Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 933 din 28 octombrie 2020  privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 933 din 28 octombrie 2020 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 102 + 800 - 103 + 280; 103 + 380 - 105 + 100; 105 + 500 - 108 + 600; 108 + 700 - 111 + 530; 111 + 640 - 114 + 250; 114 + 350 - 115 + 970, de pe raza localităţilor Dragalina şi Perişoru, judeţul Călăraşi"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1038 din 6 noiembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2016 pentru modificarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 150/2017, ale art. 2 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (4) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin care a fost aprobat Programul naţional de realizare a perdelelor forestiere pentru protecţia autostrăzilor şi drumurilor naţionale, şi având în vedere Decizia inspectorului-şef al Gărzii forestiere Bucureşti nr. 110/2016 prin care au fost aprobaţi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii „Perdele forestiere de protecţie autostrăzi şi drumuri naţionale“, anexa nr. 2 - Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 102 + 800 - 103 + 280; 103 + 380 - 105 + 100; 105 + 500 - 108 + 600; 108 + 700 - 111 + 530; 111 + 640 - 114 + 250; 114 + 350 - 115 + 970,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 102 + 800 - 103 + 280; 103 + 380 - 105 + 100; 105 + 500 - 108 + 600; 108 + 700 - 111 + 530; 111 + 640 - 114 + 250; 114 + 350 - 115 + 970, de pe raza localităţilor Dragalina şi Perişoru, judeţul Călăraşi“, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice, prevăzute în anexa nr. 1*).
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a planului de amplasament/hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 102 + 800 - 103 + 280; 103 + 380 - 105 + 100; 105 + 500 - 108 + 600; 108 + 700 - 111 + 530; 111 + 640 - 114 + 250; 114 + 350 - 115 + 970, de pe raza localităţilor Dragalina şi Perişoru, judeţul Călăraşi“, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva.

    ART. 3
    Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit art. 2, situate pe raza localităţilor Dragalina şi Perişoru din judeţul Călăraşi, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 4
    Se aprobă sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Dragalina şi Perişoru din judeţul Călăraşi, în cuantum de 469.698 lei, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat pentru anul 2020 Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 01 „Transferuri interne“, alineatul 55 „Transferuri pentru finanţarea lucrărilor de împădurire“.

    ART. 5
    Sumele individuale prevăzute la art. 4 se virează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în termen de maximum 30 de zile de la data solicitării acestora de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, la dispoziţia proprietarilor de imobile situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 7
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Ştefan Gheorghe,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 28 octombrie 2020.
    Nr. 933.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii,
    situate pe raza localităţilor Dragalina şi Perişoru, judeţul Călăraşi,
    proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌──────────────────────────────────────┐
│Categoria de folosinţă: │
├──────────────────────────────────────┤
│A - Arabil │
└──────────────────────────────────────┘

    Obiectivul de investiţii: „Perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2, judeţul Călăraşi, poziţiile kilometrice: 102 + 800 - 103 + 280; 103 + 380 - 105 + 100; 105 + 500 - 108 + 600; 108 + 700 - 111 + 530; 111 + 640 - 114 + 250; 114 + 350 - 115 + 970“

┌────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Număr │ │ │ │Valoarea justă│
│ │ │ │Numele şi │ │Nr. │parcelă │ │ │Suprafaţă │a │
│Nr. │ │Unitatea │prenumele │Categoria│cadastral│în │Tarla/ │Poziţia │de │despăgubirilor│
│crt.│Judeţ │administrativ-teritorială│proprietarului/ │de │/ Nr. │planul │Parcelă│faţă de │expropriat│terenului, │
│ │ │ │deţinătorului │folosinţă│carte │de │ │localitate│(mp) │conform Legii │
│ │ │ │terenului │ │funciară │situaţie│ │ │ │nr. 255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 102 + 800 - 103 + 025, UAT Dragalina, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Sculy-Logotheti │A-Arabil │20107 │1 │T 142/ │extravilan│6153 │8.109,42 lei │
│ │ │ │Severina │ │ │ │2, P 1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Gulacsi Gologan │A-Arabil │23354 │2 │T 142/ │extravilan│577 │760,46 lei │
│ │ │ │Stefan │ │ │ │2, P 2 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │6730 │8.869,88 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 103 + 040 - 103 + 280, UAT Dragalina, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Gulacsi Gologan │A-Arabil │20092 │1 │T 142/ │extravilan│5077 │6.691,29 lei │
│ │ │ │Ştefan │ │ │ │3, P 1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Gulacsi Gologan │A-Arabil │23351 │2 │T 142/ │extravilan│2153 │2.837,57 lei │
│ │ │ │Stefan │ │ │ │3, P 2 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │7230 │9.528,86 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 103 + 380 - 103 + 840, UAT Dragalina, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Beta Maria │A-Arabil │23345 │1 │T 141/ │extravilan│13320 │17.555,26 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │3, P 3 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │13320 │17.555,26 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 103 + 846 - 105 + 100, UAT Dragalina, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Protopopescu │A-Arabil │21704 │1 │T 140, │extravilan│4364 │5.751,59 lei │
