contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, atât persoana privată de libertate, cât şi administraţia locului de deţinere. Consilierul juridic sau persoana desemnată de directorul locului de deţinere informează, în scris, structura evidenţă deţinuţi asupra exercitării căii de atac, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare în aplicaţia informatică.
    (5) La primirea încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate şi a hotărârii instanţei de judecată, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi consemnează, în modulul "Regimuri" din aplicaţia informatică, menţiunile corespunzătoare.
    (6) În cazul în care în exercitarea căilor de atac se modifică regimul de executare stabilit de comisie, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi întocmeşte decizia de punere în aplicare a noului regim de executare. Dispoziţiile art. 52 alin. (5) teza a II-a se aplică în mod corespunzător.
    (7) Decizia prevăzută la alin. (6) se aduce la cunoştinţa structurilor din locul de deţinere, în format electronic, prin grija structurii evidenţă deţinuţi.
    (8) Noul regim de executare se consemnează, provizoriu, în creion, pe prima copertă a documentarului penal şi toate operaţiunile de modificare sunt verificate de către şeful structurii evidenţă deţinuţi.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
    ART. 56
    (1) Schimbarea regimului de executare a pedepsei privative de libertate poate avea loc în următoarele situaţii:
    a) sunt executate fracţiunile din pedeapsă prevăzute la art. 40 alin. (2) din Lege avându-se în vedere şi zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare;
    b) a intervenit o nouă condamnare la o pedeapsă privativă de libertate;
    c) este sesizată de comisia de disciplină, în cazul comiterii unei abateri foarte grave sau a unor abateri grave în mod repetat;
    d) persoana privată de libertate a comis o infracţiune;
    e) la apariţia sau încetarea cauzelor prevăzute la art. 35 alin. (1) din Lege;
    f) la împlinirea termenului prevăzut de art. 40 alin. (8) Lege.

    (2) Orice modificare cu privire la pedepsele aplicate de către instanţa de judecată persoanei private de libertate atrage analizarea situaţiei acesteia în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate.

    ART. 57
        Termenele subsecvente situaţiilor prevăzute la art. 56 alin. (1) sunt ţinute cu ajutorul registrului de evidenţă a termenelor şi a aplicaţiei informatice.

    ART. 58
        Secretarul comisiei de disciplină înaintează, în scris, structurii evidenţă deţinuţi, hotărârea comisiei de disciplină prin care s-a aplicat o sancţiune disciplinară şi s-a dispus sesizarea comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, în vederea analizării persoanei în următoarea şedinţă a comisiei ce va avea loc în vederea schimbării regimului de executare.

    ART. 59
        Tabelul nominal cu persoanele aflate în situaţiile prevăzute la art. 56, care cuprinde şi data desfăşurării şedinţei comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, se distribuie în format electronic membrilor comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, prin grija şefului structurii evidenţă deţinuţi, înainte cu o săptămână de data întrunirii, iar un exemplar se tipăreşte din aplicaţia informatică, care se păstrează la secretarul comisiei.

    ART. 60
    (1) Anterior datei şedinţei comisiei, un lucrător din cadrul structurii evidenţă deţinuţi introduce în modulul corespunzător din aplicaţia informatică data comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare şi componenţa acesteia.
    (2) Lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi tipăreşte din aplicaţia informatică partea preconstituită a raportului privind schimbarea regimului de executare pentru fiecare persoană, care cuprinde următoarele menţiuni referitoare la aceasta:
    a) date privind starea civilă;
    b) motivul analizării, completându-se, după caz, cu una din situaţiile arătate la art. 56;
    c) durata condamnării şi fapta comisă;
    d) data punerii în aplicare a regimului de executare în care se află la data şedinţei comisiei şi data expirării termenului la care trebuie reanalizat;
    e) descrierea pe scurt a faptei;
    f) data primirii în locul de deţinere;
    g) cazierul judiciar;
    h) date rezultate din perioada detenţiei referitoare la comportamentul şi personalitatea persoanei condamnate, situaţia sa socio-familială, starea de sănătate, profilul psihologic, nevoile educaţionale, adaptabilitatea la viaţa în locul de deţinere, relaţiile cu aparţinătorii, cu celelalte persoane private de libertate şi cu personalul, situaţia disciplinară, gradul de risc;
    i) zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare.

    (3) Numărul de înregistrare al raportului este numărul corespunzător, în ordine cronologică, pentru fiecare persoană din tabelul nominal cu persoanele condamnate care urmează a fi analizate în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare, prevăzut în anexa nr. 11 la Instrucţiuni. Numerele au continuitate de la o comisie la alta.
    (4) Şeful structurii evidenţă deţinuţi ia măsuri de completare a tabelului nominal prevăzut la art. 59 cu decizia comisiei. Tabelul nominal, semnat de către membrii comisiei, se introduce într-un dosar anume constituit la nivelul structurii evidenţă deţinuţi denumit Tabele nominale stabilire şi schimbare regim de executare, care se înregistrează la începutul fiecărui an.

    ART. 61
    (1) Cu ocazia schimbării regimului de executare, membrii comisiei de stabilire, individualizare şi schimbare a regimului de executare completează raportul al cărui model este prevăzut la anexa nr. 14 la Instrucţiuni.
    (2) Raportul conţine propunerile acestora, motivele avute în vedere de către fiecare membru al comisiei şi decizia finală.
    (3) Comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare decide, în unanimitate sau cu majoritatea membrilor comisiei, schimbarea sau menţinerea regimului de executare, în baza criteriilor prevăzute în art. 40 alin. (3)-(7) din Lege.
    (4) Raportul se întocmeşte în dublu exemplar, se semnează de către toţi membrii comisiei şi se aduce la cunoştinţa persoanei private de libertate, un exemplar fiind predat acesteia odată cu aducerea la cunoştinţă, sub semnătură. Celălalt exemplar al raportului se introduce în documentarul penal.
    (5) Pe raportul emis de comisie se menţionează hotărârea de schimbare sau menţinere a regimului de executare, termenul de reanalizare, care nu poate fi mai mare de un an, şi calea de atac ce poate fi exercitată.
    (6) Comisia are obligaţia de a analiza periodic situaţia persoanei, la împlinirea termenului stabilit conform prevederilor art. 40 alin. (8) din Lege.
    (7) Hotărârea de schimbare a regimului de executare se comunică de îndată persoanei private de libertate, împreună cu menţionarea căii de atac existente şi a termenului de exercitare a acesteia. Împotriva hotărârii comisiei, persoana poate formula plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate, în termen de 3 zile de la data la care i s-a comunicat hotărârea.
    (8) Plângerea formulată la judecătorul de supraveghere a privării de libertate are caracter suspensiv de executare.
    (9) Data emiterii deciziei de punere în aplicare a regimului de executare este data expirării termenului de formulare a plângerii la judecătorul de supraveghere a privării de libertate, data retragerii plângerii, după expirarea termenului de formulare sau data comunicării încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate către administraţia locului de deţinere.
    (10) Împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, persoana condamnată şi administraţia penitenciarului pot formula contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află penitenciarul, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii.
    (11) Contestaţiile se depun la judecătorul de supraveghere a privării de libertate care a pronunţat încheierea. Contestaţiile se înaintează judecătoriei, împreună cu dosarul cauzei, în termen de două zile de la primirea acestora. Contestaţia nu suspendă executarea încheierii.
    (12) În situaţia în care prin hotărârea instanţei de judecată este admisă contestaţia persoanei private de libertate, administraţia locului de deţinere va lua măsuri de emitere a unei noi decizii de punere în aplicare a regimului de executare.
    (13) În cazul în care schimbarea regimului de executare se realizează ca urmare a stabilirii gradului de risc pentru siguranţa locului de deţinere, decizia de aplicare a regimului de executare se emite la data la care a rămas definitivă decizia comisiei prin care s-a stabilit gradul de risc al persoanei condamnate.
    (14) Decizia de punere în aplicare a regimului de executare se întocmeşte în dublu exemplar, un exemplar fiind predat persoanei condamnate odată cu aducerea la cunoştinţă, sub semnătură. Celălalt exemplar al deciziei se introduce în documentarul penal.

    ART. 62
    (1) După finalizarea lucrărilor comisiei, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi menţionează în modulele corespunzătoare din aplicaţia informatică, informaţiile referitoare la regimul de executare, consemnând pe prima copertă a documentarului penal noul regim de executare. Aceste operaţiuni sunt verificate de către şeful structurii evidenţă.
    (2) Orice modificare a regimului de executare, dispusă prin încheierea judecătorului de supraveghere a privării de libertate sau hotărârea instanţei de judecată, se completează în câmpurile aferente din modulele corespunzătoare din aplicaţia informatică, în registrul de termene şi se verifică de către şeful structurii evidenţă deţinuţi.

    ART. 63
    (1) În cazul în care persoana condamnată formulează plângere împotriva deciziei comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, structura evidenţă deţinuţi înaintează judecătorului de supraveghere a privării de libertate, în copie, raportul comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate.
    (2) La primirea încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, şeful structurii evidenţă deţinuţi o repartizează către lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi responsabil, pentru efectuarea operaţiunilor corespunzătoare în documentele operative şi în aplicaţia informatică, dacă este cazul. Încheierea este adusă la cunoştinţa persoanei condamnate.
    (3) Dacă persoana condamnată nu formulează plângere, hotărârea comisiei, cuprinsă în raport, devine executorie în termen de 3 zile de la data la care i s-a comunicat hotărârea.

    ART. 64
    (1) Decizia directorului locului de deţinere de punere în aplicare a regimului de executare este emisă numai în cazul în care s-a dispus schimbarea regimului de executare, la expirarea termenului pentru formularea plângerii la judecătorul de supraveghere a privării de libertate ori la data comunicării soluţiei judecătorului de supraveghere a privării de libertate cu privire la plângerea persoanei condamnate, sau a comunicării soluţiei instanţei de judecată competente cu privire la contestaţia formulată.
    (2) În cazul în care persoana condamnată a fost transferată până la rămânerea definitivă a hotărârii privind regimul de executare a pedepsei privative de libertate, decizia de punere în aplicare a regimului de executare este emisă de către directorul noului loc de deţinere.

    ART. 65
        După prima şedinţă a comisiei în care s-a analizat situaţia persoanei condamnate în vederea schimbării regimului de executare, termenul prevăzut la art. 40 alin. (8) din Lege începe să curgă:
    a) de la data emiterii hotărârii comisiei prevăzute la art. 32 din Lege, atunci când persoana condamnată s-a adresat cu plângere judecătorului de supraveghere a privării de libertate, iar, prin încheiere ori prin hotărârea instanţei de judecată, s-a dispus schimbarea regimului de executare sau s-a respins plângerea sau contestaţia;
    b) de la data întocmirii raportului prin care s-a apreciat că nu se impune schimbarea regimului de executare, atunci când persoana condamnată nu s-a adresat cu plângere judecătorului de supraveghere a privării de libertate.


    ART. 66
    (1) Pe durata suspendării regimului de executare, persoana condamnată, chiar dacă este arestată preventiv în cursul judecăţii în altă cauză, este analizată în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare, la termenele legale sau judiciare.
    (2) Persoana arestată preventiv în altă cauză în cursul judecăţii, căreia i s-a stabilit un regim de executare raportat la condamnarea definitivă, este reanalizată în vederea schimbării regimului de executare, pe toată durata suspendării acestuia, la termenele legale sau judiciare.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2), pe lângă operaţiunile corespunzătoare menţinerii sau schimbării regimului de executare efectuate în documentele operative şi în aplicaţia informatică, se emite, de fiecare dată, o nouă decizie prin care se suspendă regimul de executare a pedepsei privative de libertate, dacă:
    a) comisia a dispus schimbarea regimului de executare, şi persoana privată de libertate nu a formulat plângere la judecătorul de supraveghere a privării de libertate;
    b) judecătorul de supraveghere a privării de libertate a respins plângerea persoanei condamnate împotriva raportului comisiei de schimbare a regimului de executare;
    c) judecătorul de supraveghere a privării de libertate a admis plângerea persoanei condamnate, modificându-se regimul de executare menţinut sau schimbat de comisie;
    d) instanţa de judecată a admis contestaţia persoanei condamnate, modificându-se regimul de executare stabilit prin încheierea judecătorului de supraveghere a privării de libertate.

    (4) Propunerile sau hotărârile comisiilor referitoare la regimul de executare, transmise organelor judiciare, vor fi însoţite, de fiecare dată, de informaţii cu privire la arestarea preventivă a persoanei condamnate, dispusă în altă cauză.

    ART. 67
    (1) Persoanelor private de libertate condamnate definitiv la pedeapsa închisorii ori detenţiunii pe viaţă cărora li s-a stabilit ori li s-a schimbat regimul de executare, li se suspendă regimul raportat la condamnare, la data înregistrării în locul de deţinere a mandatului de arestare preventivă emis în altă cauză.
    (2) Dacă mandatul de arestare preventivă este emis într-o cauză aflată în cursul judecăţii, lucrătorul structurii de evidenţă întocmeşte decizia de repartizare în cadrul secţiei de arestare preventivă din locul de deţinere, în care se consemnează că regimul de executare stabilit anterior se suspendă. Pe durata suspendării regimului de executare, persoanei arestate preventiv în cursul judecăţii i se aplică regimul prevăzut la art. 122 din Lege.
    (3) Decizia de suspendare a regimului de executare şi Decizia de repartizare în cadrul secţiei de arestare preventivă prevăzută în anexa nr. 8, respectiv nr. 10 la Instrucţiuni, sunt verificate de către şeful structurii evidenţă deţinuţi şi sunt aprobate de directorul locului de deţinere, având caracter executoriu.
    (4) Dispoziţiile din prezentul capitol referitoare la decizia de punere în aplicare a regimului de executare se aplică în mod corespunzător şi în privinţa deciziei prevăzute la alin. (3), cu privire la numărul de exemplare, momentul emiterii, menţiunile obligatorii din cuprinsul acesteia, precum şi aducerea la cunoştinţa persoanei condamnate.

    CAP. V
    Ieşirea persoanelor private de libertate din locurile de deţinere subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
    SECŢIUNEA 1
    Transferarea persoanelor private de libertate în alte locuri de deţinere, la propunerea comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate ori ca urmare a solicitării organelor judiciare
    ART. 68
    (1) Transferarea persoanelor private de libertate în alt loc de deţinere, ca urmare a stabilirii sau schimbării regimului de executare a pedepselor privative de libertate sau pentru alte motive întemeiate, se dispune de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, conform art. 45 alin. (2) din Lege.
    (2) Transferarea persoanelor private de libertate în alt loc de deţinere ca urmare a stabilirii provizorii a regimului de executare se dispune de către directorul locului de deţinere, conform Deciziei privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (3) Transferarea persoanelor private de libertate în alt loc de deţinere, dacă este necesară activităţii unui organ judiciar, se dispune la solicitarea organului judiciar de directorul locului de deţinere.
    (4) În cazul persoanelor private de libertate solicitate de mai multe organe judiciare în acelaşi timp, transferarea temporară se dispune de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ţinând cont de următoarele criterii:
    a) cauzele penale în care, pentru persoanele private de libertate, au fost emise mandate de arestare preventivă;
    b) cauzele penale au prioritate faţă de cauzele civile;
    c) instanţele judecătoreşti au prioritate faţă de celelalte organe judiciare;
    d) gradul de jurisdicţie a organului judiciar care instrumentează cauza;
    e) netransferarea ar afecta grav urmărirea penală sau judecata.

    (5) În cazurile arătate la alin. (1), comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate face propuneri de transfer în următoarele situaţii:
    a) pentru executarea pedepsei într-un anumit regim sau ca urmare a schimbării regimului de executare a pedepsei, atunci când locul de deţinere nu este profilat pe deţinerea acestor categorii de persoane condamnate;
    b) depăşirea capacităţii de cazare pentru anumite regimuri;
    c) pentru înscrierea la cursuri de formare profesională ori de instruire şcolară;
    d) urmare solicitărilor de forţă de muncă formulate de alte locuri de deţinere;
    e) în cazul persoanelor private de libertate pentru care măsurile de siguranţă, de asigurare a ordinii şi disciplinei la nivelul locului de deţinere sunt neîndestulătoare;
    f) pentru încheierea căsătoriei;
    g) pentru alte motive temeinic justificate.

    (6) Şeful structurii evidenţă deţinuţi, împreună cu şeful structurii pentru aplicarea regimurilor, stabileşte persoanele private de libertate eligibile pentru transfer, în situaţiile prevăzute de alin. (5) lit. a) şi b).
    (7) În situaţia prevăzută de alin. (5) lit. b) se va evita, pe cât posibil, selecţionarea persoanelor private de libertate care au domiciliul în raza teritorială a locului de deţinere, cele care menţin legătura cu familia, cele cărora li s-a aprobat cererea de executare a pedepsei privative de libertate în locul de deţinere respectiv, cele care participă la cursuri de formare profesională sau de instruire şcolară ori urmează un tratament medical, respectiv a celor care desfăşoară activităţi lucrative.
    (8) În situaţiile prevăzute de alin. (5) lit. c) şi f), directorul adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială stabileşte persoanele private de libertate eligibile pentru transfer.
    (9) În situaţia prevăzută de alin. (5) lit. d), personalul structurii organizarea muncii, cu aprobarea şefului ierarhic, stabileşte persoanele private de libertate eligibile pentru transfer, anterior sesizării comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare de către directorul locului de deţinere.
    (10) Nu se fac propuneri de transfer în privinţa persoanelor private de libertate cărora nu li s-a stabilit regimul de executare, cu excepţia situaţiei prevăzute la alin. (5) lit. e).
    (11) În situaţia citării persoanei condamnate de către un organ judiciar, persoana nu va fi transferată în vederea prezentării la termen, dacă organul judiciar competent a transmis administraţiei locului de deţinere că nu este necesară sau obligatorie prezentarea la termenul stabilit. În situaţia în care se solicită audierea prin videoconferinţă, în condiţiile legii, administraţia locului de deţinere va proceda în consecinţă.

    ART. 69
    (1) Sesizarea comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în situaţiile prevăzute la art. 68 alin. (5) este făcută în baza unei liste nominale la care se anexează documentele justificative.
    (2) Lista cu persoanele private de libertate a căror situaţie urmează a fi analizată se transmite în format electronic de către structura evidenţă deţinuţi, membrilor comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, cu două zile lucrătoare înainte de data stabilită conform alin. (4).
    (3) Şeful structurii evidenţă deţinuţi se asigură că tabelele nominale cu persoanele ce urmează a fi analizate în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate care au solicitat sau pentru care se solicită transferul în alt loc de deţinere sunt tipărite din aplicaţia informatică. În tabelul nominal se menţionează toate persoanele private de libertate înscrise în lista prevăzută în alin. (2).
    (4) Ordinea de zi şi data de desfăşurare a lucrărilor comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate este stabilită de către directorul locului de deţinere.
    (5) Situaţia fiecărei persoane privată de libertate este analizată de către membrii comisiei, iar tabelul nominal este semnat de aceştia şi de secretarul comisiei.

    ART. 70
    (1) Tabelul nominal prevăzut la anexa nr. 15 la Instrucţiuni, privind propunerile de transfer formulate de comisie sunt înaintate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar originalul se introduce într-un biblioraft anume constituit la nivelul structurii evidenţă deţinuţi denumit Situaţia persoanelor private de libertate care au solicitat sau pentru care se solicită transferul în alt penitenciar.
    (2) În situaţia prevăzută de art. 68 alin. (5) lit. e), tabelul nominal este însoţit de rapoarte individuale întocmite de şeful structurii pentru aplicarea regimurilor, care au ca obiect conduita persoanelor private de libertate pe toată perioada deţinerii şi cuprind, cu sprijinul structurilor de specialitate, inclusiv informaţii privind situaţia disciplinară, starea medicală, participarea la cursuri de formare profesională sau instruire şcolară şi folosirea la activităţi productive, gradul de risc, măsurile de siguranţă, de asigurare a ordinii şi disciplinei aplicate persoanelor private de libertate pentru care se solicită transferul, precum şi apartenenţa acestora la grupări de crimă organizată, coordonarea activităţilor infracţionale ori de tip terorist.

    ART. 71
        La analizarea propunerilor de transfer transmise Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se au în vedere următoarele:
    a) decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    b) capacitatea de cazare a locurilor de deţinere;
    c) sexul, vârsta, situaţia juridică, regimul de executare, domiciliul persoanelor private de libertate;
    d) echilibrarea efectivelor de persoane private de libertate;
    e) motivele transferurilor anterioare;
    f) alte date relevante.


    ART. 72
    (1) Dispoziţiile de transfer primite de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor se pun în executare de administraţia locului de deţinere în cel mai scurt timp. Astfel, structura evidenţă deţinuţi din locul de deţinere întocmeşte tabele nominale cu persoanele private de libertate ce urmează a fi transferate, pentru fiecare loc de deţinere stabilit.
    (2) În documentarul penal al persoanei private de libertate ce urmează a fi transferată se introduce dispoziţia de transfer, cu protejarea datelor personale sau cu caracter personal al celorlalte persoane private de libertate.
    (3) Locul de deţinere va ţine cont de dispoziţia de transfer pentru executare emisă în temeiul art. 45 alin. (2) din Lege până la data intervenirii unei modificări în situaţia juridică, a regimului de executare sau a categoriei din care face parte. Astfel, persoanele transferate pentru prezentarea la termenele fixate de organele judiciare deservite de alte locuri de deţinere decât cel de executare sau pentru acordarea unor drepturi, vor fi retransferate după încetarea motivelor care au determinat transferul la locul de deţinere la care li s-a aprobat executarea pedepsei anterior transferării. Orice motiv prevăzut la art. 45 alin. (2) din Lege generează o nouă analiză în comisie.
    (4) Persoanele private de libertate transferate pentru internare la penitenciarele-spital se externează către locul de deţinere unde s-a dispus executarea pedepsei, cu excepţia cazului în care sunt citate de un organ judiciar deservit de alt loc de deţinere sau în situaţia în care intervin modificări ale pedepsei sau regimului de executare, situaţie în care se vor aplica prevederile art. 45 alin. (2) din Lege.
    (5) În situaţia în care Administraţia Naţională a Penitenciarelor nu a stabilit locul de deţinere de executare, penitenciarul-spital formulează propunere de transfer, după analizarea în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare.
    (6) Dacă, după emiterea dispoziţiei de transfer pentru executare de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, intervin impedimente cu privire la punerea în executare a acesteia directorul locului de deţinere informează Administraţia Naţională a Penitenciarelor în vederea anulării acesteia, prezentând motivele care au intervenit şi care determină imposibilitatea punerii în aplicare.
    (7) Evidenţa dispoziţiilor de transfer iniţiate la propunerea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se ţine cu ajutorul aplicaţiei informatice, de către fiecare loc de deţinere.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Transferarea persoanelor private de libertate la alte penitenciare, la cererea acestora, a aparţinătorilor sau organizaţiilor neguvernamentale
    ART. 73
    (1) Persoanele private de libertate pot formula cereri de transfer în alt loc de deţinere.
    (2) În cazul în care cererile de transfer sunt trimise direct Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, acestea se transmit administraţiei locului de deţinere unde se află deţinută persoana privată de libertate în vederea avizării de către comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate.
    (3) Cererile formulate de alte persoane, aparţinători sau organizaţii neguvernamentale vor fi soluţionate numai în situaţia în care acestea sunt însuşite de persoanele private de libertate. Cererile neînsuşite de persoanele private de libertate se introduc la dosarul de cereri. Dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
    (4) Dacă există motive care determină imposibilitatea declanşării procedurii de transferare, se transmite petentului un răspuns cu privire la aceste motive.
    (5) Cererile de menţinere în locul de deţinere în care execută pedeapsa nu pot face obiectul analizei în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, administraţia locului de deţinere comunicându-i persoanei condamnate un răspuns în acest sens.

    ART. 74
    (1) Avizul comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate are caracter consultativ şi poate fi favorabil sau, după caz, negativ.
    (2) Avizele prevăzute la alin. (1) se motivează.

    ART. 75
    (1) Şeful structurii evidenţă deţinuţi se asigură că tabelele nominale cu persoanele ale căror cereri urmează a fi analizate în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate sunt tipărite din aplicaţia informatică.
    (2) Lista cu persoanele private de libertate care au formulat cerere de transfer se transmite în format electronic de către structura evidenţă deţinuţi, membrilor comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, cu două zile lucrătoare înainte de data comisiei.
    (3) Situaţia fiecărei persoane private de libertate este analizată de către membrii comisiei, iar tabelul nominal este semnat de aceştia şi de secretar. În tabelul nominal se menţionează toate persoanele private de libertate înscrise în lista prevăzută în alin. (2).
    (4) Tabelul nominal prevăzut la anexa nr. 16 la Instrucţiuni, împreună cu avizul comisiei, este înaintat Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar originalul se introduce într-un biblioraft anume constituit la nivelul structurii evidenţă deţinuţi denumit Situaţia persoanelor private de libertate care au solicitat sau pentru care se solicită transferul în alt penitenciar.
    (5) Tabelul nominal şi documentele justificative se înaintează Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar cererile de transfer ale persoanelor private de libertate sunt transmise doar la solicitarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

    ART. 76
        La nivelul structurii evidenţă deţinuţi din cadrul locurilor de deţinere se instituie o mapă de aşteptare a cererilor de transfer, pentru care avizul dat de comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate a fost transmis Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

    ART. 77
    (1) Răspunsul la cerere ori dispoziţia individuală de transfer se aduce la cunoştinţa persoanei condamnate, sub semnătură, de către şeful de secţie.
    (2) Dispoziţia de transfer se introduce în documentarul penal, cu protejarea datelor personale sau cu caracter personal ale celorlalte persoane private de libertate, cuprinse în Tabelul nominal privind persoanele private de libertate ale căror cereri de transfer au fost avizate de comisia pentru stabilirea, individualizare şi schimbarea regimului de executare a pedepselor.
    (3) Dispoziţiile art. 72 se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Transferarea temporară a persoanelor private de libertate
    ART. 78
    (1) Transferarea persoanelor private de libertate în alt loc de deţinere, dacă este necesară activităţii unui organ judiciar, se dispune de către directorul locului de deţinere la solicitarea organului judiciar.
    (2) În situaţia în care organele judiciare sau instanţele de judecată transmit solicitări de transfer pentru o persoană privată de libertate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sunt îndeplinite următoarele activităţi:
    a) după primirea solicitărilor de transfer formulate de organele judiciare, se verifică autenticitatea şi conformitatea actelor;
    b) se identifică locul de deţinere în care se află persoana privată de libertate;
    c) se stabileşte situaţia juridică a persoanei private de liberate pentru care se solicită transferul şi cauzele penale şi civile aflate pe rolul organelor judiciare, la acea dată;
    d) în situaţia în care persoana solicitată este citată de un singur organ judiciar, adresa se înaintează administraţiei locului de deţinere unde aceasta se află pentru a dispune măsuri în consecinţă şi se informează organul judiciar;
    e) în situaţia în care persoana privată de libertate este citată de mai multe organe judiciare în acelaşi timp se dispune transferul temporar prin aplicarea criteriilor stabilite la art. 45 alin. (4) din Lege şi se informează organul judiciar;
    f) în situaţia în care intervin impedimente cu privire la realizarea transferului temporar, administraţia locului de deţinere informează, de îndată, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi organul judiciar în cauză.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Activităţi prilejuite de efectuarea transferului persoanelor private de libertate desfăşurate la nivelul structurii evidenţă deţinuţi
    ART. 79
        Anterior transferării, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează următoarele activităţi:
    a) inserează în modulul corespunzător din aplicaţia informatică detaliile transferului şi pregăteşte transferarea datelor;
    b) tipăreşte tabele nominale cu persoanele private de libertate care urmează să fie transferate, întocmite pentru fiecare loc de deţinere în parte şi pentru şeful escortei autovehiculului destinat transportului acestor persoane, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 17 la Instrucţiuni;
    c) întocmeşte adresa prevăzută în anexa nr. 18 la Instrucţiuni, din care rezultă motivul transferului şi părţile componente ale dosarului individual, care se semnează de şeful structurii evidenţă deţinuţi şi de lucrătorul care a redactat-o, se avizează de către directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar/şeful serviciului supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate/şeful serviciului siguranţa deţinerii, regim penitenciar şi asigurarea legalităţii, potrivit profilului locului de deţinere, şi se aprobă de către directorul locului de deţinere;
    d) transmite, în format electronic, cu 2 zile înainte de data transferării, tabelul nominal cu persoanele private de libertate care se transferă sectoarelor care gestionează părţi componente ale dosarului individual;
    e) primeşte pentru fiecare persoană privată de libertate care este transferată părţile componente ale dosarului individual, împachetate individual, de la sectoarele care le gestionează, acestea fiind obligate să le transmită cu cel puţin 1 zi înainte de data transferării;
    f) înscrie data transferului în modulul corespunzător din aplicaţia informatică;
    g) reuneşte şi împachetează toate părţile componente ale dosarului individual aşa cum au fost primite de la structurile care le gestionează şi le pregăteşte pentru transport;
    h) informează telefonic locul de deţinere de destinaţie, anterior transferului, în situaţia în care persoana privată de libertate care se transferă are mai puţin de 30 de zile până la liberarea în termen;
    i) informează telefonic locul de deţinere de destinaţie, anterior transferului, în cazul în care sunt transferate persoane condamnate care au termen de judecată stabilit pentru a doua zi sau pentru prima zi lucrătoare.


    ART. 80
        La primirea persoanelor private de libertate în locurile de deţinere de destinaţie, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează următoarele activităţi:
    a) preia persoana privată de libertate în evidenţa locului de deţinere din aplicaţia informatică;
    b) verifică documentarul penal pentru a constata existenţa actelor legale de deţinere şi corectitudinea calculului termenului la care încetează executarea pedepsei, precum şi concordanţa datelor referitoare la situaţia juridică, existente în documentarul penal, cu cele din aplicaţia informatică şi celelalte documente de evidenţă. În cazul constatării unor neconcordanţe, ia măsuri de îndreptare a situaţiei, inclusiv prin solicitarea de lămuriri de la organele judiciare emitente ale documentelor;
    c) verifică data şi modul de prezentare la termenele stabilite de organele judiciare;
    d) ia măsuri imediate de informare telefonică şi întocmeşte o notă în acest sens conform anexei nr. 19 la Instrucţiuni, în situaţia în care persoana condamnată a fost transferată pentru a fi pusă la dispoziţia vreunui organ judiciar;
    e) înscrie, pe coperta documentarului penal, locul de deţinere în care a fost primită persoana condamnată, noua matricolă locală şi data primirii;
    f) înregistrează data expirării duratei pedepsei, fracţiunile pentru liberare condiţionată şi, după caz, fracţiunea prevăzută la art. 40 alin. (2) din Lege, neîmplinită la data primirii, în registrul de evidenţă a termenelor.


    ART. 81
    (1) Dosarul individual însoţeşte persoana privată de libertate pe tot parcursul executării pedepsei până la punerea în libertate.
    (2) Dosarele medicale sunt împachetate separat de structura medicală şi se ataşează dosarelor individuale de către structura evidenţă deţinuţi.
    (3) În cazul persoanelor private de libertate transferate între locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, acestea vor fi însoţite de componentele dosarului individual şi de toate celelalte documente care le privesc.

    ART. 82
        În cazul în care se înregistrează o hotărâre prin care se dispune punerea în libertate a unei persoane private de libertate aflată în transfer între locurile de deţinere, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi întocmeşte lucrările specifice activităţii de primire prin transfer iar, ulterior, de punere în libertate.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Transferarea persoanelor private de libertate în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne
    ART. 83
    (1) Transferarea persoanelor private de libertate în centrele de reţinere şi arestare preventivă, indiferent de competenţa teritorială a acestora, are caracter excepţional şi se efectuează cu aprobarea directorului locului de deţinere şi informarea judecătorului de supraveghere a privării de libertate, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Lege.
    (2) Transferarea persoanelor private de libertate are loc şi în următoarele cazuri excepţionale care justifică transferarea acestora în centrele de reţinere şi arestare preventivă:
    a) reluarea de organele de poliţie pentru soluţionarea altor cauze penale aflate pe rolul organelor judiciare competente, în orice stadiu al procesului penal, în scopul înfăptuirii cu celeritate şi în bune condiţii a actului de justiţie;
    b) cazul persoanelor arestate preventiv în cursul urmăririi penale, în altă cauză, până la încetarea motivelor care au determinat transferarea;
    c) cazul persoanelor care urmează să fie extrădate, transferate în statul de cetăţenie pentru executarea pedepsei sau transferate temporar într-un stat străin, conform dispoziţiilor instanţelor de judecată române;
    d) orice alte motive excepţionale care pot justifica cazarea temporară în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

    (3) Solicitarea aprobată de directorul locului de deţinere este transmisă prin grija secretariatului structurilor care gestionează părţile componente ale dosarului individual.

    ART. 84
    (1) Pentru transferarea persoanelor private de libertate în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi:
    a) înscrie în documentarul penal, la rubrica rezervată ieşirilor, data, locul de deţinere şi numărul adresei pe baza căreia s-a efectuat transferul;
    b) înregistrează în aplicaţia informatică predarea persoanei condamnate pentru desfăşurarea activităţilor specifice şi tipăreşte adresa de predare către organul de poliţie, prevăzută în anexa nr. 20 la Instrucţiuni.

    (2) Adresa se întocmeşte în 2 exemplare şi trebuie să cuprindă numele şi prenumele, datele de identificare ale persoanei condamnate, pedeapsa, fapta, numărul matricol, numărul de file al documentarului penal, gradul, numele şi prenumele delegatului şi numărul legitimaţiei eliberată de Ministerul Afacerilor Interne.
    (3) Un exemplar al adresei se predă organului de poliţie şi un exemplar se păstrează la locul de deţinere.
    (4) Persoana privată de libertate este preluată de către organul de poliţie, fiind însoţită de documentarul penal, fişa de evidenţă a zilelor considerate ca executate, formularul privind istoricul escortării, o scrisoare medicală, un document din care să rezulte necesitatea continuării studiilor atunci când persoana desfăşoară astfel de activităţi precum şi dosarul disciplinar.

