Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 11 martie 2014  pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007    Twitter Facebook
Cautare document

 INSTRUCŢIUNE nr. 1 din 11 martie 2014 pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007

EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 195 din 20 martie 2014

    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 10 martie 2014,

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta instrucţiune.

    ART. I
    Instrucţiunea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 30 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. La articolul 3, alineatul (1^1) se abrogă.

    2. În anexele nr. 1 şi 2, formularul "Date informative" (cod 30) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta instrucţiune.

    3. În anexa nr. 4, corelaţiile cu privire la formularul "Date informative" (cod 30) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

    "Rd. 01+02+03 = 1 (col. 1)
    Totaluri pe orizontală:
    col. 1 = col. 2+3 (se repetă de la rd. 04 la 23)
    Totaluri pe verticală:
    Rd. 04 = rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23 (col. 1, 2 şi 3)
    Rd. 05 = rd. 06 la 08 (col. 1, 2 şi 3)
    Rd. 09 = rd. 10 la 14 (col. 1, 2 şi 3)
    Rd. 19 = rd. 20 la 22 (col. 1, 2 şi 3)
    Rd. 71 = rd. 72 la 74 (col. 1 şi 2)
    Rd. 77 = rd. 78 + 87 (col. 1 şi 2)
    Rd. 78 = rd. 79 la 86 (col. 1 şi 2)
    Rd. 87 = rd. 88 + 89 (col. 1 şi 2)
    Rd. 94 = rd. 95 la 99 (col. 1 şi 2)
    Rd. 109 = rd. 110 la 118 (col. 1 şi 2)
    Rd. 120 = rd. 121 + 122 (col. 1 şi 2)
    Rd. 123 = rd. 124 + 126 (col. 1 şi 2)
    Rd. 128 = rd. 129 + 130 (col. 1 şi 2)
    Rd. 131 = rd. 132 + 135 + 138 + 141 + 144 +
              147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 162 +
              163 + 167 + 169 + 170 + 175 + 176 +
              177 + 183 (col. 1 şi 2)
    Rd. 132 = rd. 133 + 134 (col. 1 şi 2)
    Rd. 135 = rd. 136 + 137 (col. 1 şi 2)
    Rd. 138 = rd. 139 + 140 (col. 1 şi 2)
    Rd. 141 = rd. 142 + 143 (col. 1 şi 2)
    Rd. 144 = rd. 145 + 146 (col. 1 şi 2)
    Rd. 147 = rd. 148 + 149 (col. 1 şi 2)
    Rd. 150 = rd. 151 + 152 (col. 1 şi 2)
    Rd. 153 = rd. 154 + 155 (col. 1 şi 2)
    Rd. 156 = rd. 157 + 158 (col. 1 şi 2)
    Rd. 159 = rd. 160 + 161 (col. 1 şi 2)
    Rd. 170 = rd. 171 la 174 (col. 1 şi 2)
    Rd. 185 = rd. 186 la 189 (col. 1 şi 2)
    Rd. 191 = rd. 192 + 195 + 199 la 201 (col. 1 şi 2)"


    ART. II
    Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pe site-ul acesteia şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


         Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                                 Daniel Dăianu

    Bucureşti, 11 martie 2014.
    Nr. 1.


    ANEXĂ

                                DATE INFORMATIVE
                                 la data de ....