│ │ │ │Sergiu │ │ │ │P 1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Protopopescu │A-Arabil │- │2 │T 140, │extravilan│8006 │10.551,60 lei │
│ │ │ │Sergiu │ │ │ │P 2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Focheanu Marius │ │ │ │T 140, │ │ │ │
│3 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Florin │A-Arabil │22887 │3 │P 3-4, │extravilan│61 │80,40 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │lot 1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Arpasanu Gheorghe│ │ │ │T 140, │ │ │ │
│4 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Virgil, Arpasanu │A-Arabil │22888 │4 │P 3-4, │extravilan│2767 │3.646,80 lei │
│ │ │ │Elena │ │ │ │lot 2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Roman Paula, │ │ │ │T 140, │ │ │ │
│5 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Roman Marius │A-Arabil │21809 │5 │P 3-4 │extravilan│2135 │2.813,85 lei │
│ │ │ │Viorel │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│6 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Tolea Sorina │A-Arabil │22556 │6 │T 140, │extravilan│302 │398,02 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 3-4 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│7 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │SOCIETATEA ARPEST│A-Arabil │22557 │7 │T 140, │extravilan│1829 │2.410,55 lei │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │P 3-4 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Munteanu │ │ │ │T 140, │ │ │ │
│8 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Cogalniceanu │A-Arabil │23473 │8 │P 3 │extravilan│7230 │9.528,87 lei │
│ │ │ │Florina │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Dumitrescu │ │ │ │T 140, │ │ │ │
│9 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Georgeta │A-Arabil │21699 │9 │P 5, │extravilan│6865 │9.047,81 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │lot 2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│10 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Popa Gh. Zamfira │A-Arabil │- │10 │T 140, │extravilan│1273 │1.677,77 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 6 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│11 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Nazat Steliana │A-Arabil │- │11 │T 140, │extravilan│1267 │1.669,86 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 7 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Danciu George, │ │ │ │T 140, │ │ │ │
│12 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Savu Catela │A-Arabil │22902 │12 │P 8 │extravilan│1431 │1.886,00 lei │
│ │ │ │Nicoleta │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │37530 │49.463,12 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 105 + 500 - km 106 + 015, UAT Dragalina, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Patranescu │A-Arabil │- │1 │T 184, │extravilan│4596 │6.057,35 lei │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │P 21 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Savu Niculae, │A-Arabil │20372 │2 │T 184, │extravilan│551 │726,20 lei │
│ │ │ │Savu Daniela │ │ │ │P 20 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Savu Niculae, │A-Arabil │21854 │3 │T 184, │extravilan│864 │1.138,72 lei │
│ │ │ │Savu Daniela │ │ │ │P 19 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│4 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Neferu Traian, │A-Arabil │23695 │4 │T 184, │extravilan│767 │1.010,88 lei │
│ │ │ │Neferu Maria │ │ │ │P 18 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│5 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Savu Niculae, │A-Arabil │20228 │5 │T 184, │extravilan│319 │420,43 lei │
│ │ │ │Savu Daniela │ │ │ │P 17 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│6 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Savu Niculae, │A-Arabil │20175 │6 │T 184, │extravilan│319 │420,43 lei │
│ │ │ │Savu Daniela │ │ │ │P 17 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│7 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Savu Niculae, │A-Arabil │20438 │7 │T 184, │extravilan│425 │560,13 lei │
│ │ │ │Savu Daniela │ │ │ │P 16 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│8 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Savu Niculae, │A-Arabil │20437 │8 │T 184, │extravilan│848 │1.117,63 lei │
│ │ │ │Savu Daniela │ │ │ │P 15 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│9 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Savu Niculae, │A-Arabil │20436 │9 │T 184, │extravilan│423 │557,50 lei │
│ │ │ │Savu Daniela │ │ │ │P 14 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│10 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Savu Niculae, │A-Arabil │20440 │10 │T 184, │extravilan│423 │557,50 lei │
│ │ │ │Savu Daniela │ │ │ │P 13 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│11 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Savu Niculae, │A-Arabil │20435 │11 │T 184, │extravilan│414 │545,64 lei │
│ │ │ │Savu Daniela │ │ │ │P 12 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│12 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Savu Niculae, │A-Arabil │20439 │12 │T 184, │extravilan│379 │499,51 lei │
