Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 799 din 4 noiembrie 2019  privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 799 din 4 noiembrie 2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 899 din 7 noiembrie 2019
    Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 655/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii de interes naţional şi utilitate publică „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti“ şi Ordonanţa Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti-Otopeni, aprobată cu modificări prin Legea nr. 220/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti“, potrivit planurilor de amplasament/hărţilor topografice, prevăzute în anexa nr. 1*).
    *) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională „Aeroporturi Bucureşti“ - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice/planului de amplasament fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.


    ART. 2
    (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională „Aeroporturi Bucureşti“ - S.A.
    (2) Se aprobă lista cuprinzând imobilele proprietate privată supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Otopeni şi Tunari, judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor, prevăzută în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, sunt în cuantum total de 358.212 mii lei şi vor fi alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 55 „Alte transferuri“, art. 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“.

    ART. 4
    Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Ministerul Transporturilor, în termen de cel mult 120 de zile de la data solicitării acestora de către reprezentantul expropriatorului, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale „Aeroporturi Bucureşti“ - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

    ART. 5
    Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională „Aeroporturi Bucureşti“ - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzut la art. 1, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumelor alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

    ART. 6
    Planurile topografice cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional, prevăzut la art. 1, se aduc la cunoştinţă publică prin afişarea la sediile consiliilor locale şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului, potrivit legii.

    ART. 7
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor,
                    Alexandru-Răzvan Cuc
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 4 noiembrie 2019.
    Nr. 799.
    ANEXA 2

    LISTA
    cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul
    lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii „Programul strategic de dezvoltare
    a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti“, situate pe raza localităţilor
    Otopeni şi Tunari, judeţul Ilfov, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

┌────┬───────┬───────┬───────────┬──────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Numele şi │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │Lungime │Suprafaţa │Valoarea │
│Nr. │ │ │ │prenumele │Suprafaţa│Categoria│Nr. │Nr. │ │ │Poziţia │terenului │garduri de│construcţiilor│despăgubirii,│
│crt.│Judeţul│U.A.T. │Localitatea│proprietarului/ │totală │de │cadastral│cărţii │Tarlaua│Parcela │faţă de │de │expropriat│de expropriat │conform Legii│
│ │ │ │ │deţinătorului │(mp) │folosinţă│ │funciare│ │ │localitate│expropriat│(ml) │(mp) │nr. 255/2010 │
│ │ │ │ │imobilului │ │ │ │ │ │ │ │(mp) │ │ │(RON) │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │FUTURE BUSINESS │2.507 │A │ │ │9 │12 │ │123 │ │ │11.066,15 RON│
│1 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │IDEAS - S.R.L. ├─────────┼─────────┤2117 │105014 ├───────┼───────────┤intravilan├──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │44,05 │ │2.480,00 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │S.C. AIRPORT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │RETAIL PARK │66.618 │CC │1484/1 │111150 │9 │3 │intravilan│303 │ │ │45.775,64 RON│
│ │ │ │ │OTOPENI - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │S.C. AIRPORT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │444.200,71 │
│3 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │RETAIL PARK │70.274 │A │923/2 │107119 │9 │1 │intravilan│4.936 │ │ │RON │
│ │ │ │ │OTOPENI - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│4 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │S.C. VENETIA │7.676 │A │1156 │105209 │9 │8 │intravilan│7.676 │ │ │690.778,90 │
│ │ │ │ │SERVICE - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│5 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │MIHAI ANICA │2.743 │A │809 │101461 │9 │5 │intravilan│2.743 │ │ │246.848,17 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│6 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │MIHAI ANICA │7.282 │A │808 │101460 │9 │7 │intravilan│7.282 │ │ │655.322,04 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │SECHELARIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │TUDORICA │1.101 │A │643 │103496 │9 │10 │intravilan│933 │ │ │83.962,57 RON│
│ │ │ │ │FLORENTINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│8 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │S.C. VENETIA │5.003 │A │1470 │105216 │9 │9 │intravilan│3.169 │ │ │285.184,77 │
│ │ │ │ │SERVICE - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│9 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │384 │A │- │- │9 │11 │intravilan│384 │ │ │34.556,94 RON│
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│10 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │2.931 │A │- │- │9 │6 │intravilan│2.931 │ │ │263.766,67 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │1.020 │CC │ │ │22 │800,797/1 │ │1.020 │ │ │233.046,74 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┤ │ ├───────┼───────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │137,66 │ │31.152,00 RON│
│ │ │ │ │AMINAEI ├─────────┼─────────┤ │ ├───────┼───────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│11 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │ADINA-ELENA │ │ │960 │103434 │ │ │intravilan│ │ │140,00 │273.519,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┤ │ ├───────┼───────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │47,00 │11.176,73 RON│
│ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┤ │ ├───────┼───────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17,00 │4.042,65 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │1.039 │CC │ │ │22 │- │ │346 │ │ │79.053,11 RON│
│ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┤ │ ├───────┼───────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CIUIDINA PETRE │ │ │ │ │ │ │ │ │17,00 │ │2.190,52 RON │
│12 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │DAN; CIUIDINA ├─────────┼─────────┤1058 │114036 ├───────┼───────────┤intravilan├──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │DIANA ALEXANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │121,38 │225.228,03 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┤ │ ├───────┼───────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │20,00 │3.300,98 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CIVIDINO PETRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │109.016,26 │
│13 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │DINU; CIVIDINO │1.015 │CC │112086 │112086 │22 │- │intravilan│334 │ │ │RON │
│ │ │ │ │DIANA ALEXANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │*PROPRIETAR │640 │CC │- │- │22 │- │ │121 │ │ │39.493,92 RON│
│14 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │NEIDENTIFICAT ├─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┤intravilan├──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │10,50 │ │4.280,09 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│15 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │1.639 │CC │ │ │22 │- │intravilan│507 │ │ │165.482,77 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │1.281 │CC │ │ │21 │780,781,782│ │1.221 │ │ │278.970,66 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┤ │ ├───────┼───────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │74,68 │ │8.019,01 RON │
│ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┤ │ ├───────┼───────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │232,25 │387.931,00 │
│16 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │TERZI DAN-VICTOR │ │ │105093 │105093 │ │ │intravilan│ │ │ │RON │
│ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┤ │ ├───────┼───────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │85,00 │141.611,57 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┤ │ ├───────┼───────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │20,00 │13.993,30 RON│
│ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┤ │ ├───────┼───────────┤ ├──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17,03 │9.929,41 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│17 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │COMEAGA CRISTIAN │1.550 │CC │310 │106890 │21 │- │intravilan│33 │ │ │7.539,75 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3,00 │ │2.496,26 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │POSTOACA RADU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │POSTOACA MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │145.654,22 │
│18 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │LILIANA; POSTOACA │750 │A │380 │113992 │21 │- │intravilan│750 │ │ │RON │
│ │ │ │ │DRAGOS GEORGE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │POSTOACA MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│19 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │627 │A │ │ │21 │- │intravilan│627 │ │ │121.766,92 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│20 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PANCULESCU PETRE │939 │CC │1442 │109094 │21 │793 │intravilan│939 │ │ │214.540,09 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │115,06 │ │13.451,00 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │41,06 │6.911,51 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│21 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │POPESCU GABRIELA │1.282 │A │3019 │113105 │21 │- │intravilan│1.282 │ │ │248.971,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│22 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │1.474 │A │ │ │21 │- │intravilan│1.474 │ │ │286.259,08 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │73,15 │ │3.253,61 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│23 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │117 │A │ │ │21 │- │intravilan│117 │ │ │22.722,06 RON│
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │23,40 │ │1.040,80 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ALEXANDRESCU DALIA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │188.950,64 │
│24 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │MIRELA, COMANA │1.372 │CC │279 │104603 │21 │- │intravilan│827 │ │ │RON │
│ │ │ │ │VALERIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │126,29 │ │23.080,00 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │113,65 │312.153,63 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │63,08 │111.475,05 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11,32 │4.750,00 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │102,59 │43.052,10 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8,00 │1.262,98 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │28,42 │33.129,00 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │TODICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │FLORIN-TEODOR; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │TODICA │1.454 │L │109478 │109478 │20 │- │intravilan│400 │ │ │80.423,97 RON│
│ │ │ │ │ANDREEA-ELENA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │TODICA VICTOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │CC │ │ │20 │- │ │1.054 │ │ │240.814,97 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │106,78 │ │18.564,00 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │368,00 │1.111.832,72 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │23,00 │5.405,12 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17,00 │5.945,07 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│26 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │ILIE ZOE, UDREA │2.541 │A │110452 │110452 │20 │- │intravilan│2.541 │ │ │493.476,48 │
