Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 10 februarie 2022  pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în anul 2022 - indicativ AND 557-2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 10 februarie 2022 pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice în anul 2022 - indicativ AND 557-2022

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 264 din 18 martie 2022
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 145/359/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 264 din 18 martie 2022.
──────────
    CAP. I
    Generalităţi
    Preambul
    Revizuirea reglementării tehnice „Instrucţiuni pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice - AND 557-2020“ s-a impus deoarece:
    - prezentele instrucţiuni stabilesc operaţiile ce urmează a fi efectuate, regulile şi obligaţiile ce trebuie respectate pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes naţional, de interes judeţean şi drumurile comunale, în cadrul Recensământului general de circulaţie ce urmează a se realiza în anul 2022;
    – prezentele instrucţiuni ţin cont de recomandările CEE-ONU, ECE/TRANS/WP.6/2018/11, de recomandările JASPERS „Asistenţă tehnică pentru îmbunătăţirea Modelului Naţional de Transport pentru România“, precum şi de Decizia DG-CNAIR nr. 876 din 15.06.2017 privind reţeaua de echipamente de clasificare, contorizare şi cântărire în mers a vehiculelor.

    Principala modificare adusă de instrucţiunile revizuite faţă de cele aflate în vigoare este reprezentată de adaptarea calendarului pentru înregistrarea circulaţiei rutiere corespunzător zilelor din anul 2022, astfel încât activitatea de recenzare să se desfăşoare în 7 zile de lucru şi în 3 zile de weekend, potrivit AND 602/2012 - Metode de investigare a traficului rutier.
    SECŢIUNEA 1
    Domeniul de aplicare
    ART. 1
    Prezentele instrucţiuni stabilesc operaţiile care trebuie efectuate, regulile şi obligaţiile ce trebuie respectate pentru efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes naţional, de interes judeţean şi drumurile comunale.

    ART. 2
    (1) Prezentele instrucţiuni sunt obligatorii pentru personalul care efectuează înregistrarea circulaţiei rutiere (denumit în cuprinsul instrucţiunilor recenzori), precum şi pentru personalul tehnic cu sarcini de coordonare, îndrumare şi control în cadrul efectuării înregistrării circulaţiei.
    (2) Prezentele instrucţiuni nu se aplică la pregătirea şi organizarea înregistrării circulaţiei rutiere.

    ART. 3
    Înregistrarea circulaţiei rutiere se efectuează periodic, o dată la cinci (5) ani, şi are ca scop determinarea repartiţiei şi evoluţiei în timp a traficului de vehicule de marfă şi persoane pe reţeaua de drumuri publice interurbane din ţara noastră şi stabilirea gradului de solicitare din trafic a acesteia.

    ART. 4
    Efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere se face pe baza metodei specifice de investigare a traficului din ţara noastră, care are în vedere şi recomandările Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ECE/TRANS/WP.6/2018/11).

    ART. 5
    Înregistrarea circulaţiei se realizează în scopul determinării cât mai exacte a celor mai importante caracteristici ale traficului: intensitatea şi componenţa.

    ART. 6
    Cunoaşterea caracteristicilor traficului pe reţeaua rutieră este absolut necesară atât pentru fundamentarea şi proiectarea investiţiilor rutiere şi a lucrărilor de întreţinere şi reparare a drumurilor, fundamentarea măsurilor de organizare a circulaţiei rutiere şi urmărirea dinamicii de evoluţie a traficului pe reţeaua rutieră, cât şi pentru elaborarea de studii referitoare la evaluarea calităţii aerului, prin estimarea emisiilor generate de traficul rutier, şi a impactului asupra mediului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Terminologie şi definiţii
    ART. 7
    (1) Terminologia utilizată în prezentele instrucţiuni este conform STAS 4032/2-92.
    (2) În sensul prezentelor instrucţiuni, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) C.N.A.I.R. - S.A. - Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.;
    b) D.R.D.P. - Direcţia regională de drumuri şi poduri;
    c) CESTRIN - Centrul de studii tehnice rutiere şi informatică;
    d) SDN - Secţia de drumuri naţionale;
    e) MZA - intensitatea medie zilnică anuală a traficului;
    f) formular - formular de înregistrare a traficului;
    g) post - post de înregistrare a circulaţiei;
    h) MTMA - masa totală maximă autorizată.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Documente de referinţă
    ART. 8
    Prezentele instrucţiuni au la bază prevederile următoarelor documente:

