Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 912 din 10 decembrie 2019  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 912 din 10 decembrie 2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei) - Autostrada 3 (Biharia)"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1009 din 16 decembrie 2019
    Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 387/2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei) - Autostrada 3 (Biharia)“, judeţul Bihor,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei) - Autostrada 3 (Biharia)“, prevăzut în anexa nr. 1*).
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei) - Autostrada 3 (Biharia)“, aflate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista proprietarilor de imobile proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, situate pe raza localităţilor Oradea, Sântandrei, Borş şi Biharia, din judeţul Bihor, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei) - Autostrada 3 (Biharia)“, aflate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, situate pe teritoriul localităţilor Oradea, Sântandrei, Borş si Biharia din judeţul Bihor, sunt în cuantum total de 22.296 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului, în condiţiile legii, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate pe anul 2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională“ - FEDR.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, situate pe amplasamentul prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliului local implicat, respectiv prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Ionel Scrioşteanu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 10 decembrie 2019.
    Nr. 912.
    ANEXA 2

    LISTA
    imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional
    „Legătură Centură Oradea (Giraţie Calea Sântandrei) - Autostrada 3 (Biharia)“, situate pe teritoriul localităţilor Oradea,
    Sântandrei, Borş şi Biharia, din judeţul Bihor, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬─────────────────────────┬───────────────────┬────────────┬───────┬───────┬──────────────┬─────────┬────────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │ │
│ │ │ │Numele şi prenumele│ │ │ │ │Suprafaţa│ │de │Valoarea de │
│Nr. │ │Unitatea │proprietarului/ │Categoria de│ │ │Număr │totală │Suprafaţa de│expropriat │despăgubire │
│crt.│Judeţul│administrativ-teritorială│deţinătorului │folosinţă │Tarlaua│Parcela│cadastral │din acte │expropriat │construcţii│conform Legii│
│ │ │ │terenului │ │ │ │ │(mp) │(mp) │(mp/ml/ │nr. 255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │amprentă la│(lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sol) │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. FADO TRADE - │curţi │ │ │ │ │ │gard 18,32 │ │
│1 │BIHOR │ORADEA │S.R.L. │construcţii │ │ │159509 │4300 │201,00 │m │15.169,20 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. VANDANA COM - │curţi │ │ │ │ │ │gard 18,03 │ │
│2 │BIHOR │ORADEA │S.R.L. │construcţii │ │ │155228 │5000 │262,00 │ml │19.962,70 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. ROMSTAL IMEX -│curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │BIHOR │ORADEA │S.R.L. - BUCUREŞTI │construcţii │ │ │156760 │5800 │94,00 │- │6.580,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. ROMSTAL IMEX -│curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │BIHOR │ORADEA │S.R.L. - BUCUREŞTI │construcţii │ │ │156758 │5000 │103,00 │- │7.210,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. ROMSTAL IMEX -│curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │BIHOR │ORADEA │S.R.L. - BUCUREŞTI │construcţii │ │ │156762 │5000 │110,00 │- │7.700,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. ROMSTAL IMEX -│curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │BIHOR │ORADEA │S.R.L. - BUCUREŞTI │construcţii │ │ │151480 │5000 │93,00 │- │6.510,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CIORA IOAN, CIORA │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │BIHOR │ORADEA │FLORICA-ADINA, │intravilan │ │ │199410 │530 │6,00 │- │420,00 │
│ │ │ │VENTER ANDREI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│8 │BIHOR │ORADEA │PAROHIA ORTODOXĂ │arabil │ │ │196049 │14994 │336,00 │- │13.440,00 │
│ │ │ │ROMÂNĂ VELENTA I │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. OPTIMEDIA - │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │BIHOR │ORADEA │S.R.L. │construcţii │ │ │196358 │13403 │16,00 │- │640,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │GHERDAN NICOLAE ŞI │curţi │ │ │ │ │ │gard 44,79 │ │
│10 │BIHOR │ORADEA │GHERDAN FLORICA │construcţii │ │ │160891 │3000 │595,00 │ml │26.039,50 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│11 │BIHOR │ORADEA │TORJ ELISABETA │arabil │ │ │194697 │678 │188,00 │- │7.520,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. INTERACTIV │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │BIHOR │ORADEA │SERVICE - S.R.L. │construcţii │254 │LPP3290│1497 │3185 │363,00 │- │14.520,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│13 │BIHOR │ORADEA │S.C. DANDELI SERV │arabil │ │ │158956 │10800 │629,00 │- │25.160,00 │
│ │ │ │COM - S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│14 │BIHOR │ORADEA │CIUCIU IONUŢ DOREL │arabil │254 │LPP3290│957 │8301 │193,00 │- │7.720,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │IORDAN BOEF FILIP, │arabil │ │ │1489 - │ │ │ │ │
│15 │BIHOR │ORADEA │CSEJTEI MARIA, │intravilan │254 │LPP3290│Sântandrei │13800 │348,00 │- │13.920,00 │
│ │ │ │FILIP IOAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. DACARDI IMPEX │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │BIHOR │ORADEA │- S.R.L. │construcţii │ │ │150382 │14000 │143,00 │gard 7 ml │6.070,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţie│ │
│17 │BIHOR │ORADEA │S.C. TIGER AMIRA │arabil │ │ │190041 │23578 │287,00 │P+1 17 mp, │16.237,50 │
│ │ │ │COM - S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │gard 40,75 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│18 │BIHOR │ORADEA │PAVEL DAN GABRIEL │arabil │254 │LPP3290│3397 │16000 │122,00 │gard 6,54 │5.207,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│19 │BIHOR │ORADEA │S.C. TIGER AMIRA │arabil │ │ │165538 │10000 │20,00 │- │800,00 │
│ │ │ │COM - S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│20 │BIHOR │ORADEA │S.C. ARABESQUE - │arabil │ │ │16870 │237 │15,00 │- │1.050,00 │
│ │ │ │S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. SMART │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│21 │BIHOR │ORADEA │MANAGEMENT INVEST -│construcţii │ │ │199247 │2733 │253,00 │- │10.120,00 │
│ │ │ │S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│22 │BIHOR │ORADEA │VARGA ARPAD, VARGA │arabil │ │ │198977 │1199 │107,00 │- │4.280,00 │
│ │ │ │SUSANA-ELENA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│23 │BIHOR │ORADEA │S.C. DEME MACARALE │arabil │ │ │179344 │10935 │452,00 │- │18.080,00 │
│ │ │ │- S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │curţi │ │ │ │ │ │parcare 131│ │
│24 │BIHOR │ORADEA │VLAD DANIEL │construcţii │ │ │184396 │931 │131,00 │mp │15.720,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. MIC MOBILIER │curţi │ │ │ │ │ │parcare 130│ │
│25 │BIHOR │ORADEA │TRANS - S.R.L. │construcţii │ │ │184437 │989 │135,00 │mp │15.800,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │VARGA SUSANA-ELENA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │BIHOR │ORADEA │VARGA SUSANA-ELENA │arabil │ │ │191129 │1911 │254,00 │- │10.160,00 │
│ │ │ │ŞI SOŢUL VARGA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ARPAD │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. COSMICOM - │curţi │ │ │ │ │ │parcare 102│ │
│27 │BIHOR │ORADEA │S.R.L. │construcţii │ │ │191349 │3550 │108,00 │mp │12.480,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. LAZ MES - │curţi │ │ │ │ │ │platformă │ │
│28 │BIHOR │ORADEA │S.R.L. │construcţii │ │ │167738 │1421 │52,00 │betonată 52│8.320,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │mp │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │curţi │ │ │ │ │ │platformă │ │
│29 │BIHOR │ORADEA │DOSZA ARPAD, DOSZA │construcţii │ │ │158213 │2000 │364,00 │dale 72 mp,│33.351,40 │
│ │ │ │ANDREA ERIKA │intravilan │ │ │ │ │ │gard 15,46 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│30 │BIHOR │ORADEA │S.C. SALEX PROD COM│arabil │ │ │160503 │9900 │970,00 │- │67.900,00 │
│ │ │ │- S.R.L. ORADEA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │curţi │ │ │ │ │ │construcţie│ │
│ │ │ │ │construcţii │ │ │ │ │ │9 mp │30.500,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROGAJAN ADRIAN-IOAN├────────────┤ │ │ │ │ ├───────────┼─────────────┤
│31 │BIHOR │ORADEA │ŞI ROGOJAN │curţi │248 │A3266 │4585/2 │1535 │428,00 │ │ │
│ │ │ │MARCELA-DANA-LUCIA │construcţii │ │ │ │ │ │terasă 8 mp│480,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├────────────┤ │ │ │ │ ├───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │curţi │ │ │ │ │ │platformă │ │
│ │ │ │ │construcţii │ │ │ │ │ │beton 8 mp,│1.290,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │gard 9,5 ml│ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. BT LEASING │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│32 │BIHOR │ORADEA │TRANSILVANIA IFN - │construcţii │ │ │150285 │14 │14,00 │- │980,00 │
│ │ │ │S.A. │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. ERB LEASING │curţi │ │ │ │ │ │gard 9,48 │ │
│33 │BIHOR │ORADEA │IFN - S.A. │construcţii │ │ │150395 │16390 │589,00 │ml │41.798,80 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. MEHROM ROMANIA│curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │BIHOR │ORADEA │- S.R.L. │construcţii │ │ │168939 │3037 │88,00 │- │3.520,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PROPRIETAR │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│35 │BIHOR │ORADEA │NEINDENTIFICAT** │construcţii │ │ │5741 │ │25,00 │- │625,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│36 │BIHOR │ORADEA │PROPRIETAR │arabil │ │ │10030 │ │16,00 │- │400,00 │
│ │ │ │NEINDENTIFICAT** │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│37 │BIHOR │ORADEA │S.C. VITAN EXIM - │altele* │ │ │167784 │1867 │1.537,00 │- │61.480,00 │
│ │ │ │S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │STANCIU VASILE ŞI │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│38 │BIHOR │ORADEA │STANCIU ADRIANA │construcţii │ │ │152723 │1867 │137,00 │- │5.480,00 │
│ │ │ │FLORINA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│39 │BIHOR │ORADEA │S.C. ZENITH RETAIL │arabil │ │ │169459 │82400 │21.635,00 │- │865.400,00 │
│ │ │ │- S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│40 │BIHOR │ORADEA │S.C. ZENITH RETAIL │arabil │ │ │167715 │156200 │16.625,00 │- │665.000,00 │
│ │ │ │- S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │EPISCOPIA ROMÂNĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│41 │BIHOR │ORADEA │UNITĂ CU ROMA, │arabil │ │ │169465 │73300 │2.047,00 │- │81.880,00 │
│ │ │ │GRECO - CATOLICĂ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ORADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │EPISCOPIA ROMÂNĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│42 │BIHOR │ORADEA │UNITĂ CU ROMA, │arabil │ │ │169462 │150100 │20.828,00 │- │833.120,00 │
│ │ │ │GRECO - CATOLICĂ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ORADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │EPISCOPIA ROMÂNĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43 │BIHOR │ORADEA │UNITĂ CU ROMA, │arabil │ │ │157369 │178600 │13.176,00 │- │527.040,00 │
│ │ │ │GRECO - CATOLICĂ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ORADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PAROHIA ORTODOXĂ │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│44 │BIHOR │ORADEA │ROMÂNĂ NUFĂRUL │intravilan │ │ │157368 │34100 │9.723,00 │- │388.920,00 │
│ │ │ │ORADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PAROHIA ORTODOXĂ │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│45 │BIHOR │ORADEA │ROMÂNĂ NUFĂRUL │intravilan │ │ │162465 │210600 │6.895,00 │- │275.800,00 │
│ │ │ │ORADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │ │603, 612, 633 │ │ │ │ │
│46 │BIHOR │ORADEA │COMISIEI DE FOND │neproductiv │194 │NP2738 │- Sântandrei │ │10.874,00 │- │271.850,00 │
│ │ │ │FUNCIAR*** │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │TEREN LA DISPOZIŢIA│ │ │NP2741/│598, 603 - │ │ │ │ │
