Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 690 din 12 septembrie 2019  privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 690 din 12 septembrie 2019 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 752 din 16 septembrie 2019
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 288 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se înfiinţează Banca de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău, ca unitate de cercetare-dezvoltare, cu sediul în municipiul Buzău, judeţul Buzău, bd. Nicolae Bălcescu nr. 56, instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumită în continuare Banca.

    ART. 2
    Bunurile imobile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi se dau în administrarea Băncii.

    ART. 3
    (1) Banca are ca obiect principal de activitate explorarea, inventarierea, colectarea, cercetarea-dezvoltarea şi conservarea resurselor fitogenetice şi desfăşoară următoarele activităţi codificate potrivit Ordinului preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN:
    a) diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe, grupa 011 - Cultivarea plantelor nepermanente; clasa 0111 - Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase; clasa 0113 - Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; clasa 0119 - Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, grupa 012 - Cultivarea plantelor din culturi permanente; clasa 0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; clasa 0129 - Cultivarea altor plante permanente; grupa 013 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire; clasa 0130 - Cultivarea plantelor pentru înmulţire, grupa 016 - Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare, clasa 0161 - Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală, clasa 0163 - Activităţi după recoltare, clasa 0164 - Pregătirea seminţelor;
    b) diviziunea 46 - Comerţ cu ridicata; grupa 462 - Comerţ cu ridicata şi amănuntul - clasa 46111 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat, clasa 4622 - Comerţ cu ridicata al florilor, al plantelor şi al bulbilor;
    c) diviziunea 52 - Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi; grupa 521 - Depozitări, clasa 5210 - Depozitări;
    d) diviziunea 58 - Activităţi de editare; grupa 581 - Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare; clasa 5812 - Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare; clasa 5814 - Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor; clasa 5819 - Alte activităţi de editare;
    e) diviziunea 62 - Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; grupa 620 - Activitatea de servicii în tehnologia informaţiei; clasa 6201 - Activităţi de realizare a softului la comandă, software orientat client;
    f) diviziunea 63 - Activităţi de servicii informatice; grupa 631 - Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe; clasa 6312 - Activităţi ale portalurilor web;
    g) diviziunea 69 - Activităţi juridice şi de contabilitate; grupa 692 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal; clasa 6920 - Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal;
    h) diviziunea 72 - Cercetare-dezvoltare, grupa 721 -Cercetare-dezvoltare în ştiinţe naturale şi inginerie, clasa 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologii, clasa 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie;
    i) diviziunea 81 - Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri, grupa 812 - Activităţi de curăţenie; clasa 8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor; grupa 813 - Activităţi de întreţinere peisagistică; clasa 8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică;
    j) diviziunea 82 - Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor; grupa 821 - Activităţi de secretariat şi servicii suport; clasa 8211 - Activităţi combinate de secretariat; clasa 8219 - Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat;
    k) diviziunea 85 - Învăţământ; grupa 855 - Alte forme de învăţământ; clasa 8559 - Alte forme de învăţământ neclasificate altundeva „n.c.a.“;
    l) diviziunea 91 - Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; grupa 910 - Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale; clasa 9101 - Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor.

    (2) Banca desfăşoară şi dezvoltă relaţii ştiinţifice naţionale si internaţionale, relaţii de cooperare de comerţ interior şi exterior cu diferite instituţii, organizaţii şi operatori economici.

    ART. 4
    Banca are următoarele atribuţii:
    a) prospectează zonele agricole şi flora spontană a României în vederea identificării resurselor genetice valoroase;
    b) întocmeşte programul de colectare a materialului genetic valoros identificat în cadrul operaţiunii de prospecţie;
    c) asigură logistica şi execută operaţiunea de colectare a materialului genetic prospectat;
    d) înregistrează materialul genetic depus de unităţile de profil acreditate, de donatori sau colectat de specialiştii băncii;
    e) evaluează şi caracterizează materialul genetic depus;
    f) realizează amprentarea genetică la cultivarele valoroase;
    g) încheie protocoale de colaborare cu unităţi de cercetare acreditate pentru testarea genotipurilor depuse în Bancă ce nu pot fi cultivate şi evaluate în condiţiile pedoclimatice ale bazinului legumicol Buzău;
    h) execută analize biochimice la genotipurile înregistrate în Bancă;
    i) organizează activitatea de carantină a materialului genetic, în conformitate cu normele internaţionale;
    j) execută multiplicarea probelor atunci când stocul de seminţe al probelor scade sub standardele admise;
    k) efectuează conservarea resurselor genetice prin seminţe şi prin culturi de ţesuturi, cu respectarea condiţiilor optime de păstrare;
    l) efectuează conservarea germoplasmei, a populaţilor locale şi a speciilor sălbatice înrudite cu cele cultivate, fiind potenţiale surse de gene pentru obţinerea de varietăţi noi;
    m) monitorizează viabilitatea seminţelor conservate în celule şi propune măsuri pentru regenerare;
    n) pune la dispoziţie material genetic protejat la solicitarea unităţilor de cercetare acreditate şi a persoanelor fizice;
    o) trimite spre omologare şi brevetare creaţiile biologice obţinute;
    p) pune la dispoziţia multiplicatorilor de seminţe autorizaţi creaţiile biologice protejate;
    q) prelucrează datele din experimentele de cercetare;
    r) administrează şi arhivează baza de date a Băncii.


