Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 706 din 17 septembrie 2019  privind reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 706 din 17 septembrie 2019 privind reorganizarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti şi pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 795 din 1 octombrie 2019
    Având în vedere dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. III alin. (1) din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, precum şi al art. 19 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se reorganizează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti, cu sediul în localitatea Ştefăneşti, şos. Bucureşti-Piteşti nr. 37, judeţul Argeş, ca institut naţional de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, în instituţie de drept public organizată ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, denumit în continuare Institutul Naţional.

    ART. 2
    (1) Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti, care se reorganizează păstrându-şi denumirea, se preia de către Institutul Naţional potrivit situaţiilor financiare întocmite în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi actualizat potrivit prevederilor art. 20 din prezenta hotărâre.
    (2) Institutul Naţional administrează suprafaţa de teren de 633,99 ha, potrivit anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, înscrisă în inventarul bunurilor din domeniul public al statului la nr. MFP 117074, din care suprafaţa de 423,39 ha reprezintă suprafaţa indispensabilă activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.2 la Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Bunurile imobile de natura construcţiilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului Naţional, sunt prevăzute în anexa nr. 1, care cuprinde şi actualizarea valorilor de inventar, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Patrimoniul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti se preia de către Institutul Naţional prin protocol de predare-primire, care va cuprinde şi sumele aflate în soldurile conturilor de disponibilităţi ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti deschise la Trezoreria Statului sau la instituţii de credit, care vor fi destinate plăţii furnizorilor şi drepturilor salariale restante.

    ART. 4
    Institutul Naţional îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 5.

    ART. 5
    (1) Institutul Naţional are ca obiect principal activitatea de cercetare-dezvoltare în domeniul horticulturii şi desfăşoară şi următoarele activităţi, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007:
    a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe; grupa 011 Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente; grupa 012 Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0121 Cultivarea strugurilor; clasa 0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale; clasa 0123 Cultivarea fructelor citrice; clasa 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase; clasa 0125 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi; clasa 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase; clasa 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor; clasa 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire; grupa 015 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; clasa 0150 Activităţi în ferme mixte, cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor; grupa 016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare; clasa 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; clasa 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor; clasa 0163 Activităţi după recoltare; clasa 0164 Pregătirea seminţelor;
    b) diviziunea 10 - Industria alimentară; grupa 103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; clasa 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume;
    c) diviziunea 11 - Fabricarea băuturilor; grupa 110 Fabricarea băuturilor; clasa 1102 Fabricarea vinurilor din struguri; clasa 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe; clasa 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare;
    d) diviziunea 25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii; grupa 256 Tratarea şi acoperirea metalelor, operaţiuni de mecanică generală pe baza de plată sau contract; clasa 2562 Operaţiuni de mecanică generală; grupa 257 Producţia de unelte şi articole de fierărie; clasa 2573 Fabricarea uneltelor;
    e) diviziunea 28 - Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente neclasificate altundeva „n.c.a.“; grupa 283 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere; clasa 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere;
    f) diviziunea 38 - Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; grupa 381 Colectarea deşeurilor; clasa 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase; grupa 382 Tratarea şi eliminarea deşeurilor; clasa 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; grupa 383 Recuperarea materialelor; clasa 3831 Demontarea, dezasamblarea maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor; clasa 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
    g) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete; grupa 462 Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii; clasa 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; clasa 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; grupa 463 Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului; clasa 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; clasa 4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor; clasa 4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente; clasa 4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 469 Comerţ cu ridicata nespecializat; clasa 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat;
    h) diviziunea 47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor; grupa 471 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate; clasa 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; grupa 472 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi al produselor din tutun, în magazine specializate; clasa 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate; clasa 4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate; grupa 477 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri în magazine specialitate; clasa 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate; grupa 478 Comerţ cu amănuntul efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse; grupa 479 Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine, standuri, chioşcuri şi pieţe; clasa 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor;
    i) diviziunea 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 Depozitări; clasa 5210 Depozitări; grupa 522 Activităţi anexe pentru transporturi; clasa 5224 Manipulări;
    j) diviziunea 55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare; grupa 559 Alte servicii de cazare; clasa 5590 Alte servicii de cazare;
    k) diviziunea 56 - Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie; grupa 562 Activităţi de alimentaţie, catering pentru evenimente şi alte servicii de alimentaţie; clasa 5629 Alte servicii de alimentaţie „n.c.a.“;
    l) diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5811 Activităţi de editare a cărţilor; clasa 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare; clasa 5819 Alte activităţi de editare;
    m) diviziunea 63 - Activităţi de servicii informatice; grupa 639 Alte activităţi de servicii informaţionale; clasa 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.;
    n) diviziunea 68 - Tranzacţii imobiliare; grupa 681 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; clasa 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; grupa 682 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; clasa 6820 Închirierea şi subînchirierea imobilelor proprii sau închiriate;
    o) diviziunea 70 - Activităţi ale direcţiilor, centralelor, birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management; grupa 702 Activităţi de consultanţă în management; clasa 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
    p) diviziunea 71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie, activităţi de testări şi analiză tehnică; grupa 712 Activităţi de testări şi analiză tehnică; clasa 7120 Activităţi de testări şi analiză tehnică;
    q) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare; grupa 721 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie; clasa 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie; clasa 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
    r) diviziunea 74 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; grupa 741 Activităţi de design specializat; clasa 7410 Activităţi de design specializat; grupa 749 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice „n.c.a.“; clasa 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice „n.c.a.“;
    s) diviziunea 78 - Activităţi de servicii privind forţa de muncă; grupa 782 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; clasa 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului;
    ş) diviziunea 81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri; grupa 813 Activităţi de întreţinere peisagistică; clasa 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică;
    t) diviziunea 82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 823 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor; clasa 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor;
    ţ) diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 853 Învăţământ secundar; clasa 8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional; grupa 854 Învăţământ superior; clasa 8541 Învăţământ superior nonuniversitar; grupa 855 Alte forme de învăţământ; clasa 8559 Alte forme de învăţământ „n.c.a.“; grupa 856 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ; clasa 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ;
    u) diviziunea 94 - Activităţi asociative diverse; grupa 941 Activităţi ale organizaţiilor economice, patronale şi profesionale, clasa 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale; clasa 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale; grupa 949 Alte activităţi asociative; clasa 9499 Activităţi ale altor organizaţii „n.c.a“.

