Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 727 din 2 octombrie 2019  privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 727 din 2 octombrie 2019 privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 820 din 9 octombrie 2019
    Având în vedere dispoziţiile art. 28 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se reorganizează Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, cu sediul în municipiul Brăila, Şoseaua Vizirului, km 9, judeţul Brăila, în instituţie de drept public organizată ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, denumită în continuare Staţiunea.

    ART. 2
    (1) Patrimoniul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, care se reorganizează păstrându-şi denumirea, se preia prin protocol de predare-preluare de către Staţiune şi va fi actualizat potrivit prevederilor art. 16.
    (2) Staţiunea administrează suprafaţa de teren agricol şi neagricol din domeniul public al statului, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, la numărul de inventar MFP 115555 cu suprafaţa de 2.816,204 ha, din care suprafaţa 2.815,2531 ha reprezintă suprafaţa indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.15 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Staţiunii sunt prevăzute în anexa nr. 1, care cuprinde şi actualizarea valorilor de inventar, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    (1) Staţiunea are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul culturii plantelor de câmp şi desfăşoară şi următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:
    a) diviziunea 01 - Agricultura, vânătoarea şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente, clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0112 Cultivarea orezului; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0115 Cultivarea tutunului; clasa 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 014 Creşterea animalelor; clasa 0141 Creşterea bovinelor de lapte; clasa 0142 Creşterea altor bovine; clasa 0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline; clasa 0145 Creşterea ovinelor şi caprinelor; 0146 Creşterea porcinelor; clasa 0147 Creşterea păsărilor; clasa 0149 Creşterea altor animale; grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;
    b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor de amidon; clasa 1061 Fabricarea produselor de morărit; grupa 107 Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase; clasa 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; grupa 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor; clasa 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă;
    c) diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri;
    d) diviziunea 45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi motocicletelor, grupa 453 Comerţ cu piese şi accesorii pentru autovehicule; clasa 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;
    e) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 466 Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri; grupa 4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor; grupa 4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor unelte;
    f) diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5819 Alte activităţi de editare;
    g) diviziunea 62 - Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;
    h) diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 691 Activităţi juridice; clasa 6910 Activităţi juridice; grupa 692 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal;
    i) diviziunea 70 - Activităţi ale direcţiilor, centralelor, birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
    j) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
    k) diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;
    l) diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.

    (2) Staţiunea desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Staţiunea se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public sau privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară sau străinătate, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Finanţarea activităţii Staţiunii se realizează potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Staţiunea poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Staţiunea organizează şi conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituţiilor publice.
    (2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Staţiunii, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    (1) Personalul Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila care se reorganizează se preia de către noua unitate fără concurs.
    (2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.
    (3) Salarizarea personalului Staţiunii se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
    (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Staţiunea poate încheia contracte de prestări de servicii, potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    Numărul maxim de posturi aprobat pentru Staţiune este 92.

    ART. 10
    (1) Veniturile şi cheltuielile Staţiunii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia, reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
    (2) Staţiunea întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Staţiunii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

    ART. 11
    Staţiunea efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică ale Staţiunii se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Directorul instituţiei îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 13
    (1) Conducerea Staţiunii este asigurată de consiliul de administraţie şi de director, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) şi c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract de management potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Persoana care ocupă funcţia de director al Staţiunii are funcţia de bază la această unitate, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din aceeaşi lege.
    (3) Atribuţiile conducerii se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Staţiunii.

    ART. 14
    Activitatea ştiinţifică a Staţiunii este coordonată de un consiliu ştiinţific al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    Staţiunea are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

    ART. 16
    Staţiunea are obligaţia să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară pentru construcţiile şi terenul aflate în administrarea şi proprietatea sa, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca Staţiunea să solicite Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, iniţierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafeţelor de teren indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexa nr. 3.15 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

    ART. 17
    (1) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    a) actualizarea valorii de inventar şi, după caz, a denumirii şi a descrierii tehnice ale bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Staţiunii, potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;
    b) modificarea administratorului, denumirii, codului de clasificare şi a descrierii tehnice ale imobilelor înscrise la nr. MFP 115555 şi 153848, potrivit anexelor nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre;
    c) scăderea de la numărul de inventar MFP 115555 a suprafeţei de teren de 0,0706 ha în temeiul Legii nr. 216/2004 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Cărţii funciare nr. 71731/Chiscani şi a suprafeţei de teren de 0,8282 ha, potrivit prevederilor anexei nr. 7.9 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 257/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul privat al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila în domeniul privat al comunei Chiscani şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Chiscani, judeţul Brăila.

    (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceeaşi hotărâre a Guvernului.

    ART. 18
    La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 8, cu excepţia punctului 1, şi anexa nr. 8.a) la Hotărârea Guvernului nr. 1.460/2006 privind înfiinţarea unor staţiuni de cercetare-dezvoltare agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp prin reorganizarea unor staţiuni de cercetare şi producţie agricolă în domeniul culturii plantelor de câmp, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 915 şi 915 bis din 10 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se abrogă.

    ART. 19
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul cercetării şi inovării,
                    Nicolae Hurduc
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 2 octombrie 2019.
    Nr. 727.