    ART. 85
        La reprimirea persoanelor private de libertate, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează următoarele activităţi:
    a) verifică documentele prevăzute la art. 84 alin. (4) prin confruntarea acestora cu cele cuprinse în exemplarul din adresa de predare;
    b) solicită lămuriri organului de poliţie unde s-a aflat persoana condamnată sau organelor judiciare competente, în cazul existenţei unor neconcordanţe;
    c) preia în evidenţa locului de deţinere persoana privată de libertate;
    d) face menţiunea reprimirii în registrul de evidenţă a termenelor;
    e) înscrie în penultima pagină a documentarului penal data reprimirii;
    f) efectuează operaţiunile corespunzătoare în documentarul penal, în documentele de evidenţă specifice şi în aplicaţia informatică, în situaţia în care constată că au intervenit, pe durata transferului, modificări în situaţia juridică.


    ART. 86
    (1) În situaţia în care persoana privată de libertate se află într-un alt loc de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor decât cel la care este arondat organul judiciar, aceasta poate fi transferată în cel mai apropiat loc de deţinere, în vederea predării către organul de poliţie.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), organul judiciar solicită transferul administraţiei locului de deţinere unde se află persoana privată de libertate numai în baza unei adrese întocmită în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Lege.
    (3) Administraţia locului de deţinere analizează situaţia şi dispune, după caz, transferul sau comunică organului judiciar motivele pentru care acesta nu se poate realiza.
    (4) Locul de deţinere de destinaţie şi organul judiciar solicitant sunt informate în scris cu privire la transfer. La sosirea în locul de deţinere de destinaţie organul judiciar este informat telefonic despre prezenţa în locul de deţinere a persoanei private de libertate şi este stabilită modalitatea de lucru.
    (5) Prevederile art. 84 se aplică în mod corespunzător.
    (6) Şeful de tură predă organului judiciar bunurile, obiectele şi valorile persoanei private de libertate, încheind un proces-verbal în acest sens.

    ART. 87
        Preluarea din locul de deţinere a persoanelor private de libertate în vederea extrădării, transferării în statul de cetăţenie pentru executarea pedepsei sau transferării temporare într-un stat străin, dispuse de o instanţă de judecată română, se realizează în conformitate cu dispoziţiile referitoare la preluarea în custodia organelor de poliţie, la data stabilită de organul judiciar competent.

    ART. 88
    (1) La transferarea în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, situaţia persoanei private de libertate este introdusă în modulul "externi" al aplicaţiei informatice.
    (2) Dacă organele judiciare comunică faptul că persoana nu va mai fi readusă într-un loc de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, situaţia persoanei privată de libertate este introdusă în modulul "arhivă" al aplicaţiei informatice.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Punerea în libertate
    ART. 89
    (1) Punerea în libertate a persoanelor private de libertate se face de către directorul locului de deţinere, la expirarea duratei pedepsei închisorii, la termenul stabilit de instanţa de judecată în cazul liberării condiţionate, precum şi la orice altă dată stabilită de organele judiciare competente, în situaţiile anume prevăzute de lege, comunicându-se despre acest fapt organului judiciar competent.
    (2) Cu ocazia liberării, persoanei condamnate i se înmânează biletul de liberare, scrisoarea medicală, bunurile şi documentele personale.

    ART. 90
        Toate adresele de punere în libertate transmise de instanţele de judecată prin mijloace de comunicare la distanţă sunt confirmate în ceea ce priveşte autenticitatea şi conţinutul acestora.

    ART. 91
    (1) În cazul existenţei unor nelămuriri ori a constatării unor neconcordanţe în cuprinsul adreselor de punere în libertate, lucrătorul responsabil informează şeful structurii evidenţă deţinuţi şi solicită organelor judiciare emitente informaţii scrise pentru lămurirea situaţiei juridice.
    (2) Dacă neconcordanţele împiedică stabilirea, în mod cert, a caracterului executoriu al dispoziţiei de punere în libertate, persoana condamnată este pusă în libertate doar după lămurirea acestui aspect de către organele judiciare competente.

    ART. 92
    (1) Şeful structurii evidenţă deţinuţi verifică zilnic registrul de evidenţă a termenelor şi aplicaţia informatică pentru a stabili persoanele ale căror pedepse urmează să expire în ziua respectivă şi informează lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi responsabil să întocmească documentele de punere în libertate.
    (2) În vederea punerii în libertate a persoanelor private de libertate cu privire la care urmează să expire durata condamnării, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează următoarele activităţi:
    a) confruntă datele din registrul de evidenţă a termenelor cu documentarele penale şi aplicaţia informatică pentru a verifica exactitatea datelor şi a stabili cu certitudine persoanele private de libertate care vor fi liberate;
    b) transmite în format electronic un tabel nominal cu persoanele care sunt puse în libertate sectoarelor care gestionează părţi componente ale dosarului individual;
    c) înscrie pe coperta a 3-a a documentarului penal la rubrica rezervată ieşirilor, locul de deţinere, data punerii în libertate, motivul liberării şi domiciliul persoanei;
    d) consemnează punerea în libertate în registrul de evidenţă a termenelor;
    e) introduce în aplicaţia informatică datele privind punerea în libertate a persoanelor private de libertate şi tipăreşte biletele de liberare, adresele către organele de poliţie, centrele militare, doar pe perioada stării de mobilizare sau de război, instanţa de executare şi, dacă este cazul, către Direcţia Generală de Paşapoarte şi Oficiul Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru persoanele private de libertate având cetăţenie străină şi apatrizii care au domiciliul în România şi arhivează datele referitoare la persoană în aplicaţia informatică;
    f) comunică Agenţiei Naţionale Antidrog punerea în libertate a persoanelor care au săvârşit infracţiuni care privesc traficul şi consumul ilicit de droguri;
    g) comunică organelor judiciare competente cu îndeplinirea măsurilor de siguranţă prevăzute de Codul penal, dacă acestea au fost dispuse, astfel:
    i) autorităţii de sănătate publică din judeţul în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul persoana pusă în libertate şi faţă de care s-a luat măsură de siguranţă a obligării la tratament medical ori care prezintă afecţiuni psihice;
    ii) organului de poliţie din raza teritorială a locului de deţinere pentru preluarea persoanei care va fi pusă în libertate, în vederea punerii în executare a măsurii de siguranţă a internării medicale;
    iii) organului de poliţie din raza teritorială a domiciliului persoanei puse în libertate faţă de care s-a dispus măsura de siguranţă a interzicerii de a se afla în anumite localităţi ori a interdicţiei de a reveni în locuinţa familiei pe o perioadă determinată sau faţă de care s-au dispus pedepsele complementare prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. l) şi o) din Codul penal;

    h) introduce în documentarul penal documentele primite de la celelalte sectoare din locul de deţinere, cu excepţia părţilor componente ale dosarului individual care se păstrează la structurile care le gestionează, până la arhivare şi numerotează filele existente;
    i) tipăreşte din aplicaţia informatică fişa de evidenţă a persoanei condamnate prevăzută la anexa nr. 21 la Instrucţiuni şi o trimite la arhiva Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    j) emite adresa de informare a persoanei vătămate asupra punerii în libertate, în cazul prevăzut la art. 53 alin. (2) din Lege;
    k) comunică organului judiciar emitent punerea în libertate a persoanei condamnate, în cazul în care în documentarul penal există citaţii pentru termene ulterioare datei punerii în libertate;
    l) întocmeşte biletul de liberare, prevăzut la anexa nr. 22 la Instrucţiuni.

    (2) Adresele către organele de poliţie se transmit, după cum urmează:
    a) Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative pentru persoanele private de libertate care s-au născut şi au domiciliul în municipiul Bucureşti ori sunt de cetăţenie străină sau apatrizi care au domiciliul în România;
    b) organului de poliţie pe raza căruia s-au născut pentru persoanele private de libertate care au domiciliul în judeţul în care s-au născut;
    c) inspectoratul de poliţie judeţeană în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau Direcţiei Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative şi organului de poliţie pe raza căruia s-au născut, pentru persoanele private de libertate care s-au născut într-un judeţ şi au domiciliul în alt judeţ.

    (3) Toate comunicările se emit într-un exemplar şi se transmit prin notificare telefonică, fax, email sau prin alte asemenea mijloace de către secretariatul sau, după caz, dispeceratul locului de deţinere. Confirmarea de transmitere şi adresa în original se înaintează structurii evidenţă deţinuţi în vederea introducerii în documentarul penal.

    ART. 93
    (1) În cazul punerii în libertate a persoanelor private de libertate înainte de expirarea duratei condamnării, se verifică autenticitatea actului şi caracterul executoriu al celor dispuse de către instanţa de judecată.
    (2) Despre punerea în libertate este informată instanţa de judecată care a emis actul prevăzut la alin. (1) şi, după caz, instanţa de executare.
    (3) În cazul punerii în libertate a persoanei condamnate înainte de expirarea duratei pedepsei la termen, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează, în mod corespunzător, operaţiunile prevăzute la art. 92.

    ART. 94
        Imediat după începerea executării pedepsei sau a măsurii educative privative de libertate, administraţia locului de deţinere informează în timp util unitatea de poliţie pe raza căreia se află locul de deţinere cu privire la persoanele ce urmează a fi puse în libertate, în vederea amprentării dactiloscopice digitale şi palmare, fotografierii faciale şi înscrierii semnalmentelor particulare şi pentru completarea fişelor din sistemul de recunoaştere şi compunere facială.

    ART. 95
    (1) Numele persoanelor private de libertate de cetăţenie străină sau al apatrizilor care au domiciliul în România, care urmează să fie puse în libertate, prin notificare telefonică, fax, email sau prin alte asemenea mijloace, Inspectoratului General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu cel puţin 5 zile înainte de data expirării pedepsei privative de libertate. În cazul punerii în libertate înainte de expirarea duratei condamnării, comunicarea se face în ziua primirii adresei de punere în libertate.
    (2) În situaţia în care, prin hotărârea de condamnare a persoanei private de libertate având cetăţenie străină sau apatridului care are domiciliul în România la pedeapsa închisorii ori detenţiunii pe viaţă, s-a dispus pedeapsa complementară prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. c) din Codul penal sau, potrivit vechilor prevederi legale, măsura expulzării, odată cu comunicarea către Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne se înştiinţează, prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace şi inspectoratul de poliţie pe raza căruia se află locul de deţinere, precum şi Inspectoratul General al Poliţiei Române, în vederea îndeplinirii formalităţilor pentru ieşirea acestora din România.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Întreruperea executării pedepsei
    ART. 96
        Executarea pedepsei cu detenţiunea pe viaţă sau a pedepsei închisorii poate fi întreruptă în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului de procedură penală.

    ART. 97
    (1) Administraţia locului de deţinere ţine evidenţa întreruperii executării pedepselor privative de libertate.
    (2) Evidenţa datei la care trebuie să se prezinte persoana privată de libertate din întreruperea executării pedepsei privative de libertate se ţine cu ajutorul aplicaţiei informatice şi se menţionează în registrul de evidenţă a termenelor.
    (3) Dacă la expirarea termenului de întrerupere persoana condamnată nu se prezintă la locul de deţinere, acesta trimite, în scris, o adresă la care se anexează copia mandatului de executare, în vederea arestării de către organul de poliţie pe raza căruia aceasta îşi are domiciliul şi Direcţiei Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
    (4) Direcţia Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române este informată cu privire la prezentarea, respectiv primirea persoanei într-un loc de deţinere.
    (5) Pe copia mandatului de executare se menţionează restul rămas de executat din durata pedepsei.
    (6) Locul de deţinere informează instanţa de executare cu privire la îndeplinirea activităţilor prevăzute la alin. (3).
    (7) Administraţia locului de deţinere comunică instanţei de executare data la care a reînceput executarea pedepsei.
    (8) Timpul cât executarea a fost întreruptă nu se socoteşte în executarea pedepsei. .

    ART. 98
        Persoana condamnată este pusă în libertate la data comunicării hotărârii definitive prin care s-a dispus întreruperea executării pedepsei, contestaţia formulată de procuror fiind suspensivă de executare.

    ART. 99
    (1) La punerea în libertate ca urmare a întreruperii executării pedepsei, persoanei condamnate i se ia o declaraţie scrisă din care să rezulte că a luat cunoştinţă de data revenirii şi locul de deţinere unde trebuie să se prezinte la expirarea perioadei de întrerupere a executării pedepsei şi i se aduc la cunoştinţă, sub semnătură, obligaţiile impuse de instanţa de judecată în conformitate cu dispoziţiile Codului de procedură penală.
    (2) De regulă, locul de deţinere unde urmează a se prezenta persoana condamnată este cel din raza teritorială a domiciliului acesteia, care efectuează activităţile determinate de primire a persoanelor private de libertate.
    (3) Până la revenirea din întreruperea executării pedepsei, dosarul individual se păstrează la locul de deţinere de unde a fost pus în libertate.
    (4) Dacă în perioada de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, persoana condamnată a decedat, a fost graţiată sau a fost pusă în libertate condiţionat se procedează la arhivarea dosarului individual.

    ART. 100
    (1) În situaţia întreruperii executării pedepsei, administraţia locului de deţinere comunică instanţei de executare, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi unităţii de poliţie pe raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana în cauză, astfel cum acestea sunt menţionate în dispozitivul hotărârii de condamnare, punerea în libertate a persoanei condamnate.
    (2) În cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, pe lângă Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, se informează şi Direcţia Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General pentru Imigrări.

    ART. 101
    (1) Punerea în libertate ca urmare a întreruperii executării pedepsei se face de către directorul locului de deţinere.
    (2) Pe biletul de liberare înmânat persoanei puse în libertate prin întreruperea executării pedepsei se menţionează "întrerupere" şi se înscrie locul de deţinere unde persoana privată de libertate urmează să se prezinte la expirarea duratei întreruperii.

    ART. 102
        Locurile de deţinere completează online, pe portalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Registrul de evidenţă a persoanelor puse în libertate prin întreruperea executării pedepsei, în următoarele cazuri:
    a) la punerea în libertate;
    b) pe durata întreruperii executării pedepsei dispusă pe perioadă nedeterminată, după verificarea existenţei motivelor care justifică continuarea întreruperii;
    c) la termenul la care expiră întreruperea, când persoana condamnată nu se prezintă în vederea continuării executării pedepsei;
    d) la revenirea din întreruperea executării pedepsei a persoanei private de libertate, într-un loc de deţinere;
    e) când intervin modificări în situaţia juridică, cunoscute de către administraţia locului de deţinere;
    f) ori de câte ori se modifică situaţia juridică a persoanei condamnate, cu efecte asupra întreruperii executării pedepsei.


    ART. 103
        Activităţile şi comunicările prevăzute la art. 92 se realizează în mod corespunzător şi în cazul punerii în libertate prin întreruperea executării pedepsei.

    ART. 104
        Ori de câte ori instanţa de judecată admite o nouă cerere de întrerupere, noua dată de expirare a întreruperii executării pedepsei se înscrie în registrul de evidenţă a termenelor şi în aplicaţia informatică de către lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi.

    ART. 105
    (1) Monitorizarea întreruperii executării pedepsei de către structura evidenţă deţinuţi se realizează prin consultarea registrului de termene şi a aplicaţiei informatice.
    (2) Cu 10 zile înainte de expirarea termenului de prezentare a persoanei condamnate din întrerupere, structura evidenţă deţinuţi verifică la instanţa de executare dacă întreruperea executării pedepsei s-a prelungit.
    (3) În cazul persoanelor însărcinate, dacă executarea pedepsei este întreruptă, administraţia locului de deţinere solicită instanţei de judecată periodic, dar nu mai târziu de 6 luni de la data întreruperii sau a solicitării anterioare, după consultarea medicului locului de deţinere, informaţii cu privire la subzistenţa cauzei care a determinat punerea în libertate.

    ART. 106
        Primirea persoanelor private de libertate prezentate din întreruperea executării pedepsei închisorii se efectuează, în mod obligatoriu, în prezenţa şefului de tură, a medicului şef şi a şefului structurii evidenţă deţinuţi, acesta din urmă verificând legalitatea actelor de deţinere, precum şi existenţa şi valabilitatea celorlalte documente din dosarul individual.

    ART. 107
        Administraţia locului de deţinere comunică instanţei de executare data la care a reînceput executarea pedepsei.

    ART. 108
    (1) În situaţia în care persoanele private de libertate se prezintă la alte locuri de deţinere decât cele în care se află dosarele individuale, după identificarea acestora, se solicită trimiterea de îndată, prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace, a actului legal de deţinere în baza căruia se va efectua reprimirea în locul de deţinere.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), dosarul individual se înaintează în cel mai scurt timp locului de deţinere la care se prezintă persoana privată de libertate.

    ART. 109
    (1) Pentru persoanele private de libertate primite după expirarea termenului de întrerupere a executării închisorii, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează următoarele activităţi:
    a) verifică documentarul penal pentru a constata dacă conţine actele legale de deţinere, actul de identitate şi numărul corespunzător de file;
    b) înscrie data reprimirii în penultima pagină a documentarului penal;
    c) face menţiunea reprimirii în registrul de evidenţă a termenelor;
    d) actualizează datele din aplicaţia informatică;
    e) reface calculul termenului la care încetează executarea pedepsei, respectiv termenul la care se împlineşte fracţiunea prevăzută de lege privind liberarea condiţionată şi, după caz, a fracţiunii prevăzute la art. 40 alin. (2) din Lege, dacă aceasta nu era împlinită la punerea în libertate prin întreruperea executării pedepsei, adăugând timpul stat în libertate;
    f) menţionează în registrul de evidenţă a termenelor noul termen al expirării duratei pedepsei închisorii, al fracţiunilor de executat pentru liberare condiţionată şi, după caz, al fracţiunii prevăzute la art. 40 alin. (2) din Lege;
    g) înscrie noua fracţiune obligatorie pe prima copertă a documentarului penal, iar pe coperta a 3- a a documentarului penal, înscrie noua dată la care expiră pedeapsa;
    h) înscrie modificările corespunzătoare în fişa de evidenţă a zilelor considerate ca executate;
    i) comunică instanţei de executare noul termen la care urmează să înceteze durata pedepsei;
    j) comunică tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice competente reprimirea persoanei condamnate în locul de deţinere;

    (2) La primirea din întreruperea executării pedepsei, personalul care efectuează primirea încheie un proces-verbal în care consemnează data primirii, aceasta fiind data cu care se reia executarea pedepsei.
    (3) Ziua în care persoana privată de libertate a fost pusă în libertate şi ziua prezentării sau rearestării sunt considerate zile efectiv executate.

    ART. 110
        În situaţia în care persoana condamnată care s-a aflat în stare de libertate ca urmare a întreruperii executării pedepsei este condamnată sau sancţionată, în perioada întreruperii, pentru alte infracţiuni, după reprimire lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi procedează conform art. 109, persoana privată de libertate urmând a executa şi mandatele emise ulterior punerii în libertate.

    ART. 111
    (1) Când, pe durata întreruperii executării pedepsei, pe numele condamnatului se înregistrează la locul de deţinere un alt mandat de executare a pedepsei închisorii sau o hotărâre definitivă de aplicare a unei măsuri educative privative de libertate ori un mandat de arestare preventivă, administraţia locului de deţinere comunică instanţei emitente că persoana se află în întreruperea executării pedepsei, în altă cauză, şi acest act nu poate fi pus în executare până la revenirea din întrerupere sau până la primirea persoanei de la organul de poliţie care a procedat la rearestare.
    (2) Când, pe durata întreruperii executării pedepsei, intervin alte modificări în situaţia juridică, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1), lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează operaţiunile specifice. Organele judiciare emitente sunt informate asupra faptului că persoana se află în întreruperea executării pedepsei.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Evadarea
    ART. 112
    (1) În cazul evadării unei persoane private de libertate, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează următoarele activităţi:
    a) pune documentarul penal la dispoziţia conducerii locului de deţinere;
    b) face menţiunea "Evadat în ziua de ......" în rubrica rezervată ieşirilor din dosarul de deţinere;
    c) înscrie provizoriu, în creion, pe coperta documentarului penal, la rubrica "grad de risc": "Evadat";
    d) face menţiunile corespunzătoare în registrul de evidenţă a termenelor;
    e) efectuează înregistrarea datelor referitoare la evadare în aplicaţia informatică.

    (2) Documentarul penal al persoanei evadate se păstrează separat de cele ale celorlalte persoane private de libertate.

    ART. 113
        Persoanele private de libertate care au fost prinse de organele de poliţie în urma evadării sunt predate locului de deţinere, în baza procesului-verbal de identificare ori a formularului-tip utilizat de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

    ART. 114
        În situaţia în care persoana prinsă din evadare rămâne într-un centru de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru cercetări, la solicitarea scrisă a organului judiciar, administraţia locului de deţinere transmite noului loc de deţinere dosarul individual.

    ART. 115
    (1) La primirea persoanelor prinse din evadare, se procedează potrivit celor prevăzute la art. 109 alin. (1).
    (2) Perioada în care persoana s-a aflat în stare de evadare, incluzând ziua evadării, consemnată într-un proces-verbal, nu intră în calculul duratei executării pedepsei privative de libertate şi a fracţiunilor prevăzute de Codul penal pentru liberarea condiţionată.
    (3) Procesul-verbal în care se înscrie data evadării şi data prinderii se încheie de directorul locului de deţinere, directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar/şeful serviciului siguranţa deţinerii, regim penitenciar şi asigurarea legalităţii, potrivit profilului locului de deţinere, şi de şeful de tură.

    ART. 116
    (1) Dacă persoana evadată este primită în alt loc de deţinere decât acela din care a evadat, aceasta este primită pe baza adresei întocmită de organul de poliţie.
    (2) Directorul noului loc de deţinere va solicita dosarul individual de la locul de deţinere de la care persoana condamnată a evadat.
    (3) Dispoziţiile art. 109 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Decesul
    ART. 117
    (1) În cazul decesului unei persoane private de libertate, directorul locului de deţinere înştiinţează de îndată judecătorul de supraveghere a privării de libertate, organul judiciar, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, precum şi, după caz, familia persoanei decedate, o persoană apropiată acesteia sau reprezentantul legal.
    (2) În cazul în care persoana decedată are cetăţenie străină sau este apatrid, administraţia locului de deţinere informează, de îndată, reprezentanţa diplomatică sau consulară a statului respectiv ori autoritatea naţională competentă.
    (3) Atunci când decesul unei persoane condamnate s-a produs la locul de muncă, se anunţă, de îndată, Inspectoratul Teritorial de Muncă.
    (4) Membrii de familie sau aparţinătorii sunt informaţi şi cu privire la locul unde trebuie să se prezinte pentru ridicarea persoanei decedate, a actelor şi obiectelor ce au aparţinut acesteia.
    (5) În situaţia în care nu pot fi contactaţi membrii de familie sau aparţinătorii persoanei decedate, se informează primăria competentă, în vederea efectuării formalităţilor necesare înmormântării acesteia.

    ART. 118
        La primirea copiei actului constatator al decesului, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează următoarele activităţi:
    a) tipăreşte din aplicaţia informatică adrese de informare către instanţa de executare şi organele judiciare;
    b) înscrie decesul în penultima pagină a documentarului penal;
    c) face menţiunile corespunzătoare în registrul de evidenţă a termenelor;
    d) înregistrează modificările intervenite în aplicaţia informatică;
    e) arhivează documentele de evidenţă specifice.


    TITLUL III
    Executarea măsurii arestării preventive
    CAP. I
    Primirea persoanelor arestate preventiv în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
    ART. 119
        Persoanele arestate preventiv în cursul judecăţii, aflate în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, sunt primite în locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în zilele stabilite prin proceduri comune încheiate la nivel local.

    ART. 120
        Persoanele arestate preventiv sunt primite în locurile de deţinere:
    a) după verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive în camera preliminară;
    b) după trimiterea în judecată şi pronunţarea primei încheieri de menţinere a măsurii arestării preventive când instanţa este sesizată cu un acord de recunoaştere a vinovăţiei;
    c) după emiterea mandatului de arestare preventivă şi pronunţarea hotărârii de condamnare în primă instanţă la o pedeapsă sau măsură educativă privativă de libertate sau în cursul judecăţii în apel.


    ART. 121
    (1) În locurile de deţinere subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nu sunt primite:
    a) persoanele arestate preventiv aflate în curs de urmărire penală, cu excepţia persoanelor internate în penitenciarele-spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale ori pentru efectuarea de expertize medico-legale;
    b) persoanele arestate preventiv aflate în curs de urmărire penală, condamnate definitiv în alte cauze la pedepse sau măsuri educative privative de libertate;
    c) persoanele arestate preventiv în cursul judecăţii, care sunt arestate preventiv în cursul urmăririi penale în alte cauze;
    d) persoanele arestate preventiv în altă cauză aflată în cursul urmăririi penale sau în faza camerei preliminare până la pronunţarea primei încheieri de menţinere a măsurii arestării preventive.

    (2) Persoanele arestate preventiv aflate în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, indiferent de faza procesuală în care se află, dacă au probleme medicale care necesită internarea şi pot fi tratate în reţeaua medicală a sistemului penitenciar sau există o dispoziţie a organului judiciar pentru efectuarea unei expertize, pot fi primite în penitenciarele-spital, cu aprobarea directorului penitenciarului-spital.
    (3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), persoanele private de libertate pot fi primite şi în lipsa actelor de identitate, caz în care dosarul individual cuprinde, în mod obligatoriu, procesul-verbal de identificare sau formularul-tip utilizat de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.
    (4) În situaţia persoanelor arestate preventiv aflate în curs de urmărire penală, la încetarea motivelor internării sunt luate măsuri de sesizare a organelor de poliţie care au însoţit aceste persoane la primirea în penitenciarele-spital, în vederea transferării în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru continuarea urmăririi penale.

    ART. 122
    (1) La primirea în locul de deţinere, de la centrele de reţinere şi arestare preventivă, persoana arestată preventiv, aflată la dispoziţia instanţei de judecată, este însoţită de documentarul penal.
    (2) Documentarul penal cuprinde următoarele acte:
    a) mandatul de arestare preventivă, în original ori în forma primită de la instanţa de executare prin fax, poştă electronică sau prin orice mijloc în măsură să permită stabilirea autenticităţii, în conformitate cu art. 230 alin. (41) din Codul de procedură penală, semnată, datată şi ştampilată de organul de poliţie care pune în executare mandatul;
    b) ordonanţa de reţinere, dacă a fost emisă;
    c) încheierea prin care judecătorul de cameră preliminară sau instanţa de judecată a dispus menţinerea măsurii arestării preventive faţă de inculpat. În cazul în care, în încheiere, nu sunt menţionate numărul, data actului de sesizare şi organul judiciar emitent al acestuia, încheierea va fi însoţită de o copie a actului de sesizare;
    d) actul de identitate valabil, respectiv carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport, sau, în absenţa unui act de identitate valabil, formularul-tip utilizat de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
    e) fişa medicală;
    f) fişa dactiloscopică;
    g) fişa cu antecedente penale sau fişa operativă, după caz;
    h) copia cazierului judiciar;
    i) fişa de cunoaştere individuală;
    j) fotografia, faţă şi profil;
    k) adresa de primire în locul de deţinere din care rezultă data şi ora arestării;
    l) procesul-verbal de introducere în arest;
    m) referatul de evaluare, în cazul minorilor, dacă s-a emis;
    n) copia sau un extras al certificatului de naştere, în cazul minorilor;
    o) copia, extrasul sau minuta hotărârii de condamnare în primă instanţă, dacă a fost comunicată de instanţa de judecată organului de poliţie;
    p) radiografia pulmonară şi rezultatul examenului de specialitate pentru stabilirea statusului pneumoftiziologic, în conformitate cu prevederile Ghidului metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei. Medicul pneumoftiziolog din reţeaua sanitară publică consemnează în fişa medicală conduita terapeutică şi aduce la cunoştinţă, sub semnătură, că nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea tuberculozei ca boală infectocontagioasă şi poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de zădărnicire a combaterii bolilor;
    q) procesul-verbal prevăzut la art. 230 alin. (5) din Codul de procedură penală, dacă este cazul.

    (3) Fişa de cunoaştere individuală cuprinde menţiuni privind comportamentul persoanei arestate preventiv pe perioada deţinerii în centrul de reţinere şi arestare preventivă, respectiv a arestului la domiciliu, dacă a fost condamnată anterior pentru apartenenţa la grupări de criminalitate organizată sau teroriste, dacă a fost dată în urmărire, dacă s-a opus reţinerii sau arestării, dacă declară că a fost consumatoare de droguri sau dacă, în cauză, s-a sustras arestului la domiciliu sau controlului judiciar.
    (4) Pentru primirea în penitenciarele-spital a persoanelor arestate preventiv în cursul urmăririi penale, este necesară recomandarea de internare din partea medicului specialist sau o dispoziţie a organului judiciar. În caz de urgenţă medicală, se va proceda la internarea persoanei privată de libertate în cea mai apropiată unitate spitalicească din reţeaua publică.
    (5) Administraţia locului de deţinere poate respinge motivat, în scris, primirea persoanelor arestate preventiv, în cazul în care mandatul de arestare preventivă cuprinde erori care nu permit punerea în executare a măsurii arestării preventive ori stabilirea cu certitudine a identităţii persoanei, dacă lipseşte unul dintre documentele prevăzute la alin. (2), lit. c) şi d), o), dacă nu poate fi stabilită legalitatea şi autenticitatea actului legal de deţinere ori pentru alte motive întemeiate.
    (6) Orice rectificare, modificare sau completare făcută în actele menţionate la alin. (2) este luată în considerare dacă este confirmată, prin ştampilă şi semnătură, sau , după caz, semnătură electronică de organul judiciar emitent.
    (7) Dacă mandatul de arestare preventivă conţine erori, dar permite identificarea persoanei şi stabilirea măsurii dispuse în raport cu datele de identificare existente în evidenţele organelor de poliţie, administraţia locului de deţinere primeşte persoana arătată în mandatul de arestare preventivă, urmând ca organul de poliţie ce execută măsura să transmită mandatul rectificat.

    ART. 123
    (1) Documentarul penal al minorilor şi tinerilor arestaţi preventiv în cursul judecăţii se completează după caz, cu:
    a) foaia matricolă şcolară şi certificatul de calificare;
    b) ancheta socială şi referatul de evaluare, în cazul minorilor.

    (2) În situaţia în care, documentele prevăzute la alin. (1) nu au fost comunicate, acestea sunt transmise ulterior locului de deţinere în care se află persoanele arestate preventiv.
    (3) Lipsa documentelor prevăzute la alin. (1) din dosarul individual cu care sunt primiţi minorii şi tinerii este menţionată în adresa de predare.

    ART. 124
        Pe durata arestării preventive, documentarul penal al persoanei private de libertate este completat cu documentele prevăzute la art. 17.

    ART. 125
    (1) Persoanele arestate preventiv aflate în cursul judecăţii sunt cazate în cadrul secţiei de arestare preventivă prin decizia directorului locului de deţinere, prevăzută la anexa nr. 10 la Instrucţiuni.
    (2) Decizia directorului locului de deţinere este întocmită la expirarea perioadei de carantină şi observare de către structura regim penitenciar, în baza listei nominale primite de la şeful secţiei de carantină şi observare, înainte de încheierea acestei perioade.
    (3) Un exemplar al deciziei se aduce la cunoştinţa persoanei private de libertate iar un exemplar se înaintează structurii evidenţă deţinuţi pentru a efectua menţiunile corespunzătoare în aplicaţia informatică şi pentru a fi introdusă în documentarul penal.

    ART. 126
    (1) La primirea într-un loc de deţinere a persoanei arestate preventiv în cursul judecăţii, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează următoarele activităţi:
    a) înscrie numărul rechizitoriului, cel al dosarului care s-a format la instanţa de judecată şi numărul mandatului de arestare preventivă la care se referă, provizoriu, în creion, în penultima pagină a documentarului penal;
    b) înregistrează în aplicaţia informatică, în câmpul corespunzător din modulele "situaţie juridică" şi modulul "detalii", menţiunile corespunzătoare referitoare la mandatul de arestare preventivă. În această situaţie, mandatul de arestare preventivă figurează ca fiind "activ" în aplicaţia informatică;
    c) menţionează pe coperta a 3-a a documentarului penal, provizoriu, în creion, şi în aplicaţia informatică, în câmpul corespunzător condamnării în primă instanţă din modulul "situaţie juridică", informaţiile referitoare la hotărârea de condamnare în primă instanţă emisă în cauză, precizând data de început şi data de sfârşit a executării pedepsei, precum şi, dacă este cazul, deducerea dispusă de instanţa de judecată;
    d) confirmă efectuarea operaţiunilor scriptice şi informatice, prin semnarea în creion pe coperta a 3-a a documentarului penal;
    e) introduce în câmpul special prevăzut în aplicaţia informatică date cu privire la zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare în arestul poliţiei.

    (2) Data la care instanţa de judecată urmează să verifice legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive se inserează în câmpul anume destinat din aplicaţia informatică şi în registrul de termene şi se actualizează ori de câte ori se primeşte o nouă comunicare de menţinere a măsurii arestării preventive emisă în cauză.
    (3) Pentru persoanele arestate preventiv nou-primite în locul de deţinere, se înaintează, de îndată, organelor care au emis actele legale de deţinere procesul-verbal de confirmare a primirii persoanei arestate preventiv şi de punere în executare a acestor acte, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 23 la Instrucţiuni.