    (2) Institutul Naţional desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice internaţionale, relaţii de cooperare şi de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, Institutul Naţional se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi străinătate, potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Finanţarea activităţii Institutului Naţional se realizează potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) şi ale art. 35 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Institutul Naţional poate contracta cu autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare activităţi desfăşurate pe programe-nucleu de cercetare-dezvoltare, avizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 67 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 8
    Institutul Naţional poate beneficia prin alocare directă de fonduri din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin bugetul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 27 lit. c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    (1) Institutul Naţional organizează şi conduce contabilitatea potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituţiilor publice.
    (2) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Institutului Naţional, potrivit prevederilor art. 34 lit. f) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    (1) Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti se preia de către Institutul Naţional, fără concurs.
    (2) Preluarea personalului se face cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora, cu modificările ulterioare, şi ale Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare.
    (3) Salarizarea personalului Institutului Naţional se realizează potrivit prevederilor legale în vigoare care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
    (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Institutul Naţional poate încheia contracte de prestări de servicii potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    Numărul maxim de posturi aprobat pentru Institutul Naţional este 112.

    ART. 12
    (1) Veniturile şi cheltuielile Institutului Naţional se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, cheltuielile reprezentând limite maxime care nu pot fi depăşite. Angajarea cheltuielilor se efectuează proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
    (2) Institutul Naţional întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă potrivit prevederilor art. 34 lit. e) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Institutului Naţional se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.