┌─────┐
│30 │ - lei -
├─────┴────────────────────────────────────┬────┬──────────────┬──────────────┐
│I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr. │ Nr. unităţi │ Sume │
│ │rd. │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ Unităţi care au înregistrat profit │ 01 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ Unităţi care au înregistrat pierdere │ 02 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ Unităţi care nu au înregistrat nici │ 03 │ │ │
│ profit, nici pierdere │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┬────┴──────────────┤
│ │ │ │ Din care: │
│ │ │ ├─────────┬─────────┤
│ │ │ │ Pentru │ Pentru │
│II. Date privind plăţile restante │Nr. │ Total │ activi- │ activi- │
│ │rd. │col. 2+3 │ tatea │tatea de │
│ │ │ │ curentă │ inves- │
│ │ │ │ │ tiţii │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Plăţi restante - total │ 04 │ │ │ │
│(rd. 05+09+15 la 19+23), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Furnizori restanţi - total (rd. 06 la │ 05 │ │ │ │
│08), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - peste 30 de zile │ 06 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - peste 90 de zile │ 07 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - peste 1 an │ 08 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetul │ 09 │ │ │ │
│asigurărilor sociale - total (rd. 10 la │ │ │ │ │
│14), din care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contribuţii pentru asigurări sociale │ 10 │ │ │ │
│de stat datorate de angajatori, │ │ │ │ │
│salariaţi şi alte persoane asimilate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contribuţii pentru fondul │ 11 │ │ │ │
│asigurărilor sociale de sănătate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contribuţia pentru pensia │ │ │ │ │
│suplimentară │ 12 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- contribuţii pentru bugetul │ 13 │ │ │ │
│asigurărilor pentru şomaj │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│- alte datorii sociale │ 14 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Obligaţii restante faţă de bugetele │ 15 │ │ │ │
│fondurilor speciale şi alte fonduri │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Obligaţii restante faţă de alţi │ 16 │ │ │ │
│creditori │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul │ 17 │ │ │ │
│stabilit la bugetul de stat │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul │ 18 │ │ │ │
│stabilit la bugetele locale │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Credite bancare nerambursate la │ 19 │ │ │ │
│scadenţă - total (rd. 20 la 22), din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - restante după 30 de zile │ 20 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - restante după 90 de zile │ 21 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ - restante după 1 an │ 22 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Dobânzi restante │ 23 │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────┴────┬────┴─────────┤
│ │ │ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│III. Număr mediu de salariaţi │Nr. │ exerciţiului │ exerciţiului │
│ │rd. │ financiar │ financiar │
│ │ │ precedent │ curent │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Număr mediu de salariaţi │ 24 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Numărul efectiv de salariaţi existenţi la │ 25 │ │ │
│sfârşitul perioadei, respectiv la data de │ │ │ │
│31 decembrie │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┴──────────────┤
│IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plă- │ Nr.│ Sume │
│tite în cursul perioadei de raportare. │ rd.│ │
│Subvenţii încasate şi creanţe restante │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ 26 │ │
│persoanele fizice nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 27 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ 28 │ │
│persoanele fizice nerezidente din statele │ │ │
│membre ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 29 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ 30 │ │
│persoane juridice asociate*) │ │ │
│nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 31 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ 32 │ │
│persoane juridice afiliate nerezidente, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 33 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- venituri brute din dobânzi plătite către│ 34 │ │
│persoane juridice asociate nerezidente │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ 35 │ │
│persoane juridice asociate*) nerezidente │ │ │
│din statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 36 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dobânzi plătite către │ 37 │ │
│persoane juridice afiliate nerezidente │ │ │
│din statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 38 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- venituri brute din dobânzi plătite către│ 39 │ │
│persoane juridice asociate nerezidente │ │ │
│din statele membre ale Uniunii Europene │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite către│ 40 │ │
│persoane nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 41 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din dividende plătite către│ 42 │ │
│persoane juridice nerezidente, potrivit │ │ │
│prevederilor art. 117 lit. h) din Legea │ │ │
│nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu │ │ │
│modificările şi completările ulterioare, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 43 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către│ 44 │ │
│persoane juridice asociate*) nerezidente │ │ │
│din statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 45 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către│ 46 │ │
│persoane juridice afiliate nerezidente │ │ │
│din statele membre ale Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 47 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- venituri brute din redevenţe plătite │ 48 │ │
│către persoane juridice asociate nerezi- │ │ │
│dente din statele membre ale Uniunii │ │ │
│Europene │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din redevenţe plătite către│ 49 │ │
│persoane juridice nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 50 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Redevenţe plătite în cursul perioadei de │ 51 │ │
│raportare pentru bunurile din domeniul │ │ │