    CAP. II
    Înregistrarea schimbărilor intervenite în situaţia juridică a persoanelor arestate preventiv
    ART. 127
    (1) La primirea unui mandat de executare a pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă emis pe numele persoanei arestate preventiv în cursul judecăţii, în altă cauză, după finalizarea perioadei de carantină şi observare, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi procedează conform prevederilor art. 18-20.
    (2) Fracţiunea prevăzută la art. 40 alin. (2) din Lege şi fracţiunile pentru liberare condiţionată se calculează de la data punerii în executare a mandatului de executare a pedepsei privative de libertate, şi nu de la data arestării în altă cauză.
    (3) În calculul fracţiunilor prevăzute la alin. (2), se ţine seama de perioadele deduse sau adăugate de către instanţa de executare în hotărârea definitivă de condamnare.
    (4) Regimul aplicabil persoanei arestate preventiv în cursul judecăţii este cel prevăzut în art. 122 din Lege.

    ART. 128
    (1) La primirea comunicării hotărârii de condamnare în primă instanţă, în caz de revocare, încetare de drept sau înlocuire a măsurii arestării preventive cu o altă măsură preventivă, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează operaţiunile necesare punerii în libertate de îndată a persoanei, procedând conform art. 92, dacă persoana nu este deţinută legal în altă cauză.
    (2) La primirea comunicării hotărârii de condamnare în primă instanţă, în caz de menţinere a măsurii arestării preventive lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi calculează termenul de verificare a legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive de la pronunţare, pe care îl menţionează în aplicaţia informatică, în câmpul destinat măsurii arestării preventive, din modulul "situaţie juridică" şi în registrul de termene.
    (3) Când instanţa pronunţă o pedeapsă egală cu durata reţinerii şi arestării preventive, reţinută în hotărârea de condamnare în primă instanţă, sau mai mică decât aceasta, persoana privată de libertate este pusă în libertate la data comunicării hotărârii către administraţia locului de deţinere, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi procedând conform art. 92.
    (4) Persoana arestată preventiv care a fost condamnată în primă instanţă este pusă în libertate în ziua pronunţării hotărârii de condamnare în primă instanţă, dacă instanţa a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei, amânarea aplicării pedepsei sau suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei ori a pronunţat achitarea sau a dispus încetarea procesului penal pentru cazurile prevăzute la art. 16 din Codul de procedură penală.
    (5) La primirea hotărârii de condamnare prevăzută la alin. (4), lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează operaţiunile specifice înregistrării hotărârii în situaţia juridică, pe coperta a 3-a a documentarului penal şi în aplicaţia informatică, conform prevederilor art. 37 şi, după caz, întocmeşte documentele specifice punerii în libertate a persoanei.

    ART. 129
        La primirea unui mandat de executare a pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă, emis în cauza în care s-a dispus arestarea preventivă, se procedează conform prevederilor art. 39.

    ART. 130
        La primirea unui mandat de arestare preventivă, emis în cursul urmăririi penale în altă cauză, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi menţionează, provizoriu, în creion, numărul noului mandat şi al dosarului în care s-a emis, precum şi sintagma "în cursul urmăririi penale", pe coperta a 3-a a documentarului penal şi în câmpurile corespunzătoare din aplicaţia informatică, modulul "situaţie juridică", şi informează organul de poliţie pentru a prelua persoana arestată preventiv, procedând, dacă este cazul, conform art. 46 alin. (3).

    ART. 131
    (1) La primirea comunicării de la judecătorul de cameră preliminară sau de la parchet cu privire la reluarea urmăririi penale în cauza în care s-a emis mandatul de arestare preventivă, se efectuează operaţiunile specifice situaţiei juridice a persoanei arestate preventiv în cursul urmăririi penale şi se informează organul de poliţie, pentru a prelua persoana arestată preventiv.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi persoanei condamnate definitiv în altă cauză.

    ART. 132
    (1) Dispoziţiile cuprinse în prezentul capitol se aplică în mod corespunzător şi în cazul primirii unei hotărâri prin care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate.
    (2) Minorul arestat preventiv trimis în judecată, este cazat în secţia de arestare preventivă dintr- un centru de detenţie.
    (3) Dacă faţă de persoana prevăzută la alin. (2) s-a dispus prin hotărâre definitivă aplicarea unei măsuri educative privative de libertate în altă cauză, acesteia i se stabileşte şi i se suspendă regimul de executare a măsurii educative, fiind cazată în cadrul secţiei de arestare preventivă dintr-un centru de detenţie.

    CAP. III
    Verificarea situaţiei juridice a persoanelor arestate preventiv
    ART. 133
    (1) Evidenţa termenelor de verificare a legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive, de la primirea în locul de deţinere a persoanei arestate preventiv trimisă în judecată până la încetarea, revocarea sau înlocuirea măsurii arestării preventive, este gestionată cu ajutorul aplicaţiei informatizate şi registrului de termene de către structura evidenţă deţinuţi din locul de deţinere.
    (2) Termenele prevăzute la alin. (1) se actualizează în câmpul corespunzător din modulul "situaţie juridică" - "arest preventiv" şi în registrul de termene ori de câte ori se primesc comunicări de la instanţele de judecată competente cu privire la menţinerea măsurii arestării preventive.
    (3) Modulul "alerte" şi registrul de termene se verifică zilnic de către şeful structurii evidenţă deţinuţi.
    (4) În situaţia în care, din verificări, rezultă că organul judiciar competent nu a citat persoana condamnată în vederea menţinerii măsurii arestării preventive, iar termenul pentru care s-a menţinut măsura urmează să expire, administraţia locului de deţinere sesizează judecătorul de cameră preliminară ori instanţa de judecată, în vederea dispunerii cu privire la măsura preventivă.
    (5) În lipsa unei comunicări a organului judiciar cu privire la încetarea de drept sau rămânerea definitivă a dispoziţiei de revocare sau înlocuire a măsurii arestării preventive cu o altă măsură preventivă, administraţia locului de deţinere nu poate dispune punerea în libertate a persoanei arestate preventiv.
    (6) Dacă organul judiciar nu se pronunţă în termenul prevăzut de lege cu privire la menţinerea, revocarea, încetarea de drept sau înlocuirea măsurii arestării preventive cu o altă măsură preventivă, administraţia locului de deţinere solicită lămuriri scrise acestuia.
    (7) Structura evidenţă deţinuţi din locul de deţinere ţine evidenţa celor două termene prevăzute în art. 239 alin. (1) din Codul de procedură penală, cu registrul de termene.
    (8) Termenele prevăzute la alin. (7) sunt menţionate în registrul de termene dacă acestea se împlinesc în cursul anului curent sau după caz, dacă acestea se împlinesc în anul următor se completează în noul registru constituit la nivelul structurii evidenţă deţinuţi. Termenele se înscriu provizoriu, în creion, pe coperta a 3-a a documentarului penal.

    ART. 134
        Termenul de 5 ani prevăzut în art. 239 alin. (1) din Codul de procedură penală curge de la data sesizării instanţei de judecată, în cazul în care inculpatul se află în stare de arest preventiv, respectiv de la data punerii în executare a măsurii, când faţă de acesta s-a dispus arestarea preventivă în procedura de cameră preliminară sau în cursul judecăţii sau în lipsă.

    CAP. IV
    Ieşirea persoanelor arestate preventiv din locurile de deţinere subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
    SECŢIUNEA 1
    Transferarea temporară a persoanelor arestate preventiv
    ART. 135
        Persoanele arestate preventiv pot fi transferate în alte locurile de deţinere, la solicitarea organelor judiciare sau pentru alte motive temeinic justificate.

    ART. 136
        Persoanele arestate preventiv minore execută măsura arestării preventive în secţii speciale din centre de detenţie sau în centre de arestare preventivă de pe lângă locurile de deţinere.

    ART. 137
        Persoanele arestate preventiv minore, faţă de care s-a dispus măsura educativă a internării într- un centru educativ în altă cauză, care trebuie analizate în vederea stabilirii, individualizării ori schimbării regimului de executare raportat la internarea în centrul educativ sau în vederea punerii în libertate ori înlocuirii măsurii educative cu măsura educativă a asistării zilnice, la termenele legale ori judiciare, sunt audiate prin videoconferinţă de către administraţia centrului educativ.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Preluarea persoanelor arestate preventiv de către organele de poliţie
    ART. 138
        În situaţia în care se solicită preluarea unei persoane arestate preventiv aflate la dispoziţia instanţei, dispoziţiile art. 83-88 referitoare la preluarea persoanei condamnate se aplică în mod corespunzător, adresa de solicitare fiind însoţită de avizul instanţei la dispoziţia căreia se află persoana arestată preventiv.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Punerea în libertate a persoanelor arestate preventiv
    ART. 139
    (1) Când, în cursul judecăţii, se dispune revocarea ori înlocuirea măsurii arestării preventive cu o altă măsură preventivă, contestaţia formulată împotriva încheierii primei instanţe are caracter suspensiv de executare.
    (2) În cazul prevăzut la alin. (1), după primirea comunicării de la organul judiciar competent cu privire la rămânerea definitivă a dispoziţiei privind revocarea ori înlocuirea măsurii arestării preventive cu o altă măsură preventivă, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează, în mod corespunzător, operaţiunile prevăzute la art. 92.
    (3) În aplicaţia informatică se introduc menţiunile corespunzătoare în modulul "situaţie juridică" - "arest preventiv" şi în modulul "detalii".

    ART. 140
        Dispoziţiile privind încetarea de drept a măsurii arestării preventive emise în cursul judecăţii au caracter executoriu, potrivit Codului de procedură penală, iar lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează formalităţile necesare punerii în libertate în ziua comunicării dispoziţiei, procedând conform art. 92.

    ART. 141
    (1) Administraţia locului de deţinere solicită lămuriri judecătorului de cameră preliminară ori instanţei de judecată care a dispus cu privire la măsura arestării preventive ori de câte ori apar nelămuriri sau impedimente referitoare la punerea în executare a acesteia.
    (2) Toate adresele privind punerea în libertate transmise de către organele judiciare prin mijloace de comunicare la distanţă se confirmă telefonic sub aspectul autenticităţii şi conţinutului de către structura evidenţă deţinuţi.

    TITLUL IV
    Executarea măsurilor educative privative de libertate
    CAP. I
    Primirea persoanelor faţă de care s-a dispus măsura educativă a internării într-un centru educativ sau centru de detenţie
    ART. 142
    (1) Persoanele faţă de care s-au dispus măsuri educative privative de libertate sunt primite de la organele de poliţie în cel mai apropiat centru educativ sau centru de detenţie.
    (2) Măsurile educative se execută în centre educative sau de detenţie potrivit profilării locurilor de deţinere, stabilită prin decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

    ART. 143
    (1) La primirea în locul de deţinere, documentarul penal al persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate conţine următoarele documente:
    a) hotărârea definitivă de internare într-un centru educativ sau de detenţie în original sau în forma primită de organul de executare de la instanţa de executare, în conformitate cu art. 514 alin. (1) sau art. 515 alin. (1) din Codul de procedură penală, semnată, datată şi ştampilată de către organul de executare;
    b) actul de identitate valabil prevăzut de lege, respectiv cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul, paşaportul sau alte documente prevăzute de lege sau, după caz, procesul- verbal de identificare ori formularul-tip utilizat de serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor;
    c) fişa dactiloscopică;
    d) copie de pe cazierul judiciar;
    e) fişa de cunoaştere individuală care cuprinde menţiuni privind gradul de risc al persoanei primite, apartenenţa la grupări de crimă organizată sau teroriste, modul de comportare în societate, dacă a fost dată în urmărire, dacă s-a opus punerii în executare a hotărârii ori dacă a fost consumatoare de droguri;
    f) adresa de predare a persoanei în centrul educativ sau de detenţie, întocmită de către organul de poliţie;
    h) foaia matricolă şcolară sau adeverinţă din care să rezulte nivelul de şcolarizare şi certificatul de calificare, dacă este cazul;
    g) referatul de evaluare întocmit de serviciul de probaţiune, dacă a fost emis în cursul procesului penal;
    h) un document din care să rezulte perioada, numărul zilelor executate în condiţii necorespunzătoare şi centrul/centrele de reţinere şi arestare preventivă în care a fost cazată, certificat şi ştampilat de organul de poliţie, dacă este cazul.

    (2) În cazul primirii persoanelor faţă de care s-au dispus măsuri educative privative de libertate, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile prevăzute în art. 97 alin. (1) din Regulament, precum şi dispoziţiile art. 10-21, referitoare la primirea de la organele de poliţie.

    ART. 144
    (1) Dosarul individual care însoţeşte persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate la primirea în centru este înaintat printr-o adresă care cuprinde următoarele menţiuni:
    a) denumirea organului de poliţie;
    b) numărul de înregistrare al adresei de la unitatea emitentă;
    c) gradul, numele şi prenumele organului de poliţie;
    d) seria şi numărul legitimaţiei organului de poliţie;
    e) numele, prenumele şi datele de identificare ale persoanei;
    f) data arestării persoanei;
    g) data primirii în centru;

    (2) În situaţia în care persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate este primită de la centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, dosarul individual va cuprinde:
    a) hotărârea definitivă de internare într-un centru educativ sau de detenţie în original sau în forma primită de organul de executare de la instanţa de executare, în conformitate cu art. 514 alin. (1) sau art. 515 alin. (1) din Codul de procedură penală, semnată, datată şi ştampilată de către organul de executare;
    b) mandatul de arestare preventivă, respectiv ordonanţa de reţinere şi actul procedural referitor la trimiterea în judecată, dacă sunt disponibile;
    c) actul de identitate valabil, respectiv carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport, sau, în cazul imposibilităţii obiective a emiterii sau reînnoirii actului de identitate, procesul-verbal de stabilire a identităţii întocmit de organul de poliţie;
    d) copia cazierului judiciar;
    e) procesul-verbal de introducere în arest;
    f) fişa de cunoaştere individuală;
    g) fişa medicală;
    h) fotografie, faţă şi profil;
    i) fişă dactiloscopică;
    j) adresa de predare a persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate;
    k) radiografia pulmonară şi rezultatul examenului de specialitate pentru stabilirea statusului pneumoftiziologic, în conformitate cu prevederile Ghidului metodologic de implementare a Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei. Medicul pneumoftiziolog din reţeaua sanitară publică consemnează în fişa medicală conduita terapeutică şi aduce la cunoştinţă sub semnătură că nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea tuberculozei ca boală infectocontagioasă poate avea ca urmare răspândirea bolii şi poate întruni elementele constitutive ale infracţiunii de zădărnicire a combaterii bolilor;
    l) un document din care să rezulte perioada, numărul zilelor executate în condiţii necorespunzătoare şi centrul/centrele de reţinere şi arestare preventivă în care a fost cazată, certificat şi ştampilat de organul de poliţie, dacă este cazul.

    (3) Fişa de cunoaştere individuală cuprinde menţiuni privind comportamentul persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate pe perioada deţinerii în centrul de reţinere şi arestare preventivă, respectiv a arestului la domiciliu, dacă a fost condamnată anterior pentru apartenenţa la grupări de criminalitate organizată sau teroriste, dacă a fost dată în urmărire, dacă s-a opus reţinerii sau arestării, dacă declară că a fost consumatoare de droguri sau dacă, în cauza în care a fost condamnată, s-a sustras arestului la domiciliu sau controlului judiciar.
    (4) În situaţia în care persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate a fost arestată la domiciliu, dosarul individual cuprinde:
    a) copia sau originalul hotărârii definitive de internare într-un centru educativ sau de detenţie;
    b) copia cazierului judiciar;
    c) fişa de cunoaştere individuală;
    d) actul de identitate, respectiv carte de identitate, buletin de identitate, carte de identitate provizorie, paşaport sau proces-verbal de identificare, în cazul imposibilităţii obiective a emiterii sau reînnoirii actului de identitate;
    e) adresa de predare a persoanei.

    (5) Pentru primirea persoanelor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate în penitenciarele-spital este necesară recomandarea de internare din partea medicului specialist sau o dispoziţie a organului judiciar. În caz de urgenţă medicală, se va proceda la internarea persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate în cea mai apropiată unitate spitalicească din reţeaua publică.
    (6) În cazul în care documentarul penal nu conţine documentele prevăzute de alin. (2) sau (4), administraţia locului de deţinere poate respinge motivat primirea persoanelor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate.
    (7) În cazul în care la primirea în locul de deţinere nu există fişa prevăzută de alin. (3), centrul va primi persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, urmând ca documentele care trebuiau să o însoţească să fie transmise în termen de 20 zile lucrătoare de către organul de poliţie.
    (8) Orice rectificare, modificare şi completare făcută în actele menţionate la alin. (2) şi (4) va fi luată în considerare doar dacă este confirmată de organul judiciar emitent, prin semnătură şi ştampilă sau, după caz, semnătură electronică.

    ART. 145
        Dacă hotărârea de internare prezintă erori, dar permite identificarea persoanei şi stabilirea măsurii dispuse în raport cu datele de identificare existente în evidenţele organelor de poliţie şi dispozitivul hotărârii instanţei de judecată, administraţia centrului primeşte persoana arătată în hotărâre, urmând ca organul de poliţie ce execută măsura să transmită hotărârea rectificată, după primirea acesteia de la instanţa de executare.

    ART. 146
        În caz de neconcordanţă între datele înscrise în documentele existente în documentarul penal, care nu permit stabilirea în mod cert a identităţii, a măsurii care urmează a fi executată ori a modalităţii de executare, persoana nu este primită în centru, organul de poliţie având obligaţia de a lua, de urgenţă, măsurile prevăzute de dispoziţiile Codului de procedură penală.

    ART. 147
        Refuzul primirii persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate în centru este motivat în scris organului de poliţie.

    ART. 148
        Activitatea de primire este asigurată de şeful de tură, medicul şef şi şeful structurii evidenţă şi organizarea muncii sau înlocuitorul acestuia, în timpul orelor de program, iar în afara acestora de şeful de tură şi de un cadru medical.

    ART. 149
        Stabilirea identităţii persoanelor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, nou-primite în centre, se face prin confruntarea datelor de stare civilă declarate de acestea cu datele înscrise în actul legal de deţinere, actul de identitate şi în alte documente prezentate de organul de executare.

    ART. 150
    (1) La primirea dosarului individual, lucrătorul structurii evidenţă efectuează următoarele activităţi:
    a) verifică autenticitatea, legalitatea şi caracterul executoriu al actelor legale de deţinere, existenţa celorlalte documente şi corectitudinea întocmirii lor, stabilind dacă documentarul penal a fost completat cu toate datele prevăzute de anexa nr. 1 la Instrucţiuni;
    b) solicită lămuriri suplimentare organelor judiciare, cu acordul şefului structurii evidenţă şi organizarea muncii, în cazul constatării unor erori în hotărârile prin care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, ori în cazul existenţei unor nelămuriri cu privire la punerea în executare a măsurii educative aplicate. În toate cazurile, până la lămurirea situaţiei juridice de către organele judiciare emitente, punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti definitive se face în conformitate cu menţiunile înscrise în cuprinsul acestora;
    c) înscrie, în penultima pagină a documentarului penal, datele din hotărârea judecătorească definitivă, stabilind data la care cel în cauză urmează să fie pus în libertate ca urmare a expirării duratei măsurii;
    d) efectuează calculul măsurii de executat ţinând seama de zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare;
    e) calculează, în raport de durata măsurii stabilite de către instanţa de executare, data la care se împlineşte fracţiunea de jumătate din durata măsurii educative prevăzută de Codul penal, când comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare ori consiliul educativ trebuie să analizeze persoana în vederea dispunerii de către instanţă a înlocuirii măsurii educative privative de libertate cu măsura educativă a asistării zilnice sau a punerii în libertate, ţinând cont şi de zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare. Fracţiunea se menţionează pe prima copertă a documentarului penal, precum şi în modulul aferent din aplicaţia informatică şi în fişa de evidenţă a zilelor considerate ca executate;
    f) calculează fracţiunea prevăzută la art. 153 alin. (1) din Lege, în cazul persoanelor împotriva cărora s-a dispus măsura educativă a internării într-un centru de detenţie, pe care o consemnează, provizoriu, în creion, pe prima copertă a documentarului penal, precum şi în registrul de termene;
    g) înscrie în registrul de evidenţă a termenelor data expirării duratei măsurii, data la care se împlineşte fracţiunea de jumătate din durata măsurii pentru analiza în consiliul educativ sau în comisie, în vederea dispunerii de către instanţă a punerii în libertate sau înlocuirii măsurii educative cu măsura asistării zilnice. Datele sunt consemnate în registrul de termene dacă acestea se împlinesc în cursul anului curent sau după caz, dacă acestea se împlinesc în anul următor se completează în noul registru constituit la nivelul structurii evidenţă şi organizarea muncii;
    h) verifică existenţa unor evidenţe anterioare în modulul "externi" din aplicaţia informatică;
    i) deschide o nouă pagină referitoare la persoana în cauză, în modulul "interni" din aplicaţia informatică, în situaţia în care, în urma operaţiunilor prevăzute la lit. f) - h), se constată că măsurile educative privative de libertate pe care trebuie să le execute persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate generează o situaţie juridică nouă. În caz contrar, când persoana în cauză este reprimită de la organele de poliţie din întreruperea executării măsurii, din transfer temporar internaţional, din evadare sau în alte situaţii similare, în care situaţia juridică rezultată din dosarul individual al acesteia reprezintă o continuare firească a situaţiei juridice existente, se reactivează datele existente din modulul "externi", menţiunile corespunzătoare din documentele cu care a fost primită persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate fiind completate în continuarea situaţiei juridice ce rezultă din evidenţele existente;
    j) introduce sau completează datele referitoare la evidenţa nominală, situaţia juridică, punerea în libertate ori înlocuirea măsurii educative privative de libertate cu măsura educativă a asistării zilnice şi, dacă este cazul, şi pe cele privind prezentarea la instanţele de judecată şi transferarea în alte locuri de deţinere, în modulul "interni" sau în pagina privind evidenţele existente anterior, din aplicaţia informatică;
    k) întocmeşte adresele către organul judiciar emitent al actului de deţinere, centrul militar, doar pe perioada stării de mobilizare sau de război, casa de asigurări de sănătate, Inspectoratul General pentru Imigrări, în cazul străinilor, precum şi către alte autorităţi ori instituţii publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    l) completează la rubricile corespunzătoare fişa de evidenţă a zilelor considerate ca executate, prevăzută în anexa nr. 3 la Instrucţiuni, înscriind data la care se împlineşte fracţiunea de jumătate din durata măsurii educative;
    m) face adnotări pe documentarul penal şi actualizează aplicaţia informatică cu privire la exercitarea dreptului la vot. În cazul incidenţei mai multor măsuri educative privative de libertate, dacă în cel puţin una dintre hotărârile definitive de condamnare se interzice exercitarea dreptului de vot, se vor efectua menţiuni referitoare la aplicarea acestei pedepse;
    n) consemnează în aplicaţia informatică menţiuni referitoare la pedepsele accesorii, în cazul existenţei mai multor măsuri educative privative de libertate, şi măsurile de siguranţă aplicate, precum şi, după caz, menţiuni referitoare la obligaţiile civile ce rezultă din hotărârile definitive de condamnare;
    o) menţionează, în modulul "situaţie juridică" din aplicaţia informatică, informaţiile din hotărârea definitivă de internare cu privire la dispoziţia de prelevare a probelor biologice, dacă este cazul. După prelevarea efectivă a acestora, se vor face menţiuni corespunzătoare şi în modulul "detalii";
    p) distribuie sectoarelor interesate din locul de deţinere tabele nominale cu persoanele faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate;
    q) informează în scris structura medicală dacă prin hotărârea de internare s-a dispus prelevarea probelor biologice şi/sau măsura de siguranţă a obligării la tratament medical, pentru a lua măsuri în consecinţă;
    r) introduce în câmpul special prevăzut în aplicaţia informatică date cu privire la zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare în centrele de reţinere şi arestare preventivă, dacă este cazul. În situaţia în care prin hotărârea definitivă de condamnare se deduce o perioadă executată în arestul poliţiei, dar nu există un document justificativ, se vor solicita, prin adresă, organului de poliţie competent lămuriri cu privire la zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare.

    (2) Pentru persoanele primite în centru, se înaintează de îndată organelor care au emis actele legale de deţinere procesul-verbal de confirmare a primirii acestora şi de punere în executare a hotărârilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 24 la Instrucţiuni.
    (3) În cazul în care prin hotărârea definitivă s-a dispus deducerea unei perioade executate anterior, se solicită dosarul individual constituit ca urmare a aplicării acelei pedepse sau măsuri, pentru conexare, în vederea deducerii corecte a perioadei executate, calculării fracţiunii necesare punerii în libertate sau înlocuirii măsurii cu măsura educativă a asistării zilnice şi luării în considerare a sancţiunilor aplicate, recompenselor acordate, zilelor câştigate ca urmare a activităţilor lucrative prestate, a activităţilor de instruire şcolară şi formare profesională, a lucrărilor ştiinţifice elaborate sau a invenţiilor brevetate şi a conduitei adoptate pe parcursul perioadei deduse din măsură.

    ART. 151
    (1) Atunci când persoanele faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate sunt primite cu două sau mai multe acte legale de deţinere prin care se stabilesc pedepse şi măsuri educative privative de libertate, acestea se pun în aplicare în ordinea cronologică a rămânerii definitive a hotărârilor judecătoreşti de condamnare, pedepsele şi măsurile privative de libertate executându-se succesiv.
    (2) După efectuarea operaţiunilor necesare primirii persoanei în centru sau în locul de deţinere, în cazul prevăzut la alin. (1), administraţia locului de deţinere, prin grija structurii evidenţă şi organizarea muncii, informează de îndată persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate asupra posibilităţii formulării unei cereri către instanţa de judecată competentă pentru aplicarea regulilor specifice pluralităţii de infracţiuni.
    (3) În cazul în care persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate nu formulează o astfel de cerere, structura evidenţă şi organizarea muncii solicită lămuriri instanţei de judecată, în vederea aplicării prevederilor art. 124 alin. (3), art. 125 alin. (3) ori art. 129 din Codul penal.

    ART. 152
    (1) Data începerii executării măsurii educative privative de libertate, în cazul privării continue de libertate, este data introducerii în arest a persoanei faţă de care s-a dispus măsura.
    (2) Data punerii în aplicare a măsurii educative privative de libertate, în cazul în care privarea de libertate a fost întreruptă în perioada de la data arestării iniţiale la data primirii în centru, este data prevăzută în hotărârea definitivă de internare sau data primirii efective în locul de deţinere.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2), deducerea corespunzătoare a perioadei reţinerii şi arestării preventive, arestului la domiciliu, internării medicale în vederea efectuării expertizei medico- legale sau părţii considerate ca executate din măsura educativă se înscrie atât pe coperta a 3-a a documentarului penal, cât şi în câmpul corespunzător din modulul "situaţie juridică" - "condamnare definitivă", în aplicaţia informatică şi în registrul de termene, conform menţiunilor din hotărârea definitivă de internare.

    ART. 153
    (1) Lucrătorul structurii evidenţă şi organizarea muncii actualizează situaţia juridică în penultima pagină a documentarului penal şi introduce în aplicaţia informatică toate datele referitoare la persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, semnând cu privire la efectuarea acestor activităţi în penultima pagina a documentarului penal.
    (2) Şeful structurii evidenţă şi organizarea muncii, şeful serviciului supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate, potrivit profilului locului de deţinere, şi directorul locului de deţinere verifică şi semnează punerea în executare a hotărârilor.

    CAP. II
    Calculul măsurii educative privative de libertate şi al fracţiunilor prevăzute de Codul penal privind liberarea sau înlocuirea măsurii educative privative de libertate cu măsura asistării zilnice
    SECŢIUNEA 1
    Calculul duratei internării în centrul educativ sau în centrul de detenţie
    ART. 154
     Prevederile art. 22 - 24 se aplică în mod corespunzător.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Liberarea persoanelor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate într-un centru educativ sau centru de detenţie şi înlocuirea măsurii internării cu măsura educativă a asistării zilnice
    ART. 155
    (1) În consiliul educativ sau în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare, în componenţa prevăzută la art. 179 alin. (2) din Lege, se analizează, la împlinirea fracţiunii de jumătate din durata măsurii educative, persoanele internate care:
    a) execută una sau mai multe măsuri educative privative de libertate;
    b) sunt cercetate într-o altă cauză decât cea în care a fost dispusă măsura educativă privativă de libertate pe care o execută.

    (2) La solicitarea instanţei de judecată, în consiliul educativ sau în comisia prevăzută de art. 146 din Lege se analizează şi persoanele faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate şi care nu au executat fracţiunile prevăzute de Codul penal.
    (3) În consiliul educativ sau în comisia prevăzută la art. 146 din Lege se analizează şi persoanele faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate care anterior nu au îndeplinit condiţiile pentru înlocuirea măsurii educative cu măsura educativă a asistării zilnice sau pentru punerea în libertate la termenele fixate de instanţele de judecată ori, după caz, de consiliul educativ sau de comisie.
    (4) La analizarea persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate în consiliul educativ sau în comisia prevăzută la art. 146 din Lege, persoana este adusă în faţa comisiei, cu excepţia situaţiilor în care prezintă afecţiuni medicale confirmate de medic care nu permit prezentarea sa. În acest caz, persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate poate depune înscrisuri.
    (5) Şeful structurii evidenţă şi organizarea muncii verifică zilnic registrul de termene pentru a ţine o evidenţă cu privire la punerea în libertate a persoanelor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate sau înlocuirea măsurii educative cu măsura educativă a asistării zilnice.

    ART. 156
    (1) În cazul mai multor hotărâri definitive de internare pentru care instanţa nu a aplicat regulile pluralităţii de infracţiuni, potrivit art. 124 alin. (3), art. 125 alin. (3) sau art. 129 din Codul penal, fracţiunea de jumătate din fiecare măsură educativă privativă de libertate se calculează separat de fracţiunile pentru liberare condiţionată raportate la pedepsele cu închisoarea sau detenţiunea pe viaţă.
    (2) Când persoana faţă de care s-au dispus două sau mai multe măsuri educative privative de libertate a împlinit fracţiunea de jumătate din durata măsurii educative privative de libertate în curs de executare, este analizată în consiliul educativ sau în comisia prevăzută la art. 146 din Lege.
    (3) În cazurile în care o persoană a fost sancţionată cu o măsură educativă privativă de libertate şi cu pedepse privative de libertate, respectiv mai multe măsuri educative privative de libertate, aceasta este analizată în consiliul educativ sau în comisia prevăzută la art. 146 din Lege la împlinirea fracţiunii de jumătate din durata măsurii educative privative de libertate în curs de executare.
    (4) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), dacă instanţa dispune punerea în libertate sau înlocuirea măsurii educative privative de libertate cu măsura educativă a asistării zilnice, următoarea măsură sau pedeapsă privativă de libertate se pune în executare începând cu prima zi după liberarea din măsura educativă privativă de libertate.
    (5) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), când instanţa a dispus înlocuirea măsurii educative privative de libertate cu măsura educativă a asistării zilnice şi persoana rămâne privată de libertate în executarea altei pedepse sau măsuri educative privative de libertate, administraţia centrului informează instanţa care a dispus înlocuirea asupra imposibilităţii punerii în executare a măsurii asistării zilnice în locurile de deţinere subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (6) În cazul în care instanţa revine, în condiţiile Codului penal, asupra înlocuirii măsurii educative sau liberării şi dispune executarea unui rest dintr-o măsură educativă privativă de libertate privativă de libertate, acesta se execută în întregime.
    (7) În toate cazurile în care persoana este condamnată la mai multe măsuri privative de libertate, şi faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, administraţia centrului sau locului de deţinere sesizează de îndată instanţa de judecată în vederea aplicării regulilor prevăzute la art. 124 alin. (3), art. 125 alin. (3) sau art. 129 din Codul penal.
    (8) Prevederile alin. (7) se aplică atât cu ocazia primirii persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, cât şi pe durata executării măsurilor educative privative de libertate sau a pedepselor privative de libertate.
    (9) În cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), pe prima copertă a documentarului penal se va menţiona fracţiunea de jumătate din măsura educativă privativă de libertate în curs de executare, calculată raportat la sancţiunea penală pusă în executare, ţinând cont şi de zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare. În aplicaţia informatică se va menţiona fracţiunea obligatorie şi totală din pedeapsa în curs sau, după caz, fracţiunea de jumătate din măsura educativă privativă de libertate în curs. Calculul se va reface atât pe prima copertă a documentarului penal, cât şi în aplicaţia informatică, atunci când o nouă sancţiune penală este pusă în executare.

    ART. 157
        În cazurile prevăzute la art. 123 alin. (1) lit. c), art. 123 alin. (3) lit. c), art. 124 alin. (3) şi (7) şi art. 125 alin. (3) şi (7) din Codul penal, structura evidenţă şi organizarea muncii efectuează aceleaşi operaţiuni ca în cazul măsurii educative privative de libertate unice, raportat la noua durată a măsurii.

    ART. 158
    (1) Fişele de evidenţă a zilelor considerate ca executate ale persoanelor internate care vor împlini fracţiunea sau termenul în vederea analizării în consiliul educativ sau comisia prevăzută la art. 146 din Lege în săptămâna imediat următoare sunt întocmite de către lucrătorul din cadrul structurii organizarea muncii.
    (2) Persoanele care urmează a fi analizate în vederea înlocuirii măsurii educative privative de libertate cu măsura educativă a asistării zilnice ori punerii în libertate sunt identificate prin verificarea registrului de termene şi a alertelor generate de aplicaţia informatică.
    (3) Judecătorul de supraveghere a privării de libertate convoacă săptămânal consiliul educativ sau comisia prevăzută la art. 146 din Lege.
    (4) Şeful structurii evidenţă şi organizarea muncii ia măsuri de întocmire a tabelelor nominale cu persoanele faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate care în săptămâna următoare vor fi analizate în vederea înlocuirii măsurii educative privative de libertate cu măsura educativă a asistării zilnice ori punerii în libertate, pe care le înaintează secretarului consiliului educativ sau comisiei prevăzută la art. 146 din Lege, judecătorului de supraveghere a privării de libertate şi sectorului reintegrare socială, pentru întocmirea evaluărilor finale.
    (5) Membrilor consiliul educativ sau comisiei prevăzută la art. 146 din Lege le revine competenţa exclusivă de a analiza situaţia fiecărei persoane din perspectiva îndeplinirii tuturor criteriilor prevăzute de Lege, raportat la prevederile Codului penal, adoptând, motivat, o soluţie.
    (6) Conduita persoanei va fi apreciată pe întreaga perioadă de executare a măsurii educative privative de libertate, prin evaluarea numărului de recompense acordate şi sancţiuni disciplinare aplicate, gravitatea abaterilor disciplinare săvârşite, participarea la activităţi lucrative şi demersurile de reintegrare socială desfăşurate, aspecte avute în vedere inclusiv în perioada de amânare.
    (7) Eforturile de reintegrare socială reflectă modul în care persoana a îndeplinit recomandările din Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică pe cele trei domenii de intervenţie: educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială.

