Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 788 din 4 noiembrie 2019  privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Oncologic Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 788 din 4 noiembrie 2019 privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucureşti, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 894 din 6 noiembrie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 333 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, al art. 193 alin. (7) lit. d^1) şi alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 861 alin. (3) şi art. 868 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă închirierea unor spaţii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în scopul instalării unor automate de ceai/cafea/produse de igienă personală, produse alimentare şi punct de difuzare presă, în vederea asigurării unor condiţii optime pacienţilor şi aparţinătorilor acestora.

    ART. 2
    (1) Închirierea spaţiilor prevăzute la art. 1 se va realiza prin licitaţie publică, în condiţiile legii.
    (2) Se împuterniceşte Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu“ Bucureşti, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii, în calitate de administrator al bunurilor imobile, să organizeze procedura de licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor prevăzute la art. 1.
    (3) Contractul de închiriere se încheie de către unitatea sanitară prevăzută la alin. (2) pentru o perioadă de 10 (zece) ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional.
    (4) O cotă-parte de 20% din chiria încasată, potrivit contractului prevăzut la alin. (3), rămâne la dispoziţia unităţii sanitare prevăzute la alin. (2), pentru întreţinerea imobilelor aflate în administrarea sa şi pentru dezvoltare, iar restul de 80% din chirie se va vira la bugetul de stat.
    (5) Preţul minim lunar pentru închirierea spaţiilor prevăzute în anexă este de 10 euro/mp, echivalent în lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua licitaţiei.
    (6) Închirierea spaţiilor prevăzute la art. 1 se realizează fără afectarea circuitelor medicale şi desfăşurării şi organizării activităţii medicale.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Tiberius-Marius Brădăţan,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 4 noiembrie 2019.
    Nr. 788.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunurilor din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Oncologic
    „Prof. Dr. Al. Trestioreanu“ Bucureşti (CUI: 4203709), unitate sanitară aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii, care vor fi închiriate

