Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 904 din 22 octombrie 2020  privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 904 din 22 octombrie 2020 privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" al Judeţului Satu Mare, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii, înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" al Judeţului Satu Mare a unui teren şi comasarea acestuia cu alt imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Someş" al Judeţului Satu Mare, actualizarea valorii de inventar a imobilului rezultat în urma comasării, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1024 din 3 noiembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 287 lit. a), art. 288 alin. (1), art. 299 şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 864, 867 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş“ al Judeţului Satu Mare a unei părţi din imobilul înregistrat la poziţia cu nr. MFP 102065, restituită persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş“ al Judeţului Satu Mare a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Se aprobă modificarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş“ al Judeţului Satu Mare prin comasarea imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2 cu imobilul cu nr. MFP 102065 la poziţia nr. MFP 102065, ca urmare a înscrierii bunurilor în aceeaşi carte funciară.
    (2) Datele de identificare ale bunului din domeniul public al statului rezultat ca urmare a comasării sunt prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş“ al Judeţului Satu Mare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.

    ART. 5
    Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 22 octombrie 2020.
    Nr. 904.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a părţii din imobilul aflat în domeniul public al statului şi în administrarea
    Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş“
    al Judeţului Satu Mare care se scade din inventarul centralizat al bunurilor
    din domeniul public, ca urmare a retrocedării acesteia persoanelor îndreptăţite, în condiţiile legii

┌─────────┬────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │ │ │ │ │de │
│ │ │ │ │Persoana │Temeiul legal │Caracteristicile│inventar a│
│ │ │ │ │juridică de │în baza căruia │părţii de imobil│părţii de │
│ │Codul de │Denumirea │Adresa │la care se │partea de │care se scade │imobil │
│Nr. MFP │clasificaţie│imobilului│imobilului │scade │imobil se scade│din domeniul │care se │
│ │ │ │ │imobilul │din domeniul │public al │scade din │
│ │ │ │ │[CUI] │public al │statului │domeniul │
│ │ │ │ │ │statului │ │public al │
│ │ │ │ │ │ │ │statului │
│ │ │ │ │ │ │ │(în lei) │
├─────────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Hotărârea │ │ │
│ │ │ │ │ │Comisiei │ │ │
│ │ │ │ │Ministerul │judeţene pentru│ │ │
│ │ │ │ │Afacerilor │stabilirea │ │ │
│ │ │ │ │Interne - │dreptului de │ │ │
│ │ │ │ │Inspectoratul│proprietate │ │ │
│ │ │ │Localitatea│pentru │privată a │Teren agricol în│ │
│102065 │ │ │Carei, │Situaţii de │terenurilor nr.│suprafaţă de │ │
│(parţial)│8.19.01 │48-115 │judeţul │Urgenţă │107/9.10.2008, │6.000 mp │105.616,04│
│ │ │ │Satu Mare │„Someş“ al │Procesul-verbal│CF nr. 102928 │ │
│ │ │ │ │Judeţului │de punere în │ │ │
│ │ │ │ │Satu Mare │posesie nr. │ │ │
│ │ │ │ │Cod unic de │19.446/ │ │ │
│ │ │ │ │identificare │10.11.2008, │ │ │
│ │ │ │ │(CUI) 4038776│Protocolul nr. │ │ │
│ │ │ │ │ │1.235.432/ │ │ │
│ │ │ │ │ │30.03.2009 │ │ │
└─────────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────┘


    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor
    din domeniul public al statului şi se dă în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
    - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş“ al Judeţului Satu Mare

┌──────────┬────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬───────────┬──────────┐
│ │Actul prin │ │ │ │ │ │
│ │care s-a │ │ │ │ │ │
│ │făcut │Persoana │ │ │Valoarea de│ │
│Adresa │trecerea │juridică ce │Date de │Cod de │inventar │Nr. MFP │
│imobilului│imobilului │administrează│identificare│clasificaţie│actualizată│ │
│ │în domeniul │imobilul │ │ │(lei) │ │
│ │public al │ │ │ │ │ │
│ │statului │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │Ministerul │ │ │ │ │
│ │ │Afacerilor │ │ │ │Numărul │
│ │Sentinţa │Interne - │ │ │ │MFP care │
│Municipiul│civilă a │Inspectoratul│Teren arabil│ │ │se va │
│Carei, │Judecătoriei│pentru │în suprafaţă│ │ │atribui │
│judeţul │Carei nr. │Situaţii de │de 348 mp CF│8.19.01 │11.351,33 │imobilului│
│Satu Mare │2.104/ │Urgenţă │nr. 102928 │ │ │se va │
│ │20.10.2009 │„Someş“ al │ │ │ │comasa cu │
│ │ │Judeţului │ │ │ │nr. MFP │
│ │ │Satu Mare CUI│ │ │ │102.065. │
│ │ │4038776 │ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴──────────┘