│ │ │ │Savu Daniela │ │ │ │P 11 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│13 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Savu Niculae, │A-Arabil │20233 │13 │T 184, │extravilan│408 │537,73 lei │
│ │ │ │Savu Daniela │ │ │ │P 10 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│14 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Dursina Platon │A-Arabil │- │14 │T 184, │extravilan│411 │541,68 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 9 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│15 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Constantin Victor│A-Arabil │- │15 │T 184, │extravilan│297 │391,43 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 8 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. BARTER │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │TRADING ROMANIA -│A-Arabil │20411 │16 │T 184, │extravilan│208 │274,14 lei │
│ │ │ │S.R.L., VOLKSBANK│ │ │ │P 7 │ │ │ │
│ │ │ │ROMANIA - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. BARTER │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │TRADING ROMANIA -│A-Arabil │20414 │17 │T 184, │extravilan│173 │228,01 lei │
│ │ │ │S.R.L., VOLKSBANK│ │ │ │P 6 │ │ │ │
│ │ │ │ROMANIA - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. BARTER │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │TRADING ROMANIA -│A-Arabil │20415 │18 │T 184, │extravilan│138 │181,88 lei │
│ │ │ │S.R.L., VOLKSBANK│ │ │ │P 5 │ │ │ │
│ │ │ │ROMANIA - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. BARTER │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │TRADING ROMANIA -│A-Arabil │20413 │19 │T 184, │extravilan│103 │135,75 lei │
│ │ │ │S.R.L., VOLKSBANK│ │ │ │P 4 │ │ │ │
│ │ │ │ROMANIA - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. BARTER │ │ │ │ │ │ │ │
│20 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │TRADING ROMANIA -│A-Arabil │20416 │20 │T 184, │extravilan│68 │89,62 lei │
│ │ │ │S.R.L., VOLKSBANK│ │ │ │P 3 │ │ │ │
│ │ │ │ROMANIA - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│21 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Paduretu Maria │A-Arabil │- │21 │T 184, │extravilan│34 │44,81 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│22 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Dragomir Maria │A-Arabil │20412 │22 │T 184, │extravilan│4 │5,27 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│23 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Plaisanu Daniel │A-Arabil │- │23 │T 184, │extravilan│2748 │3.621,76 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 25 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │14920 │19.664,00 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 106 + 040 - 106 + 905, UAT Dragalina, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Iorgoiu Ion │A-Arabil │485 │1 │T 134/ │extravilan│2594 │3.418,79 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Simion Zenovia │A-Arabil │24430 │2 │T 134/ │extravilan│1222 │1.610,55 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Simion (Drinca) │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Maria, Simion │A-Arabil │24015 │3 │T 134/ │extravilan│2768 │3.648,12 lei │
│ │ │ │Constantin, │ │ │ │1, P 3 │ │ │ │
│ │ │ │Simion Zenovia │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│4 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Vulpe Ion │A-Arabil │470 │4 │T 134/ │extravilan│2568 │3.384,53 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 4 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│5 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Ghionoiu Dumitru │A-Arabil │1792 │5 │T 134/ │extravilan│2336 │3.078,76 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 5 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│6 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Anghelache │A-Arabil │1862 │6 │T 134/ │extravilan│291 │383,53 lei │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │1, P 6 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│7 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Anghelache │A-Arabil │1850 │7 │T 134/ │extravilan│292 │384,84 lei │
│ │ │ │Constantin │ │ │ │1, P 7 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Calinescu Razvan │ │ │ │T 134/ │ │ │ │
│8 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Andrei, Calinescu│A-Arabil │24302 │8 │1, P 8 │extravilan│292 │384,84 lei │
│ │ │ │Vasilica │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Calinescu Razvan │ │ │ │T 134/ │ │ │ │
│9 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Andrei, Calinescu│A-Arabil │24293 │9 │1, P 9 │extravilan│2234 │2.944,33 lei │
│ │ │ │Vasilica │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│10 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Dupceag Niculina │A-Arabil │394 │10 │T 134/ │extravilan│265 │349,26 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 10│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│11 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Simion Aurelian │A-Arabil │23178 │11 │T 134/ │extravilan│2624 │3.458,33 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 11│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│12 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Serban Maria │A-Arabil │20771 │12 │T 134/ │extravilan│1316 │1.734,44 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 12│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│13 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Stanciu Gh. Ion │A-Arabil │20768 │13 │T 134/ │extravilan│1870 │2.464,59 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 