Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 933 din 13 decembrie 2019  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 933 din 13 decembrie 2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire Timişoara-Sud"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1016 din 17 decembrie 2019
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire Timişoara-Sud“, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara-Sud“, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzut(e) în anexa nr. 1*).
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara-Sud“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza municipiului Timişoara şi a localităţilor Sânmihaiu Român, Şag, Giroc, Moşniţa Nouă şi Ghiroda, din judeţul Timiş, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza municipiului Timişoara şi a localităţilor Sânmihaiu Român, Şag, Giroc, Moşniţa Nouă şi Ghiroda, din judeţul Timiş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara-Sud“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, situate pe raza municipiului Timişoara şi a localităţilor Sânmihaiu Român, Şag, Giroc, Moşniţa Nouă şi Ghiroda, din judeţul Timiş, sunt în cuantum total de 31.883,12 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de coeziune“ - FC.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 13 decembrie 2019.
    Nr. 933.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică
    de interes naţional „Varianta de ocolire Timişoara Sud“, aflate pe raza municipiului Timişoara şi a localităţilor Sânmihaiu Român, Şag,
    Giroc, Moşniţa Nouă şi Ghiroda, din judeţul Timiş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬─────┬─────────┬───────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Nr. carte │ │ │ │ │Suprafaţa │Valoarea de │
│ │ │ │Numele şi prenumele│ │ │Nr. │funciară/ │Suprafaţa│Categoria │Intravilan│Suprafaţa │de │despăgubire │
│Nr. │Judeţ│UAT │proprietarului/ │Tarla │Parcelă │cadastral/│Nr. titlu │totală │de │/ │de │expropriat │conform Legii│
│crt.│ │ │deţinătorul │ │ │Nr. │de │(mp) │folosinţă │Extravilan│expropriat│- │nr. 255/2010 │
│ │ │ │imobilului │ │ │topografic│proprietate│ │ │ │teren (mp)│construcţii│(lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. ACONITUM - │ │ │315/a-317/│ │ │ │ │ │ │ │
│1 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│S.R.L. │- │- │2; 1148/2/│409466 │10257 │ALTELE │INTRAVILAN│4 │ │62,00 │
│ │ │ │ │ │ │5/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1197 │ │18.500,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C5. │ │
│ │ │ │ │ │ │315/a-317/│ │ │ │ │ │Rezervor │ │
│2 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│S.C. ACONITUM - │- │- │2; 1148/2/│409466 │10257 │ALTELE │INTRAVILAN│ │apă - 111 │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │5/2 │ │ │ │ │ │mp │15.100,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C6. Bazin -│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard beton │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 93,21 ml │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │315/a-317/│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2; 1148/a/│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2/1/2; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│S.C. KAOLA - S.R.L.│- │1148/a/2/ │419690 │406151 │12347 │CURŢI │INTRAVILAN│372 │ │57.493,00 │
│ │ │ │ │ │4; 1148/a/│ │ │ │CONSTRUCŢII│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2/5/1/1; │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │1148/a/2/6│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │/2/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │315/a-317/│ │ │ │ │ │1322 │ │204.315,00 │
│ │ │ │ │ │2; 1148/a/│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │2/1/2; │ │ │ │ │ ├──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │1148/a/2/ │ │ │ │CURŢI │ │ │C4. Magazie│ │
│4 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│S.C. KAOLA - S.R.L.│- │4; 1148/a/│419691 │406151 │7281 │CONSTRUCŢII│INTRAVILAN│ │metalică - │ │
│ │ │ │ │ │2/5/1/1; │ │ │ │ │ │ │902 mp │33.819,00 │
│ │ │ │ │ │1148/a/2/6│ │ │ │ │ │ │Gard beton │ │
│ │ │ │ │ │/2/1 │ │ │ │ │ │ │- 116 ml │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │48 │ │742,00 │
│ │ │ │S.C. ZAHAR - S.A. │ │ │315/a-317/│ │ │ │ ├──────────┼───────────┼─────────────┤
│5 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│TIMIŞOARA │- │- │2; 1148/a/│423905 │48 │ALTELE │INTRAVILAN│ │C1. Pod │ │
│ │ │ │ │ │ │2/1/1/5 │ │ │ │ │ │bascul - 48│5.941,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │43 │ │6.646,00 │
│ │ │ │S.C. ZAHAR - S.A. │ │ │315/a-317/│ │ │CURŢI │ ├──────────┼───────────┼─────────────┤
│6 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│TIMIŞOARA │- │- │2; 1148/a/│423904 │43 │CONSTRUCŢII│INTRAVILAN│ │C1. Pod │ │
│ │ │ │ │ │ │2/7/3 │ │ │ │ │ │bascul - 18│2.728,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │48 │ │742,00 │
│ │ │ │VADRARIU ZAHARIA │ │ │315/a-317/│ │ │ │ ├──────────┼───────────┼─────────────┤
│7 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│DUMITRU │- │- │2; 1148/a/│421921 │48 │ALTELE │INTRAVILAN│ │C1. Cabină │ │
│ │ │ │VADRARIU CLARA │ │ │2/7/2 │ │ │ │ │ │acar - 18 │2.487,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MUNICIPIUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│TIMIŞOARA ÎN │- │Cc1169 │425862 │425862 │18500 │CURŢI │EXTRAVILAN│717 │ │26.027,00 │
│ │ │ │ADMINISTRAREA │ │ │ │ │ │CONSTRUCŢII│ │ │ │ │
│ │ │ │CONSILIULUI LOCAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│9 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│LAPADAT I. IOAN │A1170 │A1170/3/3 │425836 │425836 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│999 │ │154.395,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│10 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│SAS EDITH │A1170 │A1170/3/2 │445523 │445523 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│7433 │ │1.148.770,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1532 │ │27.806,00 │
│11 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│SCHNEIDER FERDINAND│A1170 │A1170/3/1 │A1170/3/1 │442115 │16100 │ARABIL │EXTRAVILAN├──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard sârmă │12.669,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 97 ml │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│12 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│HANS ARENZ │A1170 │A1170/1 │445574 │445574 │9342 │ARABIL │EXTRAVILAN│206 │ │3.739,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│13 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│SCHNEIDER FERDINAND│A1179 │A1179/1/7 │A1179/1/7 │442116 │14500 │ARABIL │EXTRAVILAN│939 │ │17.043,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│14 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│SCHNEIDER FERDINAND│A1179 │A1179/1/7 │A1179/1/7 │442116 │14500 │ARABIL │EXTRAVILAN│954 │ │17.315,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│15 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│SCHNEIDER FERDINAND│A1179 │A1179/1/9 │A1179/1/9 │442117 │8200 │ARABIL │EXTRAVILAN│3716 │ │67.445,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│16 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│S.C. OTTE ROM - │A1179 │A1179/1/6 │A1179/1/6 │428021 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│1197 │ │184.996,00 │
│ │ │ │S.R.L. ORŞOVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│17 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│S.C. OTTE ROM - │A1179 │A1179/1/6 │A1179/1/6 │428021 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│136 │ │21.019,00 │
│ │ │ │S.R.L. ORŞOVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ARABIL │ │ │ │37.788,00 │
│18 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│SPATARU CARMEN │A1179 │A1179/1/5 │409725 │409725 │10000 │CURŢI │EXTRAVILAN│1041 ├───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONSTRUCŢII│ │ │Gard beton │4.370,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 50 ml │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│19 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│DOROS ADELA-ANA │A1179 │A1179/1/4 │A1179/1/4 │405586 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│930 │ │143.732,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│20 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│DOROS ADELA-ANA │A1179 │A1179/1/3 │405584 │405584 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│625 │ │96.594,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│21 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MERLUSCA LAVINIA │A1179 │A1179/1/2 │438482 │438482 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1104 │ │20.038,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│22 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│ILIESCU V. EUGENIA │A1182-1187│A1182-1187│50487 │410319 │44000 │ARABIL │INTRAVILAN│11300 │ │1.746.415,00 │
│ │ │ │ │ │/3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│23 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│BUGA VIOREL │A1182-1187│A1182-1187│401813 │401813 │400 │ARABIL │EXTRAVILAN│92 │ │1.670,00 │
│ │ │ │BUGA LAURA │ │/4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│24 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MUNICIPIUL │A1182-1187│A1182-1187│ │ │21900 │ARABIL │EXTRAVILAN│2290 │ │41.564,00 │
│ │ │ │TIMIŞOARA │ │/4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│25 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│DONISZ ECATERINA │A1191/2 │A1191/2/6 │A1191/2/6 │TP28492/61/│20000 │ARABIL │EXTRAVILAN│7331 │ │133.058,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │04.04.1996 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│26 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│SCURTESCU MARIUS │A1191/2 │A1191/2/5 │A1191/2/5 │441189 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│2994 │ │54.341,00 │
│ │ │ │ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│27 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│S.C. FRAN LETIZIA -│A1191/2 │A1191/2/4 │A1191/2/4 │438865 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│2238 │ │40.620,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│28 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MUTH AURICA LEONICA│A1191/2 │A1191/2/3 │A1191/2/3 │435102 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1644 │ │29.839,00 │
│ │ │ │MUTH DANUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│29 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│S.C. FRAN-LETILIA -│A1191/2 │A1191/2/2 │A1191/2/2 │438877 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1207 │ │21.907,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│30 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│S.C. CEREAL DOCKS │A1191/2 │A1191/2/1;│405175 │405175 │15000 │CURŢI │INTRAVILAN│957 │ │147.904,00 │
│ │ │ │ROMANIA - S.R.L. │ │1191/2/1/1│ │ │ │CONSTRUCŢII│ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│31 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MUNICIPIUL │A1191/2 │A1191/2/3 │A1191/2/3 │ │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│136 │ │2.468,00 │
│ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│32 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│TRAISTARU GRIGORE │A1191/2 │A1191/2/2 │A1191/2/2 │25494/85/ │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│179 │ │3.249,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │20.12.1995 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│33 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│LEVAI PETRU │A1191/2 │A1191/2/1 │A1191/2/1 │25494/59/ │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│288 │ │5.227,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │19.12.1995 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│34 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│BUGA VIOREL │A1193/4 │A1193/4/1 │A1193/4/1 │419106 │13400 │ARABIL │EXTRAVILAN│541 │ │9.819,00 │
│ │ │ │BUGA LAURA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│35 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MOVANU M. PETRU │A1193/4 │A1193/4/2 │A1193/4/2 │TP28492/66/│20000 │ARABIL │EXTRAVILAN│145 │ │2.632,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │04.04.1996 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│36 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MARCOVICI PANDELE │A1193/1 │A1193/1/1 │A1193/1/1 │440701 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│555 │ │10.073,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│37 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│PEPU ANA-MARIA │A1193/1 │A1193/1/2 │A1193/1/2 │441157 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│877 │ │15.918,00 │
│ │ │ │PEPU CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│38 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│PEPU ANA MARIA │A1193/1 │A1193/1/3 │A1193/1/3 │440753 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│808 │ │14.665,00 │
│ │ │ │PEPU CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│39 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MANZAT │A1193/1 │A1193/1/4 │A1193/1/4 │441162 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│771 │ │13.994,00 │
│ │ │ │GHEORGHE-CORNEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│40 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MANZAT GHEORGHE │A1193/1 │A1193/1/5 │A1193/1/5 │441154 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│755 │ │13.703,00 │
│ │ │ │CORNEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│41 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│ZABIK ZOLTAN │A1193/1 │A1193/1/6 │A1193/1/6 │440750 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│729 │ │13.231,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│42 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MANZAT GHEORGHE │A1193/1 │A1193/1/7 │A1193/1/7 │440748 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│640 │ │11.616,00 │