│ │ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│27 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PODARIU IOAN │1.620 │V │3467 │104345 │20 │776 │intravilan│619 │ │ │124.456,10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │L │ │ │20 │775 │ │603 │ │ │121.239,14 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │CC │ │ │20 │774 │ │398 │ │ │90.933,93 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │86,11 │ │1.038,75 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │35,00 │4.883,70 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│28 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │RODNISKI │1.394 │CC │4710 │109776 │20 │762/1 │intravilan│893 │ │ │291.471,63 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │80,61 │ │1.442,00 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│29 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │GRIGORAS ANGELICA │1.079 │CC │2735 │103873 │20 │762/2 │intravilan│293 │ │ │66.943,82 RON│
│ │ │ │ │BRINDUSA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │2735 + │ │ │ │ │ │137,60 │ │94.290,00 RON│
│ │ │ │ │ │ │ │103871 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │342,77 │879.591,34 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │39,49 │20.254,74 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │50,00 │58.285,00 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│30 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │328 │A │ │ │20 │- │intravilan│328 │ │ │63.699,44 RON│
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│31 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PODARIU IOAN │2.680 │A │3488 │103567 │20 │15 │intravilan│2.680 │ │ │520.471,06 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│32 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │35 │A │ │ │20 │- │intravilan│35 │ │ │6.797,20 RON │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │S.C. ARYA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │145.567,39 │
│33 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │AFGHANIMEX - │1.003 │V │1840 │104452 │23 │851 │intravilan│724 │ │ │RON │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │A │ │ │23 │852 │ │279 │ │ │54.183,37 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│34 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │DAKOS ATHANASE; │600 │V │1173/1/2/│113515 │23 │- │intravilan│407 │ │ │81.831,39 RON│
│ │ │ │ │SPIRU LUIZA │ │ │1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │42,84 │ │604,00 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│35 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │S.C. DSV SOLUTIONS│11.000 │CC │1412 │101536 │15 │72/1,2 │intravilan│1.428 │ │ │151.147,46 │
│ │ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │29,75 │ │7.026,00 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │59,00 │148.584,32 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │67,07 │46.941,37 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│36 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │1.433 │CC │ │ │5 │- │intravilan│1.433 │ │ │151.676,69 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │150,28 │ │16.768,03 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │284,43 │188.591,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│37 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │559 │CC │ │ │5 │- │intravilan│559 │ │ │59.167,67 RON│
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │110,00 │69.289,00 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│38 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │JUGANARU TUDOR; │879 │CC │2564 │- │5 │- │intravilan│324 │ │ │74.026,61 RON│
│ │ │ │ │JUGANARU MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │69,14 │ │12.097,00 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │507,88 │1.303.423,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │91,71 │55.687,00 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│39 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │BANCESCU ILEANA; │7.515 │CC │100501 │100501 │5 │31 │intravilan│813 │ │ │185.751,96 │
│ │ │ │ │BANCESCU ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │51,44 │ │6.053,00 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│40 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │POSTAVARU NICOLAE │1.431 │A │786 │101437 │5 │15/1 │intravilan│1.108 │ │ │215.179,83 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│41 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │843 │CC │ │ │5 │- │intravilan│843 │ │ │275.151,83 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │117,74 │ │2.791,00 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│42 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │S.C. PARC INVEST -│17.655 │CC │113198 │113198 │5 │- │intravilan│5.145 │ │ │1.679.307,42 │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│43 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │APEX ALLIANCE AERO│13.530 │CC │113199 │113199 │5 │15 │intravilan│4.615 │ │ │697.209,83 │
│ │ │ │ │5 - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│44 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │GRIGORE RALUCA │1.406 │CC │100623 │100623 │5 │- │intravilan│478 │ │ │109.212,10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │44,98 │ │10.477,00 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CIOLCA ANCA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ENESCU VICTORIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CONSTANTA; ENESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IRINA AMALIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ENESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│45 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │ANDREEA-MIHAELA; │282 │CC │100626 │100626 │5 │- │intravilan│99 │ │ │32.313,20 RON│
│ │ │ │ │GRIGORE RALUCA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │OSIAC │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │OTILIA-CRISTINA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ZARNA-ENESCU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │RUXANDRA-NATALIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │3,10 │ │1.683,00 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│46 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │CIOLCA ANCA │1.426 │CC │100625 │100625 │5 │- │intravilan│146 │ │ │33.357,67 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │L │ │ │5 │- │ │351 │ │ │70.572,04 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │47,15 │ │12.826,00 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │124,86 │275.717,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│47 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │716 │CC │ │ │5 │- │intravilan│716 │ │ │163.589,68 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │81,08 │ │17.790,00 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│48 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │1.159 │CC │ │ │5 │- │intravilan│1.159 │ │ │378.292,96 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │100,38 │ │11.200,00 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│49 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │2.129 │A │ │ │5 │- │intravilan│2.129 │ │ │413.463,76 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│50 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │S.C. AC PARC │1.668 │A │499/3 │101184 │5 │- │intravilan│1.668 │ │ │150.106,72 │
│ │ │ │ │INVEST - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│51 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │1.727 │CC │ │ │5 │- │intravilan│1.727 │ │ │260.906,04 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │124,13 │ │16.046,00 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│52 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │953 │A │ │ │5 │- │intravilan│953 │ │ │185.077,96 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│53 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │33.161 │CC │ │ │5 │- │intravilan│4.519 │ │ │1.032.488,47 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │169,34 │ │21.030,00 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│54 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │301 │CC │ │ │1 │- │intravilan│301 │ │ │31.859,51 RON│
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │56,00 │ │5.564,00 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │32,63 │22.837,00 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│55 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │GRIGORAS ANGELICA │87 │CC │72/2 │103871 │- │- │intravilan│40 │ │ │9.139,09 RON │
│ │ │ │ │BRINDUSA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ALEKENTROS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│56 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PROPERTIES - │5.085 │A │2670 │105195 │1 │- │intravilan│8 │ │ │719,94 RON │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ALEKENTROS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│57 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PROPERTIES - │2.538 │A │2671 │105194 │1 │- │intravilan│4 │ │ │359,97 RON │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ALEKENTROS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│58 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PROPERTIES - │2.517 │A │2672 │105197 │1 │- │intravilan│4 │ │ │359,97 RON │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│59 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │1.056 │A │- │- │1 │- │intravilan│1.056 │ │ │95.031,59 RON│
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│60 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PAPA N. NICOLAE │11.733 │A │ │ │4 │13/15 │intravilan│11.733 │ │ │1.055.876,61 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ADRIANOV VASILICA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│61 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │ERBATU ELENA; PAPA│8.628 │A │ │ │4 │13/16 │intravilan│8.628 │ │ │776.451,32 │
│ │ │ │ │GHEORGHE; PAPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │NICOLAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│62 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │NEAGU M. MARIA │6.307 │A │ │ │4 │13/13 │intravilan│6.307 │ │ │567.579,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │AL HAMDANI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CORNELIA; ATKINSON│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MARIANA; COJOCARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │LUMINITA; PANAIT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GEORGETA; TANASE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│63 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │MIHAELA; TANASE │18.572 │A │109505 │109505 │4 │13/4 │intravilan│18.572 │ │ │1.671.332,17 │
│ │ │ │ │MARIANA; TANASE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │ELENA; TANASE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │NICUSOR; TANASE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GABRIEL; TANASE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ALEXANDRA; VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │PETRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│64 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │GHEORGHE SMARANDA │6.015 │A │ │ │4 │13/2/1 │intravilan│6.015 │ │ │541.302,12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│65 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │NICHITA ANGHELINA │3.845 │A │ │ │4 │13 │intravilan│3.845 │ │ │346.019,39 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│66 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PAPA VASILE; │5.000 │A │ │ │4 │13/6/2 │intravilan│5.000 │ │ │449.960,20 │
│ │ │ │ │STANCU CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│67 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PETRACHE GHEORGHE;│4.570 │A │111137 │111137 │4 │13/7 │intravilan│4.570 │ │ │411.263,62 │