11│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│14 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Ivascu Eugenia │A-Arabil │302 │14 │T 134/ │extravilan│583 │768,37 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 14│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│15 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Teicu Steliana │A-Arabil │329 │15 │T 134/ │extravilan│583 │768,37 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 15│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│16 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Smedia Constantin│A-Arabil │320 │16 │T 134/ │extravilan│496 │653,71 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 16│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Dulea Ecaterina, │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Cozan Elisabeta, │A-Arabil │24139 │17 │T 134/ │extravilan│1750 │2.306,43 lei │
│ │ │ │Constantin Joita,│ │ │ │1, P 17│ │ │ │
│ │ │ │Dulea Stefan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│18 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Calavie Nicolae │A-Arabil │364 │18 │T 134/ │extravilan│1809 │2.384,19 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 18│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│19 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Rosca Dumitru │A-Arabil │361 │19 │T 134/ │extravilan│263 │346,62 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 19│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│20 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Rosca Elena │A-Arabil │376 │20 │T 134/ │extravilan│584 │769,69 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 20│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│21 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Rosca Ion │A-Arabil │400 │21 │T 134/ │extravilan│980 │1.291,60 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 21│ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │27720 │36.533,89 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 106 + 921 - 107 + 039, UAT Dragalina, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Rosca Ion │A-Arabil │400 │1 │T 134/ │extravilan│228 │300,50 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 21│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Birzaloiu Ion, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Birzaloiu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vasilica, Rosca │ │ │ │T 134/ │ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Georgeta, Calavie│A-Arabil │340 │2 │1, P 22│extravilan│1782 │2.348,61 lei │
│ │ │ │Eugenia, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Birzaloiu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Ciobanu Dumitru │A-Arabil │323 │3 │T 134/ │extravilan│1460 │1.924,22 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 23│ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │3470 │4.573,33 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 107 + 045 - 108 + 355, UAT Dragalina, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │SOCIETATEA │A-Arabil │24478 │1 │T 133/1│extravilan│17936 │23.638,97 lei │
│ │ │ │ARPREST - S.R.L. │ │ │ │, P 2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Stuparu Maria, │A-Arabil │NC: 530/2│3 │T 128/ │extravilan│21276 │28.040,96 lei │
│ │ │ │Antonia Ioana │ │/3 │ │1, P 6 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │39212 │51.679,93 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 108 + 390 - 108 + 600, UAT Dragalina, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Oprea Rodica │A-Arabil │287 │1 │T 127/ │extravilan│5660 │7.459,67 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 5 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │5660 │7.459,67 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 108 + 700 - 109 + 085, UAT Dragalina, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Dabija Ecaterina │A-Arabil │258 │1 │T 127/ │extravilan│58 │76,44 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 7 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Nasta Serban, │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Nasta Lucia, │A-Arabil │280/2 │2 │T 127/ │extravilan│11432 │15.066,94 lei │
│ │ │ │Nasta Egon Mihai,│ │ │ │1, P 4 │ │ │ │
│ │ │ │Nasta Eugen │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │11490 │15.143,38 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 109 + 091 - 110 + 570, UAT Dragalina, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │Teren la │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │dispoziţia │A-Arabil │- │1 │T 125/1│extravilan│2161 │2.848,12 lei │
│ │ │ │Comisiei locale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de fond funciar* │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │S.C. ADVIDOCA - │ │ │ │T 125/ │ │ │ │
│2 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │S.R.L. │A-Arabil │21926 │2 │1, P 28│extravilan│3476 │4.581,24 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Mihai Elena, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mirescu Maria, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vasile Virginia, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vasile Maria, │ │ │ │T 125/ │ │ │ │
│3 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Vasile George, │A-Arabil │- │3 │1, P 28│extravilan│3092 │4.075,14 lei │