│47 │BIHOR │ORADEA │COMISIEI DE FOND │neproductiv │194 │1 │Sântandrei │ │3.593,00 │- │89.825,00 │
│ │ │ │FUNCIAR*** │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BURTIC AUREL, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURTIC SILVIA │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │BIHOR │ORADEA │MICORICIU, │construcţii │ │ │13881 │93743 │7.640,00 │- │305.600,00 │
│ │ │ │MICORICIU VALENTIN,│intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MICORICIU GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│49 │BIHOR │ORADEA │MOLNAR MĂRIOARA │altele* │ │ │487 │24570 │5.905,00 │- │147.625,00 │
│ │ │ │RODICA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BURTIC AUREL, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BURTIC SILVIA │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│50 │BIHOR │ORADEA │MICORICIU, │construcţii │ │ │13881 │93743 │818,00 │- │32.720,00 │
│ │ │ │MICORICIU VALENTIN,│intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MICORICIU GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. IMOBIL OR - │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│51 │BIHOR │ORADEA │S.R.L. │construcţii │ │ │176473 │3468 │767,00 │- │30.680,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. IMOBIL OR - │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│52 │BIHOR │ORADEA │S.R.L. │construcţii │ │ │177361 │17298 │6.442,00 │- │257.680,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. IMOBIL OR - │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│53 │BIHOR │ORADEA │S.R.L. │construcţii │ │ │177360 │16885 │3.959,00 │- │158.360,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. IMOBIL OR - │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│54 │BIHOR │ORADEA │S.R.L. │construcţii │ │ │178777 │16036 │3.027,00 │- │121.080,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│55 │BIHOR │ORADEA │SELEŞ LUANA │arabil │ │ │203087 │1765 │1.392,00 │- │55.680,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│56 │BIHOR │ORADEA │SELEŞ LUANA │arabil │ │ │203086 │3653 │457,00 │- │18.280,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│57 │BIHOR │ORADEA │SELEŞ LUANA │arabil │ │ │202901 │9148 │1.454,00 │- │58.160,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │arabil │ │ │880, 881, 940/│ │ │ │ │
│58 │BIHOR │ORADEA │DAVID MARGIT │intravilan │ │ │2 (adv-drum) -│ │490,00 │- │19.600,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │Sântion │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │KONTA ŞTEFAN, KISS │arabil │ │ │881, 940/2 │ │ │ │ │
│59 │BIHOR │ORADEA │S. ELISABETA │intravilan │188 │A2710/6│(adv-drum) - │ │1.544,00 │- │61.760,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │Sântion │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│60 │BIHOR │ORADEA │SZAPPANOS IOSIF │arabil │188 │A2710/6│840 - Sântion │ │344,00 │- │13.760,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│61 │BIHOR │ORADEA │KERESZI ARPAD, │arabil │188 │A2710/6│838/2, 839 - │ │1.137,00 │- │45.480,00 │
│ │ │ │KARLOVSZKI ADEL │intravilan │ │ │Sântion │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. PICO PLUS - │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│62 │BIHOR │ORADEA │S.R.L. │construcţii │ │ │167145 │7875 │4.645,00 │- │185.800,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│63 │BIHOR │ORADEA │SZABO IOAN │arabil │188 │A2710/6│836, 837 - │ │3.765,00 │- │150.600,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │Sântion │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│64 │BIHOR │ORADEA │ŢENŢ LIVIU, ŢENŢ │arabil │ │ │192423 │5350 │2.514,00 │- │100.560,00 │
│ │ │ │DOINA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │COMISIA MUNICIPALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│65 │BIHOR │ORADEA │DE APLICARE A │arabil │ │A2710/6│838/2, 834 - │ │1.615,00 │- │64.600,00 │
│ │ │ │LEGILOR FONDULUI │intravilan │ │ │Sântion │ │ │ │ │
│ │ │ │FUNCIAR │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│66 │BIHOR │ORADEA │S.C. ORSER - S.A. │construcţii │ │ │199586 │27586 │1.615,00 │- │64.600,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│67 │BIHOR │ORADEA │GEORGESCU MARIUTAN │arabil │ │ │177401 │9300 │4.182,00 │- │167.280,00 │
│ │ │ │STELUŢA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│68 │BIHOR │ORADEA │S.C. ORSER - S.A. │construcţii │ │ │199587 │6113 │53,00 │- │2.120,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│69 │BIHOR │ORADEA │S.C. IMRU - S.R.L.,│arabil │ │ │162053 │64013 │9.211,00 │bazin apă │652.810,00 │
│ │ │ │LUGOJ │intravilan │ │ │ │ │ │134 mp │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│70 │BIHOR │ORADEA │S.C. STERLING - │arabil │ │ │8229 │5000 │137,00 │- │9.590,00 │
│ │ │ │S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PAPP IRINA, PAPP │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│71 │BIHOR │ORADEA │EMERIC, PAPP │intravilan │185 │A2689 │4193 │ │967,00 │- │67.690,00 │
│ │ │ │IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │VANYOLOS - MARK │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│72 │BIHOR │ORADEA │RAYMOND, VANYOLOS │intravilan │ │ │6706 │6000 │995,00 │- │69.650,00 │
│ │ │ │MARK KINGA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│73 │BIHOR │ORADEA │S.C. AMPIO - S.R.L.│altele* │ │ │2624 │7195 │1.151,00 │- │80.570,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │curţi │ │ │ │ │ │platformă │ │
│74 │BIHOR │ORADEA │S.C. EUROPROIECT - │construcţii │ │ │150327 │29897 │2.320,00 │beton 1.752│330.955,60 │
│ │ │ │S.R.L. CONSTANŢA │intravilan │ │ │ │ │ │mp, gard │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │181,26 ml │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │curţi │ │ │ │ │ │construcţie│ │
│75 │BIHOR │ORADEA │S.C. CRIDEM IMPEX -│construcţii │ │ │15348 │7426 │383,00 │(P+E) 175 │46.124,60 │
│ │ │ │S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │mp, gard │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │59,41 ml │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│76 │BIHOR │ORADEA │MUNICIPIUL ORADEA │altele* │ │ │1736 │1042 │1.042,00 │- │72.940,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│77 │BIHOR │ORADEA │BULZA GAVRIL, BULZA│arabil │ │ │166675 │11100 │2.744,00 │gard 60,27 │194.792,15 │
│ │ │ │LUCREŢIA │intravilan │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│78 │BIHOR │ORADEA │TANC │arabil │ │ │188627 │5750 │2.105,00 │- │147.350,00 │
│ │ │ │DORINA-LUMINIŢA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│79 │BIHOR │ORADEA │BULZA LUCREŢIA │arabil │ │ │185633 │9000 │4.510,00 │gard 57,24 │318.275,80 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│80 │BIHOR │ORADEA │BULZA GAVRIL │arabil │ │ │165840 │3400 │1.256,00 │gard 21,63 │88.893,35 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ml │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│81 │BIHOR │ORADEA │BULZA LUCREŢIA │arabil │ │ │166117 │5900 │1.811,00 │- │126.770,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│82 │BIHOR │ORADEA │BULZA LUCREŢIA │arabil │ │ │166738 │4500 │994,00 │- │69.580,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│83 │BIHOR │ORADEA │BARUTA ERZESEBET │arabil │ │ │188553 │16970 │4.258,00 │- │298.060,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │POPOVICI GHEORGHE │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│84 │BIHOR │ORADEA │ŞI SOŢIA POPOVICI │intravilan │ │ │184852 │9805 │810,00 │- │56.700,00 │
│ │ │ │IUSTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţie│226.642,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │91 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cabină │ │
│ │ │ │PROPRIETAR │curţi │ │ │ │ │ │poartă 33 │2.227,50 │
│85 │BIHOR │ORADEA │NEIDENTIFICAT** │construcţii │ │ │13658 │ │3.150,00 │mp │ │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ ├───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │copertină │525,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │construcţie│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │metalică 24│1.521,98 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp, gard │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │4,99 ml │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SZELES ANA ILEANA │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│86 │BIHOR │ORADEA │ŞI LATA VIORICA │intravilan │ │ │188651 │1753 │76,00 │- │1.900,00 │
│ │ │ │ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SZELES ANA ILEANA │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│87 │BIHOR │ORADEA │ŞI LATA VIORICA │intravilan │ │ │188904 │50807 │21.912,00 │- │1.533.840,00 │
│ │ │ │ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. NIS PETROL - │curţi │ │ │ │ │ │gard 12,34 │ │
│88 │BIHOR │ORADEA │S.R.L. │construcţii │ │ │172339 │4200 │720,00 │ml │51.140,40 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PROPRIETAR │curţi │ │ │ │ │ │construcţie│ │
│89 │BIHOR │ORADEA │NEIDENTIFICAT** │construcţii │ │ │13660 │ │7.591,00 │133 mp │540.347,50 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │platformă │ │
│90 │BIHOR │ORADEA │S.C. FRIGOEXPRES - │altele* │ │ │1198 │864 │424,00 │beton 415 │40.416,78 │
│ │ │ │S.A. │intravilan │ │ │ │ │ │mp, gard │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │26,73 ml │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│91 │BIHOR │ORADEA │PROPRIETAR │altele* │588 │2609/3 │1075 - Sântion│ │20,00 │- │500,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT** │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. FRIGOEXPRES - │curţi │ │ │ │ │ │construcţie│ │
│92 │BIHOR │ORADEA │S.A. │construcţii │ │ │1197 │893 │54,00 │13 mp, gard│4.902,53 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │3,63 ml │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BIRTA DORINA, ORBAI│arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│93 │BIHOR │ORADEA │FLORICA CAMELIA, │intravilan │ │ │176159 │3400 │1.453,00 │- │58.120,00 │
│ │ │ │ORBAI SEBASTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BIRTA DORINA, ORBAI│arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│94 │BIHOR │ORADEA │FLORICA CAMELIA, │intravilan │ │ │176174 │9000 │4.213,00 │- │168.520,00 │
│ │ │ │ORBAI SEBASTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│95 │BIHOR │ORADEA │KINCSES │arabil │ │ │176691 │17450 │217,00 │- │8.680,00 │
│ │ │ │IRMA-MAGDOLNA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│96 │BIHOR │ORADEA │TOPALU DUMITRA │arabil │ │ │180355 │2900 │9,00 │- │360,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│97 │BIHOR │ORADEA │PATAKI ENIKO AGNES │arabil │ │ │165459 │63700 │26.717,00 │- │1.068.680,00 │
│ │ │ │ŞI PATAKI MAGDALENA│intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│98 │BIHOR │ORADEA │S.C. ANABUS TRANS -│arabil │ │ │166282 │35700 │1.075,00 │- │43.000,00 │
│ │ │ │S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│99 │BIHOR │ORADEA │KARLOVSCHI ADEL │arabil │180 │ASR2614│1222, 1223, │26300 │2.119,00 │- │84.760,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │1224 - Sântion│ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │POPA ANA, POPA │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│100 │BIHOR │ORADEA │MIRCEA-DUMITRU, │intravilan │ │ │198065 │11050 │2.893,00 │- │115.720,00 │
│ │ │ │CSORA IOANA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│101 │BIHOR │ORADEA │FODOR LIVIA │arabil │ │ │198064 │11050 │5.016,00 │- │200.640,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│102 │BIHOR │ORADEA │POPOVICI AUREL │arabil │ │ │184042 │5000 │307,00 │- │12.280,00 │
│ │ │ │GHEORGHE │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PROPRIETAR │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│103 │BIHOR │ORADEA │NEIDENTIFICAT** │construcţii │ │ │13660 │ │934,00 │- │37.360,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│104 │BIHOR │ORADEA │S.C. ANABUS TRANS -│arabil │ │ │171802 │12350 │54,00 │- │2.160,00 │
│ │ │ │S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│105 │BIHOR │ORADEA │PROPRIETAR │arabil │ │ │1226-Sântion │ │3.014,00 │- │120.560,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT** │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│106 │BIHOR │ORADEA │FLORA CĂLIN │arabil │ │ │379 │10000 │2.405,00 │- │14.430,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│107 │BIHOR │ORADEA │S.C. PERSADI │altele* │ │ │11560 │63446 │13.838,00 │- │83.028,00 │
│ │ │ │CONSTRUCT - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│108 │BIHOR │ORADEA │S.C. PERSADI │altele* │ │ │11559 │13044 │3.956,00 │- │23.736,00 │