┌───────────┬──────────────────────────┐
│ │Ordonanţa Guvernului nr. │
│- O.G. nr. │43/1997 privind regimul │
│43/1997 │drumurilor, republicată, │
│ │cu modificările şi │
│ │completările ulterioare; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ordinul ministrului │
│ │transporturilor nr. 1.297/│
│- Ordinul │2017 pentru aprobarea │
│M.T. nr. │Normelor privind │
│1.297/2017 │încadrarea în categorii a │
│ │drumurilor de interes │
│ │naţional; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ordinul ministrului │
│- Ordinul │transporturilor nr. 1.295/│
│M.T. nr. │2017 pentru aprobarea │
│1295/2017 │Normelor tehnice privind │
│ │stabilirea clasei tehnice │
│ │a drumurilor publice; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│- AND │Metode de investigare a │
│602-2012 │traficului rutier; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│- STAS 4032│Tehnica traficului rutier.│
│/2-92 │Terminologie; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Instrucţiuni de montare şi│
│- AND 93/ │exploatare a contorilor de│
│1052-2000 │trafic de tip totalizator │
│ │cu detecţie │
│ │electromagnetică; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Tehnica traficului rutier.│
│- SR 10795/│Aparatura pentru │
│2:2001 │înregistrarea traficului │
│ │rutier. Clasificare; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Normativ pentru │
│ │determinarea traficului de│
│- AND │calcul pentru proiectarea │
│584-2012 │drumurilor din punctul de │
│ │vedere al capacităţii │
│ │portante şi al capacităţii│
│ │de circulaţie; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │
│ │Guvernului nr. 84/2003 │
│ │pentru înfiinţarea │
│ │Companiei Naţionale de │
│ │Autostrăzi şi Drumuri │
│ │Naţionale din România - │
│- O.U.G. │S.A. prin reorganizarea │
│nr. 84/2003│Regiei Autonome │
│ │„Administraţia Naţională a│
│ │Drumurilor din România“, │
│ │aprobată cu modificări şi │
│ │completări prin Legea nr. │
│ │47/2004, cu modificările │
│ │şi completările │
│ │ulterioare. │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Ordonanţa de urgenţă a │
│ │Guvernului nr. 55/2016 │
│ │privind reorganizarea │
│ │Companiei Naţionale de │
│ │Autostrăzi şi Drumuri │
│ │Naţionale din România - │
│- O.U.G. │S.A. şi înfiinţarea │
│nr. 55/2016│Companiei Naţionale de │
│ │Investiţii Rutiere - S.A.,│
│ │precum şi modificarea şi │
│ │completarea unor acte │
│ │normative, aprobată cu │
│ │modificări şi completări │
│ │prin Legea nr. 50/2021; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Legea securităţii şi │
│- Legea nr.│sănătăţii în muncă nr. 319│
│319/2006 │/2006, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │
│ │1.048/2006 privind │
│ │cerinţele minime de │
│ │securitate şi sănătate │
│- H.G. nr. │pentru utilizarea de către│
│1.048/2006 │lucrători a echipamentelor│
│ │individuale de protecţie │
│ │la locul de muncă, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │
│ │1.425/2006 pentru │
│ │aprobarea Normelor │
│- H.G. nr. │metodologice de aplicare a│
│1.425/2006 │prevederilor Legii │
│ │securităţii şi sănătăţii │
│ │în muncă nr. 319/2006, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările ulterioare; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│- │Recensământul traficului │
│Recomandări│în Organizaţia Naţiunilor │
│CEE - ONU │Unite Economice; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│- ECE/TRANS│Comisia pentru regiunea │
│/ WP.6/2018│Europa: recensământul │
│/11 │traficului 2020; │
├───────────┼──────────────────────────┤
│ │Hotărârea Guvernului nr. │
│ │782/2014 pentru │
│ │modificarea anexelor la │
│ │Hotărârea Guvernului nr. │
│- H.G. nr. │540/2000 privind aprobarea│
│782/2014 │încadrării în categorii │
│ │funcţionale a drumurilor │
│ │publice şi a drumurilor de│
│ │utilitate privată deschise│
│ │circulaţiei publice. │
└───────────┴──────────────────────────┘    CAP. II
    Metoda de înregistrare a circulaţiei
    SECŢIUNEA 1
    Principiul metodei
    ART. 9
    (1) Înregistrarea circulaţiei pe reţeaua de drumuri publice interurbane se realizează folosind o metodă combinată: manual şi automat.
    (2) Această metodă prevede efectuarea de:
    a) înregistrări automate de circulaţie cu caracter permanent, folosind contoare de trafic, de tip totalizator sau tip clasificator, care acoperă circa 45% din reţeaua de drumuri naţionale;
    b) înregistrări manuale de circulaţie, efectuate o dată la cinci (5) ani, pe baza unui plan de sondaj, care acoperă reţeaua de drumuri publice interurbane cuprinsă în recensământ.


    ART. 10
    Intensitatea medie zilnică anuală a traficului se determină pe baza datelor rezultate din înregistrările manuale de circulaţie ajustate la nivel de MZA folosind coeficienţi de ajustare determinaţi prin prelucrarea înregistrărilor automate de circulaţie.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Categoriile de posturi de înregistrare a circulaţiei
    ART. 11
    Posturile se împart în trei categorii în funcţie de modul de efectuare a înregistrărilor de circulaţie:
    a) categoria 1 - posturi principale, în care se efectuează înregistrări automate permanente, folosind echipamente pentru clasificarea autovehiculelor;
    b) categoria 2 - posturi secundare, în care se efectuează înregistrări automate permanente, folosind contoare de trafic totalizatori cu detecţie electromagnetică;
    c) categoria 3 - posturi de acoperire, în care se efectuează numai înregistrări manuale de circulaţie.


    ART. 12
    În toate posturile, indiferent de categorie, se efectuează înregistrări de circulaţie după acelaşi calendar.

    ART. 13
    Pe reţeaua de drumuri de interes naţional vor funcţiona toate categoriile de posturi de înregistrare a circulaţiei astfel:
    a) la posturile de categoriile 1 şi 2 funcţionale se vor efectua înregistrări manuale doar în zilele prevăzute a se efectua înregistrări timp de 24 de ore;
    b) la posturile de categoria a treia se vor efectua înregistrări manuale corespunzător calendarului prevăzut la anexa nr. 2.


    ART. 14
    În cadrul înregistrării circulaţiei pe reţeaua de drumuri de interes judeţean şi drumuri comunale vor funcţiona posturi de categoria 3 şi, în mod facultativ, în funcţie de aparatura disponibilă şi posibilităţile de organizare, şi posturi de categoria 1 sau 2.

    CAP. III
    Modul de efectuare a înregistrărilor manuale de circulaţie
    SECŢIUNEA 1
    Categoriile de vehicule înregistrate
    ART. 15
    În cadrul înregistrărilor de circulaţie, vehiculele vor fi încadrate în 12 categorii precizate în anexa nr. 1.

    ART. 16
    Vehiculele tehnice, cum sunt: automacarale, autoateliere, se încadrează în categoria de autocamioane corespondentă al căror şasiu îl folosesc sau/şi număr de axe.