│ │ │ │Vasile Ion, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Bugeac Elena, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Petcu Maria, Stan│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Luminita │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│4 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Constantin Maria │A-Arabil │- │4 │T 125/ │extravilan│719 │947,61 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 29│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│5 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │S.C. CHIREA 2000 │A-Arabil │23692 │5 │T 125/ │extravilan│1569 │2.067,88 lei │
│ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │1, P 30│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Matache Marius │ │ │ │T 125/ │ │ │ │
│6 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Viorel, Matache │A-Arabil │21839 │6 │1, P 31│extravilan│595 │784,19 lei │
│ │ │ │Laura Mihaela │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│7 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Izvoreanu Aurica │A-Arabil │- │7 │T 125/ │extravilan│353 │465,24 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 32│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Chirea │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Simion-Viorel, │A-Arabil │20019 │8 │T 125/ │extravilan│2450 │3.229,01 lei │
│ │ │ │Chirea │ │ │ │1, P 33│ │ │ │
│ │ │ │Doina-Elena │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Matache Marius │ │ │ │T 125/ │ │ │ │
│9 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Viorel, Matache │A-Arabil │21239 │9 │1, P 34│extravilan│924 │1.217,80 lei │
│ │ │ │Laura Mihaela │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│10 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │S.C. ADVIDOCA - │A-Arabil │21436 │10 │T 125/ │extravilan│1147 │1.511,70 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │1, P 35│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│11 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Stanciu Vasile │A-Arabil │24091 │11 │T 125/ │extravilan│1367 │1.801,65 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 36│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Proca │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Robert-Valentin, │A-Arabil │20565 │12 │T 125/ │extravilan│1132 │1.491,93 lei │
│ │ │ │Gascan │ │ │ │1, P 37│ │ │ │
│ │ │ │Diana-Carmen │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│13 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Plosca Anghel │A-Arabil │24443 │13 │T 125/ │extravilan│451 │594,40 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 38│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Chirea │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Simion-Viorel, │A-Arabil │20013 │14 │T 125/ │extravilan│2239 │2.950,92 lei │
│ │ │ │Chirea │ │ │ │1, P 39│ │ │ │
│ │ │ │Doina-Elena │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Muresanu Tudora, │ │ │ │T 125/ │ │ │ │
│15 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Nicolae Elena, │A-Arabil │- │15 │1, P 40│extravilan│3312 │4.365,09 lei │
│ │ │ │Stefan Voda │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│16 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Serban Ion │A-Arabil │20408 │16 │T 125/ │extravilan│2091 │2.755,86 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 41│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│17 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Serban │A-Arabil │20409 │17 │T 125/ │extravilan│562 │740,69 lei │
│ │ │ │Mircea-Danut │ │ │ │1, P 41│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Radulescu │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gabriel-Corneliu,│ │ │ │ │ │ │ │
│18 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Radulescu │A-Arabil │20410 │18 │T 125/ │extravilan│1034 │1.362,77 lei │
│ │ │ │Georgeta, Cindrea│ │ │ │1, P 41│ │ │ │
│ │ │ │Dan-Nicu, Cindrea│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Violeta-Marilena │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│19 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Gavrila Lascar │A-Arabil │- │19 │T 125/ │extravilan│1072 │1.412,86 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 42│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│20 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │S.C. ADVIDOCA - │A-Arabil │21435 │20 │T 125/ │extravilan│474 │624,71 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │1, P 43│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│21 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │S.C. ADVIDOCA - │A-Arabil │21437 │21 │T 125/ │extravilan│2405 │3.169,70 lei │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │1, P 44│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Chirea │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Simion-Viorel, │A-Arabil │20110 │22 │T 125/ │extravilan│1875 │2.471,18 lei │
│ │ │ │Chirea │ │ │ │1, P 4 │ │ │ │
│ │ │ │Doina-Elena │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Chirea Simion │ │ │ │T 125/ │ │ │ │
│23 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Viorel, Chirea │A-Arabil │20451 │23 │1, P 3 │extravilan│768 │1.012,19 lei │
│ │ │ │Doina Elena │ │ │ │lot 1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Chirea Simion │ │ │ │T 125/ │ │ │ │
│24 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Viorel, Chirea │A-Arabil │20452 │24 │1, P 3 │extravilan│787 │1.037,24 lei │
│ │ │ │Doina Elena │ │ │ │lot 2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│25 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Ditescu Dumitru │A-Arabil │23346 │25 │T 125/ │extravilan│5426 │7.151,26 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Dragnea Ion, │ │ │ │T 125/ │ │ │ │