│ │ │ │CONSTRUCT - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │4249/ │ │633,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2-Episcopia │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4250/ │277 │102,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2-Episcopia │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │4250/ │ │8.407,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │5-Episcopia │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │PROPRIETAR │altele/ │ │ │1587-Sântion │ │48,00 │ │ │
│109 │BIHOR │ORADEA │NEIDENTIFICAT** │balastieră │12 │A100/3 ├──────────────┼─────────┼────────────┤- │67.205,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │1588-Sântion │ │170,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1589/1-Sântion│ │133,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1589/2-Sântion│ │143,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1590-Sântion │ │300,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1591-Sântion │ │298,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1592-Sântion │ │264,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1593-Sântion │ │103,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1597-Sântion │ │290,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1598-Sântion │ │376,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1599-Sântion │ │400,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1600-Sântion │ │418,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1601-Sântion │ │1.195,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1602-Sântion │ │123,00 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │1648 │277 │38,00 │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│110 │BIHOR │ORADEA │BULC IOAN-BOGDAN │arabil │ │ │202001 │27700 │7.142,00 │- │42.852,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.A. SAMOS │altele* │ │ │ │ │ │ │ │
│111 │BIHOR │ORADEA │PRODIMPEX - S.R.L. │extravilan │ │ │179399 │38699 │6.345,00 │- │31.725,00 │
│ │ │ │ORADEA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│112 │BIHOR │ORADEA │BULC IOAN-BOGDAN │altele* │ │ │14545 │10000 │768,00 │- │3.840,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│113 │BIHOR │ORADEA │BULC IOAN-BOGDAN │altele* │ │ │14547 │9400 │7.662,00 │- │38.310,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│114 │BIHOR │ORADEA │BULC IOAN BOGDAN │altele* │ │ │14546 │7300 │487,00 │- │2.435,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│115 │BIHOR │ORADEA │S.C. INVEST PETRAS │neproductiv │ │ │174840 │27937 │135,00 │- │675,00 │
│ │ │ │- S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. MARTY │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│116 │BIHOR │ORADEA │CONSULTING CENTER -│extravilan │ │ │160571 │5500 │485,00 │- │5.820,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. MARTY │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│117 │BIHOR │ORADEA │CONSULTING CENTER -│extravilan │ │ │160554 │11600 │3.656,00 │- │43.872,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. MARTY │altele* │ │ │ │ │ │ │ │
│118 │BIHOR │ORADEA │CONSULTING CENTER -│extravilan │ │ │160545 │17000 │11.803,00 │- │23.606,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. MARTY │altele* │ │ │ │ │ │ │ │
│119 │BIHOR │ORADEA │CONSULTING CENTER -│extravilan │ │ │160547 │6700 │5.272,00 │- │10.544,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. MARTY │altele* │ │ │ │ │ │ │ │
│120 │BIHOR │ORADEA │CONSULTING CENTER -│extravilan │ │ │160550 │3400 │2.795,00 │- │5.590,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. MARTY │altele* │ │ │ │ │ │ │ │
│121 │BIHOR │ORADEA │CONSULTING CENTER -│extravilan │ │ │10565 │10008 │8.625,00 │- │17.250,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. MARTY │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│122 │BIHOR │ORADEA │CONSULTING CENTER -│extravilan │ │ │160551 │3586 │3.586,00 │- │21.516,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│123 │BIHOR │ORADEA │SZALAKNAI MIHALY │arabil │ │ │161462 │24500 │24.500,00 │- │147.000,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NAGHIU ADRIAN │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│124 │BIHOR │ORADEA │GHOERGHE, NAGHIU │extravilan │ │ │11474 │5500 │5.500,00 │- │33.000,00 │
│ │ │ │IULIANA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NAGHIU IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│125 │BIHOR │ORADEA │MARIA, NAGHIU │arabil │ │ │11475 │8000 │8.000,00 │- │48.000,00 │
│ │ │ │IULIANA MARIA, │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NAGHIU DAVID │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NAGHIU IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│126 │BIHOR │ORADEA │MARIA, NAGHIU │arabil │ │ │182827 │12000 │12.000,00 │- │72.000,00 │
│ │ │ │IULIANA MARIA, │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NAGHIU DAVID │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NAGHIU ADRIAN │altele* │ │ │ │ │ │ │ │
│127 │BIHOR │ORADEA │GHOERGHE, NAGHIU │extravilan │ │ │11705 │14200 │8.198,00 │- │40.990,00 │
│ │ │ │IULIANA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│128 │BIHOR │ORADEA │SOCIETATEA │arabil │ │ │181014 │61200 │30.007,00 │- │360.084,00 │
│ │ │ │AGREGVEST - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MOLNAR EVA KINGA, │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│129 │BIHOR │ORADEA │PETRUS TEODOR │extravilan │ │ │14651 │16800 │885,00 │- │10.620,00 │
│ │ │ │CIPRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │COMPOSESORATUL DE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│130 │BIHOR │ORADEA │PĂDURE ŞI PĂŞUNE │păşune │ │ │19767 │711700 │2.682,00 │- │13.410,00 │
│ │ │ │SPICUL EPISCOPIA │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BIHOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│131 │BIHOR │ORADEA │S.C. KB GREAT LAND │arabil │ │ │154974 │24300 │2.532,00 │- │101.280,00 │
│ │ │ │INVESTIŢII - S.R.L.│intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│132 │BIHOR │ORADEA │S.C. KB GREAT LAND │arabil │ │ │154988 │52200 │4.909,00 │- │196.360,00 │
│ │ │ │INVESTIŢII - S.R.L.│intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│133 │BIHOR │ORADEA │S.C. KB GREAT LAND │arabil │ │ │154990 │41400 │2.492,00 │- │99.680,00 │
│ │ │ │INVESTIŢII - S.R.L.│intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│134 │BIHOR │ORADEA │S.C. KB GREAT LAND │arabil │ │ │154993 │49108 │2.731,00 │- │109.240,00 │
│ │ │ │INVESTIŢII - S.R.L.│intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│135 │BIHOR │ORADEA │S.C. KB GREAT LAND │arabil │ │ │154992 │2800 │510,00 │- │20.400,00 │
│ │ │ │INVESTIŢII - S.R.L.│intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│136 │BIHOR │ORADEA │S.C. KB GREAT LAND │arabil │ │ │154984 │32438 │1.446,00 │- │57.840,00 │
│ │ │ │INVESTIŢII - S.R.L.│intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│137 │BIHOR │ORADEA │S.C. KB GREAT LAND │arabil │ │ │155030 │28000 │1.159,00 │- │46.360,00 │
│ │ │ │INVESTIŢII - S.R.L.│intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│138 │BIHOR │ORADEA │S.C. KB GREAT LAND │arabil │ │ │155031 │29300 │5,00 │- │200,00 │
│ │ │ │INVESTIŢII - S.R.L.│intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│139 │BIHOR │ORADEA │S.C. KB GREAT LAND │arabil │ │ │155040 │16141 │1.774,00 │- │70.960,00 │
│ │ │ │INVESTIŢII - S.R.L.│intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│140 │BIHOR │ORADEA │S.C. KB GREAT LAND │arabil │ │ │154970 │22531 │2.338,00 │- │93.520,00 │
│ │ │ │INVESTIŢII - S.R.L.│intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│141 │BIHOR │ORADEA │S.C. KB GREAT LAND │arabil │ │ │154983 │2600 │384,00 │- │15.360,00 │
│ │ │ │INVESTIŢII - S.R.L.│intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│142 │BIHOR │ORADEA │S.C. KB GREAT LAND │arabil │ │ │154996 │15050 │2.742,00 │- │109.680,00 │
│ │ │ │INVESTIŢII - S.R.L.│intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│143 │BIHOR │ORADEA │S.C. KB GREAT LAND │arabil │ │ │155037 │7800 │343,00 │- │13.720,00 │
│ │ │ │INVESTIŢII - S.R.L.│intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NICA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│144 │BIHOR │ORADEA │CORNELIA-DORINA, │altele* │ │ │20075 │23882 │6.882,00 │- │275.280,00 │
│ │ │ │S.C. FARALES - │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. POWER TRADE - │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│145 │BIHOR │ORADEA │S.R.L. │construcţii │ │ │196511 │3039 │506,00 │- │20.240,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│146 │BIHOR │ORADEA │S.C. AUTOVEST TRANS│arabil │ │ │160283 │127128 │214,00 │- │2.568,00 │
│ │ │ │- S.R.L. MARCA │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│147 │BIHOR │ORADEA │S.C. TIMCAVE │arabil │ │ │855 │31198 │42,00 │- │504,00 │
│ │ │ │CONSTRUCT - S.A. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│148 │BIHOR │ORADEA │S.C. CONSTRUCŢII │altele* │ │ │160780 │43118 │2.411,00 │- │12.055,00 │
│ │ │ │BIHOR -S.A. ORADEA │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│149 │BIHOR │ORADEA │S.C. CONSTRUCŢII │arabil │ │ │160829 │36900 │15.887,00 │- │190.644,00 │
│ │ │ │BIHOR -S.A. ORADEA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│150 │BIHOR │ORADEA │S.C. CONSTRUCŢII │arabil │ │ │160651 │38768 │9.443,00 │- │113.316,00 │
│ │ │ │BIHOR -S.A. ORADEA │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│151 │BIHOR │ORADEA │KINCSES │altele* │7 │ │3254/1 │17176 │3.877,00 │- │19.385,00 │
│ │ │ │IRMA-MAGDOLNA │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│152 │BIHOR │ORADEA │NICA MIHAELA │altele* │7 │ │3254/2 │17176 │1.111,00 │- │5.555,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ASOCIAŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│153 │BIHOR │ORADEA │POSTICUM-MOVIMENTUM│arabil │ │ │193385 │171063 │104,00 │- │624,00 │
│ │ │ │IVVENTUTIS │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHRISTIANAE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ASOCIAŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POSTICUM-MOVIMENTUM│ │ │ │193385 │171063 │ │ │ │
│ │ │ │IVVENTUTIS │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│154 │BIHOR │ORADEA │CHRISTIANAE │extravilan │7 │A52 │ │ │1.194,00 │- │7.164,00 │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ │ ├──────────────┼─────────┤ │ │ │
│ │ │ │LADANYI ERNEST, │ │ │ │1582/ │ │ │ │ │
│ │ │ │LADANYI EUGEN, │ │ │ │2-Episcopia │1919 │ │ │ │
│ │ │ │LADANYI FRANCISC │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ASOCIAŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POSTICUM-MOVIMENTUM│ │ │ │193385 │171063 │91,00 │ │546,00 │
│ │ │ │IUVENTUTIS │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHRISTIANAE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┤arabil ├───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┤ ├─────────────┤
│155 │BIHOR │ORADEA │LADANYI ERNEST, │extravilan │ │ │1582/ │ │ │- │ │
│ │ │ │LADANYI EUGEN, │ │7 │A52 │2-Episcopia │1919 │ │ │ │
│ │ │ │LADANYI FRANCISC │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┤ ├───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┤ ├─────────────┤
│ │ │ │ASOCIAŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POSTICUM-MOVIMENTUM│ │ │ │193385 │171063 │544,00 │ │3.264,00 │
│ │ │ │IUVENTUTIS │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHRISTIANAE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ASOCIAŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │POSTICUM-MOVIMENTUM│ │ │ │193385 │171063 │135,00 │ │675,00 │
│ │ │ │IUVENTUTIS │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CHRISTIANAE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ ├───────┼──────────────┼─────────┼────────────┤ ├─────────────┤
│ │ │ │LADANYI ERNEST, │ │ │ │1582/ │ │ │ │ │
│ │ │ │LADANYI EUGEN, │ │ │HB 57 │2-Episcopia │1919 │ │ │ │
│ │ │ │LADANYI FRANCISC │bălţi │ │ │ │ │ │ │ │
│156 │BIHOR │ORADEA ├───────────────────┤extravilan │ ├───────┼──────────────┼─────────┼────────────┤ ├─────────────┤
│ │ │ │KUN ETELKA, KUN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAJOS, KUN JANOS, │ │ │ │1690-Episcopia│14901 │450,00 │ │2.250,00 │
│ │ │ │KUN ESZTER │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ ├───────┼──────────────┼─────────┼────────────┤ ├─────────────┤
│ │ │ │BIRO ŞTEFAN │ │ │ │1691-Episcopia│4032 │1.097,00 │ │5.485,00 │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ ├───────┼──────────────┼─────────┼────────────┤ ├─────────────┤
