Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNE din 21 aprilie 2020  pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare on-line    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNE din 21 aprilie 2020 pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare on-line

EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 331 din 23 aprilie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 4.135 din 21 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 331 din 23 aprilie 2020.
──────────
    SECŢIUNEA 1
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta instrucţiune reglementează măsurile la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, al inspectoratelor şcolare şi al unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea continuării procesului de învăţare la nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar.
    (2) Măsurile prevăzute de prezenta instrucţiune au scopul de a asigura desfăşurarea procesului de învăţare on-line.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Măsuri la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al instituţiilor centrale din subordine/în coordonare
    ART. 2
    Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Direcţia generală învăţământ preuniversitar (DGIP), elaborează şi adoptă Planul naţional de intervenţie educaţională pentru situaţia suspendării cursurilor din învăţământul preuniversitar.

    ART. 3
    (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie (CNPEE), operaţionalizează portalul Digital pe educred.ro (https://digital.educred.ro) ca totalitate a platformelor de e-learning şi a resurselor de învăţare on-line asigurate şi, după caz, validate şi recomandate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
    (2) Portalul Digital pe educred.ro va conţine o secţiune cu tutoriale şi alte materiale de învăţare, destinată formării şi susţinerii cadrelor didactice, în vederea proiectării, realizării, evaluării activităţilor de învăţare on-line şi gestionării activităţilor elevilor pe platforme de învăţare on-line.
    (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării dezvoltă instrumente pentru toţi actorii din sistemul de învăţământ: preşcolari, elevi, cadre didactice, directori ai unităţilor de învăţământ, inspectori şcolari, consilieri şcolari, părinţi/reprezentanţi legali etc., în vederea monitorizării, susţinerii şi îmbunătăţirii accesului la învăţare.
    (4) Informaţiile relevante pentru monitorizarea, susţinerea şi îmbunătăţirea accesului la învăţare vor fi completate în Sistemul informatic integrat al învăţământului din România (SIIIR) de unităţile de învăţământ, în conformitate cu solicitările Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

    ART. 4
    (1) CNPEE, pe baza datelor preluate din SIIIR, elaborează şi publică, semestrial, analize privind accesul unităţilor de învăţământ, al cadrelor didactice şi al elevilor la resurse pentru învăţarea on-line, precum şi referitoare la pregătirea cadrelor didactice pentru utilizarea platformelor de e-learning şi a resurselor de învăţare on-line asigurate şi, după caz, validate şi recomandate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
    (2) Analizele vor evidenţia pentru fiecare unitate de învăţământ şi pentru fiecare structură subordonată:
    a) dotarea cu terminale de tip desktop, laptop, tabletă funcţionale;
    b) conectarea la internet;
    c) gradul de acces al unităţilor de învăţământ la platforme de învăţare, instrumente şi resurse necesare desfăşurării activităţilor de învăţare on-line;
    d) numărul şi procentajul cadrelor didactice care dispun de terminale de tip desktop, laptop, tabletă şi telefon inteligent, conectate la internet, în folosinţă exclusivă şi/sau partajată cu alţi membri ai familiei;
    e) numărul şi procentajul elevilor care dispun de terminale de tip desktop, laptop, tabletă şi telefon inteligent, conectate la internet, în folosinţă exclusivă şi/sau partajată cu alţi membri ai familiei;
    f) aspecte privind calitatea procesului didactic on-line prin valorificarea rezultatelor din instrumentele de feedback.


    ART. 5
    (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării va face demersurile necesare pentru introducerea în curriculumul programelor de formare psihopedagogică iniţială a disciplinelor de pregătire didactică şi practică de specialitate (obligatorii) pentru dezvoltarea competenţelor de integrare a tehnologiei în procesul de predare-învăţare-evaluare.
    (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei instrucţiuni, casele corpului didactic vor elabora programe de formare continuă destinate personalului didactic, iar Comisia specializată de acreditare (CSA) din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării va acredita, cu prioritate, programe pentru dezvoltarea competenţelor de integrare a tehnologiei în procesul de predare-învăţare-evaluare, pentru cadrele didactice.