│public, primite în concesiune, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- redevenţe pentru bunurile din domeniul │ 52 │ │
│public plătite la bugetul de stat │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Redevenţă minieră plătită la bugetul de │ 53 │ │
│stat │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Redevenţă petrolieră plătită la bugetul de│ 54 │ │
│stat │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Chirii plătite în cursul exerciţiului │ 55 │ │
│financiar pentru terenuri │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite către │ 56 │ │
│persoane nerezidente, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 57 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Venituri brute din servicii plătite către │ 58 │ │
│persoane nerezidente din statele membre │ │ │
│ale Uniunii Europene, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │ 59 │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Subvenţii încasate în cursul perioadei de │ 60 │ │
│raportare, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii încasate în cursul perioadei │ 61 │ │
│de raportare aferente activelor │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii aferente veniturilor, din │ 62 │ │
│care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- subvenţii pentru stimularea ocupării │ 63 │ │
│forţei de muncă**) │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Creanţe restante, care nu au fost încasate│ 64 │ │
│la termenele prevăzute în contractele co- │ │ │
│merciale şi/sau în actele normative în │ │ │
│vigoare, din care: │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sec-│ 65 │ │
│torul majoritar sau integral de stat │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│- creanţe restante de la entităţi din sec-│ 66 │ │
│torul privat │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│V. Tichete de masă │ Nr.│ Sume │
│ │ rd.│ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│ A │ B │ 1 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼─────────────────────────────┤
│Contravaloarea tichetelor de masă │ 67 │ │
│acordate salariaţilor │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┬──────────────┤
│ │ │ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│VI. Cheltuieli efectuate pentru activita- │Nr. │ exerciţiului │ exerciţiului │
│tea de cercetare-dezvoltare***) │rd. │ financiar │ financiar │
│ │ │ precedent │ curent │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, │ 68 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - din fonduri publice │ 69 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - din fonduri private │ 70 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│VII. Cheltuieli de inovare****) │Nr. │ exerciţiului │ exerciţiului │
│ │rd. │ financiar │ financiar │
│ │ │ precedent │ curent │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli de inovare - total (rd. 72 la │ 71 │ │ │
│74), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare finalizate în │ 72 │ │ │
│cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare în curs de │ 73 │ │ │
│finalizare în cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│- cheltuieli de inovare abandonate în │ 74 │ │ │
│cursul perioadei │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│VIII. Alte informaţii │Nr. │ exerciţiului │ exerciţiului │
│ │rd. │ financiar │ financiar │
│ │ │ precedent │ curent │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări │ 75 │ │ │
│necorporale (ct. 234) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări │ 76 │ │ │
│corporale (ct. 232) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Imobilizări financiare, în sume brute │ 77 │ │ │
│(rd. 78+87), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, │ 78 │ │ │
│interese de participare, alte titluri imo-│ │ │ │
│bilizate şi obligaţiuni, în sume brute │ │ │ │
│(rd. 79 la 86), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni cotate emise de rezidenţi │ 79 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni necotate emise de rezidenţi │ 80 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - părţi sociale emise de rezidenţi │ 81 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - obligaţiuni emise de rezidenţi │ 82 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni emise de organismele de plasa-│ 83 │ │ │
│ ment colectiv rezidente │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - unităţi de fond emise de organismele │ 84 │ │ │
│ de plasament colectiv │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni şi părţi sociale emise de │ 85 │ │ │
│ nerezidenţi │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - obligaţiuni emise de nerezidenţi │ 86 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 88│ 87 │ │ │
│ + 89), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - creanţe imobilizate în lei şi exprima-│ 88 │ │ │
│ te în lei, a căror decontare se face în │ │ │ │
│ funcţie de cursul unei valute (din ct. │ │ │ │
│ 267) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - creanţe imobilizate în valută (din ct.│ 89 │ │ │
│ 267) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate fur-│ 90 │ │ │
│nizorilor şi alte conturi asimilate, în │ │ │ │
│sume brute (ct. 4092+411+413+418), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - creanţe comerciale externe, avansuri │ 91 │ │ │
│ acordate furnizorilor externi şi alte │ │ │ │
│ conturi asimilate, în sume brute (din │ │ │ │
│ ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + │ │ │ │
│ din ct. 418) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe comerciale neîncasate la termenul │ 92 │ │ │
│stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + │ │ │ │
│din ct. 413) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe în legătură cu personalul şi │ 93 │ │ │
│conturi asimilate (ct. 425 + 4282) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurări- │ 94 │ │ │
│lor sociale şi bugetul statului (ct. 431+ │ │ │ │
│437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+ │ │ │ │
│4482), (rd. 95 la 99), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - creanţe în legătură cu bugetul asigu- │ 95 │ │ │
│ rărilor sociale (ct. 431+437+4382) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - creanţe fiscale în legătură cu bugetul│ 96 │ │ │
│ statului (ct. 441+4424+4428+444+446) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - subvenţii de încasat (ct. 445) │ 97 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │ 98 │ │ │
│ asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - alte creanţe în legătură cu bugetul │ 99 │ │ │
│ statului (ct. 4482) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţele entităţii în relaţiile cu enti- │100 │ │ │
│tăţile afiliate (ct. 451) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurări- │101 │ │ │
│lor sociale şi bugetul statului neîncasate│ │ │ │
│la termenul stabilit (din ct.431 + din ct.│ │ │ │
│437 + din ct.4382 + din ct.441 + din ct. │ │ │ │
│4424 + din ct.4428 + din ct.444 + din ct. │ │ │ │
│445 + din ct.446 + din ct.447 + din ct. │ │ │ │
│4482) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte creanţe (ct. 452+456+4582+461+471+ │102 │ │ │
│473), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - decontări privind interesele de parti-│103 │ │ │
│ cipare, decontări cu acţionarii/asocia- │ │ │ │
│ ţii privind capitalul, decontări din │ │ │ │
│ operaţii în participaţie (ct. 452+456+ │ │ │ │
│ 4582) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - alte creanţe în legătură cu persoanele│104 │ │ │
│ fizice şi persoanele juridice, altele │ │ │ │
│ decât creanţele în legătură cu institu- │ │ │ │
│ ţiile publice (instituţiile statului), │ │ │ │
│(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - sumele preluate din contul 542 │105 │ │ │
│"Avansuri de trezorerie" reprezentând │ │ │ │
│avansurile de trezorerie, acordate │ │ │ │
│potrivit legii şi nedecontate până la data│ │ │ │
│de raportare (din ct. 461) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: │106 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - de la nerezidenţi │107 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Valoarea împrumuturilor acordate altor │108 │ │ │
│entităţi │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute │109 │ │ │
│(ct. 501+503+505+506+507+ din ct. 508), │ │ │ │
│(rd. 110 la 118), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni cotate emise de rezidenţi │110 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni necotate emise de rezidenţi │111 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - părţi sociale emise de rezidenţi │112 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - obligaţiuni emise de rezidenţi │113 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni emise de organismele de plasa-│114 │ │ │
│ ment colectiv rezidente │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - unităţi de fond emise de organismele │115 │ │ │
│ de plasament colectiv │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni emise de nerezidenţi │116 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - obligaţiuni emise de nerezidenţi │117 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - depozite bancare pe termen scurt │118 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte valori de încasat (ct. 5113+5114) │119 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Casa în lei şi în valută (rd. 121+122), │120 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei (ct. 5311) │121 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valută (ct. 5314) │122 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Conturi curente la bănci în lei şi în │123 │ │ │
│valută (rd. 124 + 126), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei (ct. 5121), din care: │124 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - conturi curente în lei deschise la │125 │ │ │
│bănci nerezidente │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valută (ct. 5124), din care: │126 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - conturi curente în valută deschise la │127 │ │ │
│bănci nerezidente │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte conturi curente la bănci şi acrediti-│128 │ │ │
│ve (rd. 129 + 130), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - sume în curs de decontare, acreditive │129 │ │ │
│şi alte valori de încasat, în lei │ │ │ │
│(ct. 5112 + 5125 + 5411) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - sume în curs de decontare şi acrediti-│130 │ │ │
│ve în valută (din ct. 5125 + 5412) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii (rd. 132 + 135 + 138 + 141 + 144 +│131 │ │ │
│147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 162 + 163 + │ │ │ │
│167 + 169 + 170 + 175 + 176 + 177 + 183), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, │132 │ │ │
│în sume brute (ct. 161), (rd. 133 + 134), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │133 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valută │134 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi aferente împrumuturilor din emi- │135 │ │ │
│siuni de obligaţiuni, în sume brute │ │ │ │
│(ct. 1681), (rd. 136 + 137), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │136 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valută │137 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite bancare interne pe termen scurt │138 │ │ │
│(ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 139 + 140),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │139 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valută │140 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzile aferente creditelor bancare │141 │ │ │
│interne pe termen scurt (din ct. 5198), │ │ │ │
│(ct. 142 + 143), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │142 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valută │143 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite bancare externe pe termen scurt │144 │ │ │
│(ct. 5193 + 5194 +5195), (rd. 145 + 146), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │145 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valută │146 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare │147 │ │ │
│externe pe termen scurt (din ct. 5198), │ │ │ │
│(ct. 148 + 149), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │148 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valută │149 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 +│150 │ │ │
│1622 + 1627), (rd. 151 + 152), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │151 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valută │152 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare │153 │ │ │
│pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 154 + │ │ │ │
│155), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │154 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valută │155 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite bancare externe pe termen lung │156 │ │ │