│ │ │ │SZEGHALMI IRINA │ │ │ │1692/ │3201 │2.487,00 │ │12.435,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │1-Episcopia │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ ├───────┼──────────────┼─────────┼────────────┤ ├─────────────┤
│ │ │ │SIGISMUND PAPP │ │ │ │1692/ │2780 │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2-Episcopia │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ ├───────┼──────────────┼─────────┼────────────┤ ├─────────────┤
│ │ │ │PROPRIETAR │ │ │ │1702-Episcopia│ │172,00 │ │860,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT** │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SZILAGYI ZSIGMOND, │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│157 │BIHOR │ORADEA │SZILAGHYI PARASCA, │extravilan │7 │A66/1 │A66/1 │16000 │996,00 │ │5.976,00 │
│ │ │ │SZILAGHYI EUGEN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SZEGHALMI IRINA │ │ │ │1692/ │3201 │233,00 │- │1.165,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │1-Episcopia │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│158 │BIHOR │ORADEA │SIGHISMUND PAPP │neproductiv │7 │A69/1 │1692/ │2780 │ │- │ │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │2-Episcopia │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SZEGHALMI IRINA │ │ │ │1693/ │2888 │71,00 │- │355,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │1-Episcopia │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SIGHISMUND PAPP │ │ │ │1693/ │6427 │ │- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │2-Episcopia │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│159 │BIHOR │ORADEA │CSAKI PIROSKA, GERE│arabil │7 │A69/1 │A69/1 │6500 │219,00 │- │1.314,00 │
│ │ │ │GHIZA │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SANDOR IRINA │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│160 │BIHOR │ORADEA │PARASCHIVA, BALOGH │extravilan │7 │A69/1 │A69/1 │11000 │1.190,00 │- │7.140,00 │
│ │ │ │IRINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│161 │BIHOR │ORADEA │PAPP TIBOR │arabil │7 │A69/1 │A69/1 │11900 │1.676,00 │- │10.056,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│162 │BIHOR │ORADEA │NAGHI IRINA │arabil │7 │A69/1 │A69/1 │18200 │2.440,00 │- │14.640,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│163 │BIHOR │ORADEA │KABAI ANGELA, POPA │arabil │ │ │198249 │18100 │2.142,00 │- │12.852,00 │
│ │ │ │RUXANDRA-CARMEN │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │KOTELES ELISABETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CSATLOS EMOKE, DR │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│164 │BIHOR │ORADEA │GOBOL │extravilan │ │ │178526 │6000 │694,00 │- │4.164,00 │
│ │ │ │LASZLO-ISTAVNNE, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CSATLOS ATILLA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│165 │BIHOR │ORADEA │RACZ LENUŢA │altele* │7 │A69/1 │19202 │16263 │1.965,00 │- │9.825,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │FODOR TEREZA MARIA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │REGULI EUGEN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BALOGH ILONA VILMA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRET ANDREA, DARAI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOTH ANIKO, KISS │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│166 │BIHOR │ORADEA │KATALIN IBOLYA, │extravilan │ │ │168046 │8600 │1.177,00 │- │7.062,00 │
│ │ │ │DEMETER MAGDALENA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILEANA ŞI DEMETER │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ILONA ERZSEBET, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MESZAROS FRANCISC │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EMERIC │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NAGHIU IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│167 │BIHOR │ORADEA │MARIA, NAGHIU │arabil │7 │A69/1 │9882 │4800 │661,00 │- │3.966,00 │
│ │ │ │IULIANA MARIA, │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NAGHIU DAVID │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. BRAVO │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│168 │BIHOR │ORADEA │IMOBILIARE GRUP - │extravilan │7 │A69/1 │6084 │18200 │1.588,00 │- │9.528,00 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BELES JOZSEF, DAJKA│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIU, SUYTO │ │ │ │1725-Episcopia│12923 │818,00 │ │4.090,00 │
│ │ │ │FERENCZ, SUYTO │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SANDOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ ├─────────────┤
│ │ │ │PATAI KAROLY │ │ │ │1726-Episcopia│5503 │107,00 │ │535,00 │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ ├─────────────┤
│ │ │ │NAGY MARIA │ │ │ │1782/ │10984 │475,00 │ │2.375,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │1-Episcopia │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ ├─────────────┤
│ │ │ │NAGY SANDOR, NAGY │ │ │ │1782/ │5147 │ │ │ │
│ │ │ │MARIA, NAGY IULIANA│ │ │ │2-Episcopia │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ ├─────────────┤
│ │ │ │RACZ IMRE │ │ │ │1785-Episcopia│1047 │185,00 │ │925,00 │
│169 │BIHOR │ORADEA ├───────────────────┤bălţi │ │HB 76/2├──────────────┼─────────┼────────────┤ ├─────────────┤
│ │ │ │DAJKO IMRE, PAPP │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IRINA, DAJKO │ │ │ │1786-Episcopia│759 │31,00 │ │155,00 │
│ │ │ │LUDOVIC, DAJKO │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ ├─────────────┤
│ │ │ │DAJKO IMRE, PAPP │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IRINA, DAJKO │ │ │ │1787-Episcopia│7628 │655,00 │ │3.275,00 │
│ │ │ │LUDOVIC, DAJKO │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ ├─────────────┤
│ │ │ │DAJKO ZSIGMOND, │ │ │ │1788-Episcopia│9948 │7.237,00 │ │36.185,00 │
│ │ │ │DAJKO LASZLO │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ ├─────────────┤
│ │ │ │BENES ELISABETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SZABO ELISABETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FABIAN MARGARETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SZABO ELISABETA, │ │ │ │1789-Episcopia│12585 │1.060,00 │ │5.300,00 │
│ │ │ │FABIAN MARGARETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ZAMFIR BELOM, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TARNOK AGNOKA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TARNOK ELVIRA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┤ │ │ ├──────────────┼─────────┼────────────┤ ├─────────────┤
│ │ │ │PROPRIETAR │ │ │ │1846-Episcopia│ │183,00 │ │915,00 │
│ │ │ │NEIDENTIFICAT** │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│170 │BIHOR │ORADEA │S.C. EURANDA │arabil │ │ │175025 │14400 │2.164,00 │- │12.984,00 │
│ │ │ │SPEDITION - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BENES ELISABETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SZABO ELISABETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FABIAN MARGARETA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│171 │BIHOR │ORADEA │SZABO ELISABETA, │bălţi │ │HB 76/2│1789-Episcopia│12585 │884,00 │- │4.420,00 │
│ │ │ │FABIAN MARGARETA, │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ZAMFIR BELOM, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TARNOK AGNOKA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TARNOK ELVIRA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│172 │BIHOR │ORADEA │PAROHIA REFORMATĂ │arabil │7 │70/1 │70/1 │40918 │9.068,00 │- │54.408,00 │
│ │ │ │SINTION │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│173 │BIHOR │ORADEA │TORNYI ALEXANDRU, │arabil │7 │70/1 │70/1 │2364 │586,00 │- │3.516,00 │
│ │ │ │PETOK IRINA │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│174 │BIHOR │ORADEA │JAKAB IREN, │arabil │7 │70/1 │70/1 │5586 │612,00 │- │3.672,00 │
│ │ │ │SZTANKOVICS JOZSEF │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│175 │BIHOR │ORADEA │TORNYI ALEXANDRU, │arabil │7 │70/1 │70/1 │2900 │13,00 │- │78,00 │
│ │ │ │PETOK IRINA │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│176 │BIHOR │ORADEA │BALOGH GHIZELA │arabil │1 │A7 │A7 │3600 │15,00 │- │90,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│177 │BIHOR │ORADEA │TARNOK LUDOVIC │arabil │1 │A7 │A7 │4500 │1.432,00 │- │8.592,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│178 │BIHOR │ORADEA │BALOG IULIANA │arabil │1 │A7 │A7 │3400 │2.481,00 │- │14.886,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│179 │BIHOR │ORADEA │LODANY ERNEST │arabil │1 │A7 │A7 │8900 │3.273,00 │- │19.638,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│180 │BIHOR │ORADEA │BORSI ALEXANDRU │arabil │1 │A7 │A7 │15800 │2.769,00 │- │16.614,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│181 │BIHOR │ORADEA │DEAK GIZELLA │arabil │1 │A7 │A7 │3600 │529,00 │- │3.174,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│182 │BIHOR │ORADEA │KYGYOSI ISTVAN, │altele* │ │ │7320 │3700 │6,00 │- │30,00 │
│ │ │ │KYGYOSI MARGIT │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│183 │BIHOR │ORADEA │TRINC MIRCEA VASILE│arabil │ │ │4315 │11000 │3.140,00 │- │18.840,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│184 │BIHOR │SÂNTANDREI │COMUNA SÂNTANDREI │neproductiv │- │98 │8690 │56828 │16.799,00 │- │11.759,30 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│185 │BIHOR │SÂNTANDREI │COMUNA SÂNTANDREI │neproductiv │- │- │8678 │60937 │1.843,00 │- │1.290,10 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │TORJOC ANA, VAIDA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TANŢA-FLOAREA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│186 │BIHOR │SÂNTANDREI │CARTIS DELIEA, │arabil │- │- │6662 │2100 │16,00 │- │528,00 │
│ │ │ │TORJOC │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EMILIA-SILVIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOJOC ALEXANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│187 │BIHOR │SÂNTANDREI │ALZAIED CLAUDIA │arabil │- │- │6708 │3700 │69,00 │- │2.277,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │STOIE GAVRIL, STOIE│arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│188 │BIHOR │SÂNTANDREI │IOAN, STOIE │intravilan │18 │155 │7216 │5000 │398,00 │- │13.134,00 │
│ │ │ │MĂRIOARA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│189 │BIHOR │SÂNTANDREI │MAGDA FLORICA │arabil │- │- │7241 │5600 │704,00 │- │23.232,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│190 │BIHOR │SÂNTANDREI │DEMETER CĂLIN, │arabil │18 │155 │1890 │1370 │599,00 │- │19.767,00 │
│ │ │ │DEMETER EKATERINA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│191 │BIHOR │SÂNTANDREI │FILIMON CĂLIN-IOAN │arabil │- │- │7484 │505 │505,00 │- │16.665,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│192 │BIHOR │SÂNTANDREI │TENCHE DAVID │arabil │- │- │7485 │530 │530,00 │- │17.490,00 │
│ │ │ │ALEXANDRU │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│193 │BIHOR │SÂNTANDREI │KUPE VIVIEN-ZSANETT│construcţii │- │- │20 │344 │11,00 │gard 1,52 │867,00 │
│ │ │ │ │arabil │ │ │ │176 │ │ml │ │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ZURBAU OANA │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│194 │BIHOR │SÂNTANDREI │TEODORA, ZURBAU DAN│intravilan │- │- │27 │505 │505,00 │- │16.665,00 │
│ │ │ │GEORGE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│195 │BIHOR │SÂNTANDREI │S.C. GOTIN MEDIA - │arabil │- │- │7498 │530 │530,00 │- │17.490,00 │
│ │ │ │S.R.L. ORADEA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │FLOREA IOAN │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│196 │BIHOR │SÂNTANDREI │GRAŢIAN, FLOREA │intravilan │- │- │1049 │520 │243,00 │- │8.019,00 │
│ │ │ │MĂRIOARA DANIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│197 │BIHOR │SÂNTANDREI │MARCUS MARIUS │arabil │- │- │31 │450 │450,00 │- │14.850,00 │
│ │ │ │MARIAN │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│198 │BIHOR │SÂNTANDREI │PALKUC OTTO-OCSI, │arabil │- │- │111 │450 │450,00 │- │14.850,00 │
│ │ │ │PALKUC JUDIT │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│199 │BIHOR │SÂNTANDREI │ILIEŞ IOAN-MIHAI, │arabil │- │- │1922 │450 │78,00 │- │2.574,00 │
│ │ │ │ILIEŞ LEONICA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│200 │BIHOR │SÂNTANDREI │NEGRĂU ANCA DANIELA│arabil │- │- │148 │450 │450,00 │- │14.850,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│201 │BIHOR │SÂNTANDREI │NEGRĂU ANCA DANIELA│arabil │- │- │121 │470 │470,00 │- │15.510,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │RUSU COSTEL │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│202 │BIHOR │SÂNTANDREI │CIPRIAN, RUSU │intravilan │- │- │22 │470 │192,00 │- │6.336,00 │