    ART. 6
    (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate decide, în cazuri justificate (de exemplu, suspendarea cursurilor ca urmare a instituirii, pe teritoriul României, a stării de urgenţă) şi pe baza unor instrucţiuni emise în prealabil, că evaluarea la anumite discipline/module poate fi realizată şi on-line.
    (2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează şi diseminează, prin experţii CNPEE, pe toată perioada suspendării cursurilor, resurse de antrenament de tip test şi bareme de evaluare şi de notare necesare pregătirii individuale pentru susţinerea evaluării naţionale a elevilor de clasa a VIII-a şi a examenului naţional de bacalaureat.
    (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării actualizează actele normative care reglementează fişa postului cadrelor didactice şi evaluarea acestora, incluzând atribuţii specifice şi indicatori de performanţă, referitori la proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor de învăţare on-line.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Măsuri la nivelul inspectoratelor şcolare
    ART. 7
    Inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti realizează următoarele activităţi:
    a) elaborează planul judeţean/al municipiului Bucureşti de intervenţie educaţională pentru situaţia suspendării cursurilor prin adaptare la specificul regional şi local în concordanţă cu planul naţional prevăzut la art. 2;
    b) monitorizează organizarea şi desfăşurarea activităţilor-suport pentru învăţarea on-line în unităţile de învăţământ din subordine;
    c) monitorizează completarea în SIIIR de către unităţile de învăţământ a informaţiilor relevante pentru susţinerea şi îmbunătăţirea accesului la învăţare al beneficiarilor sistemului de educaţie, analizează aceste date cu scopul actualizării periodice a planului prevăzut la lit. a);
    d) colaborează cu autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale în vederea asigurării echipamentelor informatice şi a conectării la internet a unităţilor de învăţământ;
    e) asigură, monitorizează, analizează şi pune în aplicare, împreună cu unităţile de învăţământ, cu casele corpului didactic şi cu furnizorii programelor de formare continuă acreditate, pregătirea personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
    f) îndrumă, prin inspectorii şcolari de specialitate/profesorii metodişti, cadrele didactice în:
    (ii) elaborarea unor exemple de resurse educaţionale;
    (i) proiectarea activităţilor de predare-învăţare-evaluare on-line;

    g) organizează sesiuni on-line cu cadrele didactice pentru transferul de bune practici în învăţarea on-line;
    h) transmit Ministerului Educaţiei şi Cercetării raportări cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii suport pentru învăţarea on-line, conform formatului şi termenelor stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării;
    i) aplică mecanismele de colectare a feedbackului de la elevi, părinţi, cadre didactice, alte categorii de personal implicat în organizarea şi desfăşurarea activităţii-suport pentru învăţarea on-line, în scopul luării măsurilor care să conducă la îmbunătăţirea accesului, participării şi a calităţii activităţilor desfăşurate on-line.