│(ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 157 + 158),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │157 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valută │158 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi aferente creditelor bancare │159 │ │ │
│externe pe termen lung (din ct. 1682), │ │ │ │
│(rd. 160 + 161), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei │160 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valută │161 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Credite de la trezoreria statului şi │162 │ │ │
│dobânzi aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)│ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte împrumuturi şi dobânzi aferente │163 │ │ │
│(ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), │ │ │ │
│(rd. 164 + 165), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în lei şi exprimate în lei, a căror │164 │ │ │
│decontare se face în funcţie de cursul │ │ │ │
│unei valute │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - în valută │165 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Valoarea concesiunilor primite │166 │ │ │
│(din ct. 167) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii comerciale, avansuri primite de la│167 │ │ │
│clienţi şi alte conturi asimilate, în su- │ │ │ │
│me brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + │ │ │ │
│408 + 419), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - datorii comerciale externe, avansuri │168 │ │ │
│primite de la clienţi externi şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, în sume brute (din ct. │ │ │ │
│401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. │ │ │ │
│405 + din ct. 408 + din ct. 419) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii în legătură cu personalul şi │169 │ │ │
│conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + │ │ │ │
│426 + 427 + 4281) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datorii în legătură cu bugetul asigurări- │170 │ │ │
│lor sociale şi bugetul statului (ct. 431 +│ │ │ │
│437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│446 + 447 + 4481), (rd. 171 la 174), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - datorii în legătură cu bugetul asigu- │171 │ │ │
│rărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - datorii fiscale în legătură cu bugetul│172 │ │ │
│statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│446) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │173 │ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - alte datorii în legătură cu bugetul │174 │ │ │
│statului (ct. 4481) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Datoriile entităţii în relaţiile cu enti- │175 │ │ │
│tăţile afiliate (ct. 451) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Sume datorate acţionarilor/asociaţilor │176 │ │ │
│(ct. 455) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Alte datorii (ct. 452 + 456 + 457 + 4581 +│177 │ │ │
│462 + 472 + 473 + 269 + 509), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - decontări privind interesele de parti-│178 │ │ │
│cipare, decontări cu acţionarii/asociaţii │ │ │ │
│privind capitalul, decontări din operaţii │ │ │ │
│în participaţie │ │ │ │
│(ct. 452 + 456 + 457 + 4581) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - alte datorii în legătură cu persoanele│179 │ │ │
│fizice şi persoanele juridice, altele │ │ │ │
│decât datoriile în legătură cu instituţii-│ │ │ │
│le publice [instituţiile statului*1)] │ │ │ │
│(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - subvenţii nereluate la venituri │180 │ │ │
│(din ct. 472) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - vărsăminte de efectuat pentru imobili-│181 │ │ │
│zări financiare şi investiţii pe termen │ │ │ │
│scurt (ct. 269 + 509) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - venituri în avans aferente activelor │182 │ │ │
│primite prin transfer de la clienţi │ │ │ │
│(ct. 472) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Dobânzi de plătit (ct. 5186) │183 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Valoarea împrumuturilor primite de la alte│184 │ │ │
│entităţi │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Capital subscris vărsat (ct. 1012), │185 │ │ │
│(rd. 186 la 189), din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni cotate │186 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - acţiuni necotate │187 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - părţi sociale │188 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - capital subscris vărsat de nerezidenţi│189 │ │ │
│(din ct. 1012) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Brevete şi licenţe (din ct. 205) │190 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│IX. Capital social vărsat │Nr. │ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│ │Rd. │ exerciţiului │ exerciţiului │
│ │ │ financiar │ financiar │
│ │ │ precedent │ curent │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┬───────┼──────────────┤
│ │ │Suma │ % │ Suma │
│ │ │ │ │ % │
│ │ ├──────┼───────┼──────┬───────┤
│ │ │ (1) │ (2) │ (1) │ (2) │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│Capital social vărsat (ct. 1012)*2) │191 │ │ X │ │ X │
│(rd. 192 + 195 + 199 la 201) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│- deţinut de instituţii publice, din care:│192 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ - deţinut de instituţii publice de │193 │ │ │ │ │
│subordonare centrală │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ - deţinut de instituţii publice de │194 │ │ │ │ │
│subordonare locală │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│- deţinut de societăţi comerciale cu │195 │ │ │ │ │
│capital de stat, din care: │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ - cu capital integral de stat │196 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ - cu capital majoritar de stat │197 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│ - cu capital minoritar de stat │198 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│- deţinut de societăţi comerciale cu │199 │ │ │ │ │
│capital privat │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│- deţinut de persoane fizice │200 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┼───────┼──────┼───────┤
│- deţinut de alte entităţi │201 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────┴───────┼──────┴───────┤
│X. Informaţii privind cheltuielile cu │Nr. │ Sfârşitul │ Sfârşitul │
│ colaboratorii │Rd. │ exerciţiului │ exerciţiului │
│ │ │ financiar │ financiar │
│ │ │ precedent │ curent │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ 1 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) │202 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│XI. Informaţii privind bunurile din │203 │ │ │
│domeniul public al statului │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al │204 │ │ │
│statului aflate în administrare │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al │205 │ │ │
│statului aflate în concesiune │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Valoarea bunurilor din domeniul public al │206 │ │ │
│statului închiriate │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Nr. │ Sume │ Sume │
│ │Rd. │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ A │ B │ Exerciţiul │ Exerciţiul │
│ │ │ financiar │ financiar │
│ │ │ precedent │ curent │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│XII. Dividende/vărsăminte cuvenite bugetu-│207 │ │ │
│lui de stat sau local, de repartizat din │ │ │ │
│profitul exerciţiului financiar de │ │ │ │
│raportare de către entităţile cu capital │ │ │ │
│majoritar de stat, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - către instituţii publice centrale │208 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - către instituţii publice locale │209 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - către alţi acţionari la care statul/ │210 │ │ │
│unităţile administrativ teritoriale/ │ │ │ │
│instituţiile publice deţin direct/indirect│ │ │ │
│acţiuni sau participanţii indiferent de │ │ │ │
│ponderea acestora │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│XIII. Dividende/vărsăminte cuvenite │211 │ │ │
│bugetului de stat sau local, virate în │ │ │ │
│perioada de raportare din profitul │ │ │ │
│entităţilor cu capital majoritar de stat, │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - dividende/vărsăminte din profitul │212 │ │ │
│exerciţiului financiar al anului precedent│ │ │ │
│, din care virate: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - către instituţiile publice centrale │213 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - către instituţii publice locale │214 │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - către alţi acţionari la care statul/ │215 │ │ │
│unităţile administrativ teritoriale/ │ │ │ │
│instituţiilor publice deţin direct/ │ │ │ │
│indirect acţiuni sau participaţii │ │ │ │
│indiferent de ponderea acestora │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - dividende/vărsăminte din profitul │216 │ │ │
│exerciţiilor financiare anterioare anului │ │ │ │
│precedent │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│XIV. Creanţe preluate prin cesionare de la│Nr. │ Sume │ Sume │
│persoane juridice*****) │rd. │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe preluate prin cesionare de la │217 │ │ │
│persoanele juridice (la valoarea nominală)│ │ │ │
│, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - creanţe preluate prin cesionare de la │218 │ │ │
│persoane juridice afiliate******), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - creanţe preluate prin cesionare de la │219 │ │ │
│persoane juridice asociate │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│Creanţe preluate prin cesionare de la │220 │ │ │
│persoanele juridice (la cost de achiziţie)│ │ │ │
│, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - creanţe preluate prin cesionare de la │221 │ │ │
│persoane juridice afiliate, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────┼────┼──────────────┼──────────────┤
│ - creanţe preluate prin cesionare de la │222 │ │ │
│persoane juridice asociate │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴────┴──────────────┴──────────────┘
___________
    *) Pentru statutul de "persoane juridice asociate" se vor avea în vedere
prevederile art. 124^20, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul
fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de
la bugetul statului către angajator), reprezintă sumele acordate angajatorilor
pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor
care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj,
stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată
şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie
sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile
pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru
limită de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în
vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă.
    ***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de
cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă,
dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea
tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003,
cu modificările şi completările ulterioare.
    ****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE)
nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei
nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi
dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 267 din 14 august 2004.
    *****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice
se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de
achiziţie.
    *1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi
persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice
(instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor
existente în soldul contului 472.
    *2) La rândurile 182-191, col. (2), se va înscrie procentul corespunzător
capitalului social deţinut în totalul capitalului subscris vărsat, înscris la
rândul 181.
    ******) Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în
vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003,
cu modificările şi completările ulterioare.


          ADMINISTRATOR, ÎNTOCMIT,
     Numele şi prenumele _____________ Numele şi prenumele ________________
                                          Calitatea __________________________
     Semnătura ____________________ Semnătura ____________________
     Ştampila unităţii Nr. de înregistrare în organismul
                                          profesional ______________________


                            ---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice