Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂREA nr. 593 din 8 iunie 2011 (*republicată*)  privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂREA nr. 593 din 8 iunie 2011 (*republicată*) privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 973 din 3 decembrie 2019
    *) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 427/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 din 28 iunie 2019, dându-se textelor o nouă numerotare.
    Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011 şi ulterior a mai fost modificată şi completată prin:
    - Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 9 ianuarie 2014;
    – Hotărârea Guvernului nr. 908/2016 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.025 din 20 decembrie 2016.

    ART. 1
    (1) Institutul Naţional al Patrimoniului, reorganizat potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 72/2013 privind reorganizarea unor instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Culturii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2016, denumit în continuare Institutul, este instituţie publică de cultură de importanţă naţională, cu personalitate juridică, cu activitate în domeniul protejării, restaurării, cercetării şi promovării patrimoniului cultural, aflată în subordinea Ministerului Culturii, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.
    (2) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Ienăchiţă Văcărescu nr. 16, sectorul 4.

    ART. 2
    Institutul are următoarele atribuţii principale:
    a) gestionează fondurile destinate cercetării, expertizării, proiectării şi executării lucrărilor de consolidare-restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2018 privind aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 86/2019;
    b) propune spre aprobare Ministerului Culturii programe şi proiecte de restaurare a monumentelor istorice şi asigură gestionarea acestora, potrivit legii;
    c) fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesarul de credite; stabileşte priorităţile şi evaluează documentaţiile prezentate de persoanele de drept privat în vederea obţinerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobândă legală, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute;
    d) gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. a), sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum şi din alte surse cu aceeaşi destinaţie, obţinute în condiţiile legii; sumele încasate din rambursări de credite şi plăţi din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelaşi scop;
    e) gestionează sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice în condiţiile legii, respectiv pentru finanţarea elaborării de reglementări tehnico-economice, de norme şi metodologii privind elaborarea de documentaţii specifice, executării de lucrări, realizării de achiziţii, contractării şi decontării de lucrări privind monumentele istorice sau pentru finanţarea unor amenajări în vederea pregătirii monumentelor istorice pentru vizitare gratuită, precum şi pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale;
    f) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii, şi supune spre aprobare acestuia Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice şi asigură atribuirea contractelor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de restaurare, conservare, protecţie şi punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii;
    g) verifică şi propune spre avizare, potrivit legii, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările contractate;
    h) asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii în domeniul organizării activităţii de protejare a monumentelor istorice;
    i) elaborează reglementările privind conţinutul-cadru al documentaţiilor, tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea achiziţiilor publice, contractarea şi decontarea lucrărilor;
    j) propune Ministerului Culturii iniţierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice;
    k) organizează, independent sau în colaborare cu Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală sau alte instituţii de specialitate, activităţi de educaţie şi formare şi programe de educaţie permanentă în domeniul patrimoniului cultural imobil, mobil, imaterial şi digital, în condiţiile legii;
    l) asigură fundamentarea ştiinţifică a deciziilor şi a avizelor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice privind clasarea şi evidenţa monumentelor istorice, intervenţiile asupra acestora, precum şi în zonele lor de protecţie;
    m) elaborează dosarele pentru monumentele istorice pe care România ar urma să le propună pentru a fi incluse în Lista patrimoniului mondial al UNESCO, aflate pe Lista tentativă/indicativă a UNESCO, în baza aprobării prealabile a Ministerului Culturii;
    n) elaborează şi actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România;
    o) identifică bunurile imobile susceptibile a fi clasate în Lista monumentelor istorice;
    p) administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic şi biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român;
    q) gestionează Registrul specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici, precum şi procedurile de atestare şi înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii, cu respectarea legislaţiei specifice protecţiei datelor cu caracter personal;
    r) elaborează normele şi metodologiile specifice domeniului monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii;
    s) iniţiază şi derulează proiecte şi programe privind activităţi de cercetare, conservare, restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice;
    ş) gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate inventarierii, elaborării normelor şi metodologiilor pentru monumente istorice;
    t) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi cu instituţii de specialitate în activitatea de inventariere şi de cadastru a monumentelor istorice;
    ţ) poate declanşa procedura de clasare a bunurilor imobile şi a bunurilor imobile aflate în pericol şi poate elabora dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii;