    ART. 159
    (1) Lucrătorul structurii evidenţă şi organizarea muncii efectuează, anterior datei întrunirii consiliului educativ sau comisiei prevăzută la art. 146 din Lege, următoarele activităţi:
    a) verifică tabelele nominale, aplicaţia informatică şi registrul de termene;
    b) tipăreşte din aplicaţia informatică lista persoanelor care sunt analizate în consiliul educativ sau în comisie;
    c) confruntă situaţia juridică rezultată din documentarul penal cu datele consemnate în aplicaţia informatică şi semnalează şefului structurii evidenţă şi organizarea muncii orice neconcordanţe constatate. Şeful structurii evidenţă şi organizarea muncii informează cu privire la aceste aspecte secretarul consiliului educativ sau comisiei prevăzută la art. 146 din Lege;
    d) înaintează lista prevăzută la lit. b), în format electronic, secretarului consiliului educativ sau comisiei, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data întrunirii consiliului educativ sau a comisiei prevăzută la art. 146 din Lege;
    e) comunică secretarului consiliului educativ sau comisiei orice modificare intervenită în situaţia juridică a persoanelor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, după momentul predării tabelului nominal;
    f) actualizează tabelul nominal ori de câte ori este necesar, trimiţându-l secretarului consiliului educativ sau comisiei;
    g) tipăreşte din aplicaţia informatică cu o zi înainte de data întrunirii consiliului educativ sau a comisiei prevăzută la art. 146 din Lege, partea preconstituită a proceselor-verbale, prevăzută în anexa nr. 25 la Instrucţiuni, conform art. 205 alin. (3) din Regulament, în care se va consemna soluţia consiliului educativ sau a comisiei. Datele consemnate în procesele-verbale se verifică prin confruntare cu documentarul penal şi aplicaţia informatică de către şeful structurii evidenţă şi organizarea muncii;
    h) transmite procesele-verbale prevăzute la lit. g) în format electronic sectorului reintegrare socială pentru a fi completate cu informaţiile existente la nivelul acestei structuri şi a altor structuri implicate, precum şi pentru a fi listate de secretarul consiliului educativ sau comisiei. În cazul dosarelor conexate, documentele destinate efectuării lucrărilor comisiei conţin menţiuni referitoare la sancţiunile, recompensele şi munca prestată efectiv, activităţile de instruire şcolară şi formare profesională, zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare, lucrările ştiinţifice elaborate şi invenţiile brevetate din perioadele anterioare, în care a executat măsuri educative privative de libertate sau, după caz, pedepse privative de libertate;
    i) înaintează secretarului, în ziua întrunirii consiliului educativ sau a comisiei, documentarele penale ale persoanelor ce vor fi analizate, în baza tabelului nominal.

    (2) Directorul adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială prezintă caracterizarea întocmită de personalul sectorului reintegrare socială redactată pe baza datelor consemnate în aplicaţia informatică, conform modelului prevăzut la anexa nr. 7 la Instrucţiuni. Membrii consiliului educativ sau comisiei prevăzută la art. 146 din Lege pot prezenta orice alt înscris necesar pentru formularea şi fundamentarea propunerii.
    (3) Anterior redactării caracterizării, fiecare specialist din cadrul sectorului reintegrare socială realizează evaluarea finală care conţine informaţii cu privire la evoluţia persoanei faţă de care s-a dispus măsura educativă ca urmare a parcurgerii demersurilor educative, de asistenţă psihologică, respectiv de asistenţă socială, pe întreaga durată a măsurii educative privative de libertate, din perspectiva îndeplinirii Planului individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, a compensării nevoilor identificate şi a refuzului de participare la un demers recomandat.
    (4) Pe baza evaluărilor finale întocmite de către fiecare specialist, directorul adjunct educaţie şi asistenţă psihosocială completează secţiunea Concluzii cu informaţii referitoare la:
    a) evoluţia şi participarea la demersurile de reintegrare socială recomandate şi rezultatele obţinute;
    b) participarea la programele şi activităţile recomandate şi modul în care persoana a îndeplinit recomandările din Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică;
    c) evoluţia comportamentului manifestat pe tot parcursul executării pedepsei;
    d) progresul/regresul înregistrat în compensarea nevoilor identificate pentru fiecare domeniu de intervenţie;
    e) participarea la alte programe şi activităţi, suplimentar celor recomandate;
    f) existenţa unui refuz de participare la un demers recomandat.

    (5) În măsura în care informaţiile sunt disponibile, lucrătorul din cadrul sectorului reintegrare socială consemnează menţiuni cu privire la demersurile persoanei privind pregătirea întoarcerii în comunitate, sub aspectul participării la burse ale locurilor de muncă, identificarea unei locuinţe sau a unui posibil loc de muncă.

    ART. 160
        Înlocuirea măsurii educative privative de libertate cu măsura educativă a asistării zilnice sau punerea în libertate a persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate se realizează potrivit prevederilor Codului penal şi ale Codului de procedură penală.

    ART. 161
    (1) Consiliul educativ sau comisia prevăzută la art. 146 din Lege, în componenţa de la art. 179 alin. (2) din Lege, analizează pentru prima dată situaţia persoanelor faţă de care s-a dispus măsura internării la împlinirea a jumătate din durata măsurii educative aplicate.
    (2) Secretariatul consiliului educativ şi al comisiei prevăzute de art. 146 este asigurat de către o persoană din cadrul serviciului educativ, alta decât educatorul responsabil de caz.

    ART. 162
    (1) După întrunirea consiliului educativ sau a comisiei prevăzută la art. 146 din Lege, procesele- verbale însoţite de documentele justificative rezultate din lucrările consiliului sau comisiei sunt înaintate de către secretarul acestora cu adresă de înaintare şefului structurii evidenţă şi organizarea muncii pentru a fi trimise instanţei de judecată sau, după caz, introduse în documentarul penal, precum şi pentru a se efectua operaţiunile corespunzătoare în documentele operative, pe prima pagină a documentarului penal şi în aplicaţia informatică.
    (2) Primind documentele rezultate în urma lucrărilor consiliului educativ sau ale comisiei, lucrătorul structurii evidenţă şi organizarea muncii efectuează următoarele activităţi:
    a) menţionează termenele de amânare pentru anul în curs, în registrul de termene sau, după caz, dacă acestea se împlinesc în anul următor, completează în noul registru constituit la nivelul structurii evidenţă şi organizarea muncii;
    b) introduce în modulul corespunzător din aplicaţia informatică propunerea consiliului educativ sau a comisiei ori termenul de amânare în vederea reexaminării;
    c) înaintează instanţei de judecată competente contestaţia formulată de persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, la cererea acesteia;
    d) ţine evidenţa termenelor stabilite de instanţele de judecată competente cu ajutorul aplicaţiei informatice şi a registrului de termene;
    e) actualizează menţiunile corespunzătoare în aplicaţia informatică şi în registrul de termene, după soluţionarea contestaţiilor, şi comunică secretarului consiliului educativ sau al comisiei, precum şi lucrătorului din cadrul organizării muncii, sub semnătură, toate adresele primite de la instanţă.


    ART. 163
    (1) Termenul stabilit de consiliul educativ sau de comisia prevăzută la art. 146 din Lege ori de instanţa de judecată la care persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate urmează să fie reexaminată în vederea înlocuirii măsurii educative privative de libertate cu măsura asistării zilnice sau punerii în libertate se menţionează pe prima copertă a documentarului penal al persoanei, în aplicaţia informatică şi în registrul de evidenţă a termenelor.
    (2) Termenele de reînnoire a cererii persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate sau de reiterare a propunerii consiliului sau comisiei, fixate de instanţele de judecată în vederea reexaminării, sunt opozabile consiliului educativ şi comisiei prevăzute la art. 146 din Lege.
    (3) În cazul existenţei unor neconcordanţe cu privire la termenele fixate de instanţele de judecată în mai multe dosare care au ca obiect înlocuirea măsurii privative de libertate cu măsura educativă a asistării zilnice sau punerea în libertate ori în cazul imposibilităţii analizării persoanei la fiecare dintre aceste termene, întrucât hotărârile judecătoreşti nu se pot concilia sau încalcă autoritatea de lucru judecat a altei hotărâri rămase definitive, se vor solicita lămuriri suplimentare organelor judiciare emitente.
    (4) În cazul în care termenul de reexaminare propus de către consiliul educativ sau de comisia prevăzută la art. 146 din Lege s-a împlinit în cursul judecăţii cererii în primă instanţă, situaţia persoanei private de libertate este reanalizată la termenul stabilit de către acestea, fără a formula o propunere până la rămânerea definitivă a dosarului aflat pe rolul instanţei de judecată.
    (5) În cazul în care termenul de reexaminare fixat prin hotărârea primei instanţe s-a împlinit în cursul judecării căii de atac a contestaţiei, persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate este reanalizată în consiliul educativ sau în comisia prevăzută la art. 146 din Lege la termenul stabilit de prima instanţă, fără a formula o propunere până la rămânerea definitivă a hotărârii în cauza aflată pe rolul instanţei de judecată.

    ART. 164
    (1) Situaţia persoanei căreia i s-a suspendat regimul de executare al măsurii educative privative de libertate este analizată sau reanalizată în consiliul educativ sau în comisia prevăzută la art. 146 din Lege, în condiţiile prevăzute în prezentul titlu, raportat la măsură privativă de libertate aplicată.
    (2) În cazul în care consiliul educativ sau comisia prevăzută la art. 146 din Lege formulează propunere de înlocuire a măsurii educative privative de libertate cu măsura asistării zilnice sau de punere în libertate, anexează la documentele transmise instanţei, o adresă cu privire la situaţia juridică în care se menţionează că persoana este arestată preventiv în altă cauză.

    ART. 165
    (1) Se analizează, în vederea înlocuirii măsurii educative privative de libertate cu măsura asistării zilnice sau punerii în libertate, şi persoanele faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, aflate în întreruperea executării măsurii, dacă, urmare modificării situaţiei juridice, pe durata întreruperii se constată, raportat la durata executată anterior, că fracţiunea de jumătate din durata măsurii este împlinită, fără luarea în considerare a perioadei în care persoana s-a aflat în întreruperea executării măsurii.
    (2) Analizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) în consiliul educativ sau în comisia prevăzută la art. 146 din Lege se realizează din oficiu, la solicitarea instanţei de judecată ori la cererea persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate.

    ART. 166
    (1) La stabilirea datei reanalizării persoanelor aflate în întreruperea executării măsurii educative în consiliul educativ sau în comisia prevăzută la art. 146 din Lege, se va avea în vedere şi timpul stat în libertate, care este adăugat termenul de reexaminare fixat de consiliu sau comisie.
    (2) În toate cazurile, termenul de reexaminare nu poate depăşi termenul prevăzut la art. 179 alin. (5) sau termenul prevăzut la art. 180 alin. (5) din Lege, calculat de la data întrunirii consiliului educativ sau comisiei prevăzute la art. 146 din Lege.

    ART. 167
    (1) Persoanele faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, aflate temporar în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, sunt analizate în consiliul educativ sau în comisia prevăzută la art. 146 din Lege de la cel mai apropiat centru educativ sau de detenţie, după caz.
    (2) Pentru persoanele arătate la alin. (1), organele de poliţie transmit administraţiei locului de deţinere, cu o săptămână înaintea zilei stabilite pentru desfăşurarea lucrărilor consiliului educativ sau comisiei prevăzute la art. 146 din Lege, următoarele documente:
    a) documentarul penal;
    b) o caracterizare din care să rezulte comportamentul pe perioada detenţiei, posibilităţile de reintegrare socială, precum şi alte date de interes, inclusiv sancţiunile disciplinare aplicate şi recompensele acordate.

    (3) Organele de poliţie asigură aducerea la centrul educativ sau de detenţie a persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, cu excepţia situaţiilor în care aceasta prezintă afecţiuni medicale confirmate de medic care nu permit prezentarea sa. În acest caz, persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate poate depune înscrisuri.
    (4) Dispoziţiile art. 10, art. 22-24, art. 75, art. 77, art. 79, art. 85 şi art. 155-166 se aplică în mod corespunzător şi persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate.

    CAP. III
    Înregistrarea schimbărilor intervenite în situaţia juridică a persoanelor faţă de care s-a dispus măsura educativă a internării într-un centru educativ sau centru de detenţie
    ART. 168
    (1) Schimbările intervenite în executarea măsurilor educative privative de libertate se consemnează în documentarul penal şi se înregistrează în aplicaţia informatică şi în celelalte documente de evidenţă.
    (2) Sunt considerate schimbări intervenite în situaţia juridică a persoanelor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate următoarele situaţii:
    a) restituirea cauzei la parchet de către judecătorul de cameră preliminară pentru motivele prevăzute la art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală, pentru persoana faţă de care s-a dispus o măsura educativă privativă de libertate printr-o hotărâre definitivă, arestată preventiv în altă cauză, aflată în centrul de detenţie sau centrul educativ;
    b) pronunţarea unei hotărâri în primă instanţă, în altă cauză;
    c) pronunţarea unei hotărâri în apel, în altă cauză;
    d) pronunţarea unei hotărâri definitive de condamnare la pedeapsa închisorii sau detenţiunii pe viaţă sau, după caz, de aplicare a unei măsuri educative privative de libertate ori emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii sau detenţiunii pe viaţă, în altă cauză;
    e) desfiinţarea, anularea sau modificarea hotărârii definitive de internare ca urmare a admiterii unei căi extraordinare de atac, prelungirii sau înlocuirii măsurii educative privative de libertate, a constatării de către instanţa de judecată a pluralităţii de infracţiuni sau a altor acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni, a intervenirii unei legi penale noi, a graţierii sau amnistierii ori a admiterii unei contestaţii la executare;
    f) emiterea unui mandat de arestare preventivă în altă cauză.

    (3) Consemnarea hotărârii instanţei de judecată în penultima pagină a documentarului penal şi în fişa opis a documentarului penal, precum şi înregistrarea în aplicaţia informatică şi în alte documente operative, se face numai după verificarea autenticităţii şi legalităţii actului.
    (4) Datele din fiecare document referitoare la situaţia juridică a persoanelor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate se înregistrează în aplicaţia informatică, numai după ce au fost înscrise în documentarul penal şi în celelalte documente operative.
    (5) Ori de câte ori în aplicaţia informatică se introduc date referitoare la situaţia juridică a persoanelor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, lucrătorul structurii evidenţă şi organizarea muncii care a efectuat modificarea va semna în penultima pagină a documentarului penal, certificând corectitudinea operaţiunilor efectuate. Şeful structurii evidenţă şi organizarea muncii şi, după caz, directorul locului de deţinere şi şeful serviciului supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate, contrasemnează menţiunile efectuate în penultima pagină a documentarului penal, certificând verificarea conformităţii şi corectitudinii acestora, precum şi datele introduse în aplicaţia informatică.
    (6) În cazul în care organele judiciare transmit corespondenţa prin intermediul locului de deţinere, după consemnare şi înregistrare, un exemplar al acesteia se aduce la cunoştinţa persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, sub semnătură de primire.

    ART. 169
    (1) Persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate care este arestată preventiv în altă cauză, în cursul urmăririi penale, i se aplică regimul de executare specific persoanelor arestate preventiv în cursul urmăririi penale, conform art. 111 din Lege, ca urmare a suspendării regimului de executare a măsurii educative privative de libertate.
    (2) Persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate care este arestată preventiv în altă cauză, în cursul camerei preliminare, dacă judecătorul de cameră preliminară dispune restituirea cauzei la parchet pentru motivele prevăzute la art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală, va fi clasificată persoană arestată preventiv în cursul urmăririi penale.
    (3) În cazul prevăzut la alin. (2), la primirea hotărârii instanţei, rămasă definitivă, prin care s-a dispus restituirea cauzei la parchet, structura evidenţă şi organizarea muncii solicită organelor de poliţie să transfere persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate în centrul de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne arondat.

    ART. 170
    (1) În cazul în care persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate solicită în mod expres ca cererea de apel să fie înaintată de administraţia centrului, se restituie instanţei de judecată, alături de dovada de îndeplinire a procedurii, şi cererea pentru exercitarea căii de atac. În caz contrar, se restituie instanţei de judecată numai dovada de îndeplinire a procedurii.
    (2) În cazul persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, la primirea extrasului, hotărârii ori copiei de pe dispozitivul acesteia prin care s-a dispus, în altă cauză, condamnarea în primă instanţă, la o pedeapsă sau măsură privativă de libertate, se înscrie, provizoriu, în creion, în penultima pagină a documentarului penal, durata noii măsuri privative de libertate, numărul sentinţei penale, data pronunţării, instanţa de judecată care a pronunţat-o, iar dacă în cauza respectivă a fost emis mandat de arestare preventivă se consemnează şi data de început şi data de expirare a pedepsei sau măsurii.
    (3) Un exemplar sau copia actului de comunicare se aduce la cunoştinţa persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, pentru exercitarea căii de atac a apelului.
    (4) Data expirării măsurii educative privative de libertate sau a pedepsei aplicată în primă instanţă se înscrie în registrul de termene.
    (5) În aplicaţia informatică se completează câmpurile aferente condamnărilor în primă instanţă, cu excepţia datei de început şi datei expirării pedepsei, dacă în cauză nu s-a emis mandat de arestare preventivă.
    (6) Hotărârile în primă instanţă pronunţate în cauzele în care n-au fost emise mandate de arestare preventivă se înscriu, provizoriu, în creion în penultima pagină a documentarului penal, fără a se menţiona data începerii ori expirării duratei condamnării.

    ART. 171
    (1) În cazul în care, în apel, hotărârea primei instanţe emisă în altă cauză împotriva unei persoane faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate este desfiinţată sau anulată şi împotriva sa a fost dispusă arestarea preventivă, persoana devine, în această cauză, persoană arestată preventiv în cursul judecăţii.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), lucrătorul structurii evidenţă şi organizarea muncii efectuează următoarele activităţi:
    a) înscrie în penultima pagină a documentarului penal motivul desfiinţării sau anulării hotărârii pronunţate în primă instanţă, numărul şi data adresei, precum şi instanţa de judecată care a dispus această măsură;
    b) înscrie modificarea intervenită în registrul de evidenţă a termenelor;
    c) anulează în aplicaţia informatică hotărârea desfiinţată, cu data înregistrării deciziei penale la registratura locului de deţinere, hotărârea în primă instanţă înregistrată fiind menţinută în evidenţa pasivă, iar în câmpul destinat mandatului de arestare preventivă se introduc datele corespunzătoare noii situaţii juridice.

    (3) În documentarul penal şi în aplicaţia informatică se înscriu toate hotărârile înregistrate în locul de deţinere, chiar dacă prin acestea nu s-au modificat dispoziţiile referitoare la durata măsurii din hotărârea primei instanţe.

    ART. 172
        După rămânerea definitivă a hotărârii de internare într-un centru educativ sau de detenţie, lucrătorul structurii evidenţă şi organizarea muncii efectuează următoarele activităţi:
    a) înscrie în penultima pagină a documentarului penal: durata măsurii educative, numărul sentinţei penale şi, după caz, al deciziei penale, data pronunţării, instanţa de judecată care a pronunţat-o, data de început şi data de expirare a măsurii educative privative de libertate. Data începerii executării măsurii este cea menţionată în hotărârea de internare într-un centru educativ sau de detenţie. În cazul existenţei unor nelămuriri cu privire la autenticitatea, legalitatea, caracterul executoriu ori corectitudinea datelor înscrise în actul legal de deţinere, se solicită informaţii suplimentare instanţei de executare;
    b) calculează fracţiunea de jumătate din durata măsurii educative în vederea înlocuirii acesteia cu măsura educativă a asistării zilnice sau punerii în libertate şi o înscrie pe prima copertă a documentarului penal şi în registrul de evidenţă a termenelor, precum şi în modulul corespunzător din aplicaţia informatică;
    c) înregistrează în aplicaţia informatică, în rubricile special destinate, dispoziţiile hotărârii de internare într-un centru educativ sau de detenţie. După introducerea acestora, înregistrările din modulul "condamnare în primă instanţă", precum şi înregistrările referitoare la mandatul de arestare preventivă constituie evidenţa pasivă a persoanei în cauză. Data înregistrării hotărârii de internare într-un centru educativ sau de detenţie în aplicaţia informatică şi data modificării înregistrărilor privind hotărârile penale vor fi identice cu data înregistrării hotărârii de internare în modulul "condamnare definitivă";
    d) solicită dosarul individual corespunzător perioadei executate anterior pentru conexare şi situaţia creditelor, în cazul în care în hotărârea de internare s-a dispus deducerea acelei perioade, în vederea deducerii corecte a perioadei executate şi calculării fracţiunii pentru înlocuirea măsurii educative cu măsura educativă a asistării zilnice sau punerea în libertate;
    e) are în vedere recompensele acordate, sancţiunile aplicate, participarea la muncă şi creditele obţinute în perioada dedusă, în cazul conexării dosarelor;
    f) solicită instanţei de judecată informaţiile necesare în situaţia în care în hotărârea de internare într-un centru educativ sau de detenţie nu se menţionează infracţiunea comisă sau data săvârşirii acesteia;
    g) înscrie în registrul de evidenţă a termenelor data expirării duratei măsurii, data la care se împlineşte fracţiunea pentru înlocuirea cu măsura educativă a asistării zilnice sau punerea în libertate;
    h) completează fişa de evidenţă a zilelor considerate ca executate, prevăzută în anexa nr. 3 la Instrucţiuni, înscriind data la care se împlineşte fracţiunea de jumătate din durata măsurii educative privative de libertate;
    i) calculează, dacă este cazul, fracţiunea prevăzută la art. 153 alin. (1) din Lege, pe care o înscrie pe prima copertă a documentarului penal, provizoriu, în creion, şi în registrul de termene.
        Fracţiunea se calculează de la data arestării, în situaţia privării continue de libertate până la primirea în locul de deţinere, ori se calculează de la punerea în executare a hotărârii de internare într-un centru educativ sau de detenţie, deducându-se perioadele executate anterior conform acestei hotărâri şi ţinându-se cont şi de zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare.

    j) trimite instanţei de judecată care a emis hotărârea de internare procesul-verbal de confirmare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 24 la Instrucţiuni;
    k) comunică în scris structurii medicale numele persoanelor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate pentru care s-a stabilit prelevarea probelor biologice şi măsura de siguranţă a obligării la tratament medical;
    l) distribuie în format electronic tabele nominale cu persoanele private de libertate, sectoarelor interesate din locul de deţinere;
    m) înmânează persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, sub semnătură, un exemplar al hotărârii definitive de internare într-un centru educativ sau de detenţie, prin grija persoanei desemnate să aducă la cunoştinţă actele de procedură.


    ART. 173
    (1) Activităţile prevăzute la art. 172 sunt îndeplinite în mod corespunzător şi cu privire la persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, pentru care se înregistrează la locul de deţinere o nouă hotărâre de internare într-un centru educativ sau de detenţie ori un nou mandat de executare, în altă cauză.
    (2) Cu ocazia comunicării noului act legal de deţinere, persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, prin grija agentului procedural, este informată asupra posibilităţii formulării unei cereri către instanţa de judecată competentă în vederea aplicării regulilor privind pluralitatea de infracţiuni.
    (3) Hotărârile de internare şi mandatele de executare înregistrate pe durata executării măsurii educative privative de libertate se pun în executare în continuare, în ordinea înregistrării în locul de deţinere. În aplicaţia informatică figurează cu menţiunea "în aşteptare" hotărârile de internare prin care s-au dispus măsuri sau pedepse a căror executare nu a început, respectiv mandatele de executare emise în baza acestora.
    (4) Dispoziţiile alin. (3) şi cele ale art. 172 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii sau detenţiunii pe viaţă, pentru care se înregistrează pe durata executării pedepsei privative de libertate o hotărâre definitivă de internare într-un centru educativ sau de detenţie, în altă cauză.
    (5) Ori de câte ori o persoană faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate este sancţionată definitiv în altă cauză, cu o măsură educativă privativă de libertate, se recalculează fracţiunea prevăzută la art. 153 alin. (1) din Lege, raportat la cea mai mare dintre sancţiunile penale aplicate, de la data arestării în cazul privării continue de libertate ori de la data primei puneri în executare, deducându-se perioadele executate conform hotărârilor judecătoreşti definitive.
    (6) Dispoziţiile alin. (5) nu se aplică în cazul în care persoanei private de libertate căreia i s-au aplicat pedepse şi măsuri educative privative de libertate, când se va ţine cont la calcularea fracţiunii prevăzute în art. 153 alin. (1) din Lege de pedeapsa sau măsura în executarea căreia se află.

    ART. 174
    (1) Starea activă a hotărârii definitive de internare într-un centru educativ sau de detenţie din aplicaţia informatică se schimbă în cazul modificărilor intervenite în situaţia juridică a persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate ca urmare a desfiinţării, anulării sau modificării hotărârii definitive de internare prin admiterea unei căi extraordinare de atac, prin prelungirea sau înlocuirea măsurii educative, prin constatarea de către instanţa de judecată a pluralităţii de infracţiuni sau a altor acte care intră în conţinutul aceleiaşi infracţiuni, prin intervenirea unei legi penale noi, prin graţierea, amnistierea sau prin admiterea unei contestaţii la executare, numai atunci când hotărârea judecătorească de desfiinţare, anulare sau modificare devine executorie.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), după efectuarea operaţiunilor în documentarul penal şi introducerea datelor în aplicaţia informatică, înregistrările anterioare referitoare la măsurile educative privative de libertate sunt menţinute sub formă de evidenţă pasivă. Data la care se înregistrează modificările intervenite în situaţia juridică a persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate este data înregistrării în locul de deţinere a hotărârii executorii prin care s-a modificat situaţia juridică.
    (3) În cazurile în care instanţa de judecată transmite o adresă prin care se face cunoscută deducerea duratei reţinerii şi arestării preventive, a arestului la domiciliu, ori a unei părţi din măsură executată sau considerată ca executată anterior sau prin care se comunică reducerea duratei măsurii, lucrătorul structurii evidenţă şi organizarea muncii efectuează următoarele activităţi:
    a) înscrie în penultima pagină a documentarului penal numărul şi data hotărârii, organul judiciar emitent, numărul total de zile ce urmează a se scădea din durata măsurii educative privative de libertate;
    b) trimite instanţei de judecată care a pronunţat hotărârea comunicarea de punere în executare a dispoziţiilor transmise prin adresă;
    c) modifică datele la care urmează să înceteze executarea măsurii sau se împlineşte fracţiunea de jumătate din durata măsurii în vederea înlocuirii cu măsura asistării zilnice sau punerii în libertate şi le înscrie în registrul de evidenţă a termenelor, menţinând înregistrările anterioare sub formă de evidenţă pasivă;
    d) înscrie pe prima copertă a documentarului penal noul termen la care se împlineşte fracţiunea de jumătate din măsura educativă privativă de libertate, ţinând seama şi de zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare;
    e) modifică menţiunile referitoare la fracţiunea de jumătate din durata măsurii educative privative de libertate, în fişa de evidenţă a zilelor considerate ca executate;
    f) recalculează fracţiunea prevăzută la art. 153 alin. (1) din Lege şi înscrie menţiunile corespunzătoare în documentele operative şi în aplicaţia informatică cu privire la data analizării în comisia de stabilire, individualizare şi schimbare a regimului de executare;
    g) distribuie sectoarelor interesate din locul de deţinere în format electronic tabele nominale cu persoanele private de libertate.


    ART. 175
        Dacă pentru o persoană faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate se primeşte un mandat de arestare preventivă emis în altă cauză:
    a) se procedează potrivit dispoziţiilor art. 46 alin. (1), (2) şi (4), în cazul în care mandatul de arestare preventivă este emis într-o cauză aflată în cursul judecăţii;
    b) în cazul în care mandatul de arestare preventivă este emis într-o cauză aflată în cursul urmăririi penale, măsura arestării preventive determină suspendarea regimului de executare în care a fost inclusă persoana, acesteia aplicându-i-se regimul de executare al persoanelor arestate preventiv în cursul urmăririi penale, prevăzut la art. 111 din Lege. În acest caz, lucrătorul structurii evidenţă şi organizarea muncii efectuează menţiunile corespunzătoare în documentarul penal, în aplicaţia informatică şi în registrele de evidenţă. Ulterior, emite decizia de suspendare a regimului de executare, prevăzută în anexa nr. 8 la Instrucţiuni şi informează în scris organul de poliţie, în vederea preluării persoanei din locul de deţinere, în aceeaşi zi. Persoana execută măsura arestării preventive în cursul urmăririi penale într-un centru de reţinere şi arestare preventivă până la încetarea cauzei care a determinat-o, dacă nu există alte impedimente cu privire la primirea într- un loc de deţinere.


    ART. 176
        În situaţia în care o persoană faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate are de executat două sau mai multe sancţiuni penale privative de libertate definitiv aplicate şi intervine graţierea sancţiunii în executarea căreia se află, se procedează potrivit dispoziţiilor prevăzute la art. 43.

    ART. 177
    (1) În cazurile în care se dovedeşte că persoana faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate îşi provoacă în mod voit boala şi este internată în infirmerie sau spital, la primirea procesului-verbal încheiat potrivit art. 163 din Regulament, avizat de către directorul locului de deţinere, lucrătorul structurii evidenţă şi organizarea muncii introduce în documentarul penal o copie a procesului-verbal şi transmite originalul instanţei de executare pentru a dispune conform prevederilor legale.
    (2) La primirea hotărârii instanţei de executare, sesizate potrivit prevederilor alin. (1), rămase definitive, lucrătorul structurii evidenţă şi organizarea muncii efectuează următoarele activităţi:
    a) face completările corespunzătoare în aplicaţia informatică cu privire la timpul stat în infirmerie şi spital la durata măsurii, la fracţiunea de jumătate din durata măsurii, calculată în vederea înlocuirii cu măsura educativă a asistării zilnice sau punerea în libertate, şi la fracţiunea prevăzută la art. 153 alin. (1) din Lege, dacă fracţiunea calculată iniţial nu s-a împlinit până la data hotărârii definitive a instanţei prin care aceasta a constatat numărul de zile considerate neexecutate. La calcularea duratei ce urmează a fi adăugată se ţine seama că ziua în care persoana a fost internată medical ca urmare a provocării în mod voit a bolii nu se consideră ca zi executată din durata măsurii, iar ziua externării se consideră zi executată;
    b) înscrie noile termene la care expiră durata măsurii educative privative de libertate, precum şi se împlinesc fracţiunile prevăzute la lit. a) în registrul de evidenţă a termenelor;
    c) înscrie fracţiunea de jumătate din durata măsurii educative privative de libertate în fişa de evidenţă a zilelor considerate ca executate solicitată de la lucrătorul din cadrul organizării muncii;
    d) înregistrează în modulele corespunzătoare din aplicaţia informatică modificarea intervenită în situaţia juridică determinată de provocarea în mod voit a bolii;
    e) înscrie pe prima copertă a documentarului penal noul termen la care se împlineşte durata fracţiunii de jumătate din măsura educativă privativă de libertate.


    CAP. IV
    Regimul provizoriu, stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a măsurilor educative privative de libertate. Suspendarea regimului de executare a măsurilor educative privative de libertate
    ART. 178
    (1) Regimul provizoriu în cazul măsurii educative a internării într-un centru de detenţie se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 148 din Lege.
    (2) Regimul de executare a măsurii educative a internării într-un centru de detenţie se suspendă în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (4) din Lege.
    (3) Dispoziţiile art. 45-46, referitoare la regimul provizoriu şi suspendarea regimului de executare al persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate se aplică în mod corespunzător persoanelor faţă de care s-au dispus măsuri educative privative de libertate.

    ART. 179
    (1) Consiliul educativ, în componenţa prevăzută la art. 145 din Lege, individualizează regimul de executare a măsurii educative a internării într-un centru educativ, în conformitate cu art. 309 din Regulament, pentru următoarele categorii de persoane:
    a) persoane faţă de care s-a dispus, printr-o hotărâre definitivă, măsura educativă a internării într-un centru educativ, în curs de executare;
    b) persoane primite în baza unei hotărâri definitive de internare într-un centru educativ, arestate preventiv în altă cauză aflată în cursul judecăţii, la momentul primirii;
    c) persoane primite în baza unei hotărâri definitive de internare într-un centru educativ, pentru care s-a înregistrat ulterior primirii un mandat de arestare preventivă în cursul judecăţii, în altă cauză;
    d) persoane primite în baza unui mandat de arestare preventivă pentru care s-a înregistrat, ulterior primirii, o hotărâre definitivă de internare într-un centru educativ în altă cauză.

    (2) Comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare, în componenţa prevăzută la art. 146 din Lege, stabileşte, individualizează şi schimbă regimul de executare a măsurii educative a internării într-un centru de detenţie, conform art. 307 din Regulament, pentru următoarele categorii de persoane:
    a) persoane faţă de care s-a dispus, printr-o hotărâre definitivă, măsura educativă a internării într-un centru de detenţie, în curs de executare;
    b) persoane primite în baza unei hotărâri definitive de internare într-un centru de detenţie, arestate preventiv în altă cauză aflată în cursul judecăţii, la momentul primirii;
    c) persoane primite în baza unei hotărâri definitive de internare într-un centru de detenţie, pentru care s-a înregistrat, ulterior primirii un mandat de arestare preventivă în cursul judecăţii în altă cauză;
    d) persoane primite în baza unui mandat de arestare preventivă pentru care s-a înregistrat, ulterior primirii, o hotărâre definitivă de internare într-un centru de detenţie în altă cauză.