    ART. 17
    Utilajele şi autovehiculele pentru construcţia şi întreţinerea drumurilor, care lucrează pe sectorul de drum pe care se efectuează înregistrarea circulaţiei, vehiculele participante la concursuri de biciclete, motociclete sau automobile, precum şi coloanele de autovehicule militare nu se înregistrează, dar se face menţiune asupra lor în coloana „Viza de control“ a formularului, cu excepţia coloanelor militare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Calendarul înregistrării circulaţiei
    ART. 18
    Înregistrările manuale de circulaţie se efectuează în posturile de înregistrare, în cele 10 zile prevăzute în anexa nr. 2, ţinându-se cont de prevederile art. 13.

    ART. 19
    Calendarul şi durata înregistrărilor manuale ale circulaţiei sunt precizate în anexa nr. 2.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Înregistrarea vehiculelor
    ART. 20
    Înregistrarea vehiculelor se realizează pe formularul unic prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 21
    În fiecare post, formularele se completează separat pentru fiecare zi de înregistrare a circulaţiei, după cum urmează:
    a) un singur formular pentru ambele sensuri de circulaţie la drumurile cu două (2) benzi de circulaţie cu trafic orar mai mic de 500 de vehicule/oră sau MZA calculată la nivelul anului 2015 mai mică de 5.000 de vehicule/24 de ore;
    b) câte un formular pentru fiecare sens de circulaţie la drumurile cu patru (4) benzi de circulaţie şi la autostrăzi, precum şi la drumurile cu două (2) benzi de circulaţie cu trafic orar mai mare de 500 de vehicule/oră sau MZA calculată la nivelul anului 2015 mai mare de 5.000 de vehicule/24 de ore.


    ART. 22
    (1) Înainte de începerea înregistrării circulaţiei, şefii de district din cadrul D.R.D.P.-urilor şi persoanele cu atribuţii de control şi verificare operativă din cadrul consiliului judeţean completează formularul cu datele de identificare: unitatea, drumul, numărul şi poziţia kilometrică a postului, sensul de circulaţie (în cazul înregistrării traficului pe sensuri), data.
    (2) La sensul de circulaţie se va completa: în sensul kilometrajului (1), invers sensului kilometrajului (2) sau ambele sensuri (3).

    ART. 23
    Datele de identificare din formular vor fi cele cuprinse în lista datelor generale pentru posturile de înregistrare a circulaţiei rutiere, definitivată de către CESTRIN şi transmisă către DRDP-uri şi consiliile judeţene care administrează drumurile de interes judeţean şi coordonează drumurile comunale.

    ART. 24
    (1) Toate vehiculele, indiferent de ţara de înmatriculare, care trec prin secţiunea de drum în care este amplasat postul sunt încadrate în una dintre categoriile de vehicule, conform anexei nr. 1, şi se înscriu în formular.
    (2) Înregistrarea se face după trecerea vehiculului prin dreptul postului, printr-o liniuţă verticală în căsuţa din formular aferentă categoriei respective de vehicule.
    (3) Pentru uşurarea însumării, liniuţele se grupează câte cinci: patru verticale şi una orizontală.
    (4) În cazul tractoarelor fără/cu remorcă, înregistrările se vor face printr-o singură linie.
    (5) Microbuzele cu mai mult de 8 + 1 locuri se vor înregistra în coloana autobuze/autocare.
    (6) În situaţia în care există îndoieli privind înregistrarea unui vehicul în categoria 4 (autovehicule cu MTMA ≤ 3,5 t) sau în categoria 5 (autocamioane şi derivate cu 2 axe), acestea vor fi înregistrate în categoria 5.
    (7) În situaţia unui trafic foarte intens, în special pe autostrăzi, pe formularul de înregistrare, autovehiculele pot fi înregistrate şi cu cifra 5, după trecerea a 5 autovehicule de acelaşi tip, urmată de o bară oblică. Se interzice înregistrarea unei singure linii după trecerea a 5 autovehicule.

    ART. 25
    Rulotele sau remorcile tractate de autocare nu se înregistrează separat.

    ART. 26
    (1) Înregistrările se efectuează pe perioade de câte o oră. Fiecărei ore i se atribuie, după necesitate, unul sau mai multe rânduri din formular.
    (2) În cazul completării unui formular sau a unei coloane din formular, în situaţia unui trafic intens sau la înregistrările de 24 de ore, înregistrarea datelor se continuă pe un al doilea formular.

    ART. 27
    (1) Este interzisă efectuarea de completări sau modificări de date în formulare după încheierea operaţiunii de înregistrare a circulaţiei.
    (2) Formularul se completează într-un singur exemplar.
    (3) La încheierea zilei de înregistrare a circulaţiei, recenzorii vor semna formularele şi le vor preda şefului de district.

    ART. 28
    Totalizarea vehiculelor pe categorii şi ore şi înscrierea rezultatelor în cifre în căsuţele respective se fac de către:
    a) responsabilul cu traficul rutier de la SDN, pentru drumurile de interes naţional;
    b) persoana cu atribuţii de control şi verificare operativă de la consiliul judeţean, pentru drumurile de interes judeţean şi drumurile comunale.


    ART. 29
    Înregistrarea de date nereale în formularul de înregistrare atrage după sine sancţiuni conform reglementărilor legale în vigoare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Înregistrarea vehiculelor străine
    ART. 30
    În toate posturile, toate vehiculele, atât cele înmatriculate în România, cât şi cele înmatriculate în alte ţări, se înregistrează pe acelaşi formular.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Măsuri organizatorice de securitate şi sănătate în muncă
    ART. 31
    Respectarea orei de începere şi încheiere a fiecărei perioade de înregistrare a circulaţiei este obligatorie. Personalul însărcinat cu efectuarea înregistrărilor se va prezenta la post cu 30 minute înainte de începerea înregistrării circulaţiei.

    ART. 32
    Pentru fiecare post se va asigura numărul necesar de recenzori în funcţie de categoria drumului, intensitatea traficului şi modul de înregistrare a acestuia: în ambele sensuri sau pe fiecare sens.