│ │ │ │CARMEN FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│203 │BIHOR │SÂNTANDREI │VIDICAN MATILDA, │arabil │- │- │7016 │10000 │1.550,00 │- │51.150,00 │
│ │ │ │VIDICAN DUMITRU │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│204 │BIHOR │SÂNTANDREI │VIDICAN ELISABETA │arabil │- │- │7580 │10000 │1.548,00 │- │51.084,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │DORNER MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROMACIA MARIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│205 │BIHOR │SÂNTANDREI │ROMACIA RADU │arabil │- │- │8684 │10000 │1.536,00 │- │50.688,00 │
│ │ │ │FLORIN, VASCAU │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DUMITRU FLORIN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VASCAU MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│206 │BIHOR │SÂNTANDREI │COMUNA SÂNTANDREI │arabil │- │- │9785 │1079 │1.079,00 │- │35.607,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│207 │BIHOR │SÂNTANDREI │COMUNA SÂNTANDREI │neproductiv │- │- │8679 │69060 │6.462,00 │ │4.523,40 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │CODOBAN CARMEN │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│208 │BIHOR │SÂNTANDREI │REBECA, CODOBAN │intravilan │- │- │58329 │11000 │1.794,00 │- │59.202,00 │
│ │ │ │LILIANA-AURELIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│209 │BIHOR │SÂNTANDREI │MARCUT FLOARE, BARA│arabil │- │- │9386 │7200 │1.122,00 │- │37.026,00 │
│ │ │ │MARIA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │POPU ANGELA DOINA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│210 │BIHOR │SÂNTANDREI │BERCEA MARIOARA , │arabil │- │- │7288 │10400 │1.316,00 │- │43.428,00 │
│ │ │ │BERCEA BRADU, POPA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │HOREA SILVIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│211 │BIHOR │SÂNTANDREI │MARCUS IOAN │arabil │- │- │2390 │10000 │1.005,00 │- │33.165,00 │
│ │ │ │GHEORGHE │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PEŞTEAN DOREL, │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│212 │BIHOR │SÂNTANDREI │PEŞTEAN │intravilan │- │- │6883 │3300 │279,00 │- │9.207,00 │
│ │ │ │NICOLETA-MONICA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│213 │BIHOR │SÂNTANDREI │COMUNA SÂNTANDREI │arabil │- │- │8681 │1168 │304,00 │- │10.032,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│214 │BIHOR │SÂNTANDREI │HEKLER MARIA │arabil │- │- │1786 │5600 │414,00 │- │13.662,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│215 │BIHOR │SÂNTANDREI │VIDICAN PETRU │arabil │- │- │1817 │5600 │395,00 │- │13.035,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│216 │BIHOR │SÂNTANDREI │S.C. GLOBAL LAND │arabil │- │- │1645 │23300 │1.445,00 │- │47.685,00 │
│ │ │ │EST EUROPE - S.R.L.│intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│217 │BIHOR │SÂNTANDREI │MARCUS PETRU, │arabil │- │- │7119 │10000 │447,00 │- │14.751,00 │
│ │ │ │MARCUS FLOARE │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│218 │BIHOR │SÂNTANDREI │MARCHIS MARIA, │arabil │- │- │7282 │4000 │141,00 │- │4.653,00 │
│ │ │ │ERDELI IOAN │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │VIDICAN DUMITRU ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│219 │BIHOR │SÂNTANDREI │VIDICAN GHEORGHE, │arabil │- │- │1293 │8000 │366,00 │- │12.078,00 │
│ │ │ │VIDICAN FLORIN, │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VIDICAN GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│220 │BIHOR │SÂNTANDREI │MORZOVA VALENTINA │arabil │- │- │7088 │20000 │4.547,00 │- │150.051,00 │
│ │ │ │ALEKSANDROVA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│221 │BIHOR │SÂNTANDREI │ASOCIAŢIA ACŢIUNEA │arabil │- │- │2002 │2400 │831,00 │- │27.423,00 │
│ │ │ │FELIX │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│222 │BIHOR │SÂNTANDREI │GHERMAN TEODOR │arabil │- │- │7 │3500 │959,00 │- │31.647,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BOTNARU ROZALIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PAZURIC IOSIF ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│223 │BIHOR │SÂNTANDREI │SOŢIA PAZURIC │arabil │20 │166 │9949 │6400 │1.948,00 │- │64.284,00 │
│ │ │ │ELISABETA, PAZURIC │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOSIF ŞI SOŢIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PAZURIK ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│224 │BIHOR │SÂNTANDREI │NAGY VERONICA │arabil │20 │166 │6094 │4300 │1.560,00 │- │2.964,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │VIDICAN MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NICOLAE, │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│225 │BIHOR │SÂNTANDREI │DREGOMIRESCU DOINA │extravilan │- │- │3316 │4100 │1.501,00 │- │2.851,90 │
│ │ │ │FELICIA, ABRUDAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MATILDA-MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│226 │BIHOR │SÂNTANDREI │NEGRĂU MĂRIOARA, │arabil │20 │166 │4036 │3200 │1.293,00 │- │2.456,70 │
│ │ │ │ROŞCA AURICA │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│227 │BIHOR │SÂNTANDREI │TORJOC VALERIA │arabil │20 │166 │2991 │2700 │155,00 │- │294,50 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│228 │BIHOR │SÂNTANDREI │COMUNA SÂNTANDREI │arabil │- │- │8680 │33670 │7.758,00 │- │14.740,20 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PAROHIA │arabil │ │1660/2,│ │ │ │ │ │
│229 │BIHOR │SÂNTANDREI │GRECO-CATOLICĂ │intravilan │- │1684/1 │8346 │18700 │2.586,00 │- │85.338,00 │
│ │ │ │SÂNTANDREI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│230 │BIHOR │SÂNTANDREI │BISERICA ORTODOXĂ │arabil │- │103 │8347 │11075 │407,00 │- │13.431,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PAROHIA │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│231 │BIHOR │SÂNTANDREI │GRECO-CATOLICĂ │intravilan │- │1660/2 │8345 │8447 │285,00 │- │9.405,00 │
│ │ │ │SÂNTANDREI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│232 │BIHOR │SÂNTANDREI │COMUNA SÂNTANDREI │arabil │- │188 │8672 │10000 │1.652,00 │ │54.516,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│233 │BIHOR │SÂNTANDREI │ARDELEAN RODICA │arabil │- │- │7277 │8400 │2.510,00 │- │82.830,00 │
│ │ │ │MARIANA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MAGHIAR │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│234 │BIHOR │SÂNTANDREI │FLAVIU-VIOREL, │intravilan │- │- │11346 │17045 │6.728,00 │- │222.024,00 │
│ │ │ │AXINTE VIORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │115.071,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼─────────────┤
│235 │BIHOR │SÂNTANDREI │MAGHIAR VIORICA │arabil │- │- │11345 │4755 │3.487,00 │construcţie│3.200,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │lemn 32 mp │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │platformă │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │beton 134 │14.740,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │mp │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│236 │BIHOR │SÂNTANDREI │COMUNA SÂNTANDREI │arabil │- │- │8626 │4045 │1.855,00 │- │61.215,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│237 │BIHOR │SÂNTANDREI │SATMARI ROZALIA │arabil │- │190 │8671 │6900 │1.694,00 │- │55.902,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│238 │BIHOR │SÂNTANDREI │TOTH ANNA │arabil │35 │134 │5995 │5800 │3.872,00 │- │127.776,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│239 │BIHOR │SÂNTANDREI │DEMETER CĂLIN, │arabil │- │- │7170 │21700 │29,00 │- │957,00 │
│ │ │ │DEMETER EKATERINA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. GAVELLA COM - │ape │ │ │ │ │ │ │ │
│240 │BIHOR │BORŞ │S.R.L. │stătătoare │78 │397/33 │58647 │8800 │84,00 │- │159,60 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. GAVELLA COM - │ape │ │397/34,│ │ │ │ │ │
│241 │BIHOR │BORŞ │S.R.L. │stătătoare │78 │35 │58648 │9400 │155,00 │- │294,50 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. GAVELLA COM - │ape │ │ │ │ │ │ │ │
│242 │BIHOR │BORŞ │S.R.L. │stătătoare │78 │397/36 │58649 │5000 │98,00 │- │186,20 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│243 │BIHOR │BORŞ │S.C. GAVELLA COM - │arabil │78 │397/37 │58650 │7300 │156,00 │- │296,40 │
│ │ │ │S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│244 │BIHOR │BORŞ │S.C. GAVELLA COM - │arabil │78 │397/38 │58651 │4500 │103,00 │- │195,70 │
│ │ │ │S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│245 │BIHOR │BORŞ │S.C. GAVELLA COM - │arabil │78 │397/39 │58652 │3700 │89,00 │- │169,10 │
│ │ │ │S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│246 │BIHOR │BORŞ │S.C. GAVELLA COM - │arabil │78 │397/40 │58653 │10000 │251,00 │- │476,90 │
│ │ │ │S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│247 │BIHOR │BORŞ │S.C. OVISERGA PREST│arabil │78 │397/41,│58654 │20000 │494,00 │- │938,60 │
│ │ │ │- S.R.L. │extravilan │ │42, 43 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│248 │BIHOR │BORŞ │IRINA SANYO, IRINA │arabil │79 │400 │58681 │10000 │185,00 │- │351,50 │
│ │ │ │KEREKES │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│249 │BIHOR │BORŞ │S.C. PATROL SERVICE│arabil │80 │403 │61613 │9501 │41,00 │- │77,90 │
│ │ │ │- S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│250 │BIHOR │BORŞ │S.C. PATROL SERVICE│arabil │80 │403 │61612 │12900 │897,00 │- │1.704,30 │
│ │ │ │- S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│251 │BIHOR │BORŞ │S.C. PATROL SERVICE│arabil │80 │403 │61611 │50476 │9.442,00 │- │17.939,80 │
│ │ │ │- S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│252 │BIHOR │BORŞ │S.C. PATROL SERVICE│arabil │80 │403 │61610 │56791 │12.774,00 │- │24.270,60 │
│ │ │ │- S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│253 │BIHOR │BORŞ │ILEANA ALEXA │arabil │81 │405/1 │61607 │3000 │1.745,00 │- │3.315,50 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│254 │BIHOR │BORŞ │ILEANA ALEXA │arabil │81 │405/1 │61606 │3000 │1.534,00 │- │2.914,60 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│255 │BIHOR │BORŞ │ILEANA ALEXA │arabil │81 │405/1 │61605 │3000 │238,00 │- │452,20 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│256 │BIHOR │BORŞ │ANDA-DORA PISCOI │arabil │81 │405/2 │61604 │11000 │6.283,00 │- │11.937,70 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│257 │BIHOR │BORŞ │ANDA-DORA PISCOI │arabil │81 │405/3-6│61603 │14400 │5.454,00 │- │10.362,60 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│258 │BIHOR │BORŞ │IRINA BODO │altele* │81 │405/8 │61602 │17000 │2.053,00 │- │1.437,10 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│259 │BIHOR │BORŞ │S.C. BAUPROFI - │arabil │81 │405/7,5│61601 │9900 │574,00 │- │1.090,60 │
│ │ │ │S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│260 │BIHOR │BORŞ │S.C. VAN DEN HEERIK│arabil │81 │405/ │61600 │47789 │504,00 │- │957,60 │
│ │ │ │IMOBILIAR - S.R.L. │extravilan │ │9-14 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│261 │BIHOR │BORŞ │S.C. DESTONY │arabil │83 │411 │58834 │9700 │21,00 │- │39,90 │
│ │ │ │PROPERTIES - S.R.L.│extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│262 │BIHOR │BORŞ │S.C. DESTONY │arabil │83 │411 │58835 │5001 │296,00 │- │562,40 │
│ │ │ │PROPERTIES - S.R.L.│extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. ITRO │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│263 │BIHOR │BORŞ │SUCCESINVEST - │extravilan │83 │411 │58836 │19367 │17.385,00 │- │33.031,50 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. ITRO │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│264 │BIHOR │BORŞ │SUCCESINVEST - │extravilan │83 │411 │58837 │38735 │17.101,00 │- │32.491,90 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│265 │BIHOR │BORŞ │NAS ŞTEFAN, GROZA │arabil │140 │728/14 │62560 │14600 │6.718,00 │- │167.950,00 │
│ │ │ │IOAN │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│266 │BIHOR │BORŞ │CAROL SZABO, MIKLOS│arabil │140 │728/12 │62561 │9800 │4.501,00 │- │112.525,00 │
│ │ │ │ELISABETA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│267 │BIHOR │BORŞ │KAKOCZ LUDOVIC │arabil │140 │728/11 │62562 │7499 │3.774,00 │- │94.350,00 │
│ │ │ │ALEXANDRU │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│268 │BIHOR │BORŞ │DIMA IOAN-VICTOR, │arabil │140 │728/10 │62563 │7500 │4.679,00 │- │116.975,00 │
│ │ │ │DIMA IBOLYA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│269 │BIHOR │BORŞ │S.C. FREEMAN - │arabil │140 │728/9 │62564 │15300 │8.527,00 │- │213.175,00 │
│ │ │ │S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│270 │BIHOR │BORŞ │S.C. HERMIL COM - │arabil │140 │728/8 │62565 │15200 │10.170,00 │- │254.250,00 │