│ │ │ │ │PETRACHE MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│68 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │COJOCARU MARIA │6.732 │A │102581 │102581 │4 │13/8 │intravilan│6.732 │ │ │605.826,41 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│69 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │DIACONESCU N. │3.200 │A │ │ │4 │13/9 │intravilan│3.200 │ │ │287.974,53 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│70 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │DIACONESCU N. │1.679 │A │ │ │4 │13/10 │intravilan│1.679 │ │ │151.096,64 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│71 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PERPENGEL ION │5.000 │A │104768 │606 │4 │13/11 │intravilan│5.000 │ │ │449.960,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│72 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │APOSTOL ANGHEL │6.321 │A │2851 │104206 │4 │13/12 │intravilan│6.321 │ │ │568.839,68 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│73 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │IONITA I. VASILE │3.657 │A │ │ │4 │13/1/1 │intravilan│3.657 │ │ │329.100,89 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│74 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PAPA VASILE; │6.600 │A │ │ │4 │13/1/3 │intravilan│6.600 │ │ │593.947,46 │
│ │ │ │ │STANCU CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│75 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │OPRITA MIHAI; │3.500 │A │113794 │113794 │4 │13/3/2 │intravilan│3.500 │ │ │314.972,14 │
│ │ │ │ │OPRITA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│76 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │3.000 │A │ │ │4 │13/3/1 │intravilan│3.000 │ │ │269.976,12 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│77 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │GHEORGHE ALEXANDRU│4.676 │A │ │ │4 │13 │intravilan│4.676 │ │ │420.802,78 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│78 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PETREA ELENA │7.400 │A │ │ │4 │13/4 │intravilan│7.400 │ │ │665.941,10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CARJAN ALEXANDRU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│79 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │CARJAN IOAN; │521 │A │ │ │4 │13/1/2 │intravilan│521 │ │ │46.885,85 RON│
│ │ │ │ │CARJAN ELENA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CARJAN PETRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│80 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │873 │A │ │ │4 │13 │intravilan│873 │ │ │78.563,05 RON│
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│81 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │CERCEL STEFAN │5.853 │A │ │ │4 │13/2 │intravilan│5.853 │ │ │526.723,41 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │LINCARIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │674.940,30 │
│82 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │ALEXANDRU; │7.500 │A │100998 │100998 │4 │13/17 │intravilan│7.500 │ │ │RON │
│ │ │ │ │LINCARIU GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│83 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │DIACONESCU │14.953 │A │ │ │4 │13/18 │intravilan│14.953 │ │ │1.345.650,97 │
│ │ │ │ │GHERGHINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│84 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │IONITA IOANA │70 │A │ │ │4 │13/10/4 │intravilan│70 │ │ │6.299,44 RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│85 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │IONITA IOANA │10.430 │A │ │ │4 │13/19 │intravilan│10.430 │ │ │938.616,98 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│86 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │SANDU MIRCEA │38.450 │A │107459 │4634 │4 │A13/20 │intravilan│38.450 │ │ │3.460.193,94 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │S.C. DOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.799.840,80 │
│87 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PROPERTIES - │20.000 │A │108411 │4571 │4 │13/21 │intravilan│20.000 │ │ │RON │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│88 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │MATEI NICOLAE │4.122 │A │100570 │100570 │4 │13/21 │intravilan│4.122 │ │ │370.947,19 │
│ │ │ │ │SEBASTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │PAROHIA OTOPENII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.409.815,30 │
│89 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │DE SUS, BISERICA │15.666 │A │ │ │4 │13 │intravilan│15.666 │ │ │RON │
│ │ │ │ │SF. GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │STOICA ZAMFIRA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │699.238,15 │
│90 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │STOICA STOIAN │7.770 │A │ │ │4 │13/23 │intravilan│7.770 │ │ │RON │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│91 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PISCOTAN V. │7.500 │A │ │ │4 │13/24 │intravilan│7.500 │ │ │674.940,30 │
│ │ │ │ │ALEXANDRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │BORSAN NECULAIU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│92 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │DROGEANU ELENA; │2.000 │A │ │ │4 │13 │intravilan│2.000 │ │ │179.984,08 │
│ │ │ │ │LUPASCU IOANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │PAPA M. ILIE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│93 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │SAVU GHEORGHE │4.000 │A │101565 │101565 │4 │13/26 │intravilan│4.000 │ │ │359.968,16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│94 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │NICHITA GH. IOANA │11.980 │A │ │ │4 │13/27 │intravilan│11.980 │ │ │1.078.104,64 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│95 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │BLEJAN FLOAREA │4.917 │A │ │ │4 │10/7 │intravilan│4.917 │ │ │442.490,86 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│96 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │LUCAN CLARA │10.236 │A │101138 │101138 │4 │10/8 │intravilan│10.236 │ │ │921.158,52 │
│ │ │ │ │LOREDANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│97 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │DIMA TUDORA │7.485 │A │101589 │101589 │4 │10/9 │intravilan│7.485 │ │ │673.590,42 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│98 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │MICIU VASILICA │15.030 │A │ │ │4 │10/10 │intravilan│15.030 │ │ │1.352.580,36 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│99 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │STOIAN C. IOANA; │22.018 │A │ │ │4 │10/11 │intravilan│22.018 │ │ │1.981.444,74 │
│ │ │ │ │STOIAN F. STERE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│100 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │GHEORGHE C. │626 │A │ │ │4 │10/6/1 │intravilan│626 │ │ │56.335,02 RON│
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│101 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │GHEORGHE C. │14.075 │A │ │ │4 │10/6/2 │intravilan│14.075 │ │ │1.266.637,96 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│102 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │GHEORGHE C. │1.574 │A │ │ │4 │10/6/3 │intravilan│15.74 │ │ │141.647,47 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │PETRICA ION JAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │PETRICA EMIL, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│103 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │ENACHE STAN, │14.200 │A │110012 │110012 │4 │10/1 │intravilan│14.200 │ │ │1.277.886,97 │
│ │ │ │ │ENAGHE STAN, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │MANZATU ANISOARA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ENACHE EMIL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│104 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │COSTIN IOANA; │20.300 │A │108401 │4560 │4 │A10/2 │intravilan│20.300 │ │ │1.826.838,41 │
│ │ │ │ │GHEORGHE FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CONSTANTIN MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │899.920,40 │
│105 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PASCU GEORGETA; │10.000 │A │108244 │4705 │4 │101/3 │intravilan│10.000 │ │ │RON │
│ │ │ │ │ZARNA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│106 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PASCU MARGARETA │4.000 │A │110668 │110668 │4 │10/4 │intravilan│4.000 │ │ │359.968,16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│107 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │9.273 │A │ │ │4 │10/6 │intravilan│9.273 │ │ │834.496,19 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│108 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PASCU │5.600 │A │110667 │110667 │4 │10/4 │intravilan│5.600 │ │ │503.955,42 │
│ │ │ │ │DAN-CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│109 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │FLOREA NICU │15.231 │A │109728 │109728 │4 │10/5 │intravilan│15.231 │ │ │1.370.668,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│110 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │8.417 │A │ │ │3 │8 │intravilan│8.417 │ │ │757.463,00 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│111 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │IVANOV FLOAREA │11.524 │A │ │ │3 │8/2 │intravilan│11.524 │ │ │1.037.068,27 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│112 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │TEMELIE AURELIA │5.000 │A │ │ │3 │8/3 │intravilan│5.000 │ │ │449.960,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│113 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │MARCU REMUS; MARCU│5.000 │A │113757 │113757 │3 │8/4 │intravilan│5.000 │ │ │449.960,20 │
│ │ │ │ │DOINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│114 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │GHEORGHE I. │5.000 │A │110714 │110714 │3 │8/6/1 │intravilan│5.000 │ │ │449.960,20 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│115 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │BUNDUCHI IOANA; │8.400 │A │ │ │3 │8/1/1 │intravilan│8.400 │ │ │755.933,14 │
│ │ │ │ │IONITA VASILICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│116 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │GALL STEFAN │2.968 │A │ │ │3 │8 │intravilan│2.968 │ │ │267.096,37 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │S.C. MEDIA ROM │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │350.608,99 │
│117 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │INTERNATIONAL - │3.896 │A │102464 │102464 │3 │8/1/2 │intravilan│3.896 │ │ │RON │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │GHEOGHE IOANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │116.989,65 │
│118 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │GHEORGHE │1.300 │A │109746 │109746 │3 │8/1/5 │intravilan│1.300 │ │ │RON │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│119 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │MARIN ALEXANDRA │1.396 │A │ │ │3 │8/1/4 │intravilan│1.396 │ │ │125.628,89 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│120 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │5.029 │A │ │ │3 │8 │intravilan│5.029 │ │ │452.569,97 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│121 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │7.404 │A │ │ │3 │8/1/5/1 │intravilan│7.404 │ │ │666.301,06 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│122 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │GUTA DORINA; │2.100 │A │101802 │101802 │3 │8/38 │intravilan│2.100 │ │ │188.983,28 │
│ │ │ │ │NASTASE MIRCEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │COSTACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │368.967,36 │
│123 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │RODICA-VALERIA; │4.100 │A │102394 │102394 │3 │8/39 │intravilan│4.100 │ │ │RON │
│ │ │ │ │MIHAI ZOE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │BAROIU ANICA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │584.948,26 │
│124 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │CAMINSCHI MARIAN; │6.500 │A │ │ │3 │8/5/1 │intravilan│6.500 │ │ │RON │
│ │ │ │ │COSTACHE CORNELIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│125 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │FRANK DUMITRA; │13.500 │A │112545 │112545 │3 │8 │intravilan│13.500 │ │ │1.214.892,54 │
│ │ │ │ │PISTOL NICULAE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│126 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PETRE ALEXANDRU │7.372 │A │ │ │3 │8/5/2 │intravilan│7.372 │ │ │663.421,32 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│127 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │STANCIU CONSTANTIN│5.966 │A │ │ │3 │8/5/3 │intravilan│5.966 │ │ │536.892,51 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│128 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │GHEORGHE GHEORGHE;│8.392 │A │110711 │110711 │3 │8/6 │intravilan│8.392 │ │ │755.213,20 │
│ │ │ │ │GHEORGHE ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│129 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │FLOREA I. │5.819 │A │ │ │3 │8/7 │intravilan│5.819 │ │ │523.663,68 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │LAZAR MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.349.700,62 │
│130 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PIEPTAN ELISABETA;│14.998 │A │4630 │107469 │3 │8/8 │intravilan│14.998 │ │ │RON │
│ │ │ │ │SPIREA ANGELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │IVAN COSTEL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2.041.829,40 │
│131 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │SASALOVICI COSMIN │22.689 │A │4841 │107266 │3 │8/9 │intravilan│22.689 │ │ │RON │
│ │ │ │ │STEFAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│132 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PETRE T. VASILE │17.083 │A │ │ │3 │8/10 │intravilan│17.083 │ │ │1.537.334,02 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │DIMA ZAMFIR; DIMA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │535.812,61 │
│133 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │MARIA; DIMA STAN; │5.954 │A │ │ │3 │8/11 │intravilan│5.954 │ │ │RON │
│ │ │ │ │DIMA CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │BALOIU MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│134 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │FLOREA GHEORGHE; │12.562 │A │ │ │3 │8/12 │intravilan│12.562 │ │ │1.130.480,01 │
│ │ │ │ │MUSAT GEANA; MUSAT│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │SMARANDACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│135 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PATRASCU MARIA │14.192 │A │ │ │3 │8/13 │intravilan│14.192 │ │ │1.277.167,03 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│136 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │SUDITU ANDREI │7.096 │A │4796 │100042 │3 │8/13 │intravilan│7.096 │ │ │638.583,52 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │PATRASCU GARTA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │PATRASCU GHEORGHE;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │PATRASCU MARCEL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │638.583,52 │
│137 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PATRASCU LUCIA; │7.096 │A │4790 │109333 │3 │8/13 │intravilan│7.096 │ │ │RON │
│ │ │ │ │PATRASCU DANIEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │LAURENTIU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │SIMIONESCU GARTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│138 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │SUDITU ANDREI │7.096 │A │4795 │100308 │3 │8/13 │intravilan│7.096 │ │ │638.583,52 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│139 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PETRUS GHEORGHE │6.633 │A │ │ │3 │8/14 │intravilan│6.633 │ │ │596.917,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│140 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │33.545 │A │ │ │3 │8/15 │intravilan│33.545 │ │ │3.018.782,98 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│141 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │20.920 │A │ │ │3 │8/16 │intravilan│20.920 │ │ │1.882.633,48 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│142 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │CRISTEA IOANA │19.900 │A │4678 │107962 │3 │8/17 │intravilan│19.900 │ │ │1.790.841,60 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│143 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │8.634 │A │ │ │3 │8/17/1 │intravilan│8.634 │ │ │776.991,27 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│144 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │LUCHIAN GEORGETA │8.973 │A │4350 │105590 │3 │8/18 │intravilan│8.973 │ │ │807.498,57 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│145 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │RADU ION │8.973 │A │4346 │105589 │3 │8/18 │intravilan│8.973 │ │ │807.498,57 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│146 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │RADU I. DUMITRU │7.280 │A │ │ │3 │8/19 │intravilan│7.280 │ │ │655.142,05 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│147 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │PAVEL MARIA │20.000 │A │ │ │3 │8/20 │intravilan│20.000 │ │ │1.799.840,80 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│148 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │MARIN PARASCHIV; │24.113 │A │ │ │3 │8/21 │intravilan│24.113 │ │ │2.169.978,06 │
│ │ │ │ │MARIN D. GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│149 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │FLOREA GHERGHINA │10.230 │A │ │ │3 │8/22 │intravilan│10.230 │ │ │920.618,57 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CARAULEANU D. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GEORGETA; COSTACHE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C. GHEORGHE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │COSTACHE C. MIHAI;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│150 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │SMARANDACHE │44.595 │A │ │ │3 │8/23 │intravilan│44.595 │ │ │4.013.195,02 │
│ │ │ │ │MARCEL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │SMARANDACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GEORGE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │SMARANDACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VASILICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│151 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │CRISTEA MARIA │17.368 │A │100041 │100041 │3 │8/24 │intravilan│17.368 │ │ │1.562.981,75 │
│ │ │ │ │VIRGINIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│152 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │S.C. NORMAL - │16.668 │A │4119 │106244 │3 │8/25 │intravilan│16.668 │ │ │1.499.987,32 │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │IONESCU MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│153 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │IONESCU │34.801 │A │100154 │100154 │3 │8/28 │intravilan│34.801 │ │ │3.131.812,98 │
│ │ │ │ │FLORINEL-MIHAIL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │TUFESCU DOINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│154 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │DONE T. CONSTANTIN│38.246 │A │ │ │3 │8/29 │intravilan│38.246 │ │ │3.441.835,56 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│155 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │2.331 │A │ │ │3 │8/29/1 │intravilan│2.331 │ │ │209.771,45 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│156 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │BREBENE GABRIEL; │25.000 │A │2125 │113994 │3 │8/30 │intravilan│25.000 │ │ │2.249.801,00 │
│ │ │ │ │MOCOFAN IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│157 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │TUICA CHIRA │6.250 │A │ │ │3 │8/31 │intravilan│6.250 │ │ │562.450,25 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│158 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │NICULAE N. DUMITRU│4.365 │A │ │ │3 │8/32 │intravilan│4.365 │ │ │392.815,25 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│159 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │3.405 │A │ │ │3 │8/33/1 │intravilan│3.405 │ │ │306.422,90 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │DANCIULOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│160 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │FLORIAN; │24.870 │A │100157 │100157 │3 │8/33/2 │intravilan│24.870 │ │ │2.238.102,03 │
│ │ │ │ │DANCIULOIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │VASILICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│161 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │3.640 │A │ │ │3 │8 │intravilan│3.640 │ │ │327.571,03 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│162 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │COSTEA ALECSANDRU;│10.179 │A │4302 │105485 │3 │8/34 │intravilan│10.179 │ │ │916.028,98 │
│ │ │ │ │COSTEA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│163 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │COSTEA ALECSANDRU;│10.179 │A │4278 │100097 │3 │8/34 │intravilan│10.179 │ │ │916.028,98 │
│ │ │ │ │COSTEA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│164 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │DUMITRU FLOAREA │11.652 │A │ │ │3 │8/34 │intravilan│11.652 │ │ │1.048.587,25 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│165 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │ZECHIU MIHAI │10.000 │A │4541 │108404 │3 │8/34 │intravilan│10.000 │ │ │899.920,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│166 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │COJOCARU STEFAN; │15.965 │A │110858 │110858 │3 │8/35 │intravilan│15.965 │ │ │1.436.722,92 │
│ │ │ │ │COJOCARU MIHAELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│167 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │6.403 │A │ │ │3 │8/36 │intravilan│6.403 │ │ │576.219,03 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │GHEORGHE NICOLAE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │839.895,71 │
│168 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │GHEORGHE IOANA; │9.333 │A │ │ │3 │8/26 │intravilan│9.333 │ │ │RON │
│ │ │ │ │GHEORGHE VASILE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│169 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │TIBULCA RADITA │9.938 │A │4864 │107669 │3 │8/27 │intravilan│9.938 │ │ │894.340,89 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│170 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │50.897 │A │ │ │2 │6 │intravilan│50.897 │ │ │4.580.324,86 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CRISTEA IOANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DINU TANASE; DINU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.259.888,56 │
│171 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │IOANA; FLOAREA │14.000 │A │ │ │2 │6 │intravilan│14.000 │ │ │RON │
│ │ │ │ │VASILICA; ZARNA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│172 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │GHEORGHE I. │9.296 │A │ │ │2 │6/5 │intravilan│9.296 │ │ │836.566,00 │
│ │ │ │ │ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│173 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │BANESCU ELENA │18.800 │A │100321 │100321 │2 │6/4 │intravilan│18.800 │ │ │1.691.850,35 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│174 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │DUMITRU ECATERINA │16.000 │A │ │ │2 │6 │intravilan│16.000 │ │ │1.439.872,64 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│175 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │GRIGORE MARIA │7.500 │A │ │ │2 │6/2 │intravilan│7.500 │ │ │674.940,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│176 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │S.C. VER INVEST │6.435 │A │103875 │2744 │2 │6 │intravilan│6.435 │ │ │579.098,78 │
│ │ │ │ │SYSTEMS - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│177 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │NICOLAE GEORGETA │502 │A │110335 │110335 │2 │6/1/3 │intravilan│502 │ │ │45.176,00 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│178 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │SERBAN MARIA │6.207 │A │111125 │111125 │2 │6/6 │intravilan│6.207 │ │ │558.580,59 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│179 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │ROMASCANU NICULINA│6.207 │A │111126 │111126 │2 │6/6 │intravilan│6.207 │ │ │558.580,59 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │DINULESCU DORINA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│180 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │NECULA DUMITRA; │12.459 │A │ │ │2 │6 │intravilan│12.459 │ │ │1.121.210,83 │