    ART. 33
    Pentru buna desfăşurare a operaţiunilor de înregistrare a vehiculelor este necesar ca fiecare post de recensământ să fie dotat cu masă (sau un suport ferm pentru formular) şi scaune pentru recenzori, pixuri, ceas şi o sursă corespunzătoare de lumină pentru perioada de noapte.

    ART. 34
    Se vor lua măsuri pentru protejarea recenzorilor împotriva soarelui şi intemperiilor prin montarea de gherete, umbrele de soare sau altele, precum şi dotarea lor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 35
    (1) Amplasarea posturilor se va face în afara platformei drumului, asigurându-se desfăşurarea activităţii recenzorilor în deplină siguranţă. Pe timp de ploaie sau furtună este interzisă adăpostirea recenzorilor sub copaci.
    (2) Amplasarea posturilor de recensământ, în situaţia în care înregistrarea se face pe sensuri de circulaţie, va trebui să se facă în mod corespunzător sensului pentru care a fost destinat postul.

    ART. 36
    În caz de necesitate, se vor lua şi alte măsuri de protecţie a muncii, conform prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 37
    Fiecare post va fi marcat printr-un jalon aşezat pe partea dreaptă a drumului, în loc vizibil, pe care se va monta o plăcuţă cu numărul drumului, numărul postului şi poziţia km (de exemplu: DN3 post nr. 1, km 40+250 sau DJ105 post nr. 2, km 11 + 200), având partea scrisă orientată către sensul de mers. Pentru posturile la care recensământul se face pe sensuri, plăcuţa va fi inscripţionată pe ambele părţi.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Raportul recapitulativ zilnic
    ART. 38
    Raportul recapitulativ zilnic, prevăzut în anexele nr. 4.1-4.3, constituie documentul de bază pentru centralizarea şi prelucrarea rezultatelor înregistrării manuale a circulaţiei rutiere.

    ART. 39
    (1) Raportul recapitulativ zilnic se completează pe baza datelor înscrise în formularul prevăzut în anexa nr. 3 de către:
    a) responsabilul cu traficul rutier de la D.R.D.P. pentru drumurile de interes naţional - va completa anexa nr. 4.1 sau anexa nr. 4.3 (pentru înregistrarea de 24 de ore);
    b) persoana cu atribuţii de control şi verificare operativă de la consiliul judeţean, pentru drumurile de interes judeţean şi drumurile comunale - va completa anexa nr. 4.2 sau anexa nr. 4.3 (pentru înregistrarea de 24 de ore).

    (2) Se completează câte un raport recapitulativ pentru fiecare post şi zi de înregistrare a circulaţiei, cu excepţia posturilor în care înregistrarea circulaţiei se face pe sensuri de circulaţie, unde se va completa câte un raport recapitulativ zilnic pentru fiecare sens de circulaţie.

    ART. 40
    (1) Raportul recapitulativ zilnic este conceput astfel încât să fie uşurată prelucrarea automată a datelor, în formă tabelară EXCEL.
    (2) Raportul cuprinde două categorii de date:
    a) datele generale, servind la identificarea postului, a datei de efectuare a înregistrărilor şi sensului de circulaţie, care se înscriu în spaţiile rezervate în formular, deasupra tabelului;
    b) datele rezultate din înregistrări (totalurile pe ore şi categorii de vehicule din formular) se înscriu în căsuţele aferente în tabel. Pe fiecare rând din raportul recapitulativ zilnic se înscriu datele corespunzătoare unei ore de înregistrare a circulaţiei.

    (3) Datele sunt totalizate pe linii şi coloane.
    (4) Se interzice modificarea formularului privind raportul recapitulativ. Pentru orice nelămuriri sau completări se va lua legătura cu CESTRIN - Departamentul inginerie de trafic şi aplicaţii informatice, la telefon: 021/317.11.20/int. 201 sau email: traficrutier@cestrin.ro.

    ART. 41
    Codificarea unităţilor se face astfel:
    a) pentru unităţile C.N.A.I.R. - S.A.:

┌────────────────────────────┬─────────┐
│- D.R.D.P. Bucureşti │cod 1; │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- D.R.D.P. Craiova │cod 2; │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- D.R.D.P. Timişoara │cod 3; │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- D.R.D.P. Cluj │cod 4; │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- D.R.D.P. Braşov │cod 5; │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- D.R.D.P. Iaşi │cod 6; │
├────────────────────────────┼─────────┤
│- D.R.D.P. Constanţa │cod 7; │
└────────────────────────────┴─────────┘


    b) pentru consiliile judeţene, codurile sunt prezentate în anexa nr. 5.


    ART. 42
    (1) Pentru a uşura completarea şi editarea, precum şi pentru eliminarea unor eventuale erori care pot să apară la înscrierea şi la calculul manual al datelor de trafic în raportul recapitulativ zilnic, a fost creată câte o machetă în format .xls pentru drumurile:
    a) de interes naţional - 8 ore, prevăzută în anexa nr. 4.1;
    b) de interes judeţean şi comunal - 14 ore, prevăzută în anexa nr. 4.2;
    c) pentru toate reţelele de drumuri recenzate - 24 de ore, prevăzută în anexa nr. 4.3.

    (2) Anexele nr. 4.1-4.3 se transmit prin e-mail tuturor unităţilor care efectuează recensământul circulaţiei rutiere.

    ART. 43
    După fiecare zi de înregistrare a circulaţiei, raportul recapitulativ zilnic, verificat de şeful compartimentului specializat din cadrul D.R.D.P. sau de către persoana cu atribuţii de coordonare desemnată de consiliul judeţean, va fi predat la termenele şi în condiţiile prevăzute în anexa nr. 6, la CESTRIN, pentru centralizare şi prelucrare automată.

