Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 931 din 13 decembrie 2019  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 931 din 13 decembrie 2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Realizare banda a treia DN 7 Valea Oltului între km 256+675 - km 258+950"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1011 din 16 decembrie 2019
    Având în vedere dispoziţiile Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.899/2018^1) pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Realizare banda a treia DN 7 Valea Oltului între km 256+675 - km 258+950“,
    ^1) Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.899/2018 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Realizare banda a treia DN 7 Valea Oltului între km 256+675 - km 258+950“, prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Realizare banda a treia DN 7 Valea Oltului între km 256+675 - km 258+950“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Tălmaciu şi Şelimbăr din judeţul Sibiu, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Tălmaciu şi Şelimbăr din judeţul Sibiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Realizare banda a treia DN 7 Valea Oltului între km 256+675 - km 258+950“, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, aflate pe raza localităţilor Tălmaciu şi Şelimbăr din judeţul Sibiu, sunt în cuantum total de 78,35 mii lei şi sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului, în conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situat pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul de amplasament al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică şi prin afişarea la sediile consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu


    Bucureşti, 13 decembrie 2019.
    Nr. 931.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
    „Realizare banda a treia DN 7 Valea Oltului între km 256+675 - km 258+950“, situate pe raza localităţilor Tălmaciu şi
    Şelimbăr din judeţul Sibiu, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │Valoarea de │
│ │ │ │prenumele │ │ │Categoria │Nr. │Nr. │Suprafaţa│necesară a │despăgubire,│
│Nr. │Judeţul│UAT │proprietarului/│Tarlaua│Parcela│de │cadastral│carte │totală │fi │conform │
│crt.│ │ │deţinătorului │ │ │folosinţă │/ │funciară│(mp) │expropriată│Legii nr. │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │Nr. topo │ │ │(mp) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Barbu │ │ │Intravilan/│ │ │ │ │ │
│1 │Sibiu │Tălmaciu│Constantin, │ │ │Arabil │1120/1/3 │101383 │8.950 │200 │2.826,00 │
│ │ │ │Barbu Ştefania │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│2 │Sibiu │Tălmaciu│Barza Simion │ │ │Intravilan/│ │ │ │139 │1.964,07 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │S.C. Best - │ │ │Intravilan/│1120/1/1/│ │ │ │ │
│3 │Sibiu │Tălmaciu│S.R.L. - │ │ │Curţi │2 │100213 │4.957 │121 │2.947,56 │
│ │ │ │Cisnădie │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Intravilan/│ │ │ │ │ │
│4 │Sibiu │Tălmaciu│Popa Dumitru │ │ │Curţi │ │100399 │4.902 │114 │2.777,04 │
│ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│5 │Sibiu │Tălmaciu│Porumb Floarea │ │ │Intravilan/│ │ │ │193 │2.727,09 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│6 │Sibiu │Tălmaciu│Pica Magdalena │ │ │Intravilan/│ │ │ │81 │1.144,53 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│7 │Sibiu │Tălmaciu│Coasa Ana │ │ │Intravilan/│ │ │ │68 │960,84 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│8 │Sibiu │Tălmaciu│Cornea Gheorghe│ │ │Intravilan/│ │ │ │155 │2.190,15 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│9 │Sibiu │Tălmaciu│Andrei Nicolae │ │ │Intravilan/│ │ │ │106 │1.497,78 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Stoica Vasile, │ │ │Intravilan/│ │ │ │ │ │
│10 │Sibiu │Tălmaciu│Ciurar Nicolae │ │ │Curţi │ │ │ │178 │4.336,08 │
│ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Intravilan/│ │ │ │ │ │
│11 │Sibiu │Tălmaciu│Andrei Nicolae │ │ │Curţi │1062 │ │ │159 │3.873,24 │
│ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│12 │Sibiu │Tălmaciu│Vesteneanu │ │ │Intravilan/│ │ │ │15 │211,95 │