│ │ │ │CORNEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│43 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│STOIA MARTA │A1193/1 │A1193/1/8 │A1193/1/8 │429117 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│508 │ │9.220,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │KOVACS LADISLAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │KOVACS LADISLAU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│44 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MUSAT CONSTANTIN │A1193/1 │A1193/1/9 │A1193/1/9 │429105 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│494 │ │8.966,00 │
│ │ │ │MUSAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUSAT CLAUDIU-MIHAI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│45 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│GHERGHELI EUFROSINA│A1193/1 │A1193/1/10│A1193/1/10│440702 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│489 │ │8.875,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│46 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│STERPU NICOLAE │A1193/1 │A1193/1/11│A1193/1/11│441158 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│485 │ │8.803,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│47 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MANZAT CORNEL │A1193/1 │A1193/1/12│A1193/1/12│440751 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│489 │ │8.875,00 │
│ │ │ │MANZAT MARIOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│48 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MANZAT CORNEL │A1193/1 │A1193/1/13│A1193/1/13│440749 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│467 │ │8.476,00 │
│ │ │ │MANZAT MARIOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│49 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│TOFAN COSTICA │A1202 │A1202/1 │A1202/1 │441166 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1771 │ │32.144,00 │
│ │ │ │TOFAN IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SUCIU MIRCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│50 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│VON DER MARK-SUCIU │A1202 │A1202/2 │A1202/2 │435109 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1932 │ │35.066,00 │
│ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│51 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│VON DER MARK-SUCIU │A1202 │A1202/3 │404338 │404338 │5090 │ARABIL │EXTRAVILAN│1933 │ │35.084,00 │
│ │ │ │IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│52 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│DAN │A1202 │A1202/4 │443499 │443499 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1706 │ │30.964,00 │
│ │ │ │EMILIAN-CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│53 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│FARCHESCU DELIA │A1202 │A1202/5 │50609 │402577 │5090 │ARABIL │EXTRAVILAN│1137 │ │20.637,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│54 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MUNICIPIUL │A1202 │A1202/6 │ │ │2600 │ARABIL │EXTRAVILAN│1767 │ │32.071,00 │
│ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│55 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│FRUNZA EMILIAN │A1193/1 │A1200/1/10│425927 │425927 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│6 │ │109,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│56 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│DRANANET IOAN │A1200 │A1200/1/11│A1200/1/11│440626 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│27 │ │490,00 │
│ │ │ │DRANANET SIMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│57 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│ROMAN VASILE │A1200 │A1200/1/12│A1200/1/12│TP25494/88/│5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│51 │ │926,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │20.12.1995 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│58 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│CHIFAN RADU │A1200 │A1200/1/13│A1200/1/13│TP25494/89/│5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│78 │ │1.416,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │20.12.1995 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│59 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│HODREA IOAN │A1200 │A1200/1/14│A1200/1/14│TP25494/90/│5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│106 │ │1.924,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │20.12.1995 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│60 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│BALTARETU MARIA │A1200 │A1200/1/15│A1200/1/15│TP25494/91/│5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│133 │ │2.414,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │20.12.1995 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│61 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MIHOC VASILE │A1200 │A1200/1/16│A1200/1/16│TP25494/92/│5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│160 │ │2.904,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │20.12.1995 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│62 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│POPA PARASCHIVA │A1200 │A1200/1/17│441113 │441113 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│187 │ │3.394,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│63 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│CODRES CONSTANTIN │A1200 │A1200/1/18│A1200/1/18│TP25494/87/│5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│557 │ │10.110,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │20.12.1995 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│64 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MUNICIPIUL │A1205 │A1205/14 │A1205/14 │ │4000 │ARABIL │EXTRAVILAN│101 │ │1.833,00 │
│ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│65 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│BUGA VIOREL │A1205 │A1205/13 │A1205/13 │418655 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│898 │ │16.299,00 │
│ │ │ │BUGA LAURA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│66 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│BUGA VIOREL │A1205 │A1205/12 │A1205/12 │405593 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1405 │ │25.501,00 │
│ │ │ │BUGA LAURA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│67 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│RADU DANIELA-OXANA │A1205 │A1205/11 │A1205/11 │441447 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1549 │ │28.114,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│68 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│ELECHES I. MARIUS │A1210 │A1210/3/22│A1210/3/22│TP11/83/ │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│222 │ │4.029,00 │
│ │ │ │DANIEL │ │ │ │11.01.2012 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│69 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│ELECHES I. │A1210 │A1210/3/23│A1210/3/23│TP28492/35/│10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│2727 │ │49.495,00 │
│ │ │ │LAVINIA-SIMONA │ │ │ │02.04.1996 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│70 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│SZEKELY M.I. MIHAI │A1210 │A1210/3/24│A1210/3/24│TP28492/47/│10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│376 │ │6.824,00 │
│ │ │ │IOSIF │ │ │ │02.04.1996 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│71 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MUNICIPIUL │A1214 │A1214/3/5 │A1214/3/5 │ │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│503 │ │9.129,00 │
│ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │A1214/1/ │A1214/1/ │ │ │ │ │ │ │ │
│72 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│S.C. HADASIM - │A1214 │1-5; A1214│1-5; A1214│403117 │45800 │ARABIL │INTRAVILAN│1678 │ │259.335,00 │
│ │ │ │S.R.L. TIMIŞOARA │ │/2; A1214/│/2; A1214/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3/1-2/2 │3/1-2/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │A1214/1/ │A1214/1/ │ │ │ │ │ │ │ │
│73 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│S.C. IMRU - S.R.L. │A1214 │1-5; A1214│1-5; A1214│431091 │78200 │ARABIL │INTRAVILAN│9814 │ │1.516.754,00 │
│ │ │ │ │ │/2; A1214/│/2; A1214/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │3/1-2/1 │3/1-2/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MUNICIPIUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│74 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│TIMIŞOARA │A1510 │A1510 │A1510 │425157 │81100 │ARABIL │EXTRAVILAN│26732 │ │485.186,00 │
│ │ │ │ÎN ADMINISTRAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONSILIULUI LOCAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│75 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│BORCHESCU SERAFIN │A1515 │A1515/1/2 │A1515/1/2 │403459 │8650 │ARABIL │EXTRAVILAN│3493 │ │91.831,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LIVADĂ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard sârmă │18.155,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │108,1 ml │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │IFTIMICIUC-SENCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│76 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│DACIANA │A1518 │A1518/1/3 │A1518/1/3 │428722 │30000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1307 │ │23.722,00 │
│ │ │ │SENCU ADRIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSMINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │TOTH ESTERA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOTH IOSIF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOTH MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│77 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│IFTIMICIUC-SENCU │A1518 │A1518/1/4 │445847 │409855 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│3986 │ │72.346,00 │
│ │ │ │DACIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IFTIMICIUC-SENCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │TOTH ESTERA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOTH IOSIF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOTH MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│78 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│IFTIMICIUC-SENCU │A1518 │A1518/1/4 │445848 │409855 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│485 │ │8.803,00 │
│ │ │ │DACIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IFTIMICIUC-SENCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│79 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│BULIGA IULIANA │A1518 │A1518/1/5 │A1518/1/5 │443104 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│4561 │ │82.782,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SILAGHI GRATIAN │ │A1518/1/7/│ │ │ │ │ │ │ │ │
│80 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│SILAGHI │A1518 │2 │443376 │443376 │2031 │ARABIL │INTRAVILAN│511 │ │78.975,00 │
│ │ │ │ZORICA-IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SILAGHI GRATIAN │ │A1518/1/7/│ │ │ │ │ │ │ │ │
│81 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│SILAGHI │A1518 │3 │443377 │443377 │2060 │ARABIL │INTRAVILAN│1266 │ │195.660,00 │
│ │ │ │ZORICA-IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │A1518/1/8/│A1518/1/8/│ │ │ │ │ │ │156.250,00 │
│82 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│JACOBSEN NELI │A1518 │1/1, │1/1, │409697 │10075 │ARABIL │INTRAVILAN│1011 ├───────────┼─────────────┤
│ │ │ │FLORICA │ │Cc1518/1/8│Cc1518/1/8│ │ │ │ │ │Gard sârmă │3.580,00 │
│ │ │ │ │ │/1/2 │/1/2 │ │ │ │ │ │- 21, 32 ml│ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│83 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│NOVAC COSMIN │A1518 │A1518/1/8/│428145 │428145 │10075 │ARABIL │INTRAVILAN│1176 │ │181.751,00 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BANCA TRANSILVANIA │ │A1518/1/8/│ │ │ │ │ │ │ │ │
│84 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│- S.A. SUCURSALA │A1518 │3 │420628 │420628 │10075 │ARABIL │EXTRAVILAN│1076 │ │19.529,00 │
│ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BANCA TRANSILVANIA │ │A1518/1/8/│A1518/1/8/│ │ │ │ │ │ │ │
│85 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│- S.A. │A1518 │4 │4 │418470 │10075 │ARABIL │EXTRAVILAN│993 │ │18.023,00 │
│ │ │ │SUCURSALA TIMIŞOARA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BURDUHOS PETRONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURDUHOS IOAN-LEON │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│86 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│HUTU ADRIAN-NICOLAE│A1518 │A1518/1/9 │A1518/1/9 │413703 │44200 │ARABIL │EXTRAVILAN│3554 │ │64.505,00 │
│ │ │ │GAINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIANA-MARGARETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │IONUT CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IONUT BENIAMIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VLAD CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SEBASTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VLAD DALIBORCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRISTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOARA EUGENIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│87 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│DIANA │A1518 │A1518/1/10│A1518/1/10│417806 │37400 │ARABIL │INTRAVILAN│2756 │ │425.940,00 │
│ │ │ │NICOARA FLAVIUS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IACSIN ANA LAURA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IACSIN IUGOSLAV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GORAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │HUSZAR-SOMOGYI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EMERIC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│88 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│TORDA ALEX-DANIEL │A1518 │A1518/1/11│439243 │439243 │26357 │ARABIL │EXTRAVILAN│2233 │ │40.529,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│89 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MURESAN S. PAULINA │A1681 │A1681/1/1 │A1681/1/1 │TP19981/98/│21200 │ARABIL │EXTRAVILAN│1786 │ │32.416,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │29.11.1994 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │TENCHE ION STEFAN │ │ │1839/ │403907 │ │ │ │ │ │ │
