Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 812 din 13 noiembrie 2019  privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene  pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă şi de recuperare întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de dezastre naturale în România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 812 din 13 noiembrie 2019 privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă şi de recuperare întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de dezastre naturale în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 925 din 15 noiembrie 2019
    Având în vedere prevederile art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 2.012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Prezenta hotărâre reglementează utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă şi de recuperare întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de dezastre naturale în România.

    ART. 2
    În sensul prezentei hotărâri, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, denumit în continuare FSUE, reprezintă un instrument financiar nerambursabil creat la nivelul Uniunii Europene pentru situaţii de urgenţă, cu scopul acoperirii unei părţi din cheltuiala publică efectuată de statul afectat pentru înlăturarea efectelor dezastrelor naturale, reglementat de Regulamentul (CE) nr. 2.012/2002 al Consiliului din 11 noiembrie 2002 de instituire a Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Autoritatea Coordonatoare şi de Management a FSUE reprezintă structura de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, fără personalitate juridică, cu rol de autoritate coordonatoare şi de management pentru FSUE, având responsabilitatea accesării, coordonării, gestionării, implementării şi raportării asistenţei financiare alocate României din acest fond;
    c) autorităţile de implementare pentru FSUE reprezintă structurile din cadrul instituţiilor responsabile pentru execuţia grantului din FSUE, nominalizate prin deciziile Comisiei Europene de acordare a contribuţiilor financiare din FSUE;
    d) beneficiarii finali ai grantului FSUE pot fi oricare dintre entităţile publice care utilizează/administrează fonduri publice şi/sau bunuri din domeniul public al statului şi care funcţionează în subordinea/coordonarea sau, după caz, în cadrul/sub autoritatea autorităţilor de implementare, respectiv unităţi administrativ-teritoriale care au efectuat oricare dintre tipurile de operaţiuni eligibile pentru decontare din FSUE;
    e) acordul de implementare subsidiar reprezintă actul juridic încheiat între Autoritatea Coordonatoare şi de Management a FSUE şi autorităţile de implementare, în care sunt stabilite responsabilităţile şi atribuţiile părţilor, valoarea ajutorului financiar nerambursabil acordat fiecărei autorităţi de implementare, perioada de implementare a grantului, precum şi documentele justificative care trebuie înaintate de autorităţile de implementare pentru fiecare operaţiune solicitată spre decontare Autorităţii Coordonatoare şi de Management a FSUE.


    ART. 3
    (1) Secretariatul General al Guvernului, prin Direcţia coordonare politici şi priorităţi, în calitate de Autoritate Coordonatoare şi de Management a FSUE, este instituţia care are responsabilitatea de a verifica permanent îndeplinirea condiţiilor de accesare a FSUE de către România şi de a elabora documentaţia necesară în vederea solicitării unei contribuţii financiare din FSUE prin depunerea unei aplicaţii.
    (2) Ca urmare a aprobării unei aplicaţii FSUE, contribuţia financiară acordată României prin decizie a Comisiei Europene se implementează în termen de 18 luni de la data la care grantul a fost virat în contul special deschis de către Secretariatul General al Guvernului.
    (3) Orice sumă din grantul acordat din FSUE, rămasă neutilizată la expirarea termenului prevăzut la alin. (2) sau despre care s-a constatat că a fost utilizată pentru operaţiuni neeligibile, va fi returnată Comisiei Europene, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 2.012/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Autoritatea Coordonatoare şi de Management a FSUE coordonează procesul de raportare a implementării grantului şi transmite Comisiei Europene raportul privind execuţia contribuţiei financiare din fond în cel mult 6 luni de la expirarea termenului de implementare a subvenţiei, menţionat la alin. (2).
    (5) O aplicaţie FSUE este considerată închisă la finalizarea operaţiunii de încheiere a asistenţei din fond, efectuată de Comisia Europeană potrivit art. 8 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.012/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    (1) Granturile din FSUE primite de România se utilizează pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente următoarelor tipuri de operaţiuni de urgenţă şi de recuperare prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 2.012/2002, cu modificările şi completările ulterioare, efectuate de către beneficiarii finali eligibili, în condiţiile legii, care sunt finalizate până la expirarea termenului de implementare a subvenţiei, respectiv:
    a) repunerea în funcţiune a infrastructurilor şi a instalaţiilor în domeniile energiei, apelor şi apelor uzate, telecomunicaţiilor, transporturilor, sănătăţii şi învăţământului;
    b) furnizarea de cazare temporară şi finanţarea serviciilor de salvare pentru satisfacerea nevoilor populaţiei afectate;
    c) securizarea infrastructurilor de prevenţie şi măsurile de protejare a patrimoniului cultural;
    d) curăţarea zonelor sinistrate, inclusiv a zonelor naturale, în concordanţă, după caz, cu abordările centrate pe ecosisteme, precum şi refacerea imediată a zonelor naturale afectate, în scopul evitării efectelor imediate provocate de eroziunea solului.

    (2) Categoriile specifice de operaţiuni eligibile pentru decontare din granturile FSUE, pentru fiecare autoritate de implementare în parte, precum şi sumele estimative aferente fiecărui tip de operaţiuni sunt prevăzute prin deciziile Comisiei Europene de acordare a contribuţiilor financiare din FSUE pentru România.

    ART. 5
    (1) Autoritatea Coordonatoare şi de Management a FSUE este instituţia care aprobă efectuarea plăţilor corespunzătoare cheltuielilor eligibile din grantul FSUE, pe baza documentelor justificative verificabile stabilite prin acordurile de implementare subsidiare încheiate cu autorităţile de implementare.
    (2) Autorităţile de implementare nominalizate prin deciziile Comisiei Europene de acordare a contribuţiilor financiare din FSUE sunt instituţiile abilitate să stabilească criteriile de selecţie şi prioritizare a operaţiunilor ce vor face obiectul decontării din FSUE şi care acţionează prin intermediul unităţilor de implementare a FSUE.
    (3) Între Autoritatea Coordonatoare şi de Management a FSUE şi fiecare dintre autorităţile de implementare se încheie câte un acord de implementare subsidiar în care sunt prevăzute sumele repartizate iniţial acestora, în baza valorilor estimative aferente fiecărui tip de operaţiuni menţionate în deciziile Comisiei Europene de acordare a contribuţiilor financiare din FSUE pentru România.
    (4) Sumele alocate iniţial şi necheltuite de către o autoritate de implementare pot fi realocate către celelalte autorităţi de implementare, prin încheierea unor acte adiţionale la acordurile de implementare subsidiare, cu respectarea tipurilor de operaţiuni specifice fiecărei autorităţi de implementare menţionate în deciziile Comisiei Europene de acordare a contribuţiilor financiare din FSUE.
    (5) Pentru emiterea avizului unui organism de audit independent cu privire la legalitatea şi regularitatea cheltuielilor efectuate din grantul FSUE, unitatea de control independentă nominalizată este Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României.

    ART. 6
    (1) Secretariatul General al Guvernului, în calitate de autoritate coordonatoare şi de management a FSUE, utilizează un cont bancar special în euro, indicat în solicitarea de asistenţă financiară din FSUE adresată Comisiei Europene, pentru primirea grantului din FSUE şi va efectua plăţile aferente cheltuielilor considerate eligibile către autorităţile de implementare, în moneda naţională.
    (2) Gestionarea contravalorii în lei a subvenţiei din FSUE se efectuează de Autoritatea Coordonatoare şi de Management a FSUE şi autorităţile de implementare prin conturi distincte de disponibil deschise la Trezoreria Statului.
    (3) Dobânzile bancare încasate de Autoritatea Coordonatoare şi de Management a FSUE generate pentru disponibilităţile conturilor speciale şi eventualele venituri generate din schimburile valutare efectuate pentru implementarea grantului FSUE vor fi utilizate în acelaşi scop şi în aceleaşi condiţii cu subvenţia din FSUE. Disponibilităţile în lei ale contului deschis la Trezoreria Statului pe numele Autorităţii Coordonatoare şi de Management a FSUE sunt purtătoare de dobândă.
    (4) Comisioanele şi spezele bancare rezultate din administrarea conturilor Autorităţii Coordonatoare şi de Management a FSUE, transferul sumelor aferente grantului FSUE din contul Autorităţii Coordonatoare şi de Management a FSUE în conturile autorităţilor de implementare, precum şi eventualele pierderi rezultate din schimburile valutare efectuate pentru gestionarea grantului FSUE până la momentul închiderii aplicaţiei de către Comisia Europeană vor fi suportate din bugetul Secretariatului General al Guvernului.
    (5) După transferul sumelor considerate eligibile din contul Autorităţii Coordonatoare şi de Management a FSUE în contul autorităţii de implementare, aceasta virează sumele datorate beneficiarilor finali.
    (6) Sumele primite de către beneficiarii finali se înregistrează distinct ca venit al bugetului de venituri şi cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile. În situaţia în care beneficiarii finali sunt instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat, aflate în subordinea unui ordonator principal de credite care are calitatea de autoritate de implementare, ordonatorul principal de credite va cuprinde sumele respective în bugetul fondurilor externe nerambursabile.
    (7) În cazul în care cheltuielile au fost deja efectuate, autoritatea de implementare virează sumele datorate beneficiarilor finali ca venit, într-o poziţie distinctă, la bugetul din care este finanţat beneficiarul.
    (8) La momentul solicitării sumelor, beneficiarul final va specifica autorităţii de implementare cuantumul aferent cheltuielilor deja efectuate, respectiv sumele necesare pentru plăţi rămase de efectuat.
    (9) Sumele primite de către beneficiarii finali ca urmare a decontării din FSUE vor fi utilizate de către aceştia în condiţiile legii, iar acolo unde este cazul, pentru refacerea, consolidarea, inclusiv dezvoltarea infrastructurii, conform procedurilor proprii.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Dănuţ Sebastian Neculăescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu


    Bucureşti, 13 noiembrie 2019.
    Nr. 812.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016