│ │ │ │S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│271 │BIHOR │BORŞ │ElLEONORA BOSTOR │arabil │140 │728/7 │62566 │300 │190,00 │- │4.750,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│272 │BIHOR │BORŞ │S.C. AVACO - S.A. │arabil │140 │728/6 │62567 │5100 │2.780,00 │- │69.500,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│273 │BIHOR │BORŞ │S.C. AVACO - S.A. │arabil │140 │728/6 │62568 │5000 │1.563,00 │- │39.075,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │OTILIA TEODORA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MATEI ŞI FĂNICĂ │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│274 │BIHOR │BORŞ │MATEI, JAN │intravilan │140 │728/5 │62569 │21293 │5.330,00 │- │133.250,00 │
│ │ │ │SEBASTIAN BONCA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MICETA ACIM │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SOCIETATEA MHS │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│275 │BIHOR │BORŞ │ORADEA TRUCK & BUS │construcţii,│- │- │62583 │2941 9123│289,00 │- │7.225,00 │
│ │ │ │- S.R.L. │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│276 │BIHOR │BORŞ │COMUNA BORŞ │construcţii,│- │- │63937 │19753 │178,00 │- │4.450,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│277 │BIHOR │BORŞ │COMUNA BORŞ │construcţii,│- │- │63980 │1567 │91,00 │- │2.275,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│278 │BIHOR │BORŞ │S.C. VIMEX - S.R.L.│arabil │- │- │60299 │4992 │166,00 │- │4.150,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│279 │BIHOR │BORŞ │S.C. VIMEX - S.R.L.│arabil │- │- │60300 │4753 │37,00 │- │925,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│280 │BIHOR │BORŞ │S.C. SANDY IMPEX - │arabil │- │- │60301 │72025 │7.896,00 │- │197.400,00 │
│ │ │ │S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│281 │BIHOR │BORŞ │S.C. IMRU - S.R.L. │arabil │- │- │60302 │2428 │2.428,00 │- │60.700,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│282 │BIHOR │BORŞ │S.C. IMRU - S.R.L. │arabil │- │- │60303 │701 │701,00 │- │17.525,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│283 │BIHOR │BORŞ │COMUNA BORŞ │arabil │164 │872 │60305 │574 │574,00 │- │14.350,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│284 │BIHOR │BORŞ │PAROHIA REFORMATĂ │arabil │164 │884 │60304 │23900 │10.378,00 │- │259.450,00 │
│ │ │ │SINTION │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│285 │BIHOR │BORŞ │PAROHIA REFORMATĂ │arabil │164 │886 │60382 │4243 │358,00 │- │8.950,00 │
│ │ │ │SINTION │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│286 │BIHOR │BORŞ │ŢENŢ LIVIU, ŢENŢ │arabil │165 │897/40a│64859 │1250 │79,00 │- │1.975,00 │
│ │ │ │DOINA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SZABO DEZIDERIU, │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│287 │BIHOR │BORŞ │MILE PIROSKA, MATE │intravilan │165 │897/62 │60361 │3800 │1.790,00 │- │44.750,00 │
│ │ │ │ISTVAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│288 │BIHOR │BORŞ │KEREZSI GEZA, │arabil │165 │897/64 │60362 │1800 │1.124,00 │- │28.100,00 │
│ │ │ │KAKOCZ JUDIT │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BATORI ROZA, HOZSO │ │ │ │ │ │ │ │ │
│289 │BIHOR │BORŞ │ANA, BODO ILEANA, │arabil │165 │897/65 │60363 │4600 │2.472,00 │- │61.800,00 │
│ │ │ │LELEK JOLAN KAKOCZ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │JUDIT │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│290 │BIHOR │BORŞ │DEZIDERIU SZILAGYU │arabil │165 │897/66 │60364 │4000 │1.902,00 │- │47.550,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│291 │BIHOR │BORŞ │S.C. SAINTAGRO - │arabil │165 │897/67 │60365 │5400 │855,00 │- │21.375,00 │
│ │ │ │S.R.L. │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│292 │BIHOR │BORŞ │BARABAS ANITA, │arabil │165 │897/80 │60377 │9850 │2.119,00 │- │52.975,00 │
│ │ │ │BARABAS LORANT │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│293 │BIHOR │BORŞ │BARABAS ANITA, │arabil │165 │897/81 │60375 │3000 │1.514,00 │- │37.850,00 │
│ │ │ │BARABAS LORANT │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│294 │BIHOR │BORŞ │JOLAN SZUCS │arabil │165 │897/82 │60372 │20000 │5.648,00 │- │141.200,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BODO NICOLAE, TITI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MAGDALENA, BARABAS │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ERZSEBET, SZILAGYI │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│295 │BIHOR │BORŞ │LASZLO-ATILLA, │intravilan │165 │897/83 │60370 │10900 │917,00 │- │22.925,00 │
│ │ │ │SZILAGYI ALEXANDRU,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BARABAS LORANT ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │SOŢIA BARABAS ANITA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │GYOZO-ATILLA │arabil │ │897/90 │ │ │ │ │ │
│296 │BIHOR │BORŞ │KERESZTURI │fâneaţă │165 │897/91 │60374 │16005 295│3.143,00 │- │78.575,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│297 │BIHOR │BORŞ │COMUNA BORŞ │arabil │- │- │60371 │1392 │1.392,00 │- │34.800,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│298 │BIHOR │BORŞ │IOAN PETCA, FLORICA│arabil │166 │902 │59745 │4700 │629,00 │- │15.725,00 │
│ │ │ │PETCA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│299 │BIHOR │BORŞ │IOAN PETCA, FLORICA│arabil │166 │902 │59744 │10000 │963,00 │- │24.075,00 │
│ │ │ │PETCA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│300 │BIHOR │BORŞ │IOAN PETCA, FLORICA│arabil │166 │902 │59743 │569 │1.245,00 │- │31.125,00 │
│ │ │ │PETCA │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │18531 │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│301 │BIHOR │BORŞ │LUDOVIC BERECZKI, │arabil │166 │902 │59742 │13600 │594,00 │- │14.850,00 │
│ │ │ │MATILD SCHMIDT │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│302 │BIHOR │BORŞ │PAROHIA REFORMATĂ │arabil │166 │902 │59741 │50000 │1.599,00 │- │39.975,00 │
│ │ │ │SINTION │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │LASZLO SZILAGYI, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│303 │BIHOR │BORŞ │LUDOVIC SZILAGYI - │arabil │166 │902 │59740 │20000 │539,00 │- │13.475,00 │
│ │ │ │DECEDAT, │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DESIDERIU SZILAGYI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│304 │BIHOR │BORŞ │BOSTOR ELEONORA │arabil │165 │A897/45│50806 │6400 │1.192,00 │sere = 561 │85.900,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │mp │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │KEREZSI BELA, │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│305 │BIHOR │BORŞ │KEREZSI ILEANA, │intravilan │165 │A897/41│A897/41 │1925 │335,00 │- │8.375,00 │
│ │ │ │SZEBENI TUNDE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. PICO PLUS - │curţi │ │ │ │ │ │ │ │
│306 │BIHOR │BORŞ │S.R.L. │construcţii │165 │A897/42│50833 │2625 │35,00 │- │875,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│307 │BIHOR │BORŞ │COMUNA BORŞ │arabil │164 │872 │872 │181 │38,00 │- │950,00 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│308 │BIHOR │BORŞ │COMUNA BORŞ │neproductiv │164 │885 │885 │500 │157,00 │- │1.177,50 │
│ │ │ │ │intravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│309 │BIHOR │BIHARIA │DEAC IRINA, DEAC │arabil │ │ │57249 │295 │295,00 │- │560,50 │
│ │ │ │RODICA IRINA │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│310 │BIHOR │BIHARIA │SZUCS ALEXANDRU, │arabil │ │ │57246 │123 │123,00 │- │233,70 │
│ │ │ │SZUCS ERZSEBET │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│311 │BIHOR │BIHARIA │VASADI SANDOR │arabil │ │ │57271 │121 │122,00 │- │231,80 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │GHITEA CORNELIA, │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│312 │BIHOR │BIHARIA │VASADI SANDOR ŞI │extravilan │ │ │57259 │650 │650,00 │- │1.235,00 │
│ │ │ │VASADI IDA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│313 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │ │ │57261 │973 │973,00 │- │1.848,70 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│314 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │ │ │57253 │8133 │39,00 │- │74,10 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│315 │BIHOR │BIHARIA │IMRE ADALBERT │arabil │ │ │57256 │6001 │27,00 │- │51,30 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│316 │BIHOR │BIHARIA │IUHASZ VINCZE │arabil │ │ │51442 │101 │101,00 │- │191,90 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│317 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │ │ │51282 │154 │154,00 │- │292,60 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│318 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │ │ │51294 │392 │392,00 │- │744,80 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│319 │BIHOR │BIHARIA │LAKATOS IMRE │arabil │ │ │51263 │173 │173,00 │- │328,70 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│320 │BIHOR │BIHARIA │LAKATOS IMRE, │arabil │ │ │51409 │460 │36,00 │- │68,40 │
│ │ │ │LAKATOS ZOLTAN │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│321 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │ │ │51446 │1567 │92,00 │- │174,80 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│322 │BIHOR │BIHARIA │MOLNAR KATALIN, │arabil │ │ │51260 │1456 │72,00 │- │136,80 │
│ │ │ │MOLNAR ALEXANDRU │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│323 │BIHOR │BIHARIA │MOLNAR KATALIN, │arabil │ │ │51304 │1422 │52,00 │- │98,80 │
│ │ │ │MOLNAR ALEXANDRU │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MOLNAR ALEXANDRU, │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│324 │BIHOR │BIHARIA │NAGY GIZELA, BELADI│extravilan │ │ │51625 │3505 │235,00 │- │446,50 │
│ │ │ │ISTVAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│325 │BIHOR │BIHARIA │POPA TRAIAN │arabil │147 │902 │55463 │3625 │573,00 │- │1.088,70 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│326 │BIHOR │BIHARIA │MOLNAR KATALIN, │arabil │ │ │51234 │2887 │662,00 │- │1.257,80 │
│ │ │ │MOLNAR ALEXANDRU │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│327 │BIHOR │BIHARIA │MOLNAR KATALIN, │arabil │ │ │51396 │3536 │936,00 │- │1.778,40 │
│ │ │ │MOLNAR ALEXANDRU │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │HEGEDUŞ PARASCHIVA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│328 │BIHOR │BIHARIA │HEGEDUŞ GAVRIL │arabil │ │ │51351 │1082 │364,00 │- │691,60 │
│ │ │ │LUDOVIC, HEGEDUŞ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TIBOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│329 │BIHOR │BIHARIA │HEGEDUŞ PARASCHIVA │arabil │ │ │51522 │1552 │540,00 │- │1.026,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MOLNAR FRANCISC, │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│330 │BIHOR │BIHARIA │MOLNAR IMRE SANDOR,│extravilan │ │ │51238 │6302 │2.526,00 │- │4.799,40 │
│ │ │ │POPOVICI MAGDOLNA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│331 │BIHOR │BIHARIA │GALUTZ MATYAS │arabil │ │ │51593 │5279 │2.355,00 │- │4.474,50 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│332 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │ │ │51336 │11621 │6.848,00 │- │13.011,20 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NAGY LUDOVIC, │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│333 │BIHOR │BIHARIA │SZIGETI ANDRAS, │extravilan │ │ │51315 │8480 │6.278,00 │- │11.928,20 │
│ │ │ │SZIGETI ZOLTAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│334 │BIHOR │BIHARIA │DOBOS ILEANA │arabil │ │ │51343 │11894 │9.535,00 │- │18.116,50 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│335 │BIHOR │BIHARIA │GALUTZ DOREL-VIRGIL│arabil │ │ │51349 │10562 │7.973,00 │- │15.148,70 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│336 │BIHOR │BIHARIA │NAGY ANA CLARA │arabil │ │ │51401 │16511 │12.127,00 │- │23.041,30 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │POTI IRINA, VARGA │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│337 │BIHOR │BIHARIA │EVA, MOLNAR │extravilan │ │ │51301 │7547 │5.746,00 │- │10.917,40 │
│ │ │ │ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│338 │BIHOR │BIHARIA │PONGOR EMERIC, │arabil │ │ │51477 │7827 │6.058,00 │- │11.510,20 │
│ │ │ │GARAI MARGIT │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│339 │BIHOR │BIHARIA │GARAI SANDOR │arabil │ │ │51365 │12103 │9.507,00 │- │18.063,30 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│340 │BIHOR │BIHARIA │NAGY IRINA, GARAI │arabil │ │ │51492 │13092 │10.455,00 │- │19.864,50 │