│ │ │ │ │SERBAN ALEXANDRU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │ZAMFIR FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│181 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │292 │A │ │ │2 │6 │intravilan│292 │ │ │26.277,68 RON│
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│182 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │ALEXE CONSTANTIN │13.546 │A │114044 │114044 │2 │6/1 │intravilan│13.546 │ │ │1.219.032,17 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│183 │ILFOV │Otopeni│Otopeni │*PROPRIETAR │586 │A │ │ │2 │6 │intravilan│586 │ │ │52.735,34 RON│
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│184 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │397 │HR │- │- │- │- │intravilan│397 │ │ │13.217,08 RON│
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ATANASIU L. PETRE;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ATANASIU L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│185 │ILFOV │Tunari │Tunari │GHEORGHE; ATANASIU│27.783 │A │ │ │15 │47 │intravilan│27.783 │ │ │1.123.168,78 │
│ │ │ │ │L. MIHAIL; MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │L. VALERIA; URLAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │L. MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│186 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │1.400 │A │ │ │15 │47 │intravilan│1.400 │ │ │56.597,07 RON│
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│187 │ILFOV │Tunari │Tunari │RADUS ALEXANDRINA │23.201 │A │50115 │50115 │15 │47/16 │intravilan│23.201 │ │ │937.934,67 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│188 │ILFOV │Tunari │Tunari │BADEA S. ILIE │10.501 │A │1828 │- │15 │47/12 │intravilan│10.501 │ │ │424.518,42 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│189 │ILFOV │Tunari │Tunari │MUSTATA CORINA; │10.500 │A │1829 │52899 │15 │47/12 │intravilan│10.500 │ │ │424.478,00 │
│ │ │ │ │MUSTATA MIHAI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│190 │ILFOV │Tunari │Tunari │GRIGORE SIDICA; │32.200 │A │2662 │52525 │15 │47/13 │intravilan│32.200 │ │ │1.301.732,53 │
│ │ │ │ │PAUN VIRGILIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│191 │ILFOV │Tunari │Tunari │ATANASIU L. MIHAIL│13.959 │A │1781 │58451 │15 │47 │intravilan│13.959 │ │ │564.313,18 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│192 │ILFOV │Tunari │Tunari │SECIU FLORIN │8.500 │A │1241 │58450 │15 │47/14 │intravilan│8.500 │ │ │343.625,05 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│193 │ILFOV │Tunari │Tunari │INVEST TEREN - │33.900 │A │1174 │54651 │15 │47 │intravilan│33.900 │ │ │1.370.457,54 │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│194 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │5.013 │A │ │ │15 │- │intravilan│5.013 │ │ │202.657,92 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│195 │ILFOV │Tunari │Tunari │ISTRATE F. TUDORA │9.800 │A │ │ │15 │47/5 │intravilan│9.800 │ │ │396.179,46 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│196 │ILFOV │Tunari │Tunari │NITU N. ANGHEL │8.500 │A │ │ │15 │47/6 │intravilan│8.500 │ │ │343.625,05 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│197 │ILFOV │Tunari │Tunari │RADU AUREL │5.200 │A │ │ │15 │47 │intravilan│5.200 │ │ │210.217,68 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│198 │ILFOV │Tunari │Tunari │RUSE M. NICOLAE │8.800 │A │ │ │15 │47/8 │intravilan│8.800 │ │ │355.752,99 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│199 │ILFOV │Tunari │Tunari │PETRE GH. STEREA │14.700 │A │ │ │15 │47/9 │intravilan│14.700 │ │ │594.269,20 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│200 │ILFOV │Tunari │Tunari │STOIAN P. NICOLAE │17.300 │A │ │ │15 │47/15 │intravilan│17.300 │ │ │699.378,03 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │MIHAI I. VALERIU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MIHAI I. ION; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│201 │ILFOV │Tunari │Tunari │MIHAI I. MARIN; │1.600 │A │ │ │15 │47/10 │intravilan│1.600 │ │ │64.682,36 RON│
│ │ │ │ │PETRE I. ELENA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │TUDOR I. FLORICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│202 │ILFOV │Tunari │Tunari │TUDOR S. NICOLAE │16.400 │A │ │ │15 │47 │intravilan│16.400 │ │ │662.994,21 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│203 │ILFOV │Tunari │Tunari │ANGHEL N. FLOAREA │17.200 │A │2499 │51571 │15 │47 │intravilan│17.200 │ │ │695.335,39 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ATANASIU L. PETRE;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ATANASIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │L. GHEORGHE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │566.051,52 │
│204 │ILFOV │Tunari │Tunari │ATANASIU L. │14.002 │A │ │ │15 │47 │intravilan│14.002 │ │ │RON │
│ │ │ │ │MIHAIL; MARIN L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VALERIA; URLAN L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│205 │ILFOV │Tunari │Tunari │URLAN L. MARIA │13.956 │A │1793 │- │15 │47 │intravilan│13.956 │ │ │564.191,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│206 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │3.324 │Hr │ │ │- │HC100 │intravilan│3.324 │ │ │110.663,91 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│207 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │6.063 │Hr │ │ │- │CN 72 │intravilan│6.063 │ │ │201.851,77 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│208 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │2.740 │Hr │ │ │- │HC80 │intravilan│2.740 │ │ │91.221,15 RON│
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│209 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │2.049 │Hr │ │ │- │HC71 │intravilan│2.049 │ │ │68.216,11 RON│
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│210 │ILFOV │Tunari │Tunari │ALINEI C. MARICELA│5.000 │A │ │ │20 │67;68 │intravilan│5.000 │ │ │202.132,38 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │COTE M. TOMA; COTE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │M. GRIGORE; IVAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │E. ELENA; MIHAI M.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MARIA; POPESCU GH.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ECATERINA; POPESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │974.278,07 │
│211 │ILFOV │Tunari │Tunari │MARIA; STEFANA P. │24.100 │A │ │ │20 │67;68/24 │intravilan│24.100 │ │ │RON │
│ │ │ │ │GHEORGHE; STOICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │P. AURICA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │TUDORACHE E. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │NICULAE; VLADILA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │M. FLOAREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│212 │ILFOV │Tunari │Tunari │PURCEL I. │4.700 │A │ │ │20 │67;68/23 │intravilan│4.700 │ │ │190.004,44 │
│ │ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│213 │ILFOV │Tunari │Tunari │BICAN MARIOUS │5.000 │A │1745 │58449 │20 │67;68/22 │intravilan│5.000 │ │ │202.132,38 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ANTONESCU P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MARIA; DUMITRU P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │252.665,48 │
│214 │ILFOV │Tunari │Tunari │ALEXANDRU; GRECU │6.250 │A │ │ │20 │67;68/21 │intravilan│6.250 │ │ │RON │
│ │ │ │ │P. ION; PURCEL P. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │TUDORA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│215 │ILFOV │Tunari │Tunari │DUMITRU ALEXANDRU │5.250 │A │57600 │57600 │20 │67;68/21 │intravilan│5.250 │ │ │212.239,00 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│216 │ILFOV │Tunari │Tunari │S.C. SUNNY ROM │7.500 │A │1736 │52657 │20 │67;68/20 │intravilan│7.500 │ │ │303.198,57 │
│ │ │ │ │TRADING - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│217 │ILFOV │Tunari │Tunari │TOBESEC VIORICA │2.500 │A │55604 │55604 │20 │67;68/19 │intravilan│2.500 │ │ │101.066,19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│218 │ILFOV │Tunari │Tunari │COSTAN D. NECULAI │2.500 │A │ │ │20 │67;68/18 │intravilan│2.500 │ │ │101.066,19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│219 │ILFOV │Tunari │Tunari │GRIGORE N. SANDU │1.500 │A │ │ │20 │67;68/17 │intravilan│1.500 │ │ │60.639,71 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│220 │ILFOV │Tunari │Tunari │POPA C. DUMITRU │2500 │A │ │ │20 │67;68/16 │intravilan│2.500 │ │ │101.066,19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│221 │ILFOV │Tunari │Tunari │MAIER I. AUREL │2.500 │A │ │ │20 │67;68/15 │intravilan│2.500 │ │ │101.066,19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│222 │ILFOV │Tunari │Tunari │LUPU I. CONSTANTIN│2.500 │A │ │ │20 │67;68/14 │intravilan│2.500 │ │ │101.066,19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│223 │ILFOV │Tunari │Tunari │GANIA C. RAZVAN │2.500 │A │ │ │20 │67;68/13 │intravilan│2.500 │ │ │101.066,19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CRISTEA N. MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│224 │ILFOV │Tunari │Tunari │GRIGORE N. │8.400 │A │ │ │20 │67;68/11 │intravilan│8.400 │ │ │339.582,40 │
│ │ │ │ │GHEORGHE; STATE N.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │RUSCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ALBOI-SANDRU N. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VIOLETA; GHIMPU N.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.681.903,11 │
│225 │ILFOV │Tunari │Tunari │VICTOR; ILIE D. │41.604 │A │ │ │20 │67;68/6 │intravilan│41.604 │ │ │RON │
│ │ │ │ │ION; NITU D. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │STEFANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│226 │ILFOV │Tunari │Tunari │ALBOI SANDRU │13.839 │A │58083 │58083 │20 │67;68/6 │intravilan│13.839 │ │ │559.462,00 │
│ │ │ │ │VIOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│227 │ILFOV │Tunari │Tunari │DUTA DORINA │7.303 │A │58084 │58084 │20 │67;68/6 │intravilan│7.303 │ │ │295.234,55 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│228 │ILFOV │Tunari │Tunari │DUTA DORINA │562 │A │58092 │58092 │20 │67;68/6 │intravilan│562 │ │ │22.719,68 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│229 │ILFOV │Tunari │Tunari │HALMOSCH STELA │1.123 │A │58093 │58093 │20 │67;68/6 │intravilan│1.123 │ │ │45.398,93 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│230 │ILFOV │Tunari │Tunari │STANESCU │1.123 │A │58091 │58091 │20 │67;68/6 │intravilan│1.123 │ │ │45.398,93 RON│
│ │ │ │ │VIOLETA-GABRIELA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ALBOI-SANDRU N. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VIOLETA; GHIMPU N.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│231 │ILFOV │Tunari │Tunari │VICTOR; ILIE D. │1.123 │A │ │ │20 │ │intravilan│1.123 │ │ │45.398,93 RON│
│ │ │ │ │ION; NITU D. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │STEFANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│232 │ILFOV │Tunari │Tunari │ALBOI SANDRU │1.123 │A │58085 │58085 │20 │67;68/6 │intravilan│1.123 │ │ │45.398,93 RON│
│ │ │ │ │VIOLETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│233 │ILFOV │Tunari │Tunari │DORR W. STEFAN │5.000 │CC │ │ │20 │67;68/7 │intravilan│5.000 │ │ │340.384,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│234 │ILFOV │Tunari │Tunari │DORR STEFAN │2.734 │CC │51530 │51530 │20 │67;68/8 │intravilan│2.734 │ │ │186.122,19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│235 │ILFOV │Tunari │Tunari │DORR STEFAN │2.735 │CC │51531 │51531 │20 │67;68/8 │intravilan│2.735 │ │ │186.190,27 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│236 │ILFOV │Tunari │Tunari │IONITA MARIA │2.734 │A │51618 │51618 │20 │67;68/8 │intravilan│2.734 │ │ │110.525,99 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│237 │ILFOV │Tunari │Tunari │ALAFEN MUHIEDDIN; │4.000 │A │51736 │51736 │20 │67;68/9 │intravilan│4.000 │ │ │161.705,90 │