    ANEXA 1

    Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului
    aflate în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, C.U.I. 2240280

┌──────┬───────────┬──────────────┬────────────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │Descrierea │ │Valoarea │
│Nr. │Codul de │Denumirea │tehnică │Adresa │de │
│M.F. │clasificare│ │(pe scurt) │ │inventar │
│ │ │ │ │ │(lei) │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│114728│8.28.10 │Clădire cu 4 │Din cărămidă│judeţul: │1.036 │
│ │ │încăperi │ │Brăila; MRJ │ │
│ │ │ │ │Brăila; câmp│ │
│ │ │ │ │experimental│ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Sistem │Ţeavă │judeţul: │ │
│114792│8.28.10 │irigaţii │azbociment +│Brăila, MRJ │65.573 │
│ │ │culturi câmp │ţeavă oţel │Brăila, │ │
│ │ │ │ │Ferma nr. 2 │ │
│ │ │ │ │DN 2B, sat │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│114793│8.28.10 │Platformă │Din beton │judeţul: │633 │
│ │ │ │ │Brăila; MRJ │ │
│ │ │ │ │Brăila, │ │
│ │ │ │ │Sect. ADT │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │S = 94 mp, │judeţul: │ │
│ │ │ │fundaţie │Brăila, │ │
│114794│8.28.08 │Remiză │beton, │comuna │12.486 │
│ │ │maşini-unelte │acoperiş │Stăncuţa, │ │
│ │ │ │azbociment, │T134 - corp │ │
│ │ │ │CF nr. 70922│de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 28 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │Fundaţie │Ţara: │ │
│ │ │ │beton, zid │România; │ │
│114795│8.28.03 │Clădire cu │de cărămidă,│judeţul: │20.435 │
│ │ │laboratoare │acoperiş │Brăila, MRJ │ │
│ │ │ │terasă │Brăila, câmp│ │
│ │ │ │ │experimental│ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 111 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila, │ │
│ │ │Centrală │pereţi │comuna │ │
│114801│8.28.10 │telefonică cu │cărămidă, │Chiscani, │2.552 │
│ │ │grup sanitar │acoperiş │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │tablă, CF │T91 P570 - │ │
│ │ │ │nr. 72423 - │corp de │ │
│ │ │ │C13 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │S = 484 mp, │Ţara: │ │
│ │ │ │S + P pentru│România; │ │
│ │ │ │300 │judeţul: │ │
│ │ │ │muncitori, │Brăila, │ │
│ │ │ │fundaţie │comuna │ │
│114802│8.28.12 │Cantină │beton, │Chiscani, │11.127 │
│ │ │ │pereţi │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │cărămidă, CF│T91 P570 - │ │
│ │ │ │nr. 72423 - │corp de │ │
│ │ │ │C7 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │S = 335 mp, │Ţara: │ │
│ │ │ │P + 1, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila, │ │
│ │ │Clădire │pereţi din │comuna │ │
│114920│8.28.10 │laborator │cărămidă, │Chiscani, │64.608 │
│ │ │ │acoperită cu│T91 P569/3, │ │
│ │ │ │tablă, CF │T91 P570 - │ │
│ │ │ │nr. 72423 - │corp de │ │
│ │ │ │C2 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │S = 93 mp, │judeţul: │ │
│ │ │ │fundaţie │Brăila, │ │
│ │ │Clădire două │beton, │comuna │ │
│114921│8.28.12 │apartamente │pereţi │Chiscani, │9.312 │
│ │ │ │cărămidă, CF│T91 P569/3, │ │
│ │ │ │nr. 72423 - │T91 P570 - │ │
│ │ │ │C4 │corp de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 247 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila, │ │
│ │ │Clădire │pereţi │comuna │ │
│114923│8.29.08 │administrativă│cărămidă, │Chiscani, │12.366 │
│ │ │ │acoperiş │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │tablă, CF │T91 P570 - │ │
│ │ │ │nr. 72423 - │corp de │ │
│ │ │ │C15 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Fundaţie │România; │ │
│114928│8.28.10 │Atelier │beton, │judeţul: │197.044 │
│ │ │gospodăresc │pereţi │Brăila, MRJ │ │
│ │ │ │cărămidă │Brăila, │ │
│ │ │ │ │Sect. ADT │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 64 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila; │ │
│ │ │Punct │pereţi │comuna │ │
│114931│8.28.10 │însămânţări │paiantă, │Chiscani, │14.125 │
│ │ │artificiale │acoperiş │T53 P284, │ │
│ │ │ │azbociment, │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │CF nr. 72131│corp │ │
│ │ │ │- C42 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Clădire birou,│Fundaţie │România; │ │
│114932│8.28.10 │magazie piese,│beton, zid │judeţul: │19.084 │
│ │ │fierărie │cărămidă │Brăila; MRJ │ │
│ │ │ │ │Brăila, │ │
│ │ │ │ │Sect. ADT │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │Din │Ţara: │ │
│ │ │ │cărămidă, │România; │ │
│114935│8.28.03 │Clădire │înveliş │judeţul: │6.694 │
│ │ │laborator │tablă, 2 │Brăila, MRJ │ │
│ │ │ │camere + │Brăila, câmp│ │
│ │ │ │antreu │experimental│ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Din │România; │ │
│114937│8.28.10 │Clădire │cărămidă, │judeţul: │976 │
│ │ │magazie │învelită cu │Brăila; MRJ │ │
│ │ │ │ţiglă │Brăila; câmp│ │
│ │ │ │ │experimental│ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Din │România; │ │
│114939│8.28.13 │Magazie │cărămidă, │judeţul: │1.023 │