│ │ │ │CSABA │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│341 │BIHOR │BIHARIA │SIMON ILDIKO │arabil │ │ │51341 │12713 │10.110,00 │- │19.209,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│342 │BIHOR │BIHARIA │DOBRAI JANOS │arabil │147 │902 │56705 │13000 │9.704,00 │- │18.437,60 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│343 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │147 │909 │55392 │6400 │4.332,00 │- │8.230,80 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │TOTH MARIA, MAJOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TIBERIU, MAJOR │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│344 │BIHOR │BIHARIA │ŞTEFAN, S.C. │extravilan │147 │902 │56647 │6000 │3.373,00 │- │6.408,70 │
│ │ │ │SADELLI PRODCOM - │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│345 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │147 │902 │56296 │27600 │1.866,00 │- │3.545,40 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│346 │BIHOR │BIHARIA │MOLNAR KATALIN, │arabil │ │ │51270 │6046 │43,00 │- │81,70 │
│ │ │ │MOLNAR ALEXANDRU │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│347 │BIHOR │BIHARIA │MOLNAR KATALIN, │arabil │ │ │51398 │6554 │58,00 │- │110,20 │
│ │ │ │MOLNAR ALEXANDRU │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │HEGEDUŞ PARASCHIVA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│348 │BIHOR │BIHARIA │HEGEDUŞ GAVRIL │arabil │ │ │51353 │1595 │13,00 │- │24,70 │
│ │ │ │LUDOVIC, HEGEDUŞ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TIBOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│349 │BIHOR │BIHARIA │HEGEDUŞ PARASCHIVA │arabil │ │ │51523 │2196 │19,00 │- │36,10 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MOLNAR FRANCISC, │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│350 │BIHOR │BIHARIA │MOLNAR IMRE SANDOR,│extravilan │ │ │51240 │7536 │75,00 │- │142,50 │
│ │ │ │POPOVICI MAGDOLNA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│351 │BIHOR │BIHARIA │GALUTZ DOREL-VIRGIL│arabil │ │ │51594 │5440 │67,00 │- │127,30 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│352 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │ │ │51338 │9856 │172,00 │- │326,80 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │NAGY LUDOVIC, │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│353 │BIHOR │BIHARIA │SZIGETI ANDRAS, │extravilan │ │ │51317 │5683 │135,00 │- │256,50 │
│ │ │ │SZIGETI ZOLTAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│354 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │ │ │51345 │5621 │373,00 │- │708,70 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│355 │BIHOR │BIHARIA │GALUTZ MATYAS │arabil │ │ │51350 │3864 │692,00 │- │1.314,80 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│356 │BIHOR │BIHARIA │NAGY ANA CLARA │arabil │ │ │51403 │4338 │2.801,00 │- │5.321,90 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │POTI IRINA, VARGA │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│357 │BIHOR │BIHARIA │EVA, MOLNAR │extravilan │ │ │51303 │1389 │1.389,00 │- │2.639,10 │
│ │ │ │ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│358 │BIHOR │BIHARIA │PONGOR EMERIC, │arabil │ │ │51476 │1094 │1.094,00 │- │2.078,60 │
│ │ │ │GARAI MARGIT │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│359 │BIHOR │BIHARIA │GARAI SANDOR │arabil │ │ │51367 │1084 │1.084,00 │- │2.059,60 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│360 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │ │ │51314 │16843 │3.605,00 │- │6.849,50 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│361 │BIHOR │BIHARIA │IAZ FLORIAN, IAZ │arabil │ │ │51333 │11860 │2.691,00 │- │5.112,90 │
│ │ │ │IOAN │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│362 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │148 │907 │55329 │18400 │4.322,00 │- │8.211,80 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│363 │BIHOR │BIHARIA │DARABONT SANDOR, │arabil │ │ │51413 │1229 │1.229,00 │- │2.335,10 │
│ │ │ │DARABONT ERZSEBET │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│364 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │148 │907 │56738 │22600 │1.925,00 │- │3.657,50 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│365 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │148 │907 │56614 │15200 │1.095,00 │- │2.080,50 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│366 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │148 │907 │53363 │18400 │1.300,00 │- │2.470,00 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│367 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │ │ │55308 │10050 │1.675,00 │- │3.182,50 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│368 │BIHOR │BIHARIA │MOLNAR FRANCISC │arabil │ │ │55309 │10050 │1.736,00 │- │3.298,40 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│369 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │148 │907 │55229 │4700 │411,00 │- │780,90 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│370 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │148 │906 │55271 │16000 │1.452,00 │- │2.758,80 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│371 │BIHOR │BIHARIA │SZEKELY LAJOS │arabil │148 │906 │56288 │16600 │1.247,00 │- │2.369,30 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│372 │BIHOR │BIHARIA │CAPUS ADRIAN │arabil │ │ │52868 │14200 │280,00 │- │532,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│373 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │161 │955 │53340 │16000 │567,00 │- │1.077,30 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│374 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │161 │955 │56609 │11900 │719,00 │- │1.366,10 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. SADELLI │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│375 │BIHOR │BIHARIA │PRODCOM - S.R.L., │extravilan │161 │955 │55435 │11400 │873,00 │- │1.658,70 │
│ │ │ │CSOMA VASILIU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│376 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │161 │955 │53406 │5500 │460,00 │- │874,00 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│377 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │161 │955 │53396 │10000 │897,00 │- │1.704,30 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│378 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │161 │955 │53409 │25000 │2.578,00 │- │4.898,20 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│379 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │161 │955 │53439 │5500 │630,00 │- │1.197,00 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│380 │BIHOR │BIHARIA │KISS VASILE ROBERT │arabil │161 │955 │55526 │8300 │859,00 │- │1.632,10 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│381 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │161 │955 │55248 │10000 │748,00 │- │1.421,20 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│382 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │161 │955 │56573 │15000 │1.884,00 │- │3.579,60 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│383 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │161 │955 │53389 │10000 │1.583,00 │- │3.007,70 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│384 │BIHOR │BIHARIA │MEHES VIOLA │arabil │161 │955 │57192 │12900 │2.074,00 │- │3.940,60 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│385 │BIHOR │BIHARIA │MEHES VIOLA │arabil │161 │955 │57181 │2100 │342,00 │- │649,80 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│386 │BIHOR │BIHARIA │FULOP IULIU │arabil │161 │955 │57053 │12200 │2.080,00 │- │3.952,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│387 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │161 │957 │55420 │3000 │875,00 │- │1.662,50 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│388 │BIHOR │BIHARIA │BERNAT IOSIF, │arabil │161 │967 │56825 │5000 │2.675,00 │- │5.082,50 │
│ │ │ │BERNAT IRINA │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│389 │BIHOR │BIHARIA │BERNAT IOSIF, │arabil │161 │967 │56766 │5000 │2.611,00 │- │4.960,90 │
│ │ │ │BERNAT IRINA │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│390 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │159 │950 │56909 │3000 │389,00 │- │739,10 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│391 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │ │ │51246 │19200 │2.538,00 │- │4.822,20 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│392 │BIHOR │BIHARIA │ANTAL BELA, VEG │arabil │160 │951 │57123 │15600 │5.160,00 │- │9.804,00 │
│ │ │ │ESTERA │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│393 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │ │ │50563 │10000 │3.194,00 │- │6.068,60 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│394 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │160 │951 │53412 │3400 │1.192,00 │- │2.264,80 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│395 │BIHOR │BIHARIA │DARABONT GYULA │arabil │160 │951 │56914 │3600 │1.323,00 │- │2.513,70 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│396 │BIHOR │BIHARIA │DARABONT IULIU │arabil │160 │951 │56925 │3000 │1.184,00 │- │2.249,60 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│397 │BIHOR │BIHARIA │DARABONT GYULA │arabil │160 │951 │56927 │1400 │829,00 │- │1.575,10 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│398 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │ │ │53278 │18300 │4.698,00 │- │8.926,20 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│399 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │ │ │50870 │4700 │3.536,00 │- │6.718,40 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│400 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │ │ │50871 │17700 │10.762,00 │- │20.447,80 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│401 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │160 │951 │53393 │6400 │3.301,00 │- │6.271,90 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SZABO ROZA, TALYAI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│402 │BIHOR │BIHARIA │ELISABETA, MOLNAR │arabil │155 │931 │57106 │11500 │2.169,00 │- │4.121,10 │
│ │ │ │KATALIN, VARDUI │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IULIANNA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│403 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │152 │923 │55377 │23000 │21,00 │- │39,90 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│404 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │152 │923 │56429 │5000 │192,00 │- │364,80 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│405 │BIHOR │BIHARIA │SILAGHI ILEANA │arabil │152 │923 │56427 │8500 │387,00 │- │735,30 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│406 │BIHOR │BIHARIA │SILAGHI ILEANA │arabil │152 │923 │56283 │5400 │78,00 │- │148,20 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│407 │BIHOR │BIHARIA │SZABO │arabil │152 │923 │57090 │29000 │15.718,00 │- │29.864,20 │
│ │ │ │SEBASTIAN-IULIU │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│408 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │ │ │55318 │17627 │12.376,00 │- │23.514,40 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│409 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │ │ │55317 │6373 │2.224,00 │- │4.225,60 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│410 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │193 │1177 │53362 │18400 │9.146,00 │- │17.377,40 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │S.C. SADELLI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│411 │BIHOR │BIHARIA │PRODCOM - S.R.L., │arabil │193 │1177 │56725 │50000 │414,00 │- │786,60 │
│ │ │ │SZOBOSZLAI │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IRINA-ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│412 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │ │ │51988 │12400 │4.363,00 │- │8.289,70 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BALOGH FERENCZ, TAR│arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│413 │BIHOR │BIHARIA │IBOLYA GABRIELA, │extravilan │ │ │53285 │11800 │4.648,00 │- │8.831,20 │
│ │ │ │BORBELY MAGDOLNA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│414 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │194 │1181 │53401 │21200 │13.334,00 │- │25.334,60 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│415 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │194 │1181 │53413 │20000 │4.144,00 │- │7.873,60 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│416 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │194 │1181 │53416 │40200 │1.915,00 │- │3.638,50 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│417 │BIHOR │BIHARIA │DOBOS IOAN │arabil │196 │1224 │55725 │3000 │232,00 │- │440,80 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │BARCSA GAVRIL, KUN │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│418 │BIHOR │BIHARIA │CLARA, DOBRAI IOAN,│extravilan │196 │1224 │55715 │6000 │3.739,00 │- │7.104,10 │
