Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 848 din 6 decembrie 2019  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 848 din 6 decembrie 2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 995 din 11 decembrie 2019
    Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare“, judeţul Satu Mare, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare“ , prevăzut în anexa nr. 1*), conform variantei finale a studiului de fezabilitate.
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare“, aflate pe raza localităţilor Satu Mare, Ardud şi Botiz din judeţul Satu Mare, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând proprietarii sau deţinătorii de imobile proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Satu Mare, Ardud şi Botiz din judeţul Satu Mare, aşa cum rezultă din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    (1) Sumele individuale estimate de către expropriator aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare“, situate pe raza localităţilor Satu Mare, Ardud şi Botiz din judeţul Satu Mare, sunt în cuantum total de 226,5 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului aprobat, în condiţiile legii, pe anul 2019, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 03 „Transport rutier“, titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.01 „Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR“.
    (2) Sumele individuale prevăzute la alin. (1) se virează de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, în vederea efectuării plăţii despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 4
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, prevăzut la art. 1, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 5
    Planul cu amplasamentul suplimentar al lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduce la cunoştinţa publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

    ART. 6
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 6 decembrie 2019.
    Nr. 848.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând proprietarii sau deţinătorii de imobile proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar care fac parte
    din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare“,
    aflate pe raza localităţilor Satu Mare, Ardud şi Botiz din judeţul Satu Mare, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────────┬──────────┬───────┬────────┬─────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea de│
│ │ │ │prenumele │ │Categoria │Intravilan│Nr. │ │Suprafaţa│Suprafaţa │despăgubire│
│Nr. │Judeţul│Unitatea │proprietarului/│Tarla/ │de │/ │cad./ │Nr. CF │totală │de │conform │
│crt.│ │administrativ-teritorială│deţinătorului │Parcelă│folosinţă │Extravilan│Nr. │ │(mp) │expropriat│Legii nr. │
│ │ │ │imobilului │ │ │ │topo │ │ │(mp) │255/2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│1 │SATU │SATU MARE │TODOSICIUC │1721/1 │ARABIL │EXTRAVILAN│181389 │181389 │17100 │19 │218,21 │
│ │MARE │ │MARIA RODICA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│2 │SATU │SATU MARE │DANCIU GHEORGHE│1721/1 │ARABIL │EXTRAVILAN│158668 │158668 │141800 │44 │505,89 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│3 │SATU │SATU MARE │EPISCOPIA │- │PĂŞUNE │INTRAVILAN│161094 │161094 │344489 │53 │1.158,05 │
│ │MARE │ │ROMANO-CATOLICĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│4 │SATU │SATU MARE │DRAGOŞ MARICA │- │ARABIL │EXTRAVILAN│152711 │152711 │132400 │24 │271,87 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│5 │SATU │SATU MARE │DRAGOŞ MARICA │- │ARABIL │EXTRAVILAN│152711 │152711 │132400 │8 │92,00 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│6 │SATU │SATU MARE │DRAGOŞ MARICA │- │ARABIL │EXTRAVILAN│152711 │152711 │132400 │8 │92,00 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │SATU │ │PROPRIETAR │STR. │CURŢI │ │ │ │ │ │ │
│7 │MARE │SATU MARE │NEIDENTIFICAT* │BALTA │CONSTRUCŢII│INTRAVILAN│- │- │- │169 │19.400,60 │
│ │ │ │ │BLONDĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│8 │SATU │SATU MARE │PROPRIETAR │53/9 │ARABIL │INTRAVILAN│- │- │- │336 │9.260,65 │
│ │MARE │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │GHILVACI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │SATU │SATU MARE │FLORINEL-IOAN, │- │ARABIL │INTRAVILAN│178942 │178942 │1500 │214 │5.904,18 │