│90 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│TENCHE DORINA │A1681 │A1681/1/2 │b-1843/2/2│Moşniţa │25000 │ARABIL │EXTRAVILAN│3531 │ │64.088,00 │
│ │ │ │ │ │ │/2/2 │Nouă │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│91 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│AL-RIKABI SADUN │A1681 │A1681/1/3/│424823 │424823 │1400 │ARABIL │EXTRAVILAN│1010 │ │18.332,00 │
│ │ │ │ │ │1/b/ 1/c │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│92 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│EREMIA MIREL LIVIU │A1681 │A1681/a/1/│ │131129 │4750 │ARABIL │INTRAVILAN│735 │ │113.594,00 │
│ │ │ │EREMIA DANIELA │ │3/1/a │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│93 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│EREMIA MIREL LIVIU │A1681 │A1681/1/4 │447049 │447049 │5868 │ARABIL │EXTRAVILAN│660 │ │11.979,00 │
│ │ │ │EREMIA DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│94 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MUNICIPIUL │A1681 │A1681/1/4 │447050 │447050 │3914 │ARABIL │EXTRAVILAN│457 │ │8.295,00 │
│ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│95 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│EREMIA MIREL LIVIU │A1681 │A1681/1/4 │447051 │447051 │1918 │ARABIL │EXTRAVILAN│225 │ │4.084,00 │
│ │ │ │EREMIA DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│96 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MERCA J. AUREL │A1681 │A1681/1/5 │A1681/1/5 │TP23989/9/ │11500 │ARABIL │EXTRAVILAN│1361 │ │24.702,00 │
│ │ │ │TUS. I. ANA │ │ │ │03.05.1995 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │FEKHETE FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│97 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│FEKHETE FLORICA │A1681 │A1681/1/6 │A1681/1/6 │432107 │27800 │ARABIL │EXTRAVILAN│3595 │ │65.249,00 │
│ │ │ │FEKHETE ISABELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│98 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│TOTOK S. ELISABETA │A1681 │A1681/4/1 │A1681/4/1 │TP23989/11/│8600 │ARABIL │INTRAVILAN│989 │ │152.850,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │03.05.1995 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│99 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│ZGLIBUTIU IOAN │A1681 │A1681/4/2 │A1681/4/2 │132610 │7500 │ARABIL │INTRAVILAN│871 │ │134.613,00 │
│ │ │ │ZGLIBUTIU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│100 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│ZGLIBUTIU IOAN │A1681 │A1681/4/3 │A1681/4/3 │439103 │17500 │ARABIL │INTRAVILAN│2349 │ │363.038,00 │
│ │ │ │ZGLIBUTIU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│101 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│LAMBERT DAN EMILIAN│A1681 │A1681/4/4 │A1681/4/4 │437115 │5000 │ARABIL │INTRAVILAN│684 │ │105.712,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│102 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│GLIGOR FRANCISC │A1681 │A1681/4/5 │A1681/4/5 │442887 │5000 │ARABIL │INTRAVILAN│650 │ │100.458,00 │
│ │ │ │GLIGOR MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│103 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│HERMECZ C. IOAN │A1681 │A1681/4/6 │A1681/4/6 │TP23989/93/│5000 │ARABIL │INTRAVILAN│791 │ │122.249,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │06.11.1995 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │LUPULESCU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LUPULESCU SILVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│104 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│POPESCU SORIN │A1681 │A1681/4/7 │A1681/4/7 │442947 │5000 │ARABIL │INTRAVILAN│1100 │ │170.005,00 │
│ │ │ │POPESCU GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN FLOARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BOGDAN IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SIMIONESCU CORINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIGIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BARYLKA LILIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RENATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│105 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│BAROS LURY │A1681 │A1681/4/8 │A1681/4/8 │413792 │5000 │ARABIL │INTRAVILAN│1408 │ │217.606,00 │
│ │ │ │KIRCHNER IULIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │KIRCHNER LOREDANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MICULA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SEBASTIAN-DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CATANA RALUCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│106 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│JACOTA MIHAI │A1681 │A1681/4/9 │A1681/4/9 │441155 │30000 │ARABIL │INTRAVILAN│8900 │ │1.375.495,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│107 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MITRIS │A1681 │A1681/4/10│407911 │407911 │25411 │ARABIL │INTRAVILAN│3637 │ │562.098,00 │
│ │ │ │RODICA-ELISABETA │ │/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│108 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│CHISALITA I. IOAN │A1681 │A1681/4/10│407912 │407912 │20328 │ARABIL │INTRAVILAN│2496 │ │385.757,00 │
│ │ │ │ │ │/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│109 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│GABOR L. IOAN │A1681 │A1681/4/11│435417 │435417 │5000 │ARABIL │INTRAVILAN│569 │ │87.939,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│110 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│CHETE V. MARIN │A1681 │A1681/4/12│A1681/4/12│443144 │10800 │ARABIL │INTRAVILAN│1174 │ │181.442,00 │
│ │ │ │ │ │/1 │/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│111 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│FARCAS FLORIAN │A1681 │A1681/4/12│A1681/4/12│443191 │5400 │ARABIL │INTRAVILAN│579 │ │89.484,00 │
│ │ │ │ │ │/2 │/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │GAVRILA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│112 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│COSTICA-IOAN │A1681 │A1681/4/13│A1681/4/13│430651 │30000 │ARABIL │INTRAVILAN│3339 │ │516.042,00 │
│ │ │ │GAVRILA MIRCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│113 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│CHISALITA I. IOAN │A1681 │A1681/4/14│A1681/4/14│440593 │5000 │ARABIL │INTRAVILAN│555 │ │85.775,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│114 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MAIOR S. ETELKA │A1681 │A1681/4/15│A1681/4/15│TP23989/7/ │5000 │ARABIL │INTRAVILAN│576 │ │89.021,00 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │03.05.1995 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│115 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│MURARIU CONSTANTIN │A1681 │A1681/4/16│431500 │431500 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│1260 │ │194.733,00 │
│ │ │ │MURARIU VIORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │1669/23/1/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2; 1669/24│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │/1/2; 1669│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │/25/2; │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1669/27/1/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COSMA TRAIAN │ │ │2; 1669/27│402288 │ │ │ │ │ │ │
│116 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│BALOTA CORNELIA │A1681 │A1681/4/17│/8/2; 1669│Moşniţa │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│1270 │ │196.279,00 │
│ │ │ │ │ │ │/27/12/ 3/│Nouă │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1/2;1839/b│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │/ 1843/2/2│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │/2/ 1/1/1/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │1/1/1/1/1/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │A1681/4/18│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGULETE PETRU │ │Top: 1669/│ │ │ │ │ │ │ │ │
│117 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│DRAGULETE FLORICA │A1681 │23,24/2, │434660 │434660 │35000 │ARABIL │INTRAVILAN│8858 │ │1.369.004,00 │
│ │ │ │ │ │1669/27/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │11,12,13/2│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │A1681/4/19│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │Top: │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DRAGULETE PETRU │ │1669/23/4,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│118 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│DRAGULETE FLORICA │A1681 │1669/27/11│A1681/4/19│434661 │15000 │ARABIL │INTRAVILAN│500 │ │77.275,00 │
│ │ │ │ │ │/1, 2/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │4.1669/ 27│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │/13/1.2/4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│119 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│CHISOZAN I. PETRU │A1697 │A1697/5 │A1697/5 │TP22987/86 │7590 │ARABIL │INTRAVILAN│789 │ │121.940,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│120 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│GHILINGHER VIORICA │A1697 │A1697/4 │446435 │446435 │5900 │ARABIL │INTRAVILAN│20 │ │3.091,00 │
│ │ │ │HORVATH IOSIF │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │139.628,00 │
│121 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│GHILINGHER VIORICA │A1697 │A1696/7 │445384 │445384 │32200 │ARABIL │EXTRAVILAN│7693 ├───────────┼─────────────┤
│ │ │ │HORVATH IOSIF │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard sârmă │1.098,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 67,49 ml │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Copertină -│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │256 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │311/b/42/ │ │ │ │ │ │Clădire │ │
│ │ │ │S.C. MACROPUS - │ │ │10/2/1/1/1│ │ │CURŢI │ │ │birouri - │ │
│122 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│S.R.L. │- │- │/1/1/b/1/a│414701 │- │CONSTRUCŢII│INTRAVILAN│ │173 mp │400.036,00 │
│ │ │ │ │ │ │/1 │ │ │ │ │ │Hală 1 - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │401 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Anexă - 49 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. MACROPUS - │ │ │315/a-317/│2462 │ │ │ │ │Anexă - 17 │ │
│123 │TIMIŞ│TIMIŞOARA│S.R.L. │- │- │2; 1148/2/│Freidorf │- │ARABIL │INTRAVILAN│ │mp │5.882,00 │
│ │ │ │ │ │ │5/1/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│124 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│MATIS IUDITA CARMEN│A545 │A545/1/a │A545/1/a │404119 │8300 │ARABIL │EXTRAVILAN│855 │ │3.668,00 │
│ │ │ROMÂN │MATIS TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│125 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│MATIS IUDITA CARMEN│A545 │A545/1/6 │404118 │404118 │9100 │ARABIL │EXTRAVILAN│883 │ │3.788,00 │
│ │ │ROMÂN │MATIS TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│126 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│BLAGA ALINA │A545 │A545/2 │407670 │407670 │11600 │ARABIL │EXTRAVILAN│1053 │ │4.517,00 │
│ │ │ROMÂN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│127 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│CARUNTA GHEORGHE │A545 │A545/3 │A545/3 │406607 │19600 │ARABIL │EXTRAVILAN│1835 │ │7.872,00 │
│ │ │ROMÂN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│128 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│NEGRU ILIE │A545 │A 545/4/2/│A 545/4/2/│404640 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│916 │ │3.930,00 │
│ │ │ROMÂN │NEGRU LIDIA │ │2 │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│129 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│NEGRU ILIE │A545 │A545/5 │A545/5 │401169 │5800 │ARABIL │EXTRAVILAN│189 │ │811,00 │
│ │ │ROMÂN │NEGRU LIDIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│130 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│VOINA ROZA │A545 │A545/6 │A545/6 │60851/8/ │15000 │ARABIL │EXTRAVILAN│76 │ │326,00 │
│ │ │ROMÂN │ │ │ │ │26.05.2003 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │SÂNMIHAIU│KASZA I. ANDREI │ │ │ │TP 59700/87│ │ │ │ │ │ │
│131 │TIMIŞ│ROMÂN │SZILAGYI I. ANA │A550/4 │A550/4/5 │A550/4/5 │/ │6300 │ARABIL │EXTRAVILAN│261 │ │1.120,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │16.10.2002 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│132 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│VITI SANDRO │A550/4 │A550/4/4 │A550/4/4 │404105 │15000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1884 │ │8.082,00 │
│ │ │ROMÂN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│133 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│COSEAC ELENA COSEAC│A550/4 │A550/4/3 │A550/4/3 │404513 │55430 │ARABIL │EXTRAVILAN│7234 │ │31.034,00 │
│ │ │ROMÂN │ELENA DUMA ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │SÂNMIHAIU│ │ │ │ │TP 23995/51│ │ │ │ │ │ │
│134 │TIMIŞ│ROMÂN │MIU IOAN │A550/4 │A550/4/2 │A550/4/2 │/ │14310 │ARABIL │EXTRAVILAN│1652 │ │7.087,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │25.11.1996 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│135 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│DAVIDEAN IOAN │A550/4 │A550/4/1 │A550/4/1 │403435 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│646 │ │2.771,00 │
│ │ │ROMÂN │DAVIDEAN VIORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │SÂNMIHAIU│AZGUR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│136 │TIMIŞ│ROMÂN │CLAUDIA-ESTERA │A565/1 │A565/1/4 │A565/1/4 │404895 │18700 │ARABIL │EXTRAVILAN│162 │ │695,00 │
│ │ │ │AZGUR DANIEL-PETRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│137 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│BIRTEA PETRU BIRTEA│A565/1 │A565/1/5 │A565/1/5 │404459 │13400 │ARABIL │EXTRAVILAN│753 │ │3.230,00 │