    u) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum şi a zonelor de protecţie a acestora şi propune în acest sens colaborarea Ministerului Culturii cu ministerele şi autorităţile de resort;
    v) realizează şi pune în valoare, în interes public, baze naţionale de date, registre şi depozite, inclusiv digitale, pentru patrimoniul cultural imobil, mobil, imaterial şi digital şi resursele informaţionale asociate, care cuprind: vocabulare controlate, persoane, locuri, evenimente, bibliografii, date, imagini, înregistrări video şi audio, hărţi şi alte informaţii. Acestea includ: baza naţională de date a inventarului patrimoniului cultural naţional mobil şi a patrimoniului clasat, baza naţională de date a Repertoriului arheologic naţional - RAN şi sistemul informaţional geografic aferent, Sistemul informatic de administrare a cercetărilor arheologice - ACERA, baza naţională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber - ETNOMON, Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal, Catalogul colectiv naţional al cărţii vechi, baza de date a Repertoriului patrimoniului imaterial, baza de date bibliografice şi biblioteca digitală a patrimoniului cultural, baza de date a specialiştilor şi Registrul experţilor în domeniul patrimoniului cultural mobil, Registrul arheologilor, baza de date a muzeelor şi colecţiilor şi altele;
    w) centralizează şi procesează datele primite de la Ministerul Culturii, de la operatorii culturali şi din alte surse, asigură evidenţa informatizată, administrarea documentelor şi fişierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea acestora şi publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;
    x) gestionează baza de date geospaţiale a Ministerului Culturii cu privire la monumente istorice şi la situri arheologice, necesare punerii în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, republicată; elaborează şi finanţează proiecte pentru realizarea bazei de date geospaţiale;
    y) cercetează şi pune în valoare informaţiile cuprinse în bazele de date şi din alte surse; acordă asistenţă de specialitate privind valorificarea documentar-ştiinţifică a informaţiei şi publică repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dicţionare, facsimile digitale şi altele;
    z) colaborează cu Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală la completarea bazelor de date aferente şi la documentarea Contului Satelit Cultură;
    aa) îndeplineşte funcţia de agregator naţional în procesul de implementare a Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României - componentă a bibliotecii digitale europene - Europeana.eu, asigurând interfaţa dintre furnizorii de conţinut, respectiv instituţii publice sau alte organizaţii deţinătoare de resurse culturale, şi serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar, cu respectarea prevederilor legale privind interoperabilitatea, securitatea cibernetică şi arhivarea documentelor;
    bb) elaborează norme, standarde, instrumente de evidenţă, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale şi realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe şi proiecte în domeniul patrimoniului cultural;
    cc) oferă asistenţă tehnică şi de specialitate instituţiilor culturale, întreţine programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului cultural, precum şi alte sisteme informatice şi aplicaţii utilizate de către operatorii culturali;
    dd) întreţine şi dezvoltă site-ul web al patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro, portalul naţional Culturalia.ro, alte site-uri web tematice şi portaluri de interes naţional, participă la reţele europene şi internaţionale de date;
    ee) administrează bazele de date, arhivele de documente şi imagini pe suport clasic şi digital, precum şi fototeca istorică a patrimoniului cultural, care sunt proprietatea publică a statului român;
    ff) reprezintă Ministerul Culturii în Sistemul integrat de gestiune a informaţiilor pentru protecţia patrimoniului cultural mobil şi a bunurilor culturale, în alte reţele, parteneriate, comisii interministeriale şi proiecte naţionale şi internaţionale legate de noile tehnologii informatice şi de comunicare în domeniul cultural;
    gg) stochează inventarele privind bunurile culturale mobile clasate şi documentele care au stat la baza operaţiunilor de clasare;
    hh) editează Revista Monumentelor Istorice şi Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice, Cronica cercetărilor arheologice din România, precum şi alte publicaţii de specialitate, pe orice tip de suport, şi comercializează materialele privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice;
    ii) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice, naţionale şi internaţionale în domeniul patrimoniului cultural;
    jj) formulează propuneri cu privire la procedurile şi dosarele de candidatură pentru acţiunea Uniunii Europene intitulată „Marca Patrimoniului European“;
    kk) pune în aplicare Strategia naţională stabilită şi aprobată de Ministerul Culturii privind Lista patrimoniului mondial al UNESCO;
    ll) asigură sprijinul ştiinţific al activităţii de gestiune şi monitorizare a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial al UNESCO şi în Inventarul bunurilor din patrimoniul cultural şi natural susceptibile de a fi înscrise în Lista patrimoniului mondial al UNESCO, denumit în continuare Lista indicativă, precum şi a zonelor de protecţie ale acestora;
    mm) formulează propuneri şi recomandări privind protecţia şi gestiunea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial al UNESCO şi în Lista indicativă şi a zonelor de protecţie a acestora, pe care le transmite spre aprobare Ministerului Culturii. În baza acestei aprobări, transmite autorităţilor şi instituţiilor cu atribuţii de implementare, proprietarilor, administratorilor şi altor titulari ai unor drepturi reale asupra respectivelor imobile, propunerile şi recomandările formulate;
    nn) poate participa, după caz, la reuniunile Comitetului Patrimoniului Mondial al UNESCO, în cadrul delegaţiei României participante la acestea şi al mandatului acesteia, pe baza aprobării Ministerului Culturii şi a celorlalte instituţii din sistemul guvernamental, cu atribuţii în domeniu, conform actelor normative în vigoare.