    (3) Persoanelor faţă de care s-a dispus măsura internării într-un centru educativ sau de detenţie printr-o hotărâre definitivă, potrivit alin. (1) lit. b)-d) sau alin. (2) lit. b)-d), li se individualizează sau li se stabileşte şi li se suspendă regimul stabilit, la data întrunirii consiliului educativ sau a comisiei de stabilire, individualizare şi schimbare a regimul de executare, prin decizia de cazare în cadrul secţiei de arestare preventivă, emisă de către directorul locului de deţinere.
    (4) Situaţia persoanelor prevăzută la alin. (1) şi alin. (2) este analizată în consiliul educativ sau în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, astfel:
    a) pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) sau alin. (2) lit. a)-c), în primul consiliu educativ sau în prima şedinţă a comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare, după finalizarea perioadei de carantină şi observare;
    b) pentru cazurile prevăzute la alin. (1) lit. d) sau alin. (2) lit. d), în primul consiliu sau în prima şedinţă a comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare, după înregistrarea în locul de deţinere a hotărârii definitive de internare într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie, după caz.


    ART. 180
    (1) Lucrătorul din cadrul structurii evidenţă şi organizarea muncii din centrul educativ sau din centrul de detenţie pregăteşte lucrările consiliului educativ sau comisiei prevăzute la art. 146 din Lege, astfel:
    a) primeşte de la şeful secţiei de carantină şi observare tabelul nominal cu persoanele care finalizează această perioadă, cu 10 zile înainte de data întrunirii consiliului sau comisiei;
    b) completează tabelul nominal cu persoanele care vor fi reanalizate în consiliul educativ sau în comisie în vederea stabilirii, individualizării sau schimbării regimului de executare, la termenele legale ori judiciare, după confruntarea datelor din registrul de termene, documentele operative şi aplicaţia informatică;
    c) semnalează şefului structurii evidenţă şi organizarea muncii orice neconcordanţe constatate ca urmare a confruntării documentelor. Şeful structurii evidenţă şi organizarea muncii informează secretarul consiliului educativ sau comisiei cu privire la aceste aspecte;
    d) transmite secretarului consiliului educativ sau comisiei, sub semnătură, cu cel puţin 2 zile lucrătoare înainte de data întrunirii consiliului educativ sau a comisiei, tabelul nominal cu persoanele care urmează să fie analizate în vederea stabilirii, individualizării sau schimbării regimului de executare, care va cuprinde şi data şedinţei stabilite în prealabil de directorul locului de deţinere în calitate de preşedinte;
    e) comunică secretarului consiliului educativ sau comisiei orice modificare intervenită în situaţia juridică a persoanelor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, după momentul predării tabelului nominal;
    f) actualizează tabelul nominal ori de câte ori este necesar, trimiţându-l secretarului consiliului educativ sau comisiei;
    g) tipăreşte din aplicaţia informatică cu o zi înainte de data şedinţei consiliului educativ sau comisiei, partea preconstituită a proceselor-verbale, prevăzută în anexa nr. 26 la Instrucţiuni, iar în cuprinsul procesului-verbal membrii consiliului educativ sau comisiei prevăzute la art. 146 din Lege formulează propuneri şi consemnează soluţia;
    h) transmite structurii de educaţie şi asistenţă psihosocială în format electronic procesele-verbale prevăzute la lit. g) pentru a fi completate cu informaţiile existente la nivelul acestei structuri şi a altor structuri implicate şi pentru a fi listate de secretarul consiliului educativ sau comisiei. În cazul dosarelor conexate, documentele destinate efectuării lucrărilor consiliului sau comisiei conţin menţiuni referitoare la sancţiunile disciplinare aplicate, recompensele acordate, demersurile de reintegrare socială desfăşurate şi participarea la activităţi lucrative, zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare, lucrările ştiinţifice elaborate şi invenţiile brevetate, din perioadele anterioare, în care a executat măsuri educative privative de libertate sau, după caz, pedepse privative de libertate;
    j) înaintează secretarului documentarele penale ale persoanelor ce vor fi analizate, în baza tabelului nominal în ziua consiliului educativ sau a comisiei.

    (2) Datele consemnate în procesele-verbale tipărite de lucrătorul structurii evidenţă şi organizarea muncii se verifică prin confruntare cu documentele operative şi aplicaţia informatică, de către şeful structurii evidenţă şi organizarea muncii.

    ART. 181
    (1) Directorul locului de deţinere, în calitate de preşedinte, convoacă săptămânal consiliul educativ sau comisia prevăzută la art. 146 din Lege.
    (2) Secretariatul consiliului educativ, respectiv al comisiei prevăzute de art. 146 din Lege este asigurat de către o persoană din cadrul serviciului educativ, alta decât educatorul responsabil de caz.

    ART. 182
    (1) După data întrunirii consiliului educativ sau a comisiei prevăzute la art. 146 din Lege, procesele-verbale însoţite de documentele justificative rezultate din lucrările acestora sunt înaintate de către secretar, cu adresă de înaintare, şefului structurii evidenţă şi organizarea muncii pentru a fi introduse în documentarul penal şi pentru a se efectua operaţiunile corespunzătoare în documentele operative, în documentarul penal şi în aplicaţia informatică.
    (2) Primind documentele rezultate în urma lucrărilor consiliului educativ sau comisiei prevăzută la art. 146 din Lege, lucrătorul structurii evidenţă şi organizarea muncii efectuează următoarele activităţi:
    a) menţionează termenele de reanalizare pentru anul în curs, în registrul de termene;
    b) introduce în modulul corespunzător din aplicaţia informatică hotărârea consiliului educativ sau a comisiei;
    c) înaintează, plângerile formulate de persoanele faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate judecătorului de supraveghere a privării de libertate;
    d) ţine evidenţa termenelor stabilite de judecătorul de supraveghere a privării de libertate şi instanţele de judecată competente în aplicaţia informatică şi în registrul de termene;
    e) actualizează menţiunile corespunzătoare în aplicaţia informatică şi în registrul de termene după soluţionarea plângerilor şi contestaţiilor şi comunică secretarului consiliului educativ sau comisiei prevăzute la art. 146 din Lege, precum şi altor structuri interesate, dispoziţiile judecătorului de supraveghere a privării de libertate şi, după caz, ale instanţei de judecată prin care se modifică regimul de executare sau termenele de reanalizare în consiliu sau în comisie.

    (2) Toate activităţile efectuate de către lucrătorul structurii evidenţă şi organizarea muncii sunt verificate de către şeful structurii evidenţă şi organizarea muncii.

    ART. 183
        Pe toată durata în care măsura arestării preventive este menţinută în camera preliminară sau în cursul judecăţii, în altă cauză decât cea în care persoana a fost sancţionată penal, situaţia persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, căreia i s-a suspendat regimul de executare al măsurii educative privative de libertate, este analizată sau reanalizată în consiliul educativ sau în comisia prevăzută la art. 146 din Lege, în condiţiile prevăzute în prezentul titlu, raportat la sancţiunea penală aplicată definitiv.

    ART. 184
        Documentele cu privire la regimul de executare a măsurilor educative privative de libertate rezultate în urma lucrărilor consiliului educativ sau, după caz, comisiei de stabilire, individualizare şi schimbare a regimului de executare, se introduc în documentarul penal.

    ART. 185
     Dispoziţiile art. 52, art. 54 - 58 şi art. 61 - 67 se aplică în mod corespunzător persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate.

    CAP. V
    Dispoziţii finale cu privire la persoanele internate în centrul educativ sau în centrul de detenţie
    ART. 186
        Dispoziţiile din Instrucţiuni care nu contravin prevederilor din prezentul titlu, Legii şi Regulamentului se aplică în mod corespunzător persoanelor faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate a internării într-un centru educativ sau de detenţie.

    TITLUL V
    Executarea sau continuarea executării în penitenciar a măsurilor educative privative de libertate
    ART. 187
        Persoanele faţă de care s-au dispus măsuri educative privative de libertate pentru care instanţa a dispus executarea sau continuarea executării măsurii în penitenciar sunt primite în locurile de deţinere prevăzute în decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind profilarea locurilor de deţinere.

    ART. 188
        Dispoziţiile referitoare la executarea măsurilor educative privative de libertate în centrele educative sau de detenţie se aplică, în mod corespunzător, şi persoanelor care execută sau continuă executarea măsurii educative privative de libertate în penitenciar, în măsura în care nu contravin normelor penale şi execuţional penale în vigoare.

    ART. 189
    (1) În cazul executării sau continuării executării măsurii educative privative de libertate în penitenciar, dispoziţiile art. 339 şi art. 340 din Regulament se aplică în mod corespunzător.
    (2) Persoana care execută sau continuă executarea măsurii educative privative de libertate în penitenciar nu va fi analizată în vederea schimbării sau individualizării regimului de executare.

    TITLUL VI
    Gestionarea dosarului individual
    CAP. I
    Gestionarea dosarului individual al persoanei private de libertate
    ART. 190
    (1) Persoana privată de libertate, apărătorul acesteia sau oricare altă persoană, cu acordul scris al persoanei private de libertate, au acces la dosarul individual sau după caz la dosarul electronic şi pot obţine fotocopii ale acestuia, la cerere şi contra cost, în condiţiile prevăzute în art. 60 din Lege şi art. 227 din Regulament.
    (2) Consultarea dosarului individual se face în prezenţa persoanei anume desemnate de directorul locului de deţinere.

    ART. 191
    (1) Dosarul individual al persoanei private de libertate este compus din 5 părţi distincte, gestionate la nivelul fiecărui loc de deţinere, conform art. 228 alin. (1) din Regulament.
    (2) În cazul persoanelor private de libertate, documentarul penal conţine conţine documentele prevăzute la art. 10, care se completează, pe parcursul executării pedepsei, cu documentele prevăzute la art. 17. Dispoziţiile se aplică în mod corespunzător persoanelor arestate preventiv şi persoanelor cărora li s-a aplicat, prin hotărâre definitivă, măsura educativă a internării într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie.
    (3) Fişa medicală, prevăzută în anexa nr. 33 la Instrucţiuni, cuprinde toate documentele medicale care privesc persoana privată de libertate. De asemenea, la dosarul individual al acesteia se poate/pot regăsi raportul/rapoartele de expertiză medico-legală, cu ocazia efectuării primei expertize, noii expertize sau expertizei psihiatrice pentru persoanele private de libertate condamnate pentru săvârşirea infracţiunii de omor, doar în situaţia în care instanţa de judecată transmite aceste documente locului de deţinere.
    (4) În cazul persoanei condamnate şi persoanei arestate preventiv, dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială conţine următoarele fişe, tipărite exclusiv din aplicaţia informatică:
    a) Fişa educaţională iniţială, prevăzută în anexa nr. 34;
    b) Fişa educaţională periodică, prevăzută în anexa nr. 35;
    c) Fişa educaţională finală, prevăzută în anexa nr. 36;
    d) Fişa socială iniţială, prevăzută în anexa nr. 37;
    e) Fişa socială periodică, prevăzută în anexa nr. 38;
    f) Fişa socială finală, prevăzută în anexa nr. 39;
    g) Fişa psihologică iniţială, prevăzută în anexa nr. 40;
    h) Fişa psihologică periodică, prevăzută în anexa nr. 41;
    i) Fişa psihologică finală, prevăzută în anexa nr. 42;
    j) Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică (iniţial), prevăzut în anexa nr. 43;
    k) Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică (revizuit), prevăzut în anexa nr. 44;
    l) Angajamentul de participare la Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică (iniţial), prevăzut în anexa nr. 45;
    m) Angajamentul de participare la Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică (revizuit), prevăzut în anexa nr. 46;
    n) Desfăşurarea intervenţiei educaţionale/Desfăşurarea intervenţiei psihosociale, prevăzută în anexa nr. 47;
    o) Procesul-verbal de constatare a refuzului de participare la programele şi activităţile prevăzute în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică, prevăzut în anexa nr. 48.

    (5) Dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială al persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate conţine următoarele fişe, tipărite exclusiv din aplicaţia informatică:
    a) Fişa educaţională iniţială a persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, prevăzută în anexa nr. 49;
    b) Fişa educaţională periodică a persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, prevăzută în anexa nr. 50;
    c) Fişa educaţională finală a persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, prevăzută în anexa nr. 51;
    d) Fişa socială iniţială a persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, prevăzută în anexa nr. 52;
    e) Fişa socială periodică a persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, prevăzută în anexa nr. 53;
    f) Fişa socială finală a persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, prevăzută în anexa nr. 54;
    g) Fişa psihologică iniţială a persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, prevăzută în anexa nr. 55;
    h) Fişa psihologică periodică a persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, prevăzută în anexa nr. 56;
    i) Fişa psihologică finală a persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, prevăzută în anexa nr. 57;
    j) Planul de intervenţie recuperativă (iniţial), prevăzut în anexa nr. 58;
    k) Planul de intervenţie recuperativă (revizuit), prevăzut în anexa nr. 59;
    l) Angajamentul de participare la Planul de intervenţie recuperativă (iniţial), prevăzut în anexa nr. 60;
    m) Angajamentul de participare la Planul de intervenţie recuperativă (revizuit), prevăzut în anexa nr. 61;
    n) Desfăşurarea intervenţiei educaţionale/Desfăşurarea intervenţiei psihosociale, prevăzută în anexa nr. 62.

    (6) Dosarul privind cererile formulate de persoana privată de libertate cuprinde:
    a) cererile formulate;
    b) documentele create în procedura refuzului de hrană;
    c) declaraţia de fumător/nefumător, ataşată cererii.

    (7) Dosarul disciplinar conţine următoarele documente:
    a) dosarul de cercetare disciplinară;
    b) încheieri ale judecătorilor de supraveghere a privării de libertate privind plângerile formulate în baza art. 104 alin. (1) din Lege;
    c) hotărârile pronunţate de instanţe potrivit art. 104 alin. (14) din Lege;
    d) rapoartele de recompensare.


    ART. 192
    (1) Datele menţionate în dosarul individual au caracter confidenţial.
    (2) Directorul locului de deţinere stabileşte, prin decizie zilnică pe unitate, personalul care are acces la dosarul individual, în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, ţinând seama de părţile componente ale acestuia.
    (3) Ori de câte ori intervin modificări cu privire la activitatea personalului din cadrul locului de deţinere care justifică accesul sau interzicerea accesului la dosarul individual ori accesul la părţi componente ale acestuia, se emite o nouă decizie zilnică pe unitate.

    ART. 193
    (1) În partea interioară a coperţii fiecărei părţi componente a dosarului se include, într-o supracopertă, o fişă opis, prevăzută la anexa nr. 27 la Instrucţiuni.
    (2) Predarea către alt sector a părţilor componente ale dosarului individual din cadrul sectorului se face pe bază de semnătură în condica de predare - primire.
    (3) Atât la predarea, cât şi la primirea părţii componente a dosarului individual, lucrătorul responsabil verifică existenţa şi integritatea documentelor constitutive.

    ART. 194
        La primirea persoanei private de libertate în locul de deţinere, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi înaintează fişa opis şi tabelul nominal de informare structurii de reintegrare socială, structurii medicale, secretarului comisiei de disciplină şi şefului secţiei.

    ART. 195
    (1) Consultarea dosarului individual de către persoana privată de libertate se face în baza unei cereri scrise sau orale a acesteia. În cazul în care persoana privată de libertate nu ştie să scrie, lucrătorul responsabil întocmeşte un proces-verbal care cuprinde datele de identificare ale persoanei, motivul invocat şi orice alte date de interes. Procesul-verbal se semnează de lucrătorul responsabil şi de o altă persoană privată de libertate.
    (2) În cazul în care solicitarea de consultare priveşte doar una dintre părţile componente ale dosarului individual, decizia directorului va fi adusă la îndeplinire de compartimentul care o are în gestiune.

    ART. 196
    (1) În situaţia în care o altă persoană solicită consultarea dosarului individual, cererea se aduce la cunoştinţa persoanei private de libertate, în vederea obţinerii consimţământului acesteia.
    (2) Dispoziţiile art. 195 se aplică în mod corespunzător în situaţia în care persoana privată de libertate consimte la consultare.

    CAP. II
    Arhivarea dosarului individual
    ART. 197
    (1) Părţile componente ale dosarului individual al persoanei private de libertate se reunesc cu ocazia arhivării.
    (2) Până la predarea la arhivă, părţile componente ale dosarului individual rămân la sectoarele care le gestionează.
    (3) După punerea în libertate, extrădarea, transferul internaţional în vederea continuării executării pedepsei ori în cazul decesului, sectoarele de activitate care gestionează părţile componente ale dosarului individual vor proceda la constituirea şi inventarierea părţilor componente.
    (4) La constituirea părţii componente "Documentarul penal", lucrătorul din cadrul structurii evidenţă deţinuţi va proceda la aşezarea documentelor din dosar în ordinea cronologică a înregistrării, cele mai recente fiind poziţionate la începutul dosarului.

    TITLUL VII
    Comunicarea actelor de procedură şi modul de soluţionare a cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor persoanelor private de libertate
    CAP. I
    Comunicarea actelor de procedură
    ART. 198
        Orice document primit de la organele judiciare care priveşte situaţia juridică a persoanelor private de libertate se aduce la cunoştinţa acestora.

    ART. 199
    (1) La primirea citaţiilor sau a altor acte de procedură pentru care persoana privată de libertate trebuie să semneze o dovadă de luare la cunoştinţă ori de primire a actului a cărei restituire către organul judiciar emitent este obligatorie, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează următoarele activităţi:
    a) efectuează menţiuni în documentarul penal şi în aplicaţia informatică;
    b) aduce la cunoştinţa persoanei private de libertate actul de procedură, sub semnătură;
    c) solicită persoanei private de libertate semnarea dovezii de îndeplinire a procedurii şi menţionarea datei;
    d) semnează de îndeplinirea procedurii;
    e) expediază dovada de comunicare.

    (2) În cazul în care persoana privată de libertate refuză să primească actul de citare sau comunicare, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi încheie un proces-verbal sau completează tipizatul procesului-verbal transmis de organul judiciar emitent, ataşat actului de procedură, menţionând acest aspect. Procesul-verbal se transmite organului judiciar emitent, iar actul de procedură comunicat se introduce în documentarul penal al persoanei private de libertate.
    (3) Lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi completează rubricile corespunzătoare din documentele prevăzute la alin. (1) şi (2).
    (4) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt transmise de către organul judiciar emitent fără dovada de luare la cunoştinţă ori procesul-verbal, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi întocmeşte o adeverinţă de luare la cunoştinţă care cuprinde informaţiile prevăzute la art. 262 din Codul de procedură penală.
    (5) Documentele prevăzute la alin. (4) se completează sau se întocmesc de către lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi însărcinat cu îndeplinirea procedurii şi se contrasemnează de şeful secţiei în care se află persoana privată de libertate, de directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar/şeful serviciului supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate/şeful serviciului siguranţa deţinerii, regim penitenciar şi asigurarea legalităţii, potrivit profilului locului de deţinere, şi, după caz, de medicul locului de deţinere.

    ART. 200
        În cazul în care un exemplar al actului de comunicare a fost transmis administraţiei locului de deţinere, iar un exemplar a fost transmis persoanei private de libertate, exemplarul destinat persoanei private de libertate se lasă acesteia cu ocazia îndeplinirii procedurii de citare şi comunicare de către lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi.

    ART. 201
        Citaţia se înregistrează în aplicaţia informatică, se aduce la cunoştinţa persoanei private de libertate şi se introduce în documentarul penal.

    ART. 202
        În cazul imposibilităţii prezentării persoanei citate în faţa organului judiciar emitent din motive obiective, administraţia locului de deţinere informează organul judiciar despre aceasta.

    ART. 203
    (1) La primirea citaţiilor emise pe numele persoanelor private de libertate şi a solicitărilor organelor de urmărire penală, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi le verifică, sens în care ia legătura telefonic şi în scris cu organul judiciar pentru a comunica dacă este necesară prezentarea la termen, informând organul judiciar cu privire la posibilitatea audierii persoanei prin videoconferinţă.
    (2) În situaţia în care se dispune aducerea obligatorie a persoanei aflate în stare de deţinere la termenul stabilit, se dispun măsurile necesare pentru prezentarea în faţa organelor judiciare.
    (3) În cazul în care persoana solicită judecarea în lipsă, în conformitate cu prevederile art. 364 alin. (4) Codul de procedură penală, aceasta nu va mai fi prezentată organului judiciar, cu excepţia situaţiei în care instanţa de judecată comunică locului de deţinere că este necesară prezentarea la termen.

    ART. 204
     În cazul în care actul de procedură ce trebuie adus la cunoştinţa persoanei private de libertate nu este însoţit de formularul privind dovada de îndeplinire a procedurii sau de tipizatul procesului- verbal prevăzut la art. 199 alin. (1) şi (2), dar este necesară trimiterea acestor documente către organul judiciar emitent potrivit dispoziţiilor Codului de procedură penală, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi întocmeşte o adeverinţă de îndeplinire a procedurii, conform anexei nr. 28 la Instrucţiuni sau, după caz, un proces-verbal, conform anexei nr. 29 la Instrucţiuni.

    ART. 205
        Citaţiile pentru persoanele private de libertate care au fost transferate în alte locuri de deţinere se transmit, în cel mai scurt timp, prin notificare telefonică, fax, e-mail sau prin alte asemenea mijloace către noul loc de deţinere, informându-se în acest sens organul judiciar. Ulterior, citaţia se transmite locului de deţinere unde se află persoana privată de libertate.

    ART. 206
    (1) Corespondenţa primită pentru persoanele care nu se află în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se restituie expeditorilor.
    (2) În cazul în care lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi are cunoştinţă despre centrul de reţinere şi arestare preventivă în care se află persoana privată de libertate, transmite acestuia corespondenţa primită.

    ART. 207
    (1) În situaţia citării persoanelor private de libertate bolnave, aflate în imposibilitatea prezentării la organele judiciare din motive medicale, se vor lua măsuri de comunicare a actului procedural şi de înaintare a dovezii de luare la cunoştinţă sau a procesului-verbal împreună cu referatul medical.
    (2) Dacă imposibilitatea intervine după expedierea dovezii de luare la cunoştinţă sau a procesului-verbal, se înaintează organului judiciar numai referatul medical.

    ART. 208
    (1) Actele procedurale sunt predate structurii evidenţă deţinuţi, după înregistrare, sub semnătură, de către secretariatul locului de deţinere sau, după orele de program, de către dispeceratul locului de deţinere.
    (2) Dovezile de luare la cunoştinţă sau procesele-verbale, precum şi cererile prin care persoanele private de libertate exercită căile de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti, se datează şi sunt predate, sub semnătură, spre expediere, secretariatului locului de deţinere.

    CAP. II
    Citarea şi comunicarea actelor procedurale în format electronic
    ART. 209
        Locurile de deţinere pot încheia protocoale sau proceduri comune de cooperare cu organele judiciare competente, în vederea transmiterii în format electronic a actelor de citare şi comunicare.

    TITLUL VIII
    Dispoziţii aplicabile persoanelor private de libertate străine condamnate în România şi persoanelor private de libertate de cetăţenie română condamnate în alt stat
    CAP. I
    Transferarea în statul de cetăţenie
    ART. 210
    (1) Persoanele private de libertate străine sunt informate, în scris, despre posibilitatea continuării executării pedepselor privative de libertate în statul lor de cetăţenie.
    (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi persoanelor apatride care nu au domiciliul în România şi au domiciliul, reşedinţa sau drept de şedere în alt stat.

    ART. 211
    (1) Cererile prin care se solicită transferarea în alt stat adresate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se transmit, spre competentă soluţionare, judecătorului de supraveghere a privării de libertate. În acest sens se informează solicitantul.
    (2) Cererile prevăzute la alin. (1) sunt aduse la cunoştinţa persoanei private de libertate în cauză, în vederea însuşirii de către aceasta.

    ART. 212
        Transferarea din România în statul de executare are loc la data stabilită de organele competente.

    ART. 213
        Transferarea în România a unei persoane condamnate în străinătate se realizează conform dispoziţiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare şi ale instrumentului internaţional aplicabil.

    ART. 214
    (1) Persoanele private de libertate sunt preluate de la autorităţile străine în vederea executării pedepsei în România de către locul de deţinere cel mai apropiat de locul prin care s-a realizat intrarea în ţară, stabilit conform Protocolului comun încheiat între Ministerul Justiţiei - prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Ministerul Afacerilor Interne - prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, şi sunt primite direct în acest loc de deţinere.
    (2) Preluarea sub escortă a persoanei private de libertate de la punctul de trecere a frontierei se face în conformitate cu dispoziţiile Protocolului comun încheiat între Ministerul Justiţiei - prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi Ministerul Afacerilor Interne - prin Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, în care se stabileşte competenţa locurilor de deţinere, modalitatea concretă de preluare şi înscrisurile necesare predării - preluării.
    (3) Data şi ora preluării sunt comunicate în prealabil de către Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională, Ministerul Justiţiei sau instanţa de executare, fie direct locului de deţinere implicat, fie Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care transmite aceste informaţii, în timp util, locului de deţinere.
    (4) După preluare, Administraţia Naţională a Penitenciarelor înaintează înscrisurile transmise de Ministerul Justiţiei, Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională sau instanţa de executare, locului de deţinere în care se află persoana private de libertate, în vederea luării în evidenţă.

    ART. 215
        Locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor:
    a) informează persoanele condamnate aflate în executarea unor pedepse privative de libertate cu privire la dreptul acestora de a solicita transferarea în statul de executare;
    b) informează judecătorul de supraveghere a privării de libertate şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei cu privire la persoanele condamnate care pot solicita transferarea în statul de cetăţenie şi cărora li s-a aplicat măsura complementară prevăzută la art. 66 alin. (1) lit. c) din Codul penal sau, potrivit vechilor prevederi legale, măsura expulzării prin hotărârea judecătorească de condamnare;
    c) asigură predarea sub escortă a persoanelor condamnate, faţă de care s-a dispus transferarea în statul de executare sau care s-au reîntors;
    d) informează direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, instanţa de executare şi instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere cu privire la data predării persoanei condamnate autorităţilor statului de executare;
    e) informează direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei, după primirea persoanei condamnate în străinătate, cu privire la locul de deţinere, regimul de executare stabilit, măsurile luate şi dacă este cazul, cu privire la evadarea şi reprimirea acesteia;
    f) asigură preluarea la data aducerii în ţară şi cazarea într-un loc de deţinere, până la retrimiterea în statul de executare ori până la comunicarea deciziei de punere în libertate a unei persoane transferate din România în statul de executare care a fost readusă în ţară în vederea participării la judecarea căii extraordinare de atac formulate împotriva hotărârii judecătoreşti române;
    g) comunică de îndată Ministerului Justiţiei şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră punerea în libertate a persoanelor transferate în România în vederea executării pedepsei, indiferent de infracţiunea săvârşită, la expirarea duratei pedepsei închisorii, la termenul hotărât de instanţa de judecată în cazul liberării condiţionate, precum şi la orice altă dată hotărâtă de autorităţile judiciare competente în situaţiile anume prevăzute de lege;
    h) comunică direcţiei de specialitate din Ministerul Justiţiei numărul de zile rămase de executat, în cazul liberării condiţionate ori graţierii restului rămas neexecutat din pedeapsă;
    i) asigură, la momentul aducerii în ţară, preluarea persoanelor transferate în vederea executării pedepsei într-un penitenciar din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.


    CAP. II
    Comunicarea de informaţii
    ART. 216
    (1) Informaţiile cu privire la persoanele private de libertate străine care au decedat în timpul detenţiei, au evadat ori sunt implicate în alte situaţii deosebite sunt transmise către unităţile specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale statelor din care provin persoanele private de libertate de cetăţenie străină.
    (2) Transmiterea informaţiilor prevăzute la alin. (1) către unităţile specializate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale statelor din care provin persoanele private de libertate de cetăţenie străină sau apatride care nu au domiciliul în România se face de îndată, telefonic şi în scris, în aceeaşi zi în care a avut loc evenimentul.

    ART. 217
        Misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale statelor din care provin persoanele private de libertate de cetăţenie străină sau apatride care nu au domiciliul în România ori organizaţiile internaţionale umanitare sau reprezentanţele organizaţiilor internaţionale competente sunt informate despre primirea în locul de deţinere şi punerea în libertate a acestora, transferul într- un alt loc de deţinere ori în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, indiferent de motivul luării acestei măsuri sau de situaţia juridică.

    ART. 218
    (1) Dacă persoana privată de libertate nu doreşte să beneficieze de asistenţa autorităţilor din ţara sa de origine, informaţiile se comunică unei organizaţii internaţionale umanitare ori reprezentanţei organizaţiei internaţionale competente, dacă este refugiat sau, din orice alt motiv, se află sub protecţia unei astfel de organizaţii.
    (2) Inspectoratul General pentru Imigrări este informat în toate situaţiile cu privire la dispunerea măsurii preventive faţă de această categorie de persoane.

    CAP. III
    Azilul
    ART. 219
    (1) La nivelul fiecărui loc de deţinere se instituie un registru de evidenţă a cererilor de azil, prevăzut la anexa nr. 30 la Instrucţiuni, formulate de persoanele private de libertate străine sau apatride care nu au domiciliul în România.
    (2) Numărul curent al registrului este numărul de înregistrare al procesului-verbal care se încheie pentru constatarea manifestării de voinţă a persoanelor private de libertate de a solicita azil în România.
    (3) Procesul-verbal se înaintează Inspectoratului General pentru Imigrări cu o adresă de informare.
    (4) Adresa de informare cuprinde datele de stare civilă ale solicitantului, data arestării şi situaţia juridică a acestuia, documentele pe care le are asupra sa, precum şi date despre persoanele care îl însoţesc, în măsura în care sunt cunoscute.

    ART. 220
    (1) Cererile de azil formulate de persoanele private de libertate străine sunt individuale şi se formulează în limba română sau într-o limbă pe care acestea o înţeleg.
    (2) Persoanelor private de libertate străine sau apatride care nu au domiciliul în România, solicitante de azil, li se prelevează amprentele digitale şi palmare, urmând ca un exemplar de pe acestea să fie înaintat Inspectoratului General pentru Imigrări.
    (3) Persoanele private de libertate străine sunt informate în scris despre faptul că transmiterea şi prelevarea amprentelor se face cu respectarea prevederilor referitoare la principiul confidenţialităţii şi protecţiei datelor cu caracter personal.

    CAP. IV
    Pedeapsa accesorie sau, după caz, pedeapsa complementară a interzicerii dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României
    ART. 221
    (1) Directorii locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor informează telefonic şi în scris, anterior expirării duratei pedepsei privative de libertate în termen, Inspectoratul General pentru Imigrări, cu privire la punerea în libertate a persoanelor private de libertate faţă de care instanţa de judecată a dispus pedeapsa accesorie sau pedeapsa complementară a interzicerii dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României sau, după caz, măsura de siguranţă a expulzării.
    (2) Informarea se transmite cu 5 zile înainte de data expirării duratei pedepsei privative de libertate.
    (3) Aceasta cuprinde numele, prenumele şi cetăţenia persoanelor private de libertate arătate la alin. (1), precum şi data şi locul unde urmează a fi puse în libertate.

    ART. 222
    (1) Transmiterea informaţiilor prevăzute la art. 221 alin. (1) şi (3), în cazul considerării ca executată a pedepsei, se face cu 3 zile înainte de data analizării situaţiei persoanelor private de libertate în comisia pentru liberare condiţionată.
    (2) Inspectoratul General pentru Imigrări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este informat telefonic şi în scris despre hotărârile luate de instanţele de judecată prin care s-a dispus liberarea condiţionată, astfel încât persoana condamnată faţă de care s-a dispus pedeapsa accesorie sau pedeapsa complementară a interzicerii dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României sau, după caz măsura expulzării, să fie predată organului de poliţie în ziua punerii în libertate ca urmare a liberării condiţionate.
    (3) La nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se instituie, în sistem informatizat, un registru de evidenţă a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European care execută o pedeapsă privativă de libertate şi împotriva cărora a fost dispusă pedeapsa accesorie sau pedeapsa complementară a interzicerii dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României sau, după caz, măsura de siguranţă a expulzării.

    ART. 223
        Predarea persoanelor private de libertate către organul de poliţie, în vederea punerii în executare a pedepsei accesorii sau pedepsei complementare a interzicerii dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României sau după caz a măsurii de siguranţă a expulzării, la data expirării pedepsei în termen sau la data punerii în libertate condiţionat, se face în baza unui proces-verbal, dosarul individual rămânând în păstrarea locului de deţinere.

    TITLUL IX
    Evidenţa statistică
    ART. 224
        În scopul desfăşurării activităţilor specifice şi în scopul furnizării informaţiilor solicitate către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele juridice sau fizice autorizate, la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se întocmesc, următoarele situaţii statistice:
    a) dinamica şi structura efectivelor de persoane private de libertate, lunar;
    b) situaţia privind modul de aplicare a instituţiei liberării condiţionate, semestrial;
    c) situaţia privind capacitatea de cazare a locurilor de deţinere şi efectivele acestora, săptămânal;
    d) statistici penale anuale ale Consiliului Europei - Chestionar privind populaţia penitenciară, anual;
    e) informaţii statistice furnizate de Ministerul Justiţiei către Institutul Naţional de Statistică, bianual;
    f) alte situaţii statistice.