│ │ │materiale │învelită cu │Brăila; MRJ │ │
│ │ │ │ţiglă │Brăila; câmp│ │
│ │ │ │ │experimental│ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Fundaţie │România; │ │
│ │ │ │beton, │judeţul: │ │
│114963│8.27.07 │Saivan oi │zidărie │Brăila; MRJ │1.180 │
│ │ │ │cărămidă │Brăila; │ │
│ │ │ │ │Ferma │ │
│ │ │ │ │zootehnică │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │S = 225 mp, │judeţul: │ │
│ │ │ │pereţi │Brăila, │ │
│ │ │Clădire │cărămidă, │comuna │ │
│114972│8.28.10 │birouri │acoperiş │Chiscani, │12.338 │
│ │ │ │tablă, CF │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │nr. 72423 - │T91 P570 - │ │
│ │ │ │C14 │corp de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │Fundaţie │Ţara: │ │
│ │ │ │beton, │România; │ │
│ │ │Clădire │pereţi │judeţul: │ │
│114975│8.28.12 │dormitor │cărămidă, │Brăila, MRJ │35.475 │
│ │ │ │acoperiş │Brăila, │ │
│ │ │ │ţiglă, inst.│Ferma 3 │ │
│ │ │ │el. │ │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │Fundaţie │Ţara: │ │
│ │ │ │beton, │România; │ │
│114978│8.28.12 │Clădire │pereţi │judeţul: │3.927 │
│ │ │dormitor │cărămidă, │Brăila, MRJ │ │
│ │ │ │acoperiş │Brăila, Şos.│ │
│ │ │ │ţiglă │Vizirului │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │Din │Ţara: │ │
│ │ │ │cărămidă, │România; │ │
│114983│8.28.12 │Clădire │înveliş │judeţul: │9.141 │
│ │ │cantină │ţiglă pentru│Brăila, MRJ │ │
│ │ │ │72 de │Brăila, Şos.│ │
│ │ │ │persoane │Vizirului │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Fundaţie │România; │ │
│ │ │Magazie │beton │judeţul: │ │
│114989│8.28.10 │cereale │învelită cu │Brăila, MRJ │41.867 │
│ │ │ │ţiglă │Brăila, │ │
│ │ │ │ │Ferma 2 DN │ │
│ │ │ │ │2B sat │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Fundaţie │România; │ │
│ │ │ │beton, │judeţul: │ │
│114990│8.27.07 │Saivan oi │zidărie │Brăila, MRJ │839 │
│ │ │ │cărămidă │Brăila, │ │
│ │ │ │ │Ferma 2 DN │ │
│ │ │ │ │2B sat │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │Fundaţie │Ţara: │ │
│ │ │ │beton, │România; │ │
│ │ │ │pereţi │judeţul: │ │
│114993│8.28.12 │Clădire │cărămidă, │Brăila; MRJ │36.047 │
│ │ │dormitor │acoperiş │Brăila; │ │
│ │ │ │ţiglă, │Ferma 2 DN │ │
│ │ │ │instalaţie │2B sat │ │
│ │ │ │electrică │ │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Sistem │Instalaţie │judeţul: │ │
│114996│8.28.10 │desecare │subterană │Brăila, MRJ │14.185 │
│ │ │ │ │Brăila, │ │
│ │ │ │ │Ferma nr. 3 │ │
│ │ │ │ │DN 2B │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Fundaţie │România; │ │
│ │ │Atelier │beton, zid │judeţul: │ │
│114997│8.28.10 │gospodăresc │cărămidă, │Brăila, MRJ │2.687 │
│ │ │ │planşeu │Brăila, │ │
│ │ │ │beton │Ferma 3 DN │ │
│ │ │ │ │2B sat │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │Fundaţie │Ţara: │ │
│ │ │ │beton, │România; │ │
│ │ │Sistem │pereţi │judeţul: │ │
│114999│8.28.10 │irigaţii │cărămidă, │Brăila, MRJ │79.206 │
│ │ │culturi câmp │acoperiş │Brăila, │ │
│ │ │ │ţiglă, │Ferma 3 DN │ │
│ │ │ │instalaţie │2B sat │ │
│ │ │ │electrică │ │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Sistem │Instalaţie │judeţul: │ │
│115001│8.28.10 │desecare │subterană │Brăila, MRJ │29.181 │
│ │ │ │ │Brăila, │ │
│ │ │ │ │Ferma 3 DN │ │
│ │ │ │ │2B sat │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Platformă │Beton + │judeţul: │ │
│115005│8.28.10 │uscat seminţe │piatră │Brăila, MRJ │3.390 │
│ │ │ │ │Brăila, │ │
│ │ │ │ │Ferma 3 DN │ │
│ │ │ │ │2B sat │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Fundaţie │România; │ │
│ │ │Magazie uscat │beton, │judeţul: │ │
│115011│8.28.10 │seminţe │acoperită cu│Brăila, MRJ │38.831 │
│ │ │ │plăci │Brăila, │ │
│ │ │ │azbociment │Ferma 3 DN │ │
│ │ │ │ │2B sat │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 101 mp, │România; │ │
│ │ │ │realizată │judeţul: │ │
│ │ │ │din │Brăila, │ │
│ │ │ │cărămidă, │comuna │ │
│115039│8.28.10 │Cantină │acoperiş din│Măraşu, T17,│8.772 │
│ │ │ │bituminoase,│P112, P114, │ │
│ │ │ │CF nr. 72259│P116 - corp │ │
│ │ │ │- C3 │de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │6 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │
│ │ │ │S = 22 mp, │Brăila, │ │
│ │ │ │fundaţie │comuna │ │
│115042│8.28.10 │Castel apă │beton, CF │Chiscani, │3.758 │
│ │ │ │nr. 72131 - │T53 P284, │ │
│ │ │ │C30 │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │ │corp │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Sistem │Ţeavă │judeţul: │ │
│115049│8.28.10 │irigaţii │azbociment +│Brăila, MRJ │26.693 │
│ │ │culturi câmp │ţeavă oţel │Brăila, │ │
│ │ │ │ │Ferma 3 DN │ │
│ │ │ │ │2B sat │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Sistem │Instalaţie │judeţul: │ │
│115054│8.28.10 │desecare │subterană │Brăila, MRJ │15.020 │
│ │ │ │ │Brăila, │ │
│ │ │ │ │Ferma 3 DN │ │