│ │MARE │ │GHILVACI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FILOMENA-CORINA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │STR. │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │SATU │SATU MARE │STRAVA IOSIF, │BALTA │CURŢI │INTRAVILAN│151725 │151725 │1721 │184 │21.112,09 │
│ │MARE │ │STRAVA GHIZELA │BLONDĂ │CONSTRUCŢII│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │23 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│11 │SATU │SATU MARE │GODJA MARIA │- │CURŢI │INTRAVILAN│174138 │174138 │300 │44 │5.038,89 │
│ │MARE │ │ │ │CONSTRUCŢII│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │FEDOR │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SATU │ │ANUCA-TINUCA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │MARE │SATU MARE │FEDOR │- │ARABIL │INTRAVILAN│179021 │179021 │1500 │178 │4.904,81 │
│ │ │ │SÁNDOR-ATTILA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FEDOR ZSOLT │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│13 │SATU │SATU MARE │GODJA MARIA │- │ARABIL │INTRAVILAN│180355 │180355 │195 │10 │287,49 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │SILAGHI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │SATU │SATU MARE │CRISTIAN, │- │LIVADĂ │INTRAVILAN│180356 │180356 │1605 │101 │4.166,11 │
│ │MARE │ │SILAGHI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRINA-CLAUDIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │SATU │ │PROPRIETAR │STR. │CURŢI │ │ │ │ │ │ │
│15 │MARE │SATU MARE │NEIDENTIFICAT* │BALTA │CONSTRUCŢII│INTRAVILAN│- │- │- │1 │115,00 │
│ │ │ │ │BLONDĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │SILAGHI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │SATU │SATU MARE │CRISTIAN, │- │ARABIL │INTRAVILAN│180356 │180356 │1605 │1 │27,60 │
│ │MARE │ │SILAGHI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CRINA-CLAUDIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│17 │SATU │SATU MARE │EPISCOPIA │ │ARABIL │EXTRAVILAN│159426 │159426 │48984 │43 │494,50 │
│ │MARE │ │ROMANO-CATOLICĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│18 │SATU │SATU MARE │EPISCOPIA │ │ARABIL │EXTRAVILAN│159426 │159426 │48984 │72 │828,00 │
│ │MARE │ │ROMANO-CATOLICĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│19 │SATU │SATU MARE │DRAGOŞ MARICA │- │ARABIL │EXTRAVILAN│152711 │152711 │132400 │8 │96,05 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│20 │SATU │SATU MARE │EPISCOPIA │10866 │ARABIL │EXTRAVILAN│164611 │164611 │10200 │43 │494,50 │
│ │MARE │ │ROMANO-CATOLICĂ│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│21 │SATU │SATU MARE │PROPRIETAR │786/14 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │- │3 │35,13 │
│ │MARE │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│22 │SATU │SATU MARE │VIRAG VASILE │786/13 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │5000 │8 │86,93 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│23 │SATU │SATU MARE │VIRAG VASILE │786/13 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │5000 │7 │79,17 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│24 │SATU │SATU MARE │BERES IRINA │572/6/c│ARABIL │EXTRAVILAN│158070 │158070 │6466 │18 │211,08 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│25 │SATU │SATU MARE │PATER ALEXANDRU│572/5 │ARABIL │EXTRAVILAN│169793 │169793 │19300 │24 │274,52 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│26 │SATU │SATU MARE │PATER EVA │572/6/b│ARABIL │EXTRAVILAN│167007 │167007 │6467 │24 │281,40 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│27 │SATU │SATU MARE │DOMOCOS BEATA │- │ARABIL │EXTRAVILAN│174226 │174226 │1000 │16 │185,87 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│28 │SATU │SATU MARE │BOROS CSABA, │- │ARABIL │EXTRAVILAN│178784 │178784 │5968 │5 │60,49 │
│ │MARE │ │BOROS CSABA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │POGHINA ILEANA,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SATU │ │POGHINA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │MARE │SATU MARE │GHEORGHE, │800/1B │ARABIL │EXTRAVILAN│170371 │170371 │1056 │41 │469,98 │
│ │ │ │TUTURAS MARIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NITA ILEANA ANA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│30 │SATU │SATU MARE │POP VASILE │209/1/ │ARABIL │EXTRAVILAN│166861 │166861 │5000 │5 │57,50 │