    CAP. IV
    Înregistrarea automată a circulaţiei
    SECŢIUNEA 1
    Metoda de înregistrare
    ART. 44
    Înregistrarea automată a circulaţiei se efectuează astfel:
    a) în posturile principale se efectuează înregistrări cu caracter permanent, folosind echipamente de tip ADR (Automatic Data Recorder) pentru clasificarea vehiculelor;
    b) în posturile secundare se efectuează înregistrări cu caracter permanent, folosind contoare de trafic totalizatori cu detecţie electromagnetică (contoare ISAF modernizate);
    c) funcţionalitatea posturilor de categoriile 1 şi 2, care nu sunt dotate cu echipamente de teletransmisie, se va asigura de către D.R.D.P. 1-7, prin personalul cu atribuţii în acest sens de la D.R.D.P., SDN şi districte, care vor trebui să urmărească, în săptămâna premergătoare unei perioade de recensământ, starea de funcţionare a acestora;
    d) pentru posturile prevăzute cu echipamente de teletransmisie, verificările săptămânale privind starea de funcţionare vor fi asigurate de persoane desemnate din cadrul CESTRIN sau de la D.R.D.P. 1-7, în situaţia în care există contracte de service pentru aceste echipamente;
    e) constatările privind starea de funcţionare a reţelei de contoare vor fi transmise imediat după încheierea activităţii, sub forma unui raport, la CESTRIN.


    ART. 45
    La posturile de categoria 2 dotate cu contoare de trafic de tip totalizator, în ziua în care se efectuează înregistrarea manuală de 24 de ore, cu o oră înainte de începerea recensământului, se va efectua o verificare sumară a stării de funcţionare a acestora.

    ART. 46
    Montarea, exploatarea şi întreţinerea contoarelor de trafic pe drumurile naţionale se face numai cu consultarea în scris a CESTRIN, cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare.

    ART. 47
    Responsabilii cu traficul rutier de la D.R.D.P. şi de la SDN au obligaţia de a asigura buna desfăşurare a înregistrărilor automate de trafic, urmărindu-se în mod special verificarea periodică a preciziei de funcţionare a aparatelor, întreţinerea şi depanarea operativă a aparatelor, în scopul asigurării continuităţii în funcţionarea posturilor.

    ART. 48
    Rezultatele înregistrărilor automate de circulaţie, pe suport informatic, se centralizează trimestrial la D.R.D.P. unde se verifică, după care se transmit pentru prelucrare la CESTRIN.

    CAP. V
    Obligaţii şi responsabilităţi ce revin personalului tehnic al unităţilor de drumuri în legătură cu efectuarea înregistrării manuale a circulaţiei rutiere pe drumurile publice
    SECŢIUNEA 1
    Nivel coordonare
    ART. 49
    C.N.A.I.R. - S.A. prevede bugetul şi asigură fondurile necesare pentru D.R.D.P. 1-7 şi CESTRIN în vederea bunei desfăşurări a recensământului circulaţiei rutiere din anul 2022 pe întreaga reţea de drumuri naţionale şi autostrăzi.

    ART. 50
    CESTRIN are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    a) ia măsuri pentru asigurarea tipăririi necesarului de instrucţiuni, extrase pentru recenzori şi formulare de înregistrare manuală a autovehiculelor;
    b) organizează şi coordonează activitatea de recensământ general al circulaţiei rutiere;
    c) elaborează recomandări în legătură cu activitatea de recensământ şi asigură transmiterea lor în teritoriu;
    d) asigură şi efectuează instruirea personalului care participă la această activitate;
    e) în caz de necesitate, ia măsuri pentru suspendarea temporară a recensământului şi decide asupra reluării acţiunii;
    f) participă la acţiunea de îndrumare şi control în zilele de înregistrare a circulaţiei rutiere;
    g) întocmeşte lista cu datele generale de identificare a posturilor de înregistrare manuală, înainte de începerea acţiunii de înregistrare a circulaţiei rutiere;
    h) instruieşte personalul de la D.R.D.P. 1-7 şi unităţile de drumuri din cadrul consiliilor judeţene care răspunde de organizarea şi efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere şi care participă la verificarea, controlul şi îndrumarea acţiunii de înregistrare manuală a circulaţiei rutiere din anul 2022;
    i) stabileşte, în caz de necesitate, noi date în afara calendarului de recensământ.


    ART. 51
    D.R.D.P. are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    a) analizează şi aprobă planul de măsuri, defalcat pe personal şi termene, astfel ca acţiunea de organizare şi desfăşurare a înregistrării circulaţiei să se realizeze la timp şi în bune condiţii.
    b) asigură:
    - materialele necesare;
    – personalul tehnic pentru îndrumare şi control;
    – mijloacele de transport pentru acesta în zilele de înregistrare a circulaţiei;

    c) aprobă graficul de repartizare pe reţea a personalului de îndrumare şi control din D.R.D.P. care va fi transmis la CESTRIN cu cinci (5) zile înainte de data efectuării înregistrării circulaţiei;
    d) controlează şi îndrumă personalul din subordine, pe întreaga perioadă de organizare şi efectuare a înregistrării circulaţiei rutiere;
    e) verifică însuşirea de către personalul desemnat pentru efectuarea recensământului circulaţiei rutiere a prezentelor instrucţiuni, luând măsurile necesare pentru realizarea unor înregistrări de circulaţie corecte;
    f) desemnează o persoană cu atribuţii de coordonare şi o persoană cu atribuţii de control şi verificare operativă a modului de efectuare a înregistrărilor de circulaţie;
    g) asigură mijloc de transport persoanelor delegate de la CESTRIN pentru control în zilele de înregistrare a circulaţiei;
    h) asigură punerea în practică a sugestiilor şi propunerilor prezentate de delegaţii CESTRIN ca urmare a controlului efectuat în zilele de recensământ.