│ │ │ │ │2B sat │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 235 mp, │România; │ │
│ │ │ │realizată │judeţul: │ │
│ │ │ │din │Brăila, │ │
│ │ │Platformă de │cărămidă, │comuna │ │
│115056│8.28.10 │uscat seminţe │acoperiş din│Măraşu, T17,│7.083 │
│ │ │ │azbociment, │P112, P114, │ │
│ │ │ │CF nr. 72259│P116 - corp │ │
│ │ │ │- C5 │de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │6 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 145 mp, │România; │ │
│ │ │ │realizată │judeţul: │ │
│ │ │ │din │Brăila, │ │
│ │ │Atelier │cărămidă, │comuna │ │
│115061│8.28.10 │gospodăresc │acoperiş din│Măraşu, T17,│10.634 │
│ │ │ │bituminoase,│P112, P114, │ │
│ │ │ │CF nr. 72259│P116 - corp │ │
│ │ │ │- C4 │de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │6 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Plot I, │România; │ │
│ │ │Sistem │ţeavă │judeţul: │ │
│115062│8.28.10 │irigaţii │azbociment, │Brăila, MRJ │26.693 │
│ │ │culturi câmp │ţeavă oţel │Brăila, │ │
│ │ │ │ │Ferma 3 DN │ │
│ │ │ │ │2B sat │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Fundaţie │România; │ │
│ │ │Saivan pentru │beton, │judeţul: │ │
│115064│8.27.07 │oi │zidărie │Brăila, MRJ │821 │
│ │ │ │cărămidă │Brăila, │ │
│ │ │ │ │Ferma 3 DN │ │
│ │ │ │ │2B sat │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │S = 830 mp, │judeţul: │ │
│ │ │ │fundaţie │Brăila, │ │
│ │ │Platformă │beton, │comuna │ │
│115067│8.28.10 │uscat seminţe │pereţi │Chiscani, │16.261 │
│ │ │ │piatră, CF │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │nr. 72423 - │T91 P570 - │ │
│ │ │ │C25 │corp de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 235 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila, │ │
│ │ │ │pereţi │comuna │ │
│115071│8.27.07 │Grajd animale │cărămidă, │Chiscani, │8.836 │
│ │ │ │acoperiş │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │azbociment, │T91 P570 - │ │
│ │ │ │CF nr. 72423│corp de │ │
│ │ │ │- C23 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 421 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila, │ │
│ │ │ │pereţi │comuna │ │
│115073│8.27.07 │Grajd animale │paiantă, │Chiscani, │16.310 │
│ │ │ │acoperiş │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │azbociment, │T91 P570 - │ │
│ │ │ │CF nr. 72423│corp de │ │
│ │ │ │- C9 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │S = 335 mp, │judeţul: │ │
│ │ │ │fundaţie │Brăila, │ │
│ │ │Atelier │beton, │comuna │ │
│115077│8.28.13 │mecanic │pereţi │Chiscani, │13.691 │
│ │ │ │cărămidă, CF│T91 P569/3, │ │
│ │ │ │nr. 72423 - │T91 P570 - │ │
│ │ │ │C29 │corp de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 350 mp, │România; │ │
│ │ │ │Sd = 700 mp,│judeţul: │ │
│ │ │ │P + 1, │Brăila, │ │
│ │ │Pavilion │fundaţie │comuna │ │
│115080│8.28.10 │laboratoare │beton, zid │Chiscani, │61.160 │
│ │ │ │cărămidă, CF│T91 P569/3, │ │
│ │ │ │nr. 72423 - │T91 P570 - │ │
│ │ │ │C3 │corp de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 409 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila, │ │
│ │ │ │acoperiş │comuna │ │
│115083│8.28.10 │Uscător porumb│planşeu │Chiscani, │30.311 │
│ │ │ │beton, CF │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │nr. 72423 - │T91 P570 - │ │
│ │ │ │C39 │corp de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │
│ │ │ │ │Brăila, │ │
│ │ │Staţie │S = 1.449 │comuna │ │
│115087│8.28.10 │calibrat │mp, CF nr. │Chiscani, │193.454 │
│ │ │porumb │72423 - C46 │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │ │T91 P570 - │ │
│ │ │ │ │corp de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │S = 1.752 │judeţul: │ │
│ │ │ │mp, fundaţie│Brăila, │ │
│ │ │ │beton, CF │comuna │ │
│115091│8.27.03 │Siloz turn │nr. 72423 - │Chiscani, │188.232 │
│ │ │ │C34, S = 491│T91 P569/3, │ │
│ │ │ │mp, CF nr. │T91 P570 - │ │
│ │ │ │72423 - C35 │corp de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │S = 972 mp, │judeţul: │ │
│ │ │ │fundaţie │Brăila, │ │
│ │ │ │beton, │comuna │ │
│115105│8.28.10 │Platformă │acoperiş │Chiscani, │70.447 │
│ │ │ │azbociment, │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │CF nr. 72423│T91 P570 - │ │
│ │ │ │- C24 │corp de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │S = 473 mp, │Ţara: │ │
│ │ │ │fundaţie │România; │ │
│ │ │ │beton, │judeţul: │ │
│ │ │ │pereţi │Brăila, │ │
│ │ │Magazie saci │cărămidă, │comuna │ │
│115107│8.28.13 │seminţe │acoperiş │Chiscani, │10.611 │
│ │ │ │planşeu │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │beton, CF │T91 P570 - │ │
│ │ │ │nr. 72423 - │corp de │ │
│ │ │ │C16 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 487 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila, │ │
│ │ │Magazie saci │pereţi │comuna │ │
│115110│8.28.10 │seminţe │cărămidă, │Chiscani, │9.023 │
│ │ │ │acoperiş │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │ţiglă, CF │T91 P570 - │ │