│ │MARE │ │ │14 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│31 │SATU │SATU MARE │TOMSE AUREL, │209/1/ │ARABIL │EXTRAVILAN│168459 │168459 │5000 │53 │604,30 │
│ │MARE │ │TOMSE MARIA │13 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│32 │SATU │SATU MARE │POP VASILE │209/1/ │ARABIL │EXTRAVILAN│166861 │166861 │5000 │5 │57,50 │
│ │MARE │ │ │14 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│33 │SATU │SATU MARE │GAVA MIHAI │- │ARABIL │EXTRAVILAN│178651 │178651 │7200 │74 │851,00 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │MOGA GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FLORIN, MOGA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │SATU │SATU MARE │FLOARE, ULICI │191/18/│ARABIL │INTRAVILAN│164791,│164791 │10440 │75 │2.076,80 │
│ │MARE │ │IOAN, CIUPAC │B, C │ │ │167890 │167890 │ │ │ │
│ │ │ │ADRIANA, CIUPAC│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GRIGORE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │SATU │ │S.C. BA │191/22/│ │ │ │ │ │ │ │
│35 │MARE │SATU MARE │CONSULTING - │a │ARABIL │EXTRAVILAN│165948 │165948 │10000 │26 │303,89 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │SATU │ │SOCIETATEA EURO│ │ │ │ │ │ │ │ │
│36 │MARE │SATU MARE │TREND SERVICE -│- │ARABIL │INTRAVILAN│176273 │176273 │2200 │47 │1.285,77 │
│ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│37 │SATU │SATU MARE │BUD MARICA │180/2a │ARABIL │INTRAVILAN│155637 │155637 │1000 │8 │227,68 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│38 │SATU │SATU MARE │BUD MARICA │180/2a │ARABIL │INTRAVILAN│155637 │155637 │1000 │6 │167,00 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│39 │SATU │SATU MARE │BUD MARICA │180/2b │ARABIL │INTRAVILAN│155631 │155631 │1000 │6 │173,17 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│40 │SATU │SATU MARE │SAITIS IOAN, │180/3 │ARABIL │EXTRAVILAN│163105 │163105 │6800 │15 │167,08 │
│ │MARE │ │SAITIS MARCELA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│41 │SATU │SATU MARE │SAITIS IOAN, │180/3 │ARABIL │EXTRAVILAN│163105 │163105 │6800 │6 │64,65 │
│ │MARE │ │SAITIS MARCELA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│42 │SATU │SATU MARE │BUD MARICA │180/2b │ARABIL │INTRAVILAN│155631 │155631 │1000 │10 │286,45 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│43 │SATU │SATU MARE │BUD MARICA │180/2b │ARABIL │INTRAVILAN│155631 │155631 │1000 │8 │217,43 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│44 │SATU │SATU MARE │SAITIS IOAN, │180/3 │ARABIL │EXTRAVILAN│163105 │163105 │6800 │9 │98,44 │
│ │MARE │ │SAITIS MARCELA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │CAPUSAN AVRAM, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CAPUSAN IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│45 │SATU │SATU MARE │MONICA, VANCIU │515/1 │ARABIL │EXTRAVILAN│168419 │168419 │37200 │15 │172,50 │
│ │MARE │ │GHEORGHE IOAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VANCIU CRISTINA│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │AFRODITA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │PASCA RADU, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │PASCA MARIA, │793/ │ │ │ │ │ │ │ │
│46 │SATU │SATU MARE │DEBRECZENI │17a, │ARABIL │EXTRAVILAN│168233,│168233 │14200 │22 │249,15 │
│ │MARE │ │ZOLTAN LUDOVIC,│17b │ │ │170591 │170591 │ │ │ │
│ │ │ │ELEK IULIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADELA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │SUCIU SIDONIA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │SATU │ │GAGEA SIMONA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│47 │MARE │SATU MARE │MARIANA, │793/16 │ARABIL │EXTRAVILAN│168101 │168101 │5400 │5 │62,42 │
│ │ │ │VASILIEV │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ADRIANA DANIELA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │SATU │ │CORABIAN I. │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │MARE │SATU MARE │CIPRIAN │- │ARABIL │EXTRAVILAN│171705 │171705 │12000 │8 │89,07 │
│ │ │ │DIONISIE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│49 │SATU │SATU MARE │SIMON ADAM │793/13/│ARABIL │EXTRAVILAN│166364 │166364 │10600 │29 │334,40 │
│ │MARE │ │ │b │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │LENGYEL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FRANCISC, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAZAROVICI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│50 │SATU │SATU MARE │ADRIAN IOAN, │772/2 │ARABIL │INTRAVILAN│168470 │168470 │3310 │199 │5.499,60 │