    SECŢIUNEA a 4-a
    Măsuri la nivelul unităţilor de învăţământ preuniversitar
    ART. 8
    Conducerea unităţii de învăţământ desfăşoară următoarele activităţi de facilitare a învăţării on-line:
    a) aplică planul de acţiune al inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISJ/ISMB) prevăzut la art. 7 lit. a);
    b) informează, prin intermediul cadrelor didactice, elevii şi părinţii acestora cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de învăţământ şi la modalitatea de organizare a activităţii-suport pentru învăţarea on-line în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora;
    c) realizează completarea în SIIIR a informaţiilor relevante pentru susţinerea şi îmbunătăţirea accesului la învăţare al beneficiarilor sistemului de educaţie;
    d) asigură accesul cadrelor didactice şi elevilor la platforme educaţionale, prin înregistrarea unităţii de învăţământ (dacă este cazul);
    e) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu inspectoratul şcolar, pentru completarea dotării cu echipamente informatice şi pentru conectarea la internet, în funcţie de nevoile identificate;
    f) analizează nevoile de dezvoltare a competenţelor digitale ale cadrelor didactice şi le desemnează pe cele care trebuie să participe la programe de formare;
    g) stabileşte, împreună cu cadrele didactice şi profesorii diriginţi, platformele, aplicaţiile şi resursele educaţionale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfăşurată;
    h) realizează, împreună cu profesorii diriginţi şi cadrele didactice, un program săptămânal care include activităţile de învăţare on-line pentru fiecare disciplină de studiu, având în vedere o durată echilibrată a acestora;
    i) stabileşte modalitatea de monitorizare a realizării activităţilor on-line de către cadrele didactice;
    j) identifică şi aplică modalităţi de susţinere a activităţii pentru posibile cazuri speciale, inclusiv pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale (CES);
    k) aplică mecanismele de colectare a feedbackului de la elevi, părinţi, cadre didactice, alte categorii de personal implicat în organizarea şi desfăşurarea activităţii-suport pentru învăţarea on-line, în scopul luării măsurilor care să conducă la îmbunătăţirea accesului, participării şi a calităţii activităţii;
    l) actualizează fişele posturilor cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, cu atribuţii referitoare la activităţile de învăţare on-line.


    ART. 9
    (1) Educatoarea/Profesorul pentru învăţământ preşcolar/Învăţătorul de la clasele pregătitoare, clasele I şi clasele a II-a/Profesorul pentru învăţământ primar de la clasele pregătitoare, clasele I şi clasele a II-a realizează, după caz, următoarele activităţi:
    a) informează părinţii preşcolarilor/elevilor cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de învăţământ şi modalitatea de organizare a activităţii-suport pentru învăţarea on-line, inclusiv cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora;
    b) coordonează activitatea grupei/clasei şi colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării continuităţii participării preşcolarilor/elevilor la activitatea de învăţare on-line;
    c) participă împreună cu celelalte cadre didactice şi conducerea unităţii de învăţământ la stabilirea platformelor, aplicaţiilor şi resurselor educaţionale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfăşurată;
    d) transmite părinţilor preşcolarilor/elevilor de la grupa/clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unităţii de învăţământ, precum şi alte informaţii relevante pentru facilitarea învăţării on-line;
    e) asigură comunicarea cu părinţii pentru participarea preşcolarilor/elevilor la activităţile-suport pentru învăţarea on-line;
    f) colectează feedbackul de la preşcolari/elevi şi părinţi, cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii-suport pentru învăţarea on-line, şi îl transmite conducerii unităţii de învăţământ;
    g) intervine în soluţionarea unor situaţii specifice cu privire la desfăşurarea activităţii, în care sunt implicaţi preşcolarii/elevii grupei/clasei.

    (2) Învăţătorul de la clasele a III-a şi clasele a IV-a/Profesorul pentru învăţământ primar de la clasele a III-a şi a IV-a/ Profesorul diriginte realizează, după caz, următoarele activităţi:
    a) informează elevii şi părinţii acestora cu privire la perioada suspendării cursurilor în unitatea de învăţământ şi modalitatea de organizare a activităţii-suport pentru învăţarea on-line, inclusiv cu privire la drepturile şi obligaţiile acestora;
    b) coordonează activitatea clasei şi colaborează cu celelalte cadre didactice în vederea asigurării continuităţii participării elevilor la activitatea de învăţare on-line;
    c) participă împreună cu celelalte cadre didactice şi conducerea unităţii de învăţământ la stabilirea platformelor, aplicaţiilor şi resurselor educaţionale deschise care se recomandă a fi utilizate în activitatea desfăşurată;
    d) transmite elevilor de la clasa pe care o coordonează programul stabilit la nivelul unităţii de învăţământ, precum şi alte informaţii relevante pentru facilitarea învăţării on-line;
    e) menţine legătura cu cadrele didactice de specialitate în ceea ce priveşte participarea la activităţile de învăţare on-line a elevilor din clasa pe care o coordonează;
    f) oferă consiliere elevilor clasei pentru participarea acestora la activităţile-suport pentru învăţarea on-line;
    g) asigură comunicarea cu părinţii elevilor;
    h) colectează feedbackul de la elevi şi părinţi, cadrele didactice de la clasă, cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii-suport pentru învăţarea on-line, şi îl transmite conducerii unităţii de învăţământ;
    i) intervine în soluţionarea unor situaţii specifice cu privire la desfăşurarea activităţii, în care sunt implicaţi elevii/profesorii clasei.


