Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNE nr. 3 din 6 august 2014  pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006    Twitter Facebook
Cautare document

 INSTRUCŢIUNE nr. 3 din 6 august 2014 pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 8 august 2014
    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 6 august 2014,

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta instrucţiune.

    ART. I
    Instrucţiunea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 14 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. La anexa nr. 2, formularul "Date informative" (cod 30) se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta instrucţiune.

    2. La anexa nr. 4, corelaţiile cu privire la formularul "Date informative" (cod 30) vor avea următorul cuprins:

    "Rd. 01 + 02 + 03 = 1 (col. 1)
    Totaluri pe orizontală:
    col. 1 = col. 2 + 3 (se repetă de la rd. 04 la 23)
    Totaluri pe verticală:
    Rd. 04 = rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23 (col. 1, 2 şi 3)
    Rd. 05 = rd. 06 la 08 (col. 1, 2 şi 3)
    Rd. 09 = rd. 10 la 14 (col. 1, 2 şi 3)
    Rd. 19 = rd. 20 la 22 (col. 1, 2 şi 3)
    Rd. 68 = rd. 69 la 71 (col 1 şi 2)
    Rd. 74 = rd. 75 + 84 (col. 1 şi 2)
    Rd. 75 = rd. 76 la 83 (col. 1 şi 2)
    Rd. 84 = rd. 85 + 86 (col. 1 şi 2)
    Rd. 91 = rd. 92 la 96 (col. 1 şi 2)
    Rd. 106 = rd. 107 la 115 (col. 1 şi 2)
    Rd. 117 = rd. 118 + 119 (col. 1 şi 2)
    Rd. 120 = rd. 121 + 123 (col. 1 şi 2)
    Rd. 125 = rd. 126 + 127 (col. 1 şi 2)
    Rd. 128 = rd. 129 + 132 + 135 + 138 +
    141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 +
    159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 +
    173 + 174 + 180 (col. 1 şi 2)
    Rd. 129 = rd. 130 + 131 (col. 1 şi 2)
    Rd. 132 = rd. 133 + 134 (col. 1 şi 2)
    Rd. 135 = rd. 136 + 137 (col. 1 şi 2)
    Rd. 138 = rd. 139 + 140 (col. 1 şi 2)
    Rd. 141 = rd. 142 + 143 (col. 1 şi 2)
    Rd. 144 = rd. 145 + 146 (col. 1 şi 2)
    Rd. 147 = rd. 148 + 149 (col. 1 şi 2)
    Rd. 150 = rd. 151 + 152 (col. 1 şi 2)
    Rd. 153 = rd. 154 + 155 (col. 1 şi 2)
    Rd. 156 = rd. 157 + 158 (col. 1 şi 2)
    Rd. 160 = rd. 161 + 162 (col. 1 şi 2)
    Rd. 167 = rd. 168 la 171 (col. 1 şi 2)
    Rd. 182 = rd. 183 la 186 (col. 1 şi 2)
    Rd. 188 = rd. 189 + 192 + 196 la 198 (col. 1 şi 2)"


    ART. II
    Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                 Preşedintele Autorităţii
                de Supraveghere Financiară,
                     Mişu Negriţoiu

    Bucureşti, 6 august 2014.
    Nr. 3.

    ANEXĂ

                      DATE INFORMATIVE
                       la data de ......

┌─────┐
│ 30 │ - lei -
├─────┴────────────────────────────────────┬────┬──────────────┬──────────────┐
│ I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr. │ Nr. unităţi │ Sume │
│ │rd. ├──────────────┼──────────────┤
│ │ │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ Unităţi care au înregistrat profit │ 01 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ Unităţi care au înregistrat pierdere │ 02 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Unităţi care nu au înregistrat nici │ 03 │ │ │
│profit, nici pierdere │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┬────┴──────────────┤
│ │ │ │ Din care: │
│ │ │ ├─────────┬─────────┤
│ │ │ │ Pentru │ Pentru │
│ │Nr. │ Total │ activi- │ activi- │
│ II. Date privind plăţile restante │rd. │col. 2+3 │ tatea │ tatea de│
│ │ │ │ curentă │ inves- │
│ │ │ │ │ tiţii │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Plăţi restante - total │ 04 │ │ │ │
│(rd. 05+09+15 la 19+23), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Furnizori restanţi - total (rd. 06 la │ 05 │ │ │ │
│08), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - peste 30 de zile │ 06 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - peste 90 de zile │ 07 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - peste 1 an │ 08 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetul │ 09 │ │ │ │
│asigurărilor sociale - total (rd. 10 la │ │ │ │ │
│14), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contribuţii pentru asigurări sociale │ 10 │ │ │ │
│de stat datorate de angajatori, │ │ │ │ │
│salariaţi şi alte persoane asimilate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contribuţii pentru fondul │ 11 │ │ │ │
│asigurărilor sociale de sănătate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contribuţia pentru pensia │ │ │ │ │
│suplimentară │ 12 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contribuţii pentru bugetul │ 13 │ │ │ │
│asigurărilor pentru şomaj │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- alte datorii sociale │ 14 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetele │ 15 │ │ │ │
│fondurilor speciale şi alte fonduri │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Obligaţii restante faţă de alţi │ 16 │ │ │ │
│creditori │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul │ 17 │ │ │ │
│stabilit la bugetul de stat │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul │ 18 │ │ │ │
│stabilit la bugetele locale │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Credite bancare nerambursate la │ 19 │ │ │ │
│scadenţă - total (rd. 20 la 22), din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - restante după 30 de zile │ 20 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - restante după 90 de zile │ 21 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - restante după 1 an │ 22 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Dobânzi restante │ 23 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┴────┬────┴─────────┤
│III. Număr mediu de salariaţi │ Nr.│ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│ │ rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente de│ curente de │
│ │ │ raportare │ raportare │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ Număr mediu de salariaţi │ 24 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Numărul efectiv de salariaţi existenţi la │ 25 │ │ │
│sfârşitul perioadei │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┴──────────────┤
│ IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe │ Nr.│ Sume │
│plătite în cursul perioadei de raportare. │ rd.│ │
│Subvenţii încasate şi creanţe restante │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ 26 │ │
│persoanele fizice nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 27 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi către │ 28 │ │
│persoanele fizice nerezidente din │ │ │
│statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 29 │ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi către │ 30 │ │
│persoanele fizice nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 31 │ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ 32 │ │
│persoane juridice asociate*) │ │ │
│nerezidente din statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 33 │ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite │ 34 │ │
│către persoane fizice nerezidente, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 35 │ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite │ 36 │ │
│către persoane juridice nerezidente, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 37 │ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite │ 38 │ │
│către persoane fizice nerezidente din │ │ │
│statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 39 │ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite │ 40 │ │
│către persoane juridice nerezidente, │ │ │
│potrivit prevederilor art. 117 lit. h) │ │ │
│din Legea nr. 571/2003 privind Codul │ │ │
│fiscal, cu modificările şi completările │ │ │
│ulterioare, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 41 │ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către│ 42 │ │
│persoane juridice asociate*) nerezidente │ │ │
│din statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 43 │ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către│ 44 │ │
│persoane juridice nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 45 │ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către│ 46 │ │
│persoane fizice nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 47 │ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către│ 48 │ │
│persoane fizice nerezidente din state │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 49 │ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Redevenţe plătite în cursul perioadei de │ 50 │ │
│raportare pentru bunurile din domeniul │ │ │
│public, primite în concesiune, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- redevenţe pentru bunurile din domeniul │ 51 │ │
│public plătite la bugetul de stat │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Chirii plătite în cursul perioadei de │ 52 │ │
│raportare pentru terenuri │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din serviciile plătite │ 53 │ │
│către persoane nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 54 │ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite către │ 55 │ │
│persoane nerezidente din statele membre │ │ │
│ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 56 │ │
│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Subvenţii încasate în cursul perioadei de │ 57 │ │
│raportare, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii încasate în cursul perioadei │ 58 │ │
│de raportare aferente activelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe │ Nr.│ Sume │
│plătite în cursul perioadei de raportare. │ rd.│ │
│Subvenţii încasate şi creanţe restante │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii aferente veniturilor, din │ 59 │ │
│care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii pentru stimularea ocupării │ 60 │ │
│forţei de muncă**) │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Creanţe restante, care nu au fost încasate│ 61 │ │
│la termenele prevăzute în contractele │ │ │
│comerciale şi/sau în actele normative în │ │ │
│vigoare, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din │ 62 │ │
│sectorul majoritar sau integral de stat │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din │ 63 │ │
│sectorul privat │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│V. Tichete de masă │Nr. │ Sume │
│ │rd. │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masă acordate│ 64 │ │
│salariaţilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┬──────────────┤
│VI. Cheltuieli efectuate pentru │ Nr.│ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│activitatea de cercetare-dezvoltare***) │ rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente de│ curente de │
│ │ │ raportare │ raportare │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din │ 65 │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- din fonduri publice │ 66 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- din fonduri private │ 67 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│VII. Cheltuieli de inovare****) │ Nr.│ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│ │ rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente de│ curente de │
│ │ │ raportare │ raportare │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli de inovare - total (rd. 69 la │ 68 │ │ │
│71), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate în │ 69 │ │ │
│cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare în curs de │ 70 │ │ │
│finalizare în cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate în │ 71 │ │ │
│cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│VII. Alte informaţii │ Nr.│ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│ │ rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente de│ curente de │
│ │ │ raportare │ raportare │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări │ 72 │ │ │
│necorporale (ct. 234) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări │ 73 │ │ │
│corporale (ct. 232) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Imobilizări financiare, în sume brute │ 74 │ │ │
│(rd. 75 + 84), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, │ 75 │ │ │
│interese de participare, alte titluri │ │ │ │
│imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute │ │ │ │
│(rd. 76 la 83), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 76 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 77 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤

│- părţi sociale emise de rezidenţi │ 78 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │ 79 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de │ 80 │ │ │
│plasament colectiv emise de rezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- unităţi de fond emise de organismele de │ 81 │ │ │
│plasament colectiv │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│VIII. Alte informaţii │ Nr.│ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│ │ rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente de│ curente de │
│ │ │ raportare │ raportare │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni şi părţi sociale emise de │ 82 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 83 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute │ 84 │ │ │
│(rd. 85 + 86), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe imobilizate în lei şi exprimate │ 85 │ │ │
│în lei, a căror decontare se face în │ │ │ │
│funcţie de cursul unei valute │ │ │ │
│(din ct. 267) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe imobilizate în valută │ 86 │ │ │
│(din ct. 267) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate │ 87 │ │ │
│furnizorilor şi alte conturi asimilate, în│ │ │ │
│sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe comerciale externe, avansuri │ 88 │ │ │
│acordate furnizorilor externi şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, în sume brute (din │ │ │ │
│ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din│ │ │ │
│ct. 418) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe comerciale neîncasate la termenul │ 89 │ │ │
│stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din│ │ │ │
│ct. 413) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe în legătură cu personalul şi │ 90 │ │ │
│conturi asimilate (ct. 425 + 4282) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul │ 91 │ │ │
│asigurărilor sociale şi bugetul statului │ │ │ │
│(ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 │ │ │ │
│+ 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), │ │ │ │
│(rd. 92 la 96), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe în legătură cu bugetul │ 92 │ │ │
│asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + │ │ │ │
│4382) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe fiscale în legătură cu bugetul │ 93 │ │ │
│statului │ │ │ │
│(ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- subvenţii de încasat (ct. 445) │ 94 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │ 95 │ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- alte creanţe în legătură cu bugetul │ 96 │ │ │
│statului (ct. 4482) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţele entităţii în relaţiile cu │ 97 │ │ │
│entităţile afiliate (ct. 451) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul │ 98 │ │ │
│asigurărilor sociale şi bugetul statului │ │ │ │
│neîncasate la termenul stabilit (din │ │ │ │
│ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din│ │ │ │
│ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + │ │ │ │
│din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + │ │ │ │
│din ct. 447 + din ct. 4482) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte creanţe (ct. 452 + 456 + 4582 + 461 +│ 99 │ │ │
│471 + 473), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- decontări privind interesele de │ 100│ │ │
│participare, decontări cu acţionarii/ │ │ │ │
│asociaţii privind capitalul, decontări din│ │ │ │
│operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + │ │ │ │
│4582) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- alte creanţe în legătură cu persoanele │ 101│ │ │
│fizice şi persoanele juridice, altele │ │ │ │
│decât creanţele în legătură cu │ │ │ │
│instituţiile publice (instituţiile │ │ │ │
│statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + │ │ │ │
│din ct. 473) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- sumele preluate din contul 542 "Avansuri│ 102│ │ │
│de trezorerie" reprezentând avansurile de │ │ │ │
│trezorerie, acordate potrivit legii şi │ │ │ │
│nedecontate până la data de raportare │ │ │ │
│(din ct. 461) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: │ 103│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- de la nerezidenţi │ 104│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Valoarea împrumuturilor acordate altor │ 105│ │ │
│entităţi │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute │ 106│ │ │
│(ct. 501 + 503 + 505 + 506 + 507 + din │ │ │ │
│ct. 508), (rd. 107 la 115), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 107│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 108│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- părţi sociale emise de rezidenţi │ 109│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │ 110│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni emise de organismele de │ 111│ │ │
│plasament colectiv rezidente │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│VIII. Alte informaţii │ Nr.│ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│ │ rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente de│ curente de │
│ │ │ raportare │ raportare │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- unităţi de fond emise de organismele de │ 112│ │ │
│plasament colectiv │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni emise de nerezidenţi │ 113│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 114│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- depozite bancare pe termen scurt │ 115│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) │ 116│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Casa în lei şi în valută (rd. 118 + 119), │ 117│ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în lei (ct. 5311) │ 118│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în valută (ct. 5314) │ 119│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Conturi curente la bănci în lei şi în │ 120│ │ │
│valută (rd. 121 + 123), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în lei (ct. 5121), din care: │ 121│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- conturi curente în lei deschise la bănci│ 122│ │ │
│nerezidente │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în valută (ct. 5124), din care: │ 123│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- conturi curente în valută deschise la │ 124│ │ │
│bănci nerezidente │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte conturi curente la bănci şi │ 125│ │ │
│acreditive (rd. 126 + 127), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- sume în curs de decontare, acreditive şi│ 126│ │ │
│alte valori de încasat, în lei │ │ │ │
│(ct. 5112 + 5125 + 5411) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- sume în curs de decontare şi acreditive │ 127│ │ │
│în valută (din ct. 5125 + 5412) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 +│ 128│ │ │
│144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + │ │ │ │
│164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 180), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, │ 129│ │ │
│în sume brute (ct. 161), (rd. 130 + 131), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în lei │ 130│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în valută │ 131│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi aferente împrumuturilor din │ 132│ │ │
│emisiuni de obligaţiuni, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 1681), (rd. 133 + 134), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în lei │ 133│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în valută │ 134│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite bancare interne pe termen scurt │ 135│ │ │
│(ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 136 + 137),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în lei │ 136│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în valută │ 137│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzile aferente creditelor bancare │ 138│ │ │
│interne pe termen scurt (din ct. 5198), │ │ │ │
│(rd. 139 + 140), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în lei │ 139│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în valută │ 140│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite bancare externe pe termen scurt │ 141│ │ │
│(ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 142 + 143),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în lei │ 142│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în valută │ 143│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare │ 144│ │ │
│externe pe termen scurt (din ct. 5198), │ │ │ │
│(rd. 145 + 146), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în lei │ 145│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în valută │ 146│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 +│ 147│ │ │
│1622 + 1627), (rd. 148 + 149), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în lei │ 148│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în valută │ 149│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare pe │ 150│ │ │
│termen lung (din ct. 1682), │ │ │ │
│(rd. 151 + 152), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în lei │ 151│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în valută │ 152│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│VIII. Alte informaţii │ Nr.│ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│ │ rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente de│ curente de │
│ │ │ raportare │ raportare │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite bancare externe pe termen lung │ 153│ │ │
│(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 154 + 155),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în lei │ 154│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în valută │ 155│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare │ 156│ │ │
│externe pe termen lung (din ct. 1682), │ │ │ │
│(rd. 157 + 158), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în lei │ 157│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în valută │ 158│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite de la Trezoreria Statului şi │ 159│ │ │
│dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte împrumuturi şi dobânzile aferente │ 160│ │ │
│(ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), │ │ │ │
│(rd. 161 + 162), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în lei şi exprimate în lei, a căror │ 161│ │ │
│decontare se face în funcţie de cursul │ │ │ │
│unei valute │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- în valută │ 162│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Valoarea concesiunilor primite │ 163│ │ │
│(din ct. 167) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii comerciale, avansuri primite de la│ 164│ │ │
│clienţi şi alte conturi asimilate, în sume│ │ │ │
│brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + │ │ │ │
│419), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- datorii comerciale externe, avansuri │ 165│ │ │
│primite de la clienţi externi şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, în sume brute (din │ │ │ │
│ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din │ │ │ │
│ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii în legătură cu personalul şi │ 166│ │ │
│conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + │ │ │ │
│426 + 427 + 4281) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii în legătură cu bugetul │ 167│ │ │
│asigurărilor sociale şi bugetul statului │ │ │ │
│(ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 │ │ │ │
│+ 444 + 446 + 447 + 4481), │ │ │ │
│(rd. 168 la 171), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- datorii în legătură cu bugetul │ 168│ │ │
│asigurărilor sociale │ │ │ │
│(ct. 431 + 437 + 4381) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- datorii fiscale în legătură cu bugetul │ 169│ │ │
│statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 │ │ │ │
│+ 446) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │ 170│ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- alte datorii în legătură cu bugetul │ 171│ │ │
│statului (ct. 4481) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datoriile entităţii în relaţiile cu │ 172│ │ │
│entităţile afiliate (ct. 451) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Sume datorate acţionarilor/asociaţilor │ 173│ │ │
│(ct. 455) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 +│ 174│ │ │
│462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- decontări privind interesele de │ 175│ │ │
│participare, decontări cu acţionarii/ │ │ │ │
│asociaţii privind capitalul, decontări din│ │ │ │
│operaţii în participaţie (ct. 452 + 456 + │ │ │ │
│457 + 4581) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- alte datorii în legătură cu persoanele │ 176│ │ │
│fizice şi persoanele juridice, altele │ │ │ │
│decât datoriile în legătură cu │ │ │ │
│instituţiile publice (instituţiile │ │ │ │
│statului)*1) (din ct. 462 + din ct. 472 + │ │ │ │
│din ct. 473) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- subvenţii nereluate la venituri │ 177│ │ │
│(din ct. 472) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- vărsăminte de efectuat pentru │ 178│ │ │
│imobilizări financiare şi investiţii pe │ │ │ │
│termen scurt (ct. 269 + 509) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- venituri în avans aferente activelor │ 179│ │ │
│primite prin transfer de la clienţi │ │ │ │
│(ct. 472) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi de plătit (ct. 5186) │ 180│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Valoarea împrumuturilor primite de la alte│ 181│ │ │
│entităţi │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Capital subscris vărsat (ct. 1012), │ 182│ │ │
│(rd. 183 la 186), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni cotate │ 183│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- acţiuni necotate │ 184│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- părţi sociale │ 185│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- capital subscris vărsat de nerezidenţi │ 186│ │ │
│(din ct. 1012) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Brevete şi licenţe (din ct. 205) │ 187│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│IX. Capital social vărsat │ Nr.│ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│ │ rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente de│ curente de │
│ │ │ raportare │ raportare │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┬───────┼──────┬───────┤
│ │ │Suma │ % │ Suma │ % │
│ │ ├──────┼───────┼──────┼───────┤
│ │ │ (1) │ (2) │ (1) │ (2) │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Capital social vărsat (ct. 1012)*2) │ 188│ │ X │ │ X │
│(rd. 189 + 192 + 196 la 198) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│- deţinut de instituţii publice, din care:│ 189│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│- deţinut de instituţii publice de │ 190│ │ │ │ │
│subordonare centrală │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│- deţinut de instituţii publice de │ 191│ │ │ │ │
│subordonare locală │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│- deţinut de societăţi comerciale cu │ 192│ │ │ │ │
│capital de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│- cu capital integral de stat │ 193│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│- cu capital majoritar de stat │ 194│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│- cu capital minoritar de stat │ 195│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│- deţinut de societăţi comerciale cu │ 196│ │ │ │ │
│capital privat │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│- deţinut de persoane fizice │ 197│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│- deţinut de alte entităţi │ 198│ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┴───────┼──────┴───────┤
│X. Informaţii privind cheltuielile cu │ Nr.│ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│colaboratorii │ rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente de│ curente de │
│ │ │ raportare │ raportare │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │ 199│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│XI. Informaţii privind bunurile din │ Nr.│ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│domeniul public al statului │ rd.│ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente de│ curente de │
│ │ │ raportare │ raportare │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al │ 200│ │ │
│statului aflate în administrare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al │ 201│ │ │
│statului aflate în concesiune │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al │ 202│ │ │
│statului închiriate │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│ │ │ perioadei │ perioadei │
│ │ │ precedente de│ curente de │
│ │ │ raportare │ raportare │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│XII. Creanţe preluate prin cesionare de la│ Nr.│ Sume │ Sume │
│persoane juridice*****) │ rd.│ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe preluate prin cesionare de la │ 203│ │ │
│persoanele juridice │ │ │ │
│(la valoarea nominală), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe preluate prin cesionare de la │ 204│ │ │
│persoane juridice afiliate******) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe preluate prin cesionare de la │ 205│ │ │
│persoanele juridice │ │ │ │
│(la cost de achiziţie), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- creanţe preluate prin cesionare de la │ 206│ │ │
│persoane juridice afiliate │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴────┴──────────────┴──────────────┘

-----------
    *) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere prevederile art. 124^20 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
    *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    ******) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    *1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
    *2) La rândurile 189-198, col. (2), se va înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului subscris vărsat, înscris la rândul 188.

         Administrator Întocmit
    Numele şi prenumele ............. Numele şi prenumele*1) ............
    Semnătura ....................... Calitatea*2) ......................
    Ştampila unităţii Semnătura ........................
                                            Nr. de înregistrare în organismul
                                             profesional .....................

-------------
    *1) Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
    *2) Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:
    - director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.

                        ------------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice