Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 693 din 12 septembrie 2019  privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri şi de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 693 din 12 septembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri şi de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 759 din 18 septembrie 2019
    Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri şi de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Prezenta hotărâre stabileşte măsurile necesare pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/501 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 martie 2019 privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri şi de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din Uniune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 85 din 27 martie 2019, denumit în continuare Regulament.

    ART. 2
    (1) Se desemnează Ministerul Transporturilor, prin Direcţia transport rutier, denumită în continuare DTR, ca autoritate competentă în sensul prevederilor art. 10 alin. (1) din Regulament, care se consultă şi cooperează cu autorităţile competente din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, denumit în continuare Regatul Unit, pentru a asigura punerea în aplicare a Regulamentului.
    (2) DTR asigură cooperarea cu Comisia Europeană, efectuată în baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Regulament.

    ART. 3
    În vederea îndeplinirii de către DTR a competenţelor prevăzute la art. 2, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, denumit în continuare I.S.C.T.R., pune la dispoziţia DTR, în termenul stabilit de aceasta, orice informaţie relevantă pentru punerea în aplicare a art. 7 şi 8 din Regulament.

    ART. 4
    Termenii şi expresiile de mai jos, utilizate în prezenta hotărâre, au semnificaţia prevăzută la art. 2 din Regulament:
    a) vehicul;
    b) transport permis de mărfuri;
    c) transport permis de persoane cu autocarul sau autobuzul;
    d) operator de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit;
    e) licenţă în Regatul Unit;
    f) autocar sau autobuz;
    g) servicii regulate;
    h) servicii regulate speciale;
    i) operator de servicii de transport cu autocarul şi autobuzul din Regatul Unit;
    j) operator.


    ART. 5
    Următoarele fapte reprezintă încălcări ale prevederilor Regulamentului şi constituie contravenţii, dacă acestea nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiuni:
    a) efectuarea transporturilor de mărfuri permise, prevăzute la art. 3 din Regulament, fără a deţine la bordul vehiculului o licenţă în Regatul Unit sau efectuarea transporturilor de mărfuri permise pentru care nu este necesară deţinerea unei licenţe în Regatul Unit, cu nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) lit. e) din Regulament;
    b) efectuarea transporturilor permise de persoane cu autocarul şi autobuzul, prevăzute la art. 4 din Regulament, fără a deţine la bordul vehiculului o licenţă în Regatul Unit sau efectuarea transporturilor de persoane permise pentru care nu este necesară deţinerea unei licenţe în Regatul Unit, cu nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (4) din Regulament;
    c) nerespectarea de către operatorul de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit a prevederilor art. 2 pct. 2 lit. b) din Regulament privind efectuarea operaţiunilor suplimentare în cadrul transportului permis de mărfuri;
    d) efectuarea de către operatorul din Regatul Unit a transporturilor permise de persoane cu autocarul şi autobuzul fără a deţine la bordul vehiculului autorizaţia prevăzută la art. 4 alin. (2) din Regulament sau efectuarea de către operatorul din Regatul Unit a transporturilor permise de persoane cu autocarul şi autobuzul având autorizaţia prevăzută la art. 4 alin. (2) din Regulament necompletată/completată necorespunzător şi/sau neştampilată de către autoritatea competentă din Regatul Unit, după caz;
    e) efectuarea de către persoana fizică sau persoana juridică a transporturilor permise de persoane cu autocarul şi autobuzul fără a deţine la bordul vehiculului autorizaţia naţională prevăzută la art. 4 alin (4) din Regulament sau având autorizaţia naţională necompletată/completată necorespunzător şi/sau neştampilată de către autoritatea competentă din Regatul Unit, după caz;
    f) utilizarea de către operatorul din Regatul Unit la efectuarea transporturilor de mărfuri permise prevăzute la art. 3 din Regulament, respectiv la efectuarea transporturilor permise de persoane cu autocarul şi autobuzul prevăzute la art. 4 din Regulament a unui conducător auto care nu este titular al unui document eliberat de autorităţile competente din Regatul Unit care să ateste calificarea iniţială şi formarea periodică potrivit cerinţelor prevăzute în Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului;
    g) conducerea unui vehicul utilizat la efectuarea transporturilor de mărfuri permise prevăzute la art. 3 din Regulament, respectiv la efectuarea transporturilor permise de persoane cu autocarul şi autobuzul prevăzute la art. 4 din Regulament fără a deţine un document eliberat de autorităţile competente din Regatul Unit care să ateste calificarea iniţială şi formarea periodică potrivit cerinţelor prevăzute în Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3.820/85 al Consiliului şi a Directivei 91/439/CEE a Consiliului şi de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului.


    ART. 6
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 5 lit. c), d) şi f) se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului din Regatul Unit.
    (2) Contravenţiile prevăzute la art. 5 lit. a), b), e) şi g) se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului din Regatul Unit ori persoanei fizice sau persoanei juridice străine, după caz.

    ART. 7
    În toate cazurile în care din documentele prezentate la control de către conducătorul auto nu poate fi identificat operatorul din Regatul Unit sau persoana juridică, după caz, care efectuează operaţiunea de transport, se aplică amenda conducătorului auto.

    ART. 8
    Inspecţia şi controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri şi ale Regulamentului se efectuează în trafic de către inspectorii din cadrul I.S.C.T.R., potrivit competenţelor ce le revin, în conformitate cu prezenta hotărâre.

    ART. 9
    (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 5 şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare se fac de către inspectorii din cadrul I.S.C.T.R.
    (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 5 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    Prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile operatorilor de transport rutier străini, persoanelor fizice sau persoanelor juridice străine.

    ART. 11
    (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu ziua următoare datei la care încetează în mod efectiv pentru Regatul Marii Britanii şi Irlandei de Nord statutul de membru al Uniunii Europene.
    (2) Prezenta hotărâre nu se aplică dacă, până la data la care încetează în mod efectiv pentru Regatul Marii Britanii şi Irlandei de Nord statutul de membru al Uniunii Europene, a intrat în vigoare un acord de retragere cu Regatul Unit, în conformitate cu art. 50 alin. (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

    ART. 12
    Prezenta hotărâre se aplică în condiţiile art. 11 alin. (1), pe perioadă determinată, respectiv pe durata de aplicare a Regulamentului.                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor,
                    Alexandru-Răzvan Cuc
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Monica-Dorina Gheorghiţă,
                    secretar de stat
                    Ministrul delegat pentru afaceri europene,
                    George Ciamba

    Bucureşti, 12 septembrie 2019.
    Nr. 693.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016