    ART. 10
    Cadrele didactice realizează următoarele activităţi:
    a) colectează informaţii necesare accesului şi participării elevilor la activitatea de predare-învăţare-evaluare desfăşurată on-line;
    b) proiectează activitatea-suport pentru învăţarea on-line din perspectiva principiilor didactice şi a celor privind învăţarea on-line;
    c) desfăşoară activitatea didactică în sistem on-line şi sunt responsabile de asigurarea calităţii actului educaţional;
    d) elaborează, adaptează, selectează resurse educaţionale deschise, sesiuni de învăţare pe platforme educaţionale, aplicaţii, precum şi alte categorii de resurse şi mijloace care pot fi utilizate în procesul de învăţare on-line;
    e) elaborează instrumente de evaluare aplicabile on-line, pentru înregistrarea progresului elevilor;
    f) oferă feedback constructiv permanent fiecărui elev, în urma participării la activităţile desfăşurate şi a rezolvării sarcinilor de lucru;
    g) raportează conducerii unităţii de învăţământ activitatea desfăşurată, ţinând seama de modalităţile şi termenele de raportare stabilite de către aceasta;
    h) participă la activităţile de formare şi webinariile recomandate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ISJ/ISMB şi conducerea unităţii de învăţământ.


    ART. 11
    (1) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal are obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura accesul şi participarea preşcolarului/elevului la activităţile de învăţare on-line organizate de unitatea de învăţământ.
    (2) Părintele, tutorele legal instituit sau susţinătorul legal răspunde material pentru distrugerea echipamentelor informatice şi de comunicare în situaţia în care acestea aparţin patrimoniului unităţii de învăţământ.

    ART. 12
    (1) Preşcolarul/Elevul are dreptul de a avea acces gratuit la portalurile, platformele de învăţare, bibliotecile virtuale şi la alte resurse de învăţare digitale, în funcţie de nevoi.
    (2) Elevul are obligaţia de a participa la activităţile de învăţare on-line stabilite de unitatea de învăţământ.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Dispoziţii finale
    ART. 13
    Ministerul Educaţiei şi Cercetării va actualiza legislaţia subsecventă Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în concordanţă cu prevederile prezentei instrucţiuni.

    ART. 14
    La reluarea activităţii de predare-învăţare-evaluare în unităţile de învăţământ, activitatea-suport pentru învăţarea on-line poate fi valorificată de cadrul didactic prin calificativ/notă cu acordul elevului sau cu acordul părintelui/tutorelui legal.

    ART. 15
    (1) Pentru preşcolarii/elevii din medii dezavantajate, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ, cu sprijinul autorităţilor locale şi al altor parteneri educaţionali, iau măsuri pentru asigurarea condiţiilor necesare şi a accesului la activităţi de învăţare prin identificarea nevoilor şi a soluţiilor de dotare cu echipamente informatice şi conectare la internet.
    (2) Unităţile de învăţământ vor realiza planuri de recuperare şi planuri remediale pentru elevii care în perioada suspendării cursurilor nu au putut participa, din motive obiective, la activităţile de învăţare on-line. Acestea vor fi aplicate imediat după reluarea cursurilor.

    ART. 16
    În organizarea şi desfăşurarea activităţilor în mediul virtual se asigură respectarea cerinţelor privind protecţia datelor cu caracter personal, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016