Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂREA nr. 573 din 7 septembrie 1998  privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂREA nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 476 din 4 iunie 2020
    *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea nr. 272/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 9 aprilie 2020, dându-se textelor o nouă numerotare.
    Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998 şi ulterior a mai fost modificată şi completată prin:
    - Hotărârea Guvernului nr. 1.396/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 813 din 27 noiembrie 2009;
    – Hotărârea nr. 560/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 7 august 2013;
    – Hotărârea Guvernului nr. 63/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 28 februarie 2017.


    ART. 1
    (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
    (2) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este autoritate unică pe teritoriul României în asigurarea protecţiei proprietăţii industriale, în conformitate cu legislaţia naţională în domeniu şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care România este parte.

    ART. 2
    Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltării protecţiei proprietăţii industriale în România şi aplică politica Guvernului în domeniu.

    ART. 3
    (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci exercită următoarele atribuţii principale:
    1. înregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale, eliberează titluri de protecţie care conferă titularilor lor drepturi exclusive pe teritoriul României;
    2. este depozitarul registrelor naţionale ale cererilor depuse şi al registrelor naţionale ale titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, mărci, indicaţii geografice, desene şi modele, topografii de produse semiconductoare, modele de utilitate şi certificate suplimentare de protecţie;
    3. editează şi publică Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al României;
    4. editează şi publică fasciculele brevetelor de invenţie;
    5. administrează şi conservă Colecţia naţională de proprietate industrială, întreţine şi dezvoltă baza de date informatizată în domeniul său de activitate, inclusiv prin schimburi internaţionale;
    6. efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietăţii industriale;
    7. publică on-line, pe site-ul oficial al instituţiei, la cerere, în mod gratuit şi fără acordarea de drepturi de autor, articole destinate promovării domeniului proprietăţii industriale;
    8. atestă consilierii în domeniul proprietăţii industriale şi ţine evidenţa acestora în registrul naţional al cărui depozitar este;
    9. acordă, la cerere, consultanţă de specialitate în domeniul proprietăţii industriale şi organizează cursuri de instruire, seminarii şi simpozioane în domeniu;
    10. asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările internaţionale şi europene în domeniul protecţiei proprietăţii industriale;
    11. iniţiază, negociază şi participă, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri, protocoale şi alte înţelegeri interne şi internaţionale în domeniul protecţiei proprietăţii industriale;
    12. participă şi implementează prin specialiştii Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci proiecte europene şi regionale în domeniul proprietăţii industriale, finanţate parţial sau integral de către organisme cu care oficiul dezvoltă relaţii de cooperare;
    13. îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul proprietăţii industriale, care decurg din dispoziţiile legale în vigoare şi din acordurile internaţionale la care România este parte.

    (2) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci sprijină activitatea de inovare din institute de cercetare şi universităţi prin acţiuni de diseminare şi promovare a domeniului proprietăţii industriale, în care scop alocă resurse materiale şi/sau financiare din bugetul de venituri proprii al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
    (3) Pentru sprijinirea brevetării în străinătate a invenţiilor româneşti, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate aloca o parte din veniturile încasate, potrivit criteriilor stabilite prin instrucţiuni emise de directorul general şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (4) Nivelul sumelor alocate în vederea sprijinirii inovării şi brevetării invenţiilor româneşti în străinătate se aprobă prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.

    ART. 4
    Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci dezvoltă relaţii cu instituţiile similare din alte state, precum şi cu organizaţiile internaţionale şi regionale de proprietate industrială şi reprezintă România în organizaţiile internaţionale şi regionale de specialitate la care este membră, potrivit mandatului acordat.

    ART. 5
    (1) În structura organizatorică a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci funcţionează direcţii conduse de directori, salarizaţi conform legii. Structura organizatorică este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre.
    (2) În desfăşurarea activităţii Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin ordin al directorului general se pot organiza servicii, birouri, compartimente şi colective temporare.
    (3) Numărul maxim de posturi la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este de 243.

    ART. 6
    (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este condus de un director general numit prin decizie a primministrului.
    (2) Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci are rang de secretar de stat.
    (3) Directorul general conduce întreaga activitate a oficiului şi îl reprezintă în raporturile cu Guvernul, ministerele, celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, cu instituţii naţionale şi internaţionale, precum şi cu persoane fizice şi juridice române şi străine.
    (4) Directorul general poate delega atribuţii directorilor din subordine.
    (5) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite ordine, decizii, instrucţiuni, dispoziţii, cu caracter normativ sau individual.

    ART. 7
    (1) Pe lângă directorul general funcţionează colegiul de conducere, ca organ consultativ. Componenţa şi atribuţiile colegiului de conducere se stabilesc prin ordin al directorului general.
    (2) Preşedintele colegiului de conducere este directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, iar în lipsa acestuia atribuţiile preşedintelui sunt îndeplinite de către directorul general adjunct sau un alt director, împuterniciţi prin mandat scris.

    ART. 8
    Structura organizatorică detaliată a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi regulamentul de organizare şi funcţionare se aprobă, potrivit dispoziţiilor legale, prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.

    ART. 9
    În exercitarea atribuţiilor sale, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci colaborează cu ministerele şi cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului.

    ART. 10
    Cheltuielile de funcţionare ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se finanţează din veniturile proprii realizate.

    ART. 11
    Salariile personalului se stabilesc în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.

    ART. 12
    Tarifele referitoare la serviciile efectuate pentru terţi se stabilesc prin ordin al directorului general.

    ART. 13
    În structura Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se pot înfiinţa, prin ordin al directorului general, respectându-se încadrarea în numărul total de posturi aprobat, structuri fără personalitate juridică având ca atribuţii formarea şi pregătirea personalului de specialitate în domeniul proprietăţii industriale în România, precum şi editarea materialelor de promovare din domeniul său de activitate.

    ART. 14
    (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate sprijini activitatea centrelor regionale de promovare a proprietăţii industriale, existente pe lângă universităţi, camere de comerţ şi altele asemenea, prin acordarea de asistenţă tehnică, consultanţă şi dotare, potrivit legislaţiei în vigoare.
    (2) Asistenţa prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin convenţii de colaborare încheiate între părţi, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

    ART. 15
    Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci poate utiliza, pentru organizarea de simpozioane, seminarii, manifestări similare sau pentru editarea publicaţiilor de specialitate, sume provenite din taxe de participare, sponsorizări, publicitate, donaţii şi contribuţii, destinate special acestui scop, în condiţiile legii.

    ART. 16
    Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci utilizează un parc auto, stabilit potrivit prevederilor legale.

    ART. 17
    Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 18
    Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

    ANEXA 1

    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
    Nr. maxim de posturi: 243
 (a se vedea imaginea asociată)
    NOTĂ:
    Reproducem mai jos prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 560/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, care nu sunt încorporate în forma republicată a Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţii proprii ale actului modificator:
    "ART. II
    Încadrarea personalului Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică se face în termenele şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal."


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016