│26 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Dragnea Dan, Nitu│A-Arabil │677 │26 │1, P 1 │extravilan│2219 │2.924,56 lei │
│ │ │ │Elena │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │43700 │57.594,94 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 110 + 580 - 111 + 275, UAT Dragalina, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Barton Venera │A-Arabil │357 │1 │T 124/ │extravilan│363 │478,42 lei │
│ │ │ │Smaranda │ │ │ │1, P 24│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Samargiu Petru │A-Arabil │246 │2 │T 124/ │extravilan│11911 │15.698,25 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 23│ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI│DRAGALINA │Martac Dumitru │A-Arabil │524 │3 │T 124/ │extravilan│9106 │12.001,36 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │1, P 25│ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │21380 │28.178,03 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL UAT DRAGALINA, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI │232362 │306.244,29 lei│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 111 + 355 - 111 + 530, UAT Perişoru, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │Academia Română │A-Arabil │- │1 │T 95/5,│extravilan│2141 │2.821,76 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 1 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │2141 │2.821,76 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 111 + 640 - 114 + 000, UAT Perişoru, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │Academia Română │A-Arabil │- │1 │T 95/5,│extravilan│20833 │27.457,10 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │Academia Română │A-Arabil │- │3 │T 95/6,│extravilan│11281 │14.867,93 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │Academia Română │A-Arabil │- │4 │T 95/7,│> │37605 │49.561,96 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 1 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │69719 │91.886,99 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 114 + 095 - 114 + 250, UAT Perişoru, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │Academia Română │A-Arabil │- │1 │T 95/7,│extravilan│4960 │6.537,09 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 1 │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │4960 │6.537,09 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 114 + 350 - 115 + 710, UAT Perişoru, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│1 │CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │Academia Română │A-Arabil │- │1 │T 95/7,│extravilan│1413 │1.862,28 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │P 1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│2 │CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │Screca Dumitru │A-Arabil │196 │2 │T 114/ │extravilan│591 │778,92 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │4, P 1 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│3 │CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │Ciobanu Victoria │A-Arabil │274 │3 │T 114/ │extravilan│592 │780,23 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │4, P 2 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│4 │CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │Rosu Georgeta, │A-Arabil │277 │4 │T 114/ │extravilan│7343 │9.677,80 lei │
│ │ │ │Dragan Aurelian │ │ │ │4, P 3 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│5 │CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │Calinescu Elena │A-Arabil │376/2 │5 │T 114/ │extravilan│15532 │20.470,59 lei │
│ │ │ │ │ │ │ │4, P 4 │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────────────────┼─────────────────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────────┤
│ │ │ │Iordache Anghel, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Voicu Iana, Ion │ │ │ │T 114/ │ │ │ │
│6 │CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │Maria, Iordache │A-Arabil │298/2/2 │6 │4, P 5 │extravilan│15849 │20.888,38 lei │
│ │ │ │Raducan, Iordache│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Tache │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │41320 │54.458,20 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┤
│Tronsonul 115 + 750 - 115 + 970, UAT Perişoru, judeţul Călăraşi │
├────┬────────┬─────────────────────────┬─────────────────┬──────────┬────────┬────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────────┤
│ │ │ │Vasile Mihai │ │ │ │T 114/ │ │ │ │
│1 │CĂLĂRAŞI│PERIŞORU │Costin, Vasile │A-Arabil │23191 │1 │4, P 8 │extravilan│5880 │7.749,62 lei │
│ │ │ │Marinela │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────────────────┴─────────────────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴──────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL │5880 │7.749,62 lei │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL UAT PERIŞORU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI │124020 │163.453,66 lei│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────────┤
│TOTAL GENERAL │356382 │469.697,95 lei│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────────┘

    * Pentru poziţiile în care se regăseşte menţiunea „teren la dispoziţia Comisiei locale de fond funciar“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarului/deţinătorului va fi identificat ulterior, după punerea în posesie, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016