    ART. 225
    (1) Pentru persoanele private de libertate cărora, pe perioada executării pedepsei sau măsurii educative privative de libertate, le-a expirat termenul de valabilitate a actelor de identitate sau care au fost primite în locul de deţinere în baza unui proces-verbal de identificare, structura evidenţă deţinuţi informează personalul cu atribuţii în acest sens pentru a face, de îndată, demersurile necesare pentru eliberarea actelor de identitate la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor din raza teritorială a locului de deţinere.
    (2) Personalul care realizează demersurile prevăzute la alin. (1) este stabilit de directorul locului de deţinere, dintre personalul secretariatului acestuia, prin decizie zilnică pe unitate.

    ART. 226
        Atunci când, în condiţiile legii, persoana privată de libertate îşi schimbă numele, la primirea actului prin care se atestă această situaţie, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi efectuează următoarele activităţi:
    a) comunică schimbarea numelui persoanei private de libertate organului de poliţie pe raza căruia se află locul de naştere al acesteia şi Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Cazier Judiciar şi Evidenţă Operativă;
    b) comunică organului de urmărire penală sau, după caz, instanţei de judecată noul nume al persoanei private de libertate;
    c) operează schimbarea numelui în toate documentele de evidenţă nominală şi în sistemul informatic, numele avut anterior menţionându-se separat;
    d) anunţă fiecare sector de activitate din locul de deţinere printr-o notă în care se arată, pe lângă noul nume şi numele avut anterior.


    ART. 227
        Angajamentul cu ocazia permisiunii de ieşire din locul de deţinere şi legitimaţia pentru permisiunea de ieşire din locul de deţinere sunt predate structurii evidenţă deţinuţi de către structura regim penitenciar, în vederea introducerii în documentarul penal.

    ART. 228
        Modalitatea în care se desfăşoară votul în locurile de deţinere subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se stabileşte prin decizie sau adresă a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu respectarea prevederilor legale în materie şi în conformitate cu Decizia emisă de Biroul Electoral Central.

    TITLUL X
    Dispoziţii finale
    ART. 229
        La începutul fiecărui an se verifică toate documentarele penale, se întocmeşte un nou registru de termene pentru anul în curs sau după caz pentru prima lună a anului următor în care se înregistrează pentru toate persoanele private de libertate data expirării duratei pedepsei, data la care se împlineşte fracţiunea obligatorie pentru liberare condiţionată, data reanalizării în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare, data reexaminării în comisia pentru liberare condiţionată, data împlinirii vârstei de 65 de ani în cazul vârstnicilor, pentru infracţiunile săvârşite după data de 01.02.2014, respectiv a vârstei de 60 de ani, în cazul bărbaţilor, şi 55 de ani, în cazul femeilor, care au comis infracţiunile înainte de data de 01.02.2014, în vederea înlocuirii pedepsei cu detenţiunea pe viaţă cu pedeapsa închisorii, data la care expiră măsura arestului preventiv, datele la care expiră măsurile educative privative de libertate, fracţiunea din măsura educativă privativă de libertate calculată în vederea înlocuirii acesteia cu măsura educativă a asistării zilnice sau punerii în libertate, precum şi alte date relevante care privesc asigurarea legalităţii deţinerii.

    ART. 230
    (1) Directorii locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor au obligaţia să întreprindă măsuri corespunzătoare pentru asigurarea resurselor umane şi logistice necesare structurii evidenţă deţinuţi în vederea realizării tuturor activităţilor care privesc legalitatea deţinerii şi pentru asigurarea protecţiei tuturor documentelor gestionate de structura evidenţă deţinuţi şi a bazelor de date din aplicaţiile informatice.
    (2) Prin decizie zilnică pe unitate se numesc persoanele care au acces în spaţiile destinate activităţii de evidenţă.
    (3) Documentarele penale ale persoanelor private de libertate se păstrează în spaţii anume destinate, prevăzute cu sisteme de închidere. După terminarea programului de lucru, spaţiile se închid şi se sigilează.
    (4) Studierea documentarelor penale se efectuează într-un spaţiu special amenajat în cadrul structurii evidenţă deţinuţi, iar atunci când situaţia impune scoaterea lor în afara sectorului evidenţă, aceasta se face pe bază de condică, cu aprobarea directorului.
    (5) Atât la predare, cât şi la primire, lucrătorul structurii evidenţă deţinuţi verifică existenţa tuturor documentelor componente ale documentarului penal.

    ART. 231
    (1) În situaţia în care se constantă că perioada care intră sub incidenţa mecanismului compensatoriu a fost deja compensată în zile considerate executate suplimentar sau persoana privată de libertate a obţinut despăgubiri financiare printr-o hotărâre a instanţelor naţionale sau a Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru acea perioadă, se efectuează aceste menţiuni în aplicaţia informatică, modulul "Detalii" - "Menţiuni speciale".
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) structura evidenţă deţinuţi informează instanţa de judecată competentă.

    ART. 232
    Anexele nr. 1-62 fac parte integrantă din prezentele Instrucţiuni.

    ANEXA 1

        la Instrucţiuni

┌──────────────────────────────────┬────────────────┐
│ÎNTOCMIT DE: │CNP …………………………… │
│..................................│ │
├──────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │1.Sexul ………………. │
├──────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │2.Starea de │
│ │recidivă ……………….│
├──────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │3.Durata │
│ │pedepsei │
│ │……………….. │
├──────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │4.Fapta comisă │
│ │………………. │
├──────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │5.Religia │
│ │…………….. │
├──────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │6.Calificarea │
│ │…………… │
├──────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │7.Gradul de risc│
│ │………. │
├──────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │8.Aptitudinea de│
│ │muncă ………. │
├──────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │9.Drept de vot │
│ │……………. │
├──────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │10.Obligaţii │
│ │civile ………. │
├──────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │11.Cetăţenie │
│ │………… │
├──────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │12.Naţionalitate│
│ │……….. │
├──────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │13. Măsuri de │
│ │siguranţă ……… │
├──────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │14. Prelevare │
│ │probe biologice │
│ │……….. │
└──────────────────────────────────┴────────────────┘

                                                  DOCUMENTAR PENAL
                                                  Nr. ...... 20 ....
        Numele ......... Prenumele ............
        Nume anterioare porecle ...................
        Arestat de ............ la data de ........
        Primit în locul de deţinere: a) arestat preventiv; b) condamnat; c) faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate, la data de .......

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Regimul de │Liberarea │
│executare: │condiţionată: │
├──────────────────┼───────────────────┤
│……../data …… │ │
└──────────────────┴───────────────────┘


┌──────────────┬───────────────────────┐
│Termenul de │1.Data împlinirii │
│reexaminare: │fracţiuniii obligatorii│
│………………………………. │……………………………….. │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │2.Termenul de │
│ │reiterare: │
│ │…………………………………. │
└──────────────┴───────────────────────┘

        Data naşterii: anul ..... luna ...... ziua .....
        Locul naşterii: .............
                                      LOC PENTRU FOTOGRAFIE [FAŢĂ]{PROFIL}
        Fiul/fiica lui:
        Tata: nume: .............. prenume: ....... în viaţă decedat
        Mama: nume: .............. prenume: ....... în viaţă decedată
        Domiciliul: Localitatea: ........ judeţ/sector: ........
        Strada: ...... nr. ...... bloc ..... scara ...... apartament .... sector .....
        Semnalmente: talia: ........ fruntea: ...... nasul ......
        Ochii ...... gura: ...... bărbia: ..... urechile ........
        Faţa: ...... părul: ...... sprâncenele: ..... barba: .....
        Mustaţa: ...... corpolenţa: ...... semne particulare: ......
        Date socio-profesionale ale persoanei private de libertate:
        Situaţia familială: căsătorit(ă), concubinaj, divorţat(ă), văduv(ă), necăsătorit(ă)
        Copii: minori: B [ ] F [ ] majori: B [ ] F[ ]
        Numărul de clase absolvite ........ studii ..............
        Calificarea ............. ocupaţia .....................
        Ultimul loc de muncă ..................................
        Vechimea la ultimul loc de muncă ........... vechimea în muncă ...... venit lunar .......
        Date socio-profesionale ale soţiei/concubinei:
        Studii ...................
        Calificarea ........ ocupaţia ...........
        Ultimul loc de muncă ...................
        Vechimea la ultimul loc de muncă ......... vechimea în muncă .........
        Date socio-profesionale ale părinţilor:

┌────────────────┬───────────┬─────────┐
│ │Tata │Mama │
├────────────────┼───────────┼─────────┤
│Studii: │……………….. │…………….. │
├────────────────┼───────────┼─────────┤
│Calificarea: │……………….. │…………….. │
├────────────────┼───────────┼─────────┤
│Domiciliul: │………………. │……………. │
└────────────────┴───────────┴─────────┘


        Arestat preventiv conform mandatului de arestare nr. ....... din ..... emis de .......
        Pentru fapta de ..... art. ........
        Descrierea pe scurt a faptei .............
        Carte de identitate/Buletin de identitate Seria ....... Nr. .... Emis de .......
        Paşaport Nr. ..... din ..... Emis de ..............
        Înregistrat la poziţia nr. ...... din registrul de evidenţă a primirii persoanelor private de libertate.

┌────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────┬────────┬─────────┬──────────────┬──────────────┬───────────┐
│ │ │ │Fapta comisă│ │ │ │ │ │ │
│Nr. │ │ │şi actul │ │ │Comutări │Data începerii│Data expirării│ │
│mandat │Nr. │Nr. │normativ │Numărul│ │Reduceri │ │ │ │
│şi │sentinţei │deciziei şi│care o │MAP │Durata │Graţieri │ │ │ │
│instanţa│şi instanţa│instanţa │incriminează│Organ │pedepsei│Adăugiri ├────┬────┬────┼────┬────┬────┤Specificare│
│care l-a│care a │care a │(articol, │emitent│ │Computări│ │ │ │ │ │ │ │
│emis │pronunţat-o│pronunţat-o│alineat şi │ │ │Contopiri│Anul│Luna│Ziua│Anul│Luna│Ziua│ │
│ │ │ │literă)ş │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Locul de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │deţinere ….│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Completat │
├────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤de …….. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Verificat: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Director │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │….. │
├────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────┴────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤Director │
│ │ │ │ │ │ │ │ │adjunct …..│
│Scurtă descriere a infracţiunii săvârşite ………… │ │ │ │ │ │ │ │Şef │
│…………………………………………………………………….. │ │ │ │ │ │ │ │structură │
│Data împlinirii fracţiunii pentru liberare condiţionată: …….. │ │ │ │ │ │ │ │evidenţă ….│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────┬────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Locul de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │deţinere … │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Completat │
├────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤de ….. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Verificat: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Director ….│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Director │
├────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────┴────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤adjunct …. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Şef │
│Scurtă descriere a infracţiunii săvârşite ……. │ │ │ │ │ │ │ │structură │
│…………………………………….. │ │ │ │ │ │ │ │evidenţă ….│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────┬────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Anul│Luna│Ziua│Anul│Luna│Ziua│ │
├────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Locul de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │deţinere ….│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Completat │
├────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤de ….. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Verificat: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Director ….│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Director │
├────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────┴────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤adjunct …. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Şef │
│Scurtă descriere a infracţiunii săvârşite …….. │ │ │ │ │ │ │ │structură │
│…………………………………… │ │ │ │ │ │ │ │evidenţă … │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────┬────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Anul│Luna│Ziua│Anul│Luna│Ziua│ │
├────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Locul de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │deţinere … │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Completat │
├────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────┼────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤de …. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Verificat: │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Director … │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Director │
├────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────┴────────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤adjunct …. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │Şef │
│Scurtă descriere a infracţiunii săvârşite …… │ │ │ │ │ │ │ │structură │
│…………………………….. │ │ │ │ │ │ │ │evidenţă ….│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───────────┘


┌──────────────────────────────┬───────┐
│Data punerii în libertate/ │ │
│transferului în centrele de │ │
│reţinere şi arestare │Motivul│
│preventivă din subordinea │ │
│Ministerului Afacerilor │ │
│Interne/evadării │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│ │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│ │ │
└──────────────────────────────┴───────┘

        Domiciliul ales la liberare: municipiul/oraşul/comuna/satul .... strada ..... nr. ..... bloc .... scara ..... ap. .... judeţul/sectorul ...... .
        Autenticitatea actelor de liberare şi identitatea persoanei private de libertate s-au stabilit de noi.
        Director,
        Şef structură evidenţă deţinuţi/ Şef structură evidenţă şi organizarea muncii,
        (locul de deţinere)
    1. ........
    2. ........
    3. ........
    4. ........
    5. ........
    6. ........
    7. ........
    8. ........
    9. ........
    11. .......
    12. .......
    13. .......
    14. .......
    15. .......


    ANEXA 2

        la Instrucţiuni
        Nr. ... din ... 20....
                         Registrul de evidenţă a termenelor
                    întocmit pentru perioada ..............

┌────────┬─────────┬─────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┐
│ │Numele şi│Durata │Data începerii│ │ │
│ │prenumele│pedepsei/ │pedepsei/ │Felul │ │
│Nr. │persoanei│măsurii │măsurii │termenului│Observaţii│
│matricol│private │educative │educative │* │ │
│ │de ├───┬────┬────┼────┬────┬────┤ │ │
│ │libertate│Ani│luni│zile│Anul│luna│ziua│ │ │
├────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───┼────┼────┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴───┴────┴────┴────┴────┴────┴──────────┴──────────┘

        NOTĂ: * Se menţionează evenimente precum pedepse, fracţiuni etc.

    ANEXA 3

        la Instrucţiuni
        Nr. .... din .... 20....
        Numele ........ Prenumele ..........
        Născut la ......... fiul ..../fiica lui ............. şi al ......
                                             Fisa de evidenţă
                                     a zilelor considerate ca executate
        Persoana privată de libertate a fost condamnată/sancţionată cu o măsură educativă privativă de libertate la/de ......... pentru ..... .
        Pedeapsa/Măsura educativă privativă de libertate începe la ....... şi expiră la ........... .
        A executat arest preventiv de la ...... până la ..... (..... zile).
        Conform art. ..... urmează să execute din pedeapsă .... zile în cadrul căreia efectiv ..... zile, care expiră la data de ..... .
        Se adaugă perioada (întrerupere, evadare, întoarcere cu întârziere din permisiunea de ieşire) ..... zile - de la ..... până la .... .
        Fracţiunea prevăzută în Codul penal în vederea analizării în comisia pentru liberare condiţionată .... zile.

┌────────┬─────────┬───────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │TOTALUL │ │
│ │ │ │ │ │zilelor │ │
│Anul şi │ │ │ │Numărul │executate, si│Intrat în │
│luna în │Numărul │ │ │zilelor │considerate │muncă la │
│care │zilelor │Numărul│Regim de│câştigate│ca executate,│data de │
│execută │efectiv │zilelor│prestare│prin │conform art. │ │
│şi │executate│muncite│a muncii│muncă şi │96 din Lege │ │
│munceşte│ │ │ │temeiul ├─────┬───────┼────────────┤
│ │ │ │ │legal │ │ │Certificarea│
│ │ │ │ │ │Lunar│Cumulat│datelor │
│ │ │ │ │ │ │ │înscrise │
├────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Director │
│ │ │ │ │ │ │ │adjunct │
│ │ │ │ │ │ │ │….. │
│ │ │ │ │ │ │ │Şef │
│ │ │ │ │ │ │ │Structură │
│ │ │ │ │ │ │ │evidentă │
│ │ │ │ │ │ │ │detinuti │
│ │ │ │ │ │ │ │….. │
│ │ │ │ │ │ │ │Lucrător │
│ │ │ │ │ │ │ │organizarea │
│ │ │ │ │ │ │ │muncii │
│ │ │ │ │ │ │ │……. │
├────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Director │
│ │ │ │ │ │ │ │adjunct │
│ │ │ │ │ │ │ │……. │
│ │ │ │ │ │ │ │Şef │
│ │ │ │ │ │ │ │Structură │
│ │ │ │ │ │ │ │evidentă │
│ │ │ │ │ │ │ │detinuti │
│ │ │ │ │ │ │ │………. │
│ │ │ │ │ │ │ │Lucrător │
│ │ │ │ │ │ │ │organizarea │
│ │ │ │ │ │ │ │muncii │
│ │ │ │ │ │ │ │………. │
├────────┼─────────┼───────┼────────┼─────────┼─────┼───────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Director │
│ │ │ │ │ │ │ │adjunct │
│ │ │ │ │ │ │ │………. │
│ │ │ │ │ │ │ │Şef │
│ │ │ │ │ │ │ │Structură │
│ │ │ │ │ │ │ │evidentă │
│ │ │ │ │ │ │ │detinuti │
│ │ │ │ │ │ │ │…………. │
│ │ │ │ │ │ │ │Lucrător │
│ │ │ │ │ │ │ │organizarea │
│ │ │ │ │ │ │ │muncii │
│ │ │ │ │ │ │ │………. │
└────────┴─────────┴───────┴────────┴─────────┴─────┴───────┴────────────┘


    ANEXA 4

        la Instrucţiuni
        Nr. .... din .... 20.....
                                 Proces-verbal de confirmare
                    a primirii persoanelor condamnate în baza mandatului
                 de executare a pedepsei închisorii/detenţiunii pe viaţă
        Către,
        Instanţa (emitentă a mandatului de executare/detenţiunii pe viaţă) .............
        Noi, directorul ...... asistat de şeful structurii evidenţă deţinuţi, astăzi ......., am primit la acest loc de deţinere pe numitul(a) ......, fiul/fiica lui ..... şi al(a) ...., născut(ă) la ...., în ...., CNP ......, cu domiciliul în .........., în baza mandatului de executare nr. ...... din ........ emis de ......., conform hotărârii penale nr. ...... din data de ........, prin care a fost condamnat la ....... închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută de ...... .
        Persoana a fost înregistrată sub numărul ....... .
        A fost arestat(ă) la data de ..... de către ........ .
        Pedeapsa a început la data de ........ şi urmează să expire în termen la data de ......, întrucât se scad ...... zile arest preventiv executate în perioada de la ..... la ....., precum şi un număr de ..... zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare ...... şi se adaugă un număr de .... zile ..... .
        Prezentul proces-verbal a fost emis şi comunicat în baza art. 557 alin. (7) şi (8) Cod de procedură penală.
        Director
        Şef structură evidenţă deţinuţi

    ANEXA 5

        la Instrucţiuni
        Tabel nominal cu persoanele private de libertate analizate în comisia pentru liberare condiţionată la data de.........

┌────┬─────────┬───────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
│ │Nume, │Număr │Pedeapsa/ │ │ │ │ │
│Nr. │prenume, │analiză│Măsura │Starea │Obligaţii│Propunerea│Termen de│
│crt.│data │în │educativă,│de │civile │comisiei │reiterare│
│ │naşterii,│comisie│fapta şi │recidivă│ │ │ │
│ │părinţii │ │regim │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴──────────┴────────┴─────────┴──────────┴─────────┘

        Judecător de supraveghere a privării de libertate - preşedinte .........
        Director - membru ................
        Director adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar/Şef serviciu Siguranţa deţinerii, regim penitenciar şi asigurarea legalităţii membru .......
        Director adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială - membru ...........
        Consilier de probaţiune - membru ..............
        Şeful structurii evidentă deţinuţi - secretar ...........
        Judecător de supraveghere a privării de libertate - preşedinte .........
        Director - membru .............
        Director adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială - membru .......
        Educatorul responsabil de caz - membru ........
        Învăţător sau Diriginte/Medic şef - membru ........
        Psiholog - membru ..............
        Asistent social - membru ........
        Director adjunct pentru siguranţa deţinerii - membru (al comisiei constituite la nivelul centrului de detenţie) .........
        Şef serviciu supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate - membru (al consiliului educativ constituit la nivelul centrului educativ) ......
        Consilier de probaţiune - membru .........
        Reprezentant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - invitat ......
        Persoană desemnată din cadrul serviciului educativ - secretar ..........

    ANEXA 6

        la Instrucţiuni
                                    Proces-verbal
                                   Nr. ..... din .......
        Noi, comisia pentru liberare condiţionată, formată din:
        ............. Judecător de supraveghere a privării de libertate - preşedinte;
        ............. Director - membru;
        ............. Director adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar/Şef serviciu

        Siguranţa deţinerii, regim penitenciar şi asigurarea legalităţii - membru;
        ............. Director adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială - membru
        ............. Consilier de probaţiune - membru;
        .............. Şeful structurii evidenţă deţinuţi - secretar;

        Luând în discuţie situaţia persoanei private de libertate ......, CNP ........ născută la data de ......, în ....... fiul/fiica lui ..... şi al ......, constatăm următoarele:
        Execută condamnările:

┌──────┬────┬────────┬────┬────────────┬────────┐
│Nr. │Emis│Nr. │Emis│Infracţiunea│Durata │
│mandat│de │sentinţă│de │ │pedepsei│
├──────┼────┼────────┼────┼────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──────┴────┴────────┴────┴────────────┴────────┘        Menţiuni speciale (reduceri, contopiri, întreruperi de pedeapsă etc.):
        .......................

        Descrierea faptei:
        ....................
        ....................

        Executarea pedepsei a început la data de ..... şi urmează să expire în termen la data de ..... deoarece se scade perioada în care persoana privată de libertate a executat măsuri preventive privative de libertate (reţinerea, arestul preventiv, arestul la domiciliu) ......, precum şi un număr de ..... zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea unui număr de ..... zile în condiţii necorespunzătoare de detenţie calculate perioada de la ..... la ..... şi se adaugă .... zile state în evadare, provocarea în mod voit a bolii, întreruperea executării pedepsei, prelungirea internării medicale etc.
        Infracţiunile pentru care persoana a fost condamnată au fost săvârşite:
    a) înainte de 14.11.1996;
    b) după 14.11.1996;
    c) după 01.02.2014.

        Transformate în zile, pedepsele sunt egale cu .... zile.
        Pentru a putea fi propusă în vederea liberării condiţionate trebuie să execute ..... (fracţia), respectiv ..... zile, din care, în cazul în care munceşte ..... zile considerate ca executate pe baza muncii prestate şi .... zile efectiv executate.
        Analizând situaţia persoanei private de libertate din acest punct de vedere, comisia constată că:
    - a executat de la data de ..... până la ..... = ...... zile;
    – a executat arest preventiv/arest la domiciliu ....... zile;
    – i se consideră executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei, măsurii educative în condiţii necorespunzătoare un număr de ..... zile;
    – i se consideră executate ca urmare a activităţilor lucrative, de instruire şcolară şi formare profesională prestate, a lucrărilor ştiinţifice elaborate ori a invenţiilor brevetate ..... zile.

        TOTAL zile câştigate şi executate: ......
        Regim de executare: ........
        Antecedente penale: ........
        Obligaţii civile: ..........
        Menţiuni speciale: (amânat de comisie, respins de instanţa de judecată, termene, cauze, îndeplinirea obligaţiilor civile): .................
        Prezentat în faţa comisiei ......... (semnătura persoanei private de libertate/motive pentru care nu a putut fi prezentat) ................
        Faţă de cele de mai sus, în unanimitate/majoritate, comisia consideră că persoana privată de libertate
        ................................
        ...............................

        *(dacă este cazul) Opinie separată a .......... (grad, nume, prenume membru comisie):
        ...............................
        ...............................

        Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare.
        După liberare, persoana privată de libertate declară că se stabileşte cu domiciliul în:
        ...............................
        ...............................


┌──────────────────────────┬───────────┐
│Preşedinte, │Membri: │
│Judecător de supraveghere │………………………… │
│a privării de libertate │………………………..│
│ │………………………..│
├──────────────────────────┼───────────┤
│……………. │………………………. │
│Secretar, │……………………… │
└──────────────────────────┴───────────┘

        Am luat la cunoştinţă azi ...... şi mi s-a comunicat că mă pot adresa instanţei, în termen de 3 zile.
        Persoana privată de libertate:
        ..............................


    ANEXA 7

        la Instrucţiuni
        Nr. ...... din ..... 20....
                                           Caracterizare
        Nume ................ Prenume .................
        Data naşterii .......... Părinţii ...../.......
        Comportament
        Sancţiuni: ...................................
        ..............................................
        ..............................................

        Recompense: ..................................
        ..............................................
        .............................................

        Participare la programe şi activităţi de educaţie:
        ..............................................
        ..............................................

        Evaluare domeniul educaţie: ..................
        ..............................................
        ..............................................

        Participare la programe şi activităţi de asistenţă socială:
        ..............................................
        .............................................

        Evaluare domeniul asistentă socială: ........
        .............................................
        .............................................

        Participare la programe şi activităţi de asistenţă psihologică:
        ............................................
        ............................................

        Evaluare domeniul asistenţă psihologică:
        ............................................
        ............................................

        Refuz de participare la activităţi şi programe:
        ............................................
        ............................................

        Concluzii

┌──────────────────────────────────────┐
└──────────────────────────────────────┘


        Data .....
        Întocmit ....
        Avizat .........
        Director adjunct educaţie şi asistenţă psihosocială .........
        Documente de referinţă: Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică şi dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială

    ANEXA 8

        la Instrucţiuni
                                    Decizie de suspendare
                                   a regimului de executare*1
                                    Nr. .... din .... 20...
    *1 Se întocmeşte în două exemplare.
        Directorul locului de deţinere ...........
        Văzând procesul-verbal/raportul nr. ..... din ..... al comisiei constituită în baza art. 32 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu completările ulterioare, denumită în continuare Lege,
                                         DISPUN
    ART. 1
        În conformitate cu art. 33 alin. (4) din Lege, persoanei private de libertate ......, născut(ă) la ...... fiul/fiica lui ..... şi al ....., i se aplică pentru pedeapsa definitivă regimul de executare ......, care va fi suspendat pe perioada cât mandatul de arestare preventivă este activ.
        Situaţia persoanei în ceea ce priveşte pedeapsa definitivă, va fi reanalizată în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate după data de ...... .

    ART. 2
        Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de:
    a.) .......... şeful secţiei ..........., în ceea ce priveşte cazarea;
    b.) .......... şeful structurii evidenţă deţinuţi, cu respectarea datei de analizare în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare.


    ART. 3
        Un exemplar al prezentei decizii va fi înmânat persoanei private de libertate, iar unul se introduce în documentarul penal al acesteia.


┌───────────────┬──────────────────────┐
│Directorul │Şef structură evidenţă│
│locului de │deţinuţi/Şef structură│
│deţinere │evidenţă şi │
│……………………. │organizarea muncii │
│ │………………………… │
├───────────────┼───────────────┬──────┤
│Am luat la │ │ │
│cunoştinţă │Semnătura │Data │
│Am primit un │ │ │
│exemplar │ │ │
├───────────────┴───────────────┴──────┤
│(grad, numele, prenumele lucrătorului │
│însărcinat cu îndeplinirea procedurii)│
│……………………………….. │
│(semnătura) │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 9

        la Instrucţiuni
                                                  Decizie
                                        de repartizare în regimul provizoriu*1
                                           Nr. ....... din ..... 20.....
    *1 Se întocmeşte în două exemplare.
        Directorul locului de deţinere .........
        Văzând dispoziţiile art. 33 alin. (3) din Lege,
                                                    DISPUN
    ART. 1
        Repartizarea persoanei private de libertate ....., născut(ă) la ....... fiul/fiica lui ..... şi al ......, condamnată definitiv la pedeapsa închisorii ...., ....., ....., pentru infracţiunea ......, în REGIM PROVIZORIU - ......., până la următoarea întrunire a comisiei prevăzute de art. 32 din Lege.

    ART. 2
        Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de:
    a.) ....... şeful secţiei ........, în ceea ce priveşte cazarea;
    b.) ....... şeful structurii evidenţă deţinuţi, cu respectarea datei de analizare în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare.


    ART. 3
        Un exemplar al prezentei decizii va fi înmânat persoanei private de libertate, iar unul se introduce în documentarul penal al acesteia.


┌───────────────┬──────────────────────┐
│Directorul │Şef structură evidenţă│
│locului de │deţinuţi/Şef structură│
│deţinere │evidenţă şi │
│ │organizarea muncii │
├───────────────┼───────────────┬──────┤
│Am luat la │ │ │
│cunoştinţă │Semnătura │Data │
│Am primit un │ │ │
│exemplar │ │ │
├───────────────┴───────────────┴──────┤
│(grad, numele, prenumele lucrătorului │
│însărcinat cu îndeplinirea procedurii)│
│……………………………….. │
│(semnătura) │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 10

        la Instrucţiuni
                                             Decizie
                            de cazare în cadrul secţiei de arestare preventivă*1
                               Nr. ... din ..... 20......
    *1 Se întocmeşte în două exemplare.
        Directorul locului de deţinere ......
     Văzând procesul-verbal/raportul nr. ....... din ....... al comisiei constituită în baza art. 32 Lege/Luând act că la data de ...... a încheiat perioada de carantină şi observare,
                                                DISPUN
    ART. 1
        Repartizarea persoanei private de libertate ........, născut(ă) la .........., fiul/fiica lui ..... şi al ..... în cadrul secţiei de arestare preventivă, începând cu data de ..... .

    ART. 2
        Pentru pedeapsa definitivă se aplică regimul de executare ........., care va fi suspendat pe perioada cât mandatul de arestare preventivă este activ.
        Situaţia persoanei private de libertate în ceea ce priveşte pedeapsa definitivă, va fi reanalizată în Comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate după data de ..... .

    ART. 3
        Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de:
    a.) ......... şeful secţiei ......... în ceea ce priveşte cazarea;
    b.) ......... şeful structurii evidenţă deţinuţi, cu respectarea datei de analizare în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare.


    ART. 4
        Un exemplar al prezentei decizii va fi înmânat persoanei private de libertate, iar unul se introduce în documentarul penal al acesteia.


┌───────────────────────┬──────────────┐
│Directorul locului de │Şef structură │
│deţinere │regim │
│……………………. │penitenciar │
│ │………………………… │
├───────────────────────┼─────────┬────┤
│Am luat la cunoştinţă │Semnătura│Data│
│Am primit un exemplar │ │ │
├───────────────────────┴─────────┴────┤
│(grad, numele, prenumele lucrătorului │
│însărcinat cu îndeplinirea procedurii)│
│……………………………….. │
│(semnătura) │
└──────────────────────────────────────┘


    ANEXA 11

        la Instrucţiuni
                           Tabel nominal cu persoanele private de libertate analizate
                          în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea
                           regimului de executare la data de ......

┌────┬─────────┬──────────┬────────┬───────────┐
│ │Nume, │Motivul │ │ │
│ │prenume, │discutării│ │ │
│Nr. │data │(stabilire│Decizia │Termen de │
│crt.│naşterii,│/schimbare│comisiei│reanalizare│
│ │părinţii │regim de │ │ │
│ │ │executare)│ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼─────────┼──────────┼────────┼───────────┤
│3. │ │ │ │ │
└────┴─────────┴──────────┴────────┴───────────┘

        Director - preşedinte .............
        Şef serviciu/birou pentru aplicarea regimului - membru ......
        Şef serviciu/birou educaţie ori şef serviciu/birou asistenţă psihosocială - membru ............
        Şeful structurii evidenţă deţinuţi - secretar ...............
        Director-preşedinte .............
        Director adj. pentru educaţie şi asistenţă psihosocială - membru ...........
        Şef serviciu supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate - membru (al consiliului educativ constituit la nivelul centrului educativ) ....
        Director adjunct pentru siguranţă deţinerii - membru (al comisiei constituite la nivelul centrului de detenţie) .......
        Educatorul responsabil de caz - membru ......
        Învăţător sau Diriginte/Medic şef - membru ........
        Psiholog - membru .............
        Asistent social - membru .......
        Consilier de probaţiune - invitat .........
        Reprezentant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - invitat .........
        Persoană desemnată din cadrul serviciului educativ - secretar ............

    ANEXA 12

        la Instrucţiuni
                                            Proces-verbal
                                           Nr. ..... din ..... 20.....
        Comisia constituită în baza art. 32 din Lege, formată din:
    - ....... director - preşedinte;
    – ....... şef serviciu/birou pentru aplicarea regimurilor - membru;
    – ..... şef serviciu/birou educaţie ori şef serviciu/birou asistenţă psihosocială - membru;
    – ..... şef structură evidenţă deţinuţi, în calitate de secretar,

    Analizând situaţia persoanei private de libertate .........., născută la ......, în localitatea ....., judeţul ......, fiul/fiica lui ...... şi al ....., CNP ....., a constatat următoarele:
    1. Motivul analizării: stabilirea regimului iniţial la primirea în locul de deţinere a persoanei private de libertate.
    2. Se află în executarea următoarelor pedepse privative de libertate:
    3. Din pedeapsa de executat se scad ...... zile, ca urmare a ......, precum şi un număr de zile considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea unui număr de ...... zile în condiţii necorespunzătoare de detenţie calculate pentru perioada de la ..... la ..... şi/sau se adaugă ...... zile, ca urmare a ..... .
    4. Pedeapsa a început la data de ..... şi expiră în termen la data de ..... .
    5. Descrierea pe scurt a infracţiunilor care au determinat pedeapsa:
        .....................................
        .....................................

    6. A fost primit în locul de deţinere la data de: .......
    7. Nu este cunoscut cu antecedente penale/Este cunoscut cu antecedente penale/Este recidivist. Anterior a suferit următoarele condamnări:
    - ..... ani, pentru ..... . Arestat la data de ....., pus în libertate la data de ...... din ......(se include cazierul din aplicaţia informatică);
    – ................................
        ...................................


    8. Propunerile membrilor comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate şi argumentele acestora:
    a) director:
        ..................................
        ..................................

    b) şef serviciu/birou pentru aplicarea regimurilor:
        ..................................
        ..................................

    c) şef serviciu/birou educaţie ori şef serviciu/birou asistenţă psihosocială:
        ..................................
        ..................................        Faţă de cele de mai sus, comisia în unanimitate/cu majoritate a decis repartizarea deţinutului ....... în regim ....... .
    - ........ director - preşedinte;
    – ........ şef serviciu/birou pentru aplicarea regimurilor - membru;
    – ........ şef serviciu/birou educaţie ori şef serviciu/birou asistenţă psihosocială - membru;
    – ..(semnături)... şef structură evidenţă deţinuţi, - secretar.