│ │MARE │ │LAZAROVICI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RĂZVAN DUMITRU,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LENGYEL LUCIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EDWARD │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │LENGYEL │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │FRANCISC, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LAZAROVICI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│51 │SATU │SATU MARE │ADRIAN IOAN, │14279 │CURŢI │INTRAVILAN│175138 │175138 │4524 │76 │8.717,48 │
│ │MARE │ │LAZAROVICI │ │CONSTRUCŢII│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │RĂZVAN DUMITRU,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │LENGYEL LUCIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EDWARD │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│52 │SATU │SATU MARE │TARR ATILLA, │772/4b │ARABIL │INTRAVILAN│159435 │159435 │6681 │24 │670,26 │
│ │MARE │ │TARR MELINDA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│53 │SATU │SATU MARE │S.C. WOODEX - │772/5 │ARABIL │INTRAVILAN│159434 │159434 │11700 │67 │1.856,58 │
│ │MARE │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│54 │SATU │SATU MARE │TISEA CORNELIA,│770/1 │ARABIL │INTRAVILAN│158615 │158615 │5800 │34 │938,42 │
│ │MARE │ │TISEA GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │STR. │ │ │ │ │ │ │ │
│55 │SATU │SATU MARE │S.C. OPRIS │AUREL │ARABIL │INTRAVILAN│150960 │150960 │10000 │50 │1.390,70 │
│ │MARE │ │TRANS - S.R.L. │VLAICU │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │74/A │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│56 │SATU │SATU MARE │S.C. NO PARDON │15183/2│ARABIL │EXTRAVILAN│160056 │160056 │5290 │17 │194,57 │
│ │MARE │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│57 │SATU │SATU MARE │S.C. UNIO - │511/8 │ARABIL │EXTRAVILAN│154513 │154513 │96500 │1.475 │16.964,93 │
│ │MARE │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│58 │SATU │SATU MARE │TARTA GHEORGHE │495/45 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │178 │2.049,64 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│59 │SATU │SATU MARE │VAIDA DUMITRU │495/46 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │165 │1.902,35 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│60 │SATU │SATU MARE │FIRTE EMIL │495/47 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │165 │1.902,35 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│61 │SATU │SATU MARE │GRAMA GHEORGHE │495/48 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │165 │1.902,35 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│62 │SATU │SATU MARE │MANU GAVRIL │495/49 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │165 │1.902,35 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│63 │SATU │SATU MARE │RIF NICOLAE │495/50 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │165 │1.902,35 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│64 │SATU │SATU MARE │MICALUS │495/51 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │165 │1.902,35 │
│ │MARE │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│65 │SATU │SATU MARE │RESMERITA │495/52 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │165 │1.902,34 │
│ │MARE │ │NECULAI │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│66 │SATU │SATU MARE │PELIN ROMEO │495/53 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │165 │1.902,34 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│67 │SATU │SATU MARE │CHITAC MIHAI │495/54 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │165 │1.902,34 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│68 │SATU │SATU MARE │DRAGOŞ VICTOR │495/55 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │165 │1.902,34 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│69 │SATU │SATU MARE │SOPRONI │495/56 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │165 │1.902,34 │
│ │MARE │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│70 │SATU │SATU MARE │MARDALE ION │495/57 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │165 │1.902,34 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│71 │SATU │SATU MARE │SAVEANU │495/58 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │165 │1.902,34 │