    ART. 52
    Consiliul judeţean are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) organizează şi coordonează activitatea de recensământ al circulaţiei rutiere pe drumurile publice aflate în administrare;
    b) asigură materialele necesare;
    c) poate suspenda temporar recensământul circulaţiei rutiere în caz de necesitate, cu acordul C.N.A.I.R. - S.A. - CESTRIN;
    d) stabileşte o nouă dată de recensământ în colaborare cu C.N.A.I.R. - S.A. - CESTRIN;
    e) verifică însuşirea de către personalul desemnat pentru efectuarea recensământului circulaţiei rutiere a prezentelor instrucţiuni, luând măsurile necesare pentru realizarea unor înregistrări de circulaţie corecte;
    f) desemnează o persoană cu atribuţii de coordonare şi o persoană cu atribuţii de control şi verificare operativă a modului de efectuare a înregistrărilor de circulaţie;
    g) asigură mijloc de transport persoanelor delegate de la CESTRIN pentru control în zilele de înregistrare a circulaţiei;
    h) asigură punerea în practică a sugestiilor şi propunerilor prezentate de delegaţii CESTRIN ca urmare a controlului efectuat în zilele de recensământ.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Nivel operativ
    ART. 53
    Compartimentul specializat din cadrul D.R.D.P. are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    a) verifică şi înaintează spre aprobare conducerii D.R.D.P. planul de măsuri defalcat pe personal şi termene;
    b) organizează şi coordonează înregistrarea circulaţiei rutiere şi verifică efectuarea controlului corespunzător planurilor stabilite;
    c) în caz de necesitate, aduce la cunoştinţa conducerii D.R.D.P. suspendarea temporară a recensământului şi propune măsurile necesare reluării acestuia.


    ART. 54
    Responsabilul cu traficul rutier desemnat din cadrul D.R.D.P. are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    a) întocmeşte şi înaintează conducerii pentru verificare şi aprobare planul de măsuri privind organizarea şi coordonarea înregistrării circulaţiei rutiere;
    b) organizează şi coordonează înregistrarea circulaţiei rutiere, verificarea şi controlul pe timpul desfăşurării sale, difuzarea formularelor şi instrucţiunilor la unităţile din subordine, precum şi instruirea personalului;
    c) difuzează la unităţile din subordine datele generale de identificare pentru posturile de înregistrare a circulaţiei rutiere;
    d) în cazul în care, din motive obiective cum sunt întreruperea circulaţiei din cauza alunecărilor de teren sau inundarea drumului, nu se poate face înregistrarea circulaţiei în una dintre zilele prevăzute în calendarul din anexa nr. 2, anunţă telefonic, cel mai târziu în dimineaţa zilei respective, conducerea D.R.D.P.;
    e) primeşte, în termen de cel mult patru (4) zile de la terminarea fiecărei zile de înregistrare a circulaţiei, formularele prevăzute în anexa nr. 3, pe care le verifică şi pe baza cărora completează rapoartele recapitulative zilnice prevăzute în anexa nr. 4.1 sau 4.3 (pentru înregistrarea de 24 de ore);
    f) transmite personal, cu adresă, rapoartele recapitulative zilnice pentru drumurile de interes naţional, judeţean şi drumurile comunale la CESTRIN în termenele prevăzute în anexa nr. 6.


    ART. 55
    Şeful Secţiei de drumuri naţionale are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    a) propune, justifică şi înaintează spre aprobare reamplasarea, în caz de necesitate, a posturilor de recensământ;
    b) asigură materialele, mijloacele de transport şi personalul necesare organizării efectuării înregistrării circulaţiei rutiere şi răspunde de respectarea prevederilor art. 31-37;
    c) controlează şi verifică prezenţa personalului la post, modul de efectuare a înregistrărilor de trafic pe timpul înregistrării circulaţiei, respectarea normelor pentru securitatea şi sănătatea în muncă şi semnează de verificare în formular;
    d) certifică exactitatea datelor din formular, semnând şi aplicând ştampila în rubrica respectivă.


    ART. 56
    Persoana cu atribuţii de coordonare desemnată din cadrul consiliului judeţean are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    a) participă la activităţile de instruire organizate de CESTRIN;
    b) verifică documentaţia de înregistrare a circulaţiei rutiere, formularele prevăzute în anexele nr. 3, 4.2 şi 4.3 rezultate după fiecare zi de recensământ. Semnează formularele prevăzute în anexa nr. 3 la rubrica „ŞEF SECŢIE“. Semnează şi ştampilează formularul de raport recapitulativ zilnic prevăzut în anexa nr. 4.2 sau 4.3 la rubrica „VERIFICAT“;
    c) predă cu adresă la D.R.D.P. din cadrul C.N.A.I.R. - S.A. în raza căreia se află rapoartele recapitulative zilnice prevăzute în anexa nr. 4.2 sau 4.3 completate şi semnate, în termenele prevăzute în anexa nr. 6.


    ART. 57
    Responsabilul cu traficul de la SDN are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    a) colaborează cu responsabilul de trafic de la D.R.D.P. de care aparţine pentru organizarea şi efectuarea înregistrării circulaţiei rutiere pe drumurile publice, instruirea personalului şi difuzarea instrucţiunilor şi formularelor necesare;
    b) predă şefilor de district din subordine datele generale de identificare pentru posturile de înregistrare a circulaţiei rutiere;
    c) controlează şi verifică funcţionarea posturilor pe timpul efectuării înregistrărilor, precum şi dacă înscrierea datelor în formular se realizează conform instrucţiunilor;
    d) primeşte de la şeful de district formularele prevăzute în anexa nr. 3 în termen, conform art. 59 lit. g), şi verifică dacă datele de identificare a postului sunt scrise citeţ şi corect;
    e) efectuează însumarea vehiculelor pe categorii şi ore, înscrie cu cifre arabe rezultatul în caseta respectivă şi confirmă sub semnătură datele respective;
    f) predă formularele semnate şi ştampilate la D.R.D.P. în termen de cel mult patru (4) zile de la terminarea zilei de înregistrare a circulaţiei.