    ART. 13
    Institutul Naţional efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi potrivit prevederilor art. 37 şi 38 din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    (1) Structura organizatorică a Institutului Naţional se aprobă prin decizie a preşedintelui Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“, potrivit prevederilor art. 34 lit. d) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Directorul general al Institutului Naţional îndeplineşte atribuţiile ordonatorului terţiar de credite, potrivit prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    (1) Conducerea Institutului Naţional este asigurată de consiliul de administraţie, comitetul de direcţie şi de directorul general, potrivit prevederilor art. 34 lit. a) şi c) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 637/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Drepturile şi obligaţiile directorului general se stabilesc prin contract de management, potrivit prevederilor art. 41 alin. (4) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Persoana care ocupă funcţia de director general al Institutului Naţional are funcţia de bază la această unitate, potrivit prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Atribuţiile conducerii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului Naţional, prevăzut în anexa nr. 5.

    ART. 16
    Activitatea ştiinţifică a Institutului Naţional este coordonată de un consiliu ştiinţific, conform regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, aprobat de consiliul de administraţie, potrivit prevederilor art. 34 lit. b) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 17
    Institutul Naţional poate avea în structură subunităţi fără personalitate juridică, secţii, laboratoare, servicii, birouri, compartimente şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului său de activitate, potrivit prevederilor art. 19 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 18
    Statutul Institutului Naţional se reînnoieşte prin reacreditare, o dată la 5 ani, potrivit prevederilor art. 33 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 19
    Institutul Naţional are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator, o autoutilitară şi un autoturism de teren.

    ART. 20
    Institutul Naţional are obligaţia să asigure efectuarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară pentru construcţiile şi terenul aflate în administrarea şi proprietatea lui, în termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, urmând ca Institutul Naţional să solicite Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti“ şi Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară, iniţierea de proiecte de acte normative pentru actualizarea suprafeţelor de teren indispensabile activităţii de cercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicării materialului biologic, prevăzute în anexele nr. 1.2 şi 7.1 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a descrierii tehnice a bunurilor din domeniul public al statului prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

    ART. 21
    (1) Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi nr. 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    a) actualizarea valorii de inventar a bunurilor din domeniul public al statului potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;
    b) modificarea administratorului, denumirii, codului de clasificare şi a descrierii tehnice ale imobilelor înscrise la nr. MFP 117074 şi 154465, astfel cum este prevăzut în anexele nr. 2 şi 3 la prezenta hotărâre;
    c) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a construcţiilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta hotărâre, retrocedate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, de la nr. MFP 117074, a suprafeţei de teren de 306,21 ha, în baza prevederilor anexelor nr. 7.1, 8.1, 9.5 şi 9.6 la Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceeaşi hotărâre.

    ART. 22
    (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 2.113/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - Argeş prin reorganizarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Vitivinicolă Ştefăneşti - Argeş, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.222 din 20 decembrie 2004, se abrogă, cu excepţia art. 1 alin. (1) şi a anexelor nr. 3-5.
    (2) La anexa nr. 4b la Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 16 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, numărul curent 38 se abrogă.

    ART. 23
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul cercetării şi inovării,
                    Nicolae Hurduc
                    Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Marius-Constantin Budăi
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici

    Bucureşti, 17 septembrie 2019.
    Nr. 706.
    ANEXA 1

    BUNURILE IMOBILE
    de natura construcţiilor din domeniul public al statului aflate în administrarea
    Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti -
    C.U.I. 2522213, pentru care se actualizează valoarea de inventar