    ART. 5
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale aprobă Strategia de dezvoltare a Băncii, prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea Băncii.

    ART. 6
    Unităţile de cercetare-dezvoltare care produc material biologic vegetal/resurse fitogenetice din domeniul legumiculturii, floriculturii, plantelor aromatice şi medicinale şi unităţile de învăţământ de specialitate din România asigură material genetic necesar desfăşurării obiectului principal de activitate al Băncii, în condiţiile stabilite prin protocol de predare-preluare încheiat între Bancă şi unităţile de cercetare-dezvoltare şi de învăţământ implicate.

    ART. 7
    (1) Pentru realizarea unor proiecte şi lucrări în domeniul agricol, de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică de profil, Banca se poate asocia cu alte unităţi de cercetare-dezvoltare de interes public şi privat, cu instituţii de învăţământ acreditate şi cu operatori economici din ţară şi din străinătate, cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (2) Banca încheie colaborări cu alte bănci de gene şi cu unităţi de cercetare şi învăţământ din ţară şi străinătate cu scopul colectării şi realizării schimbului de material genetic.
    (3) Banca poate iniţia şi/sau participa ca membru la constituirea, coordonarea si/sau funcţionarea unor parteneriate sau structuri de tip cluster de inovare, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. (1) pct. 5 din Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 583/2015, cu modificările şi completările ulterioare, parc ştiinţific şi tehnologic, pol de competitivitate, infrastructuri de cercetare paneuropene, în acord cu obiectivele statutare şi cu misiunea sa, în scopul transferului şi utilizării rezultatelor de cercetare proprii către şi de către mediul economic naţional şi/sau internaţional, pentru realizarea de produse, procese şi servicii noi sau îmbunătăţite.

    ART. 8
    (1) Banca funcţionează cu un număr de 30 de posturi, cu încadrare în numărul maxim de posturi aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi unităţilor aflate în subordinea acestuia, de natură contractuală.
    (2) Salarizarea personalului Băncii se realizează potrivit prevederilor legale, care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
    (3) Veniturile salariale ale personalului din cercetarea ştiinţifică agricolă şi ale personalului aferent acestei activităţi se asigură de la bugetul de stat şi din venituri proprii.
    (4) Pentru activităţi cu caracter sezonier, Banca poate încheia contracte de prestări servicii pe perioadă determinată, în condiţiile legii.

    ART. 9
    (1) Structura organizatorică, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Băncii se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, la propunerea consiliului de administraţie.
    (2) Directorul instituţiei are calitatea de ordonator terţiar de credite.

    ART. 10
    (1) Conducerea Băncii este asigurată de:
    a) consiliul de administraţie format din 5 membri;
    b) director.

    (2) Din componenţa consiliului de administraţie fac parte: un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un reprezentant din partea Facultăţii de horticultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, preşedintele consiliului ştiinţific, directorul Băncii, care este şi preşedintele consiliului de administraţie, şi un specialist în domeniu, din cadrul Băncii.
    (3) Numirea şi revocarea membrilor consiliului de administraţie se fac prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (4) Conducerea executivă a Băncii este asigurată de director, numit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, conform rezultatelor concursului organizat potrivit prevederilor legale.
    (5) Drepturile şi obligaţiile directorului se stabilesc prin contract individual de muncă încheiat cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile legii.
    (6) Persoana care ocupă funcţia de director are funcţia de bază la Bancă.
    (7) Atribuţiile conducerii se stabilesc în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Băncii, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.
    (8) Activitatea ştiinţifică a Băncii este coordonată de un consiliu ştiinţific, al cărui regulament de organizare şi funcţionare se aprobă de către consiliul de administraţie.

    ART. 11
    (1) Banca organizează şi conduce evidenţa contabilă potrivit reglementărilor contabile aplicabile instituţiilor publice.
    (2) Veniturile şi cheltuielile Băncii se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli al acesteia. Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma creditelor de angajament şi creditelor bugetare, în cadrul cărora se angajează, se ordonanţează şi se efectuează plăţi, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite.
    (3) Excedentele rezultate din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli ale Băncii se regularizează la sfârşitul anului cu bugetul din care se finanţează, în limita sumelor primite de la acesta.
    (4) Situaţiile financiare se aprobă de consiliul de administraţie al Băncii şi se depun la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu respectarea prevederilor legale.

    ART. 12
    Finanţarea activităţii Băncii se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Veniturile proprii provin din:
    a) contracte de finanţare pentru proiecte de cercetare-dezvoltare cuprinse în planul sectorial de cercetare- dezvoltare din domeniul agricol şi de dezvoltare rurală;
    b) proiecte de interes naţional strategic de lungă durată;
    c) contracte de finanţare a proiectelor şi programelor internaţionale;
    d) contracte cu unităţile de cercetare- dezvoltare în vederea continuării activităţilor de ameliorare, cercetare sau reintroducerii în cultură, în condiţiile în care anumite varietăţi au dispărut din cauze naturale sau antropice;
    e) elaborarea de studii tehnice, prognoze, strategii şi lucrări suport pentru strategia sectorială şi cea naţională;
    f) contracte de multiplicare, producere de sămânţă, pentru creaţiile proprietate a Băncii;
    g) consultanţă, expertiză în domeniul de specialitate;
    h) alte venituri potrivit legii.


    ART. 13
    (1) Banca efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi prin unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază administrativ-teritorială este înregistrată fiscal.
    (2) Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută se pot efectua prin conturi deschise la instituţii de credit selectate de către Bancă.

    ART. 14
    Banca are în dotare un parc auto format din: un autoturism pentru transportul persoanelor din aparatul propriu şi pentru activităţile de cercetare-dezvoltare, un autolaborator şi un autoturism de teren.

    ART. 15
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) din aceeaşi hotărâre a Guvernului.

    ART. 16
    La punctul II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 19 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, după numărul curent 8 se introduce un nou număr curent, numărul curent 9, cu următorul cuprins:
    "

┌─┬────────────────────────────────────┐
│ │Banca de Resurse Genetice Vegetale -│
│9│pentru Legumicultură, Floricultură, │
│ │Plante Aromatice şi Medicinale Buzău│
└─┴────────────────────────────────────┘

"
                    PRIM-MINISTRU
                    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea
                    Ministrul cercetării şi inovării,
                    Nicolae Hurduc
                    p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
                    Cătălin-Marian Tutilescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Eugen Orlando Teodorovici


    Bucureşti, 12 septembrie 2019.
    Nr. 690.
    ANEXA 1

    ELEMENTELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului, teren şi construcţii care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
    şi se dau în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale - pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău

┌──────┬───────────┬─────────┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ │Descrierea│ │Valoarea │
│Nr. │Codul de │Denumirea│tehnică pe│Adresa │de │
│M.F.*)│clasificare│ │scurt │ │inventar │
│ │ │ │ │ │(lei) │
├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │Suprafaţa │ │ │
│ │ │ │construită│ │ │
│ │ │ │= 2.622,2 │Bd. │ │
│ │ │ │mp; │Nicolae │ │
│ │ │Sediu │CF 67317 │Bălcescu, │ │
│ │8.29.08 │Bancă - │C1-C14 │nr. 56, │4.166.988│
│ │ │anexe │Suprafaţa │municipiul│ │
│ │ │ │teren = │Buzău, │ │
│ │ │ │12.808 mp;│judeţul │ │
│ │ │ │CF 67316 │Buzău │ │
│ │ │ │şi CF │ │ │
│ │ │ │67317 │ │ │
├──────┼───────────┼─────────┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │TOTAL │ │ │4.166.988│
└──────┴───────────┴─────────┴──────────┴──────────┴─────────┘


    *) Numărul de inventar M.F. se va atribui ulterior.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016