│ │ │ │ │SALEH HUDA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│238 │ILFOV │Tunari │Tunari │SIMION TUDOR │16.700 │A │57332 │57332 │20 │67;68/10 │intravilan│16.700 │ │ │675.122,15 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CRISTEA N. MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│239 │ILFOV │Tunari │Tunari │GRIGORE N. │14.500 │A │ │ │20 │67;68/11 │intravilan│14.500 │ │ │586.183,90 │
│ │ │ │ │GHEORGHE; STATE N.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │RUSCA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│240 │ILFOV │Tunari │Tunari │ANITOAIE V. │5.000 │A │ │ │20 │67;68/4 │intravilan│5.000 │ │ │202.132,38 │
│ │ │ │ │COSTACHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│241 │ILFOV │Tunari │Tunari │NASTASE A. ELENA │5.000 │A │ │ │20 │68;67/3 │intravilan│5.000 │ │ │202.132,38 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│242 │ILFOV │Tunari │Tunari │MILITARU MARIUS; │12.100 │A │1640 │52537 │20 │67;68/2 │intravilan│12.100 │ │ │489.160,36 │
│ │ │ │ │MILITARU AURA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│243 │ILFOV │Tunari │Tunari │HANCIOIU MARCEL; │9.300 │A │354 │58456 │20 │68;67/1 │intravilan│9.300 │ │ │375.966,23 │
│ │ │ │ │HANCIOIU EUGENIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│244 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │1.454 │A │ │ │20 │67;68/5 │intravilan│1.454 │ │ │58.780,10 RON│
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│245 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │1.589 │A │ │ │20 │- │intravilan│1.589 │ │ │64.237,67 RON│
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│246 │ILFOV │Tunari │Tunari │ILIE EMIL │3.300 │A │2522 │52043 │20 │69/2 │intravilan│3.300 │ │ │133.407,37 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│247 │ILFOV │Tunari │Tunari │ILIE EMIL │9.550 │A │2523 │52228 │20 │69/3 │intravilan│9.550 │ │ │386.072,85 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│248 │ILFOV │Tunari │Tunari │DUTA MARIA │5.000 │A │2493 │51693 │20 │69/3 │intravilan│5.000 │ │ │202.132,38 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│249 │ILFOV │Tunari │Tunari │VASILE SILVIU │4.550 │A │1446 │58442 │20 │69/3 │intravilan│4.550 │ │ │183.940,47 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│250 │ILFOV │Tunari │Tunari │VASILE VALERIU │10.000 │A │1876 │51508 │20 │69/3 │intravilan│10.000 │ │ │404.264,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│251 │ILFOV │Tunari │Tunari │ARZAN GHEORGHE │10.300 │A │2417 │51965 │20 │69/4 │intravilan│10.300 │ │ │416.392,70 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│252 │ILFOV │Tunari │Tunari │VASILE SILVIU │15.547 │A │1447 │58443 │20 │69/5 │intravilan│15.547 │ │ │628.510,42 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│253 │ILFOV │Tunari │Tunari │GUTA JANICA │10.000 │A │1448 │58434 │20 │69/5 │intravilan│10.000 │ │ │404.264,76 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │GUTA JANICA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │109.151,49 │
│254 │ILFOV │Tunari │Tunari │VASILE SILVIU; │2.700 │A │1775 │52776 │20 │69/6 │intravilan│2.700 │ │ │RON │
│ │ │ │ │VASILE VALERIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│255 │ILFOV │Tunari │Tunari │S.C. IVON PROPERTY│15.000 │A │927 │52641 │20 │69/7 │intravilan│15.000 │ │ │606.397,14 │
│ │ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │SOCIETATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │614.482,44 │
│256 │ILFOV │Tunari │Tunari │COMERCIALĂ IVON │15.200 │A │926 │51115 │20 │69/8 │intravilan│15.200 │ │ │RON │
│ │ │ │ │PROPERTY - S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│257 │ILFOV │Tunari │Tunari │MARIN TUDORA │10.001 │A │1445 │51373 │20 │69/8 │intravilan│10.001 │ │ │404.305,19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │MICIU GHEORGHE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │368.932,02 │
│258 │ILFOV │Tunari │Tunari │MIHAI PETRA; │9.126 │A │2985 │53358 │20 │69/1 │intravilan│9.126 │ │ │RON │
│ │ │ │ │NICULAE GEORGETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│259 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │774 │A │ │ │20 │69/1 │intravilan│774 │ │ │31.290,09 RON│
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│260 │ILFOV │Tunari │Tunari │LEANCA S. MIRCEA │16.800 │A │2863 │53271 │21 │73/12 │intravilan│5.196 │ │ │210.055,97 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│261 │ILFOV │Tunari │Tunari │IORGU M. MARIN │24.903 │A │3155 │53369 │21 │73/9 │intravilan│7.886 │ │ │318.803,19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CRISTEA ADRIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │141.209,68 │
│262 │ILFOV │Tunari │Tunari │DANIEL; CRISTEA │4.500 │A │1672 │58458 │21 │73/1 │intravilan│3.493 │ │ │RON │
│ │ │ │ │MARIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │DUMITRU MARIANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CORNELIA-VERONICA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│263 │ILFOV │Tunari │Tunari │DUMITRU │9.727 │A │58478 │58478 │21 │73/2 │intravilan│917 │ │ │37.071,08 RON│
│ │ │ │ │GABRIEL-PETRISOR; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DUMITRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MARIAN-IONEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│264 │ILFOV │Tunari │Tunari │ALAFEN MUHEIDDIN │3.014 │A │1491/2 │58444 │21 │73/2 │intravilan│3.014 │ │ │121.845,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│265 │ILFOV │Tunari │Tunari │ALAFEN MUHEIDDIN │850 │A │1491/1 │58432 │21 │73/2 │intravilan│850 │ │ │34.362,50 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│266 │ILFOV │Tunari │Tunari │ION MARIAN; ION │403 │CC │2890/104 │54580 │21 │73/4;73/3 │intravilan│403 │ │ │27.434,98 RON│
│ │ │ │ │ALINA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│267 │ILFOV │Tunari │Tunari │ION MARIAN; ION │419 │CC │2890/105 │54581 │21 │73/4;73/3 │intravilan│340 │ │ │23.146,14 RON│
│ │ │ │ │ALINA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│268 │ILFOV │Tunari │Tunari │ION MARIAN; ION │500 │CC │2890/20 │54324 │21 │73/4;73/3 │intravilan│265 │ │ │18.040,37 RON│
│ │ │ │ │ALINA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│269 │ILFOV │Tunari │Tunari │ION MARIAN; ION │430 │CC │2890/23 │54327 │21 │73/4;73/3 │intravilan│284 │ │ │19.333,83 RON│
│ │ │ │ │ALINA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│270 │ILFOV │Tunari │Tunari │ION MARIAN; ION │406 │CC │2890/22 │54326 │21 │73/4;73/3 │intravilan│237 │ │ │16.134,22 RON│
│ │ │ │ │ALINA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│271 │ILFOV │Tunari │Tunari │ION MARIAN; ION │402 │CC │2890/21 │54325 │21 │73/4;73/3 │intravilan│218 │ │ │14.840,76 RON│
│ │ │ │ │ALINA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│272 │ILFOV │Tunari │Tunari │ION MARIAN; ION │500 │CC │2890/19 │50259 │21 │73/4;73/3 │intravilan│281 │ │ │19.129,60 RON│
│ │ │ │ │ALINA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│273 │ILFOV │Tunari │Tunari │ION MARIAN; ION │422 │CC │2890/24 │54328 │21 │73/4;73/3 │intravilan│321 │ │ │21.852,68 RON│
│ │ │ │ │ALINA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│274 │ILFOV │Tunari │Tunari │ION MARIAN; ION │669 │CC │2890/18 │50257 │21 │73/4;73/3 │intravilan│431 │ │ │29.341,14 RON│
│ │ │ │ │ALINA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│275 │ILFOV │Tunari │Tunari │STICLARU │779 │CC │2890/7 │54313 │21 │73/4 │intravilan│648 │ │ │44.113,82 RON│
│ │ │ │ │GHEORGHE-COSMIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│276 │ILFOV │Tunari │Tunari │ION MARIAN; ION │12.562 │CC │2890/1 │54308 │21 │73/4;73/3 │intravilan│12.562 │ │ │855.181,77 │
│ │ │ │ │ALINA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│277 │ILFOV │Tunari │Tunari │ION MARIAN │11.466 │CC │1019/1 │53087 │21 │73/3 │intravilan│11.466 │ │ │780.569,51 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│278 │ILFOV │Tunari │Tunari │ION MARIAN │2.724 │CC │1018/1 │53088 │21 │73/4 │intravilan│2.724 │ │ │185.441,42 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │BUZULEAC LUCIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│279 │ILFOV │Tunari │Tunari │COTE NICULAE; │10.800 │A │2669 │52622 │21 │73/5 │intravilan│3.590 │ │ │145.131,05 │
│ │ │ │ │KOVACS IOANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │ORLOVSCHI MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│280 │ILFOV │Tunari │Tunari │LAZAROVICH ARIE; │30.000 │A │2243 │52912 │21 │73/6 │intravilan│9.907 │ │ │400.505,10 │
│ │ │ │ │SAVU ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│281 │ILFOV │Tunari │Tunari │S.C. NORMAL - │24.600 │A │2241 │52361 │21 │73/6 │intravilan│8.055 │ │ │325.635,26 │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CHICHEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CONSTANTIN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │541.108,38 │
│282 │ILFOV │Tunari │Tunari │CHICHEANU │41.300 │A │1602 │58447 │21 │73/7 │intravilan│13.385 │ │ │RON │
│ │ │ │ │STEFANIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │TIRVULOIU COSMIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│283 │ILFOV │Tunari │Tunari │CHICHEANU │4.050 │A │1660 │58459 │21 │73/8 │intravilan│1.303 │ │ │52.675,70 RON│
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│284 │ILFOV │Tunari │Tunari │CHICHEANU │4.050 │A │1661 │58455 │21 │73/8 │intravilan│1.302 │ │ │52.635,27 RON│
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│285 │ILFOV │Tunari │Tunari │CHICHEANU │4.050 │A │1659 │58427 │21 │73/8 │intravilan│1.300 │ │ │52.554,42 RON│
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│286 │ILFOV │Tunari │Tunari │CHICHEANU │6.887 │A │16 │58448 │21 │73/8 │intravilan│2.207 │ │ │89.221,23 RON│
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│287 │ILFOV │Tunari │Tunari │CHICHEANU │6.887 │A │17 │58446 │21 │73/8 │intravilan│2.202 │ │ │89.019,10 RON│
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│288 │ILFOV │Tunari │Tunari │CHICHEANU │6.887 │A │15 │58428 │21 │73/8 │intravilan│2.197 │ │ │88.816,97 RON│
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│289 │ILFOV │Tunari │Tunari │CHICHEANU │6.894 │A │14 │58445 │21 │73/8 │intravilan│2.195 │ │ │88.736,11 RON│
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │S.C. WFLD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │105.027,98 │
│290 │ILFOV │Tunari │Tunari │INVESTMENTS - │8.251 │A │2604 │52330 │21 │73/10 │intravilan│2.598 │ │ │RON │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │S.C. WFLD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │104.664,15 │
│291 │ILFOV │Tunari │Tunari │INVESTMENTS - │8.251 │A │2606 │52331 │21 │73/10 │intravilan│2.589 │ │ │RON │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│292 │ILFOV │Tunari │Tunari │S.C. NORMAL - │8.250 │A │2643 │52436 │21 │73/10 │intravilan│2.573 │ │ │104.017,32 │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │S.C. WFLD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │104.340,73 │
│293 │ILFOV │Tunari │Tunari │INVESTMENTS - │8.250 │A │1635 │52534 │21 │73/10 │intravilan│2.581 │ │ │RON │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│294 │ILFOV │Tunari │Tunari │ILIE S. MIHAI │8.900 │A │2842 │- │21 │73/11 │intravilan│2.767 │ │ │111.860,06 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│295 │ILFOV │Tunari │Tunari │TONE MARIA; TONE │2.500 │A │2649 │52510 │21 │73/16 │intravilan│1.507 │ │ │60.922,70 RON│
│ │ │ │ │PETRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│296 │ILFOV │Tunari │Tunari │TONE MIRCEA │3.351 │A │52555 │52555 │21 │73/16 │intravilan│3.351 │ │ │135.469,12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│297 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │8.100 │A │ │ │21 │73/13 │intravilan│2.493 │ │ │100.783,20 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │S.C. ARSENAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │212.117,72 │
│298 │ILFOV │Tunari │Tunari │DEVELOPMENT - │17.300 │A │2239 │52922 │21 │73/15 │intravilan│5.247 │ │ │RON │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │COTEA VALENTIN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │309.100,84 │
│299 │ILFOV │Tunari │Tunari │IONESCU MIHAIL; │25.000 │A │2864 │53270 │21 │73/14 │intravilan│7.646 │ │ │RON │
│ │ │ │ │OPREA ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │82/8, 82/9,│ │ │ │ │ │