│ │ │ │Nicolae │ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│13 │Sibiu │Tălmaciu│Sinus │ │ │Intravilan/│ │ │ │19 │268,47 │
│ │ │ │Constantin │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Vestemean │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │Sibiu │Tălmaciu│Ştefan Sorin, │ │ │Intravilan/│1040/16 │4563 │3.000 │26 │367,38 │
│ │ │ │Vestemean Dan │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mioara │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Vestemean │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │Sibiu │Tălmaciu│Ştefan Sorin, │ │ │Intravilan/│1040/15 │4562 │3.000 │21 │296,73 │
│ │ │ │Vestemean Dan │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Mioara │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│16 │Sibiu │Tălmaciu│Vladut Nicolae,│ │ │Intravilan/│1040/14 │4561 │3.000 │22 │310,86 │
│ │ │ │Vladut Mariana │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│17 │Sibiu │Tălmaciu│Radu Bogdan │ │ │Intravilan/│1040/13 │4560 │3.000 │34 │480,42 │
│ │ │ │Mihai │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│18 │Sibiu │Tălmaciu│Radoi Mihai │ │ │Intravilan/│1040/12 │ │3.000 │42 │593,46 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│19 │Sibiu │Tălmaciu│Trifu Mircea │ │ │Intravilan/│1040/11 │4559 │3.000 │39 │551,07 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│20 │Sibiu │Tălmaciu│Esca Violeta │ │ │Intravilan/│1040/10 │4558 │3.000 │29 │409,77 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│21 │Sibiu │Tălmaciu│Cretu Mircea │ │ │Intravilan/│1040/6 │4556 │3.000 │36 │508,68 │
│ │ │ │Dan │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│22 │Sibiu │Tălmaciu│Voicu Gheorghe │ │ │Intravilan/│1040/5 │4555 │3.000 │36 │508,68 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│23 │Sibiu │Tălmaciu│Hocita Dumitru │ │ │Intravilan/│1040/4 │4554 │3.000 │40 │565,20 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│24 │Sibiu │Tălmaciu│Ocenic Maria │ │ │Intravilan/│1040/3 │4764 │3.000 │182 │2.571,66 │
│ │ │ │Gabriela │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│25 │Sibiu │Tălmaciu│Socantur - │ │ │Intravilan/│ │103133 │ │43 │607,59 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│26 │Sibiu │Tălmaciu│Merisan Mihai │ │ │Intravilan/│ │ │ │119 │1.681,47 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│27 │Sibiu │Tălmaciu│Andrei Dumitru,│ │ │Intravilan/│ │ │ │34 │480,42 │
│ │ │ │Ciorogar Stefan│ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Intravilan/│ │ │ │ │ │
│28 │Sibiu │Tălmaciu│La Fântâna │ │ │Curţi │672 │ │ │392 │9.549,12 │
│ │ │ │ │ │ │construcţii│ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Primăria │ │ │Intravilan/│ │ │ │ │ │
│29 │Sibiu │Tălmaciu│Comunei │490 │25 │Păşune │ │ │ │648 │9.156,24 │
│ │ │ │Tălmaciu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │101375 │ │ │ │ │
│ │ │ │S.C. Prodial - │ │ │Intravilan/│Cad: │ │ │ │ │
│30 │Sibiu │Tălmaciu│S.R.L. Cisnădie│ │ │Curţi │1157; │5080 │4.466 │17 │414,12 │
│ │ │ │ │ │ │construcţii│Top: 1705│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │/1/1 │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│31 │Sibiu │Şelimbăr│Proprietar │100 │2182 │Extravilan/│ │ │ │410 │1.254,60 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│32 │Sibiu │Şelimbăr│Proprietar │100 │2182 │Extravilan/│ │ │ │709 │2.169,54 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│33 │Sibiu │Şelimbăr│Proprietar │100 │2880/2 │Extravilan/│ │ │ │31 │188,79 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│34 │Sibiu │Şelimbăr│Proprietar │100 │2191 │Extravilan/│ │ │ │1.093 │3.344,58 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │Tufărişuri │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│35 │Sibiu │Şelimbăr│Duse Gheorghe, │100 │2180/1 │Extravilan/│2945/2 │ │ │8 │48,72 │
│ │ │ │Vesteman Elena │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│36 │Sibiu │Şelimbăr│Duse Gheorghe, │100 │2180/1 │Extravilan/│2945/1 │ │ │120 │730,80 │