│ │ │ │nr. 72423 – │corp de │ │
│ │ │ │C18 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │S = 303 mp, │judeţul: │ │
│ │ │ │fundaţie │Brăila, │ │
│ │ │Platformă │beton, │comuna │ │
│115112│8.28.10 │uscat seminţe │acoperiş │Chiscani, │8.669 │
│ │ │ │azbociment, │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │CF nr. 72423│T91 P570 - │ │
│ │ │ │- C17 │corp de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │
│ │ │ │S = 227 mp, │Brăila, │ │
│ │ │Clădire │pereţi │comuna │ │
│115115│8.28.12 │dormitor │cărămidă, CF│Chiscani, │12.988 │
│ │ │ │nr. 72423 - │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │C31 │T91 P570 - │ │
│ │ │ │ │corp de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │S = 703 mp, │judeţul: │ │
│ │ │ │fundaţie │Brăila, │ │
│ │ │Platformă │beton, │comuna │ │
│115227│8.28.10 │condiţionat │acoperiş │Chiscani, │9.769 │
│ │ │seminţe │azbociment, │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │CF nr. 72423│T91 P570 - │ │
│ │ │ │- C19 │corp de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 617 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila, │ │
│ │ │Magazie │pereţi │comuna │ │
│115231│8.28.10 │cereale │cărămidă, │Chiscani, │22.695 │
│ │ │ │acoperiş │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │azbociment, │T91 P570 - │ │
│ │ │ │CF nr. 72423│corp de │ │
│ │ │ │- C21 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 580 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila, │ │
│ │ │ │pereţi │comuna │ │
│115235│8.28.08 │Remiză garaj │cărămidă, │Chiscani, │21.334 │
│ │ │ │acoperiş │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │azbociment, │T91 P570 - │ │
│ │ │ │CF nr. 72423│corp de │ │
│ │ │ │- C22 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │
│ │ │ │S = 31 mp, │Brăila, │ │
│ │ │Decantor + │fundaţie │comuna │ │
│115237│8.28.10 │platformă │beton, CF │Chiscani, │1.026 │
│ │ │gunoi │nr. 72423 - │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │C10 │T91 P570 - │ │
│ │ │ │ │corp de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │Amenajări │Ţara: │ │
│ │ │ │speciale, │România; │ │
│115240│8.28.10 │Orezărie │canale │judeţul: │14.196 │
│ │ │ │alimentare, │Brăila; MRJ │ │
│ │ │ │îndiguiri şi│Brăila; câmp│ │
│ │ │ │desecări │experimental│ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Fundaţie │România; │ │
│ │ │Remiză magazie│beton, │judeţul: │ │
│115242│8.28.10 │grajd │pereţi │Brăila; MRJ │10.042 │
│ │ │ │cărămidă │Brăila; -; │ │
│ │ │ │ │nr: -; câmp │ │
│ │ │ │ │experimental│ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Fundaţie │România; │ │
│ │ │Clădire │beton, │judeţul: │ │
│115245│8.28.03 │laborator │alimentaţie │Brăila; MRJ │27.007 │
│ │ │ │apă │Brăila; -; │ │
│ │ │ │ │nr: -; câmp │ │
│ │ │ │ │experimental│ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│115247│8.28.10 │Drenaj │Instalaţie │judeţul: │21.840 │
│ │ │ │subterană │Brăila; MRJ │ │
│ │ │ │ │Brăila; câmp│ │
│ │ │ │ │experimental│ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │Sistem │Plot I Ţeavă│România; │ │
│115309│8.28.10 │irigaţii │azbociment +│judeţul: │28.176 │
│ │ │culturi câmp │ţeavă oţel │Brăila, MJR │ │
│ │ │ │ │Brăila, Ferm│ │
│ │ │ │ │3 DN 2B sat │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │
│ │ │ │S = 2542 mp,│Brăila, │ │
│ │ │Platformă │fundaţie │comuna │ │
│115311│8.28.10 │uscat seminţe │beton, CF │Chiscani, │14.350 │
│ │ │ │nr. 72423 - │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │C20 │T91 P570 - │ │
│ │ │ │ │corp de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 777 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila; │ │
│ │ │Grajd tineret │pereţi │comuna │ │
│115314│8.27.07 │nr. 3 │cărămidă, │Chiscani, │37.049 │
│ │ │ │acoperiş │T53 P284, │ │
│ │ │ │azbociment, │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │CF nr. 72131│corp │ │
│ │ │ │- C27 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 462 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila; │ │
│ │ │ │pereţi │comuna │ │
│115318│8.28.10 │Magazie furaje│cărămidă, │Chiscani, │60.186 │
│ │ │ │acoperiş │T53 P284, │ │
│ │ │ │azbociment, │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │CF nr. 72131│corp │ │
│ │ │ │- C45 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Platformă │Beton + │judeţul: │ │
│115321│8.28.10 │uscat seminţe │piatră │Brăila; MRJ │10.403 │
│ │ │ │ │Brăila; │ │
│ │ │ │ │Ferma 3 DN │ │
│ │ │ │ │2B sat │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Tara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │S = 532 mp, │judeţul: │ │
│ │ │ │fundaţie │Brăila; │ │
│ │ │Adăpost │beton, │comuna │ │
│115324│8.27.07 │cărămidă ovine│pereţi │Chiscani, │4.338 │
│ │ │ │cărămidă, CF│T53 P284, │ │
