Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 826 din 28 noiembrie 2019  pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 826 din 28 noiembrie 2019 pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "Achiziţie sistem integrat pentru controlul de securitate"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 971 din 3 decembrie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă Nota de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Achiziţie sistem integrat pentru controlul de securitate“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 2
    Finanţarea proiectului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare, axa prioritară 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient“, obiectivul specific 2.3 „Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor“, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

    ART. 3
    Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia“ - S.A. răspund de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu


    Bucureşti, 28 noiembrie 2019.
    Nr. 826.
    ANEXA 1

    NOTĂ DE FUNDAMENTARE
    referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii
    "Achiziţie sistem integrat pentru controlul de securitate"
    Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia“ - S.A. (S.N. AIT TV - S.A.) a fost înfiinţată la data de 24 august 1998 prin Hotărârea Guvernului nr. 521/1998, cu modificările ulterioare. Aeroportul Internaţional Timişoara are ca obiect principal de activitate efectuarea de prestaţii, servicii, lucrări de exploatare, întreţinere, reparare, dezvoltare şi modernizare a bunurilor din patrimoniul său, aflate în proprietate sau în concesiune, în vederea asigurării condiţiilor pentru sosirea, plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor în trafic naţional şi/sau internaţional, asigurarea serviciilor anexe transporturilor aeriene, prin punerea la dispoziţie către toţi operatorii aerieni a întregii infrastructuri aeroportuare, în legătură cu aterizarea/decolarea navelor, iluminat/balizaj pentru aeronave, pasageri îmbarcaţi/debarcaţi, marfă, bagaje, poştă.
    Printre obiectivele principale ale activităţii SN AIT TV - S.A. există şi următoarele:
    • coordonarea activităţilor şi serviciilor aeroportuare necesare deservirii la sol a aeronavelor, a traficului de pasageri şi de mărfuri, a serviciilor necesare activităţilor de aviaţie generală;
    • asigurarea securităţii pasagerilor, aeronavelor, instalaţiilor, echipamentelor, clădirilor şi bunurilor transportate, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniul aviaţiei civile.

    Datele statistice arată că Aeroportul Internaţional Timişoara a fost tranzitat în anul 2017 de 1.621.529 pasageri şi a oferit suportul logistic a peste 17.800 de zboruri. În anul 2018, deşi două companii aeriene low cost şi-au redus drastic activitatea, trendul ascendent al ultimilor ani nu a fost afectat în mod dramatic.
    În sprijinul acestei afirmaţii sunt concludente următoarele informaţii generale privind dinamica traficului aerian de pasageri în perioada 2014-2018, precum şi estimarea evoluţiei pentru anul 2019: (a se vedea imaginea asociată)

    Strategia de implementare a obiectivului de achiziţii publice privind Sistemul integrat pentru controlul de securitate (SICS) necesar Aeroportului Internaţional Timişoara „Traian Vuia“ include finanţarea din fonduri nerambursabile a acestui proiect şi organizarea procedurilor de achiziţie publică.
    De asemenea, prin achiziţionarea echipamentelor de securitate se estimează creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroportului.
    Sistemul integrat pentru controlul de securitate va dota fluxurile de plecări pasageri existente. În etapa ulterioară, o parte dintre aceste echipamente de securitate vor fi mutate şi vor asigura parţial fluxurile de procesare ce se vor realiza în noile construcţii din compunerea infrastructurii aeroportuare aflate în stadiul de studiu de fezabilitate (terminalul de plecări externe). El vizează exclusiv activităţi de natură noneconomică din domeniul securităţii aeronautice^1.
    ^1 Îndeplinirea cerinţelor pentru transportul aerian prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport şi de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, precum şi cele precizate în documentele de referinţă de la primul alineat al acestui punct (pct. 1.1.), care reglementează cadrul legislativ prin care se realizează protecţia aviaţiei civile împotriva actelor de intervenţie civilă.