│ │ │ROMÂN │ADELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CARUNTA FOUCART │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRCEA ANDREI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│138 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│STATU STEFANIA │A565/1 │A565/1/6 │408128 │408128 │11000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1287 │ │5.521,00 │
│ │ │ROMÂN │GEORGESCU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LIVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPA VIORICA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│139 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│S.C. OSTER G&D - │A565/1 │A565/1/7 │A565/1/7 │404887 │18000 │ARABIL │EXTRAVILAN│2595 │ │11.133,00 │
│ │ │ROMÂN │S.R.L. TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│140 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│S.C. OSTER G&D - │A565/1 │A565/1/8 │A565/1/8 │404890 │9600 │ARABIL │EXTRAVILAN│1424 │ │6.109,00 │
│ │ │ROMÂN │S.R.L. TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│141 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│SOC. COM. „OSTER G&│A565/1 │A565/1/9 │A565/1/9 │404902 │8900 │ARABIL │EXTRAVILAN│1330 │ │5.706,00 │
│ │ │ROMÂN │D“ - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │SÂNMIHAIU│S.C. MEISSL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│142 │TIMIŞ│ROMÂN │INTERNATIONAL - │A565/1 │A565/1/10 │A565/1/10 │402804 │17400 │ARABIL │EXTRAVILAN│2575 │ │11.047,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│143 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│AZGUR DANIEL PETRU │A565/1 │A565/1/11 │A565/1/11 │404084 │15800 │ARABIL │EXTRAVILAN│2348 │ │10.073,00 │
│ │ │ROMÂN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MARTA FLOAREA MARTA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │SÂNMIHAIU│FLOAREA BOICI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│144 │TIMIŞ│ROMÂN │MARIANA │A565/1 │A565/1/12 │405697 │405697 │8500 │ARABIL │EXTRAVILAN│1420 │ │6.092,00 │
│ │ │ │MARTA EMILIA ROXANA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARTA NICOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│145 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│MATIS IUDITA CARMEN│A565/1 │A565/1/13 │A565/1/13 │404098 │5800 │ARABIL │EXTRAVILAN│1144 │ │4.908,00 │
│ │ │ROMÂN │MATIS TEODOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CARUNTA GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│146 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│SIMION │A565/1 │A565/1/14 │A565/1/14 │404354 │13400 │ARABIL │EXTRAVILAN│1701 │ │7.297,00 │
│ │ │ROMÂN │CARUNTA GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CARUNTA GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│147 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│SIMION │A565/1 │A565/1/15 │A565/1/15 │404355 │1600 │ARABIL │EXTRAVILAN│909 │ │3.900,00 │
│ │ │ROMÂN │CARUNTA GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SIMION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│148 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│TUREATCA ALEX DAN │A565/1 │A565/1/17 │A565/1/17 │401682 │900 │ARABIL │EXTRAVILAN│443 │ │1.900,00 │
│ │ │ROMÂN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│149 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│TIRZIU L. IOAN │A565/1 │A565/1/19 │A565/1/19 │23995/90 │5900 │ARABIL │EXTRAVILAN│2 │ │9,00 │
│ │ │ROMÂN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│150 │TIMIŞ│SÂNMIHAIU│COMUNA SÂNMIHAIU │A2/1 │A2/1/1 │A2/1/1 │ │8000 │ARABIL │EXTRAVILAN│522 │ │2.239,00 │
│ │ │ROMÂN │ROMÂN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CIUREA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│151 │TIMIŞ│ŞAG │FLORIN │A2/1 │A2/1/2 │A2/1/2 │404172 │50000 │ARABIL │INTRAVILAN│2605 │ │188.550,00 │
│ │ │ │CIUREA STEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│152 │TIMIŞ│ŞAG │CIUREA NICOLAE │A2/1 │A2/1/3 │A2/1/3 │404362 │8800 │ARABIL │EXTRAVILAN│454 │ │2.033,00 │
│ │ │ │FLORIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CIUREA NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│153 │TIMIŞ│ŞAG │FLORIN CIUREA │A2/1 │A2/1/4 │A2/1/4 │404175 │29900 │ARABIL │EXTRAVILAN│1626 │ │7.280,00 │
│ │ │ │STEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│154 │TIMIŞ│ŞAG │NETOIU GHEORGHE │A2/1 │A2/1/5/1 │A2/1/5/1 │403520 │6000 │ARABIL │EXTRAVILAN│345 │ │1.545,00 │
│ │ │ │DUMITRESCU COSTICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NETOIU GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│155 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. COMITY PROD │A2/1 │A2/1/5/2 │A2/1/5/2 │400744 │12500 │ARABIL │EXTRAVILAN│744 │ │3.331,00 │
│ │ │ │EXIM - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NETOIU GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│156 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. COMITY PROD │A2/1 │A2/1/6 │A2/1/6 │400743 │20000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1496 │ │6.698,00 │
│ │ │ │EXIM - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│157 │TIMIŞ│ŞAG │NETOIU GHEORGHE │A2/1 │A2/1/7 │A2/1/7 │403267 │40600 │ARABIL │EXTRAVILAN│9 │ │40,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│158 │TIMIŞ│ŞAG │NETOIU GHEORGHE │A2/1 │A2/1/7 │A2/1/7 │403267 │40600 │ARABIL │EXTRAVILAN│2399 │ │10.740,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NETOIU GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│159 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. COMITY PROD │A2/1 │A2/1/8 │A2/1/8 │400742 │23800 │ARABIL │EXTRAVILAN│1692 │ │7.575,00 │
│ │ │ │EXIM - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NETOIU GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│160 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. COMITY PROD │A2/1 │A2/1/9 │A2/1/9 │400745 │40000 │ARABIL │EXTRAVILAN│2669 │ │11.949,00 │
│ │ │ │EXIM - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│161 │TIMIŞ│ŞAG │DE PIETRI GIANNI │A2/1 │A2/1/10/1 │A2/1/10/1 │404099 │25000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1523 │ │6.818,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │COSTACHE-ROSIORU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│162 │TIMIŞ│ŞAG │DIANA │A2/1 │A2/1/10/2 │A2/1/10/2 │404119 │25000 │ARABIL │EXTRAVILAN│596 │ │2.668,00 │
│ │ │ │CORNEA-ROSIORU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│163 │TIMIŞ│ŞAG │DRAGUSIN IULIANA │A6/3 │A6/3/26/4 │404107 │404107 │6400 │ARABIL │EXTRAVILAN│11 │ │49,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│164 │TIMIŞ│ŞAG │DRAGUSIN IULIANA │A6/3 │A6/3/27 │A6/3/27 │404108 │8800 │ARABIL │EXTRAVILAN│100 │ │448,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│165 │TIMIŞ│ŞAG │DRAGOSIN IULIANA │A6/3 │A6/3/28/1 │A6/3/28/1 │404318 │8333 │ARABIL │EXTRAVILAN│161 │ │721,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│166 │TIMIŞ│ŞAG │DRAGOSIN IULIANA │A6/3 │A6/3/28/2 │A6/3/28/2 │401267 │15067 │ARABIL │EXTRAVILAN│708 │ │3.170,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│167 │TIMIŞ│ŞAG │MIHU AUREL │A6/3 │A6/3/28/3 │A6/3/28/3 │404317 │10800 │ARABIL │EXTRAVILAN│851 │ │3.810,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. PAIS COMPANIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│168 │TIMIŞ│ŞAG │IMOBILIARA - S.R.L.│A6/3 │A6/3/29 │A6/3/29 │403995 │13100 │ARABIL │EXTRAVILAN│1126 │ │5.041,00 │
│ │ │ │TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│169 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. PAIS COMPANIE │A6/3 │A6/3/30 │A6/3/30 │404181 │39700 │ARABIL │EXTRAVILAN│4830 │ │21.624,00 │
│ │ │ │IMOBILIARA - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│170 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. PAIS COMPANIE │A6/3 │A6/3/30 │A6/3/30 │404181 │39700 │ARABIL │EXTRAVILAN│10 │ │45,00 │
│ │ │ │IMOBILIARA - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│171 │TIMIŞ│ŞAG │PAUTA VALERIU │A58 │A58/1 │50148 │402777 │56100 │ARABIL │EXTRAVILAN│2342 │ │10.485,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│172 │TIMIŞ│ŞAG │COMUNA ŞAG - │ │DE 68/1/1 │- │- │- │DRUM │INTRAVILAN│27 │ │196,00 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│173 │TIMIŞ│ŞAG │COMUNA ŞAG - │ │DE 68/1/1 │- │- │- │DRUM │INTRAVILAN│340 │ │2.468,00 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│174 │TIMIŞ│ŞAG │COMUNA ŞAG - │ │DE 68/1/1 │- │- │- │DRUM │INTRAVILAN│11 │ │80,00 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│175 │TIMIŞ│ŞAG │PINTEA ADRIAN-CEZAR│A68/1/2 │A68/1/2/1 │400481 │400481 │2500 │ARABIL │INTRAVILAN│4 │ │290,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │FERME D’AGRO - │ │A68/1/2/2/│ │ │ │ARABIL │ │ │ │ │
│176 │TIMIŞ│ŞAG │S.R.L. │A68/1/2 │1; A68/1/2│401048 │401048 │5000 │CURŢI │INTRAVILAN│7 │ │507,00 │
│ │ │ │ │ │/2/2 │ │ │ │CONSTRUCŢII│ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│177 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. YUGOPRIMA - │A68/1/2 │A68/1/2/3 │400780 │400780 │25000 │ARABIL │INTRAVILAN│6437 │ │465.910,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│178 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. SAP’’S - │A68/1/2 │A68/1/2/4 │A68/1/2/4 │403604 │11000 │ARABIL │INTRAVILAN│188 │ │13.607,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│179 │TIMIŞ│ŞAG │FERME D’AGRO - │A68/1/3 │A68/1/3/3 │402517 │402517 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│888 │ │64.273,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│180 │TIMIŞ│ŞAG │BRATUCU DORINA │A68/1/3 │A68/1/3/2 │A68/1/3/2 │403273 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│897 │ │64.925,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│181 │TIMIŞ│ŞAG │CHICHIHAZAN MIRCEA │A68/1/3 │A68/1/3/1 │A68/1/3/1 │400581 │11600 │ARABIL │INTRAVILAN│1057 │ │76.506,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│182 │TIMIŞ│ŞAG │CHICHIHAZAN MIRCEA │A68/1/4 │A68/1/4/2 │A68/1/4/2 │400594 │12050 │ARABIL │INTRAVILAN│1121 │ │81.138,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│183 │TIMIŞ│ŞAG │TEREGUT CORINA │A68/1/4 │A68/1/4/1 │A68/1/4/1 │404373 │20150 │ARABIL │INTRAVILAN│2377 │ │172.047,00 │
│ │ │ │VASILICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │TP 19970/70│ │ │ │ │ │ │
│184 │TIMIŞ│ŞAG │SAVII I. IOAN-AUREL│A68/1 │A68/1/5 │A68/1/5 │/ │41600 │ARABIL │INTRAVILAN│4167 │ │301.607,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │04.11.1994 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │A68/1/6/a,│A68/1/6/a,│ │ │ │ │ │ │ │
│185 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. UTILAJE NOVAC │A68/1 │A68/1/6/b,│A68/1/6/b,│3603 │35200 │CURŢI │INTRAVILAN│2243 │ │162.348,00 │
│ │ │ │- S.R.L. │ │A68/1/6/c,│A68/1/6/c,│ │ │CONSTRUCŢII│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │A68/1/7 │A68/1/7 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│186 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. IMOBILIARE │A68/1 │A68/1/8 │A68/1/8 │403989 │20000 │ARABIL │INTRAVILAN│1182 │ │85.553,00 │
│ │ │ │FIORENTINA - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│187 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. TOSCANA LAND │A68/1 │A68/1/9 │A68/1/9 │403988 │20000 │ARABIL │INTRAVILAN│1206 │ │87.290,00 │
│ │ │ │INVESTMENT - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│188 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. UNIC PASCAL │A68/1 │A68/1/10 │404084 │404084 │23200 │ARABIL │INTRAVILAN│1416 │ │102.490,00 │
│ │ │ │COMPANY - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│189 │TIMIŞ│ŞAG │ANTAL ELENA │A68/1 │A 68/1/11/│A 68/1/11/│403571 │18600 │ARABIL │INTRAVILAN│1160 │ │83.961,00 │
│ │ │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│190 │TIMIŞ│ŞAG │SARBU MARIA │A68/1 │A 68/1/11/│A 68/1/11/│402821 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│623 │ │45.093,00 │
│ │ │ │ │ │2/1 │2/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│191 │TIMIŞ│ŞAG │SARBU MARIA │A68/1 │A 68/1/11/│A 68/1/11/│402822 │8600 │ARABIL │INTRAVILAN│541 │ │39.158,00 │
│ │ │ │ │ │2/2 │2/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│192 │TIMIŞ│ŞAG │SARBU MARIA │A68/1 │A 68/1/11/│A 68/1/11/│402822 │8600 │ARABIL │INTRAVILAN│1 │ │72,00 │
│ │ │ │ │ │2/2 │2/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│193 │TIMIŞ│ŞAG │INDRICAU MARIA ANA │A68/1 │A68/1/12 │A68/1/12 │403369 │20000 │ARABIL │INTRAVILAN│1132 │ │81.934,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│194 │TIMIŞ│ŞAG │PANDOR VASILE │A68/1 │A68/1/13 │A68/1/13 │404034 │20000 │ARABIL │INTRAVILAN│120 │ │8.686,00 │
│ │ │ │PANDOR ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│195 │TIMIŞ│ŞAG │ANTAL ALEXANDRU │A67/2 │A67/2/4 │A67/2/4 │TP 25467/27│5000 │ARABIL │INTRAVILAN│1756 │ │127.099,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │/ 2.10.1995│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│196 │TIMIŞ│ŞAG │COMUNA ŞAG - │ │DE68/5/1 │ │ │ │DRUM │INTRAVILAN│422 │ │3.064,00 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│197 │TIMIŞ│ŞAG │SICHIM DOREL SILVIU│A67/1 │A67/1/18 │A67/1/18 │401565 │20000 │ARABIL │INTRAVILAN│1 │ │72,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│198 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. TOSCANA LAND │A67/1 │A67/1/19 │403281 │403281 │30000 │ARABIL │INTRAVILAN│1135 │ │82.151,00 │
│ │ │ │INVESTMENT - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│199 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. UNIC PASCAL │A67/1 │A67/1/20 │404067 │404067 │28642 │ARABIL │INTRAVILAN│2985 │ │216.054,00 │
│ │ │ │COMPANY - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│200 │TIMIŞ│ŞAG │PORSEGA MARINCU │A67/1 │A67/1/21 │404431 │404431 │29438 │ARABIL │INTRAVILAN│3051 │ │220.831,00 │
│ │ │ │DOMNICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│201 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. AGRO BETRIEB -│A67/1 │A67/1/22 │A67/1/22 │401918 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│1149 │ │83.165,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│202 │TIMIŞ│ŞAG │MUNTEANU │A67/1 │A67/1/23 │405067 │405067 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│1326 │ │95.976,00 │
│ │ │ │VIORICA-EMILIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│203 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. UNIC PASCAL │A67/1 │A67/1/24 │404223 │404223 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│1389 │ │100.536,00 │