│ │ │ │nr. 72131 - │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │C64 │corp │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 762 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila; │ │
│ │ │Grajd taurine │pereţi │comuna │ │
│115328│8.27.07 │nr. 11 │cărămidă, │Chiscani, │16.532 │
│ │ │ │acoperiş │T53 P284, │ │
│ │ │ │azbociment, │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │CF nr. 72131│corp │ │
│ │ │ │- C3 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 773 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila; │ │
│ │ │Grajd taurine │pereţi │comuna │ │
│115331│8.27.07 │nr. 12 │cărămidă, │Chiscani, │26.353 │
│ │ │ │acoperiş │T53 P284, │ │
│ │ │ │azbociment, │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │CF nr. 72131│corp │ │
│ │ │ │- C2 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 778 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila; │ │
│ │ │Grajd taurine │pereţi │comuna │ │
│115334│8.27.07 │nr. 13 │cărămidă, │Chiscani, │2.411 │
│ │ │ │acoperiş │T53 P284, │ │
│ │ │ │azbociment, │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │CF nr. 72131│corp │ │
│ │ │ │- C1 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │S = 821 mp, │Ţara: │ │
│ │ │ │fundaţie │România; │ │
│ │ │Adăpost │beton, │judeţul: │ │
│115336│8.27.07 │cărămidă ovine│pereţi │Brăila; MRJ │12.227 │
│ │ │ │cărămidă, CF│Brăila; │ │
│ │ │ │nr. 72131 - │Ferma │ │
│ │ │ │C59 │zootehnică │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 812 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila; │ │
│ │ │Grajd tineret │pereţi │comuna │ │
│115339│8.27.07 │nr. 4 │cărămidă, │Chiscani, │44.041 │
│ │ │ │acoperiş │T53 P284, │ │
│ │ │ │azbociment, │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │CF nr. 72131│corp │ │
│ │ │ │- C26 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │S = 526 mp, │judeţul: │ │
│ │ │ │fundaţie │Brăila; │ │
│ │ │Adăpost │beton, │comuna │ │
│115345│8.27.07 │cărămidă ovine│pereţi │Chiscani, │1.097 │
│ │ │ │cărămidă, CF│T53 P284, │ │
│ │ │ │nr. 72131 - │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │C65 │corp │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 773 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila; │ │
│ │ │Grajd taurine │pereţi │comuna │ │
│115348│8.27.07 │nr. 2 │cărămidă, │Chiscani, │28.082 │
│ │ │ │acoperiş │T53 P284, │ │
│ │ │ │azbociment, │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │CF nr. 72131│corp │ │
│ │ │ │- C37 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 710 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila; │ │
│ │ │Grajd taurine │pereţi │comuna │ │
│115376│8.27.07 │nr. 10 │cărămidă, │Chiscani, │44.010 │
│ │ │ │acoperiş │T53 P284, │ │
│ │ │ │azbociment, │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │CF nr. 72131│corp │ │
│ │ │ │- C5 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 786 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila; │ │
│ │ │Grajd taurine │pereţi │comuna │ │
│115380│8.27.07 │nr. 1 │cărămidă, │Chiscani, │37.478 │
│ │ │ │acoperiş │T53 P284, │ │
│ │ │ │azbociment, │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │CF nr. 72131│corp │ │
│ │ │ │- C40 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 1007 mp,│România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila; │ │
│ │ │ │pereţi │comuna │ │
│115381│8.27.07 │Grajd vaci │cărămidă, │Chiscani, │40.813 │
│ │ │ │acoperiş │T53 P284, │ │
│ │ │ │azbociment, │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │CF nr. 72131│corp │ │
│ │ │ │- C6 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 879 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila; │ │
│ │ │Grajd │pereţi │comuna │ │
│115396│8.27.07 │maternitate │cărămidă, │Chiscani, │37.422 │
│ │ │nr. 8 │acoperiş │T53 P284, │ │
│ │ │ │azbociment, │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │CF nr. 72131│corp │ │
│ │ │ │- C8 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 793 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila; │ │
│ │ │Grajd tineret │pereţi │comuna │ │
│115399│8.27.07 │nr. 6 │cărămidă, │Chiscani, │5.969 │
│ │ │ │acoperiş │T53 P284, │ │
│ │ │ │azbociment, │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │CF nr. 72131│corp │ │
│ │ │ │- C23 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 810 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila; │ │
│ │ │Grajd tineret │pereţi │comuna │ │
│115403│8.27.07 │nr. 5 │cărămidă, │Chiscani, │41.841 │
│ │ │ │acoperiş │T53 P284, │ │
│ │ │ │azbociment, │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │CF nr. │corp │ │
│ │ │ │72131- C25 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │
│ │ │ │ │Brăila; │ │
│ │ │Bloc cu 8 │S = 328 mp, │comuna │ │
│115407│8.28.12 │apartamente │CF nr. 72131│Chiscani, │17.427 │
│ │ │ │- C14 │T53 P284, │ │