│ │ │ │DOBRAI JANOS │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│419 │BIHOR │BIHARIA │DOBRAI JANOS, DOBRA│arabil │196 │1224 │55730 │8400 │6.388,00 │- │12.137,20 │
│ │ │ │EMESE ERZSEBET │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│420 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │196 │1224 │55243 │5000 │291,00 │- │552,90 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│421 │BIHOR │BIHARIA │DARABONT ERZSEBET, │arabil │ │ │51495 │8600 │1.666,00 │- │3.165,40 │
│ │ │ │DARABONT SANDOR │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│422 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │196 │1224 │55207 │14000 │1.117,00 │- │2.122,30 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│423 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │196 │1224 │56902 │12000 │942,00 │- │1.789,80 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│424 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │196 │1224 │56901 │10000 │689,00 │- │1.309,10 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│425 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │195 │1206 │56727 │23300 │2.106,00 │- │4.001,40 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│426 │BIHOR │BIHARIA │ROSTAS EMERIC │arabil │195 │1211 │55250 │5700 │3.524,00 │- │6.695,60 │
│ │ │ │ŞTEFAN │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PAROHIA │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│427 │BIHOR │BIHARIA │ROMANO-CATOLICĂ │extravilan │ │ │55077 │40000 │10.589,00 │- │20.119,10 │
│ │ │ │BIHARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│428 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │261 │1954/1 │56986 │20000 │258,00 │- │490,20 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ALBERT IOAN, ALBERT│ │ │ │ │ │ │ │ │
│429 │BIHOR │BIHARIA │PARASCHIVA, SZOKOCS│arabil │261 │1954/1 │57037 │7700 │579,00 │- │1.100,10 │
│ │ │ │VALENTIN, SZOKOCS │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IREN ERZSEBET │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│430 │BIHOR │BIHARIA │ZADORI EMERIC, │arabil │ │ │52839 │10000 │317,00 │- │602,30 │
│ │ │ │ZADORI DANIELA │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SZABO ILDIKO, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GOMBOS MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GOMBOS AGNEZIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │DEZSI IRINA, │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│431 │BIHOR │BIHARIA │BERNATH VALENTIN, │extravilan │147 │902 │57254 │115 │115,00 │- │218,50 │
│ │ │ │KENDI IULIANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BERNATH GEZA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │BERRNATH ERNO │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│432 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │40 │285 │57255 │11575 │56,00 │- │106,40 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│433 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │40 │285 │57263 │9251 │47,00 │- │89,30 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PROTOPOPIATUL │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│434 │BIHOR │BIHARIA │CENTRAL │extravilan │40 │285 │57266 │2546 │13,00 │- │24,70 │
│ │ │ │GRECO-CATOLIC │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PROTOPOPIATUL │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│435 │BIHOR │BIHARIA │CENTRAL │extravilan │40 │285 │57252 │3238 │15,00 │- │28,50 │
│ │ │ │GRECO-CATOLIC │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│436 │BIHOR │BIHARIA │BANIANI │arabil │40 │285 │57257 │20482 │82,00 │- │155,80 │
│ │ │ │ALEXANDRU-GAVRIL │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│437 │BIHOR │BIHARIA │BANIANI │arabil │40 │285 │57264 │8432 │33,00 │- │62,70 │
│ │ │ │ALEXANDRU-GAVRIL │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│438 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │40 │285 │57248 │8967 │35,00 │- │66,50 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│439 │BIHOR │BIHARIA │ERDEI ALEXANDRU │arabil │40 │285 │57262 │9507 │36,00 │- │68,40 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│440 │BIHOR │BIHARIA │ERDEI ALEXANDRU, │arabil │40 │285 │57313 │4409 │23,00 │- │43,70 │
│ │ │ │ERDEI MĂRIOARA │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│441 │BIHOR │BIHARIA │MESTER MARIA │arabil │40 │285 │57247 │8767 │46,00 │- │87,40 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│442 │BIHOR │BIHARIA │ERDEI ALEXANDRU │arabil │40 │285 │57251 │2447 │13,00 │- │24,70 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │PĂDUREAN VASILE, │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│443 │BIHOR │BIHARIA │PĂDUREAN MINODORA │extravilan │40 │285 │57265 │8821 │48,00 │- │91,20 │
│ │ │ │LORENA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│444 │BIHOR │BIHARIA │SILAGHI A. ANTONETA│arabil │40 │285 │57258 │11571 │61,00 │- │115,90 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│445 │BIHOR │BIHARIA │NAGHI FLOARE │arabil │40 │285 │57250 │20265 │129,00 │- │245,10 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│446 │BIHOR │BIHARIA │KABAI MARGIT │arabil │147 │A902 │1393 │2595 │291,00 │- │552,90 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│447 │BIHOR │BIHARIA │KABAI MARGIT │arabil │147 │A902 │1397 │2344 │464,00 │- │881,60 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│448 │BIHOR │BIHARIA │MOLNAR KATALIN, │arabil │147 │A902 │855 │4392 │1.367,00 │- │2.597,30 │
│ │ │ │MOLNAR ALEXANDRU │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│449 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │147 │A902 │1158 │5378 │4.147,00 │- │7.879,30 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│450 │BIHOR │BIHARIA │GARAI SANDOR, GARAI│arabil │147 │A902 │863 │21452 │17.077,00 │- │32.446,30 │
│ │ │ │MARGIT │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│451 │BIHOR │BIHARIA │MOLNAR GYULA │arabil │147 │A902 │A902 │10000 │3.632,00 │- │6.900,80 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│452 │BIHOR │BIHARIA │GUSZTUS ROZA │arabil │147 │A902 │A902 │10000 │4.832,00 │- │9.180,80 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│453 │BIHOR │BIHARIA │OKROS ROZA │arabil │147 │A902 │A902 │5000 │3.054,00 │- │5.802,60 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│454 │BIHOR │BIHARIA │MIKO ANTAL │arabil │147 │A902 │A902 │3000 │1.925,00 │- │3.657,50 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│455 │BIHOR │BIHARIA │KABAI MARGIT │arabil │147 │A902 │1396 │5487 │14,00 │- │26,60 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│456 │BIHOR │BIHARIA │MOLNAR KATALIN, │arabil │147 │A902 │857 │7401 │59,00 │- │112,10 │
│ │ │ │MOLNAR ALEXANDRU │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│457 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │147 │A902 │1140 │2813 │25,00 │- │47,50 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│458 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │arabil │147 │A902 │1159 │3064 │100,00 │- │190,00 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│459 │BIHOR │BIHARIA │GARAI SANDOR, GARAI│arabil │147 │A902 │865 │434 │434,00 │- │824,60 │
│ │ │ │MARGIT │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│460 │BIHOR │BIHARIA │S.C. SADELLI │altele* │148 │907 │4888 │9713 │810,00 │- │567,00 │
│ │ │ │PRODCOM - S.R.L. │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│461 │BIHOR │BIHARIA │LAKATOS VILMA │arabil │148 │907 │4870 │43138 │6.279,00 │- │11.930,10 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│462 │BIHOR │BIHARIA │GARAI ELISABETA │arabil │148 │907 │1406 │27506 │4.857,00 │- │9.228,30 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│463 │BIHOR │BIHARIA │GARAI SANDOR │arabil │148 │907 │4793 │16138 │3.266,00 │- │6.205,40 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│464 │BIHOR │BIHARIA │IUHASZ VICENTIU │arabil │148 │907 │4420 │16200 │3.800,00 │- │7.220,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│465 │BIHOR │BIHARIA │IUHASZ VICENTIU │altele* │148 │907 │4419 │3500 │818,00 │- │572,60 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│466 │BIHOR │BIHARIA │DARABONT SANDOR, │arabil │145 │898/1 │1312 │555 │555,00 │- │1.054,50 │
│ │ │ │DARABONT ERZESEBET │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│467 │BIHOR │BIHARIA │DAVID ELEXIU │arabil │145 │898/1 │898/1 │44500 │1.153,00 │- │2.190,70 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│468 │BIHOR │BIHARIA │SARKOZI GYULA │arabil │148 │907 │907 │11200 │1.189,00 │- │2.259,10 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│469 │BIHOR │BIHARIA │FUTAKI EMMA │arabil │148 │907 │907 │8500 │640,00 │- │1.216,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│470 │BIHOR │BIHARIA │SZABO VASILE │arabil │148 │907 │907 │6000 │414,00 │- │786,60 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│471 │BIHOR │BIHARIA │KABAI MARGIT │arabil │148 │907 │907 │10000 │707,00 │- │1.343,30 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│472 │BIHOR │BIHARIA │HEGEDUŞ LUDOVIC │arabil │148 │907 │907 │8000 │590,00 │- │1.121,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│473 │BIHOR │BIHARIA │IAZ IRINA │arabil │148 │907 │907 │15000 │1.386,00 │- │2.633,40 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│474 │BIHOR │BIHARIA │KOZMA GEZA │arabil │148 │907 │907 │9000 │1.598,00 │- │3.036,20 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│475 │BIHOR │BIHARIA │KOZMA GEZA │arabil │148 │907 │907 │14000 │2.518,00 │- │4.784,20 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MATE │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│476 │BIHOR │BIHARIA │LUCRETIA-ILEANA, │extravilan │148 │907 │3218 │4250 │640,00 │- │1.216,00 │
│ │ │ │TRIFU ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │MATE │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│477 │BIHOR │BIHARIA │LUCRETIA-ILEANA, │extravilan │148 │907 │3219 │4250 │525,00 │- │997,50 │
│ │ │ │TRIFU ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│478 │BIHOR │BIHARIA │GUSZTUS ROZA │arabil │148 │907 │ │13000 │1.259,00 │- │2.392,10 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│479 │BIHOR │BIHARIA │PAPP ZOLTAN │altele* │161 │955 │3359 │17500 │23,00 │- │16,10 │
│ │ │ │DESIDERU │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│480 │BIHOR │BIHARIA │MOLNAR ROZA │arabil │148 │907 │907 │13500 │710,00 │- │1.349,00 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│481 │BIHOR │BIHARIA │KEDVES JOZSEF │arabil │161 │955 │955 │12000 │576,00 │- │1.094,40 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│482 │BIHOR │BIHARIA │HALLAYI JOZSEF │arabil │161 │955 │955 │9100 │624,00 │- │1.185,60 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│483 │BIHOR │BIHARIA │NAGY MARIA │arabil │161 │955 │955 │5800 │509,00 │- │967,10 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│484 │BIHOR │BIHARIA │EROS IULIANA │arabil │161 │955 │955 │5800 │459,00 │- │872,10 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│485 │BIHOR │BIHARIA │BAGDI CLARA │arabil │161 │955 │955 │13100 │1.029,00 │- │1.955,10 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│486 │BIHOR │BIHARIA │BALOGH JANOS │arabil │161 │955 │955 │11200 │872,00 │- │1.656,80 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│487 │BIHOR │BIHARIA │CSORDAS ROZALIA │arabil │161 │955 │955 │5000 │387,00 │- │735,30 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│488 │BIHOR │BIHARIA │MAJKI ROZALIA │arabil │161 │955 │955 │15800 │1.216,00 │- │2.310,40 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│489 │BIHOR │BIHARIA │MAKOCSI LUDOVIC │arabil │161 │955 │955 │11500 │709,00 │- │1.347,10 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│490 │BIHOR │BIHARIA │CSENCZ ILONA │arabil │161 │955 │955 │13500 │1.046,00 │- │1.987,40 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│491 │BIHOR │BIHARIA │SIMION CAROL │arabil │161 │955 │955 │4400 │689,00 │- │1.309,10 │
│ │ │ │ │extravilan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │SELARU TEREZIA, │arabil │ │ │ │ │ │ │ │
│492 │BIHOR │BIHARIA │OTESTEANU ERICA, │extravilan │161 │957 │957 │34000 │3.817,00 │- │7.252,30 │
│ │ │ │SELARU PAULINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───&