        Potrivit art. 39 alin. (3) din Lege, persoanele private de libertate pot formula plângere împotriva deciziei comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate la judecătorul de supraveghere a privării de libertate în termen de 3 zile de la data comunicării. Plângerea nu suspendă executarea hotărârii comisiei.
        Am luat la cunoştinţă azi ......
        Persoana privată de libertate .......
        (grad, numele, prenumele lucrătorului însărcinat cu îndeplinirea procedurii)
        ..........................
        (semnătura)

    ANEXA 13

        la Instrucţiuni
                                                 Decizie
                                de punere în aplicare a regimului de executare*1
                                          Nr. .... din ..... 20.....
    *1 Se întocmeşte în două exemplare.
        Directorul locului de deţinere ..........
        Văzând procesul verbal/raportul nr. ..... din ..... al comisiei constituită în baza art. 39/art. 40 din Lege, rămas definitiv prin .....,
                                                  DISPUN
    ART. 1
        Repartizarea persoanei private de libertate ...... născută la ......, fiul/fiica ....... lui .... şi al ...... în regimul ......, începând cu data de ..... .

    ART. 2
        Situaţia persoanei private de libertate va fi reanalizată în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în data de ...... .

    ART. 3
        Potrivit art. 39 alin. (3) din Lege, persoanele private de libertate pot formula plângere împotriva deciziei comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate la judecătorul de supraveghere a privării de libertate în termen de 3 zile de la data comunicării. Plângerea nu suspendă executarea hotărârii comisiei.
        Potrivit art. 39 alin. (10)/art. 40 alin. (15) din Lege, poate formula contestaţie împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate în termen de 3 zile de la data comunicării. Contestaţia nu suspendă executarea încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate.

    ART. 4
        Prezenta decizie va fi adusă la îndeplinire de:
    a.) ......, şeful secţiei ......, în ceea ce priveşte cazarea;
    b.) ......, şeful structurii evidenţă deţinuţi, cu respectarea datei de analizare în comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare.


    ART. 5
    Un exemplar al prezentei decizii va fi înmânat persoanei private de libertate, iar unul se introduce la dosarul individual al acestuia


┌───────────────────────────────────────┐
│DIRECTOR, │
├───────────────────────┬──────────┬────┤
│Am luat la cunoştinţă │Semnătura │Data│
│Am primit un exemplar │ │ │
├───────────────────────┴──────────┴────┤
│(grad, numele, prenumele lucrătorului │
│însărcinat cu îndeplinirea procedurii) │
│……………………………….. │
│(semnătura) │
└───────────────────────────────────────┘


    ANEXA 14

        la Instrucţiuni
                                               Raport
                                        Nr. ..... din ..... 20.....
        Comisia constituită în baza art. 32 din Lege, formată din:
    - ..... director - preşedinte;
    – ...... şef serviciu/birou pentru aplicarea regimurilor - membru;
    – ..... şef serviciu/birou educaţie ori şef serviciu/birou asistenţă psihosocială - membru;
    – ..... şef structură evidenţă deţinuţi, în calitate de secretar,

        Analizând situaţia persoanei private de libertate ......., născută la ......, în localitatea ....., judeţul ....., fiul/fiica lui ......, şi al ....., CNP ....., în vederea schimbării regimului de executare am constatat următoarele:
    1. Motivul analizării: împlinirea termenului prevăzut de art. 40 din Lege/schimbarea situaţiei juridice.
    2. Se află în executarea următoarelor pedepse privative de libertate:
        ............................
        .............................

    3. Din pedeapsa de executat se scad ...... zile, ca urmare a ....., precum şi un număr de ..... zile considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea unui număr de ..... zile în condiţii necorespunzătoare de detenţie calculate pentru perioada de la ..... la .... şi/sau se adaugă ....... zile, ca urmare a ....... .
    4. Pedeapsa a început la data de ..... şi expiră în termen la data de ...... .
    5. Descrierea pe scurt a infracţiunilor care au determinat pedeapsa:
        ............................
        ............................

    6. A fost primită în locul de deţinere la data de ..... .
    7. Nu este cunoscută cu antecedente penale/Este cunoscută cu antecedente penale/ Este recidivistă. Anterior a suferit următoarele condamnări:
    - ...... ani, pentru ....... .
        Arestată la data de ......, pusă în libertate la data de ..... din ...... (se include cazierul din aplicaţia informatică);

    – ....... ani, pentru ....... .
        Arestată la data de ......., pusă în libertate la data de ..............

        ...........................

    8. Se află ..... la analiză (prima, a doua etc.)
    9. A fost repartizată să execute pedeapsa privativă de libertate în regim ......, începând cu data de ...... .
    10. Date rezultate din perioada de detenţiei referitoare la:
    a) comportament şi personalitate
        ............................
        ............................

    b) situaţia socio-familială
        ............................
        ............................

    c) starea de sănătate
        ............................
        ............................

    d) profilul psihologic
        ...........................
        ...........................

    e) nevoile educaţionale
        ...........................
        ...........................

    f) adaptabilitatea la mediul penitenciar
        ...........................
        ...........................

    g) relaţiile cu aparţinătorii, cu celelalte persoane private de libertate şi cu personalul
        ...........................
        ...........................

    h) situaţia disciplinară (sancţiuni disciplinare şi recompense)
        ...........................
        ...........................

    i) gradul de risc
        ............................
        ...........................


    11. Propunerile membrilor comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate şi argumentele acestora
    a.) Director:
        ............................
        ............................

    b.) Şef serviciu/birou pentru aplicarea regimurilor:
        ............................
        ............................

    c.) Şef serviciu/birou educaţie ori şef serviciu/birou asistenţă psihosocială:
        ...........................
        ...........................        Faţă de cele de mai sus, comisia în unanimitate/cu majoritate a decis repartizarea/menţinerea persoanei private de libertate ..... în regim ..... .
        Situaţia persoanei private de libertate va fi reanalizată în Comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în data de ..... .
    - ......... director - preşedinte;
    – ...... şef serviciu/birou pentru aplicarea regimurilor;
    – ....... şef serviciu/birou educaţie ori şef serviciu/birou asistenţă psihosocială;
    – ...(semnături)... şef structură evidenţă deţinuţi, în calitate de secretar

        Potrivit art. 40 alin. (11) din Lege, persoanele private de libertate pot formula plângere împotriva deciziei comisiei pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate, la judecătorul de supraveghere a privării de libertate în termen de 3 zile de la data comunicării.
        Potrivit art. 40 alin. (18) din Lege, împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate, persoana condamnată şi administraţia locului de deţinere pot formula contestaţie la judecătoria în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii.
        Am luat la cunoştinţă azi .......
        Am primit un exemplar
        Persoana privată de libertate .........
        (grad, numele, prenumele lucrătorului însărcinat cu îndeplinirea procedurii)
        ........................
        (semnătura)

    ANEXA 15

        la Instrucţiuni
        Locul de deţinere .....
        Nr. ... din .... 20.....
                                                        Tabel nominal
                         cu persoanele private de libertate cu privire la care au fost formulate propuneri de transfer

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Observaţii│
│ │Numele şi │ │ │ │ │Aviz │
│ │prenumele │Pedeapsa/ │ │Locul de │Motivul │(Citat de │
│ │persoanei │măsura │ │deţinere, │pentru │organele │
│Nr. │private de│educativă,│ │numărul │care s-a │judiciare,│
│crt.│libertate,│fapta, │Domiciliul│dispoziţiei│formulat │categoria │
│ │părinţii │regimul de│ │ANP, │propunere│din care │
│ │şi data │executare │ │data si │de │face │
│ │naşterii │ │ │motivul │transfer │parte, │
│ │ │ │ │ │ │garanţii │
│ │ │ │ │ │ │etc.) │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┴──────────┘

        Director-preşedinte ........
        Şef serviciu/birou pentru aplicarea regimului - membru .........
        Şef serviciu/birou educaţie ori şef serviciu/birou asistenţă psihosocială - membru .......
        Şeful structurii evidenţă deţinuţi - secretar ......
        Director - preşedinte ......
        Director adj. pentru educaţie şi asistenţă psihosocială - membru ....
        Şef serviciu supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate - membru (al consiliului educativ constituit la nivelul centrului educativ) .....
        Director adjunct pentru siguranţă deţinerii - membru (al comisiei constituite la nivelul centrului de detenţie) ......
        Educatorul responsabil de caz - membru .....
        Învăţător sau Diriginte/Medic şef - membru ......
        Psiholog - membru ......
        Asistent social - membru ......
        Consilier de probaţiune - invitat .......
        Reprezentant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - invitat .......
        Persoană desemnată din cadrul serviciului educativ - secretar .......

    ANEXA 16

        la Instrucţiuni
        Locul de deţinere .......
        Nr. ..... din ..... 20....
                                                  Tabel nominal
                       privind persoanele private de libertate ale căror cereri de transfer
               au fost avizate de comisia pentru individualizare regimului de executare a pedepselor

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Observaţii│
│ │Numele şi │ │ │ │ │ │Aviz │
│ │prenumele │Pedeapsa/ │ │Locul de │ │ │(Citat de │
│ │persoanei │măsura │ │deţinere, │Locul de │Motivul │organele │
│Nr. │private de│educativă,│ │numărul │deţinere │pentru │judiciare,│
│crt.│libertate,│fapta, │Domiciliul│dispoziţiei│în care │care │categoria │
│ │părinţii │regimul de│ │ANP, │solicită │solicită │din care │
│ │şi data │executare │ │data si │transferul│transferul│face │
│ │naşterii │ │ │motivul │ │ │parte, │
│ │ │ │ │ │ │ │garanţii │
│ │ │ │ │ │ │ │etc.) │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

        Director-preşedinte ..........
        Şef serviciu/birou pentru aplicarea regimului - membru ...........
        Şef serviciu/birou educaţie ori şef serviciu/birou asistenţă psihosocială - membru ..........
        Şeful structurii evidenţă deţinuţi - secretar .............
        Director - preşedinte ................
        Director adj. pentru educaţie şi asistenţă psihosocială - membru ............
        Şef serviciu supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate - membru (al consiliului educativ constituit la nivelul centrului educativ) ......
        Director adjunct pentru siguranţă deţinerii - membru (al comisiei constituite la nivelul centrului de detenţie) ......
        Educatorul responsabil de caz - membru .......
        Învăţător sau Diriginte/Medic şef - membru ..........
        Psiholog - membru ........
        Asistent social - membru .........
        Consilier de probaţiune - invitat .......
        Reprezentant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - invitat .........
        Persoană desemnată din cadrul serviciului educativ - secretar ...............

    ANEXA 17

        la Instrucţiuni
        Nr. ..... din .....20....
        Locul de deţinere ......

┌─────────────────┬────────────────────┐
│APROB │Data transferului │
│ │………… │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Director, ……….. │Ora ……. │
└─────────────────┴────────────────────┘

                                             Tabel nominal
                       cu persoanele private de libertate care se transferă la un anumit loc de deţinere
        Către, ...........

┌────┬─────────┬───────┬────────┬────────┬──────────┬────────┬───────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Situaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │juridică │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │(pedeapsa/│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │măsura │Starea │ │ │ │
│Nr. │Matricola│Nume, │Data │Părinţii│educativă,│de │Motivul│Regim │Observaţii│
│Crt.│ │prenume│naşterii│ │fapta, │recidivă│ │alimentar│ │
│ │ │ │ │ │instanţa, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │numărul │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │hotărârii │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │penale) │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┴──────────┘

        Vă rugăm să confirmaţi primirea,
        Director adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar
        Şef structură evidenţă deţinuţi/Şef structură evidenţă şi organizarea muncii
        Medicul locului de deţinere

    ANEXA 18

       la Instrucţiuni
       Ministerul Justiţiei
       Administraţia Naţională a Penitenciarelor
       Locul de deţinere
       ............

       Aprob,
       Director
       .......
                                       Către,
                                 Locul de deţinere
                                  ............
        Vă transferăm pentru (motivul transferului) ........, conform ......., persoana privată de libertate ......, fiul/fiica lui ....... şi al ......, născută la ......., însoţită de dosarul individual alcătuit din:

┌───────────────────────────────┬──────┐
│Documentarul penal cu un număr │……… │
│de │file; │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Dosar medical │Da/Nu │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Dosar cereri │Da/Nu │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Dosar disciplinar │Da/Nu │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Dosar de educaţie şi asistenţă │Da/Nu │
│psihosocială │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Dosar de risc │Da/Nu │
└───────────────────────────────┴──────┘


        Precum şi din următoarele documente:

┌───────────────────────────────────┬──┐
│Fişa de avidenţă a zilelor │Da│
│considerate ca executate │/ │
│ │Nu│
├───────────────────────────────────┼──┤
│Fişa de evidenţă a drepturilor, │Da│
│măsurilor disciplinare şi │/ │
│recompenselor │Nu│
├───────────────────────────────────┼──┤
│Fişa individual privind cazarea │Da│
│deţinutului │/ │
│ │Nu│
├───────────────────────────────────┼──┤
│Fişa de evidenţă a zilelor │ │
│considerate executate suplimentar │ │
│ca măsură compensatorie pentru │Da│
│executarea măsurii arestării │/ │
│preventive, pedepsei, măsurii │Nu│
│educative în condiţii │ │
│necorespunzătoare │ │
└───────────────────────────────────┴──┘


        Director adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar
        Şef structură evidenţă deţinuţi/Şef structură evidenţă şi organizarea muncii
        Întocmit,
        Lucrător structură evidenţă deţinuţi/ Lucrător structură evidenţă
        Data
        ..........

    ANEXA 19

        la Instrucţiuni
        Nr. ..... din ....20.....
        Văzut,
        Director adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar
        ................
                                                      Nota telefonică
                                                   Nr. .... din .... 20.....,
                                                           Către,
                                                     ..............
        Având în vedere dispoziţiile deciziei directorului locului de deţinere ....../directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. ..... din ....., vă comunicăm faptul că numitul ....... născut(ă) la ....... fiul(fiica) lui ....... a sosit prin transfer de la locul de deţinere ....., în vederea prezentării la ....... la termenul din ......,
       Sus-numitul(a) urmează să fie retransferat(ă), la locul de deţinere ...... în data de ......, întrucât ........... .
       Ţinând seama că din studiul documentarului penal a reieşit faptul că sus-numitul se află la dispoziţia dumneavoastră în dosarul nr. ...... cu următorul/ultim termen de judecată ....., vă rugăm să analizaţi posibilitatea preschimbării termenului de judecată/să ne transmiteţi noul termen de judecată.
        Dl. (D.na) ....... din cadrul .......... mi-a comunicat următoarele:
        .................................
        .................................
        .................................

        Şef structură evidenţă deţinuţi/Şef structură evidenţă şi organizarea muncii

    ANEXA 20

        la Instrucţiuni
        Nr. ....... din ...... 20.....
        Ministerul Justiţiei
        Administraţia Naţională a Penitenciarelor
        Locul de deţinere .........
        Aprob
        Director,
        ............
                                                    Către,
                                    Inspectoratul de Poliţie Judeţean ........
                                         Poliţia Municipiului ...........
        Conform adresei nr. ......., predăm următoarele persoane private de libertate reprezentantului dumneavoastră .......(gradul profesional, nume, prenume, nr. legitimaţie), împreună cu documentarul penal, fişa de evidenţă a zilelor considerate ca executate, formularul privind istoricul escortării, o scrisoare medicală, un document din care să rezulte necesitatea continuării studiilor atunci când persoana desfăşoară astfel de activităţi, dosarul disciplinar şi bagajul personal:

┌────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────┬──────────┐
│ │ │ │ │Pedeapsa/│Nr. │ │
│Nr. │Nume, │Data │Nr. │măsura │file │Observaţii│
│crt.│prenume,│naşterii│matricol│educativă│dosar│ │
│ │ │ │ │şi fapta │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────┼──────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────┴──────────┘


        Director adjunct siguranţa deţinerii şi regim penitenciar
        Şef structură evidenţă deţinuţi/Şef structură evidenţă şi organizarea muncii

    ANEXA 21

        la Instrucţiuni

┌──────────────────┬───────────────────┐
│Dosar de întocmit │Categoria penală ……│
│……. │Număr matricol….. │
├──────────────────┼───────────────────┤
│Locul de deţinere │Starea de recidivă │
│……. │……. │
│ │Calificarea ………. │
└──────────────────┴───────────────────┘

                             Fisă de evidenţă a persoanei private de libertate

┌───────────────────────────────────────┐
│Locul si data transferării │
├───────────────────┬───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│ │ │
└───────────────────┴───────────────────┘


┌──────────────────────────────────────┐
│Numele …… Prenumele ……. │
│Porecla …… Sex ……. │
├──────────────────────────────────────┤
│Data naşterii: ………….(anul) ………..(luna)│
│…….. (ziua) │
├──────────────────────────────────────┤
│Locul naşterii: …………….(oraş, comună, │
│sat) │
│Strada ………. nr. ……….. │
│Judeţ/sector ……………… │
├──────────────────────────────────────┤
│Părinţi: tatăl ………. Mama …………….. │
├──────────────────────────────────────┤
│Domiciliu: …………. (oraş, comună, sat) │
│Strada ………. nr. ….. bl. …. sc. …. ap. │
│….. │
│Sector/judeţ ……….. │
├───────────────┬───────────┬┬─────────┤
│ │Căsătorit ││Numele şi│
│ │(ă) ││prenumele│
│ ├───────────┼┤soţiei │
│ │Recăsătorit││(soţului)│
│ │(ă) ││……………….. │
│ ├───────────┼┼─────────┤
│Starea civilă │Divortat(ă)││ │
│ ├───────────┼┼─────────┤
│ │ ││Vârsta │
│ │Văduv(ă) ││copiilor │
│ │ ││……………. │
│ ├───────────┼┼─────────┤
│ │Necăsătorit││ │
│ │(ă) ││ │
├───────────────┴───────────┴┴─────────┤
│Cetăţenia ……………. Naţionalitatea …………… │
├───────────────┬──────────────────────┤
│ │Numărul de clase │
│ │absolvite: ……….. │
│ ├──────────────────────┤
│ │Studii ……….. │
│ │calificarea ……….. │
│ ├──────────────────────┤
│ │Ocupaţia ……………. │
│Situaţia social├──────────────────────┤
│profesională a │Ultimul loc de muncă │
│persoanei │……. │
│private de │Municipiul/oraşul/ │
│libertate │comuna/sat ……………. │
│ │str. ……………nr. ……. │
│ │iudet/sector ……. │
│ ├──────────────────────┤
│ │Vechimea în muncă …… │
│ │Vechimea la ultimul │
│ │loc de muncă …… │
│ │Venit lunar …… │
├───────────────┴──────────────────────┤
│Arestat preventiv conform mandatului │
│de arestare nr. ….. din …. emis de …. │
│pentru fapta prevăzută de art. ……. │
├──────────────────────────────────────┤
│Descrierea pe scurt a faptei │
│………………………………. │
│………………………………. │
│………………… │
└──────────────────────────────────────┘


┌──────────┬─────────┬────────┬────────────┬───────────┬────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │ │ │Fapta comisă│ │ │ │ │
│Numărul │Numărul │Numărul │şi actul │ │ │Data începerii│Data expirării│
│mandatului│sentinţei│deciziei│normativ │ │ │pedepsei │pedepsei │
│şi │şi │şi │care o │Prejudiciul│Durata │ │ │
│instanţa │instanţa │instanţa│incriminează│ │pedepsei├────┬────┬────┼────┬────┬────┤
│care l-a │care a │care a │(articol, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│emis │emis-o │emis-o │alineat şi │ │ │Anul│Luna│Ziua│Anul│Luna│Ziua│
│ │ │ │literă) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴─────────┴────────┴────────────┴───────────┴────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│ │
├──────────┬─────────┬────────┬────────────┬───────────┬────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴─────────┴────────┴────────────┴───────────┴────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│ │
├──────────┬─────────┬────────┬────────────┬───────────┬────────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼────────┼────────────┼───────────┼────────┤ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┴─────────┴────────┴────────────┴───────────┴────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┤
│ │
├─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
│Data punerii în libertate/ │ │ │
│transferului în centrele de │ │ │
│reţinere şi arestare │Motivul │ │
│preventivă din subordinea │ │ │
│Ministerului Afacerilor │ │ │
│Interne/evadării │ │ │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│OBSERVAŢII │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Ieşiri definitive: ……………. │
│Domiciliul: …………………. │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

        Completat de: ......

    ANEXA 22

        la Instrucţiuni
        Exemplar unic
        Locul de deţinere ...........
                                             BILET DE LIBERARE
                                             Nr. ..... din .....20.....
        Numitul ............, fiul(fiica) lui .......... şi .............., născut(ă) la .........., în .........., CNP ............, a fost arestat la data de ....., de către ..... în baza ........... nr. ....../20 ....., emis(ă) de ......... pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. ........... .
        A fost liberat .......... la data de ..........., conform hotărârii nr. ........... emisă la data de ....... de către ......... .
        Numitul se stabileşte cu domiciliul în ......................... .
        A executat următoarele pedepse / sancţiuni privative de libertate:
        Director
        ..........
        Sef structură evidentă deţinuţi/ Sef structură evidentă şi organizarea muncii
        ..................................

    ANEXA 23

        la Instrucţiuni
        Nr. ...... din ...... 20......
                                     Proces-verbal de confirmare
                       a primirii persoanelor arestate în baza mandatului de arestare preventivă
                                             Către,
                            Instanţa emitentă a mandatului de arestare preventivă ...............
        Noi, directorul .......... asistat de şeful structurii evidenţă deţinuţi, adeverim că astăzi ...... am primit în Penitenciarul ..... sub numărul ..... pe numitul(a) ....., fiul(fiica) lui .... şi al(a) ......, născut(ă) la ....., în ...., CNP ......, cu domiciliul în ....., în baza mandatului de arestare preventivă nr. ..... din ..... emis de ....., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de ....... .
        Persoana a fost înregistrată sub numărul ....... .
        A fost arestat la data de ..... de către ..... .
        Prezentul proces-verbal a fost emis şi comunicat în baza art. 557 alin. (7) şi (8) Cod de procedură penală.
        Director
        ........
        Sef structură evidentă deţinuţi/ Sef structură evidentă şi organizarea muncii
        ................

    ANEXA 24

        la Instrucţiuni
        Nr. ..... din ..... 20....
                                  Proces-verbal de confirmare
               a primirii persoanelor fată de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate
         Către,
         Instanţa (emitentă a hotărârii de internare) ..........
        Noi, directorul ...... asistat de seful structurii evidenţă şi organizarea muncii, astăzi ....., am primit în Centrul Educativ/Centrul de Detenţie ..... sub numărul .... pe numitul(a) ...., fiul(fiica) lui ..... şi al(a) ......, născut(ă) la ......, în ....., CNP ....., cu domiciliul în ....., în baza hotărârii penale nr. ..... din ...... pronunţată de ....., definitivă prin ....., prin care a fost sancţionat la ......, pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de ....... .
        A fost arestat la data de ........ de către ........ .
        Măsura a început la data de ...... şi urmează să expire în termen la data de ......, întrucât se scad ...... zile arest preventiv executate în perioada ....... precum şi un număr de ..... zilele considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei sau măsurii educative în condiţii necorespunzătoare ...... şi se adaugă un număr de ....... zile ...... .
        Persoana a fost înregistrată sub numărul .........
        Prezentul proces-verbal a fost emis şi comunicat în baza art. 557 alin. (7) şi (8) Cod de procedură penală.
        Director
        ..............
        Şef structură evidentă şi organizarea muncii
        ...............

    ANEXA 25

        la Instrucţiuni
                                Proces-verbal
                               Nr. .....din ....20........
                           -Centrul Educativ/Centrul de Detenţie-
        Noi, consiliul educativ/comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a măsurii educative a internării într-un centru de detenţie, format/ă din:
        ......... Judecător de supraveghere a privării de libertate - preşedinte;
        ......... Director - membru;
        ......... Director adjunct pentru educaţie şi asistenţă psihosocială- membru
        ......... Educatorul responsabil de caz - membru
        ......... Învăţător sau Diriginte / Medic şef - membru
        ......... Psiholog - membru
        ......... Asistent social - membru
        ......... Director adjunct pentru siguranţa deţinerii - membru (al comisiei constituite la nivelul centrului de detenţie)
        ......... Şef serviciu supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate - membru (al consiliului educativ constituit la nivelul centrului educativ)
        ......... Consilier de probaţiune - membru;
        ......... Reprezentant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - invitat;
        ......... Persoană desemnată din cadrul serviciului educativ - secretar.

        Luând în discuţie situaţia persoana privată de libertate ..........., CNP ......... născută la data de ........, în ......... fiul/fiica ...... lui şi al ....., constatăm următoarele:
        Execută măsurile educative:

┌────────┬────┬───────┬────┬────────────┬───────┐
│Nr. │Emis│Nr. │Emis│Infracţiunea│Durata │
│sentinţă│de │decizie│de │ │măsurii│
├────────┼────┼───────┼────┼────────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────┴────┴───────┴────┴────────────┴───────┘


        Menţiuni speciale (reduceri, contopiri, întreruperi de pedeapsă etc.):
        .........................

        Descrierea faptei:
        ..........................
        ..........................

        Executarea măsurii educative a început la data de .... şi expiră la data de ......., deoarece se scade arestul preventiv de ............. , precum şi zile considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea unui număr de .... zile în condiţii necorespunzătoare de detenţie calculate pentru perioada de la .... la .... şi se adaugă ... zile state în evadare, provocarea în mod voit a bolii, întreruperea executării pedepsei, prelungirea internării medicale etc.
        Transformate în zile, măsurile sunt egale cu ..... zile.
        Pentru a fi propusă în vederea liberării înainte de expirarea în termen a măsurii educative trebuie să execute ..... (fracţia), respectiv ..... zile.
        Analizând situaţia persoanei din acest punct de vedere, comisia constată că:
    - a executat de la data de ....... până la ......... = ......... zile;
    – i se consideră executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei, măsurii educative în condiţii necorespunzătoare ca urmare a cazării în condiţii necorespunzătoare .... zile;
    – a executat arest preventiv/arest la domiciliu ..... zile;

        TOTAL zile câştigate şi executate: ........
        Antecedente penale:
        ...........................
        ...........................

        Menţiuni speciale:
        ...........................
        ..........................

        Prezentată în faţa comisiei .................. (semnătura persoanei private de libertate/motive pentru care nu a putut fi prezentat)
        Faţă de cele de mai sus, în unanimitate/majoritate, comisia consideră că persoana privată de libertate
        .............................
        .............................

        * (dacă este cazul) Opinie separată a ............... (grad, nume, prenume membru comisie):
        ............................
        ............................

        Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare.
        După liberare, persoana privată de libertate declară că se stabileşte cu domiciliul în: ...........

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Preşedinte, │Membri: │
│Judecător de supraveghere │………………………… │
│a privării de libertate │………………………..│
│ │………………………..│
├──────────────────────────┼───────────┤
│……………. │………………………. │
│Secretar, │……………………… │
└──────────────────────────┴───────────┘

        Am luat la cunoştinţă azi ..... şi mi s-a comunicat că mă pot adresa instanţei, în termen de 3 zile.
        Persoană faţă de care s-a dispus o măsură educativă privativă de libertate: ......

    ANEXA 26

        la Instrucţiuni
                                            Proces-verbal
                                           Nr. .... din .... 20.....
                                   - Centrul Educativ/Centrul de Detenţie -
        Consiliul educativ/Comisia constituit/ă în baza art. 145/art. 146 din Lege, formată din:
        ......... Director - preşedinte;
        ......... Director adj. pentru educaţie şi asistenţă psihosocială - membru
        ......... Şef serviciu supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate - membru (al consiliului educativ constituit la nivelul centrului educativ)
        ......... Director adjunct pentru siguranţă deţinerii - membru (al comisiei constituite la nivelul centrului de detenţie)
        ......... Educatorul responsabil de caz - membru
        ......... Învăţător sau Diriginte/Medic şef - membru
        ......... Psiholog - membru
        ......... Asistent social - membru
        ......... Consilier de probaţiune - invitat;
        ......... Reprezentant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului - invitat;
        ......... Persoană desemnată din cadrul serviciului educativ - secretar.

        Analizând situaţia persoanei private de libertate ......, născută la ....., în localitatea ....., judeţul ...., fiul/fiica lui ....... şi al ...... CNP ....., am constatat următoarele:
    1. Motivul analizării: stabilirea regimului iniţial la primirea în centru a persoanei.
    2. Se află în executarea a următoarelor măsuri educative privative de libertate:
        ..........................
        ..........................

    3. Din măsura educativă de executat se scad ....... zile, ca urmare a ..........., precum şi un număr de ...... zile considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea unui număr de .......... zile în condiţii necorespunzătoare de detenţie calculate pentru perioada de la ...... la ...... şi/sau se adaugă ...... zile, ca urmare a ....... .
    4. Executarea măsurii a început la data de ...... şi expiră în termen la data de ...... .
    5. Descrierea faptei:
        ..........................
        ..........................
        ..........................

    6. A fost primită în centru la data de .............. .
    7. Nu este cunoscută cu antecedente penale/Este cunoscută cu antecedente penale/Este recidivistă. Anterior a suferit următoarele măsuri educative/condamnări:
    - ...... ani, pentru ..... .
        Arestată la data de ........., pusă în libertate la data de ..... din ..........;

    – ...........................

    8. Propunerile membrilor Consiliului educativ/Comisiei constituit/ă în baza art. 145/art. 146 din Lege:
    a) Director:
        ............................
        ............................

    b) Director adjunct pentru educaţie şi asistentă psihosocială
        ............................
        ............................

    c) Director adjunct pentru siguranţa deţinerii/ Şef serviciu supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internate
        ............................
        ............................

    d) Educatorul responsabil de caz
        ............................
        ............................

    e) Medic şef
        ............................
        ............................

    f) Psiholog
        ............................
        ............................

    g) Asistent social
        ............................
        ............................        Faţă de cele de mai sus, comisia în unanimitate/cu majoritate a decis repartizarea persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă ...... în regim...... .
        Situaţia persoanei faţă de care s-a dispus o măsură educativă va fi reanalizată în consiliul educativ/comisie în data de ......... .
        ............ Director - preşedinte;
        ............ Director adj. pentru educaţie şi asistenţă psihosocială - membru
        ............ Şef serviciu supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane internat - membru (consiliul educativ)
        ............ Director adjunct pentru siguranţa deţinerii - membru (comisie centru de detenţie)
        ............ Educatorul responsabil de caz - membru
        ............ Învăţător sau Diriginte/Medic şef - membru
        ............ Psiholog - membru
        ............ Asistent social - membru
        ............ Persoană desemnată din cadrul serviciului educativ - secretar.
        (semnături)

    ANEXA 27

        la Instrucţiuni
        DOSARUL*1 ......... Nr. ..........
    *1 Se completează, după caz, dosarul de evidenţă a situaţiei juridice (documentar penal), dosarul medical, dosarul de evaluare şi asistenţă educativă şi psihosocială, dosarul disciplinar şi dosarul privind cererile formulate de persoana privată de libertate a căror competenţă de soluţionare aparţine administraţiei locului de deţinere.

                                                 Fişă opis

┌────┬────────────┬────────────┬────┬───────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Semnătura │ │
│ │ │Data │ │Poziţia│persoanei │ │
│Nr. │Titlul │introducerii│Nr. │din │care a │Observaţii│
│Crt.│documentului│în dosar │file│dosar │introdus │ │
│ │ │ │ │ │documentul│ │
│ │ │ │ │ │în dosar │ │
├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┤
│9. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┤
│10. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┤
│11. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┤
│12. │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼────┼───────┼──────────┼──────────┤
│13. │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴────────────┴────┴───────┴──────────┴──────────┘


    ANEXA 28

        la Instrucţiuni
                                                 Adeverinţă
                         de îndeplinire a procedurii de comunicare a actelor procedurale
        Subsemnatul .........., fiul/fiica lui ........ şi a/al ........, născut(ă) la ......., în ..... CNP ......., cu domiciliul în ......., adeveresc prin prezenta că am luat la cunoştinţă de conţinutul (denumirea actului de procedură) ........ nr. ...... din ....... emis de ........ .
        Data luării la cunoştinţă
        Semnătura
        Certific exactitatea prezentei adeverinţe (numele, prenumele persoanei desemnate să aducă la cunoştinţă actele de procedură)
        .....................
        (semnătura)

    ANEXA 29

        la Instrucţiuni
        Nr. ........ din ........ 20....
        Locul de deţinere
        ................

                                               Proces-verbal*1
    *1 Se întocmeşte în două exemplare.
                                             Către ...........
    Subsemnaţii ......., şef secţie şi .........., lucrător structură de evidenţă însărcinat cu îndeplinirea procedurii, având de înmânat dumneavoastră, persoană privată de libertate, ........., fiul/fiica lui ........... şi al ........., născută la data de ....... actele procedurale (citaţie, sentinţa penală, comunicarea titlului executoriu etc.) ....... în dosarul dumneavoastră nr. ........
        Vă comunicăm că acesta a refuzat să semneze/primească/restituie dovada de îndeplinire a procedurii de luare la cunoştinţă, sens în care a fost întocmit prezentul proces-verbal.
        Data
        Şef secţie
        Lucrător structură evidenţă deţinuţi/Lucrător structură evidenţă

    ANEXA 30

        la Instrucţiuni
        Nr. ..... din ..... 20.....
                                  Registru de evidenţă a cererilor de azil
        Început: .....
        Terminat: .....
        Nr. file = .......
        Termen de păstrare .............
                                      Inventariat sub nr. ...... din ........