│300 │ILFOV │Tunari │Tunari │ISRAEL YOEL; │32.662 │A │50816 │50816 │25 │82/10, 82/ │intravilan│13.148 │ │ │531.527,31 │
│ │ │ │ │ISRAEL ASSAF │ │ │ │ │ │11, │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │82/12 │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │S.C. I.G. REAL │ │ │ │ │ │82/4, 82/5,│ │ │ │ │1.228.964,87 │
│301 │ILFOV │Tunari │Tunari │ESTATE INVESTMENTS│30.400 │A │3127 │54449 │25 │82/6, 82/7 │intravilan│30.400 │ │ │RON │
│ │ │ │ │- S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│302 │ILFOV │Tunari │Tunari │NICA FLOAREA │16.200 │A │2689 │58597 │25 │82/3 │intravilan│16.200 │ │ │654.908,91 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CALMUS A. DUMITRA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │NICULAE A. IOANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│303 │ILFOV │Tunari │Tunari │NICULESCU GH. │3.500 │A │ │ │25 │82/2 │intravilan│3.500 │ │ │141.492,67 │
│ │ │ │ │MARIN; SIMION A. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │ANICA; STANCIU GH.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ELISABETA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │S.C. C.C. TUNARI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │604.254,54 │
│304 │ILFOV │Tunari │Tunari │LAND DEVELOPMENT -│14.947 │A │2298 │52301 │25 │82/1 │intravilan│14.947 │ │ │RON │
│ │ │ │ │S.R.L. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │IVAN N. ELENA, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│305 │ILFOV │Tunari │Tunari │ISPASOIU N. IOANA,│2.000 │A │ │ │25 │82/1/2 │intravilan│2.000 │ │ │80.852,95 RON│
│ │ │ │ │PETRUS N. GHEORGHE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│306 │ILFOV │Tunari │Tunari │PENE C. ELENA, │5.400 │A │ │ │25 │82/1/1 │intravilan│5.400 │ │ │218.302,97 │
│ │ │ │ │NICOLAE C. SOFIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│307 │ILFOV │Tunari │Tunari │PETRE I. FLOREA │1.000 │A │ │ │15 │48;49/12 │intravilan│1.000 │ │ │40.426,48 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│308 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │12.264 │A │ │ │15 │- │intravilan│12.264 │ │ │495.790,30 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│309 │ILFOV │Tunari │Tunari │PAROHIA TUNARI │5.000 │A │55279 │55279 │15 │49;48/5 │intravilan│5.000 │ │ │202.132,38 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │DUMITRU RODICA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│310 │ILFOV │Tunari │Tunari │PENE CONSTANTIN; │2.229 │A │3455 │53602 │15 │48;49/5 │intravilan│2.229 │ │ │90.110,62 RON│
│ │ │ │ │PENE RODICA; POPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │STEFANIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │AFUMATEANU C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MARIN; LECU C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │149.577,96 │
│311 │ILFOV │Tunari │Tunari │VASILIC.; STANGA │3.700 │A │ │ │15 │48;49/8 │intravilan│3.700 │ │ │RON │
│ │ │ │ │C. ECATERINA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │STANGA C. MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │LESTARU C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│312 │ILFOV │Tunari │Tunari │MARIANA; LESTARU │2.300 │A │ │ │15 │49/7 │intravilan│2.300 │ │ │92.980,89 RON│
│ │ │ │ │C. ELENA; STANGA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│313 │ILFOV │Tunari │Tunari │BICHIR C. EUGENIA │4.800 │A │ │ │15 │49/10 │intravilan│4.800 │ │ │194.047,08 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│314 │ILFOV │Tunari │Tunari │LECU VASILICA │4.500 │A │ │ │15 │48;49/9 │intravilan│4.500 │ │ │181.919,14 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│315 │ILFOV │Tunari │Tunari │PERCEA TITUS │14.500 │A │1436 │58457 │15 │48;49/11 │intravilan│14.500 │ │ │586.183,90 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │DUTESCU CRISTIAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │404.264,76 │
│316 │ILFOV │Tunari │Tunari │MIRCEA; NASTRUT │10.000 │A │1312 │58441 │15 │49 │intravilan│10.000 │ │ │RON │
│ │ │ │ │DANIEL GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│317 │ILFOV │Tunari │Tunari │GHINESCU ANA; │5.000 │A │2767 │51232 │15 │48+49/3 │intravilan│5.000 │ │ │202.132,38 │
│ │ │ │ │GHINESCU VIOREL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│318 │ILFOV │Tunari │Tunari │PETRE I. FLOREA │18.400 │A │ │ │15 │49/4 │intravilan│18.400 │ │ │743.847,16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│319 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │18.200 │Hr │ │ │- │CN 47/1 │intravilan│18.200 │ │ │605.921,53 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│320 │ILFOV │Tunari │Tunari │MARIN V. PETRE │15.200 │A │ │ │7 │21/67 │intravilan│15.200 │ │ │614.482,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│321 │ILFOV │Tunari │Tunari │PETRE N. │15.300 │A │ │ │7 │21/66 │intravilan│15.300 │ │ │618.525,08 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CIRSTOIU GH. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VIRGINIA.; COMAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│322 │ILFOV │Tunari │Tunari │P. VIRGINIA; ION │17.300 │A │ │ │7 │21/65 │intravilan│17.300 │ │ │699.378,03 │
│ │ │ │ │GH. NELA; MANEA P.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │GEORGETA; STROE P.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ELENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│323 │ILFOV │Tunari │Tunari │GOGONEA GR. IOAN │5.200 │A │ │ │7 │21/64 │intravilan│5.200 │ │ │210.217,68 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │BORTEA MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DUMITRU IOANA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│324 │ILFOV │Tunari │Tunari │GOGONEA MARIA; ION│2.700 │A │ │ │7 │21/63 │intravilan│2.700 │ │ │109.151,49 │
│ │ │ │ │M. COSTEL; MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │DUMITRA; MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │FLOREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │GOGONEA G. ION.; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│325 │ILFOV │Tunari │Tunari │GOGONEA G. PETRE; │13.200 │A │ │ │7 │21/62 │intravilan│13.200 │ │ │533.629,48 │
│ │ │ │ │GOGONEA G. MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │IESAN C. MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │GHEORGHE A. PETRE;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│326 │ILFOV │Tunari │Tunari │MARIN N. MARIA; │13.600 │A │ │ │7 │21/61 │intravilan│13.600 │ │ │549.800,07 │
│ │ │ │ │RAFAILESCU M. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│327 │ILFOV │Tunari │Tunari │MARIAN N. FLOREA │10.900 │A │ │ │7 │21/60 │intravilan│10.900 │ │ │440.648,59 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│328 │ILFOV │Tunari │Tunari │DINU C. FILIP │4.700 │A │ │ │7 │21/59 │intravilan│4.700 │ │ │190.004,44 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ION R. MARIN; ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │274.900,04 │
│329 │ILFOV │Tunari │Tunari │R. ANICA; ION C. │6.800 │A │ │ │7 │21/5 │intravilan│6.800 │ │ │RON │
│ │ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│330 │ILFOV │Tunari │Tunari │ION R. MARIN │9.507 │A │ │ │7 │21/4 │intravilan│9.507 │ │ │384.334,51 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│331 │ILFOV │Tunari │Tunari │COTE ST. │2.286 │A │2066 │52584 │7 │21/1 │intravilan│2.286 │ │ │92.414,92 RON│
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│332 │ILFOV │Tunari │Tunari │COTE C. MARIN │2.287 │A │2065 │52574 │7 │21/1 │intravilan│2.287 │ │ │92.455,35 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│333 │ILFOV │Tunari │Tunari │ION VASILE; ION │4.093 │A │1817 │58460 │7 │21/4 │intravilan│4.093 │ │ │165.465,57 │
│ │ │ │ │TUDORITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│334 │ILFOV │Tunari │Tunari │COJOCARU T. IOANA;│16.100 │A │ │ │7 │21/2 │intravilan│16.100 │ │ │650.866,26 │
│ │ │ │ │IONITA T. GHEORGHE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │LOVIN GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │170.478,45 │
│335 │ILFOV │Tunari │Tunari │MARIAN; LOVIN │4.217 │A │1496 │51290 │7 │21/3 │intravilan│4.217 │ │ │RON │
│ │ │ │ │EUGENIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│336 │ILFOV │Tunari │Tunari │PETRUS I. NICOLAE │16.200 │A │ │ │7 │21/7 │intravilan│16.200 │ │ │654.908,91 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │SERDARU ST. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │804.486,87 │
│337 │ILFOV │Tunari │Tunari │ALEXANDRU; TOADER │19.900 │A │ │ │7 │21/8 │intravilan│19.900 │ │ │RON │
│ │ │ │ │ST. MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CIOBANU C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ECATERINA; COTE M.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MARIA; COTE C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│338 │ILFOV │Tunari │Tunari │MARIN; COTE C. │2.241 │A │ │ │7 │21/1 │intravilan│2.241 │ │ │90.595,73 RON│
│ │ │ │ │FLOREA; DUMITRESCU│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │C. CONSTANTA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MOISE C. VIORICA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │STEFAN C. PETRUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│339 │ILFOV │Tunari │Tunari │DUMITRECU ADRIAN │1.000 │A │2067/2 │52418 │7 │21/1 │intravilan│1.000 │ │ │40.426,48 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│340 │ILFOV │Tunari │Tunari │DUMITRECU ADRIAN │1.286 │A │2067/1 │58426 │7 │21/1 │intravilan│1.286 │ │ │51.988,45 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│341 │ILFOV │Tunari │Tunari │MARCU ELENA │6.100 │A │55376 │55376 │7 │21/57 │intravilan│6.100 │ │ │246.601,50 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│342 │ILFOV │Tunari │Tunari │MARCU ALEXANDRU │22.800 │A │55377 │55377 │7 │21/56 │intravilan│22.800 │ │ │921.723,65 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│343 │ILFOV │Tunari │Tunari │GRIGORE M. IOANA │33.700 │A │ │ │7 │21/55 │intravilan│33.700 │ │ │1.362.372,24 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│344 │ILFOV │Tunari │Tunari │ANGHEL I. ANA; │13.700 │A │ │ │7 │21/54 │intravilan│13.700 │ │ │553.842,72 │
│ │ │ │ │GRIGORE M. IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CIORNOGOR S. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ELENA; CIURARU S. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │STELA; CIURARU GH.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │VICTOR; CIURARU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GH. STELIAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │282.985,33 │
│345 │ILFOV │Tunari │Tunari │CIURARU GH. │7.000 │A │ │ │7 │21/53 │intravilan│7.000 │ │ │RON │
│ │ │ │ │CRISTIAN; PETRE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S. VASILE; TUDOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S. DUMITRU; TUDOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S. NICOLAE; VASILE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │S. MARIA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│346 │ILFOV │Tunari │Tunari │CIURARU I. MARIA │11.700 │A │ │ │7 │21/52 │intravilan│11.700 │ │ │472.989,77 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│347 │ILFOV │Tunari │Tunari │TUDOR I. NICOLAE │7.000 │A │ │ │7 │21/51 │intravilan│7.000 │ │ │282.985,33 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│348 │ILFOV │Tunari │Tunari │MARIN ST. FLOREA │12.500 │A │ │ │7 │21/50 │intravilan│12.500 │ │ │505.330,95 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│349 │ILFOV │Tunari │Tunari │PAUN I. PETRA │9.140 │A │ │ │7 │21/49 │intravilan│9.140 │ │ │369.497,99 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │PAUN I. PETRA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │375.966,23 │
│350 │ILFOV │Tunari │Tunari │PAUN T. STEFANA; │9.300 │A │ │ │7 │21/48 │intravilan│9.300 │ │ │RON │
│ │ │ │ │PAUN T. DUMITRA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │IVAN GH. NICOLAE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IVAN N. GHEORGHE; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │319.369,16 │
│351 │ILFOV │Tunari │Tunari │IVAN │7.900 │A │ │ │7 │21 │intravilan│7.900 │ │ │RON │
│ │ │ │ │N. AUREL-IONEL; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IVAN N. MARIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │PARASCHIV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │230.430,91 │