    Achiziţia de echipamente/utilaje destinate securităţii aeronautice se circumscrie prevederilor documentului strategic Master Planul General de Transport al României (MPGT), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 666/2016, document programatic care prevede în cadrul anexei 10.49 (pag. 967) că, în ceea ce priveşte Aeroportul Internaţional Timişoara „Traian Vuia“, este necesară achiziţia unor „echipamente şi utilaje de asistenţă a navigaţiei, securitate şi siguranţă conform standardelor MPGT“.
    Proiectul de investiţie se încadrează în perioada de eligibilitate aşa cum este descrisă în cadrul Ghidului solicitantului^2 pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare - beneficiari publici şi privaţi, care reglementează axa prioritară 2 (A.P.), prioritatea de investiţii 7c, obiectivul specific 2.3 (OS), precum şi în precizările din Manualul de implementare pentru beneficiari POIM 2014-2020.
    ^2 Emis de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene - Autoritatea de management pentru Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020, pentru Ministerul Transporturilor - Organismul intermediar pentru transport privind: axa prioritară 2 (A.P.) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, prioritatea de investiţii 7c - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus şi care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare şi a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale şi infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional şi local, obiectivul specific 2.3 (OS) Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor.

    Este necesar ca S.N. „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia“ - S.A. să înlocuiască actualele componente ale sistemului pentru controlul de securitate care sunt achiziţionate în principal în anul 2008 şi sunt uzate moral şi fizic.
    Această achiziţie contribuie la realizarea obiectivul general al strategiei de dezvoltare a aeroportului, la dezvoltarea actualului sistem de transport, de calitate, durabil şi eficient şi integrarea lui în sistemul multimodal proiectat la nivelul regiunii.
    Respectând cerinţele aplicabile în domeniul securităţii aviaţiei civile, configuraţia terminalelor destinate pasagerilor şi expedierilor de marfă şi poştă, în concordanţă cu traficul de pasageri estimat pentru perioada următoare, S.N. „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia“ - S.A. trebuie să asigure următoarele fluxuri de securitate:
    a) pasageri curse externe;
    b) pasageri curse interne;
    c) bagaje de cală curse externe;
    d) bagaje de cală curse interne;
    e) CREW, aviaţie generală, business;
    f) persoane, altele decât pasagerii, auto şi provizii de aeroport/bord PC1;
    g) persoane, altele decât pasagerii, auto şi provizii de aeroport/bord PC2;
    h) expedieri marfă şi poştă.

    Echipamentele pentru controlul de securitate care utilizează radiaţii ionizante sunt conectate la un server care realizează managementul caracteristicilor de exploatare a acestora.
    Legislaţia europeană^3 impune ca toate sistemele EDS ce se instalează începând cu 1 septembrie 2014 să corespundă Standardului 3. Perioada de tranziţie la noul standard se încheie la data de 1 septembrie 2020.
    ^3 Conform cap. 12.4.2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1998 al Comisiei din 5 noiembrie 2015 de stabilire a măsurilor detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei.

    În acest sens, o viitoare achiziţie trebuie să ţină cont de viitoarele necesităţi de eficienţă, adaptabilitate şi fiabilitate.
    Sintetic, principalele caracteristici tehnice ale Sistemului integrat pentru controlul de securitate sunt următoarele:

┌────┬───────────────────────────┬─────┐
│ │ │Cant.│
│Nr. │Denumirea produsului │(buc.│
│crt.│ │/ │
│ │ │cpl.)│
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Echipament de scanare EDS, │ │
│1. │Standard 3, destinat │2 │
│ │bagajelor de cală │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Echipament de scanare RX │ │
│2. │multiview destinat │2 │
│ │bagajelor de cabină şi de │ │
│ │cală redundant │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Echipament de scanare EDS │ │
│3. │CB, nivel C3, destinat │7 │
│ │bagajelor de cabină │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Echipament de scanare RX │ │
│ │multiview destinat │ │
│4. │bagajelor de cabină şi │2 │
│ │proviziilor de aeroport/ │ │
│ │bord agabaritice │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Echipament de scanare RX │ │
│5. │multiview destinat │1 │
│ │expedierilor de marfă şi │ │
│ │poştă │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│6. │Echipament de detectare a │4 │
│ │urmelor de exploziv ETD │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Echipament de detectare a │ │
│7. │explozivilor lichizi LEDS │3 │
│ │tip A+B (model integrat sau│ │
│ │set) │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Complet poartă detectoare │ │
│8. │de metale WTMD cu două │8 │
│ │detectoare de metale │ │
│ │portabile HHMD │ │
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Server de management al │ │
│9. │echipamentelor de │1 │
│ │securitate │ │
└────┴───────────────────────────┴─────┘    Aceste echipamente vor dota actualele fluxuri pentru controlul de securitate şi vor fi instalate în actualele terminale destinate pasagerilor, procesării mărfurilor şi poştei şi în punctele de control acces unde sunt controlate persoanele, altele decât pasagerii, proviziile de aeroport, proviziile de bord şi autovehiculele care au acces în PC ZSAR - părţile critice ale zonei de securitate cu acces restricţionat.
    Varianta de dispunere a echipamentelor ţine cont de configurarea aeroportului la momentul achiziţiei şi de prezumţia că proiectul de investiţii „Construire terminal sosiri curse externe pasageri“ aflat în derulare este finalizat şi pus în funcţiune.
    De asemenea, pentru perioada de exploatare a Sistemului integrat pentru controlul de securitate (minimum 120 de luni), inclusiv în perioada de garanţie (60 de luni de la data punerii în funcţiune), se va asigura disponibilitatea ca echipamentele achiziţionate să fie utilizate în scopul stabilit iniţial, în orice alt flux pentru controlul de securitate al aeroportului. Condiţia se impune având în vedere că S.N. „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia“ - S.A. a iniţiat procedurile pentru realizarea unui nou terminal de plecări curse externe pasageri, dimensionat constructiv să contribuie la procesarea unui trafic anual de 3.000.000 de pasageri. Acest terminal va prelua o parte din traficul care este procesat prin fluxurile existente şi va trebui utilat la acelaşi nivel de securitate aeronautică. O parte dintre echipamentele care sunt prezentate în tabelul de mai sus vor fi relocate.

    INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
    Titularul: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
    Beneficiarul: Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia“ - S.A.
    Amplasamentul: comuna Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, judeţul Timiş
    Indicatori tehnico-economici

┌──────────────────────────┬────┬──────┐
│- Valoarea totală a │ │ │
│investiţiei (inclusiv │ │ │
│TVA): │mii │52.910│
│(preţuri valabile la data │lei │ │
│de 25.05.2018; 1 € = │ │ │
│4,6288 lei) │ │ │
├──────────────────────────┼────┼──────┤
│- Durata de realizare a │luni│12 │
│investiţiei: │ │ │
├──────────────────────────┼────┼──────┤
│- Capacităţi │ │ │
├──────────────────────────┼────┼──────┤
│- echipamente de │buc.│30 │
│securitate │ │ │
├──────────────────────────┼────┼──────┤
│- Categorii de │ │ │
│echipamente: │ │ │
├──────────────────────────┴────┼──────┤
│• Echipament de scanare EDS, │= 2 │
│Standard 3, destinat bagajelor │buc. │
│de cală │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│• Echipament de scanare RX │= 2 │
│multiview destinat bagajelor de│buc. │
│cabină şi de cală redundant │ │
├──────────────────────────┬────┼──────┤
│• Echipament de scanare │ │= 7 │
│EDS CB, nivel C3, destinat│ │buc. │
│bagajelor de cabină │ │ │
├──────────────────────────┴────┼──────┤
│• Echipament de scanare RX │ │
│multiview destinat bagajelor de│= 2 │
│cabină şi proviziilor de │buc. │
│aeroport/bord agabaritice │ │
├──────────────────────────┬────┼──────┤
│• Echipament de scanare RX│ │ │
│multiview destinat │ │= 1 │
│expedierilor de marfă şi │ │buc. │
│poştă │ │ │
├──────────────────────────┼────┼──────┤
│• Echipament de detectare │ │= 4 │
│a urmelor de exploziv ETD │ │buc. │
├──────────────────────────┼────┼──────┤
│• Echipament de detectare │ │ │
│a explozivilor lichizi │ │= 3 │
│LEDS tip A+B (model │ │buc. │
│integrat sau set) │ │ │
├──────────────────────────┼────┼──────┤
│• Complet poartă │ │ │
│detectoare de metale WTMD │ │= 8 │
│cu două detectoare metale │ │buc. │
│portabile HHMD │ │ │
├──────────────────────────┼────┼──────┤
│• Server de management al │ │= 1 │
│echipamentelor de │ │buc. │
│securitate │ │ │
└──────────────────────────┴────┴──────┘    Finanţarea investiţiei:
    Finanţarea investiţiei se realizează din fonduri externe nerambursabile, în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare, axa prioritară 2 „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient“, obiectivul specific 2.3 „Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor“, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016