    ART. 58
    Persoana cu atribuţii de control şi verificare operativă a modului de efectuare a înregistrărilor de circulaţie, desemnată de consiliul judeţean, are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    a) primeşte formularele prevăzute în anexa nr. 3, pe care le verifică şi le semnează la rubrica „ŞEF DISTRICT“;
    b) întocmeşte formularul de raport recapitulativ zilnic prevăzut în anexa nr. 4.2 sau 4.3, pe care îl semnează la rubrica „ÎNTOCMIT“;
    c) participă la activităţile de verificare şi control organizate în zilele de recensământ, împreună cu delegaţii CESTRIN.


    ART. 59
    Şeful de district are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    a) organizează posturile de înregistrare a circulaţiei, asigură personalul necesar şi transportul acestuia, precum şi dotarea materială necesară funcţionării posturilor, conform art. 31-37, cu respectarea normelor pentru securitatea şi sănătatea în muncă;
    b) în zilele de înregistrare a circulaţiei, predă formularele necesare recenzorilor, completate cu datele de identificare conform art. 20-23;
    c) instruieşte recenzorii în privinţa normelor pentru securitatea şi sănătatea în muncă ce trebuie avute în vedere şi respectate la efectuarea înregistrării manuale a circulaţiei rutiere;
    d) controlează dacă recenzorii sunt prezenţi la posturi conform programului stabilit în anexa nr. 2;
    e) verifică dacă recenzorii înscriu corect şi citeţ datele în formularul prevăzut în anexa nr. 3, conform art. 24-26;
    f) colectează formularele la terminarea zilei de înregistrare a circulaţiei, efectuează verificarea acestora, semnează şi aplică ştampila în rubrica respectivă pentru certificarea datelor înscrise;
    g) transmite formularele, în termen de 16 ore de la terminarea zilei de înregistrare a circulaţiei, responsabilului de trafic de la SDN. Se exceptează zilele de recensământ de vineri şi sâmbătă, pentru care formularele se transmit în ziua de luni a săptămânii următoare.


    ART. 60
    Recenzorul are următoarele obligaţii şi responsabilităţi:
    a) să se prezinte la post cu 30 de minute înainte de începerea înregistrării circulaţiei;
    b) să respecte ora de începere şi încheiere a fiecărei perioade de înregistrare a circulaţiei;
    c) să cunoască tipurile de vehicule care urmează să fie înregistrate;
    d) să cunoască modul de înscriere a datelor în formularul de înregistrare;
    e) să nu părăsească fără aprobare postul pe durata de efectuare a recensământului;
    f) să nu stea în locuri fără vizibilitate sau în incinta unor clădiri (locuinţe, localuri publice, întreprinderi etc.);
    g) să efectueze înregistrarea vehiculelor exclusiv conform situaţiei reale. Înscrierea de date nereale în formularul de înregistrare se pedepseşte conform legilor aflate în vigoare;
    h) să semneze formularele la sfârşitul zilei de înregistrare a traficului şi să le predea şefului de district;
    i) să nu facă modificări sau completări de date în formulare după terminarea operaţiunii de înregistrare a circulaţiei;
    j) să respecte măsurile de securitate şi sănătate în muncă.


    ART. 61
    Fondurile necesare efectuării înregistrărilor manuale pe reţeaua de drumuri judeţene se vor asigura prin grija consiliilor judeţene care administrează drumurile respective, iar cele necesare pentru reţeaua drumurilor comunale, prin grija consiliilor locale de pe raza administrativ-teritorială a acestora.

    ART. 62
    Anexele nr. 1-3, 4.1-4.3, 5 şi 6 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

    ANEXA 1

    la instrucţiuni
    Principalele tipuri de vehicule care intră în componenţa categoriilor de vehicule înregistrate
    1. Biciclete şi motociclete a) bicicletă simplă b) bicicletă cu motor c) motocicletă d) motoretă e) scuter f) trotinete electrice
    2. Autoturisme
    - toate autoturismele, inclusiv cele de teren

    3. Microbuze cu cel mult 8 + 1 locuri
    - microbuz de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri, inclusiv conducătorul auto

    4. Autocamionete şi autospeciale cu MTMA de cel mult 3,5 tone
    a) autocamionetă
    b) autospeciale cu MTMA de până la 3,5 tone

    5. Autocamioane şi derivate cu 2 axe
    a) autocamion cu 2 axe
    b) autobasculantă cu 2 axe
    c) autofurgon cu 2 axe
    d) autocisternă cu 2 axe
    e) alte autovehicule cu şasiu de autocamion cu 2 axe şi MTMA mai mare de 3,5 tone

    6. Autocamioane şi derivate cu 3 sau 4 axe
    a) autocamioane şi derivate cu 3 sau 4 axe
    b) autobasculantă cu 3 sau 4 axe
    c) autoremorcher cu 3 sau 4 axe
    d) automacara cu 3 sau 4 axe
    e) alte vehicule cu şasiu de autocamion cu 3 sau 4 axe şi MTMA mai mare de 3,5 tone

    7. Autovehicule articulate (tip TIR), vehicule cu peste 4 axe, remorchere cu trailer
    a) autotractor cu semiremorcă sau peridoc
    b) autoremorcher cu trailer
    c) autoremorcher cu mai mult de 4 axe
    d) automacara cu mai mult de 4 axe
    e) alte vehicule cu mai mult de 4 axe

    8. Autobuze
    a) autobuz
    b) autocar
    c) microbuze cu peste 8 + 1 locuri

    9. Tractoare cu/fără remorcă şi vehicule speciale
    a) tractor universal cu/fără remorcă
    b) tractor agricol cu/fără remorcă
    c) utilaj agricol
    d) utilaj de construcţii (buldozer, autogreder etc.)

    10. Autocamioane şi derivate (tren rutier) cu MTMA mai mare de 3,5 tone, cu remorcă
    - autocamioane cu 2-4 axe, cu remorcă

    11. Autoturisme, autocamionete sau autospeciale cu MTMA de cel mult 3,5 tone, cu remorcă
    12. Vehicule cu tracţiune animală*
    * Vehiculele cu tracţiune animală nu se recenzează pe reţeaua de autostrăzi şi de drumuri naţionale europene.