    ART. 3
    În domeniul protejării şi promovării patrimoniului imaterial, Institutul are următoarele atribuţii principale:
    a) iniţiază şi derulează proiecte şi programe privind activităţi de conservare, protejare, punere în valoare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul României;
    b) realizează, susţine, inclusiv financiar, proiectele, programele şi activităţile de cercetare, conservare, protejare, punere în valoare şi promovare a patrimoniului cultural imaterial de pe teritoriul României, iniţiate de persoane fizice sau juridice de drept public ori privat, în conformitate cu strategiile şi politicile Ministerului Culturii;
    c) efectuează studii, cercetări şi expertize în domeniul patrimoniului imaterial şi culturii tradiţionale, inclusiv cel al meşteşugurilor şi meseriilor tradiţionale şi iniţiază programe de protejare, punere în valoare şi promovare în domeniu;
    d) coordonează metodologic activitatea aşezămintelor culturale în domeniul patrimoniului cultural imaterial;
    e) colaborează cu instituţii specializate sau organizaţii neguvernamentale, în vederea realizării programelor şi activităţilor de cercetare, punere în valoare şi promovare a patrimoniului imaterial;
    f) realizează programe-cadru de educaţie permanentă în domeniul expresiilor culturale tradiţionale;
    g) elaborează şi realizează programe de conservare şi promovare a meşteşugurilor tradiţionale, de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi creaţiei populare, inclusiv prin acordarea de premii în domeniul patrimoniului imaterial şi al culturii tradiţionale;
    h) organizează şi participă la evenimente culturale cu rol ştiinţific, de coordonare metodologică, educative şi/sau de divertisment;
    i) editează, difuzează şi comercializează pe orice suport material cărţi şi alte publicaţii din domeniul patrimoniului cultural imaterial şi al culturii tradiţionale;
    j) organizează şi administrează Registrul naţional al mărcilor tradiţionale distinctive;
    k) omologhează mărcile tradiţionale distinctive;
    l) organizează şi administrează Registrul naţional al patrimoniului cultural imaterial.


    ART. 4
    (1) Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice este program de importanţă naţională.
    (2) Programul naţional de restaurare a monumentelor istorice, denumit în continuare Programul, este elaborat pe baza propunerilor şi fundamentărilor formulate de către Institut, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii, în conformitate cu strategia în domeniu a ministerului şi este aprobat prin ordin al ministrului culturii.
    (3) Programul este principalul instrument de finanţare multianuală de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, pentru conservarea, consolidarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice.
    (4) Condiţiile de eligibilitate, criteriile de prioritizare şi procedura de selecţie a obiectivelor cuprinse în Program, precum şi condiţiile de desfăşurare a lucrărilor finanţate se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii.

    ART. 5
    (1) În cadrul Institutului funcţionează o structură care se ocupă de îndeplinirea atribuţiilor acestuia referitoare la Lista patrimoniului mondial al UNESCO şi la Lista tentativă/indicativă a UNESCO.
    (2) Structura prevăzută la alin. (1) prezintă rapoarte periodice Ministerului Culturii, care este punctul naţional de legătură cu secretariatul UNESCO şi asigură corespondenţa oficială între România şi UNESCO.
    (3) Atribuţiile menţionate la alin. (1) vizează activităţi care necesită aprobarea Ministerului Culturii, aprobare necesară şi obligatorie şi pentru iniţierea oricăror acţiuni, activităţi, corespondenţe la nivel de lucru, documente, iniţiative, grupuri de lucru, vizite, misiuni naţionale şi internaţionale care implică statul român, acestea necesitând inclusiv aprobarea celorlalte instituţii din sistemul guvernamental cu atribuţii în domeniu, conform actelor normative în vigoare.
    (4) Responsabilii ştiinţifici desemnaţi din cadrul Institutului în organismele de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice ale României înscrise în Lista patrimoniului mondial al UNESCO sau pe Lista tentativă/indicativă a UNESCO, împreună cu coordonatorii monumentelor istorice respective desemnaţi de consiliile judeţene, întocmesc rapoarte de monitorizare anuale şi rapoarte periodice care vor fi transmise la UNESCO în baza aprobării prealabile de către Ministerul Culturii; rapoartele se publică în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice.
    (5) Institutul desemnează responsabilii ştiinţifici, menţionaţi la alin. (4), pentru activitatea ştiinţifică şi metodologică de protejare şi gestiune a fiecărui monument istoric.