    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea
    Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş“
    al Judeţului Satu Mare rezultat în urma comasării

┌──────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬────────────┬───────────┬───────┐
│ │ │ │Persoana │ │Valoarea de│ │
│Adresa │Cod de │Denumirea │juridică ce │Date de │inventar │Nr. MFP│
│imobilului│clasificaţie│imobilului│administrează│identificare│actualizată│ │
│ │ │ │imobilul │ │(lei) │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │Teren în │ │ │
│ │ │ │ │suprafaţă de│ │ │
│ │ │ │Ministerul │4.667 mp │ │ │
│ │ │ │Afacerilor │Construcţie │ │ │
│ │ │ │Interne - │C2, Sc = 123│ │ │
│ │ │ │Inspectoratul│mp │ │ │
│ │ │ │pentru │Construcţie │ │ │
│Judeţul │8.19.01 │48-115 │Situaţii de │C3, Sc = 39 │389.717,74 │102.065│
│Satu Mare │ │ │Urgenţă │mp │ │ │
│ │ │ │„Someş“ al │Construcţie │ │ │
│ │ │ │Judeţului │C5, Sc = 296│ │ │
│ │ │ │Satu Mare CUI│mp │ │ │
│ │ │ │4038776 │Construcţie │ │ │
│ │ │ │ │C6, Sc = 50 │ │ │
│ │ │ │ │mp CF nr. │ │ │
│ │ │ │ │102928 │ │ │
└──────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴───────┘


    ANEXA 4

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Someş“ al Judeţului Satu Mare
    care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia,
    în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

┌─────────┬────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Valoarea │
│ │ │ │ │Persoana │Caracteristicile│bunurilor │
│ │ │ │ │juridică care│bunurilor care │care trec │
│Nr. MFP │Codul de │Denumirea │Adresa │administrează│trec în domeniul│în │
│ │clasificaţie│imobilului│imobilului │imobilul │privat al │domeniul │
│ │ │ │ │[CUI] │statului │privat al │
│ │ │ │ │ │ │statului │
│ │ │ │ │ │ │(în lei) │
├─────────┼────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │4 construcţii │ │
│ │ │ │ │ │Pavilion │ │
│ │ │ │ │ │48-115-02 „bloc │ │
│ │ │ │ │ │alimentar“ │ │
│ │ │ │ │ │Sc = 123 mp, CF │ │
│ │ │ │ │Ministerul │nr. 102928-C2 │ │
│ │ │ │ │Afacerilor │Pavilion │ │
│ │ │ │ │Interne - │48-115-04 │ │
│ │ │ │ │Inspectoratul│„garaj“ │ │
│ │ │ │Localitatea│pentru │Sc = 296 mp, CF │ │
│102065 │8.19.01 │48-115 │Carei, │Situaţii de │nr. 102928-C5 │237.767,76│
│(parţial)│ │ │judeţul │Urgenţă │Pavilion │ │
│ │ │ │Satu Mare │„Someş“ al │48-115-05 │ │
│ │ │ │ │Judeţului │„depozit │ │
│ │ │ │ │Satu Mare │carburanţi“ │ │
│ │ │ │ │CUI 4038776 │Sc = 50 mp, CF │ │
│ │ │ │ │ │nr. 102928-C6 │ │
│ │ │ │ │ │Pavilion │ │
│ │ │ │ │ │48-115-09 „beci │ │
│ │ │ │ │ │alimente“ │ │
│ │ │ │ │ │Sc = 39 mp, CF │ │
│ │ │ │ │ │nr. 102928-C3 │ │
└─────────┴────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴────────────────┴──────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016