│ │ │ │ │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │ │corp │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │
│ │ │ │ │Brăila; │ │
│ │ │Locuinţă de │S = 203 mp, │comuna │ │
│115409│8.28.12 │serviciu cu 4 │CF nr. 72131│Chiscani, │11.810 │
│ │ │apartamente │- C17 │T53 P284, │ │
│ │ │ │ │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │ │corp │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │
│ │ │ │ │Brăila; │ │
│ │ │Locuinţă de │S = 172 mp, │comuna │ │
│115412│8.28.12 │serviciu cu 4 │CF nr. 72131│Chiscani, │11.810 │
│ │ │apartamente │- C18 │T53 P284, │ │
│ │ │ │ │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │ │corp │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │
│ │ │ │ │Brăila; │ │
│ │ │Locuinţă de │S = 172 mp, │comuna │ │
│115415│8.28.12 │serviciu cu 4 │CF nr. 72131│Chiscani, │11.810 │
│ │ │apartamente │- C19 │T53 P284, │ │
│ │ │ │ │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │ │corp │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │
│ │ │ │ │Brăila; │ │
│ │ │Locuinţă de │S = 172 mp, │comuna │ │
│115418│8.28.12 │serviciu cu 4 │CF nr. 72131│Chiscani, │13.938 │
│ │ │apartamente │- C20 │T53 P284, │ │
│ │ │ │ │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │ │corp │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │
│ │ │ │ │Brăila; │ │
│ │ │Bloc cu 6 │S = 190 mp, │comuna │ │
│115424│8.28.12 │apartamente │CF nr. 72131│Chiscani, │15.725 │
│ │ │ │- C16 │T53 P284, │ │
│ │ │ │ │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │ │corp │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │S = 531 mp, │judeţul: │ │
│ │ │ │fundaţie │Brăila; │ │
│ │ │Adăpost │beton, │comuna │ │
│115428│8.27.07 │cărămidă ovine│pereţi │Chiscani, │5.822 │
│ │ │ │cărămidă, CF│T53 P284, │ │
│ │ │ │nr. 72131 - │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │C63 │corp │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │
│ │ │ │ │Brăila; │ │
│ │ │Bloc cu 8 │S = 337 mp, │comuna │ │
│115430│8.28.12 │apartamente │CF nr. 72131│Chiscani, │16.839 │
│ │ │ │- C15 │T53 P284, │ │
│ │ │ │ │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │ │corp │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 789 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila; │ │
│ │ │ │pereţi │comuna │ │
│115433│8.27.07 │Creşă viţei │cărămidă, │Chiscani, │39.126 │
│ │ │ │acoperiş │T53 P284, │ │
│ │ │ │azbociment, │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │CF nr. 72131│corp │ │
│ │ │ │- C10 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │S = 352 mp, │Ţara: │ │
│ │ │ │fundaţie │România; │ │
│ │ │ │beton, │judeţul: │ │
│ │ │ │pereţi │Brăila; │ │
│ │ │Anexe │beton, │comuna │ │
│115436│8.28.13 │gospodăreşti │acoperiş │Chiscani, │14.027 │
│ │ │ │planşeu │T53 P284, │ │
│ │ │ │beton, CF │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │nr. 72131 - │corp │ │
│ │ │ │C12 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │
│ │ │ │ │Brăila; │ │
│ │ │ │S = 2.443 │comuna │ │
│115440│8.27.03 │Celule siloz │mp, CF nr. │Chiscani, │83.288 │
│ │ │ │72131 - C28 │T53 P284, │ │
│ │ │ │ │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │ │corp │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 229 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila, │ │
│ │ │ │pereţi │comuna │ │
│115455│8.28.10 │Magazie unelte│cărămidă, │Chiscani, │8.423 │
│ │ │ │acoperiş │T91 P569/3, │ │
│ │ │ │ţiglă, CF │T91 P570 - │ │
│ │ │ │nr. 72423 - │corp de │ │
│ │ │ │C30 │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 38 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │
│ │ │Construcţie │ │Brăila; │ │
│ │ │pentru │Acoperiş │comuna │ │
│115462│8.28.10 │îngrăşătorie │beton │Chiscani, │246 │
│ │ │miei │ │T53 P284, │ │
│ │ │ │ │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │ │corp │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │
│ │ │ │ │Brăila; │ │
│ │ │Filtru sanitar│S = 513 mp, │comuna │ │
│115468│8.28.10 │cu lăptărie │CF nr. 72131│Chiscani, │76.003 │
│ │ │ │- C41 │T53 P284, │ │
│ │ │ │ │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │ │corp │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │
│ │ │ │Fundaţie │Brăila; │ │
│ │ │Adăpost │beton, zid │comuna │ │
│115471│8.27.07 │animale │cărămidă, │Chiscani, │6.361 │
│ │ │ │ventilaţie │T53 P284, │ │
│ │ │ │ │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │ │corp │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │
│ │ │ │ │Brăila; │ │
│ │ │Bloc cu 8 │S = 327 mp, │comuna │ │
│115475│8.28.12 │apartamente │CF nr. 72131│Chiscani, │15.150 │
│ │ │ │- C13 │T53 P284, │ │
│ │ │ │ │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │ │corp │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │Sistem │Ţeavă │judeţul: │ │
│115478│8.28.10 │irigaţii │azbociment +│Brăila; MRJ │24.380 │