│ │ │ │COMPANY - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│204 │TIMIŞ│ŞAG │SUTKA RAMONA │A67/1 │A67/1/25 │A67/1/25 │3682 │21200 │ARABIL │INTRAVILAN│2528 │ │182.977,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MORARIU MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│205 │TIMIŞ│ŞAG │VASILE MORARIU │A67/1 │A67/1/26 │A67/1/26 │404037 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│1121 │ │81.138,00 │
│ │ │ │LIVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. SERVICE STYLE&│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│206 │TIMIŞ│ŞAG │CO - S.R.L. - │A67/1 │A67/1/27 │A67/1/27 │404055 │20000 │ARABIL │INTRAVILAN│2393 │ │173.205,00 │
│ │ │ │ORADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│207 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. UNIC PASCAL │A67/1 │A67/1/28 │403872 │403872 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│1160 │ │83.961,00 │
│ │ │ │COMPANY - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MARIN ANCA ADRIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SUNEGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│208 │TIMIŞ│ŞAG │CLAUDIUS-RAOUL │A67/1 │A67/1/29 │A67/1/29 │401966 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│1223 │ │88.521,00 │
│ │ │ │SUNEGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LOREDANA-ALINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │LIBOTEAN SILVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASILE LIBOTEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│209 │TIMIŞ│ŞAG │GHEORGHINA IOSEFINA│A67/1 │A67/1/30 │A67/1/30 │402502 │20000 │ARABIL │INTRAVILAN│2497 │ │180.733,00 │
│ │ │ │MIREA SILVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIREA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│210 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. UNIC PASCAL │A67/1 │A67/1/31 │404161 │404161 │15000 │ARABIL │INTRAVILAN│1893 │ │137.015,00 │
│ │ │ │COMPANY - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│211 │TIMIŞ│ŞAG │PETKOVIC LUCRETIA │A67/1 │A67/1/32 │404272 │404272 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│1491 │ │107.919,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MORARIU MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│212 │TIMIŞ│ŞAG │VASILE MORARIU │A67/1 │A67/1/33 │A67/1/33 │404039 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│1686 │ │122.033,00 │
│ │ │ │LIVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│213 │TIMIŞ│ŞAG │NAGY STEFAN │A67/1 │A67/1/34 │A67/1/34 │402786 │9802 │ARABIL │INTRAVILAN│1694 │ │122.612,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│214 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. VEKAPELL │A67/1 │A67/1/35 │A67/1/35 │400471 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│1471 │ │106.471,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│215 │TIMIŞ│ŞAG │CASAP IOAN-LAURIAN │A67/1 │A67/1/36 │401785 │401785 │19640 │ARABIL │INTRAVILAN│2594 │ │187.754,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│216 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. UNIC PASCAL │A67/1 │A67/1/37 │404068 │404068 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│1460 │ │105.675,00 │
│ │ │ │COMPANY - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│217 │TIMIŞ│ŞAG │CICA PETRICA │A67/1 │A67/1/38 │A67/1/38 │403415 │19300 │ARABIL │INTRAVILAN│2846 │ │205.993,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │KOVAGO MIHAI │ │ │ │TP 25467/14│ │ │ │ │ │ │
│218 │TIMIŞ│ŞAG │KOVAGO ARPAD KOVAGO│A67/1 │A67/1/39 │A67/1/39 │/ │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│1476 │ │106.833,00 │
│ │ │ │ELISABETA │ │ │ │01.09.1995 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│219 │TIMIŞ│ŞAG │CUCEC NICOLAE │A67/1 │A67/1/40 │405193 │405193 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│1534 │ │111.031,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│220 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. VEKAPELL - │A67/1 │A67/1/41 │A67/1/41 │400479 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│1747 │ │126.448,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│221 │TIMIŞ│ŞAG │BIRAS CLAUDIUS │A67/1 │A67/1/42 │A67/1/42 │404151 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│1716 │ │124.204,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │VLADUCEANU MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│222 │TIMIŞ│ŞAG │CORNEL │A67/1 │A67/1/43 │A67/1/43 │TP 1/94/ │11400 │ARABIL │INTRAVILAN│1914 │ │138.535,00 │
│ │ │ │LUNGU IONELA │ │ │ │11.05.2005 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ZINA-LAURELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│223 │TIMIŞ│ŞAG │S.C. VEKAPELL - │A67/1 │A67/1/44 │A67/1/44 │400472 │10000 │ARABIL │INTRAVILAN│1805 │ │130.646,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│224 │TIMIŞ│ŞAG │BABESCU DAN MIRCEA │A67/1 │A67/1/45 │A67/1/45 │404036 │20000 │ARABIL │INTRAVILAN│2747 │ │198.828,00 │
│ │ │ │BABESCU OFELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│225 │TIMIŞ│ŞAG │BABESCU DAN MIRCEA │A67/1 │A67/1/47 │404033 │404033 │21000 │ARABIL │INTRAVILAN│145 │ │10.495,00 │
│ │ │ │BABESCU OFELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│226 │TIMIŞ│ŞAG │COMUNA ŞAG - │ │DE67/1/48 │ │ │ │DRUM │INTRAVILAN│263 │ │1.909,00 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │COMPANIA LOCALĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │Cabină - 11│ │
│227 │TIMIŞ│ŞAG │TERMOFICARE COLTERM│ │ │404498 │404498 │ │ │EXTRAVILAN│ │mp │6.342,00 │
│ │ │ │- S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│228 │TIMIŞ│GIROC │JECULA PETRU NICU │A91/2 │A91/2/24/c│409300 │409300 │10734 │ARABIL │EXTRAVILAN│1217 │ │13.856,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│229 │TIMIŞ│GIROC │AZAR SALIM │A91/2 │A91/2/24/b│403195 │403195 │10733 │ARABIL │EXTRAVILAN│3934 │ │44.789,00 │
│ │ │ │AZAR IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│230 │TIMIŞ│GIROC │BACIU MARCEL │A91/2 │A91/2/24/a│405097 │405097 │10733 │ARABIL │EXTRAVILAN│3383 │ │38.515,00 │
│ │ │ │BACIU LIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│231 │TIMIŞ│GIROC │OLARIU ILIE │A91/2 │A91/2/23 │409368 │409368 │20000 │ARABIL │EXTRAVILAN│4222 │ │48.067,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│232 │TIMIŞ│GIROC │TOMA IRODION │A91/2 │A91/2/22 │409367 │409367 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│874 │ │9.950,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │LIBOTEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│233 │TIMIŞ│GIROC │SILVIU-VASILE │A91/2 │A91/2/21 │400852 │400852 │5046 │ARABIL │EXTRAVILAN│568 │ │6.467,00 │
│ │ │ │LIBOTEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHINA-IOSEFINA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │LIBOTEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│234 │TIMIŞ│GIROC │SILVIU-VASILE │A91/2 │A91/2/20 │409297 │409297 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│172 │ │1.958,00 │
│ │ │ │LIBOTEAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHINA-IOSEFINA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │LIBOTEAN SILVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│235 │TIMIŞ│GIROC │VASILE LIBOTEAN │A91/2 │A91/2/19 │A91/2/19 │409308 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│110 │ │1.252,00 │
│ │ │ │GHEORGHINA IOSEFINA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│236 │TIMIŞ│GIROC │LINDEMANN VICTORIA │A91/1 │A91/1/17 │405750 │405750 │20000 │ARABIL │EXTRAVILAN│440 │ │5.009,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│237 │TIMIŞ│GIROC │BOAGIU LOREDANA │A91/1 │A91/1/16 │412184 │412184 │10200 │ARABIL │EXTRAVILAN│1451 │ │16.520,00 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│238 │TIMIŞ│GIROC │IENCHI TOMA │A91/1 │A91/1/15 │409671 │409671 │40000 │ARABIL │EXTRAVILAN│4815 │ │54.819,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MIAT DORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│239 │TIMIŞ│GIROC │MIAT ANCA PAULESCU │A91/1 │A91/1/14 │410729 │410729 │23200 │ARABIL │EXTRAVILAN│3140 │ │35.749,00 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│240 │TIMIŞ│GIROC │GARTEALA DANIELA │A91/1 │A91/1/13 │A91/1/13 │405755 │22000 │ARABIL │EXTRAVILAN│2178 │ │24.798,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │TP 19975/18│ │ │ │ │ │ │
│241 │TIMIŞ│GIROC │GARTEALA ILIE │A91/1 │A91/1/12 │A91/1/12 │/ │6700 │ARABIL │EXTRAVILAN│3 │ │34,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │18.08.1994 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│242 │TIMIŞ│GIROC │MIRCEA AURELIA │A616/1 │A616/1/11 │A616/1/11 │TP19997/16/│42000 │ARABIL │EXTRAVILAN│167 │ │1.901,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │24.11.1994 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│243 │TIMIŞ│GIROC │MIRCEA AURELIA │A616/1 │A616/1/11 │A616/1/11 │TP19997/16/│42000 │ARABIL │EXTRAVILAN│352 │ │4.008,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │24.11.1994 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│244 │TIMIŞ│GIROC │PELEA VALERIA │A616/1 │A616/1/10 │406592 │406592 │17400 │ARABIL │EXTRAVILAN│2125 │ │24.193,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│245 │TIMIŞ│GIROC │PELEA VALERIA │A616/1 │A616/1/10 │406592 │406592 │17400 │ARABIL │EXTRAVILAN│422 │ │4.804,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│246 │TIMIŞ│GIROC │MILOS IOSIF │A616/1 │A616/1/9 │A616/1/9 │TP19956/97/│5800 │ARABIL │EXTRAVILAN│790 │ │8.994,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │22.11.1994 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│247 │TIMIŞ│GIROC │MILOS IOSIF │A616/1 │A616/1/9 │A616/1/9 │TP19956/97/│5800 │ARABIL │EXTRAVILAN│224 │ │2.550,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │22.11.1994 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│248 │TIMIŞ│GIROC │MOISA IONEL │A616/1 │A616/1/8 │405222 │405222 │18400 │ARABIL │EXTRAVILAN│2547 │ │28.998,00 │
│ │ │ │MOISA CORNELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│249 │TIMIŞ│GIROC │MOISA IONEL │A616/1 │A616/1/8 │405222 │405222 │18400 │ARABIL │EXTRAVILAN│1093 │ │12.444,00 │
│ │ │ │MOISA CORNELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│250 │TIMIŞ│GIROC │JIVI AUREL │A616/1 │A616/1/7 │410959 │410959 │5800 │ARABIL │EXTRAVILAN│852 │ │9.700,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│251 │TIMIŞ│GIROC │JIVI AUREL │A616/1 │A616/1/7 │410959 │410959 │5800 │ARABIL │EXTRAVILAN│18 │ │205,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│252 │TIMIŞ│GIROC │JIVI AUREL │A616/1 │A616/1/7 │410959 │410959 │5800 │ARABIL │EXTRAVILAN│429 │ │4.884,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│253 │TIMIŞ│GIROC │URSICA ADRIAN-DANUT│A616/1 │A616/1/6/2│401427 │401427 │5800 │ARABIL │EXTRAVILAN│1291 │ │14.698,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│254 │TIMIŞ│GIROC │URSICA ADRIAN-DANUT│A616/1 │A616/1/6/2│401427 │401427 │5800 │ARABIL │EXTRAVILAN│459 │ │5.226,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│255 │TIMIŞ│GIROC │GIUCA FLORICA │A616/1 │A616/1/6/1│412625 │412625 │5800 │ARABIL │EXTRAVILAN│1012 │ │11.522,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│256 │TIMIŞ│GIROC │GIUCA FLORICA │A616/1 │A616/1/6/1│412625 │412625 │5800 │ARABIL │EXTRAVILAN│487 │ │5.544,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│257 │TIMIŞ│GIROC │COJEIA CIPRIAN │A616/1 │A616/1/5 │412362 │412362 │11600 │ARABIL │EXTRAVILAN│2956 │ │33.654,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│258 │TIMIŞ│GIROC │JURCA PETRU │A616/1 │A616/1/4 │40051 │403051 │5800 │ARABIL │EXTRAVILAN│764 │ │8.698,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│259 │TIMIŞ│GIROC │ROTARIU IOSIF │A616/1 │A616/1/3 │415235 │415235 │23200 │ARABIL │EXTRAVILAN│2305 │ │26.242,00 │
│ │ │ │ROTARIU ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│260 │TIMIŞ│GIROC │TOMASEVICI │A616/1 │A616/1/2 │A616/1/2 │410751 │23200 │ARABIL │EXTRAVILAN│2285 │ │26.015,00 │
│ │ │ │MARIA-FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│261 │TIMIŞ│GIROC │HALMAGEAN ANA │A616/1 │A616/1/1 │A616/1/1 │405951 │11601 │ARABIL │EXTRAVILAN│941 │ │10.713,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│262 │TIMIŞ│GIROC │BALONI DIMITRIE │A680 │A680/2/13 │ │TP 19975/1/│10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│345 │ │3.928,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │18.08.1994 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│263 │TIMIŞ│GIROC │GABOR MIHAI │A680 │A680/2/12 │ │TP 8/38/ │12400 │ARABIL │EXTRAVILAN│175 │ │1.992,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │31.07.2009 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │COMAN DENIS RAUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│264 │TIMIŞ│GIROC │COMAN SEBASTIAN │A680 │A680/2/11 │A680/2/11 │410811 │11600 │ARABIL │EXTRAVILAN│98 │ │1.116,00 │
│ │ │ │ANDREI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│265 │TIMIŞ│GIROC │POPAZIE FLOARE │A680 │A680/2/10/│A680/2/10/│408255 │5800 │ARABIL │EXTRAVILAN│48 │ │546,00 │
│ │ │ │POPAZIE DRAGOS RADU│ │2 │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │POPAZIE FLOARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POPAZIE │ │A680/2/10/│A680/2/10/│ │ │ │ │ │ │ │
│266 │TIMIŞ│GIROC │DANIEL-MARIUS │A680 │1 │1 │408259 │5800 │ARABIL │EXTRAVILAN│10 │ │114,00 │
│ │ │ │POPAZIE STEPAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIRCEA IONEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │VLAJICU MARIA, │ │A688/1/1/ │A688/1/1/ │TP19975/65/│ │ │ │ │ │ │
│267 │TIMIŞ│GIROC │URSEA MARIANA │A688 │20 │20 │26.08.1994 │17400 │ARABIL │EXTRAVILAN│1 │ │11,00 │
│ │ │ │FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│268 │TIMIŞ│GIROC │OLARIU PETRU │A688 │A688/1/1/ │A688/1/1/ │TP19975/6/ │12000 │ARABIL │EXTRAVILAN│103 │ │1.173,00 │
│ │ │ │ │ │21 │21 │18.08.1994 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│269 │TIMIŞ│GIROC │TOGEREAN IORGOVAN │A688 │A688/1/1/ │A688/1/1/ │TP19975/7/ │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│125 │ │1.423,00 │
│ │ │ │ │ │22 │22 │18.08.1994 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│270 │TIMIŞ│GIROC │S.C. MARCOTEL - │A688 │A688/1/1/ │A688/1/1/ │409750 │11600 │ARABIL │EXTRAVILAN│72 │ │820,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │23 │23 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │LIBOTEAN SILVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│271 │TIMIŞ│GIROC │VASILE LIBOTEAN │A618 │A618/4 │A618/4 │410590 │11600 │ARABIL │EXTRAVILAN│275 │ │3.131,00 │
│ │ │ │GHEORGHINA-IOSEFINA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│272 │TIMIŞ│GIROC │GALCA ILIE │A618 │A618/3 │412824 │412824 │11600 │ARABIL │EXTRAVILAN│356 │ │4.053,00 │
│ │ │ │GALCA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│273 │TIMIŞ│GIROC │GALCA ILIE │A618 │A618/3 │412824 │412824 │11600 │ARABIL │EXTRAVILAN│2905 │ │33.073,00 │
│ │ │ │GALCA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│274 │TIMIŞ│GIROC │DEGAN ILIE │A618 │A618/2 │411439 │411439 │10200 │ARABIL │EXTRAVILAN│6207 │ │70.667,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │TP 19956/37│ │ │ │ │ │ │
│275 │TIMIŞ│GIROC │SZALAY GH. ERNEST │A618 │A618/1 │A618/1 │/ │84000 │ARABIL │EXTRAVILAN│3034 │ │34.542,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │05.06.1994 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│276 │TIMIŞ│GIROC │BODNARESCU GHEORGHE│A618 │A618/5 │A618/5 │406092 │17600 │ARABIL │EXTRAVILAN│5491 │ │62.515,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│277 │TIMIŞ│GIROC │COMUNA GIROC │- │NGL 688/2 │- │- │25683 │ARABIL │EXTRAVILAN│1470 │ │16.736,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│278 │TIMIŞ│GIROC │URSICA ADRIAN DANUT│A625/1 │A625/1/50 │A625/1/50 │401356 │8700 │ARABIL │EXTRAVILAN│2755 │ │31.366,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│279 │TIMIŞ│GIROC │ABU LIL RAJI │A623 │A623/1 │A623/1 │401348 │42000 │ARABIL │EXTRAVILAN│7348 │ │83.657,00 │
│ │ │ │ABULIL IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │HAMBARAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│280 │TIMIŞ│GIROC │MARINELA-VIRGINICA │A623 │A623/2 │A623/2 │412709 │27600 │ARABIL │EXTRAVILAN│4086 │ │46.519,00 │
│ │ │ │HAMBARAS IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │KONIG MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│281 │TIMIŞ│GIROC │BEATRICE │A623 │A623/3 │A623/3 │406619 │14200 │ARABIL │EXTRAVILAN│1886 │ │21.472,00 │
│ │ │ │RIGHI GIULIO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CHIRIEAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROXANA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MALAIESCU LAVINIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MALAIESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GERHARD-ANDREAS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│282 │TIMIŞ│GIROC │MUSET │A623 │A623/4 │412718 │412718 │37100 │ARABIL │EXTRAVILAN│5258 │ │59.862,00 │
│ │ │ │RAUL-CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUSET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EDIARD-ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUSET │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GABRIELA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MUSET MARIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │KONIG MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│283 │TIMIŞ│GIROC │BEATRICE │A623 │A623/5 │A623/5 │412646 │26800 │ARABIL │EXTRAVILAN│2830 │ │32.220,00 │
│ │ │ │RIGHI GIULIO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ANTONESCU VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│284 │TIMIŞ│GIROC │CRISTIAN │A583/4 │A583/4/1 │407469 │407469 │5600 │ARABIL │EXTRAVILAN│505 │ │5.749,00 │
│ │ │ │ANTONESCU MONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│285 │TIMIŞ│GIROC │MARINCU MARIA │A583/4 │A583/4/2 │408542 │408542 │8900 │ARABIL │EXTRAVILAN│769 │ │8.755,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│286 │TIMIŞ│GIROC │FLONTA DANIELA-ANA │A583/4 │A583/4/3 │403132 │403132 │16500 │ARABIL │EXTRAVILAN│1363 │ │15.518,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│287 │TIMIŞ│GIROC │SIPOS │A583/4 │A583/4/4 │411446 │411446 │13100 │ARABIL │EXTRAVILAN│1040 │ │11.840,00 │
│ │ │ │NICOLETA-DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│288 │TIMIŞ│GIROC │LAZAR DOINA │A583/4 │A583/4/5 │407702 │407702 │11500 │ARABIL │EXTRAVILAN│892 │ │10.155,00 │
│ │ │ │LAZAR MARINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│289 │TIMIŞ│GIROC │MALEA MARIANA │A583/4 │A583/4/6 │411447 │411447 │4400 │ARABIL │EXTRAVILAN│346 │ │3.939,00 │
│ │ │ │SIMINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│290 │TIMIŞ│GIROC │BABESCU LUCIA │A583/4 │A583/4/7 │406911 │406911 │10100 │ARABIL │EXTRAVILAN│1005 │ │11.442,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│291 │TIMIŞ│GIROC │URSICA HORIA │A583/4 │A583/4/8 │406586 │406586 │24500 │ARABIL │EXTRAVILAN│1977 │ │22.508,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│292 │TIMIŞ│GIROC │OGHERCIN ANA │A496/7 │A496/7/1 │414155 │414155 │10500 │ARABIL │EXTRAVILAN│877 │ │9.985,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│293 │TIMIŞ│GIROC │BULICA MARIA │A496/7 │A496/7/2 │406878 │406878 │10600 │ARABIL │EXTRAVILAN│1212 │ │13.799,00 │
│ │ │ │BULICA IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│294 │TIMIŞ│GIROC │GIURCOVICI │A496/7 │A496/7/3 │A496/7/3 │TP28487/89/│10300 │ARABIL │EXTRAVILAN│1840 │ │20.948,00 │
│ │ │ │VICHENTIE │ │ │ │27.09.2000 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│295 │TIMIŞ│GIROC │MARCU SORIN │A496/7 │A496/7/4 │A496/7/4 │400865 │9800 │ARABIL │EXTRAVILAN│1904 │ │21.677,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│296 │TIMIŞ│GIROC │ROTARIU ANA │A496/7 │A496/7/5 │A496/7/5 │406809 │7100 │ARABIL │EXTRAVILAN│1379 │ │15.700,00 │
│ │ │ │GHEORGHINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│297 │TIMIŞ│GIROC │MORARU VASILE │A496/7 │A496/7/6 │ │CF 3901 │3600 │ARABIL │EXTRAVILAN│760 │ │8.653,00 │
│ │ │ │MORARU MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│298 │TIMIŞ│GIROC │MAGIARU ELENA │A496/7 │A496/7/7/1│A496/7/7/1│TP28487/60/│1400 │ARABIL │EXTRAVILAN│292 │ │3.324,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │19.04.1999 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │LAZAR LULARIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│299 │TIMIŞ│GIROC │PETRU SORIN │A496/7 │A496/7/7/2│A496/7/7/2│406674 │9525 │ARABIL │EXTRAVILAN│1848 │ │21.039,00 │
│ │ │ │LAZAR LULARIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE LAZAR ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │LISU IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│300 │TIMIŞ│GIROC │LISU │A496/7 │A496/7/8 │414643 │414643 │9900 │ARABIL │EXTRAVILAN│1916 │ │21.814,00 │
│ │ │ │CLAUDIA-MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│301 │TIMIŞ│GIROC │BRANDA IOSIF │A496/7 │A496/7/9 │A496/7/9 │407114 │9600 │ARABIL │EXTRAVILAN│1687 │ │19.206,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │LAZAR LULARIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│302 │TIMIŞ│GIROC │PETRU SORIN │A496/7 │A496/7/10 │A496/7/10 │406677 │9500 │ARABIL │EXTRAVILAN│1179 │ │13.423,00 │
│ │ │ │LAZAR LULARIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE LAZAR ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│303 │TIMIŞ│GIROC │MICLAU MARIA │A496/7 │A496/7/11 │415250 │415250 │19100 │ARABIL │EXTRAVILAN│1590 │ │18.102,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│304 │TIMIŞ│GIROC │ANDRAS IOAN │A496/7 │A496/7/12 │A496/7/12 │TP22949/96/│5200 │ARABIL │EXTRAVILAN│407 │ │4.634,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │28.09.1998 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │215.573,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼─────────────┤
│305 │TIMIŞ│GIROC │FLONTA DANIELA-ANA │A496/7 │A496/7/13 │404527 │404527 │12700 │ARABIL │EXTRAVILAN│1625 │Gard │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │metalic - │39.653,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │88,92 ml │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │214.954,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Platformă │ │
│306 │TIMIŞ│GIROC │COMUNA GIROC │A491/1 │A491/1/1 │408325 │408325 │9095 │PĂŞUNE │INTRAVILAN│2025 │betonată - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │84 mp Gard │59.057,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │metalic - │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │88,92 ml │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │380.867,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼─────────────┤
│307 │TIMIŞ│GIROC │FLONTA DANIELA-ANA │A491/1 │413711 │413711 │413711 │32500 │ARABIL │INTRAVILAN│2871 │Gard │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │metalic - │56.331,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │129 ml │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│308 │TIMIŞ│GIROC │URSICA ADRIAN-DANUT│A491/1 │ │415039 │415039 │4482 │ARABIL │INTRAVILAN│431 │ │57.176,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│309 │TIMIŞ│GIROC │CUPCEA MARIA │A491/1 │A491/1/3/1│407240 │407240 │3800 │ARABIL │INTRAVILAN│334 │ │44.308,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│310 │TIMIŞ│GIROC │HANES PETRISOR │A491/1 │A491/1/4 │407397 │407397 │4335 │ARABIL │INTRAVILAN│391 │ │51.870,00 │
│ │ │ │DANIEL HANES MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CONTESCU RAMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│311 │TIMIŞ│GIROC │CONTESCU │A491/1 │ │413882 │413882 │7223 │ARABIL │INTRAVILAN│1654 │ │219.420,00 │
│ │ │ │ALIN-CIPRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│312 │TIMIŞ│GIROC │ROTARIU │A491/1 │A491/1/8 │415423 │415423 │9967 │ARABIL │INTRAVILAN│1177 │ │156.141,00 │
│ │ │ │ILIE-ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│313 │TIMIŞ│GIROC │PARVU RAMONA │A491/1 │A491/1/8 │415424 │415424 │9967 │ARABIL │INTRAVILAN│1574 │ │208.807,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│314 │TIMIŞ│GIROC │ROTARIU ILIE │A491/1 │A491/1/8 │415425 │415425 │9966 │ARABIL │INTRAVILAN│3549 │ │470.810,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│315 │TIMIŞ│GIROC │FLONTA DANIELA-ANA │A470/1/1 │A470/1/1/ │407542 │ │13300 │ARABIL │EXTRAVILAN│32 │ │364,00 │
│ │ │ │ │ │26 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│316 │TIMIŞ│GIROC │PASCOTA IONEL PETRU│A470/1/1 │A470/3/1/5│A470/3/1/5│405766 │8500 │ARABIL │EXTRAVILAN│126 │ │1.435,00 │
│ │ │ │PASCOTA IOSIF-IOAN │ │/1 │/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│317 │TIMIŞ│GIROC │SATMARI IOAN │A470/3/1 │A470/3/1/4│A470/3/1/4│406890 │9900 │ARABIL │EXTRAVILAN│2498 │ │28.440,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│318 │TIMIŞ│GIROC │DRAGUT DANIEL │A470/3/1 │A470/3/1/3│A470/3/1/3│404479 │14400 │ARABIL │EXTRAVILAN│2494 │ │28.394,00 │
│ │ │ │ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│319 │TIMIŞ│GIROC │BENCSIK IOAN │A470/3/1 │A470/3/1/2│A470/3/1/2│407879 │14000 │ARABIL │EXTRAVILAN│4354 │ │49.570,00 │
│ │ │ │BENCSIK IAROSLAVA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│320 │TIMIŞ│GIROC │FEDOR MIRCEA │A470/3/1 │A470/3/1/1│A470/3/1/1│406028 │700 │ARABIL │EXTRAVILAN│480 │ │5.465,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│321 │TIMIŞ│GIROC │TOMA IOSIF IONEL │A220/3 │A220/3/1 │A220/3/1 │407554 │37500 │ARABIL │EXTRAVILAN│313 │ │3.564,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│322 │TIMIŞ│GIROC │TOMA VIANA CAMELIA │A220/3 │A220/3/2 │A220/3/2 │407245 │33600 │ARABIL │EXTRAVILAN│4651 │ │52.952,00 │
│ │ │ │TOMA ANA OLIVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│323 │TIMIŞ│GIROC │TAP GHEORGHE │A220/3 │A220/3/3 │A220/3/3 │415443 │26600 │ARABIL │EXTRAVILAN│3745 │ │42.637,00 │
│ │ │ │TAP MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MARFIN BANK │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(ROMÂNIA) - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BUCUREŞTI (FOSTĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│324 │TIMIŞ│GIROC │EGNATIA BANK │A220/3 │A220/3/4 │400813 │400813 │14400 │ARABIL │INTRAVILAN│8306 │ │1.101.874,00 │
│ │ │ │ROMÂNIA) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARFIN BANK │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(ROMÂNIA) - S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BUCUREŞTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│325 │TIMIŞ│GIROC │FLONTA IOAN │A220/2 │A220/2/4 │413171 │413171 │10100 │ARABIL │EXTRAVILAN│6965 │ │79.297,00 │
│ │ │ │FLONTA DANIELA-ANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │TP 22949/46│ │ │ │ │ │ │
│326 │TIMIŞ│GIROC │VACANU NICOLAE │A220/2 │A220/2/6 │A220/2/6 │/ │6100 │ARABIL │EXTRAVILAN│101 │ │1.150,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │13.07.1998 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │TP 22949/46│ │ │ │ │ │ │
│327 │TIMIŞ│GIROC │VACANU NICOLAE │A220/2 │A220/2/6 │A220/2/6 │/ │6100 │ARABIL │EXTRAVILAN│49 │ │558,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │13.07.1998 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│328 │TIMIŞ│GIROC │PANTIS FLORINA │A220/2 │A220/2/5 │A220/2/5 │407104 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│7529 │ │85.718,00 │