┌──────┬───────────┬──────────┬─────────┬────────────┬────────────────────────┐
│ │ │ │ │Descrierea │ │
│ │ │ │ │tehnică a │Caracteristicile │
│ │ │ │Denumirea│bunului │spaţiului care se │
│ │ │ │bunului │(suprafaţă │închiriază │
│Nr. │Codul │ │care face│construită, │ │
│M.F.P.│de │Adresa │obiectul │suprafaţă ├───────────┬────────────┤
│ │clasificare│ │actului │desfăşurată,│ │ │
│ │ │ │normativ │regim │Suprafaţa │ │
│ │ │ │ │înălţime, │care se │Destinaţia │
│ │ │ │ │suprafaţă │închiriază │ │
│ │ │ │ │teren, CF) │ │ │
├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Amplasare │
│ │ │ │ │ │ │automate │
│ │ │ │ │ │ │după cum │
│ │ │ │ │ │ │urmează: │
│ │ │ │ │ │Su = 6 mp │- 4 mp │
│ │ │ │ │ │din │pentru 2 │
│ │ │ │ │ │demisolul │automate │
│ │ │ │ │ │clădirii C1│produse │
│ │ │ │ │ │- corp B1 │alimentare │
│ │ │ │ │ │identificat│preambalate;│
│ │ │ │ │ │prin │- 2 mp │
│ │ │ │ │ │nr. cad. │pentru 2 │
│ │ │ │ │ │213670 – C1│automate │
│ │ │ │ │ │ │băuturi │
│ │ │ │ │ │ │nealcoolice │
│ │ │ │ │ │ │sucuri/apă/ │
│ │ │ │ │ │ │cafea │
│ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Amplasare │
│ │ │ │ │ │ │automate │
│ │ │ │ │ │ │după cum │
│ │ │ │ │ │ │urmează: │
│ │ │ │ │ │Su = 4 mp │- 2 mp │
│ │ │ │ │ │din │pentru 1 │
│ │ │ │ │ │parterul │automat │
│ │ │ │ │ │clădirii C1│produse │
│ │ │ │ │ │- corp B1 │alimentare │
│ │ │ │ │ │identificat│preambalate;│
│ │ │ │ │ │prin │- 2 mp │
│ │ │ │ │ │nr. cad. │pentru 2 │
│ │ │ │ │ │213670 – C1│automate │
│ │ │ │ │ │ │băuturi │
│ │ │ │ │ │ │nealcoolice │
│ │ │ │ │ │ │sucuri/apă/ │
│ │ │ │ │ │ │cafea │
│ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Su = 10 mp │ │
│ │ │ │ │ │din │ │
│ │ │ │ │ │parterul │Amplasare │
│ │ │ │ │ │clădirii C1│punct pentru│
│ │ │ │ │ │- corp B1 │difuzarea │
│ │ │ │ │ │identificat│presei │
│ │ │ │ │ │prin │ │
│ │ │ │ │ │nr. cad. │ │
│ │ │ │ │ │213670 – C1│ │
│ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Su = 10 mp │ │
│ │ │ │ │ │din │Amplasare │
│ │ │ │ │ │parterul │punct pentru│
│ │ │ │ │ │clădirii C1│distribuţia │
│ │ │ │ │ │- corp B1 │produselor │
│ │ │ │ │ │identificat│alimentare │
│ │ │ │ │ │prin │preambalate │
│ │ │ │ │ │nr. cad. │ │
│ │ │ │ │ │213670 – C1│ │
│ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Su = 1 mp │ │
│ │ │ │ │C1 = S + D +│din etajul │ │
│ │ │ │ │8E; │1 │Amplasare │
│ │ │ │ │Sc = 8.817 │al clădirii│automat │
│ │ │ │ │mp; │C1 - corp │băuturi │
│ │ │ │ │Sd = 32.491 │B1 │nealcoolice │
│ │ │ │ │mp; │identificat│sucuri/apă │
│ │ │ │ │C2 = S + D; │prin │ │
│ │ │ │ │Sc = 288 mp;│nr. cad. │ │
│ │ │ │ │Sd = 288 mp;│213670 – C1│ │
│ │ │ │ │C3 = S + D; ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Sc = 291 mp;│Su = 1 mp │ │
│ │ │ │ │Sd = 291 mp;│din etajul │ │
│ │ │ │ │C4 = S + D +│2 │Amplasare │
│ │ │ │ │1E; │al clădirii│automat │
│ │ │ │ │Sc = 526 mp;│C1 - corp │băuturi │
│ │ │ │ │Sd = 583 mp;│B1 │calde ceai/ │
│ │ │Municipiul│ │C5 = D + 6E;│identificat│cafea │
│ │ │Bucureşti,│ │Sc = 428 mp;│prin │ │
│ │ │Şoseaua │Clădire │Sd = 2.518 │nr. cad. │ │
│34181 │8.25.01 │Fundeni │IOB şi │mp; │213670 – C1│ │
│ │ │nr. 252, │anexe │C8 = P; ├───────────┼────────────┤
│ │ │sectorul 2│ │Sc = 144 mp;│Su = 3 mp │ │
│ │ │ │ │Sd = 144 mp;│din │ │
│ │ │ │ │C9 = P; │parterul │Amplasare │
│ │ │ │ │Sc = 50 mp; │clădirii C1│automat │
│ │ │ │ │Sd = 50 mp; │- corp B2 │produse de │
│ │ │ │ │C10 = P; │identificat│igienă │
│ │ │ │ │Sc = 101 mp;│prin │personală │
│ │ │ │ │Sd = 101 mp;│nr. cad. │ │
│ │ │ │ │C11 = P; │213670 – C1│ │
│ │ │ │ │Sc = 14 mp; ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Sd = 14 mp; │ │Amplasare │
│ │ │ │ │C12 = P; │ │automate │
│ │ │ │ │Sc = 20 mp; │ │după cum │
│ │ │ │ │Sd = 20 mp; │Su = 6 mp │urmează: │
│ │ │ │ │Nr. paturi =│din etajul │- 4 mp │
│ │ │ │ │643; │1 │pentru 2 │
│ │ │ │ │CF = nr. │al clădirii│automate │
│ │ │ │ │213670 │C1 - corp │produse │
│ │ │ │ │ │B2 │alimentare │
│ │ │ │ │ │identificat│preambalate;│
│ │ │ │ │ │prin │- 2 mp │
│ │ │ │ │ │nr. cad. │pentru 2 │
│ │ │ │ │ │213670 – C1│automate │
│ │ │ │ │ │ │băuturi │
│ │ │ │ │ │ │nealcoolice │
│ │ │ │ │ │ │sucuri/apă/ │
│ │ │ │ │ │ │cafea │
│ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Amplasare │
│ │ │ │ │ │Su = 2 mp │automate │
│ │ │ │ │ │din etajul │după cum │
│ │ │ │ │ │4 │urmează: │
│ │ │ │ │ │al clădirii│- 2 mp │
│ │ │ │ │ │C1 - corp C│pentru 2 │
│ │ │ │ │ │identificat│automate │
│ │ │ │ │ │prin │băuturi │
│ │ │ │ │ │nr. cad. │nealcoolice │
│ │ │ │ │ │213670 – C1│sucuri/apă/ │
│ │ │ │ │ │ │cafea │
│ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Amplasare │
│ │ │ │ │ │Su = 2 mp │automate │
│ │ │ │ │ │din etajul │după cum │
│ │ │ │ │ │5 │urmează: │
│ │ │ │ │ │al clădirii│- 2 mp │
│ │ │ │ │ │C1 - corp C│pentru 2 │
│ │ │ │ │ │identificat│automate │
│ │ │ │ │ │prin │băuturi │
│ │ │ │ │ │nr. cad. │nealcoolice │
│ │ │ │ │ │213670 – C1│sucuri/apă/ │
│ │ │ │ │ │ │cafea │
│ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Amplasare │
│ │ │ │ │ │Su = 2 mp │automate │
│ │ │ │ │ │din etajul │după cum │
│ │ │ │ │ │6 │urmează: │
│ │ │ │ │ │al clădirii│- 2 mp │
│ │ │ │ │ │C1 - corp C│pentru 2 │
│ │ │ │ │ │identificat│automate │
│ │ │ │ │ │prin │băuturi │
│ │ │ │ │ │nr. cad. │nealcoolice │
│ │ │ │ │ │213670 – C1│sucuri/apă/ │
│ │ │ │ │ │ │cafea │
│ │ │ │ │ ├───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Amplasare │
│ │ │ │ │ │Su = 2 mp │automate │
│ │ │ │ │ │din etajul │după cum │
│ │ │ │ │ │7 │urmează: │
│ │ │ │ │ │al clădirii│- 2 mp │
│ │ │ │ │ │C1 - corp C│pentru 2 │
│ │ │ │ │ │identificat│automate │
│ │ │ │ │ │prin │băuturi │
│ │ │ │ │ │nr. cad. │nealcoolice │
│ │ │ │ │ │213670 – C1│sucuri/apă/ │
│ │ │ │ │ │ │cafea │
└──────┴───────────┴──────────┴─────────┴────────────┴───────────┴────────────┘


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016