Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 748 din 14 octombrie 2019  privind înscrierea unui imobil, situat în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1568, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 748 din 14 octombrie 2019 privind înscrierea unui imobil, situat în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului 1568, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 844 din 17 octombrie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului situat în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu nr. 90/2017.
    (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se utilizează de Ministerul Apărării Naţionale pentru desfăşurarea activităţilor specifice domeniului apărării naţionale.

    ART. 2
    (1) Se aprobă comasarea imobilului menţionat la art. 1 cu imobilul 1568, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. MFP 107139.
    (2) Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului 1568, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a comasării acestuia cu imobilul prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 4
    Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Gabriel-Beniamin Leş
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 14 octombrie 2019.
    Nr. 748.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului situat în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa,
    care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
    şi se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a transmiterii acestuia
    în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu nr. 90/2017

┌───┬───────────┬─────────┬─────────────┬────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │Elementele-cadru│ │Actul │ │
│ │ │ │ │de descriere │ │normativ în │Persoana │
│ │ │ │ │tehnică/Valorile│ │baza căruia │juridică care│
│ │ │Denumirea│ │contabile │Valoarea │bunul imobil│preia │
│Nr.│Codul de │bunului │Adresa │aferente │de │a fost │imobilul │
│MFP│clasificare│imobil │ │activelor fixe │inventar │transmis în │în │
│ │ │ │ │corporale ce │(lei) │domeniul │administrare/│
│ │ │ │ │compun bunul/ │ │public al │CUI │
│ │ │ │ │Cartea funciară/│ │statului │ │
│ │ │ │ │Nr. cadastral │ │ │ │
├───┼───────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │1. Construcţii │ │ │ │
│ │ │ │ │Pavilionul B: │ │ │ │
│ │ │ │ │- suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │construită - 647│ │ │ │
│ │ │ │ │mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │desfăşurată - │ │ │ │
│ │ │ │ │1.294 mp │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoarea │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │794.301,22 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │2. Amenajări la │ │ │ │
│ │ │ │ │teren: │ │ │ │
│ │ │ │ │- reţea de │ │Hotărârea │Statul român,│
│ │ │ │Judeţul │alimentare cu │ │Consiliului │domeniul │
│ │ │ │Constanţa, │apă - 55 ml - │ │Local al │public, în │
│*) │8.19.01 │Imobil │comuna Mihail│valoarea │923.836,85│Comunei │administrarea│
│ │ │ │Kogălniceanu,│contabilă - │ │Mihail │Ministerului │
│ │ │ │str. Tomis │1.069,55 lei │ │Kogălniceanu│Apărării │
│ │ │ │nr. 7 │- reţea de │ │nr. 90/2017 │Naţionale CUI│
│ │ │ │ │canalizare - 15 │ │ │- 4183229 │
│ │ │ │ │ml │ │ │ │
│ │ │ │ │- valoarea │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │534,75 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │3. Teren: │ │ │ │
│ │ │ │ │- suprafaţa │ │ │ │
│ │ │ │ │terenului - │ │ │ │
│ │ │ │ │4.627 mp - │ │ │ │
│ │ │ │ │valoarea │ │ │ │
│ │ │ │ │contabilă - │ │ │ │
│ │ │ │ │127.931,33 lei │ │ │ │
│ │ │ │ │C.F. 102134 │ │ │ │
│ │ │ │ │Nr. cad. 102134 │ │ │ │
└───┴───────────┴─────────┴─────────────┴────────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┘


    *) Nr. MFP se acordă de Ministerul Finanţelor Publice odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului 1568 Mihail Kogălniceanu, aflat în domeniul public al statului
    şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează valoarea de inventar
    ca urmare a comasării acestuia cu imobilul situat în comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa,
    transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mihail Kogălniceanu nr. 90/2017

┌────┬──────┬────────────┬─────────┬─────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │Elementele-cadru│Valoarea │Persoana │
│Nr. │Nr. │Codul de │Denumirea│ │de descriere │de inventar a │juridică care│
│crt.│MFP │clasificaţie│bunului │Adresa │tehnică/Cartea │bunului imobil │deţine │
│ │ │ │imobil │ │funciară/Nr. │(lei) │imobilul în │
│ │ │ │ │ │cadastral │ │administrare │
├────┼──────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Judeţul │ │ │Statul român,│
│ │ │ │ │Constanţa, │Construcţii şi │ │în │
│ │ │ │ │comuna Mihail│teren*) │ │administrarea│
│1 │*) │8.19.01 │Imobil │Kogălniceanu,│C.F. 102134 │923.836,85 │Ministerului │
│ │ │ │ │str. Tomis │Nr. cad. 102134 │ │Apărării │
│ │ │ │ │nr. 7 │ │ │Naţionale │
│ │ │ │ │ │ │ │CUI - 4183229│
├────┼──────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Judeţul │ │ │Statul român,│
│ │ │ │ │Constanţa, │Construcţii şi │ │în │
│ │ │ │Imobil │comuna Mihail│teren*) │ │administrarea│
│2 │107139│8.19.01 │1568 │Kogălniceanu,│C.F. 102135 │979.379**) │Ministerului │
│ │ │ │ │str. Tomis │Nr. cad. 102135 │ │Apărării │
│ │ │ │ │nr. 7 │ │ │Naţionale │
│ │ │ │ │ │ │ │CUI - 4183229│
├────┼──────┼────────────┼─────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Judeţul │Construcţii şi │ │Statul român,│
│ │ │ │ │Constanţa, │teren*) │ │în │
│ │ │ │Imobil │comuna Mihail│C.F. 102134 │ │administrarea│
│3 │107139│8.19.01 │1568 │Kogălniceanu,│Nr. cad. 102134 │1.903.215,85***)│Ministerului │
│ │ │ │ │str. Tomis │C.F. 102135 │ │Apărării │
│ │ │ │ │nr. 7 │Nr. cad. 102135 │ │Naţionale │
│ │ │ │ │ │ │ │CUI - 4183229│
└────┴──────┴────────────┴─────────┴─────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┘


    *) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
    **) Valoarea de inventar a imobilului 1568, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
    ***) Valoarea de inventar actualizată a imobilului 1568, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a comasării cu imobilul de la nr. crt. 1, care a revenit în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016