│ │ │ │Vesteman Elena │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│37 │Sibiu │Şelimbăr│Proprietar │100 │2176 │Extravilan/│ │ │ │200 │612,00 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│38 │Sibiu │Şelimbăr│Proprietar │100 │2173 │Extravilan/│ │ │ │218 │667,08 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│39 │Sibiu │Şelimbăr│Proprietar │100 │2168/2 │Extravilan/│ │ │ │55 │168,30 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│40 │Sibiu │Şelimbăr│Proprietar │100 │2168/3 │Extravilan/│ │ │ │75 │229,50 │
│ │ │ │neidentificat*)│ │ │Fâneaţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│41 │Sibiu │Şelimbăr│Grecu Cornelia │100 │2166/1 │Extravilan/│ │ │ │7 │21,42 │
│ │ │ │ │ │ │Tufărişuri │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Veltan Maria │ │ │ │ │ │ │ │ │
│42 │Sibiu │Şelimbăr│Lucia, │100 │2167/16│Extravilan/│ │ │ │380 │2.314,20 │
│ │ │ │Ogran Traian, │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Boeras Viorica │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│43 │Sibiu │Şelimbăr│Bucsa Dorina │100 │2167/15│Extravilan/│ │ │ │451 │2.746,59 │
│ │ │ │Marioara │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│44 │Sibiu │Şelimbăr│Lupu Maria │100 │2167/14│Extravilan/│ │ │ │91 │554,19 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Bege Hermina, │ │ │Extravilan/│ │ │ │ │ │
│45 │Sibiu │Şelimbăr│Milea Aurel, │100 │2167/13│Arabil │ │ │ │46 │280,14 │
│ │ │ │Milea Cornel │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│46 │Sibiu │Şelimbăr│Stoia Aurel │100 │2167/12│Extravilan/│ │ │ │54 │328,86 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│47 │Sibiu │Şelimbăr│Dorobanţ Mircea│100 │2167/11│Extravilan/│ │ │ │60 │365,40 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│48 │Sibiu │Şelimbăr│Morar Elena │100 │2167/10│Extravilan/│ │ │ │57 │347,13 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│49 │Sibiu │Şelimbăr│Oana Lucian │100 │2167/9 │Extravilan/│ │ │ │21 │127,89 │
│ │ │ │Ioan │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│50 │Sibiu │Şelimbăr│Milea Maria │100 │2167/8 │Extravilan/│3834 │ │ │57 │347,13 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│51 │Sibiu │Şelimbăr│Cotora Maria, │100 │2167/7 │Extravilan/│3913 │ │ │36 │219,24 │
│ │ │ │Cotora Ioan │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│52 │Sibiu │Şelimbăr│Bozdoc Maria │100 │2167/6 │Extravilan/│3912 │ │ │49 │298,41 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│53 │Sibiu │Şelimbăr│Milea Nicolae, │100 │2167/5 │Extravilan/│ │ │ │107 │651,63 │
│ │ │ │Milea Ioan │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Gaciu Octavia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Maria, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│54 │Sibiu │Şelimbăr│Hasegan Nicolae│100 │2167/4 │Extravilan/│ │ │ │117 │712,53 │
│ │ │ │Constantin, │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Hasegan Mihai │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Octavian │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│55 │Sibiu │Şelimbăr│Duma Lucia │100 │2167/3 │Extravilan/│ │ │ │45 │274,05 │
│ │ │ │Eugenia │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│56 │Sibiu │Şelimbăr│Duse Gheorghe │100 │2167/2 │Extravilan/│ │ │ │42 │255,78 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│57 │Sibiu │Şelimbăr│Ogrean Adrian │100 │2167/1 │Extravilan/│ │ │ │87 │529,83 │
│ │ │ │Nicolae │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│58 │Sibiu │Şelimbăr│C.A.P. Şelimbăr│100 │2166 │Extravilan/│ │ │ │83 │253,98 │
│ │ │ │ │ │ │Tufărişuri │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│59 │Sibiu │Şelimbăr│Mustaţă Ion │100 │2165/1 │Extravilan/│ │ │ │251 │1.528,59 │
│ │ │ │ │ │ │Arabil │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │8.268,00 │78.348,57 │
└────┴───────┴────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┴────────────┘

    *) Pentru toate poziţiile în care la coloana „Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului“ se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere în condiţiile legii.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016