┌──────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┐
│ │ │ │Descrierea │Valoarea │
│Nr. │Cod de │Denumire │tehnică │de │
│MFP │clasificare│ │(pe scurt) │inventar │
│ │ │ │ │(lei) │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116295│8.29.08 │Clădire │Acoperiş cu │46 │
│ │ │ │ţiglă │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Magazie din │3 încăperi, S│ │
│116319│8.28.10 │zid acoperită│= 108 mp │2.165 │
│ │ │cu tablă │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116323│8.28.10 │Şopron din │592 mp │171 │
│ │ │cărămidă │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116342│8.28.12 │Dormitor │3 încăperi │2.210 │
│ │ │clădire │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădire din │ │ │
│116350│8.28.10 │zid acoperită│4 camere │498 │
│ │ │cu tablă │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Baracă poartă│ │ │
│116360│8.28.13 │din cărămidă,│1 încăpere │3.685 │
│ │ │planşeu din │ │ │
│ │ │beton │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116361│8.28.10 │Remiză şopron│8 încăperi │345 │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116373│8.27.07 │Grajd din zid│8 încăperi │1.885 │
│ │ │pentru cai │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116374│8.28.10 │Şopron pentru│8 încăperi │196 │
│ │ │uscat seminţe│ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Şopron pentru│ │ │
│116381│8.28.10 │separat │8 încăperi │81 │
│ │ │seminţe │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116387│8.28.10 │Răsadniţă │8 încăperi │7.158 │
│ │ │înmulţitor │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116406│8.28.10 │Magazie │4 încăperi, S│1.080 │
│ │ │Ulieru │= 108 mp │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădire din │ │ │
│116417│8.28.13 │zid acoperită│S = 432 mp │1.995 │
│ │ │cu tablă │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Şopron din │ │ │
│ │ │zid de │ │ │
│116430│8.28.10 │cărămidă, │S = 684 mp │11.767 │
│ │ │acoperit cu │ │ │
│ │ │tablă │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Grajd pentru │30 capete, S │ │
│116431│8.27.07 │animale de │= 110 mp │1.345 │
│ │ │muncă │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Dormitor din │ │ │
│116467│8.28.12 │zid de │4 camere │11.597 │
│ │ │cărămidă │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116472│8.28.10 │Remiză │S = 56 mp │355 │
│ │ │atelaje │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădire de │ │ │
│116479│8.28.12 │locuit (punct│5 camere, S =│2.596 │
│ │ │Şteflea şi │118 mp │ │
│ │ │Izvor) │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădire din │17 camere, S │ │
│116498│8.28.13 │zid acoperită│= 240 mp │172 │
│ │ │cu ţiglă │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116514│8.27.07 │Grajd cu │S = 126 mp │682 │
│ │ │fânar │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Magazie din │ │ │
│116555│8.28.10 │cărămidă cu │2 încăperi, S│665 │
│ │ │plăci din │= 125 mp │ │
│ │ │azbociment │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Barăci din │ │ │
│116 5 │8.28.13 │cărămidă cu │- │415 │
│ │ │planşeu din │ │ │
│ │ │beton │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădire din │Pereţi zid + │ │
│ │ │zid şi tablă │tablă │ │
│116588│8.28.13 │striată, │acoperite cu │463 │
│ │ │acoperită cu │tablă │ │
│ │ │tablă │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116589│8.28.12 │Bloc pentru │100 camere (P│2.155.744│
│ │ │nefamilişti │+ 2) │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Umbrar │Clădire din │ │
│116591│8.28.10 │material │zid cu │45 │
│ │ │săditor │planşeu din │ │
│ │ │ │beton │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădire din │ │ │
│116594│8.28.10 │zid (punct │8 încăperi │18.649 │
│ │ │Zorliu) │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Umbrar │Clădire din │ │
│116596│8.28.10 │material │zid cu │45 │
│ │ │săditor │planşeu din │ │
│ │ │ │beton │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116598│8.28.13 │Magazie din │Clădire din │288 │
│ │ │cărămidă │cărămidă 1959│ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116600│8.28.13 │Atelier │Din cărămidă │1.534 │
│ │ │mecanic │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Umbrar │Clădire din │ │
│116601│8.28.10 │material │zid cu │45 │
│ │ │săditor │planşeu din │ │
│ │ │ │beton │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116603│8.28.12 │Cantină din │2 corpuri │85.691 │
│ │ │cărămidă │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116604│8.28.12 │Grup social │S = 860 mp │65.789 │
│ │ │din cărămidă │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116605│8.28.13 │Clădire din │Pereţi din │345 │
│ │ │cărămidă │zid, tablă │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116607│8.28.13 │Magazie de │Din cărămidă │25.871 │
│ │ │materiale │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116610│8.27.07 │Grajd pentru │Capacitate 35│186 │
│ │ │animale │de animale │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116616│8.27.07 │Grajd pentru │Capacitate 35│324 │
│ │ │animale │de animale │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116617│8.28.10 │Şopron pentru│Depozitat │748 │
│ │ │furaje │pentru furaje│ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116618│8.28.13 │Clădire sediu│Din cărămidă │11.582 │
│ │ │legumicultură│ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădire din │ │ │
│116621│8.28.12 │zid (dormitor│2 apartamente│8.550 │
│ │ │Stoian) │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │Schelet │ │
│116627│8.28.13 │Depozit de │metalic, S = │374 │
│ │ │materiale │440 mp, │ │
│ │ │ │3 camere │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116631│8.28.10 │Şopron pentru│S = 672 mp │5.260 │
│ │ │îngrăşăminte │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Magazie din │ │ │
│116636│8.28.13 │cărămidă │2 încăperi │318 │
│ │ │acoperită cu │ │ │
│ │ │ţiglă │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116639│8.28.13 │Clădire din │74 mp, 4 │446 │
│ │ │cărămidă │camere │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădire din │ │ │
│116646│8.28.13 │zid acoperită│2 camere │384 │
│ │ │cu ţiglă, │ │ │
│ │ │magazie 64 mp│ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădire din │ │ │
│ │ │zid acoperită│ │ │
│116675│8.28.13 │cu ţiglă, tip│2 camere │902 │
│ │ │baracă, │ │ │
│ │ │S = 286 mp │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116683│8.28.13 │Magazie din │S = 50 mp │312 │
│ │ │cărămidă │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Depozit │ │ │
│116689│8.28.13 │pentru │S = 1.568 mp │1.529 │
│ │ │carburanţi │ │ │
│ │ │gară │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădire din │ │ │
│116695│8.28.13 │zid (punct │2 apartamente│8.550 │
│ │ │Tănase) │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116703│8.28.13 │Clădire din │Acoperiş │155 │
│ │ │zid │ţiglă │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116704│8.28.13 │Clădire din │Acoperită cu │1.716 │
│ │ │zid │ţiglă │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Şopron pentru│ │ │
│116708│8.28.10 │depozitare │Acoperit cu │155 │
│ │ │materiale │ţiglă │ │
│ │ │gară │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │Clădire din │ │
│116716│8.28.10 │Clădire │zid cu │1.725.741│
│ │ │Fitotron │planşeu │ │
│ │ │ │din beton │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Izolator │Clădire din │ │
│116759│8.28.10 │material │zid cu │4.278 │
│ │ │săditor │planşeu │ │
│ │ │ │din beton │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Izolator │Clădire din │ │
│116766│8.28.10 │material │zid cu │4.278 │
│ │ │săditor │planşeu │ │
│ │ │ │din beton │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │Clădire din │ │
│116767│8.28.10 │Seră │zid cu │130.449 │
│ │ │legumicolă │planşeu │ │
│ │ │ │din beton │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│116781│8.28.10 │Atelier forjă│3 camere, 282│24.586 │
│ │ │şi sudură │mp │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Hală de │ │ │
│ │ │îmbuteliere │ │ │
│ │ │manuală │ │ │
│ │ │(între linia │ │ │
│116792│8.28.10 │de │S = 878 mp │68.482 │
│ │ │îmbuteliere │ │ │
│ │ │şi │ │ │
│ │ │subproduse) -│ │ │
│ │ │(vinars) │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Laborator │P, S = 1.600 │ │
│116797│8.28.03 │staţie de │mp │129.370 │
│ │ │vinificaţie │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Locuinţă │ │ │
│116866│8.28.12 │comună │Parter + etaj│185.435 │
│ │ │dormitor │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Magazie corp │ │ │
│ │ │A depozitare │ │ │
│116876│8.28.10 │şi │- │47.728 │
│ │ │stabilizare │ │ │
│ │ │vin (produse │ │ │
│ │ │finite) │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădire seră │Cărămidă, S =│ │
│116885│8.28.10 │forţat │797 │714 │
│ │ │viţă-de-vie │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădire seră │Cărămidă, S =│ │
│116890│8.28.10 │forţat │797 mp │840 │
│ │ │viţă-de-vie │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădiri şi │ │ │
│116903│8.28.10 │hale staţie │S = 1978 mp │2.545.016│
│ │ │de │ │ │
│ │ │vinificaţie │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădire │ │ │
│ │ │atelier │3 camere, S =│ │
│116904│8.28.10 │mecanic, │271 mp │112.224 │
│ │ │montaj │ │ │
│ │ │general │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Magazie corp │ │ │
│ │ │B depozitare │ │ │
│116912│8.28.10 │şi │- │47.809 │
│ │ │stabilizare │ │ │
│ │ │vin (produse │ │ │
│ │ │finite) │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Atelier │camere, S = │ │
│116921│8.28.13 │construcţie │304 mp │30.569 │
│ │ │mecanice │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Magazie │Cărămidă, │ │
│ │ │depozitare │acoperiş │ │
│116935│8.28.13 │piese şi │tablă, 3 │33.518 │
│ │ │materiale │camere, S = │ │
│ │ │ │432 mp │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Depozit │Cărămidă, 1 │ │
│116936│8.28.10 │pentru vinuri│cameră, S = │14.494 │
│ │ │ │208 mp │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │Beton, │ │
│116944│8.29.08 │Sediul nou al│cărămidă, 30 │542.510 │
│ │ │unităţii │camere, │ │
│ │ │ │660 mp │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Şopron pentru│ │ │
│116950│8.28.10 │sortarea │S = 319 mp │1.564 │
│ │ │strugurilor │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Baracă │ │ │
│116955│8.28.13 │metalică, │S = 529 mp │142.710 │
│ │ │parter din │ │ │
│ │ │cărămidă │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădire seră │Cărămidă, S =│ │
│116964│8.28.10 │forţat │797 │3.115 │
│ │ │viţă-de-vie │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│117002│8.27.07 │Grajd din zid│- │444 │
│ │ │de cărămidă │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Magazie din │ │ │
│117006│8.28.13 │zid de │S = 70 mp │255 │
│ │ │cărămidă │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădire din │ │ │
│ │ │zid de │5 încăperi, │ │
│117018│8.28.13 │cărămidă, │65 mp │31.328 │
│ │ │acoperiş cu │ │ │
│ │ │tablă │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădire din │ │ │
│ │ │cărămidă, │ │ │
│117026│8.28.13 │acoperiş cu │S = 150 mp │882 │
│ │ │ţiglă la etaj│ │ │
│ │ │(punct │ │ │
│ │ │Bestele) │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădire din │ │ │
│ │ │cărămidă cu │ │ │
│117029│8.28.13 │camere │S = 236 mp │1.889 │
│ │ │separate │ │ │
│ │ │(punct │ │ │
│ │ │Moisescu) │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│117038│8.28.10 │Castel apă │Capacitate │64 │
│ │ │din beton │100 mc │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Hală altoit │ │ │
│ │ │viţă-de-vie │ │ │
│ │ │acoperită cu │ │ │
│117042│8.28.10 │ţiglă, │- │406 │
│ │ │instalaţie │ │ │
│ │ │apă şi │ │ │
│ │ │electrică │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│117048│8.28.13 │Clădire │2 încăperi │418 │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│117052│8.28.13 │Magazie din │- │389 │
│ │ │zid │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│117057│8.28.13 │Clădire │- │1.644 │
│ │ │magazie │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Baracă │ │ │
│ │ │metalică, │S = 250 mp; │ │
│117063│8.28.13 │parter, │10 camere │167.585 │
│ │ │cărămidă + │ │ │
│ │ │etaj │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Baracă │ │ │
│117068│8.28.13 │metalică cu │S = 286 │55.250 │
│ │ │parter din │ │ │
│ │ │înlocuitor │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │Clădire │6 încăperi, │ │
│117073│8.28.13 │acoperită cu │sediu │10.164 │
│ │ │eternită │staţie-pilot,│ │
│ │ │ │S = 462 mp │ │
├──────┴───────────┴─────────────┼─────────────┼─────────┤
│TOTAL │ │8.513.257│
└────────────────────────────────┴─────────────┴─────────┘


