Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 7 din 10 decembrie 2019  privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative  pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 10 decembrie 2019 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2020

EMITENT: Camera Consultanţilor Fiscali
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1013 din 17 decembrie 2019
    În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin. (2), ale art. 13 lit. b) şi f), precum şi ale art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin. (1) lit. b) şi c) şi alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017,
    Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 10 decembrie 2019, hotărăşte:
    ART. 1
    (1) Toţi membrii Camerei Consultanţilor Fiscali au obligaţia de plată a cotizaţiilor fixe.
    (2) Pentru anul 2020 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe:
    A. în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:
    - 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;
    – 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;
    – 250 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;
    – 350 lei - pentru persoanele juridice;

    B. în cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2020:
    - 1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;
    – 1.170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;
    – 750 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;
    – 2.350 lei - pentru persoanele juridice.


    (3) Cotizaţiile fixe sunt anuale şi se plătesc integral, fără a putea fi fracţionate în funcţie de momentul din an în care s-a dobândit sau s-a pierdut calitatea de membru.

    ART. 2
    Membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali care desfăşoară activitate de consultanţă fiscală au şi obligaţia de plată a cotizaţiilor variabile. Cotizaţiile variabile datorate în anul 2020 se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra întregii valori a veniturilor obţinute din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2019 sau a valorii acestor venituri diminuate cu sumele cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, dacă este cazul (bază de calcul). Cotele procentuale aplicabile pentru determinarea cotizaţiilor variabile aferente activităţii desfăşurate în anul 2019 şi datorate în anul 2020 sunt următoarele:
    1. pentru persoane fizice: o cotă de 0,4%;
    2. pentru persoane juridice:
    a) la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv, o cotă de 0,4%;
    b) la venituri realizate între 100.001 euro şi 1.000.000 euro inclusiv, o cotă de 0,75%;
    c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1%.    ART. 3
    (1) Termenul scadent de plată a cotizaţiilor fixe aferente anului 2020 şi a cotizaţiilor variabile aferente activităţii din anul 2019 este 16 martie 2020.
    (2) Stingerea datoriilor se face în ordinea vechimii acestora.
    (3) Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi - persoane fizice - se calculează de la momentul obţinerii de venituri aferente activităţii de consultanţă fiscală ulterior înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali.
    (4) Cotizaţia variabilă pentru societăţile de consultanţă fiscală se calculează începând de la momentul obţinerii de venituri aferente activităţii de consultanţă fiscală, ulterior autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali.

    ART. 4
    (1) Pentru plata integrală a cotizaţiei fixe şi, respectiv, a cotizaţiei variabile efectuată până la termenul scadent inclusiv, membrii Camerei Consultanţilor Fiscali beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul cotizaţiei fixe datorate, respectiv de 10% din cuantumul cotizaţiei variabile datorate, acordată la data plăţii.
    (2) Neplata integrală a cotizaţiei fixe sau a cotizaţiei variabile de către membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în termen de 30 de zile de la termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) atrage majorarea cu 10% a cotizaţiei fixe datorate, respectiv cu 10% a cotizaţiei variabile datorate. În situaţia unei plăţi parţiale, majorarea se aplică diferenţei de plată.
    (3) În cazul declarării incorecte a veniturilor se va depune o declaraţie rectificativă, conform anexei nr. 3. În situaţia în care din declaraţia rectificativă rezultă o bază de calcul mai mică faţă de cea declarată iniţial, diferenţa de cotizaţie variabilă se va restitui sau va fi compensată cu obligaţiile ulterioare. În situaţia în care din declaraţia rectificativă rezultă o bază de calcul mai mare faţă de cea declarată iniţial, diferenţa de cotizaţie variabilă se va calcula prin scăderea cotizaţiei variabile calculate iniţial din cotizaţia variabilă corect calculată conform art. 2, respectiv prin raportare la întreaga bază de calcul, iar prevederile alin. (1) şi (2) se vor aplica la diferenţa de cotizaţie variabilă rezultată din declaraţia rectificativă.

    ART. 5
    În situaţia în care membrii Camerei Consultanţilor Fiscali îşi schimbă starea de membru activ sau inactiv în cursul anului, cotizaţia anuală datorată de aceştia va fi calculată proporţional, conform perioadelor aferente fiecărei stări.

    ART. 6
    (1) Membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până la data de 16 martie a anului în curs, declaraţia privind activitatea desfăşurată în anul precedent de raportare, conform anexelor nr. 1 şi 2.
    (2) În cazul în care consultanţii fiscali - persoane fizice active - nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, conform anexei nr. 1, în care vor specifica această situaţie, până la data de 16 martie a anului în curs.
    (3) Societăţile de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, conform anexei nr. 2, până la data de 16 martie a anului în curs.

    ART. 7
    (1) Viza anuală reprezintă dreptul de desfăşurare a activităţii de consultanţă fiscală.
    (2) Viza anuală se acordă numai membrilor activi, persoane fizice şi persoane juridice, la momentul îndeplinirii în întregime a tuturor obligaţiilor faţă de Camera Consultanţilor Fiscali, restante şi curente, inclusiv plata cotizaţiilor scadente datorate, depunerea declaraţiei anuale prevăzute la art. 6 şi efectuarea orelor de pregătire profesională obligatorie - în cazul persoanelor fizice. Viza anuală acordată membrilor persoane fizice este sub formă de card de membru activ.
    (3) Viza anuală este valabilă pe perioada 16 martie 2020 - 15 martie 2021, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv.
    (4) Desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultantul fiscal care nu a obţinut viza anuală reprezintă abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultaţilor Fiscali nr. 3/2017.
    (5) Membrii care au îndeplinite la zi toate obligaţiile faţă de Camera Consultanţilor Fiscali şi se înregistrează în secţiunea membrilor inactivi primesc un card care atestă calitatea de membru inactiv al Camerei Consultanţilor Fiscali şi care este valabil pe toată perioada de inactivitate. Consultanţii fiscali membri inactivi vor avea în continuare obligaţia de plată a cotizaţiilor fixe anuale, obligaţia de a efectua orele de pregătire profesională obligatorie şi toate celelalte obligaţii ale membrilor inactivi, aşa cum sunt prevăzute de normele legale.
    (6) Obligaţia de ridicare a cardurilor sau a vizelor anuale, în cazul persoanelor juridice, revine titularilor/reprezentanţilor acestora.

    ART. 8
    (1) Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.
    (2) Sumele rezultate potrivit prevederilor art. 2 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracţiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracţiunile mai mici de 50 de bani.

    ART. 9
    Declaraţiile prevăzute la art. 6 se depun online pe site-ul www.ccfiscali.ro, prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro, la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, sau se transmit prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

    ART. 10
    (1) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care vor încălca prevederile prezentei hotărâri prin depăşirea termenului de plată a cotizaţiilor cu mai mult de 12 luni îşi vor pierde calitatea de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali prin aplicarea prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017.
    (2) Desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultanţii fiscali înregistraţi ca inactivi reprezintă infracţiune conform art. 25 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi se pedepseşte conform legii penale.

    ART. 11
    Deciziile de aplicare a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre pot fi contestate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 12
    Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    ART. 13
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. 14
    Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
                    Dan Manolescu

    Bucureşti, 10 decembrie 2019.
    Nr. 7.
    ANEXA 1

    DECLARAŢIE
    cu privire la veniturile realizate de consultanţii fiscali din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2020
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    DECLARAŢIE
    cu privire la veniturile realizate de societăţile de consultanţă fiscală din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2020
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 3

    DECLARAŢIE RECTIFICATIVĂ
    privind activitatea desfăşurată în anul ...............
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016