│ │MARE │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│72 │SATU │SATU MARE │TAT GHEORGHE │495/59 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │165 │1.902,34 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│73 │SATU │SATU MARE │DOROS SEVER │495/60 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │249 │2.862,17 │
│ │MARE │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│74 │SATU │SATU MARE │SABAU IOAN │495/61 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │216 │2.482,88 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│75 │SATU │SATU MARE │RACOLTA TRAIAN │495/62 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │166 │1.905,71 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│76 │SATU │SATU MARE │TAT GHEORGHE │495/59 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │9 │98,50 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│77 │SATU │SATU MARE │SEBESI GYULA, │495/65 │ARABIL │EXTRAVILAN│163545 │163545 │11200 │502 │5.774,42 │
│ │MARE │ │SEBESI JUDIT │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│78 │SATU │SATU MARE │RACOLTA TRAIAN │495/62 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │2000 │5 │58,88 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│79 │SATU │SATU MARE │S.C. UNIO - │511/8 │ARABIL │EXTRAVILAN│154513 │154513 │96500 │685 │7.874,86 │
│ │MARE │ │S.A. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│80 │SATU │SATU MARE │HEVELE ILEANA, │666/10 │ARABIL │EXTRAVILAN│169479 │169479 │23500 │3 │32,02 │
│ │MARE │ │PASC GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│81 │SATU │SATU MARE │SUTAK E. SARA │666/11 │ARABIL │EXTRAVILAN│165541 │165541 │10510 │466 │5.358,35 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│82 │SATU │SATU MARE │GHIURCA ANDREI,│666/12/│ARABIL │EXTRAVILAN│168781 │168781 │5000 │136 │1.564,00 │
│ │MARE │ │PAUL ROZA │A │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┼────────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │MARKA GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IOSIF/GHIURCA │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ANDREI, PAUL │666/12/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ROZA/GHIURCA │E, 666/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │GHEORGHE/ │12/A, │ │ │168767,│168767, │ │ │ │
│ │SATU │ │DENESNE ERSEKI │666/12/│ │ │168781,│168781, │ │ │ │
│83 │MARE │SATU MARE │KATALIN │B, 666/│ARABIL │EXTRAVILAN│168782,│168782, │37600 │1.786 │20.541,48 │
│ │ │ │GABRIELLA, │12/C, │ │ │168783,│168783, │ │ │ │
│ │ │ │ERSEKI SZABOLCS│666/12/│ │ │168785 │168785 │ │ │ │
│ │ │ │MARK, ÉRSEKI │D │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ISTVÁN-OTTÓ/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ERSEKI SZABOLCS│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARK │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼───────┴┬───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│84 │SATU │SATU MARE │KABAI JUDITA │- │ARABIL │EXTRAVILAN│180413 │180413 │23900 │490 │5.633,47 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│85 │SATU │SATU MARE │SUTAK E SARA │666/11 │ARABIL │EXTRAVILAN│165541 │165541 │10510 │347 │3.990,64 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │GHEIGHES VASILE│673/1b/│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │/ COTAN VASILE,│1, 673/│ │ │170337, │170337,│ │ │ │
│86 │SATU │SATU MARE │COTAN ANA │1b/2, │ARABIL │INTRAVILAN│170338, │170338,│9267 │53 │1.462,80 │
│ │MARE │ │PAULINA/ SOFRON│673/1b/│ │ │162400 │162400 │ │ │ │
│ │ │ │MARIUS, SOFRON │3 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │VLAD │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│87 │SATU │SATU MARE │PROPRIETAR │673/1/A│ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │- │45 │517,50 │
│ │MARE │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│88 │SATU │SATU MARE │CUCICEA IOAN, │- │ARABIL │EXTRAVILAN│178253 │178253 │4600 │65 │747,50 │
│ │MARE │ │CUCICEA VIORICA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│89 │SATU │SATU MARE │MATEICEA │679/2 │ARABIL │EXTRAVILAN│170382 │170382 │7700 │25 │287,50 │
│ │MARE │ │ELISABETA MARIA│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│90 │SATU │SATU MARE │MOLNAR IDA, │460/7/2│ARABIL │EXTRAVILAN│159492 │159492 │2500 │22 │257,29 │