    ART. 6
    (1) Pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin, Institutul este abilitat să solicite şi să primească de la instituţii publice şi persoane juridice de drept privat cu activitate în domeniu date şi documente necesare exercitării competenţelor sale.
    (2) Institutul centralizează şi prelucrează datele statistice primare referitoare la activităţile din domeniu.
    (3) Institutul colaborează cu instituţii de specialitate din ţară şi din străinătate pentru realizarea unor studii şi cercetări privind evoluţia şi prognoza activităţilor din domeniu.

    ART. 7
    (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.
    (2) Veniturile proprii se obţin din activităţi realizate direct de Institut, şi anume:
    a) contractarea şi realizarea de studii, cercetări şi expertize în domeniul patrimoniului cultural imobil, mobil şi imaterial;
    b) realizarea de lucrări şi servicii de specialitate, tehnice şi economice, în domeniul protejării monumentelor istorice;
    c) editarea şi comercializarea materialelor privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice, a patrimoniului mobil şi a celui imaterial, precum şi a celor privind educaţia permanentă în domeniul expresiilor culturale tradiţionale;
    d) alte activităţi specifice realizate în conformitate cu atribuţiile sale legale;
    e) cofinanţări de programe şi proiecte;
    f) publicaţii pe orice tip de suport;
    g) prestaţii editoriale;
    h) studii, proiecte şi prestări de servicii;
    i) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare: arhivă, fototecă şi altele;
    j) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;
    k) activitatea de atestare a specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, pe bază de tarife aprobate de Ministerul Culturii;
    l) închirierea bunurilor imobile pe care le are în administrare, în condiţiile legii.

    (3) Activitatea de gestionare a timbrului monumentelor istorice, instituită potrivit dispoziţiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este organizată ca activitate finanţată integral din venituri proprii, înfiinţată pe lângă Institut.

    ART. 8
    (1) Institutul este condus de către un manager pe baza contractului de management, încheiat în urma concursului de proiecte de management, conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Managerul este ordonator terţiar de credite.
    (3) În exercitarea atribuţiilor sale, managerul emite dispoziţii.
    (4) Managerul Institutului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară sau din străinătate.
    (5) În exercitarea atribuţiilor sale, managerul este ajutat de Consiliul de administraţie al Institutului, organ colectiv cu rol deliberativ de conducere.
    (6) Componenţa şi atribuţiile Consiliului de administraţie se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare internă al Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii.
    (7) Pe lângă manager funcţionează Consiliul ştiinţific al Institutului, organ colectiv cu rol consultativ, alcătuit din personalităţi culturale şi din specialişti în domeniul patrimoniului cultural. Componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare a Consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii.

    ART. 9
    (1) Numărul maxim de posturi ale Institutului se aprobă prin ordin al ministrului culturii şi se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II „Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice de cultură de importanţă naţională, finanţate din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat“ din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Funcţiile de execuţie specifice domeniului culturii din cadrul Institutului vor fi stabilite conform anexei nr. III - Familia ocupaţională de funcţii bugetare „Cultură“ unităţi de cultură, la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, iar funcţiile specifice altor domenii de activitate vor fi stabilite potrivit anexelor în care acestea sunt prevăzute.

    ART. 10
    (1) Institutul poate utiliza două autoturisme pentru transportul personalului, cu un consum lunar de carburant de 250 litri fiecare.
    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, a activităţilor de control şi inspecţie şi a activităţilor de protecţie a patrimoniului cultural naţional imobil, Institutul poate utiliza 6 autoturisme şi o maşină de teren. Consumul lunar maxim de carburant este de 250 litri fiecare.

    ART. 11
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:
    a) Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) art. 2 alin. (3) pct. C^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 privind înfiinţarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare**).
    **) Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 24 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.    NOTĂ:
    Reproducem mai jos prevederile art. II şi III din Hotărârea Guvernului nr. 1.084/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului, care nu sunt incluse în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 593/2011 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:
    "ART. II
    (1) Preluarea personalului Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale şi încadrarea personalului pe noile funcţii şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru Institut, precum şi stabilirea drepturilor salariale acordate, potrivit legii, se realizează în termen de maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.
    (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi organigrama Institutului se aprobă, la propunerea managerului, prin ordin al ministrului culturii care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    ART. III
    (1) Patrimoniul Institutului Naţional al Patrimoniului se completează cu activul şi pasivul Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, conform ultimei situaţii financiare întocmite, pe bază de protocol încheiat în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde:
    a) prevederile bugetare pe anul 2013, execuţia bugetară la momentul predării-preluării, inclusiv creditele bugetare rămase neutilizate;
    b) structurile de personal preluate;
    c) patrimoniul stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite de fiecare instituţie, bunurile imobile aflate în administrarea Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, cuprinse în anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, identificate la numerele MFP 33430 şi 33431;
    d) bazele de date şi registrele speciale predate şi alte informaţii specifice.
    (3) După semnarea protocolului prevăzut la alin. (2), anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează în mod corespunzător."


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016