    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunului imobil MFP 117074 pentru care se modifică administratorul, denumirea, codul de clasificare şi descrierea tehnică

┌──────┬───────────┬────────┬────────────┬────────────────┬────────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │Descriere│
│Nr. │Cod de │Denumire│Ordonatorul │Ordonator │Administrator │tehnică │
│M.F. │clasificare│ │principal │secundar │(ordonator terţiar) │(pe │
│ │ │ │ │ │ │scurt) │
├──────┼───────────┼────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├──────┼───────────┼────────┼────────────┼────────────────┼────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │Ministerul │Academia de │Institutul Naţional │ │
│ │ │ │Agriculturii│Ştiinţe Agricole│de │ │
│117074│8.05.03 │Teren │şi │şi Silvice │Cercetare-Dezvoltare│633,99 ha│
│ │ │ │Dezvoltării │„Gheorghe │pentru Biotehnologii│ │
│ │ │ │Rurale │Ionescu-Şişeşti“│în Horticultură │ │
│ │ │ │ │ │Ştefăneşti │ │
└──────┴───────────┴────────┴────────────┴────────────────┴────────────────────┴─────────┘


    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale bunului imobil MFP 154465 pentru care se modifică administratorul, denumirea, codul de clasificare şi descrierea tehnică

┌──────┬───────────┬─────────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │Descriere│
│Nr. │Cod de │Denumire │Ordonatorul │Ordonatorul│Ordonator │tehnică │
│M.F. │clasificare│ │principal │secundar │terţiar │(pe │
│ │ │ │ │ │ │scurt) │
├──────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│1 │2 │3 │3 │4 │5 │6 │
├──────┼───────────┼─────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │416,18 ha│
│ │ │ │ │ │ │(s-a │
│ │ │ │Ministerul │ │Agenţia │diminuat │
│ │ │Total │Agriculturii│ │Domeniilor│conform │
│154465│8.05.01 │suprafaţă│şi │- │Statului -│HG nr. │
│ │ │ │Dezvoltării │ │CUI │2.113/ │
│ │ │ │Rurale │ │12708834 │2004 cu │
│ │ │ │ │ │ │1.463,7 │
│ │ │ │ │ │ │ha) │
└──────┴───────────┴─────────┴────────────┴───────────┴──────────┴─────────┘


    ANEXA 4

    BUNURILE IMOBILE
    de natura construcţiilor din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare
    pentru Biotehnologii în Horticultură Ştefăneşti - C.U.I. 2522213, retrocedate în baza Legii nr. 10/2001, republicată,
    cu modificările şi completările ulterioare