│ │ │ │MIRELA PANTIS ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│329 │TIMIŞ│GIROC │DRAGUT PERSIDA │A220/1 │A220/1/5 │404794 │404794 │20014 │ARABIL │EXTRAVILAN│4385 │ │49.923,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│330 │TIMIŞ│GIROC │DRAGUT IOAN │A220/1 │A220/1/4 │A220/1/4 │TP28487/70/│19900 │ARABIL │EXTRAVILAN│20 │ │228,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │17.11.1999 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│331 │TIMIŞ│GIROC │DRAGUT IOAN │A220/1 │A220/1/4 │A220/1/4 │TP28487/70/│19900 │ARABIL │EXTRAVILAN│3633 │ │41.362,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │17.11.1999 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│332 │TIMIŞ│GIROC │BOSA PERSIDA │A220/1 │A220/1/3 │A220/1/3 │TP41014/22/│10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1131 │ │12.876,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │25.04.2001 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│333 │TIMIŞ│GIROC │URSICA ADRIAN DANUT│A220/2 │A220/1/2 │A220/1/2 │401326 │26300 │ARABIL │EXTRAVILAN│54 │ │615,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│334 │TIMIŞ│GIROC │VERZA MARINELA │A220/1 │A220/1/8/1│400025 │400025 │10012 │ARABIL │EXTRAVILAN│361 │ │4.110,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│335 │TIMIŞ│GIROC │URSICA ADRIAN DANUT│A220/1 │A220/1/8/2│A220/1/8/2│401407 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1218 │ │13.867,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│336 │TIMIŞ│GIROC │PASCOTA FLOARE │A220/1 │A220/1/9 │A220/1/9 │406827 │15900 │ARABIL │EXTRAVILAN│1792 │ │20.402,00 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│337 │TIMIŞ│GIROC │MARCU IOSIF │A220/1 │A220/1/10 │A220/1/10 │406144 │10005 │ARABIL │EXTRAVILAN│1221 │ │13.901,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│338 │TIMIŞ│GIROC │GHERBAN ELENA │A213/1 │A213/1/20 │414720 │414720 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1082 │ │12.319,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│339 │TIMIŞ│GIROC │SZASZ DENES │A213/1 │A213/1/19 │401716 │401716 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1038 │ │11.818,00 │
│ │ │ │SZASZ RAOUL-MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│340 │TIMIŞ│GIROC │CORIN FLOAREA │A213/1 │A213/1/18 │414719 │414719 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1470 │ │16.736,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│341 │TIMIŞ│GIROC │TENCHE PERSIDA │A213/1 │A213/1/17 │414718 │414718 │19600 │ARABIL │EXTRAVILAN│2027 │ │23.077,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│342 │TIMIŞ│GIROC │DRAGOMIR ADRIAN │A213/1 │A213/1/16 │407586 │407586 │13200 │ARABIL │EXTRAVILAN│1166 │ │13.275,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│343 │TIMIŞ│GIROC │DAVID ADRIAN-COSMIN│A213/1 │A213/1/15/│400740 │400740 │20000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1707 │ │19.434,00 │
│ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│344 │TIMIŞ│GIROC │NISTOR DANA-LILIANA│A213/1 │A213/1/15/│400739 │400739 │8000 │ARABIL │EXTRAVILAN│657 │ │7.480,00 │
│ │ │ │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│345 │TIMIŞ│GIROC │TONEA PETRICA TONEA│A213/1 │A213/1/14 │406284 │406284 │10621 │ARABIL │EXTRAVILAN│860 │ │9.791,00 │
│ │ │ │OFELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│346 │TIMIŞ│GIROC │MATEI GABRIELA │A213/1 │A213/1/13 │408016 │408016 │18200 │ARABIL │EXTRAVILAN│1440 │ │16.394,00 │
│ │ │ │VERONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│347 │TIMIŞ│GIROC │BUIBAS DRAGHINA │A213/1 │A213/1/12 │414717 │414717 │10600 │ARABIL │EXTRAVILAN│836 │ │9.518,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│348 │TIMIŞ│GIROC │URSICA ADRIAN DANUT│A213/1 │A213/1/11 │401327 │401327 │11500 │ARABIL │EXTRAVILAN│1185 │ │13.491,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│349 │TIMIŞ│GIROC │PASCOTA FLOARE │A213/1 │A213/1/10 │406848 │406848 │15100 │ARABIL │EXTRAVILAN│1307 │ │14.880,00 │
│ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │21.392,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼─────────────┤
│350 │TIMIŞ│GIROC │GRUITA PETRU IOAN │A524/1 │A524/1/9/1│A524/1/9/1│404152 │25000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1879 │Gard sârmă │ │
│ │ │ │GRUITA RODICA │ │ │ │ │ │ │ │ │- 30,21 ml │2.047,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Gard lemn -│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │49,26 ml │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MOROCZA GHEZA │ │ │ │TP 41014/15│ │ │ │ │ │ │
│351 │TIMIŞ│GIROC │RUDOLF │A524/1 │A524/1/9/2│A524/1/9/2│/ │5800 │ARABIL │EXTRAVILAN│427 │ │4.861,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │28.11.2000 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│352 │TIMIŞ│GIROC │IUCU ION-DORIN │A524/1 │A524/1/10 │414745 │414745 │12500 │ARABIL │EXTRAVILAN│931 │ │10.599,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PETCU IULIANA PETCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│353 │TIMIŞ│GIROC │IULIANA GALEANCU │A524/1 │A524/1/11 │A524/1/11 │407877 │5300 │ARABIL │EXTRAVILAN│396 │ │4.508,00 │
│ │ │ │CAMELIA PETCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANGELICA-ILEANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│354 │TIMIŞ│GIROC │PETCU PETRU │A524/1 │A524/1/12 │A524/1/12 │TP22945/44/│28900 │ARABIL │EXTRAVILAN│2171 │ │24.717,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │18.06.1997 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│355 │TIMIŞ│GIROC │SARBU CRISTINA │A524/1 │A524/1/13 │409592 │409592 │5305 │ARABIL │EXTRAVILAN│432 │ │4.918,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│356 │TIMIŞ│GIROC │SEMIN ILIEANA │A524/1 │A524/1/14 │A524/1/14 │TP41014/55/│5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│409 │ │4.656,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │17.11.2003 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│357 │TIMIŞ│GIROC │PANTIS DUMITRU │A524/1 │A524/1/15/│A524/1/15/│408321 │1900 │ARABIL │EXTRAVILAN│154 │ │1.753,00 │
│ │ │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│358 │TIMIŞ│GIROC │HATEGAN LIVIU │A524/1 │A524/1/15/│A524/1/15/│402365 │14400 │ARABIL │EXTRAVILAN│1084 │ │12.341,00 │
│ │ │ │HATEGAN ANA │ │2 │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│359 │TIMIŞ│GIROC │URSICA ADRIAN DANUT│A524/1 │A524/1/16 │401666 │401666 │17916 │ARABIL │EXTRAVILAN│1335 │ │15.199,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│360 │TIMIŞ│GIROC │URSICA ADRIAN DANUT│A524/1 │A524/1/17 │A524/1/17 │401414 │12800 │ARABIL │EXTRAVILAN│1101 │ │12.535,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│361 │TIMIŞ│GIROC │URSICA ADRIAN DANUT│A524/1 │A524/1/18 │A524/1/18 │401411 │11600 │ARABIL │EXTRAVILAN│1543 │ │17.567,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│362 │TIMIŞ│GIROC │URSICA ADRIAN DANUT│A524/1 │A524/1/18 │A524/1/18 │401411 │11600 │ARABIL │EXTRAVILAN│603 │ │6.865,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│363 │TIMIŞ│GIROC │URSICA ADRIAN DANUT│A524/1 │A524/1/19 │A524/1/19 │401409 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│879 │ │10.007,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│364 │TIMIŞ│GIROC │URSICA ADRIAN DANUT│A524/1 │A524/1/19 │A524/1/19 │401409 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1306 │ │14.869,00 │
│ │ │ │URSICA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│365 │TIMIŞ│GIROC │COMUNA GIROC │A524/1 │A524/1/20 │ │ │3800 │ARABIL │EXTRAVILAN│131 │ │1.491,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│366 │TIMIŞ│GIROC │COMUNA GIROC │A524/1 │A524/1/20 │ │ │3800 │ARABIL │EXTRAVILAN│999 │ │11.374,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│367 │TIMIŞ│GIROC │GIUCHICI ELISABETA │ │A157/2/11 │A157/2/11 │400576 │24900 │ARABIL │EXTRAVILAN│4783 │ │54.454,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│368 │TIMIŞ│GIROC │PATUR DORINA │A157/2 │A157/2/12 │A157/2/12 │404138 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│485 │ │5.522,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│369 │TIMIŞ│GIROC │BOCIU IOAN │A157/2 │A157/2/13 │A157/2/13 │407139 │2200 │ARABIL │EXTRAVILAN│207 │ │2.357,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│370 │TIMIŞ│GIROC │CERBU GHEORGHE │A157/2 │A157/2/14 │A157/2/14 │TP 13/70/ │9100 │ARABIL │EXTRAVILAN│823 │ │9.370,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │16.02.2016 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│371 │TIMIŞ│GIROC │AVRAM NICOLAE PETRE│A157/2 │A157/2/15 │A157/2/15 │407589 │8800 │ARABIL │EXTRAVILAN│747 │ │8.505,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│372 │TIMIŞ│GIROC │PINTEA FLOARE │A157/2 │A157/2/16/│A157/2/16/│407943 │36900 │ARABIL │EXTRAVILAN│2908 │ │33.108,00 │
│ │ │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│373 │TIMIŞ│GIROC │PINTEA FLOARE │A157/2 │A157/2/16/│A157/2/16/│407936 │5500 │ARABIL │EXTRAVILAN│412 │ │4.691,00 │
│ │ │ │ │ │2 │2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│374 │TIMIŞ│GIROC │PINTEA FLOARE │A157/2 │A157/2/17/│A157/2/17/│407942 │1100 │ARABIL │EXTRAVILAN│83 │ │945,00 │
│ │ │ │ │ │1 │1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│375 │TIMIŞ│GIROC │PINTEA FLOARE │A157/2 │A157/2/17/│A157/2/17/│405769 │19900 │ARABIL │EXTRAVILAN│1508 │ │17.169,00 │
│ │ │ │ │ │2/1 │2/1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. GIROC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│376 │TIMIŞ│GIROC │INVESTMENT - S.R.L.│A157/2 │50469 │400575 │400575 │4600 │ARABIL │EXTRAVILAN│340 │ │3.871,00 │
│ │ │ │DIN TIMIŞOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│377 │TIMIŞ│GIROC │S.C. GIROC │A157/2 │A157/2/18/│400545 │400545 │1600 │ARABIL │EXTRAVILAN│119 │ │1.355,00 │
│ │ │ │INVESTMENT - S.R.L.│ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│378 │TIMIŞ│GIROC │S.C. GIROC │A157/2 │A157/2/18/│402454 │402454 │8600 │ARABIL │EXTRAVILAN│642 │ │7.309,00 │
│ │ │ │INVESTMENT - S.R.L.│ │2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│379 │TIMIŞ│GIROC │S.C. GIROC │A157/2 │A157/2/18/│400560 │400560 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│749 │ │8.527,00 │
│ │ │ │INVESTMENT - S.R.L.│ │3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│380 │TIMIŞ│GIROC │S.C. GIROC │A157/2 │A157/2/18/│400548 │400548 │1900 │ARABIL │EXTRAVILAN│143 │ │1.628,00 │
│ │ │ │INVESTMENT - S.R.L.│ │4 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│381 │TIMIŞ│GIROC │S.C. GIROC │A157/2 │A157/2/19 │400568 │400568 │5800 │ARABIL │EXTRAVILAN│438 │ │4.987,00 │
│ │ │ │INVESTMENT - S.R.L.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PECICAN FLORICA │ │A157/2/20/│A157/2/20/│ │ │ │ │ │ │ │
│382 │TIMIŞ│GIROC │PECICAN │A157/2 │2/3/ 3/3/1│2/3/ 3/3/1│407368 │909 │ARABIL │EXTRAVILAN│784 │ │8.926,00 │
│ │ │ │SIMONA-IONELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│383 │TIMIŞ│GIROC │GLIGOR FRANCISC │A157/2 │A157/2/20/│A157/2/20/│406881 │1400 │ARABIL │EXTRAVILAN│538 │ │6.125,00 │
│ │ │ │GLIGOR MARIA │ │2/3/ 3/3/2│2/3/ 3/3/2│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│384 │TIMIŞ│GIROC │AVRAMUT ILIE DAN │A157/1 │A157/1/22 │A157/1/22 │404530 │9900 │ARABIL │EXTRAVILAN│1210 │ │13.776,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│385 │TIMIŞ│GIROC │OLARU MARIA │A157/1 │A157/1/21 │A157/1/21 │406717 │4900 │ARABIL │EXTRAVILAN│441 │ │5.021,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│386 │TIMIŞ│GIROC │STANCIU CRISTINA │A157/1 │A157/1/20 │A157/1/20 │408556 │800 │ARABIL │EXTRAVILAN│69 │ │786,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│387 │TIMIŞ│GIROC │NICOLA ESVIRA │A157/1 │A157/1/19 │A157/1/19 │404495 │5500 │ARABIL │EXTRAVILAN│469 │ │5.340,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │TP 22949/14│ │ │ │ │ │ │
│388 │TIMIŞ│GIROC │MIU SOLOMIA │A157/1 │A157/1/18 │A157/1/18 │/ │4700 │ARABIL │EXTRAVILAN│396 │ │4.508,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │23.02.1998 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│389 │TIMIŞ│GIROC │CINCU GHEORGHE │A157/1 │A157/1/17 │A157/1/17 │407945 │25700 │ARABIL │EXTRAVILAN│2151 │ │24.489,00 │
│ │ │ │CINCU TEODORA DOINA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│390 │TIMIŞ│GIROC │DRAGOMIR DANIEL │A157/1 │A157/1/16 │A157/1/16 │408427 │11100 │ARABIL │EXTRAVILAN│940 │ │10.702,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│391 │TIMIŞ│GIROC │TIRLA VASILE TIRLA │A157/1 │A157/1/15 │A157/1/15 │404174 │8500 │ARABIL │EXTRAVILAN│722 │ │8.220,00 │
│ │ │ │VERONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │GRUITA CONSTANDINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│392 │TIMIŞ│GIROC │GRUITA │A157/1 │A157/1/14 │A157/1/14 │407532 │13400 │ARABIL │EXTRAVILAN│1192 │ │13.571,00 │
│ │ │ │IOAN-CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│393 │TIMIŞ│GIROC │PINDEI DOMNICA │A157/1 │A157/1/13 │A157/1/13 │402212 │30800 │ARABIL │EXTRAVILAN│3275 │ │37.286,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│394 │TIMIŞ│GIROC │GHEMES VERONICA │A157/1 │A157/1/12 │A157/1/12 │407471 │14400 │ARABIL │EXTRAVILAN│2039 │ │23.214,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │TAP MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│395 │TIMIŞ│GIROC │BOTA DANIELA │A157/1 │A157/1/11 │A157/1/11 │415442 │11500 │ARABIL │EXTRAVILAN│1662 │ │18.922,00 │
│ │ │ │WOITEK LUCICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ALBU ANUTA DOINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│396 │TIMIŞ│GIROC │ALBU DAN │A157/1 │A157/1/10 │A157/1/10 │407531 │25900 │ARABIL │EXTRAVILAN│3476 │ │39.574,00 │
│ │ │ │GRUITA OCTAVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │OFELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│397 │TIMIŞ│GIROC │GHEORGHIOSU AUREL │A141/1 │A141/1/5 │A141/1/5 │407502 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1804 │ │20.539,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│398 │TIMIŞ│GIROC │ABU-ABIED RAWHY │A141/1 │A141/1/4 │A141/1/4 │407353 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│3682 │ │41.920,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│399 │TIMIŞ│GIROC │BILA FLORICA │A141/1 │A141/1/3/2│A141/1/3/2│407456 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│2435 │ │27.722,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│400 │TIMIŞ│GIROC │BILA STEFAN │A141/1 │A141/1/3/1│A141/1/3/1│407257 │5000 │ARABIL │EXTRAVILAN│2066 │ │23.521,00 │
│ │ │ │BILA FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│401 │TIMIŞ│GIROC │LUNGU GHEORGHE │A141/1 │A141/1/2 │A141/1/2 │407476 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│3261 │ │37.126,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│402 │TIMIŞ│GIROC │TAT ADRIAN │A141/1 │A141/1/1 │A141/1/1 │407269 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│2956 │ │33.654,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PROPRIETAR │ │ │ │ │ │ │ │ │Clădire │ │
│403 │TIMIŞ│GIROC │NEIDENTIFICAT │- │A94/1/13 │- │- │- │- │EXTRAVILAN│- │post trafo │16.144,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- 28 │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│404 │TIMIŞ│MOŞNIŢA │COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ│- │DE595/4 │- │- │- │DRUM │EXTRAVILAN│193 │ │1.613,00 │