┌────┬────┬────┬────┬─────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Numele şi│Nr. │
│ │ │ │ │prenumele│înregistrare│
│ │ │ │ │persoanei│şi data │
│Nr. │ │ │ │private │transmiterii│
│Crt.│Anul│Luna│Ziua│de │cererii de │
│ │ │ │ │libertate│azil către │
│ │ │ │ │- date de│Oficiului │
│ │ │ │ │stare │Român pentru│
│ │ │ │ │civilă - │Imigrări │
├────┼────┼────┼────┼─────────┼────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼─────────┼────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼─────────┼────────────┤
│3. │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼─────────┼────────────┤
│4. │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼─────────┼────────────┤
│5. │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼─────────┼────────────┤
│6. │ │ │ │ │ │
├────┼────┼────┼────┼─────────┼────────────┤
│7. │ │ │ │ │ │
└────┴────┴────┴────┴─────────┴────────────┘


    ANEXA 31

        la Instrucţiuni
        Nr. .....din .......20.....
                                               Fişa de evidenţă
                            a zilelor considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie
                                 pentru executarea măsurii arestării preventive, pedepsei,
                                 măsurii educative în condiţii necorespunzătoare
        Numele ............ Prenumele ...................
        Născut/ă la data de ........ fiul/fiica lui ........ şi al ........., CNP ............
        Arestat/ă la data de ................
        Depus/ă la data de ...................
        Condamnare .............. Instanţa ..............
        Fapta ................ Dosar .............
        Pedeapsa începe la data de ....... şi expiră la data de ...... .
        Din durata pedepsei se deduce perioada executată de la ........ la ........... .
        În centrul de reţinere şi arest preventiv .......... a executat un număr de ..... zile în condiţii necorespunzătoare în perioada ..... conform adresei nr. ..... .
        În vederea aplicării Legii, persoanei în cauză i-au fost calculate zilele executate în condiţii necorespunzătoare în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor începând cu data de ....., avându-se în vedere şi zilele executate în condiţii necorespunzătoare din perioada anterior executată de la ....... la ..... .
        Pentru perioada de la data de ....... la data de ....... a obţinut despăgubiri financiare conform hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului ....../Instanţei ..... prin sentinţa/decizia nr. ....... din data de ...... .
        Persoana a fost pusă în libertate ...... (condiţionat, la termen etc.) la data de ..... fiind executate în total un număr de ....... zile în condiţii necorespunzătoare în perioada de la ..... la ......, fiind considerate executate suplimentar din pedeapsă un număr de ....... zile.
        Luându-se în calcul cele ..... zile considerate executate suplimentar, pedeapsa a început la data de ...... şi expiră în termen la data de ...... .

┌───────────────────────────┬─────────────┬─────────────────┬───────────┬───────────────────────────┬────┐
│ │ │ │Total zile │ │ │
│ │ │Total zile │considerate│ │ │
│ │ │executate în │executate │Semnături │Data│
│ │ │condiţii │conform │Certificări │ │
│ │ │necorespunzătoare│art. 55^1 │ │ │
│ │Informaţii │ │din Lege │ │ │
│ │relevante ├─────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼────┤
│ │ulterioare │ │ │Şef Serviciu Regim │ │
│ │datei de 24 │ │ │Penitenciar │ │
│ │iulie 2012 │ │ │............. │ │
│Locul de deţinere │calculate de │ │ ├───────────────────────────┼────┤
│...........................│la data de │ │ │Şef Structură Evidenţă │ │
│ │.............│ │ │Deţinuţi │ │
│ │la │ │ │................. │ │
│ │data de │ │ ├───────────────────────────┼────┤
│ │.......... │ │ │Director adjunct siguranţa │ │
│ │ │ │ │deţinerii şi regim │ │
│ │ │ │ │penitenciar │ │
│ │ │ │ │................... │ │
│ │ │ │ ├───────────────────────────┼────┤
│ │ │ │ │Director loc de deţinere │ │
│ │ │ │ │..................... │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼────┤
│ │Spaţiu de │ │ │ │ │
│ │detenţie │ │Total zile │ │ │
│ │conform │Total zile │considerate│ │ │
│Locul de deţinere │inventarului │executate în │executate │Semnături │ │
│...................... │aprobat prin │condiţii │conform │Certificări │Data│
│ │Ordinul │necorespunzătoare│art. 55^1 │ │ │
│ │Ministrului │ │din Lege │ │ │
│ │Justiţiei nr.│ │ │ │ │
│ │2773/2017*1 │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼────┤
│ │ │ │ │Pers. desemnată Şef secţie │ │
│ │ │ │ │Şef Serviciu Regim │ │
│ │ │ │ │Penitenciar │ │
│ │ │ │ │................... │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼────┤
│ │ │ │ │Pers. desemnată Şef secţie │ │
│ │ │ │ │Şef Serviciu Regim │ │
│ │ │ │ │Penitenciar │ │
│ │ │ │ │...........................│ │
├───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼────┤
│ │ │ │ │Pers. desemnată Şef secţie │ │
│ │ │ │ │Şef Serviciu Regim │ │
│ │ │ │ │Penitenciar │ │
│ │ │ │ │........................ │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼─────────────────┼───────────┼───────────────────────────┼────┤
│ │ │ │ │Pers. desemnată Şef secţie │ │
│ │ │ │ │Şef Serviciu Regim │ │
│ │ │ │ │Penitenciar │ │
│ │ │ │ │..................... │ │
└───────────────────────────┴─────────────┴─────────────────┴───────────┴───────────────────────────┴────┘

    *1 pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie.

    ANEXA 32

        la Instrucţiuni
        Nr. .... din .... 20.....
                                                  Raport
                         zile considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru
                   executarea măsurii arestării preventive, pedepsei, măsurii educative în condiţii necorespunzătoare
        Numele ........ Prenumele ...........
        Născut/ă la data de ..... fiul/fiica lui ...... şi al........
        CNP ...............
        Arestat/ă la data de ................
        Primit/ă la data de .................
        Condamnare .......... Instanţa ......
        Fapta ............. Dosar ..........
        Conform hotărârii de condamnare pedeapsa începe la data de ........ şi expiră la data de ............. .
        Din durata pedepsei se deduce perioada executată de la .............. la ............. .
        În centrul de reţinere şi arest preventiv ....... a executat un număr de ...... zile în condiţii necorespunzătoare în perioada ....... conform adresei nr. ...... .
        În data de ...... s-au constatat executate un număr de 30 zile în condiţii necorespunzătoare pentru perioada de la ..... la .... fiind considerate executate suplimentar conform art. 55^1 din Lege un număr de ...... zile.
        I se consideră executate suplimentar, conform art. 55^1, un număr total de ...... zile, pentru cazarea în condiţii necorespunzătoare un număr de ...... zile, calculate pentru perioada/ele de la ........ la ......, de la ..... la ..... şi de la ....... la ....... .
        Pentru perioada de la data de ....... la data de ...... a obţinut despăgubiri conform hotărârii Curţii Europene a Drepturilor Omului pronunţate în cauza ....../Instanţei ...... prin sentinţa/decizia nr. ...... din data de ...... .
        Luându-se în calcul cele ..... zile considerate executate suplimentar, pedeapsa a început la data de ........ şi expiră în termen la data de ...... .
        Va fi discutat în vederea schimbării regimului de executare la data de ...... .
        Data fracţiunii obligatorii se împlineşte la ....... .
        Poate fi propus/ă în vederea analizării în comisia pentru liberare condiţionată la data de ........ .
    - ......... Director;
    – ......... Director adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar/Şef serviciu Siguranţa deţinerii, regim penitenciar şi asigurarea legalităţii;
    – .......... Şef structură evidenţă deţinuţi;
    – ....... Lucrător structură evidenţă deţinuţi.

        (semnături)

    ANEXA 33

        la Instrucţiuni

┌──────────────────────┬───────────────┐
│Ministerul Justiţiei │Nr. Registru │
│ │consultaţii …..│
├──────────────────────┼───────────────┤
│Adminstraţia Naţională│Data întocmirii│
│a Penitenciarelor │…… │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Locul de deţinere …… │Ora întocmirii │
│ │…….. │
└──────────────────────┴───────────────┘

                                               Fişa medicală
                            a persoanei private de libertate aflată în custodia
                                Administraţiei naţionale a penitenciarelor
        Nume: ............. Prenume: .................
        Data naşterii: ziua ......... luna ...... anul .......
        Codul numeric personal: .............
        Fiul/Fiica lui: (tata) .......... (mama) ............,
        Alergii: ............................
        Primit/ă de: ............ Data primirii: ......... ora: ..........
        În locul de deţinere ...........
        ● Cu/Fără documente medicale anterioare ...............
        ● Cu/Fără medicamente personale ......................
        ● Are/Nu are asupra sa dispozitive personale de uz medical: ochelari de vedere, lentile de contact, proteze sau orteze, cârje de sprijin (axilar sau pe antebraţ, metalice sau din lemn), tensiometru, glucometru, pen insulină, fotoliu rulant sau alte asemenea:
        ......................................
        ......................................
        ......................................

        Antecedente heredocolaterale:
        ......................................
        .....................................

        Antecedente personale:
    a) Fiziologice
        ....................................
        ....................................

    b) Patologice (se detaliază):
        ....................................
        ....................................


    1. Intervenţii chirurgicale (operaţia, anul, consecinţe funcţionale dacă este cazul):
        ...................................
        ...................................

    2. Internări în spital (an, unitatea sanitară, specialitate, diagnostic):
        ...................................
        ..................................

    3. Antecedente traumatice (accidentale sau urmare a hetero-agresivităţii - agresiuni, fracturi, arsuri, intoxicaţii, stări de şoc etc.):
        ..................................
        ..................................

    4. Alterări ale stării de conştienţă (pierderi scurte sau prelungite de conştienţă, tulburări de echilibru, vertij, lipotimie sau stări comatoase, antecedente de resuscitare etc.):
        .................................
        ..................................

    5. Antecedente psihiatrice, tratament psihotrop anterior:
        ..................................
        ..................................

    6. Afirmativ autoagresiuni, tentative autolitice, ideaţie suicidară:
        ..................................
        ..................................

    7. Consum şi/sau dependenţă de droguri, substanţe interzise sau cu regim special de utilizare şi vechimea consumului

┌──────────────┬────────┬──────┬───────────────────────────┬────┬─────────┐
│ │ │Consum│ │ │ │
│TIPURI │An │actual│CALE DE ADMINISTRARE │DOZA│FRECVENŢĂ│
│ │începere│(DA/ │ │ │ │
│ │ │NU) │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────┼────┬─────┬─────┬──────────┼────┼─────────┤
│ │ │ │Oral│Nazal│Fumat│Intravenos│ │ │
├──────────────┼────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────────┼────┼─────────┤
│HEROINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────────┼────┼─────────┤
│COCAINĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────────┼────┼─────────┤
│Alte tipuri de│ │ │ │ │ │ │ │ │
│droguri │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────────┼────┼─────────┤
│BENZODIAZEPINE│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────────┼────┼─────────┤
│ALTE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│PSIHOTROPE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼──────┼────┼─────┼─────┼──────────┼────┼─────────┤
│METADONA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴──────┴────┴─────┴─────┴──────────┴────┴─────────┤
│Utilizare droguri injectabile: nu [ ] da [ ] (data estimată a ultimei │
│doze) │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│A realizat tratament (dezintoxicare nu [ ] da [ ] (Tip) │
│Este sub tratament în prezent?: nu [ ] da [ ] │
│Tip de tratament: post sevraj, metadonă etc: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    8. Afirmă că este/nu este în evidenţa unui medic de familie (după caz - numele/prenumele medicului/localitatea unde este sediul cabinetului medicului de familie .......).
    9. Afirmă că este/nu este în evidenţa unui cabinet medical (numele/prenumele medicului/ localitatea unde este sediul cabinetului) cu boli cronice, epilepsie, boli psihice cu tratament permanent, sau cu boli transmisibile (tuberculoză, boli cu transmitere sexuală, alte boli dermato-venerice, hepatite virale, infecţie HIV/SIDA, alte boli transmisibile):
        ..................................
        ..................................

    10. Tratamente în curs la data primirii (cronic/acut/subacut):
        .................................
        .................................

    11. Afirmă că a fost contact cu bolnav de TBC/contact cu bolnav de boli cu transmitere sexuală/alte boli transmisibile/perioada probabilă a contactului
        .................................
        .................................

    12. Se declară fumător/nefumător sau consumator de alcool cronic/ocazional/neconsumator
    13. Afirmă că a fost/nu a fost expertizat medical şi încadrat într-un grad de invaliditate/handicap
        .................................
        .................................

    14. Încadrarea este/nu este în termen de valabilitate (termen revizuire)
        .................................
        .................................

    15. Deţine/nu deţine documentul/certificatul de încadrare în original, pe care îl prezintă/nu îl prezintă la primire
        .................................
        .................................

    16. Se angajează/nu se angajează să obţină şi să aducă documentaţia necesară revizuirii încadrării
        .................................
        .................................
        Declaraţiile privind antecedentele medicale personale sunt consemnate ca urmare a afirmaţiilor pe proprie răspundere ale persoanei private de libertate:
        Semnătura persoană privată de libertate,
        ..............................


    17. Vine cu examen obstetrică-ginecologie (în cazul persoanelor de sex feminin):
        Data ultimului examen ..............
        Diagnostic .........................

    18. Vine cu radiografie pulmonară/examen pneumoftiziologic: data ultimului examen, diagnostic
        ....................................
        ....................................

    SECŢIUNEA 1

                                 Examen clinic la primirea în locurile de deţinere
                               din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
        Date antropometrice:
        Înălţime: ........ greutate: ...........
        Indice de masă corporală = ...........
        ● Tegumente, mucoase şi fanere: (tatuaje, cicatrici, semne particulare, soluţii de continuitate / urme traumatice, afecţiuni dermatologice, tulburări trofice la nivelul extremităţilor):
        ...................................
        ..................................

        ● Ţesut celular subcutanat .................
        ● Sistem ganglionar superficial ............
        ● Aparatul locomotor:
        Sistem muscular:
        ..................................
        ..................................

        Sistem osteo - articular:
        ..................................
        ..................................


        ● Aparatul respirator:
        ..................................
        ..................................

        ● Aparatul cardiovascular şi circulator:
        ..................................
        ..................................
        Alură ventriculară (AV) = ....... (regulat/neregulat) ........
        Tensiunea arterială sistolică ..........
        Tensiunea arterială diastolică .........

        ● Aparatul digestiv:
        .................................
        .................................

        ● Aparatul uro-genital:
        .................................
        .................................

        ● Analizatori/Organe de simţ (detalii referitoare la funcţia senzorială, auz, văz, miros, gust):
        .................................
        .................................

        ● Sistem nervos (central şi periferic):
        .................................
        .................................

        Concluzia examenului clinic general:
        Diagnostic la primirea în locul de deţinere:
        .................................
        .................................

        Recomandări regim alimentar: .......
        Capacitate de autoîngrijire (condiţionată de afecţiunile medicale cronice/acute/subacute):
        ..................................
        Recomandări investigaţii de specialitate: ................

        Semnătură şi parafă medic,
        .....................

    TESTĂRI
    1. HIV
        Consimţământ informat ..........
        Semnătura persoană privată de libertate
        ............................

        Data:
        Unitatea sanitară:
        Rezultat:

    2. HVB
        Consimţământ informat .........
        Semnătura persoană privată de libertate
        ............................

        Data:
        Unitatea sanitară:
        Rezultat:

    3. HVC
        Consimţământ informat ..........
        Semnătura persoană privată de libertate
        .....................

        Data:
        Unitatea sanitară:
        Rezultat:

    SECŢIUNEA 2

                                         Examen medicină dentară
                                             (La primire)
                                  (În perioada de carantină şi observare)
        Anamneză
        ...............................
        ...............................

        Examen Exobucal
        ...............................
        ...............................

        Statusul dentar la data ......

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
│18│17│16│15│14│13│12│11│21│22│23│24│25│26│27│28│
├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│48│47│46│45│44│43│42│41│31│32│33│34│35│36│37│38│
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

        Legendă:
        c - carie; p - pulpită; g - cangrenă;
        x - absent; V - rest radicular;
        o - obturaţie; - dispozitiv;
        n - coroană înveliş; - punte

        Evaluarea stării de igienă orală (indicele de depozite moi/indicele de placă)
        ..............................
        ..............................

        Educaţie pentru sănătate orală:
        ..............................
        ..............................

        Diagnostic
        ..............................
        ..............................

        Starea parodonţiului
        ..............................
        ..............................

        Diagnostic
        ..............................
        ..............................

        Starea de edentaţie
        ..............................
        ..............................

        Recomandări/Plan de tratament
        ..............................
        ..............................

        Data .......... semnătura şi parafa medicului examinator: .........
    SECŢIUNEA 3

        Perioada de carantină şi observare
        .................................
    – Investigaţii Radiologice/Examen pneumoftiziologic
        Data: ....... Unitatea sanitară: ..........
        Diagnostic: ....................
        ................................
        ................................

        Recomandări: ...................
        ................................
        ................................


    – RPR/VDRL (sifilis)
        Data: ....... Unitatea sanitară: ..........
        Rezultat: ...................
        Examinări suplimentare pentru precizarea diagnosticului la sfârşitul perioadei de carantină şi observare:
        ............................
        ............................

        Diagnostic la 21 de zile (la sfârşitul perioadei de carantină şi observare):
        .............................
        .............................

        Recomandări regim alimentar: .......
        Recomandări privind analizarea în Comisia de selecţionare şi repartizare la muncă a persoanelor private de libertate (poate/nu poate fi analizat):
        ............................
        ............................


        DATA:
        Semnătură şi parafă medic loc de deţinere,
        Semnătura persoană privată de libertate,
        ...................
    SECŢIUNEA 4

                                             Aptitudinea de muncă*
    * Se multiplică şi se adaugă la fisa medicală, în ordinea cronologică a efectuării consultaţiilor/investigaţiilor
        După caz, în funcţie de rezultatul analizei comisiei de selecţionare şi repartizare la muncă
        Examen medicina muncii
        Data: .......... Unitate sanitară: ...........
        ........................
        ........................

        Aviz medicina muncii
        .........................

        Recomandări
        ..........................

        Semnătură şi parafă medic medicina muncii,
        ..........................
        Semnătura persoană privată de libertate
        ..........................
    SECŢIUNEA 5

                               - Fişă de evoluţie clinică şi tratament* -
    * Se multiplică şi se adaugă la fisa medicală, în ordinea cronologică a efectuării consultaţiilor/investigaţiilor.
                                 Medicină generală/Medicină de familie
        Nume: ......... Prenume: ..........
        CNP: .................
        Cu respectarea cronologiei consemnărilor:

┌────────┬──────┬───────────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│ │Data │ │ │ │ │
│Locul de│(anul,│Nr. │Simptome/ │Prescripţii,│Semnătura│
│deţinere│luna │registru │Diagnostic│recomandări,│si parafa│
│ │şi │consultaţii│ │tratament │medicului│
│ │ziua) │ │ │ │ │
├────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────┴───────────┴──────────┴────────────┴─────────┘


    SECŢIUNEA 6

    -Fişă de evoluţie clinică şi tratament *-
    * Se multiplică şi se adaugă la fisa medicală, în ordinea cronologică a efectuării consultaţiilor/investigaţiilor.
                                          Medicină dentară
        Nume: ............. Prenume: .........
        CNP: .............
        Cu respectarea cronologiei consemnărilor

┌────────┬──────┬───────────┬──────────┬────────────┬──────────┐
│ │Data │ │ │Prescripţii,│Semnătura │
│Locul de│(anul,│Nr. │Simptome/ │recomandări,│si │
│deţinere│luna │registru │Diagnostic│tratament, │parafa │
│ │şi │consultaţii│ │manopere │medicului │
│ │ziua) │ │ │efectuate │stomatolog│
├────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────┴───────────┴──────────┴────────────┴──────────┘


    SECŢIUNEA 7

    -Fişă de evoluţie clinică şi tratament *-
    * Se multiplică şi se adaugă la fişa medicală, în ordinea cronologică a efectuării consultaţiilor/investigaţiilor.
                             Consultaţii specialităţi medicale/chirurgicale
        Nume: ........ Prenume: ..............
        CNP: .................
        Cu respectarea cronologiei consemnărilor

┌────────┬──────┬───────────┬──────────┬────────────┬─────────┐
│ │Data │ │ │ │Semnătura│
│Locul de│(anul,│Nr. │Simptome/ │Prescripţii,│şi │
│deţinere│luna │registru │Diagnostic│recomandări,│parafa │
│ │şi │consultaţii│ │tratament │medicului│
│ │ziua) │ │ │ │ │
├────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────┴───────────┴──────────┴────────────┴─────────┘


    SECŢIUNEA 8

                              Epicrize ale internărilor în infirmerie*
    * Se multiplică şi se adaugă la fişa medicală, în ordinea cronologică a efectuării consultaţiilor/investigaţiilor.

┌────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │Data │Nr. fişă │ │
│Locul de│internării│internare │Epicriza│
│deţinere│/ │în │ │
│ │externării│infirmerie│ │
├────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │
└────────┴──────────┴──────────┴────────┘

        Semnătura şi parafa medicului
        .................
    SECŢIUNEA 9

                                     Starea sănătăţii la transfer*
        * Se multiplică şi se adaugă la fişa medicală, în ordinea cronologică a efectuării consultaţiilor/investigaţiilor.

┌────┬────────┬──────────┬────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Tratament│ │
│ │ │ │ │ │ │sub │ │
│ │ │ │ │ │Semne │directa │ │
│ │ │ │ │ │evidente │observare│Parafă şi │
│Nr. │Situaţie│Data şi │Locul de│Diagnostic│de │(TB, │semnătură │
│Crt.│transfer│ora │deţinere│Regim │violenţă │HIV-SIDA,│personal │
│ │ │examinării│ │alimentar │corporală│metadona,│medical │
│ │ │ │ │ │DA/NU │diabet │examinator│
│ │ │ │ │ │ │zaharat, │ │
│ │ │ │ │ │ │psihotrop│ │
│ │ │ │ │ │ │etc.) │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Plecare │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Sosire │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Plecare │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Sosire │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Plecare │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────────┼────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Sosire │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────────┴────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

    SECŢIUNEA 10

        Locul de deţinere ..............
        Cabinetul Medical: .............
        Data: ..............
        Gradul profesional, numele şi prenumele personalului medical examinator: ..........
                                                  Notă
                    asupra constatării unor leziuni corporale/de violenţă
                care afectează integritatea corporală a persoanei private de libertate*1
    *1 Nota are la bază prevederile protocoalelor pentru Investigarea Eficientă şi Documentarea Asupra Torturii şi a Altor Tratamente Crude, Inumane şi/sau Degradante sau Pedepse, elaborate la nivelul Organizaţiei Naţiunilor Unite (Protocolul de la Istanbul şi Protocolul de la Minnesota).
        În data de ....... în jurul orelor ....... s-a prezentat la cabinetul medical persoana privată de libertate ..... născut/ă la data de ....., fiul/fiica lui ...... şi ....., prezentând la examinare următoarele leziuni:
        Cap:
        ............................
        ............................

        Gât:
        ............................
        ............................

        Torace:
        ...........................
        ...........................


        Aceste consemnări referitoare la examinarea medicală nu se vor a fi o prescripţie fixă, ci ele trebuie aplicate avându-se în vedere scopul evaluării şi resursele disponibile, la momentul primei evaluări. Evaluarea dovezilor fizice ale torturii şi a relelor tratamente se atestă de medicul legist, care este sesizat în acest sens.
        Membre superioare:
        ............................
        ............................

        Abdomen, bazin, regiunea inghinală şi organele genitale externe:
        ............................
        ............................

        Membre inferioare:
        ............................
        ............................

        Potrivit declaraţiei persoanei private de libertate, leziunile constatate se datorează:
        ............................
        ............................

        După prima examinare medicală:
    - Nu are nevoie de asistenţă medicală ulterioară: [ ]
    – Are nevoie de observaţie ulterioară: [ ]
    – Are nevoie de examen de specialitate: [ ]
    – Este necesară transferarea de urgenţă la spital: [ ]


┌──────┬───────────┬───────────────────┐
│Medic,│Asistent │Persoană privată de│
│………………│medical, │libertate, │
│ │……………….. │................. │
└──────┴───────────┴───────────────────┘

    1. Schiţă anatomică pentru examinarea torturii şi a relelor tratamente (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    SECŢIUNEA 11


┌──────────────────────────┬───────────┐
│Ministerul Justiţiei │ │
├──────────────────────────┤ │
│Administraţia Naţională a │ │
│Penitenciarelor │ │
├──────────────────────────┤ │
│Locul de deţinere …………….. │Văzut, │
├──────────────────────────┤Director │
│Cabinetul medical │………………………….│
├──────────────────────────┤Avizat, │
│Nr. registru leziuni │Medic şef │
│traumatice: ……………………… │……………… │
├──────────────────────────┤ │
│Data: ……………………………… │ │
├──────────────────────────┤ │
│Gradul profesional, numele│ │
│şi prenumele: │ │
└──────────────────────────┴───────────┘

                                                Notă de Informare
                         privind constatarea unor leziuni corporale/traumatice/de violenţă
                      care afectează integritatea corporală a persoanei private de libertate
        În data de ........ în jurul orelor .......... s-a prezentat la cabinetul medical persoana privată de libertate ...... născut/ă la data de ....., fiul/fiica lui ..... şi ....., prezentând la examinare leziuni corporale/de violenţă Registru Consultaţii nr. .......) având următoarele localizări:
        Cap:
        ...........................
        ...........................

        Gât:
        ..........................
        ..........................

        Torace:
        ...........................
        ...........................

        Membre superioare:
        ...........................
        ...........................

        Abdomen, bazin, regiunea inghinală, perineală şi organele genitale externe:
        ..........................
        ..........................

        Membre inferioare:
        ..........................
        ..........................


        Potrivit declaraţiilor persoanei private de libertate, leziunile constatate se datorează:
        ..........................
        ..........................

        Recomandările medicului:
        ..........................
        ..........................

        Anexăm:
        [ ] Schiţe anatomice cu topografia leziunilor
        [ ] Declaraţia persoanei private de libertate (în original)
        [ ] Proces-verbal de constatare a refuzului/incapacităţii de declarare în scris a circumstanţelor producerii leziunilor


┌───────────┬──────────────────────────┐
│Medic, │Asistent medical, │
│…………….. │…………………. │
└───────────┴──────────────────────────┘


┌────┬──────────┬──────────┬─────────┬────────┬──────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Inventar │Provenienţa leziunilor constatate │ │Numele, │
│ │ │ │Numele şi│ │succint al│(conform declaraţiilor persoanei) │ │semnătura │
│ │ │ │prenumele│Data │leziunilor│(se marchează ce corespunde) │ │şi parafa │
│Nr. │Data │Ora │persoanei│naşterii│traumatice├────────────┬──────────┬─────────┬──────────┤Recomandările│medicului │
│crt.│examinării│examinării│private │şi │observate │ │ │ │Accidental│medicului │(sau │
│ │ │ │de │C.N.P. │(detaliate│Autoprovocat│Violenţă │Patologic│sau │ │personal │
│ │ │ │libertate│ │în Nota de│(auto- │(hetero- │(spontan)│neprecizat│ │medical │
│ │ │ │ │ │informare)│agresiune) │agresiune)│ │(refuz de │ │examinator)│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │declarare)│ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼─────────┼────────┼──────────┼────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴─────────┴────────┴──────────┴────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴───────────┘

    SECŢIUNEA 12


┌─────────────────────────────┬────────┐
│Ministerul Justiţiei │ │
│Administraţia Naţională a │ │
│Penitenciarelor │ │
│Locul de deţinere ........ │Văzut, │
│Cabinetul medical │Director│
│Nr. registru leziuni │………… │
│traumatice: ...... │ │
│Data: ............... │ │
│Gradul profesional, numele şi│ │
│prenumele: │ │
└─────────────────────────────┴────────┘

                                          Proces-verbal
                                       de constatare a refuzului
                       atunci când persoana privată de libertate nu îşi exprimă refuzul în scris
        În data de ...... la ora ...... persoana privată de libertate .......... născut la data de ........., fiul lui ...... şi ......, fiind prezentată la cabinetul medical pentru ......., am constatat REFUZUL acesteia de a ............
        Potrivit declaraţiilor persoanei private de libertate, refuzul se datorează .................
        Persoana privată de libertate nu îşi exprimă în scris refuzul deoarece:
    a. nu ştie să scrie;
    b. nu poate să scrie (incapacitate/dizabilitate);
    c. nu doreşte să dea declaraţie scrisă privitor la refuzul exprimat.

        Martori:
        Personal medical (nume, prenume, grad profesional, funcţie, semnătură):

    (1.) ..................

    (2.) ..................

    (3.) ..................

        Alte persoane - martori (personalul locului de deţinere):

    (1.) ..................

    (2.) ..................


    SECŢIUNEA 13

                                        Rezumat al Fişei medicale
                            (completare obligatorie în caz de liberare/deces)
        Data punerii în libertate: ..................
        Alergii cunoscute: .........................
        Afecţiuni medicale în evidenţă:
        ...............................
        ...............................

        Existente înainte de încarcerare [ ] ..........
        Depistate în perioada carantină şi observare [ ] .........
        Depistate în timpul executării pedepsei [ ] ..............
        Primea tratament permanent cu:
        ................................
        ................................


┌────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐
│Întreruperea│ │ │ │ │
│executării │ │ │ │ │
│pedepsei pe │Perioada│Perioada│Perioada│Perioada│
│motiv de │ │ │ │ │
│boală │ │ │ │ │
├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
│ACORDAT ├────────┼────────┼────────┼────────┤
│DA / NU │ │ │ │ │
│ ├────────┼────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
└────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

        Program de prevenire şi control al tuberculozei:

┌────────────┬─┬────┬─┬────┬────┬──────┬─┬────┬─┬────┐
│ │P│ │P│ │ │ │P│ │P│ │
│Investigaţii│/│Data│/│Data│P/N │Data │/│Data│/│Data│
│ │N│ │N│ │ │ │N│ │N│ │
├────────────┼─┼────┼─┼────┼────┼──────┼─┼────┼─┼────┤
│IDR la PPD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Tb │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─┼────┼─┼────┼────┼──────┼─┼────┼─┼────┤
│Radiografie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pulmonară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─┼────┼─┼────┼────┼──────┼─┼────┼─┼────┤
│BK │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│microscopie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─┼────┼─┼────┼────┼──────┼─┼────┼─┼────┤
│BK cultură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────────┼─┴────┼─┴────┼────┴──────┼─┴────┼─┴────┤
│Dată │ │ │DATA │ │ │
│începere DOT│ │ │încheiere │ │ │
│- fază de │ │ │DOT - faza │ │ │
│iniţiere │ │ │de iniţiere│ │ │
├────────────┼──────┼──────┼───────────┼──────┼──────┤
│Dată │ │ │DATA │ │ │
│începere DOT│ │ │încheiere- │ │ │
│- fază de │ │ │DOT- faza │ │ │
│stabilizare │ │ │de │ │ │
│ │ │ │stabilizare│ │ │
└────────────┴──────┴──────┴───────────┴──────┴──────┘

        Legenda:
        BK - Bacilul Koch
        IDR la PPD Tb - intradermoreacţie la derivat proteic purificat de tuberculina
        DOT - directa observare a tratamentului
        P - pozitiv
        N - negativ


        Situaţie boli transmisibile pe cale parenterală/sexuală:

┌─────────┬────────────┬─┬────┬─┬────┬─┬────┬─┬────┐
│ │ │P│ │P│ │P│ │P│ │
│Afecţiuni│Investigaţii│/│Data│/│Data│/│Data│/│Data│
│ │ │N│ │N│ │N│ │N│ │
├─────────┼────────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼────┤
│ │ELISA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│HIV ├────────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼────┤
│ │W.B. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼────┤
│Hepatita │AgHBs │ │ │ │ │ │ │ │ │
│B │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼────┤
│Hepatita │AcHD │ │ │ │ │ │ │ │ │
│D │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼────┤
│Hepatita │AcHC │ │ │ │ │ │ │ │ │
│C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼────┤
│ │VDRL/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│SIFILIS │RPR │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────┼─┼────┼─┼────┼─┼────┼─┼────┤
│ │FTA/TPHA │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────────┴─┴────┴─┴────┴─┴────┴─┴────┘

        Legenda:
        ELISA - Enzyme-linked immunosorbent assay
        W.B. - Western blot
        AgHBs - Antigen de suprafaţă a virusului Hepatitei B
        AcHD - Anticorpi Hepatita D
        AcHC - Anticorpi Hepatita C
        VDRL - Venereal disease reasearch laboratory
        RPR - Rapid plasma reagin
        FTA - Fluorescent treponemal antibody absorption
        TPHA - Treponema palidum haemagglutination assay


        Vaccinări:

┌──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────────┐
│ │ │Denumirea │Data │Semnătura│Reacţii │
│Tip vaccin│Data │comercială│rapelului│şi │adverse │
│(patologia│primei │a │(după │parafa │postvaccinale│
│vizată) │inoculări│vaccinului│caz) │medicului│indezirabile │
│ │ │utilizat │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────────┘    ANEXA 34

        la Instrucţiuni
        Ministerul Justiţiei
        Administraţia Naţională a Penitenciarelor
        Locul de deţinere .........
                                           Fişa educaţională iniţială
    1. Date de identificare:

┌─────────────────────┬──────────────────────────┐
│Nume: ...............│Naţionalitatea: │
│ │.............. │
├─────────────────────┼──────────────────────────┤
│Prenume: │Religia: │
│.....................│..........................│
├─────────────────────┼──────────────────────────┤
│Data naşterii: │Clase absolvite: │
│............... │............. │
├─────────────────────┼──────────────────────────┤
│Tatăl: │Şcoala: │
│................. │......................... │
├─────────────────────┼──────────────────────────┤
│Mama: │Calificare: │
│................ │.................... │
├─────────────────────┼──────────────────────────┤
│ │Starea de recidivă: │
│ │......... │
├─────────────────────┼──────────────────────────┤
│Data arestării: │ │
│............... │ │
├─────────────────────┼──────────────────────────┤
│Data evaluării: │ │
│.............. │ │
└─────────────────────┴──────────────────────────┘


    2. Evaluare educaţională iniţială - concluzii:

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘


    3. Recomandări:

┌───────────┬────&#