│352 │ILFOV │Tunari │Tunari │GHEORGHE; │5.700 │A │1908 │51527 │7 │21 │intravilan│5.700 │ │ │RON │
│ │ │ │ │PARASCHIV IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │PARASCHIV │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │319.369,16 │
│353 │ILFOV │Tunari │Tunari │GHEORGHE; │7.900 │A │1806 │52895 │7 │21 │intravilan│7.900 │ │ │RON │
│ │ │ │ │PARASCHIV IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │IORGU I. ELENA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.148.111,92 │
│354 │ILFOV │Tunari │Tunari │VISAN I. NICOLAE; │28.400 │A │ │ │7 │21/58 │intravilan│28.400 │ │ │RON │
│ │ │ │ │VISAN I. GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│355 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │5.100 │A │ │ │7 │- │intravilan│5.100 │ │ │206.175,03 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│356 │ILFOV │Tunari │Tunari │GRIGORE A. DUMITRU│5.000 │A │ │ │7 │21/10 │intravilan│5.000 │ │ │202.132,38 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│357 │ILFOV │Tunari │Tunari │TOMA GH. │4.000 │A │ │ │7 │21/11 │intravilan│4.000 │ │ │161.705,90 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│358 │ILFOV │Tunari │Tunari │FLOREA C. ION │9.800 │A │ │ │7 │21/12 │intravilan│9.800 │ │ │396.179,46 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │DRAGNEA N. PETRA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │FLOREA N. ELENA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GHEORGHE N. C-TIN;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│359 │ILFOV │Tunari │Tunari │MIU N. MARIA; │1.800 │A │ │ │7 │21/13 │intravilan│1.800 │ │ │72.767,66 RON│
│ │ │ │ │NEACSU N. D-TRU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │PENE N. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ALEXANDRINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CHETU C. ELENA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │FLOREA P. SILVIU; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │FLOREA C. JEAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│360 │ILFOV │Tunari │Tunari │FLOREA C. ION; │9.000 │A │ │ │7 │21/14 │intravilan│9.000 │ │ │363.838,28 │
│ │ │ │ │FLOREA P. MARIAN; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │MINCU C. MARIA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │POPESCU C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CONSTANTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│361 │ILFOV │Tunari │Tunari │STOICA MARIA │4.114 │A │2058/4 │53054 │7 │21/15 │intravilan│4.114 │ │ │166.314,52 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│362 │ILFOV │Tunari │Tunari │NASTASE IORDAN │4.113 │A │2058/3 │53053 │7 │21/15 │intravilan│4.113 │ │ │166.274,10 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│363 │ILFOV │Tunari │Tunari │GHENEA ELENA │2.057 │A │2058/2 │53052 │7 │21/15 │intravilan│2.057 │ │ │83.157,26 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│364 │ILFOV │Tunari │Tunari │COTE DUMITRU │2.057 │A │2058/1 │53051 │7 │21/15 │intravilan│2.057 │ │ │83.157,26 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │AL-TAHA OMAR; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │446.146,59 │
│365 │ILFOV │Tunari │Tunari │ANBAR MOHAMED │11.036 │A │1501 │51267 │7 │21/16 │intravilan│11.036 │ │ │RON │
│ │ │ │ │YASER │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│366 │ILFOV │Tunari │Tunari │COJOCARU │18.644 │A │1495 │58435 │7 │21/17 │intravilan│18.644 │ │ │753.711,22 │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│367 │ILFOV │Tunari │Tunari │CIURARU I. │19.100 │A │ │ │7 │21/18 │intravilan│19.100 │ │ │772.145,69 │
│ │ │ │ │GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │COMAN VETA; FILIP │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GABRIELA; GHITA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│368 │ILFOV │Tunari │Tunari │DUMITRU; GOMNEA │16.200 │A │ │ │7 │21 │intravilan│16.200 │ │ │654.908,91 │
│ │ │ │ │STEFANA; MOTATU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │TUDORA; RADOI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MAGDALENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│369 │ILFOV │Tunari │Tunari │MOTATU M. STEFAN │7.700 │A │ │ │7 │21/20 │intravilan│7.700 │ │ │311.283,87 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│370 │ILFOV │Tunari │Tunari │GOMNEA IOANA; │17.900 │A │ │ │7 │21 │intravilan│17.900 │ │ │723.633,92 │
│ │ │ │ │GOMNEA PETRUTA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│371 │ILFOV │Tunari │Tunari │FILIP GABRIELA │15.135 │A │55781 │55781 │7 │21 │intravilan│15.135 │ │ │611.854,71 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│372 │ILFOV │Tunari │Tunari │MORARU (FOSTA │15.135 │A │55780 │55780 │7 │21 │intravilan│15.135 │ │ │611.854,71 │
│ │ │ │ │RADOI) MAGDALENA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│373 │ILFOV │Tunari │Tunari │TUDORACHE │7.800 │A │ │ │7 │21/23 │intravilan│7.800 │ │ │315.326,51 │
│ │ │ │ │ECATERINA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│374 │ILFOV │Tunari │Tunari │ENE P. MARIA │2.400 │A │ │ │7 │21 │intravilan│2.400 │ │ │97.023,54 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │COJOCARU I. PETRA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│375 │ILFOV │Tunari │Tunari │ILIE P. GABI; ILIE│25.600 │A │ │ │7 │21/25 │intravilan│25.600 │ │ │1.034.917,79 │
│ │ │ │ │P. SILVIA; NEGRUT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
│ │ │ │ │M. STELIANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│376 │ILFOV │Tunari │Tunari │ENE S. DUMITRU │13.000 │A │ │ │7 │21/26 │intravilan│13.000 │ │ │525.544,19 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│377 │ILFOV │Tunari │Tunari │VISAN N. ASPASIA │5.000 │A │ │ │7 │21/27 │intravilan│5.000 │ │ │202.132,38 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │BARBU V. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ALEXANDRU; BARBU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │165.748,55 │
│378 │ILFOV │Tunari │Tunari │V. PETRA; FLOREA │4.100 │A │ │ │7 │21/28 │intravilan│4.100 │ │ │RON │
│ │ │ │ │V. STANA; RUSEANU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │V. STEFANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│379 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │25.000 │A │ │ │7 │21/29 │intravilan│25.000 │ │ │1.010.661,90 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│380 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │9.800 │A │ │ │7 │21/29 │intravilan│9.800 │ │ │396.179,46 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│381 │ILFOV │Tunari │Tunari │NEACSU VALENTIN │8.536 │A │2077 │52458 │7 │21/30 │intravilan│8.536 │ │ │345.080,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│382 │ILFOV │Tunari │Tunari │NEACSU VALENTIN │1.600 │A │2076 │52459 │7 │21/31 │intravilan│1.600 │ │ │64.682,36 RON│
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│383 │ILFOV │Tunari │Tunari │NICULAE T. │9.000 │A │ │ │7 │21/32 │intravilan│9.000 │ │ │363.838,28 │
│ │ │ │ │PETRU-PAVEL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │CUCUTAN C.DOINA; │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GOSPODIN C. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│384 │ILFOV │Tunari │Tunari │CONSTANTIN; │2.000 │A │ │ │7 │21/33 │intravilan│2.000 │ │ │80.852,95 RON│
│ │ │ │ │NICOLAE GH. ELENA;│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │PETRE GH. VASILICA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │BURDAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.007.387,36 │
│385 │ILFOV │Tunari │Tunari │ALEXANDRINA; │24.919 │A │2861 │53113 │7 │21/34 │intravilan│24.919 │ │ │RON │
│ │ │ │ │GHEORGHE VICTOR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│386 │ILFOV │Tunari │Tunari │NASTURE E. MARIA │7.900 │A │ │ │7 │21/35 │intravilan│7.900 │ │ │319.369,16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│387 │ILFOV │Tunari │Tunari │NICULAE ELISABETA │16.200 │A │ │ │7 │21/36 │intravilan│16.200 │ │ │654.908,91 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│388 │ILFOV │Tunari │Tunari │CIURARU I. STAN │8.400 │A │ │ │7 │21/37 │intravilan│8.400 │ │ │339.582,40 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│389 │ILFOV │Tunari │Tunari │CIUCA M. FLOREA │5.300 │A │ │ │7 │21/38 │intravilan│5.300 │ │ │214.260,32 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ION R. MARIN; ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │274.900,04 │
│390 │ILFOV │Tunari │Tunari │R. ANICA; ION C. │6.800 │A │ │ │7 │21/39 │intravilan│6.800 │ │ │RON │
│ │ │ │ │IOANA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│391 │ILFOV │Tunari │Tunari │CRISTEA MARIA; │2.502 │A │50294 │50294 │7 │21/40 │intravilan│2.502 │ │ │101.147,04 │
│ │ │ │ │CRISTEA CONSTANTIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│392 │ILFOV │Tunari │Tunari │TODEA ZEFIR-RADU │25.700 │A │1477 │56053 │7 │21/41 │intravilan│25.700 │ │ │1.038.960,43 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│393 │ILFOV │Tunari │Tunari │TOCILA T. PETRE │18.300 │A │ │ │7 │21/42 │intravilan│18.300 │ │ │739.804,51 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│394 │ILFOV │Tunari │Tunari │MUSTATA I. IOANA │18800 │A │ │ │7 │21/43 │intravilan│18800 │ │ │760.017,75 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │GHEORGHE D. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │STOIAN; GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │258.729,45 │
│395 │ILFOV │Tunari │Tunari │D. DUMITRU; │6.400 │A │ │ │7 │21/44 │intravilan│6.400 │ │ │RON │
│ │ │ │ │GHEORGHE D. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│396 │ILFOV │Tunari │Tunari │GHEORGHE D. │2.100 │A │ │ │7 │21/45 │intravilan│2.100 │ │ │84.895,60 RON│
│ │ │ │ │CONSTANTIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │DURA MARIA; ION │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │IOANA; IVAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.431.097,25 │
│397 │ILFOV │Tunari │Tunari │NICOLAE; IVAN │35.400 │A │ │ │7 │21/46 │intravilan│35.400 │ │ │RON │
│ │ │ │ │ION-AUREL; IVAN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ALEXANDRU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│398 │ILFOV │Tunari │Tunari │ENE STAN │8.041 │A │1494 │- │7 │21/9 │intravilan│8.041 │ │ │325.069,29 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│399 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │638 │A │ │ │7 │- │intravilan│638 │ │ │25.792,09 RON│
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│400 │ILFOV │Tunari │Tunari │PETRE ST. IOANA │22.900 │A │ │ │7 │21/69 │intravilan│22.900 │ │ │925.766,30 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│401 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │3.700 │A │ │ │8 │- │intravilan│3.700 │ │ │149.577,96 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│402 │ILFOV │Tunari │Tunari │*PROPRIETAR │3.771 │A │ │ │8 │- │intravilan│3.771 │ │ │152.448,24 │
│ │ │ │ │NEIDENTIFICAT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│403 │ILFOV │Tunari │Tunari │KALFOPOULOS │15.000 │A │725 │57592 │8 │25/13 │intravilan│15.000 │ │ │606.397,14 │
│ │ │ │ │GEORGIOS │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│404 │ILFOV │Tunari │Tunari │ILCIOV D. ILCIOV │4.000 │A │ │ │8 │25/6/2 │intravilan│4.000 │ │ │161.705,90 │
│ │ │ │ │D. GHEORGHE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│405 │ILFOV │Tunari │Tunari │RADU C. ELISABETA │38.434 │A │3331 │54429 │8 │25/7-25/8 │intravilan│38.434 │ │ │1.553.751,18 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │RADU TRAIAN; RADU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.498.811,60 │
│406 │ILFOV │Tunari │Tunari │C. CONSTANTIN; │37.075 │A │3330 │54430 │8 │25/6/1 │intravilan│37.075 │ │ │RON │
│ │ │ │ │RADU IRINA VIORICA│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│407 │ILFOV │Tunari │Tunari │ION A. RUSE; POPA │7.500 │A │3203 │53752 │8 │25/4 │intravilan│7.500 │ │ │303.198,57 │
│ │ │ │ │L. COSTICA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│408 │ILFOV │Tunari │Tunari │DAMASCHIN TUDORA │7.500 │A │3199 │53751 │8 │25/4 │intravilan│7.500 │ │ │303.198,57 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RON │
├────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼─────────────┤
│409 │ILFOV │Tunari │Tunari │POPA COSTICA │5.975 │A │3201 │53754 │8 │25/4 │intravilan^