┌──────┬───────────┬─────────┬─────────────────────┬──────────┬────────┬────────────┐
│ │ │ │Date de identificare │ │ │ │
│ │ │ ├─────────┬───────────┤Anul │Valoarea│ │
│Nr. │Cod de │Denumire │Descriere│ │dobândirii│de │Baza legală │
│M.F. │clasificare│ │tehnică │Adresa │(dării în │inventar│ │
│ │ │ │(pe │ │folosinţă)│(lei) │ │
│ │ │ │scurt) │ │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Decizia nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │20 din │
│ │ │ │ │ │ │ │3.05.2010 │
│ │ │ │ │ │ │ │emisă de │
│ │ │ │ │ │ │ │I.N.C.D.B.H.│
│ │ │ │ │ │ │ │Ştefăneşti, │
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │Decizia │
│ │ │ │ │România; │ │ │civilă nr. │
│ │ │ │2 │judeţul │ │ │12 din │
│116488│8.28.10 │Magazie │încăperi,│Argeş; │1959 │4 │20.01.2010 │
│ │ │Ulieru │S = 34 mp│oraşul │ │ │emisă de │
│ │ │ │ │Ştefăneşti,│ │ │Tribunalul │
│ │ │ │ │Ferma │ │ │Argeş, date │
│ │ │ │ │Izvorani │ │ │în temeiul │
│ │ │ │ │ │ │ │Legii nr. 10│
│ │ │ │ │ │ │ │/2001, cu │
│ │ │ │ │ │ │ │modificările│
│ │ │ │ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │ │ │ │completările│
│ │ │ │ │ │ │ │ulterioare │
├──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Decizia nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │88 din │
│ │ │ │ │ │ │ │1.11.2011 │
│ │ │ │ │ │ │ │emisă de │
│ │ │ │ │ │ │ │I.N.C.D.B.H.│
│ │ │ │ │ │ │ │Ştefăneşti, │
│ │ │ │ │ │ │ │sentinţele │
│ │ │ │ │ │ │ │civile nr. │
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │100 din │
│ │ │ │Clădire │România; │ │ │16.03.2011 │
│ │ │Clădire │din │judeţul │ │ │şi nr. 239 │
│116774│8.28.12 │de locuit│cărămidă │Argeş; │1959 │13 │din │
│ │ │ │acoperită│oraşul │ │ │29.06.2011 │
│ │ │ │cu tablă │Ştefăneşti │ │ │emise de │
│ │ │ │ │ │ │ │Tribunalul │
│ │ │ │ │ │ │ │Argeş, date │
│ │ │ │ │ │ │ │în temeiul │
│ │ │ │ │ │ │ │Legii nr. 10│
│ │ │ │ │ │ │ │/2001, cu │
│ │ │ │ │ │ │ │modificările│
│ │ │ │ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │ │ │ │completările│
│ │ │ │ │ │ │ │ulterioare │
├──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Decizia nr. │
│ │ │ │ │ │ │ │77 din │
│ │ │ │ │ │ │ │26.10.2011 │
│ │ │ │ │ │ │ │emisă de │
│ │ │ │ │ │ │ │I.N.C.D.B.H.│
│ │ │ │ │ │ │ │Ştefăneşti, │
│ │ │ │ │ │ │ │completare │
│ │ │ │ │ │ │ │la Decizia │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 77 din │
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │26.10.2011 │
│ │ │ │ │România; │ │ │emisă de │
│ │ │Clădire │5 camere,│judeţul │ │ │I.N.C.D.B.H.│
│ │ │din │S = 124 │Argeş; │ │ │Ştefăneşti, │
│116998│8.28.10 │cărămidă │mp, │oraşul │1959 │22 │Sentinţa │
│ │ │(Punct │acoperiş │Ştefăneşti,│ │ │civilă nr. │
│ │ │Antoniu) │cu tablă │Ferma │ │ │222 din │
│ │ │ │ │Văleni │ │ │30.06.2015 │
│ │ │ │ │ │ │ │emisă de │
│ │ │ │ │ │ │ │Tribunalul │
│ │ │ │ │ │ │ │Argeş, date │
│ │ │ │ │ │ │ │în temeiul │
│ │ │ │ │ │ │ │Legii nr. 10│
│ │ │ │ │ │ │ │/2001, cu │
│ │ │ │ │ │ │ │modificările│
│ │ │ │ │ │ │ │şi │
│ │ │ │ │ │ │ │completările│
│ │ │ │ │ │ │ │ulterioare │
├──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │
│ │ │ │ │România; │ │ │ │
│ │ │Cantină │ │judeţul │ │ │ │
│117011│8.28.12 │(punct │S = 140 │Argeş; │1968 │32 │ │
│ │ │Antoniu) │mp │oraşul │ │ │ │
│ │ │ │ │Ştefăneşti,│ │ │ │
│ │ │ │ │Ferma │ │ │ │
│ │ │ │ │Văleni │ │ │ │
├──────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────────┼──────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Ţara: │ │ │ │
│ │ │Clădire │ │România; │ │ │ │
│ │ │din zid │ │judeţul │ │ │ │
│117033│8.28.13 │acoperită│S = 240 │Argeş; │1959 │2 │ │
│ │ │cu ţiglă │mp │oraşul │ │ │ │
│ │ │(Punct │ │Ştefăneşti,│ │ │ │
│ │ │Antoniu) │ │Ferma │ │ │ │
│ │ │ │ │Văleni │ │ │ │
└──────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────────┴──────────┴────────┴────────────┘


    ANEXA 5

    REGULAMENT

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016