│ │ │culturi câmp │oţel │Brăila; │ │
│ │ │ │ │Ferma nr. 5 │ │
│ │ │ │ │IMB │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 54 mp, │România; │ │
│ │ │ │realizată │judeţul: │ │
│ │ │ │din zidărie │Brăila; │ │
│ │ │Magazie │cu acoperiş │comuna │ │
│115481│8.28.10 │pesticide │din │Măraşu, T17,│8.166 │
│ │ │ │azbociment, │P112, P114, │ │
│ │ │ │CF nr. 72259│P116 - corp │ │
│ │ │ │- C6 │de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │6 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │Învelit │România; │ │
│ │ │ │tablă, │judeţul: │ │
│115483│8.27.07 │Grajd animale │zidărie │Brăila; MRJ │3.493 │
│ │ │ │cărămidă │Brăila; │ │
│ │ │ │ │Ferma nr 5 │ │
│ │ │ │ │IMB │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │ │judeţul: │ │
│ │ │ │ │Brăila; │ │
│ │ │ │S = 409 mp, │comuna │ │
│115486│8.28.10 │Magazie furaje│CF nr. 72131│Chiscani, │2.610 │
│ │ │ │- C48 │T53 P284, │ │
│ │ │ │ │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │ │corp │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │S = 95 mp, │România; │ │
│ │ │ │fundaţie │judeţul: │ │
│ │ │ │beton, │Brăila; │ │
│ │ │ │construcţie │comuna │ │
│115488│8.28.10 │Casa Anca │lemn, │Măraşu, T17,│5.047 │
│ │ │ │azbociment, │P112, P114, │ │
│ │ │ │CF nr. 72259│P116 - corp │ │
│ │ │ │- C2 │de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │6 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │Fundaţie │Ţara: │ │
│ │ │ │beton, zid │România; │ │
│115499│8.28.10 │Clădire │cărămidă, │judeţul: │11.908 │
│ │ │birouri │acoperiş │Brăila; MRJ │ │
│ │ │ │ţiglă │Brăila; │ │
│ │ │ │ │Ferma nr. 6 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │Fundaţie │Ţara: │ │
│ │ │ │beton, zid │România; │ │
│115536│8.28.13 │Magazie │cărămidă, │judeţul: │5.357 │
│ │ │materiale │acoperită cu│Brăila; MRJ │ │
│ │ │ │ţiglă │Brăila; │ │
│ │ │ │ │Ferma nr. 6 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │S = 825 mp, │judeţul: │ │
│ │ │ │fundaţie │Brăila; │ │
│ │ │Adăpost │beton, │comuna │ │
│115539│8.27.07 │cărămidă ovine│pereţi │Chiscani, │12.785 │
│ │ │ │cărămidă, CF│T53 P284, │ │
│ │ │ │nr. 72131 - │T55 P297/1, │ │
│ │ │ │C60 │corp │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │nr. 33 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │Fundaţie │Ţara: │ │
│ │ │ │beton, zid │România; │ │
│115543│8.28.12 │Clădire │cărămidă, │judeţul: │7.012 │
│ │ │dormitor │acoperiş │Brăila; MRJ │ │
│ │ │ │ţiglă │Brăila; │ │
│ │ │ │ │Ferma nr. 7 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │
│ │ │ │ │România; │ │
│ │ │ │S = 241 mp, │judeţul: │ │
│ │ │ │pereţi │Brăila; │ │
│ │ │ │paiantă, │comuna │ │
│115546│8.28.12 │Dormitoare │acoperiş │Măraşu, T17,│12.129 │
│ │ │ │ţiglă, CF │P112, P114, │ │
│ │ │ │nr. 72259 - │P116 - corp │ │
│ │ │ │C1 │de │ │
│ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │6 │ │
├──────┼───────────┼──────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │TOTAL │ │ │2.548.212│
└──────┴───────────┴──────────────┴────────────┴────────────┴─────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunului imobil MFP 115555 pentru care se modifică administratorul, codul de clasificare şi descrierea tehnică

┌──────┬───────────┬─────────┬────────────┬────────────────┬────────────────────┬──────────┐
│Nr. │Codul de │ │Ordonatorul │Ordonatorul │Administratorul │Descrierea│
│M.F. │clasificare│Denumirea│principal │secundar │(Ordonatorul │tehnică │
│ │ │ │ │ │terţiar) │(pe scurt)│
├──────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │ │ │Ministerul │Academia de │ │ │
│ │ │Total │Agriculturii│Ştiinţe Agricole│Staţiunea de │2.816,204 │
│115555│8.05.01 │suprafaţă│şi │şi Silvice │Cercetare-Dezvoltare│ha │
│ │ │ │Dezvoltării │„Gheorghe │Agricolă Brăila │ │
│ │ │ │Rurale │Ionescu-Şişeşti“│ │ │
└──────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────────┴────────────────────┴──────────┘    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunului imobil MFP 153848 pentru care se modifică administratorul, codul de clasificare şi descrierea tehnică

┌──────┬───────────┬─────────┬────────────┬───────────┬───────────┬──────────┐
│Nr. │Codul de │ │Ordonatorul │Ordonatorul│Ordonatorul│Descrierea│
│M.F. │clasificare│Denumirea│principal │secundar │terţiar │tehnică │
│ │ │ │ │ │ │(pe scurt)│
├──────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │131,5872 │
│ │ │ │ │ │ │ha, │
│ │ │ │Ministerul │ │ │diminuată │
│ │ │ │Agriculturii│Agenţia │ │potrivit │
│153848│8.05.03 │Total │şi │Domeniilor │- │Hotărârii │
│ │ │suprafaţă│Dezvoltării │Statului │ │Guvernului│
│ │ │ │Rurale │ │ │nr. 1.460/│
│ │ │ │ │ │ │2006 cu │
│ │ │ │ │ │ │2817,1028 │
│ │ │ │ │ │ │ha │
└──────┴───────────┴─────────┴────────────┴───────────┴───────────┴──────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016