│ │ │NOUĂ │- DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│405 │TIMIŞ│MOŞNIŢA │ŞCOALA CU CLASELE │A592 │A592 │A592 │TP 3/38/ │72300 │ARABIL │EXTRAVILAN│23547 │ │222.755,00 │
│ │ │NOUĂ │I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ│ │ │ │16.02.2010 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│406 │TIMIŞ│MOŞNIŢA │COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ│- │DE591 │- │- │- │DRUM │EXTRAVILAN│129 │ │1.078,00 │
│ │ │NOUĂ │- DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│407 │TIMIŞ│MOŞNIŢA │COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ│- │DE591 │- │- │- │DRUM │EXTRAVILAN│119 │ │995,00 │
│ │ │NOUĂ │- DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│408 │TIMIŞ│MOŞNIŢA │COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ│- │DE591 │- │- │- │DRUM │EXTRAVILAN│547 │ │4.573,00 │
│ │ │NOUĂ │- DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│409 │TIMIŞ│MOŞNIŢA │COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ│- │DE595/2 │415420 │415420 │481 │DRUM │EXTRAVILAN│334 │ │2.792,00 │
│ │ │NOUĂ │- DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│410 │TIMIŞ│MOŞNIŢA │ŞCOALA CU CLASELE │A596 │A596 │A596 │TP 3/38/ │49100 │ARABIL │EXTRAVILAN│175 │ │1.656,00 │
│ │ │NOUĂ │I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ│ │ │ │16.02.2010 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│411 │TIMIŞ│MOŞNIŢA │ŞCOALA CU CLASELE │A596 │A596 │A596 │TP 3/38/ │49100 │ARABIL │EXTRAVILAN│15942 │ │150.811,00 │
│ │ │NOUĂ │I-VIII MOŞNIŢA NOUĂ│ │ │ │16.02.2010 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│412 │TIMIŞ│MOŞNIŢA │COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ│- │DE597 │- │- │- │DRUM │EXTRAVILAN│892 │ │7.457,00 │
│ │ │NOUĂ │- DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│413 │TIMIŞ│MOŞNIŢA │COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ│- │DE597 │- │- │- │DRUM │EXTRAVILAN│99 │ │828,00 │
│ │ │NOUĂ │- DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BADESCU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │MOŞNIŢA │CRASMARIU │ │ │ │TP 4243/6/ │ │ │ │ │ │ │
│414 │TIMIŞ│NOUĂ │DANUT-IOAN-REMUS │A81 │A81/1 │A81/1 │10.10.1994 │50000 │ARABIL │EXTRAVILAN│1830 │ │17.312,00 │
│ │ │ │FUZER FILARETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARIA DORETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│415 │TIMIŞ│MOŞNIŢA │FIRONDA LUCIA │A81 │A81/2 │A81/2 │TP 4243/30/│46000 │ARABIL │EXTRAVILAN│4804 │ │45.446,00 │
│ │ │NOUĂ │ │ │ │ │10.10.1994 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│416 │TIMIŞ│MOŞNIŢA │BUSTAN MARIA ELENA │A81 │A81/3 │A81/3 │419574 │26800 │ARABIL │EXTRAVILAN│936 │ │8.855,00 │
│ │ │NOUĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │MOŞNIŢA │CHIOREAN SAVETA │ │ │ │ │ │CURŢI │ │ │ │ │
│417 │TIMIŞ│NOUĂ │TALAN MIRCEA IOAN │A74/3 │50453 │403941 │403941 │2408 │CONSTRUCŢII│INTRAVILAN│22 │ │1.834,00 │
│ │ │ │CHIOREAN CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │MOŞNIŢA │CHIOREAN SAVETA │ │CC 74/3/ │ │ │ │CURŢI │ │ │ │ │
│418 │TIMIŞ│NOUĂ │CHIOREAN CRISTIAN │A74/3 │1-2/2/1;56│410931 │410931 │906 │CONSTRUCŢII│INTRAVILAN│155 │ │12.924,00 │
│ │ │ │ │ │/a/1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│419 │TIMIŞ│MOŞNIŢA │COMUNA MOŞNIŢA NOUĂ│A74/3 │A74/3/1-2/│418237 │418237 │8650 │DRUM │INTRAVILAN│414 │ │3.461,00 │
│ │ │NOUĂ │ │ │2/2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│420 │TIMIŞ│GHIRODA │PUSCASIU MIHAELA │A334/1 │A334/1/1 │A334/1/1 │401048 │56800 │ARABIL │EXTRAVILAN│257 │ │3.562,00 │
│ │ │ │RODNA LUCIA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │DANILA T. MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│421 │TIMIŞ│GHIRODA │CORNELIA │A334/1 │A334/1/2 │A334/1/2 │400932 │100000 │ARABIL │EXTRAVILAN│3285 │ │45.530,00 │
│ │ │ │DAMSA TRAIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AVRAM ANDREEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │TP 20016/41│ │ │ │ │ │ │
│422 │TIMIŞ│GHIRODA │ARADI P. ESTERA │A334/1 │A334/1/10 │A334/1/10 │/ │4060 │ARABIL │EXTRAVILAN│3099 │ │42.952,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │03.10.1994 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│423 │TIMIŞ│GHIRODA │BUGA VIOREL │A337/1 │ │405573 │405573 │5059 │CURŢI │INTRAVILAN│3956 │ │584.855,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONSTRUCŢII│ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │GAVRILONI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│424 │TIMIŞ│GHIRODA │GABRIEL-ONISIM │A337 │A337/15 │407064 │407064 │10190 │ARABIL │EXTRAVILAN│6232 │ │86.376,00 │
│ │ │ │GAVRILONI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORICA-ANA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│425 │TIMIŞ│GHIRODA │COMUNA GHIRODA │A342 │A342/3 │409858 │409858 │80000 │ARABIL │EXTRAVILAN│9220 │ │127.789,00 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│426 │TIMIŞ│GHIRODA │COMUNA GHIRODA │ │DE344 │408137 │408137 │3651 │DRUM │EXTRAVILAN│99 │ │1.100,00 │
│ │ │ │DOMENIUL PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│427 │TIMIŞ│GHIRODA │COMUNA GHIRODA │A345 │A345/1 │409861 │409861 │24707 │ARABIL │EXTRAVILAN│1663 │ │23.049,00 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│428 │TIMIŞ│GHIRODA │COMUNA GHIRODA │A361 │A361/1 │A361/1 │409320 │11051 │ARABIL │INTRAVILAN│2069 │ │305.881,00 │
│ │ │ │DOMENIU PRIVAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│429 │TIMIŞ│GHIRODA │SEIMAN ILIE │Ps371/1 │P371/1/1 │P371/1/1 │400751 │49700 │PĂŞUNE │EXTRAVILAN│9081 │ │100.890,00 │
│ │ │ │SEIMAN MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │DUMITRESCU RAGNAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│430 │TIMIŞ│GHIRODA │TRIF │A378 │A378/14 │A378/14 │402861 │48520 │ARABIL │EXTRAVILAN│3931 │ │54.484,00 │
│ │ │ │CONSTANTA-MAGDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PAVEL CORNELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│431 │TIMIŞ│GHIRODA │PAVEL │A378 │A378/15 │A378/15 │402860 │35800 │ARABIL │EXTRAVILAN│3631 │ │50.326,00 │
│ │ │ │DIANA-VERONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SOVIANI SILVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SOVIANI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│432 │TIMIŞ│GHIRODA │CRISTIAN-PETRUS │A378 │A378/16/4 │404302 │404302 │7750 │FÂNEAŢĂ │EXTRAVILAN│1868 │ │20.753,00 │
│ │ │ │SOVIANI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN-MIHAIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SOVIANI SILVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SOVIANI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│433 │TIMIŞ│GHIRODA │CRISTIAN-PETRUS │A378 │A378/16/3 │404290 │404290 │22760 │ARABIL │EXTRAVILAN│2993 │ │41.483,00 │
│ │ │ │SOVIANI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIAN-MIHAIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│434 │TIMIŞ│GHIRODA │CINCA MARIA │A378 │A378/7/2 │A378/7/2 │TP 4/92/ │36732 │ARABIL │EXTRAVILAN│10164 │ │140.873,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │06.09.2006 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CADARIU ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│435 │TIMIŞ│GHIRODA │CADARIU VIOARA-ANA │A378 │A378/7/1 │A378/7/1 │402867 │19690 │ARABIL │EXTRAVILAN│10855 │ │150.450,00 │
│ │ │ │PEPTENAR IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PEPTENAR LETITIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│436 │TIMIŞ│GHIRODA │BARBONI ANA │A378 │A378/6 │A378/6 │402868 │19699 │ARABIL │EXTRAVILAN│68 │ │942,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│437 │TIMIŞ│GHIRODA │JICA VITTORIO │A385 │A385/1 │A385/1 │406271 │14950 │ARABIL │EXTRAVILAN│215 │ │2.980,00 │
│ │ │ │OLIMPIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │TP 22987/80│ │ │ │ │ │ │
│438 │TIMIŞ│GHIRODA │VASII PETRU │ │F320 │ │/ │ │FÂNEAŢĂ │EXTRAVILAN│216 │ │2.400,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │16.06.1995 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│439 │TIMIŞ│GHIRODA │COMUNA GHIRODA │ │F319/1 │ │ │ │FÂNEAŢĂ │EXTRAVILAN│538 │ │5.977,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│440 │TIMIŞ│GHIRODA │HODINEANTU MARTA │A282 │A282/2 │A282/2 │TP 1/68/ │10500 │ARABIL │EXTRAVILAN│921 │ │12.765,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │07.03.2013 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ROTARIU DAN TRUTI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│441 │TIMIŞ│GHIRODA │MIRCEA ACHIM POSTA │A282 │A282/1 │400791 │400791 │13400 │ARABIL │EXTRAVILAN│5298 │ │73.430,00 │
│ │ │ │EVA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CONFEDERAT IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONFEDERAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│442 │TIMIŞ│GHIRODA │LAURA-GABRIELA │A284 │A284/17 │A284/17 │404854 │30000 │ARABIL │EXTRAVILAN│3820 │ │52.945,00 │
│ │ │ │CONFEDERAT ILDIKO │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CONFEDERAT NICHOLAS│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│443 │TIMIŞ│GHIRODA │PAVEL LUCIAN EUGEN │A265 │A265/28/1 │50313 │404408 │15425 │ARABIL │EXTRAVILAN│4900 │ │67.914,00 │
│ │ │ │PAVEL CARINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│444 │TIMIŞ│GHIRODA │MARC FLURIE │A265 │A265/28/2 │408835 │408835 │2280 │ARABIL │EXTRAVILAN│2199 │ │30.478,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│445 │TIMIŞ│GHIRODA │JIFCU LIVIA │A265 │A265/29 │402902 │402902 │8187 │ARABIL │EXTRAVILAN│199 │ │2.758,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│446 │TIMIŞ│GHIRODA │JIFCU LIVIA │A265 │A265/29 │402902 │402902 │8187 │ARABIL │EXTRAVILAN│808 │ │11.199,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│447 │TIMIŞ│GHIRODA │S.C. IMRU - S.R.L. │A237 │A237/26-28│404471 │404471 │31397 │ARABIL │EXTRAVILAN│23285 │ │322.730,00 │
│ │ │ │ │ │/a │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│448 │TIMIŞ│GHIRODA │SCHADT MARILENA-LIA│A237 │A237/25 │A237/25 │405359 │4733 │ARABIL │EXTRAVILAN│3611 │ │50.048,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│449 │TIMIŞ│GHIRODA │IANAS CORNEL │A237 │A237/24 │A237/24 │407189 │10000 │ARABIL │EXTRAVILAN│6881 │ │95.371,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │CC237/20/ │ │ │ │ │ │467 │ │69.041,00 │
│ │ │ │S.C. TODORUT │ │3; 237/22/│ │ │ │CURŢI │ ├──────────┼───────────┼─────────────┤
│450 │TIMIŞ│GHIRODA │INTERNATIONAL - │A237 │1-2; 237/ │408187 │408187 │10988 │CONSTRUCŢII│INTRAVILAN│ │Gard │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │23/1-2/1 │ │ │ │ │ │ │metalic - │67.217,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │150,73 │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 │ │296,00 │
│ │ │ │SOCIETATEA GLOBAL │ │ │ │ │ │CURŢI │ ├──────────┼───────────┼─────────────┤
│451 │TIMIŞ│GHIRODA │PLAST - S.R.L. │A237 │ │408188 │408188 │1000 │CONSTRUCŢII│INTRAVILAN│ │Gard │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │metalic - │8.138,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │18,25 ml │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │CC237/20/ │ │ │ │ │ │1 │ │148,00 │
│ │ │ │TODORUT EUGENE │ │3; 237/22/│ │ │ │CURŢI │ ├──────────┼───────────┼─────────────┤
│452 │TIMIŞ│GHIRODA │TODORUT WANDA │A237 │1-2; 237/ │401504 │401504 │2315 │CONSTRUCŢII│INTRAVILAN│ │Gard │ │
│ │ │ │RODICA │ │23/1-2/8 │ │ │ │ │ │ │metalic - │2.885,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6,47 ml │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│453 │TIMIŞ│GHIRODA │S.C. INDPRODCOM - │A237 │CC237/20/2│409014 │409014 │3731 │CURŢI │INTRAVILAN│49 │ │7.244,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │/1 │ │ │ │CONSTRUCŢII│ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│454 │TIMIŞ│GHIRODA │COMUNA GHIRODA │A237 │50029 │406911 │ │1440 │CURŢI │INTRAVILAN│19 │ │2.809,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CONSTRUCŢII│ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│455 │TIMIŞ│GHIRODA │CHIMIVES IOAN │A227 │A227/30/a │A227/30/a │407774 │4268 │ARABIL │EXTRAVILAN│721 │ │9.993,00 │
│ │ │ │CHIMIVES SILVIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│456 │TIMIŞ│GHIRODA │KISS-TOTH ELISAVETA│A227 │A227/31/a │A227/31/a │407656 │1197 │ARABIL │EXTRAVILAN│376 │ │5.211,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│457 │TIMIŞ│GHIRODA │KISS-TOTH ELISAVETA│A227 │A227/31/a │A227/31/a │407656 │1197 │ARABIL │EXTRAVILAN│4 │ │55,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│458 │TIMIŞ│GHIRODA │CIUPA SILVIA DORINA│A227 │A227/32/a │A227/32/a │400252 │6820 │ARABIL │EXTRAVILAN│1847 │ │25.599,00 │
│ │ │ │CIUPA OVIDIU-FLORIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│459 │TIMIŞ│GHIRODA │CIUPA SILVIA DORINA│A227 │A227/32/a │A227/32/a │400252 │6820 │ARABIL │EXTRAVILAN│691 │ │9.577,00 │
│ │ │ │CIUPA OVIDIU-FLORIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│460 │TIMIŞ│GHIRODA │VASII TRAIAN │A227 │A227/33/a │A227/33/a │403582 │2149 │ARABIL │EXTRAVILAN│398 │ │5.516,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│461 │TIMIŞ│GHIRODA │VASII TRAIAN │A227 │A227/33/a │A227/33/a │403582 │2149 │ARABIL │EXTRAVILAN│379 │ │5.253,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│462 │TIMIŞ│GHIRODA │BEJINARU FLORENTIN │A227 │A227/34/1 │A227/34/1 │407632 │1440 │ │EXTRAVILAN│330 │ │4.574,00 │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│463 │TIMIŞ│GHIRODA │NICOLA STOIA │A228 │A227/34/2/│A227/34/2/│407772 │2126 │ARABIL │EXTRAVILAN│515 │ │7.138,00 │
│ │ │ │ │ │a │a │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼───────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│464 │TIMIŞ│GHIRODA │CINCA CORNELIA │A227 │A227/35/a │A227/35/a │407705 │1245 │ARABIL │EXTRAVILAN│161 │ │2.231,00 │
│ │ │ │RODICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────┴─────────┴───────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────┴───────────┴──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │807263 │ │31.883.113,00│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016