│ │MARE │ │MOLNAR ILDIKO │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│91 │SATU │SATU MARE │CIORTEA CARMEN │460/8 │ARABIL │EXTRAVILAN│164275 │164275 │5000 │63 │722,44 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│92 │SATU │SATU MARE │BENZAR VASILE, │13815/1│ARABIL │EXTRAVILAN│163153 │163153 │12173 │8 │97,23 │
│ │MARE │ │BENZAR MARIA │/2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│93 │SATU │SATU MARE │TOTH ALEXANDRU │460/9/a│ARABIL │INTRAVILAN│162953 │162953 │3370 │45 │1.241,80 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│94 │SATU │SATU MARE │PROPRIETAR │459 │ARABIL │EXTRAVILAN│- │- │- │40 │462,21 │
│ │MARE │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│95 │SATU │SATU MARE │CUC TRAIAN, CUC│- │ARABIL │EXTRAVILAN│154338 │154338 │4468 │26 │295,64 │
│ │MARE │ │RODICA ZOITA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│96 │SATU │SATU MARE │CUC TRAIAN, CUC│- │ARABIL │EXTRAVILAN│154338 │154338 │4468 │41 │473,53 │
│ │MARE │ │RODICA ZOITA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│97 │SATU │SATU MARE │CSASZI S │- │ARABIL │EXTRAVILAN│171559 │171559 │750 │5 │62,50 │
│ │MARE │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│98 │SATU │SATU MARE │CUC TRAIAN, CUC│- │ARABIL │EXTRAVILAN│163649 │163649 │532 │3 │31,80 │
│ │MARE │ │RODICA ZOITA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │SATU │ │BERES ILEANA, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│99 │MARE │SATU MARE │BERES ANTAL │460/13 │ARABIL │EXTRAVILAN│168809 │168809 │5000 │63 │721,12 │
│ │ │ │ELEK │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│100 │SATU │SATU MARE │PROPRIETAR │- │ARABIL │EXTRAVILAN│158467 │158467 │- │3 │31,38 │
│ │MARE │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│101 │SATU │SATU MARE │BURA GRIGORE, │477/2 │ARABIL │INTRAVILAN│161282 │161282 │5000 │20 │541,00 │
│ │MARE │ │BURA MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│102 │SATU │SATU MARE │BURA VASILE, │477/3 │ARABIL │INTRAVILAN│161288 │161288 │5000 │330 │9.114,37 │
│ │MARE │ │BURA MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│103 │SATU │SATU MARE │GHIURCA │666/12/│ARABIL │EXTRAVILAN│168782 │168782 │2600 │36 │414,00 │
│ │MARE │ │GHEORGHE │b │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │DENESNE ERSEKI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │KATALIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│104 │SATU │SATU MARE │GABRIELLA, │666/12/│ARABIL │EXTRAVILAN│168783 │168783 │5000 │12 │138,00 │
│ │MARE │ │ERSEKI SZABOLCS│c │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │MARK, ÉRSEKI │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ISTVÁN-OTTÓ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│105 │SATU │SATU MARE │BUD MARICA │180/2a │ARABIL │EXTRAVILAN│155637 │155637 │1000 │1 │27,60 │
│ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │SATU │ │S.C. ZIRMER BUD│ │ │ │ │ │ │ │ │
│106 │MARE │SATU MARE │- S.R.L. SATU │180/1 │ARABIL │EXTRAVILAN│ │3176N │1600 │53 │609,50 │
│ │ │ │MARE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│107 │SATU │ARDUD │BARNUTIU ŞTEFAN│- │ARABIL │EXTRAVILAN│101351 │101351 │20000 │304 │489,44 │
│ │MARE │ │CĂLIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│108 │SATU │ARDUD │BARNUTIU ŞTEFAN│- │ARABIL │EXTRAVILAN│101351 │101351 │20000 │555 │893,55 │
│ │MARE │ │CĂLIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│109 │SATU │BOTIZ │PROPRIETAR │1017/47│ARABIL │EXTRAVILAN│ │102678 │13500 │16 │29,44 │
│ │MARE │ │NEIDENTIFICAT* │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────────┼──────────┼────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────┤
│ │SATU │ │TUDOR MARTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │
│110 │MARE │BOTIZ │GHEORGHE, TUDOR│1017/30│ARABIL │EXTRAVILAN│101355 │101351 │21750 │2 │3,68 │
│ │ │ │LAURA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────────┴──────────┴────────┴───────┴─────────┼──────────┼───────────┤
│Total │13.464 │226.464,46 │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴───────────┘

    * Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea „Proprietar neidentificat“, astfel cum reiese din evidenţele unităţilor administrativ-teritoriale, numele proprietarilor/deţinătorilor vor fi identificate ulterior, în vederea completării documentaţiilor.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016