    ANEXA 2

    la instrucţiuni
    Calendarul pentru înregistrarea circulaţiei rutiere din anul 2022

┌────┬─────────┬─────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │ │ │Drumuri de interes │Drumuri de interes │
│ │ │ │naţional │judeţean sau comunal │
│Nr. │Data │Ziua din ├─────────────┬──────────┼─────────────┬──────────┤
│crt.│ │săptămână│Durata │Intervalul│Durata │Intervalul│
│ │ │ │înregistrării│orar │înregistrării│orar │
│ │ │ │zilnice (ore)│ │zilnice (ore)│ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│1 │4 aprilie│Luni │8 │8-12; │14 │6-20 │
│ │ │ │ │14-18 │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│2 │12 │Marţi │8 │8-12; │14 │6-20 │
│ │aprilie │ │ │14-18 │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│3 │11 mai │Miercuri │24 │6-6 │24 │6-6 │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│4 │22 mai │Duminică │8 │8-12; │14 │6-20 │
│ │ │ │ │14-18 │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│5 │22 iulie │Vineri │8 │8-12; │14 │6-20 │
│ │ │ │ │14-18 │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│6 │7 august │Duminică │8 │8-12; │14 │6-20 │
│ │ │ │ │14-18 │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│7 │20 august│Sâmbătă │8 │8-12; │14 │6-20 │
│ │ │ │ │14-18 │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│8 │6 │Joi │8 │8-12; │14 │6-20 │
│ │octombrie│ │ │14-18 │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│9 │19 │Miercuri │8 │8-12; │14 │6-20 │
│ │octombrie│ │ │14-18 │ │ │
├────┼─────────┼─────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┤
│10 │10 │Joi │8 │8-12; │14 │6-20 │
│ │noiembrie│ │ │14-18 │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴─────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┘


    ANEXA 3

    la instrucţiuni
    ^1 Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4.1

    la instrucţiuni
    *) Anexa nr. 4.1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4.2

    la instrucţiuni
    *) Anexa nr. 4.2 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4.3

    la instrucţiuni
    *) Anexa nr. 4.3 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    la instrucţiuni
    CODIFICAREA JUDEŢELOR

┌────┬───────────────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │Denumirea │Indicativ│Codul │
│crt.│judeţului │ │judeţului│
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│1 │Alba │AB │49 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│2 │Arad │AR │8 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│3 │Argeş │AG │9 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│4 │Bacău │BC │10 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│5 │Bihor │BH │11 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│6 │Bistriţa-Năsăud│BN │12 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│7 │Botoşani │BT │13 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│8 │Braşov │BV │14 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│9 │Brăila │BR │15 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│10 │Buzău │BZ │16 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│11 │Caraş-Severin │CS │17 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│12 │Călăraşi │CL │46 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│13 │Cluj │CJ │18 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│14 │Constanţa │CT │19 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│15 │Covasna │CV │20 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│16 │Dâmboviţa │DB │21 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│17 │Dolj │DJ │22 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│18 │Galaţi │GL │23 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│19 │Giurgiu │GR │47 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│20 │Gorj │GJ │24 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│21 │Harghita │HR │25 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│22 │Hunedoara │HD │26 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│23 │Ialomiţa │IL │27 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│24 │Iaşi │IS │28 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│25 │Ilfov │IF │29 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│26 │Maramureş │MM │30 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│27 │Mehedinţi │MH │31 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│28 │Mureş │MS │32 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│29 │Neamţ │NT │33 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│30 │Olt │OT │34 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│31 │Prahova │PH │35 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│32 │Satu Mare │SM │36 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│33 │Sălaj │SJ │37 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│34 │Sibiu │SB │38 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│35 │Suceava │SV │39 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│36 │Teleorman │TR │40 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│37 │Timiş │TM │41 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│38 │Tulcea │TL │42 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│39 │Vaslui │VS │43 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│40 │Vâlcea │VL │44 │
├────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│41 │Vrancea │VN │45 │
└────┴───────────────┴─────────┴─────────┘


    ANEXA 6

    la instrucţiuni
    Calendarul pentru transmiterea raportului recapitulativ zilnic anul 2022

┌──┬─────────────┬─────────────────────┐
│ │ │Data predării │
│ │ │rapoartelor │
│ │Data │recapitulative │
│ │înregistrării├──────────┬──────────┤
│ │circulaţiei │Unitatea │ │
│ │ │judeţeană │D.R.D.P. │
│ │ │la │la CESTRIN│
│ │ │D.R.D.P. │ │
├──┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│1 │4 aprilie │11 aprilie│15 aprilie│
├──┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│2 │12 aprilie │19 aprilie│22 mai │
├──┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│3 │11 mai │18 mai │23 mai │
├──┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│4 │22 mai │29 mai │6 iunie │
├──┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│5 │22 iulie │29 iulie │2 august │
├──┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│6 │7 august │15 august │19 august │
├──┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│7 │20 august │29 august │2 │
│ │ │ │septembrie│
├──┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│8 │6 octombrie │13 │18 │
│ │ │octombrie │octombrie │
├──┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│9 │19 octombrie │26 │2 │
│ │ │octombrie │noiembrie │
├──┼─────────────┼──────────┼──────────┤
│10│10 noiembrie │17 │22 │
│ │ │noiembrie │noiembrie │
└──┴─────────────┴──────────┴──────────┘

    Rapoartele recapitulative zilnice se transmit grupate pe drumuri în ordinea kilometrajului.
    Rapoartele recapitulative zilnice se îndosariază cu perforarea deasupra titlului „Raport recapitulativ zilnic“.
    Rapoartele recapitulative zilnice, editate pe calculator, vor fi însoţite de suportul informatic cu fişierele respective, în cazul în care nu sunt transmise prin e-mail.
    Unităţile judeţene pot preda rapoartele recapitulative zilnice şi prin delegat, direct la CESTRIN.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016